HAR I EN GOD IDÉ OM AFFALD?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HAR I EN GOD IDÉ OM AFFALD?"

Transkript

1 Flerfamilieboliger i Herlev Kommune HAR I EN GOD IDÉ OM AFFALD? Ønsker I at gøre indsamlingen af affald fra jeres boligforening endnu bedre? ER, LÆS H N A HVORD I GØR Teknisk Forvaltning 2009

2 I får idéerne vi leverer køreplanen Boligforeningerne i Herlev Kommune gør et godt og solidt stykke arbejde for at få beboerne til at aflevere affaldet på en hensigtsmæssig og miljørigtig måde. Tydelig information, saglig vejledning og velfungerende pladser til affaldet er en del af dette arbejde. Har I lyst til at gøre det endnu bedre, og er der områder, der trænger til et eftersyn, hjælper vi jer gerne. Vi vedlægger en praktisk og overskuelig køreplan for, hvordan I kommer i gang. Køreplanen er delt op i to afsnit. Det første afsnit fortæller trin for trin, hvordan I gør, hvis I ønsker at gøre jeres indsamling af affald endnu bedre. Det andet afsnit giver jer en række informationer og gode råd om affald. Når I sorterer affaldet korrekt, gavner I både miljøet og boligforeningens økonomi. Dagrenovation bliver brændt på et forbrændingsanlæg, og I betaler efter den mængde, I afleverer. Det er derfor sund fornuft at aflevere så meget affald som muligt til genbrug. Vi ønsker jer held og lykke med arbejdet. I er altid velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål. Venlig hilsen Teknisk Forvaltning Herlev Kommune

3 Indholdsfortegnelse NYE IDÉER SÅDAN GØR I Idéerne på bordet Undersøg kommunens tilbud Gør projektet konkret Start på projektet Information til beboerne Den daglige drift GODE RÅD OM AFFALD Indsamling af affald Affaldsskakte Affalds-øer Miljøstationer Affaldsfraktioner Dagrenovation Småt brændbart Stort brændbart Papir og glas Pap Jern og metal Elektronik Haveaffald Farligt affald

4 AFSNIT 1 Nye idéer sådan gør I Her kan I se en fiks og færdig køreplan for, hvordan I gør, hvis I ønsker at forbedre jeres affaldsordninger. 1 Idéerne på bordet - Nedsætte arbejdsgruppe - Inddrage beboere og relevante institutioner og virksomheder 2 Undersøg tilbud - Kontakte kommune - Kontakte renovatør - Undersøge materiel 3 Gør projektet konkret - Forslag til bestyrelse - Beslutning om tiltag - Tidsplan og ansvarsfordeling 4 Start på projektet - Forsøgsperiode - Byggeproces - Anskaffe materiel 5 Information til borgerne - Skilte til containere - Information til omdeling - Opslag 6 Den daglige drift - Tilpasning og justering - Løbende information På de kommende sider uddyber vi de enkelte punkter. 4

5 Idéerne på bordet Første skridt er at få sat ord på, hvilke problemer I har med affaldet i dagligdagen, og på hvilke områder I ønsker at forbedre jeres affaldssortering. Hvis jeres projekt skal blive en succes, er det vigtigt, at alle relevante samarbejdspartnere bliver inddraget og hørt. Det kan for eksempel være: Bestyrelse Ejendomsfunktionærer Inspektører Beboere Erhverv eller institutioner i bebyggelsen Nedsæt en arbejdsgruppe med de nævnte parter, som har ansvar for projektet og det videre forløb. Inddrag alle Overvej, hvordan I kan inddrage de beboere, der ikke er med i arbejdsgruppen. Måske kan indvandrerklubben, en beboermedarbejder eller andre med en stor kontaktflade være en god indgang til at få spredt budskabet til så mange som muligt. Inddragelse af alle parter i processen er med til at sikre en bred opbakning til projektet. Herudover kan de forskellige deltagere måske bidrage med idéer og forslag, som I ikke selv havde tænkt på. En bredt sammensat arbejdsgruppe kan også betyde, at I bliver opmærksomme på problemer, som I kan imødegå tidligt i processen. Hent inspiration Hold et møde i arbejdsgruppen, hvor I går rundt i området og ser på jeres nuværende affaldsløsninger. Skriv alle idéer og forslag til ændringer ned undervejs. Lad jer i første omgang ikke begrænse af, hvad I tror kan lade sig gøre i praksis. Besøg andre boligforeninger og se på deres affaldsløsninger. Besøg også Vestforbrænding, hvor I kan få masser af ny viden om affald. 5

6 Undersøg tilbud Inden I beslutter jer for nye tiltag, er det vigtigt at få overblik over de allerede eksisterende affaldsordninger for flerfamilieboliger. Dagrenovation Dagrenovation henter vi på faste ugedage. Storskrald, genbrug og haveaffald Småt brændbart Stort brændbart Papir Pap Jern og metal herunder aluminiumsdåser Elektronik herunder lysstofrør og sparepærer Hårde hvidevarer Haveaffald Farligt affald herunder batterier Storskrald, affald til genbrug og haveaffald henter vi på bestilling. Der kan dog aftales en fast turnus for eksempel hver uge eller hver 14. dag. Kuber Glas Papir Kuberne tømmer vi efter, hvor hurtigt de bliver fyldt op. Containere Boligforeningen skal selv anskaffe containere til affaldet. I kan leje dem af renovationsfirmaet eller investere i jeres egne containere. En fordel ved at leje er, at det er nemt at ændre antallet af containere, når jeres behov ændrer sig. Både renovationsfirmaet og kommunen er klar med gode råd om, hvilke containere der passer til jeres behov. Kontakt kommunen Inden I begynder jeres nye affaldsprojekt, bør I kontakte Herlev Kommune og få yderligere information om ordningerne og de muligheder, I har. Bemærk også, at der kan være særlige forhold, som I skal være opmærksomme på for eksempel om placering af containere eller opbevaring af miljøfarligt affald. 6

7 Gør projektet konkret I har nu fået et overblik over, på hvilke områder I vil forbedre håndteringen af affaldet, og I har undersøgt, hvordan kommunen kan hjælpe jer. På den baggrund skal arbejdsgruppen nu udvælge nogle initiativer, som I vil gennemføre som de første. Det er vigtigt, at I ikke sætter for mange projekter i gang på samme tid. Fokusér på nogle få tiltag og sæt nogle realistiske mål. Fremlæg jeres forslag for bestyrelsen og aftal, hvordan det bliver inddraget i projektet. Oplægget skal indeholde: Status over jeres nuværende affaldsløsninger Kommunens tilbud for affaldssortering Beskrivelse af jeres forslag til forbedring af affaldshåndteringen Konsekvenser for beboere og ejendomsfunktionærer Økonomi forventede udgifter og besparelser Beskrivelse af målet Vær så konkrete som muligt, så I er sikre på, at alle har den samme opfattelse af, hvad der skal ske af ændringer. Medbring gerne et kort over bebyggelsen og billeder af de containere, som I overvejer at benytte. Skriv ned efter hvert møde, hvad der er aftalt, og hvem der gør hvad til næste møde. Når I sammen med bestyrelsen har vedtaget, hvordan I vil arbejde med at forbedre håndteringen af affaldet, udarbejder arbejdsgruppen en plan over forløbet. Lav en tidsplan og skriv ned, hvem der gør hvad, og hvornår I mødes og følger op. På næste side kan I se et eksempel på en tidsplan med aftaler og ansvarspersoner. 7

8 Tidsplan for etablering af miljøstation Opgave/Uge Etc. Ansvar Forberedelser Besøg hos beboer Forsøg med aluminiumsdåser Forsøg med kompostbeholder Møde med strikkeklubben Niels Jørgen Jørgen Niels Miljøstation Indhente tilbud Byggetilladelse Brandforsikring Byggeproces kontakt til byggefirma Overdragelse Ibrugtagningstilladelse Materiel Kontakt til renovatør vedr. materiel Bestilling af beholdere mv. Aftale tømning med kommunen Opstilling og indretning Information Information til beboerne Opslag til opgangene Skilte til miljøstationen Møder Arbejdsgruppemøder Bestyrelsesmøder 8

9 Start på projektet Det er en god idé at besøge en eller flere beboere, der ikke sidder i arbejdsgruppen, for at få et indblik i, hvordan de håndterer affaldet i hjemmet. Det kan give ny viden, som arbejdsgruppen kan bruge i det videre arbejde. Prøv jer frem Hvis jeres projekt indebærer, at beboerne skal sortere i en helt ny type affald, kan det være en idé at begynde med et mindre forsøg i nogle få husstande. Her kan I prøve jer frem med forskellige typer beholdere, placering af beholderne og information til beboerne. På baggrund af jeres erfaringer kan I løbende udvikle og justere ordningen. Nye containere Et nyt affaldsprojekt kræver ofte nyt materiel til indsamling og opbevaring af affaldet. I kan enten leje beholdere af renovatøren eller købe jeres egne. Der findes mange firmaer, som forhandler containere og beholdere. I kommunens regulativ for husholdningsaffald kan I se, hvilke krav kommunen stiller til materiellet. Husk at gøre kommunen opmærksom på, hvornår I tager det nye materiel i brug. Hvis projektet omfatter opførelse af for eksempel en affalds-ø eller en miljøstation, skal I være opmærksomme på en række forhold: Byggetilladelse Undersøg om jeres projekt kræver, at I søger byggetilladelse hos kommunen. En ansøgning om byggetilladelse skal blandt andet indeholde et matrikelkort med bygningen tegnet ind på, en tegning af bygningen, en beskrivelse af bygningen og en fuldmagt fra grundejeren. Brandforsikring Sørg for, at bygningen bliver omfattet af ejendommens brandforsikring. Byggeproces Indhent tilbud fra nogle lokale byggefirmaer. Når byggeriet er færdigt, skal entreprenøren overdrage byggeriet til foreningen. Det er vigtigt at kontrollere, om byggeriet er i overensstemmelse med aftalen. Ibrugtagningstilladelse Når byggeriet er færdigt, skal I meddele det til kommunen, som herefter giver jer en ibrugtagningstilladelse. Denne tilladelse skal I også bruge, hvis I skal have banken til at finansiere byggeriet. Før I beslutter jer for, hvor I vil placere en affalds-ø eller en miljøstation, er det en god idé at prøve jer lidt frem i praksis. Selvom et sted umiddelbart kan virke oplagt på et kort, kan det godt være uhensigtsmæssigt i virkeligheden. Når I prøver jer frem, finder I den mest hensigtsmæssige løsning. Det samme gælder for, hvordan containerne skal stå i forhold til hinanden i affalds-øen. Hold eventuelt et lille møde på pladsen med renovatøren. Han vil kunne rådgive jer. Nye opgaver til ejendomsfunktionæren Når I ændrer måden at håndtere affaldet på, kan det få betydning for ejendomsfunktionærernes arbejdsopgaver. Det er derfor vigtigt at afklare, hvilke opgaver ejendomsfunktionærerne skal tage sig af, og om det kræver mere tid. Ikke mindst i den første periode, hvor beboerne skal vænne sig til den nye måde at håndtere affaldet på. 9

10 Information til borgerne Det er beboernes affald, det hele handler om, og informationen til dem er meget vigtig. I skal informere inden, I ændrer på forholdene, og det er vigtigt at fortælle: Hvad, der skal sorteres Hvad må komme i containerne, og hvad må ikke? Hvor, det skal afleveres Lav for eksempel et oversigtskort over området. Hvorfor, det skal sorteres Skal det genbruges, eller er det miljøfarligt affald? Informationen skal være kort, let at forstå og gerne med billeder og piktogrammer af affaldsfraktionerne. Lav informationen, så den er egnet til at hænge på køleskabet eller opslagstavlen. I kan også lave en plakat til opgangen med de samme informationer. Herlev Kommune har skilte til containerne og sorteringsvejledninger, som I kan dele ud til beboerne. Kommunen kan hjælpe med at omskrive vejledningerne, så de passer til jeres behov. Kort og godt Prøv at holde informationen på under to sider. En idé kan være at give informationen løbende, så beboerne hver måned modtager information om en enkel fraktion. Når alle fraktioner er gået igennem, begynder I forfra, så beboerne hele tiden bliver mindet om, hvorfor det er vigtigt, at de sorterer deres affald. Skilte Sørg for tydelig skiltning ved alle containere og beholdere til affald. Skiltene skal indeholde informationer om, hvad der må komme i containeren, og hvad der ikke må. Andre kanaler I kan også benytte beboerblade, Info-TV og andre kanaler til informationerne, men husk, at ikke alle beboere læser eller ser disse medier. For børn Det kan være svært at fange folks opmærksomhed, når det handler om affald. Nogle boligforeninger har haft succes med at lave konkurrencer for børnene (se boks på næste side). I kan også arrangere loppemarked, hvor børnene bytter eller sælger deres brugte legetøj. 10

11 Genbrugsjagten Børnene inddeles i hold på 3-4 deltagere. Holdene skal hjemme hos dem selv eller rundt om i bebyggelsen finde ting, der kan genbruges. Når tiden er gået, samles holdene ved miljøstationen, og affaldet sorteres. Holdene får point efter, hvilke typer affald de har fundet: Pap, papir, glas Aluminiumsdåser Batterier, elektronik Etc. 10 point 20 point 30 point Holdet med flest point vinder en præmie. Husk at fortælle børnene, at det er vigtigt at sortere affaldet, fordi de brugte ting bliver til for eksempel nye æggebakker, flasker og dåser. Den daglige drift Vi håber, jeres projekt fører til, at tingene kommer til at fungere bedre. Der vil dog formentlig også fremover være forhold, som kan forbedres. Arbejdsgruppen kan derfor fortsat have en funktion med at følge de eksisterende ordninger og løbende overveje nye ændringer og tiltag. Arbejdsgruppen kan også sørge for information til beboerne og sammen med ejendomsfunktionærerne følge op på eventuelle problemer. Vær bevidst om, at arbejdsgruppen skal være ambassadører for projektet og dem, som beboerne kan henvende sig til med spørgsmål og idéer. Fokus og engagement For at bevare fokus og engagement er det en god idé løbende at informere beboerne om, hvordan det går med affaldssorteringen. Fokusér på det positive og på effekten: Hvor mange kilo papir har I indsamlet? Har I opnået en besparelse? Bruger ejendomsfunktionærerne mindre tid på at rydde op? Gode råd om genbrug Fortæl beboerne, hvorfor de skal sortere affaldet. Herlev Kommune har lavet et informationsmateriale, som beskriver, hvad der sker med de forskellige typer affald, når de er afleveret til genbrug. Dette materiale kan I hænge op i opgangen og ved affalds-øen, og I kan bringe det i beboerbladet med passende mellemrum. Forklar hvorfor Det er vigtigt at give beboerne en forklaring, hvis I er nødt til at stoppe sorteringen af en bestemt type affald. Beboerne skal vide hvorfor, ellers kan det være svært at sætte et nyt projekt i gang på et senere tidspunkt. 11

12 AFSNIT 2 Gode råd om affald I dette afsnit kan I hente inspiration til, hvordan I forbedrer sorteringen af affald i jeres boligforening. Først forklarer vi, hvordan vi samler affaldet ind. Herefter fortæller vi om de forskellige affaldstyper. Indsamling af affald Placering af beholdere og containere afhænger af forholdene ved den enkelte bebyggelse. Er bebyggelsen spredt over et stort område, er det en god idé med flere mindre affalds-øer til det daglige affald og en central miljøstation til storskrald, metal og miljøfarligt affald. I små bebyggelser er der ofte kun behov for en enkelt affalds-ø og en enkelt miljøstation. 12 Vi fraråder, at I indsamler storskrald og lignende i kælderrum. Denne måde at indsamle affald på er ikke optimal på grund af arbejdsmiljøet for ejendomsfunktionærerne, der skal bære affaldet op af kælderen, og på grund af risikoen for brand. Når I indretter affalds-øer og miljøstationer, skal I tænke på, at det ofte er børn, som går ned med affaldet. Sørg for, at beholderne er tilgængelige i børnehøjde, og sørg for, at skiltene med affaldstyperne kan forstås af børn. Tænk også i tilgængelighed for handicappede og gangbesværede.

13 Affaldsskakte Skakte til affald gør det nemt for beboerne at komme af med deres daglige affald. Der er derfor en risiko for, at flasker, aviser og batterier ender i skakten i stedet for i de rigtige beholdere i gården. Mange etageejendomme har gennem de senere år valgt at lukke deres skakte af hensyn til ejendomsfunktionærernes arbejdsmiljø. Det er meget tidskrævende at håndtere affald via skakte. Lukke en affaldsskakt Hvis I ønsker at lukke en affaldsskakt, skal I være opmærksomme på, at I skal have tilladelse fra kommunen. Ansøgningen skal indeholde: Beboeraccept af ansøgningen. Det vil sige, at ansøgningen om at lukke skakten skal være besluttet på et beboermøde eller lignende. Baggrund for ansøgningen. Det kan for eksempel være et ønske om en bedre sortering eller et bedre arbejdsmiljø for ejendomsfunktionæren. En beregning af de økonomiske konsekvenser af lukningen. Dokumentation for, at I har fundet tilfredsstillende ordninger for ældre og handicappede i bebyggelsen. For eksempel at de fortsat har en nøgle til skakten, at hjemmehjælperen tager affaldet med ned, eller at ejendomsfunktionærerne henter affaldet. Herlev Kommune er generelt positiv over for bebyggelser, som ønsker at lukke deres affaldsskakte. Hvis I beslutter jer for at lukke en affaldsskakt, er det en god idé at orientere alle beboere og give dem en kopi af afgørelsen fra kommunen. Afgørelsen indeholder også en klagevejledning. 13

14 Affalds-øer Affalds-øer er de steder, hvor beboerne kan aflevere deres daglige affald. I ejendomme uden affaldsskakte vil det for eksempel være stedet, hvor beboerne afleverer deres dagrenovation. Det skal være nemt at komme af med affaldet, så affalds-øen skal ligge centralt. I større bebyggelser vil det ofte være nødvendigt med flere affalds-øer. Når beboerne skal ned til affalds-øen med affaldsposen, er det nemt samtidigt også at aflevere andre typer husholdningsaffald. Mest oplagt er det, hvis beboerne kan aflevere glas, flasker og papir til genbrug i umiddelbar nærhed. En affalds-ø kan også omfatte en container til pap, en beholder til aluminiumsdåser og en beholder til batterier. Hvis I planlægger at etablere en eller flere affalds-øer, er her et par gode råd: Der skal være rigelig plads. Den skal være let tilgængelig for beboerne. Renovationsbilen skal kunne parkere i umiddelbar nærhed. Det er en fordel, hvis den er overdækket, men ikke helt lukket inde. Det er en fordel, hvis den er placeret i skyggen. Tag renovatøren og kommunen med på råd, så placeringen ikke giver problemer senere hen. Miljøstationer Møbler, cykler, metal, elektronik, sparepærer og miljøfarligt affald kan I med fordel indsamle på en central miljøstation. Udfordringen er ofte, at pladsen er trang, og at det nemt kommer til at rode. Vi anbefaler, at I indretter en så stor miljøstation som muligt. Størrelsen afhænger i høj grad af, om der skal være plads til store containere eller et hjørne til haveaffald. Uanset pladsens størrelse er det en fordel at have containere og beholdere til så mange af affaldsfraktionerne som muligt for at mindske rodet. Skillevægge kan også være en mulighed til at markere, hvor de forskellige typer af affald skal stilles. Det vil oftest være nødvendigt at indhegne affaldspladsen. I nogle bebyggelser vælger man at aflåse miljøstationen for at sikre, at kun områdets beboere har adgang til den. Hvis der er store problemer med fejlsortering og rod ved miljøstationen, kan I overveje kun at give adgang til pladsen på særlige tidspunkter, hvor ejendomsfunktionærerne er til stede. 14

15 Affaldsfraktioner Se de forskellige affaldsordninger for flerfamilieboliger på side 6. Kommunen har tal på, hvor meget storskrald, genbrugsaffald, haveaffald, glas og flasker vi samler ind i jeres boligforening. Brug gerne disse oplysninger til at fortælle beboerne, at det nytter at sortere fra til genbrug. 15

16 Dagrenovation Dagrenovation er det køkkenaffald, som ikke kan genbruges. Det er for eksempel mælkekartoner, madrester og beskidt emballage. Knude på posen I ejendomme med affaldsskakt er det ofte et problem, at beboerne smider løst affald i skakten eller ikke slår knude på posen. Nogle steder har man succes med at indkøbe særligt lange poser til dagrenovation og uddele disse til beboerne. Kompost Omkring 30% af dagrenovationen består af grønt affald, som er egnet til kompostering. I sparer på udgifterne til bortskaffelse af dagrenovation, hvis beboerne sorterer det grønne affald fra til kompost. Det er desuden en gevinst for miljøet at kompostere det grønne affald. Hvis mere end 10 husstande skal være fælles om at kompostere, kræver det en tilladelse fra kommunen. Det en god idé, at de interesserede beboere får spande til sortering af det grønne affald i køkkenet. Brug af komposterbare poser er med til at mindske generne ved sorteringen, men kan samtidig sinke komposteringsprocessen. Dernæst er det vigtigt at informere om, hvad der må komme i beholderen. For eksempel må der ikke komme kød og fisk i komposten, da det kan tiltrække rotter. processen fungerer optimalt, kan det give lugtgener og problemer med bananfluer. Lokal kompostering af grønt køkkenaffald har mange positive aspekter. Det kræver dog, at ejendomsfunktionærerne eller andre bruger tid på at passe komposten og tømme beholderne. Den færdige kompost kan I anvende på de grønne arealer ved bebyggelsen eller i beboernes haver. Kompostbeholderen skal jævnligt tilses, og processen skal styres ved for eksempel at tilsætte vand eller kalk. Hvis ikke 16

17 Småt brændbart Småt brændbart er affald under 1 meter, der ikke kan genbruges, og som er egnet til forbrænding. Det er blandt andet flamingo, bøger, småt indbo, tekstiler og snavset pap og papir. Mange boligforeninger har en stor container til småt brændbart. Det er en fordel for boligforeningens økonomi, at beboerne sorterer så meget småt brændbart som muligt ud af dagrenovationen. Dagrenovation må ikke komme i containeren til småt brændbart, da det kan give hygiejniske problemer. Stort brændbart Stort brændbart, for eksempel møbler, gulvtæpper og madrasser, afhenter vi med en lastbil med grab. Vi henter ikke byggeaffald og dele af biler og knallerter. Affaldet skal stå, så det kan nås med grabben, uden at hegn eller andet bliver beskadiget. Alternativt skal det stilles ud til afhentning, hvilket kan være et hårdt og tidskrævende job for ejendomsfunktionærerne. Spørg eventuelt renovatøren om, hvor I bedst kan placere stort brændbart og andre større emner, som han afhenter med grab. 17

18 Papir og glas De fleste er vant til at sortere papir, glas og flasker fra til genbrug. Der må gerne være clips i papiret og etiketter på flaskerne. Af hygiejniske årsager skal glassene være skyllede. det være mest hensigtsmæssigt at indsamle papir i minicontainere. Herlev Kommune indsamler papir og glas i kuber, der står centrale steder i kommunen og ved de fleste samlede bebyggelser. Hvis I ikke har kuber til papir eller glas hos jer, kan I forhøre jer hos kommunen om muligheden for at få opstillet nogle. I større bebyggelser kan Pap Papkasser optager rigtig meget plads i dagrenovationen, hvis de ikke bliver sorteret fra. Det er dårlig økonomi for boligforeningen og skidt for miljøet. En enkelt papkasse fylder godt op i containeren, hvis ikke den er foldet sammen. Informér beboerne om, at de skal klappe papkasser sammen. Pap til genbrug skal være rent og tørt. Også småt pap som for eksempel æsker fra cornflakes og tandpasta kan genbruges. Mælkekartoner, ringbind og pap med madrester kan ikke genbruges Pap kan samles ind i et trådbur, hvis buret kan stå et overdækket sted. Pap kan også samles ind i containere. Jern og metal Jern og metal er værdifuldt til genbrug. Det kan både være mindre ting som dåser, gryder, bestik og foliebakker, og det kan være større ting som cykler og barnevognsstel. Småt jern og metal kan I samle ind i mindre beholdere eller minicontainere på miljøstationen. Større ting indsamles hver for sig. Der er god fornuft i at samle dåser ind i separate beholdere. Det øger opmærksomheden omkring dåserne, så flere sorterer dem fra. 18

19 Elektronik Elektronikaffald er kort sagt alle apparater, der har en ledning eller virker ved brug af batteri. Især mindre elektronikprodukter som telefoner, tandbørster og legetøj ender nemt i skraldespanden. Elektronik indeholder miljøfarlige stoffer, som giver problemer ved forbrænding. Det er derfor vigtigt at indsamle elektronikaffald til genbrug. I kan indsamle elektronik i bure eller minicontainere. Vær opmærksom på, at lysstofrør og sparepærer skal indsamles separat. Herlev Kommune har et antal bure, som vi udlåner til indsamling af elektronik. Haveaffald Haveaffald er græs, grene og afklip fra hække. Der må ikke være plast, urtepotter, køkkenaffald, stød eller større mængder jord og rødder i affaldet. Herlev Kommune henter haveaffald. I kan samle affaldet i en stor container, eller I kan indrette en plads, hvorfra vi kan hente affaldet med en lastbil med grab. Miljøfarligt affald Miljøfarligt affald er for eksempel maling, kemikalier og batterier. Noget af affaldet kan genbruges, men det meste afleverer vi til særlig behandling hos SMOKA. Miljøfarligt affald skal I opbevare korrekt og sikkert for at undgå ulykker og skader. Der må ikke kunne løbe væske til kloakafløb, utæt belægning eller jord. Hos kommunen kan I få råd og vejledning om, hvordan I opbevarer og håndterer miljøfarligt affald. 19

20 Herlev Kommune Herlev Bygade Herlev Tlf Fax E-post: 10/

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Gårdlauget Kertemindegaarden 2100 København Ø AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Til beboer & erhverv Indholdsfortegnelse: Side Emne 1 Introduktion. 1 + 2 Dagligt affald & Skraldesug. 3 Erhverv. 3 Sortering

Læs mere

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Velkommen til Skraldetanterne dine nye affaldsbeholdere Brøndby Kommune gør det nu lettere for dig at sortere dit affald, så det kan blive genbrugt. Derfor får alle med

Læs mere

Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald

Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald Oktober 2015 5. info Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald Hvordan sorterer din nabo? Kære beboer i Lærkeparken Vores pilotprojekt Affald er ressourcer, der skal genanvendes er stadig godt i

Læs mere

i boligområdet. Minigenbrugspladser Gode råd til at komme igang med at bygge en minigenbrugsplads lokalt i boligområdet

i boligområdet. Minigenbrugspladser Gode råd til at komme igang med at bygge en minigenbrugsplads lokalt i boligområdet Minigenbrugspladser i boligområder Gode råd til at komme igang med at bygge en minigenbrugsplads lokalt i boligområdet Der kan være penge at spare ved at gøre det nemmere for beboerne at sortere affaldet

Læs mere

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007.

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 30. august 2007 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Byrådet har besluttet, at skraldespandene skal væk fra fortovet

Læs mere

Kommunikationsmateriale under forsøg

Kommunikationsmateriale under forsøg Affaldsforsøget Bedre sortering i større samlede bebyggelser Kommunikationsmateriale under forsøg Bilag 4 til delrapport 5 om Kommunikation TIL GAVN FOR KLIMA OG MILJØ FORSØG 2015 AFFALD OG GENBRUG Fuld

Læs mere

Fra gammelt og brugt til nyt og nyttigt

Fra gammelt og brugt til nyt og nyttigt Din affaldsguide 2013 Til alle etageboliger og husstande med fælles sortering Fra gammelt og brugt til nyt og nyttigt Historier om affald og genbrug i Herlev Teknisk Forvaltning 2013 Vores miljø er vigtigt

Læs mere

Affaldssortering der er til at forstå

Affaldssortering der er til at forstå Skraldeguide Affaldssortering der er til at forstå Det kan være svært at finde rundt i, hvordan affald skal sorteres, og hvordan du hurtigt og miljøvenligt kan affaldssortere i hverdagen. Med denne guide

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald SKRALDETANTERNE Sådan sorterer du dit affald Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger NYT Sæk og container ud til skel Affaldshåndbog 2016 boliger Indhold Meget mere genbrug side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4 og 5 Storskrald side 6 Papir, karton,

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

ELEKTRONIK. Det meste genanvendes resten specialbehandles

ELEKTRONIK. Det meste genanvendes resten specialbehandles ELEKTRONIK Det meste genanvendes resten specialbehandles Mobiltelefoner og opladere Eltandbørster Elektronisk legetøj Strygejern Mindre køkkenmaskiner som håndmixere, blendere etc. Postkort, sko og slips

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald Sådan sorterer du dit affald BRØNDBY KOMMUNE Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

Nye affaldsbeholdere. sådan sorterer du

Nye affaldsbeholdere. sådan sorterer du Nye affaldsbeholdere sådan sorterer du Her er dine nye affaldsbeholdere Du har fået to nye affaldsbeholdere. En til plast og papir og en til metal og glas. I denne folder kan du læse, hvordan du skal sortere.

Læs mere

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling.

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling. Notat til indsamling af elektronikaffald og farligt affald Bygge, Plan og Miljø (BPM) har gennemført et forsøg med indsamling af småt elektronik i beholdere fra ca. 90 ejendomme. Desuden er der gennemført

Læs mere

Evaluering af kerneområdet naturen i 3. kl. centret og DUS II skoleåret 2011/12

Evaluering af kerneområdet naturen i 3. kl. centret og DUS II skoleåret 2011/12 Evaluering af kerneområdet naturen i 3. kl. centret og DUS II skoleåret 2011/12 Mennesket er en del af, og er afhængig af naturen. Det sker at nogle glemmer dette, da en stor del af mange moderne menneskers

Læs mere

Når skraldet skal fjernes

Når skraldet skal fjernes Når skraldet skal fjernes Information om affaldssystemet i Horsens Kommune KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Horsens Kommunes affaldssystem - nemt for dig og godt for miljøet Horsens Kommune har et velfungerende

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Sct. Jørgens Park

Forsøg med affaldssortering i Sct. Jørgens Park Forsøg med affaldssortering i Sct. Jørgens Park Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering Sct. Jørgens Park er, sammen med tre andre boligområder, udvalgt til et nyt forsøg med affaldssortering. Forsøget

Læs mere

AFFALD OG GENBRUG 2016

AFFALD OG GENBRUG 2016 AFFALD OG GENBRUG 2016 FOR VILLAER VILLALEJLIGHEDER OG RÆKKEHUSE TØMME- KALENDEREN ER BLEVET 100 PROCENT DIGITAL BIOAFFALD FORTSÆTTER I 2016 KÆRE BEBOER 9 ud af 10 sorterer til genbrug på Frederiksberg,

Læs mere

Det handler om DIT AFFALD. Afd. 36 // Byagerparken

Det handler om DIT AFFALD. Afd. 36 // Byagerparken Det handler om DIT AFFALD Afd. 36 // Byagerparken Indhold: Håndtering af affald...side 3 Sortering og genbrug...side 3 Takt og tone...side 3 Oversigt over afdelingen...side 4 Husholdningsaffald...side

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bilag 1 REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Århus Kommune 2007 1 2 2 Lovgrundlag 2.1 Regulativet er udarbejdet med hjemmel i: Lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 om Miljøbeskyttelse med senere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3 Analyse af restaffald Domus Vista Park 3 juli og november 2012 Affald & Genbrug Bygge, Plan & Miljø Frederiksberg Kommune Undersøgelse af affaldsforhold i Domus Vista Park 3 Frederiksberg Kommune prioriterer

Læs mere

Affald du kan komme af med i gården:

Affald du kan komme af med i gården: Håndtering af affald i Rosenoden Revideret november 2015 Kære beboer. I ejerforeningen Rosenoden vil vi gerne bidrage til at værne om miljøet, og samtidig arbejde for, at du nemt kan komme af med dit affald.

Læs mere

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission Mulig, værdiagent, værdibeholder og værdiselskab. Renosyd fik sat dagsordenen, da den nye indsamlingsordning skulle træde i kraft i 2012 Noget af det vigtigste

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I KAVO Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 580 borgere fra Slagelse og Sorø Kommune har svaret på spørgsmålene 98 % mener, at henkastet

Læs mere

1. Præsentation af Hillerød Forsyning

1. Præsentation af Hillerød Forsyning Agenda 1. Præsentation af Hillerød Forsyning 2. Affaldshåndtering i Hillerød Kommune Ved affaldsplanlægger og projektleder Kasper Damsgaard Thomsen Præsentation af Hillerød Forsyning Hillerød Forsyning

Læs mere

Sorteringsgårde til storskrald. Vejledning i at få orden på affaldet

Sorteringsgårde til storskrald. Vejledning i at få orden på affaldet Sorteringsgårde til storskrald Vejledning i at få orden på affaldet Orden på affaldet Denne pjece omhandler sorteringsgårde ved større bebyggelser. Disse gårde er med til at gøre affaldssorteringen bedre.

Læs mere

Sortér dit affald. Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece!

Sortér dit affald. Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece! Sortér dit affald Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece! Det tager kun et øjeblik at sortere dit affald, men det har stor betydning for

Læs mere

Sorteringsgårde til til storskrald. Vejledning i at få orden i affaldet Vejledning i at få orden i affaldet. AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø

Sorteringsgårde til til storskrald. Vejledning i at få orden i affaldet Vejledning i at få orden i affaldet. AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune Sorteringsgårde til til storskrald Vejledning i at få orden i affaldet Vejledning i at få orden i affaldet AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune

Læs mere

Nye affaldsbeholdere. på vej til dig!

Nye affaldsbeholdere. på vej til dig! Nye affaldsbeholdere på vej til dig! Du får to nye affaldsbeholdere Vi er snart klar til at sende kommunens nye affaldsbeholdere ud til dig. Det stativ eller den beholder, som du allerede har til dagrenovation,

Læs mere

Velkommen til Odense Renovation!

Velkommen til Odense Renovation! Velkommen til Odense Renovation! Kort om Odense Renovation A/S Non-profit Affaldshåndtering siden ca. 1882 Kommunalt aktieselskab siden 1994 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af kommunen og

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008

EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008 EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008 Q/markedsanalyse Låsbygade 65 6000 Kolding Tlf. 75 50 39 60 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Sammenfatning...4 1.1. Dagrenovation...4 1.2. Hjemmekompostering...4

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

fsb bellahøj husorden for bellahøj

fsb bellahøj husorden for bellahøj fsb bellahøj husorden for bellahøj Rådhuspladsen 59 1550 København V tel 3313 2144 fax 3314 1260 www.fsb.dk februar 2014 HUSORDEN FOR BELLAHØJ Afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret byder dig velkommen

Læs mere

Indsamling af papir, pap, glas og metal

Indsamling af papir, pap, glas og metal Indsamling af papir, pap, glas og metal Ny affaldsordning for etageboliger og boligforeninger Nemt at genbruge Det skal være nemt at sortere affald fra til genbrug i Middelfart Kommune. Så får vi mindre

Læs mere

Oversigt over forsøgsområder

Oversigt over forsøgsområder Affaldsforsøget Bedre sortering i større samlede bebyggelser Oversigt over forsøgsområder Fællesbilag Bilag 1 til alle delrapporter TIL GAVN FOR KLIMA OG MILJØ FORSØG 2015 AFFALD OG GENBRUG Bilag 1 Oversigt

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Husorden. Indledning. Der er affaldssortering i afdelingen. Dette betyder, at alt affald, der ikke er køkkenaffald, skal sorteres.

MØLLEPARKEN 1. Husorden. Indledning. Der er affaldssortering i afdelingen. Dette betyder, at alt affald, der ikke er køkkenaffald, skal sorteres. Husorden Indledning Nærværende husorden har gyldighed som et tillæg til huslejekontrakten og er udformet i beboernes og selskabets interesse med henblik på at opretholde rolige og ordentlige forhold i

Læs mere

digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service

digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service Bestil afhentning af storskrald på alleroed.dk Genbrug er godt for miljøet Aviser

Læs mere

Dorte, Rambøll gennemgår pilotforsøget og de opnåede resultater.

Dorte, Rambøll gennemgår pilotforsøget og de opnåede resultater. REFERAT Projekt Emne Dato 2016-01-25 Sted Møde nr. 1 Referent Deltagere Affaldssortering i etageboliger Dialogmøde med boligselskaberne i Hillerød Hillerød Forsyning, Hillerød Nanna Becher, Rambøll Se

Læs mere

Mere sortering Mindre bøvl

Mere sortering Mindre bøvl Mere sortering Mindre bøvl Ny affaldshåndteringsplan: Det hele bliver hentet ved husstanden TEKNIK OG MILJØ Du får to beholdere I Horsens Kommunes affaldshåndteringsplan lægger vi op til et nyt system,

Læs mere

Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund

Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund Kommunalbestyrelsen vedtog i 2012 en ambitiøs affaldsplan, herunder at vi skal genanvende mindst 50 % af vores husholdningsaffald senest i 2018. Det

Læs mere

ORDENSREGLEMENT FOR EJERFORENINGEN DALFØRET

ORDENSREGLEMENT FOR EJERFORENINGEN DALFØRET ORDENSREGLEMENT FOR EJERFORENINGEN DALFØRET Affaldssortering: Der må kun komme husholdnings -affald i skakten og det skal være indpakket i de uddelte sorte poser. Posen må ikke indeholde væske. Øvrigt

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

DIN sortering af affald fortsætter

DIN sortering af affald fortsætter November 2015 6. info DIN sortering af affald fortsætter men forsøget er slut! Kære beboer i Havrevangen Vores pilotprojekt Affald er ressourcer, der skal genanvendes er ved vejs ende. Du har nu sorteret

Læs mere

AFALDSFRI SKOLE OPSAMLING OG EVALUERING AF TESTFORLØB

AFALDSFRI SKOLE OPSAMLING OG EVALUERING AF TESTFORLØB AFALDSFRI SKOLE OPSAMLING OG EVALUERING AF TESTFORLØB Affaldsfri skole - indsamling og sorteringsløsninger Opsamling og evaluering af testforløb Forord Som en del af Københavns Kommunes Ressource- og Affaldsplan

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Forslag afdelingens hjemmeside Forslag om ansøgning til energisparepuljen Forslag om renovering af betondæk i varmecentralen Forslag om nyt

Forslag afdelingens hjemmeside Forslag om ansøgning til energisparepuljen Forslag om renovering af betondæk i varmecentralen Forslag om nyt Forslag afdelingens hjemmeside Forslag om ansøgning til energisparepuljen Forslag om renovering af betondæk i varmecentralen Forslag om nyt affaldssystem Forslag til afdelingsmøde i Voldparken den

Læs mere

Indsamling af pap, plast og metal

Indsamling af pap, plast og metal Forsøg med Indsamling af pap, plast og metal Resultater og konklusioner for service, økonomi og miljø - 2011 Indhold 1 Resumé...3 2 Indledning...3 3 Indsamling i tre forsøgsområder...4 4 Sortering af affaldet

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

5401-13 Lundevænget Her kan du kommer af med dit affald. Guide til affaldssortering

5401-13 Lundevænget Her kan du kommer af med dit affald. Guide til affaldssortering 5401-13 Lundevænget Her kan du kommer af med dit affald Guide til affaldssortering Som du sikkert har lagt mærke til er der blevet bygget en ny containergård ved Ryparken 144 samt en ny affaldsø ved Lyngbyvej.

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

Herlev sorterer! Din affaldsguide 2014. Fortæl os, hvordan du sorterer og vind en kurv med økologiske varer! Se bagsiden R

Herlev sorterer! Din affaldsguide 2014. Fortæl os, hvordan du sorterer og vind en kurv med økologiske varer! Se bagsiden R Herlev sorterer! Din affaldsguide 2014 TIl alle etageboliger og husstande med fælles sortering Fortæl os, hvordan du sorterer og vind en kurv med økologiske varer! Se bagsiden R Historier om affald og

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser.

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser. NOTAT Dato: 2. marts 2016 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Muligheder for optimering af bringeordninger (kuber) 1 Indledning Dette notat beskriver overordnet resultaterne af forsøgsprojektet med

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald PAPIR RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD KARTON METAL PLAST GLAS Sådan sorterer du dit affald Fællesløsning TEKNIK OG MILJØ RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD PAPIR KARTON METAL PLAST GLAS

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Sådan etableres nedgravede containere i Aalborg Kommune

Sådan etableres nedgravede containere i Aalborg Kommune Sådan etableres nedgravede containere i Aalborg Kommune Grøn og dynamisk - med respekt for dig Tilladelse til etablering af nedgravede containere skal søges hos By og Landskabsforvaltningen, Stigsborg

Læs mere

SORTERINGS- GUIDEN 2016

SORTERINGS- GUIDEN 2016 SORTERINGS- GUIDEN 2016 VILLA / RÆKKEHUS DIT AFFALD ER FOR GODT TIL AT SMIDE UD Sortering skal være så nemt som muligt for dig og din familie. I sorteringsguiden kan du se, hvordan du sorterer dit affald.

Læs mere

Håndtering af affald. Afdeling 52 - Fyrkildevej

Håndtering af affald. Afdeling 52 - Fyrkildevej Håndtering af affald Afdeling 5 - Fyrkildevej Lån en trailer Ved bortskaffelse af diverse til genbrugsplads kan du låne en trailer ved henvendelse på varmemesterkontoret. Depositum kr. 00,- Indhold Affaldstyper...4

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik Status for realisering af Furesø Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Furesø Kommunens Affaldsplan 2009 2020 blev udarbejdet

Læs mere

Virksomheder på genbrugspladsen 2012

Virksomheder på genbrugspladsen 2012 Virksomheder på genbrugspladsen 2012 Velkommen på genbrugspladsen Varde Kommune har i mange år tilladt virksomheder at komme af med affald på genbrugspladserne. Igen i 2012 er det muligt for virksomheder

Læs mere

Sådan kommer du af med dit affald i år 2003

Sådan kommer du af med dit affald i år 2003 Sådan kommer du af med dit affald i år 2003 Affald skal bortskaffes, så miljøet skånes mest muligt. Meget affald egner sig til genanvendelse, når det sorteres rigtigt. Læs her, hvordan du sorterer dit

Læs mere

VIDSTE DU AT. Udvalgsformand. Ove Andersen. Kongelig dag fortsætter... sæt allerede nu i kalenderen den 2.5.2008 i genbrugsbutikken i Gelsted.

VIDSTE DU AT. Udvalgsformand. Ove Andersen. Kongelig dag fortsætter... sæt allerede nu i kalenderen den 2.5.2008 i genbrugsbutikken i Gelsted. Genbrug, storskrald og dagrenovation 2008 Ove Andersen Indledning Det er en del af Byrådets vision, at Middelfart Kommune skal være Danmarks grønneste vækst kommune. For at den vision kan blive til virkelighed,

Læs mere

December 2015 SIDSTE NYT

December 2015 SIDSTE NYT December 2015 SIDSTE NYT Nr. 18 A/B ØRHOLM DU SKAL SELV AFLEVERE BYGGEAFFALD PÅ GENBRUGSPLADSEN Den almindelige dagrenovation henter ikke længere vores byggeaffald. Du må derfor ikke længere stille byggeaffald

Læs mere

NYHEDSBREV - APRIL 2010

NYHEDSBREV - APRIL 2010 MANGE BOLIGAFDELINGER KAN REDUCERE DERES UDGIFTER PÅ AFFALD HERUNDER AFHENTNINGEN SAMT SOTERINGEN AF AFFALDET. Hvis der ses overordnet på strukturen i Danmark vedrørende vores affald i privatsektoren,

Læs mere

Affaldshåndbog 2016. sommerhuse. Gem håndbogen. så kan du hurtigt tjekke, hvad du gør med dit affald.

Affaldshåndbog 2016. sommerhuse. Gem håndbogen. så kan du hurtigt tjekke, hvad du gør med dit affald. Affaldshåndbog 0 sommerhuse Gem håndbogen så kan du hurtigt tjekke, hvad du gør med dit affald. fire store genbrugspladser Vi har bygget ny genbrugsplads i Pandrup og har fremover store og moderne genbrugspladser,

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Henkastet affald. Undervisningsforløb. Natur/Teknik 3. 6. klasse

Henkastet affald. Undervisningsforløb. Natur/Teknik 3. 6. klasse Henkastet affald Undervisningsforløb Natur/Teknik 3. 6. klasse Side 1 af 30 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om, hvad affald

Læs mere

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S liste 2012 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugspladser Farligt affald Flaskekuber Administration er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugspladser Administration

Læs mere

Plads til 2 ugers affald

Plads til 2 ugers affald Plads til 2 ugers affald vælg den rigtige beholder Mindre slid på vejene Bedre for økonomien Bedre for miljøet Plads til 2 ugers affald Her kan du se, hvilke affaldsbeholdere du kan vælge mellem til din

Læs mere

Husorden for Kajplads 24

Husorden for Kajplads 24 Husorden for Kajplads 24 Affald: I affaldsskakten må der alene smides lukkede affaldsposer, der er egnede til at komme ned i skakten. Der må således ikke smides hele pizzabakker eller andre større genstande

Læs mere

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer Affaldsguide Bendz og Skelgården Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne folder kan du finde

Læs mere

Dit haveaffald sådan gør du!

Dit haveaffald sådan gør du! Dit haveaffald sådan gør du! Din have og dit affald Som haveejer er du selv ansvarlig for at komme af med dit haveaffald. I denne folder kan du se, hvordan du kan komme af med det. Du kan også læse om,

Læs mere

Affaldshæfte 2015 I N F O R M AT I O N O M A F F A L D

Affaldshæfte 2015 I N F O R M AT I O N O M A F F A L D TIL SAMTLIGE HUSSTANDE I LEJRE KOMMUNE Affaldshæfte 2015 I N F O R M AT I O N O M A F F A L D Bedre sortering giver mere genbrug I de kommende år skal vi sortere og genbruge endnu mere af vores husholdningsaffald

Læs mere

BIOAFFALD FORSØG I MADAFFALD OG GRØNT HAVEAFFALD FOR VILLAER VILLALEJLIGHEDER OG RÆKKEHUSE

BIOAFFALD FORSØG I MADAFFALD OG GRØNT HAVEAFFALD FOR VILLAER VILLALEJLIGHEDER OG RÆKKEHUSE BIO MAD OG GRØNT HAVE FOR VILLAER VILLALEJLIGHEDER OG RÆKKEHUSE FORSØG I 2016 DET KAN DU LÆSE I GUIDEN BIO Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Forsøg med bioaffald Tidsplan for forsøget Køkkenspand og bioposer

Læs mere

AFFALDSTAKSTER 2016. Indholdsfortegnelse. Beholdere og minicontainere 2016 2. Boligbidrag 2016 5. Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6

AFFALDSTAKSTER 2016. Indholdsfortegnelse. Beholdere og minicontainere 2016 2. Boligbidrag 2016 5. Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6 AFFALDS 2016 Indholdsfortegnelse Beholdere og minicontainere 2016 2 Boligbidrag 2016 5 Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6 Ekstra tømninger 2016 7 Sækkemærker 7 Ændringsgebyr 2016 7 Vask af beholdere

Læs mere

BLIV GRØN KIRKELIG ORGANISATION

BLIV GRØN KIRKELIG ORGANISATION BLIV GRØN KIRKELIG ORGANISATION TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG ORGANISATION GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKELIG ORGANISATION: - GLÆDE OG RESPEKT FOR HELE GUDS SKABERVÆRK - KLIMA-,

Læs mere

2016 sortér for fremtiden

2016 sortér for fremtiden 2016 sortér for fremtiden Sortér for fremtiden Fremover skal vi blive meget bedre til at sortere affald til genbrug. Det slår regeringen fast i ressourcestrategien "Danmark uden affald". Det er nemlig

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

OVERDREV NEWS. Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015

OVERDREV NEWS. Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015 Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015 Dødsfald Fhv. flymekaniker Per Køncke Petersen, Fælleddiget 77, sov ind den 9. februar 2015 efter lang tids sygdom. Han blev 71 år.

Læs mere

BRUGERVENLIGE AFFALDSORDNINGER

BRUGERVENLIGE AFFALDSORDNINGER KØBENHAVNS KOMMUNE IDÉKATALOG TIL MERE BRUGERVENLIGE AFFALDSORDNINGER s1-brugervenlige AFFALDSORDNINGER Idékataloget er udviklet i samarbejde mellem Københavns Kommune (TMF) og Platant. Kataloget er udarbejdet

Læs mere

Fik du ikke spurgt? Få hjælp til hukommelsen - modtag en SMS når der er tømning

Fik du ikke spurgt? Få hjælp til hukommelsen - modtag en SMS når der er tømning SORTERINGSGUIDE Vrå er Hjørring Kommunes foregangsby i affaldssorteringen, her afprøver vi det affaldssystem, som vi tror vil blive gældende for hele kommunen i løbet af nogle år. Vi sorterer affald fordi

Læs mere

Notat om Miljøstyrelses lovforslag til implementering af batteridirektivet

Notat om Miljøstyrelses lovforslag til implementering af batteridirektivet Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 105 Offentligt Notat om Miljøstyrelses lovforslag til implementering af batteridirektivet Notatet uddyber RenoSams bemærkninger til lovforslag

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 21 NÆSSUNDVEJ

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 21 NÆSSUNDVEJ «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 21 NÆSSUNDVEJ Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

Derfor er husordenen også en hjælp til dig, så vi sammen kan passe godt på vores omgivelser.

Derfor er husordenen også en hjælp til dig, så vi sammen kan passe godt på vores omgivelser. HUSORDEN VELKOMMEN HOS AAB S AFDELING 42 SKOVVÆNGET/SKOVVEJEN Vi glæder os til at have dig som beboer. En husorden handler ikke kun om løftede pegefingre og begrænsninger i din færden. Når du er beboer

Læs mere

Affaldsguide. 1-71 irmelinen

Affaldsguide. 1-71 irmelinen Affaldsguide 1-71 irmelinen PAP Pap er emballage fra fx legetøj, havregryn eller fjernsyn, bølgepap og røret i en køkkenrulle. Pap og karton kan kun genbruges, hvis det er rent (nul pizzabakker!). Plastikfilm,

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Randers Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Emballageaffald glas/papir/pap 3.1.3 Emballageaffald plast

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Madam Skrald nemt og bekvemt. v. Jesper Raad Petersen Natur og Miljø Herlev Kommune

Madam Skrald nemt og bekvemt. v. Jesper Raad Petersen Natur og Miljø Herlev Kommune Madam Skrald nemt og bekvemt v. Jesper Raad Petersen Natur og Miljø Herlev Kommune Hvad vil vi fortælle om i dag -Hvorfor Madam Skrald -Processen -Brugerdreven innovation -Foreløbige resultater -Udestående

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Referat af møde den

Referat af møde den Næstved Kommune Team Affald www.naestved.dk Referat af møde den 20.8.2015 Mødedato 20-08- 2015 Tid 14-16 Sted Mødelokale 5, Rådmandshaven 20 Mødedeltagere Curtie, Lizzi, Varnny, Henning, Anne, Lisbeth,

Læs mere

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal.

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Affaldsguide Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ

Læs mere