31. årgang, september 2011 nr. 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "31. årgang, september 2011 nr. 3"

Transkript

1 31. årgang, september 2011 nr. 3 Motion er medicin. Parkinsonforeningen har modtaget penge til fire seminarer for aktive parkinsonramte. Op mod 90 procent af alle parkinsonramte er berørt af non-motoriske symptomer. Få mere viden i et stort tema.

2 Kolofon 31. årgang nr. 3 september 2011 Udgives af Parkinsonforeningen Nørre Voldgade København K. Telefon: E-post: Kontortid: mandag-fredag kl Foreningens konto i Nykredit Bank: Protektor: Alexandra, Grevinde af Frederiksborg Oplag: Udkommer i 2011: Marts, juni, september og december Redaktion: Direktør Mette Holst (ansv. havende) Kommunikationsrådgiver Louise Hjerting Nielsen Sidste frist for aflevering af stof til næste nummer er 1. november Tekst gerne som e-post, der sendes til Redaktionen forbeholder sig ret til at udvælge, forkorte og redigere i indsendt materiale. Artikler i bladet dækker ikke nødvendigvis foreningens synspunkter, når undtages lederen. Tekst må gengives mod angivelse af kilden. Annoncesalg: Rosendahls mediaservice, mediakonsulent Anne-Marie Christensen Telefon (dir.), E-post Forside: Motion er medicin. Sidste år var seks parkinsonramte samlet til fotooptagelser for at sætte fokus på Parkinson og motion. Fotograf: Stig Nørhald. ISSN Design, tryk og produktion: Rosendahls Forretningsudvalg: Landsformand Jorry Højer, Kastanievej 22, 4632 Bjæverskov, telefon: , Næstformand Erling Olsen, Solbærvangen 25, 2765 Smørum, telefon , Willy Mathiesen, Dollerupvej 168, 8800 Viborg, telefon: Ulla Buhl, Peter Dams Vej 50, 4180 Sorø, telefon: Hans Glendrup, Holbergsgade 18, 4. th., 1057 København K, telefon: Marie Johannessen, Lindebakken 31, 3460 Birkerød, telefon: Momme Knudsen, Ahornsgade 4, st. th., 2200 København N, telefon Sekretariat: Direktør Mette Holst Socialrådgiver og udviklingsmedarbejder Kirsten Hoff Kommunikationsrådgiver Louise Hjerting Nielsen Regnskabsmedarbejder Annemarie Norholt Njie Studentermedhjælper Christian Holst Priser for medlemskab af Parkinsonforeningen: 350 kroner for enlige 500 kroner for ægtepar 350 kroner pr. husstand for støttemedlemmer 2000 kroner årligt for firmaer Parkinsonforeningen Nørre Voldgade København K Tlf Leder... 3 Kort nyt... 4 Støt foreningen... 5 Specialiseret rehabilitering til parkinsonramte... 6 Invitation til forskningsarrangement... 8 Non-motoriske symptomer... 9 Invitation til møde i Aarhus Patientinddragelse Sekretariatet Kunsten stiger 2011 Gallaforestilling i Sønderborg kr. til Parkinson-koordinatorer Mere motion på programmet Naturen giver inspiration og glæde Træning med positive erfaringer Mig og Parkinson Rådgivning Ny brochure til pårørende Skriv med på en ny pårørendebog Genterapi Invitation til møde om genterapi Light of Day Parkinsons sygdom - nærhed og seksualitet Du er ikke alene kom og vær med i ENE Pumpe øger livskvalitet Møde om musik som terapi Hovedbestyrelsen har ordet Læserne skriver Regionskalender Parkinson Nyt

3 Leder Jorry Højer Landsformand LEDER Parkinson Nyt sætter i dette nummer særligt fokus på de nonmotoriske symptomer ved Parkinsons sygdom, der dækker over de symptomer, der ikke har med motorik at gøre, såsom vandladningsforstyrrelser, forstoppelse, demens, depression og søvnforstyrrelser. Undersøgelser viser, at op mod 90 procent af alle parkinsonramte har mindst et non-motorisk symptom - og mange lever med flere symptomer samtidig. Derfor er det vigtigt, at kendskabet øges. Ikke mindst fordi der er gode muligheder for at afhjælpe en stor del af symptomerne. Samtidig har de non-motoriske symptomer ofte enorme konsekvenser for både den parkinsonramte og den nærmeste familie. Som forening er det derfor vores ansvar at klæde vores medlemmer på til at håndtere disse symptomer og første skridt blev taget med en stor temadag i København i juni. Til november følger vi op i Aarhus og jeg håber, at så mange som muligt vil møde op til dette arrangement. Indtil da kan man blive klogere på side 9 og frem. Dette efterår kan foreningen glædes over adskillige store succeser. Rehabiliteringsprojektet, som vi i 2010 modtog 12,8 millioner til, er i fuld gang, og de første ophold er nu gennemført. På Montebello er der oprettet faste parkinsonhold. Med hjælp fra Bjarne Saxhofs Fond kan foreningen igen uddele et millionbeløb til forskning i Parkinsons sygdom. Fra Medtronic Foundation har vi modtaget godt kr. til at iværksætte aktiviteter for aktive yngre parkinsonramte og fra Helsefonden og TrygFonden har vi nu fået i alt kr. til projekt Parkinson-koordinatorer. Nu skal projekterne udvikles, søsættes og følges op, så de både bliver til gavn for de af vores medlemmer, der eksempelvis kommer på et rehabiliteringsophold i den nærmeste tid og samtidig også er til gavn for alle parkinsonramte familier i fremtiden. Derfor skal foreningen lægge mange kræfter i at organisere projekterne. Alle resultater skal nøje indsamles, vurderes og videreformidles, så vi kan sikre, at hvert eneste projekt er med til at opfylde foreningens vision om at sikre bedst mulige vilkår for parkinsonramte og pårørende. God fornøjelse! Parkinson Nyt 3

4 Kort nyt KoRt nyt Fond støtter parkinsonramte Foreningen har modtaget information vedr. Helene og Viggo Bruuns Fond, der blandt andet har til formål at støtte ubemidlede personer, der lider af Parkinsons sygdom. Legaterne ydes til afvikling af savn, der ikke betales af det offentlige og der vil efter omstændighederne kunne ydes et legat pr. person i år på indtil ,00 kr. skattefrit. Medlemmer, der kan komme i betragtning, bedes indsende en ansøgning med fornødent dokumentation til Advokaterne, Ryvangs allé 44, 2900 Hellerup, att.: Ole Rathje. Nyhedsbrev - til dig, der gerne vil følge med Foreningen er begyndt at udsende et nyhedsbrev rettet mod foreningens forskellige målgrupper - som medlem kan du nu være på forkant med kommende arrangementer (faglige som sociale), indlæg på hjemmesiden, nye initiativer og den nyeste, spændende forskning. Vil du være opdateret og modtage foreningens nyhedsbrev er alt hvad du skal gøre at sende en mail til med din mailadresse. Fysioterapeuter på nettet I foråret 2011 har Danske Fysioterapeuter med deltagelse af ca. 300 fysioterapeuter afholdt 5 workshops om implementering af kliniske retningslinjer for undersøgelse og behandling af patienter med Parkinsons sygdom. Danske Fysioterapeuters sekretariat og Parkinsonforeningen har i kølvandet på forårets afholdte workshops fået mange henvendelser fra personer med Parkinsons sygdom og pårørende, som ønsker at vide hvor de kan finde og komme i behandling hos de fysioterapeuter, som har deltaget på workshops. Danske Fysioterapeuter og Parkinsonforeningen har derfor lavet en aftale om, at de fysioterapeuter der har deltaget på workshop kan skrive til Parkinsonforeningen og blive skrevet på en liste som vil være tilgængelig på Parkinsonforeningens hjemmeside fra midten af september. Fire nye brochurer I dette efterår udkommer foreningen med fire nye brochurer, der finansieres med støtte fra danmark s Sundhedsfond. Første brochure udkommer her i september og er rettet mod pårørende til parkinsonramte, hvilket du kan læse meget mere om på side 28. Herefter udkommer først en samlet pjece over sociale støttemuligheder udarbejdet af socialrådgiver Kirsten Hoff og derefter en brochure om atypisk Parkinsonisme (Lewy-body-demens, MSA, PSP og CBD) udarbejdet i samarbejde med foreningens rådgiver i atypisk Parkinsonisme, Anders Clausen. Endelig udkommer en brochure om motion, træning og Parkinsons sygdom udarbejdet i samarbejde med foreningens fysioterapikonsulent Finn Egeberg Nielsen samt fysioterapeut Emilie Wøjdemann Thomsen. Hold derfor øje med samt næste nummer af Parkinson Nyt, hvor de sidste brochurer præsenteres. Ny hjemmeside Efter en del forsinkelse går foreningens nye hjemmeside i luften i løbet af efteråret. Når det er sket, vil du på kunne se det nye design og ikke mindst den nye opbygning med særskilte undersider til både parkinsonramte, pårørende og fagpersoner. De nye digitale redskaber på hjemmesiden rummer vigtige muligheder, der kan styrke Parkinsonforeningen som organisation og styrke det arbejde, der laves både lokalt og på sekretariatet. Det drejer sig blandt andet om mindre administration via selvbetjening, mulighed for to-vejs kommunikation, bedre videndeling og spredning, tilgængelighed og større synlighed. Hold øje med for at se den nye hjemmeside Parkinson Unity Walk den 16.maj 2012 Planlægningen af Parkinson Unity Walk 16.maj 2012 går strålende. Over sommeren har arbejdsgruppen udarbejdet en projektbeskrivelse og er i dialog med Københavns Kommune og en mulig totalleverandør. Nu skal gruppen til at fokusere på fundraising - der skal rejses kr. Gode ideer er velkomne. Walk en skal være en social begivenhed med sammenhold, samvær og netværk for parkinsonramte og pårørende. Begivenheden skal samtidig give omtale og skabe øget synlighed af Parkinsonforeningen. Walk en planlægges at starte på Rådhuspladsen kl den 16. maj Herefter går deltagerne, anført af blandt andet foreningens ambassadører til Fælledparken. I Fælledparken vil der være forskellige former for underholdning, bl.a. tænkes der arrangeret en mindre koncert med et kendt dansk band. Der vil være stande med forskellig relevant information. Der vil ligeledes være mulighed for at købe mad og drikke. Vi håber at kunne samle mellem 300 og 500 parkinsonramte og pårørende (reserver dagen). Elo, Hanne, Søren, Camilla og Heino 4 Parkinson Nyt

5 PaRKinsonfoREningEn har brug for Din hjælp: opret Et gratis ok benzinkort og støt når Du tanker Tank billigt og støt samtidig Parkinsonforeningen Parkinsonforeningens sponsoraftale med OK giver bilister over hele landet mulighed for at støtte Parkinsonforeningen, hver eneste gang de tanker benzin eller diesel. Vel at mærke helt uden ekstra omkostninger Ved gratis at oprette et OK Benzinkort, får du en unik og nem mulighed for at støtte foreningen i det daglige, hvor hver eneste kilometer giver penge til foreningen. Hver gang du køber 1 liter benzin eller diesel med kortet, modtager Parkinsonforeningen således 5 øre. Første gang et nyt kort runder 500 liter, modtager foreningen tilmed en bonus på 200 kr. En gennemsnitlig bilist bruger omkring 1200 liter benzin hvert år. Bruger 500 bilister således OK Benzinkortet igennem et år, vil Parkinsonforeningen i alt modtage kr. ekstra, som kan anvendes til at skabe opmærksomhed om Parkinson sygdom og gennemføre aktiviteter for medlemmerne. Mange bække små gør som bekendt en stor å, og med sponsoraftalen håber Parkinsonforeningen at sikre værdifuld økonomisk støtte til foreningens arbejde. Skynd dig derfor at bestille et OK Benzinkort og giv gerne beskeden videre til venner og bekendte. Kortet bestilles nemt ved enten at ringe til OK på telefon , gå ind på eller få en tilmeldingsblanket hos din kredsformand. Husk blot at opgive koden, der sikrer, at Parkinsonforeningen modtager de vigtige penge, når du kontakter OK. Efter modtagelse af OK Benzinkortet kan du tanke i hele landet og skal selvfølgelig kun betale for det, du køber. Du kan støtte Parkinsonforeningen, hver gang du tanker. Det eneste, du skal gøre, er at få et gratis OK Benzinkort, der er tilknyttet deres sponsoraftale. Så får de 5 øre pr. liter, hver gang du tanker hos OK. Når du har tanket 500 liter på dit kort, modtager de også et bonusbeløb. Jo mere du tanker, jo flere penge giver OK, uden det koster ekstra for dig. Kontakt foreningen og hør, hvordan du hurtigt og nemt kommer i gang med at tanke penge til dem. Tlf Vil du støtte Parkinsonforeningen, skal du huske opgive koden: Har du allerede et OK Benzinkort, er alt du skal gøre at kontakte OK på telefon og informere om koden. På denne måde kan du også være med til at skaffe endnu flere penge. Har du ydereligere spørgsmål vedrørende samarbejdet kontakt venligst Mette Holst eller Louise Hjerting Nielsen på telefon Parkinson Nyt 5

6 Rehabilitering xxx Specialiseret rehabilitering til parkinsonramte - nyt om REhabiLitERingsPRojEKtEt Af Lene Poulsen, projektleder I samarbejde med Center for Sundhed og Træning, Skælskør, og Vejlefjord Rehabiliteringscenter, Stouby, udvikler Parkinsonforeningen intensive rehabiliteringsophold til parkinsonramte. Det første ophold er nu gennemført. Det første hold på otte parkinsonramte har lige inden sommerferien gennemført det nye rehabiliteringstilbud til parkinsonramte på Vejlefjord lige inden sommerferien. Kirsten Hoff og jeg havde et møde med holdet to dage før de sluttede, og her gav deltagerne udtryk for, at indholdet var godt og personalet meget imødekommende. Stedets beliggenhed i et stort skovområde ved fjorden gjorde også sit til at opholdet var en succes for deltagerne. Læs mere om dette i Annette Gerhøjs beretning på modsatte side. Der kom et overvældende stort antal henvisninger til de første hold, og det har betydet, at en del parkinsonramte har fået afslag på et rehabiliteringsophold, fordi der ikke var plads. Vi håber, at de vil få plads på nogle af de kommende rehabiliteringstilbud til parkinsonramte i fase 2 og 3. Parkinsonramte, som efter første henvisning har fået afslag men samtidig fået oplysning om, at de kunne søge igen, skal tage kontakt med neurolog eller egen læge. Hvis han/hun vurderer, at man fortsat har behov for et rehabiliteringsophold, skal lægen blot fremsende en aktuel helbredsstatus til det rehabiliteringscenter, hvor man tidligere søgte om optagelse. Det er en læge eller neurolog, der skal udfylde henvisningsskemaet og vurdere, om man opfylder kriterierne for en henvisning til et rehabiliteringstilbud dvs. at det er lægen/neurologen der skal vurdere, om man er i sygdommens fase 2 eller 3, og om man kan få udbytte af rehabiliteringsopholdet. Henvisningen sendes til det center, hvor man ønsker opholdet. Parkinsonforeningen har fået penge til dette projekt fra Sundhedsministeriet, og opholdet er således gratis for de parkinsonramte, men de skal selv betale for transporten til og fra centret. Formålet med projektet er at udvikle et rehabiliteringstilbud, som forbedrer forholdene for parkinsonramte, og det skal foreningen kunne dokumentere ved projektets afslutning. Vi har derfor opstillet nogle særlige kriterier for at kunne blive henvist, og det er også nødvendigt, at de henviste parkinsonramte er engagerede og vil deltage i de forskellige effektmålinger og opfølgningsdage for at få så god en dokumentation som muligt. Parkinsonforeningens håb er naturligvis, at vi gennem projektet kan dokumentere en effekt af rehabiliteringen, således at der fremover kan etableres et offentligt støttet rehabiliteringstilbud til parkinsonramte. Evt. yderligere oplysninger kan fås på centrene og hos Lene Poulsen på eller på telefon tirsdag og torsdag kl Det annonceres på foreningens hjemmeside, og de to centres hjemmesider, og hvornår de næste hold foregår og hvornår man kan henvise til dem. Center for Sundhed og Træning i Skælskør Vejlefjord Rehabiliteringscenter 6 Parkinson Nyt

7 To interessante uger på VEjLEfjoRD Rehabillitering xxx Jeg har haft den glæde at være med på det første hold på Vejlefjord Rehabiliteringscenter, tilrettelagt for parkinsonpatienter med henblik på at finde hjælp og støtte, både fysisk, psykisk og socialt, med det formål at leve et så normalt liv som muligt med Parkinson. Allerede ved ankomsten til Vejlefjord stod et veloplagt personale klar med en varm velkomst, med efterfølgende grundig og fyldestgørende information. Man kunne mærke, at personalet havde glædet sig, og kontaktpersonen stod nærmest på stilke for at hjælpe og guide på plads. Min oplevelse var helt klart, at personalet var velforberedt og udviste stort engagement under hele opholdet. Det var tydeligt, at alle faggrupper havde sat sig grundigt ind i problemstillingerne ved Parkinsons sygdom. Alle indledende samtaler og test med psykolog, fysioterapeut, ergoterapeut, sygeplejerske og læge foregik fortrinsvis på værelserne i fred og ro. Desuden var al information og skemaer for det 2-ugers ophold samlet i en fin stor ringmappe, så det var let og overskueligt at gå til. Det var også positivt at opleve, at på trods af patientrollen, var der lagt vægt på respekt og ligeværdighed. Gruppen på de 8 parkinsonpatienter, 4 mænd og 4 kvinder, spændte aldersmæssigt vidt over mange år, men der blev hurtigt etableret en god kontakt, og snakken gik lystigst hen over spisebordet fra første dag. Der opstod hurtigt en følelse af, at være i samme båd. Erfaringer blev udvekslet, og der blev grint af sjove episoder og kendetegn, som alle kunne nikke genkendende til hver især. Efterhånden som dagene gik, blev der stille og roligt skabt yderligere kontakt til de andre patientgrupper på stedet. Dagene var skemalagt med en god blanding af undervisning og træning. Hver morgen startede med meditation, og derefter gik det slag i slag. Nogle dage var lidt hårde at komme igennem, mange nye indtryk og oplevelser tærer på energien. Og med Parkinson kan man jo ikke rigtig skynde på, men må tage alt, med den tid det tager. Maden var tip top, med masser af grønt og frugt, - skønt at sætte sig til et veldækket bord. Træningen spændte fra styrke/og konditionstræning til bassintræning og stavgang. Der blev støttet godt op, og afstemt med hver enkel, så alle følte sig trygge og dog udfordret på en konstruktiv måde. Undervisningen foregik ved foredrag og efterfølgende debat. Det var et yderst kompetent personale inden for de forskellige faggrupper der underviste i bl.a. sygdomslære, stresshåndtering, mestring, træningslære samt meditation. Desuden blev der for hver patient, i samarbejde med de forskellige faggrupper, udformet en målsætning for opholdet, og det videre forløb hjemme, i overensstemmelse med ens egne forventninger og de behov der skulle sættes fokus på. Denne målsætning indeholdt både træningsforslag til fysisk såvel som kognitiv træning, samt løsningsforslag på personlige forhold, hvor dette var nødvendigt. For mig har det været som at dykke ned i en værktøjskasse. Jeg har fundet nye værktøjer, som jeg kan bruge i mit liv med Parkinson, men også genfundet gamle, som er kommet frem i lyset, pudset af og fået nyt liv igen. Til min overraskelse fandt jeg ud af, at jeg stadig kan løbe på løbebånd, hvilket jeg blev rigtig glad ved. Jeg fandt også ud af, at jeg generelt har mere energi end jeg gik og troede. Jeg fandt, at stavgang var noget for mig, hvilket jeg aldrig havde troet jeg ville kunne lide. Med hensyn til foredragene, fandt jeg undervisningen i stresshåndtering meget interessant. Specielt den tilstand man med Parkinson let kan havne i, at have tendens til følelseskulde, vredesudbrud, panikløsninger og panikadfærd. Bare ved at blive bevidst om dette, kan jeg meget bedre tackle det, så det ikke går for meget ud over mine nære relationer. Ved samtale med en neurolog, fik jeg anbefalet et ny neurolog i nærheden af min nye bopæl, og jeg fik nogle gode råd om søvn, og en recept på nogle piller som hjælper mig til at sove bedre - et af mine store problemer. Ved slutningen af sidste uge var der pårørendedag. Her var der planlagt tema for de pårørende om formiddagen, og fælles emne og aktiviteter om eftermiddagen. Det var en dag der påvirkede hele følelsesregistret, og der var rigtig god plads til mange dybe og interessante samtaler. For nogle var det næsten første gang, de rigtigt havde fået tid til at være sammen med og snakke med andre i samme situation. Alt i alt har det været to interessante uger, med masser af træning såvel fysisk som psykisk, og med en masse god undervisning jeg personligt tager med hjem, og som jeg helt sikkert lige skal fordøje og tænke videre over. Hvis jeg skal nævne en ting For mig har det været som at dykke ned i en værktøjskasse. jeg har Fundet nye værktøjer, som jeg kan bruge i mit liv med Parkinson, men også genfundet gamle, som er kommet Frem i lyset, Pudset af og Fået nyt liv igen. Af Anette Gerhøj Parkinson Nyt 7

8 som jeg finder lidt problematisk, er det effekten af de tests, der bliver lavet til start og slut. Da Parkinson svinger så meget i løbet af dagen, tror jeg det er svært at måle effekten. Det ene øjeblik kan man alt og det næste kan man ikke engang holde sig oprejst. Det gør det vanskeligt at måle forbedringer i tilstanden. En faktor man efter min mening må være bevidst om, hvis man bruger testene til at bedømme virkningen af opholdet, og dermed legitimere det. Jeg vil også nævne spørgeskemaet som blev tilsendt inden opholdet. Jeg havde dels svært ved at udfylde det ordentlig, pga. gnidret skrift. Ville være bedre, om det også var muligt at udfylde det elektronisk på computeren. Men jeg gik også i sort over alle de spørgsmål, som alle handlede om sygdom. Jeg savnede nogle spørgsmål om hvem jeg også var, hvilke ting jeg kunne lide, og hvilke kompetencer jeg har. Mit forslag er at man kan besvare spørgeskemaet igen efter en måned eller to, herved kan man forhåbentlig se forbedringer. Jeg vil slutte af med ønsket om, at dette tilbud til parkinsonramte må blive permanent. Som sagt, har det i sin helhed været et meget positivt og særdeles brugbart ophold, som jeg tror de fleste med Parkinsons sygdom vil have stor gavn og glæde af. LøRDag i forskningens tegn Hvilke forskningsprojekter støtter foreningen i 2011? Hvem modtager prisen for en ekstraordinær frivillig indsats? Lørdag 8. oktober 2011 uddeler foreningen igen et millionbeløb til forskning i Parkinsons sygdom. Om formiddagen mødes legatmodtagere fra dette år med legatmodtagerne fra 2010 med fokus på videnskabelig erfaringsudveksling. Om eftermiddagen er salen åben for medlemmer, og hver legatmodtager præsenterer på almindelig dansk sit projekt, hvorefter legaterne begrundes af formanden for foreningens forskningsråd, Lene Werdelin, og overrækkes af foreningens protektor Grevinde Alexandra. Efter uddelingen af forskningslegater bliver Pakkenbergprisen 2011 overrakt. Program kl Legatmodtagerne fortæller kort om deres projekt (2-3 slides) og herefter spørgsmål fra Lene Werdelin kl Kaffepause kl Legaterne for 2011 begrundes af Lene Werdelin og overrækkes af protektor Grevinde Alexandra. Kl Pakkenbergprisen 2011 begrundes af landsformand Jorry Højer og overrækkes af protektor Grevinde Alexandra Kl Arrangementet afsluttes Pakkenbergprisen er foreningens frivillighedspris og går hvert år til en eller flere frivillige, der har gjort en ekstraordinær indsats for foreningen. I 2010 gik prisen til Kirsten Sylvang, i 2009 gik prisen til Finn Basel og i 2008 blev prisen delt mellem Lise Arnecke og Just Pedersen. Hvis du har en idé til en person, der fortjener denne pris, kan du nominere personen ved at skrive til Louise Hjerting Nielsen på Salen er åben fra kl og tilmelding foregår via Arrangementet finder sted Københavns Universitet Festsalen Frue Plads 4, Indgang via Port A 1168 København K 8 Parkinson Nyt

9 non-motoriske symptomer non-motoriske symptomer Non-motor Parkinson Nyt sætter i dette nummer fokus på de nonmotoriske symptomer ved Parkinsons sygdom, der dækker over de symptomer, der ikke har med motorik at gøre - såsom vandladningsforstyrrelser, forstoppelse, demens, depression og søvnforstyrrelser. Ny brochure om non-motoriske symptomer: Livet med Parkinsons sygdom I forbindelse med World Parkinson Congress i Glasgow i 2010 lancerede den europæiske parkinsonorganisation EPDA en stor kampagne om Parkinsons sygdom og de non-motoriske symptomer. Kampagnen havde til formål at øge kendskabet til livet med Parkinsons sygdom og non-motoriske symptomer blandt sundhedspersonale, leverandører af sundhedsydelser og sundhedspolitikere samt mennesker med Parkinsons sygdom og deres familier. Resultatet blev en engelsksproget brochure om de non-motoriske symptomer, som Parkinsonforeningen nu har fået oversat til dansk med støtte fra Lundbeck A/S. Brochuren sætter fokus på livet med sygdommen og demonstre- rer kompleksiteten i Parkinsons sygdom samtidig med, at symptomerne gennemgås og forskellige case-historier med virkelige parkinsonramte beskriver og eksemplificerer, hvordan symptomerne kan påvirke dagligdagen. Brochuren blev uddelt i forbindelse med Parkinsonforeningens medlemsmøde om non-motoriske symptomer, der blev afholdt i Lundbecks lokaler i Valby den 21. juni. Du kan se referatet på side 13 og i november planlægges et tilsvarende møde i Aarhus den 10. november, hvor brochuren igen uddeles gratis til alle deltagere. Læs mere på side om dette arrangement på side 15. Fakta om brochuren Livet med Parkinsons sygdom - non-motoriske symptomer er oversat efter EPDAs originaludgave og trykt af Parkinsonforeningen med støtte fra Lundbeck A/S Brochuren er på 68 sider og indeholder bidrag fra en lang række internationalt anerkendte forskere og patientberetninger fra parkinsonramte fra hele Europa Brochuren er fuldt tilgængelig på nettet på dansk samt på mange andre sprog. Se mere på Brochuren vil også blive uddelt på det medlemsmøde, der planlægges i Aarhus. På de efterfølgende sider kan du læse et uddrag fra brochuren, hvor de ofte stillede spørgsmål om non-motoriske symptomer gennemgås Title: 2010 Life with Parkinson s COVER - NON-MOTOR ID: Denmark-Danish Code: DK-da Proof: A Date: 09/06/11 Title: 2010 Life with Parkinson s COVER - NON-MOTOR ID: Denmark-Danish Code: DK-da Proof: A Date: 09/06/11 LIVET MED PARKINSONS SYGDOM NON-MOTORISKE SYMPTOMER Et liv med Parkinsons sygdom er et liv, hvor hver eneste dag er en udfordring Parkinson Nyt 9

10 Non-motor ofte stillede spørgsmål om non-motoriske symptomer Denne tekst er gengivet efter Livet med Parkinsons sygdom non-motoriske symptomer, side Hvad er non-motoriske symptomer? Non-motoriske symptomer på Parkinsons sygdom er ikke relateret til bevægelsesvanskeligheder. Selvom Parkinsons sygdom traditionelt defineres som en bevægelsesforstyrrelse, er den også forbundet med en lang række adfærdsmæssige/neuropsykiatriske og fysiske symptomer, som kan have alvorlige konsekvenser for livskvaliteten. Disse kan opstå på et hvilket som helst tidspunkt i sygdomsforløbet, lige fra de tidligste stadier, selv før de motoriske symptomer bemærkes, til det allersidste stadie af Parkinsons sygdom. Non-motoriske symptomer kan ende med at dominere sygdommen, efterhånden som den udvikler sig. 2. Hvad er årsagen til non-motoriske symptomer? Årsagerne til de non-motoriske symptomer er stadig stort set ukendte. Man mener, at nedbrydningen af både dopaminerge og ikke-dopaminerge systemer kan medvirke til deres opståen1. Ved Parkinsons sygdom degenererer de dopaminproducerende neveceller i flere hjerneområder, som regulerer adfærd og fysiske funktioner, progressivt og hurtigere end ved almindelig aldring. Konsekvensen er, at mængden af dopamin i hjernen falder fortløbende, så der opstår et underskud. Dette griber ikke kun ind i bevægelsesapparatet, men kan også påvirke de nerver, der kontrollerer andre kropsfunktioner, såsom søvn og evnen til at føle smerter, hvilket fører til udvikling af bestemte non-motoriske symptomer. For nylig er der også fremkommet oplysninger, der peger i retning af betydningen af andre budbringere i hjernen (f.eks. symptomer uden relation til dopamin), som kan føre til andre nonmotoriske symptomer, såsom depression og inkontinens. 3. Hvor almindelige er non-motoriske symptomer? Non-motoriske symptomer kan forekomme i alle stadier af Parkinsons sygdom, og deres hyppighed øges i løbet af sygdomsforløbet. Nogle symptomer er mere almindelige end andre. Kompleksiteten i at genkende og forstå non-motoriske symptomer gør det svært at fastslå, hvor almindelige de er 2. Læger genkender måske ikke de non-motoriske symptomer i op til 50 % af tilfældene 2,3. For eksempel kan smerter, som er ét af de mest almindelige non-motoriske symptomer, forekomme hos mellem 40 og 75 % af alle parkinsonpatienter. Ny forskning har afsløret, at op til 90 % af parkinsonpatienterne har mindst ét ikke-motorisk symptom, og at omkring 10 % har op til fem non-motoriske symptomer Hvordan kan det konstateres, om bestemte non-motoriske symptomer er relaterede til Parkinsons sygdom? I de tidlige stadier af Parkinsons sygdom kan det være svært at afgøre, om et bestemt symptom er knyttet til sygdommen, især hvis der ikke er nogen åbenlyse motoriske symptomer. Mange andre faktorer, inklusive de medicinforårsagede bivirkninger og andre sygdomstilstande, kan give symptomer, som minder om de non-motoriske symptomer på Parkinsons sygdom. Hvis der er mistanke om non-motoriske symptomer, er det vigtigt at kontakte en specialist, som vil være i stand til at undersøge det nærmere. 5. Kan en parkinsondiagnose stilles alene på basis af non-motoriske symptomer? Parkinsons sygdom er per definition en bevægelsesforstyrrelse. Selvom non-motoriske symptomer er en vigtig del af sygdommen, fokuserer de nuværende diagnosekriterier på at identificere de klassiske motoriske parkinsonsymptomer, nemlig stivhed, hvilerystelser og langsom udførelse af bevægelser5. Non-motoriske symptomer, såsom lugteforstyrrelser (olfaktorisk dysfunktion), søvnforstyrrelser (især REM-søvnadfærdsforstyrrelse), forstoppelse og depression, kan ofte forekomme inden de motoriske symptomer og kan fungere som en tidlig markør, som kan føre lægen til diagnosen Parkinsons sygdom. Men de non-motoriske symptomer kan på nuværende tidspunkt ikke danne basis for en diagnose alene Hvilke symptomer optræder typisk i hvilke stadier af Parkinsons sygdom? Der hersker den almindelige fejlopfattelse, at non-motoriske symptomer kun opstår sent i forløbet ved Parkinsons sygdom. Mange symptomer, inklusive lugteforstyrrelser (olfaktorisk dysfunktion), dvs. ændringer i lugtesansen, depression, forstoppelse, visse søvnforstyrrelser og impotens (erektil dysfunktion), kan forekomme mange år forud for motoriske symptomer og parkinsondiagnosen 7,8. Symptomer, såsom demens, kognitiv svækkelse (langsommelighed i tankegang, ræsonnement og opfattelse), pludseligt blodtryksfald (ortostatisk hypotension), er mere almindelige i sene stadier af sygdommen 7. Alle non-motoriske symptomer, uanset hvornår de viser sig første gang, har en tendens til at blive mere alvorlige, efterhånden som sygdommen udvikler sig Er non-motoriske symptomer altid til stede ved Parkinsons sygdom? Det er endnu ikke muligt at forudsige, hvilke symptomer der vil ramme en given person, og disse symptomers intensitet kan variere meget fra person til person. Symptomer kan også opstå i alle 10 Parkinson Nyt

34. årgang, september 2014 nr. 3

34. årgang, september 2014 nr. 3 34. årgang, september 2014 nr. 3 Københavns solbeskinnede gader og parker dannede i maj rammen om den tredje danske Parkinson Unity Walk. Hvad skal man spise, når man har Parkinson? Ny brochure om kost

Læs mere

34. årgang, december 2014 nr. 4

34. årgang, december 2014 nr. 4 34. årgang, december 2014 nr. 4 Milepæl for alle parkinsonramte 6,8 millioner bevilget til fortsættelse af rehabiliteringsprojektet. Fra husmandssøn i Thy til bedstefar med Parkinson. Oberst Jens Chr.

Læs mere

31. årgang, marts 2011 nr. 1

31. årgang, marts 2011 nr. 1 31. årgang, marts 2011 nr. 1 Reparation med stamceller realistisk, hvordan og hvornår? Opdatering fra stamcelleforskningen. Parkinson i Hollywood-udgave. Læs anmeldelsen og deltag i konkurrencen om fem

Læs mere

32. årgang, december 2012 nr. 4

32. årgang, december 2012 nr. 4 32. årgang, december 2012 nr. 4 70 personer løb for parkinsonsagen til DHL-stafetten 2012 i København og Aalborg. Parkinsonramte skal gå i takt nøglen til en bedre motorik ligger i musik og rytme. Få viden

Læs mere

35. årgang, marts 2015 nr. 1

35. årgang, marts 2015 nr. 1 35. årgang, marts 2015 nr. 1 I 2015 er det 20 år siden, at grevinde Alexandra tiltrådte som protektor for Parkinsonforeningen. Kom med den 26. april, når jubilæet fejres med en forrygende gallaforestilling.

Læs mere

29. årgang December 2012 Nr. 4

29. årgang December 2012 Nr. 4 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 29. årgang December 2012 Nr. 4 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 4/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekendseminar for 25-40 årige. 5 Forældredag

Læs mere

31. årgang September 2014 Nr. 3

31. årgang September 2014 Nr. 3 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang September 2014 Nr. 3 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 3/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Sommerbesøg: Et hjerte på to hjul 4 Landsindsamlingen

Læs mere

TEMA Bipolar lidelse. Som kunstner har man nok det privilegium, at vi gerne må være lidt tossede. Det er blevet accepteret.

TEMA Bipolar lidelse. Som kunstner har man nok det privilegium, at vi gerne må være lidt tossede. Det er blevet accepteret. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 2-2011 TEMA Bipolar lidelse Som kunstner har man nok det privilegium, at vi gerne må være lidt tossede. Det er blevet accepteret. Interview med Flemming Enevold s.

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDHOLD. www.angstforeningen.dk

Indholdsfortegnelse INDHOLD. www.angstforeningen.dk August 2006 15 AngstAvisen Angstforeningens nyhedsbrev Tema: Sygdomsangst og behandling Mindfullness meditations-terapi Ny DSI-rapport om angstlidelser Møde med Aron T. Beck Efterårets foredrag ISSN 1601-8591

Læs mere

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af LMSnyt om spiseforstyrrelser, selvskade og selvværd Socialminister Benedikte Kiær mener at tidlig indgriben er svaret side 4-5 Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13 Manglende anerkendelse

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

SmerteLiv. > No. 3-2014. DeVIce - Fotolia.com

SmerteLiv. > No. 3-2014. DeVIce - Fotolia.com SmerteLiv > No. 3-2014 DeVIce - Fotolia.com Udgivet af: Foreningen Af Kroniske Smertepatienter Tlf: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk Redaktion: Per og Elin Kristiansen Birthe Omdahl

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015. Nye regler om genoptræning. de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED

NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015. Nye regler om genoptræning. de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015 Nye regler om genoptræning hvad betyder de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED 2 Hjernesagen nr. 1 2015 ÉN SAMLET BPA-LØSNING

Læs mere

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen Konference 2012 Side 11 og 13 Fremtidens helte Side 8-9 ADHD-foreningens beretning Side 21-28 Eventyrmesse i Vordingborg Side 43 Hjælp ADHD-børn ved at hjælpe deres omgivelser

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

SÅDAN BLEV ANGSTEN MIN VEN KRISTINA HESSELBERG: PSYKIATRI INFORMATION LARS CHRISTIANSEN TEMA: FÅ STYR PÅ ANGSTEN

SÅDAN BLEV ANGSTEN MIN VEN KRISTINA HESSELBERG: PSYKIATRI INFORMATION LARS CHRISTIANSEN TEMA: FÅ STYR PÅ ANGSTEN 3 September 2013 nr. 3 20. årgang Er mental sundhed kun for raske? Nej, mental sundhed er for alle. Læs om målene for Psykiatrifondens fremtidige arbejde med mental sundhed. Psykisk førstehjælp Nyt projekt

Læs mere

Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen

Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen Tema om årets ADHD-konference Side 4-9 Vild & Stille er en stor succes Side 13 Uddrag af årsberetning Side 22-25 Kurser til voksne Side 17 Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen

Læs mere

Depressions Tidende. Konkurrence Vind en kampagne t-shirt. Tina Janne (40 år): "pengepungen valgte psykologen fra" Psykologordningen

Depressions Tidende. Konkurrence Vind en kampagne t-shirt. Tina Janne (40 år): pengepungen valgte psykologen fra Psykologordningen 13. årgang nr. 2 juni 2010 Depressions Tidende tema Psykologordningen Sådan får du tilskud til psykologhjælp Se om du er blandt de heldige Tina Janne (40 år): "pengepungen valgte psykologen fra" NY Kampagne

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Demens har mange ansigter Lyspunkt i skoven Kærlighed og åbenhed gør forskel Forsikring ved kritisk sygdom Nr. 1 19. årgang marts 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold LEDER Udgives

Læs mere

Generaliseret. Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer. Offentligt behandlingstilbud. Mindfulness- DVD. bekymring. i Helsingør

Generaliseret. Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer. Offentligt behandlingstilbud. Mindfulness- DVD. bekymring. i Helsingør Nr. 25 juli 2009 www.angstforeningen.dk Tema: Generaliseret angst Generaliseret angst og bekymring Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer Offentligt behandlingstilbud i Helsingør Mindfulness- DVD 4 10

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

LHC-nyt. 29. årgang Marts 2012 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 1/12

LHC-nyt. 29. årgang Marts 2012 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 1/12 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 29. årgang Marts 2012 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 1/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekend for 25-40 årige: Huntingtons Sygdom og et positivt

Læs mere

Indhold. Om Alzheimers og andre demenssygdomme. Nr. 3 17. årgang september 2007. - Et bedre liv kræver ikke så meget - Når FDF bliver til

Indhold. Om Alzheimers og andre demenssygdomme. Nr. 3 17. årgang september 2007. - Et bedre liv kræver ikke så meget - Når FDF bliver til Indhold - Et bedre liv kræver ikke så meget - Når FDF bliver til fars drenge fiser - Nye muligheder for tidlig diagnosticering af Alzheimers Nr. 3 17. årgang september 2007 Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Læs mere

Tema: Hypnose og haveterapi

Tema: Hypnose og haveterapi Nr. 26 OKTOBER 2009 www.angstforeningen.dk Tema: Hypnose og haveterapi Angst og hypnose Naturens puls Metagkognitiv terapi PTSD Foreningen 4 8 10 17 Redaktion: Marie Särs Andersen (ansv. red.) Claus Sersar

Læs mere