Masterplan for Galaksen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Masterplan for Galaksen 2014-2015"

Transkript

1 Masterplan for Galaksen Galaksen 2014 Helle Langaa Andersen

2 Indholdsfortegnelse: Indledning Masterplan: 03 Formål: 03 Mål og succeskriterier: 03 Beskrivelse af husene og legepladsen: 04 Historie: 04 Pædagogisk tilgang: 05 Udfordringer: 05 Vores kerneopgave: børnene. 08 Udvikling af mål og succeskriterier: 08 Struktur: 08 Den pædagogiske tilgang: 08 Læringsmiljø: 09 Forældresamtaler: 09 Førskolebørnene: 10 Indvendig vedligeholdelse: 10 Legeplads: 10 Ledelsespraksis: 10 Affekt for mødeplan: 11 Masterplan forløb: 11 Økonomi: 12 2

3 En Masterplan : Masterplanen illustrerer de overordnede linjer for den udvikling der skal ske i Galaksen fremadrettet. Masterplanen skal ses som et dynamisk værktøj for institutionens udvikling og medvirke til inspiration. Overfor medarbejdere, forældre og øvrige interessenter, tegner planen et billede af, hvordan vi ønsker fremtiden for Galaksen. I processen har der været afholdt struktur-, personale og MED møder, samtidig med at bestyrelsen løbende er blevet inddraget. Formål: Galaksen er en fusioneret institution af 3 huse i Institutionen består af Solstrålen, Regnbuen ( en pavillon ) og Stjerneskuddet. Der har været stor forskel på husenes kvalitet i form af bygning, indvendig og udvendig vedligeholdelse, pædagogisk indretning, legeplads og det pædagogiske tilbud. Formålet er at skabe én institution med et kvalificeret og ensrettet pædagogisk serviceniveau for det enkelte barn, samt at sikre, at de ydre og indvendige rammer er lige så indbydende uanset, hvilket hus barnet er tilknyttet. I start 2015 tilbygges 458 km2 til Stjerneskuddet, hvorefter Regnbuen nedlægges. Dette betyder, at 2/3 af Galaksens børn er tilknyttet Stjerneskuddet og 1/3 Solstrålen. Mål og succeskriterier: I udviklingen af Galaksen, er det målet, at tilbyde børn et kvalificeret pasningstilbud, hvor der er fokus på den positive tilgang til barnet med en faglig ekspertise, der understøtter det enkelte barns udvikling. Det primære mål er at skabe trivsel, nærvær og kvalitet i den pædagogiske praksis. For at opnå ovenstående er det væsentligt at masterplanen beskriver rammerne, hvorfor Galaksen fremadrettet skal: - sikre et ensartet pædagogisk serviceniveau for alle børn (jvf. formål). - sikre, at der løbende er plads til at rykke børn videre fra vuggestue til børnehave. - sikre plads til børn, der starter fra 3 år. - sikre, at alle børn tilbydes det samme pædagogiske tilbud uanset, hvilket hus barnet er tilknyttet. - skabe en overordnet struktur, som sikrer et kvalificeret og målrettet pædagogisk tilbud, der styrker det enkelte barn i sin udvikling. - sikre at de ydre rammer (legeplads og bygning) lever op til et udfordrende pædagogisk ude miljø. - sikre at der i husene skabes et pædagogisk læringsmiljø, der tilgodeser det enkelte barn med udgangspunkt i barnets udvikling og de pædagogiske læreplaner. - sikre en ny fælles struktur, hvor barnet (og familien) kommer i centrum. Beskrivelse af husene og ude miljøet: Solstrålen: er ca. 25 år gammel. Der er to vuggestuer, 3 bhv. grupper og en skovgruppe, hvor børnene har en bus, som deres base. 3

4 Bygningen er ikke vedligeholdt eller moderniseret igennem årene, hvilket betyder, at den er slidt og meget mørk indenfor. Der er en stor legeplads med mange dejlige områder med træer og buske. Dog er den ikke vedligeholdt på legeredskaberne, som betyder, at der ikke længere er mange legeredskaber på legepladsen. Regnbuen: er ca. 25 år gammel og er en pavillon. Der er to vuggestuer og to mellemgrupper. Tidligere var mellemgrupperne integrerede bhv. grupper, men da Regnbuen ikke blev godkendt ved besøg af arbejdsstyrelsen p.g.a. støj, ændrede vi grupperne for at skabe mere ro i huset. Huset er ikke vedligeholdt og støj niveauet har været ekstremt højt, samtidig med en dårlig isolering og gyngende gulve. Legepladsen er ikke vedligeholdt og der er ikke mange legeredskaber. Ved legepladstilsyn i 2012 blev de fleste legeredskaber ikke godkendt. Stjerneskuddet: ligger i et hus ved skolen. Der er to vuggestuer, tre mellemgrupper og to storgrupper, samt en udflytter børnehave. Huset er løbende moderniseret både indvendig og på legepladsområdet. Dog er der flere legeredskaber, der trænger til at blive gjort i stand. Køkkenet er stort og huser køkkenpersonalet, som både laver mad til egne vuggestuer + levering af mad ud af huset. Historie: Som tidligere nævnt er Galaksen en fusioneret institution. Inden fusionen bestod husene af to institutioner. Solstrålen ( tidligere: Børnehuset ) og Regnbuen ( tidligere: Pavillonen ) var en institution med fælles ledelse. Stjerneskuddet ( tidligere: Søstjernen ) var en institution for sig selv med beliggenhed på skolen. Der var meget stor forskel på den pædagogiske og ledelsesmæssige tilgang, som derfor også gjorde institutionerne forskellige i det pædagogiske tilbud til forældrene. Igennem de sidste år er der arbejdet med at finde et fælles pædagogisk fundament med udgangspunkt i de pædagogiske læreplaner. Strukturmæssigt har husene været delt op forskelligt på stuerne alt afhængig af, hvordan antal af børn på årgangene har set ud. Solstrålen var i starten inddelt i aldersopdelte grupper, men blev ændret til integrerede stuer fra 0-3 år og 3-5 år. Skovgruppen er baseret på at barnet er i ude gruppe i hele sin børnehave tid. Bussen er basen og har til huse på Sønderhedevej. Regnbuen var i starten integrerede stuer ( vugge- og børnehave grupper), men blev ændret til aldersopdelte grupper op til 4 år. Herefter skulle børnene rykkes over i Solstrålen. Stjerneskuddet har hele tiden været opdelt med små vuggestuer, mellemgrupper og storgrupper. I løbet af 2012 fik vi tildelt en udflyttergruppe, som har til huse på Marbækgaard. Udflyttergruppen sluger mange personaletimer i forhold til antal børn, som har betydning for de eksisterende stuers timer. Hvert hus er delt op i stuer. Alt afhængig af hvor mange børn stuen har, beregnes timer på antal voksne til at dække stuen ind. Uanset hvilken struktur, der har været i husene, har vi i perioder forskellige udfordringer i fordeling af børn. 4

5 I perioder med få børn har vi enten måtte nedlægge stuer for at sikre en optimal dækning af voksne på stuen eller sammenlægge to stuer. Andre perioder har der været mange børn på nogle stuer for at tilgodese de forskellige aldersopdelinger af børn. Pædagogisk tilgang: Vi arbejder ud fra den anerkendende tilgang. Overordnet set arbejder alle stuer ud fra læreplaner, som danner rammerne for den pædagogiske praksis. Ud fra disse planlægges aktiviteter og læringsmiljø i forhold til barnets alder og udvikling. Vores fokus er barnet, og at vi i samspil med hinanden bidrager til en pædagogisk praksis, der fagligt understøtter barnets udvikling. Udfordringer: Vi er i gennem det sidste år blevet udfordret på strukturen i forhold til at skabe balance mellem pædagogisk tilgang, personaletimer, børnefordeling og den økonomiske del. Flere faktorer har gjort, at den hidtidige struktur i husene løbende har ændret sig. Fokus har derfor været på følgende i forbindelse med udviklingen af mål og succeskriterier: 1. Fordeling af børn hvordan sikrer vi at kunne fordele børnene ud fra beskrevne principper? Bestyrelsen har været med til at udarbejde de overordnede principper for fordeling af børn. Det sværeste princip er fordeling af drenge og piger i huse/grupper, fordi vi både ser på relationer og forældres ønsker. Opmærksomhed omkring dette fremadrettet. 2. Hvordan får vi skabt en fælles struktur, der sikrer, at alle børn i Galaksen tilbydes samme læring? Der opleves en forskellig tilgang til aktivitetsniveau i husene med henblik på læreplaner, og hvad der tilbydes af aktiviteter. Førskolegruppen arbejder ud fra det samme koncept og med henblik på at skabe lige forudsætninger for barnet inden skolestart. Da vi er én institution er det vigtigt at sikre, at der tilbydes et ensartet serviceniveau. Der skal være lige stor pædagogisk kvalitet i alle huse. 3. Hvilken struktur skaber de bedste forudsætninger for dækning af stuer/timeantal? Husene er forskelligt inddelt i strukturerne. Vi får løbende børn indmeldt i løbet af året og kender ikke ventelisten. Det er forskelligt for hvert år, hvor store de forskellige årgange er. Det har igennem årene betydet, at strukturen i forhold til inddeling af børn har ændret sig. Stuerne har timer efter, hvor stort et antal børn, der er tilknyttet. Solstrålen har tidligere været aldersopdelt med en enkelt mellemgruppe. Oplevelsen har været, at denne gruppe blev isoleret og de to bhv. grupper blev for store grupper i antal børn. Regnbuens struktur er blevet ændret til aldersopdelte grupper op til 4 år. Herefter rykkes barnet i Solstrålen. Med etablering af Koglegruppen, er der ikke samme antal timer i Stjerneskuddet som tidligere på stuerne. Sammenligneligt ligger der flere timer pr. barn i Koglegruppen (14 børn) end på stuerne. Børnene til Koglegruppen tages løbende fra grupperne, hvilket har indflydelse på de eksisterende gruppers børn og personaletimer. 4. Koglegruppen hvordan fordeler vi børn/årgange/timeantal? 5

6 Der har siden opstart været tilpasning i forhold til tidsperiode børnene var tilknyttet Koglegruppen. Der har været en indkøringsperiode, hvor forældre skulle vænne sig til, at børnene blev tilknyttet en skovgruppe. Da vi arbejder med en målrettet indsats i forhold til førskolebørnene, er oplevelsen, at det ikke er ideelt, at have dem med i skovgruppen. Det bryder børnenes forløb i førskolegruppen. Det kræver stort kørekort, at køre bussen, derfor er det fast personale tilknyttet gruppen. 5. Koglegruppen er dyr i forhold til personaletimer og børneantal hvilken indflydelse har det på resten af huset/ hvordan får vi sammenhæng i dette? Når børnene tages ud fra de eksisterende grupper, får det indflydelse på antal personaletimer i en gruppe. Det er svært at få dækket mellemgrupperne ind timemæssigt. Vi har arbejdet i teams, hvor grupperne skal hjælpe hinanden på tværs. Det betyder store grupper morgen og eftermiddag for at udnytte ressourcerne optimalt. Samtidig har vi flere midlertidige personaler ansat for at tilgodese gruppernes størrelser. 6. Hvordan undgår vi at skulle åbne/lukke stuer? Vi har i de sidste år oplevet at skulle lukke eller åbne stuer alt efter, hvor mange børn, der er på de forskellige årgange. Det har været utilfredsstillende for forældre, at de ikke kunne sikre deres børn, at være tilknyttet en bestemt stue i den pågældende tid, barnet gik på stuen. Problemet opleves specielt i stjerneskuddet, men har også eksisteret i Solstrålen, da børnene var aldersopdelt. 7. Hvordan sikrer vi en tidlig indsats til børn med ekstra behov? Ved for mange skift i institutionen kan det være svært at sikre en tidlig indsats, da der i barnets forløb er mange voksne tilknyttet barnet/familien. Et barn, der har brug for ekstra indsats, kræver en stabil base med en tæt kontakt mellem familie og personale. 8. Hvordan understøtter vi ledelsesmæssigt hele den samlede struktur? Vi har brug for en anden fordeling af de ledelsesmæssige opgaver, så de pædagogiske ledere kan arbejde tættere på personalet både i forhold til pædagogisk udvikling, sparring og i samarbejdet omkring børn og forældre. 9. Hvordan arbejder vi med en fælles tilgang til pædagogisk kvalitet og udvikling? Vi har i opstarten af fusionen haft fokus på arbejdskultur og pædagogisk udvikling. Vi er kommet så langt, så vi har brug for at skabe en overordnet struktur, hvor vi tilbyder et ensrettet serviceniveau for alle børn uanset hus. Selvom vi hidtil har taget udgangspunkt i ens læreplaner, opleves der stor forskellighed i tilrettelæggelsen af aktiviteter, der understøtter barnets udvikling. Vi ønsker derfor en struktur, der sikrer en fælles tilgang til læringsmiljø og udarbejdelse af aktiviteter (månedsplaner). Som udgangspunkt tager vi afsæt i den pædagogiske faglighedsblomst, som beskriver de forskellige faglige professionelle kompetencer personalet arbejder med. Vi skal sikre, at vi i samspil med hinanden bidrager til en pædagogisk praksis, der fagligt understøtter barnets udvikling. 10. Hvilken indflydelse får den nye tilbygning i forhold til strukturen i Stjerneskuddet? 6

7 Vi får tilbygget 4 nye stuer til Stjerneskuddet og forventer herefter, at kunne nedlægge Regnbuen. Det er vigtig, at vi kan fordele børnene uden at vi løbende skal tilpasse stuer. Vi skal finde en struktur, hvor der opleves et flow og hvor vi sikrer, at have fokus på den bedste pædagogiske praksis. Det samme er gældende for Solstrålen, som herefter bliver den mindste enhed i Galaksen. Solstrålen skal sikres de samme vilkår, som Stjerneskuddet. 11. Hvordan sikrer vi et ens serviceniveau i alle huse? Vi oplever en forskellighed i, hvordan personalet udbyder aktiviteter og månedsplaner. Vi ønsker en struktur, der sikrer, at der arbejdes ud fra de samme kriterier med fokus på barnets udvikling, læringsmiljø og læreplaner. 12. Når tilbygningen er færdig, skal vi sikre, at Solstrålen også bygningsmæssigt er lige så attraktiv som Stjerneskuddet hvordan sikres det? Husene er meget forskelligt vedligeholdt. Når den nye tilbygning er færdig vil Stjerneskuddet derfor stå, som den mest indbydende bygning. Der skal derfor laves en større indsats i Solstrålen med at få malet og skabt nogle læringsrum, der bliver ligeså tiltalende. 13. Samtlige legepladser skal forbedres hvordan? Alle legepladser trænger til forbedring. Både solstrålen og Regnbuen har næsten ingen legeredskaber. Det er en dyr post, som er svær at finansiere indenfor et budgetår. Vi skal derfor have udviklet en masterplan for legepladsen, så vi allerede nu kan begynde at gøre legepladserne attraktive. 7

8 Vores kerneopgave: Vores vigtigste opgave i institutionen er børnene. Fokus vil være at skabe trivsel, nærvær og kvalitet i den pædagogiske praksis, som understøtter barnets udvikling i samarbejde med forældrene. Udvikling af mål og succeskriterier: Struktur: Vi ønsker en fælles struktur for husene, hvor der er fokus på kvaliteten af den pædagogiske tilgang til barnet. Forskning viser, at dagtilbud af høj kvalitet har en positiv effekt i forhold til barnets udvikling og trivsel. Vores tilbygning til Stjerneskuddet vil være færdigbygget i medio Inddeling af børn: Vi forbereder allerede nu en overgang til en fælles struktur, hvor børnene herefter inddeles i vuggestuer 0-3 år og børnehavegrupper 3 5 år. Denne inddeling vil skabe et flow i forhold til fordeling af børn. Gruppernes størrelse vil være mere ligeligt fordelt. Større mulighed for placering af nye børnehave børn Børnene vil være tilknyttet en bestemt stue i hele sin vuggestue tid og hele sin børnehave tid. Dette vil skabe et tættere forældresamarbejde. Barnet oplever hermed kun et skift i sin tid i institutionen. Vi ønsker at børnene både skal være i et læringsmiljø i aldersopdelte grupper og grupper på tværs af årgange. Vi ser en stor værdi i at børn lærer af hinandens forskellige udviklingstrin/aldre, og at de også er i aldersopdelte grupper, hvor de skaber relationer på tværs af stuerne på deres egen alder. Stuerne åbnes op for at børnene kan lege med hinanden i løbet af dagen. Barnets tilknytning til en stue sikrer læring på tværs af aldersgrupper. To gange ugentlig vil alle stuer i Galaksen inddele børnene i aldersopdelte grupper, hvor der arbejdes med aktiviteter, der understøtter det enkelte barns udvikling. Børnene lærer hermed også flere voksne at kende, hvilket vil gøre det nemmere for barnet i morgen, middag og eftermiddagsstunderne, hvor de møder forskellige voksne, som ikke er tilknyttet deres stue. Dette vil skabe mere ro i ferieperioder, hvor dele af personalet også har ferie. Børnene kender hermed de andre voksne i huset. I skovgrupperne arbejdes der ligeledes med at understøtte børnenes udvikling med afsæt i ude gruppernes kvalificerede pædagogiske tilgang. Koglegruppen i Stjerneskuddet har turnus ordning med de 4 årige børn. Førskolebørnene i Grønærten er to gange ugentlig i førskolegruppen med Solstrålens børn. Den pædagogiske tilgang: Vi arbejder med den anerkendende tilgang. Vores fokus er respekt, nærvær og trivsel for den enkelte både barn og voksen. Vi arbejder ud fra læreplaner. Året er inddelt efter læreplanerne og alle huse arbejder ud fra den samme overskrift. 8

9 Man kan i årsplanen se månedernes inddeling, som vil skifte fra år til år. Hver stue laver en månedsplan med afsæt i de pædagogiske læreplaner. Månedsplanen bliver todelt, idet barnet også to gange ugentlig er i sin aldersopdelte gruppe, som også laver aktivitetsplan for deres pædagogiske tilgang. Herved får forældrene mulighed for at følge med i, hvad barnet laver i egen gruppe og i den aldersopdelte gruppe. Personalet sammensætter børnene i den aldersopdelte gruppe ud fra alder, udvikling og relationer. Det vil altid være en vurdering, og vi ser derfor på barnets trivsel, hvor vil barnet have det bedst og opleve et læringsmiljø, der understøtter dets udvikling. Personalet holder stue og teammøder, hvor de planlægger for selve stuen, men også på tværs i forhold til den aldersopdelte gruppe. Vi ønsker en høj kvalitet i den faglige tilgang til den pædagogiske praksis, hvilket betyder, at vi løbende debatterer pædagogisk udvikling, hvordan kan vi inspirere hinanden og skabe gode læringsmiljøer for børnene. Vi har udarbejdet et pædagogisk arbejdshæfte, som hver stue i husene arbejder ud fra. Arbejdshæftet ligger på hjemmesiden. Fokus er her, at skabe de bedste pædagogiske rammer med fokus på kvalitet for det enkelte barn og barnets relationer i gruppen. De pædagogiske ledere tilknyttes stuerne, hvor de er medskabere i den pædagogiske udvikling, skaber inspiration og er sparringspartnere i forhold til børnenes udvikling og forældresamarbejdet. Læringsmiljø: I alle huse sætter vi fokus på læringsmiljø. Ved hver indgang opsættes store plakater, hvor forældre kan se, hvilken del i læreplanen, der arbejdes med på stuerne. De pædagogiske redskaber skal understøtte de forskellige læringsmiljø. Med udgangspunkt i læreplaner udarbejder personalet mål, rammer og aktiviteter både for primærgruppen og i den aldersopdelte gruppe. Materialet skal ligge klar inden opstart på nyt tema fra læreplanen, som løber over to måneder. Efter hvert temas afslutning, samles materialet for de enkelte grupper. Der reflekteres over, hvorvidt målene for de enkelte grupper blev nået og hvordan aktiviteterne underbyggede børnenes udvikling. skal bruges til læring og udvikling af nye idéer og tiltag. På stuerne og i fællesarealerne skal der være fokus på indretning og børnemiljø svarende til det læringsmilø vi gerne vil skabe med børnene. Vi skal sikre, at der på alle stuer er legeredskaber for hver enkelt aldersgruppe. Forældresamtaler: Der afholdes forældresamtale ved barnets start i institutionen. Herefter igen en 3 måneds samtale både i vuggestue og børnehave for at sikre en god opstart for barn og forældre- Ved overgang fra vuggestue til børnehave afholdes en overleveringssamtale, hvor både pædagog fra vuggestue og børnehave deltager med forældre. Der skal være fokus på den daglige kommunikation med forældrene omkring børnene. Der tilbydes løbende samtaler efter behov. 9

10 Når barnet starter hos uglerne (førskolebørn), afholdes der samtaler slut oktober/start november. Inden disse afholdes fælles forældremøde i samarbejde med skolen. Efter behov afholdes der igen samtale i januar. Førskolebørn, der venter et år med at komme i skole, skal drøftes på Tværsmøde. Førskolebørnene: Førskolebørnene er ligeledes inddelt i grupper to gange ugentlig. Førskolepersonalet udvikler et fælles koncept for materiale og indhold på tværs af husene. Der afholdes møder med skolens lærere, hvor børnene både besøger skolen og lærerne kommer på besøg hos os. Vi besøger også Fritidshjemmet. Dette betyder, at børnene har kender skolen og fritidshjemmet inden overgangen til skolen. I november afholdes et fælles forældremøde, hvor både pædagoger og lærer er repræsenteret. Der afholdes samtaler i november med forældrene omkring barnet. For børn med ekstra indsats, afholdes der løbende samtaler. Indvendig vedligeholdelse: Den nye tilbygning er færdig medio Stjerneskuddet vil herefter rumme 2/3 af Galaksen børn. Med den nye tilbygning vil Stjerneskuddet fremstå som den mest attraktive bygning. Solstrålen skal derfor opgraderes i forhold til også at være attraktiv bygningsmæssigt indvendig. Der laves en overordnet plan med indretning, oprydning og maling af samtlige stuer og fællesarealer. Der indhentes tilbud fra maleren. Det lydisolerende loft, som der for nyligt er opsat i Regnbuen, flyttes over til Hajerne og Spækhuggerne. Legepladser: Alle legepladser trænger til forbedring. Der etableres et udvalg for hvert hus, der i samarbejde med bestyrelsen skal arbejde med indretning af legepladserne. Der indhentes tilbud fra reklamefinansieret legepladser for at se om dette kunne være en mulighed, samtidig med ordinære tilbud fra legepladsleverandører. S ø G ( æ ø ) m b øb m b legepladsen. Legeredskaber i Regnbuen skal kunne flyttes over til Stjerneskuddet ved overflytningen. På kommende legepladsdag i 2015 skal fokus være forbedring af legepladsmiljø. Ledelsespraksis. De pædagogiske ledere: - understøtte det pædagogiske tilbud - udvikling af læringsmiljø - samarbejde omkring barnet - sparring i forhold til børn og pædagogik - sparring omkring forældresamarbejde - deltage i teamsamtaler 10

11 - tværsmøder. De pædagogiske ledere vil være rundt på stuerne alt afhængig af, hvilke behov, der er. Onsdag afholdes der teamledelse hele dagen med lederen. Lederen: - ansvarlig for den overordnede struktur/organisation - personaleledelse - økonomi - indkøb - mødeansvarlig - studerende i samarbejde med vejledere - afholder en startsamtale med midlertidige og fastansatte + løntilskud/praktikanter og studerende om Galaksen. Lederen er som følgende i husene: Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag: Stjerneskuddet. Ofte møder ud af huset. Solstrålen. Stjerneskuddet: Teamledelse. Regnbuen. Stjerneskuddet: Økonomi/løn. Affekt for mødeplan: For at sikre en optimal mødeplan, hvor stuer og de aldersopdelte grupper er dækket ind, vil vi allerede nu kigge nærmere på mødeplanen. Kan vi tænke nye tanker og retningslinjer, der sikrer den bedste fordeling af personale i de timer, hvor der er flest børn. Med afsæt i vores kerneopgave, skal børnene sikres en dag med nærhed og kvalitet i den pædagogiske praksis. Når tilbygningen står færdig, får dette også indflydelse, da vi ikke længere vil have så mange børn i Solstrålen. Masterplan forløb: Vi starter i september med at arbejde med børnene i aldersopdelte grupper i de eksisterende grupper vi har. I 2014 starter vuggestue og mellemgrupper i oktober. Overgangen til integrerede grupper vil ske gradvis. Når tilbygningen er færdig overflyttes de børn fra Regnbuen, som skal være i Stjerneskuddet. Nogle børn fra Regnbuen overflyttes til Solstrålen. Når førskolebørnene starter i fritidshjem i april, kan nogle børn allerede overflyttes alt efter behov. Indtil tilbygningen er færdig, vil der stadig være enkelte børn, som flyttes, for at sikre, at de trives og udvikles optimalt i den gruppe sammensætning de er i. Vi er opmærksomme på, at der vil opstå forskellige problemstillinger, som vi derfor løser løbende. For at sikre, at Solstrålen bliver lige så attraktiv som Stjerneskuddet, starter vi med at få malet halvdelen af Solstrålen efterår 2014 (børnehaveafdelingen). I 2015 males det resterende. Vi har igennem kommunen fået finansieret nye gulve + vaske på toiletterne i børnehaveafdelingen i Solstrålen + nye gulve ved indgangene. 11

12 Da solstrålen specielt hos Vandmændene er meget mørk og har dårlig belysning, har vi også her fået finansieret nogle lamper. Peter fra kommunen varetager samarbejdet med håndværkerne i forhold til gulv og maling, så det forekommer i den rigtige rækkefølge i processen. Det regnes påbegyndt i medio oktober 2014 og færdig slut Økonomi: Der udarbejdes en plan, når alle tilbud er indhentet fra maleren og fra reklamebaseret legepladser. Derudover kan vi frigive noget økonomi ved at have fokus på sygefravær. Vores sygefravær har været højt de sidste år. Ved et drastisk faldende sygefravær, vil vi kunne indhente løbende midler til forbedringer. Der sættes endnu mere fokus på sygefravær og at være langtidsfrisk. Der skal arbejdes endnu mere med motivation, trivsel, arbejdsglæde og fælles tilgang til vores kerneopgave. Vi skal have stor opmærksomhed ved forbrug af vikar. 12

Askelunden 3-9. 6705 Esbjerg Ø. Telefon nr. 7616 3780. Hjemmeside: Børnehusetkvaglund.esbjergkommune.dk

Askelunden 3-9. 6705 Esbjerg Ø. Telefon nr. 7616 3780. Hjemmeside: Børnehusetkvaglund.esbjergkommune.dk Askelunden 3-9. 6705 Esbjerg Ø. Telefon nr. 7616 3780 Hjemmeside: Børnehusetkvaglund.esbjergkommune.dk Indholdsfortegnelse. 1. Velkommen til Børnehuset Kvaglund. 2. Hvem er vi? 3. Åbningstid. 4. Tabulex.

Læs mere

OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 50 BØRNEHAVEN TLF. 29 35 13 27 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER:

OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 50 BØRNEHAVEN TLF. 29 35 13 27 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 50 BØRNEHAVEN TLF. 29 35 13 27 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: MANDAG TIL OG MED TORSDAG KL. 6.00 TIL 16.30 FREDAG KL. 6.00

Læs mere

Lokal bevægelsespolitik for Børnehuset Arken

Lokal bevægelsespolitik for Børnehuset Arken Lokal bevægelsespolitik for Børnehuset Arken Med udgangspunkt i Roskilde Kommunes bevægelsespolitik har bestyrelsen i Børnehuset Arken vedtaget følgende lokale bevægelsespolitik: Det vil vi (vores mål

Læs mere

Du skal være optaget af hvad der interesser børnene og hvordan børn lærer på forskellige måder. Du skal have læring for øje i de små ting der sker.

Du skal være optaget af hvad der interesser børnene og hvordan børn lærer på forskellige måder. Du skal have læring for øje i de små ting der sker. En eventyrlig begyndelse. Nu skal jeg fortælle dig en historie, som jeg har hørt, da jeg var lille, og hver gang jeg siden har tænkt på den, synes jeg at den blev meget kønnere; for det går med historier

Læs mere

Årsplan 2016 Børneinstitutionen Parkbo

Årsplan 2016 Børneinstitutionen Parkbo SOLRØD KOMMUNE BØRNEINSTITUTIONEN PARKBO Årsplan 2016 Børneinstitutionen Parkbo Kerneopgaven i Parkbo: En pædagogisk tilgang der tager vare på Barnets selvfølelse Positive udvikling Sociale kompetence

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Så er efteråret så småt ved at vise sig. Vi nyder stadig nogle dejlige soldage på legepladsen, men også blæsevejr og regnvejrsdage og snart bliver det tid til varmere tøj, længere

Læs mere

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Hjallerup skole En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Skolereform år 2 I august 2015 tager vi hul på år 2 med skolereformens ændringer og tiltag. Vi

Læs mere

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Børnehus: Bøgehøjen Dato:11. okt. 2012, kl. 11-14. Tilsynskonsulent: Eva Engedal Hvad har vi fokus på? Institutionens virksomhedsplan og børnehusets

Læs mere

Skema til kortlægning af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i Valmuen Børnehaven

Skema til kortlægning af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i Valmuen Børnehaven Skema til kortlægning af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i Valmuen Børnehaven Fysisk arbejdsmiljø Nævn 3 ting der fungerer godt i dit fysiske arbejde Lokalerne Gode lokaler Dejlig lys og venlig inst.

Læs mere

Evaluering af ressourcepædagoger

Evaluering af ressourcepædagoger Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Evaluering af ressourcepædagoger Evalueringen tager udgangspunkt i den politiske

Læs mere

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Præsentation af Vilsund børnehave og dagpleje. Vilsund børnehave og dagpleje er en daginstitution under Thisted Kommune. Vi har 35 børnehavebørn og 9 dagplejebørn. De 9 dagplejebørn i alderen 0-3 år er

Læs mere

Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN.

Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN. Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN. Vi er beliggende i et område med en blanding af ejer og lejeboliger. Der er mange grønne områder og stisystemer,

Læs mere

Børneliv INFORMATIONSFOLDER, PRÆSTEGÅRDVEJ

Børneliv INFORMATIONSFOLDER, PRÆSTEGÅRDVEJ Børneliv INFORMATIONSFOLDER, PRÆSTEGÅRDVEJ Forord Kære forældre! Velkommen til jer som nye forældre i Børneliv. Denne folder er tænkt som en guide til at komme nemmere ind i vores hus og husets kultur.

Læs mere

Velkommen til vuggestuen

Velkommen til vuggestuen Velkommen til vuggestuen I Børnehuset kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på og Skal være

Læs mere

Vuggeriet og Lysegrøn gruppe

Vuggeriet og Lysegrøn gruppe Vuggeriet og Lysegrøn gruppe Faktaoplysninger: Børnetal og stuer: Vuggestuen i Tusenfryd er delt op i stuer. Der er plads til ca. 12 børn på hver stue. Alt efter antal af børn i afdelingen er barnet tilknyttet

Læs mere

Velkommen til Ågerup Børnehus!

Velkommen til Ågerup Børnehus! Velkommen til Ågerup Børnehus! Krogvejen 4, Ågerup, 4390 Vipperød. 1 Kære forældre. Velkommen til Ågerup børnehus! Vi håber, på et godt samarbejde med jer, og vi glæder os til, at lære jeres barn at kende.

Læs mere

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år.

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. Børn og unge i vækst - alle børn skal trives i et trygt og sundt miljø med leg og læring. - alle børn skal møde nærværende,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LUKKEDAGE 2009...3 2. AKTIVITETSOVERSIGT 2009...3 3. LÆREPLANER...4 4. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD...6 5. BØRNEMILJØLOV...

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LUKKEDAGE 2009...3 2. AKTIVITETSOVERSIGT 2009...3 3. LÆREPLANER...4 4. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD...6 5. BØRNEMILJØLOV... UDVIKLINGSPLAN (LÆREPLANER) 2008 OG 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LUKKEDAGE 2009...3 2. AKTIVITETSOVERSIGT 2009...3 3. LÆREPLANER...4 4. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD...6 5. BØRNEMILJØLOV...6 8. FOKUSPUNKTER

Læs mere

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 for dagtilbud i Rudersdal Kommune

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 for dagtilbud i Rudersdal Kommune Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 for dagtilbud i Rudersdal Kommune Børnehus: Solsikken Dato: 8. juni 2012 Tilsynskonsulent: Britta Bartelt Hvad har vi fokus på? Institutionens virksomhedsplan

Læs mere

Velkommen til Birkerød Skole

Velkommen til Birkerød Skole Infomøde 8. dec. 2015 Velkommen til Birkerød Skole Information om start i Førskole-SFO og børnehaveklasse INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...... 3 Organisering... 4 Mantra... 4 Førskole-SFO....... 6 Børnehaveklasser....

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Tusindfryd 2013. Leder: Marianne de Place

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Tusindfryd 2013. Leder: Marianne de Place Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Tusindfryd 23 Leder: Marianne de Place Talfakta Antal børn total Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Herunder antal børn i specialgruppe 77 77

Læs mere

Præsentation af afdeling Søstjerner: Afdeling Søstjerner består af grupper med børn i alderen ca. 2-4 år.

Præsentation af afdeling Søstjerner: Afdeling Søstjerner består af grupper med børn i alderen ca. 2-4 år. Præsentation af afdeling Søstjerner: Afdeling Søstjerner består af grupper med børn i alderen ca. 2-4 år. Grupperne består af et varieret antal børn og personale. Grupperne er aldersopdelte og børnene

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger,

Mål- og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger, Mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, April 2015 Mål -og indholdsbeskrivelse for: Institutionens navn: Begrundelse for mål- og indholdsbeskrivelse i skolefritidsordningen. 1 Offentliggørelse

Læs mere

Privat dagpleje 6 mdr. - 3 år. Jeg vil i privat dagpleje

Privat dagpleje 6 mdr. - 3 år. Jeg vil i privat dagpleje Privat dagpleje 6 mdr. - 3 år Jeg vil i privat dagpleje Privat dagpleje - en bedre løsning Shireen har valgt at blive privat dagplejer for sit eget barn og et barn til. Det gør hendes families hverdag

Læs mere

KLAR-pædagogik og leg & læringsmiljøer i Svalereden 2016 Fælles fokus FRI FOR MOBBERI

KLAR-pædagogik og leg & læringsmiljøer i Svalereden 2016 Fælles fokus FRI FOR MOBBERI KLARpædagogik og leg & læringsmiljøer i Svalereden 2016 Fælles fokus FRI FOR MOBBERI NATUREN OG NATURFÆNOMENER KROP OG BEVÆGELSE SOCIALE KOMPETENCER BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING KULTURELLE UDTRYKSFORMER

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her.

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her. 1 Velkomstfolder til Agtrupvej. Velkommen til Vuggestuen Agtrupvej. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen i vuggestuen og fortælle jer lidt om, hvad I kan forvente af vuggestuen og hvad vi forventer

Læs mere

Vuggestuen Fuglereden Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20. Se fugleredens hjemmeside: http://bremdal.struer.dk.

Vuggestuen Fuglereden Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20. Se fugleredens hjemmeside: http://bremdal.struer.dk. Vuggestuen Fuglereden Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Se fugleredens hjemmeside: http://bremdal.struer.dk Åbningstider: Mandag-torsdag 6.15-17.00 Fredag 6.15-16.00 Velkommen i Bremdal dagtilbuds

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Priser Prisen fastsættes af skolens bestyrelse. Der gives søskenderabat svarende til de kommunale takster. Der kan desuden søges friplads.

Priser Prisen fastsættes af skolens bestyrelse. Der gives søskenderabat svarende til de kommunale takster. Der kan desuden søges friplads. VIRKSOMHEDSPLAN Fribørnehuset Øster Jølby, Præstbrovej 276, 7950 Erslev, 97741157 Overordnet Fribørnehuset Øster Jølby er et Grundtvig-koldsk børnehus for børn fra 24 uger til skolestart. Fribørnehuset

Læs mere

Velkommen i. Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere

Velkommen i. Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere 16 Velkommen i 16 Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere Voldum Børnehave 2 15 Østervænget 1 8370 Hadsten Hej Vi vil gerne byde dig velkommen i Voldum Børnehave, vi glæder os meget til du starter her

Læs mere

Kerneydelser. Hvis der er vikarer skal de udføre det praktiske arbejde, såsom ordne vogn, servere mad, rydde op.

Kerneydelser. Hvis der er vikarer skal de udføre det praktiske arbejde, såsom ordne vogn, servere mad, rydde op. Kerneydelser Aflevering: Skal være tryg for forældre og børn. Barnet skal altid mødes af et pædagogisk personale, der er specielt forholder sig til barnet i denne situation. Det pædagogiske personale skal

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Hjerm dagtilbud

Bestyrelsesmøde i Hjerm dagtilbud Bestyrelsesmøde i Hjerm dagtilbud Dato : Mandag d. 26. august 2013 Tid : Kl. 19:00 21:30 Sted : Børnehaven Forplejning : Inger Afbud : Lone Ordstyrer : Lisbeth Referent : Siv Dagsorden Referat 1. Godkendelse

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Åbningstider: Mandag-Torsdag 6.15-17.00 Fredag 6.15-16.00. Spisetider Der åbnes op 6.15 hvor der tilbydes morgen mad indtil kl. 8.00.

Åbningstider: Mandag-Torsdag 6.15-17.00 Fredag 6.15-16.00. Spisetider Der åbnes op 6.15 hvor der tilbydes morgen mad indtil kl. 8.00. Velkommen til Saltum SI - børnehaveen hvor jeres barn nu starter på et nyt kapitel i sit liv. Vi håber på et godt samarbejde med jer forældre, Og at jeres barn må trives her hos os. Åbningstider: Mandag-Torsdag

Læs mere

Referat fra informationsmøde for nye forældre

Referat fra informationsmøde for nye forældre Referat fra informationsmøde for nye forældre D 18. juni afholdte børnehaven et informationsmøde for nye forældre. Mødet blev bl.a. afholdt på baggrund af forældretilfredshedsundersøgelsen, hvor vi kunne

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken At arbejde med pædagogiske læreplaner er en proces, der konstant er i bevægelse og forandring. Hyrdebakken har det sidste års tid har været gennem store forandringer

Læs mere

Velkommen til Sct. Michaels Børnehave

Velkommen til Sct. Michaels Børnehave Velkommen til Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Gade 10 6000 Kolding Tlf. 75529438 email: post@sct-michaels-bornehave.dk 12 kan der være oplæg fra enten personalet eller andre,

Læs mere

Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder:

Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder: Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder: Din kontaktperson hedder. Vi har aftalt at du og dine forældre kommer på besøg dag den / klokken. Det vil være

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Notat. Status Rungsted Skole SFO. SFO, pædagogik og det fysiske læringsrum. Aktive og kreative SFO-lokaler

Notat. Status Rungsted Skole SFO. SFO, pædagogik og det fysiske læringsrum. Aktive og kreative SFO-lokaler Notat Til: Vedrørende: BSU Aktive og kreative SFO-lokaler Status Rungsted Skole SFO Indskolingsbygningen Regnbuen For 0. 2. klasse samt halvdelen af året i 3. klasse bruges de samme basislokaler til undervisning

Læs mere

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Frederiksberg Kommune har i alt 18 offentlige legepladser. Herudover er der 12 åbne legepladser på skoler og daginstitutioner, 5

Læs mere

SPIREN. ForårsSFO på Abildgårdskolen. En god start på et godt skoleliv

SPIREN. ForårsSFO på Abildgårdskolen. En god start på et godt skoleliv SPIREN ForårsSFO på Abildgårdskolen En god start på et godt skoleliv Indhold Forord Børne- og læringssyn Etablering af nye fællesskaber Læring og motivation Tryghed og trivsel Eksempel på aktivitetsplan

Læs mere

Velkommen til. Sct. Michaels Børnehave

Velkommen til. Sct. Michaels Børnehave Velkommen til Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Gade 10 6000 Kolding Tlf. 75529438 email: post@sct-michaels-bornehave.dk Hvem er vi Sct. Michaels Børnehave er en privat daginstitution,

Læs mere

Velkommen til bostedet Welschsvej

Velkommen til bostedet Welschsvej Velkommen til bostedet Welschsvej Hus 13-15 Hus 17 Sportsvej 1 Indholdsfortegnelse S.3 Velkommen S.4 Praktikstedet S.5 Værdigrundlag S.6 Din arbejdsplan for de første fire uger S.7 Vores forventninger

Læs mere

Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013

Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 1 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn

I Assens Kommune lykkes alle børn I Assens Kommune lykkes alle børn Dagtilbud & Skole - Vision 0-18 år frem til 2018 I Assens Kommune har vi en vision for Dagtilbud & Skole. Den hedder I Assens Kommune lykkes alle børn og gælder for børn

Læs mere

Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid. Skole- og dagtilbudsafdelingen Juni 2014 Billeder:Colourbox.

Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid. Skole- og dagtilbudsafdelingen Juni 2014 Billeder:Colourbox. Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid Juni 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord

Læs mere

Velkommen til Kirsebærhuset.

Velkommen til Kirsebærhuset. Velkommen til Kirsebærhuset. Et kommunalt integreret dagtilbud Idrætsvej 73-75 2650 Hvidovre Tlf.: 72 48 99 44 1 Velkommen. Kirsebærhuset består af fire stuer: På hver stue er der to pædagoger og en medhjælper/studerende

Læs mere

Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898

Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898 Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898 Vi ønsker hermed at byde jer og jeres barn velkommen i Landsbyordningen på Hou skole. Vi håber, at denne folder kan

Læs mere

Årsberetning for 2008. Igen et nyt år, hvor går det dog hurtig, måske fordi vi arbejder i den bedste børnehave der findes!

Årsberetning for 2008. Igen et nyt år, hvor går det dog hurtig, måske fordi vi arbejder i den bedste børnehave der findes! Årsberetning for 2008 Igen et nyt år, hvor går det dog hurtig, måske fordi vi arbejder i den bedste børnehave der findes! Dejlige børn og super gode kollegaer, og en nærværende bestyrelse. Byggeri. År

Læs mere

Referat af forældremøde i børnehaven Pluto d. 30.05.2013.

Referat af forældremøde i børnehaven Pluto d. 30.05.2013. Referat af forældremøde i børnehaven Pluto d. 30.05.2013. 1) * Velkomst og informationer. Der vil være forældresamtaler i september eller oktober. Der kommer nærmere information omkring dette, når tiden

Læs mere

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Vi får løbende mange nye børn og mange nye forældre i Andedammen. Derfor har vi i BjørneBanden valgt at lave et lille introduktionsbrev, for at give et indblik i hvad der foregår i hverdagen. Når man starter

Læs mere

Børnemiljøvurdering Lørslev Friskole & Børnecenter Børnehaven Mariehuset

Børnemiljøvurdering Lørslev Friskole & Børnecenter Børnehaven Mariehuset Børnemiljøvurdering Lørslev Friskole & Børnecenter Børnehaven Mariehuset Forord I 2006 blev der vedtaget en ny Børnemiljølov. Alle dagtilbud skal udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering, BMV. En børnemiljøvurdering

Læs mere

Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan

Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan ] 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte Kommune har Børn, Unge og Fritid som frikommune udfordret lovgivningen

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Viborg Kommune. Digterparkens Børnehave UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Digterparkens Børnehave UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Digterparkens Børnehave UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Barnet i centrum 3 2 Bæredygtige institutionsendheder og balance melle dagpleje og

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Velkommen i Visby Børnehus

Velkommen i Visby Børnehus En dag på legepladsen Velkommen i Vores bålhytte Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

I disse krav og formuleringer ligger der en del informationer om, hvad det er vi vægter i det pædagogiske arbejde.

I disse krav og formuleringer ligger der en del informationer om, hvad det er vi vægter i det pædagogiske arbejde. Indledning: I forbindelse med Espebo Børnecenters ansøgning om at blive privatiseret under De Frie Børnehaver og Fritidshjem, ønsker vi at benytte lejligheden til at orientere om de forhold, som vi finder

Læs mere

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. i Odense Kommune

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. i Odense Kommune VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN i Odense Kommune Dagplejen i Odense Kommune Vi vil gerne byde velkommen til Dagplejen i Odense Kommune. Vi glæder os til det kommende samarbejde og til at være en del af dit barns

Læs mere

Velkommen i vuggestuen Manegen

Velkommen i vuggestuen Manegen Velkommen i vuggestuen Manegen Byvej 248 A+B - 2650 Hvidovre Tlf.: 72 20 66 40 E-mail: manegen@hvidovre.dk Hjemmeside: www.manegen.hvidovre.dk Velkommen i vuggestuen Manegen. Byvej 248 A+B 2650 Hvidovre

Læs mere

Velkommen til Humlebien

Velkommen til Humlebien Velkommen til Humlebien Humlebien Sct. Jørgens Park 17 4700 Næstved Tlf. 55 88 75 10 Email:Humlebien@naestved.dk Kære forældre Med denne folder vil vi gerne byde Jer og Jeres barn velkommen i Humlebien.

Læs mere

Krabber og Søstjerner

Krabber og Søstjerner Krabber og Søstjerner Telefonnummer: 76 16 64 90 Mail: gudl@esbjergkommune.dk www.tarphagevej.esbjergkommune.dk Kære nye forældre Personalet ønsker med denne lille pjece at byde dig/jer som forældre velkommen,

Læs mere

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Børnehus: Skovstjernen Dato: 18. juni 2012 Tilsynskonsulent: Eva Engedal Hvad har vi fokus på? Institutionens virksomhedsplan og børnehusets praksisplan.

Læs mere

Forældrene har haft mulighed for at komme med uddybende kommentarer til en række af spørgsmålene.

Forældrene har haft mulighed for at komme med uddybende kommentarer til en række af spørgsmålene. Bilag Kohavehuset Forældrene har haft mulighed for at komme med uddybende kommentarer til en række af spørgsmålene. 1) Er der tiltag eller aktiviteter, som kan styrke børnenes personlige udvikling, som

Læs mere

Børnehusene har fælles institutionsleder, Karen Sterling, samt fælles bestyrelse.

Børnehusene har fælles institutionsleder, Karen Sterling, samt fælles bestyrelse. Fraugde Børnehus Jakobsstigen 1 5220 Odense Sø Tlf.: 63 75 34 25 Åbningstider: Mandag torsdag: 6.15-16.30 Fredag: 6.15-16.15 Kære forældre Velkommen til Fraugde Børnehus Vi håber at I her kan få svar på

Læs mere

Perspektivplan 2014 Dagtilbud Lindholm Løvvangen

Perspektivplan 2014 Dagtilbud Lindholm Løvvangen Perspektivplan 2014 Dagtilbud Lindholm Løvvangen Indhold Præsentation af dagtilbud Lindholm Løvvangen... 2 Dagtilbuddets leder:... 2 De 7 institutioner i dagtilbuddet... 2 Børnehaven Strandparken, Gadegårdsvej

Læs mere

D.I.I. Løgtengården Grenåvej 770 8541 Skødstrup Tlf. 87 13 81 88-1 -

D.I.I. Løgtengården Grenåvej 770 8541 Skødstrup Tlf. 87 13 81 88-1 - D.I.I. Løgtengården Grenåvej 770 8541 Skødstrup Tlf. 87 13 81 88-12 - - 1 - Andre oplysning Det skal du huske hver dag En eftermiddagsmadpakke, så dit barn kan holde sig mæt til det skal hjem. Et par hjemmesko

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Sønderled 2013. Leder: Tina Bojsen Petersen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Sønderled 2013. Leder: Tina Bojsen Petersen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Sønderled 23 Leder: Tina Bojsen Petersen Talfakta 22* 23 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn

Læs mere

Børnehuset Hjortholm. Virksomhedsplan

Børnehuset Hjortholm. Virksomhedsplan Børnehuset Hjortholm Virksomhedsplan INDHOLD Virksomhedsberetning for 2013... 2 1. Pædagogik og indretning.... 2 2. Fællesskab.... 2 3. Systemisk analyse af læringsmiljøet ( SAL )... 2 4. Børnelynet....

Læs mere

Velkommen til Grøndalen - det små i det store Marts 2012

Velkommen til Grøndalen - det små i det store Marts 2012 Velkommen til Grøndalen - det små i det store Marts 2012 Velkommen til den integrerede daginstitution Grøndalen Kære forælder Vi vil gerne byde dit barn og dig velkommen i Grøndalen. Denne folder henvender

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014 Glæde Udfordre Fællesskab Anerkendelse Udfordre Indledning Børne- og uddannelsessynet i Sønderborg Kommune er båret af en overordnet vision om, at alle børn har ret til et godt

Læs mere

Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN

Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN Vi vil med denne velkomstfolder byde jer velkommen til Svalen og håber på et godt samarbejde med jer forældre. Folderen indeholder lidt om Svalens

Læs mere

BØRNEHAVEN Lauge Koch

BØRNEHAVEN Lauge Koch Velkommen i BØRNEHAVEN Lauge Koch Velkommen Kære forældre. Med denne velkomstpjece vil vi gerne byde jer velkommen til Børnehaven Lauge Koch. Formålet med denne pjece er, at give jer et indblik i børnehaven

Læs mere

1. Valg af referent samt godkendelse af dagsorden Sanne Jaldorf Andersen blev valgt som referent

1. Valg af referent samt godkendelse af dagsorden Sanne Jaldorf Andersen blev valgt som referent 1. Valg af referent samt godkendelse af dagsorden Sanne Jaldorf Andersen blev valgt som referent 2. Nyt fra Hanne Skaarup a. Inklusionstema: Har været på som rød tråd i forgangne år der har været samarbejdet

Læs mere

Årsplan for Børnehusene Nivå

Årsplan for Børnehusene Nivå Årsplan for Børnehusene Nivå Periode: 2014-2015 Årsplan for Børnehusene Nivå Periode: 2014-2015 Hvem er vi? Børnehusene Nivå består af 7 huse med børn i alderen 0-14 år. De 7 huse er organiseret i en områdeinstitution

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Uanmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Uanmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Marthagården Status (selvejende/kommunal/privat) Selvejende Adresse Peter Bangs Vej 12 Leder Ingrid Fuglseth Jensen Normerede pladser 0-3 år Normeret

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK I TINSOLDATEN

SUNDHEDSPOLITIK I TINSOLDATEN SUNDHEDSPOLITIK I TINSOLDATEN Politikken er udarbejdet af personalet og bestyrelsen i fælleskab og ved opstart har hele forældregruppen været inddraget. Overordnet målsætning Vi ønsker i fællesskab med

Læs mere

Figur 8. Meningsfulde vitaliserende fællesskaber

Figur 8. Meningsfulde vitaliserende fællesskaber Ude-hjemme-organisering af læring På Buskelundskolen har vi valgt at organisere os på en måde, hvor skoledagen er opdelt i hjemmetid og uderum for at kunne understøtte elevens læring bedst. Det er pædagogens

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN.

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN. VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN. Vi vil gerne byde dig og din familie velkommen til Kildebækkens Børnehave. Børnehaven er opdelt i 2 stuer, som hedder henholdsvis, Skovhulen og Havhulen. Børnehaven

Læs mere

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen Bestyrelsesmøde onsdag d. 25. marts 2015 kl. 19.00 21.30 i Regnbuen Tilstede: Mette P, Camilla BP, Mette, Sanni, Gunvor, Charlotte, Sara, Anne, Laila og Line Mødeleder: Anne Referent: Line Dagsorden: 1.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for

Læs mere

DEN GODE OVERGANG. Inspireret af foredrag med psykolog Inge Schoug Larsen. Forældremøde 03. maj 2016

DEN GODE OVERGANG. Inspireret af foredrag med psykolog Inge Schoug Larsen. Forældremøde 03. maj 2016 DEN GODE OVERGANG Inspireret af foredrag med psykolog Inge Schoug Larsen Forældremøde 03. maj 2016 FORMÅL - At skabe forståelse for vigtigheden af gode overgange - At skabe fælles overensstemmelse omkring

Læs mere

Forældre nyhedsbrev for marts og april 2014.

Forældre nyhedsbrev for marts og april 2014. Kære forældre. Så er det atter tid for et nyhedsbrev. Dette Nyhedsbrev kommer på hjemmesiden og vil hænge på opslagstavlerne ved stuerne. Husk månedssedlerne også ligger på hjemmesiden, lidt endnu. På

Læs mere

1 Bevægelsespolitik 2012 for Børnehuset Ved Søerne

1 Bevægelsespolitik 2012 for Børnehuset Ved Søerne 1 Bevægelsespolitik 2012 for Børnehuset Ved Søerne Denne bevægelsespolitik er udarbejdet på tværs af afdelingerne i institutionen. Alle medarbejdere har deltaget i udarbejdelsen på et fælles personalemøde.

Læs mere

FYSISK BØRNEMILJØ Solgården Redigeret 27/9-10 Sikkerhedsgruppen i Solgården har udfyldt de følgende skemaer: SPØRGSMÅL JA DELVIST HANDLEPLAN NØDVENDIG

FYSISK BØRNEMILJØ Solgården Redigeret 27/9-10 Sikkerhedsgruppen i Solgården har udfyldt de følgende skemaer: SPØRGSMÅL JA DELVIST HANDLEPLAN NØDVENDIG FYSISK BØRNEMILJØ Solgården Redigeret 27/9-10 Sikkerhedsgruppen i Solgården har udfyldt de følgende skemaer: 1. Vurderes det, at børnehuset har plads nok?, indendørs har vi mange rum og pænt med plads

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

VELKOMMEN I BØRNEHAVEN. Kære

VELKOMMEN I BØRNEHAVEN. Kære BØRNEHAVEN 2 VELKOMMEN I BØRNEHAVEN Kære Du skal gå hos, hvor de voksne hedder Du skal starte d. kl. I løbet af den første uge vil vi tage en snak med dine forældre for at lære dig lidt bedre at kende,

Læs mere

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11.

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11. Indledning Med denne information ønsker Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune at give et overblik over sprogstimulering til tosprogede småbørn, der ikke går i børnehave og som derfor deltager

Læs mere

Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14

Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14 Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14 1: Status på det overordnede arbejde med læreplaner Vi gik ind i det nye Dagtilbud Sydøst i 2013 med de allerede indgåede aftaler fra det tidligere dagtilbud:

Læs mere

Uddannelsesplan for klubben Rosenhøj 2016

Uddannelsesplan for klubben Rosenhøj 2016 Uddannelsesplan for klubben Rosenhøj 2016 Klubben Rosenhøj (Fritids og ungdomsklub) Søndervangs Alle 40 8260 Viby J Telefon: 51235934 www.uiaa.dk Fritidsleder: Merete Poulsen Mobil: 29209083 Mail: mpou@aarhus.dk

Læs mere

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag Pædagogiske læreplaner Generelt pædagogisk grundlag Vi ønsker at skabe et børneliv for børn og forældre, som ruster børnene til livets udfordringer, til glæde for dem selv, deres omgivelser og samfundet

Læs mere

Vi arbejder med. kontinuitet og udvikling i daginstitutionen. Af Stina Hendrup

Vi arbejder med. kontinuitet og udvikling i daginstitutionen. Af Stina Hendrup Vi arbejder med kontinuitet og udvikling i daginstitutionen Af Stina Hendrup Indhold Indledning.............................................. 5 Hvilke forandringer påvirker daginstitutioner?...................

Læs mere

Under 1 år 0 0,0% 1 år 0 0,0% 2 år 1 11,1% 3 år 3 33,3% 4 år 2 22,2% 5 år 3 33,3% 6 år 0 0,0% 7 år 0 0,0% I alt 9 100,0%

Under 1 år 0 0,0% 1 år 0 0,0% 2 år 1 11,1% 3 år 3 33,3% 4 år 2 22,2% 5 år 3 33,3% 6 år 0 0,0% 7 år 0 0,0% I alt 9 100,0% Wiemosen Hvad er dit barns alder? Under 1 år 0 0,0% 1 år 0 0,0% 2 år 1 11,1% 3 år 3 33,3% 4 år 2 22,2% 5 år 3 33,3% 6 år 0 0,0% 7 år 0 0,0% Hvad er dit barns køn? Dreng 6 66,7% Pige 3 33,3% Hvor længe

Læs mere

Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune

Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune Hvor henvender jeg mig? I pladsanvisningen, Odinsgade 12, 8900 Randers C. Tlf.: 8915 1420 Mail: pladsanvisningen@randers.dk Pladsanvisningens

Læs mere

Aftale 2013. Børnehavens navn

Aftale 2013. Børnehavens navn Aftale 2013 Børnehavens navn Jammerbugt kommune Harriet Meisner Søren Brink Tine Hedemann Tjell Børnechef Udvalgsformand Aftaleholder Aftalen gælder for 2013-1 - 1.0 Introduktion til aftalestyring Aftalestyring

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehuset Frydenhøj Tilsynsbesøg Dato: Den 11. september 2012 Tilsynsform: Besøg i alle tre afdelinger den 10. september 2012 samt tilsynsdialog den 11. september

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Molevitten

Velkommen i Børnehuset Molevitten Velkommen i Børnehuset Molevitten FRITIDSHJEMMET PALETTEN KRIDTHUSET VELKOMMEN i Børnehuset Molevitten. Bestyrelsen og medarbejderne ser samarbejdet mellem forældre og pædagoger som en af de mest betydningsfulde

Læs mere