REGISTRERINGSTIDENDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGISTRERINGSTIDENDE"

Transkript

1 REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, Nr. 15 København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben og -segl samt Fornyelser, Udslettelser, Overdragelser og andre Ændringer i stedfundne 68. Aargang Registreringer. Abonnementsprisen for Aargangen er 15 Kr. Abonnement modtages af alle Postkontorer. 1 Direktoratet for Patent og Varemærkevæsenet, København, sælges enkelte Numre foren Pris af 50 Øre for hvert paabegyndt Antal 4 Sider, Nummeret indeholder. 3. Oktober A. Registrerede Mærker. Varemærker. MISTER Reg JVr Anmeldt den 16. December 1946 Kl. 10^ af Aktieselskabet H. P. Springborgs Trævarefabrik, P abnkation, Aalborg, og registreret den 26. April 1947 for Piber og alle Slags Rygeartikler. Reg Nr Anmeldt den 8. Februar 1947 Kl. 10 af Peder Christensen, Handel og Fabrikation, Aalborg, og registreret den 26. April s. A. for alle Varearter. SIIX/ERDUPE Reg Nr Anmeldt den 11. Februar 1947 Kl. 10^^ af Firmaet Hartvig Samson's Eftf. Eigil Haugaard, Handel, København, og registreret den 26. April s. A. for Legetøj og Galanterivarer. Reg Nr Anmeldt den 11. Februar 1947 SCAN PLASTIC Kl. 12"^ af Strange Udsen, Fabrikation og Handel, Nærum, og registreret den 26. April s. A. for Produkter udført af Plastik. Reg Nr Anmeldt den 12. Februar 1947 Kl. IP" STANDEX af Jarl Nielsen, Groshandel, København, og registreret den 26. April s. A. for Drivhuse, Mistbænke og Dele og Tilbehør dertil. Reg Nr Anmeldt den 4. Januar 1947 Kl. 11^^ af A/S Kemovit, fabrikation og Handel, København, og registreret den 26. April s. A. for Midler til Bekæmpelse af Møl. TOXIMOL

2 130 Registreringstidende for Vare- og Fællesmærker. SPRITE Rcg Nr Anmeldt den 12. Februar 1947 Kl. 11^ af Diinlop Eubber Company Limited, Fabrikation af Gummivarer, Erdington ved Birmingham i England, og registreret den 26. April s. A. for Luftringe til Vognhjul og alle Varer fremstillet af Kautsjuk og Guttaperka. Som Fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København. Reg Nr Anmeldt den 18. Februar 1947 Kl. 11^^ af C. & J. Clark Limited, Fabrikation og Handel, Street i Coimty of Somerset i England, og SKYUNE registreret den 26. April s. A. for Støvler, Sko, Slippers, Galocher, Overtrækssko, Sandaler, lange Gamacher (leggings). Gamacher og Indlægssaaler til Støvler, Sko og Slippers. Som Fuldmægtig er anmeldt: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København, Reg Nr Anmeldt den 10. December 1946 Kl. 12"^ af p"j NUP A. Uldahl-Petersen, Fabrikation, Gedved ved Horsens, og registreret den 26. April 1947 for Skovbrugsprodukter, Lægemidler, kemiske Produkter til Helbredelse og Sundhedspleje, farmaceutiske Droger, Plastre, ForbindsstofTer, Midler til Udryddelse af Dyr og Planter, Afkimnings- og Afsvampningsmidler (Desinfektionsmidler), Midler til Konservering af Levnedsmidler, Hovedbeklædninger, Frisørarbejder, Modepynt, kunstige Blomster, Fodtøj, Strømper, Trikotage, Beklædningsstykker, Linned, Dækketøj og Sengetøj, Korsetter, Slips, Seler, Handsker, Belysnings-, Varme-, Koge-, Køle-, Tørre- og Ventilationsapparater og -inventar, Vandlednings-, Bade- og Klosetanlæg, Børster, Børstevarer, Pensler, Kamme, Svampe, Toiletgenstande, Staalspaaner, Ildslukningsmidler, Hærde- og Loddemidler, Aftrykmasse til Tandlægebrug, Tandfyldningsmidler, mineralske Raaprodukter, Tætnings- og Pakningsmateriale, Varmebeskyttelses- og Isoleringsmidler, Asbestfabrikater, Gødningsmidler, raa og delvis bearbejdede uædle Metaller, Knivsmedevarer, Værktøj, Leer, Segle, Hug- og Stikvaaben, Naale, Fiskekroge, Hestesko, Hesteskosøm, Jærnbaneoverbygningsmateriale, Isenkramvarer, Klejnsmede- og Grovsmedearbejder, Laase, Beslag til Døre og Vinduer, Metaltraadsvarer, Blikvarer, Ankre, Kæder, Staalkugler, Beslag til Ride- og Køreseletøj, Rustninger, Klokker, Skøjter, Hægter og Maller, Pengeskabe og Metalkasser, valsede og støbte Byggedele, Bladmetaller, Skind, Huder, Tarme, Læder, Pelsvarer, Harpiks, Lim, Skosværte, Midler til Pudsning og Konservering af Læder, Appretur- og Garvemidler, Garn, Rebslagervarer, Net, Staaltraadstove, Spindefibre, Polstringsmateriale, 01, Vin, Spirituosa, Mineralvand, Brønd- og Badesalte, ædle Metaller, Varer af Guld, Sølv, Varer af Nysølv og lignende Metallegeringer, ægte og uægte Smykker, leoniske Varer, Juletræspynt, Parapl^^er og Parasoller, Stokke, Rejserekvisitter, Brændselsstotfer, Voks, Belysningsstoffer, tekniske Oljer og Fedt, Smøremidler, Benzin, Kærter, Natlys, Væger, Varer af Træ, Ben, Kork, Horn, Skildpadde, Fiskeben, Elfenben, Perlemor, Rav og Merskum, drejede, snittede og flettede Varer, Billedrammer, Dukker og Buster til Konfektions- og Frisørøjemed, Læge-, Sundheds-, Rednings- og Ildslukningsapparater og -instrumenter, Bind og Baand til Sundhedsformaal (Bandager), kunstige Lemmer, Øjne og Tænder, fysikalske, kemiske og elektrotekniske Apparater, Opmaalings-, Skibsfarts-, Veje-, Signal-, Maale- og Kontrolapparater, Radioapparater, Højttalere, Talemaskiner, Regnemaskiner, Skrivemaskiner, Drivremme, Automater, Husgeraad og Køkkenudstyr, Stald- og Haveredskaber, Møbler, Spejle, polstrede Varer, Tilbehør til Tapetsererarbejder, Senge, Ligkister, Musikinstrumenter, Dele deraf og Strenge, Kafte, Kaffesurrogater, The, Krydderier, Eddike, Sennep, Kogsalt, Gær, Bagepulver, Malt, Foderstoffer, Papir, Pap, Karton, Papir- og Papvarer, Raa- og Halvstoffer til Papirfabrikation, Tapeter, trykte Artikler, Spillekort, Skilte, Bogstaver, Klichéer, Kunstgenstande, Porcelæn, Ler, Glimmer og deraf fremstillede Varer, Possementarbejde, Baand, Besætningsartikler, Knapper, Kniplinger, Broderier, Sadelmager-, Rem- og Taskevarer, Skrive-, Tegne- og Modeler

3 Registreringstidende for Vare- og Fællesmærker. 131 varer, Billard- og Signeringskridt, Kontorinventar, Undervisningsmidler, Skydevaaben. Parfume, Toilet- og Skønhedsmidler, æteriske Oljer, Sæbe, Vadske- og Blegemidler, Stivelse og Stivelsepræparater, Pletborttagningsmidler, Bustbeskj^ttelsesmidler. Legetøj, Gymnastik- og Sportsrekvisitter, Sprængstoffer, Tændvarer, Tændstikker, Fyrværkerisager, Projektiler, Ammunition, Sten, Kunststen, Cement, Kalk, Grus, Gips, Beg, Asfalt, Tjære, Midler til Konservering af Træ, Rørfletning, Tagpap, transportable Huse, Skorstene, Byggemateriale, Raatobak, Tobaksfabrikater. Cigaretpapir, Tæpper, Maatter, Linoleum, Voksdug, Dækkener, Gardiner, Planer, Telte, Sejl, Sække, Ure og Urdele, vævede og strikkede Stofler samt Filt. Re^ Nr Anmeldt den 1. Oktober 1946 K^FIV/I PF M AR I E Kl. 11^' af Jensen & Møller A/S, Fabrikation, Kobenhavn, og registreret den 26. April 1947 for kemiske Produkter til Brug i industrielle og videnskabelige Øjemed samt til Brug i Landbrug, Havebrug og Skovbrug, Gødningsmidler, Ildslukningsmidler, Hærdemidler, kemiske Konserveringsmidler, Garvemidler, Klæbemidler, Maling, Fernis, Lak, Midler til Beskyttelse mod Rust og til Konservering af Træ, Farvestoffer, Bejdser, Harpiks, Metalfolie og -pulver. Vadskeog Blegemidler, Rense-, Polere-, Pudse- og Slibemidler, Sæbe, Parfume, kosmetiske Præparater, Midler til Hudens, Haarets og Tændernes Pleje, Frisørartikler, tekniske Oljer og Fedtstoffer, Smøremidler, Støvhinde- og Absorberingsmidler, Brændstoffer og Belysningsmidler, farmaceutiske og veterinære Præparater, diætetiske Næringsmidler, Plastre, Forbindingsmateriale, Tandfyldemidler, Aftrykmasse til Tandlægebrug, Desinfektionsmidler, Plante- og Dyreudryddelsesmidler, raa og delvis forarbejdede uædle Metaller, Legeringer deraf. Ankre, Ambolte, Klokker, valsede og støbte Bygningsdele, Skinner og andre Metaldele til Jernbanespor, Kæder, Kabler og Metaltraade, Klejnsmedearbejder, Metalrør, Pengeskabe og Kassetter, Staalkugler, Hestesko, Søm, Skruer, uædle Metalvarer, Malm, Arbejdsmaskiner og Maskinværktøj, Motorer, Maskinkoblinger, Bæltedrev, større Landbrugsværktøj, Rugemaskiner, Kyllingemødre, Haandværktøj, skærende Redskaber, Gafler, Skeer, Hug- og Stikvaaben, Barbermaskiner, videnskabelige, nautiske, geodætiske og elektriske Apparater og Instrumenter, Radioapparater, fotografiske, kinematografiske, optiske Veje-, Maale-, Signalerings-, Kontrol-, Livrednings- og Undervisningsapparater og -instrumenter. Automater og Grammofoner, Kasseapparater, Regnemaskiner, Ildslukningsapparater, Instrumenter og Apparater til Brug for Læger, Tandlæger og Dyrlæger, Installationer til Belysning, Opvarmning, Dampdannelse, Kogning, Frysning, Ventilation, Tørring og Vandledning samt til Brug i sanitære Øjemed, Køretøjer, Befordringsmidler, Dele af og Tilbehør til samme, Skydevaaben, Ammunition, Sprængstoffer, Fyrværkerigenstande, ædle Metaller og deres Legeringer samt Varer fremstillet deraf eller overtrukne dermed. Juveler, Ure og andre kronometriske Instrumenter, Musikinstrumenter, Papir, Papirvarer, Pap, Papvarer, Tryksager, Bøger, Bogbindingsartikler, fotografiske Artikler, Skriveog Tegnematerialer, Paletter, Malerpensler, Skrivemaskiner, Kontorartikler, Undervisningsmaterialer, Spillekort, Bogstavtyper, Klichéer, Guttaperka, Gummi, Kautsjuk, Balata og Erstatningsstoffer derfor. Tætnings-, Paknings- og Isolationsmateriale, Asbest, Glimmer og Varer fremstillet deraf. Læder samt Imitationer og Varer deraf. Skind, Huder, Rejsekufferter, Tasker, Paraplyer, Parasoller, Stokke, Piske, Seletøj, Sadelmagervarer, Bygningsmaterialer, naturlige og kunstige Sten, Vejbygningsmaterialer, Gibs, Grus, Rør af Ler eller Cement, Beg, Bitumen, transportable Bygninger, Skorstene, Møbler, Spejle, Billedrammer, Varer af Træ, Kork, Straa, Rør, Vidiefletning, Horn, Ben, Elfenben, Fiskeben, Skildpadde, Rav, Perlemor, Merskum, Celluloid og Erstatningsstoffer for disse Varer, Husholdnings- og Køkkenudstyrsartikler, Transportbeholdere, Kamme, Svampe, Børster, Artikler til Børstenbindere, Staalspaaner, Varer af Glas, Porcelæn og Keramikvarer, Tove, Snore, Net, Telte, Markiser, Presenninger, Sejl, Sække, Polstringsmaterialer, raa Tekstilmaterialer, (larn, Traad, vævede Stoffer, Lagener, Duge, Tekstilvarer, Beklædningsgenstande, Kniplinger, Broderier, Baand, Lidser, Knapper, Tryklaase, Hægter, Maller, Naale, Tæpper, Maatter, Linoleum og andre Materialer til Beklædning af Gulve, Væg-

4 132 Registreringstidende for Vare- og Fællesmærker. beklædningsmateriale. Gymnastik- og Sportsartikler, Juletræspynt, frisk Fisk, friske Æg, Mælk og Fløde, spiselige Oljer, Spisefedt, Kaffe, Kakao, Chokolade, Konfekt, Konfekturer, Sukkervarer, Skumvarer, Tyggegummi, Dragées, Karameller, Drops, Lakrids, Lakridsvarer, Frugt- og Vingummi, Sukker, Ris, Tapioca, Sago, Kaffesurrogater, Bageri- og Konditorivarer, Kiks, Biscuits, Vafler, Iscreme, Honning, Sirup, Gær, Bage-, Budding- og Crémepulver, raa Is, Sædekorn, Vin, Spirituosa og Likør, raa og forarbejdet Tobak, Artikler for Rygere saml Tændstikker. Reg Nr Anmeldt den 1. Oktober 1946 ROSE MARIE Kl. 11^^ af samme, og registreret den 26. April 1947 for Gødningsmidler, Ildslukningsmidler, Garvemidler, Klæbemidler, Maling, Fernis, Lak, Farvestoffer, Bejdser, Harpiks, Metalfolie og -pulver, Vadske- og Blegemidler, Midler til Tændernes Pleje, Tandfyldemidler, Aftrykmasse til Tandlægebrug, raa og delvis forarbejdede uædle Metaller, Legeringer deraf. Ankre, Ambolte, Klokker, valsede og støbte Bygningsdele, Skinner og andre Metaldele til Jernbanespor, Kæder, Kabler og Metaltraade, Metalrør, Pengeskabe og Kassetter, Staalkugler, Hestesko, Søm og Skruer, Malm, Arbejdsmaskiner og Maskin værktøj. Motorer, Maskinkoblinger, Bæltedrev, større Landbrugsværktøj, Rugemaskiner, Kyllingemødre, Gafler, Skeer, Hug- og Stikvaaben, videnskabelige, nautiske, geodætiske og elektriske Apparater og Instrumenter, Radioapparater, fotografiske, kinematografiske, optiske Veje-, Maale-, Signalerings-, Kontrol-, Livrednings- og Undervisningsapparater og -instrumenter. Automater og Grammofoner, Kasseapparater, Regnemaskiner, Ildslukningsapparater, Instrumenter og Apparater til Brug for Læger, Tandlæger og Dyrlæger, Installationer til Belysning, Opvarmning, Dampdannelse, Kogning, Frysning, Ventilation, Tørring og Vandledning samt til Brug i sanitære Øjemed, Køretøjer, Befordringsmidler, Dele af og Tilbehør til samme, Skydevaaben, Ammunition, Sprængstoffer, Fyrværkerigenstande, ædle Metaller og deres Legeringer samt Varer fremstillet deraf eller overtrukne dermed, Juveler, Ure og andre kronometriske Instrumenter, Musikinstrumenter, Papir, Papirvarer, Pap, Papvarer, Tryksager, Bøger, Bogbindingsartikler, fotografiske Artikler, Skrive- og Tegnematerialer, Paletter, Malerpensler, Skrivemaskiner, Kontorartikler, Undervisningsmaterialer, Spillekort, Bogstavtyper, Klichéer, Guttaperka, Gummi, Kautsjuk, Balata og Erstatningsstoffer derfor. Asbest, Glimmer og Varer fremstillet deraf, Læder og Varer deraf. Skind, Huder, Rejsekufferter, Tasker, Paraplyer, Parasoller, Stokke, Piske, Seletøj, Sadelmagervarer, Bygningsmaterialer, naturlige og kunstige Sten, Vejbygningsmaterialer, Gibs, Grus, Rør af Ler eller Cement, Beg, Bitumen, transportable Bygninger, Skorstene, Møbler, Spejle, Billedrammer, Varer af Træ, Kork, Straa, Rør, Vidiefletning, Horn, Ben, Elfenben, Fiskeben, Skildpadde, Rav, Perlemor, Merskum, Celluloid og Erstatningsstoffer for disse Varer, Husholdnings- og Køkkenudstyrsartikler, Transportbeholdere, Kamme, Svampe, Børster, Artikler for Børstenbindere, Staalspaaner, Varer af Glas, Porcelæn og Keramikvarer, Knapper, Tryklaase, Hægter, Maller, Naale, Linoleum, Tapeter af Papir, Gymnastik- og Sportsartikler, Juletræspynt, frisk Fisk, Æg, Mælk og Fløde, Kaffe, The, Kakao, Chokolade, Konfekt, Konfekture, Sukkervarer, Skumvarer, Tyggegummi, Dragées, Karameller, Drops, Lakrids og Lakridsvarer, Frugt- og Vingummi, Sukker, Ris, Tapioca, Sago, Kaffesurrogater, Bageri- og Konditorivarer, Kiks, Biscuits og Vafler, Iscréme, Honning, Sirup, Gær, Bage-, Budding- og Crémepulver, raa Is, Sædekorn, Vin, Spirituosa og Likør samt Tændstikker. Reg Nr Anmeldt den 1. Oktober 1946 LANGE MARIE Kl. 11^ af samme, og registreret den 26. April 1947 for kemiske Produkter til Brug i industrielle og videnskabelige Øjemed samt til Brug i Landbrug, Havebrug og Skovbrug, Gødningsmidler, Ildslukningsmidler, Hærdemidler, kemiske Konserveringsmidler, Garvemidler, Klæbemidler, Maling, Fernis, Lak, Midler til Beskyttelse mod Rust og til Konservering af Træ, Farvestoffer, Bejdser, Harpiks, Metalfolie og -pulver. Vadske- og Blegemidler, Rense-, Polere-, Pudse- og

5 Registreringstidende for Vare- og Fællesmærker. 133 Slibemidler, Sæbe, Parfume, kosmetiske Præparater, Midler til Hudens, Haarets og Tændernes Pleje, Frisørartikler, tekniske Oljer og FedtstotTer, Smøremidler, Støvhinde- og Absorberingsmidler, Brændstoffer og Belysningsmidler, farmaceutiske og veterinære Præparater, diætetiske Næringsmidler, Plastre, P'orbindingsmateriale, Tandfyldemidler, Aftrykmasse til Tandlægebrug, Desinfektionsmidler, Plante- og Dyreudryddelsesmidler, raa og delvis forarbejdede uædle Metaller, Legeringer deraf, Ankre, Ambolte, Klokker, valsede og støbte Bygningsdele, Skinner og andre Metaldele til Jernbanespor, Kæder, Kabler og Metaltraade, Klejnsmedearbejder, Metalrør, Kassetter og Pengeskabe, Staalkugler, Hestesko, Søm, Skruer, uædle Metalvarer, Malm, Arbejdsmaskiner og Maskinværktøj, Motorer, Maskinkoblinger, Bæltedrev, større Landbrugsværktøj, Rugemaskiner, Kyllingemødre, Haandværktøj, skærende Redskaber, Gafler, Skeer, Hug- og Stikvaaben, Barbermaskiner, videnskabelige, nautiske, geodætiske og elektriske Apparater og Instrumenter, Radioapparater, fotografiske, kinematografiske, optiske Veje-, Maale-, Signalerings-, Kontrol-, Livrednings- og Undervisningsapparater og -instrumenter. Automater og Grammofoner, Kasseapparater, Regnemaskiner, Ildslukningsapparater, Instrumenter og Apparater til Brug for Læger, Tandlæger og Dyrlæger, Installationer til Belysning, Opvarmning, Dampdannelse, Kogning, Frysning, Ventilation, Tørring og Vandledning samt til Brug i sanitære Øjemed, Køretøjer, Befordringsmidler, Dele af og Tilbehør til samme, Skydevaaben, Ammunition, Sprængstoffer, Fyrværkerigenstande, ædle Metaller og deres Legeringer samt Varer fremstillet deraf eller overtrukne dermed,.luveler. Ure og andre kronometriske Instrumenter, Musikinstrumenter, Papir, Papirvarer, Pap, Papvarer, Tryksager, Bøger, Bogbindingsartikler, fotografiske Artikler, Skriveog Tegnematerialer, Paletter, Malerpensler, Skrivemaskiner, Kontorartikler, Undervisningsmaterialer, Spillekort, Bogstavtyper, Klichéer, Guttaperka, Gummi, Kautsjuk, Balata og Erstatningsstoffer derfor. Tætnings-, Paknings- og Isolationsmateriale, Asbest, Glimmer og Varer fremstillet deraf. Læder samt Imitationer og Varer deraf. Skind, Huder, Rejsekufferter, Tasker, Paraplyer, Parasoller, Stokke, Piske, Seletøj, Sadelmagervarer, Bygningsmaterialer, naturlige og kunstige Sten, Vej bygningsmaterialer. Gibs, Grus, Rør af Ler eller Cement, Beg, Bitumen, transportable Bygninger, Skorstene, Møbler, Spejle, Billedrammer, Varer af Træ, Kork, Straa, Rør, Vidiefletning, Horn, Ben, Elfenben, Fiskeben, Skildpadde, Rav, Perlemor, Merskum, Celluloid og Erstatningsstoffer for disse Varer, Husholdnings- og Køkkenudstyrsartikler, Transportbeholdere, Kamme, Svampe, Børster, Artikler til Børstenbindere, Staalspaaner, Varer af Glas, Porcelæn og Keramik varer, Tove, Snore, Net, Telte, Markiser, Presenninger, Sejl, Sække, Polstringsmaterialer, raa Tekstilmaterialer, Garn, Traad, vævede Stoffer, Lagener, Duge, Tekstilvarer, Beklædningsgenstande, Kniplinger, Broderier, Baand, Lidser, Knapper, Tryklaase, Hægter, Maller, Naale, Tæpper, Maatter, Linoleum og andre Materialer til Beklædning af Gulve, Vægbeklædningsmateriale, Gymnastik- og Sportsartikler, Juletræspynt, frisk Fisk, friske Æg, Mælk og Fløde, spiselige Oljer, Spisefedt, Kaffe, Kakao, Chokolade, Konfekt, Konfekturer, Sukkervarer, Skumvarer, Tyggegummi, Dragées, Karameller, Drops, Lakrids, Lakridsvarer, Frugt- og Vingummi, Sukker, Ris, Tapioca, Sago, Kaffesurrogater, Bageri- og Konditorivarer, Kiks, Bisciuts, Vafler, Iscreme, Honning, Sirup, Gær, Bage-, Budding- og Crémepulver, raa Is, Sædekorn, Vin, Spirituosa og Likør, raa og forarbejdet Tobak, Artikler for Rygere samt Tændstikker. Reg Nr Anmeldt den 1. Oktober 1946 KORTE MARIE Kl. 11^' af samme, og registreret den 26. April 1947 for kemiske Produkter til Brug i industrielle og videnskabelige Øjemed samt til Brug i Landbrug, Havebrug og Skovbrug, Gødningsmidler, Ildslukningsmidler, Hærdemidler, kemiske Konserveringsmidler, Garvemidler, Klæbemidler, Maling, Fernis, Lak, Midler til Beskyttelse mod Rust og til Konservering af Træ, Farvestoffer, Bejdser, Harpiks, Metalfolie og -pulver. Vadske- og Blegemidler, Rense-, Polere-, Pudseog Slibemidler, Sæbe, Parfume, kosmetiske Præparater, Midler til Hudens, Haarets og Tændernes Pleje, Frisørartikler, tekniske Oljer og F'edtstoffer, Smøremidler,

6 134 Registreringstidende For Vare- og Fællesmærker. Støvhinde- og Absorberingsmidler, Brændstoffer og Belysningsmidler, farmaceutiske og veterinære Præparater, diætetiske Næringsmidler, Plastre, Forbindingsmateriale, Tandfyldemidler, Aftrykmasse til Tandlægebrug, Desinfektionsmidler, Plante- og Dyreudryddelsesmidler, raa og delvis forarbejdede uædle Metaller, Legeringer deraf, Ankre, Ambolte, Klokker, valsede og støbte I3ygningsdele, Skinner og andre Metaldele til Jernbanespor, Kæder, Kabler og Metaltraade, Klejnsmedearbejder, Metalrør, Pengeskabe og Kassetter, Staalkugler, Hestesko, Søm, Skruer, uædle Metalvarer, Malm, Arbejdsmaskiner og Maskinværktøj, Motorer, Maskinkoblinger, Bæltedrev, større Landbrugsværktøj, Rugemaskiner, Kyllingemødre, Haandværktøj, skærende Redskaber, Galler, Skeer, Hug- og Stikvaaben, Barbermaskiner, videnskabelige, nautiske, geodætiske og elektriske Apparater og Instrumenter, Radioapparater, fotografiske, kinematografiske, optiske Veje-, Maale-, Signalerings-, Kontrol-, Livrednings- og Undervisningsapparater og -instrumenter. Automater og Grammofoner, Kasseapparater, Regnemaskiner, Ildslukningsapparater, Instrumenter og Apparater til Brug for Læger, Tandlæger og Dyrlæger, Installationer til Belysning, Opvarmning, Dampdannelse, Kogning, Frysning, Ventilation, Tørring og Vandledning samt til Brug i sanitære Øjemed, Køretøjer, Befordringsmidler, Dele af og Tilbehør til samme, Skydevaaben, Ammunition, Sprængstoffer, Fyrværkerigenstande, ædle Metaller og deres Legeringer samt Varer fremstillet deraf eller overtrukne dermed, Juveler, Ure og andre kronometriske Instrumenter, Musikinstrumenter, Papir, Papirvarer, Pap, Papvarer, Tryksager, Bøger, Bogbindingsartikler, fotografiske Artikler, Skrive- og Tegnematerialer, Paletter, Malerpensler, Skrivemaskiner, Kontorartikler, Undervisningsmaterialer, Spillekort, Bogstavtyper, Klichéer, Guttaperka, Gummi, Kautsjuk, Balata og Erstatningsstoffer derfor. Tætnings-, Paknings-, og Isolationsmateriale, Asbest, Glimmer og Varer fremstillet deraf. Læder samt Imitationer og Varer deraf. Skind, Huder, Rejsekufferter, Tasker, Paraplyer, Parasoller, Stokke, Piske, Seletøj, Sadelmagervarer, Bygningsmaterialer, naturlige og kunstige Sten, Vejbygningsmaterialer, Gibs, Grus, Rør af Ler eller Cement, Beg, Bitumen, transportable Bygninger, Skorstene, Møbler, Spejle, Billedrammer, Varer af Træ, Kork, Straa, Rør, Vidiefletning, Horn, Ben, Elfenben, Fiskeben, Skildpadde, Rav, Perlemor, Merskum, Celluloid og Erstatningsstoffer for disse Varer, Husholdnings- og Køkkenudstyrsartikler, Transportbeholdere, Kamme, Svampe, Børster, Artikler til Børstenbindere, Staalspaaner, Varer af Glas, Porcelæn og Keramikvarer, Tove, Snore, Net, Telte, Markiser, Presenninger, Sejl, Sække, Polstringsmaterialer, raa Tekstilmaterialer, Garn, Traad, vævede Stoffer, Lagener, Duge, Tekstilvarer, Beklædningsgenstande, Kniplinger, Broderier, Baand, Lidser, Knapper, Tryklaase, Hægter, Maller, Naale, Tæpper, Maatter, Linoleum og andre Materialer til Beklædning af Gulve, Vægbeklædningsmateriale. Gymnastik- og Sportsartikler, Juletræspynt, frisk Fisk, friske Æg, Mælk og Fløde, spiselige Oljer, Spisefedt, Kaffe, Kakao, Chokolade, Konfekt, Konfekturer, Sukkervarer, Skumvarer, Tyggegummi, Dragées, Karameller, Drops, Lakrids, Lakridsvarer, Frugt- og Vingummi, Sukker, Ris, Tapioca, Sago, Kaffesurrogater, Bageri- og Konditorivarer, Kiks, Biscuits, Vaffer, Iscreme, Honning, Sirup, Gær, Bage-, Budding- og Crémepulver, raa Is, Sædekorn, Vin, Spirituosa og Likør, raa og forarbejdet Tobak, Artikler for Rygere samt Tændstikker. Reg Nr Anmeldt den 12. Oktober 1946 ANNE MARIE Kl. 11^^ af samme, og registreret den 26. April 1947 for kemiske Produkter til Brug i industrielle og videnskabelige Øjemed samt til Brug i Landbrug, Havebrug og Skovbrug, Gødningsmidler, Ildslukningsmidler, Hærdemidler, kemiske Konserveringsmidler, Garvemidler, Klæbemidler, Maling, Fernis, Lak, Midler til Beskyttelse mod Rust og til Konservering af Træ, Farvestoffer, Bejdser, Harpiks, Metalfolie og -pulver. Vadske- og Blegemidler, Rense-, Polere-, Pudseog Slibemidler, Frisørartikler, tekniske Oljer og Fedtstoffer, Smøremidler, Støvbinde- og Absorberingsmidler, Brændstoffer og Belysningsmidler, veterinære Præparater, diætetiske Næringsmidler, Plastre, Forbindingsmateriale, Tandfyldemidler, Aftrykmasse til Tandlægebrug, Desinfektionsmidler, Plante- og Dyreudryddelsesmidler,

7 Registreringstidende for Vare- og Fællesmærker. 135 raa og delvis forarbejdede uædle Metaller, Legeringer deraf, Ankre, Ambolte, Klokker, valsede og støbte Bygningsdele, Skinner og andre Metaldele til Jernbanespor, Kæder, Kabler og Metaltraade, Klejnsmedearbejder, Metalrør, Pengeskabe og Kassetter, Staalkngler, Hestesko, Søm, Skruer, uædle Metalvarer, Malm, Arbejdsmaskiner og Maskinværktøj, Motorer, Maskinkoblinger, Bæltedrev, større Landbrugsværktøj. Rugemaskiner, Kyllingemødre, Haandværktøj, skærende Redskaber, Gafler, Skeer, Hug- og Stikvaaben, videnskabelige, nautiske, geodætiske og elektriske ivpparater og Instrumenter, Radioapparater, fotografiske, kinematografiske, optiske Veje-, Maale-, Signalerings-, Kontrol-, Livrednings- og Undervisningsapparater og -instrumenter, Automater og Grammofoner, Kasseapparater, Regnemaskiner, Ildslukningsapparater, Instrumenter og Apparater til Brug for Læger, Tandlæger og Dyrlæger, Installationer til Belysning, Opvarmning, Dampdannelse, Kogning, Frysning, Ventilation, Tørring og Vandledning samt til Brug i sanitære Øjemed, Køretøjer, Befordringsmidler, Dele af og Tilbehør til samme, Skydevaaben, Ammunition, Sprængstoffer, Fyrværkerigenstande, ædle Metaller og deres Legeringer samt Varer fremstillet deraf eller overtrukne dermed. Juveler, Ure og andre kronometriske Instrumenter, Musikinstrumenter, Papir, Papirvarer, Pap, Papvarer, Tryksager, Bøger, Bogbindingsartikler, fotografiske Artikler, Skrive- og Tegnematerialer, Paletter, Malerpensler, Skrivemaskiner, Kontorartikler, Undervisningsmaterialer, Spillekort, Bogstavtyper, Klichéer, Guttaperka, Gummi, Kautsjuk, Balata og Erstatningsstoffer derfor. Tætnings-, Paknings- og Isolationsmateriale, Asbest, Glimmer og Varer deraf. Læder samt Imitationer og Varer deraf, Skind, Huder, Rejsekufferter, Tasker, Paraplyer, Parasoller, Stokke, Piske, Seletøj, Sadelmagervarer, Bygningsmaterialer, naturlige og kunstige Sten, Vej bygningsmaterialer. Gibs, Grus, Rør af Ler eller Cement, Beg, Bitumen, transportable Bygninger, Skorstene, Møbler, Spejle, Billedrammer, Varer af Træ, Kork, Straa, Rør, Vidiefletning, Horn, Ben, Elfenben, Fiskeben, Skildpadde, Rav, Perlemor, Merskum, Celluloid og Erstatningsstoffer for disse Varer, Husholdnings- og Køkkenudstyrsartikler, Transportbeholdere, Kamme, Svampe, Artikler til Børstenbindere, Staalspaaner, Varer af Glas, Porcelæn og Keramikvarer, Tove, Snore, Net, Telte, Markiser, Presenninger, Sejl, Sække, Polstringsmaterialer, raa Tekstilmaterialer, Garn, Traad, vævede Stoffer, Lagener, Duge, Tekstilvarer, Beklædningsgenstande, Kniplinger, Broderier, Baand, Lidser, Knapper, Tryklaase, Hægter, Maller, Naale, Tæpper, Maatter, Linoleum og andre Materialer til Beklædning af Gulve, Vægbeklædningsmateriale, Gymnastik- og Sportsartikler, Juletræspynt, frisk Fisk, friske Æg, Mælk og Fløde, spiselige Oljer, Spisefedt, Kaffe, Kakao, Chokolade, Konfekt, Konfekturer, Sukkervarer, Skumvarer, Tyggegummi, Dragées, Karameller, Drops, Lakrids, Lakridsvarer, Frugt- og Vingummi, Sukker, Ris, Tapioca, Sago, Kaffesurrogater, Bageri- og Konditorivarer, Kiks, Biscuits, Vafler, Iscreme, Honning, Sirup, Gær, Bage-, Budding- og Cremepulver, raa Is, Sædekorn, Vin, Spirituosa og Likør, raa og forarbejdet Tobak, Artikler for Rygere samt Tændstikker. Reg Nr Anmeldt den 18. Februar 1947 Kl. 12^" af Firmaet American Chicle Company, Fabrikation, New York i De Forenede Stater, og registreret den 26. April s. A. for Tyggegummi. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 11. Oktober 1939 registreret i Washington den 26. Marts 1940 under Nr i Klasse 46 for ovennævnte Vareart. Mærket er udført i Farver. Som Fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København.

8 136 Registreringstidende for Vare- og Fællesmærker. Reg Nr Anmeldt den 18. Februar 1947 PAIU DRI N EX Kl. 11^" af Imperial Chemical (Pharmaceutieals) Limited, Fabrikation og Handel, Slough i Buckinghamshire i England, og registreret den 26. April s. A. for farmaceutiske, veterinære og sanitære StolTer. Som Fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Hofman-Bang & Boutard, København. Reg Nr Anmeldt den 18. Februar 1947 Kl. PALUDRAX 11^^ af samme, og registreret den 26. April s. A. for farmaceutiske, veterinære og sanitære Stoffer. Som Fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørtirmaet Hofman-Bang & Boutard, København. Keg Nr Anmeldt den 18. Februar 1947 Kl. 11^^ af C. & J. Clark Limited, Fabrikation og Handel, Street i County of Somerset i England, og registreret den 26. April s. A. for Støvler, Sko, Slippers, Galocher, Overtrækssko, Sandaler, lange Gamacher (leggings). Gamacher og Indlægssaaler til Støvler, Sko og Slippers. Som Fuldmægtig er anmeldt: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København. IPRALGEN Reg Nr Anmeldt den 18. Februar 1947 Kl. 12"^ at Firmaet E. R. Squibb & Sons, Fabrikation, New lork i De Forenede Stater, og registreret den 26. April s. A. for analgetiske og hypnotiske Præparater. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 28. Juni 1928 registreret i Washington den 6. November s. A. under Nr for ovennævnte Varearter. Som Fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København. B. Fornyelser, Udslettelser, Overdragelser m. v. Fornyede er i Medfør af Lov Nr. 101 af 7. April : Reg Nr. 22, Reg Nr. 32, Reg Nr. 363, 371, 372, 374, 379, 380, 382, 383, 384, 385, 386, 390, Reg Nr. 77, 78, 79, 80, 82, 377, 382, 385, 390, 392, 394, 396, 398. Udslettede er i Medfør af samme Lovbestemmelse: Heg Nr. 29, 35, Reg Nr. 65, 77, 78, Reg Nr. 64, 65, 72, 76. Overdragne er i Medfør af samme Lovs 8: Reg Nr. 219 og Nr. 220, Reg Nr. 268, Nr. 546, Nr. 547, Nr. 548, Nr. 549, Nr. 550, Nr. 551, Nr. 552, Nr. 553 og Nr. 595 fra Ministeriet for Handel, Industri og Søfart, Kobenhavn, til Firmaet Even Nielsen, København, Reg Nr. 806, Reg Nr. 798 og Reg Nr. 941, Nr. 968 og Nr fra Ministeriet for Handel, Industri og Søfart, til Firmaet A. V. Rørsgaard & Co., København, Reg Nr og Nr. 1122, Reg Nr. 72 og Nr. 129, Reg Nr. 42, Nr. 43, Nr. 44 og Nr. 136, Reg Nr og Nr. 1206, Reg Nr. 8 og Nr. 1004, Reg Nr. 478, Nr. 479 og Nr. 480, Reg Nr. 893, Reg Nr. 810, Reg Nr. 242 og Reg Nr. 633 fra Ministeriet for Handel, Industri og Søfart, København, til Danske Oliemøller og Sæbefabrikker, Aktieselskab, København. Trykt 1 Blanco Lunos Boiptrykkerl Kbhvn.

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærltevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og Indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1935 Nr. 444. Anmeldt den 1. Marts. «. u 1935 Kt. 11^ af Kødbyens Autohal, A/S, Han- I I R ixi I del med Benzin, Olje og Automobillilbehør,»J

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER 1 Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet. København, og indeholder bekendtgørelse at registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 21. 62. Aargang. 19. Juni

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 21. 62. Aargang. 19. Juni REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for piitenl- og varemærkevæsenet, Kølienhavn, og indeholder bekendlgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåbeii

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Fællesmærker.

A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. Reg. 1936 Nr. 3. Anmeldt den 6. Februar 1936 Kl. 11^ af Foreningen af Odense Mejerier, Odense, og registreret den 6. Juni s. A. En Flaske, paa

Læs mere

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

VAREocFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærl^er.

VAREocFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærl^er. VAREocFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærl^er. Reg. 1935 Nr. 288. Anmeldt den 15. September "ipi 1934 Kl. 11^ af Firmaet Tung-Sol Lamp Works, Inc., Fabrikation, Newark i New Jersey 1 De Forenede

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 20. 1924 VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1924 Nr. 498. Anmeldt den 3. April 1924 Kl. 10*^ AMTl?I?TAD WTUTATADQAT af SociétéAnoDyme Scholl Manu- AlllijIllUIl iyllj lilliiu

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER (is Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Pafenf- og Varemærkevæsenet, Nr. 11 København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER m Tidenden udgives af direlitøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder beliendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER -f Tidenden udgives af Direlttøren for Patent- og Varemærlievæsenet, Nr. 5 København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direlitøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

VAREocFÆLLESMÆRKER FOR 1927. Nr. 35. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

VAREocFÆLLESMÆRKER FOR 1927. Nr. 35. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 35. 1927. FOR VAREocFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1927 Nr. 862. Anmeldt den O A 8 ^1 A S/' ET 21. Marts 1927 Kl. af Blyantfa- T M L 1^ M I W l\ brikken Viking, A.-S., Fabrikation

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 16. 1927. FOR VARE OG FÆLLES MÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1927 Nr. 363. Anmeldt den 13. Januar 1927 Kl. 11^ K4rnn\/A af Maypole Dairy Co., Limited, Provianteringshandel, London i

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenel. Købenbavn, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemær Nr. 48 ker, fællesmærker,

Læs mere

Nr.22. 1929. FOR. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

Nr.22. 1929. FOR. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr.22. 1929. FOR VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1929 Nr. 537. Anmeldt den 13. Marts 1929 Kl. 11^" af A70TYL Soc. An. OmDium de Specialités et Produits CMmiques, Fabrikation,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi- Nr. 1 strerede varemærker, fællesmærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

VINTAGE PORT. -0<5x>z

VINTAGE PORT. -0<5x>z 36 Overdragne er i Medlør af samme Lovs 8: Reg. 1937 Nr. 763 fra I. N. Chr. Thirsing, Hellerup, til Grosserer P. Møller, København, og fra Grosserer P. Møller, København, til C. J. Aggerbeek A/S, Horsens.

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, Købenliavn, og indeliolder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemær Nr. 45 ker, fællesmærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

VARE OG FÆLLES MÆRKER

VARE OG FÆLLES MÆRKER VARE OG FÆLLES MÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1936 Nr. 1265. Anmeldt den 12. August 1936 Kl. 10 af Firmaet Alfred Th. Øberg, Groshandel, København, og registreret den 12. December s. A.

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

VARE OG FÆLLES MÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

VARE OG FÆLLES MÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. VARE OG FÆLLES MÆRKER Reg. 1936 Nr. 66. Anmeldt den 11. November 1935 Kl. 11"^ af A/B Chokladfabriken Marabou, Fabrikation, Sundbyberg i Sverige, og registreret den 25. Januar 1936. En rektangulær Etikette,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Komniunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tideiulen udgives af Direktoren for Patent- og Varetnærkevæseiiet, Køljenliavii. og iiuleliolder liekendlgørelse af registrerede Varemærker, Fællesinærker,

Læs mere

FOR VARE- OG FÆLLESMÆ RK E R

FOR VARE- OG FÆLLESMÆ RK E R REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆ RK E R Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER % Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemær- ker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

VAREogFÆLLESMÆRKER ABSALON MARGARINE. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

VAREogFÆLLESMÆRKER ABSALON MARGARINE. A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1922 Nr. 1176. Anmeldt den 14. December 1922 Kl. Il 40 af A.-S. Frederiksberg Margarinefabrik, Fabrikation af Margarine, Frederiksberg, og registreret

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002 Udenrigshandel 2002:7 Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Denne publikation indeholder tallene for Grønlands udenrigshandel for 1. halvår i perioden 2000-2002. Tal for 2000 er baseret

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi- Nr. 20 strerede varemærker, fællesmærker,

Læs mere

KLASSEFORTEGNELSE MED VEJLEDENDE BEMÆRKNINGER VARER KLASSE 1

KLASSEFORTEGNELSE MED VEJLEDENDE BEMÆRKNINGER VARER KLASSE 1 Nice-klassifikationen 10. udgave (2015) KLASSEFORTEGNELSE MED VEJLEDENDE BEMÆRKNINGER VARER KLASSE 1 Kemikalier til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-,

Læs mere

Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering. Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen.

Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering. Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. registreringstidende FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærlcevæsenet, Købenliavn, og indeholder beltendtgørelse af regi Nr. 16 strerede varemærlter, fæliesmærker,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 667 Afslåede eller

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1933 Nr. 1231. Anmeldt den 6. Juni 1933 Kl. 11'«af Socletå Italiana Pirelli, Handel, Milano i Italien, og registreret V I A T O R den 9.

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1936 Nr. 169. Anmeldt den 31. Juli 1934 Kl. 11 af N. V. Drogerijen Maatschapplj, kemisk Odorex Fabrikation, Rotterdam i Holland, og registreret

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1933 Nr. 370. Anmeldt den 22. December 1932 Kl. 11^" at" Niels Christian l*etersen-danhoj, Groshandel, Aarhus, og registreret den 8. April 1933.

Læs mere

A* Registrerede Mærker. Varemærker.

A* Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A* Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1936 Nr. 76. Anmeldt den 16. December 1935 Kl. 10 ^ af Knud Lucas, Groshandel, København, og registreret den 1. F'ebruar 1936. Navnet: K. Lucas

Læs mere

VARE OG FÆ L LES MÆR K ER. A. Registrerede Mærker.

VARE OG FÆ L LES MÆR K ER. A. Registrerede Mærker. VARE OG FÆ L LES MÆR K ER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1931 Nr. 1146. Anmeldt den 6. Januar 1931 Kl. 11^" af The Wheeler Osgood Company, Fabrikation, Tacoma i Washing- B ton i De Forenede Stater,

Læs mere

Prisliste 1. januar 1998 Patenter Supplerende beskyttelsescertifikater Brugsmodeller Mønstre (design) Chips (halvledertopografier) Vare- og fællesmærker Kommunevåbener og -segl Publikationer Erhvervsservice

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design I medfør af 17, stk. 3, og 49, stk. 1, i designlov nr. 1259 af 20. december 2000 samt efter bemyndigelse i henhold til 1 i Erhvervsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

^ VAREOGFÆLLESMÆRKER

^ VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1930 Nr. 451. Anmeldt den 5. Juli 1929 Kl. 10 af Lauritz Christiansen, Fabrikation af Radioapparater og Dele dertil, København, og registreret

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 611 Offentliggørelse

Læs mere

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO <w> Administrativ ophævelse - Forveksling

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO <w> Administrativ ophævelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO Administrativ ophævelse - Forveksling Der blev fremsat anmodning om administrativ ophævelse af registreringen VR 2013 01549 PAJO . Anmodningen blev begrundet

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direictøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi- Nt. 17 strerede varemærker, fællesmærker,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Fællesmærker.

A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. Reg. 1929 Nr. 5. Anmeldt den 22. Juni 1929 Kl. 11^ af Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles landøkonomiske Forsøgslaboratorium, Frederiksberg, og registreret den

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. MOTH CONTROL Reg. 1931 Nr. 475. Anmeldt den 2. September 1930 KL 11^^ af Air-Way Electric Appliance Corporation, kemisk Fabrikation, Toledo i Ohio

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi strerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 38. 1927. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. HAMLET Reg. 1927 Nr. 933. Anmeldt den 21. Marts 1927 Kl. 11 af Blyantfabrikken Viking, A.-S., Fabrikation af Blyanter, København, og

Læs mere

A. Registrerede Mærker.

A. Registrerede Mærker. ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. Reg. 1930 Nr. 6. Anmeldt den 26. August 1930 Kl. 10^ af Centraludvalget for Danmarks Isenkræmmerforeninger samt Københavns Glas- og CT Porcelænshandlerforening,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Udviklingen i beskæftigelsen efter bopæl inden for handel i Nordjylland

Udviklingen i beskæftigelsen efter bopæl inden for handel i Nordjylland Udviklingen i beskæftigelsen efter bopæl inden for handel i Nordjylland 45. 44. 43. 42. 41. 4. 39. 38. 37. 36. 35. 3 295 29 285 28 275 27 265 Handel Tendens Alle 34. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1603 Omtryk af tidligere

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi- Nr. 35 strerede varemærker, fællesmærker,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2049 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1926 Nr. 263. Anmeldt den 26. Oktober 1925 Kl. H 45 af li a i CV The British Xylonite Company, Limited, Fabrikation, London i England, ilalt/v

Læs mere

Procesindustrien øger omsætningen til hidtil højeste niveau

Procesindustrien øger omsætningen til hidtil højeste niveau Procesindustrien øger omsætningen til hidtil højeste niveau Procesindustrien har de sidste tre måneder haft den højeste omsætning nogensinde. Fremgangen skyldes primært en øget eksport, som trækkes af

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Det tilsyneladende ufarlige - ulykker med fald og snublen til samme niveau

Det tilsyneladende ufarlige - ulykker med fald og snublen til samme niveau Det tilsyneladende ufarlige - ulykker med fald og snublen til samme niveau Indsatsen mod arbejdsulykker har i mange år særligt været rettet mod de situationer, hvor maskiner og tekniske hjælpemidler spiller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2263 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 10. 120. årgang. 1999-03-10 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Offentliggørelse

Læs mere