Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen"

Transkript

1 Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling ved Sygehus Lillebælt Kolding Januar 2014 Læge: Hovedvejleder: Pernille Lennert, uddannelsesansvarlig overlæge, Sygehus Lillebælt Kolding, januar 2014 Kolding uddannelsesprogram introduktionsstilling anæstesiologi - 1 -

2 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Præsentation af afdelingen..side 3 Præsentation af uddannelsesforløbet...side 4 Oversigt over uddannelsesprogrammet.side 5 Læringsstrategier side 5 Mål...side 5 Evalueringsmetoder og ansvar for læring.....side 6 Oversigt over introduktionsundervisningen...side 9 Kolding uddannelsesprogram introduktionsstilling anæstesiologi - 2 -

3 Indledning Anæstesiologi er et tværgående klinisk speciale, som indeholder følgende fire funktionsområder: 1. Anæstesi og perioperativ medicin 2. Intensiv medicin 3. Smertebehandling 4. Akut-, traume- og præhospitalsmedicin Specialet er nøje beskrevet i målbeskrivelserne og logbøger for såvel introduktions- som hoveduddannelsen i anæstesiologi. Disse hentes på Dansk Selskab for Anæstesiolog og Intensiv Medicins (DASAIM) hjemmeside (www.dasaim.dk se under Uddannelse). Dette uddannelsesprogram er udformet, så intentionerne fra Målbeskrivelse og Portefølje følges så vidt muligt. Du forventes hurtigt at blive bekendt med introduktionsuddannelsens målbeskrivelse og logbog. Sideløbende med afdelingens ansvar for det postgraduate uddannelsesforløb har den uddannelsessøgende også selv et personlig ansvarlig for at tilegne sig den nødvendige viden. Ved introduktionsuddannelsens ophør skal den uddannelsessøgende have opnået en teoretisk viden og en praktisk kunnen i anæstesiologi, der kvalificerer til en hoveduddannelsesstilling. Præsentation af afdelingen Sygehus Lillebælt I dag er Kolding Sygehus en del af Sygehus Lillebælt med fælles sygehusledelse og administration, hvor konstruktionen dækker Give, Vejle, Fredericia, Middelfart og Kolding Sygehuse. Anæstesien på Fredericia Sygehus har fælles afdelingsledelse med Kolding. Der er større omrokeringer undervejs i hele Sygehus Lillebælts struktur og organisation med blandt andet lukning af Fredericia Sygehus, samling af akutfunktioner på Kolding Sygehus og kræftbehandling på Vejle Sygehus. Kolding Sygehus Kolding er under udvikling til at kunne varetage al akutbehandling på Sygehus Lillebælt. Driften har længe været præget af stor akutfunktion grundet de specialer, der findes i huset med blandt andet en stor fødeafdeling og karkirurgisk afdeling. Traumemodtagelse i Sygehus Lillebælts optageområde varetages også på Kolding Sygehus. Kolding Sygehus har 290 senge. På Kolding Sygehus findes følgende specialer: Centrallaboratorie, gynækologisk/obstetrisk afdeling, medicinsk afdeling, operations-/anæstesi- og intensiv afdeling, organkirurgisk afdeling, karkirurgisk center, ortopædkirurgisk afdeling, psykiatrisk afdeling, børne- og ungdomspsykiatri, pædiatrisk afdeling og røntgenafdeling. Dagklinikken er en særskilt funktion under anæstesiologisk afdelingsledelse og betjener de kirurgiske specialer med anæstesi til sammedagskirurgiske indgreb. Følgende specialer og grenspecialer findes på Kolding Sygehus med udvidet optageområde: Pædiatrisk afdeling, børneortopædi, børne- og ungdomspsykiatri, infektionsmedicin og komplicerede fødsler. For infrarenal karkirurgi dækkes endvidere de gamle Sønderjyllands- og Ribe Amter. Desuden foretages MR-scanning i generel anæstesi fortrinsvis af børn. Anæstesiafdelingen Anæstesiologisk afdeling består af flere enheder: 1. Dagklinikken med selvstændig funktionsledelse, fysisk placeret i ambulatoriebygningen ved hovedindgangen. 2. Den centrale operationsgang (gang 1 og 2) fungerer for indlagte patienter og hertil er tilknyttet anæstesipersonale, inddelt i teams. Operationssygeplejersker er ansat under kirurgisk ledelse med hver sin ledelse på de 2 gange. 3. Afdeling F består af intensiv afdeling, opvågningsafdeling og intermediært afsnit. 4. Anæstesi og opvågning beliggende i Fredericia. 5. Akutlægebil Kolding døgndækkende med læger fra afdelingen samt eksterne konsulenter konsulentdækning i vagten. 6. Pr. 1. januar 2013 er Akutafdelingen kommet ind under anæstesiafdelingens afdelingsledelse. Den endelige struktur er under udvikling. Hvert af afsnittene har et ledelsesniveau indbygget under afdelingsledelsen. Afdelingen yder endvidere anæstesi som eksterne funktioner. På psykiatrisk afdeling ydes anæstesi til ECT behandling, på røntgenafdelingen gives anæstesi til CT-skanning, MR-skanning, PTC og ERCP. På medicinsk kardiologisk afsnit gives anæstesi til DC-konvertering. Nøgletal: i 2013 var der sammenlagt cirka anæstesier, i 2012 ca. 850 intensivpatienter med i alt 3576 sengedage, og ca. 70 intensivpatienter blev behandlet med CRRT. Intensiv afdeling modtager patienter fra alle afdelinger ved Fredericia og Kolding Sygehuse mhp. intensiv behandling. Der vil en sjælden gang ligge et lidt større barn, idet børn under 2 år fortrinsvis flyttes til egentlig intensivbehandling på universitetssygehuse. Undtaget er neonatale, der behandles på Neonatalafsnittet P3. Intensiv afdeling modtager intensive patienter til såvel hæmodialyse som kontinuerlig veno-venøs dialyse. Der er p.t. 11 intensivpladser og 3 intermediærpladser. Den ene intermediærplads lukkes torsdag eftermiddag til mandag morgen. Kolding uddannelsesprogram introduktionsstilling anæstesiologi - 3 -

4 Andre ydelser Anæstesiologisk afdeling tilbyder de kliniske afdelinger en hel række ydelser, herunder epidural analgesi til vaginal forløsning, smerteterapi af primært intensive og opvågningspatienter, og kun i beskeden grad avanceret smerteterapi til terminale cancerpatienter. Afdelingen forestår også anlæggelse af regionalanalgesi til ergoterapeutiske patienter. Afdelingen bistår ved patienttransport af kritisk syge patienter til andre sygehuse. Der foretages intubationer af neonatale børn til surfactant behandling i samarbejde med neonatologer. Afdelingen er involveret i katastrofeberedskabet ved Kolding Sygehus. Bemanding Afdelingen har 9 uddannelsesstillinger fordelt på 5 introduktionsstillinger og 4 i hoveduddannelsesforløb. Der er normeret 19 speciallægesstillinger her i blandt 1 ledende overlæge, samt specialeansvarlige i dagklinik, på intensiv, i Fredericia og for akutlægebilen. Vagtstrukturen er 1 yngre læge i forvagt, 2 speciallæger i tilstedeværelsesbagvagt, hvoraf den ene også skal betjene Fredericia Sygehus, men har tjeneste fra Kolding. På hverdage er der desuden en speciallæge i aftenvagt, som overvejende passer operationsgangen. Forvagten er 2-delt alle ugens dage. Herudover døgndækkende akutlægebil. Afdelingens uddannelsesstruktur Der er en uddannelsesansvarlig overlæge, en uddannelseskoordinerende yngre læge samt et varierende antal hovedvejledere. Hver uddannelsessøgende læge tilknyttes fra starten en hovedvejleder. Hovedvejlederen vil følge dit arbejde tæt, men vil ikke følge dig i din rotation rundt i afdelingens afsnit, hvor du i stedet vil blive superviseret af de daglige kliniske vejledere altså hele lægestaben. Uddannelse med daglig supervision og løbende bed-side og formaliseret undervisning er en væsentlig del af vores afdelings funktion. Afdelingen har et lægeligt uddannelsesudvalg bestående af 2 yngre læger, den ledende overlæge og den uddannelsesansvarlige overlæge. Afdelingen har desuden et forskningsudvalg, kaldet Forskningsinitiativet, som består af den uddannelsesansvarlige overlæge, vores ph.d. studerende og afdelingens forskningsmedarbejder, som er færdig ph.d. og post doc. Dette udvalg skal bistå de uddannelsessøgende i at fremme deres kompetencer samt medvirke til at løfte hele afdelingens akademiske viden og kunnen. Afdelingens skemalagte undervisning og konferencer 7.45: Morgenkonference i anæstesiens kaffestue. Vagtrapport og eventuel undervisning. Alle læger undtaget stuelægen deltager. 8.00: intensivkonference fra vagtholdet til dagholdet og røntgenkonference på intensiv. Vagtholdet og de stuegangsgående læger fra intensiv deltager : OP-planlægning med anæstesilæge og anæstesisygeplejerske om næste dags operationsprogram : Intensivkonference på intensiv. Vagten møder. Første fredag i måneden er der staffmeeting i ikke-nedlukningsperioder. Onsdagsundervisning hver onsdag. Præsentation af uddannelsesforløbet Introduktionsuddannelsen i anæstesiologi er 1-årig. Alle nyansatte introduceres i afdelingen ved uddannelsesansvarlige overlæge eller uddannelseskoordinerende yngre læge. Herudover vil der i løbet af de første dage efter ansættelsessatrt være personaleintroduktion fra sygehusets side, hvis du ikke har været ansat på sygehuset tidligere. Du skal også undervises i elektronisk patientjournal (IPJ) og laboratoriesystemet (BCC). Du vil blive tildelt en vejleder i form af en af afdelingens speciallæger/hoveduddannelseslæger og indenfor de første uger afholdes første vejledersamtale. Som læge uden tidligere anæstesierfaring er du vagtfri i 8 uger. Den første uge foregår i dagklinikken dernæst 3 uger på operationsgangen med basal oplæring i anæstesi denne varetages i vid udstrækning af rutinerede anæstesisygeplejersker, naturligvis i samarbejde med afdelingens speciallæger. De efterfølgende 2 uger introduceres du til intensiv afdeling, og de sidste 1-2 uger skal du i dagklinikken for at opnå rutine i ukomplicerede anæstesier. I løbet af de første 2 mdr. gennemgås et praktisk orienteret teorikursus ( Crash kursus ) med næsten daglige undervisningsseancer. Det er vigtigt, at du orienterer dig i emnet forud for undervisningen for at få optimalt udbytte af gennemgangen. Se sådan på det, at du skal gennemgår emnets teori for underviseren, og underviseren bidrager med de praktiske aspekter. Sammen med vejleder laves en tidsplan erhvervelsen af de øvrige kompetencer. Der skal foreligge en uddannelsesplan indenfor de første 4 uger, og den sendes til den uddannelsesansvarlige overlæge. Logbogen med registrering af opnåede kompetencer er en del af læringsporteføljen og fremgår af side 6-7. Ligeledes er erfaringsregistrering, herunder CUSUM-scoring af fire definerede kompetencer, en del af læringsporteføljen. Du aftaler nærmere med din vejleder omkring påbegyndelse af denne registrering. Registeringerne er obligatoriske i introduktionsuddannelsen. Der er i løbet af introduktionsuddannelsen mulighed for to ugers fokuseret ophold på Otologisk anæstesiafsnit Sygehus Lillebælt Vejle. For alle praktiske formål vil din rotation styres af de kompetencer du har behov for at erhverve i højere grad end egentligt tilhørsforhold til et afsnit. Kolding uddannelsesprogram introduktionsstilling anæstesiologi - 4 -

5 Oversigt over uddannelsesprogrammet Periode Funktion Kompetencevurdering Evalueres af Kompetencenr. Evalueres af Oplæring 1. Luftvejshåndtering* KCA, KHA 2 KCA, KHA Stue 2. Anæstesiapparat* KCA, KHA 3 KCA, KHA måned 3. Generel anæstesi* Speciallæge 4, 7 Speciallæge måned måned 4. Anæstesi akut patient Speciallæge 4, 7 Speciallæge 13. Præoperativt tilsyn PLA 5, 8, 24, 25 PLA 12. Avanceret genoplivning* JKA 19 JKA Stue, vagt, 5. Spinal anæstesi Speciallæge 9 Speciallæge forvagtskald 6. Epidural anæstesi* Speciallæge 10 Speciallæge 14. Postoperativ RWA 18 RWA smertebehandling* 2 uger 9. Væskeplan intensiv JSA, MOA, LNA 15, JSA, MOA, LNA intensiv 10. Respiratorbehandling* JSA, MOA, LNA 16 JSA, MOA, LNA Stue, vagt, forvagtskald 11. Stuegang, intensiv patient JSA, MOA, LNA 17 JSA, MOA, LNA 7. CVK Speciallæge 11 Speciallæge 8. Komplicerede tilstande Vejleder 3, 5, 6, 12 Vejleder Vagtkompetence (minicex) Speciallæge 8, 20, 21, 22 Vejleder/AMIR Generel vurdering Vejleder måned Stue, vagt, Vagtkompetence (minicex) Speciallæge forvagtskald ØNH Vejle (2 uger) Karstue, Generel vurdering Vejleder 1, 23, 24, 25, 26, 27, Vejleder intensiv, vagt 28, 29 måned forvagtskald 15. Patientforløb Vejleder 30, 31, 32 Vejleder Vagtkompetence (minicex) Speciallæge Cusum-score Epi, spinal, a- 13 Vejleder kanyle, CVK Hele året Erfaringsregistrering Anæstesier, traumer, blok, transporter intern/ekstern 13, 14 Vejleder Vejledersamtale hver 3. md. Uddannelsesplan hver 3. md. Rapport o. læring hver 3. md. Kompetencevurderinger markeret med *: der er uddybende spørgsmål i det tilhørende kompetencenummer Læringsstrategier Hvad skal jeg lære i afdelingen Mål 1. Anæstesigivning Du vil i dagtiden hovedsageligt beskæftige dig med anæstesigivning. I starten med hjælp, senere tæt superviseret og til sidst mere selvstændigt. Patienterne vil være ASA gruppe 1-3. Efter 4-5 ugers introduktion vil du kunne bedøve udvalgte patienter næsten selvstændigt. Ved afslutningen af introduktionsuddannelsen forventer vi, at du kan bedøve alle patienter i ASA gruppe 1 og 2, samt med hjælp bedøve patienter fra gruppe 3 og 4. Vi forventer også, at du kan vurdere patienterne præoperativt vælge den bedste anæstesiform for patienter til planlagte og akutte operationer begrunde ovennævnte anæstesiform lægge behandlingsplan præ-, per- og postoperativt supervisere alle almindeligt forekommende lejringer til operation anvende afdelingens monitoreringsapparatur og tolke målte værdier observere patienten postoperativt Kolding uddannelsesprogram introduktionsstilling anæstesiologi - 5 -

6 lægge plan for postoperativ smerte- og væskebehandling formidle behandlingsplanen til patienten og plejepersonalet samarbejde ikke kun med afdelingens personale men også i høj grad med personale fra andre afdelinger På operationsafdelingen arbejdes sammen i team. Vi forventer, at du efter et år er i stand til at planlægge dagens arbejde på en operationsstue i samarbejde med de andre personalegrupper i teamet, således at arbejdet afvikles smidigt og effektivt og med respekt for andre faggruppers integritet. 2. Intensiv medicin Efter 1 år i afdelingen forventer vi, at du er i stand til selvstændigt at vurdere og behandle de hyppigst forekommende lidelser i afdelingen, hvad enten det drejer sig om væsketerapi til postoperative patienter, behandlingsplan for forgiftninger og respirationsunderstøttende terapi til KOL-patienter og lignende. Vi forventer også, at du opnår indgående kendskab til afdelingens apparatur og er i stand til at anvende det hensigtsmæssigt opnår kendskab til respiratorterapi og er i stand til at starte denne efter egen vurdering af patientens respiratoriske tilstand opnår basalt kendskab til understøttende inotropibehandling af akutte tilstande med påvirket cirkulation er i stand til at vurdere de patienter, der indlægges på afdelingen respiratorisk, cirkulatorisk og bevidsthedsmæssigt er i stand til at starte livreddende behandling af alle patientkategorier, der indlægges i afdelingen er i stand til at vurdere, hvornår det vil være formålstjenligt at kalde hjælp fra en ældre kollega 3. Det akutte beredskab Vagthavende reservelæge vil ofte blive kaldt til akut dårlige patienter på hele sygehuset. Det drejer sig som regel om patienter med nedsat bevidsthedsniveau, påvirket respiration eller cirkulation, hjertestop, kramper m.m. Derudover vil der være tilkald til skadestuen til indkomne bevidstløse patienter og patienter med hjertestop. Efter et år i ansættelsen forventer vi, at du kan vurdere og initierer behandling af akutte patienter kan vurdere, om patienten skal overflyttes til intensiv afdeling kan deltage i teamet ved genoplivning - også som teamleder kan påbegynde genoplivning af nyfødte har indgående kendskab til det monitorerings- og behandlingsudstyr, der er til rådighed på de forskellige behandlingssteder har indgående kendskab til sygehusets beredskabsplan er i stand til at vurdere, hvornår det vil være formålstjenligt at tilkalde hjælp fra en mere erfaren kollega 4. Transport/overflytning af patienter Vi forventer, at du efter et år vil være i stand til at vurdere, om patienter er transportable, såvel ved overflytning mellem afdelinger på Kolding Sygehus som ved overflytning til andre hospitaler. Du skal også kunne vurdere, hvilke ledsagere der skal være med på transporten. 5. Smertebehandling En vigtig del af anæstesi er at kunne lægge en plan for det postoperative forløb. Vi forventer at du bliver i stand til dette og til at formidle denne plan til opvågningspersonale og sengeafdeling. Evalueringsmetoder og ansvar for læring Foruden uddannelsesprogrammet danner Målbeskrivelse og Portefølje for introduktionsuddannelsen i anæstesi baggrund for følgende forventning. Vi forventer, at du sætter dig grundigt ind i dette materiale således, at du kan formulere egne læringsmål og omsætte dette til uddannelsesplaner aktivt og engageret opsøger uddannelsessituationer er bevidst om og engageret i egen læring Vi tilbyder, at vejlederen fremlægger afdelingens muligheder for at læring kan ske nøje afstemt efter dit aktuelle standpunkt og dine formulerede læringsmål. Vi forventer, at du sammen med din vejleder Kolding uddannelsesprogram introduktionsstilling anæstesiologi - 6 -

7 fastsætter læringsmål og bruger uddannelsesplan (se Portefølje) udarbejder din individuelle uddannelsesplan ud fra dine fastsatte læringsmål og afdelingens muligheder løbende justerer denne Pædagogiske metoder Vi anvender Målbeskrivelsen, Porteføljen og dette uddannelsesprogram som grundlag for den kliniske oplæring i introduktionsstillingen i anæstesiologi. Instruktion og supervision - mesterlære "Læger lærer - også når de arbejder". Hovedparten af din oplæring sker gennem instruktion og supervision i det daglige kliniske arbejde. Da du ikke kan være sammen med din vejleder hele tiden vil din oplæring altså være afhængig af mange daglige kliniske vejledere. Det vil sige, at du skal forvente at alle deltager i din oplæring (sygeplejersker, andre forvagter og speciallæger). Individuel uddannelsesplan I løbet af 2-3 uger efter at du er tiltrådt i stillingen vil du sammen med din vejleder udarbejde en individuel uddannelsesplan baseret på din hidtidige erfaring, Målbeskrivelsen, dine læringsbehov og afdelingens muligheder for oplæring. Denne uddannelsesplan justerer du løbende sammen med din vejleder. Praktisk/teoretisk introduktionsprogram Crash-kursus. Denne undervisning skal ses som et praktisk orienteret supplement til egen læsning af lærebog. Der vil være daglig undervisning, se oversigt over emner side 10. Selvstudium Vi forventer, at du sætter dig ind i den relevante basale litteratur. De eksisterende instrukser er tilgængelige via intranettet og vi forventer du orienterer dig herom. Din rolle som underviser Da "alle underviser alle hele tiden", så skal du naturligvis også undervise. Vi forventer, at du deltager aktivt i undervisningen af dine kolleger ved morgenkonferencer, til 5 minutters indlæg og den skemalagte onsdagsundervisning, hvor du skal forestå undervisningen 2 gange i løbet af et år. Du skal selv planlægge et passende tidspunkt for dig. Kurser I løbet af ansættelsesperioden får du tilbud om at deltage i en række kurser som er relevante for dig som læge i introduktionsuddannelse. Vi forventer at du deltager i disse regionale kurser. Du får tjenestefri med løn til deltagelse i kurserne. Udgifter til kursus, rejse og ophold dækkes fuldt ud af afdelingen. Vejlederkurset er obligatorisk, og du skal have det i løbet af din introduktionsansættelse. Oversigt over regionale kurser i introduktionsuddannelsen Emne Indhold/Form/Varighed Specialespecifikke kurser 1. Fysik og anæstesi. Anæstesiapparater og ventilationssystemer. Praktisk farmakodynamik Forelæsninger, 2. Universel anæstesi. workshop, 3. Luftvejshåndtering. Mekanisk ventilation. Simulation 4. Teamfunktion/Proceduretræning. Øvelser med anæstesisimulator 1-dags kurser 5. Regional anæstesi. Smertebehandling 6. Intensiv terapi + respiratorøvelsen 7. Væske og elektrolytbehandling, hæmodynamik. 8. Kritisk litteraturlæsning og søgning Tværfaglige kurser Vejlederkursus Workshop 2 dages internatkursus. Kolding uddannelsesprogram introduktionsstilling anæstesiologi - 7 -

8 Feedback Du vil løbende modtage feedback på dit daglige arbejde, ligesom evalueringssamtalerne vil blive brugt til at give feedback på din udvikling. Vi forventer også, at du giver os feedback. Arbejdstilrettelæggelsen - "grib chancen" Vi bestræber os på at gribe alle de situationer, der i det daglige arbejde byder på muligheder for oplæring. I arbejdstilrettelæggelsen vil der i videst muligt omfang blive taget hensyn til, hvor du er i uddannelsen og hvad du aktuelt skal læreevalueringsmetoder i introduktionsuddannelsen Evalueringen af din kompetencetilvækst bygger på en generel og en række specifikke vurderinger. Når målet er nået kvalitativt, påtegnes det i logbogen. Kompetencemåling og erfaringsregistrering Vi anvender kompetencemåling og erfaringsregistrering på afdelingen for, at du/vi løbende kan holde os a jour med dit uddannelsesforløb. Generel vurdering og Vagtkompetencen Den generelle vurdering foretages to gange i løbet af uddannelsen, mens Vagtkompetencen (Mini-CEX) udføres 3 gange om året. Den generelle vurdering foretages i relation til de generelle mål på en skala. Den generelle vurdering omfatter desuden gennemgang af Cusum-skoring af procedurer og erfaringsregistrering. Vurderingerne bruges til at anvise områder, hvor forbedring er nødvendig. Specifikke vurderinger Struktureret observation og tilbagemelding er den evalueringsmetode, som mesterlæren naturligt benytter sig af. Kriterierne for vurdering fremgår af de kompetencekort, som findes i logbogen. De specifikke vurderinger kan foretages af din vejleder eller en anden supervisor. Supervisoren skal kunne godkende alle punkter på et kompetencekort for at præstationen samlet kan godkendes. Godkendelsen ud for et punkt betyder, at punktet er opfyldt i tilstrækkelig grad og med tilstrækkelig kvalitet. Supervisoren giver til sidst en samlet vurdering af præstationen og tager stilling til, om den kan godkendes og underskriver i så fald det pågældende kompetencekort. Hvis man ikke kan godkende en præstation får du at vide, på hvilke punkter forbedring er nødvendig og du og din vejleder aftaler, hvad der skal gøres for at opnå dette. Der foretages et ny vurdering, når du mener at være klar til det. Alle specifikke mål skal være opnået for, at det samlede uddannelsesforløb kan godkendes. Der er flere kompetencer, som ikke har en tilhørende kompetencevurdering, og disse erhverves ved en vejledersamtale. Tilbagemelding fra andre. Vejlederen vil i mange tilfælde ikke direkte supervisere den uddannelsessøgende i dennes arbejde. Personer som arbejder sammen med den uddannelsessøgende vil med fordel kunne bidrage med information om dennes kompetence. Det er vejlederens opgave at sikre, at informationen er så valid og pålidelig som muligt. Kursusgodkendelse af de tværfaglige kurser kræver aktiv deltagelse. Kursusdeltagelsen skal attesteres af kursuslederen, det vil sige at også her foregår evaluering af den uddannelsessøgende. Vejledersamtale Ved disse samtaler evaluerer du og din vejleder om dine aktuelle færdigheder svarer til, hvad der er forudsat i målbeskrivelsen på det givne tidspunkt. Med udgangspunkt i logbogen, og vejlederens viden om, hvordan den uddannelsessøgende fungerer i det daglige arbejde, får I et overblik over din læringsproces. Ved samtalerne med vejlederen kan eventuelle uddannelsesproblemer justeres eller løses. Samtidig kan problemer omkring læringsrammerne på afdelingen diskuteres. Evaluering af den lægelige videreuddannelse Evalueringen af afdelingerne og uddannelsen tjener det formål at indhente information om den uddannelsessøgendes opfattelse af kvaliteten i de uddannelseselementer, som du har gennemført. Evalueringerne vil danne udgangspunkt for en løbende forbedring og justering af afdelingens uddannelsestilbud Afdelingen evalueres ved, at du i forbindelse med slutsamtale og underskrift HAR evalueret afd. på med den kode du er tildelt hertil i forbindelse med din første klassificerede ansættelse. Den uddannelsesansvarlige overlæge kan ikke give underskrift, medmindre dette er gjort. Afdelingernes uddannelsesmiljø og indsats vurderes endvidere ved inspektorordningen, hvilket er en ekstern evaluering af afdelingen institueret af Sundhedsstyrelsen. Se mere om denne på Vejledning i den lægelige videreuddannelse Du vil få tildelt en personlig vejleder. Vejlederen vil som et minimum holde samtaler med dig ved starten på din ansættelse, midtvejs i din ansættelse og ved afslutningen af din ansættelse. Hvis du oplever, at din uddannelse ikke forløber som planlagt skal du primært kontakte din vejleder. Afdelingens uddannelsesansvarlige overlæge har det overordnede ansvar for, at uddannelsen afvikles om planlagt. Den uddannelsesansvarlige overlæge vil i varierende omfang deltage i samtalerne mellem dig og din vejleder. Kolding uddannelsesprogram introduktionsstilling anæstesiologi - 8 -

9 Oversigt over introduktionsundervisningen, eksempel Dato Sted Emne Underviser 1. nov Afdelingen Introduktion 4. nov DK 5. nov DK 6. nov DK Inhalationsanæstetika og -systemer 7. nov DK Induktionsmidler 8. nov DK Frie luftveje og intubation 11. nov 12. nov Nerveblokader 13. nov Fredericia KURSUS 14. nov Fredericia KURSUS 15. nov Sectio 18. nov Vejledersamtale 19. nov Epidural og spinal 20. nov Præoperativt tilsyn 21. nov Opioider og muskelrelaksans 22. nov 25. nov 26. nov 27. nov Transport internt/eksternt Postoperativ opvågning 28. nov Fasteregler og RSI 29. nov 2. dec Komptencekort nr.1 Luftvejshåndtering 3. dec 4. dec Fredericia KURSUS 5. dec DK Kompetencekort nr. 2 Anæstesiapparatet 6. dec DK Kompetencekort nr. 3. Generel anæstesi 9. dec DK 10. dec DK 11. dec DK/aud Avanceret genoplivning, komp.kort nr. 12 kl dec INTENSIV Introduktion og særskilt undervisningsplan 13. dec INTENSIV DAD, CIS og EPJ med Kit, dato aftales 16. dec INTENSIV 17. dec INTENSIV 18. dec INTENSIV 19. dec INTENSIV 20. dec INTENSIV 2. jan Temadag 3. jan Introduktion til forvagtskalderen og vagtafvikling 4. jan Traumemodtagelse 6. jan Kompetencekort nr. 13 Præoperativ patientkons 7. jan Kompetencekort nr. 4 Anæstesi til akut patient 8. jan Frigivet til selvstændig på stue Kolding uddannelsesprogram introduktionsstilling anæstesiologi - 9 -

Anæstesiologisk afdeling.

Anæstesiologisk afdeling. Anæstesiologisk afdeling. Kolding Sygehus Sygehus Lillebælt Uddannelsesprogram for læger i introduktionsstilling. Udgave: August 07 Læge: Vejleder: Pernille Lennert, uddannelsesansvarlig overlæge 1 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

Uddannelsesprogram for. introduktionsuddannelsen

Uddannelsesprogram for. introduktionsuddannelsen Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen Anæstesiologisk Intensiv afdeling V OUH Svendborg Sygehus Maj 2015 Læge: Hovedvejleder: Vibeke Westphal, uddannelsesansvarlig overlæge, OUH Svendborg Sygehus,

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløb 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 SYGEHUS LILLEBÆLT Vejle Sygehus, side 2 Kolding Sygehus, side 5 Fredericia Sygehus, side 7 KBU guide Vejle Sygehus 1. Hvilke uddannelsesforløb har jeres hospital/praksis?

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016 DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016 SYGEHUS LILLEBÆLT Vejle Sygehus, side 2 Kolding Sygehus, side 5 Fredericia Sygehus, side 7 KBU guide Vejle Sygehus www.dagensmedicin.dk/karriere/kbu-guiden/vejle-sygehus

Læs mere

DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016

DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016 DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016 INDHOLD VEJLE SYGEHUS S.2 KOLDING SYGEHUS S.6 FREDERICIA SYGEHUS S.9 Klinisk basisuddannelse på Vejle Sygehus Vejle Sygehus svarer på 22 spørgsmål om KBU 1. Hvilke uddannelsesforløb

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi Regionshospitalet Viborg

UDDANNELSESPROGRAM Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi Regionshospitalet Viborg UDDANNELSESPROGRAM Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi Regionshospitalet Viborg Inga K. Madsen, uddannelsesansvarlig overlæge Februar 2009 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet

Læs mere

Introduktionsprogram for anæstesiafdelingen Sygehus Syd Nykøbing Falster

Introduktionsprogram for anæstesiafdelingen Sygehus Syd Nykøbing Falster Introduktionsprogram for anæstesiafdelingen Sygehus Syd Nykøbing Falster Indholdsfortegnelse: Indledning Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløbet 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Introduktionsprogram

Introduktionsprogram Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje Andet intensivt afsnit Opvågningsafsnittet Introduktionsprogram Pædagogisk arbejdsgruppe/januar 2011 Side 1 af 7 1 INDLEDNING Dette introduktionsprogram

Læs mere

Uddannelsesprogram for Hoveduddannelsen

Uddannelsesprogram for Hoveduddannelsen Uddannelsesprogram for Hoveduddannelsen på de Anæstesiologiske afdelinger på Fredericia og Kolding Sygehuse samt Odense Universitetshospital Maj 2008 Læge: Hovedvejleder Fredericia /Kolding Sygehuse: Hovedvejleder

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSUDDANNELSE

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSUDDANNELSE UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSUDDANNELSE ANÆSTESIOLOGISK AFDELING SYGEHUS SØNDERJYLLAND SØNDERBORG - ÅBENRÅ Efterår 2009 Elke Knoke, uddannelsesansvarlig overlæge. Gunhild Kjærgaard-Andersen, uddannelseskoordinerende

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd Udarbejdet af Jørn A. Sollid Uddannelsesansvarlig overlæge Aalborg, Januar 2004 1. Indledning...2

Læs mere

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige forhold på en afdeling

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 3. april 2003 2-15-3-3-03 Jan Greve jag@ag.aaa.dk 8944 6410 Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd,

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i anæstesi og intensiv medicin Næstved Sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i anæstesi og intensiv medicin Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i anæstesi og intensiv medicin Næstved Sygehus 1 Indledning Anæstesiologi og Intensiv Medicin omfatter anæstesi, analgesi, sedation samt monitorering og

Læs mere

Vejledning - Selvevalueringsskema

Vejledning - Selvevalueringsskema Vejledning - Selvevalueringsskema Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige

Læs mere

Uddannelsesprogram for. introduktionsuddannelsen

Uddannelsesprogram for. introduktionsuddannelsen Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen Anæstesiologisk center Sygehus Sønderjylland Marts 2014 Læge: Hovedvejleder: Elke Knoke, uddannelsesansvarlig overlæge, Sygehus Sønderjylland, marts 2014

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg 1 Beskrivelse af børneafdelingen i Esbjerg Afdelingen består af: børnemodtagelse stationært

Læs mere

INTRODUKTION TIL I-STILLING

INTRODUKTION TIL I-STILLING Holstebro, d. 9. januar 2004 INTRODUKTION TIL I-STILLING Psykiatrisk afd., P, ved Holstebro Sygehus, dækket et befolkningsgrundlag på ca. 120.000 indbyggere svarende til Ringkøbing Amts 9 nordlige kommuner.

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002300 Afdelingsnavn Karkirurgisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Sygehuse Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Vejledning - Selvevalueringsskema

Vejledning - Selvevalueringsskema Vejledning - Selvevalueringsskema Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige

Læs mere

Introduktionsprogram for Operations- og anæstesiologisk afdeling Y Glostrup Hospital

Introduktionsprogram for Operations- og anæstesiologisk afdeling Y Glostrup Hospital Introduktionsprogram for Operations- og anæstesiologisk afdeling Y Glostrup Hospital Indholdsfortegnelse: Indledning Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling Anæstesiologisk afd. R, H:S Bispebjerg Hospital. 14.april 2004 / bdp

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling Anæstesiologisk afd. R, H:S Bispebjerg Hospital. 14.april 2004 / bdp Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling Anæstesiologisk afd. R, H:S Bispebjerg Hospital 14.april 2004 / bdp Indholdsfortegnelse: Indledning Side Præsentation af uddannelsesforløbet 3 Beskrivelse af

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Vendsyssel, Hjørring Anæstesien,

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2012 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD

ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD tidligere Struktureret ansøgningsskema Baseret på de 7 lægeroller + CV Veldefineret pointtildeling Skriftlig begrundet motivation for ansøgningen

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Anæstesiologi. Anæstesiafdelingen, Regionshospitalet Viborg. Målbeskrivelse 2013

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Anæstesiologi. Anæstesiafdelingen, Regionshospitalet Viborg. Målbeskrivelse 2013 Uddannelsesprogram Introduktionsstilling Anæstesiologi Anæstesiafdelingen, Regionshospitalet Viborg Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 11. juni 2014 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis Målbeskrivelse årstal Godkendt xx.xx.xxxx af DRRLV (udfyldes af VUS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Køge Sygehus Akutafdelingen 13.

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesansvarlige overlæger i Region Nord Ulla Bartels 11-02-04 af H-forløb uddannelsesprogrammer\hoveduddannelse psyk H-bogen.doc

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 02-06-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 02-06-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001817 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk afdeling Hospitalsnavn Hospitalsenheden Vest Besøgsdato 02-06-2015

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Holstebro neurologisk

Læs mere

Introduktionsuddannelse

Introduktionsuddannelse Introduktionsuddannelse Uddannelsesprogram for Klinisk Biokemi Region Syddanmark Odense Universitetshospital Maj 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2.1. Uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro 12-01-2010 1 Uddannelsesprogram for tidlig hoveduddannelse i

Læs mere

Uddannelsesprogram. for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus

Uddannelsesprogram. for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Uddannelsesprogram for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus a. Hoveduddannelsesstilling i neurologi b. Introduktionsstilling i neurologi c. Sideuddannelse

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Introduktionen gennemføres for de fleste og omfatter alle områder. uddannelsessøgende mangelfuld på flere områder

Introduktionen gennemføres for de fleste og omfatter alle områder. uddannelsessøgende mangelfuld på flere områder Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Kolding Sygehus Afdeling Akutafdelingen Dato for besøg 23.11.11

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Lægefaglig indstilling Hospital/sygehus: Sammensætning af kliniske basisforløb: 1. ansættelsessted 2. ansættelsessted 1. Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Godkendt den xx.xx.xxxx af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1 Indhold Generelt om uddannelsesprogrammer...3 Praktisk udarbejdelse af uddannelsesprogrammer...4

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Afdelingsnavn. Besøgsdato 31-10-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer.

Inspektorrapport. Temaer. Afdelingsnavn. Besøgsdato 31-10-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002330 Afdelingsnavn FAM Hospitalsnavn Sydvestsjysk sygehus Besøgsdato 31-10-2014 Temaer Introduktion

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001260 Afdelingsnavn Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Hospitalsnavn Århus Universitetshospital Skejby

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Hillerød Hospital Anæstesiologisk

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

KONG CHRISTIAN X S GIGTHOSPITAL

KONG CHRISTIAN X S GIGTHOSPITAL KONG CHRISTIAN X S GIGTHOSPITAL (bilag 4) Præsentation af sygehuset Kong Chr. X's Gigthospital fungerer som reumatologisk afdeling for Sønderjysk Sygehus (i Region Syddanmark); men modtager også reumatologiske

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nordsjællands Hospital, Hillerød Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Nordsjællands Hospital, Hillerød Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000440 Afdelingsnavn Anæstesiologisk Afdeling Hospitalsnavn Nordsjællands Hospital, Hillerød Besøgsdato

Læs mere

KURSUSPLAN FOR TIDLIG

KURSUSPLAN FOR TIDLIG KURSUSPLAN FOR TIDLIG KLINIKOPHOLD PÅ MEDICINSK AFDELING SYGEHUS THY-MORS 7. JANUAR - 24. JANUAR 2013 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Information vedrørende tidlig klinikophold: Medicinsk

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center. Besøgsdato 24-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center. Besøgsdato 24-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002257 Afdelingsnavn Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesi & Operations afdeling Bispebjerg Hospital. Region Hovedstaden

Introduktionsprogram for Anæstesi & Operations afdeling Bispebjerg Hospital. Region Hovedstaden Introduktionsprogram for Anæstesi & Operations afdeling Bispebjerg Hospital Region Hovedstaden 30 januar 2008 Version gældende fra: Revideres senest: Ansvarlig: Godkendelse: v.1.01 29 januar 2008 29 januar

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 13-01-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 13-01-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002297 Afdelingsnavn Aalborg anæstesi Hospitalsnavn Aalborg Sygehus Besøgsdato 13-01-2015 Temaer

Læs mere

Uddannelsesprogram/Logbog

Uddannelsesprogram/Logbog Uddannelsesprogram/Logbog for læger i blokstilling til almen medicin på kirurgisk afdeling, Nykøbing Falster Sygehus. 2009 1 Indledning: Funktionen på kirurgisk afdeling omfatter et præoperativt, operativt

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Beskrivelse af afdelingen (COM)

Beskrivelse af afdelingen (COM) Beskrivelse af afdelingen (COM) Center for Ortopædi og Medicin Center for Ortopædi og Medicin (COM) fungerer på 2 matrikler i hhv. Aabenraa og Sønderborg og er en del af Sygehus Sønderjylland. Centeret

Læs mere

Uddannelsesprogram for læger i introduktionsstilling Anæstesiologisk Afdeling Vejle og Give Sygehuse Juli 07 Læge: xxxxx Vejleder: xxxxx

Uddannelsesprogram for læger i introduktionsstilling Anæstesiologisk Afdeling Vejle og Give Sygehuse Juli 07 Læge: xxxxx Vejleder: xxxxx Uddannelsesprogram for læger i introduktionsstilling på Anæstesiologisk Afdeling Vejle og Give Sygehuse Juli 07 Læge: xxxxx Vejleder: xxxxx Hans Mandøe, uddannelsesansvarlig overlæge 1 af 15 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM. Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi. Holstebro Centralsygehus

UDDANNELSESPROGRAM. Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi. Holstebro Centralsygehus UDDANNELSESPROGRAM Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi Holstebro Centralsygehus 1 Peter Ekeløf, uddannelsesansvarlig overlæge Januar 2004 Indholdsfortegnelse: Side 1. Indledning 3 2. Præsentation af

Læs mere

Uddannelsesprogram. for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus

Uddannelsesprogram. for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Uddannelsesprogram for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus a. Hoveduddannelsesstilling i neurologi b. Introduktionsstilling i neurologi c. Sideuddannelse

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Sønderborg

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på øre - næse - hals afdeling 263 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 263: 7918 2781 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation

Læs mere

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Region Hovedstaden Område SYD 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Kolding Anæstesiologisk afdeling

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sydsjælland, Slagelse Anæstesiologisk

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Helsingør Hospital Reumatologisk

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Introduktion til. Kirurgisk afdeling. Holbæk-Kalundborg Sygehuse

Introduktion til. Kirurgisk afdeling. Holbæk-Kalundborg Sygehuse Introduktion til Kirurgisk afdeling Holbæk-Kalundborg Sygehuse Juni 2010 Afdelingen har et aktivt undervisningsmiljø, ligesom afdelingen underviser studerende på 3. semester på kandidatuddannelsen. Der

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Randers. 6. semester.

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Randers. 6. semester. SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN Specifik del Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Randers 6. semester Hold September 07 Gældende for perioden 08.02.10 23.04.10 og 26.04.10 30.06.10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Plads til faglig og personlig udvikling Et positivt og lærende arbejdsmiljø Udarbejdet oktober 2007/rev. december

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Holstebro Afdeling anæstesi Dato for besøg 060208 Score

Læs mere

Program for introduktionsuddannelsen i Anæstesi- og Intensiv Medicin Anæstesi- og Intensiv afdeling I Amtssygehuset i Gentofte

Program for introduktionsuddannelsen i Anæstesi- og Intensiv Medicin Anæstesi- og Intensiv afdeling I Amtssygehuset i Gentofte Program for introduktionsuddannelsen i Anæstesi- og Intensiv Medicin Anæstesi- og Intensiv afdeling I Amtssygehuset i Gentofte Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Side Præsentation af uddannelsesforløbet

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001933 Afdelingsnavn Børneafdelingen Hospitalsnavn Sygehus Lillebælt, Kolding Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger INDHOLD Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse Nøglebegreber Kurser - Obligatoriske

Læs mere

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Gentofte Hospital Billeddiagnostisk

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Psykiatrisk afdeling Kolding-Vejle Psykiatrien i Region Syddanmark Besøgsdato 17-09-2015. Særdeles god

Inspektorrapport. Temaer. Psykiatrisk afdeling Kolding-Vejle Psykiatrien i Region Syddanmark Besøgsdato 17-09-2015. Særdeles god Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002130 Afdelingsnavn Psykiatrisk afdeling Kolding-Vejle Hospitalsnavn Psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H

UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H Køge Sygehus Lykkebækvej 1 4600 Køge INDHOLD: Præsentation af Ortopædkirurgisk Afdeling side 3 Ortopædkirurgisk afdelings organisation side 3 Målsætning og værdigrundlag

Læs mere