Repræsentantskabsmøde lørdag den 5. marts 2016 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Repræsentantskabsmøde lørdag den 5. marts 2016 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens"

Transkript

1 Repræsentantskabsmøde lørdag den 5. marts 2016 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød alle velkommen, herunder specielt velkommen til formanden for Danmarks Cykle Union Henrik Jess Jensen, Niels Hansen fra DMC og DMU s nye Generalsekretær Jonas Nygaard. Herefter gav formanden ordet til Jonas Nygaard, Generalsekretær DMU, for oplæsning af de fremmødte klubber til DMU Repræsentantskabsmøde Antal af fremmødte stemmeberettigede klubber: 57 ud af i alt 98 klubber. 2.) Valg af dirigent og stemmetællere Henrik Nørgaard, blev indstillet til dirigent af Hovedbestyrelsen og valgt uden modkandidater. Bjarne Fjord og Svend Panse blev indstillet og valgt til stemmetællere. Dirigenten konstaterede at repræsentantskabsmødet var indkaldt rettidigt i såvel MotorBladet som på DMUsport.dk. Desuden blev det konstateret at materialer til klubberne var udsendt rettidigt jf. DMU vedtægter. Herefter blev ordet givet videre til Jørgen Bitsch, DMU-formand, for gennemgang af HB`s beretning for året ) HB`s beretning til godkendelse Jørgen Bitsch, Formand DMU: Det er mig endnu engang en stor glæde at byde jer alle velkommen til DMU s Repræsentantskabsmøder Som sædvanlig ser vi alle frem til en god dag med fokus på 2015, men vigtigere at kigge fremad og sikre DMU s fortsætte udvikling. Fra DMU s Hovedbestyrelse vil vi endnu engang gerne takke alle klubberne, alle de mange frivillige og alle de aktive som har gjort endnu en stor indsats for klubberne og DMU og for vores sport. Året 2015 har jo endnu engang budt på mange udfordringer og ikke mindst i DMU s organisation er der sket væsentlige ændringer som jeg vender tilbage til. Endnu engang et stort velkommen til Jonas Nygaard som vores nye Generalsekretær og jeg er personligt helt sikker på at I vil møde Jonas gennem året og ikke mindst at Jonas vil være med til at sikre udviklingen af DMU. D M U R e p r æ s e n t a n t s k a b s m ø d e S i d e 1 15

2 Dødsfald Desværre har der jo også gennem året været dødsfald som vi også markerer: Arne Pander døde i maj 2015, 83 år gammel Arne blev en speedwaylegende, som kørte lige op mod de allerbedste speedwaystjerner. Fra 1958 til 1968 kørte han på speedwayholdet Oxford Cheetahs, hvor han ofte kørte flest point hjem, men før det havde han debuteret som speedwaykører i 1953 på Hem Odde-banen. Pander blev danmarksmester i 1956 og i I 1957 blev han både danmarksmester i 250cc og i 500cc special. Jeg vil gerne bede jer alle rejse jer og mindes de Arne Pander med 1 minuts stilhed. TAK Året 2015 Jeg vil starte med at trække lidt hovedpunkter frem fra 2015 inden vi kigger på 2016 og frem mod 2020, men først og fremmest lidt om de sportslige resultater. Sportslige Resultater - Talentudvikling Når vi ser samlet på de danske resultater i 2015 kan vi kun være tilfredse. Ikke kun på vores elitekørere men specielt også når vi ser på talenterne som for alvor er ved at markere sig. I den erkendelse af at vi i DMU og Danmark har begrænsede muligheder for udvikling af vores elite har alle vores grene har gennem de senere år flyttet fokus endnu mere på talentudviklingen. Dette er ved at bære frugt i både MotoCross, Trial og Road Racing hvor der i alle grenene er en rigtig positiv udvikling. Speedway og BMX har i været år fokuseret på både elite og talentudviklingen og i Speedway har der i de seneste 3 år igangsat mange nye tiltag. BMX er på vej mod OL igen som vi naturligvis alle forventer os rigtig meget af. Vi vil senere komme ind på den økonomiske satsning indenfor dette område, som jo skal ses i sammenhæng med støtten fra Team Danmark samt DMU s generelle strategi. HB er fortsat af den holdning at elite skaber sammenhold og breddeaktiviteter skaber tilgang som fremgår af teksten I ser. DMU Vision 2020 DMU s Vision 2020 er jo som bekendt godkendt, men er også et dokument der gennem året bearbejdes og justeres løbende. Det er vigtigt at dette ikke bliver et statisk dokument, men løbende bearbejdes. DMU s Vision 2020 danner den røde tråd gennem alle vore primære aktiviteter i Hovedbestyrelsen og i den enkelte sportskommission. Som I også vil høre senere vil dette dokument og tilhørende aktiviteter blive endnu vigtigere i de kommende år. Sikkerhedsaktiviteter Sikkerhed vil altid være et højt prioriteret område selvom vi dyrker en ekstrem sport, med de store risici som vi alle ved der er. Der kommer løbende tiltag forhandlere og leverandører og det kan være svært at følge med i hvad der er det mest sikre udstyr vi kan anvende. Ligeledes forandrer banerne sig jo løbende. De skal være mere udfordrende, mere spændende for den aktive men også for publikum. Og publikum de vil være så tæt på banen som muligt for at kunne mærke atmosfæren. D M U R e p r æ s e n t a n t s k a b s m ø d e S i d e 2 15

3 Alt dette er svært at styre, men ikke desto mindre skal vi styre det og konstant være på forkant med mulige risikoer som vi på den ene eller anden måde kan forebygge. Det er vores ansvar som ledere i DMU og i alle klubberne som jo har den daglige drift. Vi skal gribe ind inden det går galt og ikke når det er gået galt. Men dette bringer mig også ind på et andet område som for alvor har taget fart i 2015 og som kan have en stor sikkerhedsmæssig konsekvens. Nemlig private Motocross Baner indendørs såvel som udendørs. Der er mange aspekter der skal tages hensyn til og vi vil fra DMU s Hovedbestyrelse sikre at vi får taget den rigtige beslutning som er til bedst mulig gavn for sporten og sikkerheden. Vi vil fra DMU gøre vores bedste for at etablere et samarbejde med ejerne af disse baner således at DMU kan syne dem og de lever op til vores reglement omkring sikkerhed. Fremadrettet vil det være sådan at vores licens kun gælder på baner der er synet af DMU eller et andet land under FIM. Medlems- og Licensudvikling 2015 Økonomi Det har været et godt år som det fremgår af Årsrapporten og der er som beskrevet et tilfredsstillende overskud, som også vil være i den størrelsesorden der vil blive arbejdet med i de kommende år. Når det så er nævnt står DMU overfor at BMX forlader os og det giver naturligvis en del økonomiske tiltag og ideer som skal sikre at DMU s økonomi fortsat er sund. Arbejdet er sat i gang og for nuværende er vi i god kontrol. Øvrige primære aktiviteter 2015 Fair Play aktiviteter DMU s egen maskot FAIRTON blev født i 2015 E-Learning kørere har muligheden (konkurrence og fokus på sikkerhed, førstehjælp og anti-doping) Ny licensstruktur ATK BMX og Speedway er afsluttet Sponsorarbejdet med 24MX Miljøaktiviteter Internationale Samarbejde DMCU Sagen og Konkurrencestyrelsen DMU s Administration I 2015 måtte vi desværre også sige farvel til Kenneth Majkjær som General Sekretær for DMU. Dette var naturligvis efter mange overvejelser, men for at sikre den bedst mulige udvikling for DMU i de kommende år mente vi at det nu var tid til en anden profil. Processen blev sat i gang i maj 2015 og 1. januar 2016 startede Jonas Nygaard som General Sekretær for DMU. Vi er rigtig glade for at Jonas sagde ja tak og kan allerede nu mærke en positiv forskel i de mange nye tiltag som der arbejdes med på kontoret. Alt sammen så vi som klubber og frivillige ledere kan få det nemmere og sjovere. Endnu engang velkommen til Jonas. DMU 2016 og kommende år Når vi kigger fremad og specifikt på 2016 er der en del udfordringer som sædvanlig. Som hovedorganisationen skal vi lytte, tage nye tiltag, effektivisere, bruge færrest mulige lønkroner og ikke mindst være på forkant med udviklingen og forventningerne fra vores medlemmer. D M U R e p r æ s e n t a n t s k a b s m ø d e S i d e 3 15

4 Vi skal være omstillingsparate forstå hvad vores kunder og medlemmer vil have og hvad det øvrige samfund for øvrigt forventer. Samfundet ændrer sig hele tiden omkring os som individelle personer og familier ændrer vi os og alt dette må og skal vi tage højde for i DMU og ikke mindst sikre at vi ikke kommer bagud. Men alt dette er klubberne også en meget stor del af, og vi må jo også alle erkende at vi ikke kan gøre alle tilfredse. Den måde vi arbejder på i dag er nødvendigvis ikke den bedst mulige, men det er jo noget vi kender og er vant til så for nogen kan det også føles farligt at tage fat på nye områder. Klubberne skal også være omstillingsparate og tage de nye muligheder til sig. I de senere par år har vi arbejdet meget med IT udviklinger for at gøre livet lettere for klubberne og DMU s administration, og dette er naturligvis noget vi vil fortsætte med i de kommende år. Et af disse tiltag er jo klubportalen hvor Hovedbestyrelsen har besluttet at alle klubber skal være med fra 1. januar Dette kan for nogen godt virke som en meget forkert beslutning, og jeg har da også set en mail eller tre efter vores HB referat udkom med konstruktive kommentarer omkring beslutningen. Vi arbejder videre efter vores plan da vi er helt sikre på at dette er til fordel for alle når først alle får den nødvendige viden om hvordan systemet fungerer og hvilke muligheder der findes. Dette er ikke for at genere klubberne, men for at hjælpe og udvikle et system som er gratis og bliver vedligeholdt af DMU. I skal også huske på at der er en løbende udskiftning i alle klubberne og det skal ikke være personafhængigt hvordan den daglige drift kører, men en effektiv og automatisk proces. Vi er nu konkret gået ind i en indsamlingsfase omkring nødvendige justeringer i programmet og der planlægges ligeledes kurser i løbet af året. DIF er ved at indføre en mindre paladsrevolution vil nogen sige i form af en ændret fordelingsnøgle. DMU modtager hvert år ca. 3 mio kroner for DIF så det er naturligvis en meget vigtig post for DMU. Overskriften for DIF er som det fremgår Mere Idræt for Pengene og dette skal helt ud i forbundene og klubberne. Processen indtil nu har været rigtig god og fra DMU s side er vi meget forventningsfulde til det videre forløb, hvor den endelige beslutning skal tages sidst i april. Jeg vender tilbage til yderligere kommentarer og konsekvenser senere. Som bekendt vender vi tilbage til DMU Vision 2020 og prioriterede aktiviteter for 2016 / Men jeg vil alligevel tage lidt forskud på glæderne her i min beretning. Som alle jo ved, er dette sidste Repræsentantskabsmøde hvor BMX deltager. Dette er jo noget af en milepæl for både BMX men også DMU. DMU har været med til at introducere BMX I Danmark, været med til 2 OL og forventelig også en tredje og sammen med klubberne udviklet sporten til et meget højt Internationalt niveau men samtidig også sikret en bred social fokus. Mange ting er allerede ved at ændre sig og der kommer jo endnu flere ændringer og justeringer efterhånden som vi nærmer os På DMU s vegne vil vi fortsat sikre business as usual gennem 2016 også selv om vi alle ved der er mange punkter der skal afklares med DCU i de kommende måneder. Jeg kan også forsikre at vi fra D M U R e p r æ s e n t a n t s k a b s m ø d e S i d e 4 15

5 politisk side og fra administrationen vil gøre alt hvad vi kan for at sikre den bedst mulige overgang til DCU for BMX. Fra DMU s side og undertegnede vil jeg gerne takke alle fra BMX - ingen nævnt ingen glemt for jeres store indsats som frivillige ledere og jeres høje ambitionsniveau. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med jer og jeg er sikker på at når vi står her igen i 2017 vil der være et stort hul som skal udfyldes. Men som det altid er her i livet opstår der nye muligheder og det er også tilfældet denne gang. Denne gang er der opstået en mulighed for e-sport med cykler nærmere bestemt mountainbike med motor. UCI har sagt nej til at have noget med motorer at gøre og det er blevet overdraget til FIM. FIM er nu ved at udarbejde tekniske regler osv som vi herefter kan anvende og som det fremgår, er der en voldsom stigning i antallet af disse cykler. Ligeledes er der rigtig mange muligheder for at nå en ny målgruppe og hele familien kan også deltage i dette. Vi har derfor besluttet i HB at nedsætte et el-sportsudvalg under HB, som dels vil arbejde med den enkelte sportskommission om de nuværende kendte muligheder, men også udarbejde forslag til hvordan vi kommer i gang med disse nye muligheder med cyklerne. Vi har også i mange år talt om et at få genetableret et mere officielt samarbejde med DASU, som vi trods alt har en hel del fællesinteresser. Vi har afholdt møde med Formanden og Generalsekretæren fra DASU og er enige om at vi genetablerer det officielle samarbejde og det første område er omkring Miljø og en Erhvervsforening som kan tiltrække sponsorer osv. Jeg er sikker på at timingen for at genetablere dette samarbejde er godt og jeg ser frem til samarbejdet. Fairplay vil fortsæt være en af grundstenene i vores daglige fokus. Vi skal sikre at det er en sjov sport. De aktive, forældrene og alle der ellers har interesse i vores sportsgrene skal have en god oplevelse hver gang man kommer ud til en træning, et løb eller et andet arrangement i DMU. Det kan vi hjælpe hinanden med og ikke mindst huske hinanden på det når vi måske lige har brug for en time-out efter et hårdt heat for den aktive og forældrene. Vi vil ikke acceptere usportslig optræden og vil naturligvis fortsætte vores uddannelse af dommere, stævneledere og de frivillige til at håndtere en eventuel situation inden det bliver til en konflikt. Der er naturligvis mange andre aktiviteter som der fokuseres på i 2016 og 2017, men disse vender jeg tilbage til under punktet om DMU s strategi. Afsluttende bemærkninger Dette var min beretning for i år. Jeg vil her til sidst rette en stor tak til mine kollegaer i Hovedbestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde gennem året. Ligeledes en stor tak til alle sportskommissionerne og alle jer der er medlem af ét af vores mange udvalg og bidrager med jeres engagement, viden og interesse for DMU s udvikling, En stor tak til DMU s Administration for jeres store indsats gennem året som i 2015 og jeres støtte gennem ændringer som vi har foretaget. D M U R e p r æ s e n t a n t s k a b s m ø d e S i d e 5 15

6 Til sidst en tak til jer alle i klubberne det er altid en god og positiv oplevelse at møde jer gennem året og ikke mindst tak for jeres store indsats uden jer ville der ikke være noget DMU og husk det SKAL VÆRE SJOVT. God sæson til jer alle. Bemærkninger til Beretningen: Annette Vesterskov, Fjelsted Speedway Klub: Der ligger en folder og noget som er overstreget med gult, det er fantastisk at I synes at vide hvad der er bedst for alle os, når I ikke har spurgt. Det er et fint tiltag, på den facon at det skal være et tilbud, det der med tvang kommer man ingen vegne med. I Speedway i hvert fald de klubber som ligger tæt på os, har jeg snakket med nogle af dem og de er ikke specielt tilhængere. Enkelte medlemmer betaler et lille beløb for at komme i klubben gange, og det gør det sværere for dem med det nye klubmedlemskabs system. Jeg vil gerne knytte en kommentar til El-sport, måske det kunne være interessant for Speedway klubberne, nogle har lidt plads, og de støjer ikke så det er jeg interesseret i at høre mere om. Erling Kristiansen, Hadsund Motorklub: Først tak for en god beretning Jørgen, jeg ved det ikke altid er nemt at sidde i en hovedbestyrelse, men jeg synes I gør et godt stykke arbejde. Men, jeg har et spørgsmål til Fairplay, når man ser TV, er der desværre en ambassadør som tegner DMU og det er ikke altid han opfører sig ordenligt. Jeg vil derfor gerne høre om man vil tage en snak med Nicki Pedersen omkring dette. Det bliver sendt over hele verden. Den anden ting er noget med sikkerhed 34.4 Halskrave, alle i MX skal bære halskrave, men ikke i Speedway, jeg vil gerne henstille til at man retter op så at de samme regler gælder for alle. Jørgen Hahr, Nordvestjysk Motocross Klub: Jeg vil gerne snakke lidt om visionen, der står at DMU skal skabe bedst mulige rammer for motor og BMX klubber. HB er tilfreds med deres organisation, er det også det man er ude i klubberne. Udvikler vi vores kørere, så de er attraktive for Team Danmark? Bliver omkostningerne for vores kørere mindre i fremtiden. Vi skal alle sammen udvikle os og blive bedre, men det kan man ikke gøre uden penge, har vi i DMU et attraktivt produkt, som andre er interesseret i. Understøtter DMU klubbernes behov, er klubseminaret et værktøj til at øge effektiviteten og dynamikken. Er der reelt en 3 deling mellem HB, SK og SU eller er der reelt en HB bestående af 3 mand, og resten er vel nok dem som laver det hele i virkeligheden. Spørgsmålet er om den her HB som selv synes er fantastisk, bliver der lyttet til os? Henrik Nørgaard, Dirigent: Mon vi ikke skal have kommentarer, til de 3 indlæg her, de var fyldige med en masse spørgsmål. Jørgen Bitsch, Formand DMU: Tak for kommentarerne, jeg skal gøre mit bedste for at svare på jeres spørgsmål. Annette tak for din kommentar, hvis jeg skal tage mine egne erfaringer- så prøvede jeg tidligere licens og klubsystemet da jeg skulle melde min søn ind i klubben, og der var nogle udfordringer. Om det er tvang eller hvad, så er det en beslutning som vi i HB har taget, som kan være med til at støtte og hjælpe klubberne i deres arbejde. D M U R e p r æ s e n t a n t s k a b s m ø d e S i d e 6 15

7 El sport positivt, når vi begynder at arbejde med det vil der være mange gode muligheder. Og det vil vi arbejde mere med i fremtiden. Erling, tak for dine kommentarer, det er klart at denne problematik bliver drøftet fra tid til anden. Vi kan diskutere om der kan gøres noget. Fx havde vi kørermøde for ikke mange uger siden, vi har diskuteret det med BSI, med Paul Bellamy og hvordan vi kan løse dette. Udfordringen er at Nicki også er det absolut bedste kort i hele deres markedsføring. Så desværre er der brug for dem som skejer ud, men vi skal nok tage en snak med Nicki løbende og få det italesat. Halskrave, alle ved vi har indført det i DMU for år tilbage og det vi har indført er det vi gør. FIM arbejder på en rapport, hvad man anbefaler i de enkelte grene og vi laver ikke om det på før vi har fået de overordnede tilbagemeldinger fra FIM. Tak for dine kommentarer Jørgen Hahr, det er interessante inputs og at spørge om repræsentantskabet er tilfreds med HB. Som du kan se af de næste punkter, er der jo valg og hvis man er utilfreds med noget er det en mulighed for at stille op. Dette har så ikke været tilfældet i denne omgang. Men én ting jeg vil stå på mål for: Vi er altid åbne for en dialog, så det er jeres ansvar at komme med kommentarer og inputs - men det kræver at I kommer med disse kommentarer og inputs. Jeg mener at HB er effektiv og dynamisk, desværre er der kun 45 min til at informere om alle de ting vi arbejder med. Men tiden gør nogle gange at vi ikke når hele vejen rundt. Men vi arbejder på alle disse ting og i forhold til Visionsplanen kan I se alle de områder som vi berører i løbet af året. Sidste ting omkring elite udvikling, hænger det sammen ude i klubberne. Det er præcis derfor at ATK er kommet, det er en rød tråd for at arbejde med C-køreren som lige er kommet ind i klubben til man bliver Nicki 1 eller Nicki 2, og vi arbejder på at få implementeret det ude i klubberne i Speedway og efterfølgende forventer vi Motocross til næste år. Henrik fra Vissenbjerg Bred Motor Klub, Mini Speedway. Vi har ikke problemer med at udstede licens, det drejer sig om at DMU kan opkræve medlemskab igennem klubmedlemskabssystemet. Vi har nogle ældre medlemmer, som ikke kan tegne licens igennem dette system, hvordan sikrer vi at disse medlemmer kan betale på en anden måde. Poul Nyrup, Aarhus Motorklub Jeg har selv haft denne bekymring, når jeg ser det øverste felt på dokumentet, så har jeg fundet min løsning til hvordan mine gamle medlemmer som støtter klubben kan få medlemskab af klubben. Det glæder mig at se at DMU og DASU har lavet et samarbejde. Vi har den udfordring at der er 3 baneejere som ejer asfalten, og vi håber at vi kan komme lidt nærmere mere køretid. Kunne man tage dette med som et punkt i samarbejdet med DASU som et punkt udover miljø og erhvervsklubben. Derudover har man lufthalskraver som en airbag, jeg håber derfor ikke at man sætter krav om faste halskraver til RR. Annette Vesterskov, Fjelsted Speedway Klub Det undrer mig at man kan diskutere ting som allerede er besluttet. Det skal være før man tager en beslutning. Forsikring, den nuværende forsikring dækker ikke tilstrækkeligt. Lige nu er den med grænse 30% invaliditet. Hvis det er nogen ubekendt er jeg assurandør og har arbejdet med dette i mange år. Jeg vil gerne hjælpe med at kigge på den rigtige forsikringsdækning i DMU. D M U R e p r æ s e n t a n t s k a b s m ø d e S i d e 7 15

8 Udfordringen er dem som er speedway kørere, dem selv, deres grej derhjemme og deres grej i bilerne. Jeg tænker der er nogle MX som kunne have det samme problem. Der skal kigges på at vi har den rigtige forsikringsdækning, specielt hvis det er et barn som er under 18 år, der er ganske givet farlig sport, men hvis der er løn/sponsorindtægter over årligt, er der ikke dækning. Problemet er mængden, den ulykkesforsikring skal dækkes fra min. 10% invaliditet, så der skal kigges på dette. Noget andet er halskraver, hvorfor er de professionelle ikke under samme regler for halskraver. Der må være ens retningslinjer. Jørgen Bitsch, Formand DMU Tak for de nye kommentarer, Henrik, når man betaler igennem klubmedlemskabsportalen så bliver pengene udbetalt hver uge. DMU skal ikke være en bank - det skal være en hjælp til driften i klubberne og aflaste med opgaver. Poul Nyrup, godt punkt omkring baneejerskab i DASU. Der er nogle interessant udfordringer, det er et godt punkt som vi tager med i baglommen, vi løser det nok ikke i 2016, men det er taget op i bestyrelsen i DASU og vi arbejder med det. Annette, det er et specielt eksempel og det vil altid være en udfordring. Så vidt vi kan se er invaliditetsgraden 15 %, men hvis du ønsker det mere uddybende er du velkommen til at kontakte Ole Hansen (Hovedbestyrelsen), som er ansvarlig for forsikring i DMU. Jørgen, jeg kommer tilbage omkring tallene under regnskabsberetning. Henrik Nørgaard, der er ikke flere kommentarer til beretningen, ser jeg - men konstaterer, at Niels Hansen forventeligt har et lille indlæg. Niels Hansen, DMC Tak for ordet, jeg måtte desværre opleve ikke at kunne deltage i FIM forårsmøde for første gang i år, pga. sygdom. Men jeg håber at stadig kunne være aktiv og tage del i sporten. I 2019 skal vi i Roskilde afholde FIM Rally som vi havde i Aalborg i Vi håber at de klubber i DMU som ligger i nærhed af Roskilde vil hjælpe som deltagere og hjælpere og andre ting. På det politiske plan i DMC, har vi taget det roligt i men noget af det DMC arbejder for er, at reglerne for motorcykelkørekort i DK kommer til at ligne reglerne i andre lande som Sverige, Norge, Finland, Tyskland. El Motorcykler, interessant! Man må ikke køre med motor i nationalpark Thy, men til gengæld må du gerne køre med el motor i nationalpark Thy. Derudover findes der en svensker som har undersøgt samspil mellem motorcykler og naturen og det er faktisk positivt for flora og fauna, men desværre har det ikke indvundet indpas i Danmark endnu. Visionerne i DMU kommer ikke i år, men vi nærmere os og der begynder at komme en god dialog på Touring siden. Tak til DMU, til HB, klubberne og sekretariatet og jeg ser frem til samarbejdet med Jonas og den øvrige stab. Det har været et hårdt forår, men jeg fik måske en forsmag på det juleaften i kirken, hvor en telefon ringede og en kvinde febrilsk tog telefonen og sagde åh gud er det dig. Herefter sagde præsten, når du er færdig må jeg så låne ham. D M U R e p r æ s e n t a n t s k a b s m ø d e S i d e 8 15

9 Henrik Nørgaard, Dirigent: Beretningen blev sat til afstemning ved håndsoprækning. Ingen stemte imod. Beslutning: Beretningen var herefter godkendt. 4.) Fremlæggelse af revideret regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår til godkendelse Jørgen Bitsch, Formand DMU: Gennemgik hovedtal for det afsluttede regnskabsår, på baggrund af den udsendte årsrapport DMU tegner sig samlet for et overskud på 246tkr i 2015, heraf 368tkr fra Hovedkassen. DMU`s egenkapital er på 3.600tkr. De yderligere resultater fra Sportskommissionerne blev gennemgået på sportskommissionernes repræsentantskabsmøder efterfølgende. Resultat er meget tilfredsstillende, og der er godt styr på økonomien mod Bemærkninger til Årets Regnskab: Der var ingen bemærkninger fra forsamlingen. Henrik Nørgaard, Dirigent: Regnskabet blev sat til afstemning ved håndsoprækning. Ingen stemte imod. Beslutning: Regnskabet var herefter godkendt. 5.) Behandling af indkomne forslag Forslag fra hovedbestyrelsen: Forslag 1 jf. bilag, fremsat af Hovedbestyrelsen Ole Hansen gennemgik forslag fra Hovedbestyrelsen. Og kommenterede herunder at ændringer udelukkende er omkring BMX overgang til DCU fra 1. januar 2017: Forslag til vedtægtsændringer med ikrafttrædelse d. 1/ Nuværende tekst 1 Formål 1. Unionens navn er DANMARKS MOTOR UNION, forkortet DMU. Dens formål er: 1. At fremme og udvikle motorcykel- og BMXsporten på alle niveauer ved at skabe de bedst mulige rammer for kørere, ledere, instruktører, officials og klubber 2. At danne bindeled mellem de tilsluttede Ændret tekst 1 Formål 1. Unionens navn er DANMARKS MOTOR UNION, forkortet DMU. Dens formål er: 1. At fremme og udvikle motorcykelsporten på alle niveauer ved at skabe de bedst mulige rammer for kørere, ledere, instruktører, officials og klubber 2. At danne bindeled mellem de tilsluttede D M U R e p r æ s e n t a n t s k a b s m ø d e S i d e 9 15

10 sportskommissioner, udvalg og klubber. 3. At varetage medlemmernes interesser overfor myndigheder og gældende lovgivning. 4. At arbejde for motorcykel- og BMX sporten som helhed, eventuelt også i samarbejde med andre motorsportsorganisationer. 2. Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts Forbund (DIF) og forpligter sig til at underkaste sig denne organisations til enhver tid gældende love. 3. Unionen varetager desuden de tilsluttede klubbers sportslige fællesinteresser og kontrollerer motorcykel- og BMX-sporten, samt repræsenterer som medlem af Fédération Internationale de Motocyclisme og i Union Européenne de Motocyclisme Danmarks motorcykelsportsudøvere over for udlandet samt er tilknyttet Nordic Motorsport Council (NMC). sportskommissioner, udvalg og klubber. 3. At varetage medlemmernes interesser overfor myndigheder og gældende lovgivning. 4. At arbejde for motorcykelsporten som helhed, eventuelt også i samarbejde med andre motorsportsorganisationer. 2. Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts Forbund (DIF) og forpligter sig til at underkaste sig denne organisations til enhver tid gældende love. 3. Unionen varetager desuden de tilsluttede klubbers sportslige fællesinteresser og kontrollerer motorcykelsporten, samt repræsenterer som medlem af Fédération Internationale de Motocyclisme og i Union Européenne de Motocyclisme Danmarks motorcykelsportsudøvere over for udlandet samt er tilknyttet Nordic Motorsport Council (NMC). 13 Reglementer 1. Alle motorcykelsports- og BMX- konkurrencer og alle sportslige forhold i øvrigt er underkastet de af DMU udarbejdede reglementer for almene forhold og for de enkelte sportsgrene. 2. Juraudvalget godkender, med ansvar over for Hovedbestyrelsen, Alment Reglement, og reglementerne for de enkelte sportsgrene. 3. Forslag om reglementsændringer, der berører DMU s Vedtægter, skal godkendes af DMU s repræsentantskab. BMX tilretning 13 Reglementer 1. Alle motorcykelsportskonkurrencer og alle sportslige forhold i øvrigt er underkastet de af DMU udarbejdede reglementer for almene forhold og for de enkelte sportsgrene. 2. Juraudvalget godkender, med ansvar over for Hovedbestyrelsen, Alment Reglement, og reglementerne for de enkelte sportsgrene. 3. Forslag om reglementsændringer, der berører DMU s Vedtægter, skal godkendes af DMU s repræsentantskab. 14 Sportskommissioner 1. DMU etablerer nedenstående sportskommissioner: - Motocross - Off Track - Speedway - Road Racing og Drag Racing - BMX 2. En sportskommission består af en formand, en næstformand og et bestyrelsesmedlem. På det årlige repræsentantskabsmøde for sportskommissionen vælges følgende: - Formand for en periode på 3 år, - 2 kommissionsmedlemmer for en periode på 3 år, - 1 suppleant for kommissionen for en periode på 1 år. - Formanden og de 2 kommissionsmedlemmer vælges i en turnus således at én er på valg hvert år. BMX tilretning 14 Sportskommissioner 1. DMU etablerer nedenstående sportskommissioner: - Motocross - Off Track - Speedway - Road Racing og Drag Racing 2. En sportskommission består af en formand, en næstformand og et kommissionsmedlem. På det årlige repræsentantskabsmøde for sportskommissionen vælges følgende: - Formand for en periode på 3 år, - 2 kommissionsmedlemmer for en periode på 3 år, - 1 suppleant for kommissionen for en periode på 1 år. - Formanden og de 2 kommissionsmedlemmer vælges i en turnus således at én er på valg hvert år. 21 DMU s Talent og Eliteudvalg 1. Hovedbestyrelsen udpeger Formanden for Talent og Eliteudvalget der samtidig er DMU s Talent og Elite Koordinator og medlem af Team Danmark BMF tilretning 21 DMU s Talent og Eliteudvalg 1. Hovedbestyrelsen udpeger Formanden for Talent og Eliteudvalget der samtidig er DMU s Talent og Elite Koordinator og medlem af Team Danmark D M U R e p r æ s e n t a n t s k a b s m ø d e S i d e 10 15

11 Styregruppen. 2. Ligeledes udpeges i alt 5 repræsentanter, én fra hver sportskommission, som medlemmer af Talent og Eliteudvalget. Repræsentanterne skal vælges mellem repræsentanterne der er valgt i Hovedbestyrelsen. 3. Talent og Eliteudvalget har med reference til Hovedbestyrelsen ansvaret for DMU s samlede Talent og Elitesatsning, såvel den sportslige og administrative del som de økonomiske rammer herfor. Styregruppen. 2. Ligeledes udpeges i alt 4 repræsentanter, én fra hver sportskommission, som medlemmer af Talent og Eliteudvalget. Repræsentanterne skal vælges mellem repræsentanterne der er valgt i Hovedbestyrelsen. 3. Talent og Eliteudvalget har med reference til Hovedbestyrelsen ansvaret for DMU s samlede Talent og Elitesatsning, såvel den sportslige og administrative del som de økonomiske rammer herfor. 31 Veteranmotorcykelklub Der kan direkte til DMU tilsluttes én veteranmotorcykelklub. Klubbens område omfatter alene veterankøretøjer og arrangementer af løb for sådanne, og klubben er kun stemmeberettiget i forhold dette vedrørende. Medlemmerne af veteranmotorcykelklubben kan ikke løse licens herigennem. Bmx tilretning 31 Veteranmotorcykelklub Der kan direkte til DMU tilsluttes én veteranmotorcykelklub. Klubbens område omfatter alene veterankøretøjer og arrangementer af løb for sådanne, og klubben er kun stemmeberettiget i forhold dette vedrørende. Medlemmerne af veteranmotorcykelklubben kan ikke løse licens herigennem. 36 Vedtægtsændringer 1. Ændringer af DMU s vedtægter kan foretages på et ordinært repræsentantskabsmøde såvel som ekstraordinært. Bestemmelser og ordlyd i disse vedtægter, som strider mod DIF s love, kan dog ændres af hovedbestyrelsen. 2. Til vedtagelse af ændringer kræves 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. Ligeledes skal minimum 50 % af DMU s klubber være repræsenteret. Ingen ændring i indhold. Linjeskift slettet 36 Vedtægtsændringer 2. Ændringer af DMU s vedtægter kan foretages på et ordinært repræsentantskabsmøde såvel som ekstraordinært. Bestemmelser og ordlyd i disse vedtægter, som strider mod DIF s love, kan dog ændres af hovedbestyrelsen. 2. Til vedtagelse af ændringer kræves 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. Ligeledes skal minimum 50% af DMU s klubber være repræsenteret. Ingen ændring i indhold. Trykfejl rettet (50 %) Bemærkninger til forslaget: Der var ingen bemærkninger fra forsamlingen. Henrik Nørgaard, Dirigent: Forslaget blev sat til afstemning ved håndsoprækning. De i Vedtægternes 36 anførte krav til stemmeflerhed forbindelse behandling af forslag til vedtægtsændringer konstateredes opfyldt. Ingen stemte imod. Beslutning: Vedtægtsændringsforslaget var herefter godkendt. 6.) Fremlæggelse af DMU`s strategi og primære aktiviteter for de kommende 3 år til godkendelse D M U R e p r æ s e n t a n t s k a b s m ø d e S i d e 11 15

12 Jørgen Bitsch, Formand DMU: Gennemgik materialet på slides, for de kommende 3 år. Materialet er baseret på Vision og Mission 2020, som blev godkendt på repræsentantskabsmødet I forhold til det vedtagne fra 2020 planen, blev planen gennemgået og kommenteret for status. Konkret blev følgende supplementer fremhævet: DMU er kendt som en involverende og ansvarlig organisation 2020/løbende DMU har etableret partnerships og sponsorkontrakter 2018 DMU spiller en central International rolle i udviklingen af lydmålinger og miljøkrav for den enkelte sportsgren 2016 DMU spiller en aktiv rolle ved indførsel af nye muligheder for at dyrke motorsport og BMX sport, som en moderne, samfunds og miljørigtig sportsgren 2018/løbende DMU s Uddannelsessystemer er baseret på den nyeste viden indenfor de faglige og principper for uddannelsesmetoder, og understøttet af de nødvendige IT værktøjer 2018 DMU s IT Platform skal understøtte den daglige drift omkring økonomi, klubsupport, medlems- og turneringsadministration 2018 DMU skal sikre International politisk indflydelse som er forankret i DMU s Hovedbestyrelse 2020/løbende DMU skal sikre international indflydelse på udviklingen af de sportslige områder som er forankret i DMU s Hovedbestyrelse og det enkelte aktivitetsområde (SK) 2020/løbende DMU Hovedbestyrelses primære ansvar er Mission, Vision, Strategi, Værdier, Målsætninger og Politik på baggrund af oplæg fra HB, SK, klubberne og andre interessenter 2020/løbende DMU Sportskommissioners primære ansvar er udarbejdelse og implementering af sportslige strategier, opfyldelse af målsætningerne og daglig drift 2020/løbende DMU s primære tværgående udvalg (miljø, uddannelse, branding & marketing, sikkerhed, talentudvikling og jura) er løbende forstærket og effektiviseret. Der er ansat eller tilknyttet specialister indenfor alle de nævnte områder 2016 Herefter satte Dirigenten punktet til godkendelse. Bemærkninger: Der var ingen bemærkninger fra forsamlingen. Henrik Nørgaard, Dirigent: Forslaget blev sat til afstemning ved håndsoprækning. Ingen stemte imod. Beslutning: Det fremlagte - Strategi og primære aktiviteter - var herefter godkendt. 7.) Fremlæggelse af budget for indeværende år Henrik Nørgaard, Dirigent: Budgettet skal ikke godkendes af Repræsentantskabet, da dette er sket i Hovedbestyrelsen, men fremlægges til orientering. Jørgen Bitsch, Formand DMU, gennemgik budgettet som det fremgår af årsrapporten 2015, hvor budget 2016 har egen kolonne. D M U R e p r æ s e n t a n t s k a b s m ø d e S i d e 12 15

13 Bemærkninger: Der var ingen bemærkninger fra forsamlingen. 8.) Fremlæggelse af forslag til kontingenter for medlemskategorier til godkendelse for efterfølgende regnskabsår Forslaget fra Hovedbestyrelsen var uændrede kontingentsatser. Bemærkninger: Der var ingen bemærkninger fra forsamlingen. Henrik Nørgaard, Dirigent: Forslaget blev sat til afstemning ved håndsoprækning. Ingen stemte imod. Beslutning: Uændrede kontingentsatser var herefter vedtaget. 9.) Valg til Hovedbestyrelse samt suppleant A. Valg af formand for DMU for 3 år Opstillet: Jørgen Bitsch Jørgen Bitsch blev valgt med applaus. B. Valg af 1 suppleant til Hovedbestyrelsen for 1 år Opstillet: Niels Munk Nielsen Niels Munk Nielsen blev valgt med applaus 10.) Valg af revisorer samt suppleant A. Valg af 2 revisorer for 1 år Opstillet: Svend Panse Bjarne Fjord Thomsen Begge blev valgt med applaus. B. Valg af 1 suppleant for 1 år Opstillet: Ingen Ingen valgt posten ledig. D M U R e p r æ s e n t a n t s k a b s m ø d e S i d e 13 15

14 11.) Valg til Ordensnævnet samt suppleant A. Valg af 1 medlem for 3 år Opstillet: Henrik Nørgaard Henrik Nørgaard blev valgt med applaus. B. Valg af 1 suppleant for 2 år Opstillet Ingen Ingen valgt Posten ledig. 12.) Eventuelt Under eventuelt blev modtagere af fortjensttegn og jubilarer hyldet. Bent Andersen, formand Fortjensttegnsudvalget, præsenterede årets modtagere og overrakte tegn og nåle. Fortjensttegn, for deres indsats i DMU Poul Nyrup Drejer - sølv Per Varming - sølv Lasse B. Olsen (FairPlay) bronce Dennis Lybech - sølv For deres sportslige præstation: BMX: VM og EM-guld I klassen Piger 12 år: Mia Christensen (Sølv) BMX: EM-guld og VM-bronze i klassen 17/24 år: Mike Kaltoft (Bronze) Jubilarer Gregers Sørensen, Næstved Motorklub Kurt Larsen, Fyens Motor Sport Poul Larsen, Fyens Motor Sport Svend Panse, Glumsø Speedway Desuden blev årets DMU-klub 2015 offentliggjort: Årets Klub 2015 Køge BMX Klub Jørgen Bitsch, Formand DMU: Klubben har sat mange aktiviteter i gang, og har alt det som forventes af en DMU klub. De deltager igennem sæsonen i BMX løb og altid med det sociale islæt i fokus før, under og efter løbende. Klubben har ligeledes haft stigning i antallet af medlemmer og det er fuldt fortjent at klubben hermed bliver valgt som årets klub Eventuelt i øvrigt: D M U R e p r æ s e n t a n t s k a b s m ø d e S i d e 14 15

15 Henrik Jess Jensen, Formand Danmarks Cykle Union: Tillykke med et flot arrangeret Repræsentantskabsmøde, det er inspirerende at se et andet forbund hvordan i gør det. Vi er klar til at modtage BMX og skal passe godt på dem, og de ved helt sikkert hvor de vil hen og vi skal nok følge med. At vi nu får BMX til DCU går nok lidt udover jeres KPI er i forhold til antallet af klubber. Dog vil jeg fra DCU s side mene, at vi udviser en form for generøsitet ved at sende E-Bikes den anden vej og Jørgen, jeg tror det vil reetablere sig i antallet af klubber i hos DMU i løbet af 2-3 år. Og det kunne jo kun gå den vej, for vi ser jo cykler med motor for doping. Tak for et godt møde og jeg glæder mig til eftermiddagens SK BMX møde. Hans Storm, Formand SK BMX: Tak til DMU for at i ville tage os ind dengang vi var dem de andre ikke måtte lege med. På alle mulige måder har samarbejdet igennem tiden fra 80 erne til i dag været udfordret af, nogle helt fundamentale forskelle vores sportsgrene i mellem, idet vi bruger rugbrødsmotoren, hvor i andre har haft lidt mere oktan at lege med. Vores sport var og er stadig en niche, vi var oprindeligt ikke så mange heller. Men som årene er gået, og ved stor hjælp fra DMU er vi vokset til en anseelig sport i Danmark. Vi har repræsenteret Danmark to gange ved OL og håber på at deltage ved OL igen i år. Intet af dette kunne være sket uden enorm opbakning fra Forbundet. En speciel tak skal lyde til DMU s administration, som igennem årene har taget deres del af arbejdet med utålmodige og af og til frustrerede BMX forældre. Og fra SK s side skal lyde en stor tak til alle derinde på kontoret, for selvom vi, undertegnede specielt har udfordret jer på alle tænkelige måder har i formået at holde fanen højt. Slutteligt vil jeg vende vores meget omtalte fair play kampagne. Den er ikke noget vi bare taler om, den realiseres også i forbundet. Da det blev kendt at vi skulle flytte til DCU, kunne man nemt have forestillet sig, at vi ville blive noget der bare skulle håndteres ind til vi flyttede forbund. Virkeligheden er dog, at vi på intet tidspunkt har følt os udstedte derimod har vi oplevet, en meget høj grad af professionalisme og fairplay, både fra kontoret samt fra HB. På vegne af Dansk BMX tak til jer alle. Det har været en god kamp. Henrik Nørgaard, Dirigent: Så er vi ved vejs ende. Jeg takker forsamlingen for godt ro og orden og kan fortælle den hungrende forsamling, at frokosten serveres i lokalet ved siden af kl Efter de sidste kommentarer takkede DMU-formand Jørgen Bitsch for valget og sagde: Sidst men ikke mindst vil jeg sige at vi er stolte over at kunne overlevere BMX til DCU med en stærk struktur og jeg tror at når vi ser BMX til OL i 2020, vil vi altid være lidt stolte og de vil have en plads i vores hjerter. Til slut, vil jeg rette en tak til dirigent Henrik Nørgaard og alle tilstedeværende for deltagelsen og debatten på mødet. D M U R e p r æ s e n t a n t s k a b s m ø d e S i d e 15 15

DMU Vedtægter 06-03-2011

DMU Vedtægter 06-03-2011 1 Formål 1. Unionens navn er DANMARKS MOTOR UNION, forkortet DMU. Dens formål er: 1. At fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten på alle niveauer ved at skabe de bedst mulige rammer for kørere, ledere,

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsøde Off-Track 2016 på Scandic Bygholm Park

Referat fra Repræsentantskabsøde Off-Track 2016 på Scandic Bygholm Park Referat fra Repræsentantskabsøde Off-Track 2016 på Scandic Bygholm Park Møde: Repræsentantskabsmøde 2016 Mødedato: 05.03.16 Referent: Kasper Darfelt Dato: 07.03.16 1. Konstatering af møderet og stemmetal

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 05 15 Mødedato: 24 09 2015 Fjelsted Skovkro Til stede: Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (), Palle Lind (PL), Jørgen Bitsch (), Brian Berthelsen (BB), Johnny Winther

Læs mere

DMU skal fremme Touring udviklingen i Danmark ved etablering af partnerships med Touring foreninger.

DMU skal fremme Touring udviklingen i Danmark ved etablering af partnerships med Touring foreninger. DMU Vision 2020 MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel- og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten på alle niveauer ved at skabe de bedst mulige rammer

Læs mere

Danmarks Motor Union Vision 2020. Godkendt 1. Marts 2014

Danmarks Motor Union Vision 2020. Godkendt 1. Marts 2014 Danmarks Motor Union Vision 2020 Godkendt 1. Marts 2014 1. Marts 2014 1 DMU s MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel og BMX

Læs mere

1. Velkomst SK-formand Hans Storm bød velkommen til fredagens møde, som omhandlede overgangen til Danmarks Cykle Union.

1. Velkomst SK-formand Hans Storm bød velkommen til fredagens møde, som omhandlede overgangen til Danmarks Cykle Union. Referat fra Klublederseminar 2015 Møde: både fredag og lørdag Mødedato: den 6. og 7. november 2015 Til stede: BMX-klubber, SU-formand, SK og sportssekretær Ikke til stede: Referent: Martin Gunnar Thenning

Læs mere

SK modtager gerne forslag til justeringer af løbsstruktur, som kan drøftes på klublederseminar 2015. Findes der en løsning vi ikke har fået øje på?

SK modtager gerne forslag til justeringer af løbsstruktur, som kan drøftes på klublederseminar 2015. Findes der en løsning vi ikke har fået øje på? Referat fra SK BMX-møde BMX Møde: nr. 8-2015 Mødedato: den 14. oktober 2015 Til stede: Hans Storm (HS), Lars Ostenfeldt (LO), Johnny Winther (JOW) og Lotte Filsø (LF) Ikke til stede: Referent: LO Dato:

Læs mere

Valg af dirigent og stemmetal SK foreslog Bjarne Fjord Thomsen. Der var ingen andre forslag, så Bjarne blev valgt enstemmigt.

Valg af dirigent og stemmetal SK foreslog Bjarne Fjord Thomsen. Der var ingen andre forslag, så Bjarne blev valgt enstemmigt. Referat fra Repræsentantskabsmøde i speedway 2015 Mødedato: 7. marts 2015 Til stede: Brovst, Esbjerg, Fredericia, Fjelsted, Glumsø, Grindsted, Haderslev, Holsted, Munkebo, Outrup, Skærbæk, SMO, Silkeborg,

Læs mere

Referat af Generalforsamling februar 2013

Referat af Generalforsamling februar 2013 Referat af Generalforsamling februar 2013 Formanden Jesper Jensen bød velkommen til Trinords medlemmer der var fremmødt til årets generealforsamling. 1. Valg af dirigent og referent Formanden orienterede

Læs mere

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011 DMU Mission, Vision og Strategi 2011 2015 Opdateret 1. januar 2011 1 MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel- og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Efter det samlede DMU møde om fredagen samles de enkelte grene halvanden time om aftenen.

Efter det samlede DMU møde om fredagen samles de enkelte grene halvanden time om aftenen. BMX Bilag til klublederseminar Fredag den 31. oktober, kl. 20.30 22.00 Efter det samlede DMU møde om fredagen samles de enkelte grene halvanden time om aftenen. BMX dagsordenen for fredagens møde er: 1.

Læs mere

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014 Mødet afholdtes i Fredericia Idrætscenter og startede kl. 11.00. Forbundsformand Per Henriksen bød velkommen og takkede for, at så mange

Læs mere

Danmarks Motor Union Vision Indledning

Danmarks Motor Union Vision Indledning Danmarks Motor Union Vision 2021 Indledning Godkendt 4. marts 2017 DMU SUMO Analyse August 2016 02 DMU Mission og Vision Struktur DMU s Mission Repræsentantskabet DMU s Værdier DMU s Vision Repræsentantskabet

Læs mere

Præsentation af Dameudvalget 2016 Ambitioner, fokusområder og info om udvalget

Præsentation af Dameudvalget 2016 Ambitioner, fokusområder og info om udvalget Præsentation af Dameudvalget 2016 Ambitioner, fokusområder og info om udvalget Af Dameudvalget, ved Tina Dideriksen 2016 ambitioner Damudvalget ønsker at rekruttere to medlemmer til udvalget gerne fra

Læs mere

Danmarks Motor Union Vision 2020

Danmarks Motor Union Vision 2020 Danmarks Motor Union Vision 2020 Godkendt Godkendt 6. 6. marts marts 2016 2016 1 DIF s Politiske Mål 2020 2 DMU s Mission DMU er den førende organisation for motorcykel og BMX sport i Danmark. DMU skal

Læs mere

DCU Motion Sydjylland/Fyn

DCU Motion Sydjylland/Fyn DCU Motion Sydjylland/Fyn Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF) Internet: www.sydjyllandfyncykelmotion.dk Velkomst og registrering Referat af årsmødet i DCU Motion Sydjylland/Fyn

Læs mere

Referat af DGI Fyns årsmøde d. 11. marts 2016

Referat af DGI Fyns årsmøde d. 11. marts 2016 Referat af DGI Fyns årsmøde d. 11. marts 2016 Indledning og mindeord Gert Clausen blev mindet Valg af dirigent og stemmetællere og referat Poul Weber blev valgt til dirigent Dirigenten erklærede årsmødet

Læs mere

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012.

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Indledning Hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Deltagere i vores generalforsamling kan kun være forbrugere,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2016

VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2016 VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2016 Sidst justeret ved en ordinær generalforsamling 21. januar 2016. Side 1 af 5 1. Navn. Foreningens navn er: Ikast og omegns Motor Klub. Forkortet til IMK 2.

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde HB Møde: 03-12 Mødedato: 03-04-2012 Til stede: Jørgen Bitsch (), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Jesper Holm (JH), Hans Jørn Beck (H), Palle Lind (PL), Asger

Læs mere

Side 1. Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 1. marts 2014 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens

Side 1. Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 1. marts 2014 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 1. marts 2014 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens 1) Konstatering af møderet og stemmetal Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt uanset

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Der afholdtes ordinær generalforsamling på Avedøre Bibliotek med følgende dagsorden: Ad 1. Valg af dirigent. 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat, Generalforsamling i Pirates Support 30/9 2013. indkaldt. Stemmetæller Tina Thingaard og Andreas Olsen

Referat, Generalforsamling i Pirates Support 30/9 2013. indkaldt. Stemmetæller Tina Thingaard og Andreas Olsen Referat, Generalforsamling i Pirates Support 30/9 2013 1. Thomas Milverts vælges som dirigent. Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt 2. Referant Anne Larsen Stemmetæller Tina Thingaard og Andreas Olsen

Læs mere

Kommentarer: Der henstilles til kommende styregruppe, at man ikke godkender budgetter, der er større, end hvad vi har i kassen.

Kommentarer: Der henstilles til kommende styregruppe, at man ikke godkender budgetter, der er større, end hvad vi har i kassen. 1 valg af dirigent og stemmetællere. Dirigent: Allan. Stemmetællere: Lizzi & Aase. 2 Beretning fra styregruppen, samt godkendelse af beretningen. Årsberetning fremlagt (se bilag 1) og godkendt. Kommentarer:

Læs mere

DMU Vedtægter Gældende fra d

DMU Vedtægter Gældende fra d 1 Formål 1. Unionens navn er DANMARKS MOTOR UNION, forkortet DMU. Dens formål er: 1. At fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten på alle niveauer ved at skabe de bedst mulige rammer for kørere, ledere,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport

Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens navn er Esbjerg Tri & Multisport 1.2 Foreningen blev stiftet den 12. november 2005 og har hjemsted i Ny Esbjerg kommune. 2 Formål:

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007 Den ordinære generalforsamling blev indkaldt til afvikling fredag den 16. marts 2007 kl. 19.00 i Strib Sognegård. 1. Dagsordenen: 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 2006 5. Indkomne

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

B E S L U T N I N G S R E F E R A T

B E S L U T N I N G S R E F E R A T B E S L U T N I N G S R E F E R A T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLINGI NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING ONSDAG D. 22. MAJ 2007, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN. Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst

Læs mere

7. Valg af formand Trine Frølich er på valg. Modtager genvalg. Ingen modkandidat Trine Frølich valgt.

7. Valg af formand Trine Frølich er på valg. Modtager genvalg. Ingen modkandidat Trine Frølich valgt. Referat fra generalforsamling i Skive Taekwondo Klub 10. marts 2016 15 medlemmer deltager i spisning og generalforsamling 14 stemmeberettigede. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Kim Ø. Jensen. Principielt

Læs mere

DMU. Spørgeskemaundersøgelse 2007. Klublederseminar 2/3 November 2007

DMU. Spørgeskemaundersøgelse 2007. Klublederseminar 2/3 November 2007 DMU Spørgeskemaundersøgelse 2007 Klublederseminar 2/3 November 2007 1 Formål: Resultatet af undersøgelsen skal være med til at danne grundlaget for DMU s fortsatte udvikling, og igangsætte nye prioriterede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2015

VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2015 VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2015 1. Navn. Foreningens navn er: Ikast og omegns Motor Klub. Forkortet til IMK 2. Formål. Foreningens formål er at samle alle sportsinteresserede i en forening

Læs mere

DANSK POLITIHUNDEFORENING

DANSK POLITIHUNDEFORENING DANSK POLITIHUNDEFORENING R E F E R A T Dansk Politihundeforenings ordinære repræsentantskabsmøde. Lørdag den 3. marts 2012 kl. 12.50 afholdtes ordinært repræsentantskabsmøde på Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Speedway

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Speedway Referat fra Repræsentantskabsmøde i Speedway 24-03-2017 Mødedato: 4. marts 2017 Fremmødte klubber: Brovst, Esbjerg, Fjelsted, Fredericia, Glumsø, Grindsted, Herning, Holstebro, Holsted, Kronjylland, Munkebo,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2013 Dansk Volleyball Forbund. Søndag den 2. juni 2013 kl. 10.00. Fredericia Idrætscenter REFERAT

Repræsentantskabsmøde 2013 Dansk Volleyball Forbund. Søndag den 2. juni 2013 kl. 10.00. Fredericia Idrætscenter REFERAT Repræsentantskabsmøde 2013 Dansk Volleyball Forbund Søndag den 2. juni 2013 kl. 10.00 Fredericia Idrætscenter REFERAT Valg af dirigent Formanden Erik Jacobsen bød velkommen. Flemming Barfred blev foreslået

Læs mere

Generalforsamling. Mandag d. 25 marts 2013 kl. 17.00 18.00 i Skagen Kultur- og Fritidscenter. Dagsorden iflg. vedtægter:

Generalforsamling. Mandag d. 25 marts 2013 kl. 17.00 18.00 i Skagen Kultur- og Fritidscenter. Dagsorden iflg. vedtægter: Generalforsamling Mandag d. 25 marts 2013 kl. 17.00 18.00 i Skagen Kultur- og Fritidscenter. Dagsorden iflg. vedtægter: 1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Der mødte 5 medlemmer.

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. 18. april 2015 i Rishøj Idrætscenter. Dirigent: Jens Peter Andersen Referent: Per Jensen

REFERAT FRA ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. 18. april 2015 i Rishøj Idrætscenter. Dirigent: Jens Peter Andersen Referent: Per Jensen REFERAT FRA ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 18. april 2015 i Rishøj Idrætscenter Dirigent: Jens Peter Andersen Referent: Per Jensen Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde ved Håndbold Region Øst Formand

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Referat af SportsDivision Speedways repræsentantskabsmøde 2008

Referat af SportsDivision Speedways repræsentantskabsmøde 2008 Referat af SportsDivision Speedways repræsentantskabsmøde 2008 Formanden Niels Munk, bød forsamlingen velkommen og håbede at vi ville få et godt og sagligt repræsentantskabsmøde. 1. Konstatering af møderet

Læs mere

Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne.

Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne. Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne. Dette er sket siden sidste generalforsamling. Generalforsamling 2010 Der var mødt 12 beboere op på generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling i Thy Motor Sport, den 27.02.2016 Referat

Generalforsamling i Thy Motor Sport, den 27.02.2016 Referat Generalforsamling i Thy Motor Sport, den 27.02.2016 Referat I. Velkomst Sten Graversen bød velkommen til den ordinære generalforsamling. Han overlod ordet til Børge Holm, som ville sige nogle ord om den

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Dato : 18. Marts 2009. Sted : Kulturhuset Elværket, Frederikssund Referent: Bo Bertramsen Dagsordenen var følgende: 1 Valg af dirigent. 2 Valg af stemmetællere. 3 Formandens

Læs mere

DMU ØKONOMI - OG REGNSKABSPRINCIPPER. 20. februar 2010

DMU ØKONOMI - OG REGNSKABSPRINCIPPER. 20. februar 2010 DMU ØKONOMI - OG REGNSKABSPRINCIPPER 20. februar 2010 1 DMU s ØKONOMI OG REGNSKABSPRINCIPPER DMU skal føre en ansvarlig økonomisk politik Driften må ikke finansieres via låntagning Budgetlægningen skal

Læs mere

Referat fra Klublederseminar MX på Hotel Scandic, Bygholm Park, Horsens

Referat fra Klublederseminar MX på Hotel Scandic, Bygholm Park, Horsens Referat fra Klublederseminar MX på Hotel Scandic, Bygholm Park, Horsens Møde: Klublederseminar Mødedato: 6.-7. november 2015 Til stede: MX-klubberne Referent: Kasper Darfelt Dato: 12. november 2015 1.

Læs mere

Referat af Stiftende repræsentantskabsmøde Håndbold Region Øst. lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00-12.00

Referat af Stiftende repræsentantskabsmøde Håndbold Region Øst. lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00-12.00 Referat af Stiftende repræsentantskabsmøde Håndbold Region Øst lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00-12.00 Hotel Hvide Hus, Strandvejen 111, 4600 Køge. Side 2 af 7 Stiftende Repræsentantskabsmøde 2010

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 2. oktober 2013 kl. 17.30 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Niels Frode Sølvsteen,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Speedway

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Speedway Referat fra Repræsentantskabsmøde i Speedway Mødedato: Lørdag den 1. marts 2014 Til stede: Brovst, Gandrup, Kronjylland, Holstebro, Herning, Silkeborg, Grindsted, Outrup, Esbjerg, Skærbæk, Holsted, Haderslev,

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Charlotte Alkjær Sekretær Hillerødvej 100 3300 Frederiksværk Tlf. 25715585 DATO 26.februar 2007 STED Ålestokgården, Næstved

Læs mere

Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen

Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen SØNDERMARKENS IDRÆTSKLUB FODBOLDAFDELINGEN Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen Tirsdag, den 24. februar 2015, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : blev foreslået og valgt

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 5. marts 2012.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 5. marts 2012. 2012 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 5. marts 2012. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet.

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet. Referat fra BMX Repræsentantskabsmøde Møde: Repræsentantskabsmøde Mødedato: 1. marts 2014 Til stede: Billum, Bjerringbro, Dragon, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, København, Køge, Roskilde,

Læs mere

Hockey et fællesskab med regler i SSF1896

Hockey et fællesskab med regler i SSF1896 Hockey et fællesskab med regler i SSF1896 Et hæfte om retningslinjer når du er aktiv spiller i SSF1896 1 Hockey et fællesskab med regler Du har valgt at spille ishockey i SSF1896 Enten starter du nu som

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 19. september 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Joy Nordkvist, Hanne

Læs mere

Formandsberetning i HBH 2014.

Formandsberetning i HBH 2014. Formandsberetning i HBH 2014. Velkommen til ordinær genf. i HBH. Før vi går i gang med genf., skal vi mindes et af vore medlemmer, nemlig Gunnar Moff Andersen, som desværre afgik ved døden i begyndelsen

Læs mere

Social- og Handicapcentret 19-09-2013

Social- og Handicapcentret 19-09-2013 REFERAT Social- og Handicapcentret 19-09-2013 Deltagere: Ole Hjuler, Anne Madsen, Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Steen Rosenquist, Hugo Hammel, Tina Præst Nielsen, Susanne Strandkjær, Erik Pedersen (Blå

Læs mere

DISTRIKT NORDJYLLAND GENERALFORSAMLING REFERAT. Onsdag d. 6. maj 2009 kl. 19.00 til 22.00 i Aalborg Bridgehus.

DISTRIKT NORDJYLLAND GENERALFORSAMLING REFERAT. Onsdag d. 6. maj 2009 kl. 19.00 til 22.00 i Aalborg Bridgehus. DISTRIKT NORDJYLLAND GENERALFORSAMLING REFERAT Onsdag d. 6. maj 2009 kl. 19.00 til 22.00 i Aalborg Bridgehus. Formand Keld Jensen bød velkommen til ordinær generalforsamling 2009. 1. Konstatering af stemmetal

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 1. Holbæk Cykelsport Klubbens navn er HOLBÆK CYKELSPORT og har hjemsted i Holbæk kommune og på klubhusets adresse. 2. Vision, mission og målsætning. Klubbens vision

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup Grundejerforeningen, matrikel. nr. 1DO. Baastrup Referat af ordinær generalforsamling. Generalforsamling blev afholdt den 28.

Læs mere

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Så står jeg her igen ved min 7. beretning som formand. Jeg tager nu hul på mit sidste år som formand da det må være på tide

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt! HBE - Opdatering af strategi katalog tages under evt. 2. Godkendelse af referat fra sidst Godkendt!

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt! HBE - Opdatering af strategi katalog tages under evt. 2. Godkendelse af referat fra sidst Godkendt! Mødedato: 12. maj 2015 kl. 8:00 9:30 Deltagere: Max Andersen (TGES), Ralf Petersen (MES), Agnete Madsen (KES), Flemming Kaas (TUES), Bo Zierau (TRES), Anders Jacobsen (Fm. EU) og Henrik Bertelsen (Elitechef).

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Vedtægter for Hedelands Motorklub

Vedtægter for Hedelands Motorklub Vedtægter for Hedelands Motorklub 1 Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er: Hedelands Motorklub, herefter kaldet Klubben. 1.2 Klubbens hjemsted er Roskilde Kommune. 2 Formål12 2.1 Klubbens formål er: At

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Referat Generalforsamling Ejerforeningen Rønbjerg Dato: 25. marts 2012

Referat Generalforsamling Ejerforeningen Rønbjerg Dato: 25. marts 2012 Referat Generalforsamling Ejerforeningen Rønbjerg Dato: 25. marts 2012 Ad 1: Valg af dirigent Per Bach valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidig. Ad 2: Bestyrelsens

Læs mere

AVIATOR Aalborg Svæveflyveklub Forhandlingsprotokol dokument 0132

AVIATOR Aalborg Svæveflyveklub Forhandlingsprotokol dokument 0132 Referat fra ordinær generalforsamling, 12. marts 2011 på EKVH kl. 10:00. Side 1 af 5 Erik Nørskov byder velkommen til generalforsamling. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Frank Sandeløv. Valgt

Læs mere

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat Formanden for DILF, Anders Høegh, bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Dansk Mini Racing Union. Vedtægter

Dansk Mini Racing Union. Vedtægter Dansk Mini Racing Union 2009 Vedtægter BESTYRELSE 2009 Formand Jan Juul Tlf. 97 15 68 99 jan.juul@opal-tex.dk Kildevej 9 jan.juul@mail.tele.dk 7430 Ikast Jylland-Nord Lars Nørkjær Tlf. 61 67 78 04 lars.noerkjaer@stofanet.dk

Læs mere

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1 Referat 1. Dirigent Per (nr. 24). Generalforsamlingen er lovlig varslet erklæres lovlig og beslutningsdygtig 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Johannes Fraas (JF), Steen Christensen (SC), Søren Duun (SD) Niels Erik Jørgensen (NEJ), Erik Larsen (EL), Jens Færgemann (JeF)

Johannes Fraas (JF), Steen Christensen (SC), Søren Duun (SD) Niels Erik Jørgensen (NEJ), Erik Larsen (EL), Jens Færgemann (JeF) Referat: Deltagere: 01-2013 RU møde d. 12. januar på Fangel Kro Johannes Fraas (), Steen Christensen (SC), Søren Duun (SD) Niels Erik Jørgensen (NEJ), Erik Larsen (EL), Jens Færgemann (JeF) Referent Lars

Læs mere

Lundeborg Lystbådehavn på position:

Lundeborg Lystbådehavn på position: Nr. 2 april - 2004 Mindeord Jeg har just modtaget den sørgelige meddelelse at Poul Olsen er død. Poul fungerede som næstformand i Alpha29-klubben siden 1999 og på vores bestyrelsesmøde i januar var Poul

Læs mere

1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Holbæk Svømme Klub, HSK. Den er stiftet den 13. oktober 1922, og dens hjemsted er Holbæk Kommune.

1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Holbæk Svømme Klub, HSK. Den er stiftet den 13. oktober 1922, og dens hjemsted er Holbæk Kommune. Navn, hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Holbæk Svømme Klub, HSK. Den er stiftet den 13. oktober 1922, og dens hjemsted er Holbæk Kommune. 2 Formål Det er klubbens formål at dyrke og

Læs mere

REFERAT DCUs BESTYRELSESMØDE

REFERAT DCUs BESTYRELSESMØDE REFERAT DCUs BESTYRELSESMØDE Dato: Tirsdag d. 10. december 2013 kl. 09.00-16.00 Sted: DCUs lokaler, Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Torben Kristensen (TK), Jakob Knudsen (JK), Henrik Jess

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 03-16 Mødedato: 12-04-2016 Hotel Nyborg Strand, Nyborg Til stede: Ikke tilstede: Poul Hjorth (PH), Jørgen Bitsch (), Asger Pedersen (AP), Ole Hansen (OH), Hans

Læs mere

SD-RR var repræsenteret ved: Henrik Berendt, Lis Johansen, Arne Christiansen, Knud Møller, Palle Lind, Orla Madsen

SD-RR var repræsenteret ved: Henrik Berendt, Lis Johansen, Arne Christiansen, Knud Møller, Palle Lind, Orla Madsen Fællesmøde den 16. september 2008. på Fjelsted skov kro. 18:10 Velkommen: Henrik bød velkommen og takkede for, at så mange ville møde op. Vi må ryste posen, vi må have nogle input, informationer, der kan

Læs mere

Kære 9. klasse kære dimittender.

Kære 9. klasse kære dimittender. 1 Kære 9. klasse kære dimittender. Vores dimissionsfest i eftermiddag blev indledt med den LIP DUP, som I fornylig har en stor del af æren for, og som jeg tror på en eller anden måde vil minde jer om Th.

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 12. marts 2016 kl. 16.00 Møde 01-16 Sted: Skype møde Deltagere: SK: Jesper Holm (formand), Palle Lind, John Klint. Afbud fra Kasper Darfelt

Læs mere

Der blev torsdag den 28. februar 2013 afholdt generalforsamling i Digterparken. Der var 17 fremmødte samt bestyrelsen (dog var formanden sygemeldt)

Der blev torsdag den 28. februar 2013 afholdt generalforsamling i Digterparken. Der var 17 fremmødte samt bestyrelsen (dog var formanden sygemeldt) Generalforsamling GF Digterparken 2013 Der blev torsdag den 28. februar 2013 afholdt generalforsamling i Digterparken. Der var 17 fremmødte samt bestyrelsen (dog var formanden sygemeldt) Peter Churchill

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 14. marts 2005 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 14. marts 2005 kl. 19.30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 33 grundejere (plus 13 fuldmagter). Formanden, Frank Keller bød

Læs mere

Formanden Steen Seitner bød velkommen og herefter åbnede generalforsamlingen med:

Formanden Steen Seitner bød velkommen og herefter åbnede generalforsamlingen med: Ølstykke tennisklub - generalforsamling 2011 Sted: I hallen Dato: 31/03-11 Tidspunkt: 19.30 Deltagere fra bestyrelsen: Steen Seitner, Flemming Adriansen, Jørn Østergren, Flemming Scheuer- Larsen, Torben

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Formandsberetning i HBH 2015.

Formandsberetning i HBH 2015. Velkommen til ordinær genf. i HBH og HBV. Før vi går i gang med genf. skal vi mindes et af vore medlemmer, nemlig Else Emig, som desværre afgik ved døden i august måned. Hun døde på sygehuset efter kort

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 16

Referat Afdelingsmøde afdeling 16 Referat Afdelingsmøde afdeling 16 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 16 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 29. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 18 beboere Kurt

Læs mere

2. Hovedbestyrelsens beretning Herunder Ordens- og Amatørudvalgets beretning Udvalgsformændene ganske kort

2. Hovedbestyrelsens beretning Herunder Ordens- og Amatørudvalgets beretning Udvalgsformændene ganske kort Dansk Forening for Rosport www.roning.dk 26. februar 2016 DFfR s ordinær generalforsamling den 12. marts 2016 Endelig Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Hovedbestyrelsens beretning Herunder Ordens-

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer Hvor? Før Nu ændret til 4.5, foran stemmesedler Komma slettet 4.9 8. 12.1 13.1 4.9 9. 13.1 14.1 4.9 årsregnskab årsrapport 4.11 6, 7 & 8 7, 8 & 9 4.14 Intet punktum

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union

Unionshåndbog. Organisation. 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union Side nr.: 1 (6) Navn 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union 1 Unionens navn er Dansk Motorflyver Union (DMU). Hjemsted 2 Hjemstedet for Dansk Motorflyver Union er sammenfaldende med den til enhver tid

Læs mere

ALLERØD FODBOLD KLUB MEDLEM AF LILLERØD IDRÆTSFORENING

ALLERØD FODBOLD KLUB MEDLEM AF LILLERØD IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING 2008: Bestyrelsens beretning vil bestå af 2 dele. Først den generelle del, som jeg vil fremlægge. Herefter vil afdelingsformændene supplere med en beretning fra de respektive afdelinger.

Læs mere

Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq

Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Klatreklubben Aapakaaq. Dens hjemsted er Nuuk, Kommuneqarfik

Læs mere

Retningslinjer for observatører

Retningslinjer for observatører Retningslinjer for observatører 1. Principper DHF s dommerudvalg påsætter observatører til alle kampe i Dame- og Herre Håndboldligaen, samt til landspokalkampe landsdækkende runder, kampe i 1. division

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2013

GENERALFORSAMLING 2013 GENERALFORSAMLING 2013 SØNDAG DEN 17. MARTS KLOKKEN 13:00 ODENSE KOMMUNES UDDANNELSESCENTER SCHACKSGADE 39, ODENSE DAGSORDEN 0. Valg af dirigent Valgt blev Flemming Hartvig Pedersen. Stemmetal opgjort

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart

Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart onsdag d. 2. april 2014 kl. 16:30 i SAS klubhus, diget 25, 2770 Kastrup Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af klubbens

Læs mere