Kridt, kalk, katastrofer og kæmpe bæster

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kridt, kalk, katastrofer og kæmpe bæster"

Transkript

1 Stevns Klint Kridt, kalk, katastrofer og kæmpe bæster Stevns Klint i det østlige Danmark er netop blevet erklæret for UNESCO Verdensarv. Det er den blevet fordi den midt i mellem sine karakteristiske lag af kalk og kridt gemmer på en dramatisk fortælling fra en af de vigtigste tidsperioder i livets historie, nemlig afslutningen af Kridttiden for 66 millioner år siden, og den gigantiske massedød, der udryddede omkring halvdelen af dyrelivet på jorden, inklusiv de landlevende dinosaurer (Fig. 1). Det var netop ved Stevns Klint, at der er blevet fundet svar på, hvad der udløste denne massedød. 8 TEMA // Stevns klint Fig. 1. Stevns Klint set fra stranden ved Højerup, med udsigt til den delvist nedfaldne Højerup Kirke. Bag dets maleriske ydre gemmer sig historien om en af de største katastrofer i livets historie! Foto: Jakob Lautrup/GEUS

2 9 TEMA // Stevns klint

3 10 TEMA // Stevns klint Skrivekridtet Nederst i klinten møder vi skrivekridtet, som stammer fra sidste halvdel af Kridttiden for ca. 66 millioner år siden. Skrivekridtet er en meget finkornet type kridt, der smitter af på fingrene, når man rører ved det. Skrivekridtet består hovedsaligt at mikroskopiske kalkskaller kaldet kokkolitter. Kokkolitterne er små tallerkenformede plader, som er dannet beskyttet inde i mikroskopiske alger, der har levet i vandmasserne (Fig. 2). Ganske langsomt og gennem millioner af år er disse kalkplader drysset ned på havbunden og har dannet de mægtige kridtlag, der ligger i Danmarks undergrund og som ved Stevns opnår en tykkelse på over 900 meter. Havbunden i Kridthavet har altså bestået af blødt kridtmudder, og dette har givet store udfordringer for de dyr, der har levet på havbunden den gang. Ser man på de fossiler, man kan finde i skrivekridtet, så kan man faktisk se netop mange af de tilpasninger, dyrene har udviklet for at kunne leve på den bløde bund. Søpindsvin har normalt lange spidse pigge til at forsvare sig og afskrække rovdyr med, men nogle af de søpindsvin, man finder i skrivekridtet, har udviklet tykke kølleformede pigge i stedet for. De største og tykkeste af piggene sad som en ring rundt om den nederste del af søpindsvinets skal og har forhindret søpindsvinet i at synke ned i det bløde kridtmudder på havbunden, altså som en slags naturligt udviklede snesko. Havsvampene, der levede på havbunden, udviklede et stærkt forgrenet rodnet, der gik langt ned i det bløde kridtmudder så de kunne holde sig oprejst på havbunden og ikke vælte om i det bløde slam (Fig. 3). Livet i det åbne hav Livet i Kridttidens hav var fyldt med farer, det vidner fossilerne af mange typer drabelige rovdyr i alle størrelser om (Fig. 4). Blandt fiskene var der en gruppe rovfisk, der havde udviklet helt enormt lange hjørnetænder i undermunden, som stak langt op over overkæben, når munden var lukket. På grund af deres særprægede udseende kaldes de populært for sabeltandssild, da de er beslægtet med sildefiskene. Hajer fandtes der mange forskellige arter af, lige fra små bundlevende former til oceangående kæmper på op mod seks meters længde. Men de rovdyr, der måske er bedst kendt fra Kridttidens hav, er de forskellige grupper af marine krybdyr, der havde tilpasset sig et liv i havet. De store svaneøgler fandtes i to former, en korthalset og en langhalset form. Deres krop var Fiskeleret og den store massedød! En vigvtig del af svaret på det spørgsmål kan findes netop i Stevns Klint. De øverste meter af skrivekridtet kaldes populært for Gråkridtet, det navn har det fået på grund af dets indhold af kulstof, der menes at stamme fra vulkansk aktivitet. Og netop vulkansk aktivitet er der masser af på Jorden i slutningen af Kridttiden. I vore dages Indien finder vi en gammel vulkansk provins, der var aktiv i perioden lige ommange dyrearter begyndte at forsvinde langsomt hen i mod slutningen af Kridttiden. Økosystemet var tydeligvis i krise, men hvad skete der egentligt? kort og kompakt, og deres fire lemmer var omdannet til stærke luffer. De var hurtige svømmere, og deres mund fyldt med lange sylespidse tænder vidnede om, at de var aktive jægere. De allerstørste svaneøgler kunne blive omkring 17 meter lange, og deres rester er fundet over hele verden. Et af de andre store marine krybdyr, Mosasaureren, er en tæt slægtning til varaner og firben, som op gennem slutningen af Kridttiden langsomt tilpassede sig perfekt til et liv i havet. Dens lemmer blev omdannet til luffer, dens hale blev fladtrykt og endte i en finne, som den kunne styre med. Mosasaurerene nåede at udbrede sig til hele verden og udvikle former på omkring 15 meters længde inden de uddøde ved slutningen af Kridttiden. Ved Stevns Klint er der fundet knogler og tænder fra to forskellige typer mosasaurere. Blæksprutterne, og især ammonitterne, hvis smukke oprullede skaller er meget flotte fossiler, var en anden meget talrig gruppe i Kridttidens hav. Belemnitter, eller vættelys stammer fra en anden gruppe af blæksprutter, der ikke levede i en skal. De havde i stedet en aflang kalkpig inde i bagkroppen, der afstivede dem, mens de svømmede i vandet. Det er denne kalkpig, vi i dag finder som et vættelys, og, ud fra hvor almindeligt et fossil det er at finde, må de have været utrolig talrige i Kridttidens hav. Enden på en æra Kridttiden var en lang periode med stabilt klima og gode livsforhold for livet på Jorden, men hen i mod slutningen af Kridttiden begyndte fossilerne at vise tegn på, at der var krise i økosystemet. På land begyndte mange arter af dinosaurer at uddø i de sidste millioner år af Kridttiden og ved slutningen af Kridttiden, bestod dinosaur-faunaen af meget få arter, som til gengæld var meget udbredte og talrige. I havet kunne man se samme mønster, hvor mange dyrearter begyndte at forsvinde langsomt hen i mod slutningen af Kridttiden. Økosystemet var tydeligvis i krise, men hvad skete der egentligt?

4 Fig. 2. Scanning Elektron Mikroskop billede af skrivekridtets mindste byggesten, kokkolitterne. De tykke lag af skrivekridt består af milliarder og atter milliarder af sådanne plader der gennem millioner af år er sunket ned på havbunden. Foto: Jan Audun Rasmussen Fig. 5. Kammusling med mørke striber i skallen. Striberne stammer måske fa vulkansk sod og aske, der er drysset ned på havbunden. Muslingen er fundet i lagene lige under K/T grænsen. Foto: Jesper Milàn Fig. 3. Fossiler af bundlevende dyr, der er tilpasset livet på Kridthavets bløde bund. Fra venstre søpindsvin med store opsvulmende pigge, en østers med dyb hvælvet skal og havsvampe med stort forgrenet rodnet. Foto: Jesper Milàn Fig. 6. Fiskeleret løber som en tynd gråbrun stribe midt i mellem det fine hvide skrivekridt fra Kridttiden og den grovere bryozokalk fra Tertiærtiden. Foto: Jakob Lautrup/GEUS Fig. 4. Fossiler af de store rovdyr fra kridthavet. Fra venstre; tand fra havkrokodille, hajtand og mosasaur tand. Foto: Jesper Milàn 11 TEMA // Stevns klint

5 12 TEMA // Stevns klint kring slutningen af Kridttiden, og man anslår, at der blev udspyet ca km3 lava. Vulkanismen har samtidigt udledt enorme mængder gasser til atmosfæren, hvilket har påvirket klimaet og sat økosystemet under pres. I muslinger fundet ved Stevns Klint, kan man se sorte streger i deres skaller, som forskere har tolket som vulkansk sod, der er drysset ned på havbunden og blevet indbygget i muslingernes skaller (Fig. 5). Men den begivenhed, der virkelig kommer til at definere slutningen på Kridttiden, er en asteroide på ca. 10 kilometer i diameter, der rammer Jorden på Yucatán halvøen, hvor den Mexicanske Golf ligger i dag. Ved nedslaget eksploderede asteroiden og støvet fra eksplosionen blev slynget i kredsløb om Jorden og forårsagede global solformørkelse og atomvinterlignede tilstande. Den organiske produktion i havet gik i stå, og der blev ikke længere aflejret kridt på havbunden i den periode. Derfor markeres slutningen af Kridttiden med et tyndt mørkt lerlag, der på Stevns Klint kaldes for Fiskeleret (Fig. 6). Resultatet blev et kollaps af fødekæderne i økosystemet og endte med, at over halvdelen af alle dyr på Jorden uddøde, inklusiv alle de landlevende dinosaurer. Det var netop i Fiskeleret ved Stevns Klint man fandt bevis for, at et enormt asteroidenedslag havde påvirket livet på hele Jorden. I 1978 fandt den amerikanske astrofysiker Walter Alwarez, at indholdet af det meget sjældne grundstof Iridium i Fiskeleret var omkring 60 gange højere, end hvad men normalt finder på Jorden. Iridium er meget sjældent på Jorden men ret almindeligt i materiale fra rummet, så ved at regne lidt på det kom Alwarez frem til, at Jorden var blevet ramt af en ca. 10 kilometer stor asteroide. Det endelige bevis for dette nedslag kom 10 år senere, da der delvist begravet under havet ud for Yucatán halvøen blev fundet et 180 kilometer bredt krater af præcis den rigtige alder. I årene efter hypotesen om asteroidenedslaget blev kendt, herskede der en bitter strid mellem forskellige grupper af videnskabsfolk, hvor den ene gruppe stædigt holdt fast ved, at det var den vulkanske aktivitet, der var skyld i den store masseuddøen, mens den anden gruppe lige så stædigt mente, at det udelukkende var asteroiden, der var årsag hertil. Striden blev så hårdt trukket op at, hvis man nærlæser den videnskabelige litteratur om emnet fra den periode, vil man se, at rigtig mange af artiklerne fra begge sider af striden systematisk udelader eller ukritisk afviser, alle data der ikke lige passer med enten vulkan- eller asteroideteorien. Også populærlitteraturen og især TV produktioner fra den tid var hurtige til at hoppe på asteroidebølgen, og stort set alle dinosaurudsendelser Fig. 7. Bryozobanker i kalken ved Stevns Klint. Foto: Jakob Lautrup/GEUS fra 90 erne og fremad indeholder dramatiske computeranimationer af en kæmpeasteroide, der slår ned og dinosaurer, der bliver blæst væk af trykbølgen. I dag har de fleste forskere heldigvis indset, at der ikke findes en enkelt sort-hvid forklaring og at den store masseuddøen skyldes flere faktorer. Grundigere studier af fossilerne fra slutningen af Kridttiden viser også tydeligt, at mange dyregrupper allerede var begyndt at uddø længe før asteroidenedslaget. Man har også fundet spor fra nedslag af andre næsten lige så store asteroider på tidspunkter i Jordens historie, hvor der ikke er nogen massedød tilknyttet. Så den teori, de fleste forskere i dag er enige om, er, at økosystemet i slutningen af Kridttiden var under voldsomt pres på grund af den enorme vulkanske aktivitet. Asteroiden er således slået ned på Jorden på det værst tænkelige

6 tidspunkt, og har så at sige været den meget store dråbe, der har fået bægeret til at løbe over. Kalken Livet blomstrer op igen Efter den store massedød vendte livet i havet langsomt tilbage. På havbunden voksede nu store banker af mosdyr - bryozoer, der havde små kalkskeletter, som nu former de store banker af kalk, der ses i den øverste del af Stevns Klint (Fig. 7). Kalken er meget hårdere end skrivekridtet og har gennem historien dannet grobund for en stor kalkstensindustri, især til byggesten på Stevns halvøen. Faunaen på havbunden bliver hurtigt reetableret, og mange af de samme former for dyr som søpindsvin, armfødder, muslinger, østers og havsvampe findes igen på havbunden. De store forskelle er imidlertid tydeligere, når man ser på livet i de åbne vandmasser. Ammonitterne og belemnitterne, de to grupper af blæksprutter som før havde været ekstremt talrige i havet, er begge uddøde, mens deres mindre almindelige slægtninge, nautilerne, overlevede. Også de store grupper af kæmpe, marine krybdyr som mosasaurene og svaneøglerne er alle uddøde, og blandt toprovdyrene i havet er havkrokodillerne nu de eneste reptiler tilbage (Fig. 8). På landjorden lå alle de økologiske nicher, der før var besat af dinosaurer, øde. De små pattedyr, der gennem hele dinosaurernes 180 millioner år lange herredømme på landjorden, var forvist til et liv i huler i jorden og fik aldrig mulighed for at udvikle former større end mus og rotter. I løbet af de første par millioner år af tiden efter katastrofen udviklede pattedyrene sig dog med lynets hast og besatte alle de tomme 13 TEMA // Stevns klint

7 Boks 1 Møns Klint Dramatisk tektonik fra Istiden De høje klinter af skrivekridt, der kendetegner Møns Klint er resultatet af en helt anden og meget nyere dramatisk historie. De er nemlig dannet under sidste istid, hvor gigantiske gletchere fra syd-øst skubbede enorme flager af kridt op over hinanden, hvilket har givet Møns Klint det karakteristiske udseende med høje stejlt stillede flager af kridt. Geologiske set er kridtet ved Møn lidt ældre end Stevns Klint, og Kridt/Tertiær grænsen findes ikke ved Møns Klint. Så den historie, der gør Møns Klint til den spektakulære attraktion den er i dag, er historien om istidens gletchere, der med enorme kræfter har skubbet gigantiske flager af kridt op foran sig. Senere har havet så gnavet sig ind i stakken af opskudte kridtflager og skabt den dramatiske kystprofil. På Geocenter Møns Klint kan du se hele historien om Møns Klints dannelse og livet i Kridttidens hav. Foto: Rudy Hemmingsen Boks 2 14 TEMA // Stevns klint Faxe Kalkbrud, et unikt koralrev på dybt vand Faxe Kalkbrud er en tredje verdensberømt geologisk kalklokalitet, der igen har en helt anden geologisk historie at fortælle. Kalken i Faxe er ca. 63 millioner år gammel, fra midten af Danien-tiden, og er altså yngre end lagene i både Stevns Klint og Møns Klint. Det helt specielle ved Faxe er tilstedeværelsen af et forstenet dybvandskoralrev, som man i dag kan se som store tværsnit i kalkbruddets vægge. Koralkalken indeholder helt enorme mængder fossiler fra alle de typer dyr, der har levet på revet, og indtil videre kendes mere end 500 forskellige fossile arter fra Faxe. Geomuseum Faxe, der ligger smukt placeret lige på kanten af kalkbruddet, fortæller hele den spændende geologiske historie om livet på det 63 millioner år gamle koralrev, samt den mere end 900 år lange kulturhistorie bag kalkbrydningen i Faxe. Fra museet kan man komme på tur ned i kalkbruddet og selv finde nogle af de mange fossiler fra koralrevet. Foto: Rudy Hemmingsen

8 økologiske nicher på landjorden. Luftrummet var dog stadig dinosaurernes rige, for de seneste års forskning har vist med al tydelighed, at fuglene nedstammer direkte fra en gruppe af små rovdinosaurere, der i slutningen af Juratiden udviklede evnen til at flyve. 15 millioner år efter katastrofen begyndte en gruppe slægtninge til nutidens hovdyr at tilpasse sig et liv i havet og udviklede sig til hvalerne og udfyldte de nicher, de store marine krybdyr efterlod sig ved Kridttidens afslutning. Så bag det smukke ydre gemmer Stevns Klint på en helt enorm geologisk historie om et gammelt økosystems undergang og massedød, en mangeårig videnskabelig strid, samt den spæde begyndelse for de dyregrupper, der i dag er de dominerende på Jorden. Stevns Museum i Højerup, som er en del af Østsjællands Museum, har en stor udstilling om livet i Kridthavet, og hvad det vil sige at være UNESCO Verdensarv. Museet tilbyder ture og arrangementer for alle, som vil vide mere om Stevns Klint og den fantastiske geologiske historie, den gemmer. Du kan læse mere om museets undervisningstilbud til grundskoler og gymnasier på Det er tilladt at samle fossiler ved hele Stevns Klint. Man skal blot overholde nogle simple regler, der skal sikre at klinten altid vil være et flot og indbydende sted at besøge for de næste generationer af gæster. Museet er også involveret i internationale forskningsprojekter, der skal give os endnu mere indsigt i, hvad der egentligt skete den dag for 66 millioner år siden. Fig. 8. I starten af Tertiærtiden var havkrokodillerne, sammen med hajerne de eneste store rovdyr i havet. Model fra Geomuseum Faxe. Foto: Jesper Milàn Boks 3 Fossilsamling langs Stevns Klint Det er tilladt at samle fossiler ved hele Stevns Klint. Man skal blot overholde nogle simple regler, der skal sikre, at klinten altid vil være et flot og indbydende sted at besøge for de næste mange generationer af besøgende. Det er forbudt at hakke i selve klinten, men der ligger altid rigeligt med nedfaldne blokke på stranden man kan undersøge. Pil ikke i Fiskeleret der skal også være noget at se for de næste der kommer. Klinten i Højerup er særlig sårbar, og derfor er det ikke tilladt at benytte hammer og mejsel der. Men du må godt samle hvad der ligger løst på stranden. Hvis du tror du har fundet noget spændende eller sjældent så kan du kontakte Østsjællands Museum og få nogle af deres eksperter til at kigge på det. Læs mere på: Artiklen er skrevet af: Jesper Milàn Museumsinspektør, Ph.d. Geomuseum Faxe/Østsjællands Museum Tove Damholt Museumsdirektør, Geolog, Ph.d. Østsjællands Museum 15 TEMA // Stevns klint

Plakaten - introduktion

Plakaten - introduktion Plakaten - introduktion På plakaten kan du se den store havøgle Mosasaurus. Den var et krybdyr, der kunne blive helt op til 15 meter langt. Nogle kalder den for havets Tyrannosaurus. Det var fordi den

Læs mere

Kridttiden er den geologiske DE DANSKE

Kridttiden er den geologiske DE DANSKE DE DANSKE Mens dinosaurerne herskede på landjorden, tilhørte havets toprovdyr i Kridttiden en helt anden gruppe krybdyr kaldet mosasaurer. Et nyt fund fra Stevns Klint viser, at der i Kridttidens slutning

Læs mere

Naturhistorier. Statens Naturhistoriske Museum Nr. 2 2014

Naturhistorier. Statens Naturhistoriske Museum Nr. 2 2014 Naturhistorier.... Statens Naturhistoriske Museum Nr. 2 2014 Dendrogramma en ny gren på Livets træ? 2 Kridthavets havmonstre 7 Det dyrebare den største udstilling i museets historie 12 Sommer-Trøffel i

Læs mere

Hvordan er det gået til?

Hvordan er det gået til? Hvordan er det gået til? Der er både isbjørne og mennesker i Grønland. Hvordan passer de til deres omgivelser? Pingviner kan godt klare sig i zoologisk have i Danmark. Hvorfor lever der ikke pingviner

Læs mere

Referat af Stevns-turen 19. maj 2016

Referat af Stevns-turen 19. maj 2016 STEVNS KLINT OG STEVNSFORTET TORSDAG DEN 19. MAJ 2016 Kære senior DHI Seniorklub indbyder l en forårstur l Kalklandet på Stevns. Vi mødes på Stevns Museum, hvor Jesper Milàn introducerer os l Stevns Klints

Læs mere

NV Europa - 55 millioner år Land Hav

NV Europa - 55 millioner år Land Hav Fur Formationen moler og vulkanske askelag. Fur Formationen består overvejende af moler med op mod 200 tynde lag af vulkansk aske. Lagserien er ca. 60 meter tyk og forefindes hovedsagligt i den vestlige

Læs mere

Østsjællands Museum - Vækstplan

Østsjællands Museum - Vækstplan Østsjællands Museum - Vækstplan Østsjællands Museum havde ved indgangen til 2016 en række udfordringer. Museets udfordringer er oplistet nedenfor. Udgangspunktet museets udfordringer Stor kompleksitet

Læs mere

skatte Jagten på forårets og naturens Tema for Påsken 2010 Grib tiden og jagt nutidens skatte i Påsken på Møns Klint

skatte Jagten på forårets og naturens Tema for Påsken 2010 Grib tiden og jagt nutidens skatte i Påsken på Møns Klint Velkommen til Camping Møns Klint Jagten på forårets og naturens skatte Tema for Påsken 2010 Møns Klint - der hvor Danmark blev født Grib tiden og jagt nutidens skatte i Påsken på Møns Klint Program for

Læs mere

Krabbelagene ved Sangstrup Klint med en krabbefauna fra Nedre Danien

Krabbelagene ved Sangstrup Klint med en krabbefauna fra Nedre Danien Krabbelagene ved Sangstrup Klint med en krabbefauna fra Nedre Danien Af Henrik S. Jensen (alle fotos, forfatteren) Sangstrup Klint set fra Fornæs-siden På kyststrækningen mellem Fornæs Fyr og Sangstrup

Læs mere

Stevns Klint Forvaltningsplan 2011

Stevns Klint Forvaltningsplan 2011 Stevns Klint Forvaltningsplan 2011 version januar 2012 Forord Stevns Klint er en geologisk lokalitet i særklasse, der bærer vidnesbyrd om en vigtig periode i Jordens historie. For 65 millioner år siden

Læs mere

Kridt (Maastrichtien) i Danmark og på Rügen. Klubaften mandag den 28. marts 2011

Kridt (Maastrichtien) i Danmark og på Rügen. Klubaften mandag den 28. marts 2011 Kridt (Maastrichtien) i Danmark og på Rügen Klubaften mandag den 28. marts 2011 Perioden Kridt og forekomster på overfladen Hele Kridt-perioden: 144-65 millioner år siden i alt 79 millioner år OBS! forskel

Læs mere

Kortbilag 2 - Gjerrild Klint, Sangstrup og Karlby Klinter og Bredstrup Klint.

Kortbilag 2 - Gjerrild Klint, Sangstrup og Karlby Klinter og Bredstrup Klint. Kortbilag 2 - Gjerrild Klint, Sangstrup og Karlby Klinter og Bredstrup Klint. Indhold: Sangstrup Karlby Klinter (Århus amt) Side 02 Bredstrup, Sangstrup, Karlby, Gjerrild Klinter (Skov- og Naturstyrelsen)

Læs mere

skatte Jagten på forårets og naturens Tema for Påsken 2012 Grib tiden og jagt nutidens skatte i Påsken på Møns Klint

skatte Jagten på forårets og naturens Tema for Påsken 2012 Grib tiden og jagt nutidens skatte i Påsken på Møns Klint Velkommen til Camping Møns Klint Møns Klint - der hvor Danmark blev født Tema for Påsken 2012 Jagten på forårets og naturens Bo 4 dage på Camping Møns Klint i Påsken og få gratis aktivitetspas til GeoCenter

Læs mere

Opgaveark. Dinosaurernes tid. Navn: Klasse:

Opgaveark. Dinosaurernes tid. Navn: Klasse: Opgaveark Dinosaurernes tid Navn: Klasse: Mål for emnet: Hvor meget ved jeg før jeg går i gang Skriv et tal fra 0-5 Så meget ved jeg, når jeg er færdig Skriv et tal fra 0-5 Jeg ved, hvad en dinosaur er

Læs mere

Lærervejledning danskedinosaurer.dk

Lærervejledning danskedinosaurer.dk Lærervejledning danskedinosaurer.dk Af Henrik Nørregaard, Naturfagskonsulent Indhold, lærervejledning: Bag om danskedinosaurer.dk Emne og målgruppe Fælles Mål Anvendelighed i forhold til klassetrin Forslag

Læs mere

PÅ SPORET AF DE BORNHOLMSKE DINOSAURER

PÅ SPORET AF DE BORNHOLMSKE DINOSAURER P Å SPORET AF DE BORNHOLMSKE DINOSAURER Hvis man skal på dinosaurjagt i Danmark, er Bornholm det eneste sted hvor der i dag er mulighed for at finde rester af dinosaurer. Det skyldes at Danmark som vi

Læs mere

ord hoved skoleavisen com En skoleavis om Danmarks geologi Udgivet i samarbejde med Nr. 21

ord hoved skoleavisen com En skoleavis om Danmarks geologi Udgivet i samarbejde med  Nr. 21 skoleavisen com Et undervisningstilbud fra metroxpress og Turbine Forlaget Udgivet i samarbejde med www.jordihovedet.dk ord i e hoved J t En skoleavis om Danmarks geologi [04] 70 millioner år siden»dræberøgle

Læs mere

O V E R L E V E L S E N S A B C

O V E R L E V E L S E N S A B C Lærervejledning Charles Darwins evolutionsteori om artsdannelse bygger på begreberne variation og selektion og er et fundamentalt emne, da den er teorigrundlaget for hele videnskabsfaget biologi. Det er

Læs mere

SPECIALARTIKLER. Peter Japsen

SPECIALARTIKLER. Peter Japsen SPECIALARTIKLER GEOLOGIEN DER BLEV VÆK Peter Japsen Kridtklinter øst for Dieppe på den franske kanalkyst. Aflejringer fra det vældige kridthav, der dækkede hele det nordvestlige Europa fra Baltikum i øst

Læs mere

skatte Jagten på forårets og naturens Tema for Påsken 2011 Grib tiden og jagt nutidens skatte i Påsken på Møns Klint NYHED Aktivitets g n n m i t p l

skatte Jagten på forårets og naturens Tema for Påsken 2011 Grib tiden og jagt nutidens skatte i Påsken på Møns Klint NYHED Aktivitets g n n m i t p l øns Klint M g n i p Cam l i t n me m o Velk Møns Klint - der hvor Danmark blev født Tema for Påsken 2011 Jagten på forårets og naturens skatte Grib tiden og jagt nutidens skatte i Påsken på Møns Klint

Læs mere

Vadehavet. Navn: Klasse:

Vadehavet. Navn: Klasse: Vadehavet Navn: Klasse: Vadehavet Vadehavet er Danmarks største, fladeste og vådeste nationalpark. Det strækker sig fra Danmarks vestligste punkt, Blåvandshuk, og hele vejen ned til den tyske grænse. Vadehavet

Læs mere

Østsjællands Museum - Vækstplan

Østsjællands Museum - Vækstplan Østsjællands Museum - Vækstplan Østsjællands Museum havde ved indgangen til 2016 en række udfordringer. Museets udfordringer er oplistet nedenfor. Udgangspunktet museets udfordringer Stor kompleksitet

Læs mere

Sten. Naturekspeditionen

Sten. Naturekspeditionen Stenene i landskabet/strandsten ved hav og fjord De danske strande er blandt de mest stenrige i verden. Her findes der en utrolig variation af sten. Stenene varierer med hensyn til blandt andet størrelse,

Læs mere

Fest og ferie ved Stevns Klint

Fest og ferie ved Stevns Klint Fest og ferie ved Stevns Klint Velkommen til Konference & Hotel Klinten Konference & Hotel Klinten ligger direkte ud til Østersøen med udsigt til Rødvigs bedste badestrand og Stevns hyggeligste havn, Rødvig

Læs mere

Samlet snak igen. Ser og mærker en østersskal og et stykke 100% kalcit. De bliver spurgt til om de ved hvad 100% er.

Samlet snak igen. Ser og mærker en østersskal og et stykke 100% kalcit. De bliver spurgt til om de ved hvad 100% er. Cool kridt Har I tænkt på hvor tavlekridt kommer fra? Det kommer faktisk nede fra jorden og er mange millioner år gammelt fra den tid hvor dinosaurerne levede. Nu skal I lære meget mere om kridt. Men lad

Læs mere

Geologi 2009 Bogen Geografi C s Hvad hedder teorien om universets dannelse og hvornår menes det at have fundet sted?

Geologi 2009 Bogen Geografi C s Hvad hedder teorien om universets dannelse og hvornår menes det at have fundet sted? Geologi 2009 Bogen Geografi C s. 9 27 Spørgsmål til teksten besvares under læsningen. Jordens dannelse og sporene efter liv 1. Hvorfor kan de geologiske processer ikke eftervises i laboratorium forsøg?

Læs mere

1. Hvorfor kan de geologiske processer ikke eftervises i laboratorium forsøg?

1. Hvorfor kan de geologiske processer ikke eftervises i laboratorium forsøg? Grundbogstekst: Tomas Westh Nørrekjær m.fl.: " Naturgeografi C, s. 8-27 Spørgsmål til teksten besvares under læsningen. Jordens dannelse og sporene efter liv 1. Hvorfor kan de geologiske processer ikke

Læs mere

Dinosaurer og andre fortidsdyr

Dinosaurer og andre fortidsdyr A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

FAKTA Alder: Oprindelsessted: Bjergart: Genkendelse: Stenen er dannet: Oplev den i naturen:

FAKTA Alder: Oprindelsessted: Bjergart: Genkendelse: Stenen er dannet: Oplev den i naturen: Alder: 250 mio. år Oprindelsessted: Oslo, Norge Bjergart: Magma (Vulkansk-bjergart) Genkendelse: har en struktur som spegepølse og kan kendes på, at krystaller har vokset i den flydende stenmasse/lava.

Læs mere

Universet. Opgavehæfte. Navn: Klasse

Universet. Opgavehæfte. Navn: Klasse Universet Opgavehæfte Navn: Klasse Mål for emnet: Rummet Hvor meget ved jeg før jeg går i gang Skriv et tal fra 0-5 Så meget ved jeg, når jeg er færdig Skriv et tal fra 0-5 Jeg kan beskrive, hvad Big Bang

Læs mere

Koralrevet ved Faxe. Det grænseløse kridthav i en drivhusverden

Koralrevet ved Faxe. Det grænseløse kridthav i en drivhusverden Koralrevet ved Faxe Det grænseløse kridthav i en drivhusverden I kridttiden er der uendelig varmt på Jordens overflade. Koncentrationen af kuldioxid er i visse perioder fire gange højere end i dag og vandstanden

Læs mere

NV Europa - 55 millioner år Land Hav. Fur Formationen moler og vulkanske askelag.

NV Europa - 55 millioner år Land Hav. Fur Formationen moler og vulkanske askelag. Fur Formationen moler og vulkanske askelag. Fur Formationen består overvejende af moler med op mod 200 tynde lag af vulkansk aske. Lagserien er ca. 60 meter tyk og forefindes hovedsagligt i den vestlige

Læs mere

Oplev Stevns Klint. Stevns Naturcenter

Oplev Stevns Klint. Stevns Naturcenter Oplev Stevns Klint Stevns Naturcenter Smuk og dramatisk Stevns Klint er en ca. 16 kilometer lang kystklint, der strækker sig mellem Rødvig i syd og Bøgeskov Havn i nord. Klinten rejser sig brat fra Østersøen,

Læs mere

Esrum og det mystiske Møn 3.oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og 3

Esrum og det mystiske Møn 3.oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og 3 .oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og Elever indtager vandrehjem og oplever Danmarks fødsel på Møns Klint Rejsen til Møn Lavet af: Nambahlou D.1/10.2014 Det var en lang rejse. Vi skulle både tage

Læs mere

Fra restauranten er der en skøn udsigt ud over Stege Nor og der serveres også udendørs på den hyggelige terrasse. Men vejret skal helst være godt!

Fra restauranten er der en skøn udsigt ud over Stege Nor og der serveres også udendørs på den hyggelige terrasse. Men vejret skal helst være godt! Hotel Præstekilde Det hyggelige hotel har taget det gamle bynavn, Præstekilde, til sig, og tilbyder et rigtig dejligt og afslappende ophold både for familier og par samt golfentusiaster. Nyd den skønne

Læs mere

Solformørkelse. Ali Raed Buheiri Vinding Skole 9.a 2015 Unge forskere Unge forskere junior

Solformørkelse. Ali Raed Buheiri Vinding Skole 9.a 2015 Unge forskere Unge forskere junior Solformørkelse Siden 1851 den 18. juli, er den totale solformørkelse, noget vi hele tiden har ventet på her i Danmark, og rundt i hele verden har man oplevet solformørkelsen, som et smukt og vidunderligt

Læs mere

Fossiler i Danmark. 24. November 2014

Fossiler i Danmark. 24. November 2014 Fossiler i Danmark 24. November 2014 Hvad fortæller jeg om? Hvordan bliver man et godt fossil? Danmark er et smørhul Og så er der også hindringer GEOLOGIEN Hurtig tidsrejse med eksempler på fossiler Ikke

Læs mere

ISTID OG DYRS TILPASNING

ISTID OG DYRS TILPASNING ISTID OG DYRS TILPASNING - undervisningsmateriale For 12.000 år siden var der istid i Danmark. Den gang levede der dyr her, som var tilpasset klimaet. Mange af disse dyrearter lever ikke mere. På de følgende

Læs mere

Velkommen til Solsystemet!

Velkommen til Solsystemet! Velkommen til Solsystemet! I denne udstillingen vil vi tage dig med på en rejse igennem Solsystemets dannelse, en tur på Mars, og opleve smukke meteoritter og høre om deres imponerende rejse her til jorden.

Læs mere

Magiske blæksprutter

Magiske blæksprutter Magiske blæksprutter del 1 VELKOMMEN Nogle har øjne så store som fodbolde og er lige så lange som lastbiler. Andre bliver på få sekunder usynlige, lyser i mørket eller forklæder sig som et giftigt dyr.

Læs mere

Søpindsvin og danekræ

Søpindsvin og danekræ Søpindsvin og danekræ - flotte fund fra hele landet Af geologisk konservator Søren Bo Andersen Geologisk Institut, Aarhus Universitet med bidrag af Jytte Frederiksen, Jysk Stenklub Langt de fleste danskere

Læs mere

Jordens indre. Spg. 1: Hvad består jordens indre af?

Jordens indre. Spg. 1: Hvad består jordens indre af? Jordens indre Spg. 1: Hvad består jordens indre af? Skorpen: Skorpen er cirka ned til 10 km under jorden. Til jordens centrum er der cirka 6.400 km. Skorpen er meget tynd, og sammenlignes med en æggeskal.

Læs mere

1. Er jorden blevet varmere?

1. Er jorden blevet varmere? 1. Er jorden blevet varmere? 1. Kloden bliver varmere (figur 1.1) a. Hvornår siden 1850 ser vi de største stigninger i den globale middeltemperatur? b. Hvad angiver den gennemgående streg ved 0,0 C, og

Læs mere

Skabelsesberetninger

Skabelsesberetninger Troels C. Petersen Niels Bohr Instituttet Big Bang til Naturvidenskab, 7. august 2017 Skabelsesberetninger 2 Tidlig forestilling om vores verden 3 13.8 milliarder år siden Big Bang 4 Universets historie

Læs mere

Apr. Havmonstre genopstår Undersøgelsesboringer Ferskvandsbidrag fra Grønland. GeologiskNyt 2/10

Apr. Havmonstre genopstår Undersøgelsesboringer Ferskvandsbidrag fra Grønland. GeologiskNyt 2/10 2 Apr. 10 Havmonstre genopstår Undersøgelsesboringer Ferskvandsbidrag fra Grønland GeologiskNyt 2/10 1 Fortidens havmonstre genopstår - ny udstilling på Geocenter Møn Af Esben Horn, 10Tons ApS og Jesper

Læs mere

Faxe Kalk A/S Lærervejledning

Faxe Kalk A/S Lærervejledning Faxe Kalk A/S Lærervejledning Dette er lærervejledningen til det virtuelle virksomhedsbesøg på Faxe Kalk A/S (herefter Faxe Kalk), som du finder på. Lærervejledningen er skrevet til undervisere i faget

Læs mere

Dengang det hele begyndte

Dengang det hele begyndte TEKST HENRIK OLSEN ILLUSTRATION MIKKEL HENSSEL FOTO SØREN SOLKÆR STARBIRD Dengang det hele begyndte De er flere milliarder år gamle. De skubbede livet på Jorden i gang. Uden dem var drivhuseffekten løbet

Læs mere

STEVNS KLINT KOM TÆT PÅ VORES VERDENS STORE DRAMAER VERDENSARV. oplevelser i verdensklasse. > kalklandet.dk

STEVNS KLINT KOM TÆT PÅ VORES VERDENS STORE DRAMAER VERDENSARV. oplevelser i verdensklasse. > kalklandet.dk STEVNS KLINT > kalklandet.dk KOM TÆT PÅ VORES VERDENS STORE DRAMAER oplevelser i verdensklasse Unesco Designated VERDENSARV World Heritage Site OPLEVELSER I VERDENSKLASSE Der er masser af muligheder for

Læs mere

Hotellet ligger i grønne omgivelser lige ned til vandet

Hotellet ligger i grønne omgivelser lige ned til vandet Konference & Hotel Klinten Hotel Klinten ligger i Rødvig, få hundrede meter fra østersøkysten. Her får I en fremragende udsigt, kort afstand til stranden og masser af muligheder for at opleve nogle af

Læs mere

Istidslandskabet - Egebjerg Bakker og omegn Elev ark geografi 7.-9. klasse

Istidslandskabet - Egebjerg Bakker og omegn Elev ark geografi 7.-9. klasse Når man står oppe i Egebjerg Mølle mere end 100m over havet og kigger mod syd og syd-vest kan man se hvordan landskabet bølger og bugter sig. Det falder og stiger, men mest går det nedad og til sidst forsvinder

Læs mere

SKELETTET. Kroppens knogler kaldes for

SKELETTET. Kroppens knogler kaldes for Kroppens knogler kaldes for SKELETTET Læs om skeletter I Statens Naturhistoriske Museums samlinger er der millioner af knogler. I flere hundrede år har man indsamlet knogler fra alverdens dyr. Her er kæmpeknogler

Læs mere

PIRLS 2011. Hæfte. PIRLS & TIMSS Danmark Tuborgvej 164, 2400 København NV IEA, 2011

PIRLS 2011. Hæfte. PIRLS & TIMSS Danmark Tuborgvej 164, 2400 København NV IEA, 2011 PIRLS 20 Hæfte L PIRLS & TIMSS anmark Tuborgvej 64, 2400 København NV IEA, 20 Vejledning I dette hæfte skal du læse nogle tekster og svare på spørgsmål om det, du læser. u vil måske synes, at noget af

Læs mere

y Miljø y Danmark y 02.07

y Miljø y Danmark y 02.07 y Miljø y Danmark y 02.07 m ag a s i n o m n at u r o g m i l j ø Mennesket opvarmer kloden Læs side 4 10: Afrikanere vasker sig hvide i kviksølv 22: Da Store Taler forsvandt 28: Naturens datter blev præsident

Læs mere

RØNTGEN. digte Daniel Boysen

RØNTGEN. digte Daniel Boysen RØNTGEN digte Daniel Boysen RØNTGEN Daniel Boysen og, 2015 Grafisk tilrettelæggelse Omslagsmaleri: Susser Vincentz Bogen er sat med Garamond Trykt hos ISBN: Til min far I MIN verden, som blomstrer, bærer

Læs mere

Mellem Himmel og Jord, Mellem Himmel og Jord, Mellem Himmel og Jord, Mellem Himmel og Jord, Mellem Himmel og Jord, 6-10

Mellem Himmel og Jord, Mellem Himmel og Jord, Mellem Himmel og Jord, Mellem Himmel og Jord, Mellem Himmel og Jord, 6-10 adresse afsender adressen afsendere adresser afsenderen adresserne afsenderne afstand aften afstande aftenen afstanden aftner afstandene aftnerne alder ballon alderen ballonen aske balloner asken ballonerne

Læs mere

8. Arktiske marine økosystemer ændrer sig

8. Arktiske marine økosystemer ændrer sig 8. Arktiske marine økosystemer ændrer sig A Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Young Sund er et fjordsystem, der ligger i Nordøstgrønland i det højarktiske område. Det arktiske marine økosystem

Læs mere

Geologimodeller beskrivelse

Geologimodeller beskrivelse Geologimodeller beskrivelse Denne beskrivelse er fælles for produkterne: 7990.00 Verden i 3-D 7990.10 Grand Canyon Frederiksen A/S Denne produktbeskrivelse må kopieres til intern brug på den adresse hvortil

Læs mere

9. Tunneldal fra Præstø til Næstved

9. Tunneldal fra Præstø til Næstved 9. Tunneldal fra Præstø til Næstved Markant tunneldal-system med Mogenstrup Ås og mindre åse og kamebakker Lokalitetstype Tunneldalsystemet er et markant landskabeligt træk i den sydsjællandske region

Læs mere

- 8. Kvartsit - 9. Flint - 10. Kalksten - 11. Hornfels - 12. Sandsten. Faktakortene kan anvendes som:

- 8. Kvartsit - 9. Flint - 10. Kalksten - 11. Hornfels - 12. Sandsten. Faktakortene kan anvendes som: Om Fakta-kortene Sten finder vi rigtig mange steder. Men hvad er sten? Hvilke sten er mulige at finde ved stranden i Nationalpark Thy og særligt på Vorupør strand. Fakta-kortene giver dig et indblik. Materialet

Læs mere

DISPENSATION FOR NATURBESKYTTELSESLOVEN, 3 FRITLÆGNING AF GEOLOGISK LAGSERIE VED HØJERUP Matr. nr. 31 og 42, Højerup By, Højerup

DISPENSATION FOR NATURBESKYTTELSESLOVEN, 3 FRITLÆGNING AF GEOLOGISK LAGSERIE VED HØJERUP Matr. nr. 31 og 42, Højerup By, Højerup Stevns Kommune Center for Teknik & Miljø Att. Tine Jensen tinejens@stevns.dk 29. SEPTEMBER 2016 JOURNALNUMMER 01.05.00-P00-2-16 KS STEROE DISPENSATION FOR NATURBESKYTTELSESLOVEN, 3 FRITLÆGNING AF GEOLOGISK

Læs mere

Hvis I har en I-Phone bør I installerer en af disse apps:

Hvis I har en I-Phone bør I installerer en af disse apps: Opgaver til brug ved ekskursion til Karlstrup Kalkgrav Huskeliste til læreren: Kompasser, GPS, målebånd, murehammere, sikkerhedsbriller, plastbægerglas og plastbokse, måleglas, saltsyre, tændstikker, fugeskeer,

Læs mere

Marielyst Kro ligger i den lille ferieby, Marielyst, på Falster. Her danner et bindingsværkhus rammerne om en autentisk dansk krooplevelse.

Marielyst Kro ligger i den lille ferieby, Marielyst, på Falster. Her danner et bindingsværkhus rammerne om en autentisk dansk krooplevelse. Marielyst Kro Marielyst Kro ligger i den lille ferieby, Marielyst, på Falster. Her danner et bindingsværkhus rammerne om en autentisk dansk krooplevelse. Velkommen til Marielyst Kro, hvor I kan opleve

Læs mere

Historisk geologi 2. Kvarter Palæozoikum

Historisk geologi 2. Kvarter Palæozoikum Historisk geologi 2. Kvarter Palæozoikum DEN KAMBRISKE EKSPLOSION Den kambriske eksplosion Hovedgruppernes opståen ud fra geologiske vidnesbyrd Doushantuo Formation, Kina Fund senest dateret til 570 mio.

Læs mere

Planetatmosfærer. Hvorfor denne forskel?

Planetatmosfærer. Hvorfor denne forskel? Planetatmosfærer De indre planeter Venus og Jorden har tykke atmosfærer. Mars' atmosfære er kun 0,5% af Jordens. Månen har nærmest ingen atmosfære. De ydre planeter De har alle atmosfærer. Hvorfor denne

Læs mere

Information. ca.14. Rådhus Torvet 2. 3600 Frederikssund Tlf. 47 36 63 00 www.frederikssund-kom.dk

Information. ca.14. Rådhus Torvet 2. 3600 Frederikssund Tlf. 47 36 63 00 www.frederikssund-kom.dk Frederikssund Naturpleje På skrænterne er Due-skabiose og Knoldet Mjødurt ved at blive udkonkurreret af buske som Slåen og Rynket Rose. Gennem en veltilrettelagt naturpleje, hvor dominerende arter holdes

Læs mere

Julemandens arv. Kapital 13

Julemandens arv. Kapital 13 Kapital 13 Klimaet var behageligt på Galapagos på denne tid af året. Der var 23 grader og en lille hvid sky strøg ind foran solen nu og da og gav lidt skygge. Johnny så op mod toppen af plateauet på midten

Læs mere

Geologi opgave 7 (eksamensopgaven)

Geologi opgave 7 (eksamensopgaven) Geologi opgave 7 (eksamensopgaven) Opgaven her med bilag ligger på http://www.frberg-hf.dk/hf-geografi-geologi.asp 1. Beskriv hvordan modellen for det geologiske kredsløb (- cyklus) kan anvendes til at

Læs mere

Om tilpasning hos fisk

Om tilpasning hos fisk Om tilpasning hos fisk Opgaver til akvarierne. For en fisk i havet handler det om at æde og at undgå at blive ædt. Dette kan den opnå på to måder: 1. Fisken kan være god til at svømme: Den kan jage og

Læs mere

Misty kommer til Danmark

Misty kommer til Danmark Misty kommer til Danmark Bent E. K. Lindow Formidlingsafdelingen Statens Naturhistoriske Museum lindow@snm.ku.dk Oversigt Dinosaurernes tid Hvad er en dinosaur og hvad er ikke? Misty Fra dinosaur til fugl

Læs mere

3. Det globale kulstofkredsløb

3. Det globale kulstofkredsløb 3. Det globale kulstofkredsløb Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo I kulstofkredsløbet bliver kulstof (C) udvekslet mellem atmosfæren, landjorden og oceanerne. Det sker når kemiske forbindelser

Læs mere

Klim Bjerg Kulturmiljø nr. 65

Klim Bjerg Kulturmiljø nr. 65 Klim Bjerg Kulturmiljø nr. 65 Tema Råstofudnyttelse Emne(r) Kalkindvinding Sted/topografi Klim Bjerg er en limstensbakke, der hæver sig op til 20 m over de omgivne flade havaflejringer. Mod vest ligger

Læs mere

Darwin som geolog og palæontolog. Resuméer af foredrag

Darwin som geolog og palæontolog. Resuméer af foredrag Darwin som geolog og palæontolog Resuméer af foredrag Møde i Dansk Geologisk Forening 17. december 2009 Program 17.00 Velkomst ved Bent Lindow 17.05 Hanne Strager (SNM): Darwins videnskabelige karriere

Læs mere

PJ 2014. Geologisk datering. En tekst til brug i undervisning i Geovidenskab A. Philip Jakobsen, 2014

PJ 2014. Geologisk datering. En tekst til brug i undervisning i Geovidenskab A. Philip Jakobsen, 2014 Geologisk datering En tekst til brug i undervisning i Geovidenskab A Philip Jakobsen, 2014 Spørgsmål og forslag til forbedringer sendes til: pj@sg.dk 1 Indledning At vide hvornår noget er sket er en fundamental

Læs mere

Daniel Boysen: RØNTGEN

Daniel Boysen: RØNTGEN DANIEL BOYSEN RØNTGEN Digte 2015 Daniel Boysen: RØNTGEN Redaktør: Ole Perregaard Omslagsmaleri og illustrationer: Susser Vincentz Fotografier: Daniel Boysen Bogen er sat med Garamond Udgivet af Det Poetiske

Læs mere

Supplerende materiale i serien Natur og Museum, som kan købes på museet eller online på www.nathistshop.dk

Supplerende materiale i serien Natur og Museum, som kan købes på museet eller online på www.nathistshop.dk EMNE SVÆRHEDSGRAD HVOR LØSES OPGAVEN? Fugle Form og funktion Middel (4.- 6. klasse) Danmarkshallen og Den Globale Baghave Seneste opdateret 08.06.2015 Lærervejledning Hjemme på skolen: I forbindelse med

Læs mere

Stendyngen. Dromiopsis rugosa

Stendyngen. Dromiopsis rugosa Stendyngen Dromiopsis rugosa Nr. 2 27. årgang juli 2012 Indhold side Formandens klumme 3 Generalforsamling 4 Referat 4 Formandens beretning 6 Efterårets ture 8 Tur til Samsø 8 Tur til Albæk Hoved 8 Tur

Læs mere

Fyldt med energi Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse:

Fyldt med energi Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse: Fyldt med energi Ny Prisma Fysik og kemi 8 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Grønne planter bruger vand og kuldioxid til at producere oxygen og opbygge organiske stoffer ved fotosyntese. Sæt kryds ved det

Læs mere

Blåmuslingen. Muslingelarver I modsætning til mennesker og andre pattedyr starter muslingen ikke sit liv som et foster inde i moderens krop.

Blåmuslingen. Muslingelarver I modsætning til mennesker og andre pattedyr starter muslingen ikke sit liv som et foster inde i moderens krop. Blåmuslingen Under jeres besøg på Bølgemarken vil I stifte bekendtskab med én af havnens mest talrige indbyggere: blåmuslingen som der findes millioner af alene i Københavns Havn. I vil lære den at kende

Læs mere

NATURFAG Biologi Folkeskolens afsluttende prøver Terminsprøve 2009/10

NATURFAG Biologi Folkeskolens afsluttende prøver Terminsprøve 2009/10 NATURFAG Biologi Folkeskolens afsluttende prøver Terminsprøve 009/10 Foto: Jaakunnguaq Skade Elevens navn: CPR-nr.: Skole: Klasse: Tilsynsførendes navn: 1 Energi Opgave 1.1 For at holde varmen på lange

Læs mere

Danekræ - Danmarks bedste fossiler

Danekræ - Danmarks bedste fossiler DANEKRÆ-BOG fra 2008: Danekræ - Danmarks bedste fossiler Boganmeldelse af Søren Bo Andersen, konservator ved Geologisk Institut, Aarhus Universitet Forsiden af bogen Eksempel på et opslag i bogen Introduktion

Læs mere

Krigen var raset hen over byen som en vred og grusom drage, der spyr ild og slår husene i stykker og bagefter forsvinder ud i ørkenen, ondskabsfuldt

Krigen var raset hen over byen som en vred og grusom drage, der spyr ild og slår husene i stykker og bagefter forsvinder ud i ørkenen, ondskabsfuldt Krigen var raset hen over byen som en vred og grusom drage, der spyr ild og slår husene i stykker og bagefter forsvinder ud i ørkenen, ondskabsfuldt brummende, på vej et andet sted hen. Luften smagte stadigvæk

Læs mere

"Draget" - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde.

Draget - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde. Naturgenopretning på Knudshoved Odde. Tekst og fotos: Jens Dithmarsen. Knudshoved Odde er et unikt naturområde i Sydsjælland, et overdrevslandskab med mange små bakker adskilt af flade arealer, hvor man

Læs mere

Geologiske Interesseområder

Geologiske Interesseområder Geologiske Interesseområder Geologiske Interesseområder ISBN-nr. 87-7726-310-3 Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen Geologiske Interesseområder Storstrøms Amt, Teknik & Miljø, Jord

Læs mere

Juni. Island i udbrud Jordprøvebeskrivelser CT-skanning af fossilt kranium. GeologiskNyt 3/10

Juni. Island i udbrud Jordprøvebeskrivelser CT-skanning af fossilt kranium. GeologiskNyt 3/10 3 Juni 10 Island i udbrud Jordprøvebeskrivelser CT-skanning af fossilt kranium GeologiskNyt 3/10 1 Hjernekig i fortidskrokodille - CT-skanning af et Thoracosaurus-kranium Det hidtil bedste fund af Thoracosaurus

Læs mere

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge:

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge: Side 1 af 9 Materialer: Til én klasse skal du bruge: til hver elev: fire slags paprør, nr. 1-4 en linse et okular (sørg for at hver gruppe nogle forskellige okularer) en saks to runde stykker sort karton

Læs mere

Havets planter. redaktion: peter Bondo Christensen. peter Bondo Christensen signe Høgslund. signe Høgslund

Havets planter. redaktion: peter Bondo Christensen. peter Bondo Christensen signe Høgslund. signe Høgslund Havets planter på oplevelse på oplevelse i i en ukendt i ukendt verden verden redaktion: redaktion: peter Bondo Christensen peter Bondo Christensen signe Høgslund signe Høgslund DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT

Læs mere

700.000 ÅR GAMMELT DNA

700.000 ÅR GAMMELT DNA Spørgsmål & svar 700.000 ÅR GAMMELT DNA Foredragsarrangement på Statens Naturhistoriske Museum d. 9.10.2013 Morten Allentoft: Fossilt DNA - et vindue til fortiden Når man sammenligner arters slægtskab

Læs mere

- En helt fantastisk skildpadde

- En helt fantastisk skildpadde Luffe - En helt fantastisk skildpadde Molerprofi l i Ejerslev molergrav. Cementsten, i centrum af fotoet, med askelag + 31. Askelaget er 4,0 cm i tykkelsen. (Foto: Af Henrik Madsen Moler Museet Skildpadder

Læs mere

Side 1 af 6 Jorden koger og bliver stadig varmere, viser ny klimarapport. 2015 var rekordvarm og fyldt med ekstreme vejrhændelser. På mange parametre går det faktisk præcis, som klimaforskerne har advaret

Læs mere

Udgivet af Det Poetiske Bureaus Forlag Det Poetiske Bureaus Forlag og Daniel Boysen, 2015 detpoetiskebureau.dk og danielboysen.dk

Udgivet af Det Poetiske Bureaus Forlag Det Poetiske Bureaus Forlag og Daniel Boysen, 2015 detpoetiskebureau.dk og danielboysen.dk Daniel Boysen: RØNTGEN Grafisk tilrettelæggelse: Henrik Hjulgaard Redaktør: Ole Perregaard Omslagsmaleri og illustrationer: Susser Vincentz Fotografier: Daniel Boysen Bogen er sat med Garamond Udgivet

Læs mere

Vi boede i en 2-værelses lejlighed på hotel Jardin Caleta i byen La Caleta, nordøst for Palya de las Americas

Vi boede i en 2-værelses lejlighed på hotel Jardin Caleta i byen La Caleta, nordøst for Palya de las Americas Med til Tenerife lørdag den 24. februar 2007 til lørdag den 3. marts 2007. Rejsen: Fra Tirstrup lufthavn til Sydtenerife er der 3782 km. Flyvetid: 5 timer. SAS fløj turen for Aarhus Charter Vi boede i

Læs mere

Det ustabile klima NOAHs Forlag

Det ustabile klima NOAHs Forlag Det ustabile klima Jordens klima styres af Solen. Det er energien i Solens stråler, som opvarmer landjorden og havene, skaber vindene og via fordampning af havenes vand den nedbør, som landjordens liv

Læs mere

Så effektiv er vaccinen mod livmoderhalskræft

Så effektiv er vaccinen mod livmoderhalskræft Så effektiv er vaccinen mod livmoderhalskræft Ikke kun livmoderhalskræft, men en hel stribe kræftformer med forbindelse til den frygtede HPV-virus truer nu både kvinder og mænd. Flere mænd burde vaccineres,

Læs mere

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine.

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. I dag blev Marius og jeg vækket tidligt, klokken 7 kom Arne ind i teltet til Marius og jeg og sagde at vi skulle skynde os lidt for vi

Læs mere

Geoavis nr. 1 2015 Gedser

Geoavis nr. 1 2015 Gedser Geoavis nr. 1 2015 Gedser Side 2 En præsentation af Det sorte Geomuseum. Da vi nu for første gang udgiver en Geoavis, starter vi med en præsentation af museet og dens udstillinger. I Det sorte Geomuseum

Læs mere

Drivhuseffekten er det fænomen der søger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til.

Drivhuseffekten er det fænomen der søger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. 1 Modul 5 Vejr og klima Drivhuseffekten gør at der er liv på jorden Drivhuseffekten er det fænomen der søger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. Planeten

Læs mere

Det anbefales ikke at stå for tæt på din færdige stjerne, da denne kan være meget varm.

Det anbefales ikke at stå for tæt på din færdige stjerne, da denne kan være meget varm. Vi advarer om, at stjerner har en udløbsdato, afhængig af deres masse. Hvis du ikke er opmærksom på denne dato, kan du risikere, at din stjerne udvider sig til en rød kæmpe med fare for at udslette planeterne

Læs mere

Forsidebillede: Skrivekridtets største armfod Neolithyrina obesa siddende med sin stilk på skallen af et dødt søpindsvin. Ca. naturlig størrelse

Forsidebillede: Skrivekridtets største armfod Neolithyrina obesa siddende med sin stilk på skallen af et dødt søpindsvin. Ca. naturlig størrelse 01 02 Forsidebillede: Skrivekridtets største armfod Neolithyrina obesa siddende med sin stilk på skallen af et dødt søpindsvin. Ca. naturlig størrelse (Akvarel Ole Halvdan.) Forfatteren til artiklen: Claus

Læs mere

skatte Jagten på naturens Hvor Danmark blev født Grib tiden og jagt nutidens skatte i efterårsferien på Møns Klint... - Den varer kun en uge!

skatte Jagten på naturens Hvor Danmark blev født Grib tiden og jagt nutidens skatte i efterårsferien på Møns Klint... - Den varer kun en uge! Velkommen til Camping Møns Klint Jagten på naturens skatte Grib tiden og jagt nutidens skatte i efterårsferien på Møns Klint... - Den varer kun en uge! Tema for efterårsferien 2010 Hvor Danmark blev født

Læs mere