Information til sygemeldte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information til sygemeldte"

Transkript

1 Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks. din ægtefælle eller dit barn er syge Hvis du er sygemeldt i længere tid, har du større risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Du bliver derfor ikke overladt til dig selv. Vi tager kontakt til dig tidligt i forløbet og tilbyder dig hjælp til at holde dig aktiv og til at fastholde fokus på, hvad du kan trods sygdom. Man skal ikke tænke sig enten helt syg eller helt rask. Sygdom og arbejde kan sagtens forenes. Samarbejdet med Jobcenter Viborg en aktiv sygemelding Fordi sagsbehandlingen afhænger af dine oplysninger, er det vigtigt, at du bidrager så meget som muligt til, at vi får et realistisk billede af din situation. Hvis du er i arbejde, men bliver uarbejdsdygtig og er sygemeldt fra dit arbejde i længere tid, kan det blive sværere at komme tilbage i arbejde. Jobcenter Viborg har derfor stort fokus på at fastholde din tilknytning til arbejdsmarkedet i samarbejde med dig. En aktiv sygemelding betyder, at vi allerede efter kontakt med dig vil undersøge muligheden for, at du eksempelvis kan være delvis raskmeldt på din arbejdsplads eller deltage i aftalte aktiviteter i sygeperioden. På den måde kan du eventuelt undgå fyring og udstødning fra arbejdsmarkedet. Alle former for aktiviteter tilrettelægges under hensyn til din helbredsmæssige situation. Hvem følger op og giver tilbud Det er Jobcenter Viborg der følger op overfor dig, og som du aftaler aktiviteter med. Fastholde dig i jobbet - delvis raskmelding De fleste vil kunne arbejde lidt under sygeforløbet, og der er under sygemeldingen mulighed for at starte delvis op på arbejdspladsen eksempelvis nogle timer dagligt. Jobcenter Viborg har jobkonsulenter, der kan deltage i forebyggende samtaler og rådgivning på din arbejdsplads, så der kan findes en løsning på, hvordan du kan bevare dit job eller eventuelt få et andet job på din nuværende arbejdsplads. Jobkonsulenterne kan iværksætte støtteforanstaltninger for at fastholde dig på virksomheden. F.eks. tilbyder Jobcenter Viborg, at ergoterapeut tager med på dig arbejdsplads for at hjælpe med hensigtsmæssig indretning og eventuelle hjælpe midler, sådan at du kan fortsætte i jobbet i sygeperioden og efter sygeperioden. Der kan eventuelt også tilbydes personlig assistance, hvor en anden bliver aflønnet for at hjælpe dig. For lønmodtagere kan der udbetales sygedagpenge, hvis man er fraværende fra jobbet pga. sygdom min. 4 timer/uge. For selvstændige kan der ved delvis raskmelding udbetales 50 eller 75% sygedagpenge. Øvrige aktiviteter Hvis du ikke har en arbejdsplads, som du kan vende tilbage til i en delvis raskmelding, vi du få et andet tilbud med henblik på tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Læs mere på Løbende kontakt under sygemeldingen Lovgivningen stiller forskellige krav alt efter hvordan dine udsigter for at vende tilbage til arbejdsmarkeder er. Kommunen skal derfor inddele sygemeldte borgere i kategorigrupperne 1-3.

2 Kategori 1 Du er sygemeldt af noget, der ikke truer din arbejdsevne. Du vil som regel være fuldt arbejdsdygtig inden for uger. Du kan også have haft et langt sygdomsforløb, men er ved at få det bedre. Kategori 2 Din sygemelding kan være langvarig, eller din arbejdsevne kan være truet. Måske ved lægen ikke præcist, hvad du fejler. Måske skal du opereres eller have andre behandlinger, man ikke kender resultatet af. Du kan også være syg pga. stærke smerter eller af psykiske årsager. Du kan deltage i et aktivt tilbud. Kategori 3 Din sygemelding vil blive lang, og som regel er der en diagnose. Du har måske en alvorlig sygdom, der vil nedsætte din evne til at arbejde som før, eller der er risiko for, at du ikke kan arbejde igen. Din sygemelding vil være langvarig, men det forventes, at du vender tilbage på normale vilkår. Opfølgning Du bliver kontaktet af jobcenteret senest efter 8 ugers sygemelding og igen inden der er gået 3 måneder fra 1. fraværsdag. Herefter vil der løbende blive fuldt op i din sag under din sygemelding. Du skal være aktiv i din sygeperiode og deltage i tilbud, der dels vedligeholder din arbejdsevne og dels støtter dig i forhold til at vende tilbage i job. Der skal udarbejdes en skriftlig plan for opfølgning, som bliver sendt til dig senest efter anden samtale mellem dig og din sagsbehandler. Hvornår kan du få sygedagpenge Sygedagpengeloven 7 angiver to grundlæggende betingelser for at man kan få sygedagpenge: Du skal være uarbejdsdygtig. Det betyder, at du, ud fra en samlet vurdering, ikke kan varetage de arbejdsfunktioner, som din arbejdsgiver har mulighed for at give dig. Hvis du er ledig foretages vurderingen i forhold til fagområde, du er meldt ledig fra. Der er dig, der er syg. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks. din ægtefælle eller dit barn er syge. For at kunne modtage sygedagpenge skal du desuden Følge behandlingsplanen fra læge, speciallæge, sygehus, eller genoptræningsprogrammet. Deltage i opfølgningen på Jobcenter Viborg. Deltage i tilbud eller afklarende aktiviteter. Du skal kunne modtage daglig post og kunne møde med dags varsel såfremt dit helbred tillader det. Du behøver altså ikke opholde dig på din bopæl, men du skal opholde dig i Danmark. At miste retten til sygedagpenge Din ret til sygedagpenge bortfalder, Hvis du imod lægens opfordring afviser at lade dig indlægge på sygehus, afviser at modtage nødvendig lægebehandling, eller hvis du mod lægens eller kommunens opfordring afviser at deltage i hensigtsmæssig optræning for at genvinde din arbejdsevne Hvis du forhaler helbredelsen Hvis du uden rimelig grund undlader at medvirke til kommunens opfølgning og tilbud Hvis du ikke opfylder din pligt til at anmelde eller dokumentere fraværet

3 Standby ordning Hvis der er tale om alvorlig sygdom, hvor kontakt til den sygemeldte ikke er hensigtsmæssig eller mulig på grund af den sygemeldtes helbredssituation, foregår opfølgningen uden kontakt til den sygemeldte (standby). Ved vurderingen af om en sygdom er alvorlig indgår navnlig, om sygdommen er livstruende. Når opfølgningen sættes på standby sker opfølgningen uden samtaler og kontakt i øvrigt til den sygemeldte. Den sygemeldte skal heller ikke have aktive tilbud. Det beror altid på en konkret vurdering i den enkelte sag, hvordan opfølgningen tilrettelægges. I denne vurdering indgår bl.a., om der er tale om alvorlig sygdom. Diagnosen har derfor en væsentlig betydning Arbejdsmarkedsstyrelsen har i samarbejde med Lægeforeningen og større patientforeninger udarbejdet en diagnoseliste, der kan anvendes til standby-ordningen og som omfatter livstruende alvorlig sygdomme, hvor kontakt til den sygemeldte ikke er hensigtsmæssig eller mulig på grund af den sygemeldtes helbredssituation. Bred vurdering af arbejdsevnen Hvis din sygdom varer mere end tre måneder, er det ikke nok at vurdere din arbejdsevne ud fra det arbejde, du havde før sygemeldingen. Din arbejdsevne vil da blive vurderet på et bredere grundlag, og du kun vil blive betragtet som uarbejdsdygtig, når du ikke kan varetage er arbejde som anses for passende. Det kan være et andet job inden for dit uddannelsesområde, eller det kan være et andet arbejde, som du er kvalificeret til. Hvor længe kan du få sygedagpenge Din ret til at modtage sygedagpenge ophører, når du har fået udbetalt sygedagpenge eller løn under sygdom i mere end 52 uger i de 18 forudgående kalendermåneder (26 uger inden for 12 måneder, hvis du er/bliver pensionist). Der kan dog i visse tilfælde undtagelsesvis være mulighed for en forlængelse. Jobcenteret anbefaler, at du søger råd og vejledning hos din faglige organisation før, du starter i et afklaringsforløb med henblik på, du bliver raskmeldt og vender tilbage til forsørgelse på dagpenge fra din A- kasse. 56 aftale Hvis du lider af en kronisk sygdom, som lægen skønner, kan give et øget sygefravær svarende til 10 dage over et år, kan der indgås en aftale om, at din arbejdsgiver får udbetalt sygedagpenge fra første sygedag - mod normalt efter 21 dages sygefravær. Aftalen indgås for to år. 58 aftale selvstændige Samme betingelser som for lønmodtagere. Kontakt Ydelseskontoret, hvis du har spørgsmål til ordningen. Afholdelse af ferie Hvis du under sygemeldingen ønsker at afholde ferie, skal du altid kontakte din sagsbehandler. Du kan ikke få udbetalt sygedagpenge, når du holder ferie. Udbetaling af feriepenge Hvis du ikke har haft mulighed for at holde ferie pga. din sygdom, har du i visse tilfælde mulighed for at få udbetalt dine feriepenge, uden at du holder ferie, og uden at det berører dine sygedagpenge. Dette betyder, at du ikke har afholdt dine tre ugers hovedferie i perioden 1. maj til 30. september, kan Ydelseskontoret attestere dit feriekort en ugen inden 1. oktober. De resterende to ugers ferie for perioden 1. oktober til 30. april vil kunne attesteres af Ydelseskontoret en uge inden 1. maj. Aktindsigt m.v.

4 Du har mulighed for at tage en bisidder med til opfølgningssamtalerne på Jobcenteret. Du har ret til at få en kopi af alle Jobcenterets akter i din sag. Når Jobcenteret træffer afgørelser, vil du blive hørt og kan gøre indsigelse. Har du flere spørgsmål? Du kan kontakte Jobcenter Viborg på: Tlf.: eller mail: Husk at oplyse dit cpr.nr. Hvis dine spørgsmål omhandler udbetalingen af dine sygedagpenge skal du kontakte Ydelseskontoret, Prinsens alle 5. Tlf.: Mine noter Min sagsbehandler er: Tlf.: Telefontid: Andet: Personnummer: Erklæring om raskmelding Navn: Adresse: Jeg erklærer, at jeg er fuld arbejdsdygtig, og min sidste sygedag var den: Dato: Dato: Underskrift: Sendes til Ydelseskontoret, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg

5 I denne folder kort information om: Dine rettigheder og pligter, når du får sygedagpenge. Hvad du og vi i fællesskab kan gøre for, at du kommer i arbejde igen.

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb...

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... Når du bliver syg Indholdsfortegnelse Forord... 3 At være aktiv sygemeldt... 4 Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5 Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... 6 Ved alvorlig livstruende sygdom...

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

NÅR EN BORGER BLIVER SYG Stærkere samarbejde mellem jobcenter og læge om sygemeldte borgere

NÅR EN BORGER BLIVER SYG Stærkere samarbejde mellem jobcenter og læge om sygemeldte borgere Træder delvist i kraft den 1. juli 2014 NY SYGEDAGPENGEMODEL NYE REGLER Resterende ændringer træder i kraft den 5. januar CK FAST-TR A T ER IS R F S ID NYE T ARINGSJOBAFKL LØB FOR NÅR EN BORGER BLIVER

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave I gang igen efter længerevarende sygdom 5. udgave De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Sygefraværsreformen - 2009

Sygefraværsreformen - 2009 Indhold Sygefraværsreformen - 2009 www.finkelstein.dk Sygefraværsreformen og dens forudsætninger Ny lovgivning om sygefravær Sygedagpengeloven Tilbud til sygemeldte mv. -Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE JULI 2014 Forord Den 1. juli 2014 træder første del af sygedagpengereformen i kraft, og ved årsskiftet følger den

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 18. juni 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. Revideret oktober 2013. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning

I gang igen. efter længerevarende sygdom. Revideret oktober 2013. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning I gang igen efter længerevarende sygdom Revideret oktober 2013 Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er redigeret af: Hugo Knudsen, Socialrådgiver,

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Personalehåndbog Sygdomspolitik. Sygdomspolitik

Personalehåndbog Sygdomspolitik. Sygdomspolitik Sygdomspolitik Indledning Et af hovedelementerne i KTO-forliget 2008 1 er, at der kommer øget fokus på de ansattes trivsel, sundhed og tryghed. Parterne har indgået en aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne.

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, Arbejdsfastholdelse Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Ved at arbejde aktivt med fastholdelse

Læs mere

Sygefraværssamtalen: Hvad må du spørge om?

Sygefraværssamtalen: Hvad må du spørge om? S I D E 1 SOCIALT ENGAGEMENT: Sygefraværssamtalen Fastholdelsesplan Mulighedserklæring Sygefraværssamtalen: Hvad må du spørge om? I sommeren 2009 og i begyndelsen af 2010 træder ny lovgivning i kraft om

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere