A. Registrerede Mærker. Varemærker.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A. Registrerede Mærker. Varemærker."

Transkript

1 VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg Nr Anmeldt den 31. Juli 1934 Kl. 11 af N. V. Drogerijen Maatschapplj, kemisk Odorex Fabrikation, Rotterdam i Holland, og registreret den 23. Februar Ordet: Odorex. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 21. Juli 1932 registreret i Haag den 23. s. M. under Nr bl. a. for Plastre, Mineralvand, Ligtorneplastre, Ekstrakter til Næringsmiddelbrug, deri indbefattet alle Slags Frugt-, Plante- og Kødekstrakter, Piller, Afføringsmidler, Midler mod Hoste i Form af Pastiller, Tabletter, Karameller og Lakridssaft, Midler mod Gigtsygdomme (med Undtagelse af Pasta mod Gigt), Kamme og Haarbørster, Barbermaskiner, Barberblade, Barberkoste, Chokoladevarer, Bolscher, Sukkergodt, Produkter til Fabrikation af Spiseis, Salver (med Undtagelse af Toiletsalver), Kræm til medicinsk Brug og Levertran. Mærket er her kun registreret for de nævnte Varearter. Reg Nr Anmeldt den 28. September 1934 Kl. 11^^ af Firmaet Poul Petersen, Handel, Frederiksberg, og registreret den 23. Februar En Hane, tværs hen over hvilken staar Navnet: Neutrofon. Mærket er registreret for Radioapparater, Højttalere, Termostater og Løsdele hertil. Reg Nr Anmeldt den 22. November 1934 Kl. 11^^ af Firmaet L C. L ( F e r t i l i z e r & S y n t h e t i c P r o d u c t s ), L i m i t e d, k e m i s k F a b r i - D E C kation, London i England, og registreret den 23. Februar Ordet: Dec. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 13. December 1933 registreret i London under Nr i Klasse 1 for en flydende Kulbrinte, der udgør et i Fabrikationsøjemed fremstillet Opløsningsmiddel indeholdt i Klasse 1. Reg Nr Anmeldt den 4. December 1934 Kl. 11^ af Henkel & Co., A/S, Fabrikation og Handel, Eøbenhayn, og registreret den 23. Februar Ordet: Persapol. Persapol. Reg Nr Anmeldt den 28. December 1934 Kl. 10 af De Forenede Margarine- \ / C* IT* W IV I C" fabriker, A/S, Fabrikation af og Handel med ^ I Al C. Margarine m. m., København, og registreret den 23. Februar Ordet: Verltane. Mærket er registreret for Margarine, Palmin og Spisefedt.

2 40 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. s A N A BYGGRYN Reg Mr Anmeldt den 9. Oktober 1934 Kl. 10"^ af Carl Adolf Lassen, Mølleri, Roskilde, og registreret den 23. Februar To korslagte Flag, mellem hvilke ses tre Bygaks. Det hele samles af et Skjold med Bogstaverne: A L. Foroven staar: Sana Byggryn. Mærket er registreret for danske Byggryn. iddregistreret Varemsrke. C A. LASSEN & SØN STRANDMØLLEN ROSKILDE Reg Nr Anmeldt den 10. Oktober 1934 Kl. ^ a 11^ af Holger Sigurd Hjalmar Erichsen, Groshandel, Gentofte, l""^ li og registreret den 23. Februar Ordet: Spar. Mærket er registreret for Kalle, Kaffesurrogater, The, Chokolade, Kakao, Sukkervarer, Biskuits, Makaroni, Konserves, friske, tørrede og syltede Frugter, Haveprodukter, Mel, Ris, Gryn, Ærter, Salt, Sovs, Soya, Kødekstrakt, Tændstikker, Lys, Eddike, Vin, Krydderier, Essenser, Bagerivarer, Farvevarer, Lak, Frø og Papirvarer. Reg Nr Anmeldt den 22. December 1934 Kl. 11^ a f Firmaet Marinus Møller & Co., Vinhandel, ICC København, og registreret den 23. Februar Ordet: oau TER N I C O Sauternles. Mærket er registreret for Hvidvin og dansk Frugtvin. Reg Nr Anmeldt den 28. December 1934 Kl. 10^ af Firmaet Ildefons Auerbach, Fabrikation, Berlin i Tyskland, og registreret den 23. Februar I et Skjold med hvid Ramme staar paa sort Bund Ordene: Kronen Marke under en Krone, mod hvilken en paa Bagbenene staaende Løve støtter Forbenene. Forneden ses et af Bogstaverne: I A danne Monogram. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 23. December 1920 registreret i Berlin den 22. April 1921 under Nr i Klasse 3d bl. a. for Badekaaber, Badedragter, Seler, Sokker, Herrebælter og Handsker. Mærket er her kun registreret for de angivne Varearter.

3 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 41 Reg Nr, 178. Anmeldt den 29. December 1934 Kl. 11^ ^ af Cresellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, kemisk Fabrikation, D ET ^ V I Basel i Schweiz, og registreret den 23. Februar Ordet: Résyl. ^ ^ L Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 13. Oktober 1930 registreret i Berne under Nr for farmaceutiske Produkter. Registreringen her omfatter dog ikke Oljepræparater og Desinfektionsmidler. Reg Nr Anmeldt den 3. Januar IV/lnl + ^o^ 1935 Kl. 10 ^ af A/S De Danske Spritfabrikker, ivicll I L/oO. Fabrikation og Handel, København, og registreret den 23. Februar s. A. Ordene: Måltese Cross. Mærket er registreret for alle Slags spritholdige Vædsker, Gær og Bærme, Kartofler, Kartoffelmel, Stivelse, Glykose og Druesukker, Tørmalt, Tørgær, Bagepulver, Maltpræparater, medicinske Præparater, Sæber, Parfumer og kosmetiske Artikler, Ekstrakter til Brug ved Fremstilling af Drikkevarer, Gærkultur og andre bakteriologiske Kulturer, Kulsyre, faste og flydende Brændsels- og Belysningsstoffer af enhver Art, Eddike og kemisktekniske Artikler samt alkoholfri Drikke. Rer Nr Anmeldt den 10. Januar 1935 Kl. ^ I 10 af Eugen Bauer, G. m. b. H., Fabrikation af og Handel LIvx med elektrotekniske Apparater m. m,. Stuttgart-Untertiirkheim i Tyskland, og registreret den 23. Februar s. A. Ordet; Sonolux. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 25. Juli 1932 registreret i Berlin den 24. Januar 1935 under Nr i Klasse 22b for Kino- og projektions-tekniske Apparater, Billed-, Tone- og kombinerede Billed- og Toneprojektionsapparater, kinematografiske Fremføringsapparater til Stumfilm og Tonefilm, til Normal-, Bred- og Smalfilm, kinematografiske Fremføringsapparater til Teater, Skole, Hjem og alle andre Anvendelsesformaal, kinematografiske Kuffertapparater saa vel som samtlige Tilbehørsdele til de i det foregaaende nævnte Apparater, især Projektionsborde, Omrullere, Filmsspoler, Ildbeskyttelsestromler til Film samt Overblændingsapparater. Reg Nr Anmeldt den 12. Januar 1935 Kl. 11^ af Holger Otto Andreasen, Gros- OYl'l'O'VCl handel, Aarhus, og registreret den 23. Februar s. A. Ordet: Cementexa. Mærket er registreret for Mørteltilsætningsmidler, kemiske Præparater til Fluatering af Beton samt Cementfarver. Reg Nr Anmeldt den 22. Januar 1935 Kl. 11^ af Firmaet C. Schleisner, Tøjrenseri, København, og registreret den 23. Februar s. Å. Ordet: Vidar, skrevet saaledes, at V'ets Begyndeisesstreg understreger Ordet. Mærket er registreret for Herreskjorter, Herreundertøj og Herrepyjamas, alt af Kunst- eller Natursilke. Reg Nr Anmeldt den 23. Januar 1935 Kl.. 11^^ af A/S Kymeia, kemisk-teknisk Fabrikation, Køben- I o ^ I havn, og registreret den 23. Februar s. A. Ordet: Flamol. I ^ ^ Mærket er registreret for Opløsninger (eller faste Stoffer til Brug ved Fremstillingen af Opløsninger) til Imprægnering af porøse, brændbare Stoffer for at gøre disse flammesikre, navnlig Træ, Tekstilvarer og Papir, herunder Trækonstruktioner i Bygninger og Skibe, Telte, Tæpper, Tøj og Teaterdekorationer.

4 42 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. Reg Nr Anmeldt den 31. Januar 1935 Kl. 11^" af De Danske Cigar- & Tobaksfabrikker, A/S, Qlended MILD Fabrikation af Tobaksvarer, TRÅDE MARK Koben havn, og registreret den 23. Februar s. A. En rektangulær Etikette, der foroven og forneden er af en bred Stribe, COOL. MADE BY CHR. AUGUSTINUS COPENHAGEN og hvori ses Ordene: Army Shag under et af to Løver holdt, kronet Skjold. Desuden findes Angivelser vedrørende Varen og Ordene: Chr. Augustlnus, Copenhagen. Mærket er registreret for Raatobak og alle Slags Tobaksvarer (undtagen Cigaretter). Reg Nr Anmeldt den 3. Januar 1935 % # i *» v y Kl. 11^ af Schous Trikotagefabrik A/S, Fabrikation af W r- I W ^ jc Trikotage og Manufakturvarer, Ravnholm ved Kongens I^yngby, og registreret den 23, Februar s. A. Ordet: Velvex. Mærket er registreret for Trikotagevarer, Korsetter, Hofteholdere, Busteholdere, Hygiejnebind, Gazebind og Vat. Reg Nr Anmeldt den 24. Januar 1935 Kl. 11^ af Firmaet J.P.Holmboe & Søn, Fabrikation, Horsens, og regi- BULDOG streret den 23. F'ebruar s. A. Ordet: Buldog. Mærket er registreret for Varer til Brug for Malere og Dekoratører, nemlig Maling, Fernis, Lak, Beskyttelsesmidler mod Rust og mod Ødelæggelse af Træ, Farvestoffer, Bejdse, Harpiks samt Metalfolie og -pulver. Reg Nr Anmeldt den 29. Januar 1935 Kl. 11'^ af Heinz Graff, kemisk Fabrikation, IV i A I IV I A Frederiksberg, og registreret den 23. Februar s, A. j\/ 1-^ I j\j Ordet: Marina. Mærket er registreret for alle Slags kosmetiske Præparater og Artikler. VI / \ I t I I Al / i Reg Nr Anmeldt den 5. Februar 1935 Kl. 10 ««af Martin Schultz, Fabrikation, Hellerup, og registreret den 23. s. M. Ordet; Siankol. Mærket er registreret for Parfu- ^^ICllllV^^I merivarer. Apotekervarer og teknisk-kemiske Artikler. Reg Nr Anmeldt den 8. Februar 1935 Kl. * w 10^^ af Andersen & Bruuns Fabriker, A/S, Fabrikation af I I J Kapsler og Tuber, Frederiksberg, og registreret den 23. s. M. Bogstaverne: A. L. U. Mærket er registreret for Flaskekapsler, Metalfolie, Kapslingsmaskiner og Maskiner til Fremstilling af Kapsler.

5 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 43 Reg Nr Anmeldt den 11. Februar 1935 Kl. 10^^ af Firmaet Tommerup VæYeri v/reindel, Fabrikation, Tommerup pr. Knarreborg Station, og registreret den 23. s. M. Et skraveret, cirkulært Felt med et af Bogstaverne: TV dannet Monogram. Mærket er registreret for Manufakturvarer. Reg Nr Anmeldt den 11. Februar 1935 Kl. 11^ af Firmaet E. Daltrofif & Cie, Indehavere af Parfumeriet Caron, Fabrikation, Paris i Frankrig, og registreret den 23. s. M. En cirkulær, gullig Etikette, i hvis Midte ses et blaat Felt med en Kvindeskikkelse i Krinoline og med rødt Sjal. Til højre ses Enden af en Balustrade, paa hvilken staar en Vase med Blomster. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 5. Juni 1934 registreret i Paris under Nr i Klasse 58 for Parfumeri- og Sæbeprodukler samt Sminker. Reg Nr Anmeldt den 13. Februar 1935 Kl. 11^' af Firmaet California Paeking Corporation, Fabrikation, San Francisco i Kalifornien i De Forenede Stater, og registreret den 23. s. M. Et Kristtornblad med Bær, i hvis højre Del ses en skjoldlignende Etikette, indeholdende Ordene: Holly Brand. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 20. August 1934 registreret i Washington den 25. December s. A. under Nr i Klasse 46 for præserverede Frugter, præserverede Grønsager samt tørrede og afdampede Frugter. mm

6 44 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. Reg Nr Anmeldt den 12. Februar 1935 Kl. 10 af P. Baunsgaard, Fabrikation, Aarhus, og registreret den 23. s. M. En Del af et Stakit, tværs over hvilket paa mørk Bund staar Ordet: Træolin. Mærket er registreret for alle Slags Farver og Malervarer. Reg Nr Anmeldt den 15. Februar 1935 Kl. 10"^ af Johannes Nissen, Fabrikation, Tølløse, og registreret den 23. s. M. I en cirkulær Hamme, hvori staar: Tølløse Camenbert 1271 ses et Slot. Mærket er registreret for Mejeriprodukter, særlig Ost og Emballage dertil. Reg Nr Anmeldt den 13. Februar 1935 Kl. 11^^ af H. Th. Bøhme, Aktien-Gesellschaft, kemisk IM Fabrikation, Chemnitz i Tyskland, og registreret den 23. s. M. Ordet: Radluin. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 6. December 1909 registreret i Berlin den 6. Maj 1910 under Nr i Klasse 13 for fedt- og oljefri Appreturer til Anvendelse i Tekstilindustrien. Reg Nr Anmeldt den 13. Februar 1935 Kl. 11^' af samme, og registreret den 23. s. M. Ordet: Oxycarnit. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 29. Juni 1926 registreret i Berlin den 6. November's. A. under Nr i Klasse 6 for Fugte-, Farve- og Klaremidler. Oxycarnit

7 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 45 Reg Nr Anmeldt den 15. Februar 1935 Kl. 10 af Schering-Kahlbaum, A/G, kemisk Fabrikation, Berlin i Tyskland, og registreret den 23 s. M. Ordet: Actosin. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 5. Juli 1928 registreret Actosin i Berlin den 3. Januar 1929 under Nr i Klasse 2 for Lægemidler, kemiske Produkter til medicinsk og hygiejnisk Brug, farmaceutiske Droger og Præparater, Plastre, Forbindstoffer, Midler til Udryddelse af Dyr og Planter, Plantebeskyttelsesmidler, Desinfektionsmidler og Midler til Konservering af Levnedsmidler. Reg Nr Anmeldt den 13. Februar 1935 Kl. 11 af Henry Frænkel og John Frænkel, Forlagsvirksomhed, København, og registreret den 23. s. M. I et rektangulært, mørkt Felt ses to lyse Baand, hvorpaa staar: Ingeniør-Haandbogen, skrevet henholdsvis med større og mindre Typer. Mærket er registreret for Bøger, Blade og alle andre Tryksager. INGENIØR- HÅNDBOGEN INGENIØR - HAANDBOGEN Reg Nr Anmeldt den 27. December 1934 Kl. 10^^ af A/S Frihavnens Kaffe Kompagni, Kaffehandel, København, og registreret den 23. Februar Ordet: Supra. Mærket er registreret for brændt, malet Kaffe. Supra Reg Nr Anmeldt den 11. Februar 1935 Kl. 11^ l/am-l LPO af T. Gr. Porter (Printers), Limited, Bogtrykkeri, Leeds i England, l\nn"u"uu og registreret den 23. s. M. Ordet: Kan-U-Go. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 22. Oktober 1934 registreret i London under Nr i Klasse 49 for et Spil Kort (dog ikke omfattendende almindelige Spillekort). Reg Nr Anmeldt den 17. Januar 1935 Kl. 11^ af % # I r A A/S Jens Villadsens Fabriker, Fabrikation, København, og registreret Y I L r r\ den 23. Februar s. A. Ordet: Vilfa. Mærket er registreret for Bygningsmaterialer, derunder særligt naturlig og kunstig Sten, Cement, Kalk, Mørtel, Gibs, Grus, Asfalt, Beg, Bitumen Cement, Asfaltklæbestrimler, Tage, Tagbeklædningsmaterialer. Værktøj, Maskiner og Artikler til Brug for Bygningshaandværkere samt Brugsanvisninger til Fremstilling af Tagbelægninger.

8 46 ALEXANDERS PAMCETCULVE Reg Nr Anmeldt den 14. Februar 1935 Kl. 10 af A. Alexander, A/S, Handel med Bygningsartikler, Kobenhavn, og registreret den 23. s. M. En Fantasifugl, som flagrende glider hen over et Parketgulv, Over Fuglen staar: Alexander's Parketgulve de bedste. Mærket er registreret for Parketgulve og Materialer til saadanne, Parketstave og Bonevoks. B. Fornyelser, Udslettelser m. v. Fornyede er i Medfør af Lov af 11. April Reg Nr. 76, fra den 18. Februar 1935 at regne: Reg Nr. 40, 41, 42, 43, 49, fra den 20. Februar 1935 at regne: fra den 21. Februar 1936 at regne: Reg Nr. 155, 166, 157, 169 (S. Dyrup & Co. A/S, København), 160, 163, 164 (Dewey and Alniy Chemical Company, Cambridge i Massachusetts i De Forenede Stater), 168 (De Forenede Margarinefabriker A/S, København), 169 (A/S Nordisk Fødevare Export Co. (The Northern Provision Export Co. Ltd. A/S), København), 170, 171, 174, 176, 176, 177, 179, Reg Nr. 21, 24. fra den 23. Februar 1935 at regne: Udslettede er i Medfør af samme Lovbestemmelse Reg Nr. 67, 68, 71, den 18. Februar 1935: den 20. Februar 1935: Reg Nr. 44, 46, 48, den 21. Februar 1935: Reg Nr. 164, 168, 161, 162, 165, 166, 167, (A/S Th. Rich & Sønner, København), 172, 173, 178, 180, 181, 182. Abonnementsprisen for Aargang 1935 er 15 Kr. Abonnement modtages af alle Postkontorer. I Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet m. v., Bernstorffsgade 25, København, sælges enkelte Numre for en Pris af 60 Øre for hvert Blad paa indtil 4 Sider, Nummeret indeholder. Udgivet af Direktøren for Patent- og Varennærkevæsenet m. v. Trykt I Blanco Lunos Bogtrykkeri A/S. Kbhvn.

VARE OG FÆLLES MÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

VARE OG FÆLLES MÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. VARE OG FÆLLES MÆRKER Reg. 1936 Nr. 66. Anmeldt den 11. November 1935 Kl. 11"^ af A/B Chokladfabriken Marabou, Fabrikation, Sundbyberg i Sverige, og registreret den 25. Januar 1936. En rektangulær Etikette,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Fællesmærker.

A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. Reg. 1929 Nr. 5. Anmeldt den 22. Juni 1929 Kl. 11^ af Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles landøkonomiske Forsøgslaboratorium, Frederiksberg, og registreret den

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenel. Købenbavn, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemær Nr. 48 ker, fællesmærker,

Læs mere

VINTAGE PORT. -0<5x>z

VINTAGE PORT. -0<5x>z 36 Overdragne er i Medlør af samme Lovs 8: Reg. 1937 Nr. 763 fra I. N. Chr. Thirsing, Hellerup, til Grosserer P. Møller, København, og fra Grosserer P. Møller, København, til C. J. Aggerbeek A/S, Horsens.

Læs mere

VARE OG FÆLLES MÆRKER

VARE OG FÆLLES MÆRKER VARE OG FÆLLES MÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1936 Nr. 1265. Anmeldt den 12. August 1936 Kl. 10 af Firmaet Alfred Th. Øberg, Groshandel, København, og registreret den 12. December s. A.

Læs mere

A* Registrerede Mærker. Varemærker.

A* Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A* Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1936 Nr. 76. Anmeldt den 16. December 1935 Kl. 10 ^ af Knud Lucas, Groshandel, København, og registreret den 1. F'ebruar 1936. Navnet: K. Lucas

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1933 Nr. 1231. Anmeldt den 6. Juni 1933 Kl. 11'«af Socletå Italiana Pirelli, Handel, Milano i Italien, og registreret V I A T O R den 9.

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1933 Nr. 370. Anmeldt den 22. December 1932 Kl. 11^" at" Niels Christian l*etersen-danhoj, Groshandel, Aarhus, og registreret den 8. April 1933.

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemær Nr. 45 ker, fællesmærker,

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 34. 1929. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. KING DAVIS Reg. 1929 Nr. 876. Anmeldt den 22. Maj 1929 Kl. 11^^ af A. W. Kirkebye, Groshandel, København, og registreret den 24. August

Læs mere

VARE OG FÆ L LES MÆR K ER. A. Registrerede Mærker.

VARE OG FÆ L LES MÆR K ER. A. Registrerede Mærker. VARE OG FÆ L LES MÆR K ER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1931 Nr. 1146. Anmeldt den 6. Januar 1931 Kl. 11^" af The Wheeler Osgood Company, Fabrikation, Tacoma i Washing- B ton i De Forenede Stater,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direlitøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

)^VAREo6FÆLLESMÆ.RKER>^r

)^VAREo6FÆLLESMÆ.RKER>^r )^VAREo6FÆLLESMÆ.RKER>^r A. Registrerede Mærker. Varemærker. PI OM BI Reg. 1922 Nr. 679. Anmeldt den 1. Juni 1922 Kl. Il 50 af A.-S. Nordisk Speciale, Fabrikation af Skotøjsreparationsmidler, København,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER -f Tidenden udgives af Direlttøren for Patent- og Varemærlievæsenet, Nr. 5 København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker,

Læs mere

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Transperent Reg. 1936 Nr. 298. Anmeldt den 29. November 1936 Kl. 11^ af Henkel & Co., A/S, Fabrikation og Handel, København, og registreret den 21.

Læs mere

FOR. A. Registrerede Mærker.

FOR. A. Registrerede Mærker. Nr. 22. 1924 FOR VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1924 Nr. 558. Anmeldt den 8. April 1924 Kl. Anaconda Copper Mining Company, Metalvarefabrikation, New York i de forenede Stater,

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemæriier.

A. Registrerede Mærker. Varemæriier. ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER *' A. Registrerede Mærker. Varemæriier. Reg. 1933 Nr. 903. Anmeldt den 6. Marts 1933 Kl. 11" af Otto Mønsted, A/S, Gradonisermg Margarinefabrikalion, København, og registreret den

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemær- ker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

Nr.22. 1929. FOR. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

Nr.22. 1929. FOR. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr.22. 1929. FOR VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1929 Nr. 537. Anmeldt den 13. Marts 1929 Kl. 11^" af A70TYL Soc. An. OmDium de Specialités et Produits CMmiques, Fabrikation,

Læs mere

A. Registrerede Mærker.

A. Registrerede Mærker. ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. Reg. 1930 Nr. 6. Anmeldt den 26. August 1930 Kl. 10^ af Centraludvalget for Danmarks Isenkræmmerforeninger samt Københavns Glas- og CT Porcelænshandlerforening,

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. MOTH CONTROL Reg. 1931 Nr. 475. Anmeldt den 2. September 1930 KL 11^^ af Air-Way Electric Appliance Corporation, kemisk Fabrikation, Toledo i Ohio

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker.

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER >s A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1934 Nr. 1147. Anmeldt den 27. August 1934 Kl. H"" ««af Monol, A/S, Fabrikation og Handel, København, og registreret den 8. December s. A.

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER (is Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

FORI. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

FORI. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 9. 1920. FORI VARE OG FÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1920 Nr. 347. Anmeldt den 21. Januar 1920 Kl. 10^ afjviels Søren Larsen, Handel, Fredensborg, og registreret den 6. Marts

Læs mere

^ VAREOGFÆLLESMÆRKER

^ VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1930 Nr. 451. Anmeldt den 5. Juli 1929 Kl. 10 af Lauritz Christiansen, Fabrikation af Radioapparater og Dele dertil, København, og registreret

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. )^''^RE OG FÆLLESMÆR K A. Registrerede Mærker. Varemærker. Rcg. 1920 Nr. 276. Anmeldt den 10. December 1919 Kl. 11'^ af Koninklijke Nederlaudsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleiimbronnen in Nederlandsch

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

FOR VARE- OG FÆLLESMÆ RK E R

FOR VARE- OG FÆLLESMÆ RK E R REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆ RK E R Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1934 Nr. 1120. Anmeldt _. _ den 10. September 1934 Kl. 10^ ^^ mmwm.w af Mels Andreas Jørgensen, Tobaksfabrikation, Aarhus, og registreret den

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1926 Nr. 263. Anmeldt den 26. Oktober 1925 Kl. H 45 af li a i CV The British Xylonite Company, Limited, Fabrikation, London i England, ilalt/v

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 21. 62. Aargang. 19. Juni

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 21. 62. Aargang. 19. Juni REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 20. 1924 VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1924 Nr. 498. Anmeldt den 3. April 1924 Kl. 10*^ AMTl?I?TAD WTUTATADQAT af SociétéAnoDyme Scholl Manu- AlllijIllUIl iyllj lilliiu

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker. DU /C M (^\ NTI C- M

A. Registrerede Mærker. Varemærker. DU /C M (^\ NTI C- M VAREOGFÆLLESMÆRKER Reg. 1930 Nr. 1389. Anmeldt den 25, Juni 1930 Kl. 11^ af W. Nordsig & Co., A. Registrerede Mærker. Varemærker. DU /C M (^\ NTI C- M A-S., Handel, København, og registreret \ ^ / tl I

Læs mere

VAREocFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

VAREocFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREocFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1936 Nr. 1229. Anmeldt den 24. August 1935 Kl. "m yr 11* 11^^ af Otto Mønsted, A/S, Fabrikation, København, og registreret den 31. December s.

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

RUSSi EVERSIN. ,suenngs-7',i^ Nr. 39. Vare- og Fællesmærker. A. Registrerede Mærker. A'aremærker.

RUSSi EVERSIN. ,suenngs-7',i^ Nr. 39. Vare- og Fællesmærker. A. Registrerede Mærker. A'aremærker. Nr. 39,sUenngs-7',i^ 1914 Vare- og Fællesmærker A. Registrerede Mærker. A'aremærker. Reg. 1914 Nr. 648. Anmeldt den i)de December 1914 Kl. 11^ af A.-S. Korspr.Margarinefabrik, Fabrikation og Forhandling-

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER 1 Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet. København, og indeholder bekendtgørelse at registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, Nr. 15 København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

FOR! VAREOGFÆLLESMÆRKER

FOR! VAREOGFÆLLESMÆRKER Nr. 2. 1924 FOR! VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1924 Nr. 24. Anmeldt den 24. Oktober 1923 Kl. af C. H. SIGNOL Schattiger, Groshandel, Sønderborg, og registreret den 12. Januar

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærlievæsenet, København, og indefiolder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemaerkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi- Nr. 20 strerede varemærker, fællesmærker,

Læs mere

VARE OE FÆLLES MÆRKER

VARE OE FÆLLES MÆRKER VARE OE FÆLLES MÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1931 Nr. 647. Anmeldt den 27. September 1930 Kl. 11^^ af R. C. A. Photophone, Inc., Filmsfabrikation, New York i De Forenede Stater, og registreret

Læs mere

VAREocFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærl^er.

VAREocFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærl^er. VAREocFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærl^er. Reg. 1935 Nr. 288. Anmeldt den 15. September "ipi 1934 Kl. 11^ af Firmaet Tung-Sol Lamp Works, Inc., Fabrikation, Newark i New Jersey 1 De Forenede

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Komniunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Pafenf- og Varemærkevæsenet, Nr. 11 København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tideiulen udgives af Direktoren for Patent- og Varetnærkevæseiiet, Køljenliavii. og iiuleliolder liekendlgørelse af registrerede Varemærker, Fællesinærker,

Læs mere

A. Registrerede Mærker.

A. Registrerede Mærker. ^ VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1932 Nr. 946. Anmeldt den 12. Maj 1932 11^^afScintilla S. A., Fabrikation, I 1^1 I I Soluthuni i Schweiz, og registreret den 29. Oktober s.

Læs mere

FORI. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

FORI. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 45. 1925. FORI VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1926 Nr. 1023. Anmeldt den 14. September 1925 Kl. 11 ^ af Phillips* Patents, Limited, Fabrikation, London i England, PHILLIPS

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1935 Nr. 444. Anmeldt den 1. Marts. «. u 1935 Kt. 11^ af Kødbyens Autohal, A/S, Han- I I R ixi I del med Benzin, Olje og Automobillilbehør,»J

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenel, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Fællesmærker.

A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. Reg. 1936 Nr. 3. Anmeldt den 6. Februar 1936 Kl. 11^ af Foreningen af Odense Mejerier, Odense, og registreret den 6. Juni s. A. En Flaske, paa

Læs mere

FOR. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

FOR. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 51. 1924. FOR VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. ECLAT Reg. 1924 Nr. 1194. Anmeldt den 4. Juni 1924 Kl. 11^' af Colgate & Company, Fabrikation af Toiletartikler, Jersey City i New

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi Nr. 32 strerede varemærker, fællesmærker,

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREogFÆLLESMÆRKER e A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1929 Nr. 819. Anmeldt den 29. Maj 1929 Kl. 11" af Karl Schultz & Co., Import, Groshandel og Fabrikation af Chokoladevarer, KøbenhaYn, og registreret

Læs mere

VAREocFÆLLESMÆRKER FOR 1927. Nr. 35. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

VAREocFÆLLESMÆRKER FOR 1927. Nr. 35. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 35. 1927. FOR VAREocFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1927 Nr. 862. Anmeldt den O A 8 ^1 A S/' ET 21. Marts 1927 Kl. af Blyantfa- T M L 1^ M I W l\ brikken Viking, A.-S., Fabrikation

Læs mere

A. Registrerede Mærker.

A. Registrerede Mærker. Nr. 45. 1927. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1927 Nr. 1114. Anmeldt den 20, Maj 1927 Kl. 11 af The Birmingham Small Arms Co., Limited, Vaabenfabrikation, Small Heath i Birmingham

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design I medfør af 17, stk. 3, og 49, stk. 1, i designlov nr. 1259 af 20. december 2000 samt efter bemyndigelse i henhold til 1 i Erhvervsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, Købenliavn, og indeliolder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

Januar 1915 Forbrug Bemærkning er 666.66 Løn Aage 62.00 Skat 18.09 Rejse til Norge 150.00 Sanatorieforeningen 5.15 Bil 3.80 1.80 + 2.00 Barber 8.

Januar 1915 Forbrug Bemærkning er 666.66 Løn Aage 62.00 Skat 18.09 Rejse til Norge 150.00 Sanatorieforeningen 5.15 Bil 3.80 1.80 + 2.00 Barber 8. Januar 1915 Forbrug Bemærkning er 666.66 Løn Aage 62.00 Skat 18.09 Rejse til Norge 150.00 Sanatorieforeningen 5.15 Bil 3.80 1.80 + 2.00 Barber 8.00 Bad 1.00 Hårvask 1.25 Kort 0.25 Sporvogn 6.50 Frokost

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER e A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg.1932Nr.795. Anmeldtden 18. Juni 1932 Kl. 11^^ af Firmaet N. S. Dam & o's Eftfg., Vinhandel, København, og registreret den 10. September s. A.

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 19. august 2015 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed.

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal - Forvekslelighed. I indsigelsessagen tog Patent- og Varemærkestyrelsen ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen af figurmærket minimal

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker,

A. Registrerede Mærker. Varemærker, OE FÆLLESMÆRKER^^ A. Registrerede Mærker. Varemærker, Reg. 1921 Nr. 1189. Anmeldt TRÅDE MARK den 12. December 1921 Kl. 11^ af Beckett & Meyer, Handel og Fabrikation af optiske Artikler, KøbeohaTD, og registreret

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

Procesindustrien øger omsætningen til hidtil højeste niveau

Procesindustrien øger omsætningen til hidtil højeste niveau Procesindustrien øger omsætningen til hidtil højeste niveau Procesindustrien har de sidste tre måneder haft den højeste omsætning nogensinde. Fremgangen skyldes primært en øget eksport, som trækkes af

Læs mere

WESTMIKSTER HARRIS VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

WESTMIKSTER HARRIS VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1934 Nr. 1194. Anmeldt WESTMIKSTER den 23. Oktober 1934 Kl. 10 af Cykle- & Ringfabriken Jyden, A/S, Handel, Aalestrup, og registreret den 22.

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenel, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

Det tilsyneladende ufarlige - ulykker med fald og snublen til samme niveau

Det tilsyneladende ufarlige - ulykker med fald og snublen til samme niveau Det tilsyneladende ufarlige - ulykker med fald og snublen til samme niveau Indsatsen mod arbejdsulykker har i mange år særligt været rettet mod de situationer, hvor maskiner og tekniske hjælpemidler spiller

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 3. januar 214 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. 1920. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1920 Nr. 109. Anmeldt den 26. November 1919 Kl. 11 ^ af Det Danske Petroleums Aktieselskab, Haqdel, København, og nctqnnillct registreret

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. oktober 2009 (OR. en) 11172/09. Interinstitutionel sag: 2009/0002 (ACC) EG 4 AGRI 274 PECHE 163

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. oktober 2009 (OR. en) 11172/09. Interinstitutionel sag: 2009/0002 (ACC) EG 4 AGRI 274 PECHE 163 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. oktober 2009 (OR. en) 11172/09 Interinstitutionel sag: 2009/0002 (ACC) EG 4 AGRI 274 PECHE 163 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Rådets afgørelse om

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1930 Nr. 1213. Anmeldt den 25. Marts 1930 Kl. 11 ^ i- n j l 11 af General-Direktion der osterreichischen Tabak-Regie, Fabri- F 1^ P I 11S

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direictøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi- Nt. 17 strerede varemærker, fællesmærker,

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 16. 1927. FOR VARE OG FÆLLES MÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1927 Nr. 363. Anmeldt den 13. Januar 1927 Kl. 11^ K4rnn\/A af Maypole Dairy Co., Limited, Provianteringshandel, London i

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. A. Registrerede Mærker. Varemærker. L Reg. 1924 Nr. 730. Anmeldt den 20. Juni 1924 Kl. 1136 af Blyantfabrikken Viking, A.-S., Fabrikation af Blyanter, København, og registreret den 19. Juli s. A. I en

Læs mere

Kalium og fosfat. Diæt til nyresyge og andre, som har for meget kalium og fosfat i blodet

Kalium og fosfat. Diæt til nyresyge og andre, som har for meget kalium og fosfat i blodet Kalium og fosfat Diæt til nyresyge og andre, som har for meget kalium og fosfat i blodet Forord Denne pjece indeholder gode råd til dig, som har for meget kalium og fosfat i blodet, og derfor bør være

Læs mere

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Fællesmærker.

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. Reg. 1929 Nr. 1. Anmeldt den 9. Marts 1929 Kl. 10 al' Landbrugsministeriet, København, og registreret den 20. April s. A. En i en Cirkel indtegnet

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi strerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for piitenl- og varemærkevæsenet, Kølienhavn, og indeholder bekendlgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåbeii

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi- Nr. 35 strerede varemærker, fællesmærker,

Læs mere