Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015"

Transkript

1 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune

2 Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 696 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af 29. juni 2012 er Aalborg Kommune forpligtiget til at foretage en effektiv rottebekæmpelse. I denne forbindelse skal kommunen udarbejde en handlingsplan som grundlag for den udførte bekæmpelse. Handlingsplanen skal revideres næste gang i Overordnede mål for rottebekæmpelse i kommunen Det er Aalborg Kommunens overordnede mål, at den udførte rottebekæmpelse tager udgangspunkt i intentionerne i den nye bekendtgørelse med særlig fokus på forebyggelse og nedbringelse af giftforbruget. Intentionerne er i overensstemmelse med praksis i Aalborg Kommune, hvor man i de seneste år har haft øget fokus på at rottesikre og begrænse brugen af gift mest muligt. Den nye bekendtgørelse betyder ikke, at udlægning af gift ikke vil være en del af den praktiske rottebekæmpelse, men den betyder, at borgere, virksomheder og landbrug i fremtiden vil opleve mere rådgivning og dialog sammen med den grundlæggende bekæmpelse. Det er Aalborg Kommunes mål: At forebygge frem for at bekæmpe At der ikke skabes tilhold for rotter uden for kloakkerne At yde en hurtig og effektiv service over for kommunens borgere og erhverv At sikre en kompetent vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter At begrænse brugen af gift, i det omfang det er praktisk muligt Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen Den grundlæggende bekæmpelse er gratis, således at enhver borger kan anmelde og få bekæmpet et rottetilhold. I henhold til lovgivningen kan kommunen kun finansiere rottebekæmpelsen via kommuneskatten eller over ejendomsskatten. I Aalborg kommune skal udgifter til bekæmpelse dækkes ind over ejendomsskatten og i 2013 opkræves et gebyr på 0,0091 promille af ejendomsværdien eller 9, 10 kr. pr. million for samtlige ejendomme i Aalborg Kommune. 2/6

3 År Gebyr som promille af ejendoms- værdien Udgift til bekæmpelsesfirma Administration, undersøgelser, sagsbehandling og EDB Målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen Ser man på historikken for antal rotteanmeldelser i Danmark i de seneste år, har der været udsving i antallet af anmeldelser uden at nogen har kunnet give en helt eksakt forklaring på variationen. Man kan derfor ikke ud fra nogle ganske få år vurdere, om bestanden af rotter falder. Antallet af anmeldelser, antal konstaterede rottetilhold på landbrugsejendomme og ejendomme i landzone sammenholdt med det årlige giftforbrug er dog parameter som fortæller, om der arbejdes i den rigtige retning, og om bekæmpelsen lever op til intentionerne i bekendtgørelsen. År Antal anmeldelser Antal bekæmpede rottetilhold på landbrugsejendomme og ejendomme i landzone Giftforbrug til kommunal rottebekæmpelse [ kg.] Konkret beskrivelse af tiltag til opnåelse af beskrevne mål Ud over de særlige indsatsområder er en hurtig indsats højt prioriteret. I henhold til den nye bekendtgørelse skal kommunen senest 8 dage efter at have modtaget anmeldelse om forekomst af rotter foretage tilsynsbesøg. I tilfælde af forekomst af rotter indendørs i beboelse og på fødevarevirksomheder skal tilsynet foretages hurtigst muligt. I Aalborg kommune bliver anmelder kontaktet af skadedyrsteknikeren først kommende arbejdsdag efter anmeldelsen mellem kl. 7 og kl. 9. Der aftales tidspunkt for tilsynsbesøg og bekæmpelsen påbegyndes oftest samme dag. For rotter indendørs i beboelse bliver der straks sat en skadedyrsteknikker på sagen. I forbindelse med til- 3/6

4 synsbesøget vil skadedyrsteknikkeren registrere, om der er særlige forhold der giver anledning til rottetilhold, og på den måde afdække om det er muligt at bekæmpe rotterne med forebyggende tiltag. Indsatsområder vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1. Ejendomme i landzone I henhold til tidligere lovgivning har kommunens bekæmpelsesfirma besøgt ejendomme i landzone samt landejendomme i byzone to gange årligt i forbindelse med de såkaldte kampagner forår og efterår for at konstatere eventuelle rotteforekomster. For ejendomme uden rottetilhold kunne et sådant tilsynsbesøg betragtes som et lidt overflødigt ressourceforbrug, men for ejendomme hvor der konstateres rottetilhold, vil disse ejendomme blive gennemgået sammen med grundejeren, med henblik på at afdække om det er muligt at bekæmpe rotterne med forebyggende tiltag. Herefter bliver ejendommen besøgt med 6 måneders mellemrum, indtil den efter tre på hinanden følgende tilsynsbesøg ikke længere har forekomst af rotter. Herefter bliver ejendommen først besøgt efter 2 år, som er intervallet for tilsynsbesøg for ejendomme hvor der ikke konstateres rottetilhold. 2. Ejendomme i byzone, sommerhusområder og kolonihaveområder I byzone, sommerhusområder og kolonihaveområder er rottebekæmpelsen baseret på borgernes anmeldelser af rotter, men kommunen vil have særlig fokus på lokaliteter med gentagne problemer med rottetilhold. For udlejningsejendomme har kommune særlig fokus på om grundejere følger op på de henstillinger til ejeren, der gives direkte fra skadedyrsteknikkeren, eller der gives som skriftlige henstillinger fra kommunen. Undlader en grundejeren at følge de påkrævede tiltag, vil kommune som myndighed følge op med et påbud, og hvis det er nødvendigt udføre de påkrævede foranstaltninger på grundejerens regning. 3. Fødevarevirksomheder Mange fødevarevirksomheder har egen sikringsordning ved private bekæmpelsesfirmaer, men i forbindelse med forekomst af rotter vil kommunen foretage bekæmpelse, gennemgå bygningen samtidig med at fødevareregionerne informeres med henblik på kontrol. 4/6

5 4. Kloakker og stikledninger (herunder anvendelsen af kloakblokke og rottespærrer) Selv om det i Aalborg kommune kun er omkring 3 % af det samlede antal anmeldelser af rottetilhold der henføres på skade på offentlig kloakanlæg, har Aalborg Forsyning, kloak A/S, arbejde med at renovere og forny det offentlige kloaksystem stor betydning for rottebekæmpelsen. Defekte kloaksystemer er det perfekte levested for rotter. Hvor der er skader på kloakken, gnaver de sig ud og etablerer huler, og ved at lave gange kan de frit bevæge sig op til overfladen. I fejlfrie kloaksystemer er deres levebetingelser væsentlig dårligere, og selvom man ikke kan undgå, at der færdes rotter i kloaksystemet, gør de ikke så stor skade, så længe de bliver i kloaksystemet. For private kloakanlæg der omfatter de ledninger, der ligger på privat grund, og omfatter de stikledninger og ledninger der er en del af en bygnings kloaksystem, er det omkring 12 % af det samlede antal anmeldelser, der henføres til kloakdefekt. I disse sager foranlediger kommunen, at der foretages tv-inspektion hvis der er problemer i at lokalisere kloakdefekten. Aalborg kommune har i en årrække ikke bekæmpet rotter i hovedkloakkerne ved systematisk udlægning af giftblokke i de enkelte brønde. Den nyeste viden har også gjort det klart, at dette arbejde har en ringe effekt, hvis der ikke udlægges fuldstændig målrettet i forhold til konkrete problemer. Det er derfor primært i forbindelse med kloakrenoveringsopgaver, der udlægges gift i kloaksystemet. I anlægsfasen forøger de åbne ledninger rotteproblemet, og da det i forvejen er ledninger med skader og rottetilhold der fornyes, er det nødvendigt at bekæmpe med gift eller med de såkaldte intelligente rottefælder, for at forhindre at rotter spredes til de omkringliggende bygninger m.m. I henhold til den nye bekendtgørelse skal kommunen, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt opsætte rottespærrer på stikledninger til kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner. Dette betyder, at kommunen inden for handlingsplanens tidsramme og hvor der tidligere har været konstateret rotter vurdere, om rottetilholdet skal henføres til den del af kloaksystemet der hører til bygningen. Hvis dette er tilfældet, kan en rottespærre forhindre, at rotter kommer ind via stikledning. Ligeledes skal de driftsmæssige gener en rottespærrer giver. vurderes, fordi en rottespærrer kan give anledning til forstoppelse og oversvømmelse. For stikledninger til hospitaler kan kommunen også her i henhold til den nye bekendtgørelse opsætte rottespærrer. 5/6

6 5. Havnearealer, kommunale genbrugsstationer, lossepladser og deponier På disse steder er rottebekæmpelsen baseret på ejeren/brugeren eller en borgers anmeldelser af rotter. Ved rottetilhold på sådanne lokaliteter vil rottebekæmpelsen, i samarbejde med den ansvarlige på stedet, undersøge om der eventuelt er svage steder, for eksempel omkring bygningskonstruktioner, affaldshåndtering eller lignende, som kan være skyld i, at rotterne kommer eller vender tilbage 6. Vildtfodringspladser, hønsehold og småfuglefodring Hønsehold og småfuglefodring er rent faktisk en meget hyppig årsag til anmeldelse af rottetilhold. Hvad der er tænkt som mad til vilde fugle og dyr samt høns i haven kan desværre tiltrække rotter. Så længe der er rigeligt med føde, kan rotterne formere sig i stort tal. Denne type anmeldelser er ofte naboanmeldelser, og kommunen vil forsøge at forøge informationen til ejeren, idet mange der fodre ikke er bevidst om problemets reelle størrelse. 6/6

Handlingsplan for rottebekæmpelse i. Favrskov Kommune 2013-2015

Handlingsplan for rottebekæmpelse i. Favrskov Kommune 2013-2015 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune 2013-2015 Marts 2013 Favrskov Kommune Borgerservice Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Sagsnr. 710-2012-158501

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Vej & Park Sagsbehandler: Sanne Kolding Johansen Handlingsplan for rottebekæmpelse Den 1. juli 2012 trådte en ny Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. I henhold til denne nye

Læs mere

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk Rotteplan 2013-2015 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE... 3 4 SKIVE KOMMUNE... 4 5 TILDELTE RESSOURCER... 5 6 SKIVE KOMMUNES

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Planperiode: dec. 2012 dec. 2015. Side 1 af 11

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Planperiode: dec. 2012 dec. 2015. Side 1 af 11 Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Planperiode: dec. 2012 dec. 2015 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Status... 4 Overordnede målsætninger

Læs mere

Rapport om Rotteområdet i Danmark

Rapport om Rotteområdet i Danmark Miljø- og Planlægningsudvalget 2008-09 MPU alm. del Bilag 787 Offentligt Rapport om Rotteområdet i Danmark Titel: Resumé: URL: Emneord: Rapport om rotteområdet i Danmark Rapporten er en analyse af rotteområdet

Læs mere

by i 2015 Københavns Rottestrategi

by i 2015 Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Københavns Rottestrategi Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Tryk FORMULA Grafik og layout tmf design Foto Ursula Bach øvrige billeder Københavns Kommune

Læs mere

Udbud af rottebekæmpelse i Odsherred Kommune

Udbud af rottebekæmpelse i Odsherred Kommune Udbud af rottebekæmpelse i Odsherred Kommune Udbudsbetingelser, kravspecifikation og kontraktudkast Januar 2015 Udgivelsesdato : Januar 2015 Vores reference : 30.8919.01 Udarbejdet : Mette Physant Jørgensen

Læs mere

EU-UDBUD BEKÆMPELSE AF ROTTER 2010 til 2013

EU-UDBUD BEKÆMPELSE AF ROTTER 2010 til 2013 EU-UDBUD BEKÆMPELSE AF ROTTER 2010 til 2013 Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Indkøbskonsulent: Bjarne S. Petersen Tlf.: 72 53 11 82/ Mobil: 72 53 11 92 E-mail: bp@faaborgmidtfyn.dk 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE 2008 VEDRØRENDE SKADEDYRSBEKÆMPELSE NYBORG KOMMUNE

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE 2008 VEDRØRENDE SKADEDYRSBEKÆMPELSE NYBORG KOMMUNE Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE 2008 VEDRØRENDE SKADEDYRSBEKÆMPELSE NYBORG KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Punkt Side 1.0 Indledende bemærkninger 3 1.1 Disposition af tilbud 3 1.2 Udbudsform 3 1.3 Ministeriel

Læs mere

Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift

Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift 275.000 kg så meget gift lægges der hvert år ud for at bekæmpe rotter og mus. Giften holder skadedyrene nede, men har

Læs mere

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013 NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013 Konklusionspapir Arbejdsgruppen vedr. særligt oversvømmelsesudsatte boliger 1. Baggrund, formål

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning Evaluering af regelsættet for klimatilpasning August 2014 RAPPORT Forfatter: Susanne Krawack Rapporten er støttet af: Realdania Tel: +45 29 89 67 00 info@concito.dk www.concito.dk Indledning Efter voldsomme

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Sag nr. 14/1021 Dok nr. 13.317-14v1 Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Årsberetning 1. januar 2013 31. december 2013. Med vedtagelsen af lov nr. 429 af 6. juni 2005, blev opgaverne

Læs mere

Drejebog for. udviklingen af kolonihaveforeningerne. Ballerup Kommune

Drejebog for. udviklingen af kolonihaveforeningerne. Ballerup Kommune Drejebog for udviklingen af kolonihaveforeningerne i Ballerup Kommune September 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Forord... 3 1.2 Baggrund... 3 2. Kloakering... 5 2.1 Strategi for kloakeringen

Læs mere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere Ankestyrelsens undersøgelse af Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Baggrund, resume og anbefalinger 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Ankestyrelsens undersøgelse

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse 2014 Indhold Indledning 3 Distriktsudvalgets anbefalinger 3 Kortlægningen og dens resultater 4 Kriterier for prioritering af Pulje til Landsbyfornyelse 5 Vægtning

Læs mere

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

Kloak- og drænprojekt.

Kloak- og drænprojekt. Kloak- og drænprojekt. Nu foreligger der et færdigt projekt omfattende både den fremtidige kloakering og pumpelagets fremtidige drænsystem. Hele projektet udsendes til 5 entreprenørfirmaer, og der afholdes

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om a-kassernes rådighedsvurderinger. Februar 2008

Beretning til Statsrevisorerne om a-kassernes rådighedsvurderinger. Februar 2008 Beretning til Statsrevisorerne om a-kassernes rådighedsvurderinger Februar 2008 BERETNING OM A-KASSERNES RÅDIGHEDSVURDERINGER i Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning...

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012

Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 Støj fra vindmøller Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 Titel: Støj fra vindmøller Støj fra vindmøller Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk År: 2012 ISBN nr. 978-87-92903-08-2

Læs mere

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

Notat om helårsbeboelse i kolonihavehuse og stigende priser i form af penge under bordet

Notat om helårsbeboelse i kolonihavehuse og stigende priser i form af penge under bordet Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 344 Offentligt N O T A T J.nr. SN 2001-LPA201-0026 Ref. KFH/MIC Den 16. oktober 2006 Notat om helårsbeboelse i kolonihavehuse og stigende priser i form

Læs mere