Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi For Nordfyns Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune"

Transkript

1 Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer Vækststrategi For Nordfyns Kommune

2 Indhold 1. Fokusering af Nordfyns vækststrategi Situationsanalyse Gode erhvervsmæssige rammer og professionel erhvervsservice Nordfynske fødevarer Bygge- og anlægsbranchen - vækstpotentiale på Nordfyn Detailhandlen i de tre store byer... 9 Vækststrategien for Nordfyn er udarbejdet af Nordfyn Erhverv i et samarbejde med Nordfyns Kommune. Nærmere information om strategien kan hentes ved Erhvervschef Birger Munter på telefon

3 1. Fokusering af Nordfyns vækststrategi Denne vækststrategi er udarbejdet af Nordfyns Erhvervsråd i samarbejde med Nordfyns Kommune. Vækststrategien understøtter de planer, som er vedtaget af kommunalbestyrelsen, herunder: Plan for oplevelsesøkonomi, erhverv og turisme Planstrategi og kommuneplan Bosætningstrategien, Nordfyn som en attraktiv bosætningskommune Vækststrategiens formål er, med afsæt i de nye makroøkonomiske rammebetingelser og det medfølgende tab af private arbejdspladser og nedgang i Nordfyns Kommunes indbyggertal, at skabe fremgang i den lokale erhvervsudvikling og at arbejde målrettet med udvikling af de nordfynske erhvervsmæssige styrker og kernekompetencer. Endelig skal vækststrategien sætte fokus på de nødvendige ændringer i organiseringen af arbejdet med den lokale erhvervsudvikling, som kan understøtte den lokale erhvervsudvikling. Nordfyns Erhvervsråd har fortsat en unik stærk medlemsopbakning og ønsker også at engagere sig endnu stærkere i lokale udviklingsaktiviteter, og fremadrettet, i et tættere samarbejde med Nordfyns Kommune. Fra kommunalbestyrelsens side er der markant fokus på at kommunen mere proaktivt understøtter erhvervsudviklingen. På de følgende sider redegøres for de prioriterede initiativer på hvert af de fire indsatsområder. Nordfyns mål Hovedmålet med vækststrategien er en fastholdelse af de private arbejdspladser i Nordfyns Kommune, udvikling af nye forretningsområder indenfor fokusområderne samt, ved udgangen af 2020 at have øget befolkningstallet på Nordfyn til min indbyggere (2013: ). Indsatsområderne i den fokuserede nordfynske vækststrategi følger målene i den allerede fastlagte Plan for oplevelsesøkonomi, erhverv og turisme Målene er vist i figuren. Den fokuserede nordfynske vækststrategi har således fire indsatsområder: 1. Gode erhvervsmæssige rammer og professionel erhvervsservice lokalt erhvervsklima i bred forstand, uddannelse, kommunal erhvervssagsbehandling, lokal erhvervsservice, specialiseret erhvervsservice o.a. 2. Fødevarer som nordfynsk signaturoplevelse forankret i gastronomi, lokale kvalitetsfødevarer og den nordfynske fødevareklynge, med sekretariat under Nordfyn Erhverv. 3

4 3. Bygge- og anlægsbranchen vækstpotentiale på Nordfyn. Grøn erhvervsvækst med Nordfyn Erhverv som sekretariat. Etablering af opstartsvirksomheder på Nordfyn. 4. Detailhandlen i de tre store byer et aktivt lokalt handelsliv skaber miljø og aktivitet i bycentrene og understøtter bosætning og turismen 4

5 2. Situationsanalyse Vækststrategien er ikke en ny gennemgribende analyse af erhvervsudviklingen på Nordfyn. Det er en strategisk ramme for handling og videreudvikling. Som led i arbejdet med vækststrategien er der dog foretaget en gennemgang af relevante analyser og statistikker. På den baggrund er der, som grundlag for strategien, foretaget en opdatering af situationsanalysen for Nordfyn. Resultatet kan sammenfattes som følger: Nordfyns svagheder Lavt uddannelsesniveau. Mangel på højtuddannede Svag infrastruktur (trafik, tele) Manglende fælles identitet og samarbejde Nordfyns styrker Stærk iværksætterlyst Speciale i landbrug og fødevarer Fire vækst- og bosætningsbyer udpeget Trusler for Nordfyn Tab af jobs grundet lukning og udflytning Voksende fattigdom og marginalisering Vanskeligheder ved at tiltrække talent Nordfyns muligheder Flere iværksættere, stærkere iværksætterkultur Forene kræfter på tværs af den kommunale organisation Oplevelser og oplevelsesbaseret udvikling i lokalområderne. Gode erhvervsmæssige rammer og professionel erhvervsservice Resumé Det lokale erhvervsklima, udbuddet af vejledning til nye virksomheder, rådgivning til og kontakt mellem etablerede virksomheder der søger inspiration til og samspil om vækst og innovation, er vigtige for erhvervsudviklingen. Disse opgaver udføres dagligt af Nordfyns Erhvervsråd og Udviklingspark Nord i et tæt samspil med Nordfyns Kommune. Fakta I Dansk Industris analyse af det lokale erhvervsklima, blandt DI s medlemmer på Nordfyn, havde Nordfyn i 2012 en samlet placering som nummer 85. Nordfyn ligger især lavt på parametrene: Infrastruktur Arbejdskraft Fysisk planlægning Brug af private leverandører Kommunens image Kommunens velfærdsservice Information og dialog med kommunen 5

6 På parametrene kommunal sagsbehandling samt skatter, afgifter og gebyrer ligger Nordfyn i en midterposition. Initiativer Task force - nyt og forbedret serviceorgan overfor nye og etablerede nordfynske virksomheder. Opgaven er forankret i Nordfyns Erhvervsråd men koordineret med kommunens erhvervssagsbehandling (én indgang). Servicemodellen skal færdigudvikles i tæt samarbejde med Nordfyns Kommune i Brugervejledning til kommunen - i form af brochure/manual og kommunens erhvervshjemmeside. Planlægning for erhverv - undersøgelse af mulighederne for at lette takster og andre virksomhedsgebyrer. Den nordfynske erhvervsprofil kort fortalt Få private arbejdspladser i forhold til indbyggertallet. Over halvdelen af de private beskæftigede arbejder i små virksomheder med under 20 ansatte. Fødevarer et det eneste område, hvor Nordfyn er specialiseret; specialiseringen er tydelig i alle led i jord-til-bord kæden. 11 % af den private beskæftigelse ligger i nye virksomheder hvilket er højere end både Syddanmark og landsgennemsnittet. Etableringsrate på niveau med Syddanmark men under landsgennemsnittet. Markant høj andel af den voksne befolkning med erhvervsuddannelse som højest fuldførte uddannelse; 40 % i Region Syddanmark kun overgået af Langeland. Mål Der arbejdes lokalt for at øge virksomhedernes tilfredshed med såvel Nordfyns Erhvervs som Nordfyns Kommunens service for virksomhederne. Nordfyns Kommune er ved målingen i DI s årlige analyse i 2013 nr. 75 Nordfyns Kommune er ved målingen fra 2015 og frem i top 40 i DI s analyse Nordfyns Kommune er fra og med 2015 fast placeret på top 40 i DI s årlige analyse 6

7 4. Nordfynske fødevarer Resumé Landbrugs- og fødevareerhvervet er en af Danmarks største sektorer. Nordfyns Kommune har som landkommune stor fødevareproduktion, og derfor er erhvervet en vigtig del af kommunens erhvervsidentitet. Nordfyn som territorie for lokale kvalitetsfødevarer og gastronomiske oplevelser er et potentielt nordfynsk særkende, som Nordfyn i fremtiden skal være kendt for på Fyn og i Danmark. Som udgangspunkt har Nordfyn en meget høj andel af fødevareproducenter i forhold til det øvrige Danmark, hvorfor dette indsatsområde er relevant at udvikle på. Området har særlige styrker og forudsætninger og dette skal udnyttes i den erhvervspolitiske indsats med det lokale erhvervsråd som væsentlig part i denne opgave. Fakta Nordfyn er specialiseret inden for alle led i fødevarekæden fra jord til bord. Fødevarer er en ubetinget nordfynsk styrkeposition. En gren af fødevareerhvervet på Nordfyn, der arbejder med kvalitetsfødevarer med fokus på sundhed, bæredygtighed og smag, har, siden 2010 etableret en nordfynsk fødevareklynge som serviceres af Nordfyns Erhvervsråd. Initiativer Nordfynske fødevarer (samarbejde detaillist og producent) Det lokale samarbejde, videndeling og samspil om forretningsudvikling bl.a. via fortsat tilknytning til et dedikeret klyngesekretariat under Nordfyns Erhvervsråd, vil blive videreudviklet i perioden. Med Nordfyns Erhvervsråd som sekretariat for kompetencer og udvikling af området kan der skabes grundlag for vækst i omsætning og antal medarbejdere, både hos producenter og i detailleddene (mål: 10 % vækst om året og min. 50 nye medarbejdere i perioden ). Processen gennemføres i et tæt samarbejde med de nordfynske detaillister og gårdbutikker som udbydere samt producenter og øvrige leverandører. Forbrugertilbud Udvikling af fælles tilbud til publikum (både private og professionelle) i form af kulinariske ruter, skræddersyede tilbud til grupper og begivenheder herunder en spisedag med fælles billet til kulinariske oplevelser. Denne proces vil ske i tæt samarbejde med relevante parter og indebære 3 årlige events i perioden. Syddansk Fødevaresamarbejde Fortsat samarbejde med Fyn og den syddanske region (ang. bl.a. et projekt der er forankret i Væksthus Syddanmark) omkring udvikling af kulinariske rundture, markeder o.a., med det formål at skabe samspil med de lokale nordfynske projekter, Fyn og regionen. Mål Målsætningen er at styrke den lokale afsætning med min. 10 % om året og min. 50 nye arbejdspladser i strategiperioden. 7

8 5. Bygge- og anlægsbranchen - vækstpotentiale på Nordfyn Resumé Bygge- og anlægsbranchen på Nordfyn er et erhverv med et stort potentiale og har ca. 200 cvr.numre. Uddannelsesniveauet og størrelsen af de enkelte virksomheder, er mindre end andre områder på Fyn og der er en stor spredning i specialiseringsgraden. Erhvervet har store muligheder for at vokse samt at udvikle kompetencer og konkurrencekraft med tilførsel af viden og kontaktmuligheder. Initiativer Grøn erhvervsvækst I samarbejde med erhvervet vil Nordfyns Erhvervsråd og Nordfyns Kommune tilføre erhvervet uddannelsesmuligheder via projektet: Grøn Erhvervsvækst hvortil Nordfyns Erhvervsråd fungerer som sekretariat og igangsætter for Nordfyns Kommune. Resultatet af engagementet i denne opgave er dygtigere håndværkere indenfor miljørenoveringer og større viden på området. Der etableres et hold af undervisere og elever i Konsortier For at få andel i de store kommende anlægsopgaver lokalt og regionalt vil Nordfyns Erhvervsråd starte et konsortium af de vækstorienterede virksomheder i branchen, med det formål at de samlet kan byde på større opgaver end de kan enkeltvis. Første konsortium dannes senest ved udgangen af Arbejdskraft I tæt samarbejde mellem Nordfyns Kommune og bygge- og anlægsbranchen på Nordfyn, vil Nordfyns Erhvervsråd tilføre erhvervet kompetent arbejdskraft i tæt samarbejde med kommunens jobcenter. Udførende på opgaven vil være Udviklingspark Nord. Opstartsvirksomheder I perioden vil Nordfyns Erhvervsråd opspore og realisere 10 opstartsvirksomheder i nedlagte landbrugsbygninger på Nordfyn. Processen gennemføres fra identifikation af brugbare bygninger i løbet af til ombygning og etablering af erhverv inden udgangen af Mål I perioden tages der initiativ til etablering af 2 konsortier eller til at indgå i fynske konsortiedannelser. Dannelse 3 tværfaglige erfagrupper. Der arbejdes målrettet på styrkelse af fagentrepriseudbud fra Nordfyns Kommune for at styrke den lokale udvikling af de nordfynske bygge- og anlægsfag. Udvikle tættere samarbejde mellem Udviklingspark Nord og Nordfyns Kommunes Jobcenter. 8

9 6. Detailhandlen i de tre store byer Resumé Detailhandlen i de mindre byer er under pres. Et attraktivt handelsliv kræver variation og alsidighed for at kunne tiltrække nye kunder og fastholde de eksiterende. Etableringen af en ny bymidte i Odense samt etableringen af Odins Bro er bare nogle af de regionale tiltag, som vil skabe nye mobilitetsmønstre, når såvel borgere som turister skal købe ind. En udfordring som kan lægge yderligere pres på det lokale handelsliv. Generelt oplever detailhandlen tomme butikslokaler, særligt efter finanskrisen. En trend som er en negativ spiral for oplevelsen af bymidterne. Fakta Nordfyns Kommune har tre handelsstandsforeninger Bogense, Søndersø og Otterup. Handelsstandsforeningerne samarbejder kun i begrænset omfang om arrangementer og events på tværs af kommunen. Initiativer 3-by netværk hvor handelsstandsforeningerne planlægger årets arrangementer og initiativer i fællesskab med henblik på at sikre den bedst mulige eksponering og omsætning for de enkelte arrangementer. Afholdelse af fælles arrangementer, rådgivning og brandingtiltag, som skal gøre det mere attraktivt som ny butiksejer at slå sig ned på Nordfyn. Mål Opnå bedre samspil og synergi mellem de tre handelsstandsforeninger. Tomme butikslokaler sættes i spil som udstillingsvinduer for Nordfyn; grundsalg, arrangementer mv for at skabe liv i facaderne. At tiltrække flere særlige/unikke butikstyper. 9

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd Stevns Erhvervsstrategi 2014-2017 1 ERHVERVSSTRATEGI STEVNS ERHVERVSRÅD 2014-2017 Stevns s erhvervsredegørelse udarbejdet i 2013 peger på en række udfordringer, der skal løftes, og række muligheder, der

Læs mere

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016 Mere i gang - flere i gang Forord Mere i Gang Flere i gang Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd og Jammerbugt Kommune

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN 18. april 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også at den danske

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

KommunePlanstrategi 2007

KommunePlanstrategi 2007 KommunePlanstrategi 2007 Nordfyns Kommune - 1 - Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 +1: Lokal Agenda 21 4 Kommuneplanen 5 Revisionsform af kommuneplanen 5 Tidsplan i forhold til KP 6 Status, planlægning

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

VISION OG PLANSTRATEGI 2018

VISION OG PLANSTRATEGI 2018 VISION OG PLANSTRATEGI 2018 Forord Hermed foreligger Vision og Planstrategi 2018 for Sorø Kommune. Strategien indeholder Byrådets visioner og målsætninger for kommunens udvikling de kommende 4 år. Vision

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet... Indholdsfortegnelse Det vil vi...1/361 Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361 Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...7/361 Hovedtemaer...10/361 Befolknings- og boligudvikling...11/361 Retningslinjer...11/361

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Hej alle. Der er tale om en administrativ godkendelse.

Hej alle. Der er tale om en administrativ godkendelse. From:Anders Holmskov To:Birgit Juel Jarly;Steen Søgaard;Martin Albertsen;Hanne Bille;Martin Broberg Subject:Indsendelse af LAG MANKs udviklingsstrategi til godkendelsem i kommuner og Region Syddanmark

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013.

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. Lokal udviklingsstrategi for LAG Billund under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formalia... 3 Strategi... 4 Visionen

Læs mere

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI Trekantområdet har igennem mange år været et af Danmarks vigtigste vækstcentre. Det skal vi fortsat være i fremtiden. Vi lever i en tid præget af lavkonjunktur

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 April 2009 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 april 2009 Regeringen 2 INDholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den regionaløkonomiske

Læs mere

Planstrategi 2015. Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer

Planstrategi 2015. Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer Planstrategi 2015 Vejle Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del, der

Læs mere

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 Forord Hermed foreligger forslag til Udviklings- og Planstrategi 2014 for Sorø Kommune. Strategiforslaget indeholder Byrådets visioner

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Meddelelse nr. 21.01 Emne: Partnerskabsaftale mellem

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen NORDISK MILJØMÆRKNING Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 Regionalpolitisk vækstredegørelse

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i Odder

Læs mere