SMK-Nyt årgang < Hvem har skubbet til vores bro? >

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SMK-Nyt www.s-m-k.dk 2010 18. årgang < Hvem har skubbet til vores bro? >"

Transkript

1 SMK-Nyt årgang < Hvem har skubbet til vores bro? >

2 Formand Carl Mølgaard Tlf Sekretær Thomas Bansov Tlf.: Kasserer Arne Sommer Tlf Bestyrelsesmedlem Thorkild Aagaard Tlf Webmaster & Redaktør SMK Nyt Allan Nygaard Tlf Bestyrelsesmedlem Kaj Johansen Tlf Bestyrelsesmedlem Peter Riis Tlf Bestyrelses Suppleant Peter Johansen Tlf Bestyrelses suppleant Ryan Alvin. Sørensen Tlf Revisor Karl Bramsen Tlf Revisor Olga Hugøy Tlf

3 Udvalgene Formand Telefon Brosamarbejdet Arne Sommer Carl Mølgaard Restaurant og køkken Thorkild Aagaard Bygge og renovering Lars Elmer Web-master & Redaktør af SMK-Nyt Allan Nygaard Redaktionsudvalg Bo Stig Andersen Indelukket Steen Olsen Fyrmester Ole Seeberg Benzin/- Diesel Ryan Alvin Sørensen Himmelbjerggrunden Svein Hugøy Sejsgrunden Steen Jensen Kirsebærgrunden Claus Mikkelsen Frikadellekonkurrence Peter Johansen Fanebærer Johnny Lauridsen Leif Thøgersen Beredskab Viggo Bøgedal

4 Formanden har ordet. Så er foråret og sommeren på vej. Vinteren har været en hård nyser for alle SMK er, men nu er foråret på vej. Generalforsamling. Generalforsamlingen den 5. marts var igen i år en god aften og til trods for at vinteren den aften havde rigtig fat i os, var mange mødt op, tak for det. Du kan læse formandens beretning på generalforsamlingen andet sted i bladet. Ordensregler. En del af vore ordensregler blev tilpasset, og et sæt nye opdaterede ordensregler er udsendt sammen med dette SMK-Nyt. Standerhejsning. Standerhejsningen står for døren, og jeg glæder mig til at se rigtig mange SMK er til Standerhejsningen den 11. april kl i Indelukket. SMK er sædvanen tro vært med kaffe og rundstykker. Betalingsbomme. Betalingsbommene i Indelukket bliver helt sikkert et af de store samtaleemner i sommerens løb. Se under formandens beretning, hvad SMK har gjort for at ændre den helt uacceptable betaling kommunen har sat for at benytte slæbestederne. Skader på broerne. Bestyrelsen vil straks, vi har overblik over skaderne på vore broer på grund af den hårde isvinter sætte renovering af broerne i gang. Venlig hilsen Carl Mølgaard 4

5 Referat fra SMK s ordinære generalforsamling den 5. marts Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter. 1: Valg af dirigent. Leif G. Hansen blev enstemmigt valgt. Stemmetællere: Carlo Johnny Erik Jesper. 2: Formandens beretning. Beretning blev godkendt ( Se beretningen side 7) 3: Kassererens beretning. Arne Sommer fremlagde foreningens regnskab, som enstemmigt blev godkendt. 4: Fremlæggelse af foreningens budget. Enstemmigt godkendt. 5: Behandling af indkomne forslag. Carl gennemgik ændringer af ordensreglementet, som blev vedtaget. Er offentliggjort i klubbladet. Indkomne forslag vedr. klubhuset. Restaurantens østlige lokale fra og med foldedøren vil udenfor åbningstiden være aflåst. Det vestlige lokale fra og med foldedøren, vil der for klubbens medlemmer være adgang med nøglekort ved døren til gården. Forslaget blev godkendt. 6: Valg af kasserer. På valg er Arne. Enstemmigt valgt 7: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Ove Høi Petersen Genopstiller ikke Peter Riis:Modtager valg Enstemmigt valgt Bestyrelsen har foreslået Thomas Bansov:Modtager valg Enstemmigt valgt Thomas var desværre forhindret i at møde op på grund af vejret. 5

6 8: Valg af bestyrelses suppleanter. Bestyrelsen opstiller Ryan Alvin Sørensen:Modtager valg Enstemmigt valgt 9: Valg af 2 revisorer. Bestyrelsen genopstiller Olga Hugøy: Modtager valg Enstemmigt valgt Karl Bramsen: Modtager valg Enstemmigt valgt 10: Valg af 2 revisor suppleanter. Bestyrelsen opstiller Jytte Nielsen: Modtager valg Lisbeth Knudsen: Modtager valg Enstemmigt valgt Enstemmigt valgt 11: Valg af udvalgsformænd. jf. 9 stk. 6. Speedbåd kurser udgår, hvorfor Palle ikke blev valgt. Øvrige formænd blev enstemmigt valgt. 12: Eventuelt. Carlo efterlyser det gamle kompas. Det viser sig at det ligger hos Arne. Carlo får det udleveret, således at det bliver renoveret og senere monteret i klubhuset igen. Leo Nielsen fra Ry takkede for invitationen. Samtidig orienterede han om kommende skærpede krav vedr. sejlads på søerne og ændringer af registrering af bådene. Referat sendes til SMK. (kommer i bladet) Formanden fra Sejlklubben takkede ligeledes for invitationen. 6

7 SMK Formandens beretning På generalforsamlingen den 5. marts

8 8 Formandens beretning 2009 I aften er en god aften, det er aftenen, hvor bestyrelsen skal stå til ansvar for det arbejde, vi har lavet i året, der er gået. Det er også i aften, jeg skal fortælle om vore forventninger til det næste år. Men først, hvor et det dejligt at se så mange glade SMK er, der er mødt op til denne generalforsamling. Året 2009 var et godt år for SMK, alt tyder på at 2010 også bliver et godt år. Jeg vil ikke i beretningen gå i detaljer, jeg har brugt SMK-Nyt i årets løb til at orientere om, hvad der er sket og besluttet i SMK. Jeg vil dele beretningen op i afsnit, og min beretning vil omfatte de store linjer for året der er gået samt forventningerne til SMK s visioner Med baggrund i klubbens 100 års jubilæum besluttede bestyrelsen i 2007 at sætte nye visioner for klubben. Den væsentligste del af visionen var: Inden Silkeborg Motorbådsklubs 100 års jubilæum: Skal klubbens tilbud være i overensstemmelse med flertallet af klubbens medlemmer. Skal klubbens faciliteter og bygninger renoveres, så de er i overensstemmelse med det moderne klubmedlems krav og forventninger. Skal Brosamarbejdets broer, borde og bænke have et kvalitetsløft. Bestyrelsen mener, at vi langt hen af vejen nåede disse mål inden jubilæet den 6. august Når jeg tænker tilbage på receptionen den 6. august, så er det med meget stor tilfredsstillelse. Ca. 150 var mødt op, og der var flotte gaver og taler fra mange af vore samarbejdspartnere. Det var en god dag. Det var jubilæumsjazzen den 14. august også, her var også rigtig mange medlemmer og andre mødt op til en rigtig god aften med underholdning af Reed Hot Four.

9 Men selve jubilæumsfesten den 15. august, hvor vi var 150 medlemmer og indbudte gæster var en uforglemmelig god aften. Alle der var med, morede sig til underholdningen leveret af Arne og Andre Lundemann godt hjulpet af orkestrer Kedli. Jubilæumsmenuen som Hardy stod for blev serveret på en overbevisende professionel måde, at den så også var uovertruffen god, gør det ikke mindre godt. Alt dette havde ikke været muligt uden jubilæumsudvalget store arbejde med forberedelse og planlægning, og ikke mindst kontakt til musikere og underholdere samt alt omkring bestilling af telt, kontakt til myndigheder og alle de frivillige der troppede op til teltopstilling samt nedtagning. En stor tak til alle hjælpere og ikke mindst til Svenn Åge, Steen og Ole for det flottearbejde i Jubilæumsudvalget. Medlemmer. Jeg sagde sidste og forrige år på generalforsamlingen, at jeg forventer, at vi passerer 1000 medlemmer inden udgangen af Det nåede vi ikke, vi er medlemsmæssig stagneret på omkring 950. Jeg tror, vi må acceptere at medlemstallet er omkring 950 og måske lidt stagnerende i de kommende år. Det skyldes ikke mindst kommunens aggressive tiltag omkring betalingsbomme ved slæbestæderne, men mere herom senere. Møder. Bestyrelsen har i det forløbne år holdt 11 bestyrelsesmøder og 2 møder med udvalgene. Derudover har dele af bestyrelsen deltaget i møder i Brosamarbejdet, Fællesmøde i Silkeborgsøernes Brugere, møder med Silkeborg Kommune, Silkeborg Statskovsdistrikt og en del andre møder. Brosamarbejdet Det årlige møde i Brosamarbejdet blev holdt i Ry Bådlaug, og vi havde et godt møde. Konklusionen på mødet blev, at det store renoveringsomfang der blev iværksat i 2008 og fortsat i 2009 har båret frugt,. Vi aftalte at kontingentet til Brosamarbejdet i 2010 blev 100 kr. pr medlem, det laveste i mange år. 9

10 Men det kan nå at ændre sig, når vi får overblikket over de skader, isen har forvoldt i vinterens løb. I budgettet på de 100 kr. pr medlem er medregnet. De løbende omkostninger til tømning af skraldespande mv. Bro nr. 61 i Alling Å skiftes. Ved bro 23. i paradiset udskiftes/- renoveres borde og bænke samt bortskæring af farlige grene, der hænger ud over broerne. Herudover er der nogle små reparationer på flere af broer og bortskaffelse af gamle affaldsstativer. I Balservig har Brosamarbejdet ansøgt om at få lov til at etablere en ny bro. Broen ved Himmelbjerggården vil blive renoveret i uændret størrelse. Brosamarbejdets møde med Skov og Naturstyrelsen, Silkeborg. I februar måned 2010 havde Brosamarbejdet et møde med Skov og Naturstyrelsen, Silkeborg. Igen var det et godt møde, hvor vi kom langt omkring. Skov og Naturstyrelsen, Silkeborg påtog sig også i 2010 at vedligeholde Brosamarbejdets borde og bænke i skovens område. Vi fik som sidste år en fornuftig aftale om en dele ordning de steder, hvor skovens gæster er storbrugere af Brosamarbejdets borde og bænke. Brosamarbejdet har sendt ansøgning om tilladelse til bygning af ny bro i Balservig.. Skov og Naturstyrelsen ser positivt på ansøgningen og sætter ansøgningen i gang over for øvrige parter. Skov og Naturstyrelsen forlanger, at bøjerne ved Himmelbjerggrunden og ved Himmelbjerggårdens grund skal være sorte, ellers skal de fjernes, det er ok med refleksbånd på. Himmelbjerggrunden Grunden er rigtig flot. Borde og bænkene der blev skiftet i 2008 har det problem, at bordpladerne er for dårlige, de er fyldt med råd og svamp. Et flot stykke arbejde er udført i 2009 med vedligeholdelse af grunden. Det er sket under kyndig ledelse af Svein og hans mange hjælpere. Det fortsætter i 2010, hvor bordpladerne vil blive skiftet med nye gode plader. 10

11 Kirsebærgrunden Klaus har med gode hjælpere sørget for udtynding af buske og grene på grunden. Men der hvor det rigtig har rykket, var da Klaus sammen med gode hjælpere fik fjernet grantræerne i skellet Klaus har også fået et par nye borde stillet op. Grunden fremtræder i en rigtig god stand, og er et yndet sted for mange af vore medlemmer og medlemmer fra Ry Bådlaug, som er samarbejdspartner om grunden. Sejsgrunden. Formand Steen på Sejsgrunden har sammen med mange gode hjælpere lagt et stort arbejde i Sejsgrunden, de har blandt andet lagt fliser under flere af bordene.. Steen vil i 2010 forsøge at få et lille skur op at stå til haveredskaber mv., og der vil også blive indkøbt et bord til terrassen, der er etableret nede ved broen. Lars Elmer har undersøgt kloakafløbene fra Sejshuset, der er konstateret en sætning i afløbsrørene. Lars er pt. I gang med at indhente tilbud mv. på udbedring. Johnny har med hjælp af Joan stået for rengøringen af Sejshuset i 2009, og det er udført til SMK s fulde tilfredshed. Det er med stor glæde, at de også i 2010 har påtaget sig opgaven. Is og SMK s Broer. På nuværende tidspunkt har bestyrelsen ikke et fuldt overblik over de skader isen forvolder på vore broer. Vi ved dog, at broerne ved Himmelbjerggrunden har taget en del skade. Disse skader vil blive repareret, når isen er væk Speedbådskurser. Palle har i sin egenskab af Formand for Speedbådskurserne sørget for at henvise emner til kurser i Horsens. Den ringe tilslutning har gjort, at Palle har bedt bestyrelse nedlægge aktiviteten. Klubhus og værksted. Her har Formand Steen sammen med Peter sørget for at alt har været i pæn og god stand, og da bensinhuset var ombygget, fik det en gang maling, hvor Tom også svingede penslen. Svend Aage, Knud, Christian og Svein har lagt et stort arbejde i værkstedet, som er blevet malet og skabe mv. er repareret, ja selv høvlebænken har fået en tur. En stor tak til Jer alle for det flotte arbejde. Lys på søen Lys på søen har Ole sørget for var i orden, han har også udviklet og fremstillet nye sølygter, der har virket til stor tilfredshed. 11

12 Betalingsbomme i Indelukket. Sidste år gav jeg en omfattende redegørelse for, hvad SMK har haft af dialog med kommunen for at forbedre forholdene i Indelukket. Sidste år så jeg frem til et godt samarbejde med kommunen. Det gør jeg ikke mere, kommunen har tilsidesat alt det vi aftalte, og derfor kan vi ikke accepterer grundlaget for opsætningen af betalingsbommene. Vi har gjort indsigelser, ikke imod bommene, men imod at de er etableret i direkte modstrid med de løfter kommunen gav bestyrelsen forud for opsætningen. At kommune samtidig vælger en pris for benyttelse af bommene, som er helt uden for almindelig logik, og er langt højere end de priser andre havne tager, gør ikke sagen bedre. Det er nu lykkedes, at få en aftale om et møde engang i løbet af foråret med den nye formand for Kultur og Fritidsudvalget. Jeg håber, at vi på dette møde kan få ændret prisen for benyttelsen af bommene. Optimist er jeg ikke, kommunen fattes penge og stærke kræfter i kommunen har efter min vurdering en klar målsætning om at begrænse sejladsen på søerne. Jeg opfordrer derfor alle SMK er til at øve indflydelse på de politikere, som I er i kontakt med. Husk, at det ikke kun er de af vore medlemmer der har både på trailere, der har et problem, på den lange bane kan det let sprede sig til samtlige motorbåde. Bådepladsleje. Her er også et område, hvor kommunen slår til med hård hånd. I 2009 var prisen for leje af en af de store både pladser kr , den er nu steget til kr en stigning på 10%. Her har vi også et område, bestyrelsen vil drøfte med kommunen på det næste møde. Bådpladsleje 2010 Bådpladser op til 170 cm i bredden Bådpladser fra 175 cm til 230 cm i bredden Bådpladser fra 235 cm i bredden Leje af gæstebådplads pr. dag kr kr kr. 80 kr. 12

13 Bådepladerne i inderhavnen ved Slusekiosken skal nedlægges. Den 25. februar var jeg sammen med Arne indkaldt til et møde på kommunen, hvor vi blev orienteret om de planer kommunen har med området omkring havnen ved Slusekiosken, ophalerpladsen til Hjejlebådene, parkeringspladsen samt Roklubben. Vi fik oplyst, at de samme dag ville sende et brev med opsigelse af til de 14 bådepladslejere i havneområdet med virkning fra I brevet fik de tilbudt erstatningspladser, efterhånden som der blev ledige pladser i Indelukket, de opsagte pladser vil blive rykket foran ventelisten. Der er 475 på kommunens venteliste til bådepladser. Samtidig vil kommunen forsøge at få tilladelse til at bygge 14 nye pladser i Remstrup Å i forlængelse af de pladser, der er på den store ø. Der vil blive lavet en lokalplan for havneområdet, som kommer til høring omkring maj måned, hvor der så kan gøres indsigelser, eller man kan komme med forslag til ændringer. Vi tog orienteringen til efterretning men gjorde opmærksom på, at kommunen laver en stor fejl ved at fjerne motorbådene fra havneområdet, da de er et stort aktivt for turisterne og havnemiljøet. Vi gjorde også opmærksom på, at Regattaen vil blive hårdt ramt, når der ikke vil være mulighed for at fortøjre bådene i forbindelse med Regattaen og dermed være en stor del af Regattaen. Vi efterlyste derfor, at de som minimum etablerer gæstepladser i havnen og udbygger de pladser der er fra Hjejleselskabet til Jernbanebroen med bedre fortøjringspæle. Frikadellekonkurrencen. Her sørgede frikadelle Peter for at konkurrencen også i 2009 blev afviklet til stor glæde for alle deltagere. Julebanko. Jens, Johnny, Allan og Henning med flere gode hjælpere havde igen skaffet mange gode sponsorater, en god aften var det for alle dem, der deltog. Juletræsfesten for store og små. Var igen i år en succes, julemand Jens og julenisse Grete gjorde igen et flot stykke arbejde. Det gjorde Lis også, hun sørgede for sange og julelege med børnene. Fastelavn. Vanen tro havde Jens og Grete styr på, at børnene fik katten slået af tønden. 13

14 Festudvalget. I juni måned var der Squaredance på Himmelbjerggrunden. De, der deltog havde en rigtig god dag. Den manglende opbakningen til de to aktiviteter festudvalget har afviklet har gjort, at festudvalget har valgt at nedlægge sig selv. Klubhuset. I 2009 er følgende udskiftet eller renoveret. I juni måned blev el tavlen, der styrer el forbruget i klubhuset skiftet, det var en større udskrivning. I januar 2010 blev vinduerne i køkkenet og depotrummet skiftet ud med plastvinduer. I februar 2010 blev loftet i køkkenet samt vægge og døre i depotrummet og i toilettet malet. Den største udgift var etablering af den ny benzintank, som nåede at blive klar til standerhejsningen. En god og forhåbentlig fremtidssikret investering. Her skal vi allerede i 2010 have seddellæseren tilpasset til de nye 100 og 200 kr. sedler. Rabataftale. Rabat aftalen til Indelukkets Spisested fungerer til alles tilfredshed, derfor er det aftalt med Hardy, at den fortsætter uændret i I års pakken som sendes ud i starten af april måned, bliver der lagt et nyt rabat kort i. Jeg håber, at rigtig mange også i 2010 vil få glæde af rabatkortet. Medlemmernes opbakning Det har været en stor glæde, at se så mange SMK er der har mødt op til standerhejsning, standerstrygning, banko, juletræ, fastelavn, frikadellekonkurrencen, men ikke mindst jubilæumsfesten. Det er helt klart min opfattelse, at opbakningen øges år for år, og det glæder os utroligt meget i bestyrelsen. Men intet kommer af intet, uden alle vore udvalgsmedlemmer og hjælpere kunne det ikke lade sig gøre, derfor en stor tak til jer alle. Carl Mølgaard 14

15 Er din båd ansvarsforsikret. Det er den, når du er medlem af SMK. SMK har tegnet en kollektiv ansvarsforsikring, som dækker de skader din båd er skyld i. Forsikringen dækker i det meste af Europa. Se mere på SMK s hjemmeside under menupunktet: Ansvarsforsikring Bemærk: En ansvarsforsikring koster i de fleste forsikringsselskaber det samme eller mere end kontingentet til SMK. Er din båd en båd på trailer, og er du meget utilfreds med den pris kommunen tager for at din båd kan komme gennem betalingsbommene i Indelukket, så husk, inden du overvejer at melde dig ud af SMK, at din båd er ansvarsforsikret gennem medlemskabet af SMK. 15

16 Vinterbilleder Vi har modtaget de her flotte vinterstemnings billeder fra Sejs grunden. De er taget af: Fo2gra Jørgen Kristiansen. De gengives hermed uden kommentar, de taler vist for sig selv. Tak til Jørgen 16

17 17

18 Fastelavn for Børn. En meget kold dag I februar var 28 friske børn mødt op for at slå katten af tønden. Men forinden havde 6 klubmedlemmer ryddet gården for is og sne, heldigvis var der en belønning fra Hardy. Tak til dem Der blev rigtig gået til dem, tønderne fik nogle ordentlige slag, man kan sige da det var så koldt, at ungerne slog Kong vinter. Snart måtte tønderne overgive sig og karamellerne kom ud i lyset. Så var der bare med at få fat i nogle karameller, før resten af tønden skulle ned. 18

19 ønderne Dette års kattekonger og kattedronninger Bagefter var der sodavand og en fastelavnsbolle, samt en lille sjov gave til alle. Tak til Jens og hans hjælpere for et godt arrangement. 19

20 Frikadellekonkurrence på Himmelbjerggrunden Alle der har en båd med mulighed for at stege en frikadelle kan være med i dysten. Skibets kaptajn skal lave søens bedste frikadeller. Deltagerne møder op med et halvt kilo frikadelle fars pænt indpakket. Kl går alle i land og kaptajnen medbringer sin indkøbte fars. Kontrollen i land forsyner nu pakken med et nummer. Skibets kaptajn går alene i båden, hvor han inden kl skal have rørt farsen sammen med medbragte ingredienser og derefter have stegt 2 frikadeller. Frikadellerne afleveres i land præcis kl til grundig bedømmelse og eventuel præmiering. Dommerpanelet består af vore bedre halvdele, som i dagens anledning er udnævnt til letmatroser. Medens dommerne vurderer, skal kaptajnerne afvente deres dom ombord på bådene, hvor der samtidig skal ryddes, renses og vaskes op efter stegningen. Efter domsafsigelsen mødes vi til fælles spisning af de stegte frikadeller. Motorbåd sælges: Velholdt og rummelig 20 fod Fjord snekke med siddeplads til 8-10 personer sælges for kun kr Båden har 4 sovepladser (2 voksne + 2 børn). 15 hk Volvo Penta benzin-motor. Glasfiberskrog. Bredde 2,15 m. Båden står på vinterplads i Indelukket. Kan beses efter nærmere aftale med Carsten Søderstrøm, tlf

21 markise & kalechesmeden Bådkalecher Sprayhood, Bompresenninger, Bomtelt, Vindbreaks, Vinterpresenninger, Bådhynder, Bundmåtter. Tilpasses efter dine ønsker. Reparationer er lynlåsen eller vinduet defekt eller flænge i dugen klare vi også dette. Uforpligtende tilbud gives se mere på Åbningstider: 7,30 til 18,00 eller efter tlf. aftale på mellem 7,00 til 20,00 Markiser Telte Solsejl Presenninger Altansejl Rulleporte m.m. v/ John F Jacobsen Nørhedevej 14, Lyne 6880 Tarm Tlf: Grauballe Marine God service og høj kvalitet. Det kendetegner Grauballe Marine. Vinterkonservering og opbevaring i aflåst hal. Vi udfører service på alle kendte mærker. Salg af brugte både. Autoriseret forhandler af: Kontakt os på: Sønderkrogen 2. Grauballe 8600 Silkeborg 21

22 Vigtige telefonnumre: Marinekontoret Silkeborg Motorbådklub Åhave Alle 9c 8600 Silkeborg Kontortid hver onsdag til Kontoret er lukket fra standerstrygning til 1. april Tlf Registrering af både / afmelding / ændring. Borgerservice Silkeborg kommune: På telefon: På mail: Alarmcentralen: Tlf. 112 Silkeborg Politi: Tlf. 114 Falck: Tlf Vandforurening Tlf Indelukket: Opsyn, toilettømmeanlæg & betalingsbomme: Steen Tlf Mogens Tlf

23 Det frivillige beredskab Får du brug for hjælp, motorstop eller andet kan du uanset tidspunkt på døgnet ringe til et af nedenstående medlemmer. Du ringer naturligvis til den nærmeste beliggende. Det fremgår af listen herunder, hvor de forskellige medlemmers båd ligger. Tag bladet med i båden eller en kopi af listen. Det frivillige beredskab består af. Leif Birch, Sejssnævringen Henry Knudsen Indelukket Leif Thøgersen Himmelbjerget Verner Lauridsen Sejs Carsten Truelsen Havnen Viggo Bøgedal Svejbæklund

24 24 Kastaniehøjvej Silkeborg Tlf Fax

25 VIRKLUND VOGNMANDSFORRETNING & SILKEBORG SPECIALTRANSPORT KAJ GEERT Thorsøtoften 6 Tlf Også når båden skal sikkert på land for vinteren - 25

26 Villaventilation SUNDT INDEKLIMA Sikrer velvære og forebygger astma & allergi Ombetrækning af bådhynder. Reparation af kalecher. Tilskæring af hynder. Ring for uforpligtende tilbud. v. Tanja Fuglsang Lillehøjvej 2, 8600 Silkeborg Tlf KJ klimateknik A/S

27 Indelukkets Spisested Frokosttilbud fra kl LØRDAGSBUFFET Spis alt hvad du kan kun 89,- Aftenstilbud fra kl WIENERSCHNITZEL kun 98,- Børnemenuer fra 39,- Prøv også vores populære STJERNESKUD Selskaber op til 70 personer Indelukkets Spisested Åhavealle 9C 8600 Silkeborg Tlf

28 Kommende aktiviteter: Standerhejsning Søndag d. 11 april kl Vi starter sejlersæsonen med standerhejsning kl Vi mødes i Indelukket, hvor formanden holder tale. Et udvalgt medlem vil hejse SMK s stander. SMK er efter standerhejsningen vært ved kaffe og rundstykker. I klubhuset. Sankt Hans fest på Sejsgrunden Tirsdag d. 23 juni. Med bål, hekse og båltale. Her vil der være noget for alle børn og voksne. Der kan købes øl, vand og pølser. Vi mødes kl Frikadellekonkurrence på Himmelbjerggrunden Lørdag d. 21 august kl Se side 20 inde i bladet. SMK - nyt, udkommer fire gange om året, januar, april, juli, oktober og bliver sendt ud til alle SMK's medlemmer. Alle medlemmer kan få indlæg med i bladet. Det kan være ris eller ros, du har en god idé, det kan være en oplevelse på søen, eller et eller andet du vil indvie os andre i. Kontakt mig på bladet, så vi kan få netop dit indlæg med. Redaktør: Allan Nygaard Tlf

2014 22. årgang < De nye broer i Paradiset. >

2014 22. årgang < De nye broer i Paradiset. > 3 2014 22. årgang < De nye broer i Paradiset. > Formand Niels Johansen Tlf. 8681 2581 5136 3230 formand@s-m-k.dk Kasserer Arne Jørgensen Tlf. 4250 1062 kasserer@s-m-k.dk Næstformand Jesper Kudsk Tlf: 2348

Læs mere

SMK-Nyt Www.s-m-k.dk. 3 2011 19. årgang. < Pinsehygge på Himmelbjerggrunden >

SMK-Nyt Www.s-m-k.dk. 3 2011 19. årgang. < Pinsehygge på Himmelbjerggrunden > SMK-Nyt Www.s-m-k.dk 3 2011 19. årgang < Pinsehygge på Himmelbjerggrunden > Formand Carl Mølgaard Tlf. 8682 5360 2483 4739 formand@s-m-k.dk Kasserer Arne Sommer Tlf. 8682 0882 britex@email.dk Næstformand

Læs mere

SMK-Nyt. 2 2012 20. årgang. < Spørgelyst på generalforsamlingen >

SMK-Nyt. 2 2012 20. årgang. < Spørgelyst på generalforsamlingen > SMK-Nyt 2 2012 20. årgang < Spørgelyst på generalforsamlingen > Formand Carl Mølgaard Tlf. 2483 4739 formand@s-m-k.dk Kasserer Arne Sommer Tlf. 4082 3333 kasserer@s-m-k.dk Bestyrelsesmedlem Henning Hvam

Læs mere

2015 23. årgang < Ny bro i indelukket >

2015 23. årgang < Ny bro i indelukket > 2 2015 23. årgang < Ny bro i indelukket > Formand Niels Johansen Tlf. 8681 2581 5136 3230 formand@s-m-k.dk Kasserer Arne Jørgensen Tlf. 4250 1062 kasserer@s-m-k.dk Næstformand Jesper Kudsk Tlf: 2348 7964

Læs mere

2015 23. årgang < Så er vi klar til sommeren >

2015 23. årgang < Så er vi klar til sommeren > 3 2015 23. årgang < Så er vi klar til sommeren > Formand Niels Johansen Tlf. 8681 2581 5136 3230 formand@s-m-k.dk Bestyrelsesmedlem Peter Johansen Tlf. 8685 5688 peanna@live.dk Næstformand Jesper Kudsk

Læs mere

2014 22. årgang < Arne Sommer aflægger det sidste regnskab >

2014 22. årgang < Arne Sommer aflægger det sidste regnskab > 2 2014 22. årgang < Arne Sommer aflægger det sidste regnskab > Formand Niels Johansen Tlf. 8681 2581 5136 3230 formand@s-m-k.dk Kasserer Arne Jørgensen Tlf. 4250 1062 kasserer@s-m-k.dk Bestyrelsesmedlem

Læs mere

2014 22. årgang < Regatta, set fra roklubben >

2014 22. årgang < Regatta, set fra roklubben > 4 2014 22. årgang < Regatta, set fra roklubben > Formand Niels Johansen Tlf. 8681 2581 5136 3230 formand@s-m-k.dk Kasserer Arne Jørgensen Tlf. 4250 1062 kasserer@s-m-k.dk Næstformand Jesper Kudsk Tlf:

Læs mere

SMK-Nyt www.s-m-k.dk. 1 2010 18. årgang. < Indelukket i vinterdragt >

SMK-Nyt www.s-m-k.dk. 1 2010 18. årgang. < Indelukket i vinterdragt > SMK-Nyt www.s-m-k.dk 1 2010 18. årgang < Indelukket i vinterdragt > Formand Carl Mølgaard Tlf. 86 82 53 60 carl.m@fiberpost.dk Næstformand & Sekretær Ove Høi Petersen Tlf. 86 82 27 88 connel@webspeed.dk

Læs mere

2015 23. årgang < Vinderne af frikadelle konkurrencen >

2015 23. årgang < Vinderne af frikadelle konkurrencen > 2015 23. årgang < Vinderne af frikadelle konkurrencen > Formand Niels Johansen Tlf. 8681 2581 5136 3230 formand@s-m-k.dk Bestyrelsesmedlem Peter Johansen Tlf. 8685 5688 peanna@live.dk Næstformand Jesper

Læs mere

SMK-Nyt. 4 2011 19. årgang

SMK-Nyt. 4 2011 19. årgang SMK-Nyt Www.s-m-k.dk 4 2011 19. årgang < En skøn sommerdag uden regn > Formand Carl Mølgaard Tlf. 8682 5360 2483 4739 formand@s-m-k.dk Kasserer Arne Sommer Tlf. 4082 3333 britex@email.dk Næstformand Niels

Læs mere

2015 23. årgang < Julebanko i Klubhuset >

2015 23. årgang < Julebanko i Klubhuset > 1 2015 23. årgang < Julebanko i Klubhuset > Formand Niels Johansen Tlf. 8681 2581 5136 3230 formand@s-m-k.dk Kasserer Arne Jørgensen Tlf. 4250 1062 kasserer@s-m-k.dk Næstformand Jesper Kudsk Tlf: 2348

Læs mere

SMK-Nyt årgang. < Det seje hold fra Himmelbjerggrunden. Se side

SMK-Nyt årgang. < Det seje hold fra Himmelbjerggrunden. Se side SMK-Nyt www.s-m-k.dk 1 2011 19. årgang < Det seje hold fra Himmelbjerggrunden. Se side Formand Carl Mølgaard Tlf. 8682 5360 carl.m@fiberpost.dk Sekretær Thomas Bansov Tlf.: 22 80 89 60 bansov@privat.dk

Læs mere

2014 22. årgang < Bodil kom forbi Indelukket >

2014 22. årgang < Bodil kom forbi Indelukket > 1 2014 22. årgang < Bodil kom forbi Indelukket > Formand Niels Johansen Tlf. 8681 2581 5136 3230 formand@s-m-k.dk Kasserer Arne Sommer Tlf. 4082 3333 kasserer@s-m-k.dk Bestyrelsesmedlem Henning Hvam Tlf:

Læs mere

SMK-Nyt www.s-m-k.dk. 1 2012 20. årgang. < Mon der kommer sne igen i år >

SMK-Nyt www.s-m-k.dk. 1 2012 20. årgang. < Mon der kommer sne igen i år > SMK-Nyt www.s-m-k.dk 1 2012 20. årgang < Mon der kommer sne igen i år > Formand Carl Mølgaard Tlf. 8682 5360 2483 4739 formand@s-m-k.dk Kasserer Arne Sommer Tlf. 8682 0882 kasserer@s-m-k.dk Næstformand

Læs mere

SMK-Nyt www.s-m-k.dk. 4 2010 18. årgang. < På vej hjem efter en god weekend på vandet >

SMK-Nyt www.s-m-k.dk. 4 2010 18. årgang. < På vej hjem efter en god weekend på vandet > SMK-Nyt www.s-m-k.dk 4 2010 18. årgang < På vej hjem efter en god weekend på vandet > Formand Carl Mølgaard Tlf. 8682 5360 2483 4739 carl.m@fiberpost.dk Sekretær Thomas Bansov Tlf.: 22 80 89 60 bansov@privat.dk

Læs mere

2013 21. årgang < En super dag på bjerget >

2013 21. årgang < En super dag på bjerget > 4 2013 21. årgang < En super dag på bjerget > Formand Niels Johansen Tlf. 8681 2581 5136 3230 formand@s-m-k.dk Kasserer Arne Sommer Tlf. 4082 3333 kasserer@s-m-k.dk Bestyrelsesmedlem Henning Hvam Tlf:

Læs mere

2013 21. årgang. Valgt på generalforsamlingen blev Niels Johansen. Velkommen til Niels

2013 21. årgang. Valgt på generalforsamlingen blev Niels Johansen. Velkommen til Niels 2 2013 21. årgang Valgt på generalforsamlingen blev Niels Johansen. Velkommen til Niels Farvel til Carl Mølgård, efter 7 år i bestyrelsen, herfra de 6 år som formand. Tak for en stor indsats. < Formandsskifte

Læs mere

4 Oktober 2009 17. årgang

4 Oktober 2009 17. årgang Kommende aktiviteter: Standerstrygning. Søndag den 18. oktober. Indelukket kl. 10.00 Klubben byder på morgenkaffe, rundstykker og til de lidt mere seje en øl eller vand. 4 Oktober 2009 17. årgang Julebanko.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Generalforsamlingen som var klubbens sjette, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 35 personer heraf var der 24 stemmeberettigede medlemmer.

Læs mere

SMK-Nyt årgang. < Katastrofe 10 ltr. maling på gulvet>

SMK-Nyt årgang. < Katastrofe 10 ltr. maling på gulvet> SMK-Nyt www.s-m-k.dk 1 2013 21. årgang < Katastrofe 10 ltr. maling på gulvet> Formand Carl Mølgaard Tlf. 8682 5360 2483 4739 formand@s-m-k.dk Kasserer Arne Sommer Tlf. 4082 3333 kasserer@s-m-k.dk Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til Grundejerforeningen LILLEMARKEN Gevninge Indkaldelse til: 44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus torsdag den 8. april 2010 kl. 19.30 Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 53 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Jesper Hesselholdt (have 87) bød velkommen. Jesper anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel og Maybritt. Casper var fordi for at orientere om et af punkterne. Afbud fra Lars. Referent: Maybritt Dagsorden:

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl i klubhuset Virksund Lystbådehavn.

Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl i klubhuset Virksund Lystbådehavn. Referat af: Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl. 18.00 i klubhuset Virksund Lystbådehavn. Deltagere: Mogens Hansen (MH) formand Kåre Foss Johannesen (KJ) næstformand Leif Folke (LF) kasserer Niels

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, torsdag den 29. oktober, 2015

Referat af generalforsamlingen, torsdag den 29. oktober, 2015 Referat af generalforsamlingen, torsdag den 29. oktober, 2015 Vi var ialt 21 deltagere. Dagsorden: 1. Valg af dirigent: Hanne Olsen blev valgt som dirigent og hun bekræftede, at generalforsamlingen var

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 62 medlemmer fra i alt 46 haver deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen fandt sted i selskabslokalerne Præstevangsvej

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Greve Boligselskab Afdelingsbestyrelsen i Tjur - Tejstgården Afd. 11.

Greve Boligselskab Afdelingsbestyrelsen i Tjur - Tejstgården Afd. 11. Indkaldelse til Tjur- Tejstgårdens afdelingsbestyrelsesmøde nr. 244 Tirsdag den 30. august 2016 kl. 18.30 i bestyrelseslokalet, Sendt til: Formand: Svend Aage Larsen (SL) Næstformand: Birgit Elouni (BE)

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010 Resumé af referatet fra generalforsamling Tirsdag den 27. april 2010 kl. 19.00 Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Vendsyssel Køreforening. Torsdag d. 10. november 2011 kl. 19:30 på Holtegaard

Referat fra Generalforsamling i Vendsyssel Køreforening. Torsdag d. 10. november 2011 kl. 19:30 på Holtegaard Referat fra Generalforsamling i Vendsyssel Køreforening Torsdag d. 10. november 2011 kl. 19:30 på Holtegaard Dagsorden: 1. Valg af dirigent Hans Henrik Bak blev enstemmigt valgt, der efterfølgende konstaterede

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Referat af generalforsamling i foreningen afholdt i Skoven Forsamlingshus den 13-04-13 kl. 0900. Der var fremmødt 35 stemmeberettigede medlemmer samt 2 fuldmagter. Formanden,

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

Referat af generalforsamling - Fjernvarme Horsens A.m.b.a.

Referat af generalforsamling - Fjernvarme Horsens A.m.b.a. Referat af generalforsamling - Fjernvarme Horsens A.m.b.a. Møde Tid og sted Generalforsamling Mandag, d. 24. oktober 2016, kl. 18:00, Hotel Opus, Horsens Den 24. oktober 2016 kl. 18.00 afholdtes ordinær

Læs mere

100 års jubilæumstidsskrift

100 års jubilæumstidsskrift Silkeborg Motorbådklub 100 års jubilæumstidsskrift SMK 100 år. Silkeborg Motorbådklub Åhave Alle 9c 8600 Silkeborg www.s-m-k.dk 4 afsnit af jubilæumsskrift 1999-2009 SMK`S 100 ÅRS JUBILÆUMSFEST Fredag

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn.

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Beretning 2013 2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Vi kom ud af 2012 med et lille overskud, alle bådpladser var besatte, og vi nåede ca. samme antal af gæstesejlere som de sidste

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk . maj 201 Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 31. maj 2013, kl 10:00 i Egebjerg Forsamlingshus, Ved Kirken, Egebjerg, 500 Nykøbing

Læs mere

Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug

Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug Mandag d. 5. januar 2015 kl. 19.00 REFERAT: Dagsorden: 1) Godkendelse af dagsorden og gennemgang af seneste referat. Godkendt. 2) Økonomi v. Torben. Status på økonomien.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016.

Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016. Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016. 1. Valg af dirigent. Martin Magnussen enstemmigt valgt. Han kunne konstatere generalforsamlingen rettidig indkaldt. 2. To stemmetæller valgt. Lotte

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere