Kapitel 10. Jeg kan huske dengang, da. Lidt humoristiske personlige erindringer fra de første år.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 10. Jeg kan huske dengang, da. Lidt humoristiske personlige erindringer fra de første år."

Transkript

1 Kapitel 10. Jeg kan huske dengang, da. Lidt humoristiske personlige erindringer fra de første år. Da jeg er Nivå-borger, var jeg jo medlem af Ældre Sagens lokalkomite i Karlebo kommune (Kokkedal, Nivå og landsognet), så det er her mine erindringer stammer fra. I de foregående kapitler har jeg forsøgt at give en objektiv beskrivelse af lokalkomiteens arbejde, men dette sidste kapitel bliver min rent subjektive beskrivelse af nogle af mine oplevelser, især de første år. Jeg har sandsynligvis selv større fornøjelse af at skrive dette kapitel, end andre vil have af at læse det, men jeg tror nogle af de frivillige fra de første år vil nikke genkendende til mange af situationerne. Ligesom nogle af de samme mennesker vil kunne have fornøjelse af - måske sammen med et par andre - at gå ind i Fredensborgarkiverne og bladre i mine gamle fotoalbums, genopfriske gamle dage og se sig selv og andre i en ca. 20 år yngre udgave. Der var i hvert fald både mennesker og næsten glemte situationer, som jeg havde glæde af at genopfriske. Kan du huske dengang, da.? Ved mit første møde med Ældre Sagen lokalt afslørede jeg min uvidenhed om foreningen, selv om jeg var medlem. Først på sommeren i 1991 ringede Else Chilton, som var medlem af lokalkomiteen, til mig og fortalte, at hun skulle starte Ældre Sagens første aktivitetsgruppe, en travetursgruppe, og spurgte, om jeg havde lyst til at gå med på hendes prøvetur, og det havde jeg. Jeg havde lige mistet mit arbejde efter en lang sygemelding, så jeg havde masser af tid. Ugen efter startede gruppen så for alvor med flere deltagere. Én af dem var Kirsten Wenneberg, som også var komitemedlem. På sådan en tur går man jo og hyggesnakker med de forskellige, og på et tidspunkt sagde jeg, at jeg havde tænkt mig at blive besøgsven i Røde Kors, men var foreløbig stødt på, at der ikke var nogen lokalafdeling her. Kirsten svarede, at jeg da ikke skulle være besøgsven i Røde Kors, men i Ældre Sagen. Det vidste jeg ikke, at man kunne blive. Vi havde jo ikke noget lokalt medlemsblad endnu. Det kom først nogle måneder senere. Og i det landsdækkende medlemsblads tillæg Det Sker stod der under Karlebo kun: formand Svend Schive, netværkskontaktperson Kirsten Wenneberg. Men hvem vidste, hvad netværk betød? Og der var ingen andre aktiviteter endnu. Senere skiftede man betegnelsen netværk ud med social-humanitære tilbud. Det var ikke almindeligt dengang overhovedet at nævne besøgsvenner i Det Sker, men kun andre aktiviteter. Det begyndte vi på i Karlebo, men var i mange år de eneste, der nævnede det i Det Sker. Jeg blev omgående besøgsven for 2 damer i Nivå, for der var mangel på besøgsvenner endnu. Jeg tror, vi var 4-5 stykker. Kirsten Wenneberg inviterede mig senere til at overvære et par møder i lokalkomiteen, og jeg besluttede mig derefter til på opfordring at stille op til næste årsmøde i marts Jeg tænkte, at jeg måske kunne blive sekretær, for det mente jeg at have lidt begreb om. Jeg blev også valgt (ikke mange stillede op). Men ved det konstituerende møde blev jeg klar over, at Svend Schive ønskede at gå af som formand på grund af problemer med hørelsen. Ingen ville være formand og mindst af alle jeg, der aldrig i mit liv havde så meget som snuset til foreningsarbejde. Et af medlemmerne blev presset til at sige ja, men skrev kort efter til os og meddelte, at hun havde følt sig presset, men ikke havde den fornødne tid til jobbet. Det var uhyre rimeligt, da hun havde et krævende fuldtidsarbejde. Ved det næste møde var det mig, der følte mig presset og måtte sige ja, selv om jeg var hunderæd ved tanken. Som skik var, blev der jo skrevet lidt i avisen om, hvem der var valgt til lokalkomiteen, og heriblandt hvem der var formand. I dagene efter, når jeg på gaden mødte venner eller tidligere kolleger, ønskede de mig til lykke med valget. Jo tak, hvilket valg? Men jeg blev meget hurtigt så glad for arbejdet, så jeg blev ved som formand i 14 år, til jeg syntes, det dels var for meget arbejde efterhånden, dels at det ville være en god ide at lade nye, helst yngre kræfter komme til. Men jeg fik så mange gode oplevelser med dette frivillige arbejde, og mange af mine nuvæ-

2 rende venner er kvinder, som jeg arbejdede sammen med allerede i de første år. Senere er jeg også begyndt så småt igen at være aktiv på et par områder indenfor det soc.hum. arbejde i ÆS. Selv om jeg var glad for arbejdet, fik jeg jo indimellem nogle udfordringer. Den første store af slagsen kom ved årsmødet et år efter (årsmødet er jo den lokale generalforsamling ). Jeg skrev en årsberetning og fik den, som det sig hør og bør, godkendt af lokalkomiteen. Men jeg havde søvnløse nætter inden mødet ved tanken om, at jeg skulle læse den op for forhåbentlig mange mennesker. Jeg havde garderet mig ved at bede Ældre Sagens foreningskonsulent John Ibsø være mødeleder. Det gik også fint, indtil vi var færdige med det sidste punkt, som var eventuelt, og jeg åndede lettet op. Men så gav mødelederen ordet til formanden, og jeg sagde undrende, nærmest lidt forskrækket, at jeg da mente mødet var forbi nu. John Ibsø svarede venligt med et smil på læben at jeg skulle takke mødelederen. Nåh, ja. Det gjorde jeg og glemte det aldrig siden! Det skabte lidt morskab i forsamlingen. Nu var der heldigvis et helt år til næste gang. Jeg havde ellers grundigt læst Ibsøs bog Håndbog for lokalkomiteer (den var min bibel især i de første år), men han har nok ment, at det at takke mødelederen var almenviden. Der kom andre udfordringer. I 1997 arrangerede vi for første gang et borgermøde inden kommunalvalget, hvor vi inviterede de politiske partier til at stille med en kandidat hver, og vi tilsendte alle nogle få spørgsmål angående deres holdninger til forskellige problemer, der relaterede til den ældre del af befolkningen. De fik at vide, at de havde et vist antal minutter til deres første indlæg og til en senere runde, og at der i øvrigt ville blive stillet spørgsmål fra publikum. Vi var lidt bange for, om vi nu kunne styre sådan nogle politikere, så de ikke bare blev ved med at tale udover de tildelte minutter. Så vi havde en plan. Jeg skulle tage mit minutur med. Og hver gang en politiker startede sit indlæg, satte jeg uret. Kirsten Vedum var ordstyrer, og hun startede med at bekendtgøre, at de ville blive stoppet, når tiden udløb, for formanden havde sit køkkenur med. Det vakte ret meget munterhed blandt politikere og publikum, og det forunderlige var, at ringningen blev respekteret, måske fordi der var for meget latter, til at de kunne fortsætte med værdighed. Den taktik fortsatte vi med at bruge til alle kommende borgermøder af den art. I øvrigt fandt jeg hurtigt ud af, at det var den helt rigtige forening, jeg var kommet ind i. Svend Schive, som vist var år ældre end mig, kaldte os nye temmelig jævnaldrende frivillige for de unge piger. Det var jo ikke lige den måde, man tænkte på sig selv på, når man lige var gået på efterløn. Jeg kunne til gengæld fortælle ham, at han var mit idol m.h.t. at blive gammel, for han var ukuelig. Han var i mange år leder af slentretursgruppen og fortsatte i den i flere år efter, at han havde fået andre til at tage over. De sidste år kneb det lidt med at følge med, men i stedet for at melde fra købte han bare en cykel, der kunne klappes sammen, så den kunne være i hans bagagerum, når gruppen kørte ud. Så kunne han cykle, der hvor de andre gik. Til sidst måtte han opgive at tage med, efter at han havde prøvet at vælte med cyklen. Så købte han bare en 3-hjulet cykel, men den kunne han desværre ikke tage med i bilen, så det blev kun til ture i Kokkedal. Svend og Margit boede på en af de øverste etager i Blåbærhaven, og jeg undrede mig over, at de kunne klare at bære deres indkøb den lange vej op. Selv blev jeg godt forpustet, når jeg besøgte dem. Da det kneb, fandt Svend ud af, at man kunne få en indkøbsvogn, som den, mange af os andre bruger, bare med den forskel, at den kunne køre på trapper. Jeg beundrede ham også for som tilflytter til Sjælland at have sat sig ind i lokalhistorien i området, så han var en god vejleder på udflugterne, og han skrev tilmed en bog eller et hæfte til lokalhistorisk forening, men jeg husker desværre ikke indholdet. Jo, han var mit idol. Svend Schive døde kort før sin 90 års fødselsdag. Han havde ellers inviteret mange af os til åbent hus på dagen, men det gik han og vi glip af. Svend Schive var nu ikke den eneste seje gut, jeg traf på i Ældre Sagen. Vi havde en besøgsven, som også var frivillig i andre organisationer. Jeg blev mindet om det, da jeg bladrede avisudklip igennem. Jeg havde

3 skrevet en artikel med overskriften: 90-årig besøgsven. Det var Ejnar Langkilde. Han boede i den nordlige del af Nivå og havde en kolonihave ved Lyngebækgård, og jeg mødte ham ofte, når han kom på cykel med spade og andre redskaber bundet fast til cyklens stang (måske var han kun sidst i 80-erne på det tidspunkt). Vi var et par stykker, der besøgte ham til åbent hus på 90-årsdagen. Det er den eneste gang, jeg har prøvet at synge fødselsdagssang på esperanto, en af Ejnars store interesser. Lokalkomiteerne modtager jo ikke hele det kontingent, som medlemmerne betaler langtfra. Den største del går til Landsforeningen Ældre Sagens arbejde, til personale i sekretariatet, til konsulenter, der hjælper de frivillige, til kurser m.m.m. Men vi får en lille del af kontingentet, d.v.s. dengang da der ikke var så mange medlemmer, fik vi ikke så mange penge at gøre godt med. Men vi var jo unge og friske, så vi cyklede rundt med breve til lokalkomiteens medlemmer og andre frivillige for at spare på frimærkerne. Computer var der jo ingen af os, der havde dengang. A pro pos økonomien: Når vi havde arrangementer på Græstedgård, var der tilmelding, og så vidste vi, hvor mange kager, vi kunne købe, for deltagerne betalte jo for deltagelsen. Men til årsmøderne var der ingen tilmelding, så ikke nok med, at vi de første år startede med at dække til for få, fordi vi år for år fik større tilslutning, og vi oksede rundt med at sætte flere borde og stole op, efter at medlemmerne var ankommet. Kaffe og kage var på komiteens regning, for det skal være gratis at deltage, men der skulle jo ikke være for stort spild, så jeg blev berømt/berygtet for altid bare at købe nogle store småkager, der kunne holde sig længe berygtet mest blandt komitemedlemmer, som fik dem serveret ved de næste komitemøder, til de sagde, at nu gad de ikke se de kager mere. Til mit forsvar dette: jeg traf engang en dame, der glad fortalte, at hun kun kom til de årsmøder på grund af kagerne! Det var også den eneste gang om året, hun dukkede op til noget arrangement. Teknologien var en anden dengang i begyndelsen af 90-erne. Jeg ved ikke, hvem fra lokalkomiteen der skrev de første 2 lokale medlemsblade. Men fra august 1992 og godt 3 år frem havde jeg fornøjelsen. Nu var der jo unægtelig ikke så mange aktiviteter at skrive om dengang. Det første blad, jeg skrev var på 8 sider, d.v.s. 2 foldede A4 ark. Det skrev jeg på mit gamle hakkebræt af en rejseskrivemaskine (jeg kunne genkende typerne, da jeg så bladet på arkivet). Derefter fik jeg en elektrisk skrivemaskine. Det var jeg glad for, især i 1995, hvor bladet var på 24 sider. På det tidspunkt, havde vi efterhånden fået gang i meget mere. Der var nu foruden besøgsvenner 3 andre soc.hum. tilbud, 17 aktivitetsgrupper og 5 enkeltarrangementer (informationsmøde om nye aktiviteter, foredrag og udflugter). Ikke nok med, at den elektriske var hurtigere at skrive på og med et lettere anslag, den havde slettebånd. Kun de, der er gamle nok til at have prøvet en alm. skrivemaskine, ved, hvilken revolution, slettebåndet var. Tidligere var det sådan, at skrev man forkert, brugte man slettevæske (dummeblæk) til at slette bogstavet eller ordet med, hvorpå man måtte vente lidt, til papiret blev tørt, før man kunne skrive ovenpå. Jeg skrev også tekster til Det Sker 5 gange om året. Der var tekster, der gik igen fra blad til blad, men der var også ændringer i de tekster af og til, og der kom nye til. Men der var jo ikke, som da jeg senere fik computer, mulighed for at gemme teksterne og gå ind senere og rette og tilføje. Så det var klippe-klistre-metoden. Man klippede det ud fra sidst, der skulle bruges, og limede det op på A4 ark sammen med de nye tekster, der skulle med, gik på biblioteket eller hen på Nivå Centralskole og tog kopier, og så var det klar til afsendelse og til at arbejde videre med næste gang. Da jeg i 1996 arvede min søns gamle computer med et program, der hed Word Perfect, var det jo som at komme i himmerige. Den kunne ganske vist ikke gå på nettet, så der var ikke tale om at sende mails, men pyt med det. De, jeg havde brug for at skrive til, havde heller ikke netadgang. Det fik vi jo heldigvis senere, og da det alt sammen skete i takt med, at arbejdet voksede, fordi vi fik flere og flere frivillige og fik gang i flere og flere aktiviteter, passede det hele smukt sammen.

4 Det var ikke kun teknikken, der var mere primitiv. På grund af økonomien måtte vi klare os på forskellig vis. F.eks. var vi glade for at kunne benytte et hyggeligt lokale i Mariehøj i Nivå til vores hobbygruppe, men belysningen var for dårlig, så de frivillige medbragte selv nogle lamper, som de på mystisk vis hængte op, så alle kunne se, hvad de lavede. Der var også brug for meget praktisk arbejde på anden måde de første mange år (og det er der jo stadig, men nok i lidt mindre målestok). Der var ikke penge til at invitere de frivillige på restaurant, så den årlige fest for frivillige blev holdt i kommunens ejendom, Græstedgård, i Kokkedal. Det var hver gang frivillige, der lavede maden, f.eks. lavede flere en gryderet hjemme, og det hele blev varmet op i Græstedgårds køkken. Vi slæbte rundt på nogle gamle sammenklappelige borde, der både var tunge og vanskelige at slå op og ned. Det gav af og til nogle knubs. Det samme gjaldt vore enkeltarrangementer, bladuddelermøder m.m., hvor mange af os har brygget tusindvis af kopper kaffe i årenes løb, dækket borde og vasket op i hånden, fordi opvaskemaskinen var evigheder om at blive færdig, så det blev kun til én opfyldning og resten i hånden, og paptallerkener og kopper var for dyrt. Men det giver alt sammen et utroligt godt sammenhold, og det er jo altid sjovt at lave noget sammen. Problemet med at få lokaler er en historie for sig. På skolerne kunne vi godt låne lokaler, men først sidst på eftermiddagen, og mange ældre ønskede ikke at gå ud, når det blev mørkt. Vi var glade for Græstedgård, men kunne ikke benytte den så meget som nu. Specielt vores senioridræt (gymnastik m.m.) var det næsten umuligt at få lokaler til. Der var jo specielle krav. Jeg cyklede kommunen rundt og spurgte mig for i nogle af fritidsklubberne, hvor jeg håbede, deres lokaler var ledige om formiddagen, men enten var de ikke egnede til formålet, eller der var andre problemer. Jeg forsøgte mig også med beboerlokaler rundt omkring. Men f.eks. hængte der lamper ned fra loftet i et ret lavloftet lokale, så der var boldspil i hvert fald umuligt. Og det var jo i høj grad også et pengespørgsmål. Forskellige gymnastiksal-lignende lokaler i boligbebyggelser skulle der betales høj leje for. Løsningen blev de første år et samarbejde med Nivå Gymnastikforening i en sal i NKK-hallen i Nivå. Men hvad med Kokkedal? Vi ville gerne have et hold i hver bydel og havde fået uddannet nok instruktører til to hold. Men så i år 2000, netop som vi skulle i gang med gymnastikken, skete der et mirakel! Jeg blev ringet op af lederen af Bøgen, en fritidsinstitution, som jeg ikke anede eksisterede, på Brønsholmgårdsvej i Kokkedal. Han lagde ud med at spørge, om vi manglede lokaler. Godt det var pr. telefon, ellers var jeg faldet ham om halsen. Jeg tog hen og talte med ham. Foruden en god gymnastiksal, hvor vi også kunne låne 3 bordtennisborde, var der i kælderen snedkerværksted, cykelværksted, systue med elektriske maskiner, et lokale i stueetagen, som vi lånte til en af litteraturgrupperne. Der var billardspil og Jakkolospil. Og som kronen på værket var der nogle computere, vi kunne låne til undervisningsbrug i et lokale, der var så smalt, at man skulle trække maven ind, hvis man skulle passere forbi stolene. I det store køkken-al-rum kunne vi hygge os og lave kaffe, og det kom alle grupperne i Bøgen til gode. Alle disse herligheder kunne vi frit benytte hver onsdag formiddag, vist nok fra 9 til 12. Alle de rum havde vi utrolig glæde af i rigtig mange år, indtil Bøgen selv skulle bruge lokalerne, og vi fandt da andre løsninger. Da var heldet nemlig igen med os. En dag midt i halvfemserne havde jeg en morsom og lidt speciel oplevelse. I kapitel 7 nævner jeg under rejse til Japan den kontakt, vi i mange år havde med den japansk fødte Takako Bundgård og hendes danske mand Carsten Bundgård, som sammen driver et firma, Euro-Japan-Communication, der bl.a. formidler kontakt til japanske læger og andet sundhedspersonale, der ønsker at studere forholdene i Danmark, specielt ældrepleje og ældreomsorg. Takako har også skrevet en del bøger på japansk om det danske samfund. Efter en henvendelse til Ældre Sagens sekretariat i København blev de anbefalet at kontakte Ældre Sagen i Karlebo kommune. Som jeg fortæller i kapitel 7 førte det efterhånden til mange hyggelige og morsomme møder med gymnastik og kulturel udveksling, men her i første omgang drejede det sig blot om, at jeg skulle fortælle om Ældre Sagens arbejde på landsplan og lokalt (senere blev møderne specialiseret om forskel-

5 lige emner, og vi deltog flere frivillige). Takako sagde, at hun ville være tolk, så jeg kunne bare tale på dansk. Det mente jeg ikke skulle være noget problem, for det skulle være af ret kort varighed, hvorpå deltagerne kunne stille spørgsmål. Men det viste sig, at når jeg havde sagt én kort sætning, tog det meget lang tid på japansk at oversætte det, da der åbenbart er så stor forskel på de to sprog. Det gjorde, at det var meget svært at holde tråden hvad var det nu, jeg havde sagt for lidt siden? Men det gik jo. Men så kom det morsomme. De havde mange små gaver med, så jeg blev helt flov. Man taler ofte om, at japanske turister fotograferer meget, og her fik de jo også kameraerne frem, så jeg sad der i blitzlyset. Det var sandelig noget, man skulle vænne sig til. Men hyggeligt og morsomt har det været gennem årene. Som jeg også omtaler i kapitel 6 om aktivitetsgrupper, startede vi med senioridræt i I dag er det lidt mærkeligt at tænke på, at det den gang var en ny tanke, at ældre skulle i gang med gymnastik og anden motion. Jo, der var da mange ældre, der havde gjort gymnastik eller spillet badminton hele deres liv og blev ved i en høj alder. Men at skulle få ældre til at gå i gang med motion var for mange en ny tanke som jo imidlertid bredte sig hurtigt, ikke bare i Ældre Sagen. Det første, jeg hørte om, var, da Ældre Sagens sekretariat besluttede sammen med en anden organisation, som jeg ikke husker navnet på - at holde en konference om ældreidræt i Aalborg. Jeg meldte mig for at høre, hvad det nu var for noget, de ville have os til. Man kunne melde sig til 2 dage med enten teoretisk eller praktisk indhold, og jeg valgte den teoretiske del, hvor der bl.a. var nogle fantastisk gode foredrag af kompetente sundheds- og motionskyndige mennesker. Vi fik også lejlighed til at se det i praksis ved at se på de forskellige aktiviteter, der var i gang. Jeg var straks solgt for ideen, og jeg tog hjem og meldte mig til Ældre Sagens første instruktørkursus på Vejle Idrætshøjskole af en uges varighed. Vi var i lokalkomiteen enige om, at starte med det i Karlebo kommune, og de mange instruktører og de mange hold kan man læse om i kapitel 6. aktivitetsgrupper under år Få år efter var der en konference i København, hvor vores hold blev bedt om en kort opvisning. Vi drog af med en lille del af et hold, mænd og kvinder, tykke og tynde, mere eller mindre adrætte netop for at vise, at alle kan være med. Idrætskonsulent Karin Schultz opfordrede tilhørerne/tilskuerne til at gøre bevægelserne med siddende, og direktør Bjarne Hastrup, der sad på første række, blev så ivrig med at slå ud med armene, at han fik væltet sit vandglas, så jeg. I år 2000 startede vi med et tilbud om PC-support i eget hjem. Fra starten blot med 2 frivillige, Jørn Fuglede Larsen og Jørn Lund. Vi talte en del med de to kloge hoveder om, hvordan det skulle gribes an, og af hensyn til de forhåbentlig flere supportere, som ville komme til senere, udarbejdede vi i fælleskab en vejledning, som man skulle holde sig til, bl.a. om at de ikke skulle begynde at skille harddisken ad og foretage reparationer for ikke at risikere erstatningsansvar. Inden vi kom i gang, sendte jeg vejledningen til sekretariatet for at sikre mig, at vi ikke var ude på tynd is. Kort efter blev jeg ringet op af en af medarbejderne fra sekretariatet, som gerne ville ud og tale med os, og vi aftalte et tidspunkt, de skulle komme hjem til mig til møde. Jeg tænkte: tak spids, hvad har vi nu rodet os ind i har vi dummet os. Der kom en meget venlig medarbejder, og tilstede var også Kirsten Vedum og de to supportere. Jamen, de syntes da bare i sekretariatet, at det var så spændende og sådan en god ide, så de gerne ville høre nærmere om det. Vi åndede lettede op og var tilmed lidt stolte. Der var utrolig mange sjove oplevelser gennem årene, som vi kan se tilbage på nu i vores høje alderdom. En lille morsom oplevelse til sidst. Vi var så heldige engang, at et medlem kom og anbefalede et orkester fra Ukraine, som ville komme og give koncert for en relativ billig betaling (vi foretrak ellers optrædende, der ville nøjes med 3 flasker rødvin). Om sommeren rejste musikerne rundt med krydstogtskibe på russiske floder, og de kontaktede interesserede gæster for at prøve at få aftaler i stand i andre lande til vintersæsonen. Jeg havde som sædvanlig mine spekulationer, efter at vi havde truffet aftale, denne gang om vi mon nu kunne forstå hinanden, og hvordan fortælle publikum om, hvad de spillede. Så jeg aftalte med en

6 ung russisk-født kvinde, jeg kendte godt, at hun skulle være tolk. Hun startede med at tale med dem, da vi ventede på, at det skulle blive tid til at starte. Pludselig morede Tatjana sig gevaldigt, for de havde komplimenteret hende for at tale så godt russisk. I øvrigt viste det sig, at det ikke blev nødvendigt med tolk, for de klarede fint at introducere numrene på engelsk. En utrolig festlig oplevelse med 3 mandlige og 2 kvindelige professionelle musikere i farvestrålende dragter med forskellige instrumenter, nogle numre med mere specielle instrumenter. Vi lånte en sal med scene på Niverødgårdsskolen (nu Nivå Skole Nord), hvor vi først bød på kaffe og kage i det tilstødende lokale. Når jeg møder mennesker, der lige er gået på efterløn eller pension anbefaler jeg dem altid at gå i gang med frivilligt arbejde, naturligvis helst i Ældre Sagen! For jeg kan jo fortælle, hvor meget glæde man også selv har af det, og om det gode netværk man får, samtidig med at man er med til at skabe netværk for andre.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Kapitel 5. De social-humanitære tilbud gennem årene. Ældre Sagen i Karlebo kommune (Kokkedal, Nivå og landsognet). Besøgsvenner.

Kapitel 5. De social-humanitære tilbud gennem årene. Ældre Sagen i Karlebo kommune (Kokkedal, Nivå og landsognet). Besøgsvenner. Kapitel 5. De social-humanitære tilbud gennem årene. Ældre Sagen i Karlebo kommune (Kokkedal, Nivå og landsognet). 1991 Besøgsvenner. Første netværks-kontaktperson for besøgsvenner: Kirsten Wenneberg.

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Mørket sænket sig. Sabotør-slottet, 1

Jørgen Hartung Nielsen. Mørket sænket sig. Sabotør-slottet, 1 Jørgen Hartung Nielsen Mørket sænket sig Sabotør-slottet, 1 Mørket sænket sig Sabotør-slottet, 1 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2010 Illustrationer: Preben Winther Tryk: BB

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Temauge. Kend din by. Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby. Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema

Temauge. Kend din by. Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby. Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema Temauge Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby Kend din by Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema Introduktion Vi har i uge 43 her på Kildeskolen beskæftiget os med vores

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Svendborg Senior Idræts til dagen producerede revy

Svendborg Senior Idræts til dagen producerede revy Svendborg Senior Idræts til dagen producerede revy 1. Arbejdet med revyen: det har været helt forrygende 2. Resultatet af revyen: det blev helt forrygende Helt tilbage i september 2011 blev de første brainstorm

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Formøde: Konsulenterne Skjold Fink og Frans van der Woude, der stod for personaleseminaret, besøgte alle 3 BSS biblioteker henholdsvis fredag

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Lektion 1 VENSKAB (Den barmhjertige samaritaner)

Lektion 1 VENSKAB (Den barmhjertige samaritaner) Lektion 1 (Den barmhjertige samaritaner) MÅL Børnene skal vide, hvad et venskab er, hvordan det dobbelte kærlighedsbud lyder, og hvem der er deres næste. TIL LEDEREN Dette efterår starter vi med 4 lektioner

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen.

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen. Så Betydningen af så afhænger af ordenes rækkefølge: Ledsætninger: / / / / / / / / / 1) Tarzan låste døren, så jeg ikke kunne komme ind. Luk døren, så det ikke trækker s a v Så fortæller her hvad planen

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Frokost Krise Gasanlæg

Frokost Krise Gasanlæg Gode historier, som er skrevet og fortalt på FKG-workshops 21. maj 2014 Ad nye veje, til ældrepleje Vi får flere og flere ældre, men ikke flere ressourcer til plejen. (Den brændende platform). Rigtig meget

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

2.B s matematiske spilledag

2.B s matematiske spilledag 2.B s matematiske spilledag Vi spiller Tarzan og vi spiller også Kalaha og vi har også spillet Up og Down og vi har også spillet Sequence som er et spil om taktik og held og vi har spillet Bohnanza og

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Ægteparret Antvorskov startede lokalkomiteens første aktivitetsgruppe, nemlig bridge. Af en eller anden grund stoppede den igen i 1990 eller 1991.

Ægteparret Antvorskov startede lokalkomiteens første aktivitetsgruppe, nemlig bridge. Af en eller anden grund stoppede den igen i 1990 eller 1991. Kapitel 6. Aktivitetsgrupper gennem årene. Grupper, der mødtes 1 gang ugentlig, hver anden uge eller 1 gang månedligt. Ældre Sagen i Karlebo kommune (Kokkedal, Nivå og landsognet). Oplysningerne fandt

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Formanden Søren Buhl Andersen indledte med at fortælle, at vi i dag er 24 medlemmer, efter der kom udmeldelser og nogle blev slettet p.g.a. manglende betaling

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 23 Nr.4/2014. Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 3. april 2014 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Generalforsamling og loppetorv NB.

Læs mere

De to bedragere. Opgave 1

De to bedragere. Opgave 1 Opgave 1 Formål: At gøre kursisterne bekendt med temaet bedrag. Omhyggelig global læsning. ca. 30 minutter. Organisering: Kursisterne læser hver for sig teksten om de to bedragere. Derefter snakker de

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2 1/ Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Dokumentation... 4 Hjemmeside og logo design... 14 Valg af skrifttype... 15 AIDA... 16 Arbejdsroller og opgaver... 17 Logbog for vores proces (Ugevis)... 19 Konklusion...

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Et stoleformet seksualliv

Et stoleformet seksualliv Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 Et stoleformet seksualliv Jeg vil i hvert fald hellere beholde Claus end tænke, at vi gør det måske ikke fem gange om ugen. Af Jørgen Jeppesen Man får nemt øje på forskellene.

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

3. februar 1990 foredrag af en tandlæge. Eet Ældre sags-medlem mødte op + 5 medlemmer af lokalkomiteen.

3. februar 1990 foredrag af en tandlæge. Eet Ældre sags-medlem mødte op + 5 medlemmer af lokalkomiteen. Kapitel 7. Enkelt-arrangementer gennem årene. Jeg nævner ikke årsmøderne med valg til lokalkomiteen, og tæller dem ikke med alle de år, hvor jeg kun nævner antallet af enkeltarrangementer. Det var medlemmer

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012.

Bestyrelsens beretning 2012. Bestyrelsens beretning 2012. Et forenings år er allerede gået siden vi holdt generalforsamling i kulturhuset i Farum i 2012. Som de forrige år har dette år også være præget af rigtig mange udfordringer

Læs mere

Første kapitel. skulle lave rod og skidt og møg, så de nye superstøvsugere. Elektroflaks kunne blive testet. Men de havde været

Første kapitel. skulle lave rod og skidt og møg, så de nye superstøvsugere. Elektroflaks kunne blive testet. Men de havde været amilien Rantanen var en rigtig storby - familie, som boede på femte sal i Stockholm og kørte byen rundt med tunnelbanen. Børnene, Isadora og Ingo, elskede at køre med tunnelbane. Men mor Ritva og far Roger

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

Jane Teller: Intet læst i 7.b og 8.b

Jane Teller: Intet læst i 7.b og 8.b Undervisningsforløb udarbejdet af Eskild Højgaard for Dansklærerforeningen februar 2003. Jane Teller: Intet læst i 7.b og 8.b Læsningens mål og midler 7.b At lade eleverne få en oplevelse Lade eleverne

Læs mere

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor...

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... Roskilde Fjords Kajakklub Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde Sommer 2013 Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... 2 4 6 2 Weser Maraton maj 2013 Til at starte med var der

Læs mere

Oktober måneds nyhedsbrev til forældre 9.X vandt i regionen og skal til DM i Skills

Oktober måneds nyhedsbrev til forældre 9.X vandt i regionen og skal til DM i Skills Oktober måneds nyhedsbrev til forældre 9.X vandt i regionen og skal til DM i Skills Roskilde Tekniske Skole var vært ved SKILLS Stafetten for 9. klasser 1.-4. oktober 2013. Arrangementet hedder Skills

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

Generel mening om projektet - God ide?

Generel mening om projektet - God ide? Side 1 Generel mening om projektet - God ide? Generel mening - uddybet Flere fester jeg ville ikke bruge det, på baggrund af det umiddelebare indhold af aktiviteter i huset Synes der er andet at prioritere

Læs mere

Matematik i børnehøjde

Matematik i børnehøjde Matematik i børnehøjde Uglerne 2009 Hættegården Vi spillede kryds og bolle Det begyndte nærmest ved en tilfældighed. Et par piger gik rundt med en kurv med murerværktøj i plastik og vi faldt i snak om,

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 15. december

JULEPOSTHUSET. 15. december JULEPOSTHUSET afs.15 - side 1 JULEPOSTHUSET 15. december LYD: CLS POSTHUS KLIK FRA EL-KONTAKT STOL VÆLTER BRAG (NOGET FALDER PÅ GULVET) MIAUV FRA KAT BORNHOLMERUR TIKKER KNIRKENDE DØR POSTHUSDØR KLEMTER

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Sæsonprogram 2014/2015 Praktiske oplysninger Du finder MLF i Holeby skoles gymnastiksal samt på Vestervej 126 (skolens kælder, indgang ved skolegården) Kontingent Børn/junior: Voksne over 21 år: Støttemedlemmer:

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder Juletræet er ikke en særlig gammel tradition i Danmark D E C E M B E R 2 0 1 1 NYT HERSKINDSKOLEN Traditionen med at hente et juletræ ind i stuen og pynte det med lys stammer fra Tyskland - og den tradition

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere