Bueskydning tilbage til OL efter 52 års ørkenvandring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bueskydning tilbage til OL efter 52 års ørkenvandring"

Transkript

1 Bueskydning tilbage til OL efter 52 års ørkenvandring Bueskydningen tilbage igen ved OL. I alt 95 bueskytter fra 24 lande deltog i München En beskrivelse af de mange bestræbelser der blev udfoldet for at få genoptaget bueskydningen ved OL - bl.a. fra dansk og svensk side - samt fra den internationale bueskytteorganisation FITA. Pierre de Coubertin. Grundlæggeren af de moderne olympiske lege.

2 Bueskydning ved OL Sct. Louis Women's double Columbia round. De damer medbringer buerne ved markering, idet man skød begge veje... D e såkaldte moderne Olympiske Lege startede med legene i Athen år Der var ni sportsgrene på programmet, og bueskydning var ikke en af dem. Først ved næste OL i Paris år 1900 blev bueskydning en del af den olympiske bevægelse. Det var lang tid før det internationale bueskytteforbund blev dannet i 1931 og bueskyttekonkurrencerne lignede slet ikke det, vi kender i dag. Bueskydning var med i de Olympiske Lege i Paris 1900, Sct. Louis 1904 og London I Stockholm 1912 blev bueskydningen taget af programmet, da 2 svenskerne ikke havde nogen tradition for bueskydning på den tid. I 1916 var OL planlagt til at foregå i Berlin. Men på grund af 1. Verdenskrig blev det ikke til noget, og bueskydning var heller ikke på det planlagte program. Den olympiske bevægelse holdt sig i live gennem verdenskrigen kun på grund af en stålvilje hos baron Pierre de Frédy de Coubertin, franskmanden som grundlagde disse moderne Olympiske Lege. Han flyttede til det neutrale Schweiz og tog IOC s (Den Internationale Olympiske Komité) hovedkvarter med sig til Lausanne, hvor det befinder sig den dag i dag. I Antwerpen 1920 kom bueskydningen igen på programmet. Belgierne havde en lang tradition for bueskydning, og komitéen for bueskydning havde kreeret et 10-delt program for bueskydningen med seks skivediscipliner og fire pole archery skydninger. Skydning efter en fuglelignende figur på en høj stang Bueskytter sammen med FITA s konstituerende forsamling ved VM i Polen 1931.

3 3 FITA De olympiske lege fortsatte efter Antwerpen, men bueskydning blev igen taget af programmet. Ironisk nok da det var bueskydningens popularitet, som var den største årsag hertil. Der fandtes så mange forskellige slags konkurrencer, at man internationalt ikke kunne samle sig om en standard. Det skete først i 1931, hvor den internationale bueskydnings sammenslutning, FEDERATION IN-TERNATIONALE DE TIR A L ARC (FITA) blev dannet på et møde i Polen. Med deltagelse af i alt 7 nationer. Det vi i dag kender som World Archery. Men da var løbet for længst kørt. Der skulle gå 52 år før bueskydning igen var med ved OL. Fra det internationale bueskytteforbund FITA blev der udfoldet mange bestræbelser for at få optaget bueskydningen på OL-programmet igen. Delegaterne fra de 7 nationer opfattede deres opgave mangfoldigt. De vigtigste mål var at kreere en konkurrenceform, som skulle kunne accepteres i hele verden. FITA skulle også generere entusiasme for samt organisere verdensmesterskaber, og det ultimative mål var, at bueskydning igen blev del af det olympiske program. Berlin 1936 Dr. Pierzchala, den nu polske præsident for FITA, henvendte sig i oktober 1931 for første gang til den olympiske komité. Imidlertid var programmet for OL i Los Angeles 1932 allerede fastlagt. Han besluttede derfor Belgiens Hubert van Innis fra Belgien med sin langbue, hvormed han allerede ved OL i Paris 1900 vandt sin første olympiske medalje, to guld- og en sølvmedalje, både organiserede bueskydningen og deltog i konkurrencerne i Antwerpen 1920 hvor han vandt fire guld- og to sølvmedaljer. Hubert VAN Innis er den mest dekorerede bueskytte i olympisk historie. Han er også den belgiske atlet der vandt flest olympiske medaljer til i dag - i alt 10 medaljer, seks af guld og fire af sølv. at rette fokus mod OL i Berlin 1936 og kontaktede præsidenten for den olympiske komité (IOC) Count Henry de Baillet-Latour, som havde overtaget posten fra Coubertin i Baillet-Latour tog emnet op på IOC s møde i Athen Men komitéen var ikke indstillet på at udvide det olympiske program, hvilket blev meddelt FITA i et brev maj Dr. Pierzchala mødtes det følgende år med præsidenten for Berlins OL-organisationskomité, Theodore Lewal for at undersøge holdningen til en eventuel demonstration af bueskydning. Tilsyneladende blev ideen ikke realiseret, da man i Berlin i forvejen skulle afholde demonstrationer af baseball, svæveflyvning og kickboksning! Poul Demare, præsident for FITA i midten aktiv bueskytte ved VM Tokio og Helsingfors I 1940 skulle legene have været afholdt i Tokyo. Japan havde tilsluttet sig FITA i 1932, så udsigten til at bueskydning ville finde en positiv modtagelse der, var god. Men Tokyo opgav deres olympiske drøm og returnerede tilbuddet om at afholde OL grundet krigen mod Kina. Helsingfors var udset til at tage over, men som vi ved, blev OL 1940 heller ikke til noget på grund af 2. Verdenskrig, og den olympiske bevægelse gik i dvale indtil 1946.

4 4 Charlotte Dod, England vandt sølvmedalje i London 1908 i tidens outfitt kunne også spille tennis. Hun blev berønt for fem Wimbeldonmesterskaber. Også gemalen, William Dod, England, guldmedalist, London 1908 i knapt så flot påklædning dog med jakke og slips! Krigsårene nedtonede FITA s momentum en hel del. Man havde indtil da afholdt ni verdensmesterskaber som havde indbefattet 12 nationer fra fire verdensdele. Efterkrigstid Ved den første FITA-kongres og det første verdensmesterskab efter krigen arrangeret af svenskeren Henry Kjellson i Stockholm august 1946, blev Frankrigs Poul Damare valgt som præsident. Han havde deltaget i den stiftende FITA kongres i 1931 og var en anset leder i den franske nationale sportsverden. Det skaffede ham adgang til IOC s session 1947, hvor han plæderede for bueskydningens optagelse i legene i London Men IOC var ikke interesseret i at tilføje en ny idrætsgren. Heller ikke et forslag om at bueskydning skulle være med som demonstrationssport, ved OL vandt gehør. Mange mennesker satte også spørgsmålstegn ved værdien af de Olympiske Lege efter krigen London Efter skuffelsen over IOC s afvisning, fortsatte Demare til Londons organisationskomité for iscenesættelse af en demonstration. England havde en lang tradition for bueskydning og havde arrangeret tre verdensmesterskaber. Der var en vis interesse, men demonstrationen blev ikke til noget. Hvad værre var, at IOC s beslutning i 1948 gik på, at man ikke ville tilføje nye sportsgrene i en overskuelig fremtid! Dansk og svensk i FITA Mens svenskerne siden 1931 havde været medlem af FITA, stod danskere først i 1941 foran først at skulle organisere sig nationalt, hvilket man, som nogen ved, blev den 25. maj 1941 med dannelsen af Dansk Bueskytte Forbund. Det næste var optagelsen i Dansk Idræts Forbund hvilket skete den 28. september I bladet Bueskytten forløberen for vort nuværende blad tillægges den daværende formand, Poul Nielsen en stor personlig andel for den hurtige optagelse. Grundet verdenskrigen lå det internationale samarbejde stille, og først ved den første kongres efter krigen i Stockholm august 1946 sammen med VM blev Dansk Bueskytte Forbund optaget i FITA. DBSFs formand, Poul Nielsen blev valgt som vicepræident sammen med tre andre, bl.a. Henry Kjellsson fra Sverige. Det var i øvrigt ved samme VM, at Danmarks Einar Tang-Holbæk blev verdensmester. DIF I det øvrige idrætsdanmark var man også optaget af bueskydningens manglende deltagelse ved OL. I BUE- SKYDNING februar 1947 noteres det, at der i Dansk Idræts Forbunds officielle blad, Officielle Meddelelser gives udtryk for en forundring over, at bueskydning ikke skulle være med ved OL. I DBSF er man glad for DIF s blå stempel, som kommer til udtryk i meddelelsen: Med nogen undren ser man, at bueskydning ikke er med på programmet. Gennem sit internationale forbund arbejder Dansk Bueskytteforbund på at få denne idrætsgren optaget, hvilket heller ikke ville være mere end naturligt - internationalt aner- Olympiade eller Olympiske Lege. Tidligere betegnede man kun selve begivenheden som Olympiske Lege. Udtrykket Olympiaden brugtes som betegnelse for det tidsrum, som lå mellem to olympiske lege. Men ifølge ny retskrivning kan man nu bruge begge udtryk i flæng. Ja, sådan er der så meget

5 5 Ejner Tang-Holbæk bliver verdensmester i Stockholm kendt som denne idrætsgren er. Set fra dansk side må man, med de fremragende repræsentanter vort land har i bueskydning, håbe, at det lykkes DBSF at blive repræsenteret i London. Bueskydning må vel siges at være fuldt ud lige så berettiget ved en olympiade som f.eks. svæveflyvning. Her skal man betænke, at i årene hentede de danske bueskytter 8 medaljer ved VM! Trods mange gode kræfter blev bueskydningen ikke en del af OL i London. Hvilket Poul Nielsen i sin nytårshilsen til folket januar 1948 lakonisk meddelte. Om det var af ren frustration, at FITA derefter arrangerede VM 1948 i London samtidig med OL, er ikke til at sige. Og at de danske bueskytter så også hentede to sølv- og en bronzemedalje ved samme VM gjorde naturligvis ikke frustrationerne mindre... Poul Nielsen på FITA-kongres I en meget engageret to siders artikel i BUESKYD- NING, februar desværre usigneret - berettes om den danske holdning til bueskydningens fravær ved OL under overskriften: Bueskydning og Olympiaden. en ting er imidlertid sikker. Aldrig har interessen for bueskydning været så stor og udtalt som netop årerne før og efter sidste verdenskrig. Det ville derfor synes som en dobbelt uretfærdighed, hvis ikke bueskydningen fik sin naturlige plads på programmet i Og videre: Poul Nielsen havde et indlæg på FITAkongressen i forbindelse med VM 1948, og i skarpe vendinger og på flydende engelsk ventilerede han spørgsmålet. Han opfordrede præsidenten Paul Demare til omgående aktion overfor den olympiske komite, som endnu var samlet i London efter at man havde erfaret, at der ganske vidst var rettet henvendelse til komitéen, men at henvendelsen var fremkommet for sent (ca. ét år før OL). Fra engelsk side blev man så begejstret for indlægget, at man sporenstregs ville kontakte IOC med krav om, at bueskydning skulle være en del af det kommende OL 1952 i Helsingfors. Man optog ligeledes forbindelse med den svenske olympiske komité for med dem at påvirke finnerne. Det ligger uden for enhver tvivl, at Poul Nielsens energiske indgriben har haft stor betydning, og lykkes det virkelig ved en magtfuld indsats fra FITA og de enkelte hertil tilsluttede nationers side at få vore, hvad vi selv mener berettigede krav, opfyldt, må en stor del godskrives den danske konto. Artiklen nævner de 14 obligatoriske idrætsgrene på OL-programmet herunder kunst. Man mener sig selvfølgelig mindst lige så berettiget som OL-disciplin som kunst! Artiklen sluttede med det fromme ønske om at: lade 1952 opleve denne ædleste og ældste idræts tilbagevenden til sin retmæssige plads blandt verdens idrætter the sport of man since times began! Helsinfors 1952 Forud for FITA s kongres i Paris 1949 orienterede man medlemslandene om, at præsidenten og vicepræsidenten forberedte et forslag om optagelse af bueskydning ved OL 1952 i Helsingfors. Alternativt som demonstrationsdisciplin - bl.a. begrundet med, at det måske ville være vanskeligt at få plads på det olympiske stadion. Forslaget gik på, at tre herrer og tre damer fra hvert land skulle deltage, og at der kun skulle skydes på de lange afstande (lang ronde). De forskellige landes bueskyttesamfund blev opfordret til at anmode deres nationale olympiske komitéer at ansøge IOC om optagelse af bueskydning på OLprogrammet til deres møde i Rom april I aprilnummeret af BUESKYDNING samme år oplyses, at der mellem FITA s præsident og vicepræsidenterne Rent faktisk var kunst en disciplin ved OL i London 1948 og omfattede 13 kunstarter ; bl.a. arkitektur og byplanlægning, arkitekt-design, litteratur, musik: orkester- og kammermusik, billedkunst og skulptur, design af medaljer og plaketter m.m. Der blev overrakt medaljer i hver af de forskellige kunstarter. Den danske komponist, Erling Brene vandt bronze for kor- og orkesterværket Vigeur! Kunst-konkurrencerne blev så taget af programmet fire år efter i Helsingfors!

6 6 Inden for sportsverdenen var prins Axel især kendt som IOC s repræsentant i Danmark har været ført korrespondance angående forslag om, at en evt. finaleskydning - kun omfattende den korte ronde - skulle kunne foregå på det olympiske stadion. Bemærkningen hertil fra Danmark var, at man tilsluttede sig et sådant forslag, men at det ikke skulle være afgørende. Samtidig anbefaler man, at den bane, hvor de nordiske mesterskaber 1951 i Helsingfors skulle afholdes, bliver godkendt som olympisk område. (Det nordiske mesterskab blev faktisk skudt på det olympiske stadion, som allerede var tilgængeligt året før). Og at de nødvendige medaljer stilles til rådighed, som så kunne overrækkes ved den sædvanlige ceremoni på det olympiske stadion. Som det fremgår af ovenstående, skorter det ikke på anstrengelser fra Danmark i kampen for igen at få bueskydningen på det olympiske program! Også i Sverige huserer spørgsmålet om bueskydning ved OL. I januarnummeret 1950 refereres i BUESKYD- NING om at den svenske bueskytteformand, Lars Ekegren har henvendt sig til en fremragende person inden for den svenske OL-komite og Sveriges Idrætsforbund, Bo Ekelund med en forespørgsel om udsigterne vedrørende bueskydningens genindførelse ved OL. Svaret herpå var, at det beror på, om arrangørerne af OL i Helsingfors var interesserede eller ej. Kommentaren hertil i bladet var: vi tror på, at spørgsmålet er kommet sin løsning et godt stykke vej fremad og vi ønsker de energiske foregangsmænd lykke med foretagendet. IOC-kongres i København I maj 1950 afholdt Den Internationale Olympiske Komité (IOC) møde i København. Et møde, som i BUE- SKYDNING blev tillagt stor betydning med hensyn til bueskydningens genoptagelse på OL-programmet. Formand Poul Nielsen refererer: Man havde allieret sig med prins Axel, som i 1932 blev indvalgt som Danmarks repræsentant i IOC. Prins Axel fremkom med forslag om, at bueskydning skulle optages på pro- grammet ved OL 1952 i Helsingfors. Forslaget blev kraftigt støttet af Bo Ekelund, Sverige. Desværre gik forslaget ikke igennem trods stor velvilje fra mange af de delegerede. Finnerne nægtede at udvide programmet fra London Man mente ikke at være i stand til at huse de mange flere tilrejsende, og sagde man ja til bueskytterne, kunne andre også forlange at komme med. Inden mødet var FITA s præsident Henry Kjellsson, og generalsekretær Lars Ekegren, begge Sverige, i København og havde fået foretræde for IOC s executivkomité, hvor de forelagde deres velbegrundede ønsker for optagelsen. Forgæves! Imidlertid blev der nedsat et udvalg bestående af Bo Ekelund, Sverige, von Frankel, Finland og IOC s generalsekretær, Otto Meyer, Schweiz som skulle gennemgå det fremtidige olympiske program - herunder tage stilling til de idrætsgrene, som gang på gang forgæves havde søgt om optagelse. Et resultat skulle foreligge ved næste IOC-møde, og Poul Nielsen tilføjer, at alle udvalgsmedlemmer så med sympati på vor idræt. Formodningen er, at i det øjeblik et arrangerende lands olympiske komité er villig at påtage sig arrangementet af bueskydningen, skulle sagen være i orden. Man satte sin lidt til at det australske bueskytteforbund ville påtage sig opgaven i Melbourne i Først i 1952 tages diskussionen op igen. FITA s præsident, Henry Kjellsson giver i sin rapport refereret i BUESKYTTEN i majnummeret over arbejdet i FITA - orientering om, at præsidenten for IOC, J.S. Edstrøm igen havde opfordret til at ansøge om genoptagelse af bueskydning ved OL. Hvilket blev gjort samtidig med at man havde været i kontakt med samtlige nationale olympiske komiteer. IOC havde svaret, at anmodningen ville blive afgjort i Helsingfors (formentlig i forbindelse med legene der, hk). Australien havde i første omgang givet tilsagn om at arrangere bueskydning ved legene 1956 i Melbourne. Efterfølgende havde man dog givet udtryk for, hvor- Henry Kjellsson, Sverige, FITAs præsident

7 7 vidt man kunne påtage sig opgaven. Og hvis ikke, må vi begynde forfra igen, mente Kjellsson! IOC havde i øvrigt efter konsultation godkendt det internationale bueskydnings-program, hvilket bliver bekendtgjort via FITA-information i BUESKYDNING februar Den lange- og korte ronde. Januar 1954 meddeles det i en kort notits at FITA - på det kommende møde i Athen til maj - vil foreslå, at bueskydningen optages. Det vides dog, at en del af den australske komité er stemt for at bibeholde programmet fra Helsingfors. I augustnummeret samme år meddeles det, at situationen er uændret. UIC s eksekutivkomité ville holde et øje vågent med bueskydning, hvorefter en definitiv afgørelse vil falde på mødet i Paris næste år. Man væbner sig med tålmodighed igen! Olympisk charter For at hold gryden i kog indeholder første nr. af BUE- SKYDNING 1955 det olympiske charter vedr. bueskydning vedtaget i Lausanne, januar 1952 på i alt 5 artikler i tilfælde af, at bueskydning skulle blive anerkendt som olympisk idræt. Art. 1: Olympiske bueskydningsturneringer kan kun arrangeres på den måde, der er beskrevet i de olympiske regler og FITAs statutter og skyderegler for international bueskydning. Art. 2: FITA er den eneste internationale bueskyttefederation, der er anerkendt af den Internationale Olympiske Komité. Art. 3: Det maksimale antal deltagere fra hver nation er: a) individuelt tre deltagere (herrer) fra hver nation. Ingen reserver. B) individuelt tre deltagere (damer) fra hver nation. Ingen reserver. (Forudsat at der gives adgang til kvindelige skytter). Holdskydning: Tre deltagere (herrer) fra hver nation. En reserve tilladt. Tre deltagere (damer) fra hver nation. En reserve tilladt. (Forudsat at der gives adgang til kvindelige skytter). Art. 4: Verdensmesterskabsturnering må ikke finde sted det år, det Olympiske bueskyttemesterskab finder sted. Derimod afholdes FITA-kongressen så vidt muligt på det tidspunkt OL finder sted. Art: 5: De Olympiske bueskyttepræmier bliver kun de, der er nævnt i artikel 52 i Olympiske Regler (guld-, sølv- og bronzemedaljer, hk). Der vil ikke under OL blive konkurreret om nogen FITA-pokal eller - præmier. Den måske mest radikale ændring efterfølgende af ovenstående er nok kvotaordningen, hvor de enkelte lande forud skal skyde sig til OL-pladserne både individuelt og holdmæssigt og med begrænsning til 64 deltagere af hvert køn med den sløjfe, at har et land kvalificeret sig med et hold, behøver den enkelte skytte ikke på forhånd at være kvalificeret individuelt. Lars Ekegran, generalsekretær i FITA. I samme nr. af BUESKYDNING bekendtgøres som sidste nyt at IOC havde inviteret FITA til at sende to delegerede til før omtalte møde i Paris med henblik på at foretage en demonstration af bueskydning under mødet. FITA s ærespræsident, Paul Damare har lovet sammen med Oscar Kessels, Belgien, FITA s kommende præsident , at forestå seancen. Man formoder, at genoptagelsen af bueskydningen ved OL er kommet et skridt nærmere, og skulle det lykkedes, må man rette taknemmelige og respektfulde blikke mod de svenske skriveborde, hvorfra der i de seneste år er udfoldet store anstrengelser og initiativ i så henseende. Efterfølgende viste det sig, at kun 17 delegerede havde stemt for og 32 imod bueskydnings optagelse på OL-programmet. Man måtte på den igen Ny FITA-ronde Februar 1956 meddeles det i forbundsbladet, at der mellem FITA s medlemsorganisationer har været ført korrespondance om afviklingen af den nye FITA-ronde ved fremtidige VM stævner og OL. Afstemningen gav det resultat, at der skal skydes en dobbelt FITA-ronde, i alt 288 pile fordelt over fire dage gældende for både herrer og damer. Den nye ordning træder i kraft fra og med VM i Prag Hermed blev den gamle lang- og kort ronde skrottet. Som sidebemærkning blev DM for første gang skudt over den nye FITA-ronde på 144 pile ved DM Georg Andersen fra Lyngby vandt med 952 point, mens det for damernes vedkommende var Else Hansen fra Gentofte med 811 point. Nyt OL-program I november 1957 er sagen atter aktuel i BUESKYD- NING under overskriften DA BUESKYDNING BLEV OLYMPISK IGEN. Og ja. Den nye FITA-ronde holdt således 57 år her i landet da den jo blev skrottet på repræsentantskabsmødet Hvorimod man allerede ved OL i 1996 i Atlanta gik over til den såkaldte - og officielle - OL-ronde, som nu også er det officielle program ved World Archery.

8 8 Der er FITA s generalsekretær, svenskeren Lars Ekegren, som i en længere artikel behandlede emnet i optimistiske toner. Han mener, at bueskydning er den eneste idrætsgren, som er blevet genoptaget i det olympiske program og fremhæver hans danske venner, som i betydelig grad har spillet en stor rolle i den forbindelse. Han fremhæver den danske daværende bueskytteformand (Poul Nielsen), som i 1948 ved kongressen i London meget energisk gik ind for bueskydning på OL-programmet. Han nævner også før omtalte prins Axel i den forbindelse. Den endelige og afgørende hjælp fik man af den efter FITA-mødet i København 1950 nedsatte programkomité til revidering af OL-programmet. Trods opgaven med at reducere deltagerantallet fra 7000 til 5000, havde man kalkuleret med en olympisk bueskyttekonkurrence med 100 deltagere. Hvilket angiveligt fik OL-repræsentanterne på mødet i Sofia til at spærre øjnene op! (Lars Ekegrens kommentar i BUESKYDNING). Ovenstående refereres ligeledes i en Bulletin Officiel fra et FITA-møde, afholdt i Stockholm januar 1958, hvor programkomitéen aflagde An Olymic Report and the Amateur Rule fra FITA-mødet i Sofia Heri indgik ligeledes, at FITA ville presse på, for at også kvinder kunne deltage. Oprindelig gik forslaget kun på mænd. Sluttelig konkluderede Ekegren, at bueskydning ikke ville indgå ved OL 1960 i Rom. Den første mulighed ville derfor blive i Tokyo Ifølge bogen, ARCHERY An Olympic History, bekymrede IOC s Præsident, Brundage sig om FITA s tilgang til C.O. Våben-Hansen, form. for DBSF amatørreglerne. Han var opmærksom på, at visse bueskyttenationer tillod deres skytter at modtage kontanter som præmier. FITA måtte til at revurdere sit amatørreglement efter IOC s definition. En lang og besværlig proces at gennemføre. Så den førstkommende mulighed for bueskydning ved OL ville derfor blive i Tokyo Hverken Rom eller Tokio I forbindelse hermed kunne det oplyses fra FITAkongressen i Stockholm 1959, at det japanske bueskytteforbund ville anlægge en speciel bueskydebane, samt at de ville foreslå IOC, at også kvinder blev indlemmet i den olympiske bueskydning. Førnævnte Lars Ekegren, nu indvalgt i den svenske OL-komité, havde været i Athen Han måtte desværre meddele, at heller ikke i Tokio ville bueskydning ville blive en del af det officielle program. Men han havde haft en samtale med de russiske delegerede, som havde lovet, at hvis OL 1968 blev over draget Moskva, ville bueskydning blive inkluderet i programmet og efter de regler, som var foreslået til Tokio-legene. Regler som omfattede både herrer og damer. Den nye præsident for FITA, Oscar Kessels fra Belgien, valgt 1957, havde også grund til at antage, at bueskydning ville være med igen i Tokio Desværre valgte japanerne deres specielle form for bueskydning, kyudo i stedet som demonstrationssport. PÅ FITA-kongressen i forbindelse med VM i Oslo 1961 blev det indskærpet de nationale bueskytteorganisationer, at de skulle holde tæt kontakt til deres nationale OL-komité, for på den måde at påvirke IOC. Man havde noteret sig, at mange repræsentanter fra store bueskyttenationer havde stemt imod bueskydnings optagelse på OL-programmet. (HISTORI OF THE FE- DERATION INTERNATIONALE DE TIR A L ARC). Mrs. Inger Frith, præsident for FITA Det blev så hverken ved OL i Rom 1960 eller Tokio 1964, at bueskydningen kom på programmet. Men italienerne havde sideløbende med OL planlagt en række ekstraforestillinger til glæde for de 7000 idrætsfolk den kvarte million tilskuere, man ventede til Rom. Et af hovedpunkterne var opvisning af riddertidens farverige idrætter. Bl.a. deltog bueskytter fra

9 9 to små bjergbyer, Gubbio og Sansepolco, iklædt dragter fra for 500 år siden og med buer, som var adskillige 100 år gamle omhyggeligt plejet og passet. Der blev dog ikke sat nogen olympiske rekorder i bueskydning ved den lejlighed Ny æra med Mrs. Frith Til FITA-kongressen ved VM i Norge 1961 havde svenskeren, Lars Ekegren meddelt, at han efter 12 år som generalsekretær ikke ønskede at fortsætte. Han var derimod villig til at stille op til præsidentposten. En anden kandidat var Mrs. Frith, England. Ved den skriftlige afstemning blev Mrs. Frith valgt med 11 stemmer mod Ekegrens 7. Mrs. Inger Frith var godt kendt i Danmark. Hun var dansk af fødsel men engelsk gift. Hun havde været aktiv inden for international bueskydning, sad som vicepræsident i FITA og var formand for det engelske bueskytteforbund. Fru Frith er en dygtig og bestemt dame, som vil forstå at føre FITA videre på en sådan måde, at det vil være til gavn og fortsat trivsel for såvel international som national bueskydning, hed det i rapporten fra VM i Norge i septembernummeret af BUESKYDNING! Det skulle blive Mrs. Frit, der som præsident for FITA, igen skulle føre bueskydningen ind i OL-regi. C.O. Våben-Hansen, DBSFs formand, præcederede ved kongressen og refererede i forbundsbladet. Peter Søllingvraa, form. for DBSF Mrs. Frith, som blev præsident i FITA 1961, kunne ved den efterfølgende kongres 1963 sige, at hun nu præsiderede over en virkelig verdensomfattende sportsorganisation. Nationer fra fem kontinenter var repræsenteret ved mødet. Hun signalerede, at det var tid for FITA at profilere sig stærkere på den internationale idræts scene. Hun fulgte sine ord op med at deltage i IOC s samling i Baden-Baden 1963 og igen i Tokio 1964 ved alle IOCmøder. De to initiativer muliggjorde et møde ansigt til ansigt med IOC s magtfulde præsident, Avery Brundage. De efterfølgende IOC-møder 1965 og 1966 sikrede Den efterfølgende periode er der ikke meget beskrevet i hverken BUESKYDNING eller FITA s historiebog vedrørende OL. Man havde åbenbart indstillet sig på, at der ikke ville ske noget før op til OL 1968 i Mexico. Heller ikke i FITA s Historiebog finder vi noget afgørende fra den periode. November 1963 var der dog en meddelelse i BUE- SKYDNING om, at man på IOC s kongres i Baden- Baden samme år havde besluttet at nedskære det samlede antal af idrætsgrene til 18 i Mexico 1968, hvilket bl.a. også gik ud over bueskydning. Man havde haft en forhåbning om at kunne være med netop i Mexico. Kommentaren i BUESKYDNING var: Skulle det virkelig være så svært at erklære en plads for olympisk område og så i øvrigt lade alverdens bueskytter om resten! I BUESKYDNING marts under DBSF meddeler - findes en kort notits med overskriften Olympiaden Bueskydning er med på programmet i Følgende byer er kandidater til afholdelsen: Detroit, Madrid, Montreal og München. Jo nærmere jo bedre International aktivitet Som tidligere skrevet, var der ikke meget i BUESKYD- NING eller FITA s historiebog at hente fra den periode. Så vi tyer til bueskydningens olympiske historiebog. Foto i BUESKYTTEN februar OL-træningen er begyndt. Formand Mogens Preisz prøver kondicyklen. Herren i baggrunden er Leif Skovgaard, som var på holdet, der vandt sølv i USA Personen, som assisterer Preisz, er læge Helge Fals fra DOK, der var tilknyttet projektet.

10 10 bueskydningens tilbagekomst til de olympiske lege. Tilbage stod, at Mrs. Frith og hende kollegaer i FITA skulle sikre, at bueskydningen i München 1972 ville blive af olympisk kaliber I forbindelse med VM 1967 i Holland kunne præsidenten, Mrs. Frith meddele kongressen, at hun efter anmodning fra IOC havde hun informeret dem om, at FITA ønskede et fire dages program (dobbelt FITAronde) som efter reglerne ved VM, og at konkurrencen også ville gælde som en VM-turnering. Antallet af deltagere, hold og andre spørgsmål ville overholde IOC s regler. Mrs. Frith tilbragte en måned i Mexico 1968 for der ved OL at få idéer til resultattavler og skiltning, som skulle kunne fungere ved bueskydningen. Ved FITA s kongres 1971 havde Frith meget at fejre. Det var 40-året for den internationale bueskytteorganisation samt året for organisationens olympiske drømme endelig skulle blive realiseret. Ligeledes en artikel i samme nr. under FITA-NYT af Mrs. Frith. Hun beretter, at hun allerede har været i München for at inspicere tre forskellige lokaliteter til brug for afvikling af bueskydningen. Derudover havde hun besøgt det meste af OL-området, og beset mange af de andre arealer udlagt til stadion, svømmehal m.m i november viser det sig så, at den første lokalitet man havde haft i tankerne for afvikling af bueskydningen, var for lille. (Kun 40 skiver og 120 deltagere). Man regnede nu med 200 deltagere på et areal i umiddelbar nærhed af sportsuniversitetet centreret i den olympiske by. En sådan placering kunne simpelthen ikke blive bedre, mener hun. Udgifterne til etableringen var anslået til DM. Optakt Nu var det så sikkert, at bueskydningen skulle med ved OL. Og det gav sig så småt udslag i BUESKYDNING. Peter Søllingvraa skriver i anledning i sin nytårshilsen 1969 en kort bemærkning: OL 1972 skal også nævnes. Det må være alle bueskytters drøm, at være med her, så det er slet ikke for tidligt, også at have det med i tankerne under den daglige træning 1971 skriver formanden for forbundet, Mogens Preisz i sin nytårshilsen bl.a. om repræsentative opgaver de kommende år - herunder OL: OL i München 1972 og der dermed følgende presseomtale og propaganda vil afgjort vise sig at få uvurderlig betydning for tilgangen til vor idrætsgren. Vi har overfor Danmark Olympiske Komité påpeget, at der fra vor side vil blive gjort alt for at vor genindtræden i de olympiske lege skal blive med succes og overlader trykt til vore aktive at arbejde samvittighedsfuldt med opgaven. En af bestræbelserne for at klargøre de forventede udtagne skytter til kommende opgaver var afvikling af et kursus i specialtræning for eliteskytter. De danske skytter Ved det 26. VM i London 1971 deltog fra Danmark tre kvinder og fire herrer. Der blev skudt en dobbelt FITAronde, og Arne Jacobsen fra Frederikshavn blev en flot nr. 4 med 2366 point. Han vandt 30m distancen FITA s deltagende officials ved OL i München 1972 med præsident Mrs. Frith i midten. Knud Erik Petersen nr. 2 fra venstre og Arne Vindum nr. 2 fra højre.

11 11 Arne Jacobsen, Frederikshavn. Lilli Lentz, Automatic. med 670 point og fik for det en guldmedalje. Det var dengang der blev skudt om de enkelte afstande foruden totalen. Herluf Andersen, Gladsaxe blev næstbedste dansker. Af kvinderne var Lill Lentz, Automatic og Erna Pedersen Århus bedst. Ved et internationale stjernestævne i Lyngby samme år satte Arne Jacobsen ny verdensrekord på 50 m med 322 point. Faktisk den eneste danske verdensrekordindehaver indtil nu af en recurveskytte. Ydermere præsterede Arne Jacobsen ved et andet stjernestævne i Moskva samme år en tangering af verdensrekorden med en total på 1200 point, og på den samlede 30m over to dage var Arne med 678 point tre over den bestående verdensrekord. Ved en forolympisk turnering i maj 1972 i München slog Arne Jacobsen hele den europæiske elite med flere længder point. Med en ikke helt afprøvet ny bue! Ydermere blev Arne Jacobsen nr. 2 ved EM i Luxembourg i juli og det danske damehold med Erna Pedersen og Lilly lentz i spidsen skød det bedste samlede resultat hidtil. Ikke underligt, at der blev stillet visse forventninger Det blev disse fire bueskytter, som kom til at repræsentere Danmark ved den første bueskydningskonkurrence i 52 år ved OL. Det var før de såkaldt kvotapladser, som de enkelte lande på forhånd skulle have skudt sig til. Betingelserne for at deltage var, at herrerne skulle have skudt 1100 point i en enkelt FITA-ronde, mens kvinderne kunne nøjes med 1050 point. Hvert land kunne stille med indtil tre skytter af hvert køn. Disse kriterier var vedtaget af FITA selv ved kongressen i Der blev ikke skudt holdkonkurrence. Ledere var kasserer i DBSF Knud Erik Pedersen og sekretær Arme Vidum. De kom til at fungere ved henholdsvis som dommer og medlem af appeljuryen. Erna Rahbek Pedersen, Helsinge. Herluf Andersen, Lyngby. Konkurrencen For de to danske herrer var anden FITA-ronde væsentlig bedre end den første. Arne rykkede fra en 20.- plads op som nr. 8, og Herluf Andersen opgraderede fra en 23.-plads til nr. 13. Undervejs på anden FITA-ronde satte Arne Jacobsen ny dansk rekord på 90 m med 288 point, mens Herluf Andersen gjorde ligeså på 70 m med 317 point. Den tredje danske rekord stod på Erna Rahbek Pedersen for ved på 30 m at opnå 330 point. Hun rykkede dermed en plads op fra nr. 27 til nr. 26. Lilli Lentz skød

12 12 Tilskuerpladserne var fuldsat gennem hele turneringen. samme antal point på begge ronder og endte som nr. 29. Præstationerne af de danske skytter må siges at være godkendt. Ialt 40 kvinder fra 21 lande og 55 herrer fra 24 lande deltog. Den 41-årige Doreen Wilbur fra USA vandt kvindernes skydning med 1198 og 1226, i alt 2424 point. Herrernes vinder blev John Williams, ligeledes USA med 1268 og 1260, i alt 2528 point. Helt suverænt med 47 point foren svenskeren Gunnar Jervil. Medaljeoverrækkelsen blev forestået af hofjægermester Ivar Vind - den danske repræsentant i IOC - sammen med Mrs. Frith. Bueskydningen blev et tilløbsstykke med stort set fuldt hus på tilskuerpladserne med plads til 5000 alle fire dage. Adskillige honoratiores lagde vejen forbi og havde kun lovord til overs for arrangementet - hvilket i høj grad skyldtes mrs. Frith s faste ledelse. Succes en var med til at sikre bueskydningens tilstedeværelse ved OL indtil dato. Og forhåbentlig endnu mange år fremover! Kilder: DBSFs blad BUESKYDNING - HISTORY OF THE FEDE- RATION INTERNATIONALE DE TIR L ARC - ARCHERY An olympic History Foto: Fra ovenstående samt internettet. Den danske score # = ny dansk rekord. Arne Jacobsen 90 m 70 m 50 m 30 m point Total / placering 1. FITA FITA 288 # / 8 Herluf Andersen 1. FITA FITA # / 13 Erna Rahbek Pedersen 70 m 60 m 50 m 30 m 1. FITA FITA # / 26 Lilli Lentz 1. FITA FITA / 29 Samlet og redigeret af Holger Kürstein.

Stor dansk triumf ved EM

Stor dansk triumf ved EM Stor dansk triumf ved EM 14 Åbningsceremonien ved EM politi i Prag Prag i brydning i De danske brydere hentede historisk flot EM-sølv og en plads. Af Morten Ahlefeldt Hansen - landstræner politilandsholdet

Læs mere

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager:

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Rejsebrev nr. 6 Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Jozsef Csikos, Jacob Steffensen, Stig Andersen Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff, Sabina Holstein,

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

Tilpasset dansk mesterskab i 11-

Tilpasset dansk mesterskab i 11- Tiderne skifter og som ofte nævnt gennem det sidste halvandet år, er der sket mange store forandringer i den danske politisport. Det traditionsrige politifodboldmesterskab blev desværre, pga af et sent

Læs mere

Tik Bue Nyhedsbrev, Dec. 2010

Tik Bue Nyhedsbrev, Dec. 2010 Siden sidste nyhedsbrev Sidste nyhedsbrev udkom i juni 2009. Der er sket meget siden og ikke alt kommer med her.bestyrelsen og nogle få frivillige og erfarne forældre og tidligere bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Arrangør Håndbog for afvikling af DM Indendørs Skiveskydning. Dansk Bueskytteforbund

Arrangør Håndbog for afvikling af DM Indendørs Skiveskydning. Dansk Bueskytteforbund Arrangør Håndbog for afvikling af DM Indendørs Skiveskydning Dansk Bueskytteforbund DM INDENDØRS 1 Dansk Bueskytteforbund...1 AFVIKLING af DM...2 CHECKLISTE / MATERIEL der skal bruges til DM...2 CHECKLISTE

Læs mere

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 8. www.tikbue.dk

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 8. www.tikbue.dk Velkommen til TIK BUESKYDNING Introhæfte Side 1 af 8 Velkommen til TIK bueskydning. TIK bueskydning er oprettet i 1980 og er en underafdeling til Taastrup Idræts klub. Klublokale TIK bueskydning har eget

Læs mere

DBSF og Herning Bueskyttelaug indbyder til DM/forbundsmesterskab i feltskydning 2009

DBSF og Herning Bueskyttelaug indbyder til DM/forbundsmesterskab i feltskydning 2009 DBSF og Herning Bueskyttelaug indbyder til DM/forbundsmesterskab i feltskydning 2009 Den 19. og 20. september i Langelund Det vil glæde Herning Bueskyttelaug at se alle bueskytter til DM og forbundsmesterskab

Læs mere

Rejsebrev nr. 6 fra WC 1 i Shanghai Kina

Rejsebrev nr. 6 fra WC 1 i Shanghai Kina Rejsebrev nr. 6 fra WC 1 i Shanghai Kina Deltagere på turen: Dame Recurve Maja Jager, Carina Rosenvinge Christiansen, Randi Degn, Anne Marie Laursen Herre Recurve: Bjarne Laursen, Steffen Torkildsen Dame

Læs mere

Nordisk veteranmesterskab i København - Danmark

Nordisk veteranmesterskab i København - Danmark Nordisk veteranmesterskab i København - Danmark 1. 3. juli 2011 Dansk Skytte Union indbyder alle nordiske veteran riffelskytter velkommen Forord København er Danmarks hovedstad og er med 1.181.239 indbyggere

Læs mere

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne.

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. Skoleskydning 2013 - Vind 8.000,00 kr. Til din klasse. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. - Den eneste betingelse er, at eleverne danner hold på 4 skytter fra samme klasse. Skytteforeningen sørger for

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

DANMARKS IDRÆTSFORBUND & DANSK SVØMMEUNION AFTALE OM NATIONALE UDTAGELSESKRITERIER OL RIO DE JANEIRO 2016

DANMARKS IDRÆTSFORBUND & DANSK SVØMMEUNION AFTALE OM NATIONALE UDTAGELSESKRITERIER OL RIO DE JANEIRO 2016 DANMARKS IDRÆTSFORBUND & DANSK SVØMMEUNION AFTALE OM NATIONALE UDTAGELSESKRITERIER OL RIO DE JANEIRO 2016 Introduktion FINA s internationale kvalifikationskrav og DIF s generelle danske OL-udtagelseskrav

Læs mere

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, april 2007. Udendørssæson 2007. Forord fra formanden

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, april 2007. Udendørssæson 2007. Forord fra formanden TIK bueskydning Nyhedsbrev, april 2007 Forord fra formanden...1 Udendørssæson 2007...1 DM...2 Sponsor BG bank...3 Maj pokalen...3 Klubmesterskab 2007...3 Pokalvindere...3 Sommerlejr...4 Fleece trøjer...4

Læs mere

Talentpotentiale: Dansk juniorelite med succes

Talentpotentiale: Dansk juniorelite med succes Talentpotentiale: Dansk juniorelite med succes Den danske juniorelite klarer sig bedre end seniorerne. Det viser en gennemgang af resultaterne i 2008. Selvom man ikke skal tillægge et enkelt års gode resultater

Læs mere

Referat Riffelsektions Møde

Referat Riffelsektions Møde Referat Riffelsektions Møde TID: Tirsdag den 5. februar 2015 kl. 17.30 22.45 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH), Anders Sode(AS)

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 7. www.tikbue.dk

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 7. www.tikbue.dk Velkommen til TIK BUESKYDNING Introhæfte Side 1 af 7 Velkommen til TIK bueskydning. TIK bueskydning er oprettet i 1980 og er en underafdeling til Taastrup Idræts klub. Klublokale TIK bueskydning har eget

Læs mere

Danmarks rekord på 24 timer

Danmarks rekord på 24 timer Danmarks rekord på 24 timer Bagsværd Roklub gentager succes en op på Teatertorvet i Lyngby Storcenter Fredag d. 9. januar kl. 13:00 til Lørdag d. 9. januar kl. 13:00 Projektet Bagsværd Roklub vil, i samarbejde

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

Bueskydning NYE DANSKE MESTRE ANMELDELSE AF NY DANSK BOG OM BUESKYDNING DBSF INFORMERER OM UDTAGELSER OL OG ARNE JACOBSEN

Bueskydning NYE DANSKE MESTRE ANMELDELSE AF NY DANSK BOG OM BUESKYDNING DBSF INFORMERER OM UDTAGELSER OL OG ARNE JACOBSEN Medlemsblad for Dansk Bueskytteforbund Bueskydning DANSK BUESKYTTEFORBUND / April 2012 NYE DANSKE MESTRE ANMELDELSE AF NY DANSK BOG OM BUESKYDNING DBSF INFORMERER OM UDTAGELSER OL OG ARNE JACOBSEN www.langbue.dk

Læs mere

KIFs støtteordning 2013. KIFs støtteordning

KIFs støtteordning 2013. KIFs støtteordning KIFs støtteordning Formålet med støtteordningen er at skabe så gode forhold som muligt for den enkelte aktive i tilrettelæggelsen af den daglige træning og frem mod konkurrencer, så flest mulige kan etablere

Læs mere

A F S N I T 5 TILMELDING UDTAGELSE MEDICIN REKLAME

A F S N I T 5 TILMELDING UDTAGELSE MEDICIN REKLAME A F S N I T 5 TILMELDING UDTAGELSE MEDICIN REKLAME 2015 5 : AMATØR REKLAMER MEDICIN TILMELDING INDHOLD: Artikel Side 5.1 Tilmelding 1 5.2 Forbundsarrangementer 1 5.3 Udtagelsesbestemmelser [B1 2] 1 5.5

Læs mere

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT EMNE 1. Generelt 2 2. Indbydelse og propositioner 2 3. Anmeldelse 2 4. Startlisten/programmet 3 5. Resultatlisten 3 6. Tidtagning 4 7. Præmier 4 8. Reklamer på badetøj 4 9. Reklamer

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

SOPHIE FJELLVANG-SØLLING

SOPHIE FJELLVANG-SØLLING Sophie Fjellvang- Sølling er Danmarks mest vindende kvindlige skiløber. Hun satser nu 100 % på ski cross og en OL-medalje i 2010. www.sophiefs.dk Professionel skiløber på vej mod OL- medalje i 2010 i ski

Læs mere

Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter

Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter 1. Velkomst ved Anders. Vi vil gerne høre hvad I mener inden vi beslutter noget 2. Forslag om nye aldersinddelinger

Læs mere

Bestyrelsens beretning, Mahjong Danmarks generalforsamling, d. 4. oktober 2008

Bestyrelsens beretning, Mahjong Danmarks generalforsamling, d. 4. oktober 2008 Bestyrelsens beretning, Mahjong Danmarks generalforsamling, d. 4. oktober 2008 Bestyrelse På generalforsamlingen 2007 blev Anders Labich, Tina Christensen, Morten Andersen, Lena Smith og Henrik Leth valgt

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Matematik D. Almen forberedelseseksamen. Skriftlig prøve. (4 timer)

Matematik D. Almen forberedelseseksamen. Skriftlig prøve. (4 timer) Matematik D Almen forberedelseseksamen Skriftlig prøve (4 timer) AVU122-MAT/D Torsdag den 24. maj 2012 kl. 9.00-13.00 Olympiske Lege London 2012 Matematik niveau D Skriftlig matematik Opgavesættet består

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Hej Allesammen, Sæsonen 2014/2015, min første i Gentofte Svømmeklub, er på vej ind i de sidste spændende og afgørende uger, Selvom mange kilometer

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis December 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis December 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis December 2014 Nedtur ved EM i Berlin Gentofte - min nye klub Afbud til VM på kortbane VM på Langbane - kursen er sat / sigtet er indstillet. EM i Berlin. Ingen tvivl ved afrejsen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Arrangør: PI-København. Program for Danske Politimesterskaber i. Bowling 2011. Torsdag den 12. maj

Arrangør: PI-København. Program for Danske Politimesterskaber i. Bowling 2011. Torsdag den 12. maj Arrangør: PI-København Program for Danske Politimesterskaber i Bowling 2011 Torsdag den 12. maj Dansk Politiidrætsforbund PI-København lagde ud i 2002 med det første officielle politimesterskab, og kan

Læs mere

14. Det internationale arbejde. Strategisk mål 14.1:..sætte et aftryk på de beslutninger, der træffes i IOF regi

14. Det internationale arbejde. Strategisk mål 14.1:..sætte et aftryk på de beslutninger, der træffes i IOF regi 14. Det internationale arbejde Strategisk mål 14.1:..sætte et aftryk på de beslutninger, der træffes i IOF regi DOF har ikke haft afgørende indflydelse på beslutninger i IOF men har i de seneste år fokuseret

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 4. februar 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 01-2008 19. januar 2008 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 08-2007 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Referat af FU-møde i Hjallese. Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Afbud: Hans Milter Pedersen Dagsorden: 1. Godkendelse af referat

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Århus 1900 Tennis, afholdt 9. marts 2015

Referat af ordinær generalforsamling Århus 1900 Tennis, afholdt 9. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling Århus 1900 Tennis, afholdt 9. marts 2015 Dagsorden i henhold til gældende vedtægter. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Bueskydning VI KAN LÆRE AF ELITEN SKO, SKYDNING, SIKKERHED LAS VEGAS 3 I EN ER KLUBARBEJDE OPLEVELSESØKONOMI? DANSK BUESKYTTEFORBUND / marts 2012

Bueskydning VI KAN LÆRE AF ELITEN SKO, SKYDNING, SIKKERHED LAS VEGAS 3 I EN ER KLUBARBEJDE OPLEVELSESØKONOMI? DANSK BUESKYTTEFORBUND / marts 2012 Medlemsblad for Dansk Bueskytteforbund Bueskydning DANSK BUESKYTTEFORBUND / marts 2012 VI KAN LÆRE AF ELITEN SKO, SKYDNING, SIKKERHED LAS VEGAS 3 I EN ER KLUBARBEJDE OPLEVELSESØKONOMI? www.langbue.dk Alt

Læs mere

Ansøgning om lokalestøtte til Rhythm Nation Juni 2014. Vedlagt: Lejekontrakt

Ansøgning om lokalestøtte til Rhythm Nation Juni 2014. Vedlagt: Lejekontrakt Ansøgning om lokalestøtte til Rhythm Nation Juni 2014 Vedlagt: Lejekontrakt Kort historik om foreningen og dens aktiviteter og behovet for lokaler, og herunder at I har haft lejemålet siden d. xx.xx.201x,

Læs mere

2 Arrangøren har ret til at begrænse antallet af deltagere. En sådan begrænsning skal dog meddeles, når arrangøren udpeges.

2 Arrangøren har ret til at begrænse antallet af deltagere. En sådan begrænsning skal dog meddeles, når arrangøren udpeges. FORMÅLET MED MESTERSKABET Formålet med et nationalt eller internationalt mesterskab i langtidspiberygning er at lade enkeltpersoner og/eller hold konkurrere om at ryge længst muligt på en pibe uden at

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret.

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Forretningsudvalgsmøde (20082012) Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Deltagere: Preben Jacobsen Carsten Bjørk Olsen Ole Michél Peter RønningBæk Thorben Meldgaard

Læs mere

Pst!! 12/2008 København den 14. august 2008. Sommerferien overstået. Dansk Fægte Forum. Danmark har fået formandsposten i det nordiske forbund

Pst!! 12/2008 København den 14. august 2008. Sommerferien overstået. Dansk Fægte Forum. Danmark har fået formandsposten i det nordiske forbund Dansk Fægte-Forbund Pst!! 12/2008 København den 14. august 2008 Sommerferien overstået Pst!! er nu tilbage igen efter en dejlig sommerferie, hvor tiden er blevet brugt til at finde nye måder, hvor på information

Læs mere

John Hansen har i mail af 30. juni 2004 klaget over, at tv-reklamerne for Oddset, som sendes på TV 2, er kønsdiskriminerende og nedgør kvinder.

John Hansen har i mail af 30. juni 2004 klaget over, at tv-reklamerne for Oddset, som sendes på TV 2, er kønsdiskriminerende og nedgør kvinder. RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame John Hansen Baunegårdsvej 73 Bredegrund 7, 3. tv 2900 Hellerup 2300 Sundby København den 9. september 2004 Klage over tv-reklame for Dansk Tipstjeneste sendt på TV 2 John

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus.

Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus. Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus. Tilstede: Henriette Gilhøj, Rene Nielsen, Guller Eriksen, Trine Lindberg, Ole Mortensen, Henrik Bartholdy

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle.

Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle. Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle. I Kina har man også spillet fod-bold for flere 1000 år siden,

Læs mere

Introduktion til Udspring. En guide for tilskuere

Introduktion til Udspring. En guide for tilskuere Introduktion til Udspring En guide for tilskuere Juli 2012 Udspring er en æstetisk sport, hvor ynde kombineres med styrke og smidighed, mens udspringeren bevæger sig gennem luften. Udspringeren skal have

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Long Track Speed Skating

Long Track Speed Skating Long Track Speed Skating Talentudvikling og elitesatsning DANSK SKØJTE UNION 2015-2016 Opdateret August 2015 Indhold 1.0 Formålet med dokumentet... 2 2.0 Baggrund... 2 3.0 DIF projekt... 2 3.1 DIF Junior...

Læs mere

Skanderborg Vandski Klub Arrangementer & Sponsorater

Skanderborg Vandski Klub Arrangementer & Sponsorater Skanderborg Vandski Klub Arrangementer & Sponsorater Skanderborg Vandski Klub Alpinavej 13 Stilling - 8660 Skanderborg Tlf. 86 57 17 95 Email: ski@vandski-skvk.dk Hjemmeside: www.skvk.dk Indhold Skanderborg

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

2. kreds omfattede Gundsølille, St. Valby, Li. Valby, Vederlev, Ågerup, Herringløse, Hvedstrup, Østrup, Tågerup og Gerdrup.

2. kreds omfattede Gundsølille, St. Valby, Li. Valby, Vederlev, Ågerup, Herringløse, Hvedstrup, Østrup, Tågerup og Gerdrup. Foreningen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Starten... 3 Skydning er vel ikke så svær?... 4 Lidt om Gundsølille Skytteforening's mål og aktiviteter... 5 Lidt om vores faciliteter... 5 Øvrige

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2010 24. februar 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 Den 15. marts 2010/ik 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01 2010 3. s siden sidst 3. s samarbejde Beslutninger

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard

Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard Motivationstale ved bestyrelsesmedlem Mogens Damm ved generalforsamlingen i Frederikshavn Golf Klub 04.03.2014 Kære Lucas Når Frederikshavn Golfklub ved

Læs mere

Referat Generalforsamling. Dansk Ride Instruktør Forening. fredag, den 6. februar 2015. Dagsorden. Ad 1) Valg af dirigent. Ad 2) Formandens beretning.

Referat Generalforsamling. Dansk Ride Instruktør Forening. fredag, den 6. februar 2015. Dagsorden. Ad 1) Valg af dirigent. Ad 2) Formandens beretning. Referat Generalforsamling i Dansk Ride Instruktør Forening fredag, den 6. februar 2015 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Elmosevej 24A, Fløjstrup 8330 Beder E mail: drif@drif.dk Tlf.: 20

Læs mere

Den danske bruttotrup til IAAF/AL-Bank VM Halvmaraton 2014

Den danske bruttotrup til IAAF/AL-Bank VM Halvmaraton 2014 Den danske bruttotrup til IAAF/AL-Bank VM Halvmaraton 2014 Mænd Abdi Hakim Ulad Født: 14. juni 1991 i Somalia Bopæl: Skælskør Klub: Korsør AM Træner: Leo Madsen Bedste halvmaratontid: 1:06,53 (Kavarna,

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 25. marts 2012

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 25. marts 2012 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 25. marts 2012 Mødet blev afholdt på Scandic Hotel, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Dagsorden i henhold til vedtægterne = OK Valg af dirigent

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET DAGSORDEN til Menighedsrådsmødet Mandag den 19. januar 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Indledning ved Erik Dybdal Møller 1. Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter (19.10). 2. Økonomi ved kassereren

Læs mere

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning.

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning. Bliv en del af succesen Støt Hillerød G.I. Bordtennis koncept www.hgibordtennis.dk Velkommen til Hillerød G.I. Bordtennis I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision,

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

Københavns Idræts Forenings støtteordning

Københavns Idræts Forenings støtteordning Københavns Idræts Forenings støtteordning Gældende fra 1. oktober 2010 Overordnet giver KIF støtte til de aktive atleter i klubben ud fra præstation/ resultater, talent og deltagelse på forskellige hold

Læs mere

Vamdrup Jagtforening. Den nye skydebane. Projektmappe

Vamdrup Jagtforening. Den nye skydebane. Projektmappe Vamdrup Jagtforening Den nye skydebane Projektmappe Øverst: Etape 1 da banen blev taget i brug Nederst: Etape 1 sommeren 2014 1 Denne mappe er en udførlig orientering om anlægningen af Vamdrup Jagtforenings

Læs mere

INVITATION VANDPOLO-STÆVNE

INVITATION VANDPOLO-STÆVNE INVITATION VANDPOLO-STÆVNE Kære aktive, trænere, dommere og familier. Det er en stor glæde at invitere alle med interesse i vandpolo til den første udgave af Hans Christian Andersen City Games Vandpoloturnering.

Læs mere

DANAGE TARGET Face type 'TUNING'. Tuningvejledning.

DANAGE TARGET Face type 'TUNING'. Tuningvejledning. DANAGE TARGET Face type 'TUNING'. Tuningvejledning. Danage Target face type 'Tuning' Vejledning - 2 - Danage Skydeansigt type 'Tuning', vejledning. Introduktion. Denne vejledning i at anvende Danage Skydeansigt

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

VolleyLiga Klubmøde. Tirsdag den 23. september 2014 Idrættens Hus

VolleyLiga Klubmøde. Tirsdag den 23. september 2014 Idrættens Hus VolleyLiga Klubmøde Tirsdag den 23. september 2014 Idrættens Hus Dagsorden 1. Velkomst og Præsentation 2. Ligaportal / Dataprojekt (10. min) 3. Kampafvikling (10. min) 4. Licenssystem (5. min) 5. Internationalt

Læs mere

12. december 1966 Hertug Hansskolen. Den sidste træningsaften før jul, hvor damer og herrer træner sammen og til slut nedtager kurvene, da Hertug

12. december 1966 Hertug Hansskolen. Den sidste træningsaften før jul, hvor damer og herrer træner sammen og til slut nedtager kurvene, da Hertug 12. december 1966 Hertug Hansskolen. Den sidste træningsaften før jul, hvor damer og herrer træner sammen og til slut nedtager kurvene, da Hertug hansskolens ledelse lagde stor vægt på, at der ikke kunne

Læs mere

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger. 1 Formandsberetning ved generalforsamlingen den 26. februar 2013. Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Læs mere

Historien om Boldklubben Hellas

Historien om Boldklubben Hellas Historien om Boldklubben Hellas BK Hellas blev stiftet 23. Juni 1926 af Carl Matzen. Carl Matzen, som var vicevært for kommunens ejendom Carl Langesvej, var meget sportsinteresseret og derfor var det for

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2015 20. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2015 20. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 1. 2015 20. årgang Adresser: Formand Mogens Gade Heller Tingbakken 3 8883 Gjern mghe@fibermail.dk Tlf.: 26 362 123 Næstformand Hans Pedersen Nebelgårdsvej 5 8600

Læs mere

Langvang atletikstadion

Langvang atletikstadion Langvang atletikstadion Praktiske oplysninger Klubdragt: Der skal stilles op i anmeldt klubdragt Pigge: Maksimum 6 mm Startnumre: Startnumre skal bæres synlig på brystet og må ikke bøjes Opvarmning: Skal

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 8 2014-2015

Referat af bestyrelsesmøde nr. 8 2014-2015 Brøndby den 23. april 2015 Journal nr. 1253-15-FS Referat af bestyrelsesmøde nr. 8 2014-2015 Lørdag d. 11. april 2014, kl. 09.00-14.30 på DHF s kontor, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Deltagere:

Læs mere

Referat af møde den 17. august 2009 om spildevandsløsning i Klinteby og Karrebækstorp

Referat af møde den 17. august 2009 om spildevandsløsning i Klinteby og Karrebækstorp Klinteby, den 20. august 2009 Referat af møde den 17. august 2009 om spildevandsløsning i Klinteby og Karrebækstorp Mødet blev afholdt hos Jesper Lund Andersen. Til stede ved mødet var: Steen B. Rasmussen,

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HSDK

Ordinær generalforsamling i HSDK Ordinær generalforsamling i HSDK Afholdes i år d. 22. marts 2015 kl. 14.00 i Tune Menighedscenter, Tune center 17, 4030 Tune. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning

Læs mere

Team Roskilde Junior

Team Roskilde Junior Team Roskilde Junior Et dansk juniorteam som skaber bemærkelsesværdige resultater nationalt og internationalt If my mind can conceive it, and my heart can believe it - then I can achieve it. Muhammad Ali

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

Referat Generalforsamling HBF onsdag d. 28. januar 2015

Referat Generalforsamling HBF onsdag d. 28. januar 2015 Referat Generalforsamling HBF onsdag d. 28. januar 2015 1 Valg af dirigent Jens Hansen er valgt 2. Formandens Beretning Vi har fortsat stor medlemsfremgang. Vi har nu næsten 60 medlemmer. Det kan skyldes

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Til stede: Kirsten Frantzen, Sarah Brandes, Vibeke Bødtger, Jan Buch Jacobsen, Mette Antonsen. Webmaster Georg Carlsen - fra kl. 13. 30 Afbud fra: Else

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

VM i fodbold 2014 i Brasilien

VM i fodbold 2014 i Brasilien VM i fodbold 2014 i Brasilien Spille betingelser og regler Pris Tusseklubben inviterer til deltagelse i en tipsdyst på VM turneringen 2014. Hvert spil koster kr. 100,- Indsættes på Tusseklubbens konto

Læs mere

Bueskydning UNGDOMS-EM MED SUCCES OL-HISTORIE OL OG IDRÆTTENS RØDE TRÅD MEDALJESTATISTIK. DANSK BUESKYTTEFORBUND / august 2012. Dansk Bueskytteforbund

Bueskydning UNGDOMS-EM MED SUCCES OL-HISTORIE OL OG IDRÆTTENS RØDE TRÅD MEDALJESTATISTIK. DANSK BUESKYTTEFORBUND / august 2012. Dansk Bueskytteforbund Medlemsblad for Dansk Bueskytteforbund Bueskydning DANSK BUESKYTTEFORBUND / august 2012 UNGDOMS-EM MED SUCCES OL-HISTORIE OL OG IDRÆTTENS RØDE TRÅD MEDALJESTATISTIK www.langbue.dk Alt til den traditionelle

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Fredag den 4. december 2004 kl. 10.00 i Brøndby

Referat af bestyrelsesmøde Fredag den 4. december 2004 kl. 10.00 i Brøndby Medlem af: CMAS Confederation Mondiale des Activités Subaquatiaues DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat af bestyrelsesmøde Fredag den 4. december 2004 kl. 10.00 i Brøndby Idrættens Hus Brøndby Stadion 20

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere