årgang < Ny bro i indelukket >

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2015 23. årgang < Ny bro i indelukket >"

Transkript

1 årgang < Ny bro i indelukket >

2 Formand Niels Johansen Tlf Kasserer Arne Jørgensen Tlf Næstformand Jesper Kudsk Tlf: mail.tele.dk Webmaster & Redaktør SMK Nyt Allan Nygaard Tlf Bestyrelsesmedlem Henning Hvam Tlf: Sekretær Annemette Søgård Bestyrelsesmedlem Jørgen Søgaard Tlf: Bestyrelses Suppleant Peter Johansen Tlf Bestyrelses suppleant Kåre Høgberg Revisor Arne Sommer Tlf Revisor Jytte Nielsen Tlf:

3 Udvalgene Formand Telefon Brosamarbejdet Niels Johansen Arne Sommer Restaurant og køkken Henning Hvam El og teknik Michael Jensen Web-master & Redaktør af SMK-Nyt Allan Nygaard Redaktionsudvalg Bo Stig Andersen Klubhuset og værkstedet Jørgen Søgaard Fyrmester Ole Seeberg Banko Allan Nygaard Himmelbjerggrunden Sejsgrunden Niels Just Leif Lauersen Johnny Lauritsen Kirsebærgrunden Peter Johansen Frikadelle konkurrencen Peter Johansen Fanebærer IT og EDB Johnny Lauridsen Leif Thøgersen Arne Jørgensen Beredskab Viggo Bøgedal Juletræ og Fastelavn Heidi Bech

4 Formanden har ordet: Formandens beretning for 2014 Det har været et godt år for SMK. Vi har haft rigtig fint vejr, og vi har haft mange gode muligheder for at sejle nogle dejlige ture ud i naturen på Silkeborgsøerne. Vi har også været forskånet for større uheld. Det er godt for vores fælles forsikring. Bestyrelsen har haft 11 bestyrelsesmøder og to udvalgsmøder i året, der er gået. I 2014 har der også været andre møder, hvor dele af bestyrelsen har deltaget i. Af større ting, vi har fået lavet i 2014, kan jeg bla. nævne: Nye lofter i klubhuset. Det var også i 2014, der var Regatta, som vi havde en del ønsker for, hvordan det skulle afvikles for det sejlende folk. De ønsker gik på, at der kom flere stolper, og at den østlige sti blev hævet cm. Der er for langt op til bådenes dæk fra den lave sti. Stien er mindst 60 år gammel, og man kan jo se, at bådene er vokset siden. De både der blev brugt dengang, var både som for eksempel Viktoria. Den passer fint, men vi ville gerne have det tilpasset nutidens både også. Vi ville også gerne have en lang bro i havnebassinet, som vi kunne ligge ved. De ønsker, kunne desværre ikke efterkommes, så det resulterede i, at der ikke kom mange både fra Silkeborg. De fleste både var fra Ry og længere ude i søerne. Folk fra Silkeborgområdet valgte på grund af de dårlige fortøjningsforhold, at lade båden blive hjemme og gå hen på havnepladsen. Det er en skam, når man husker gamle dage, hvor søer og åer var fyldt med illuminerede både. Jeg var så heldig at blive inviteret op på Roklubbens terrasse om fredagen i regattaen. Derfra kunne jeg se politiet drøne rundt for at tælle redningsveste. De så ikke ud til at være i festhumør. Det synes jeg er en skam, når der var sat så mange sejl til, for at det skulle være en god fest. 4

5 I 2014 besluttede bestyrelsen sig for, at Sejsgrunden skal have en ny bro. Den skal gerne stå færdig til standerhejsningen i år. På Himmelbjerggrunden er robåden solgt, og vi skal have købt en anden, der er lettere og mindre. Den skulle også gerne være klar til standerhejsning. På grunden derude er der skåret visne grene af træerne. Et par træer, der var gået ud, er blevet fældet, så der er et værre rod med grene og træstammer. Jeg vil gerne opfordre folk til at hjælpe med at rydde, så grunden igen kan blive pæn, som den plejer. De nye træer, der blev plantet, er ved at få godt fat. Særlig frugttræerne, der gav 18 æbler sidste år. Jeg regner med, at de giver mindst ti gange så meget i år. I bro samarbejdet har vi haft et godt år. Der har været et par gode vintre, så nu er vi ved at være med i forhold til at reparere og forny de broer, der blev ødelagt i de hårde vintre. Det har betydet, at vi kan nedsætte beløbet til bro samarbejdet. I 2015 har vi ikke de store planer, vi arbejder stadigvæk videre med de ting, der blev besluttet i Udover det kan jeg fortælle, at Ole Seeberg har vores lysfyr klar til at blive sat op. Der er kommet nye batterier i, og de bliver sat op inden standerhejsningen. Efter generalforsamlingen trækker bestyrelsen atter i arbejdstøjet, og der skal nok være noget, der skal gøres. Hvis I har nogle ideer og ønsker, så kom frem med dem. Vi venter jo stadig på, hvad kommunen vil med Indelukket. Vi har registreret, at arkitekter arbejder på udformningen. Det er sandsynligt, at det kommer til at berøre vores bygninger i Indelukket. Det er åbenbart et meget langsomt arbejdende udvalg, der kører den sag. For ca. to år siden fortalte de om deres planer. Derfor skyndte vi os at lægge en plan, som skulle indgå i kommunens plan. Siden har vi faktisk ikke hørt fra kommunen udover det, vi har kunnet læse i avisen. Kommunen HAR lovet, at vi får indflydelse på projektet, så når det kommer, vil vi indkalde til et medlemsmøde. 5

6 SMK er langt over 100 år. Dengang var der nogle ildsjæle, der stod bag og ledede klubben. Næste generation gjorde det samme. Disse ildsjæle er i dag enten gamle eller døde. Den slags ildsjæle er svære at finde i dag. Der er ikke nogen, der vil påtage sig frivilligt arbejde og stille op til en bestyrelsespost, så derfor mener jeg, at den tid er ovre. Vi må tænke i nye baner. Jeg har sagt det flere gange. Jeg har skrevet det i klubbladet flere gange, og det har ikke hjulpet. Ingen melder sig til at tage deres tørn som bestyrelsesmedlem. Derfor foreslår jeg, at vi måske laver en professionel og betalt bestyrelse, hvor vi ansætter folk til at varetage de opgaver, der er. Det vil blive bestyrelsen, der ansætter bestyrelsesmedlemmerne. Jeg ved ikke, om det hjælper, men det er muligvis et forsøg værd. Så hvis der ikke sker en forbedring, vil der ved næste generalforsamling komme forslag til vedtægtsændringer, så det kan lade sig gøre. Til sidst vil jeg takke udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer for et super godt arbejde i 2014 og tak for at I alle med en enkelt undtagelse vil fortsætte i Referat fra Generalforsamling den Formanden byder velkommen 1. Valg af dirigent. Leif G Hansen blev foreslået af Niels Johansen. Og takkede ja til valget. 2. Formandens beretning. (se side 4) Kommentar til formandens beretning: Peter Riis: Hvorfor professionel bestyrelse? Formanden: Vi mangler emner der stiller op. Svend Åge Enevoldsen: Det er vel også af lyst og ånd, der driver værket, hvis man er i bestyrelsen. Jeg mener vi skal tage det roligt og se tiden an. Formanden: Det er ikke os der pt. sidder i bestyrelsen der skal have løn, Det er ud i fremtiden hvis ikke vi kan finde mulige emner, vi kan blive nødsaget til at få en professionel bestyrelse. Svend Åge Enevoldsen: Personlig er jeg jo ikke ung længere, men som 6

7 det ser ud lige nu, mangler der jo ikke emner. Formanden: Vi er nød til at være på forkant, der er i dag tre på valg, hvis to ønsker at stoppe, hvad så? Annette Diget Silkeborg sejlklub: Vi har desværre samme problem, hos os. Pt. mangler vi en kassér Vi må gøre klubberne attraktive. Det er ikke så nemt at finde ildsjæle. Jørgen Søgaard: Jeg kan kun sige at vi ikke mangler frivillige, når der skal laves noget på grundene og i klubhuset. Leif G. Hansen: Det er jo ikke et forslag vi skal tage stilling til nu, men noget vi kan tænke over. 3. Det reviderede regnskab blev fremlagt af kasserer Arne Jørgensen og det blev enstemmigt godkendt.. Thorkild Aagård: Giver vi et fast beløb til bro samarbejdet? Og står der penge på den konto? Arne Sommer: Der står 70,000 kr. på denne konto. Allan Nygaard: Bro samarbejdsbeløbet vurderes fra år til år.. Og vores kontingent er delt op, således der kommer penge ind på kontoen hvert år. Leif G. Hansen: Kan vi ikke spare portoen, til udsendelse, af eks. vis SMK nyt, i disse it tider. Dette var en bemærkning til eftertanke, som ikke krævede svar. 4. Kasserer Arne Jørgensen fremlagde Budget for 2015, som blev taget til efterretning uden kommentarer. 5. Der var ingen indkomne forslag. 6. Valg af formand: Den siddende formand Niels Johansen modtog valg, og blev genvalgt enstemmigt. Valg af de tre bestyrelsesmedlemmer: Henning Hvam, Allan Nygaard, og Jørgen Søgaard. De ville alle modtage genvalg, og da Peter Riis foreslog Kaj Johansen, (som ikke kunne være til stede) måtte der være kampvalg. 7

8 Svend Åge Enevoldsen: Der er selvfølgelig demokrati, men jeg foreslår, at vi stemmer på de tre siddende i bestyrelsen, som alle modtager genvalg. Dirigenten dekreterede skriftlig afstemning, hvor de 44 stemmeberettigede skulle stemme på tre navne. Svend Åge Enevoldsen, Peter Riis, Steen Olesen og Torben Bach, blev valgt som stemme optællere. Resultat: Allan N = 42 stemmer Henning H = 40 Stemmer Jørgen S = 30 stemmer Kaj J = 16 stemmer To var blanke Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. Peter Johansen og Kåre Høgberg modtog genvalg, og blev valgt. Valg af 2 revisorer. Bestyrelsen genopstillede: Jytte Nielsen og Arne Sommer som blev valgt Valg af 2 revisorer suppleanter. Bestyrelsen genopstillede Lisbeth Knudsen og Ingemand Brixhus, sidstnævnte, ønskede ikke genvalg, og i stedet blev Svend Åge Enevoldsen valgt. 7. Valg af udvalgsformænd: Himmelbjerggrunden bygninger. Niels Just Himmelbjerggrunden grunden. Leif Lauersen Kirsebærgrunden. Peter Johansen Sejsgrunden. Johnny Lauritsen Indelukket. Jørgen Søgaard Fyrmester. Ole Seeberg Fanebærer. Johnny Lauritsen Fanebærer supp. Leif Thøgersen. Fastelavn/ juletræ. Heidi Beck Frikadelle konkurrence. Peter Johansen Redaktionsudvalg. Bo Stig Andersen Frivilligt beredskab. Viggo Bøgedal El og teknik. Poul Krogh 8

9 Alle var villig til genvalg, på nær Poul Krogh, som ikke ønskede at forsætte. På denne post blev Michael Jensen valgt. Øvrige blev genvalgt. Formanden ønskede ordet. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke dem der hjælper til, samt udvalgsformændene, der trofast stiller op. 8. Evt. Annette Diget SSK. Tillykke med valgene, vi mangler også bestyrelsesmedlemmer, så skulle nogen have lyst.. Hun ville lige slå et slag, og reklamere for VHF kursus. Held og lykke med fremadrettet arbejde i bestyrelsen Jesper Madsen Ry Marina. Tak for indbydelsen, tak for godt samarbejde. Og vi ses på søerne. Allan Nygaard. Vi vil gerne takke dig Poul Krog, for de mange år du har siddet som ansvarlig for el og teknik. Du har lavet mange gode ting som vi har været glade for, altid har du været parat til at give en hånd med. Vi har et par flasker vin, som tak for hjælpen. Lykke i fremtiden. Formand Niels Johansen. Så har vi kun tilbage at sige, tak for god ro og orden, kom godt hjem. Vi vil i bestyrelsen arbejde videre i det igangværende år. Dirigenten takkede for en generalforsamling afholdt i god ro og orden. Generalforsamlingen sluttede med at SMK var vært ved et par stykker smørrebrød og en øl eller vand. Se billeder på hjemmesiden fra generalforsamlingen. 9

10 Udflugt for SMK medlemmer På den sidste vinterdag, lørdag d. 28 februar, kl. 10 drog 24 medlemmer i fælles bus mod Boat Show i Fredericia. Folk var i et godt humør, og der blev snakket meget på vejen derned. På Messen var der mange mennesker, og mange stande, hvis ikke man havde den store pung med, for at købe ny båd, var der mulighed for at købe reservedele og poleringsmiddel, som vi i den skrivende stund, snart skal i gang med. Man kunne også få en snak med eksperter, der kunne give gode råd omkring den motor man har liggende i båden. Der var også en udstilling, hvor en klub for bådebygger, havde deres modeller med. 10

11 Lidt underholdning og latter blev det også til, da debattøren Mads Blærerøv Christensen ret provokerende, definerede forskellen på motor og sejlbåde, (har selv en sejlbåd). Kl. 15,30 gik turen hjemad igen. Vi var vist lidt trætte, der var i hvert fald mere stille i bussen, der var da også blevet gået en del skridt, i løbet af dagen. Tak for en hyggelig dag, hvor vi gerne ville at bussen var fyldt helt op. Vi satser på at komme tidligere ud, med invitationen næste gang, så der er flere som har mulighed for at komme med. Det var en mulighed som pludseligt opstod, der for den sene udmelding Så kom glad næste år. Annemette Søgård 11

12 Fastelavn for børn 2015 Søndag den 22. februar var 38 børn, deres forældre og bedsteforældre mødt op ved klubhuset i Indelukket, for at slå katten af tønden. Heidi Bech har overtaget fastelavnsfesten efter Jens og Grete Würtz. Jens havde lovet at hjælpe med arrangementet, så han bød velkommen, og fortalte om programmet for eftermiddagen. Børnene blev delt op i to hold efter højde, og i det dejlige solskinsvejr kunne tøndeslagningen gå i gang. Der blev slået hårdt til tønderne, og der gik ikke lang tid, før de store fik slået tønden så meget i stykker, at karamellerne væltede ud på fliserne. 12

13 De små havde lidt sværere med at få tønden slået i stykker, men med en lille smule hjælp, lykkedes det til sidst. Og der var masse af karameller til alle. Tilbage i klubhuset var der sodavand og fastelavnsboller til børnene. Kattekongerne og kattedronningerne fik en gave, og alle de fint udklædte børn fik en lille gave med hjem fra SMK. Tre af de fire stolte kattekonger og kattedronninger. Maja Skov Søgaard, Gustav Rasksen og Sara Sønderbach. Den sidste Otto Jepsen ville ikke fotograferes. En stor tak til Heidi for det gode arrangement, hun med hjælp fra Jens havde lavet. Også tak til alle andre som hjalp med. BSA 13

14 Silkeborg kommune laver nye broer i indelukket De bliver rigtig flotte og lidt højere. 14

15 Standerhejsning Søndag d. 19.april kl Sejlersæsonen starter med standerhejsning Vi mødes ved klubbens stander i Indelukket, formanden holder tale, standeren hejses, og der synges en sang efterfulgt af et hurra for Silkeborg Motorbådklub. Efter standerhejsningen er klubben vært ved en kop kaffe og rundstykker i klubhuset. Silkeborg motorbådsklub er medlem af Danske tursejlere. Vi får besøg af Leif Nielsen fra Danske Tursejlere, som vil fortælle lidt om hvad de kan tilbyde os som medlem. De har bla. et nyt tiltag, med en billig forsikring, som er specielt rettet mod os, som sejler på et lukket sø system. Danske Tursejleres mærkesager er bl.a. Sejlads som fritidsinteresse Bliv organiseret sejler og vær en del fællesskabet Bedre og tidssvarende kompetencekrav Sejl sikkert Miljøbevidsthed Plads til alle på havet Udvikling af de danske havne Bortskaffelse/omlægning af statsafgift på lystbåde Obligatorisk lovpligtig ansvarsforsikring John fra markise & kalechesmeden kommer også og kan give tilbud og gode råd om kalecher. Så mød bare op d.19 april og få en god formiddag. 15

16 16

17 Vi har stor erfaring inden for fremstilling, reparation samt ombetrækning. Båd hynder Båd Kalecher Fitness centre Tandlæge klinikker Classic cars MC sæder Send en mail til: Eller ring til: Tlf: Se mere, samt åbnings tider på: Se SMK Nyt i farver Gå ind på vores hjemmeside under: SMK-Nyt der er udkommet. Alle artikler og billeder er i en god opløsning, så der er mulighed for at forstørre dem op. RED. 17

18 markise & kalechesmeden Bådkalecher Sprayhood, Bompresenninger, Bomtelt, Vindbreaks, Vinterpresenninger, Bådhynder, Bundmåtter. Tilpasses efter dine ønsker. Reparationer er lynlåsen eller vinduet defekt eller flænge i dugen klare vi også dette. Uforpligtende tilbud gives se mere på Åbningstider: 7,30 til 18,00 eller efter tlf. aftale på mellem 7,00 til 20,00 Markiser Telte Solsejl Presenninger Altansejl Rulleporte m.m. v/ John F Jacobsen Esbølvej 24, Sdr. Vium, 6893 Hemmet Tlf: Grauballe Marine Vinterkonservering og opbevaring i aflåst hal. Speciale: Volvo Penta God service og høj kvalitet. Det kendetegner Grauballe Marine. Vi udfører service på alle kendte mærker. Salg af brugte både. Autoriseret forhandler af: Kontakt os på: Sønderkrogen 2. Grauballe 8600 Silkeborg 18

19 Det frivillige beredskab Får du brug for hjælp, motorstop eller andet kan du uanset tidspunkt på døgnet ringe til et af nedenstående medlemmer. Du ringer naturligvis til den nærmeste beliggende. Det fremgår af listen herunder, hvor de forskellige medlemmers båd ligger. Tag bladet med i båden eller en kopi af listen. Det frivillige beredskab består af. Henry Knudsen Indelukket Henning Hansen Myrehus Leif Thøgersen Himmelbjerget/Sejs Jens P. Hansen Laven

20 Vask og imprægnering Sæsonen starter snart. Silkeborg Rens & Vask tilbyder nu vask og imprægnering af bådkalecher og bådsejl. Hos Silkeborg Rens & Vask kan du holde lige foran døren og indlevere din bådkaleche eller du kan ringe til os på tlf. nr så henter vi og bringer det gerne for dig igen. Priser: Vask + imprægnering: 275,- pr. kg (mindst 2 kg) Reparation: 525,- pr. time (mindst ½ time) Silkeborg Rens & Vask Ørstedsvej Silkeborg Tlf. nr.: Alt i rustfri til bådfolket Kontakt : Mail: Priorsvej 32. Silkeborg Ingen opgave er for lille eller for stor. 20 Kastaniehøjvej Silkeborg Tlf Fax

21 VIRKLUND VOGNMANDSFORRETNING & SILKEBORG SPECIALTRANSPORT KAJ GEERT Thorsøtoften 6 Tlf Også når båden skal sikkert på land for vinteren - 21

22 Villaventilation SUNDT INDEKLIMA Sikrer velvære og forebygger astma & allergi Ombetrækning af bådhynder. Reparation af kalecher. Tilskæring af hynder. Ring for uforpligtende tilbud. v. Tanja Fuglsang Lillehøjvej 2, 8600 Silkeborg Tlf KJ klimateknik A/S TLF:

23 Indelukkets Spisested Hver torsdag fra Stegt flæsk ad libitum kun 125,- Frokosttilbud fra kl LØRDAGSBUFFET Spis alt hvad du kan kun 109,- Aftenstilbud fra kl WIENERSCHNITZEL kun 109,- Børnemenuer fra 39,- Selskaber op til 70 personer Indelukkets Spisested Åhavealle 9C 8600 Silkeborg Tlf

24 Kommende aktiviteter: Standerhejsning 19. april 2015 kl. 10:00 Klubhuset i Indelukket Se mere på side 15 Pinsehygge 23. maj 2015 Himmelbjerggrunden Sommerfest 4. juli 2015 kl. 18: Sejs Grunden Frikadellekonkurrence 22. august 2015 kl. 17:00 Himmelbjerggrunden SMK - nyt, udkommer fire gange om året, januar, april, juli, oktober og bliver sendt ud til alle SMK's medlemmer. Alle medlemmer kan få indlæg med i bladet. Det kan være ris eller ros, du har en god idé, det kan være en oplevelse på søen, eller et eller andet du vil indvie os andre i. Kontakt mig på bladet, så vi kan få netop dit indlæg med. Redaktør: Allan Nygaard Tlf

2013 21. årgang < En super dag på bjerget >

2013 21. årgang < En super dag på bjerget > 4 2013 21. årgang < En super dag på bjerget > Formand Niels Johansen Tlf. 8681 2581 5136 3230 formand@s-m-k.dk Kasserer Arne Sommer Tlf. 4082 3333 kasserer@s-m-k.dk Bestyrelsesmedlem Henning Hvam Tlf:

Læs mere

SMK-Nyt www.s-m-k.dk. 4 2010 18. årgang. < På vej hjem efter en god weekend på vandet >

SMK-Nyt www.s-m-k.dk. 4 2010 18. årgang. < På vej hjem efter en god weekend på vandet > SMK-Nyt www.s-m-k.dk 4 2010 18. årgang < På vej hjem efter en god weekend på vandet > Formand Carl Mølgaard Tlf. 8682 5360 2483 4739 carl.m@fiberpost.dk Sekretær Thomas Bansov Tlf.: 22 80 89 60 bansov@privat.dk

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT Boldklubben SØNDERBRO FIGHT MEDLEMSBLAD NR. 1 MARTS 2004 Side 1 Formand: Frank Lindhardsen Højdevej 32 st. th. 2300 København S Tlf.: 3258 8539 Mobil: 4016 8087 E-mail: formand@os.dk Næstformand: Niels

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 1 Marts 2008 28. årgang Borgmester Erik Flyvholm indvier sauna og højvandsdige. Foto Benny Vejlby Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm

Læs mere

Vium - Hvam Avis 2012

Vium - Hvam Avis 2012 Vium - Hvam Avis 2012 Årgang 35 Nr. 1 LÆS ALT T OM fri idræt i 2012, arbejdslørdag i sognegården samt andre dugfriske nyheder Indlæg bedes sendt elektronisk til helle.haack@gmail.com 2 Vium-Hvam Sognegård

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011 www.koldingbaadelaug.dk INDHOLD Ny layouter og nye tiltag....................................... 6 Det er ikke alt, der kan annonceres i Gasten.....................

Læs mere

Aarhuus. Klub. 16 årgang nr. 62. Februar 2011

Aarhuus. Klub. 16 årgang nr. 62. Februar 2011 Aarhuus Februar 2011 Klub 16 årgang nr. 62 Side 2 Blad 62 Februar 2011 Aarhuus Nimbus Klub Klublokaler: True Byvej 7 - True - 8381 Tilst Klubaftener: Onsdage fra kl. 19:00 Hjemmeside: http://aarhuusnimbusklub.dk

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Fuglene Medlemsblad for Randers fugleforening

Fuglene Medlemsblad for Randers fugleforening Fuglene Medlemsblad for Randers fugleforening 40. Årgang 2015 Juni. Nr. 3 24 Randers Fugleforening Stiftet 22 marts 1950 Formand: Søren Søgaard Ting parken 97, 8950 Ørsted TLF: 2034 9815 Mail: stenaltvej29@hotmail.com

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub.

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. R E F E R A T Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. Referent: Jane Bach Sørensen Til stede var 52 stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Hals både aug HUSK. Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 KLUBBLAD NR 2 2013

Hals både aug HUSK. Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 KLUBBLAD NR 2 2013 Klubblad Klubblad for for Hals Hals bådelaug bådelaug Udgivet Udgivet juni juni 2013 2013 Hals både aug KLUBBLAD NR 2 2013 HUSK Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 Hals Bådelaug Udvalgs

Læs mere

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32.

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32. Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29 December 2009 Nr. 5 32. årgang Ny opdateret hjemmeside STANDARD Horizon CP 180i Normalpris

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

1 Februar 2007 64. Årgang

1 Februar 2007 64. Årgang 1 Februar 2007 64. Årgang SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG ÆRESMEDLEMMER: Formand: Orlogskaptajn Kent Ravn Erik Harder, Eigil Jørgensen, Einar Christiansen Vedbyholm

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug

Rantzausminde Bådelaug Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Nr. 1 2013 Husk Kontingent (Se side 3) Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Jesper Groth, Skovsbovænge 4, Svendborg Tlf. 6221 5326 Mob.

Læs mere

Kasserer løb med pengene

Kasserer løb med pengene Nummer 2, 16. årgang, februar 2010 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Ældre i chok: Kasserer løb med pengene Kassereren for Busforeningen på Egebo hævede 20 års sparepenge

Læs mere

December 32. Årgang. Nr. 1

December 32. Årgang. Nr. 1 December 32. Årgang. Nr. 1 14 Stiftet 1877 Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk E-mail: post@randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Ole Uglsøe Christensen 2661 3917 E-mail:

Læs mere

Marts 2006 56. årgang SØSPORT NÆSTVED KAJAK- OG CANOKLUB NÆSTVED ROKLUB NÆSTVED SEJLKLUB

Marts 2006 56. årgang SØSPORT NÆSTVED KAJAK- OG CANOKLUB NÆSTVED ROKLUB NÆSTVED SEJLKLUB 2 Marts 2006 56. årgang SØSPORT NÆSTVED KAJAK- OG CANOKLUB NÆSTVED ROKLUB NÆSTVED SEJLKLUB Vi gi'r dig bedre råd... Vi vil være dit foretrukne valg, når det handler om penge. Derfor tilbyder vi løsninger

Læs mere