Syns- og skønssag: Sjælsø Entreprise A/S Arkitema K/S Dyrlund Sørensen A/S Tåsinge Træ A/S Voldgiftsnævnet sags nr. A-7726

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Syns- og skønssag: Sjælsø Entreprise A/S Arkitema K/S Dyrlund Sørensen A/S Tåsinge Træ A/S Voldgiftsnævnet sags nr. A-7726"

Transkript

1 Svenstrupvej Brønshøj Telefon: Mobil: Mail: Bankkonto: SE J.nr.: Voldgiftsnævnet for Bygge og Anlægsvirksomhed Vesterbrogade 2 B København V Skønserklæring Syns- og skønssag: Sjælsø Entreprise A/S Arkitema K/S Dyrlund Sørensen A/S Tåsinge Træ A/S Voldgiftsnævnet sags nr. A-7726 I denne sag har jeg modtaget udmeldelse som skønsmand fra Voldgiftsnævnet dateret Jeg har endvidere modtaget følgende sagsakter: Skønstema af udarbejdet af adv. Jeppe Holt med tilhørende bilag Efter at have gennemgået sagsakterne blev tidspunkt for skønsforretning aftalt med parterne, og der blev herefter afholdt skønsforretning på adressen Lily Brobergs Vej 49, 2500 Valby. Til stede ved skønsforretningen var: For skønsrekvirent: For Arkitema: For Dyrlund Sørensen: For Taasinge Træ: Skønsmand: Adv. Jeppe Holt Ole Steen Pedersen Bo Larsen Mads Reenberg Adv. Karina Løkkegaard Jørgen Lundblad Morten Stahlschmidt Adv. Bettina Kristiansson Henning Dyrlund Sørensen John Andersen Adv. Hans Henrik Tausen Vagn Andersen Sjælsø Entreprise Arkitema Dyrlund Sørensen Tåsinge Træ, VBA sags nr. A-7726 Side 1

2 Skønsmanden gennemgik de modtagne sagsakter og skønstemaet, og der blev herunder givet deltagerne i skønsforretningen lejlighed til at komme med kommentarer og uddybende bemærkninger. Følgende blev oplyst/aftalt under gennemgangen: - Der har været klaget over vandindtrængning flere steder oversigt udleveres - Arkitema har kommenteret tegninger og opbygning af mock-up samt ført tilsyn - Ad. spm.1: Der er forskelle i kviste mht. ventiltype (de seneste er udført med skråtstillede lameller) og detalje ved skotrendens tilslutning til tagdækningen (oprindelig lavet traditionelt med ombukning, men ændret til flad løsning fordi tagdækningen vippede op) - Der er efterfølgende monteret en vandafviser af Sjælsø (ikke involveret Tåsinge A/S) - Ad. spm. 2: Bristede samlinger er mellem flunke og skotrende ved facaden - Ad. spm. 3: i der menes fejl på stedet, iv der menes Tåsinge A/S, v der menes den overordnede projektledelse. - Ad. spm. 4: Efter besigtigelse af prøvekvist lavet hos Tåsinge A/S er der sket tilretning af detaljer, hvorefter levering er begyndt. 1. september 2006 er der sket tilsyn af prøvekvist i byggeriet hvilken vides ikke. Der blev udleveret oversigt over de omhandlede boliger. Herefter blev de omhandlede forhold besigtiget. Følgende kunne konstateres ved besigtigelsen: - De omhandlede kviste er udført som pultkviste, der afsluttes lidt uden for husenes facader. Kvistene er beklædt med zink både på front og flunker. Der er efterfølgende monteret vandrette vandafvisere og desuden vandafviser ved skotrende over facade for at led vandet ned i tagrenden - Indvendig er kvistene forsynet med lysningspanel med cementbunden spånplade. Ved besigtigelsen (i bolig 75) kunne det konstateres, at der er en revne ved kanten af lysningspanelet, og der kunne endvidere ses skjolder fra vand der var løbet ned fra lysningspanelet. - Der kunne konstateres stedvis opfugtning af facademurværket Det blev aftalt at: - Skønstemaet fremsendes som word fil - At der skulle ske besigtigelse/oplukning af 4 kviste fordelt med nogle hvor der var rapporteret problemer, og nogle hvor der ikke var konstateret problemer - Den ene bolig hvor der skulle ske besigtigelse, er bolig 13, hvor der tidligere har været lukket op - Sjælsø fremlægger oversigt over boligerne og oplyser hvor der tidligere har været rapporteret problemer. - Skønsmanden udvælger på baggrund heraf 2 boliger (samt et par reserver) hvor der ønskes besigtigelse. Fornyet besigtigelse blev herefter ifølge aftale med parterne foretaget Til stede ved besigtigelsen var: For skønsrekvirent: Adv. Jeppe Holt Bo Larsen Mads Reenberg For Arkitema: For Dyrlund Sørensen: Jørgen Lundblad Adv. Bettina Kristiansson John Andersen Sjælsø Entreprise Arkitema Dyrlund Sørensen Tåsinge Træ, VBA sags nr. A-7726 Side 2

3 For Taasinge Træ: Skønsmand: Vagn Andersen Ved besigtigelsen blev der foretaget vandpåsprøjtning på taget af ejendommen Bodil Ipsens Vej 25. Der var i forvejen fjernet beklædning indvendig i kvisten. Det kunne konstateres, at der ved vandpåsprøjtning på ventilationsristene trængte vand igennem til det ventilerede hulrum. Ved påsprøjtning af vand i skotrenden trængte der næsten øjeblikkelig vand ud på undertaget (som er afsluttet på fodblik). Ved påsprøjtning af vand på skotrenden trængte der yderligere i løbet af kort tid vand ud på kvistens inderside ved tagfod (ved afslutning af undertag). Det blev aftalt, at fotos der blev fremvist ved besigtigelsen, fremlægges. Det blev endvidere aftalt, at yderligere besigtigelse i første omgang sker på samme ejendom, men med tagdækningen fjernet, så samlinger mellem undertag på hovedtaget og fra kvisten kan besigtiges. Fornyet besigtigelse blev herefter ifølge aftale med parterne foretaget Til stede ved besigtigelsen var: For skønsrekvirent: Bo Larsen For Arkitema: For Dyrlund Sørensen: For Taasinge Træ: Skønsmand: Ingen John Andersen Adv. Hans Henrik Tausen Vagn Andersen Ved denne besigtigelse var taget ifølge aftale med parterne lukket op så samlinger mellem undertagsbaner mv. kunne ses udefra. Følgende kunne konstateres ved besigtigelsen: Vand kan komme gennem ventilationsristene set ved regnvejr under besigtigelsen Der skete ikke vandgennemtrængning fra kvistens overside Ved vandpåvirkning på kvistside kommer der næsten øjeblikkeligt vand ud fra undertaget pga. vand, der trænger ind mellem skifer og zinkinddækning Der kom vandindtrængning ved vandpåvirkning på zinkinddækning på kvistside vandet trænger undt om kanten og løber på bagsiden af inddækningen ind bag (tagets) undertag, hvor det fanges af kvistens undertag. Vandet ledes ud ved tagfod før forside af facade. Fornyet besigtigelse blev herefter ifølge aftale med parterne foretaget Til stede ved besigtigelsen var: For skønsrekvirent: Bo Larsen Mads Reenberg For Arkitema: For Dyrlund Sørensen: For Taasinge Træ: Jørgen Lundblad Adv. Bettina Kristiansson John Andersen Adv. Klaus Kastrup-Larsen Vagn Andersen Sjælsø Entreprise Arkitema Dyrlund Sørensen Tåsinge Træ, VBA sags nr. A-7726 Side 3

4 Skønsmand: Ved besigtigelsen blev udbedringsmuligheder af kvisten drøftet, og der blev foretaget skimmelprøvning i følgende boliger. Bodil Ipsens Vej 21 - gadeside: Der kunne konstateres vand i og underisolering samt kraftigt svampeangreb. Bodil Ipsens Vej 29 haveside: Der var fugtskjolder ved siden af kvist ved overgangen mellem væg og skråvæg. Der var lidt skimmel ( cm 2 ) på vindgips. Der var revner ved lysningspanel og spor efter fugt på væg. Der var desuden en opkvældet vinduesplade (på 1. sal gadesiden) Lily Brobergs Vej 49: Der var revner ved lysningspanel, ca cm 2 skimmel og lidt svampevækst. Det blev med parterne aftalt, at der skulle udføres udbedringsforsøg, sammen med en blikkenslager foreslået af skønsmanden. Der er herefter ifølge aftale med parterne gennemført udbedringsforsøg, og disse blev besigtiget Til stede ved besigtigelsen var: For skønsrekvirent: Bo Larsen Mads Reenberg For Arkitema: For Dyrlund Sørensen: For Taasinge Træ: Skønsmand: Jørgen Lundblad Ingen Ingen Ved besigtigelsen blev det forklaret hvordan et løsningsforslag var blevet udført i samarbejde med blikkenslageren. Der er udefra fjernet et stykke af vindgipsen på kvisten og bukket et profil som kan skubbes ind under kvistens undertag. Vand på kvistens undertag afledes derved til profilet og videre til undertag/tagrende. For at undgå at vand løber på bagsiden af zinken under skiferen er der udført et langt, bukket profil med en rende. Profilet monteres efter udskramning i lægterne og skubbes ind under inddækningen, som efterfølgende bankes/bukkes ned over renden i profilet. Efter forsøg med vandpåvirkning gennem ventilationsristene blev løsningsforslaget modificeret med et endestop, som sikrer, at vandet fra kvistens undertag kommer ud i renden, også hvis større vandmængder trænger ind. Det blev endvidere foreslået, at profilet laves skråt forneden for at slutte tættere til kvisten og derved hindre indtrængning af fygesne. Sluttelig er der foretaget udbedring af en kvist den september efter de reviderede retningslinjer, hvor håndværkerne samtidig tog tid på, hvor lang tid det tog at udføre arbejdet. Til stede ved besigtigelsen var For skønsrekvirent: Bo Larsen For Arkitema: For Dyrlund Sørensen: For Taasinge Træ: Skønsmand: Jørgen Lundblad John Andersen Vagn Andersen Sjælsø Entreprise Arkitema Dyrlund Sørensen Tåsinge Træ, VBA sags nr. A-7726 Side 4

5 Udbedringen skete i overensstemmelse med det planlagte. Det vise sig ved udbedringsforsøget lettest at skære skifrene langs kvisten og kassere dem, idet det var meget besværligt at demontere dem (og en stor andel desuden gik i stykker). Det blev konstateret, at en af taglægterne var angrebet af råd og måtte udskiftes. Afskærmningen af kvistenes ventilationsriste udføres med et stykke trekantet, foldet zink. Model blev fremvist, men var udført for lille. Efter skønsforretningen har skønsmanden modtaget følgende: - Mail af med liste over i hvilke boliger der har været reklameret over vandindtrængning, bilagt oversigt over de omhandlede boliger med markering af hvor Sjælsø har aftalt oplukning - Mail af fra adv. Jeppe Holt med vedhæftet bilag Skitseforslag til udbedring fra Vagn Andersen, Tåsinge Træ - Sagens bilag 12 + produktionstegninger - Bilag Skøn 10 og Skøn 11 Undersøgelsesresultater for skimmelvækst er vedlagt i Erklæringsbilag 1. På baggrund af det oplyste og det ved besigtigelserne konstaterede skal jeg herefter efter bedste evne og overbevisning besvare de stillede spørgsmål således: Spørgsmål 1 Skønsmanden bedes beskrive Kirsebærparkens kviste, herunder eventuelle forskelle heri med hensyn til opbygning. Svar Kvistene på Kirsebærparken er præfabrikerede pultkviste der leveres med undertag. Kvistene er ventilerede med ventilationsriste på siderne. Forskellen mellem kvistene er efter det oplyste kun ventilationsristene, som undervejs i byggeriet er ændret fra en type med vandrette lameller til en type med skråtstillede lameller. Der er foretaget mindre ændringer med påloddede render mv. efter færdiggørelsen af byggeriet. Spørgsmål 2 Skønsmanden bedes oplyse, hvorvidt og hvorledes der trænger vand ind ved Kirsebærparkens kviste, herunder vand i hulmure og tilstødende konstruktioner, og hvorvidt der sker opfugtning heraf og/eller anden skade herpå. Det bedes endvidere oplyst, hvorvidt der kan konstateres bristede lodninger. I bekræftende fald bedes skønsmanden oplyse og specificere art og omfang af konstaterede forhold, og hvorvidt der kunne konstateres følgeskader, herunder skimmelsvamp. Det bedes samtidig oplyst, hvorvidt de konstaterede forhold overstiger, hvad der normalvis må påregnes af vand/opfugtning i håndværksmæssigt korrekt opført byggeri af samme kvalitet og alder. Svar Ja, der er konstateret vandindtrængning ved kvistene. Vandindtrængning sker dels gennem ventilationsristene dels ved skotrenden. Det indtrængte vand ledes ikke væk og derfor sker der opfugtning af de tilstødende konstruktioner. Der er ikke konstateret bristede lodninger. Ja der er i forbindelse med opfugtningen sket følgeskader i form af svampevækst og skimmelsvampevækst i konstruktionerne. Desuden er der opkvældning af vinduesplader, revne- Sjælsø Entreprise Arkitema Dyrlund Sørensen Tåsinge Træ, VBA sags nr. A-7726 Side 5

6 dannelser i vindueslysninger og fugtskjolder på vægge. Den konstaterede opfugtning og tilhørende følgeskader overstiger, hvad der normalt må forventes. Spørgsmål 3 Såfremt spørgsmål 2 besvares bekræftende, bedes det oplyst, hvad årsagen/årsagerne til de konstaterede forhold må antages at være, herunder bedes skønsmanden oplyse, hvorvidt og i hvilket omfang vandindtrængen beror på: (i) (ii) (iii) (iv) (v) håndværksmæssige fejl, den projekterede løsning/projekteringsfejl, materialefejl, fabrikationsfejl, og/eller fejl i projekteringsledelsen. Svar Skønsmanden vurderer, at den konstaterede opfugtning og de tilhørende følgeskader især skyldes manglende projektering af samlingen mellem kvistens undertag og undertaget på den øvrige tagflade, som skulle have sikret, at vand der trængte ind kunne blive ledt ud igen. Desuden vurderer skønsmanden, at der i mindre omfang har været fejl i projekteringsledelsen og den håndværksmæssige udførelse. Skønsmanden vurderer ikke, at der er fabrikationsfejl i selve kvisten eller i de anvendte materialer. Spørgsmål 4 Såfremt spørgsmål 2 besvares bekræftende, bedes det oplyst, hvorvidt de konstaterede forhold kunne være opdaget og undgået under fagmæssigt korrekt tilsyn. Det bedes herunder oplyst, hvorvidt årsagen/årsagerne til vandindtrængen kunne have været opdaget under kontroltilsyn med opbygningen af kviste henholdsvis under opbygningen af prøvekvisten. Svar Ja, de konstaterede forhold kunne have været opdaget og undgået under fagmæssigt korrekt tilsyn. Skønsmanden vurderer, at årsagen/årsagerne til vandindtrængning kunne have været opdaget under kontroltilsyn med opbygningen af kviste, herunder især prøvekvisten, men ikke under opbygningen af prøvekvisten. Spørgsmål 5 Såfremt spørgsmål 2 besvares bekræftende, bedes skønsmanden oplyse og beskrive de nødvendige afhjælpningstiltag, samt angive de skønnede omkostninger, inklusive nødvendig projektering, tilsyn og lignende. Der bedes herunder oplyst, hvorvidt der vil indgå særlige foranstaltninger til undersøgelse og afhjælpning af eventuel skimmelsvamp. Der bedes ved besvarelsen angives metode og omkostninger ved afhjælpningstiltag. Besvarelsen bedes omfatte samtlige beskadigede bygningsdele og beskadiget inventar Det bedes samtidig angivet, hvorvidt der skal afsættes omkostninger til uforudsete udgifter, forskelle i skadeomfang m.v. Sjælsø Entreprise Arkitema Dyrlund Sørensen Tåsinge Træ, VBA sags nr. A-7726 Side 6

7 Svar Afhjælpning af vandindtrængning omkring kvistene kan kun ske ved ændring af konstruktionen. Ved udbedring 1) fjernes skifre omkring kvistene, 2) vandafledning fra kvistens undertag ændres, så det sikres at vandet ledes ud på undertaget fra selve taget, 3) afløb fra skotrende ændres, så det sikres at vand fra skotrenden ledes ud på undertaget/til tagrende. Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning forsynes ventilationsristene på kvistene med en afdækning for at reducere mængden af indtrængende vand og nye skifre lægges i tagkit. Der henvises endvidere til beskrivelsen af de udførte forsøg samt fotos bagest i skønserklæringen. Med hensyn til skimmel har det ved undersøgelserne vist sig, at der er stor forskel på de skader, der er i de omhandlede huse. Det foreslås derfor, at der i forbindelse med udvendig renovering af kviste, som formentlig mest hensigtsmæssigt sker med udbedring i én række ad gangen, sker undersøgelse af skimmelvækst ved at fjerne vinduespladerne. Herved kan evt. skimmelvækst samt omfang heraf konstateres og afhjælpes efter behov. Det antages, at der er enkelte steder, hvor der er behov for større indgreb, og i disse tilfælde kan udbedring ske mens stillads stadig er opsat. Udbedringsudgifterne til ændring af kvistenes yderside anslås på baggrund af tilbagemeldinger fra de håndværkere, der deltog i forsøgene, GROFT til kr moms pr. hus inkl. projektering, stillads mv. Udbedringsudgifterne for indvendig udbedring kan kun anslås efterhånden som omfanget af fugtskader (skimmel og råd) undersøges, hvilket er foreslået at skulle ske i forbindelse med den udvendige udbedring. Spørgsmål 6 Skønsmanden bedes oplyse, hvorvidt det vil være påkrævet at fraflytte rækkehusene under afhjælpningen. I bekræftende fald bedes såvel de påkrævede foranstaltninger og forventet udbedringsperiode angivet, ligesom omkostninger til fraflytning, genhusning og flytning og opmagasinering af indbo bedes anslået. Skønsmanden bedes nuancere besvarelsen af spørgsmålene ovenfor, såfremt der må antages at være forskel på skade- og udbedringsomfang inden for Kirsebærparkens i alt 119 rækkehuse. Svar Skønsmanden vurderer ikke, at der generelt vil være behov for at fraflytte rækkehusene under afhjælpningen. Kun i enkelte tilfælde, hvor der evt. er voldsomme fugtskader/skimmelangreb kan fraflytning blive nødvendig Brønshøj Erik Brandt Sjælsø Entreprise Arkitema Dyrlund Sørensen Tåsinge Træ, VBA sags nr. A-7726 Side 7

8 Fotos Foto 1 og 2. De omhandlede rækkehuse med kviste. Th. kvist i nærbilede Foto 3. Detalje ved tagfod. Der er påloddet et stykke zink for at hindre vandet i at rende forbi tagrenden. Foto 4. Ventilationsrist her uden skråtstillede lameller. Vand som trænger ind gennem ristene, ledes ned ad kvistens undertag og kan herfra fortsætte ind i konstruktionen. Foto 5 og 6. Undertag fra kvist er foldet ind over undertag fra øvrige tagflade. Vand fra skotrende løber ind på undersiden af zinken og ind på undertagsbanerne for endelig at havne i konstruktionen, fordi vand fra kvistens undertag ikke ledes ud på undertaget for tagfladen. Sjælsø Entreprise Arkitema Dyrlund Sørensen Tåsinge Træ, VBA sags nr. A-7726 Side 8

9 Foto 7. Ventilationsrist set indefra. Det blev konstateret i regnvejr, at der kan trænge vand ind gennem ristene. Foto 8. Skade med revnedannelse på indvendig vægflade. Foto 9 og 10. Skader på indvendige overflader. Sjælsø Entreprise Arkitema Dyrlund Sørensen Tåsinge Træ, VBA sags nr. A-7726 Side 9

10 Foto 11. Skimmel og svag svampevækst (på træet) under kvistvindue Foto 12. Drivvåd mineraluld under kvistvindue. Foto 13 og 14. Kraftigt svamp- og rådangreb under kvistvindue Sjælsø Entreprise Arkitema Dyrlund Sørensen Tåsinge Træ, VBA sags nr. A-7726 Side 10

11 Foto 15. Svampeangreb i taglægte, fundet ved forsøgsudbedring. Foto 16. Rende for opsamling af vand fra skotrende. Foto 17. Skotrenden bukkes ned i renden, så det sikres, at vandet fra skotrenden drypper af. Foto 18. Zinkrende til opfangning af vand under vindgips på kvist. Undertaget fastgøres med butylbånd. Sjælsø Entreprise Arkitema Dyrlund Sørensen Tåsinge Træ, VBA sags nr. A-7726 Side 11

12 Foto 19. Der indsættes en klods som endestop for kvistens undertag, så det sikres, at vand herfra ledes ud på renden og videre til tagrende. Foto 20. Udskæring i zink aht. Rendejern. Foto 21. Rende fastgjort; undertag yderligere fastholdt af liste. Foto 22. Den færdige løsning set fra tagrenden. Sjælsø Entreprise Arkitema Dyrlund Sørensen Tåsinge Træ, VBA sags nr. A-7726 Side 12

1 Indledning. 2 Baggrund MEMO

1 Indledning. 2 Baggrund MEMO MEMO TITEL Andelsbofællesskabet Forsøgsgården - Vandindtrængning ved kviste DATO 21. august 2013 TIL Andelsbofællesskabet Forsøgsgården KOPI FRA Erik Beck Jensen PROJEKTNR A022959-014 ADRESSE COWI A/S

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 Besigtigelsesdato: 2014-10-13 Mandag den 13. oktober 2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14090

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14090 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14090 Besigtigelsesdato: Fredag, den 5. september 2014, kl. 09:30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7196 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vejret på besigtigelsestidspunktet: Øvrige forhold: 1. For stor spærafstand i forhold til lægtedimensionen. 2. For

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 17040 Besigtigelsesdato: Den 05.07.2017 og 20.07.2017 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 Besigtigelsesdato: Mandag den 14.07.2014, kl. 10 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr

SKØNSERKLÆRING. J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 12174 Besigtigelsesdato: Torsdag den 21. marts 2013, kl. 10.00 & Tirsdag den 23. april 2013, kl. 10.00 genbesigtigelse, grundet snedækning af taget ved første besøg. Ejendommen: Klager:

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13009 Besigtigelsesdato: Fredag, den 5. april 2013, kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx SKØNSERKLÆRING J.nr. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8149 Oversigt over klagepunkter: 1. Tagkonstruktion Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet forholdene korrekt i tilstandsrapporten. Klager mener

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13152

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13152 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13152 Besigtigelsesdato: 20.02.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12049. Besigtigelsesdato: 04-06-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12049. Besigtigelsesdato: 04-06-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Besigtigelsesdato: 04-06-2012 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12049 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9064 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Stråtaget på boligens vinkel mod gård er i meget dårlig forfatning, ligesom der er problemer ved udbygning

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14139 Besigtigelsesdato: Den 12. januar 2015 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING Journal nr. 13082

SKØNSERKLÆRING Journal nr. 13082 SKØNSERKLÆRING Journal nr. 13082 Besigtigelsesdato: Fredag den 23. august 2013 Kl. 9.30 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: ( Ansvarsforsikringsselskab: ( Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Datering,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 11053 Besigtigelsesdato: 2. august 2011, kl. 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12117 Besigtigelsesdato: 3. oktober 2012, kl. 9:30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066 Besigtigelsesdato: Mandag den 13. august 2012 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Skønsmandens erklæring J.nr. 9034

Skønsmandens erklæring J.nr. 9034 Oversigt over klagepunkter: 1. Flisegulv i bad i stueetage mangler binding til underlaget, og der er fald mod det tilstødende værelse. 2. Gulvfliser i bad i tagetagen er lagt på oprindeligt gulvvinyl.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15173 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget torsdag d. 4. februar 2016 i tidsrummet mellem kl. 10.00 og 11.30 Ejendommen: xx Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Tirsdag d. 10. april Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Tirsdag d. 10. april Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Tirsdag d. 10. april 2012 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget mandag d. 12. april 2012 i tidsrummet mellem kl. 10.00 til 12.20. Ejendommen:

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget mandag d. 12. april 2012 i tidsrummet mellem kl. 10.00 til 12.20. Ejendommen: SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget mandag d. 12. april 2012 i tidsrummet mellem kl. 10.00 til 12.20. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15181 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 14075 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget mandag d. 28. august 2014 i tidsrummet mellem kl. 14.00 og 15.45 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr Oversigt over klagepunkter: 1. Kanalgennemføringer i undertag 2. Skotrender 3. Udsugningsventilator

SKØNSERKLÆRING. J.nr Oversigt over klagepunkter: 1. Kanalgennemføringer i undertag 2. Skotrender 3. Udsugningsventilator SKØNSERKLÆRING J.nr. 10092 Besigtigelse dato: 5. november 2010 Oversigt over klagepunkter: 1. Kanalgennemføringer i undertag 2. Skotrender 3. Udsugningsventilator Klagers påstand: Der er risiko for vandindslag

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9087 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Køkken, sætninger i gulve, store fuger over køkkenbord i vægfliser, sætninger i gulve i bryggers. 2. Sætninger

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr / Besigtigelse d. 25. januar Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.

SKØNSERKLÆRING. J.nr / Besigtigelse d. 25. januar Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k. SKØNSERKLÆRING J.nr. 10115/10120 Besigtigelse d. 25. januar 2011 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.)

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091

SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Gulvbelægning i badeværelse på 1. sal mangler vedhæftning. 2. Vægbeklædning med brædder i bruseniche. 3. Synlig beton i gulvafløb

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14116

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14116 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14116 Besigtigelsesdato: Onsdag den 22. oktober 2014 kl. 9.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7224 Oversigt over klagepunkter: 1. Tagkonstruktion Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet forholdene angående manglende afstandslister og manglende

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9125 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Fugtforhold anses ikke korrekt beskrevet i HE-rapporten. Klagers påstand: Krav Udbedring af ovennævnte skader. Den bygningssagkyndiges

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16181 Besigtigelsesdato: 27/2-2017, kl. 10,00. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningskyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 12173 Besigtigelsesdato: Den 28.02.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13004

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13004 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13004 Besigtigelsesdato: Den 27.02.2013, kl. 14 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9055 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Revner/sætning i sokkel samt murværk. 2. Ny inddækninger ved kviste er ikke lavet korrekt. 3. Udgår efter

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9066 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Lægter i tagkonstruktion (litra A) har fugtskjolder på hele sydsiden og taget er utæt. 2. Fugt i kælderen er mere omfattende

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7230 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Oplysninger om manglende adgang til skunke, ikke registeret i 2. Nedbrudt træ i døre og defekte vinduer i 3. Manglende understøttelse

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: 2014-10-29 onsdag. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.). Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 14087

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 14087 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 14087 Besigtigelsesdato: Mandag d. 06-10-2014 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING Journal nr

SKØNSERKLÆRING Journal nr SKØNSERKLÆRING Journal nr. 16017 Besigtigelsesdato: 20.04.2016 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag (herunder relevante tilbud): Datering,

Læs mere

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk Halotén 2000 Montagevejledning Undertag Indhold Produktinformation 2 Undertagets opbygning 3 Undertagets udførelse 4 Montering 5 Detaljer 6 Vedligeholdelse 7 Service og forhandling 7 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3 HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF TAGDÆKNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Bebyggelsen

Læs mere

K E N D E L S E. Voldgiftssag nr. C-13218: Hvidovre Kommune. (advokat Frederik Bue Johnsen) mod. Fredensborg VVS Teknik A/S. (advokat Irene Wittrup)

K E N D E L S E. Voldgiftssag nr. C-13218: Hvidovre Kommune. (advokat Frederik Bue Johnsen) mod. Fredensborg VVS Teknik A/S. (advokat Irene Wittrup) K E N D E L S E i Voldgiftssag nr. C-13218: Hvidovre Kommune (advokat Frederik Bue Johnsen) mod Fredensborg VVS Teknik A/S (advokat Irene Wittrup) og AG5 A/S (advokat Jakob Sønder Larsen) Afsagt København,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13068 Besigtigelsesdato: 2013-08-27 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 Besigtigelsesdato: 2013-06-14, fredag kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8096 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i tagplader Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet forholdene korrekt i tilstandsrapporten. Klager

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 7/2011/142

SKØNSERKLÆRING J.nr. 7/2011/142 SKØNSERKLÆRING J.nr. 7/2011/142 Besigtigelsesdato: 2. maj 2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9124 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Overordnet klages over meget stor forskel mellem tilstandsrapport nr. xx af xx.xx.2006 og xx af xx.xx.2009, idet klagen går på førstnævnte

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14040

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14040 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14040 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 11039. Besigtigelsesdato: 06-07-2011. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 11039. Besigtigelsesdato: 06-07-2011. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Besigtigelsesdato: 06-07-2011 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 11039

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7227 Oversigt over klagepunkter 1. 2. 3. Vandindtrængen ved skotrende mod øst Utætheder i tagbelægningen Utætte tagrender og tagnedløb Vejret på besigtigelsestidspunktet Regnbyger

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 7237 Oversigt over klagepunkter: Bygning B: 1. Råd i dør mod nordvest 2. Råd i bundrammen 3. Kæntrede facadebjælker ved vindue mod syd 4. Udposning af facade mod syd 5. Rådskader i tag 6. Rådskader i gulv

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13023

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13023 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13023 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 2. maj 2013 kl. 13.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING: J.nr

SKØNSERKLÆRING: J.nr SKØNSERKLÆRING: J.nr. 13159 Besigtigelse d. 21. februar 2014 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.l.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.s.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8037 Oversigt over klagepunkter: 1. Råd i vinduespartier i udestue 2. Svamp i gulv i udestue Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet de nævnte

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10081 Besigtigelse d. 15. oktober 2010 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. K1 angivelsen for tagbelægningen på sommerhuset er fejlagtig og vildledende 2. Manglende

Læs mere

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 31. maj 2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.l.)

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 31. maj 2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.l.) SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 31. maj 2012 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.l.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.s.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15159 Besigtigelsesdato: xx Ejendommen: xx Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) xx Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.B.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10057 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i pudslag utilstrækkelig beskrevet. 2. Fejlkonstruktion ved tagfod. 3. Problemer med afløb fra toilet. 4. Manglende

Læs mere

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086 J. nr. 8086 Oversigt over klagepunkter: 1. Fejlagtige oplysninger om ydervægskonstruktion. Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vi klager over, at den byggesagkyndige ikke har videregivet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14024

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14024 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14024 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13155 Besigtigelsesdato: Onsdag den 26. februar 2014 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 6239 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Pkt. 1 Flækkede tagsten på taget Pkt. 2 Huller i skotrenden ukorrekt udført Pkt. 3 Vandgennemtrængning i loft i køkken Utæt tag.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069 Besigtigelsesdato: 2014-09-04 torsdag. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 11012 Besigtigelsesdato: 27.04.2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10112. Besigtigelse dato: 11. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10112. Besigtigelse dato: 11. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10112 Besigtigelse dato: 11. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning og snit Bilag 1 Fotos

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8105 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Synlige betonkanter i alle gulvafløb. 2. Revnet fliser i badeværelse, hule gulv- og vægfliser. 3. Oplagte

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J. nr. 10018

SKØNSERKLÆRING J. nr. 10018 SKØNSERKLÆRING J. nr. 10018 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den byggesagkyndiges forklaring: 1. Mur under tag i begge gavle er ikke afsluttet, hvorfor dyr og fugle kan

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget torsdag d. 8. august 2013 i tidsrummet mellem kl. 10.00 og 12.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025 Besigtigelsesdato: Fredag den 17. maj 2013. Kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. Side 1 af 10 SKØNSERKLÆRING J.nr.10150 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7157 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vejret på besigtigelsestidspunktet: Øvrige forhold: 1. Hultlydende vægfliser og fugt bag fliser i badeværelse. 2.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12113

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12113 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12113 Besigtigelsesdato: Onsdag d. 19-09-2012, kl. 11.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING: J.nr

SKØNSERKLÆRING: J.nr SKØNSERKLÆRING: J.nr. 16049 Besigtigelse d. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.l.) x Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.s.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006 Besigtigelsesdato: Den 04.03.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13157

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13157 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13157 Besigtigelse d. Ejendommen : Klager : klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab: Forsikringsselskab/S.S.) Tilstede ved skønsmødet : (Hvis

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 11035 Besigtigelsesdato: Torsdag, den 16. juni 2011, kl. 14:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN MODTAGET 13 MAJ 2011. Advokat Frederik Bue Johnsen Vester Farimagsgade 23 1606 København V

BYGGESKADEFONDEN MODTAGET 13 MAJ 2011. Advokat Frederik Bue Johnsen Vester Farimagsgade 23 1606 København V Advokat Frederik Bue Johnsen Vester Farimagsgade 23 1606 København V MODTAGET 13 MAJ 2011 BYGGESKADEFONDEN Studiestræde 50 Tlf.: 3376 2000 bsf@bsf.dk 1554 København V Fax: 3376 2010 www.bsf.dk Den 11.

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

BIRGER LUND A S Rådgivende ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre Tlf. 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

BIRGER LUND A S Rådgivende ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre Tlf. 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk BIRGER LUND A S Rådgivende ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre Tlf. 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk Besigtigelsesnotat Rødovre 2012-09-25 Sag nr. A288 ea Vedr.: Emne: A/B Svanevej 25-27 og

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13103

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13103 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13103 Besigtigelsesdato: 02.10.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere