Uddannelsesprogram for. introduktionsuddannelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesprogram for. introduktionsuddannelsen"

Transkript

1 Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen Anæstesiologisk Intensiv afdeling V OUH Svendborg Sygehus Maj 2015 Læge: Hovedvejleder: Vibeke Westphal, uddannelsesansvarlig overlæge, OUH Svendborg Sygehus, maj 2015

2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 PRÆSENTATION AF UDDANNELSESAFDELING 4 Afdelingens struktur 4 Uddannelsesstruktur 4 OUH, SVENDBORG SYGEHUS 6 Andre ydelser 6 Bemanding 6 Skemalagte møder og undervisning 7 OUH, NYBORG SYGEHUS 8 BEMANDING 8 SKEMALAGTE MØDER OG UNDERVISNING 8 PRÆSENTATION AF UDDANNELSESFORLØBET 9 OVERSIGT OVER UDDANNELSESPROGRAMMET 11 Hvad skal jeg lære på afdelingen Mål 13 Ansvar for læring 14 Pædagogiske metoder 15 Foreslået litteratur: 16 EVALUERINGSMETODER I INTRODUKTIONSUDDANNELSEN 17 Kompetencemåling og erfaringsregistrering 17 Generel vurdering og vagtkompetencen 17 Specifikke vurderinger 17 Vejledersamtale 18 Evaluering af den lægelige videreuddannelse 18 Vejledning i den lægelige videreuddannelse 18 2 af 18

3 Indledning Anæstesiologi er et tværgående klinisk speciale, der indeholder følgende fire funktionsområder: 1. Anæstesi og perioperativ medicin 2. Intensiv medicin 3. Smertebehandling 4. Akut-, traume- og præhospital medicin 5. Forskning, udvikling og uddannelse indenfor specialet (se specialeplanen) Klinisk anæstesi omfatter undersøgelse og behandling før, under og efter operation eller smertefuld undersøgelse. Intensiv terapi er multidisciplinær og organrelateret behandling af kritisk syge patienter og andre akutte behandlingskrævende tilstande. Smertebehandling omfatter behandling af såvel akutte som kroniske smertetilstande. Præhospital behandling omfatter indsats på skadested og katastrofemedicin. Formålet med introduktionsuddannelsen er at give den uddannelsessøgende kendskab til fagets almindelige arbejdsområder, og i et begrænset omfang sætte den uddannelsessøgende i stand til at træffe selvstændige beslutninger. Efter gennemført uddannelsesprogram i introduktionsstilling, skal den uddannelsessøgende have opnået et kendskab til specialet, som kan danne grundlag for stillingtagen til, om anæstesiologi skal være det fremtidige speciale. Introduktionsuddannelsen fokuserer på oplæring i den basale anæstesiologi med varetagelse af ukomplicerede patienter i det perioperative forløb. Opgaverne vil være centreret om en enkelt patient ad gangen. Det er typisk patienter, der skal have foretaget mindre kirurgi, og som ikke har komplicerende lidelser. Derudover vil den uddannelsessøgende få erfaring med opgaver som opretholdelse af livsvigtige funktioner hos akutte patienter, i at vurdere og ledsage patienter under transport indenfor sygehuset og i at diagnosticere, vurdere og behandle intensive patienter, der ikke frembyder tegn på multiorgansvigt, såkaldt simple intensive patienter. Den uddannelsessøgende deltager i vagtarbejdet og vil her møde akutte medicinske og kirurgiske problemstillinger. De opgaver og situationer, der skal kunne håndteres, vil i mange tilfælde være uforudsigelige og har ikke altid nogen entydig eller rigtig løsning. Den professionelle håndtering handler derfor i mange tilfælde om at beslutte, hvad der er bedst i den aktuelle situation. Beslutningerne skal træffes på trods af usikkerhed og med baggrund i begrænset information. Formålet med uddannelsen er derfor også at opbygge en behørig dybde og bredde i den kliniske erfaring, som kan danne baggrund for en professionel løsning af anæstesiologiske opgaver. Sideløbende med afdelingens ansvar for det postgraduate uddannelsesforløb har den uddannelsessøgende selv et personligt ansvar for at tilegne sig den nødvendige viden. Ved introduktionsuddannelsens ophør forventes den uddannelsessøgende at have opnået en teoretisk viden og praktisk kunnen, der kvalificerer til en hoveduddannelsesstilling i anæstesiologi. Yderligere information om specialet, om målbeskrivelse og læringsportefølje (logbog) kan hentes på Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) 's hjemmeside: organisation uddannelsesudvalget information om uddannelse eller på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: under lægeuddannelse - målbeskrivelser. 3 af 18

4 Præsentation af uddannelsesafdeling OUH Svendborg Sygehus er et sygehus, som betjener 2 matrikler Svendborg Sygehus i Svendborg og Nyborg Sygehus i Nyborg med fælles sygehusledelse og administration. Sygehuset er godt i gang med omstrukturering og omorganisering, derfor vil der løbende være forandringer i den nærmeste årrække. Afdelingens struktur Anæstesiologisk Intensiv afdeling V ledes af ledende overlæge Henrik Stougaard og oversygeplejerske Lisbeth Juulsgaard. Afdelingsledelse Kvalitetskoordinator Sekretariat Udvikling Uddannelse Forskning Anæstesi- og opvågningsafsnit Svendborg Dagkirurgisk operationsafsnit Svendborg (DOS) Dagkirurgisk operationsafsnit Nyborg (DON) Intensiv- og opvågningsafsnit Svendborg Akutlægebilen Svendborg Hvert funktionsområde består af en læge- og en sygeplejefaglig leder. Den kliniske drift i hverdagen varetages af denne tværfaglige funktionsledelse. Herudover er der faglige ansvarsområder for hhv.: Dagkirurgisk afsnit i henholdsvis Svendborg (DOS) og Nyborg (DON) Parenchymkirurgisk afdeling A Urologisk afdeling L Gynækologisk/obstetrisk afdeling D Ortopædkirurgisk afdeling O Otologisk afdeling F Opvågning Akutlægebilen samt for Intensiv afdeling. Uddannelsesstruktur Der er en uddannelsesansvarlig overlæge, Vibeke Westphal og en uddannelseskoordinerende yngre læge, som dækker begge matrikler. De fleste seniorlæger fungerer som vejledere. Under introuddannelsen har den uddannelsessøgende tildelt en hovedvejleder. Hovedvejlederen vil følge dit arbejde tæt, men vil ikke følge dig i din rotation rundt i på de forskellige teams/afsnit. I stedet vil du blive superviseret af læger i hoveduddannelse, de funktionsansvarlige overlæger og andre ældre kolleger. 4 af 18

5 Vi prioriterer uddannelsen højt for at give den uddannelsessøgende en faglig dybde og bredde i den anæstesiologiske kompetence, som er en forudsætning for en sikker og effektiv håndtering af de patienter, som man møder i en funktionsbærende enhed. Afdelingen er ved at udvikle forskningsmiljøet. Overlæge Hanne Tanghus-Olsen, er ansvarlige for dette. 5 af 18

6 OUH, Svendborg Sygehus Operationsgangen betjener fem kirurgiske specialer med faglige team tilknyttet. På Anæstesiafsnittene anæsteseres for følgende specialer: Parenkymkirurgi, Urologi, Ortopædkirurgi, Gynækologi, Obstetrik. Uden for Operationsgangen bistås med anæstesi/sedation til DC-konvertering, ECT-behandling, CTscanninger, invasive indgreb på Røntgenafdelingen, samt anlæggelse af epiduralkatetre til analgesi på Fødeafdelingen og akut behandling af dårlige nyfødte børn. På Dagkirurgisk Operationsafsnit Svendborg (DOS) anæsteseres for følgende specialer: Urologi, Gynækologi, Oto-rhino-laryngologi og Ortopædkirurgi. 3 dage om ugen gives anæstesi til ECT-behandlinger på psykiatrisk afdeling P. 2 dage om ugen gives anæstesi til DC-konvertering på kardiologisk afdeling MK, KARMA. Der udføres i alt ca anæstesier årligt. Aktivitetstal for 2014 Anæstesi ca anæstesier på den centrale operationsgang Opvågningsforløb ca forløb på det centrale opvågningsafsnit Dagkirurgisk afsnit ca opererede patienter Intensiv afdeling ca. 400 indlagte patienter med en gennemsnitlig liggetid på 6 dage Intensiv afdeling har 6 behandlingspladser og i 2014 blev ca. 400 patienter behandlet, svarende til intensivdøgn. Intensiv afdeling er en niveau 2 afdeling, som giver mulighed for avanceret intensiv terapi og monitorering, inklusiv dialysebehandling. I forbindelse med intensiv afdeling forefindes opvågningsafsnittet med plads til 12 patienter, hvoraf de 3 pladser er døgnbemandet. Andre ydelser Afdelingen bistår ved patienttransport af kritisk syge patienter internt, samt ved transport til andre sygehuse. Svendborg Sygehus har endnu traumemodtagelse og deltager også i traumeteamtræning og undervisning. Akutlægebil Sydfyn bemandes med bl.a. 10 speciallæger fra afdelingen. Der vil være muligt at køre med som observatør en dag. Aftalen kommer i stand via en af afdelingens sekretærer. Derudover er afdelingen er involveret i sygehusets beredskab herunder det medicinske katastrofeberedskab. Bemanding Afdelingen er lægeligt normeret til: 1 ledende overlæge 16 overlæger 4 afdelingslæger 4 læger i hoveduddannelse 4 læger i introduktionsstilling Derudover er der ca. 220 sygeplejersker fordelt på operation, anæstesi, opvågning og intensiv, samt 3 sekretærer. 6 af 18

7 Alle ugens dage findes en forvagt og en bagvagt med tilstedeværelsesvagt på afdelingen på døgnbasis. Som introlæge vil man gå som forvagt med enten en hoveduddannelseslæge i fase 3 eller en speciallæge, som bagvagt. Skemalagte møder og undervisning: Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Morgenkonference: Kort om dagens program, vagten og intensivpatienter. Alle læger deltager. Morgenkonference intensiv: Detaljeret gennemgang af alle intensivpatienter for de læger, som ligger på intensiv denne dag. Intensiv lægekonference: Gennemgang af de yngre lægers stuegang og evt. problemerstillinger. Præmøde: Gennemgang af næste dags OP-program med placering af læger og tilrettelæggelse af den kommende dags opgaver. Intensivkonference, samt vagtrapport i konferencerummet: Intensivpatienterne gennemgås for vagtholdet. Herefter orienterer lægerne fra de enkelte anæstesifunktioner vagtholdet om eventuelle elektive patienter, som ikke er færdige fra dagens program. Vagthavende giver endvidere en kort rapport om de akutte patienter. Tirsdage og torsdage kl minutters morgenundervisning Onsdage kl : Morgenundervisning En gang i kvartalet er der Journal Club dato udmeldes af Forskningsgruppen. 7 af 18

8 OUH, Nyborg Sygehus På Dagkirurgisk Operationsafsnit Nyborg (DON) anæsteseres for følgende specialer: Parenkymkirurgi, Ortopædkirurgi og Karkirurgi. Der udføres i alt ca anæstesier årligt. Bemanding Ved anæstesien er fast tilknyttet en funktionsleder/overlæge og en overlæge. Den øvrige bemanding er speciallæger eller kursister i hoveduddannelse, som skifter mellem Nyborg og Svendborg sygehus som arbejdssted. De første 3-4 uger af den lægelige introduktionsuddannelse i anæstesi foregår som et struktureret ophold i Nyborg. Skemalagte møder og undervisning: Kl : Operationsprogrammet starter med fordeling af ressourcerne jf. skema i kaffestuen Onsdage kl : Morgenundervisning 8 af 18

9 Præsentation af uddannelsesforløbet Introduktionsuddannelsen indebærer en ansættelse af 12 måneders varighed. Ved tiltrædelse af stillingen tildeles den uddannelsessøgende en hovedvejleder. Vejlederen er ansvarlig for den uddannelsessøgendes kompetenceudvikling og -evaluering, uden at det nødvendigvis er samme person, der underviser eller evaluerer i alle kompetencerne. Da det drejer sig om et stort pensum, som den uddannelsessøgende skal igennem, er det nødvendigt, at opsøge de steder, hvor der sker noget spændende, dvs. at det er en forudsætning at være fleksibel med hensyn til skiftende indsatssteder, for at opnå alle kompetencer, ligesom der må forventes en del læsestof i fritiden. Efter første dags generelle introduktion til afdelingen gennemgås et 3-4 ugers forløb i Nyborg, hvor de tilstedeværende speciallæger sammen med sygeplejerskerne forestår den initiale praktiske og teoretiske oplæring. Kompetencer: Under opholdet forventes det, at du opnår kompetencekort nr. 1 og 2, samt specialets kompetencer nr. 1, 2 og 3 De næste ca. 3 uger bruges på introduktion på operationsgangen i Svendborg. Kompetencer: Det forventes, at du opnår kompetencekort 3, 4, 12 og 13, samt specialets kompetencer nr. 4, 5, 7, 8, 19, 20, 23, 24 og 25. De sidste ca. 3 uger er introduktionslægen surnummeret på Intensiv. Kompetencer: Det forventes, at du opnår følgende kompetencer: kompetencekort 9, 10 og 11, samt specialets kompetencer nr. 15, 16 og 17. I intro-forløbet er der tillige afsat en dag til oplæring i anvendelsen af Cosmic m.v.. Efter 1 2 følgevagter indgår introduktionslægen i afdelingens almindelige arbejdstilrettelæggelse inkl. vagtarbejde. Afdelingen arbejder med faglige teams, som dækker det forskellige specialer og du vil indgå i en 3 måneders rotation i disse teams. Præsentation af teams: Team ADL (Parenkymkirurgi (A), gyn/obs (D), urologisk (L)) Bemandingen: 4 overlæger, 1 afdelingslæge, 1 HU-læge og 1 intro-læge Dette team bistår med anæstesi til parenkymkirurgiske og urologiske indgreb, samt til sectio, ECT og DC-konvertering. Til større abdominale indgreb lægges EDK til smertebehandling. Kompetencer: Under opholdet forventes det, at du opnår kompetencekort nr. 6 og 8, samt specialets kompetencer nr. 6, 10, 12, 22 og 29 9 af 18

10 Team OF (Ortopædkirurgi (O), øre-næse-hals (F)) Bemandingen: 4 overlæger, 1 afdelingslæge, 1 HU-læge og 1 intro-læge Dette team bistår med anæstesi til ortopædkirurgiske og øre-næse-hals kirurgiske indgreb, ligesom anæstesien deltager i hofte-/knæskoler med præmedicinering. Der lægges regionale blok til analgesi til flere ortopædkirurgiske indgreb. F opererer en del børn >2 år. Kompetencer: Under opholdet forventes det, at du opnår kompetencekort nr. 5 og 14, samt specialets kompetencer nr. 9, 18 og 21 Team DOS/DON (Sammedags kirurgisk afsnit Svendborg/Nyborg) Bemandingen: 4 overlæger, 1 afdelingslæge, 1 HU-læge og 1 intro-læge I SDA er specialerne O, D, F, A og L repræsenteret. Der bedøves både børn og voksne tilhørende ASA-gruppe 1-2. Der lægges, hvis muligt, blok til de ortopædkirurgiske patienter. Team ITA (Intensiv terapi) Bemandingen: 4 overlæger, 1 afdelingslæge, 1 HU-læge og 1 intro-læge Udover at behandle de patienter, som ligger på ITA, så lægges CVK, Pic-line m.v. på ITA. Opvågningen ligger fysisk i samme afsnit som ITA. Kompetencer: Under opholdet forventes det, at du opnår kompetencekort nr. 7 og 15, samt specialets kompetencer nr. 1, 8, 11, 26, 27, 28, 30, 31 og måneders introduktion (heraf 2 måneder vagtfri): Nyborg + Operationsgangen 6-8 uger Anæstesiapparat, luftvejshåndtering, m.v. Intensiv: 3-4 uger Stuegang, CVK, A-kanyle, m.v. 3 måneder på O/DOS: Lægeambulancen: 1 dag Præhospitalsbehandling Ortopædkirurgi: 6 uger Spinal- og blokanlæggelse + traumer DOS: 6 uger Blok, bedøve ASA 1-2 pt., evt. børn 3 måneder på D/A/L: Gynækologi/obstetrik: 4 uger Fødeepiduralkateter, spinalanlæggelse Parenkymkirurgi: 6 uger Epiduralkateteranlæggelse Urologi: 2 uger 3 måneder ITA: Intensiv: 12 uger Stuegang, modtagelse af ny patient m.v. Nedenstående matrixmodel beskriver kortfattet kompetencerne med evalueringsmetoder og tidsrammer, indenfor hvilke de forskellige kompetencer burde opnås. Kortnummer henviser til tilsvarende numre på "kompetencekortene" i Læringsporteføljen. Under uddannelsen foretages erfaringsregistrering. Cusumscore udføres på udvalgte procedurer. 10 af 18

11 Oversigt over uddannelsesprogrammet Periode Funktion Kompetencekort m.v. Evalueres af: Specialets obligatoriske kompetencer Evalueres af: Uddannelsesplan måned Vejleder måned Oplæring Nyborg (DON) Operations gang og Intensiv Svendborg Kort 1 Luftvejshåndtering Nyborg 1, 2 Nyborg Kort 2 Anæstesiapparat* Nyborg 3 Nyborg Kort 3 Generel anæstesi* ADL-team 4, 7, 8 Svendborg Kort 4 Anæstesi til akut patient Kort 9 Væske-/ernæringsplan for intensiv patient Kort 10 Respiratorunderstøttende behandling Kort 11 Stuegang på intensiv patient Kort 12 Avanceret genoplivning ADL-team 4, 7, 8 Svendborg ITA-team 15 Svendborg ITA-team 16 Svendborg ITA-team 17 Svendborg OF-team 19, 20 Svendborg Kort 13 Præoperativt tilsyn OF-team 5, 23, 24, 25 Svendborg Uddannelsesplan måned Vejleder Kort 6 epidural anæstesi ADL-team 10 Speciallæge måned D/A/L Team Kort 8 Komplicerede tilstande ADL-team 6, 12 Vejleder Generel vurdering Vejleder 29 Vejleder Vagtkompetence Bagvagt i vagten 21, 22 Vejleder 11 af 18

12 Uddannelsesplan måned Vejleder Måned O-team /DOS Kort 5 - Spinal anæstesi Kort 14 Postoperativ smertebehandling* Speciallæge OF-team 9 18 Speciallæge Speciallæge Ledelse af Præmøde Uddannelsesplan måned Vejleder måned ITA Kort 7 Centralt venekateter Svendborg ITA 11 Svendborg Kort 15 Patientforløb Vejleder 30, 31, 32 Vejleder Generel vurdering Vejleder Vejleder Vagtkompetence Speciallæge 1, 8, 26, 27, 28 Vejleder Cusum-score EPI, spinal, a-kanyle, CVK 13 Vejleder Hele året Erfaringsregistrering Anæstesier, traumer, blok, transporter intern/ekster n 13,14 Vejleder Ved Kompetencekort markeret med * er der uddybende spørgsmål i det tilhørende kompetencenummer 12 af 18

13 Læringsstrategi Hvad skal jeg lære på afdelingen Mål 1. Anæstesigivning Du vil i dagtiden hovedsageligt beskæftige dig med anæstesigivning. I starten med hjælp, senere tæt superviseret og til sidst mere selvstændigt. Patienterne vil være ASA gruppe 1-2. Efter 4-5 ugers introduktion vil du kunne bedøve udvalgte patienter næsten selvstændigt. Ved afslutningen af introduktionsuddannelsen forventer vi, at du kan bedøve alle patienter i ASA gruppe I og II, samt med hjælp bedøve patienter fra gruppe III og IV. Vi forventer også, at du kan vurdere patienterne præoperativt, vælge den bedste anæstesiform for patienter til planlagte og akutte operationer, begrunde ovennævnte anæstesiform, lægge behandlingsplan præ-, peri- og postoperativt, supervisere alle almindeligt forekommende lejringer til operation, anvende afsnittets monitoreringsapparatur og tolke målte værdier, observere patienten postoperativt, lægge plan for postoperativ smerte- og væskebehandling, formidle behandlingsplanen til patienten og plejepersonalet, samarbejde ikke kun med afsnittets personale, men også i høj grad med personale fra andre afdelinger. På Operationsafsnittet arbejder vi, som nævnt, i teamstruktur. Vi forventer, at du efter et år er i stand til at planlægge dagens arbejde på en operationsstue i samarbejde med de andre personalegrupper i teamet, således at arbejdet afvikles smidigt og effektivt og med respekt for andre faggruppers integritet. 2. Intensiv medicin Efter 1 år på afdelingen forventer vi, at du er i stand til selvstændigt at vurdere og behandle de hyppigst forekommende lidelser på afdelingen, hvad enten det drejer sig om væsketerapi til postoperative patienter, behandlingsplan for forgiftninger og respirationsunderstøttende terapi til KOL-patienter og lignende. Vi forventer også, at du opnår indgående kendskab til afdelingens apparatur og er i stand til at anvende det hensigtsmæssigt, opnår kendskab til respiratorterapi og er i stand til at starte denne efter egen vurdering af patientens respiratoriske tilstand, opnår basalt kendskab til understøttende inotropibehandling af akutte tilstande med påvirket cirkulation, er i stand til at vurdere de patienter, der indlægges på afdelingen, respiratorisk, cirkulatorisk og bevidsthedsmæssigt, er i stand til at starte livreddende behandling af alle patientkategorier, der indlægges på afdelingen, er i stand til at vurdere, hvornår det vil være formålstjenligt at tilkalde hjælp fra en mere erfaren kollega. 13 af 18

14 3. Det akutte beredskab Vagthavende reservelæge vil ofte blive kaldt til akutte, dårlige patienter på hele sygehuset. Det drejer sig som regel om patienter med nedsat bevidsthedsniveau, påvirket respiration eller cirkulation, hjertestop, kramper m.m. Derudover vil der være tilkald til indkomne bevidstløse patienter og patienter med hjertestop. Efter et år i ansættelsen forventer vi, at du kan vurdere og initierer behandling af akutte patienter, kan vurdere, om patienten skal overflyttes til intensiv afdeling, kan deltage i teamet ved genoplivning - også som teamleder, kan påbegynde genoplivning af nyfødte, har indgående kendskab til det monitorerings- og behandlingsudstyr, der er til rådighed på de forskellige behandlingssteder, har indgående kendskab til sygehusets beredskabsplan, er i stand til at vurdere, hvornår det vil være formålstjenligt at tilkalde hjælp fra en mere erfaren kollega. 4. Transport/overflytning af patienter Vi forventer, at du efter et år vil være i stand til at vurdere, om patienter er transportable, såvel ved overflytning mellem afdelinger på sygehus, som ved overflytning til andre hospitaler. Du skal også kunne vurdere, hvilke ledsagere, der skal være med på transporten jf. afdelingens retningslinjer herfor. 5. Smertebehandling En vigtig del af anæstesi er at kunne lægge en plan for det postoperative forløb. Vi forventer, at du bliver i stand til dette og til at formidle denne plan til opvågnings-personale og sengeafdeling. Ansvar for læring Forud for din ansættelse modtager du målbeskrivelse og portefølje for introduktionsstilling i anæstesiologi, samt dette uddannelsesprogram. Vi forventer, at du sætter dig grundigt ind i dette materiale, kan formulere egne læringsmål og omsætte dette til uddannelsesplaner, aktivt og engageret opsøger uddannelsessituationer, er bevidst om og engageret i egen læring. 14 af 18

15 Vi tilbyder, at vejlederen fremlægger afdelingens muligheder for at læring kan ske nøje afstemt efter dit aktuelle standpunkt og formulerede læringsmål. Vi forventer, at du sammen med din vejleder fastsætter læringsmål og bruger uddannelsesplan (se portefølje) udarbejder din individuelle uddannelsesplan ud fra dine fastsatte læringsmål og afdelingens muligheder løbende justering af disse Pædagogiske metoder Vi anvender målbeskrivelsen, porteføljen og dette uddannelsesprogram som grundlag for den kliniske oplæring i introduktionsstillingen i anæstesiologi. Instruktion og supervision mesterlære Hovedparten af oplæringen sker gennem instruktion og supervision i det daglige kliniske arbejde læger lærer, når de arbejder. Da du ikke kan være sammen med din vejleder hele tiden, vil din oplæring altså være afhængig af mange "mestre" alle underviser alle hele tiden. Du skal altså forvente, at alle deltager i din oplæring (sygeplejersker, andre yngre læger og speciallæger). Individuel uddannelsesplan læringsportefølje I løbet af 2-3 uger efter, at du er tiltrådt i stillingen, vil du sammen med din vejleder udarbejde en individuel uddannelsesplan baseret på din hidtidige erfaring, målbeskrivelsen, dine læringsbehov og afdelingens muligheder for oplæring. Denne uddannelsesplan justerer du løbende sammen med din vejleder. Arbejdstilrettelæggelse: "Grib chancen" Vi bestræber os på at gribe alle de situationer i det daglige arbejde, der byder på muligheder for oplæring. Ved præmødet vil der i videst muligt omfang blive taget hensyn til, hvor du er i uddannelsen, og hvad du aktuelt skal lære. Feedback Du vil løbende modtage feedback på dit daglige arbejde, ligesom evalueringssamtalerne vil blive brugt til at give feedback på din udvikling. Vi forventer også, at du giver os feedback. Selvstudium For at få størst muligt udbytte af din uddannelse kræver det, at du selv læser relevante litteratur. Det forudsættes, at du på eget initiativ, og hjulpet af din vejleder og din uddannelsesansvarlige overlæge, benytter lærebøger, tidsskrifter og litteratur - tilgængelige på afdelingen eller på internettet. Ligeledes, at du bliver fortrolig med de forskellige søgemaskiner, relevante for specialet. 15 af 18

16 Foreslået litteratur: Engqvist, A: Heslet, L: Larsson, A et al: Marino, PL Rationel væske-, elektrolytbehandling og ernæring. Gyldendal Akademisk Klinisk regional analgesi. Uddannelseprogram for introduktionsuddannelsen, Anæstesiologisk Intensiv afdeling V, OUH Svendborg Sygehus, April Intensiv medicin Kapitlerne: 2, 11, 15, 16, 17, 23, 24, 36, 39 og 48 The ICU bookkapitlerne: Basic science review, Standard practice in patient care, Hemodynamic monitoring tissue oxygenation, Acute respiratory failur. Mogensen JV. et al: Anæstesi. 4. udgave, Fadl s forlag Sjögren P. et al: Praktisk klinisk smertebehandling. Gyldendal akademisk Din rolle som underviser Da "alle underviser alle hele tiden", skal du naturligvis også undervise. Vi forventer, at du deltager aktivt i dette, både ved morgenundervisningen om onsdagen og ved 5 minutters morgenundervisning tirsdage og torsdage. Kurser I løbet af ansættelsesperioden får du tilbud om at deltage i en række regionale kurser, som er relevante for dig som læge i introduktionsuddannelse. Du får tjenestefri med løn til deltagelse i kurserne. Udgifter til kursus, rejse og ophold dækkes fuldt ud af afdelingen. Vejlederkursus er obligatorisk. Oversigt over regionale kurser i introduktionsuddannelsen Emne Indhold/Form/Varighed Specialespecifikke kurser 1. Fysik og anæstesi. Anæstesiapparater, monitoring. Farmakologi Forelæsninger, 2. Universal anæstesi. Monitorering. Rationel hæmodynamik workshop, 3. Luftvejshåndtering. Mekanisk ventilation simulation 4. Teamfunktion/Proceduretræning. Øvelser med anæstesisimulator 1-dags kurser 5. Regional anæstesi. Smertebehandling 6. Intensiv terapi og respiratorøvelsen 7. Væske- og elektrolytbehandling, hæmodynamik 8. Kritisk litteraturlæsning Tværfaglige kurser 1. Vejlederkursus Workshop 2 dages internatkursus 16 af 18

17 Evalueringsmetoder i introduktionsuddannelsen Evalueringen af din kompetencetilvækst bygger på en generel og en række specifikke vurderinger. Når målet er nået kvalitativt, påtegnes det i logbogen. Kompetencemåling og erfaringsregistrering Vi anvender kompetencemåling og erfaringsregistrering på afdelingen for, at du/vi løbende kan holde os á jour med dit uddannelsesforløb. Der henvises øvrigt til Håndbog for Uddannelsen i Anæstesiologi (www.dasaim.dk) for information om hvilken erfaring man som minimum bør have efter fuldendt uddannelse. Generel vurdering og vagtkompetencen Den generelle vurdering foretages to gange i løbet af uddannelsen, mens Vagtkompetencen (Mini- CEX) udføres 3 gange. Den generelle vurdering foretages i relation til de generelle mål på en skala. Den generelle vurdering omfatter desuden gennemgang af Cusum-skoring af procedurer og erfaringsregistrering. Vurderingerne bruges til at anvise områder, hvor forbedring er nødvendig. Specifikke vurderinger Struktureret observation og tilbagemelding er den evalueringsmetode, som mesterlæren naturligt benytter sig af. Kriterierne for vurdering fremgår af de kompetencekort, som findes i logbogen. De specifikke vurderinger kan foretages af din vejleder eller en anden supervisor. Supervisoren skal kunne godkende alle punkter på et kompetencekort for at præstationen samlet kan godkendes. Godkendelsen ud for et punkt betyder, at punktet er opfyldt i tilstrækkelig grad og med tilstrækkelig kvalitet. Supervisoren giver til sidst en samlet vurdering af præstationen og tager stilling til, om den kan godkendes og underskriver i så fald det pågældende kompetencekort. Hvis man ikke kan godkende en præstation får du at vide, på hvilke punkter forbedring er nødvendig og du og din vejleder aftaler, hvad der skal gøres for at opnå dette. Der foretages et ny vurdering, når du mener at være klar til det. Alle specifikke mål skal være opnået for, at det samlede uddannelsesforløb kan godkendes. Der er flere kompetencer, som ikke har en tilhørende kompetencevurdering, og disse erhverves ved en vejledersamtale. Tilbagemelding fra andre. Vejlederen vil i mange tilfælde ikke direkte supervisere den uddannelsessøgende i dennes arbejde. Personer som arbejder sammen med den uddannelsessøgende vil med fordel kunne bidrage med information om dennes kompetence. Det er vejlederens opgave at sikre, at informationen er så valid og pålidelig som muligt. Kursusgodkendelse af de tværfaglige kurser kræver aktiv deltagelse. Kursusdeltagelsen skal attesteres af kursuslederen, det vil sige at også her foregår evaluering af den uddannelsessøgende. 17 af 18

18 Vejledersamtale Ved disse samtaler evaluerer du og din vejleder om dine aktuelle færdigheder svarer til, hvad der er forudsat i målbeskrivelsen på det givne tidspunkt. Med udgangspunkt i logbogen, og vejlederens viden om, hvordan den uddannelsessøgende fungerer i det daglige arbejde, får I et overblik over din læringsproces. Ved samtalerne med vejlederen kan eventuelle uddannelsesproblemer justeres eller løses. Samtidig kan problemer omkring læringsrammerne i afdelingen diskuteres. Evaluering af den lægelige videreuddannelse Evalueringen af afdelingen og uddannelsen tjener det formål at indhente information om den uddannelsessøgendes opfattelse af kvaliteten i de uddannelseselementer, som du har gennemført. Evalueringerne vil danne udgangspunkt for en løbende forbedring og justering af afdelingens uddannelsestilbud Afdelingen evalueres ved, at du i forbindelse med slutsamtale og underskrift har evalueret på med den kode du er tildelt hertil i forbindelse med din første klassificerede ansættelse. Den uddannelsesansvarlige overlæge kan ikke give underskrift, medmindre dette er gjort. Uddannelsesmiljø og indsats vurderes endvidere ved inspektorordningen, hvilket er en ekstern evaluering af afdelingen institueret af Sundhedsstyrelsen. Se mere om denne på Vejledning i den lægelige videreuddannelse Du vil få tildelt en personlig hovedvejleder. Hovedvejlederen og uddannelsesansvarlige overlæge vil som et minimum holde samtaler med dig ved starten på din ansættelse, midtvejs i din ansættelse og ved afslutningen af din ansættelse. Hvis du oplever, at din uddannelse ikke forløber som planlagt skal du primært kontakte din vejleder. Den uddannelsesansvarlige overlæge har det overordnede ansvar for, at uddannelsen afvikles om planlagt. Den uddannelsesansvarlige overlæge vil i varierende omfang deltage i samtalerne mellem dig og din vejleder. 18 af 18

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling ved Sygehus Lillebælt Kolding Januar 2014 Læge: Hovedvejleder: Pernille Lennert, uddannelsesansvarlig overlæge, Sygehus Lillebælt

Læs mere

Anæstesiologisk afdeling.

Anæstesiologisk afdeling. Anæstesiologisk afdeling. Kolding Sygehus Sygehus Lillebælt Uddannelsesprogram for læger i introduktionsstilling. Udgave: August 07 Læge: Vejleder: Pernille Lennert, uddannelsesansvarlig overlæge 1 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløb 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSUDDANNELSE

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSUDDANNELSE UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSUDDANNELSE ANÆSTESIOLOGISK AFDELING SYGEHUS SØNDERJYLLAND SØNDERBORG - ÅBENRÅ Efterår 2009 Elke Knoke, uddannelsesansvarlig overlæge. Gunhild Kjærgaard-Andersen, uddannelseskoordinerende

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

Uddannelsesprogram for. introduktionsuddannelsen

Uddannelsesprogram for. introduktionsuddannelsen Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen Anæstesiologisk center Sygehus Sønderjylland Marts 2014 Læge: Hovedvejleder: Elke Knoke, uddannelsesansvarlig overlæge, Sygehus Sønderjylland, marts 2014

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi Regionshospitalet Viborg

UDDANNELSESPROGRAM Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi Regionshospitalet Viborg UDDANNELSESPROGRAM Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi Regionshospitalet Viborg Inga K. Madsen, uddannelsesansvarlig overlæge Februar 2009 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Vendsyssel, Hjørring Anæstesien,

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløbet 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016

DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016 DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016 INDHOLD VEJLE SYGEHUS S.2 KOLDING SYGEHUS S.6 FREDERICIA SYGEHUS S.9 Klinisk basisuddannelse på Vejle Sygehus Vejle Sygehus svarer på 22 spørgsmål om KBU 1. Hvilke uddannelsesforløb

Læs mere

Introduktionsprogram for anæstesiafdelingen Sygehus Syd Nykøbing Falster

Introduktionsprogram for anæstesiafdelingen Sygehus Syd Nykøbing Falster Introduktionsprogram for anæstesiafdelingen Sygehus Syd Nykøbing Falster Indholdsfortegnelse: Indledning Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 SYGEHUS LILLEBÆLT Vejle Sygehus, side 2 Kolding Sygehus, side 5 Fredericia Sygehus, side 7 KBU guide Vejle Sygehus 1. Hvilke uddannelsesforløb har jeres hospital/praksis?

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i anæstesi og intensiv medicin Næstved Sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i anæstesi og intensiv medicin Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i anæstesi og intensiv medicin Næstved Sygehus 1 Indledning Anæstesiologi og Intensiv Medicin omfatter anæstesi, analgesi, sedation samt monitorering og

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016 DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016 SYGEHUS LILLEBÆLT Vejle Sygehus, side 2 Kolding Sygehus, side 5 Fredericia Sygehus, side 7 KBU guide Vejle Sygehus www.dagensmedicin.dk/karriere/kbu-guiden/vejle-sygehus

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 3. april 2003 2-15-3-3-03 Jan Greve jag@ag.aaa.dk 8944 6410 Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd,

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2012 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd Udarbejdet af Jørn A. Sollid Uddannelsesansvarlig overlæge Aalborg, Januar 2004 1. Indledning...2

Læs mere

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige forhold på en afdeling

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

Introduktionsprogram

Introduktionsprogram Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje Andet intensivt afsnit Opvågningsafsnittet Introduktionsprogram Pædagogisk arbejdsgruppe/januar 2011 Side 1 af 7 1 INDLEDNING Dette introduktionsprogram

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Sønderborg

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Introduktionsprogram for Operations- og anæstesiologisk afdeling Y Glostrup Hospital

Introduktionsprogram for Operations- og anæstesiologisk afdeling Y Glostrup Hospital Introduktionsprogram for Operations- og anæstesiologisk afdeling Y Glostrup Hospital Indholdsfortegnelse: Indledning Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Vejledning - Selvevalueringsskema

Vejledning - Selvevalueringsskema Vejledning - Selvevalueringsskema Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis Målbeskrivelse årstal Godkendt xx.xx.xxxx af DRRLV (udfyldes af VUS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling Anæstesiologisk afd. R, H:S Bispebjerg Hospital. 14.april 2004 / bdp

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling Anæstesiologisk afd. R, H:S Bispebjerg Hospital. 14.april 2004 / bdp Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling Anæstesiologisk afd. R, H:S Bispebjerg Hospital 14.april 2004 / bdp Indholdsfortegnelse: Indledning Side Præsentation af uddannelsesforløbet 3 Beskrivelse af

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Godkendt den xx.xx.xxxx af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1 Indhold Generelt om uddannelsesprogrammer...3 Praktisk udarbejdelse af uddannelsesprogrammer...4

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Vejledning - Selvevalueringsskema

Vejledning - Selvevalueringsskema Vejledning - Selvevalueringsskema Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg 1 Beskrivelse af børneafdelingen i Esbjerg Afdelingen består af: børnemodtagelse stationært

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sydsjælland, Slagelse Anæstesiologisk

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Lægefaglig indstilling Hospital/sygehus: Sammensætning af kliniske basisforløb: 1. ansættelsessted 2. ansættelsessted 1. Medicinsk Afdeling,

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM. Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi. Holstebro Centralsygehus

UDDANNELSESPROGRAM. Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi. Holstebro Centralsygehus UDDANNELSESPROGRAM Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi Holstebro Centralsygehus 1 Peter Ekeløf, uddannelsesansvarlig overlæge Januar 2004 Indholdsfortegnelse: Side 1. Indledning 3 2. Præsentation af

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Helsingør Hospital Reumatologisk

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på

Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på 1. ansættelse Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på Ortopædkirurgisk Afdeling Sydvestjysk Sygehus Indholdsfortegnelse: Generel information o Formelle regelsæt og vigtige dokumenter o Formål

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesi & Operations afdeling Bispebjerg Hospital. Region Hovedstaden

Introduktionsprogram for Anæstesi & Operations afdeling Bispebjerg Hospital. Region Hovedstaden Introduktionsprogram for Anæstesi & Operations afdeling Bispebjerg Hospital Region Hovedstaden 30 januar 2008 Version gældende fra: Revideres senest: Ansvarlig: Godkendelse: v.1.01 29 januar 2008 29 januar

Læs mere

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger INDHOLD Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse Nøglebegreber Kurser - Obligatoriske

Læs mere

INTRODUKTION TIL I-STILLING

INTRODUKTION TIL I-STILLING Holstebro, d. 9. januar 2004 INTRODUKTION TIL I-STILLING Psykiatrisk afd., P, ved Holstebro Sygehus, dækket et befolkningsgrundlag på ca. 120.000 indbyggere svarende til Ringkøbing Amts 9 nordlige kommuner.

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

Uddannelsesprogram for Hoveduddannelsen

Uddannelsesprogram for Hoveduddannelsen Uddannelsesprogram for Hoveduddannelsen på de Anæstesiologiske afdelinger på Fredericia og Kolding Sygehuse samt Odense Universitetshospital Maj 2008 Læge: Hovedvejleder Fredericia /Kolding Sygehuse: Hovedvejleder

Læs mere

Program for introduktionsuddannelsen i Anæstesi- og Intensiv Medicin Anæstesi- og Intensiv afdeling I Amtssygehuset i Gentofte

Program for introduktionsuddannelsen i Anæstesi- og Intensiv Medicin Anæstesi- og Intensiv afdeling I Amtssygehuset i Gentofte Program for introduktionsuddannelsen i Anæstesi- og Intensiv Medicin Anæstesi- og Intensiv afdeling I Amtssygehuset i Gentofte Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Side Præsentation af uddannelsesforløbet

Læs mere

Uddannelsesprogram. for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus

Uddannelsesprogram. for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Uddannelsesprogram for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus a. Hoveduddannelsesstilling i neurologi b. Introduktionsstilling i neurologi c. Sideuddannelse

Læs mere

Karkirurgisk Afd. T, OUH

Karkirurgisk Afd. T, OUH Karkirurgisk Afd. T, OUH Beskrivelse af faget. Karkirurgi omfatter ebyggelse, undersøgelse, behandling og kontrol af patienter med sygdomme i blodkar uden hjernen og hjertet. Det drejer sig overvejende

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Program nummer 2B. Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i anæstesiologi

Program nummer 2B. Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i anæstesiologi Program nummer 2B Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i anæstesiologi Dette program omhandler ansættelse på Århus Universitetshospital, THG Århus Universitetshospital, Skejby Århus Universitetshospital,

Læs mere

Introduktionsuddannelse

Introduktionsuddannelse Introduktionsuddannelse Uddannelsesprogram for Klinisk Biokemi Region Syddanmark Odense Universitetshospital Maj 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2.1. Uddannelsens

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Køge Sygehus Akutafdelingen 13.

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro 12-01-2010 1 Uddannelsesprogram for tidlig hoveduddannelse i

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002299 Afdelingsnavn Medicinsk afdeling Hospitalsnavn Svendborg Hospital Besøgsdato 15-09-2015 Temaer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002300 Afdelingsnavn Karkirurgisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Sygehuse Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 02-06-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 02-06-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001817 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk afdeling Hospitalsnavn Hospitalsenheden Vest Besøgsdato 02-06-2015

Læs mere

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd Formål: Forskningstræningen skal bidrage til at opbygge og styrke kompetencer til, at speciallægen selvstændigt kan opsøge, vurdere og

Læs mere

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Bente Sørensen Temadag for uddannelse OUH 2014 Hvorfor skal der laves uddannelsesplan? Den pregraduate uddannelse er afkortet Turnus (18 måneder) er

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002325 Afdelingsnavn Fælles AkutModtagelse (FAM) Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD

ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD tidligere Struktureret ansøgningsskema Baseret på de 7 lægeroller + CV Veldefineret pointtildeling Skriftlig begrundet motivation for ansøgningen

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Gentofte Hospital Billeddiagnostisk

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 04-12-2013. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 04-12-2013. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002161 Afdelingsnavn Anæstesiologisk Afdeling Hospitalsnavn Regionshospitalet Randers Besøgsdato

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9164 af 02/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i anæstesi. Anæstesiologisk afdeling Herlev sygehus

Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i anæstesi. Anæstesiologisk afdeling Herlev sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i anæstesi Anæstesiologisk afdeling Herlev sygehus Indledning Anæstesiologi omfatter anæstesi, analgesi, sedation samt monitorering og understøttelse af

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center. Besøgsdato 24-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center. Besøgsdato 24-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002257 Afdelingsnavn Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland

Læs mere

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Plads til faglig og personlig udvikling Et positivt og lærende arbejdsmiljø Udarbejdet oktober 2007/rev. december

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 13-01-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 13-01-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002297 Afdelingsnavn Aalborg anæstesi Hospitalsnavn Aalborg Sygehus Besøgsdato 13-01-2015 Temaer

Læs mere

Introduktions uddannelsen Anæstesiologi Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro

Introduktions uddannelsen Anæstesiologi Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro UDDANNELSES PROGRAM Introduktions uddannelsen Anæstesiologi Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Februar 2009 Max Povey, uddannelsesansvarlig overlæge. 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning

Læs mere

Uddannelsesprogram for YL-navn. Introduktionsstilling i Almen Medicin. Praksisnavn Adresse Post/by

Uddannelsesprogram for YL-navn. Introduktionsstilling i Almen Medicin. Praksisnavn Adresse Post/by Den Lægelige Videreuddannelse Uddannelsesprogram for YL-navn Introduktionsstilling i Almen Medicin Praksisnavn Adresse Post/by Redigeret 1. marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

Portefølje. Hoveduddannelsesstilling. Klinisk Onkologi. November 2015

Portefølje. Hoveduddannelsesstilling. Klinisk Onkologi. November 2015 Portefølje Hoveduddannelsesstilling i Klinisk Onkologi November 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. ANSÆTTELSE: medicinsk afdeling... 4 Introduktionssamtale intern medicin, 12 måneders ansættelse...

Læs mere

11 Den teoretiske uddannelse og forskningstræning

11 Den teoretiske uddannelse og forskningstræning 11 Den teoretiske uddannelse og forskningstræning Som beskrevet i kapitel 6 finder kommissionen det vigtigt, at hoveduddannelsen opbygges som en integreret helhed, omfattende såvel den praktisk-kliniske

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus RH Afdeling Kæbekirurgisk afd Dato for besøg 25. februar

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM. Læger i hoveduddannelsesstilling i almen medicin (almen blok) Pædiatrisk afdeling. Roskilde Sygehus

UDDANNELSESPROGRAM. Læger i hoveduddannelsesstilling i almen medicin (almen blok) Pædiatrisk afdeling. Roskilde Sygehus UDDANNELSESPROGRAM Læger i hoveduddannelsesstilling i almen medicin (almen blok) Pædiatrisk afdeling Roskilde Sygehus Kære kollega. Velkommen til Børneafdelingen. Vi håber, at du vil blive glad for at

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002205 Afdelingsnavn Børne- og ungdomsafdelingen Hospitalsnavn Nykøbing Falster Besøgsdato 28-10-2014

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

PROGRAM. Ny ansøgningsprocedure i Hoveduddannelsen Vurderingsskema i Introuddannelsen udfyldes af tutor

PROGRAM. Ny ansøgningsprocedure i Hoveduddannelsen Vurderingsskema i Introuddannelsen udfyldes af tutor FYRAFTENSMØDE FOR TUTORER Herning PROGRAM Præsentation af de nye hoveder og deres funktioner Praksisreservelægekoordinator Jesper Thorøe. Praksiskonsulent for yngre almenmedicinere: Jørgen Buch og Dynamu

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i dermato-venerologi

Faglig profil for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i dermato-venerologi DANSK DERMATOLOGISK SELSKAB September 2008 Faglig profil for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i dermato-venerologi Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og

Læs mere

Uddannelsesprogram for læger i introduktionsstilling Anæstesiologisk Afdeling Vejle og Give Sygehuse Juli 07 Læge: xxxxx Vejleder: xxxxx

Uddannelsesprogram for læger i introduktionsstilling Anæstesiologisk Afdeling Vejle og Give Sygehuse Juli 07 Læge: xxxxx Vejleder: xxxxx Uddannelsesprogram for læger i introduktionsstilling på Anæstesiologisk Afdeling Vejle og Give Sygehuse Juli 07 Læge: xxxxx Vejleder: xxxxx Hans Mandøe, uddannelsesansvarlig overlæge 1 af 15 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Anæstesiologi. Anæstesiafdelingen, Regionshospitalet Viborg. Målbeskrivelse 2013

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Anæstesiologi. Anæstesiafdelingen, Regionshospitalet Viborg. Målbeskrivelse 2013 Uddannelsesprogram Introduktionsstilling Anæstesiologi Anæstesiafdelingen, Regionshospitalet Viborg Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 11. juni 2014 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Uddannelsens

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Holstebro Afdeling anæstesi Dato for besøg 060208 Score

Læs mere

Uddannelsesprogram/Logbog

Uddannelsesprogram/Logbog Uddannelsesprogram/Logbog for læger i blokstilling til almen medicin på kirurgisk afdeling, Nykøbing Falster Sygehus. 2009 1 Indledning: Funktionen på kirurgisk afdeling omfatter et præoperativt, operativt

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Afdelingsnavn. Besøgsdato 31-10-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer.

Inspektorrapport. Temaer. Afdelingsnavn. Besøgsdato 31-10-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002330 Afdelingsnavn FAM Hospitalsnavn Sydvestsjysk sygehus Besøgsdato 31-10-2014 Temaer Introduktion

Læs mere

Introduktion til. Kirurgisk afdeling. Holbæk-Kalundborg Sygehuse

Introduktion til. Kirurgisk afdeling. Holbæk-Kalundborg Sygehuse Introduktion til Kirurgisk afdeling Holbæk-Kalundborg Sygehuse Juni 2010 Afdelingen har et aktivt undervisningsmiljø, ligesom afdelingen underviser studerende på 3. semester på kandidatuddannelsen. Der

Læs mere

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesansvarlige overlæger i Region Nord Ulla Bartels 11-02-04 af H-forløb uddannelsesprogrammer\hoveduddannelse psyk H-bogen.doc

Læs mere