Årsra ppor t 2004 ARKEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsra ppor t 2004 ARKEN"

Transkript

1 ARKEN ÅRSRAPPORT 2004

2 Nyt værk i samlingen. Ved første øjekast er ARKENs nyindkøbte Damien Hirst-værk Untitled (Birthday Card) et smukt lyserødt hjerte med 20 farvestrålende, eksotiske sommerfugle. Værket af den engelske gulddreng i international samtidskunst minder mest af alt om et sukkersødt Valentins- eller fødselsdagskort. Men en grundigere undersøgelse af maleriet viser imidlertid, at sommerfuglene ikke er malede. Hirst har ladet den våde farve fungere som fluepapir for de levende sommerfugle. På den måde er det gigantiske hjerte blevet en æstetisk, men banal og udspekuleret dødsfælde. Damien Hirst: Untitled (Birthday Card), 2001

3 ÅRSRAPPORT 2004

4 ARKENS VISION Et besøg på ARKEN skal sætte et nyt perspektiv på den besøgendes tilværelse og gøre den enkelte klogere på sig selv og dermed på livet. ARKENS FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE Med udgangspunkt i ARKENs vision skal vi som museumsfolk komme vort publikum i møde med tilbud om en indsigt i livet, der går i dialog med den besøgendes egen virkelighed. Christian Gether ARKEN er et statsanerkendt museum. ARKEN skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og for- ARKEN indgår i et positivt og gensidigt samarbejde med og lægger vægt på formidling over for børn og unge. midling inden for moderne kunst virke for sikringen af andre kunstmuseer såvel lokalt som internationalt. Danmarks kulturarv. Hovedvægten lægges på perioden efter Museet skal udbrede kendskabet til og belyse ARKEN styrker løbende sin samling og udstiller de nye tilstande og forandringer inden for moderne kunst. værker. Samlingen stilles til rådighed for forskning. Museet vil i de kommende år styrke udbredelsen af resultater af ARKEN er både et lokalt, et regionalt og et internationalt såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på museets kunstmuseum.arken henvender sig til alle aldersgrupper samling. ARKENS MISSION STATEMENT ARKEN skal være et internationalt museum med en stærk regional forankring. ARKEN skal præsentere den ypperste danske og internationale kunst. Et kunstmuseum er på samme måde som skolen og universitetet en del af samfundets oplysningsprojekt over for borgerne. Kunstmuseets opgave er at formidle forskningsbaseret viden om de tolkninger af tilværelsen, som findes i kunsten. Det er formidling af de indsigter, der findes i kunsten, der er med til at stimulere den enkelte borgers kulturelle identitet og selvstændige deltagelse i den demokratiske udvikling. Derfor henvender ARKEN sig til alle dele af samfundet. Et besøg på ARKEN skal være en intellektuel, æstetisk og følelsesmæssig udfordring, baseret på kvalitet, indsigt og fordybelse. ARKEN skal indgå aktivt i og dermed præge den kulturelle udvikling nationalt såvel som internationalt. ARKEN skal indgå i og præge den kulturelle udvikling til gavn for landets borgere. 2 3

5 INDHOLD VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER DET MODERNE REFLEKSIONSRUM LEDELSESBERETNING KUNSTERHVERVELSER I 2004 KØB I 2004 SPONSORER OG FONDE LEDELSESPÅTEGNING REVISIONSPÅTEGNING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR 2004 BALANCE PR PENGESTRØMSOPGØRELSE NOTER ARKEN er under protektion af H.K.H. Prinsesse Alexandra.Vi er meget taknemmelige over, at prinsessen har valgt at beære museet ved at påtage sig denne protektion. Det er særdeles vigtigt for os og er til stor inspiration for alle museets medarbejdere.vi vil gøre vores yderste for at sikre de bedst mulige rammer for protektionen. 4

6 VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER VIRKSOMHEDS- OPLYSNINGER DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARKEN Museum for Moderne Kunst Skovvej Ishøj Hjemstedskommune: Ishøj SE / CVR-nummer: BESTYRELSE Bestyrelsesformand Næstformand Udvalgsformand Lektor Økonomidirektør Journalist Direktør Bygningskonstruktør Svend Jakobsen Lars Eskesen Britta Christensen Irene Lütken Ole Albæk Pedersen Ole Lindboe Carsten Aagaard Ebbe Salling PERSONALEREPRÆSENTANTER UDEN STEMMERET Vagt Povl Schøn Kommunikationsmedarbejder Karen O. Søndergaard Bestyrelsen afholdt fire møder i DIREKTION Direktør Vicedirektør Christian Gether Lars Kirdan REPRÆSENTANTSKAB Repræsentantskabets sammensætning ser således ud: Medlem: Udpeget af: Margot E. Petersen Københavns Amt Eva Amdisen Københavns Amt Martin Arvedlund Københavns Amt Kurt Bork Christensen Københavns Amt Henrik Pohl Københavns Amt Bent Sohn Thomsen Københavns Amt Jette Blom-Jensen Albertslund Kommune Ove E. Dalsgaard Ballerup Kommune Gert Raasdal Brøndby Kommune Hanne Stockbridge Dragør Kommune Lone Gladbo Gentofte Kommune Lonny Hjorth Gladsaxe Kommune Peter Bendtsen Glostrup Kommune Ida Clemmentsen Herlev Kommune Britta Christensen Hvidovre Kommune Conny Trøjborg Krogh Høje-Taastrup Kommune Henrik Olsen Ishøj Kommune Dorte Andersen Ledøje-Smørum Kommune Lis Knudsen Lyngby-Taarbæk Kommune Per Biener Rødovre Kommune Kim Jacobsen Søllerød Kommune Ingolf Mathiesen Vallensbæk Kommune Jens Svendsen Værløse Kommune Repræsentantskabet holdt sit årlige møde den 26. maj Her drøftedes årsberetningen for 2003 og museets planer for de kommende år. REVISION Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 7

7 DET MODERNE REFLEKSIONSRUM DET MODERNE REFLEKSIONSRUM CHRISTIAN GETHER Det er fantastisk at opleve den store kunst. Derfor bestræber vi os for altid at vise den bedste kunst på ARKEN. Den kunst som kommer os ved den kunst som forsøger at give nogle bud på, hvad det vil sige at være menneske og som har den form og det farveudtryk, som i højeste grad udtrykker de følelser, de anelser og den tvivl om livet, som vi alle er fælles om. Den kunst fandt vi bl.a. på udstillingen DET GENFUNDNE PARADIS TYSK EKSPRESSIONISME, som vi viste i Den skildrede længslen tilbage til den oprindelige naturtilstand, som den ses i den tyske, ekspressionistiske kunst i begyndelsen af det 20. århundrede. På ARKEN har vi gennem årene med jævne mellemrum zoomet ind på tiden i begyndelsen af det 20. århundrede for med denne som udgangspunkt at forsøge at etablere en diskussion med udgangspunkt i kunsten om, hvad det vil sige at være menneske; hvad det er for en tilværelse, som vi får stillet til rådighed af de forrige generationer, og som vi ikke mindst skaber på grund af vore fællesmenneskelige karaktertræk. Vi kan godt lide at tænke på vore karaktertræk såsom godhed, næstekærlighed, barmhjertighed, selvopofrelse, solidaritet etc. Men vi oplever også livet omkring os som karakteriseret ved det, man inden for den katolske kirke kalder de 7 dødssynder: hovmod, griskhed, nydelsessyge, misundelse, frådseri, vrede og ladhed (og her tænkes særligt på åndelig ladhed). Vi kender det gode, og vi kender det onde. Ingen kan sige: Det vidste jeg ikke alle har i sig selv en grundlæggende fornemmelse af, hvordan man bør agere for at fremme forestillingen om det gode liv lige præcis det som etikken handler om. Derfor eksisterer vi hele tiden i vores kultur i konflikten imellem den ideelle stræben og den daglige realitet.vi ser, hvad vi gør. Vi konstaterer alle de konflikter, som vi skaber i vores kultur og vi drømmer om en anden tilværelse, en tilværelse uden konflikter uden for vores kultur. Vi har denne traditionelle konfliktløsningsstrategi, som går ud på at gå tilbage, tilbage til åstedet, til barndommen, til- Pablo Picasso: Kvinde i færd med at skrive et brev,1936. Privateje Værket blev vist på udstillingen PICASSO TIL ALLE TIDER

8 DET MODERNE REFLEKSIONSRUM DET MODERNE REFLEKSIONSRUM bage til slægten eller ikke mindst til naturen, til den oprindelige naturtilstand uden synd i paradiset. Det er som om, at blot man går tilbage, trækker sig bort, så at sige filtrer sig ud af den komplicerede kultur, så vil problemerne opløse sig selv. Denne regressionsstrategi er ikke noget, som blev opfundet af Sigmund Freud i slutningen af det 19. århundrede eller for den sags skyld af Jean-Jacques Rousseau i midten af det 18. århundrede. Det er en strategi, som har eksisteret så længe, som mennesket har gjort sig forestillinger om livet om hvordan det er, og om hvordan det kunne være. Vi kender beskrivelsen af Paradis i Bibelen, fra Buddhismen kender vi Nirvanaforestillingen og vi kender forestillingen om paradiset i beskrivelsen af den elysiske mark i Homers Odysseen. Det er dér: hvor den Guldhaars Drot Rhadamanthos Boer, og hvor Menneskets Liv henrinder saa let og saa saligt; Der er ei fygende Snee, eller bidende Frost eller Regnskyl, Nei! men fra Dag til Dag en frisk mildviftende Vestvind Lader Okeanos lufte til Kjøling for Menneskens Sønner Den romerske forfatter Plinius beskrev et idealsamfund, som skulle befinde sig på Månen, og i 1516 udkom Thomas Moores beskrivelse af et idealsamfund i bogen Utopia. Ordet kommer af det græske ou, som betyder ikke og topos, som betyder sted. Utopia er således stedet som ikke er. Jeg nævner i forbifarten Rousseaus opdragelsesroman Emile fra 1762, hvor der slås til lyd for, at børn skal opdrages til naturlige mennesker i samfundet og de efterfølgende frihedsbestræbelser som følge af oplysningstiden, stavnsbåndets ophævelse i Danmark i 1788, mytteriet på Bounty i 1789 og den franske revolution i Langt op i det 19. århundrede er der stadig en tro på, at man kan finde det gode samfund. Dystopierne, de negative beskrivelser af fremtidens samfund, begynder dog også at komme frem på denne tid. I 1872 skriver Samuel Butler således romanen Erewhon, som er et anagram for nowhere. I 1899 udsendte H.G. Wells romanen When the sleeper Awakes, som også er en dystopi. Den beskriver et overbefolket fremtidssamfund, hvor magthaverne tvinger menneskene til hele tiden at være i bevægelse, for at de ikke skal stoppe op og tænke over de forhold, som de lever under og muligvis gøre oprør. Det er i denne tradition, vi kender Aldous Huxleys Favre nye verden, George Orwells 1984 og Ray Bradburys Fahrenheit 451. Det er tydeligvis kulturligheden, der er den onde ånd. Det drejer sig derfor for mennesket om at filtre sig ud af kulturens vildnis. I denne sammenhæng kommer jeg altid til at tænke på det ekspressionistiske maleri Isenheim-alteret af Mathias Grünewald fra slutningen af det 15. århundrede. Her er Kristi legeme på Korset skildret så forrevet, at man skal frem til Mel Gibsons The Passion of the Christ for at finde noget lignende. Forrevetheden er naturligvis det direkte resultat at piskningen af Jesus, men endnu mere er det et symbol på mennesket, der har forrevet sig på tilværelsens tornekrat. I begyndelsen af det 20. århundrede følte mennesket sig særligt forrevet. Det tog afstand fra den buldrende industrialisme og de forurenende storbyer. Man søgte tilbage til naturtilstanden samtidig med, at man stod midt i kulturligheden. Kunstnerne udtrykte længslen efter den ukompli- Mellem natur og kultur. I dag bliver flere og flere museer placeret ude i naturen. Den nye tids refleksionsrum ligger langt væk fra storbyens tumult og larm. Det er her ude i naturen, at vi kan få lejlighed til at tænke over menneskekarakteren og over tilværelsen som sådan. I forgrunden ses Olafur Eliassons skulptur fra cerede tilstand, idet de tog den i højeste grad kulturlige udtryksform, kunsten, i anvendelse. Det er denne indbyggede selvmodsigelse, som hele tiden ligger i os som mennesker. Det er da også derfor, at vi ikke kan eksistere i det oprindelige, naturlige rum. Det har ikke de udfordringer, som mennesket har et uafladeligt behov for. Som mennesker skaber vi problemer for hinanden på grund af vor natur og samtidig gør vi os de voldsomste anstrengelser for at løse disse problemer. Det være sig ved at gøre os religiøse forestillinger eller ved at opstille politiske løsningsmodeller. Udstillingen DET GENFUNDNE PARADIS bygger umiddelbart på forestillingen om, at man kan finde lykken, blot man distancerer sig fra kulturen, men den viser også kunstnernes tro på en altoverskyggende humanisme.troen på, at mennesket i naturen kan finde rum til den dybe refleksion over tilværelsen. Jeg ved ikke, om det i virkeligheden er det, der ligger bag det faktum, at flere og flere nye kunstmuseer placeres ude i naturen. De er den nye tids refleksionsrum fjernet fra storbyens tumult og larm. Det er her ude i naturen, at man kan få lejlighed til at tænke over menneskekarakteren, dens positive og negative sider, over tilværelsen som sådan. Hvis man skal strække synspunktet til sit yderste, så er der ikke flere uberørte tilflugtssteder i verden. Der er ikke et sted, hvor der ikke har været en og smide en Coca Cola-dåse.Vi tror vel heller ikke på, at vi kan isolere os fra den kultur, som vi er en del af men så er der kunstmuseerne. Så er der disse moderne refleksionsrum, hvor 10 11

9 DET MODERNE REFLEKSIONSRUM publikum i indre refleksion eller i dialog med det kunstfaglige personale kan grunde over de analyser, definitioner og karakteristikker af tilværelsen, som kunsterne stiller op foran os. Jeg har altid syntes, at det er utroligt generøst af kunstnerne at blive ved med at tage denne Sisyfos-opgave på sig, at fordybe sig i tilværelsens mysterier og give deres forståelse videre til os som beskuere. Ikke i et entydigt og færdigdefineret udsagn, men flertydigt og komplekst, aldrig afsluttet i sit udsagn, men altid udfordrende og stimulerende. Der er en accept af livet i al sin storhed og gru, sådan som Friedrich Nietzsche forlangte det, og som kunstnerne tog det på sig i begyndelsen af det 20. århundrede og som kunstnerne gør det her i begyndelsen af det 21. århundrede. Det er kunstnerne, der med deres produktion skaber indholdet i det moderne refleksionsrum, hvor der grundes over tilværelsens dybeste anliggender. Det er det, vi ønsker, at ARKEN skal være et refleksionsrum imellem natur og kultur. Som jeg indledte med at sige: Det er fantastisk at opleve den store kunst. Tale holdt i forbindelse med åbningen af ARKENs udstilling DET GEN- FUNDNE PARADIS TYSK EKSPRESSIONISME. Det genfundne Paradis. ARKENs efterårsudstilling handlede om paradisdrømme og storbytræthed. Den viste 13 af de bedste tyske ekspressionisters visioner om et liv i pagt med naturen fjernt fra civilisationens snærende bånd. Karl Schmidt-Rottluff: Sommer; nøgenmodeller i det fri, Sprengel Museum Hannover 12

10 ARKEN satte rekord gæster så på mindre end fem måneder udstillingen PICASSO TIL ALLE TIDER. Det blev en rekord i museets historie. LEDELSESBERETNING Gennem 101 værker viste udstillingen bredden i Picassos produktion. Den fulgte Picasso år for år fra 1895, hvor den unge 14-årige tilpasser sig akademiets konventioner, over kubisme, nyklassicisme og surrealisme, frem til 1971, hvor den modne kunstner udfolder sig løssluppent og ekspressivt. Udstillingen blev realiseret takket være et tæt samarbejde med Bernard Ruiz-Picasso, Pablo Picassos barnebarn. LEDELSES- BERETNING 2004 stod i Picasso-udstillingens tegn.arken har i mange år haft en drøm om at kunne vise en stor Picasso-udstilling, og i 2004 lykkedes det gennem et tæt samarbejde med Bernard Ruiz-Picasso, Pablo Picassos barnebarn, at realisere denne drøm. ARKEN brød på mange måder med denne udstilling nye grænser og afprøvede sin egen formåen. Forårets store Picasso-udstilling viste sig som en stor udfordring for hele museet. Den blev med sine ca besøgende, heraf over børn og unge, langt den største enkeltudstilling i ARKENs 9-årige historie. Der var weekender, hvor antallet af besøgende var så stort, at huset nærmest knagede. ARKENs personale fortjener megen ros for indsatsen under hele denne store udstilling. Picasso-udstillingen blev noget ganske særligt. Udstillingen satte omsætningsrekord i butikken og caféen. Den medførte store ekstraomkostninger til vagter, omvisere og andet personale. Og den medførte store investeringer i opgradering af publikumsfaciliteterne. Udstillingen har i sig selv medvirket til, at ARKEN har fået mod til at sætte sig nye og højere mål for sine udstillingsaktiviteter. Mål der før denne udstilling ofte syntes urealistiske og uden for rækkevidde. Det har været en utrolig stor tilfredsstillelse for ARKEN at satse så stort og få en så stor succes med en enkelt udstilling. Museet tror, at denne store succes har været med til at bane vejen for Københavns Amts beslutning om at reservere 35 mio. kr. til udbygning af ARKEN. Museet er meget taknemmelig over denne beslutning og det håndslag, amtet med denne reservation har givet ARKEN. Museet har hårdt brug for at få udvidet sine udstillingsarealer, så det bliver i stand til at vise sin samling permanent for museets besøgende. Og der er på en lang række centrale indsatsområder ikke længere sammenhæng mellem mål og midler inden for de nuværende rammer. Blandt andet råder museet ikke over et undervisningslokale, hvor de mange tusinde børn og unge, der besøger ARKEN hvert år som en integreret del af deres uddannelse, kan modtage undervisning eller gennemføre workshops. 15

11 LEDELSESBERETNING De reserverede penge fra Amtet vil blive udløst under den forudsætning, at ARKEN tilvejebringer en betydelig finansiering ad anden vej, først og fremmest fra private fonde. Det er en af ARKENs allerstørste udfordringer at sikre den forudsatte medfinansiering. ARKEN har også i 2004 været i stand til at supplere og forstærke sin samling med markante danske, nordiske og internationale indkøb. Det er især værd at fremhæve indkøbet af et stort værk af den engelske kunstner Damien Hirst. ARKEN er taknemmelig for den støtte, museet har fået fra en række private fonde og Kulturarvsstyrelsen til finansieringen af anskaffelsen af Damien Hirsts Untitled (Birthday Card) fra ARKEN havde samtidig mulighed for at erhverve fine værker af centrale danske og nordiske samtidskunstnere som Olafur Eliasson, Kathrine Ærtebjerg, Torbjørn Rødland, Jeppe Hein og Jesper Just. I 2001 erhvervede ARKEN et stort værk af den britiskpalæstinensiske kunstner Mona Hatoum. Det glædede derfor særligt ARKEN at erfare, at Mona Hatoum i 2004 fik Sonningprisen. Hun fik prisen overrakt på fornemste vis i Københavns Universitets smukke hovedbygning den 23. april. ARKEN har siden 2000 gennemført mindst en brugerundersøgelse om året. ARKEN prøver gennem brugerundersøgelser at komme i dialog med museets gæster om museets formidling, generelle virkemåde og deres forventning til et besøg på ARKEN. I 2004 gennemførte en projektmedarbejder et stort antal kvalitative interviews med ARKENs gæster. Resultatet blev en konsolidering af de data, ARKEN allerede havde med fra tidligere brugerundersøgelser. I 2004 stillede regeringen, i forlængelse af sit arbejde med en ny kommunalstruktur, forslag om at nedlægge amterne. Vedtages dette forslag, vil det forandre ARKENs status fra at være et museum med en særlig tilknytning til Københavns Amt til at blive en statslig institution med en tættere tilknytning til Kulturministeriet og Kulturarvsstyrelsen. ARKEN vil blive et af de museer, som regeringen har udpeget som såkaldte nationale fyrtårne. Forandringen planlægges til at ske fra årsskiftet 2006/2007. Det forventes, at de nødvendige lovforslag vedtages i Folketinget i løbet af foråret 2005.ARKEN vil i perioden frem til 2007 skulle forberede sig på ændringer i sit centrale regelgrundlag. Det vil blandt andet få konsekvens for centrale dele af ARKENs vedtægter. Picasso-gæst nr Overraskelsen var ægte, da Jens Ryskov Madsen fra Vanløse som ARKENs Picasso-gæst nr blev begavet med en rejse til Picassos fødeby Málaga. Sammen med familie og venner var han taget til ARKEN på foranledning af sin yngste datter Marie på 10 år. Marie havde tidligere besøgt Picasso-udstillingen med sin klasse og syntes, at familien skulle se den. Ingen af dem havde hørt, at ARKEN ventede Picasso-gæst nr , og at museet i den anledning var gået sammen med flyselskabet IBERIA om at begave gæsten med en rejse for to til Málaga. Her står Jens Ryskov Madsen med sin kone Mette Albret og døtrene Trine og Marie. Picassos barnebarn. Udstillingen PICASSO TIL ALLE TIDER var baseret på Picassos barnebarn, Bernard Ruiz-Picassos samling. Samlingen indeholder de værker, som farfaderen bevarede hos sig frem til sin død, og som siden er gået i arv til barnebarnet. Bernard Ruiz-Picasso var meget engageret i udstillingen på ARKEN. Her ses han til ferniseringen i samtale med kulturminister Brian Mikkelsen. 16

12 FORVENTNINGER TIL 2005 FORVENTNINGER TIL 2005 ARKEN har meget store udstillingsambitioner for Vi åbner året med en stor Fernand Léger-udstilling. Udstillingen består af 96 værker og fokuserer på Légers skildringer af mennesket i den første halvdel af det 20. århundrede. Det har taget over to år at forberede denne første retrospektive Léger-udstilling i Danmark. Légers kunst afspejler en optimistisk tro på fremtiden. Men den tematiserer også mange af de konflikter, som har præget den moderne kultur, og som på afgørende vis har forandret menneskets tilværelse i den vestlige verden. På denne måde er hans smukke billeder helt aktuelle og relevante for nutidens museumsgæster. Sommeren vil byde på en udstilling med værker af Bruno Liljefors og Johannes Larsen. Udstillingen undersøger, hvordan de to kunstnere i deres skildring af natur og dyreliv udtrykker tidens nye opfattelser af naturen og menneskets placering i dens orden. Efterårets store satsning bliver en meget stor og internationalt sammensat Chagall-udstilling. Marc Chagall blev født ind i jødedommens traditioner i den lille russiske by Vitebsk. På trods af jødeforfølgelser og verdenskrige beholdt Chagall livet igennem sin barndoms tro på, at kærligheden er til stede i selv de mindste ting i verden og skal fejres med musik, glæde og skønhed. Udstillingen får titlen CHAGALL S WORLD OF LOVE, og den vil fokusere på værdier som tolerance, ytringsfrihed og fredelig sameksistens på tværs af religiøse og politiske barrierer. ARKEN håber ved at sætte disse centrale værdier på dagsordenen at være med til at bidrage til forudsætninger for at skabe en fordomsfri debat om, hvordan vi styrker en fredelig dialog om en fælles udviklingsstrategi for et stadigt mere sammenhængende internationalt system. ARKEN byder således på et flot udstillingsprogram for Det er centralt for ARKEN, at museet kan blive ved med at give sine besøgende nye og udfordrende tilbud om indsigt i det nære og det medmenneskelige, samtidig med at et besøg i udstillingerne giver et internationalt udblik i forhold til den stigende globalisering. De store, internationale satsninger er meget dyre. Det er vigtigt for ARKEN at få styrket det økonomiske grundlag for museets drift. Hvis museet skal opretholde sine meget høje og internationale ambitioner, er det nødvendigt, at museet får højere udstillingsbevillinger. Dette skal ikke mindst ses i lyset af det stadigt stigende konkurrencepres fra meget kompetente regionale konkurrenter. En delløsning på dette problem kunne være at give en finansieret fri adgang til museerne. ARKEN tror på, at fri adgang vil åbne museet for nye brugergrupper og styrke museets mission som en del af samfundets oplysningsprojekt over for borgerne. Internationale erfaringer viser, at gratis adgang betyder et væsentligt løft i besøgstallet. Mennesket i den ny tid. I 1908 destruerede Fernand Léger de fleste af sine værker. Han ønskede at bryde radikalt med sin hidtidige malemåde, som han fandt for harmonisk og alt for langt fra sin vision om det moderne. Nu skulle hans værk gennemstrømmes af den dynamiske, kaotiske og kontrastfyldte storbykultur. Som sin rival Picasso, blev Léger med sine visioner en af de vigtigste modernister i første halvdel af det 20. århundrede. I foråret 2005 viser ARKEN, hvordan Léger gav et alsidigt portræt af mennesket i den ny tid. Fernand Léger: Fritidsscene på rød baggrund, 1949 Musée national Fernand Léger, Biot 19

13 UDSTILLINGER UDSTILLINGER UDSTILLINGER 2004 startede med den store Picasso-udstilling. Den er et Ciarán Lennon. Ciarán Lennon er en af Irlands mest aner- Lillibeth Cuenca Rasmussen (DK),Torbjørn Rødland (NO) Udstillingen realiseredes i samarbejde med et stort antal tyske resultat af en meget stor international udfordring. kendte kunstnere. Han er født i 1947 og opvokset i og Lars Tunbjörk (SE), kunstmuseer. Den indeholdt så kendte kunstnere som Emil Udstillingen havde titlen PICASSO TIL ALLE TIDER og Dublin, hvor han fortsat lever og arbejder, inspireret af sit Nolde, August Macke, Ernst Ludwig Kirchner og Franz Marc. realiseredes i samarbejde med Picassos barnebarn intime kendskab til byen og dens historie. Udstillingen blev I efteråret 2004 viste ARKEN en udstilling med titlen DET Bernard Ruiz-Picasso. lavet specielt til ARKENs Grafikgalleri. GENFUNDNE PARADIS TYSK EKSPRESSIONISME. ARKEN vil fortsætte med at vise de nyeste og bedste Det var en udstilling af værker fra den tidlige tyske værker af de væsentligste danske, nordiske og internatio- Udstillingen gav ARKENs gæster en unik chance for at få ARKENs sommerudstilling viste et samspil mellem den ekspressionisme frem til omkring 1. verdenskrigs udbrud. nale samtidskunstnere, og sætte dem i sammenhæng med indblik i Picassos egne Picasso er. Bernard Ruiz-Picassos svenske nationalmaler Anders Zorn og nordisk samtids- Temaet for udstillingen var datidens længsel efter en ny, det klassiske materiale, for at udvinde ny erkendelse både privatsamling indeholder nemlig de værker, som hans far- kunst.temaet for udstillingen var nordisk identitet før og nu. paradisisk tilstand af urkraft, frihed og fællesskab. om kunstens udvikling og om den dialog, der føres mellem far bevarede hos sig frem til sin død, og som derfor er Udstillingen viste, hvordan nordisk selvforståelse har ændret Kunstnerne ville leve det uforfalskede liv fri for den kunstnerne og det omgivende samfund. gået i arv til barnebarnet. Udstillingen bestod af 101 vær- sig fra folkesjæl til brand, fra badepiger til turistteater, fra moderne storbys hektiske og overfladiske hverdag. ker. Det ældste værk var fra 1894, hvor Picasso var 14 år. en til flere identiteter. Anders Zorn er en af Sveriges mest Torbjørn Rødland: Grass and Stripes, 2001 Det seneste var en meget fin tegning af kunstneren og berømte og elskede kunstnere. Han var med til at forme og hans muse fra 1971, da Picasso var 90 år gammel. fastholde den kultur, der i dag bliver brugt til at promovere Sverige og resten af Norden som noget unikt. Museet bestræbte sig på at give de mange besøgende, hvoraf mange var førstegangsbesøgende, den bedst muli- Udstillingen satte Zorn i spil med 11 nordiske samtids- ge oplevelse af huset som helhed. kunstnere. Disse 11 nordiske samtidskunstnere var Miriam Bäckström (SE), Mads Gamdrup (DK), Lise Harlev (DK), I Picasso-udstillingsperioden viste ARKEN også en lille Annika von Hausswolff (SE), Peter Johansson (SE), Michael udstilling med nye abstrakte malerier af den irske kunstner Kvium (DK), Jouko Lehtola (FI), Esko Männikkö (FI), Samarbejde.Til udstillingen DET GENFUNDNE PARADIS TYSK EKSPRESSIONISME arbejdede ARKEN tæt sammen med en række udenlandske museer, bl.a. Sprengel Museum i Hannover. Her ses Dr. Norbert Nobis fra Sprengel Museum sammen med ARKENs bestyrelsesformand Svend Jakobsen til ferniseringen. 20

14 SAMLINGEN FORSKNING ARKENS SAMLING FORSKNING ARKEN udstillede sin samling i Kunstaksen i perioden fra ARKEN erhvervede 16 nye værker i Blandt andet 21. januar og resten af året. Vægten var lagt på de nyeste erhvervede museet værker af internationalt kendte kunstnere som Damien Hirst og Olafur Eliasson. erhvervelser, så museets gæster kan følge med i udviklingen i samlingen og inden for væsentlige dele af samtidskunsten. UDLÅN FRA ARKENS SAMLING I 2004 ARKENs samling har for længst opnået en så høj kvalitet, VIBEKE TANDBERG at museet løbende får forespørgsler fra museer i ind- og Dad #1, 2000 udland om lån af værker fra samlingen. til udstillingen Portrett i Norge, Norsk Folkemuseum, Oslo, Der har været følgende udlån fra ARKENs samling i 2004: VIBEKE TANDBERG JEFF KOONS Dad #2, 2000 Inflatable Balloon Flower (Yellow), 1997 til udstillingen Portrett i Norge, Norsk Folkemuseum, til udstillingen Blomsten som billede, Louisiana Museum Oslo, for Moderne Kunst, Humlebæk, og Fondation Beyeler, Basel, ARKEN forsker i overensstemmelse med kravene i museumsloven. Forskningen foregår hovedsagelig i forbindelse med museets udstillinger. I forbindelse med Picasso-udstillingen havde ARKEN inviteret en af de førende Picasso-forskere Marilyn McCully til at holde en forelæsning om Picassos betydning med udgangspunkt i Bernard Ruiz-Picassos samling. Marilyn McCully bidrog også med en artikel til Picasso-kataloget. ARKEN afholdt den 2. september et forskningsseminar med professor Kirsten Hastrup. Kirsten Hastrup er professor i Antropologi ved Københavns Universitet og formand for Kulturministeriets Forskningsudvalg. Temaet for seminaret var de grundlæggende metodiske forudsætninger for humanistisk forskning med særlig henblik på museernes forskning og forskningsvilkår på museerne. Seminaret gav et godt afsæt til en fortsat kvalitetsudvikling af ARKENs egen forskning. Herudover har ARKEN forberedt udgivelsen af en forskningsbulletin, som udkommer i starten af Bulletinen vil indeholde artikler om værker fra ARKENs samling. Målgruppen for bulletinen er museer og universiteter i ind- og udland. Bulletinen vil udelukkende udkomme på engelsk. Museets faste stab af kunsthistorikere har bidraget med en række artikler. Samtidig har museet bedt en række internationalt anerkendte forskere om at bidrage med artikler om væsentlige værker i samlingen. Jeppe Hein: Fusion of Movement #11, 2004

15 Olafur Eliasson: Atlantis, 2003

16 ARKEN OG ERHVERVSLIVET John Bock: Wühl um die Klumpen, COMMUNITY BUILDING OG SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET ARKEN har også i 2004 arbejdet med at styrke sin rolle som et aktiv for den lokale og regionale udvikling. En væsentlig del af disse bestræbelser blev kanaliseret igennem erhvervsklubarken. ErhvervsklubARKEN mere end fordoblede sit medlemstal i 2004, og havde ved udgangen af året 25 medlemmer. Museet holdt i løbet af 2004 en række forskellige arrangementer for klubbens medlemmer. Antallet af klubmedlemmer til disse arrangementer er i hastig vækst. Samtidig har mange af klubbens medlemmer flittigt anvendt ARKEN og ARKENs lokaler i deres eget salgs- og markedsføringssamarbejde. Et særligt højdepunkt var den årlige gallamiddag, som blev afholdt den 30. september. Museets protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Alexandra havde valgt at kaste glans over denne lejlighed ved at deltage i hele arrangementet. En afledt effekt af erhvervsklubben har været, at museet er blevet inviteret til at deltage i et antal meget løfterige samarbejdsprojekter med nogle af erhvervsklubbens medlemmer. Disse samarbejdsprojekter går i omfang og kvalitet langt ud over de forventninger, som ARKENs ledelse havde til det første hele år af erhvervsklubbens levetid. Der er ingen tvivl om, at ARKEN gennem erhvervsklubben har fået en direkte og meget nyttig kontakt til en række private erhvervsvirksomheder. Medlemmerne får løbende en god fornemmelse for den værdiskabelse, som medlemskabet af klubben potentielt kan medføre for dem. Museet vil bruge 2005 til at øge medlemstallet i erhvervsklubben og til at afsøge mulighederne for strategiske partnere til erhvervsklubben. Museet blev inddraget som central sparringspartner for Ishøj Kommune i forbindelse med et projekt om videreudvikling af Strandparken. Ishøj Kommune har store ambitioner for udviklingen af nærområdet, og ARKEN ser med forventning frem til at deltage i at gøre området endnu mere attraktivt for hele regionen. Det lykkedes desværre ikke for kommunen at få finansieringen på plads i ARKEN håber, at kommunen vil fortsætte dette udviklingsprojekt og vil gøre sit for at støtte projektet. ARKEN ser frem til et fortsat tæt samarbejde med Ishøj Kommune. 26

17 PERSONALE ORGANISATIONS- Museumsejere. ARKEN er en vidensproducerende organisation. Derfor investerer museet mange kræfter i at opkvalificere og motivere alle museets ansatte. Målet er, at alle medarbejdere skal have en klar forståelse af museets vision og mission statement og dermed føle sig som museumsejere med en forpligtelse til at give museet videre på en så god og indholdsrig måde som muligt til alle ARKENs besøgende. OG PERSONALE- UDVIKLING ARKEN er en vidensproducerende organisation. Derfor investerer museet mange kræfter i at opkvalificere og motivere alle museets ansatte. Målet er, at alle medarbejdere skal have en klar forståelse af museets visions- og mission statement og dermed føle sig som museumsejere med en forpligtelse til at give museet videre på en så god og indholdsrig måde som muligt til alle ARKENs besøgende. Bestræbelserne for at nå dette mål er fuldstændigt integreret i det daglige arbejde og i de ugentlige personalemøder. Museet anvender samtidig betydelige midler til opkvalificering og kompetenceudvikling af alle museets mange forskellige personalegrupper. Strategidagen i 2004 blev tilrettelagt i tæt samarbejde med en ekstern konsulent. Strategidagen tog udgangspunkt i medarbejdernes konkrete erfaringer med det daglige arbejde på museet og i de gode ideer, der ofte får for lidt opmærksomhed i en travl arbejdsdag. Strategidagen førte til et antal projekter, formuleret af ARKENs personale. Hovedtemaer i disse projekter var individualisering af museumsbesøget, øgede muligheder for at inddrage individuel teknologi i kunstformidlingen og større fokus på formidlingen af værkerne i ARKENs samling.arkens personale arbejder videre med disse projekter i de kommende måneder. Det er hensigten at gøre status over projekterne ved strategidagen i Centralt i dette arbejde står de årlige strategidage. Hvert efterår inviteres ARKENs personale til en hel dags diskussioner om museet og dets virkemåde. Det er travle dage karakteriseret af et meget højt engagement og en idérigdom. Det virker særdeles inspirerende i det daglige arbejde for alle. 28

18 ØKONOMI ØKONOMI ARKEN har i 2004 opnået et overskud på kr. mod sidste års resultat på kr., hvilket er tilfredsstillende. ARKEN budgetterede med et overskud i 2004 på kr. Indtægterne er i 2004 steget kraftigt til 48,1 mio. kr. mod 37,8 mio. kr. i Dette er resultatet af særdeles mange besøgende, hvor primært Picasso-udstillingen har været et tilløbsstykke. De resterende 3,7 mio. kr. er især anvendt til: Fortsat udvikling af museets IT-platform Investeringer i museets sikkerhedssystemer Investeringer i inventar Betydelige indkøb af kunst til egen samling Den ekspansive vækst i aktivitetsniveauet har medført en naturlig stigning i omkostningerne til at gennemføre udstillingerne. Picasso-udstillingen medførte en stigning i indtægterne på 10,3 mio. kr. Disse blev modsvaret af et øget direkte omkostningsniveau på 6,6 mio. kr. som følge af den højere aktivitet under udstillingen. Allan Otte: Artikel fragment og gestikbobler,

19 ØKONOMI ØKONOMI ØKONOMISKE NØGLETAL FOR 2004 Fordelingen af indtægter og udgifter i 2004 fremgår af følgende to figurer: ØKONOMISKE NØGLETAL FOR PERIODEN : Fordelingen af indtægter og udgifter i perioden fremgår af følgende tre figurer: Hvor fik ARKEN pengene fra i 2004 i alt 48,1 mio. kr. 5 års indtægtsfordeling 5 års omkostningsfordeling Kommercielle indtægter, 16 % (7,8 mio.) Andet, 0 % (0,2 mio.) % 100 I alt 37,9 mio. kr. I alt 38,3 mio. kr. I alt 40,5 mio. kr. I alt 37,8 mio. kr. I alt 48,1 mio. kr. % 100 I alt 37,8 mio. kr. I alt 38,2 mio. kr. I alt 40,4 mio. kr. I alt 37,7 mio. kr. I alt 47,9 mio. kr. 1% 2% 2% 2% 2% 27% 24% 23% 19% 30% 20% 15% 15% 16% 14% Amtstilskud, drift, 29 % (13,9 mio.) % 13% 15% 15% 16% 17% 17% 20% 17% 15% Entré- og medlemsindtægter, 27 % (12,8 mio.) % 10% 12% 15% 14% Andre tilskud, 3 % (1,4 mio.) HUR, 11 % (5,5 mio.) Finansloven 21, 14 % (6,5 mio.) 40 61% 63% 62% 66% 54% 40 52% 56% 51% 50% 55% Hvordan anvendte ARKEN midlerne i 2004 i alt 48,1 mio. kr. Museale Kommercielle Offentlige tilskud Afskrivninger Administration Ejendom Kommercielle Museale Overskud, 0 % (0,2 mio.) Afskrivninger, 2 % (0,8 mio.) 5 års aktivitetsudvikling i indtægterne Administration og ledelse, 15 % (6,9 mio.) I alt 37,9 mio. kr I alt 38,3 mio. kr I alt 40,5 mio. kr I alt 37,8 mio. kr I alt 48,1 mio. kr 50 Kommercielle omkostninger, 14 % (6,7 mio.) Udstillinger, samlingen og formidling, 35 % (16,8 mio.) 40 Ejendom, 15 % (7,3 mio.) Marketing, PR og klubarken, 12 % (5,9 mio.) Kultur og børn, 7 % (3,5 mio.) ,1 4,7 23,1 9,2 4,9 24,2 9,3 6,3 24,9 7,1 5,7 25,0 14,4 7,8 25,9 Museale Kommercielle Offentlige tilskud

20 FORMIDLING FORMIDLING Picassos Picasso er. Ingen andre moderne kunstnere har som Picasso ( ) vundet udbredelse i den vestlige verden. Adskillige museer er dedikeret til ham og hans værk. Alligevel var udstillingen på ARKEN lidt af et særsyn: Bernard Ruiz-Picassos privatsamling indeholder nemlig de værker, som hans farfar bevarede hos sig frem til sin død, og som derfor er gået i arv til barnebarnet. Udstillingen var en unik chance for at få indblik i Picassos egne Picasso er. Værker, som kunstneren holdt for sig selv, og som derfor kun sjældent har været offentligt tilgængelige. UDSTILLINGER ARKEN har gennemført følgende udstillinger i 2004: PICASSO TIL ALLE TIDER 31. januar 13. juni 2004 Udstillingen bestod af 104 værker: tegning, grafik, maleri, skulptur og keramik Primært udlån fra Picassos barnebarn Installeret i Store Galleri, Søjlegalleri og Lille Galleri Kataloget blev trykt på dansk i eksemplarer og engelsk i Antal besøgende i udstillingsperioden: ARKENS SAMLING januar 31. december værker med hovedvægt på nye erhvervelser Installeret i Kunstaksen og Grafikgalleriet CIARÁN LENNON 14. februar 18. april 2004 Udstillingen bestod af to malerier på hver 27 dele Skabt af kunstneren til udstillingen på ARKEN Installeret i Grafikgalleriet Kataloget blev trykt på dansk i 650 eksemplarer ANDERS ZORN OG NORDISK SAMTIDSKUNST 26. juni 5. september 2004 Udstillingen bestod af 77 værker af Anders Zorn og 47 samtidskunstværker, primært fotografi Lån fra både museer, gallerier, kunstnerne selv og mange private Installeret i Store Galleri, Søjlegalleri og Lille Galleri Kataloget blev trykt på dansk i eksemplarer Antal besøgende i udstillingsperioden:

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg Stillings- og personprofil Direktør Kunsthal Charlottenborg Oktober 2012 Opdragsgiver Adresse Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Kunsthal Charlottenborg Nyhavn 2 1051 København K www.kunsthalcharlottenborg.dk

Læs mere

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014 En lærerguide Beyond Reach 1. marts til 13. april 2014 Introduktion Kære underviser Fra 1. marts til 13. april 2014 præsenterer Den Frie Udstillingsbygning en ny udstilling med værker specielt skabt til

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Sort mælk Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Museumsformidling og kunst Holocaust som erindringsbilleder i museumsformidlingen Med dette forløb tages der fat

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. ... vi er hinandens verden og hinandens skæbne. K.E. Løgstrup HuskMitNavn 2010 Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup! Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. Tag dit barn i hånden

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Farver i en grå tid. En fællesoplevelse på Børneskolen Bifrost

Farver i en grå tid. En fællesoplevelse på Børneskolen Bifrost Farver i en grå tid En fællesoplevelse på Børneskolen Bifrost Vi kender ikke fremtiden, og derfor må vi lære vores børn at kæmpe med det ukendte og at klare sig i hvilket som helst miljø i hele spektret

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45.

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45. AKTIVITETER 2014/15 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid billedkunstnerisk grundkursus midt vest & Er du seriøst interesseret i at arbejde med billedkunstneriske udtryksformer? Er du mellem 15 og 25 år, og tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor

Læs mere

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST & Kulturregion Midt- og Vestsjælland ER DU SERIØST INTERESSERET I AT ARBEJDE MED BILLEDKUNSTNERISKE UDTRYKSFORMER? Er du mellem 15 og 25 år, og tæn ker du på at

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand?

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand? Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Hvordan kom samarbejdet i stand? Outreach-projekt

Læs mere

ROLLEBESKRIVELSE SOS BØRNEBYERNE, DANMARK

ROLLEBESKRIVELSE SOS BØRNEBYERNE, DANMARK ROLLEBESKRIVELSE vedr. stillingen som ADMINISTRERENDE DIREKTØR hos SOS BØRNEBYERNE, DANMARK This document is the sole and exclusive property of Egon Zehnder and cannot be distributed to third parties without

Læs mere

MYPLACE. Fotodeling på nettet med topografisk fokus. Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS)

MYPLACE. Fotodeling på nettet med topografisk fokus. Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS) MYPLACE Fotodeling på nettet med topografisk fokus Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS) Kulturnet DK tematimer 10.12.2008 Andreas Brøgger Vestsjællands Kunstmuseum ab@vestkunst.dk

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

KUNSTMUSEET BRUNDLUND SLOT FEBRUAR MAJ 2013

KUNSTMUSEET BRUNDLUND SLOT FEBRUAR MAJ 2013 MUSEUM SØNDERJYLLAND KUNSTMUSEET BRUNDLUND SLOT FEBRUAR MAJ 2013 SÆRUDSTILLING 1. FEBRUAR 2013-12. MAJ 2013 LEE MILLER OG DET SURREALISTISKE BLIK Forårets udstilling sætter fokus på den amerikanske fotograf

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Wilhelm Freddie. Stik gaflen i øjet!

Wilhelm Freddie. Stik gaflen i øjet! Wilhelm Freddie. Stik gaflen i øjet! Kære underviser Som supplement til vores undervisningsmateriale har vi her samlet supplerende information og forslag til ekstra opgaver og tematikker, der kan inkluderes

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau

Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau Spørgsmålene nedenfor er alle fra før 2011, hvor eksamensprojektet blev indført på c-niveau, men de kan evt. bruges som inspiration i forbindelse med udformningen

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 Jens Galschiøt 28. juni - 31. august 201 4 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Jens Galschiøt lørdag den 28.juni

Læs mere

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H Jeppe Hein 2.0 Vendepunkt. Et af dansk nutidskunsts største navne er ved at restaurere sig selv. Den nye udgave af Jeppe Hein bruger sin tid nidkært og vil arbejde mere sammen med andre kunstnere for at

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

OM SKOLEN KUNSTLINJEN

OM SKOLEN KUNSTLINJEN OM SKOLEN Københavns Kunstskole er et uddannelsesalternativ og et væksthus for de kunstneriske. Skolen er en platform for uddannelse, kunstnerisk udvikling, værkproduktion, debat og formidling. Skolen

Læs mere

BEVARELSEN AF ASTRID NOACKS ATELIER OG TILSTØDENDE BYGNINGSMILJØ I RÅDMANDSGADE 34 TIL

BEVARELSEN AF ASTRID NOACKS ATELIER OG TILSTØDENDE BYGNINGSMILJØ I RÅDMANDSGADE 34 TIL BEVARELSEN AF ASTRID NOACKS ATELIER OG TILSTØDENDE BYGNINGSMILJØ I RÅDMANDSGADE 34 TIL KULTURELLE FORMÅL uddybende og konkretiseret projektbeskrivelse 1. BAGGRUND Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum

Læs mere

Årsberetning 1998. Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - Tel. 39 27 33 33 - Fax. 39 27 33 95 - info@experimentarium.dk

Årsberetning 1998. Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - Tel. 39 27 33 33 - Fax. 39 27 33 95 - info@experimentarium.dk Årsberetning 1998 Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - Tel. 39 27 33 33 - Fax. 39 27 33 95 - info@experimentarium.dk Årsberetning 1998 En ny særudstilling, Sport & Krop!, et værksted for alle med lyst til

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

Projektarbejde med børn i daginstitutionen

Projektarbejde med børn i daginstitutionen Projektarbejde med børn i daginstitutionen Fra fascination til fordybelse Af Alice Kjær Indhold Forord................................................................... 5 Indledning..............................................................

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Bestyrelsens beretning 2013 Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Omsætning på 486.615 kr. Omsætning 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 180000 160000 140000 120000 100000 DKK 80000 60000 40000

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark Udviklingsplan og Vision 2022 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark FORMÅL Planen er tænkt som en ambitiøs udviklingsplan til nedenstående vision fra Y s Men International rettet direkte mod Region Danmarks

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 256 Offentligt FORENINGEN AF KUNSTHALLER I DANMARK

Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 256 Offentligt FORENINGEN AF KUNSTHALLER I DANMARK Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 256 Offentligt FORENINGEN AF KUNSTHALLER I DANMARK VI ARBEJDER FOR at være på forkant med formidling og produktion af den nyeste samtidskunst at etablere et 3-årigt

Læs mere

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september 2015 Til stede: Morten Refskou og Henrik Nielsen (Svendborg), Peter Nielsen og Ena Nørgaard (Assens), Ellen Drost og Jane Jegind (Odense), Anni

Læs mere

Formandsberetningen Det fremgår bl.a. af skolens værdigrundlag: At Bornholms Højskole er en fri grundtvigsk højskole uden bestemte politiske,

Formandsberetningen Det fremgår bl.a. af skolens værdigrundlag: At Bornholms Højskole er en fri grundtvigsk højskole uden bestemte politiske, Formandsberetningen Det fremgår bl.a. af skolens værdigrundlag: At Bornholms Højskole er en fri grundtvigsk højskole uden bestemte politiske, religiøse eller organisatoriske bindinger At faglighed, fællesskab

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark.

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. September 2014 Fra gade til galleri Interview & Portræt Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. FRA GADE TIL GALLERI Interview af Louise Jørgensen Graffiti,

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Din rejse igennem kunsthistorien starter med: renæssance. barok. rokoko. nyklassicisme. dansk guldalder. impressionisme. symbolisme.

Din rejse igennem kunsthistorien starter med: renæssance. barok. rokoko. nyklassicisme. dansk guldalder. impressionisme. symbolisme. Her begynder din bog om kunsthistorie. Den vil fortælle dig om en masse forskellige ismer. Det er et sjovt ord, ikke? Jeg kalder det ismer, fordi mange af perioderne i kunst-historien har et navn, der

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST

LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST 4Efterår 2010 Marie Irmgard Bingegirl and Bingeboy 40 x 40 cm KUNSTFORENING COBRA-RUMMET I Cobra-rummet ved Sophienholm, Nybrovej 401, 2800 Kgs Lyngby udstiller

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

BUSAKTIVITETER efterår 2015

BUSAKTIVITETER efterår 2015 BUSAKTIVITETER efterår 2015 HEART & Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. Tilbuddene er opdelt efter: Aktiviteter på HEART

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Historien om Strandingsmuseet

Historien om Strandingsmuseet Historien om Af Gert Normann, talsmand for s Venner bygger primært på fundene fra de to britiske orlogsskibe, HMS St. George og HMS Defence, som forliste ved Thorsminde juleaften 1811, hvorved næsten 1400

Læs mere

Sådan blev jeg: Ida Auken

Sådan blev jeg: Ida Auken Sådan blev jeg: Ida Auken Sorgløs - privilegeret - og med Auken i bagagen. Her fortæller Ida Auken om livet privat og den politiske tilværelse. Af Peter Brüchmann, 14. oktober 2012 03 Stort personligt

Læs mere

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling på møde i Udvalget for kultur og planlægning d. 4. juni 2013. A. sart Danseteater - 13/12988 sart Danseteater søger produktionstilskud på

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere