Kapitel 10. Jeg kan huske dengang, da. Lidt humoristiske personlige erindringer fra de første år.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 10. Jeg kan huske dengang, da. Lidt humoristiske personlige erindringer fra de første år."

Transkript

1 Kapitel 10. Jeg kan huske dengang, da. Lidt humoristiske personlige erindringer fra de første år. Da jeg er Nivå-borger, var jeg jo medlem af Ældre Sagens lokalkomite i Karlebo kommune (Kokkedal, Nivå og landsognet), så det er her mine erindringer stammer fra. I de foregående kapitler har jeg forsøgt at give en objektiv beskrivelse af lokalkomiteens arbejde, men dette sidste kapitel bliver min rent subjektive beskrivelse af nogle af mine oplevelser, især de første år. Jeg har sandsynligvis selv større fornøjelse af at skrive dette kapitel, end andre vil have af at læse det, men jeg tror nogle af de frivillige fra de første år vil nikke genkendende til mange af situationerne. Ligesom nogle af de samme mennesker vil kunne have fornøjelse af - måske sammen med et par andre - at gå ind i Fredensborgarkiverne og bladre i mine gamle fotoalbums, genopfriske gamle dage og se sig selv og andre i en ca. 20 år yngre udgave. Der var i hvert fald både mennesker og næsten glemte situationer, som jeg havde glæde af at genopfriske. Kan du huske dengang, da.? Ved mit første møde med Ældre Sagen lokalt afslørede jeg min uvidenhed om foreningen, selv om jeg var medlem. Først på sommeren i 1991 ringede Else Chilton, som var medlem af lokalkomiteen, til mig og fortalte, at hun skulle starte Ældre Sagens første aktivitetsgruppe, en travetursgruppe, og spurgte, om jeg havde lyst til at gå med på hendes prøvetur, og det havde jeg. Jeg havde lige mistet mit arbejde efter en lang sygemelding, så jeg havde masser af tid. Ugen efter startede gruppen så for alvor med flere deltagere. Én af dem var Kirsten Wenneberg, som også var komitemedlem. På sådan en tur går man jo og hyggesnakker med de forskellige, og på et tidspunkt sagde jeg, at jeg havde tænkt mig at blive besøgsven i Røde Kors, men var foreløbig stødt på, at der ikke var nogen lokalafdeling her. Kirsten svarede, at jeg da ikke skulle være besøgsven i Røde Kors, men i Ældre Sagen. Det vidste jeg ikke, at man kunne blive. Vi havde jo ikke noget lokalt medlemsblad endnu. Det kom først nogle måneder senere. Og i det landsdækkende medlemsblads tillæg Det Sker stod der under Karlebo kun: formand Svend Schive, netværkskontaktperson Kirsten Wenneberg. Men hvem vidste, hvad netværk betød? Og der var ingen andre aktiviteter endnu. Senere skiftede man betegnelsen netværk ud med social-humanitære tilbud. Det var ikke almindeligt dengang overhovedet at nævne besøgsvenner i Det Sker, men kun andre aktiviteter. Det begyndte vi på i Karlebo, men var i mange år de eneste, der nævnede det i Det Sker. Jeg blev omgående besøgsven for 2 damer i Nivå, for der var mangel på besøgsvenner endnu. Jeg tror, vi var 4-5 stykker. Kirsten Wenneberg inviterede mig senere til at overvære et par møder i lokalkomiteen, og jeg besluttede mig derefter til på opfordring at stille op til næste årsmøde i marts Jeg tænkte, at jeg måske kunne blive sekretær, for det mente jeg at have lidt begreb om. Jeg blev også valgt (ikke mange stillede op). Men ved det konstituerende møde blev jeg klar over, at Svend Schive ønskede at gå af som formand på grund af problemer med hørelsen. Ingen ville være formand og mindst af alle jeg, der aldrig i mit liv havde så meget som snuset til foreningsarbejde. Et af medlemmerne blev presset til at sige ja, men skrev kort efter til os og meddelte, at hun havde følt sig presset, men ikke havde den fornødne tid til jobbet. Det var uhyre rimeligt, da hun havde et krævende fuldtidsarbejde. Ved det næste møde var det mig, der følte mig presset og måtte sige ja, selv om jeg var hunderæd ved tanken. Som skik var, blev der jo skrevet lidt i avisen om, hvem der var valgt til lokalkomiteen, og heriblandt hvem der var formand. I dagene efter, når jeg på gaden mødte venner eller tidligere kolleger, ønskede de mig til lykke med valget. Jo tak, hvilket valg? Men jeg blev meget hurtigt så glad for arbejdet, så jeg blev ved som formand i 14 år, til jeg syntes, det dels var for meget arbejde efterhånden, dels at det ville være en god ide at lade nye, helst yngre kræfter komme til. Men jeg fik så mange gode oplevelser med dette frivillige arbejde, og mange af mine nuvæ-

2 rende venner er kvinder, som jeg arbejdede sammen med allerede i de første år. Senere er jeg også begyndt så småt igen at være aktiv på et par områder indenfor det soc.hum. arbejde i ÆS. Selv om jeg var glad for arbejdet, fik jeg jo indimellem nogle udfordringer. Den første store af slagsen kom ved årsmødet et år efter (årsmødet er jo den lokale generalforsamling ). Jeg skrev en årsberetning og fik den, som det sig hør og bør, godkendt af lokalkomiteen. Men jeg havde søvnløse nætter inden mødet ved tanken om, at jeg skulle læse den op for forhåbentlig mange mennesker. Jeg havde garderet mig ved at bede Ældre Sagens foreningskonsulent John Ibsø være mødeleder. Det gik også fint, indtil vi var færdige med det sidste punkt, som var eventuelt, og jeg åndede lettet op. Men så gav mødelederen ordet til formanden, og jeg sagde undrende, nærmest lidt forskrækket, at jeg da mente mødet var forbi nu. John Ibsø svarede venligt med et smil på læben at jeg skulle takke mødelederen. Nåh, ja. Det gjorde jeg og glemte det aldrig siden! Det skabte lidt morskab i forsamlingen. Nu var der heldigvis et helt år til næste gang. Jeg havde ellers grundigt læst Ibsøs bog Håndbog for lokalkomiteer (den var min bibel især i de første år), men han har nok ment, at det at takke mødelederen var almenviden. Der kom andre udfordringer. I 1997 arrangerede vi for første gang et borgermøde inden kommunalvalget, hvor vi inviterede de politiske partier til at stille med en kandidat hver, og vi tilsendte alle nogle få spørgsmål angående deres holdninger til forskellige problemer, der relaterede til den ældre del af befolkningen. De fik at vide, at de havde et vist antal minutter til deres første indlæg og til en senere runde, og at der i øvrigt ville blive stillet spørgsmål fra publikum. Vi var lidt bange for, om vi nu kunne styre sådan nogle politikere, så de ikke bare blev ved med at tale udover de tildelte minutter. Så vi havde en plan. Jeg skulle tage mit minutur med. Og hver gang en politiker startede sit indlæg, satte jeg uret. Kirsten Vedum var ordstyrer, og hun startede med at bekendtgøre, at de ville blive stoppet, når tiden udløb, for formanden havde sit køkkenur med. Det vakte ret meget munterhed blandt politikere og publikum, og det forunderlige var, at ringningen blev respekteret, måske fordi der var for meget latter, til at de kunne fortsætte med værdighed. Den taktik fortsatte vi med at bruge til alle kommende borgermøder af den art. I øvrigt fandt jeg hurtigt ud af, at det var den helt rigtige forening, jeg var kommet ind i. Svend Schive, som vist var år ældre end mig, kaldte os nye temmelig jævnaldrende frivillige for de unge piger. Det var jo ikke lige den måde, man tænkte på sig selv på, når man lige var gået på efterløn. Jeg kunne til gengæld fortælle ham, at han var mit idol m.h.t. at blive gammel, for han var ukuelig. Han var i mange år leder af slentretursgruppen og fortsatte i den i flere år efter, at han havde fået andre til at tage over. De sidste år kneb det lidt med at følge med, men i stedet for at melde fra købte han bare en cykel, der kunne klappes sammen, så den kunne være i hans bagagerum, når gruppen kørte ud. Så kunne han cykle, der hvor de andre gik. Til sidst måtte han opgive at tage med, efter at han havde prøvet at vælte med cyklen. Så købte han bare en 3-hjulet cykel, men den kunne han desværre ikke tage med i bilen, så det blev kun til ture i Kokkedal. Svend og Margit boede på en af de øverste etager i Blåbærhaven, og jeg undrede mig over, at de kunne klare at bære deres indkøb den lange vej op. Selv blev jeg godt forpustet, når jeg besøgte dem. Da det kneb, fandt Svend ud af, at man kunne få en indkøbsvogn, som den, mange af os andre bruger, bare med den forskel, at den kunne køre på trapper. Jeg beundrede ham også for som tilflytter til Sjælland at have sat sig ind i lokalhistorien i området, så han var en god vejleder på udflugterne, og han skrev tilmed en bog eller et hæfte til lokalhistorisk forening, men jeg husker desværre ikke indholdet. Jo, han var mit idol. Svend Schive døde kort før sin 90 års fødselsdag. Han havde ellers inviteret mange af os til åbent hus på dagen, men det gik han og vi glip af. Svend Schive var nu ikke den eneste seje gut, jeg traf på i Ældre Sagen. Vi havde en besøgsven, som også var frivillig i andre organisationer. Jeg blev mindet om det, da jeg bladrede avisudklip igennem. Jeg havde

3 skrevet en artikel med overskriften: 90-årig besøgsven. Det var Ejnar Langkilde. Han boede i den nordlige del af Nivå og havde en kolonihave ved Lyngebækgård, og jeg mødte ham ofte, når han kom på cykel med spade og andre redskaber bundet fast til cyklens stang (måske var han kun sidst i 80-erne på det tidspunkt). Vi var et par stykker, der besøgte ham til åbent hus på 90-årsdagen. Det er den eneste gang, jeg har prøvet at synge fødselsdagssang på esperanto, en af Ejnars store interesser. Lokalkomiteerne modtager jo ikke hele det kontingent, som medlemmerne betaler langtfra. Den største del går til Landsforeningen Ældre Sagens arbejde, til personale i sekretariatet, til konsulenter, der hjælper de frivillige, til kurser m.m.m. Men vi får en lille del af kontingentet, d.v.s. dengang da der ikke var så mange medlemmer, fik vi ikke så mange penge at gøre godt med. Men vi var jo unge og friske, så vi cyklede rundt med breve til lokalkomiteens medlemmer og andre frivillige for at spare på frimærkerne. Computer var der jo ingen af os, der havde dengang. A pro pos økonomien: Når vi havde arrangementer på Græstedgård, var der tilmelding, og så vidste vi, hvor mange kager, vi kunne købe, for deltagerne betalte jo for deltagelsen. Men til årsmøderne var der ingen tilmelding, så ikke nok med, at vi de første år startede med at dække til for få, fordi vi år for år fik større tilslutning, og vi oksede rundt med at sætte flere borde og stole op, efter at medlemmerne var ankommet. Kaffe og kage var på komiteens regning, for det skal være gratis at deltage, men der skulle jo ikke være for stort spild, så jeg blev berømt/berygtet for altid bare at købe nogle store småkager, der kunne holde sig længe berygtet mest blandt komitemedlemmer, som fik dem serveret ved de næste komitemøder, til de sagde, at nu gad de ikke se de kager mere. Til mit forsvar dette: jeg traf engang en dame, der glad fortalte, at hun kun kom til de årsmøder på grund af kagerne! Det var også den eneste gang om året, hun dukkede op til noget arrangement. Teknologien var en anden dengang i begyndelsen af 90-erne. Jeg ved ikke, hvem fra lokalkomiteen der skrev de første 2 lokale medlemsblade. Men fra august 1992 og godt 3 år frem havde jeg fornøjelsen. Nu var der jo unægtelig ikke så mange aktiviteter at skrive om dengang. Det første blad, jeg skrev var på 8 sider, d.v.s. 2 foldede A4 ark. Det skrev jeg på mit gamle hakkebræt af en rejseskrivemaskine (jeg kunne genkende typerne, da jeg så bladet på arkivet). Derefter fik jeg en elektrisk skrivemaskine. Det var jeg glad for, især i 1995, hvor bladet var på 24 sider. På det tidspunkt, havde vi efterhånden fået gang i meget mere. Der var nu foruden besøgsvenner 3 andre soc.hum. tilbud, 17 aktivitetsgrupper og 5 enkeltarrangementer (informationsmøde om nye aktiviteter, foredrag og udflugter). Ikke nok med, at den elektriske var hurtigere at skrive på og med et lettere anslag, den havde slettebånd. Kun de, der er gamle nok til at have prøvet en alm. skrivemaskine, ved, hvilken revolution, slettebåndet var. Tidligere var det sådan, at skrev man forkert, brugte man slettevæske (dummeblæk) til at slette bogstavet eller ordet med, hvorpå man måtte vente lidt, til papiret blev tørt, før man kunne skrive ovenpå. Jeg skrev også tekster til Det Sker 5 gange om året. Der var tekster, der gik igen fra blad til blad, men der var også ændringer i de tekster af og til, og der kom nye til. Men der var jo ikke, som da jeg senere fik computer, mulighed for at gemme teksterne og gå ind senere og rette og tilføje. Så det var klippe-klistre-metoden. Man klippede det ud fra sidst, der skulle bruges, og limede det op på A4 ark sammen med de nye tekster, der skulle med, gik på biblioteket eller hen på Nivå Centralskole og tog kopier, og så var det klar til afsendelse og til at arbejde videre med næste gang. Da jeg i 1996 arvede min søns gamle computer med et program, der hed Word Perfect, var det jo som at komme i himmerige. Den kunne ganske vist ikke gå på nettet, så der var ikke tale om at sende mails, men pyt med det. De, jeg havde brug for at skrive til, havde heller ikke netadgang. Det fik vi jo heldigvis senere, og da det alt sammen skete i takt med, at arbejdet voksede, fordi vi fik flere og flere frivillige og fik gang i flere og flere aktiviteter, passede det hele smukt sammen.

4 Det var ikke kun teknikken, der var mere primitiv. På grund af økonomien måtte vi klare os på forskellig vis. F.eks. var vi glade for at kunne benytte et hyggeligt lokale i Mariehøj i Nivå til vores hobbygruppe, men belysningen var for dårlig, så de frivillige medbragte selv nogle lamper, som de på mystisk vis hængte op, så alle kunne se, hvad de lavede. Der var også brug for meget praktisk arbejde på anden måde de første mange år (og det er der jo stadig, men nok i lidt mindre målestok). Der var ikke penge til at invitere de frivillige på restaurant, så den årlige fest for frivillige blev holdt i kommunens ejendom, Græstedgård, i Kokkedal. Det var hver gang frivillige, der lavede maden, f.eks. lavede flere en gryderet hjemme, og det hele blev varmet op i Græstedgårds køkken. Vi slæbte rundt på nogle gamle sammenklappelige borde, der både var tunge og vanskelige at slå op og ned. Det gav af og til nogle knubs. Det samme gjaldt vore enkeltarrangementer, bladuddelermøder m.m., hvor mange af os har brygget tusindvis af kopper kaffe i årenes løb, dækket borde og vasket op i hånden, fordi opvaskemaskinen var evigheder om at blive færdig, så det blev kun til én opfyldning og resten i hånden, og paptallerkener og kopper var for dyrt. Men det giver alt sammen et utroligt godt sammenhold, og det er jo altid sjovt at lave noget sammen. Problemet med at få lokaler er en historie for sig. På skolerne kunne vi godt låne lokaler, men først sidst på eftermiddagen, og mange ældre ønskede ikke at gå ud, når det blev mørkt. Vi var glade for Græstedgård, men kunne ikke benytte den så meget som nu. Specielt vores senioridræt (gymnastik m.m.) var det næsten umuligt at få lokaler til. Der var jo specielle krav. Jeg cyklede kommunen rundt og spurgte mig for i nogle af fritidsklubberne, hvor jeg håbede, deres lokaler var ledige om formiddagen, men enten var de ikke egnede til formålet, eller der var andre problemer. Jeg forsøgte mig også med beboerlokaler rundt omkring. Men f.eks. hængte der lamper ned fra loftet i et ret lavloftet lokale, så der var boldspil i hvert fald umuligt. Og det var jo i høj grad også et pengespørgsmål. Forskellige gymnastiksal-lignende lokaler i boligbebyggelser skulle der betales høj leje for. Løsningen blev de første år et samarbejde med Nivå Gymnastikforening i en sal i NKK-hallen i Nivå. Men hvad med Kokkedal? Vi ville gerne have et hold i hver bydel og havde fået uddannet nok instruktører til to hold. Men så i år 2000, netop som vi skulle i gang med gymnastikken, skete der et mirakel! Jeg blev ringet op af lederen af Bøgen, en fritidsinstitution, som jeg ikke anede eksisterede, på Brønsholmgårdsvej i Kokkedal. Han lagde ud med at spørge, om vi manglede lokaler. Godt det var pr. telefon, ellers var jeg faldet ham om halsen. Jeg tog hen og talte med ham. Foruden en god gymnastiksal, hvor vi også kunne låne 3 bordtennisborde, var der i kælderen snedkerværksted, cykelværksted, systue med elektriske maskiner, et lokale i stueetagen, som vi lånte til en af litteraturgrupperne. Der var billardspil og Jakkolospil. Og som kronen på værket var der nogle computere, vi kunne låne til undervisningsbrug i et lokale, der var så smalt, at man skulle trække maven ind, hvis man skulle passere forbi stolene. I det store køkken-al-rum kunne vi hygge os og lave kaffe, og det kom alle grupperne i Bøgen til gode. Alle disse herligheder kunne vi frit benytte hver onsdag formiddag, vist nok fra 9 til 12. Alle de rum havde vi utrolig glæde af i rigtig mange år, indtil Bøgen selv skulle bruge lokalerne, og vi fandt da andre løsninger. Da var heldet nemlig igen med os. En dag midt i halvfemserne havde jeg en morsom og lidt speciel oplevelse. I kapitel 7 nævner jeg under rejse til Japan den kontakt, vi i mange år havde med den japansk fødte Takako Bundgård og hendes danske mand Carsten Bundgård, som sammen driver et firma, Euro-Japan-Communication, der bl.a. formidler kontakt til japanske læger og andet sundhedspersonale, der ønsker at studere forholdene i Danmark, specielt ældrepleje og ældreomsorg. Takako har også skrevet en del bøger på japansk om det danske samfund. Efter en henvendelse til Ældre Sagens sekretariat i København blev de anbefalet at kontakte Ældre Sagen i Karlebo kommune. Som jeg fortæller i kapitel 7 førte det efterhånden til mange hyggelige og morsomme møder med gymnastik og kulturel udveksling, men her i første omgang drejede det sig blot om, at jeg skulle fortælle om Ældre Sagens arbejde på landsplan og lokalt (senere blev møderne specialiseret om forskel-

5 lige emner, og vi deltog flere frivillige). Takako sagde, at hun ville være tolk, så jeg kunne bare tale på dansk. Det mente jeg ikke skulle være noget problem, for det skulle være af ret kort varighed, hvorpå deltagerne kunne stille spørgsmål. Men det viste sig, at når jeg havde sagt én kort sætning, tog det meget lang tid på japansk at oversætte det, da der åbenbart er så stor forskel på de to sprog. Det gjorde, at det var meget svært at holde tråden hvad var det nu, jeg havde sagt for lidt siden? Men det gik jo. Men så kom det morsomme. De havde mange små gaver med, så jeg blev helt flov. Man taler ofte om, at japanske turister fotograferer meget, og her fik de jo også kameraerne frem, så jeg sad der i blitzlyset. Det var sandelig noget, man skulle vænne sig til. Men hyggeligt og morsomt har det været gennem årene. Som jeg også omtaler i kapitel 6 om aktivitetsgrupper, startede vi med senioridræt i I dag er det lidt mærkeligt at tænke på, at det den gang var en ny tanke, at ældre skulle i gang med gymnastik og anden motion. Jo, der var da mange ældre, der havde gjort gymnastik eller spillet badminton hele deres liv og blev ved i en høj alder. Men at skulle få ældre til at gå i gang med motion var for mange en ny tanke som jo imidlertid bredte sig hurtigt, ikke bare i Ældre Sagen. Det første, jeg hørte om, var, da Ældre Sagens sekretariat besluttede sammen med en anden organisation, som jeg ikke husker navnet på - at holde en konference om ældreidræt i Aalborg. Jeg meldte mig for at høre, hvad det nu var for noget, de ville have os til. Man kunne melde sig til 2 dage med enten teoretisk eller praktisk indhold, og jeg valgte den teoretiske del, hvor der bl.a. var nogle fantastisk gode foredrag af kompetente sundheds- og motionskyndige mennesker. Vi fik også lejlighed til at se det i praksis ved at se på de forskellige aktiviteter, der var i gang. Jeg var straks solgt for ideen, og jeg tog hjem og meldte mig til Ældre Sagens første instruktørkursus på Vejle Idrætshøjskole af en uges varighed. Vi var i lokalkomiteen enige om, at starte med det i Karlebo kommune, og de mange instruktører og de mange hold kan man læse om i kapitel 6. aktivitetsgrupper under år Få år efter var der en konference i København, hvor vores hold blev bedt om en kort opvisning. Vi drog af med en lille del af et hold, mænd og kvinder, tykke og tynde, mere eller mindre adrætte netop for at vise, at alle kan være med. Idrætskonsulent Karin Schultz opfordrede tilhørerne/tilskuerne til at gøre bevægelserne med siddende, og direktør Bjarne Hastrup, der sad på første række, blev så ivrig med at slå ud med armene, at han fik væltet sit vandglas, så jeg. I år 2000 startede vi med et tilbud om PC-support i eget hjem. Fra starten blot med 2 frivillige, Jørn Fuglede Larsen og Jørn Lund. Vi talte en del med de to kloge hoveder om, hvordan det skulle gribes an, og af hensyn til de forhåbentlig flere supportere, som ville komme til senere, udarbejdede vi i fælleskab en vejledning, som man skulle holde sig til, bl.a. om at de ikke skulle begynde at skille harddisken ad og foretage reparationer for ikke at risikere erstatningsansvar. Inden vi kom i gang, sendte jeg vejledningen til sekretariatet for at sikre mig, at vi ikke var ude på tynd is. Kort efter blev jeg ringet op af en af medarbejderne fra sekretariatet, som gerne ville ud og tale med os, og vi aftalte et tidspunkt, de skulle komme hjem til mig til møde. Jeg tænkte: tak spids, hvad har vi nu rodet os ind i har vi dummet os. Der kom en meget venlig medarbejder, og tilstede var også Kirsten Vedum og de to supportere. Jamen, de syntes da bare i sekretariatet, at det var så spændende og sådan en god ide, så de gerne ville høre nærmere om det. Vi åndede lettede op og var tilmed lidt stolte. Der var utrolig mange sjove oplevelser gennem årene, som vi kan se tilbage på nu i vores høje alderdom. En lille morsom oplevelse til sidst. Vi var så heldige engang, at et medlem kom og anbefalede et orkester fra Ukraine, som ville komme og give koncert for en relativ billig betaling (vi foretrak ellers optrædende, der ville nøjes med 3 flasker rødvin). Om sommeren rejste musikerne rundt med krydstogtskibe på russiske floder, og de kontaktede interesserede gæster for at prøve at få aftaler i stand i andre lande til vintersæsonen. Jeg havde som sædvanlig mine spekulationer, efter at vi havde truffet aftale, denne gang om vi mon nu kunne forstå hinanden, og hvordan fortælle publikum om, hvad de spillede. Så jeg aftalte med en

6 ung russisk-født kvinde, jeg kendte godt, at hun skulle være tolk. Hun startede med at tale med dem, da vi ventede på, at det skulle blive tid til at starte. Pludselig morede Tatjana sig gevaldigt, for de havde komplimenteret hende for at tale så godt russisk. I øvrigt viste det sig, at det ikke blev nødvendigt med tolk, for de klarede fint at introducere numrene på engelsk. En utrolig festlig oplevelse med 3 mandlige og 2 kvindelige professionelle musikere i farvestrålende dragter med forskellige instrumenter, nogle numre med mere specielle instrumenter. Vi lånte en sal med scene på Niverødgårdsskolen (nu Nivå Skole Nord), hvor vi først bød på kaffe og kage i det tilstødende lokale. Når jeg møder mennesker, der lige er gået på efterløn eller pension anbefaler jeg dem altid at gå i gang med frivilligt arbejde, naturligvis helst i Ældre Sagen! For jeg kan jo fortælle, hvor meget glæde man også selv har af det, og om det gode netværk man får, samtidig med at man er med til at skabe netværk for andre.

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden.

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden. 1 Sådan går der mange mange år. 1 Alle de væsener En gang for mange mange år siden blev skabt et væsen uden ben. Den måtte være i vandet, ellers kunne den ikke komme rundt. Så blev skabt en med 2 ben,

Læs mere

De fleste af følgende oplysninger stammer fra den komplette samling af medlemsblade.

De fleste af følgende oplysninger stammer fra den komplette samling af medlemsblade. Kapitel 4. Organisation, medlemstal, frivillige, formænd og næstformænd. Ældre Sagen i Karlebo kommune (Kokkedal, Nivå og landsognet). De fleste af følgende oplysninger stammer fra den komplette samling

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller Bliss er mit liv Hayla Søndergaard fortæller Præsentation Jeg hedder Hayla Søndergaard. Jeg er 20 år og har CP. Jeg bor på Østerskoven i Hobro - her har jeg boet de sidste 3 et halvt år.. Jeg er lidt brasiliansk

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Kapitel 9. Udviklingen i lay-out og omfang af de lokale medlemsblade, om redaktører og om PR iøvrigt.

Kapitel 9. Udviklingen i lay-out og omfang af de lokale medlemsblade, om redaktører og om PR iøvrigt. Kapitel 9. Udviklingen i lay-out og omfang af de lokale medlemsblade, om redaktører og om PR iøvrigt. Den hurtige udvikling i Ældre Sagens barndom er naturligvis mest interessant, men nu jeg var begyndt,

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om?

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? Førlæsning / Opgave 1 Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? De to bedragere Der var engang en kejser. Han holdt så meget af smukt, nyt tøj, at han brugte alle sine penge på det.

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Det begyndte med Oldemor i Vestervig

Det begyndte med Oldemor i Vestervig Det begyndte med Oldemor i Vestervig Bodil Hilligsøe er den fjerde kvinde i familien, der er engageret i Røde Kors, og siden 2003 har hun været formand for afdelingen i Hurup, som hvert år skaffer organisationen

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Svanemærket Printet i Danmark 2011. ISBN: 1. udgave, 1. oplag 978-87-993288-1-9 (paperback) 978-87-993288-2-6 (PDF e-bog)

Svanemærket Printet i Danmark 2011. ISBN: 1. udgave, 1. oplag 978-87-993288-1-9 (paperback) 978-87-993288-2-6 (PDF e-bog) Copyright 2011 Dortea Berg-Jensen Forsidefoto: Mette Berg-Jensen Omslag: Sitara Bruns Tilrettelægning og fotos: Dortea Berg-Jensen Coverillustrationer: Sven Aage Berg Bogen er sat med New Baskerville Tryk:

Læs mere

Julemandens arv. Kapitel 14

Julemandens arv. Kapitel 14 Kapitel 14 Bogen var en form for dagbog der strakte sig meget langt bagud i historien. Den var håndskrevet, og det var tydeligt at det var Julemanden der havde skrevet om sine mange oplevelser. Han undrede

Læs mere

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG AF JOURNALIST IBEN BAADSGAARD AL-KHALIL, 2013 21 årige Osman Sari er kurder og blind. Da han kom til Danmark fra Tyrkiet for fem år siden,

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

En professionel Networkers historie

En professionel Networkers historie En professionel Networkers historie Hele mit liv har jeg set, hvordan mine forældre har Networket som en naturlig del af deres hverdag - både privat og erhvervsmæssigt. For mig er det derfor kommet meget

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år.

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. Af Villy Guldbrand Jensen Mange borgere har i tidens løb ringet

Læs mere

Svendborg Senior Idræts til dagen producerede revy

Svendborg Senior Idræts til dagen producerede revy Svendborg Senior Idræts til dagen producerede revy 1. Arbejdet med revyen: det har været helt forrygende 2. Resultatet af revyen: det blev helt forrygende Helt tilbage i september 2011 blev de første brainstorm

Læs mere

Bilag 3: Skriftlig resume af interview med Sarah fra Tårngruppen: 9. december 2013 kl. 10:00, RUC.

Bilag 3: Skriftlig resume af interview med Sarah fra Tårngruppen: 9. december 2013 kl. 10:00, RUC. Bilag 3: Skriftlig resume af interview med Sarah fra Tårngruppen: 9. december 2013 kl. 10:00, RUC. I Bilag 3a finder du det fulde interview med Tårngruppen, Sarah. Lydfil, interview med Sarah fra Tårngruppen:

Læs mere

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Hvad Guds er Evangelium: Matt. 22,15-22 Salmer: 745, 367, 448; 728, 266 Her er en 20'er. [Vis en 20 krone-mønt frem!] I ved hvordan den ser ud, selv om I ikke kan se den ordentligt

Læs mere

Julies rejsebrev fra Thailand

Julies rejsebrev fra Thailand Julies rejsebrev fra Thailand Navn: Julie Lind Faurschou Hjeminstitution: VIA University college, Holstebro. Hold: E2007 Semester: Udveksling som valgfag på 7. semester. Udvekslingsland: Thailand Klinisk

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted (navn/adresse) Josephine Schneiders Hus, Rostrupvej 3, 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt (dato/tidspunkt) Den 19.9. 2012 kl. 17.00.

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 Kære ErhvervsKvinde 2010.. Er helt nyt år står for døren. Tilbage ligger 2009 med alle de oplevelser, glæder, sorger og erfaringer det gav os. Foran os ligger 365

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Formøde: Konsulenterne Skjold Fink og Frans van der Woude, der stod for personaleseminaret, besøgte alle 3 BSS biblioteker henholdsvis fredag

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Nu kan jeg se! Huskevers: Én ting ved jeg: Jeg var blind, og nu kan jeg se. (Joh 9,25)

Nu kan jeg se! Huskevers: Én ting ved jeg: Jeg var blind, og nu kan jeg se. (Joh 9,25) LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 4 Nu kan jeg se! Ugens tekst og referencer: Joh 9,1-38. Den store Mester, kap. 51. Huskevers: Én ting ved jeg: Jeg var blind, og nu kan jeg se. (Joh 9,25) Hovedformålet er,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Skramloteket Det natur tekniske værksted for børn og unge i København. Norgesgade 3. 2300 København S www.skramloteket.dk

Skramloteket Det natur tekniske værksted for børn og unge i København. Norgesgade 3. 2300 København S www.skramloteket.dk Skramloteket Det natur tekniske værksted for børn og unge i København. Norgesgade 3. 2300 København S www.skramloteket.dk Information og nyhedsbrev fra Skramloteket Lyt til lyset! Skramloteket på Banen

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Laila Kjærbæk FIO2009 Tirsdag den 9. juni 2009 Pronominer Personlige Fx jeg, du (De), han, hun, den (det), vi, I (De), de; mig, dig (Dem), ham, hende, os,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Generalforsamling i Mediecentret. Forårslyset så at sige buldrer ind i det propfyldte lokale. De var der fra hele gamle

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

Alt betalt. Copyright 2005 Frank Molino

Alt betalt. Copyright 2005 Frank Molino Alt betalt Copyright 2005 Frank Molino 1. INT KIOSK - DAG Jørgen, en vissen mand i 40 erne, står bag disken i kiosken og holder en meget stor check. Han har vundet 22 millioner i Lotto. Kiosk-damen står

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til Thailand. Rejsebrev fra udvekslingsophold Navn: Mette Villadsen Evt. rejsekammerat: Camilla Margrethe Lyhne Thomsen Hjem-institution: University College Sjælland Campus Næstved Holdnummer:

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Daniels mirakel. Hej. Jeg vil gerne bruge lidt tid på at fortælle min historie. Jeg vil gerne fortælle den for at opmuntre dig til at tro.

Daniels mirakel. Hej. Jeg vil gerne bruge lidt tid på at fortælle min historie. Jeg vil gerne fortælle den for at opmuntre dig til at tro. Daniels mirakel Hej Jeg hedder Daniel Ispaz. Jeg er 25 år og er fra Rumænien. Jeg er gift med en smuk, engelsk pige, Sarah, og vi er blevet velsignet med en søn. Vi er en del af en kristen organisation

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne. Kapitel 3 - Biler, cykler og

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne. Kapitel 3 - Biler, cykler og 1. Jeg kører sådan rimelig ofte Katrine: Skal du lave noget i weekenden? Birgitte: Ja, jeg skal faktisk til Fyn altså her den 14. Katrine: Ja. Hvordan kommer du derhen? Birgitte: Jeg skal køre i bil. Katrine:

Læs mere

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord havde Bodil Wellendorf svært ved at se meningen med livet. Men så fandt hun ro som nonnen Ani Tenzin Af Marie Varming, februar

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

TIGER * En idé var født IVÆRKSÆTTEREN 23

TIGER * En idé var født IVÆRKSÆTTEREN 23 tiger En på spring TIGER * Som en rigtig købmand startede Lennart Lajboschitz med at sælge paraplyer på et kræmmermarked. Siden blev det til en rigtig butik og så til flere. I dag står han bag den ekspanderende

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til Thailand. Navn: Grith Walløe E-mail: Tlf. nr. Evt. rejsekammerat: Hjem-institution: Slagelse sygeplejeskole Holdnummer:Sep05C Rejsebrev fra udvekslingsophold Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Mit navn er Ásthildur Eygló Ástudóttir, jeg har taget på udveksling til Island, Vík í Mýrdal, på et lille plejehjem der hedder Hjallatún. Min email adresse er: eygloo@gmail.com

Læs mere

Gud, tak for, at vi hører sammen med dig og fordi du går med os i livet. Vil du lade os huske det og turde tro det altid! Amen.

Gud, tak for, at vi hører sammen med dig og fordi du går med os i livet. Vil du lade os huske det og turde tro det altid! Amen. 1 Konfirmationer 2012. Salmer: 478, 29, 70 / 68, 192v1,3,7, 370. Tekster: Sl. 8 og Joh. 10.11-16.... Gud, tak for, at vi hører sammen med dig og fordi du går med os i livet. Vil du lade os huske det og

Læs mere