Praktikstedsbeskrivelse. Nuklearmedicinsk Afdeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikstedsbeskrivelse. Nuklearmedicinsk Afdeling"

Transkript

1 Praktikstedsbeskrivelse Nuklearmedicinsk Afdeling Sydvestjysk Sygehus August 2015

2 Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder Godkendelse af et klinisk undervisningssted gælder for tre år. Godkendelsen er skriftlig. En godkendelse kan undtagelsesvis meddeles betinget med henblik på, at det kliniske undervisningssted inden for en nærmere afgrænset periode skal indfri godkendelseskravene. Hvis der i godkendelsesperioden sker ændringer, som får væsentlige konsekvenser for de studerendes kliniske undervisning og modtagelse af nye studerende, orienterer det kliniske undervisningssted snarest uddannelsesinstitutionen herom. Godkendelsen er gældende fra studiestart uge 35 i det pågældende år. Grundlaget for godkendelse af de kliniske undervisningssteder Grundlaget for godkendelse af de kliniske undervisningssteder skal, jævnfør studieordningen, indeholde en beskrivelse af følgende elementer: Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det kliniske undervisningssteds organisatoriske og ledelsesmæssige herunder de kliniske vejlederes pædagogiske og faglige kvalifikationer og kompetencer Radiograffaglige forhold Det kliniske undervisningssteds diagnostiske- og behandlingsaktiviteter, herunder patientsituationer, der danner det faglige grundlag for, at de studerende kan udvikle de kompetencer, der er beskrevet i de relevante moduler. Uddannelsesmæssige forhold Lærings- og studiemiljøet i afdelingen, herunder beskrivelsen af læreprocesser og metoder med relevans for modulet. Læringstilbuddene skal understøtte studerendes faglige og personlige kompetenceudvikling i forhold til det pågældende modul. De kliniske vejlederes funktion, herunder brug af ressourcer samt samarbejdsformer mellem vejledere og studerende. Referencer Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i radiografi nr /04/2009 National studieordning for Radiografuddannelsen i Danmark, Klinikstedsbeskrivelse - Nuklearmedicinsk Afdeling - SVS - August

3 Afdelingens organisatoriske indplacering og struktur Sydvestjysk Sygehus (SVS) er et akutsygehus med to matrikler i Esbjerg og Grindsted. SVS består af 17 kliniske afdelinger, fire serviceafdelinger, otte stabsafdelinger og en direktion, der understøttes af et direktionssekretariat. Direktionen består af en lægefaglig administrerende direktør, en sygeplejefaglig direktør, og en direktør. Direktionen har fysisk til huse i Esbjerg. Organisationsdiagrammet for Sydvestjysk Sygehus Nuklearmedicinsk Afdeling er organisatorisk placeret under Radiologi. Afdelingen har til huse i Esbjerg Klinikstedsbeskrivelse - Nuklearmedicinsk Afdeling - SVS - August

4 Organisationsdiagrammet for Billeddiagnostisk Enhed Afdelingens tværfaglige og tværsektorielle ramme Afdelingens personale er fordelt i forhold til faglige og personlige kompetencer, der hver især varetager opgaver, inden for det nuklearmedicinske speciale. Medarbejdernes kompetence følges og udvikles løbende i tæt dialog med ledelsen og superbrugere. Den overordnede planlægning varetages af den ledende bioanalytiker - som refererer direkte til afdelingsledelsen for Nuklearmedicinsk Afdeling. Personalegruppen med daglig gang i afdelingen: Bioanalytiker Social og Sundheds assistenter Specialeansvarlig overlæge Øvrige læger Serviceassistenter Sekretærer Teknikere Studerende Klinikstedsbeskrivelse - Nuklearmedicinsk Afdeling - SVS - August

5 Nuklearmedicinsk Afdeling har et tæt samarbejde med de kliniske afdelinger på sygehuset, og der er en kontinuerlig dialog om patientforløbene i huset. På denne måde sættes patienten i centrum, mens retningslinjer og instrukser kvalitetssikres og udvikles. Afdelingens patientgrundlag Sydvestjysk Sygehus - Esbjerg er et akutsygehus, der med sin placering varetager akutfunktionen for en stor del af Vestdanmark. Afdelingen er fuldt digitaliseret og lever fagligt og teknologisk på til samfundets krav om service og kvalitet. Digitaliseringen og en ny renoveret afdeling, danner rammen for optimale forhold for både patienter og personale. Der udføres på afdelingen ca.5500 nuklearmedicinske undersøgelser er indenfor en vifte af undersøgelser. På Nuklearmedicinsk Afdeling udføres der eksempelvis thyreoidea- og knogleskintigrafier, lungeskintigrafier, renografier mhp. nyrefunktion og nyrefunktionsundersøgelser (GFR). Endvidere foretages der lungefunktionsundersøgelser og døgn blodtryk. Nuklearmedicinsk Afdeling råder over følgende specialer/modaliteter 2 stk. SPECT/CT gammakamera med 4 slices CT 1 stk. SPECT/CT gammakamera med 16 slices CT Afdelingen modtager flere forskellige patientkategorier. Der findes forskellige pakkeforløb, hvor nuklermedicinen indgår. Eksempelvis: Strumapakke, kræftpakke (prostata- knogleskintigrafi) og renografi. De bioanalytikerfaglige opgaver består blandt af mærkning af lægemidler med radioaktivt sporstof samt injektion dette, foretage billedoptagelser af patienten med gammakamera, bearbejdning af billedoptagelserne med henblik på beskrivelse og diagnosticering. Bioanalytikere arbejder i tæt samarbejde med hinanden og med lægerne. De kliniske vejlederes og den klinisk uddannelsesansvarliges faglige og pædagogiske kvalifikationer og kompetencer Klinisk vejleder Den kliniske vejleder er uddannet/autoriseret bioanalytiker og har særlig interesse for det pædagogiske arbejde. Den kliniske vejleder deltager aktivt i udviklingen af afdelingens studiemiljø, og er forpligtet til at holde sig ajour med radiografuddannelsens udvikling. Den kliniske vejleder skal være bevidst om sin rolle som radiograf i hverdagen. Den kliniske vejleder er forpligtet til en pædagogisk videreuddannelse svarende til 1/6 pædagogisk diplomuddannelse (klinisk vejleder uddannelse). Klinikstedsbeskrivelse - Nuklearmedicinsk Afdeling - SVS - August

6 Klinisk Uddannelsesansvarlige Den klinisk uddannelsesansvarlige er uddannet/autoriseret radiograf og har særlig interesse for det pædagogiske arbejde. Den kliniske uddannelsesansvarlige radiograf skal indgå i samarbejde med andre uddannelsesansvarlige og UCL i kvalitetssikringen og kvalitetsudviklingen af radiografuddannelsen i Danmark. Den klinisk uddannelsesansvarlige har videre uddannelse svarende til diplom eller masterniveau. Den klinisk uddannelsesansvarliges funktion Den uddannelsesansvarlige har ansvaret for at tilrettelægge den kliniske uddannelse for radiografstuderende på SVS, i overensstemmelse med mål, indhold og vilkår, beskrevet i studieordningen for Radiografuddannelsen ved UC Lillebælt. Den uddannelsesansvarlige er ligeledes resurseperson for afdelingens ledelse og en ledende bioanalytiker, med henblik på planlægning af uddannelse og kompetenceudvikling for afdelingens samlede personalegruppe. Den uddannelsesansvarlig har følgende funktioner: Ansvarlig for den kliniske uddannelse af de studerende i deres klinikperioder Overordnet planlægning af studerendes klinisk uddannelsesforløb ved at sikre kontinuitet og koordinering af den praktiske del af radiografuddannelsen under hensyntagen til gældende studieordning. Sikre, i samråd med afdelingsledelsen og de øvrige afdelingsradiografer samt den enkelte radiografstuderende, at uddannelsen på afdelingen gennemføres i henhold til de opstillede mål for de enkelte praktikperioder og afdelingernes mål Udarbejdelse af praktikstedbeskrivelse således at denne godkendes. Ansvarlig for afvikling af 3 dages OBS klinik i afdelingen. Koordinere og tilrettelægge uddannelserne på tværs af afdelinger. Holde sig opdateret omkring nye tiltag for professionen og have nær kontakt til praksis. Planlægning og afvikling af kurser, temadage m.m. for vejledere og andre som deltager i uddannelsesopgaven. Styrke og udvikle det faglige og pædagogiske niveau ved at skabe et godt uddannelses-, lærings- og studiemiljø, samt give studerende gode kliniske uddannelsesmuligheder. Ansvar for introduktion af studerende i klinikken Afholde forventnings- og midtvejssamtaler i samarbejde med kliniske vejledere Være ressourceperson i forbindelse problematiske kliniske uddannelsesforløb og medvirker ved løsning af uddannelsesmæssige problemer i forhold til den enkelte studerende. Varetage pædagogiske- og undervisningsopgaver af relevante emner i samarbejde med kliniske vejledere Ansvarlig for planlægning, koordinering og afvikling af undervisningstilbud til studerende samt løbende reviderer uddannelsesmateriale. Udvikling af pædagogiske udviklingsprojekter. Sikre at de studerende for mulighed for refleksion. I samarbejde med de kliniske vejledere, at give de studerende feedback på deres port folier. Klinikstedsbeskrivelse - Nuklearmedicinsk Afdeling - SVS - August

7 Inddrager nationale og internationale forsknings- og udviklingsresultater i den kliniske undervisning. Refererer videnskabelig litteratur og anvender dette i undervisningen. Vejledning, rådgivning, undervisning og supervision af de kliniske vejledere. Tovholder for møder med de kliniske vejledere. Deltage ved ansættelsessamtaler af kliniske vejledere. Medvirke til at skabe rammer og udvikle de rette betingelser for pædagogisk udvikling af de kliniske vejledere. Fungere som vejleder/supervisor for de kliniske vejledere i uddannelsesmæssige spørgsmål, herunder vejledning i problematikker, omhandlende såvel overordnede uddannelsesmæssige spørgsmål som i forhold til den enkelte studerende. Ansvarlig for planlægning og afvikling af interne og eksterne prøver i klinikken. Eksaminator og gerne ekstern censor i forbindelse med radiografstuderendes prøver. Ansvarlig for løbende at gennemfører de studerendes mundtlige evaluering af den kliniske undervisning på baggrund af skriftlig evaluering lavet i UCL regi. I samarbejde med overradiograf udarbejde handlingstiltag og iværksætte handlingsplaner på baggrund af evalueringerne. Deltage i aktiviteter med henblik på PR for uddannelsen og rekruttering af studerende. Kontaktperson til UC Lillebælt, Radiografuddannelsen. Aktivt deltagende i udvalg og arbejdsgrupper der har relevans for radiografuddannelsen og udviklingen heraf, herunder dialogmøde, uddannelsesudvalget, ERFA Syddanmark og lignende. Deltage i arbejdsgrupper med øvrige kliniske uddannelsesansvarlige tilknyttet UCL, Radiografuddannelsen. Planlægge og tilrettelægge praktikforløb for brobygningselever, erhvervspraktikanter, personer i jobtilbud og andre interesserede. Ansvarlig for planlægning og koordinering for andre sundhedsfaglige studerende på SVS, der ønsker en radiologisk praktikperiode. Planlægge arbejdsprøveophold for måske kommende studerende i enkelte tilfælde i samarbejde med kommunerne. Formidle uddannelsesrelaterede emner og ny viden vedrørende uddannelserne til ledere, kliniske vejledere og andet personale. Proaktiv i forhold til uddannelsesmæssige opgaver. Sikrer kvaliteten af uddannelsestilbuddene. Indgå i SVS pædagogiske udviklings fora Kompetence og uddannelsesplanlægning for klinikkens plejepersonale i samarbejde med klinikkens øvrige afd. Radiografer. Deltage i patientforløbs projekter på SVS SVS Infonet opdatering af retningslinjer samt udvikling af HR modulet Deltage i relevante faglige temadage, kurser og konferencer Medvirke til udfyldelse af kompetence skema for personale kompetencer i afdelingen Deltage i ledelses- og personale faglige udviklingsgrupper Medvirke til at planlægge og afholde temadage samt brush-up undervisning for personalet Klinikstedsbeskrivelse - Nuklearmedicinsk Afdeling - SVS - August

8 Den kliniske vejlederes funktion Den kliniske vejleder har medansvar for radiografstuderende i afdelingen og har følgende funktioner: Holder sig ajour med det nuklearmedicinske fag. Holder sig ajour radiografuddannelsen. Interesse for pædagogisk arbejde evt. videreuddannelse. Deltagelse i udvikling af afdelingens studiemiljø herunder de studerendes kliniske forløb. Bevidst om sin rolle som klinisk vejleder i læringssituationer. Medansvarlig for tildelte radiografstuderendes klinikophold Ansvarlig for vejledning af radiografstuderende i klinisk praksis samt planlægge laboratorieøvelser begge med udgangspunkt i den enkelte studerende og periodens mål. Medansvarlig for den afvikling af samtaler i løbet af den radiografstuderendes ophold - herunder afvikling af forventnings-, midtvejssamtaler samt standpunktsbedømmelser. Deltagelse i relevante kurser herunder klinisk vejlederuddannelse af 6 ugers varighed. Ajourfører den uddannelsesansvarlige afdelingsradiograf vedrørende pædagogiske forhold og afdelingens studerende. Ansvarlig for gennemgang af de studerendes portfolio. Deltage i studerendes introduktion til afdelingen, modaliteterne og undersøgelsesrummene. Støtte og vejlede den studerende i daglig praksis, og valg af læringssituationer og læringsstile. Hjælpe den studerende fra observerende, til aktiv deltagende i afdelingens procedurer og fællesskab. Sikre en direkte vejledning, i forbindelse med de enkelte undersøgelsesprocedurer. Ansvarlig for, at den studerende bliver introduceret til afdelingens modaliteter og undersøgelsesrum. Vejlede den studerende i, hvordan praksis udnyttes mest hensigtsmæssigt med udgangspunkt i den enkelte studerende og periodens mål herunder hjælpe/henvise den studerende til deltagelse i de vigtigste læringsmuligheder. Vejlede og støtte de studerendes refleksion. Vejledning af øvrige personale i forhold til det kliniske opholds læringsmål samt dialog og opfølgning med personalet vedrørende de studerende. Medansvarlig for afvikling af modulprøver for radiografstuderende. Den kliniske vejleder deltager ved temadage på University College Lillebælt, hvor det er relevant i forhold til radiografuddannelsen. Samarbejdsformer og indbyrdes ressourcer i forhold til den studerende Den kliniske vejleder indgår i et fællesskab med uddannelsesgruppen for radiografstuderende på SVS for at understøtte og udvikle pædagogiske- og læringskompetencer. Dette samarbejdet foregår i en positiv og udviklingsorienteret atmosfære hvor der er plads til konstruktiv feedback fra og af alle i gruppen. Samarbejdet mellem den kliniske vejleder og den uddannelsesansvarlige foregår i daglig tæt dialog. Klinikstedsbeskrivelse - Nuklearmedicinsk Afdeling - SVS - August

9 Der afholdes møder mellem de kliniske vejledere og den klinisk uddannelsesansvarlig, som skal sikre at alle er orienterede om udviklingen i uddannelsen og i de to afdelinger. Enkelte af disse møder er strukturerede således at der er muligheden for at refleksioner, erfaringsudveksling og en temadiskussion af eventuelt teoretiske materiale. De øvrige møder er evaluerings- og orienteringsmøder. Der holdes ligeledes møder holdes ad hoc møder efter behov. Det er den klinisk uddannelsesansvarlige der sørger for indkaldelse og dagsorden. Den uddannelsesansvarlige planlægger vejledningsdage i rum og undervisning/øvelses- samt feedback på portfolio dage. Denne planlægning justeres i samarbejde med den ledende bioanalytiker i forhold til afdelingen drift og patient flow. Den kliniske vejleder har ansvar for at ønske vejlederdage til temadage, forberedelsestid og øvrige vejlederdage. Afdelingens undervisningsfaciliteter Nuklearmedicinsk Afdeling og Radiologisk Afdeling råder over et fælles uddannelseslokale. Lokalet benyttes til gennemgang af portfolier eller anden klinisk relateret undervisning samt eksaminationen i forbindelse med den kliniske modulprøve. Der findes knoglekasser, faglitteratur, røntgenfantomer og skeletter. I undervisningsrummet er der PC til faglig brug, samt adgang til elektronisk undervisningsmiljø. Lokalet må efter aftale også benyttes uden for dag tid. Der er ligeledes adgang til medicinsk bibliotek, fagtidsskrifter og lign. Yderligere er der fri adgang til at opsøge ressourcepersoner, så som superbrugere, forsknings- og udviklingsradiograf m.m. Afdelingens lærings- og studiemiljø Afdelingen har et åbent og positivt lærings- og studiemiljø. Afdelings personale støtter op om de studerendes læring og sætter teorierne i spil i hverdagen. Afdelingen betragter de studerende som en del af afdelingen, og er derfor velkommen til alle arrangementer og undervisning, der planlægges i afdelingsregi. Den daglige vejledning af studerende varetages af afdelingens personale, mens en mere målrettet vejledning varetages af den kliniske vejleder, hvilket sikre kobling mellem teori og praksis. Den studerende deltager i det daglige arbejde i rummene sammen med d uddannet personale. Den studerende og den bioanalytiker der er i rummet aftaler fra morgenstunde hvilket mål den studerende har for dagen., samt for afstemt forventninger. Den studerendes opgaver i løbet af dagen kan gå fra observation til selvstændig udførelse og skal selvstændig tage initiativ til præ-, per- og postradiografisk i forhold til erhvervede kompetencer. Klinisk uddannelse forudsætter et gensidigt samspil/samarbejde mellem den studerende og afdelingens personale herunder vejledning med den kliniske vejleder, og er et tilbud til den studerende. Klinikstedsbeskrivelse - Nuklearmedicinsk Afdeling - SVS - August

10 Den kliniske vejledes centrale rolle er, at skabe et overblik for de studerendes klinikophold, samt i det daglige vejlede uddannet personale og studerende i rummene efter behov. Afdelingen har et fuldt integreret RIS/PACS system, som den studerende får en selvstændig kode til. Infonet er tilgængelig for de studerende. Infonet er Region Syddanmarks dokumentstyringssystem, hvilket betyder at de studerende har adgang til samtlige af afdelingens, sygehusets og regionens instrukser og retningslinjer. Den kliniske undervisning er til dels portfoliebaseret, hvilket for os betyder, at den studerende formidler portfoliets emner for den kliniske vejleder eller den uddannelsesansvarlige. Den mundtlige formidling skal ses som en øvelse i at fremlægge sin viden for andre og et input for den efterfølgende vejledning. Ved udgangen af en klinikperiode forventes det, at den studerende både skriftligt og mundtligt evaluerer klinikken som et led i kvalitetsudviklingen af afdelingens ydelser og som kliniksted. Organisering og tilrettelæggelse af den kliniske uddannelse. Radiografstuderende skal i gennemsnitligt være i klinikken i 30 timer om ugen. Dette giver mulighed for en ugentlig K2+3 dag, som planlægges efter afdelingens og den enkelte studerendes ønsker. Fleksibilitet og individuelle hensyn er nøgleord på afdelingen. Klinisk undervisningen i afdelingen tilrettelægges efter den enkelte modulbeskrivelse og modulets portfolio. Det tilstræbes at der gennem modulets uger sættes fokus alle elementerne i portfoliet. Der anvendes forskellige undervisnings og læringsstategier der understøtter studerende med forskellige læringsstile. Det kan være metoder som følgende: De studerende formidler portfoliet for den kliniske vejleder eller uddannelsesansvarlig Refleksionsøvelser med udgangspunkt i patientoplevelser Øvelser i afdelingens rum Laboratorie øvelser De studerende formidler eventuelt et emne for det øvrige personale Radiograffaglige opgaver, der danner grundlag for den studerendes udvikling af viden, færdigheder og kompetencer i forhold til relevante kliniske moduler Der sigtes efter at kvalificere den studerende til efter endt uddannelse at kunne fungere selvstændigt som radiograf og til at indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde. For at opnå modulernes læringsudbytter og udvikle viden, færdigheder og kompetencer, er der tilrettelagt en nøje uddannelsesforløb, hvor den studerende inddrages i arbejdsopgaver svarende til læringsudbyttet for de enkelte moduler. Der tages udgangspunkt i praksis, og de udfordringer der er aktuel for den enkelte studerende. Klinikstedsbeskrivelse - Nuklearmedicinsk Afdeling - SVS - August

11 Det er afdelingens holdning af læring af det nuklearmedicinske speciale primært foregår i rummene sammen med sundhedsfagligt personale og patienterne, således at de studerende reflekterer med reference til praksis og teoretisk viden, så de derigennem kan argumentere for deres handlinger. Ved anvendelse af portfoliemetoden udvikler den studerende viden og gennem aktiv deltagelse i det praktiske arbejde i rummene erhverves færdigheder indenfor specialet. Refleksion over observationer og egen deltagelse i praksis kan udvikle den studerendes kompetencer. Dato 8. juli 2015 Marianne Harding Clausen Klinisk uddannelsesansvarlig radiograf SVS Klinikstedsbeskrivelse - Nuklearmedicinsk Afdeling - SVS - August

12 Nuklearmedicinsk Afdeling Sydvestjysk Sygehus Att. Uddannelsesansvarlig Radiograf Marianne Clausen Vedr.: godkendelse af klinisk praktisksted På baggrund af praktikstedsbeskrivelse af Nuklearmedicinsk afdeling, Sydvestjysk Sygehus fremsendt til Susie Holm d. 16/ godkendes afdelingen som klinisk praktiksted for Radiografuddannelsen, University College Lillebælt jf. kriterierne for godkendelse beskrevet i National Studieordning for Radiografuddannelsen afsnit 7. Godkendelsen gælder i 3 år fra godkendelsesdato. Godkendt d. 28/ University College Lillebælt Radiografuddannelsen Blangstedgårdsvej Odense SØ Dato 28. august 2015 Reference ULJA Tlf Journalnummer - Med venlig hilsen Uffe Lindberg Wewer Jakobsen Klinisk studievejleder side 1/1 Uddannelse med mening, mennesker og muligheder ucl.dk

Klinisk undervisningssted

Klinisk undervisningssted Klinisk undervisningssted Radiologisk Afdeling Sydvestjysk Sygehus August 2013 1 Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder Godkendelse af et klinisk undervisningssted gælder for tre år

Læs mere

Procedure og grundlag for godkendelse af kliniske uddannelsessteder med tilknytning til Radiografuddannelsen UCL Odense

Procedure og grundlag for godkendelse af kliniske uddannelsessteder med tilknytning til Radiografuddannelsen UCL Odense Procedure og grundlag for godkendelse af kliniske uddannelsessteder med tilknytning til Radiografuddannelsen UCL Odense Proceduren indtræder med virkning fra 2010 og erstatter hermed tidligere procedure

Læs mere

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Indberetning 2010 Samtlige afdelinger på OUH, har i 2010 evalueret klinisk undervisning og sendt indberetningen til. har gennemgået

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder. Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd

Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder. Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd Vedtaget af Lederrådet for Sygeplejerskeuddannelsen i Region Syddanmark Projektdeltagere: Gurli Harresø, underviser,

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2013 MAGO 19. november 2012 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Thava Imaging Middelfart

Praktikstedsbeskrivelse. Thava Imaging Middelfart Praktikstedsbeskrivelse Thava Imaging Middelfart Indhold Afdelingens organisatoriske indplacering og tilhørsforhold... 3 Afdelingens ledelsesopbygning og struktur... 4 Afdelingens fagprofessionelle ramme...

Læs mere

Praktikpladsbeskrivelse 2010 Billeddiagnostisk Afdeling Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Regionshospitalet

Praktikpladsbeskrivelse 2010 Billeddiagnostisk Afdeling Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Regionshospitalet Praktikpladsbeskrivelse 2010 Billeddiagnostisk Afdeling Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Regionshospitalet Horsens Billeddiagnostisk Afdeling Afdelingens organisatoriske indplacering og tilhørsforhold

Læs mere

Praktikstedsbekrivelse Radiologisk afdeling Svendborg & Nyborg.

Praktikstedsbekrivelse Radiologisk afdeling Svendborg & Nyborg. Praktikstedsbekrivelse Radiologisk afdeling Svendborg & Nyborg. Afdelingens organisatoriske indplacering og tilhørsforhold Radiologisk afdeling OUH Svendborg & Nyborg hører under Odense Universitetshospital.

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE TIL KLINISKE UNDERVISNINGSSTEDER 1 Et klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2014 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling for medarbejdere ved Radiografuddannelsen og CONRAD. Senest opdateret januar 2013

Strategi for kompetenceudvikling for medarbejdere ved Radiografuddannelsen og CONRAD. Senest opdateret januar 2013 1 Strategi for kompetenceudvikling for medarbejdere ved Radiografuddannelsen og CONRAD Senest opdateret januar 2013 2 Om strategi for kompetenceudvikling Formål At understøtte kompetenceudvikling på organisatorisk

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 263: 79 18 27 84 Telefon til uddannelses og udviklingssygeplejerske 78 18 35 37 Øre Næse Hals ambulatorium

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning Modulbeskrivelse 10R Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. oktober 2015 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning Modulbeskrivelse 10R Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2013 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Nuklearmedicinsk studieretning

Nuklearmedicinsk studieretning Modulbeskrivelse 10N Nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. november 2015 1 Forord Studieretningen er udviklet og udbudt af Metropol og University College Lillebælt. Modulbeskrivelse er primært tænkt

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kirurgisk afdeling 251

Kirurgisk afdeling 251 BILAG 1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE AF KIRURGISK AFDELING 251 Praktiksted Adresse Telefon 79 18 23 41 (urologi) 7918 2741 (gynækologi / mammae) Praktikvejleder Dato 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Medicinsk Ambulatorium SVS Grindsted Engparken 1, 7200 Grindsted Telefon Ellen Nielsen 79 18 35 37 eller Mobil: 51 18

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning Modulbeskrivelse modul 4 Overgangsordning Efteråret 2016 1 1.0 Generelt Deltagelse i undervisningen på modulet forudsætter, at den studerende har fulgt undervisning i modul 1-3. 2.0 Introduktion til modulet:

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever Praktikstedsbeskrivelse for Social-og sundhedsassistentelever Neurorehabiliteringen Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9400 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af Neurorehabiliteringen 2. 2. Ledelse

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Fælleskirurgisk afd. 100, SVS, Grindsted Engparken 1, 7200 Grindsted Telefon: 7918 9100/ 7918 9101 Telefon til Uddanneses-

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Svendborg Sygehus Nyborg Sygehus Rudkøbing sygehus Radiologisk afdeling Svendborg Radiologisk afdeling Nyborg Radiologisk afdeling Rudkøbing - alle en del af OUH Juli 2013 Udarbejdet

Læs mere

Nuklearmedicinsk studieretning

Nuklearmedicinsk studieretning Modulbeskrivelse 11N Nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. November 2015 Revideret af laje november 2015 1 Forord Studieretningen er udviklet og udbudt af Metropol og University College Lillebælt.

Læs mere

3. Modulbeskrivelse. Gældende pr. 1. september Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 3. Marianne Gellert 2010

3. Modulbeskrivelse. Gældende pr. 1. september Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 3. Marianne Gellert 2010 3. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2008 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske vejledere i forhold til

Læs mere

Nationale strategier for Radiografuddannelsen i Danmark 2012-2013

Nationale strategier for Radiografuddannelsen i Danmark 2012-2013 Nationale strategier for Radiografuddannelsen i Danmark 2012-2013 Uddannelse til Professionsbachelor i Radiografi Radiografuddannelsen i Danmark varetages af tre uddannelser ved henholdsvis Professionshøjskolen

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Thava Imaging Åbenrå

Praktikstedsbeskrivelse. Thava Imaging Åbenrå Praktikstedsbeskrivelse Thava Imaging Åbenrå Indhold Afdelingens organisatoriske indplacering og tilhørsforhold... 3 Afdelingens ledelsesopbygning og struktur... 3 Afdelingens fagprofessionelle ramme...

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret.

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Introduktion I dette dokument beskrives rammerne, pædagogiske overvejelser, struktur, formelle krav og fremtidige perspektiver

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Organisering af Radiografuddannelsen på Rigshospitalet

Organisering af Radiografuddannelsen på Rigshospitalet Organisering af Radiografuddannelsen på Rigshospitalet Baggrund Uddannelsen til professionsbachelor i radiografi er normeret til 3 ½ studenterårsværk svarende til 210 ECTS point, er opdelt i semestre og

Læs mere

Hvad indebærer det at være klinisk underviser/klinisk undervisningssted for ergoterapeutstuderende?

Hvad indebærer det at være klinisk underviser/klinisk undervisningssted for ergoterapeutstuderende? Hvad indebærer det at være klinisk underviser/klinisk undervisningssted for ergoterapeutstuderende? Indholdsfortegnelse Indledning Rammer for den kliniske undervisers funktioner Den kliniske undervisers

Læs mere

Særligt ansvar indenfor Sundheds-IT-systemer

Særligt ansvar indenfor Sundheds-IT-systemer Særligt ansvar indenfor Sundheds-IT-systemer Som særlig ansvarlig for Sundheds-IT-systemer varetagers en funktion for organisationen, som ikke umiddelbart kan overføres fra en medarbejder til en anden.

Læs mere

A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 12. MODUL

A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 12. MODUL Rev 15. juni 2012 GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 12.

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 3. april 2003 2-15-3-3-03 Jan Greve jag@ag.aaa.dk 8944 6410 Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd,

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon 79 18 31 23 Endokrinologisk Ambulatorium 552 Haraldsgade 7A, Sydvestjysk Sygehus, 6700 Esbjerg E-mail Uddannelseskonsulent

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på øre - næse - hals afdeling 263 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 263: 7918 2781 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Afdeling 300, Neurorehabiliteringen Grindsted Engparken 1, 7200 Grindsted Klinisk sygeplejelærer Klinisk vejleder Malene.Dreier@svs.regionsyddanmark.dk

Læs mere

Underviserdag 2011 Workshop God klinisk uddannelse

Underviserdag 2011 Workshop God klinisk uddannelse Tema 1: Anerkendelse klar feedback 1. Hvordan kan I skabe et miljø baseret på anerkendelse og klar feedback i den kliniske uddannelse? Ad 1. Den bioanalytiker, som den studerende er sammen med, inddrages

Læs mere

Rammer for læring til sygeplejestuderende

Rammer for læring til sygeplejestuderende Rammer for læring til sygeplejestuderende i klinisk uddannelse på OUH Vælg farve KFIU - Uddannelse og kompetenceudvikling Velkommen til klinisk undervisning på OUH Velkommen til OUH som sygeplejestuderende.

Læs mere

Modulbeskrivelse 11N. Nuklearmedicinsk studieretning

Modulbeskrivelse 11N. Nuklearmedicinsk studieretning Modulbeskrivelse 11N Nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. september 2012 Forord Studieretningen er udviklet og udbudt af Metropol og University College Lillebælt. Modulbeskrivelse er primært tænkt

Læs mere

Afdelingens organisatoriske indplacering og tilhørsforhold

Afdelingens organisatoriske indplacering og tilhørsforhold Praktikpladsbeskrivelse 2012 Billeddiagnostisk Afdeling Hospitalsenheden Horsens og Sundhedscenter Skanderborg Afdelingens organisatoriske indplacering og tilhørsforhold Hospitalsenheden Horsens Billeddiagnostisk

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Nefrologisk Ambulatorium 244 Finsensgade 35, 6700 Esbjerg Telefon 79 18 22 58 E-mail Udannelseskonsulent Klinisk vejleder

Læs mere

UCSJ Bioanalytikeruddannelsen

UCSJ Bioanalytikeruddannelsen UCSJ Bioanalytikeruddannelsen Tillæg til den nationale studieordning Uddannelsen til Professionsbachelor i Biomedicinsk Laboratorieanalyse Gældende fra september 2015 1 Indholdsfortegnelse UDDANNELSENS

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Medicinsk Sengeafsnit Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9202 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRÆSENTATION

Læs mere

Kirurgisk afdeling 251

Kirurgisk afdeling 251 BILAG 1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE AF KIRURGISK AFDELING 251 Praktiksted Adresse Telefon 79 18 23 41 (urologi) 7918 2741 (gynækologi / mammae) Praktikvejleder Dato 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Januar Februar marts April Maj Juni August September Oktober November December Uddannelsesudvalg

Januar Februar marts April Maj Juni August September Oktober November December Uddannelsesudvalg Årshjul for Radiografuddannelsens samarbejdsfora Januar Februar marts April Maj Juni August September Oktober November December Uddannelsesudvalg EasyViz Uddannelsesudvalg Uddannelsesseminar SLB-UCL Dialogmøde

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Gastroenterologisk afdeling 252 Adresse Telefon 79 18 23 32 og 79 18 32 16 Finsensgade 35, 6700 Esbjerg E-mail: { HYPERLINK "mailto:tina.kjolby.hansen@rsyd.dk"

Læs mere

Radiograf uddannelsen Modul 10 + 11 Vejle Sygehus

Radiograf uddannelsen Modul 10 + 11 Vejle Sygehus Radiograf uddannelsen Modul 10 + 11 Vejle Sygehus Uddannelsessted: Stråleterapien Sygehus Lillebælt Præsentation af Stråleterapien, Vejle Sygehus Stråleterapien og Medicinsk Fysik gennemfører årligt 23.000

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 23. august i Odense den 30. august i Svendborg Bekendtgørelse om uddannelsen

Læs mere

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Ældreområdet Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Klinisk undervisningssted Ældreområdet Hjemme Sygeplejen Billund Kommune Adresse Nygade 29 7200 Grindsted Telefon Teamleder Ann

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Klinisk undervisningssted (betegnelse, adresse, by, hoved tlf. nr.) Link til hjemmeside Leder af klinisk undervisningssted (fulde navn, titel, direkte telefon,

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

Reformer, uddannelses - og erhvervsfaglige krav

Reformer, uddannelses - og erhvervsfaglige krav Bilag 1. Reformer, uddannelses - og erhvervsfaglige krav Erhvervsfaglige krav social- og sundhedsuddannelserne og sygeplejerskeuddannelsen Ændringerne i uddannelserne afspejler samfundsudviklingen og behovet

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 6. Modul 6. Gældende pr. november KBHA Eksamensbekendtgørelse rettet

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 6. Modul 6. Gældende pr. november KBHA Eksamensbekendtgørelse rettet Gældende pr. november 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Introduktion til modulet... 4 2. Modulets fokusområde... 4 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 4 3.1 Fordeling af klinisk og

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk afd. 13 25/5 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold.

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold. Neonatalafsnittet (08-3) er et

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon Ellen Nielsen 79 18 35 37 eller Mobil: 51 18 24 86 Afdelingen 79 18 38 80 Uddannelseskonsulent Klinisk vejleder

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Ortopædkirurgisk Ambulatorium og Skadeklinik, SVS Grindsted. Adresse Telefon til afdelingen: 79188285 / 79189565 Engparken 1,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdelingen: 79 18 95 65 Ortopædkirurgisk Ambulatorium og Skadeklinik, SVS Grindsted. Engparken 1, 7200 Grindsted

Læs mere

Beskrivelse af klinisk undervisningssted Lokalpsykiatri Varde Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk afdeling Esbjerg Ribe

Beskrivelse af klinisk undervisningssted Lokalpsykiatri Varde Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk afdeling Esbjerg Ribe Beskrivelse af klinisk undervisningssted Lokalpsykiatri Varde Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk afdeling Esbjerg Ribe Ringkøbingvej 34, 3. sal, 6800 Varde Tlf. 9944 6850 Udarbejdet af: Personaleleder

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb Forløb for modul 11 og 12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb 01-09-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til ortopædkirurgisk amb: 7918 2320 Telefon til Uddannelses og udviklingssygeplejerske: 7818 3537 Uddannelses

Læs mere

Klinisk periode Modul 6

Klinisk periode Modul 6 Klinisk periode Modul 6 4. Semester Ortopædkirurgisk ambulatorium SVS, Grindsted 1 Velkommen som 6. modul studerende Vi vil gerne byde dig velkommen som sygeplejestuderende. De næste sider skal ses som

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Procedure og grundlag for godkendelse af kliniske undervisningssteder for Jordemoderuddannelsen, University College Nordjylland, UCN

Procedure og grundlag for godkendelse af kliniske undervisningssteder for Jordemoderuddannelsen, University College Nordjylland, UCN Procedure og grundlag for godkendelse af kliniske undervisningssteder for Jordemoderuddannelsen, University College Nordjylland, UCN Proceduren er gældende fra 1. januar 2013. Indhold Indledning Procedure

Læs mere

UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H

UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H Køge Sygehus Lykkebækvej 1 4600 Køge INDHOLD: Præsentation af Ortopædkirurgisk Afdeling side 3 Ortopædkirurgisk afdelings organisation side 3 Målsætning og værdigrundlag

Læs mere

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen Obligatorisk Beskrivelse fokuserer på kvalitetssikring inden for den bioanalytiske praksis, etik samt kontakt med patient og/eller donor. Undervisningen på modul 4 foregår på UCL i de første to uger og

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet Modul 9RN Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. 1.februar 2012 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS på modulet... 4 4.

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 261: 79 18 21 57 Telefon til uddannelses og udviklingssygeplejerske 78 18 35 37 Uddannelses og udviklingssygeplejerske

Læs mere

Skabelon for etablering af lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelserne på Fyn

Skabelon for etablering af lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelserne på Fyn Skabelon for etablering af lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelserne på Fyn Overordnet ramme for etablering af evalueringspraksis: Når de kliniske uddannelsessteder,

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd Formål: Forskningstræningen skal bidrage til at opbygge og styrke kompetencer til, at speciallægen selvstændigt kan opsøge, vurdere og

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING 2. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL 4 GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE TIL

Læs mere

Introduktionsprogram

Introduktionsprogram Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje Andet intensivt afsnit Opvågningsafsnittet Introduktionsprogram Pædagogisk arbejdsgruppe/januar 2011 Side 1 af 7 1 INDLEDNING Dette introduktionsprogram

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Modul 7. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen,

Modul 7. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen, Modul 7 Gældende efteråret 2016 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og læringsudbytte...

Læs mere

FAM-Behandlermodul i Akutsygepleje

FAM-Behandlermodul i Akutsygepleje FAM-efteruddannelse FAM-Behandlermodul i Akutsygepleje En sundhedsfaglig diplomuddannelse til sundhedsprofessionelle i FAM akutmodtagelse sundhedsprofessionelle AKUTSYGEPLEJE FAM klinik case sundhedsfaglig

Læs mere

Gastroenterologisk afdeling 252. Dorit Jensen, Lisbeth Laustsen og Karen Jørgensen.

Gastroenterologisk afdeling 252. Dorit Jensen, Lisbeth Laustsen og Karen Jørgensen. BILAG 1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE AF GASTROENTEROLOGISK AFDELING 252 Praktiksted Adresse Telefon 79 18 23 32 (Parenkymkirurgi) og 79 18 3216 (Gastromedcin) Gastroenterologisk afdeling 252 Finsensgade 35,

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Radiologisk afdeling OUH, Odense September 2013 Udarbejdet af klinisk uddannelsesansvarlige radiografer Saeed Bahrami & Lars Jensen Indholdsfortegnelse Forord --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere