Årsra ppor t 2004 ARKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsra ppor t 2004 ARKEN"

Transkript

1 ARKEN ÅRSRAPPORT 2004

2 Nyt værk i samlingen. Ved første øjekast er ARKENs nyindkøbte Damien Hirst-værk Untitled (Birthday Card) et smukt lyserødt hjerte med 20 farvestrålende, eksotiske sommerfugle. Værket af den engelske gulddreng i international samtidskunst minder mest af alt om et sukkersødt Valentins- eller fødselsdagskort. Men en grundigere undersøgelse af maleriet viser imidlertid, at sommerfuglene ikke er malede. Hirst har ladet den våde farve fungere som fluepapir for de levende sommerfugle. På den måde er det gigantiske hjerte blevet en æstetisk, men banal og udspekuleret dødsfælde. Damien Hirst: Untitled (Birthday Card), 2001

3 ÅRSRAPPORT 2004

4 ARKENS VISION Et besøg på ARKEN skal sætte et nyt perspektiv på den besøgendes tilværelse og gøre den enkelte klogere på sig selv og dermed på livet. ARKENS FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE Med udgangspunkt i ARKENs vision skal vi som museumsfolk komme vort publikum i møde med tilbud om en indsigt i livet, der går i dialog med den besøgendes egen virkelighed. Christian Gether ARKEN er et statsanerkendt museum. ARKEN skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og for- ARKEN indgår i et positivt og gensidigt samarbejde med og lægger vægt på formidling over for børn og unge. midling inden for moderne kunst virke for sikringen af andre kunstmuseer såvel lokalt som internationalt. Danmarks kulturarv. Hovedvægten lægges på perioden efter Museet skal udbrede kendskabet til og belyse ARKEN styrker løbende sin samling og udstiller de nye tilstande og forandringer inden for moderne kunst. værker. Samlingen stilles til rådighed for forskning. Museet vil i de kommende år styrke udbredelsen af resultater af ARKEN er både et lokalt, et regionalt og et internationalt såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på museets kunstmuseum.arken henvender sig til alle aldersgrupper samling. ARKENS MISSION STATEMENT ARKEN skal være et internationalt museum med en stærk regional forankring. ARKEN skal præsentere den ypperste danske og internationale kunst. Et kunstmuseum er på samme måde som skolen og universitetet en del af samfundets oplysningsprojekt over for borgerne. Kunstmuseets opgave er at formidle forskningsbaseret viden om de tolkninger af tilværelsen, som findes i kunsten. Det er formidling af de indsigter, der findes i kunsten, der er med til at stimulere den enkelte borgers kulturelle identitet og selvstændige deltagelse i den demokratiske udvikling. Derfor henvender ARKEN sig til alle dele af samfundet. Et besøg på ARKEN skal være en intellektuel, æstetisk og følelsesmæssig udfordring, baseret på kvalitet, indsigt og fordybelse. ARKEN skal indgå aktivt i og dermed præge den kulturelle udvikling nationalt såvel som internationalt. ARKEN skal indgå i og præge den kulturelle udvikling til gavn for landets borgere. 2 3

5 INDHOLD VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER DET MODERNE REFLEKSIONSRUM LEDELSESBERETNING KUNSTERHVERVELSER I 2004 KØB I 2004 SPONSORER OG FONDE LEDELSESPÅTEGNING REVISIONSPÅTEGNING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR 2004 BALANCE PR PENGESTRØMSOPGØRELSE NOTER ARKEN er under protektion af H.K.H. Prinsesse Alexandra.Vi er meget taknemmelige over, at prinsessen har valgt at beære museet ved at påtage sig denne protektion. Det er særdeles vigtigt for os og er til stor inspiration for alle museets medarbejdere.vi vil gøre vores yderste for at sikre de bedst mulige rammer for protektionen. 4

6 VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER VIRKSOMHEDS- OPLYSNINGER DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARKEN Museum for Moderne Kunst Skovvej Ishøj Hjemstedskommune: Ishøj SE / CVR-nummer: BESTYRELSE Bestyrelsesformand Næstformand Udvalgsformand Lektor Økonomidirektør Journalist Direktør Bygningskonstruktør Svend Jakobsen Lars Eskesen Britta Christensen Irene Lütken Ole Albæk Pedersen Ole Lindboe Carsten Aagaard Ebbe Salling PERSONALEREPRÆSENTANTER UDEN STEMMERET Vagt Povl Schøn Kommunikationsmedarbejder Karen O. Søndergaard Bestyrelsen afholdt fire møder i DIREKTION Direktør Vicedirektør Christian Gether Lars Kirdan REPRÆSENTANTSKAB Repræsentantskabets sammensætning ser således ud: Medlem: Udpeget af: Margot E. Petersen Københavns Amt Eva Amdisen Københavns Amt Martin Arvedlund Københavns Amt Kurt Bork Christensen Københavns Amt Henrik Pohl Københavns Amt Bent Sohn Thomsen Københavns Amt Jette Blom-Jensen Albertslund Kommune Ove E. Dalsgaard Ballerup Kommune Gert Raasdal Brøndby Kommune Hanne Stockbridge Dragør Kommune Lone Gladbo Gentofte Kommune Lonny Hjorth Gladsaxe Kommune Peter Bendtsen Glostrup Kommune Ida Clemmentsen Herlev Kommune Britta Christensen Hvidovre Kommune Conny Trøjborg Krogh Høje-Taastrup Kommune Henrik Olsen Ishøj Kommune Dorte Andersen Ledøje-Smørum Kommune Lis Knudsen Lyngby-Taarbæk Kommune Per Biener Rødovre Kommune Kim Jacobsen Søllerød Kommune Ingolf Mathiesen Vallensbæk Kommune Jens Svendsen Værløse Kommune Repræsentantskabet holdt sit årlige møde den 26. maj Her drøftedes årsberetningen for 2003 og museets planer for de kommende år. REVISION Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 7

7 DET MODERNE REFLEKSIONSRUM DET MODERNE REFLEKSIONSRUM CHRISTIAN GETHER Det er fantastisk at opleve den store kunst. Derfor bestræber vi os for altid at vise den bedste kunst på ARKEN. Den kunst som kommer os ved den kunst som forsøger at give nogle bud på, hvad det vil sige at være menneske og som har den form og det farveudtryk, som i højeste grad udtrykker de følelser, de anelser og den tvivl om livet, som vi alle er fælles om. Den kunst fandt vi bl.a. på udstillingen DET GENFUNDNE PARADIS TYSK EKSPRESSIONISME, som vi viste i Den skildrede længslen tilbage til den oprindelige naturtilstand, som den ses i den tyske, ekspressionistiske kunst i begyndelsen af det 20. århundrede. På ARKEN har vi gennem årene med jævne mellemrum zoomet ind på tiden i begyndelsen af det 20. århundrede for med denne som udgangspunkt at forsøge at etablere en diskussion med udgangspunkt i kunsten om, hvad det vil sige at være menneske; hvad det er for en tilværelse, som vi får stillet til rådighed af de forrige generationer, og som vi ikke mindst skaber på grund af vore fællesmenneskelige karaktertræk. Vi kan godt lide at tænke på vore karaktertræk såsom godhed, næstekærlighed, barmhjertighed, selvopofrelse, solidaritet etc. Men vi oplever også livet omkring os som karakteriseret ved det, man inden for den katolske kirke kalder de 7 dødssynder: hovmod, griskhed, nydelsessyge, misundelse, frådseri, vrede og ladhed (og her tænkes særligt på åndelig ladhed). Vi kender det gode, og vi kender det onde. Ingen kan sige: Det vidste jeg ikke alle har i sig selv en grundlæggende fornemmelse af, hvordan man bør agere for at fremme forestillingen om det gode liv lige præcis det som etikken handler om. Derfor eksisterer vi hele tiden i vores kultur i konflikten imellem den ideelle stræben og den daglige realitet.vi ser, hvad vi gør. Vi konstaterer alle de konflikter, som vi skaber i vores kultur og vi drømmer om en anden tilværelse, en tilværelse uden konflikter uden for vores kultur. Vi har denne traditionelle konfliktløsningsstrategi, som går ud på at gå tilbage, tilbage til åstedet, til barndommen, til- Pablo Picasso: Kvinde i færd med at skrive et brev,1936. Privateje Værket blev vist på udstillingen PICASSO TIL ALLE TIDER

8 DET MODERNE REFLEKSIONSRUM DET MODERNE REFLEKSIONSRUM bage til slægten eller ikke mindst til naturen, til den oprindelige naturtilstand uden synd i paradiset. Det er som om, at blot man går tilbage, trækker sig bort, så at sige filtrer sig ud af den komplicerede kultur, så vil problemerne opløse sig selv. Denne regressionsstrategi er ikke noget, som blev opfundet af Sigmund Freud i slutningen af det 19. århundrede eller for den sags skyld af Jean-Jacques Rousseau i midten af det 18. århundrede. Det er en strategi, som har eksisteret så længe, som mennesket har gjort sig forestillinger om livet om hvordan det er, og om hvordan det kunne være. Vi kender beskrivelsen af Paradis i Bibelen, fra Buddhismen kender vi Nirvanaforestillingen og vi kender forestillingen om paradiset i beskrivelsen af den elysiske mark i Homers Odysseen. Det er dér: hvor den Guldhaars Drot Rhadamanthos Boer, og hvor Menneskets Liv henrinder saa let og saa saligt; Der er ei fygende Snee, eller bidende Frost eller Regnskyl, Nei! men fra Dag til Dag en frisk mildviftende Vestvind Lader Okeanos lufte til Kjøling for Menneskens Sønner Den romerske forfatter Plinius beskrev et idealsamfund, som skulle befinde sig på Månen, og i 1516 udkom Thomas Moores beskrivelse af et idealsamfund i bogen Utopia. Ordet kommer af det græske ou, som betyder ikke og topos, som betyder sted. Utopia er således stedet som ikke er. Jeg nævner i forbifarten Rousseaus opdragelsesroman Emile fra 1762, hvor der slås til lyd for, at børn skal opdrages til naturlige mennesker i samfundet og de efterfølgende frihedsbestræbelser som følge af oplysningstiden, stavnsbåndets ophævelse i Danmark i 1788, mytteriet på Bounty i 1789 og den franske revolution i Langt op i det 19. århundrede er der stadig en tro på, at man kan finde det gode samfund. Dystopierne, de negative beskrivelser af fremtidens samfund, begynder dog også at komme frem på denne tid. I 1872 skriver Samuel Butler således romanen Erewhon, som er et anagram for nowhere. I 1899 udsendte H.G. Wells romanen When the sleeper Awakes, som også er en dystopi. Den beskriver et overbefolket fremtidssamfund, hvor magthaverne tvinger menneskene til hele tiden at være i bevægelse, for at de ikke skal stoppe op og tænke over de forhold, som de lever under og muligvis gøre oprør. Det er i denne tradition, vi kender Aldous Huxleys Favre nye verden, George Orwells 1984 og Ray Bradburys Fahrenheit 451. Det er tydeligvis kulturligheden, der er den onde ånd. Det drejer sig derfor for mennesket om at filtre sig ud af kulturens vildnis. I denne sammenhæng kommer jeg altid til at tænke på det ekspressionistiske maleri Isenheim-alteret af Mathias Grünewald fra slutningen af det 15. århundrede. Her er Kristi legeme på Korset skildret så forrevet, at man skal frem til Mel Gibsons The Passion of the Christ for at finde noget lignende. Forrevetheden er naturligvis det direkte resultat at piskningen af Jesus, men endnu mere er det et symbol på mennesket, der har forrevet sig på tilværelsens tornekrat. I begyndelsen af det 20. århundrede følte mennesket sig særligt forrevet. Det tog afstand fra den buldrende industrialisme og de forurenende storbyer. Man søgte tilbage til naturtilstanden samtidig med, at man stod midt i kulturligheden. Kunstnerne udtrykte længslen efter den ukompli- Mellem natur og kultur. I dag bliver flere og flere museer placeret ude i naturen. Den nye tids refleksionsrum ligger langt væk fra storbyens tumult og larm. Det er her ude i naturen, at vi kan få lejlighed til at tænke over menneskekarakteren og over tilværelsen som sådan. I forgrunden ses Olafur Eliassons skulptur fra cerede tilstand, idet de tog den i højeste grad kulturlige udtryksform, kunsten, i anvendelse. Det er denne indbyggede selvmodsigelse, som hele tiden ligger i os som mennesker. Det er da også derfor, at vi ikke kan eksistere i det oprindelige, naturlige rum. Det har ikke de udfordringer, som mennesket har et uafladeligt behov for. Som mennesker skaber vi problemer for hinanden på grund af vor natur og samtidig gør vi os de voldsomste anstrengelser for at løse disse problemer. Det være sig ved at gøre os religiøse forestillinger eller ved at opstille politiske løsningsmodeller. Udstillingen DET GENFUNDNE PARADIS bygger umiddelbart på forestillingen om, at man kan finde lykken, blot man distancerer sig fra kulturen, men den viser også kunstnernes tro på en altoverskyggende humanisme.troen på, at mennesket i naturen kan finde rum til den dybe refleksion over tilværelsen. Jeg ved ikke, om det i virkeligheden er det, der ligger bag det faktum, at flere og flere nye kunstmuseer placeres ude i naturen. De er den nye tids refleksionsrum fjernet fra storbyens tumult og larm. Det er her ude i naturen, at man kan få lejlighed til at tænke over menneskekarakteren, dens positive og negative sider, over tilværelsen som sådan. Hvis man skal strække synspunktet til sit yderste, så er der ikke flere uberørte tilflugtssteder i verden. Der er ikke et sted, hvor der ikke har været en og smide en Coca Cola-dåse.Vi tror vel heller ikke på, at vi kan isolere os fra den kultur, som vi er en del af men så er der kunstmuseerne. Så er der disse moderne refleksionsrum, hvor 10 11

9 DET MODERNE REFLEKSIONSRUM publikum i indre refleksion eller i dialog med det kunstfaglige personale kan grunde over de analyser, definitioner og karakteristikker af tilværelsen, som kunsterne stiller op foran os. Jeg har altid syntes, at det er utroligt generøst af kunstnerne at blive ved med at tage denne Sisyfos-opgave på sig, at fordybe sig i tilværelsens mysterier og give deres forståelse videre til os som beskuere. Ikke i et entydigt og færdigdefineret udsagn, men flertydigt og komplekst, aldrig afsluttet i sit udsagn, men altid udfordrende og stimulerende. Der er en accept af livet i al sin storhed og gru, sådan som Friedrich Nietzsche forlangte det, og som kunstnerne tog det på sig i begyndelsen af det 20. århundrede og som kunstnerne gør det her i begyndelsen af det 21. århundrede. Det er kunstnerne, der med deres produktion skaber indholdet i det moderne refleksionsrum, hvor der grundes over tilværelsens dybeste anliggender. Det er det, vi ønsker, at ARKEN skal være et refleksionsrum imellem natur og kultur. Som jeg indledte med at sige: Det er fantastisk at opleve den store kunst. Tale holdt i forbindelse med åbningen af ARKENs udstilling DET GEN- FUNDNE PARADIS TYSK EKSPRESSIONISME. Det genfundne Paradis. ARKENs efterårsudstilling handlede om paradisdrømme og storbytræthed. Den viste 13 af de bedste tyske ekspressionisters visioner om et liv i pagt med naturen fjernt fra civilisationens snærende bånd. Karl Schmidt-Rottluff: Sommer; nøgenmodeller i det fri, Sprengel Museum Hannover 12

10 ARKEN satte rekord gæster så på mindre end fem måneder udstillingen PICASSO TIL ALLE TIDER. Det blev en rekord i museets historie. LEDELSESBERETNING Gennem 101 værker viste udstillingen bredden i Picassos produktion. Den fulgte Picasso år for år fra 1895, hvor den unge 14-årige tilpasser sig akademiets konventioner, over kubisme, nyklassicisme og surrealisme, frem til 1971, hvor den modne kunstner udfolder sig løssluppent og ekspressivt. Udstillingen blev realiseret takket være et tæt samarbejde med Bernard Ruiz-Picasso, Pablo Picassos barnebarn. LEDELSES- BERETNING 2004 stod i Picasso-udstillingens tegn.arken har i mange år haft en drøm om at kunne vise en stor Picasso-udstilling, og i 2004 lykkedes det gennem et tæt samarbejde med Bernard Ruiz-Picasso, Pablo Picassos barnebarn, at realisere denne drøm. ARKEN brød på mange måder med denne udstilling nye grænser og afprøvede sin egen formåen. Forårets store Picasso-udstilling viste sig som en stor udfordring for hele museet. Den blev med sine ca besøgende, heraf over børn og unge, langt den største enkeltudstilling i ARKENs 9-årige historie. Der var weekender, hvor antallet af besøgende var så stort, at huset nærmest knagede. ARKENs personale fortjener megen ros for indsatsen under hele denne store udstilling. Picasso-udstillingen blev noget ganske særligt. Udstillingen satte omsætningsrekord i butikken og caféen. Den medførte store ekstraomkostninger til vagter, omvisere og andet personale. Og den medførte store investeringer i opgradering af publikumsfaciliteterne. Udstillingen har i sig selv medvirket til, at ARKEN har fået mod til at sætte sig nye og højere mål for sine udstillingsaktiviteter. Mål der før denne udstilling ofte syntes urealistiske og uden for rækkevidde. Det har været en utrolig stor tilfredsstillelse for ARKEN at satse så stort og få en så stor succes med en enkelt udstilling. Museet tror, at denne store succes har været med til at bane vejen for Københavns Amts beslutning om at reservere 35 mio. kr. til udbygning af ARKEN. Museet er meget taknemmelig over denne beslutning og det håndslag, amtet med denne reservation har givet ARKEN. Museet har hårdt brug for at få udvidet sine udstillingsarealer, så det bliver i stand til at vise sin samling permanent for museets besøgende. Og der er på en lang række centrale indsatsområder ikke længere sammenhæng mellem mål og midler inden for de nuværende rammer. Blandt andet råder museet ikke over et undervisningslokale, hvor de mange tusinde børn og unge, der besøger ARKEN hvert år som en integreret del af deres uddannelse, kan modtage undervisning eller gennemføre workshops. 15

11 LEDELSESBERETNING De reserverede penge fra Amtet vil blive udløst under den forudsætning, at ARKEN tilvejebringer en betydelig finansiering ad anden vej, først og fremmest fra private fonde. Det er en af ARKENs allerstørste udfordringer at sikre den forudsatte medfinansiering. ARKEN har også i 2004 været i stand til at supplere og forstærke sin samling med markante danske, nordiske og internationale indkøb. Det er især værd at fremhæve indkøbet af et stort værk af den engelske kunstner Damien Hirst. ARKEN er taknemmelig for den støtte, museet har fået fra en række private fonde og Kulturarvsstyrelsen til finansieringen af anskaffelsen af Damien Hirsts Untitled (Birthday Card) fra ARKEN havde samtidig mulighed for at erhverve fine værker af centrale danske og nordiske samtidskunstnere som Olafur Eliasson, Kathrine Ærtebjerg, Torbjørn Rødland, Jeppe Hein og Jesper Just. I 2001 erhvervede ARKEN et stort værk af den britiskpalæstinensiske kunstner Mona Hatoum. Det glædede derfor særligt ARKEN at erfare, at Mona Hatoum i 2004 fik Sonningprisen. Hun fik prisen overrakt på fornemste vis i Københavns Universitets smukke hovedbygning den 23. april. ARKEN har siden 2000 gennemført mindst en brugerundersøgelse om året. ARKEN prøver gennem brugerundersøgelser at komme i dialog med museets gæster om museets formidling, generelle virkemåde og deres forventning til et besøg på ARKEN. I 2004 gennemførte en projektmedarbejder et stort antal kvalitative interviews med ARKENs gæster. Resultatet blev en konsolidering af de data, ARKEN allerede havde med fra tidligere brugerundersøgelser. I 2004 stillede regeringen, i forlængelse af sit arbejde med en ny kommunalstruktur, forslag om at nedlægge amterne. Vedtages dette forslag, vil det forandre ARKENs status fra at være et museum med en særlig tilknytning til Københavns Amt til at blive en statslig institution med en tættere tilknytning til Kulturministeriet og Kulturarvsstyrelsen. ARKEN vil blive et af de museer, som regeringen har udpeget som såkaldte nationale fyrtårne. Forandringen planlægges til at ske fra årsskiftet 2006/2007. Det forventes, at de nødvendige lovforslag vedtages i Folketinget i løbet af foråret 2005.ARKEN vil i perioden frem til 2007 skulle forberede sig på ændringer i sit centrale regelgrundlag. Det vil blandt andet få konsekvens for centrale dele af ARKENs vedtægter. Picasso-gæst nr Overraskelsen var ægte, da Jens Ryskov Madsen fra Vanløse som ARKENs Picasso-gæst nr blev begavet med en rejse til Picassos fødeby Málaga. Sammen med familie og venner var han taget til ARKEN på foranledning af sin yngste datter Marie på 10 år. Marie havde tidligere besøgt Picasso-udstillingen med sin klasse og syntes, at familien skulle se den. Ingen af dem havde hørt, at ARKEN ventede Picasso-gæst nr , og at museet i den anledning var gået sammen med flyselskabet IBERIA om at begave gæsten med en rejse for to til Málaga. Her står Jens Ryskov Madsen med sin kone Mette Albret og døtrene Trine og Marie. Picassos barnebarn. Udstillingen PICASSO TIL ALLE TIDER var baseret på Picassos barnebarn, Bernard Ruiz-Picassos samling. Samlingen indeholder de værker, som farfaderen bevarede hos sig frem til sin død, og som siden er gået i arv til barnebarnet. Bernard Ruiz-Picasso var meget engageret i udstillingen på ARKEN. Her ses han til ferniseringen i samtale med kulturminister Brian Mikkelsen. 16

12 FORVENTNINGER TIL 2005 FORVENTNINGER TIL 2005 ARKEN har meget store udstillingsambitioner for Vi åbner året med en stor Fernand Léger-udstilling. Udstillingen består af 96 værker og fokuserer på Légers skildringer af mennesket i den første halvdel af det 20. århundrede. Det har taget over to år at forberede denne første retrospektive Léger-udstilling i Danmark. Légers kunst afspejler en optimistisk tro på fremtiden. Men den tematiserer også mange af de konflikter, som har præget den moderne kultur, og som på afgørende vis har forandret menneskets tilværelse i den vestlige verden. På denne måde er hans smukke billeder helt aktuelle og relevante for nutidens museumsgæster. Sommeren vil byde på en udstilling med værker af Bruno Liljefors og Johannes Larsen. Udstillingen undersøger, hvordan de to kunstnere i deres skildring af natur og dyreliv udtrykker tidens nye opfattelser af naturen og menneskets placering i dens orden. Efterårets store satsning bliver en meget stor og internationalt sammensat Chagall-udstilling. Marc Chagall blev født ind i jødedommens traditioner i den lille russiske by Vitebsk. På trods af jødeforfølgelser og verdenskrige beholdt Chagall livet igennem sin barndoms tro på, at kærligheden er til stede i selv de mindste ting i verden og skal fejres med musik, glæde og skønhed. Udstillingen får titlen CHAGALL S WORLD OF LOVE, og den vil fokusere på værdier som tolerance, ytringsfrihed og fredelig sameksistens på tværs af religiøse og politiske barrierer. ARKEN håber ved at sætte disse centrale værdier på dagsordenen at være med til at bidrage til forudsætninger for at skabe en fordomsfri debat om, hvordan vi styrker en fredelig dialog om en fælles udviklingsstrategi for et stadigt mere sammenhængende internationalt system. ARKEN byder således på et flot udstillingsprogram for Det er centralt for ARKEN, at museet kan blive ved med at give sine besøgende nye og udfordrende tilbud om indsigt i det nære og det medmenneskelige, samtidig med at et besøg i udstillingerne giver et internationalt udblik i forhold til den stigende globalisering. De store, internationale satsninger er meget dyre. Det er vigtigt for ARKEN at få styrket det økonomiske grundlag for museets drift. Hvis museet skal opretholde sine meget høje og internationale ambitioner, er det nødvendigt, at museet får højere udstillingsbevillinger. Dette skal ikke mindst ses i lyset af det stadigt stigende konkurrencepres fra meget kompetente regionale konkurrenter. En delløsning på dette problem kunne være at give en finansieret fri adgang til museerne. ARKEN tror på, at fri adgang vil åbne museet for nye brugergrupper og styrke museets mission som en del af samfundets oplysningsprojekt over for borgerne. Internationale erfaringer viser, at gratis adgang betyder et væsentligt løft i besøgstallet. Mennesket i den ny tid. I 1908 destruerede Fernand Léger de fleste af sine værker. Han ønskede at bryde radikalt med sin hidtidige malemåde, som han fandt for harmonisk og alt for langt fra sin vision om det moderne. Nu skulle hans værk gennemstrømmes af den dynamiske, kaotiske og kontrastfyldte storbykultur. Som sin rival Picasso, blev Léger med sine visioner en af de vigtigste modernister i første halvdel af det 20. århundrede. I foråret 2005 viser ARKEN, hvordan Léger gav et alsidigt portræt af mennesket i den ny tid. Fernand Léger: Fritidsscene på rød baggrund, 1949 Musée national Fernand Léger, Biot 19

13 UDSTILLINGER UDSTILLINGER UDSTILLINGER 2004 startede med den store Picasso-udstilling. Den er et Ciarán Lennon. Ciarán Lennon er en af Irlands mest aner- Lillibeth Cuenca Rasmussen (DK),Torbjørn Rødland (NO) Udstillingen realiseredes i samarbejde med et stort antal tyske resultat af en meget stor international udfordring. kendte kunstnere. Han er født i 1947 og opvokset i og Lars Tunbjörk (SE), kunstmuseer. Den indeholdt så kendte kunstnere som Emil Udstillingen havde titlen PICASSO TIL ALLE TIDER og Dublin, hvor han fortsat lever og arbejder, inspireret af sit Nolde, August Macke, Ernst Ludwig Kirchner og Franz Marc. realiseredes i samarbejde med Picassos barnebarn intime kendskab til byen og dens historie. Udstillingen blev I efteråret 2004 viste ARKEN en udstilling med titlen DET Bernard Ruiz-Picasso. lavet specielt til ARKENs Grafikgalleri. GENFUNDNE PARADIS TYSK EKSPRESSIONISME. ARKEN vil fortsætte med at vise de nyeste og bedste Det var en udstilling af værker fra den tidlige tyske værker af de væsentligste danske, nordiske og internatio- Udstillingen gav ARKENs gæster en unik chance for at få ARKENs sommerudstilling viste et samspil mellem den ekspressionisme frem til omkring 1. verdenskrigs udbrud. nale samtidskunstnere, og sætte dem i sammenhæng med indblik i Picassos egne Picasso er. Bernard Ruiz-Picassos svenske nationalmaler Anders Zorn og nordisk samtids- Temaet for udstillingen var datidens længsel efter en ny, det klassiske materiale, for at udvinde ny erkendelse både privatsamling indeholder nemlig de værker, som hans far- kunst.temaet for udstillingen var nordisk identitet før og nu. paradisisk tilstand af urkraft, frihed og fællesskab. om kunstens udvikling og om den dialog, der føres mellem far bevarede hos sig frem til sin død, og som derfor er Udstillingen viste, hvordan nordisk selvforståelse har ændret Kunstnerne ville leve det uforfalskede liv fri for den kunstnerne og det omgivende samfund. gået i arv til barnebarnet. Udstillingen bestod af 101 vær- sig fra folkesjæl til brand, fra badepiger til turistteater, fra moderne storbys hektiske og overfladiske hverdag. ker. Det ældste værk var fra 1894, hvor Picasso var 14 år. en til flere identiteter. Anders Zorn er en af Sveriges mest Torbjørn Rødland: Grass and Stripes, 2001 Det seneste var en meget fin tegning af kunstneren og berømte og elskede kunstnere. Han var med til at forme og hans muse fra 1971, da Picasso var 90 år gammel. fastholde den kultur, der i dag bliver brugt til at promovere Sverige og resten af Norden som noget unikt. Museet bestræbte sig på at give de mange besøgende, hvoraf mange var førstegangsbesøgende, den bedst muli- Udstillingen satte Zorn i spil med 11 nordiske samtids- ge oplevelse af huset som helhed. kunstnere. Disse 11 nordiske samtidskunstnere var Miriam Bäckström (SE), Mads Gamdrup (DK), Lise Harlev (DK), I Picasso-udstillingsperioden viste ARKEN også en lille Annika von Hausswolff (SE), Peter Johansson (SE), Michael udstilling med nye abstrakte malerier af den irske kunstner Kvium (DK), Jouko Lehtola (FI), Esko Männikkö (FI), Samarbejde.Til udstillingen DET GENFUNDNE PARADIS TYSK EKSPRESSIONISME arbejdede ARKEN tæt sammen med en række udenlandske museer, bl.a. Sprengel Museum i Hannover. Her ses Dr. Norbert Nobis fra Sprengel Museum sammen med ARKENs bestyrelsesformand Svend Jakobsen til ferniseringen. 20

14 SAMLINGEN FORSKNING ARKENS SAMLING FORSKNING ARKEN udstillede sin samling i Kunstaksen i perioden fra ARKEN erhvervede 16 nye værker i Blandt andet 21. januar og resten af året. Vægten var lagt på de nyeste erhvervede museet værker af internationalt kendte kunstnere som Damien Hirst og Olafur Eliasson. erhvervelser, så museets gæster kan følge med i udviklingen i samlingen og inden for væsentlige dele af samtidskunsten. UDLÅN FRA ARKENS SAMLING I 2004 ARKENs samling har for længst opnået en så høj kvalitet, VIBEKE TANDBERG at museet løbende får forespørgsler fra museer i ind- og Dad #1, 2000 udland om lån af værker fra samlingen. til udstillingen Portrett i Norge, Norsk Folkemuseum, Oslo, Der har været følgende udlån fra ARKENs samling i 2004: VIBEKE TANDBERG JEFF KOONS Dad #2, 2000 Inflatable Balloon Flower (Yellow), 1997 til udstillingen Portrett i Norge, Norsk Folkemuseum, til udstillingen Blomsten som billede, Louisiana Museum Oslo, for Moderne Kunst, Humlebæk, og Fondation Beyeler, Basel, ARKEN forsker i overensstemmelse med kravene i museumsloven. Forskningen foregår hovedsagelig i forbindelse med museets udstillinger. I forbindelse med Picasso-udstillingen havde ARKEN inviteret en af de førende Picasso-forskere Marilyn McCully til at holde en forelæsning om Picassos betydning med udgangspunkt i Bernard Ruiz-Picassos samling. Marilyn McCully bidrog også med en artikel til Picasso-kataloget. ARKEN afholdt den 2. september et forskningsseminar med professor Kirsten Hastrup. Kirsten Hastrup er professor i Antropologi ved Københavns Universitet og formand for Kulturministeriets Forskningsudvalg. Temaet for seminaret var de grundlæggende metodiske forudsætninger for humanistisk forskning med særlig henblik på museernes forskning og forskningsvilkår på museerne. Seminaret gav et godt afsæt til en fortsat kvalitetsudvikling af ARKENs egen forskning. Herudover har ARKEN forberedt udgivelsen af en forskningsbulletin, som udkommer i starten af Bulletinen vil indeholde artikler om værker fra ARKENs samling. Målgruppen for bulletinen er museer og universiteter i ind- og udland. Bulletinen vil udelukkende udkomme på engelsk. Museets faste stab af kunsthistorikere har bidraget med en række artikler. Samtidig har museet bedt en række internationalt anerkendte forskere om at bidrage med artikler om væsentlige værker i samlingen. Jeppe Hein: Fusion of Movement #11, 2004

15 Olafur Eliasson: Atlantis, 2003

16 ARKEN OG ERHVERVSLIVET John Bock: Wühl um die Klumpen, COMMUNITY BUILDING OG SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET ARKEN har også i 2004 arbejdet med at styrke sin rolle som et aktiv for den lokale og regionale udvikling. En væsentlig del af disse bestræbelser blev kanaliseret igennem erhvervsklubarken. ErhvervsklubARKEN mere end fordoblede sit medlemstal i 2004, og havde ved udgangen af året 25 medlemmer. Museet holdt i løbet af 2004 en række forskellige arrangementer for klubbens medlemmer. Antallet af klubmedlemmer til disse arrangementer er i hastig vækst. Samtidig har mange af klubbens medlemmer flittigt anvendt ARKEN og ARKENs lokaler i deres eget salgs- og markedsføringssamarbejde. Et særligt højdepunkt var den årlige gallamiddag, som blev afholdt den 30. september. Museets protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Alexandra havde valgt at kaste glans over denne lejlighed ved at deltage i hele arrangementet. En afledt effekt af erhvervsklubben har været, at museet er blevet inviteret til at deltage i et antal meget løfterige samarbejdsprojekter med nogle af erhvervsklubbens medlemmer. Disse samarbejdsprojekter går i omfang og kvalitet langt ud over de forventninger, som ARKENs ledelse havde til det første hele år af erhvervsklubbens levetid. Der er ingen tvivl om, at ARKEN gennem erhvervsklubben har fået en direkte og meget nyttig kontakt til en række private erhvervsvirksomheder. Medlemmerne får løbende en god fornemmelse for den værdiskabelse, som medlemskabet af klubben potentielt kan medføre for dem. Museet vil bruge 2005 til at øge medlemstallet i erhvervsklubben og til at afsøge mulighederne for strategiske partnere til erhvervsklubben. Museet blev inddraget som central sparringspartner for Ishøj Kommune i forbindelse med et projekt om videreudvikling af Strandparken. Ishøj Kommune har store ambitioner for udviklingen af nærområdet, og ARKEN ser med forventning frem til at deltage i at gøre området endnu mere attraktivt for hele regionen. Det lykkedes desværre ikke for kommunen at få finansieringen på plads i ARKEN håber, at kommunen vil fortsætte dette udviklingsprojekt og vil gøre sit for at støtte projektet. ARKEN ser frem til et fortsat tæt samarbejde med Ishøj Kommune. 26

17 PERSONALE ORGANISATIONS- Museumsejere. ARKEN er en vidensproducerende organisation. Derfor investerer museet mange kræfter i at opkvalificere og motivere alle museets ansatte. Målet er, at alle medarbejdere skal have en klar forståelse af museets vision og mission statement og dermed føle sig som museumsejere med en forpligtelse til at give museet videre på en så god og indholdsrig måde som muligt til alle ARKENs besøgende. OG PERSONALE- UDVIKLING ARKEN er en vidensproducerende organisation. Derfor investerer museet mange kræfter i at opkvalificere og motivere alle museets ansatte. Målet er, at alle medarbejdere skal have en klar forståelse af museets visions- og mission statement og dermed føle sig som museumsejere med en forpligtelse til at give museet videre på en så god og indholdsrig måde som muligt til alle ARKENs besøgende. Bestræbelserne for at nå dette mål er fuldstændigt integreret i det daglige arbejde og i de ugentlige personalemøder. Museet anvender samtidig betydelige midler til opkvalificering og kompetenceudvikling af alle museets mange forskellige personalegrupper. Strategidagen i 2004 blev tilrettelagt i tæt samarbejde med en ekstern konsulent. Strategidagen tog udgangspunkt i medarbejdernes konkrete erfaringer med det daglige arbejde på museet og i de gode ideer, der ofte får for lidt opmærksomhed i en travl arbejdsdag. Strategidagen førte til et antal projekter, formuleret af ARKENs personale. Hovedtemaer i disse projekter var individualisering af museumsbesøget, øgede muligheder for at inddrage individuel teknologi i kunstformidlingen og større fokus på formidlingen af værkerne i ARKENs samling.arkens personale arbejder videre med disse projekter i de kommende måneder. Det er hensigten at gøre status over projekterne ved strategidagen i Centralt i dette arbejde står de årlige strategidage. Hvert efterår inviteres ARKENs personale til en hel dags diskussioner om museet og dets virkemåde. Det er travle dage karakteriseret af et meget højt engagement og en idérigdom. Det virker særdeles inspirerende i det daglige arbejde for alle. 28

18 ØKONOMI ØKONOMI ARKEN har i 2004 opnået et overskud på kr. mod sidste års resultat på kr., hvilket er tilfredsstillende. ARKEN budgetterede med et overskud i 2004 på kr. Indtægterne er i 2004 steget kraftigt til 48,1 mio. kr. mod 37,8 mio. kr. i Dette er resultatet af særdeles mange besøgende, hvor primært Picasso-udstillingen har været et tilløbsstykke. De resterende 3,7 mio. kr. er især anvendt til: Fortsat udvikling af museets IT-platform Investeringer i museets sikkerhedssystemer Investeringer i inventar Betydelige indkøb af kunst til egen samling Den ekspansive vækst i aktivitetsniveauet har medført en naturlig stigning i omkostningerne til at gennemføre udstillingerne. Picasso-udstillingen medførte en stigning i indtægterne på 10,3 mio. kr. Disse blev modsvaret af et øget direkte omkostningsniveau på 6,6 mio. kr. som følge af den højere aktivitet under udstillingen. Allan Otte: Artikel fragment og gestikbobler,

19 ØKONOMI ØKONOMI ØKONOMISKE NØGLETAL FOR 2004 Fordelingen af indtægter og udgifter i 2004 fremgår af følgende to figurer: ØKONOMISKE NØGLETAL FOR PERIODEN : Fordelingen af indtægter og udgifter i perioden fremgår af følgende tre figurer: Hvor fik ARKEN pengene fra i 2004 i alt 48,1 mio. kr. 5 års indtægtsfordeling 5 års omkostningsfordeling Kommercielle indtægter, 16 % (7,8 mio.) Andet, 0 % (0,2 mio.) % 100 I alt 37,9 mio. kr. I alt 38,3 mio. kr. I alt 40,5 mio. kr. I alt 37,8 mio. kr. I alt 48,1 mio. kr. % 100 I alt 37,8 mio. kr. I alt 38,2 mio. kr. I alt 40,4 mio. kr. I alt 37,7 mio. kr. I alt 47,9 mio. kr. 1% 2% 2% 2% 2% 27% 24% 23% 19% 30% 20% 15% 15% 16% 14% Amtstilskud, drift, 29 % (13,9 mio.) % 13% 15% 15% 16% 17% 17% 20% 17% 15% Entré- og medlemsindtægter, 27 % (12,8 mio.) % 10% 12% 15% 14% Andre tilskud, 3 % (1,4 mio.) HUR, 11 % (5,5 mio.) Finansloven 21, 14 % (6,5 mio.) 40 61% 63% 62% 66% 54% 40 52% 56% 51% 50% 55% Hvordan anvendte ARKEN midlerne i 2004 i alt 48,1 mio. kr. Museale Kommercielle Offentlige tilskud Afskrivninger Administration Ejendom Kommercielle Museale Overskud, 0 % (0,2 mio.) Afskrivninger, 2 % (0,8 mio.) 5 års aktivitetsudvikling i indtægterne Administration og ledelse, 15 % (6,9 mio.) I alt 37,9 mio. kr I alt 38,3 mio. kr I alt 40,5 mio. kr I alt 37,8 mio. kr I alt 48,1 mio. kr 50 Kommercielle omkostninger, 14 % (6,7 mio.) Udstillinger, samlingen og formidling, 35 % (16,8 mio.) 40 Ejendom, 15 % (7,3 mio.) Marketing, PR og klubarken, 12 % (5,9 mio.) Kultur og børn, 7 % (3,5 mio.) ,1 4,7 23,1 9,2 4,9 24,2 9,3 6,3 24,9 7,1 5,7 25,0 14,4 7,8 25,9 Museale Kommercielle Offentlige tilskud

20 FORMIDLING FORMIDLING Picassos Picasso er. Ingen andre moderne kunstnere har som Picasso ( ) vundet udbredelse i den vestlige verden. Adskillige museer er dedikeret til ham og hans værk. Alligevel var udstillingen på ARKEN lidt af et særsyn: Bernard Ruiz-Picassos privatsamling indeholder nemlig de værker, som hans farfar bevarede hos sig frem til sin død, og som derfor er gået i arv til barnebarnet. Udstillingen var en unik chance for at få indblik i Picassos egne Picasso er. Værker, som kunstneren holdt for sig selv, og som derfor kun sjældent har været offentligt tilgængelige. UDSTILLINGER ARKEN har gennemført følgende udstillinger i 2004: PICASSO TIL ALLE TIDER 31. januar 13. juni 2004 Udstillingen bestod af 104 værker: tegning, grafik, maleri, skulptur og keramik Primært udlån fra Picassos barnebarn Installeret i Store Galleri, Søjlegalleri og Lille Galleri Kataloget blev trykt på dansk i eksemplarer og engelsk i Antal besøgende i udstillingsperioden: ARKENS SAMLING januar 31. december værker med hovedvægt på nye erhvervelser Installeret i Kunstaksen og Grafikgalleriet CIARÁN LENNON 14. februar 18. april 2004 Udstillingen bestod af to malerier på hver 27 dele Skabt af kunstneren til udstillingen på ARKEN Installeret i Grafikgalleriet Kataloget blev trykt på dansk i 650 eksemplarer ANDERS ZORN OG NORDISK SAMTIDSKUNST 26. juni 5. september 2004 Udstillingen bestod af 77 værker af Anders Zorn og 47 samtidskunstværker, primært fotografi Lån fra både museer, gallerier, kunstnerne selv og mange private Installeret i Store Galleri, Søjlegalleri og Lille Galleri Kataloget blev trykt på dansk i eksemplarer Antal besøgende i udstillingsperioden:

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Et enkeltkunstnermuseum som J. F. Willumsens Museum er særdeles velegnet i kunstformidling til børn og unge. Tilegnelsen af værkerne bliver mere overskuelig,

Læs mere

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET METTE WINCKELMANN We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 3. december 2011 29. januar 2012 kan du og din klasse opleve We Have A Body en soloudstilling

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste Udforsk billedkunsten og den visuelle kultur med dine elever gennem det digitale univers Klatværket. Oplev mange anerkendte kunstværker gennem fem fællesmenneskelige temaer. Lad eleverne gå på opdagelse

Læs mere

BORGMESTERENS TALE VED ÅBNINGEN AF SORØ KUNSTMUSEUM DEN 18. NOVEMBER 2011

BORGMESTERENS TALE VED ÅBNINGEN AF SORØ KUNSTMUSEUM DEN 18. NOVEMBER 2011 BORGMESTERENS TALE VED ÅBNINGEN AF SORØ KUNSTMUSEUM DEN 18. NOVEMBER 2011 Mine damer og herrer. I dag er en ganske særlig dag. I dag er en dag vi har ventet på længe. En dag vi har set frem til med stor

Læs mere

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING Målgruppe: Mellemtrin

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING  Målgruppe: Mellemtrin UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Målgruppe: Mellemtrin Lærervejledning Materialet er opbygget som et forløb med et før-under-efter

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE Målgruppe: mellemtrinnet (eller 2-5. kl.) Undervisningsforløbet er tilrettelagt af Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum og HEART/ undervisning. Booking af undervisningsforløbet

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Susan Hiller. 14. november 2014-1. marts 2015

Susan Hiller. 14. november 2014-1. marts 2015 En lærerguide Susan Hiller 14. november 2014-1. marts 2015 Susan Hiller, Channels (2013). Installation at Matt s Gallery, London. Photograph by Peter White courtesy the artist, Matt s Gallery and Timothy

Læs mere

Designpædagogik og Georg Jensen

Designpædagogik og Georg Jensen MUSEET PÅ KOLDINGHUS Postbox 91, DK - 6000 Kolding Telefon: + 45 76 33 81 00 Telefax: + 45 76 33 81 99 E-mail: museum@koldinghus.dk SE-nr.: 18 11 98 97 Internet: www.koldinghus.dk LÆRINGSEFTERMIDDAG PÅ

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013 En lærerguide ENTROPIA - en soloudstilling med Marianne Jørgensen 13. april 19. maj 2013 Introduktion I perioden 13. april til 19. maj 2013 kan du og din klasse opleve udstillingen ENTROPIA en soloudstilling

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Horsens Kunstmuseum Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Introduktion Horsens Kunstmuseum - et museum for nyere kunst Horsens Kunstmuseum fokuserer på den moderne kunst. Udgangspunktet

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.

Læs mere

Eksempler på spørgsmål C + B niveau

Eksempler på spørgsmål C + B niveau Eksempler på spørgsmål C + B niveau Forbehold: 1. Det siger sig selv at spørgsmålenes udformning skal være i overensstemmelse med undervisningspraksis, som kan ses i undervisningsbeskrivelsen. 2. Eksaminanderne

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2002

Å R S R A P P O R T 2002 ÅRSRAPPORT 2002 Flere af ARKENs kunstindkøb fra 2002 i museets Kunstakse. I forgrunden Jeff Koons: Inflatable Balloon Flower (Yellow), 1997. ÅRSRAPPORT 2002 2 ARKEN er under protektion af H.K.H. Prinsesse

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Kunstbiblioteket. Anne-Sophie Rasmussen

Kunstbiblioteket. Anne-Sophie Rasmussen Anne-Sophie Rasmussen P.S. Krøyer - Lysets maler Portræt af P.S. Krøyer, Valdemar Poulsen, ca. 1901, Danmarks Kunstbibliotek. 2 P.S. Krøyer Peder Severin Krøyer er en berømt dansk/norsk kunstner, som

Læs mere

Tak for spørgsmålet om konsekvenserne af genindførsel af entré på Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst.

Tak for spørgsmålet om konsekvenserne af genindførsel af entré på Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst. Kulturudvalget 2016-17 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 94 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd Åbent 10. februar 2017 Dato og klokkeslæt: 2/2 kl. 14-15 Sted: Folketinget

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo TALE 26. maj 2008 Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder Et lysglimt eller en dynamo Tak for invitationen til at tale her i dag. Jeg er glad for

Læs mere

Formidlingsplanen. - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling

Formidlingsplanen. - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling Formidlingsplanen - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling Bevaringsplan - formidlingsplan Regeringen står for en markant og langsigtet indsats på kulturbevaringsområdet: 1. Bevaringsplanen

Læs mere

Historie og innovation

Historie og innovation Historie og innovation Efteråret 2009 besluttede regeringen at sætte fokus på innovation og entreprenørskab for ad den vej at sætte rammer og målsætning for udvikling af innovative kompetencer hos de unge

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 14/15 Hf

Læs mere

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 KUNST PÅ TAPETET MATERIALET BESTÅR AF TRE DELE: VEJLEDNING & PRAKTISK INFO SPØRGSMÅL & INSPIRATION TAPET-MODUL TIL PRINT/KOPI VEJLEDNING & PRAKTISK INFO OPGAVEBESKRIVELSE:

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk Vardes Kulturelle Rygsæk Juni 2016 Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk, og eleverne på

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere.

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere. 1 Borgmester Pia Allerslevs oplæg ved Nordisk Museumskonference i Malmø onsdag den 1. april 2009 Emnet er: Museernes rolle i samfundet Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund,

Læs mere

Tæt på hotellet, kun få minutters gang, findes der en række gode restauranter og caféer, og i forlængelse af selve hotellet ligger Florentz Café og

Tæt på hotellet, kun få minutters gang, findes der en række gode restauranter og caféer, og i forlængelse af selve hotellet ligger Florentz Café og 0 år gammel renoveret bygning med smuk facade og rokoko indretning. Zleep Hotel Roskilde Introduktion Det klassiske hotel i Roskilde byder på en historisk overnatning i elegante omgivelser. Det traditionsrige

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

På KØS kommer eleverne bag om kunsten

På KØS kommer eleverne bag om kunsten På KØS kommer eleverne bag om kunsten I et nyt samarbejde med Nørrebroskoler møder eleverne både kunsten i byrummet og på museet, hvor de kommer bag om kunstværkerne og skaber deres egne værker. Det foregår

Læs mere

Udvalgte findings, indledende fokusgrupper

Udvalgte findings, indledende fokusgrupper Udvalgte findings, indledende fokusgrupper Skovgaard Museets brugerundersøgelse 2012-13 Metodisk setup og gennemførelse Undersøgelsen gennemføres som to faser (før og efter udstillingen VIborgere), med

Læs mere

10 måder. at knække kunsten på. 10 metoder til at arbejde med kunst i undervisningen Folkeskolen klasse

10 måder. at knække kunsten på. 10 metoder til at arbejde med kunst i undervisningen Folkeskolen klasse 10 måder at knække kunsten på 10 metoder til at arbejde med kunst i undervisningen Folkeskolen 4.-10.klasse Indledning 10 måder at knække kunsten på præsenterer 10 forskellige metoder til at arbejde med

Læs mere

København, 11. august 2014. Til Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune,

København, 11. august 2014. Til Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune, København, 11. august 2014 Til Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune, CHART ART FAIR er en unik kulturbegivenhed, der præsenterer samtidskunst af højeste kvalitet og i international særklasse

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber B I R G I T T E T H O R L A C I U S F R E D E I N G E T R O E L S E N L I N D H O L M 21.09.13-18.10.13 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk

Læs mere

Jeg er overvældet over, at så mange er kommet her i dag. For mig er det jo en helt

Jeg er overvældet over, at så mange er kommet her i dag. For mig er det jo en helt Kære Minister, tidligere Minister, bestyrelsesformand Kære alle sammen Jeg er overvældet over, at så mange er kommet her i dag. For mig er det jo en helt speciel dag. Det er snart 48 år siden, jeg startede

Læs mere

Program 2015 2016 Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer

Program 2015 2016 Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer Program 2015 2016 Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer Hvorfor en kunstforening: Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer blev stiftet ved en generalforsamling d. 24. oktober 2012. Foreningens formål

Læs mere

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g KØN I HISTORIEN Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g Køn i historien Køn i historien Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir & Jens A. Krasilnikoff

Læs mere

SELVEVALUERING 2014. Skolen skal hvert andet år lave en selvevaluering af skolens virksomhed set i lyset af skolens værdigrundlag.

SELVEVALUERING 2014. Skolen skal hvert andet år lave en selvevaluering af skolens virksomhed set i lyset af skolens værdigrundlag. SELVEVALUERING 2014 Skolen skal hvert andet år lave en selvevaluering af skolens virksomhed set i lyset af skolens værdigrundlag. Vi har i 2014 valgt at beskæftige os med emnet INKLUSION, idet der fra

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Chefnetværk/ledelsesseminar den 26. og 27. januar Museerne nye samarbejder

Chefnetværk/ledelsesseminar den 26. og 27. januar Museerne nye samarbejder Chefnetværk/ledelsesseminar den 26. og 27. januar 2015 Museerne nye samarbejder For at fastholde og udvikle museernes relevans og evne til at aktualisere de samfundsmæssige forandringer, kan vi med fordel

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved Kulturministeriet: National vision for folkeoplysningen http://kum.dk/kulturpolitik/uddannelse-folkeoplysning-og-hoejskoler/folkeoplysning/... Side 1 af 1 05-03-2015 National vision for folkeoplysningen

Læs mere

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. februar 2010 Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus 1. Resume Århus lagde i 2009

Læs mere

GENNEM KUNSTEN DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING DEN FRIE CENTRE OF CONTEMPORARY ART

GENNEM KUNSTEN DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING DEN FRIE CENTRE OF CONTEMPORARY ART GENNEM KUNSTEN DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING DEN FRIE CENTRE OF CONTEMPORARY ART PROCESORIENTEREDE FORMIDLINGSEKSPERIMENTERR Gennem Kunsten er en række formidlingseksperimenter, som afprøver rammerne for,

Læs mere

STRATEGI. Digital formidling på Statens Museum for Kunst

STRATEGI. Digital formidling på Statens Museum for Kunst 22. februar 2010 STRATEGI Digital formidling på Statens Museum for Kunst Statens Museum for Kunst satser over en fem-årig periode på at bringe museet helt i front med digital kunstformidling. Satsningen

Læs mere

Et indblik i kunstverdenens undergrund

Et indblik i kunstverdenens undergrund Et indblik i kunstverdenens undergrund Udstillinger Kunstnernes Efterårsudstilling på Den Frie fra d. 4. oktober 9. november 2014. ET INDBLIK I KUNSTVERDENENS UNDERGRUND 9. oktober 2014 af Mia Granhøj

Læs mere

EKSPERIMENTER, LÆRING OG SAMTIDSKUNST

EKSPERIMENTER, LÆRING OG SAMTIDSKUNST EKSPERIMENTER, LÆRING OG SAMTIDSKUNST Formidling og undervisning i Den Frie Udstillingsbygning DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING DEN FRIE CENTRE OF CONTEMPORARY ART HVORDAN ARBEJDER VI MED SAMTIDSKUNST? Den

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg Stillings- og personprofil Direktør Kunsthal Charlottenborg Oktober 2012 Opdragsgiver Adresse Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Kunsthal Charlottenborg Nyhavn 2 1051 København K www.kunsthalcharlottenborg.dk

Læs mere

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal:

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal: Vil du være en del af International Art Festival 2013? Send ind til censurering nu. Vores mål er at arrangerer en årligt tilbagevendende kunstfestival med internationalt tilsnit. I 2011 gennemførte vi

Læs mere

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen Skulpturi RUndtenom En lærerguide til samtidsskulpturen INTRODUKTION TIL LÆREGUIDEN I perioden d. 21. april 3. juni kan du og dine elever opleve udstillingen Rundtenom, der viser eksempler på, skulpturens

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune og Foreningen Fermaten. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Hvordan den kunsthistoriske arv spiller ind på samtidskunsten LAKE OF FIRE. En lærerguide 0. - 10. klasse

Hvordan den kunsthistoriske arv spiller ind på samtidskunsten LAKE OF FIRE. En lærerguide 0. - 10. klasse Hvordan den kunsthistoriske arv spiller ind på samtidskunsten LAKE OF FIRE En lærerguide 0. - 10. klasse INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 21. maj til 27. juni kan du og din klasse opleve udstillingen

Læs mere

Kursus marts 2013. Er det noget for dig. Anderledes fotografering Mislykkede billeder Iscenesat fotos

Kursus marts 2013. Er det noget for dig. Anderledes fotografering Mislykkede billeder Iscenesat fotos Kursus marts 2013 Er det noget for dig. Anderledes fotografering Mislykkede billeder Iscenesat fotos Bedømme billeder Foredrag om: William Egglestone Cindy Sherman Jeff Wall Andreas Gursky Trine Søndergård

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 3/201 2 Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til ferniseringen af Ib Orla-Jensen Lørdag den 1 4. april fra kl. 1

Læs mere

Lærervejledning: Krop, identitet og iscenesættelse

Lærervejledning: Krop, identitet og iscenesættelse Lærervejledning: Krop, identitet og iscenesættelse Forløb: Krop, identitet og iscenesættelse Målgruppe: 1.-6. Klasse Fag: Dansk, billedkunst Indledning I materialet her kan du hente inspiration til arbejdet

Læs mere

en lærerguide kunstnernes efterårsudstilling

en lærerguide kunstnernes efterårsudstilling en lærerguide kunstnernes efterårsudstilling 13 okt 25 nov 2012 INTRODUKTION I perioden 13. oktober til 25. november 2012 kan du og din klasse opleve udstillingen KE12 - Kunstnernes Efterårsudstilling.

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

Individ og fælleskab. Strategi for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg

Individ og fælleskab. Strategi for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg Individ og fælleskab Strategi for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg 2015 2018 1. MISSION OG VISION MISSION Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014 Skovgaard Museet Formidling 2013/2014 Kalender 2013/2014 SÆRUdstillinger 30. maj - 1. september 2013 De ved, hvad de gør! Jørgen Haugen Sørensen Bidske hunde, ansigtsgrimasser og en grædende gris. Oplev

Læs mere

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014 En lærerguide Beyond Reach 1. marts til 13. april 2014 Introduktion Kære underviser Fra 1. marts til 13. april 2014 præsenterer Den Frie Udstillingsbygning en ny udstilling med værker specielt skabt til

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45.

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45. AKTIVITETER 2014/15 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Sort mælk Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Museumsformidling og kunst Holocaust som erindringsbilleder i museumsformidlingen Med dette forløb tages der fat

Læs mere

I BEGYNDELSEN VAR BILLEDET ASGER JORN I CANICA KUNSTSAMLING 13. feb. - 29. maj 2015 Undervisningsmateriale

I BEGYNDELSEN VAR BILLEDET ASGER JORN I CANICA KUNSTSAMLING 13. feb. - 29. maj 2015 Undervisningsmateriale I BEGYNDELSEN VAR BILLEDET ASGER JORN I CANICA KUNSTSAMLING 13. feb. - 29. maj 2015 Undervisningsmateriale museum jorn S I L K E B O R G Undervisningsmateriale Nogle gange kan en enkelt sætning udfolde

Læs mere

Carl Bloch udstilling på BYU: "The Master's Hand"

Carl Bloch udstilling på BYU: The Master's Hand Carl Bloch udstilling på BYU: "The Master's Hand" Oprettet: 4. januar 2011 Carl Bloch "Mesterens hånd" kunstudstilling åbner på Brigham Young University, Museum of Art Af Marianne Holman Udgivet: onsdag

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI. Introduktion til konceptet 1. At være et menneske er at have en historie at fortælle. Isak Dinesen (Karen blixen)

STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI. Introduktion til konceptet 1. At være et menneske er at have en historie at fortælle. Isak Dinesen (Karen blixen) STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI Introduktion til konceptet 1 At være et menneske er at have en historie at fortælle Isak Dinesen (Karen blixen) Den gode historie Den gode historie bevæger os, får os til

Læs mere

Transportformer og indkøb

Transportformer og indkøb Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. ... vi er hinandens verden og hinandens skæbne. K.E. Løgstrup HuskMitNavn 2010 Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup! Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. Tag dit barn i hånden

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 Aftale af 16. november 2011 Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 1. Indledning Der er enighed mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Bilag til ansøgningsskema for 'Produktion, udstilling og formidling'

Bilag til ansøgningsskema for 'Produktion, udstilling og formidling' Bilag til ansøgningsskema for 'Produktion, udstilling og formidling' Dette bilag består af 3 dele, som skal udfyldes: Del 1: Projektbeskrivelse Del 2: Budget Del 3: Finansiering PROJEKTBESKRIVELSE Titel

Læs mere

Formandens sidste beretning

Formandens sidste beretning LEDER Da kunstmuseet i Tønder for ca. 8 år siden fik stiftet sin venneforening fik den betegnelsen Sønderjyllands Kunstmuseums Venner. Senere måtte foreningen, som følge af den store museumsfusion Museum

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk VARDES KULTURELLE RYGSÆK 1 Vardes Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk,

Læs mere

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006 DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE Gøsta Knudsen tlf. (+45) 3527 7508 28. april 2006 fax (+45) 3527 7601 gkn@dkds.dk Indledning I erhvervsredegørelser og i regeringens designpolitik fremhæves design

Læs mere

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17. Børnekultur i hele landet Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.00 Filmby Århus Børnekulturens Netværk og Børne- og Kulturchefforeningen arrangerer

Læs mere

Jens Bredholt Ind til benet. Bente Hammershøy

Jens Bredholt Ind til benet. Bente Hammershøy Jens Bredholt Ind til benet Bente Hammershøy Bente Hammershøy Ind til benet Jens Bredholt sluser det væsentlige ind, skærer et stykke ud af virkeligheden og fanger og fastholder det essentielle i motivet.

Læs mere

Politik for borgerinddragelse

Politik for borgerinddragelse Politik for borgerinddragelse Forord Dette er en politik om borgerinddragelse i Albertslund. Vi vil skabe en by, hvor mennesket er først, og hvor alle tager aktivt del i fællesskabet. Det er det, som er

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK to Efter en velbesøgt generalforsamling føler jeg bestyrelsen har fået fuldmagt til at fortsætte i det spor vi gennem tid har fulgt: At formidle kunst og nedbryde afstanden

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien.

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien. HISTORIE OG FORMÅL Designmuseum Danmark (tidligere Kunstindustrimuseet) er et af Nordens centrale udstillingssteder for dansk og international, industriel design og kunsthåndværk. Museets samlinger, bibliotek

Læs mere