Plejeplan for Farum Bymidte og nærliggende parker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plejeplan for Farum Bymidte og nærliggende parker"

Transkript

1 Plejeplan for Farum Bymidte og nærliggende parker Maj 2014

2 PLEJEPLN - Farum Bymidte og nærliggende parker Indholdsfortegnelse 1.0 Græs 2.0 Blomster 3.0 Buske 4.0 Hække Indledning Visioner og målsætninger Oversigtskort Kort, Fredtofteparken Kort, Parken ved Farum Bygade 17 Kort, Farum Bymidte 1.1 Brugsgræs 1.2 Naturgræs 1.3 Græsflade 1.4 Brugsplæne m. løgvækst 2.1 Stauder 3.1 Prydbuske 3.2 Busket 4.1 Klippet hæk Træer 5.1 Fritvoksende træer Trægrupper Formede træer/stammehæk Belægning 7.0 Udstyr 8.0 Serviceopgaver 6.1 Faste belægninger Terrænudstyr Renholdelse Snerydning og glatførebekæmpelse 22 Driftsplan, Driftsplan, Driftsplan,

3 PLEJEPLN - Farum Bymidte og nærliggende parker Indledning Denne plejeplan for to grønne områder i Farum og Farum Bymidte er udarbejdet for at sikre, at der opnås en tilfredsstillende balance mellem hensynet til naturværdier og rekreative formål. Formål t skabe klarhed over, hvilke opgaver den grønne drift indeholder. t gøre det klart, hvilken kvalitet der skal leveres. t forebygge forringelse af de grønne elementer for at imødegå store udgifter til opretning t planen kan danne grundlag til brug ved fremtidige interne og eksterne kontrakter Området Farum er en by i Nordsjælland med indbyggere (2014), beliggende i Furesø Kommune under Region Hovedstaden. ( Plejeplanen dækker et område på ca m 2. Signaturforklaring : Visuel B: Tommestok 1/25

4 PLEJEPLN - Farum Bymidte og nærliggende parker Visioner og målsætning: Parkerne Fredtofteparken og parken ved Farum Bygade nr. 17 skal fremstå som frodige byparker, hvor der både er plads til naturindtrykket og det kulturelle indtryk. Parkerne skal pryde gadebilledet, når man kommer kørende på Farum Bygade. Derfor skal beplantningen ud mod gaden begrænses, så kigget ind i parkerne sikres. Parkerne skal opfylde kravene om, at man har lyst til at gøre ophold i parkerne, samt at der er plads til boldspil og anden leg. Fredtofteparken skal fortsat være en park med skulpturer, og skal være med til at trække turister til området, samt bruges til afholdelse af større offentlige arrangementer. Begge parker fortsat have en stor variation i flora og fauna. Farum Bymidte Bymidten skal være med til sikre, at rammerne for et rigt og spændende byliv er til stede. I Bymidten skal funktionalitet og sikkerhed være i højsædet, og de fysiske rammer skal arkitektonisk være smukke. Det skal bl.a. ske ved brug af formklippede træer og et højt plejeniveau. Plejeplanen skal være med til at sikre, at overstående visioner og målsætninger kan opfyldes. 2/25

5 PLEJEPLN - Farum Bymidte og nærliggende parker Oversigtskort Farum Bymidte Parken ved Farum Bygade 17 Fredtofteparken 3/25

6 PLEJEPLN - Farum Bymidte og nærliggende parker Fredtofteparken, 1:1000 æs 4/25

7 PLEJEPLN - Farum Bymidte og nærliggende parker Parken ved Farum Hovedgade 17, 1:500 æs 5/25

8 PLEJEPLN - Farum Bymidte og nærliggende parker Farum Bymidte, 1:800 6/25

9 PLEJEPLN - Farum Bymidte og nærliggende parker 1.0 Græs 1.1 Brugsplæne Brugsplænen er et robust græstæppe, hvor brugsværdien er i højsædet. Plænen kan anvendes til leg, boldspil og ophold. Plejen skal sikre et acceptabelt og ensartet græstæppe uden større huller uden græs, og uden tuedannelser. Brugsplæne findes i Fredtofteparken og i parken ved Farum Hovedgade 17. ccept Græsset skal være tæt og sammenhængende Græsset skal være i vækst Græsset må ikke være højere end 8 cm Træer må ikke beskadiges under klipning fklip må ikke forekomme på tilstødende elementer Større grene, samt større samlinger af blade, må ikke forekomme 2 8/10 2 8/10 B 2 8/ /10 4 8/10 4 8/10 Vejledende standardpleje ntal/år Græsklipning Klippehøjde 4 cm B 25 Vækstsæsonen Muldvarpeskud Jævnes ud Inden klipning Vækstsæsonen Større grene > 5 cm Fjernes Inden klipning Vækstsæsonen Klumper af græs Større klumper, spredes med en rive e.l. Efter behov Vækstsæsonen Opsamling af løv Kantstikning mod tilstødende elementer Vertikalskæring inkl. opsamling og fjernelse af materiale. Fjernes hvis det er til gene for græsset Efter behov Fjernet materiale fjenes og bortskaffes 1 Materialet opsamles og fjernes 1 Vækstsæsonen Juni Maj I alt m 2 Bemærkning Eventuel eftersåning, aftales med ordregiver. 7/25

10 PLEJEPLN - Farum Bymidte og nærliggende parker 1.0 Græs 1.2 Naturgræs Naturgræsarealer består af græs og urter, som plejes minimalt. Græsserne og urterne bliver derfor høje og elementets udtryk svinger gennem året, fra vækst, blomstring og til henfald/nedslåning. Naturgræs kan bruges på arealer, hvor jordbundsforhold og andre vækstvilkår, sætter sit præg på elements udtryk. Naturgræs findes to steder i den sydlige ende af Fredtofteparken. ccept Opsyn med tilgroning og aggressive ukrudtsarter 1 8/10 Vejledende standardpleje ntal/år Græs/urterklipning Klippehøjde 10 cm B 1 Sep/okt. Opsamling af græsklip Græs/urterklip fjernes 1 Efter klipning I alt 798 m 2 8/25

11 PLEJEPLN - Farum Bymidte og nærliggende parker 1.0 Græs 1.3 Græsflade Græsflader anvendes, hvor man ønsker sig et ensartet græstæppe, og hvor der ikke er et stort slid. Denne type element findes på Farum Hovedgade. ccept Græsset skal være tæt og sammenhængende Græsset skal være i vækst Græsset må ikke være højere end 10 cm Træer må ikke beskadiges under klipning fklip må ikke forekomme på tilstødende elementer Større grene, samt større samlinger af blade, må ikke forekomme 2 8/10 2 8/10 B 2 8/ /10 4 8/10 4 8/10 Vejledende standardpleje ntal/år Græsklipning Klippehøjde 4 cm B 15 Vækstsæsonen Større grene > 5 cm Fjernes Inden klipning Vækstsæsonen Klumper af græs Større klumper, spredes med en rive e.l. Efter behov Vækstsæsonen Opsamling af løv Fjernes hvis det er til gene for græsset Efter behov Vækstsæsonen I alt 58 m 2 9/25

12 PLEJEPLN - Farum Bymidte og nærliggende parker 1.0 Græs 1.4 Brugsplæne m. løgvækst Brugsplænen med løgvækster, fungerer og passes som en normal brugsplæne, dog ikke i perioden, hvor løgene er i vækst, blomstrer og visner hen. Elementet findes i Fredtofteparken og i parken ved Farum Hovedgade 17. ccept Løgene skal være frodige og veludviklede Områderne med løg, må ikke klippes mens de er i vækst, blomstrer og visner hen 1 8/10 1 8/10 Vejledende standardpleje ntal/år Forårsklargøring før vækst Blade og grene fjernes 1 Feb/mar Muldvarpeskud Jævnes ud 1 Inden klipning Græsklipning Klippehøjde 4 cm B 17 jun-okt I alt 20 m 2 Bemærkning Nedklipningstidspunkt kan svinge pga. de klimatiske forhold, samt afhængigt af hvilken type løg der er anvendt. 10/25

13 PLEJEPLN - Farum Bymidte og nærliggende parker 2.0 Blomster 2.1 Staudebed Staudebede kan være sammensat af forskellige stauder, græsser og prydløg. Elementet er med til at skabe en oplevelse ved hjælp af blomstring, dufte og farveoplevelse. Staudebede er et intensiv plejet element. Elementet findes i Fredtofteparken og i parken ved Farum Hovedgade 17. ccept Planterne skal fremstå frodige og vedudviklede Rodukrudt må ikke forekomme Frøukrudt må max. dække 5 % af arealet og må ikke være højere end planterne Gamle stængler, visne blomster og afklip må ikke forstyrre helhedsindtrykket Manglende eller døde planter må ikke forekomme Planterne må ikke vælte 2 8/10 2 8/10 B 2 8/10 2 8/10 2 8/10 2 8/10 Vejledende standardpleje ntal/år Forårsklargøring Nedklipning af stængler og fjernelse af vissent løv 1 Mar/apr. Ukrudtsbekæmpelse Fjernes og bortskaffes 6 pr-okt. Udbringing af kompost Udlægges i ca. 2-3 cm tykkelse B 1 pril Opbinding Udføres, så det ikke skader plantens vækst 6 Ved behov Vanding Min. 30 mm vand Efter behov pr-okt. Gødskning Der benyttes NPK efter forskriften 1 pril I alt 102 m 2 11/25

14 PLEJEPLN - Farum Bymidte og nærliggende parker 3.0 Buske 3.1 Prydbuske Prydbusken opleves primært pga. deres blomstring, løv, høstfarve eller anden egenskab. Prydbuskene bruges både solitært og i små grupper. Plejen sker individuelt, alt efter hvilken type buske der er med at gøre. Elementet findes i Fredtofteparken og i parken ved Farum Hovedgade 17. ccept Buskene skal fremstå frodige og vedudviklede Synligt rodkrudt må ikke forekomme Frøukrudt på max 5 % af arealet Beskæring i henhold til den pågældende arts blomstring, form og foryngelse Uhængende grene må ikke genere færdsel og oversigtsforhold fskårne grene og afklip må ikke forekomme 2 8/10 2 8/10 B 2 8/10 2 8/10 2 8/10 2 8/10 Vejledende standardpleje ntal/år Ukrudtsbekæmpelse Fjernes og bortskaffes 6 pr-okt. Beskæring Iht. den pågældende arts krav 1 pril I alt 223 m 2 Bemærkning Manglende eller døde planter erstattes af nye, kontakt ordregiveren omkring indkøb. 12/25

15 PLEJEPLN - Farum Bymidte og nærliggende parker 3.0 Buske 3.2 Busket Buskettet bruges til at adskille og danne rum, samt som afgrænsning. Elementet består af en sammenhængende beplantning, som tit består af forskellige arter af buske. Elementet findes i Fredtofteparken. ccept Buskene skal fremstå frodige og vedudviklede Synligt rodkrudt og frøukrudt, må ikke forekomme skæmme helhenden, max 20 % Udhængende grene og løv, må ikke være til gene på stier og ind mod privat matrikel Selvsåede trær og buske må max. være 1 år gamle fskårne grene og afklip må ikke forekomme 2 8/10 B 2 8/10 2 8/10 2 8/10 2 8/10 Vejledende standardpleje ntal/år Ukrudtsbekæmpelse Fjernes og bortskaffes 2 Maj og sep. Klipning, så gener undgåes Iht. den pågældende arts krav Efter behov pr/okt. I alt m 2 Bemærkning Manglende eller døde planter erstattes af nye, kontakt ordregiveren omkring indkøb. Udtynding er ekstra pleje og aftales med ordregiver. 13/25

16 PLEJEPLN - Farum Bymidte og nærliggende parker 4.0 Hække 2.1 Klippet hæk En klippet hæk, skaber rum og afgrænser. Elementet fremstår som en ensartet flade og plantevalget består normalt af samme art. Elementet findes i Fredtofteparken og ved Farum Bymidte. ccept Hækken skal være frodig og veludviklet Hækken skal være tæt og grøn efter klipning Manglende eller døde planter skal erstattes med nye, hvis det giver huller i hækken Hækken klippes i højde og bredde som nuværende fklip må ikke forefindes på klippefladen eller på tilstødende elementer 1 9/10 1 9/10 1 9/10 1 9/10 1 8/10 rbejdsopgave ntal/år Klipning Klippes, så højde og bredde ikke øges. fklip bortskaffes +B 1/2* Juli Ukrudtsbekæmpelse Fjernes og bortskaffes 6 pr-sep I alt 109 lb.m./83 m 2 (Topflade) Bemærkning Ukrudtsbekæmpelsen kan begrænses til 2 gange årligt i Fredtofteparken. * Hækken klippes 2 gange årligt ved Farum Bymidte. 14/25

17 PLEJEPLN - Farum Bymidte og nærliggende parker 5.0 Træer 5.1 Fritvoksende træer På de fritvoksende træer, kan kronen udvikle sig frit, og få dens naturlige størrelse og form som er kendetegnet for arten. Kroneformen kan variere meget, alt efter hvilken træart der benyttes. Træerne kan være opstammede eller fuldkronet. Elementet findes i Fredtofteparken, i parken ved Farum Hovedgade 17 og i Farum Bymidte. ccept Træet skal være frodigt og veludviklet Træet skal være i sikkerhedsmæssigt god stand fskårne, døde eller knækkede grene må ikke forekomme Opbinding skal løbende tilpasses stammens diameter Mængden af ukrudt, må ikke overstige tilstandskravet for det element træet støder op til. 1 9/10 1 9/10 1 9/ /10 1 8/10 rbejdsopgave ntal/år Fjernelse af døde grene Fjernes og bortskaffes 1 Feb Fjernelse af vandris på stamme Fjernes og bortskaffes 1 Feb Fritrumsbeskærelse Udføres, så gældende regler overholdes Feb 1 Tjek opbindinger Løsnes eller strammes efter behov 1 Sep Ukrudtbekæmpelse Fjernes og bortskaffes 3 pr-sep I alt 62 stk. 15/25

18 PLEJEPLN - Farum Bymidte og nærliggende parker 5.0 Træer 5.2 Trægrupper Trægrupper er en helhed, hvor flere træers krone, danner en fælles krone. Træerne kan være regelmæssigt eller tilfældigt placeret i forhold til hianden. Træer af samme art, benytts oftest i en trægruppe. Elementet findes i Fredtofteparken. ccept Det enkelte træ skal være frodigt og veludviklet Det enkelte træ skal være i sikkerhedsmæssigt god stand fskårne, døde eller knækkede grene må ikke forekomme Mængden af ukrudt, må ikke overstige tilstandskravet for det element træet støder op til. 1 9/10 1 9/10 1 9/10 1 8/10 rbejdsopgave ntal/år Fjernelse af døde grene Fjernes og bortskaffes 1 Feb Fjernelse af vandris på stamme Fjernes og bortskaffes 1 Feb Fritrumsbeskærelse Udføres, så grene ikke er til gene Feb 1 Ukrudtbekæmpelse Fjernes og bortskaffes pr-sep 3 I alt 18 stk. /4 grupper 16/25

19 PLEJEPLN - Farum Bymidte og nærliggende parker 5.0 Træer 5.3 Formede træer/stammehæk Gennem klipning og beskæring, kan de formede træer få den ønskede form. Træer der står alene, kan fx. være kasseformet og står træerne så tæt at kronerne vokser sammen, kaldes det en stammehæk. Elementet findes i Farum Bymidte. ccept Det enkelte træ skal være frodigt og veludviklet og i den ønskede form Træerne må ikke genere for oversigtsforhold og færdsel Det enkelte træ skal være i sikkerhedsmæssigt god stand fskårne, døde eller knækkede grene må ikke forekomme Forvedede stammeskud må ikke forekomme 1 9/10 1 9/10 1 9/10 1 9/10 1 9/10 rbejdsopgave ntal/år Beskæring Træerne beskæres, så den ønskede form opretholdes. 1 Jan Fjernelse af døde grene Fjernes og bortskaffes 1 Feb Fjernelse af vandris på stamme Fjernes og bortskaffes 1 Feb Ukrudtbekæmpelse Fjernes og bortskaffes pr-sep 3 I alt 67 stk./358 lb.m Bemærkning Indenfor træets drypzone, må der ikke placeres køretøjer og andet materiel på over kg. I tørre perioder vandes træerne, efter aftale med ordregiver. 17/25

20 PLEJEPLN - Farum Bymidte og nærliggende parker 6.0 Belægning 6.1 Faste belægninger De faste belægninger bruges bl.a til færdsel og ophold. Belægningen kan bestå, chaussesten, brosten, fliser og asfalt. Elementet findes i Fredtofteparken, i parken ved Farum Hovedgade 17 og i Farum Bymidte. ccept Belægningen skal være i sikkerhedsmæssigt forsvarlig stand Rodukrudt må ikke forekomme Frøukrudt, max. 1 stk. pr. 3 m 2 og ukrudtet må ikke være større end 5 cm 2 8/10 2 8/10 B 2 8/10 rbejdsopgave ntal/år Fejning Udføres mekanisk 6 Hele året Tjekke belægninger for større huller Huller lappes, efter aftale 1 pril Ukrudtsbekæmpelse Termisk 6 pr-sep Opsamling af løv Opsamles og bortskaffes 2 Ved behov I alt m 2 18/25

21 PLEJEPLN - Farum Bymidte og nærliggende parker 7.0 Udstyr 7.1 Terrænudstyr Terrænudstyr er udstyr, som ikke har med leg at gøre. Udstyret kan være borde, bænke, affaldsbeholdere, cykelstativer, lamper, pulleter,skulpture osv. Elementet findes i Fredtofteparken, i parken ved Farum Hovedgade 17 og i Farum Bymidte. ccept Udstyret skal være funktionsdygtig Ukrudt og anden bevoksning må ikke genere brugen af elementet Hærværk registreres 2 9/10 2 9/10 B 2 9/10 rbejdsopgave ntal/år Tjekke om udstyret er funktionsdygtig Evt. skader og mangler udbedres. efter aftale med ordregiver 2 pril/aug I alt, affaldsbeholdere 8 stk. I alt, skulpture 13 stk. I alt, bænke 12 stk. Bemærkning Skulpture i Fredtofteparken vaskes efter aftale med ordregiver. Ukrudt i grus ved enkelte skulpture, må ikke virke generende for det generelle indtryk. 19/25

22 PLEJEPLN - Farum Bymidte og nærliggende parker 8.0 Serviceopgaver 8.1 Renholdelse Renholdelse af de grønne områder og områder med belægning er en driftopgave. Opgaven består i, at opsamle afffald og tømme affaldsbeholdere. ffaldstyper: Mindre affald: Cigaratskod, flaskekapsler og lign. Let affald: viser, plastikposer, dåser og lign. Større affald: Byggeaffald, indkøbsvogne og lign. Farligt affald: Kanyler, skarpe genstand og lign., Fredtofteparken, parken ved Farum Hovedgade 17 ccept Mindre affald, 3 stk/m 2 +B 4 9/10 Let affald, 2 stk/1.000 m 2 +B 4 9/10 +B 4 9/10 Større affald, 1 stk/ m 2 Farligt affald, 0 stk/m 2 +B 4 10/10 ffaldsbeholdere tømmes inden de bliver overfyldte. 4 9/10, Farum Bymidte Mindre affald, 2 stk/m 2 Let affald, 2 stk/1.000 m 2 Større affald, 1 stk/ m 2 Farligt affald, 0 stk/m 2 ffaldsbeholdere tømmes inden de bliver overfyldte. +B 4 9/10 +B 4 9/10 +B 4 9/10 +B 4 10/10 4 9/10 rbejdsopgave, park Tømme affaldsbeholdere, sommer Tømmes helt og affald bortskaffes ntal/år 40 pr-okt Tømme affaldsbeholdere, vinter Tømmes helt og affald bortskaffes 10 Nov-mar rbejdsopgave, Bymidte Tømme affaldsbeholdere, sommer Tømmes helt og affald bortskaffes 50 pr-okt Tømme affaldsbeholdere, vinter Tømmes helt og affald bortskaffes 30 Nov-mar I alt, affaldsbeholdere 8 stk. 20/25

23 PLEJEPLN - Farum Bymidte og nærliggende parker 8.0 Serviceopgaver 8.1 Renholdelse rbejdsopgave, park ntal/år Opsamling af affald Fjernes og bortskaffes 34 Hele året rbejdsopgave, Bymidte Opsamling af affald Fjernes og bortskaffes 52 Hele året Bemærkning Ved større arrangementer i parkerne aftales betaling for ekstra renholdelse med ordregiver. 21/25

24 PLEJEPLN - Farum Bymidte og nærliggende parker 8.0 Serviceopgaver 8.2 Snerydning og glatførebekæmpelse Serviceopgaven har til formål at sikre, at færdslen på faste belægninger kan ske under alle vejrforhold. ccept Snerydning i perioden 06:00-22:00 Saltning i perioden 06:00-22:00 2 9/10 2 9/10 rbejdsopgave ntal/år Snerydning, så veje og stier er farbare. Sneen ryddes, så den ikke er til gene for trafikale forhold. - Hele året I alt m 2 22/25

25 PLEJEPLN - Farum Bymidte og nærliggende parker Driftsplan, Uge Brugsplæne Maskine Klipning inkl. opsamling af græs City Ranger 2250/KLIPPO Champion Kantstikning mod tilstødende elementer City Ranger 2250 / manuelt Vertikalskæring inkl. opsamling og fjernelse City Ranger udstyr 1.2 Naturgræs Klipning inkl. opsamling City Ranger 2250 Slagleklipper 1.3 Græsflade Klipning inkl. opsamling af græs KLIPPO Champion 1.3 Brugsplæne m. løgvækst Forårsklargøring før vækst Manuelt Klipning inkl. opsamling af græs City Ranger 2250/KLIPPO Champion 2.1 Staudebed Forårsklargøring Manuelt Ukrudtsbekæmpelse Manuelt Udbringning af kompost Manuelt Gødskning Manuelt 3.1 Prydbuske Ukrudtsbekæmpelse Manuelt Beskæring 3.2 Busket Ukrudtsbekæmpelse Manuelt Klipning, så gener undgåes Manuelt Vejledende/optimal driftstidspunkt 23/25

26 PLEJEPLN - Farum Bymidte og nærliggende parker Driftsplan, Uge Klippet hæk Maskine Klipning Manuelt, Hitachi CH Hækkekl. 78cm Ukrudtsbekæmpelse 5.1 Fritvoksende træer Fjernelse af døde grene Manuelt Fjernelse af vandris på stamme Manuelt Fritrumsbeskærelse Manuelt Tjek opbindinger Manuelt Ukrudtbekæmpelse Manuelt 5.2 Trægrupper Fjernelse af døde grene Manuelt Fjernelse af vandris på stamme Manuelt Fritrumsbeskærelse Manuelt Ukrudtbekæmpelse Manuelt 5.3 Formede træer/stammehæk Beskæring Manuelt Fjernelse af døde grene Manuelt Fjernelse af vandris på stamme Manuelt Ukrudtbekæmpelse Manuelt Vejledende/optimal driftstidspunkt 24/25

27 PLEJEPLN - Farum Bymidte og nærliggende parker Driftsplan, Uge Faste belægninger Maskine Fejning City Ranger 2250/manuelt Tjekke belægninger for større huller Manuelt Ukrudtsbekæmpelse Manuelt Opsamling af løv City Ranger 2250/manuelt 7.1 Terrænudstyr Tjekke om udstyret er funktionsdygtig Manuelt 8.1 Renhold Tømme affaldsbeholdere, sommer (park) Manuelt Tømme affaldsbeholdere, vinter (park) Manuelt Tømme affaldsbeholdere, sommer (bymidte) Manuelt Tømme affaldsbeholdere, vinter (bymidte) Manuelt Opsamling af affald (park) Manuelt Opsamling af affald (bymidte) Manuelt 8.2 Snerydning og glatførebekæmpelse Snerydning på saltning City Ranger 2250/manuelt Vejledende/optimal driftstidspunkt 25/25

KØGE KOMMUNE, Driftsentreprise for parker og grønne områder i Køge vest SAB - Lokal standard for pleje af elementer Side

KØGE KOMMUNE, Driftsentreprise for parker og grønne områder i Køge vest SAB - Lokal standard for pleje af elementer Side Indholdsfortegnelse: Græs Brugsplæne 2 Græsflade 3 Fælledgræs 4 Naturgræs 5 Buske Bunddækkende buske 6 Prydbuske 7 Busket 8 Krat 9 Hæk Hæk 10 Fritvoksende hæk 11 Hegn 12 Træer Fritvoksende træer 13 Trægrupper

Læs mere

Elementbeskrivelser - Beplantning

Elementbeskrivelser - Beplantning Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 15 Elementbeskrivelser - Beplantning Overstregede elementer indgår ikke i denne entreprise. Element PRYDBUSKE BUNDDÆKKENDE BUSKE BUSKET FRUGTBUSKE KRAT BUSKET MED

Læs mere

Drift af grønne områder ved institutioner

Drift af grønne områder ved institutioner Drift af grønne områder ved institutioner Park & Natur har ansvaret for vedligeholdelse af alt det grønne omkring institutionerne i Aalborg kommune. For at brugernes forventninger svarer til det, der udføres

Læs mere

Kvalitetshåndbog 2013.

Kvalitetshåndbog 2013. Kvalitetshåndbog 2013. Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder Odense Kommune Kvalitetshåndbog 2013, Odense Kommune, Park & Vej side 1 Indhold Indledning... 4 Signaturforklaring... 5 Vejledning...

Læs mere

Kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder

Kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder Gladsaxe Kommune 03.11.2004 Kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder Side 1 af 41 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Formål... 3 Kvalitetsbeskrivelserne... 3 2. Græs... 4 Sportsplæne... 4

Læs mere

Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder og kirkegårde 2009

Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder og kirkegårde 2009 Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder og kirkegårde 2009 Introduktion Indledning Signaturforklaring Vejledning Ordliste Oversigtskort 5 ABC 1. Blomster 1.a Rosenbede 1.b Staudebede 1.c+i Staudeflader

Læs mere

Sdr. Nærå Kirke. Plejeplan og kvalitetsbeskrivelse for kirkegården

Sdr. Nærå Kirke. Plejeplan og kvalitetsbeskrivelse for kirkegården Sdr. Nærå Kirke Plejeplan og kvalitetsbeskrivelse for kirkegården 1. udgave 2016 Indledning Denne pleje- og kvalitetsbeskrivelse er udarbejdet for at beskrive de arbejdsopgaver og serviceydelser, vi udfører

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S, GULDBORGSUND VARME A/S OG GULDBORGSUND VAND A/S

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S, GULDBORGSUND VARME A/S OG GULDBORGSUND VAND A/S GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S, GULDBORGSUND VARME A/S OG GULDBORGSUND VAND A/S ANNONCERING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER KRAVSPECIFIKATION JANUAR 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 BESKRIVELSE AF

Læs mere

Introduktion ABC. Ordliste. Signaturforklaring. Definitioner. Generelle krav og vilkår. Oversigtskort. Indledning

Introduktion ABC. Ordliste. Signaturforklaring. Definitioner. Generelle krav og vilkår. Oversigtskort. Indledning ABC Introduktion s. 4 5. Buske s. 78 ABC Indledning Signaturforklaring Definitioner Generelle krav og vilkår Ordliste Oversigtskort 5a Solitære prydbuske 5b Busket 5c Bunddækkende buske 6. Træer s. 84

Læs mere

Elementbeskrivelser - Beplantning

Elementbeskrivelser - Beplantning Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 18 Elementbeskrivelser - Beplantning Overstregede elementer indgår ikke i denne entreprise. Beplantning: Element PRYDBUSKE BUNDDÆKKENDE BUSKE BUSKET KRAT KLIPPET

Læs mere

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK og VEJ

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK og VEJ Offentlig-privat samarbejde om Park og Vej r, OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK og VEJ Bilag 3.1 Kvalitets og arbejdsbeskrivelser September 2013 Dokument nr. 2013-3.1 Revision nr. 00 Udgivelsesdato 04.09.2013

Læs mere

Drift af grønne områder ved skoler

Drift af grønne områder ved skoler Drift af grønne områder ved skoler Park & Natur har ansvaret for vedligeholdelse af alt det grønne omkring institutionerne i Aalborg kommune. For at brugernes forventninger svarer til det, der udføres

Læs mere

Kvalitetshåndbog for pleje og renhold af grønne områder veje, stier og andre friarealer

Kvalitetshåndbog for pleje og renhold af grønne områder veje, stier og andre friarealer Kvalitetshåndbog for pleje og renhold af grønne områder veje, stier og andre friarealer Center for Miljø & Teknik Ballerup Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Redigering Kontrol Godkendt MBF TEAM PARK

Læs mere

Hyldekærparken Gundsømagle, 4000 Roskilde. Overordnet disponering Friarealerne i Hyldekærparken inddeles i følgende beplantingselementer m.m..

Hyldekærparken Gundsømagle, 4000 Roskilde. Overordnet disponering Friarealerne i Hyldekærparken inddeles i følgende beplantingselementer m.m.. Tilstand firarealer Overordnet disponering Friarealerne i Hyldekærparken inddeles i følgende beplantingselementer m.m.. Græs Kortklippet græs Slåning af volde Opsamling af blade Træer og randplantninger

Læs mere

Nyborg Kirkegårde. Gravstedssydelser. Pleje og vedligeholdelse af individuelle gravsteder:

Nyborg Kirkegårde. Gravstedssydelser. Pleje og vedligeholdelse af individuelle gravsteder: Pleje og vedligeholdelse af individuelle gravsteder: Individuelle gravsteder er små afgrænsede arealer med forskellige anlægstyper, der er sammensat af delelementer. Kistegravsteder er typisk 3 eller 6

Læs mere

Græs klippet. MATERIELGÅRDEN Innovative, effektive, gode til at lytte

Græs klippet. MATERIELGÅRDEN Innovative, effektive, gode til at lytte Græs klippet 2016 - plejeniveau 3 Græsset er i god vækst og ikke højere end 8 cm med 3,5 cm klippehøjde, dog 15 cm tæt ved genstande og øvrige elementer. Plænen fremstår som en overordnet jævn flade. Der

Læs mere

HVORFOR GØRE NOGET VED DET GRØNNE OG HVORFOR EN DRIFT- OG PLEJEPLAN

HVORFOR GØRE NOGET VED DET GRØNNE OG HVORFOR EN DRIFT- OG PLEJEPLAN ERIKSMINDEKVARTERET HVORFOR GØRE NOGET VED DET GRØNNE OG HVORFOR EN DRIFT- OG PLEJEPLAN DRIFT- OG PLEJEPLANEN Indhold/gennemgang af elementer og tilbudsliste, kvalitetssikring mv. Hvad er det I skal bruge

Læs mere

Pleje og beplantningsplan for Hyldespjældet.

Pleje og beplantningsplan for Hyldespjældet. 1 September 2012 Pleje og beplantningsplan for Hyldespjældet. Friarealerne i Hyldespjældet er planlagt med idé og omhu. De gennemgående stræder og torve er beplantet med ahorn (spidsløn) for stræderne

Læs mere

10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMEN T SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI BEPLANTNINGER BILAG 7.12 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk 5798000893450

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 1 af 14 Tilbuds- og afregningsgrundlag Indholdsfortegnelse Tilbuds- og afregningsgrundlag... 2 Generelt... 2 1. Fælles ydelser... 4 2. Standardpleje funktionsfasen...

Læs mere

Aftale om afvikling af brug af pesticider

Aftale om afvikling af brug af pesticider PESTICIDHANDLEPLAN Afvikling af brug af plantebeskyttelsesmidler på kommunale arealer Solrød kommune december 2002 Indholdsfortegnelse PESTICIDHANDLEPLAN... 1 Afvikling af brug af plantebeskyttelsesmidler

Læs mere

Grundejerforeningen Lundegårdsparken

Grundejerforeningen Lundegårdsparken Hermed fremsendes som aftalt materiale vedrørende licitation for vedligeholdelse af foreningens grønne områder m.v. Materialet indeholder: 1. Beskrivelse 2. Tilbudsblanket 1,2 og 3 3. Almindelige betingelser

Læs mere

Værløse og Hareskov Sognes Kirkegårde Plejeplan & Kvalitetsbeskrivelse for Hareskov Kirkegård. 3. Udgave 2013. Værløse Kirke

Værløse og Hareskov Sognes Kirkegårde Plejeplan & Kvalitetsbeskrivelse for Hareskov Kirkegård. 3. Udgave 2013. Værløse Kirke Værløse og Hareskov Sognes Kirkegårde Plejeplan & Kvalitetsbeskrivelse for Hareskov Kirkegård. 3. Udgave 013 Kirke Værløse Kirke Værløse Kirke Hareskov Kirke Indledning Denne pleje- og kvalitetsbeskrivelse

Læs mere

Elementbeskrivelser: Beplantninger Beplantnings--faggruppen UDBUD 2012

Elementbeskrivelser: Beplantninger Beplantnings--faggruppen UDBUD 2012 B01 Prydbuske. Prydbuske bruges solitært (= enkeltstående) eller i grupper. Oplevelsen sker primært i kraft af buskenes blomstring, løv, høstfarve, frugter eller anden særlig karakter. Den enkelte plantes

Læs mere

Grundejerforeningen Lundegårdsparken

Grundejerforeningen Lundegårdsparken Hermed fremsendes som aftalt materiale vedrørende licitation for vedligeholdelse af foreningens grønne områder m.v. Materialet indeholder: 1. Beskrivelser 2. Tilbudsliste 3. Almindelige betingelser 4.

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger UDBUD 2008 - Vejdrift side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: Side GENERELT... 3 PRISREGULERING...3 BETALING... 4 PRISFASTSÆTTELSE...

Læs mere

Praktiske foranstaltninger for friarealer

Praktiske foranstaltninger for friarealer Praktiske foranstaltninger for friarealer 1 Indledning Dette bilag giver råd til, hvad man kan gøre for at undgå eksponering fra let forurenet jord: Generelt for alle råd er, at man skal tildække eller

Læs mere

Dit haveaffald sådan gør du!

Dit haveaffald sådan gør du! Dit haveaffald sådan gør du! Din have og dit affald Som haveejer er du selv ansvarlig for at komme af med dit haveaffald. I denne folder kan du se, hvordan du kan komme af med det. Du kan også læse om,

Læs mere

Odense Kommune, By- og Kulturudvalget Tlf. 6613 1372 Vedligehold af kirkegårde 2015 03-09-2014 Arbejdsbeskrivelse Side 1 af 11

Odense Kommune, By- og Kulturudvalget Tlf. 6613 1372 Vedligehold af kirkegårde 2015 03-09-2014 Arbejdsbeskrivelse Side 1 af 11 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Alment... 2 Pleje af elementer... 2 Generelt... 2 Græs... 2 Gravsteder... 2 Service... 10 Side 2 af 11 Alment Denne arbejdsbeskrivelse er et supplement til Odense Kommunes

Læs mere

SKRÆNTEN UDEAREALER. www.algreenarkitekter.dk

SKRÆNTEN UDEAREALER. www.algreenarkitekter.dk SKRÆNTEN UDEAREALER RESUME Indgreb 2b 5 Forslaget går i korthed ud på gradvist at renovere og forny beplantning og aktiviteter i takt med at der er økonomisk råderum. Forslaget er ikke fuldstændigt, men

Læs mere

Statusrapport for Værløse Golfbane Af Bente Mortensen, GreenProject

Statusrapport for Værløse Golfbane Af Bente Mortensen, GreenProject Statusrapport for Værløse Golfbane Af Bente Mortensen, GreenProject Besigtigelse på golfbanen den 12. juli 2006 Deltagere Klub Manager Bent Petersen, chefgreenkeeper Jan Bay og konsulent Bente Mortensen,

Læs mere

Østre Kirkgårds Kapel

Østre Kirkgårds Kapel Østre Kirkgårds Kapel Kapellet, der er tegnet af arkitekt Logan Nørgaard, blev indviet i 1969. Bygningen er opført i rød tegl. I kapellet findes der 100 siddepladser, og der er installeret teleslynge.

Læs mere

Fuglsbølle - Skovsti. Opgaver. Inventar: 1 bænk 2,5 time. Inventar Bænk holdes fri for alger. Males når mindre end 90% af fladerne er dækket.

Fuglsbølle - Skovsti. Opgaver. Inventar: 1 bænk 2,5 time. Inventar Bænk holdes fri for alger. Males når mindre end 90% af fladerne er dækket. PLEJEPLANER STIER Fuglsbølle - Skovsti Græsslåning: 3 timer Hækklipning: 6 timer Inventar: 1 bænk 2,5 time 1 time Inventar Bænk holdes fri for alger. Males når mindre end 90% af fladerne er dækket. Affald

Læs mere

Hvordan kvalitetsbeskrivelser, Håndbogen og udviklingsplaner kan bruges i praksis

Hvordan kvalitetsbeskrivelser, Håndbogen og udviklingsplaner kan bruges i praksis Hvordan kvalitetsbeskrivelser, Håndbogen og udviklingsplaner kan bruges i praksis Pleje- og kvalitetsbeskrivelser Forskelligt formål, forskellig målgruppe 2 3 4 Sammenhæng i driftsstyringen Kvalitetsbeskrivelser

Læs mere

Skibstrup kompost og topdress. God kompost - glad have

Skibstrup kompost og topdress. God kompost - glad have Skibstrup kompost og topdress God kompost - glad have 2 Skibstrup kompost - det naturlige valg Al kompost fra Skibstrup Affaldscenter er fremstillet af rent haveaffald grene, blade og græs fra haver og

Læs mere

Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K. 6. februar 2013. Sagsnr. 2013-1415. Dokumentnr. 2013-75170

Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K. 6. februar 2013. Sagsnr. 2013-1415. Dokumentnr. 2013-75170 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Park og Natur Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K Forslag om af dækningsgrave i jeres bydel 6. februar 2013 Sagsnr. 2013-1415

Læs mere

Plantning af ny hæk, nye grunde på Faldet

Plantning af ny hæk, nye grunde på Faldet Plantning af ny hæk, nye grunde på Faldet Som lovet, vil jeg hermed komme med forslag og anbefalinger, som forhåbentlig vil gøre det lidt nemmere, når vi skal vælge hvilken hæk der skal plantes omkring

Læs mere

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 67 af 8 SAB Beplantning 10 Nov 2010 Entreprise VSD-06 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 67 af 8 SAB Beplantning 10 Nov 2010 Entreprise VSD-06 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT FYN 2010 - vejdrift side 67 af 8 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) VSD Entreprise 06 Beplantning På Strækninger og sideanlæg PILOT FYN 2010 - vejdrift side 68 af 8 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Fuchsia. Havens Perler. Passe & Plejevejledning til fuchsiaer af Bomhusets Blomster

Fuchsia. Havens Perler. Passe & Plejevejledning til fuchsiaer af Bomhusets Blomster Fuchsia Havens Perler Passe & Plejevejledning til fuchsiaer af Bomhusets Blomster Voksemedium. Jord til Fuchsia skal være humusrig og luftførende. Her i haven bruger vi en grov næringsberiget spagnum tilsat

Læs mere

Uderum for alle og til alle

Uderum for alle og til alle Uderum for alle og til alle Udearealer skal have forskellige rum Udearealerne skal (ligesom vi gør i vores boliger) indrettes i forskellige rum alt efter vores behov for ophold, aktivitet og opbevaring.

Læs mere

Taghave på P-Huset i Køge

Taghave på P-Huset i Køge Taghave på P-Huset i Køge Skitseforslag 18.11.2015 Køge Kyst - Etape 0 Opdagelsen - Udekøkken Tidsrummet - Ophold Madlavning Infotrappe - Mødested, oplysning og ophold Bier Nyttehaver Nyttehaver Dyrkningshaver

Læs mere

Tagdækning. Forenklet Tidskurant. For Tagdækningsarbejde 2014-2017. Fagligt Fælles Forbund

Tagdækning. Forenklet Tidskurant. For Tagdækningsarbejde 2014-2017. Fagligt Fælles Forbund Tagdækning Forenklet Tidskurant For Tagdækningsarbejde 2014-2017 Fagligt Fælles Forbund Tidskurant forenkling Tidskurant for Tagdækningsarbejde 2014-2017 Fagligt Fælles Forbund ( 3F ) Gældende for hele

Læs mere

Sprøjtefri Have Slip for ukrudt uden sprøjtemidler

Sprøjtefri Have Slip for ukrudt uden sprøjtemidler Sprøjtefri Have Slip for ukrudt uden sprøjtemidler Det finder du i folderen Drop sprøjtemidler i haven... 3 Fjern ukrudtet... 4 Ukrudt i køkkenhave og staudebed... 5 Græsplænen... 6 Mos i græsplænen...

Læs mere

Ærø Kommune Park & Vej Godkendt den XXXX. Drift og pleje af grønne områder med bygninger

Ærø Kommune Park & Vej Godkendt den XXXX. Drift og pleje af grønne områder med bygninger 2015 Ærø Kommune Park & Vej Godkendt den XXXX Drift og pleje af grønne områder med bygninger Indhold Forord... 2 Definition af grønne områder... 2 Oversigtskort... 3 Oversigtsskema... 3 Drift og pleje

Læs mere

Gladsaxe Kommune Supplerende kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder

Gladsaxe Kommune Supplerende kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder Gladsaxe Kommune 22.12.2009 Supplerende kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder 1 Indholdsfortegnelse 1. Græs 4 2. Udstyr. 5 Saltværn... 5 3. Renholdelse.. 6 Almindelig renholdelse... 6 Glatførebekæmpelse.8

Læs mere

Plejeplan for G/F Spodsbjerg Longelse fællesarealer

Plejeplan for G/F Spodsbjerg Longelse fællesarealer Plejeplan for G/F Spodsbjerg Longelse fællesarealer Indhold 1. Indledning... 3 2.Særlige bestemmelser og myndighedsforhold... 3 3.Lokalitetsbeskrivelse... 4 4.Plejeplan... 5 4.1.Område 1 se kortbilag 1....

Læs mere

Bilag 1 Status for første vækstsæson med HedeDanmark fra 1.5.2012 samt plan for 2013.

Bilag 1 Status for første vækstsæson med HedeDanmark fra 1.5.2012 samt plan for 2013. Bilag 1 Status for første vækstsæson med HedeDanmark fra 1.5.2012 samt plan for 2013. Statusplan HedeDanmark, havde kun én måned til at starte op i efter kontrakt indgåelse. Det betød at HedeDanmark fik

Læs mere

Område 1. (Rød 1) Område 2. (Rød 1) Område 3. (Rød 1)

Område 1. (Rød 1) Område 2. (Rød 1) Område 3. (Rød 1) Område 1. (Rød 1) Et område bestående af eg, skovfyr i uklippet rough. Sidste del ved rød tee hul Rød 1, bestående af fyr med god afstand så der kan klippes imellem dem. Den første del af området fra Rød

Læs mere

Vildtremiser - nr. 3 på demonstrationsarealet.

Vildtremiser - nr. 3 på demonstrationsarealet. Vildtremiser Vildtremiser - nr. 3 på demonstrationsarealet. Vildtremiser er beplantninger, hvis eneste formål er at være til gavn for vildtet. Det kan de f.eks. være som ynglested, dækning og spisekammer.

Læs mere

Bilag 1 Regler for afbrænding 1. Private grundejere og borgere må ikke afbrænde affald, herunder træ- og haveaffald - se dog undtagelser nedenfor. 2. Affald skal bortskaffes til godkendte modtageanlæg.

Læs mere

Boldbaner og idrætsanlæg 2009

Boldbaner og idrætsanlæg 2009 Boldbaner og idrætsanlæg 2009 Dialogmøde mellem boldklubberne, Børne- og kulturforvaltningen og Park & Vejforsyningen. Torsdag den 25. juni 2009 kl. 19.00 21.00 Side 1 Pleje og vedligehold af boldbaner

Læs mere

Ravnsborgvej Køge Boligselskab

Ravnsborgvej Køge Boligselskab Ravnsborgvej Køge Boligselskab Plejeplan Landskab Sagsnr. 460 Dokumentnr. RK_DPLAN_L_001 Dato: 2011.02.07 Rev. Dato: 2012.02.22 Totalentreprenør Landskabsarkitekt E. Pihl & Søn A/S Thing & Wainø ApS Nybrovej

Læs mere

Stråmosen naturgenopretning Ølstykke i Egedal

Stråmosen naturgenopretning Ølstykke i Egedal Stråmosen naturgenopretning i Ølstykke i Egedal 18. april 2016 extern Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Oversigt, placering, og ejerskab... 4 3. Tidligere initiativer og status...

Læs mere

Græsslåningselementer

Græsslåningselementer Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 5 Græsslåningselementer Græsslåning omfatter følgende elementer: Element Langs kørebanen Brugsplæne Naturgræs Fælledgræs Overdrev Strandeng Græsarmering Oversigter

Læs mere

Munkdrup Lokalplanområde 600 Grundejerforeningen Æblehaven, Munkdrup. Driftsinstruks for regnvandsanlæg Marts 2016

Munkdrup Lokalplanområde 600 Grundejerforeningen Æblehaven, Munkdrup. Driftsinstruks for regnvandsanlæg Marts 2016 Munkdrup Lokalplanområde 600 Grundejerforeningen Æblehaven, Munkdrup Driftsinstruks for regnvandsanlæg Marts 2016 Forord Denne driftsinstruks for regnvandsanlæg fastlægger plejen og vedligeholdelsen af

Læs mere

HUSORDEN REGLER OG RETNINGSLINIER FOR AFDELING 007 MERN GAMLE SKOLE

HUSORDEN REGLER OG RETNINGSLINIER FOR AFDELING 007 MERN GAMLE SKOLE HUSORDEN REGLER OG RETNINGSLINIER FOR AFDELING 007 MERN GAMLE SKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 GENERELT HUSDYRHOLD... 3 FORSIKRINGER... 3 ANTENNER... 4 SKILTNING... 4 I LEJLIGHEDEN KØLESKABE,

Læs mere

16-08-2010 Side 1 af 8. Kommentarer vedr. Forslag til plejeplan 2010-15 for Smør- og Fedtmosen (Marts 2010)

16-08-2010 Side 1 af 8. Kommentarer vedr. Forslag til plejeplan 2010-15 for Smør- og Fedtmosen (Marts 2010) 16-08-2010 Side 1 af 8 Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Vej- og Parkafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg Med kopi til Herlev Kommune Teknisk Forvaltning Herlev Bygade 90 2730 Herlev Kommentarer

Læs mere

Plejeplan for markfirben ved Isterødvej/Kildevej

Plejeplan for markfirben ved Isterødvej/Kildevej Plejeplan for markfirben ved Isterødvej/Kildevej Markfirben-han, 2013. Foto: Peer Ravn Naturteamet, By og Miljø Hillerød Kommune, 2014 Plejeplan udformet af Amphi-Consult v. Peer Ravn Formål: Formålet

Læs mere

Tilsynsrapport. Veje og grønne områder. Center for Teknik. Maj 2014

Tilsynsrapport. Veje og grønne områder. Center for Teknik. Maj 2014 Tilsynsrapport 2013 Veje og grønne områder Center for Teknik Maj 2014 lndholdsfortegnelse Generelt 2 Indledning Ændringer i udbud Kvalitetskrav Kvalitetskontrol 3 Almen vejdrift Græsslåning i landområder

Læs mere

Implementering af LAR elementer i driftsplanlægningen og bud på kvalitetsbeskrivelser for LAR elementer.

Implementering af LAR elementer i driftsplanlægningen og bud på kvalitetsbeskrivelser for LAR elementer. Implementering af LAR elementer i driftsplanlægningen og bud på kvalitetsbeskrivelser for LAR elementer. Billede: Nordic Green Space Award.com Implementering af LAR elementer i driftsplanlægningen Grønne

Læs mere

Nyt redskab i driftsstyringen Brug af det nye beskrivelsessystem

Nyt redskab i driftsstyringen Brug af det nye beskrivelsessystem Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning Nyt redskab i driftsstyringen Brug af det nye beskrivelsessystem Christian Philip Kjøller Dias 1 Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning Indhold Udvikling

Læs mere

FÆLLES GÅRDANLÆG. I samarbejde med beboere og ejere kan Grønne Gårde indrette fælles gårdanlæg til ophold og leg.

FÆLLES GÅRDANLÆG. I samarbejde med beboere og ejere kan Grønne Gårde indrette fælles gårdanlæg til ophold og leg. FÆLLES GÅRDANLÆG I samarbejde med beboere og ejere kan Grønne Gårde indrette fælles gårdanlæg til ophold og leg. Formålet er at forbedre trivsel og livskvalitet for beboerne i de tæt bebyggede områder

Læs mere

Rudersdal kommune 22-11-2012. Ansøgning om placering af infostander og renovering af Porten mellem golfbanen og Hestkøbgaard.

Rudersdal kommune 22-11-2012. Ansøgning om placering af infostander og renovering af Porten mellem golfbanen og Hestkøbgaard. Hestkøbvænge 4 DK-3460 Birkerød +45 4581 7444 www.fggolf.dk kontor@fggolf.dk Rudersdal kommune 22-11-2012 Ansøgning om placering af infostander og renovering af Porten mellem golfbanen og Hestkøbgaard.

Læs mere

Formandens beretning for året 2006. Jeg vil hermed gøre rede for nogle af de primære aktiviteter gartnerne og bestyrelsen har arbejdet med i 2006.

Formandens beretning for året 2006. Jeg vil hermed gøre rede for nogle af de primære aktiviteter gartnerne og bestyrelsen har arbejdet med i 2006. Formandens beretning for året 2006 Jeg vil hermed gøre rede for nogle af de primære aktiviteter gartnerne og bestyrelsen har arbejdet med i 2006. Glatførebekæmpelse. Er der et emne der altid kan skabe

Læs mere

Strandsvingel til frøavl

Strandsvingel til frøavl Side 1 af 5 Strandsvingel til frøavl Markplan/sædskifte Til frøavl lykkes strandsvingel bedst på gode lermuldede jorder og svære lerjorder, men den kan også dyrkes på lidt lettere jorder. Vanding kan medvirke

Læs mere

Udfoldelses og Læringsmuligheder fra legeplads til uderum i Furesø Kommune

Udfoldelses og Læringsmuligheder fra legeplads til uderum i Furesø Kommune Udfoldelses og Læringsmuligheder fra legeplads til uderum i Furesø Kommune SKEMA Stedets navn: Antal børn: Alderstrin: Uderummets størrelse (kvm): Samlet legeværdi Sanser/Æstetiske oplevelser. Følesans,

Læs mere

GADEFEJNING OG BRØNDSUGNING IKAST-BRANDE KOMMUNE 2014-2016. Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB)

GADEFEJNING OG BRØNDSUGNING IKAST-BRANDE KOMMUNE 2014-2016. Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB) GADEFEJNING OG BRØNDSUGNING IKAST-BRANDE KOMMUNE 2014-2016 Særlige Arbejdsbeskrivelser () MARTS 2014 1. ALMENT 1.1 Alment Gadefejning og brøndsugning - er supplerende arbejdsbeskrivelse til Vejdirektoratets

Læs mere

Forslag til. Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo i Assens Kommune - 2011-2020

Forslag til. Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo i Assens Kommune - 2011-2020 Forslag til Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo i Assens Kommune - 2011-2020 Baggrund Kæmpe-Bjørneklo ses i dag ofte i store sammenhængende bestande langs vandløb og veje, ved søer og moser

Læs mere

Vordingborg Boligselskab Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg 15. marts 2011 HUS- OG HAVEORDEN

Vordingborg Boligselskab Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg 15. marts 2011 HUS- OG HAVEORDEN Vordingborg Boligselskab Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg 15. marts 2011 HUS- OG HAVEORDEN For beboere i Vordingborg Boligselskab, Afdeling 424, Egelyparken, Præstø Under henvisning til husleje kontraktens

Læs mere

Notat om belægningstyper på Fodsporet

Notat om belægningstyper på Fodsporet Notat om belægningstyper på Fodsporet Indledning I dette notat gennemgås 11 forskellige løsningsmodeller, som enten er fremkommet i den offentlige debat og/eller er foreslået af projektgruppen. Modellerne

Læs mere

Boligforeningen Grønnevangen Solsikkehaven HAVE OG ORDENSREGLEMENT

Boligforeningen Grønnevangen Solsikkehaven HAVE OG ORDENSREGLEMENT Boligforeningen Grønnevangen Solsikkehaven HAVE OG ORDENSREGLEMENT 2013 Indhold: Generelt.. 3 Hæk. 3 Græs. 4 Træer 4 Terrasser 4 Facader 5 Redskaber, værktøjer og færdsel.. 5 Haveaffald og andet affald...

Læs mere

Natur Ansgar Anlæg. Alléer

Natur Ansgar Anlæg. Alléer Natur Ansgar Anlæg Ansgar Anlæg ses i midten af billedet. I forgrunden ses OB s baner, Kastanievej, Odense Å og et hjørne af Munke Mose. I baggrunden ses Assistens Kirkegården Alléer Ansgar Anlæg vender

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Damgårdens Jorder mandag den 16. marts 2015 i Fårup-Sabro Sognegård.

Referat fra Grundejerforeningen Damgårdens Jorder mandag den 16. marts 2015 i Fårup-Sabro Sognegård. Hjemmeside: www.damgaardens jorder.dk Referat fra Grundejerforeningen Damgårdens Jorder mandag den 16. marts 2015 i Fårup-Sabro Sognegård. 1. Valg af dirigent Efter at de fremmødte var budt velkomne af

Læs mere

pragthave med stauder 68 BO BEDRE Nr. 8 2012. Af Hanne Gabel Christensen

pragthave med stauder 68 BO BEDRE Nr. 8 2012. Af Hanne Gabel Christensen pragthave med stauder og græsser Tag med til en have i Østsjælland, og oplev Marianne Follings udsøgte fornemmelse for at sætte planter sammen. Hun blander stauder og græsser, så bede bliver en farveoplevelse,

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 250 - Enebærvej Godkendt på afdelingsmødet den 24.08.2012 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn...

Læs mere

Plejeplan for markfirben Isterødvej ved Helsingevej

Plejeplan for markfirben Isterødvej ved Helsingevej Plejeplan for markfirben Isterødvej ved Helsingevej Markfirben-han Foto: Peer Ravn Naturteamet, By og Miljø Hillerød Kommune, 2014 Plejeplan udformet af Amphi-Consult v. Peer Ravn Formål: Formålet med

Læs mere

GRØN PARKERING IDEKATALOG TIL PLANLÆGNING OG UDVIKLING AF GRØNNE PARKERINGSPLADSER

GRØN PARKERING IDEKATALOG TIL PLANLÆGNING OG UDVIKLING AF GRØNNE PARKERINGSPLADSER GRØN PARKERING IDEKATALOG TIL PLANLÆGNING OG UDVIKLING AF GRØNNE PARKERINGSPLADSER INDLEDNING Visionen med dette katalog er at gøre kommunens parkeringsarealer grønnere, og integrere beplantning, så det

Læs mere

18. juli 2012, lov nr. 169 af 26. februar 2014 om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje og lov nr. 552 af 2. juni 2014.

18. juli 2012, lov nr. 169 af 26. februar 2014 om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje og lov nr. 552 af 2. juni 2014. Dato 30. november 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 15/15375-5 Side 1/6 Afgørelse klage over påbud om beskæring Lyøvej 9 Vejdirektoratet har behandlet

Læs mere

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB)

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Projektnavn Retablering af fugleø i Utterslev Mose Bygherre: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Park og Natur Indholdsfortegnelse Særlige Arbejdsbetingelser

Læs mere

Regulativ for Lyngby Torv

Regulativ for Lyngby Torv Regulativ for Lyngby Torv 5. september 2013 Side 1 Forord Regulativets formål er at sikre, at Lyngby Torv benyttes på en måde, der er i overensstemmelse med Lyngby Taarbæk Kommunes visioner og mål for

Læs mere

Opfølgning på besigtigelse af idrætsanlæg 2012

Opfølgning på besigtigelse af idrætsanlæg 2012 Opfølgning på besigtigelse af idrætsanlæg 2012 Generelt: Flot standard på banerne i hele kommunen. Meget bløde baner flere steder i område vest og øst p.g.a. de store nedbørs mængder over en længere periode.

Læs mere

VEJLEDNING TIL PARADIGME FOR DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEJLEDNING TIL PARADIGME FOR DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEJLEDNING TIL PARADIGME FOR DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Sådan bruger du paradigmet for 1. Sørg for, at dokumentet er gemt rigtigt på din computer. 2. Tjek, at sikkerhedsniveauet for makroer er indstillet

Læs mere

Og hvad så med en fremtid uden buxbom?? Marshwood Topiary -New Zealand

Og hvad så med en fremtid uden buxbom?? Marshwood Topiary -New Zealand Og hvad så med en fremtid uden buxbom?? Marshwood Topiary -New Zealand Udvikling i planteskolebranchen Før Nu Mange plante producenter Lokale levarandører Lille specialisering Små produktioner Lille

Læs mere

Høringsbemærkninger til revision af plejeplan for Storebjerg-fredningen

Høringsbemærkninger til revision af plejeplan for Storebjerg-fredningen Høringsbemærkninger til revision af plejeplan for Storebjerg-fredningen Der er indkommet 7 høringssvar, derudover kommentarer fra DN Furesø efter markvandring i september 2015. Høringspart Bemærkning Kommunens

Læs mere

I kvalitetsbeskrivelsen fastlægges driften af de grønne områder, der administreres af Park & Natur i Aalborg Kommune.

I kvalitetsbeskrivelsen fastlægges driften af de grønne områder, der administreres af Park & Natur i Aalborg Kommune. 1 Indledning Denne kvalitetsbeskrivelse er udarbejdet, for at samarbejdet mellem Park & Natur (bestiller) og entreprenøren (udfører) kan være baseret på et så godt og klart grundlag som muligt. I kvalitetsbeskrivelsen

Læs mere

Retningslinjer og mål for træer. Forvaltning af træer

Retningslinjer og mål for træer. Forvaltning af træer Retningslinjer og mål for træer Forvaltning af træer Træplan Udarbejdet af: Afdeling for Trafik, Park og Havne Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk

Læs mere

Baldersgade 2-4, 8 og 10, Dagmarsgade 41, Ægirsgade 1-23 og Nørrebrogade 190-194

Baldersgade 2-4, 8 og 10, Dagmarsgade 41, Ægirsgade 1-23 og Nørrebrogade 190-194 Bilag 5 BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Baldersgade 2-4, 8 og 10, Dagmarsgade 41, Ægirsgade 1-23 og Nørrebrogade 190-194 Borgerrepræsentationen har XX. YYY 2015 truffet byfornyelsesbeslutning om indretning

Læs mere

Naturen i byen Anna Bodil Hald. NATUREN I BYEN Park- og Naturforvalternes vintermøde 2015. Nationalmuseet.

Naturen i byen Anna Bodil Hald. NATUREN I BYEN Park- og Naturforvalternes vintermøde 2015. Nationalmuseet. Naturen i byen Anna Bodil Hald NATUREN I BYEN Park- og Naturforvalternes vintermøde 2015. Nationalmuseet. Højere biodiversitet (=arter fra den vilde natur) i byens (græs)arealer og vejkanter? Konklusion.

Læs mere

Når skraldet skal fjernes

Når skraldet skal fjernes Når skraldet skal fjernes Information om affaldssystemet i Horsens Kommune KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Horsens Kommunes affaldssystem - nemt for dig og godt for miljøet Horsens Kommune har et velfungerende

Læs mere

Driftsstyring på kirkegårde

Driftsstyring på kirkegårde Driftsstyring på kirkegårde Udgivere Kirkeministeriet Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Skov & Landskab, Københavns Universitet Smuk ramme Kirkegårdene er en smuk og værdig ramme om livets afslutning,

Læs mere

Indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og bemærkninger 1 Birte Schultz- Lorentzen, Hegnsvej 185, 2850 Nærum. Birte Schultz-Lorentzen fremfører, at det er upraktisk og forældet at foreskrive i 7.3, at der skal anvendes trækarme og rammer, ligesom den oprindelige

Læs mere

Samlet for Teknik- og Miljøudvalget 2.600 5.200 5.200 5.200

Samlet for Teknik- og Miljøudvalget 2.600 5.200 5.200 5.200 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2012 2013 2014 2015 A C O V Teknik-

Læs mere

Surkirsebær. Markplan/sædskifte. Etablering

Surkirsebær. Markplan/sædskifte. Etablering Side 1 af 5 Surkirsebær Surkirsebær dyrkes overvejende til industriel brug. Bærrene høstes med maskine og afsættes hovedsagelig efter forud indgået aftale direkte til fabrik eller gennem en avlerorganisation.

Læs mere

TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN

TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN Beboere er pligtige at efterkomme de af selskabet, afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Attebjerghøj torsdag den 25. februar 2016

Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Attebjerghøj torsdag den 25. februar 2016 Generalforsamling Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Attebjerghøj torsdag den 25. februar 2016 1. Valg af dirigent Bestyrelsens forslog Jens Rasmussen fra Æblevænget 20 A som dirigent, og

Læs mere

Boldbanerne i Rødvig, Vemmetoftevej 5

Boldbanerne i Rødvig, Vemmetoftevej 5 Boldbanerne i Rødvig, Vemmetoftevej 5 Baggrund: De to boldbaner ved Multihuset i Rødvig har alvorlige problemer med afvandingen. Da Multihuset på Vemmetoftevej 5 blev bygget, blev al overskudsjord med

Læs mere

Vejledning om afbrænding i det fri

Vejledning om afbrænding i det fri Vejledning om afbrænding i det fri Afbrænding af affald giver anledning til miljøgener. Derfor er afbrænding kun tilladt i et begrænset omfang, og i miljølovgivningen er der fastsat regler for hvad der

Læs mere

Munkerup Grundejerforenings Strandareals naturforhold

Munkerup Grundejerforenings Strandareals naturforhold Munkerup Grundejerforenings Strandareals naturforhold Silva Danica / Jørgen Stoltz, juni 2010 5993 0216 silvadanica@msn.com Fællesarealet består af en kystskrænt samt et nedenfor liggende strandareal.

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Nu er de her! for år ets på visit

Nu er de her! for år ets på visit Nu er de her! Af Pia Buusmann. Foto: Jes Buusmann. Regi: Panduro Hobby, Jens Lyngsø Interiør for år ets b lomster på visit Anemoner, scilla, vintergækker og alle deres smukke følgesvende vidner om forårets

Læs mere