GARDENA FIN EST. C 2030 duo plus Art

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GARDENA FIN EST. C 2030 duo plus Art. 1874-28"

Transkript

1 GARDENA S FIN N EST LV LT GB C 2030 duo plus Art GB Operating Instructions Water Computer FIN Käyttöohje Kastelunohjain S Bruksanvisning Bevattningscomputer Brugsanvisning Vandingscomputer N Bruksanvisning Vanningscomputer EST Kasutusjuhend Kastmiskompuuter LV Lietošanas instrukcija Laistīšanas dators LT Naudojimo instrukcija Laistymo kompiuteris

2 GARDENA Vandingscomputer C 2030 duo plus Oversættelse af den tyske original instruktion. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og iagttag henvisningerne i denne. Lær vandingscomputeren og den rigtige anvendelse samt sikkerhedshenvisningerne at kende ved hjælp af denne brugsanvisning. A Af sikkerhedsårsager må børn og unge under 16 år samt personer, der ikke er kendt med brugsanvisningen, ikke anvende denne vandingscomputer. Personer med nedsat psykisk eller mentalt helbred må kun anvende produktet under overvågning eller under instruktion af en ansvarlig person. v Denne brugsanvisning skal opbevares omhyggeligt. Indholdsfortegnelse 1. Anvendelsesområde af GARDENA Vandingscomputer Sikkerhedshenvisninger Funktion Igangsætning Programmering Standsning Vedligeholdelse Fejlafhjælpning Tilbehør Tekniske data Service / Garanti Anvendelsesområde af GARDENA Vandingscomputer Korrekt anvendelse: Skal iagttages GARDENA Vandingscomputer er beregnet til privat brug i husog hobbyhaven, udelukkende til udendørs brug, til styring af vandere og vandingssystemer. Vandingscomputeren har to separate udgange. Den kan f. eks. anvendes til automatisk vanding, mens man er på ferie. GARDENA Vandingscomputer må ikke anvendes til industriel eller erhvervsmæssig brug og i forbindelse med kemikalier, levnedsmidler, let antændelige og eksplosive stoffer. 2. Sikkerhedshenvisninger Batteri: Af grunde mht. funktionssikkerhed må der kun anvendes et 9 V alkali-mangan-batteri (alkaline) af typen IEC 6LR61! For at undgå svigt af vandingscomputeren pga. et svagt batteri ved længere fravær, skal det udskiftes, når batteri-indikatoren kun viser 1 bjælke. Igangsætning: Bemærk! Vandingscomputeren er ikke godkendt til indendørs brug. v Vandingscomputeren må kun anvendes udendørs. 41

3 Vandingscomputeren må kun monteres lodret med omløbermøtrikken opad for at forhindre, at vand trænger ind i batterirummet. Den mindste vandmængde, som sikrer en pålidelig koblingsfunktion af vandingscomputeren, er ltr./ t. for hver udgang. Til styring af Micro-Drip systemet kræves f. eks. mindst 10 stk. 2-liter-drypvandere. Ved høje temperaturer (over 60 C på displayet) kan det ske, at LCD-indikatoren slukker; dette påvirker på ingen måde programkørslen. Efter afkølingen fremkommer LCD-indikatoren igen. Det gennemstrømmende vands temperatur må være på max. 40 C. v Anvend kun rent ferskvand. Det mindste arbejdstryk er på 0,5 bar, det maksimale arbejdstryk er 12. Trækbelastninger skal undgås. v Træk ikke i den tilsluttede slange. Programmering: v Vandingscomputeren skal programmeres med lukket vandhane. Sådan forhindrer du uønsket vanding. Til programmeringen kan betjeningsdelen fjernes fra huset. Fjernes betjeningsdelen, mens ventilen er åben, bliver ventilen ved med at være åben, til betjeningsdelen er sat på igen. 3. Funktion Denne vandingscomputer kan vande haven fuldautomatisk op til tre gange om dagen (alle 8 timer) på ethvert ønsket tidspunkt gennem hver af de to udgange. Hertil kan der anvendes vandere / spredere, et sprinklersystem-anlæg eller et drypvandingssystem. Vandingscomputeren overtager vandingen helt automatisk iht. det oprettede program og kan således også anvendes, når du er på ferie. Fordampningen og dermed vandforbruget er mindst tidligt om morgenen og sent om aftenen. Betjeningselementer: Indikator-niveauer: Vandingsprogrammet er nemt at indtaste med betjeningselementerne. Betjeningselement Funktion 1 Man.-tast Manuel åbning eller lukning af vandgennemstrømningen. 2 OK-tast Overtager de værdier, der er indstillet med - -tasterne. 3 Menu-tast Skifter til det næste indikator-niveau Tasten Ændrer de indstilbare værdier på hvert (V1/V2) niveau / valg af udgangen (V1/V2) på niveau 1. De 6 indikator- niveauer vælges et ad gangen ved at trykke på Menu-tasten. Niveau 1: Normal-indikator Niveau 2: Aktuelt klokkeslæt og ugedag Niveau 3: Vandingens starttid Niveau 4: Vandingens varighed Niveau 5: Vandingens hyppighed Niveau 6: Program tændes / slukkes / afmeld sensor

4 Visningens niveau kan skiftes til enhver tid ved at trykke på Menu-tasten. Alle programdata, som indtil da blev ændret og bekræftet med OK-tasten, gemmes. Når der ændres data og de bekræftes med OK-tasten, mens en vanding er i gang, lukkes ventilen. Display-niveauer: Indikator Beskrivelse D C 5 A E 9 8 D C B 5 Ugedage Aktuel ugedag, Mo, Tu,... hhv. programmerede vandingsdage S. 6 Time Aktuelt klokkeslæt (blinker i indtastningsmodus). 7 am / pm Indikator for 12-timers rytme (f.eks. i USA, Canada). 8 Start Blinker i indtastningsfunktionen til vandingens starttid. 9 Run Time Vandingens varighed (blinker i indtastningsfunktionen). 0 8h, 12h, 24h, Vandingens cyklus (aktiveret med 2nd, 3rd, 7th dråbesymbol). Hver 8 / 12 / 24 time; hver 2. / 3. / 7. dag. A Prog ON /OFF Vandingsprogram aktiv (ON ) / inaktiv (OFF ). B direkte Mellem kl. 20 og kl. 6 styres vandingen sensorstyring automatisk af fugtighedssensoren. C Sensor 1 / 2 Tør sensor dry: Vanding gennemføres. dry / wet Fugtig sensor wet: Vanding gennemføres ikke. D Ventil ï V1 / Piler viser den valgte ventil: Ventil V2ð - synlig S: ventilen er tilsluttet. - blinkende S: ventilen er åben. E Batteri Viser 5 batteritilstande: 3 bjælker : Batteri fuldt 2 bjælker : Batteri halv fuldt 1 bjælke: Batteri svagt 0 bjælke: Batteri næsten tomt Rammen blinker : Batteri er tomt Når batteriets ramme blinker, åbnes ventilen ikke længere. En ventil, der åbnes af programmet, lukkes i hvert fald igen. Batteri-indikatoren nulstilles, når batteriet skiftes. 43

5 2 bjælker 1 bjælke 0 bjælke Rammen blinker Batteri er halv fuldt Batteri er svagt Batteri er næsten tomt Batteri er tomt Ventil åbner. Ventil åbner. Ventil åbner endnu. Ventil åbner ikke. Vandingscomputeren Vandingscomputeren Vandingscomputeren Vandingscomputeren fungerer i mindst fungerer i max. holder op med at er uden funktion. 4 uger endnu. 4 uger endnu. fungere om kort tid. Det anbefales at Det er nødvendigt at Det er nødvendigt at skifte batteriet. skifte batteriet om skifte batteriet. kort tid. v Skift batteriet (se 4. Igangsætning Isætning af batteri ). 4. Igangsætning Læg batteriet i: Vandingscomputeren må kun anvendes med et 9 V alkalimangan (alkaline)-batteri af typen IEC 6LR Fjern betjeningsdelen F fra vandingscomputerens hus. F 2. Sæt batteriet i batterirummet G. Kontroller, at polerne vender rigtigt zp. Displayet viser alle LCD-symbolerne i 2 sekunder og springer herefter til niveauet med klokkeslæt / ugedag. 3. Sæt betjeningsdelen F på huset igen. zp G Skift mellem 24-timers og 12-timers (am / pm) visning: Fabriksindstillingen er visningen med 24 timer. v Hold Man.-tasten nede, mens batteriet sættes i. Tilslutning af vandingscomputer: H I Vandingscomputeren er udstyret med en omløbermøtrik I til vandhaner med et gevind på 33,3 mm (G 1" ). Vedlagte adapter H anvendes til at tilslutte vandingsuret til vandhaner med et gevind på 26,5 mm (G ³ ₄" ). 1. Til 26,5 mm (G ³ ₄" )-gevind: Skru adapteren H manuelt på vandhanen (der må ikke anvendes nogen tang). 2. Skru vandingscomputerens omløbermøtrik I manuelt på vandhanens gevind (der må ikke anvendes nogen tang). 3. Skru hanekoblingerne J på vandingscomputerens to udgange. J 44

6 Tilslutning af fugtigheds- eller regnsensor (option): a b c En programmeret, automatisk vanding forhindres, når jordbunden er tilstrækkelig fugtig eller når der er nedbør. Uafhængigt af dette er en manuel vanding altid mulig. Sensortilslutninger: a) En Sensor i tilslutning 1: Sensor gælder kun for Ventil 1 b) En Sensor i tilslutning 2: Sensor gælder for begge ventiler c) Sensor i tilslutning 1 og 2: Sensor 1 gælder for ventil 1 Sensor 2 gælder for ventil 2 1. Placér fugtighedssensoren i vandingsområdet eller placér regnsensoren uden for vandingsområdet. 2. Træk styreenheden F af fra vandingscomputerens kabinet. K 3. Tilslut sensoren til vandingscomputerens sensortilslutning, brug om nødvendigt en forlængerledning eller en adapter K. Registrering af sensor: En sensor registreres automatisk efter 60 sek. Tilslutningen af sensorerne a, b oder c (pile) og den aktuelle sensortilstand dry (tør) / wet (fugtig) vises. Ex sensor 1 dry (tør) kun for ventil 1 a. Afmelding af sensor [Niveau 6]: Når der skal vandes uden sensor, selvom en sensor blev registreret forinden, så skal denne sensor afmeldes Træk sensoren ud af vandingscomputeren. 2. Tryk Menu-tasten 5 gange [Niveau 6]. Tilslutningen af sensorerne a, b oder c (pile) og den aktuelle sensortilstand dry/ wet vises. 3. Tryk på OK-tasten. Sensoren er afmeldt. For at tilslutte ældre sensorer (med 2-polet stik) kræves GARDENA Adapterledningen Den kan fås fra GARDENA service. Montering af tyverisikring (option): L For at sikre vandingscomputeren mod tyveri kan du købe GARDENA tyverisikringen, varenr , hos GARDENA service. 1. Skru spændebåndet L med skruen M fast på vandingsurets bagside. 2. Anvend spændebåndet L f.eks. til at fastgøre en kæde. Skruen kan ikke mere løsnes efter fastskruningen. M 45

7 5. Programmering Indstilling af aktuelt klokkeslæt og ugedag: [Niveau 2] Til indstilling af programmet kan betjeningsdelen tages af og programmeringen foretages mobilt (se 4. Ibrugtagning Isætning af batteri ). Programmeringen kan til enhver tid afbrydes ved at trykke på Man.-tasten. Alle programdata, som indtil da blev ændret og bekræftet med OK-tasten, gemmes. 1. Tryk på Menu-tasten [Niveau 2] (det er ikke nødvendigt, hvis et nyt batteri er blevet sat i). Timeindikatoren og Time blinker. 2. Indstil klokkeslættets time med - -tasterne (f.eks. 9 timer) og bekræft dette med OK-tasten. Time og minutindikatoren blinker i displayet Indstil klokkeslættets minutter med - -tasterne (f.eks. 30 minutter) og bekræft dette med OK-tasten. Time og ugedagsindikatoren blinker i displayet Indstil ugedagen med - -tasterne (f. eks. (Tu) tirsdag) og bekræft med OK-tasten. Displayet skifter til visningen Indtast vandingsprogram i vandingsmodus tidsstyret vanding [Niveau 3]. Start Prog og timevisningen blinker i displayet. Vandingsfunktioner: Vandingscomputeren har 3 vandingsfunktioner: A) Tidsstyret vanding: Ved den tidsstyrede vanding begynder vandingen i henhold til de indtastede programmer. Desuden er der mulighed for at inddrage jordbundens fugtighed eller nedbøren i vandingsprogrammerne. Ved tilstrækkelig fugtig jordbund eller ved nedbør stoppes programmet eller programmet bliver slet ikke aktiveret. Den manuelle vanding Man. + OK fungerer uafhængigt af dette. B) Direkte sensorstyring : Ved direkte sensorstyring styres vandingen mellem kl. 20 og kl. 6 udelukkende i afhængighed af jordbundens fugtighed, når sensoren melder tørt (dry). Der er mulighed for at tilslutte 1 eller 2 fugtighedssensorer. C) Manuel vanding: Ved manuel vanding begynder vandingen straks efter et tryk på Man. + OK og den er uafhængig af sensortilstanden. 46

8 Indtast vandingsprogram: [Niveau 3] A) Tidsstyret vanding: 1. Vælg programmet for ventil 1 (ï V1) eller ventil 2 (V2ð) med - -tasterne (V1/ V2) (ikke muligt, hvis ikke det aktuelle klokkeslæt og ugedag er blevet indtastet forinden). 2. Tryk på Menu-tasten 2 gange (det er ikke nødvendigt, hvis det aktuelle klokkeslæt og ugedagen er blevet indtastet forinden). Start Prog og timeindikatoren blinker i displayet. 3. Indstil vandingsstarttid-timer med - -tasterne (f.eks. 6 timer) og bekræft dette med OK-tasten. Start Prog og minutindikatoren blinker i displayet. 4. Indstil vandingsstarttidens minutter med - -tasterne (f.eks. 20 minutter) og bekræft dette med OK-tasten. Run Time og vandingsvarighedens timer blinker i displayet. [Niveau 4] Indstil vandingsvarighedens timer med - -tasterne (f.eks. 0 timer) og bekræft dette med OK-tasten. Run Time og vandingsvarighedens minutter blinker i displayet. 6. [Niveau 5] Indstil vandingsvarighedens minutter med - -tasterne (f.eks. 10 minutter) og bekræft dette med OK-tasten. Vandingscyklus 8h blinker i displayet. Vandingshyppigheden kan vælges via: (7) Vandings-cyklus (højre spalte i displayet) eller (8) Vandings-dage (venstre spalte i displayet). 7. Vælg Vandings-cyklus med - -tasterne (f.eks. 2nd ) og bekræft dette med OK-tasten. 8h / 12h / 24 h: Vanding hver 8 / 12 / 24 time 2nd / 3rd / 7th: Vanding hver 2. / 3. / 7. dag Displayet springer til indikatoren for aktivering af vandingsprogrammet. eller 8. Vælg Vandings-dage med - -tasterne (f.eks. Mo, Fr mandag og fredag) og bekræft dette med OK-tasten. Tryk på Menu-tasten. Displayet skifter til visningen Aktivér / deaktivér vandingsprogram [Niveau 6]. Når den efterfølgende dag ikke er en vandingsdag, så vandes der kun indtil kl. 24. (Eks. vandingsdage = mandag, tirsdag, fredag; starttid = kl. 23; vandingsvarighed = 2 t. Om mandagen vandes fra kl. 23 til tirsdag kl. 1. Om tirsdagen og om fredagen vandes der fra kl. 23 til kl. 24.) 47

9 Aktivér / deaktivér vandingsprogram: [Niveau 6] For at vandingsprogrammet køres, skal aktivering foretages ved at vælge Prog ON. Med Prog OFF deaktiveres den automatiske vanding. Prog ON / OFF kan vælges uafhængigt for hver enkelt ventil. Også ved Prog OFF kan der gennemføres en manuel vanding. 1. Vælg ventil 1 (ï V1) eller ventil 2 (V2ð) med - -tasterne (V1/ V2) (når et program blev oprettet forinden, kan ventilen ikke vælges. Den pågældende ventil vælges automatisk). 2. Tryk Menu-tasten 5 gange [Niveau 6] (ikke nødvendigt, når et program blev oprettet forinden). 3. Vælg Prog ON eller Prog OFF med - -tasterne og bekræft med OK-tasten. I 2 sekunder vises Prog OK og så skifter displayet til den normale visning [Niveau 1]. Prog ON : Vandingscomputerens programmering er nu afsluttet, dvs. den indbyggede ventil åbner / lukker fuldautomatisk og vander således på det programmerede tidspunkt. B) Direkte sensorstyring : Forudsætning: mindst en GARDENA Fugtighedssensor skal være tilsluttet (se 4. Igangsætning). Vanding om natten (kl. 20 kl. 6), når sensoren melder tør dry. Et forinden oprettet program til tidsstyret vanding bevares, men det startes ikke. 1. Vælg program for ventil 1 (ï V1) eller ventil 2 (V2ð) med - -tasterne (V1 / V2) Tryk Menu-tasten 3 gange. Run Time og vandingsvarighedens antal timer blinker i displayet. 3. Indstil vandingsvarighedens antal timer med - -tasterne (eks. 0 timer) og bekræft med OK-tasten. Run Time og vandingsvarighedens antal minutter blinker i displayet. 4. Indstil vandingsvarighedens antal minutter med - -tasterne (eks. 10 minutter) og bekræft med OK-tasten. Vandingscyklus blinker i displayet. 5. Vælg direkte sensorstyring med - -tasterne og bekræft med OK-tasten. Efter hver vanding laves en 2-timers vandingspause, så fugtighedssensoren kan registrere jordbundens fugtighed

10 Eksempel: Vandingsvarighed = 10 minutter. Vandingen begynder, når sensoren melder tørt mellem kl. 20 og kl. 6 (sensor dry) og vandingen slutter, når sensoren melder fugtig (sensor wet) eller senest efter 10 minutter. 2 timer efter vandingens afslutning begynder ved tør sensor (sensor dry) igen en vanding og ved fugtig sensor (sensor wet) vandes der ikke i yderligere 2 timer indtil senest kl. 6. Der vandes ikke mellem kl. 6 og kl. 20. På fabrikken blev vandingsvarigheden indstillet til 30 minutter. Nødprogram (månen blinker): Når der ikke er sat nogen sensor ind i den direkte sensorstyring eller når tilslutningsledningen er defekt, vandes der en gang i døgnet. Vandingsvarigheden svarer til den indstillede Run-Time, den er dog begrænset til højst 30 minutter. Forlade direkte sensorstyring [Niveau 5]: 1. Tryk Menu-tasten 4 gange. Månen blinker i displayet. 2. Vælg en anden vandingscyklus med - -tasterne og bekræft med OK-tasten. Vandingsprogram læses / ændres: Skal der ændres en værdi i programmet, kan denne ændres, uden at de andre værdier i programmet ændres. 1. Tryk på Menu-tasten 2 gange. Start og timeindikatoren blinker i displayet. 2. Tryk på Menu-tasten for at springe til det næste programniveau eller gennemfør ændringen af programmets data med - -tasterne og bekræft med OK-tasten Ændres vandingens varighed under en programkørsel, afsluttes den igangværende vanding. C) Manuel vanding: Enhver ventil kan til enhver tid åbnes eller lukkes manuelt. Også en programstyret, åben ventil kan lukkes før tiden,uden at programmets data ændres (vandingens starttid, vandingens varighed og vandingens hyppighed). Styredelen skal være sat på. 1. Vælg ventil 1 (ï V1) eller ventil 2 (V2ð) med - -tasterne. 2. Tryk på Man.-tasten for at åbne ventilen manuelt (hhv. for at lukke en åbnet ventil). Run Time og vandingsvarighedens minutter (på fabrikken er de indstillet på 30 minutter) blinker i 10 sekunder i displayet. 49

11 3. Mens vandingsvarighedens minutter blinker, kan vandingens varighed ændres med - -tasterne (mellem kl. 0 : 00 og kl. 0 :59) (eksempel. 10 minutter) og bekræftes med OK-tasten. 4. Tryk på Man.-tasten for at lukke ventilen tidligere. Ventilen lukkes. 3. Den ændrede, manuelle åbningsvarighed gemmes, dvs. ved hver fremtidig manuel ventilåbning er den ændrede åbningsvarighed forindstillet. Ændres den manuelle åbningsvarighed til 0:00, lukkes ventilen og forbliver også lukket efter tryk på Man.-tasten (børnesikring). Blev ventilen åbnet manuelt og ligger en programmeret vandingsstart inden for tiden for den manuelle åbning, så køres vandingsprogrammet ikke. Eksempel: Ventilen åbnes manuelt kl. 9.00, åbningsvarigheden er 10 min. Et program, hvis starttid ligger mellem kl og kl. 9.10, udføres i dette tilfælde ikke. Reset: De fabriksindstillede indstillinger oprettes igen. v Tryk på Man.-tasten og Menu-tasten og hold dem nede (samtidigt) i 3 sekunder. Alle LCD-symboler vises i 2 sekunder, og displayet springer til normal visning. Alle programdata nulstilles. Den manuelle vandingsvarighed stilles igen på 0 :30. Klokkeslættet og ugedagen bibeholdes. Vigtige henvisninger: Indtastes der ingen data i løbet af 60 sekunder under programmeringen, vises den normale funktion igen. Her overtages alle hidtidigt bekræftede ændringer. Når en sensor, som er tilsluttet til vandingscomputeren, melder fugtighed (wet), så gennemføres den pågældende programmerede vanding ikke 50

12 6. Standsning Overvintring / opbevaring: Bortskaffelse: (iht. RL2002/96/EF) 1. Batteriet skal tages ud for at det kan holde så længe som muligt (siehe 4. Igangsætning). Programmerne slettes ikke herved. Når batteriet sættes i igen i foråret, skal man kun indtaste klokkeslæt og ugedag igen. 2. Styreenhed og ventilenhed opbevares på et tørt og frostsikkert sted. Apparatet må ikke tilføres normal husholdningsaffald, men skal bortskaffes på en miljøvenlig måde. v Vigtigt: Bortskaf apparatet via det kommunale affaldsdepot. Bortskaffelse af brugte batterier: v Aflever det gamle batteri hos en forhandler eller bortskaf det via det kommunale affaldsdepot. Batteriet skal altid være afladet, når det bortskaffes. 7. Vedligeholdelse Schmutzsieb reinigen: H N I Den snavsede si N bør kontrolleres med regelmæssige mellemrum og rengøres efter behov. 1. Skru vandingscomputerens omløbermøtrik I manuelt af vandhanens gevind (der må ikke anvendes nogen tang). 2. Skru i givet fald adapteren H ud. 3. Tag den snavsede si N i omløbermøtrikken I ud og rengør den. 4. Monter vandingscomputeren igen (se 4. Igangsætning Tilslutning af vandingscomputer ). 8. Fejlafhjælpning Fejl Mulig årsag Afhjælpning Ingen display-indikator Batteri er sat forkert i. v Kontroller at polerne vender rigtigt (+/ ). Batteri er helt tomt. v Sæt et nyt alkaline-batteri i. Temperatur på display er Indikator fremkommer efter højere end 60 C. temperatursænkning. Manuel vanding er ikke Batteri er tomt v Sæt et nyt (alkaline)-batteri i. mulig med manuel tast (Rammen blinker). Manuel vandingsvarighed er v Indstil manuel vandingsstillet på 0 :00. computer over 0 :00 (se 5. Programmering). Vandhane er lukket. v Åbn for vandhanen. 51

13 Fejl Mulig årsag Afhjælpning Vandingsprogram udføres Vandingsprogram er ikke v Læs og ændre evt. ikke (ingen vanding) indtastet fuldstændigt. vandingsprogram. Programmer er deaktiveret v Aktiver programmer (Prog. OFF). (Prog. ON ). Programindtastning /-ændring v Foretag programindtastning / under eller kort før startimpuls. -ændring uden for de programmerede starttider. Ventil er blevet åbnet manuelt v Undgå eventuelle forinden. programoverlapninger. Vandhane er lukket. Fugtigheds- hhv. regnsensor melder fugtighed (wet). v Åbn for vandhanen. v Kontroller ved tørhed fugtigheds- / regnsensorens indstilling. Batteri er tomt (Rammen blinker). v Sæt et nyt alkaline-batteri i. Styreenheden er ikke sat på v Sæt styreenheden på (ingen -indikator ved V1/ V2). kabinettet. Vandingscomputer Mindste aftapningsmængde Tilslut flere drypvandere. lukker ikke er under 20 ltr./ t. Symbolet direkte styring Sensor ikke korrekt tilsluttet v Kontrollér tilslutningskablet blinker eller ikke registreret. og sensoren eller registrer sensoren. Sensor 1 og / eller Sensor 2 Sensor defekt. v Kontrollér tilslutningskablet blinker og sensoren eller afmeld sensoren. A I tilfælde af andre fejl bedes du kontakte GARDENA service. Reparationer må kun gennemføres af GARDENA servicecentre eller af fagforhandlere, der er autoriserede af GARDENA. 9. Tilbehør GARDENA Vare nr Fugtighedssensor GARDENA Vare nr Regnsensor electronic GARDENA Vare nr Tyverisikring kan fås hos GARDENA service GARDENA For tilslutning af ældre Vare nr Adapterkabel GARDENA sensorer GARDENA For at tilslutte regn- og gennem GARDENA Service Kabelspor fugtighedssensor med samme tilslutning. 52

14 10. Tekniske data Antal styrede ventiler: 2 Min./max. driftstryk: Gennemstrømningsmedium: Max. medietemperatur: 40 C 0,5 bar / 12 bar Rent ferskvand Temperaturområde: 5 C til 60 C Antal programstyrede 3 x (hver 8. time), 2 x (hver 12. time), 1 x (hver 24. time) vandingsprocesser pr. ventil og dag: Antal programstyrede Hver dag, hver 2., 3. eller 7. dag ; eller individuelt valg af ugedage vandingsprocesser pr. ventil og uge: Vandingens varigheder: Batteri: Batteriets driftstid: 11. Service / Garanti 1 min. til 7 timer 59 min. 1 x 9 V alkali-mangan (alkaline) type IEC 6LR61 Ca. 1 år I garantitilfælde er serviceydelser gratis for Dem. GARDENA s garanti for dette produkt er 2 år (fra købsdatoen). Garantien dækker alle væsentlige defekter på apparatet, som kan bevises at stamme fra defekt materiel eller produktionsfejl. Hvis reparationen dækkes af garantien vil vi vælge enten at udskifte apparatet eller at reparere indsendte apparat uden beregning, under forudsætning af at følgende er overholdt: Apparatet er behandlet korrekt og i h.t. informationerne beskrevet i brugsanvisningen. Hverken køber eller tredjepart har forsøgt at reparere apparatet. Garantien dækker ikke fejl på vandingscomputeren, der skyldes forkert isatte eller udløbede batterier. Garantien dækker ikke skader, der opstår som følge af frost. Denne garanti fra producenten har ingen indflydelse på eksisterende garantikrav overfor forhandleren. I tilfælde af fejl skal det defekte apparat indsendes sammen med kvitteringen og en fejlbeskrivelse med porto til serviceadressen, som er oplyst på bagsiden. 53

15 GB Product Liability We expressly point out that, in accordance with the product liability law, we are not liable for any damage caused by our units if it is due to improper repair or if parts exchanged are not original GARDENA parts or parts approved by us, and, if the repairs were not carried out by a GARDENA Service Centre or an authorised specialist. The same applies to spare parts and accessories. FIN Tuotevastuu Korostamme nimenomaan, että tuotevastuulain nojalla emme ole vastuussa laitteistamme johtuneista vahingoista, mikäli nämä ovat aiheutuneet epäasianmukaisesta korjauksesta tai osia vaihdettaessa ei ole käytetty alkuperäisiä GARDENA- varaosia tai hyväksymiämme osia ja korjauksen on suorittanut muu kuin GARDENA -huoltokeskus tai valtuuttamamme ammattihenkilö. Tämä pätee myös lisäosiin ja lisävarusteisiin. S Produktansvar Tillverkaren är inte ansvarig för skada som orsakats av produkten om skadan beror på att produkten har reparerats felaktigt eller om, vid reparation eller utbyte, andra än Original GARDENA reservdelar har använts. Samma sak gäller för kompletteringsdelar och tillbehör. Produktansvar Vi gør udtrykkeligt opmærksom på at i henhold til produktansvarsloven er vi ikke ansvarlige for skader forårsaget af vores udstyr, hvis det skyldes uautoriserede reparationer eller hvis dele er skiftet ud og der ikke er anvendt originale GARDENA dele eller dele godkendt af os, eller hvis reparationerne ikke er udført af GARDENA-service eller en autoriseret fagmand. Det samme gælder for ekstra udstyr og tilbehør. EST Tootevastutus Juhime teie tähelepanu sellele, et tootevastutusseaduse kohaselt ei vastuta me meie seadmete poolt põhjustatud kahjude eest, kui need on tekkinud asjatundmatu paranduse tagajärjel või kui detaili vahetamisel ei kasutatud GARDENA originaalvaruosi ega meie poolt kasutada lubatud varuosi ja kui parandustöid ei ole teinud GARDENA klienditeenindusspetsialistid ega meie volitatud spetsialistid. Sama kehtib lisadetailide ja tarvikute kohta. LV Produkta atbildība Mēs skaidri norādām uz to, ka saskaņā ar Produktu atbildības likumu, mēs neatbildam par mūsu iekārtu radītiem zaudējumiem, ciktāl tos ir izraisījis neatbilstošs remonts vai daļu nomaiņa ar neoriģinālām GARDENA daļām vai ne ar mūsu norādītajām detaļām un remontu nav veicis GARDENA serviss vai pilnvarots speciālists. Tas pats attiecas uz papildinošajām daļām un piederumiem. LT Atsakomybė už produkciją Prašome atkreipti dėmesį, kad remdamiesi Mašinų saugos įstatymu, neatsakome už nuostolius, sukeltus mūsų prietaisų, jei jie atsirado dėl netinkamo remonto, arba, jei keičiant dalis, buvo naudojamos neoriginalios GARDENA dalys arba dalys, kurių mes neleidome naudoti, o remontą atliko ne GARDENA serviso centras ar įgaliotas specialistas. Tas pats galioja papildomoms dalims ir priedams. 106

16 GB EU Declaration of Conformity The undersigned Husqvarna AB, Huskvarna, Sweden, hereby certifies that, when leaving our factory, the units indicated below are in accordance with the harmonised EU guidelines, EU standards of safety and product specific standards. This certificate becomes void if the units are modified without our approval. FIN EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Allekirjoittanut Husqvarna AB, Huskvarna, Sweden vakuuttaa, että allamainitut laitteet täyttävät tehtaaltamme lähtiessään yhdenmukaistettujen EY-direktiivien, EY-turvallisuusstandardien ja tuotekohtaisten standardien vaatimukset. Laitteisiin tehdyt muutokset, joista ei ole sovittu kanssamme, johtavat tämän vakuutuksen raukeamiseen. S EU Tillverkarintyg Undertecknad firma Husqvarna AB, Huskvarna, Sweden, intygar härmed att nedan nämnda produkter överensstämmer med EU:s direktiv, EU:s säkerhetsstandard och produktspecifikation. Detta intyg upphör att gälla om produkten ändras utan vårt tillstånd. EU Overensstemmelse certificat Undertegnede Husqvarna AB, Huskvarna, Sweden bekræfter hermed, at enheder listet herunder, ved afsendelse fra fabrikken, er i overensstemmelse med harmoniserede EU retningslinier, EU sikkerhedsstandarder og produkt-specifikationsstandarder. Dette certifikat træder ud af kraft hvis enhederne er ændret uden vor god kendelse. EST ELi vastavusdeklaratsioon Allakirjutanu Husqvarna AB, Huskvarna, Sweden kinnitab, et kirjeldatud seade vastab meie poolt ringlusse viidud kujul ELi harmoniseeritud direktiividele, ELi ohutusstandarditele ja tootega seotud standarditele. Meiega kooskõlastamata muudatuse tegemise korral seadmel kaotab see deklaratsioon kehtivuse. LV ES-atbilstības deklarācija Parakstījusies Husqvarna AB, Huskvarna, Sweden, Vācija apstiprina, ka sekojoši apzīmētās iekārtas, kuras mēs izplatām, savā izpildījumā atbilst harmonizētajām ES direktīvām, ES drošības standartiem un produkta specifiskajiem standartiem. Ar mūsu neapstiprinātām izmaiņām iekārtā šī deklarācija zaudē savu derīgumu. LT ES Atitikties deklaracija Pasirašanti Husqvarna AB, Huskvarna, Sweden patvirtina, kad žemiau nurodyti prietaisai ir jų modeliai, kuriuos paleidome į apyvartą, patenkina harmonizuotas ES direktyvas, ES saugumo standartus ir specifinius gaminio standartus. Atlikus bet kokį prietaiso pakeitimą, kuris nėra suderintas su mumis, ši deklaracija praranda galiojimą. Description of the unit: Laitteiden nimitys: Produktbeskrivning: Beskrivelse af enhederne: Seadmete nimetus: Iekārtu apzīmējums: Gaminio pavadinimas: Water Computer Kastelunohjain Bevattningscomputer Vandingscomputer Kastmiskompuuter Laistīšanas dators Laistymo kompiuteris Type: Art. No.: Tyypit: Art.-n:o. : Typ: C 2030 Art.nr.: Typ: Varenr. : Tüübid: duo plus Toote nr : 1874 Tipi: Tipas: EU directives: EY-direktiivit: EU direktiv: EU Retningslinier : ELi direktiivid: ES-direktīvas: ES direktyvos: Art.-Nr.: Gaminio Nr.: 2006/42/EC 2004/108/EC 93/68/EC Harmonisierte EN: DIN EN ISO Hinterlegte Dokumentation: Deposited Documentation: Documentation déposée : GARDENA Technische Dokumentation E. Renn Ulm GARDENA Technical Documentation E. Renn Ulm Documentation technique GARDENA E. Renn Ulm Year of CE marking: CE-merkin kiinnitysvuosi: CE-Märkningsår : CE-Mærkningsår : 2011 CE-märgistuse paigaldamise aasta: Metai, kuriais paženklinta CE-ženklu: CE- marķējuma uzlikšanas gads: Ulm, Ulmissa, Ulm, Ulm, Ulm, Ulma, Ulm, Authorised representative Valtuutettu edustaja Behörig Firmatecknare Teknisk direktør Volitatud esindaja Pilnvarotā persona Įgaliotasis atstovas A. Disch Vice President Category Watering 107

17 Deutschland / Germany GARDENA GmbH Central Service Hans-Lorenser-Straße 40 D Ulm Produktfragen: (+49) Reparaturen: (+49) Albania COBALT Sh.p.k. Rr. Siri Kodra 1000 Tirana Argentina Husqvarna Argentina S.A. Av.del Libertador 5954 Piso 11 Torre B (C1428ARP) Buenos Aires Phone: (+54) ar.husqvarna.com Armenia Garden Land Ltd. 61 Tigran Mets 0005 Yerevan Australia Husqvarna Australia Pty. Ltd. Locked Bag 5 Central Coast BC NSW 2252 Phone: (+61) (0) husqvarna.com.au Austria / Österreich Husqvarna Austria GmbH Consumer Products Industriezeile Linz Tel.: (+43) husqvarna.at Azerbaijan Firm Progress a. Aliyev Str. 26A 1052 Baku Belgium GARDENA Belgium NV/SA Sterrebeekstraat Zaventem Phone: (+32) Mail: Bosnia / Herzegovina SILK TRADE d.o.o. Industrijska zona Bukva bb Tešanj Brazil Husqvarna do Brasil Ltda Av. Francisco Matarazzo, º andar São Paulo SP CEP: Tel: husqvarna.com.br Bulgaria Хускварна България ЕООД Бул. Андрей Ляпчев Nº София Тел.: (+359) 02/ Canada / USA GARDENA Canada Ltd. 100 Summerlea Road Brampton, Ontario L6T 4X3 Phone: (+1) Chile Maquinarias Agroforestales Ltda. (Maga Ltda.) Santiago, Chile Avda. Chesterton # 8355 comuna Las Condes Phone: (+56) Zipcode: Temuco, Chile Avda. Valparaíso # Phone: (+56) Zipcode: China Husqvarna (China) Machinery Manufacturing Co., Ltd. No. 1355, Jia Xin Rd., Ma Lu Zhen, Jia Ding Dist., Shanghai Phone: (+86) Domestic Sales Colombia Husqvarna Colombia S.A. Calle 18 No. 68 D-31, zona Industrial de Montevideo Bogotá, Cundinamarca Tel ext. 105 husqvarna.com.co Costa Rica Compania Exim Euroiberoamericana S.A. Los Colegios, Moravia, 200 metros al Sur del Colegio Saint Francis San José Phone: (+506) Croatia SILK ADRIA d.o.o. Josipa Lončara Zagreb Phone: (+385) Cyprus Med Marketing 17 Digeni Akrita Ave P.O. Box Nicosia Czech Republic Husqvarna Česko s.r.o. Türkova 2319/5b Praha 4 Chodov Bezplatná infolinka: Denmark GARDENA / Husqvarna Consumer Outdoor Products Salgsafdelning Danmark Box 9003 S Malmö Dominican Republic BOSQUESA, S.R.L Carretera Santiago Licey Km. 5 ½ Esquina Copal II. Santiago, Dominican Republic Phone: (+809) Ecuador Husqvarna Ecuador S.A. Arupos E1-181 y 10 de Agosto Quito, Pichincha Tel. (+593) husqvarna.com.ec Estonia Husqvarna Eesti OÜ Consumer Outdoor Products Kesk tee 10, Aaviku küla Rae vald Harju maakond Estonia Finland Oy Husqvarna Ab Consumer Outdoor Products Lautatarhankatu 8 B / PL HELSINKI France GARDENA France Immeuble Exposial 9-11allée des Pierres Mayettes ZAC des Barbanniers, B.P. 99 -F GENNEVILLIERS cedex Tél. (+33) gardena.fr Georgia ALD Group Beliashvili Tleilisi Great Britain Husqvarna UK Ltd Preston Road Aycliffe Industrial Park Newton Aycliffe County Durham DL5 6UP husqvarna.co.uk Greece HUSQVARNA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. Υπ /μα Ηφαίστου 33Α Βι. Πε. Κορωπίου Κορωπί Αττικής V.A.T. EL Phone: (+30) Hungary Husqvarna Magyarország Kft. Ezred u Budapest Telefon: (+36) husqvarna.hu Iceland Ó. Johnson & Kaaber Tunguhalsi Reykjavik Ireland Husqvarna UK Ltd Preston Road Aycliffe Industrial Park Newton Aycliffe County Durham DL5 6UP husqvarna.co.uk Italy Husqvarna Italia S.p.A. Via Como VALMADRERA (LC) Phone: (+39) Japan KAKUICHI Co. Ltd. Sumitomo Realty & Development Kojimachi BLDG., 8F 5-1 Nibanncyo Chiyoda-ku Tokyo Phone: (+81) Kazakhstan LAMED Ltd. 155/1, Tazhibayevoi Str Almaty IP Schmidt Abayavenue 3B Kostanay Kyrgyzstan Alye Maki av. Moladaya Guardir J Bishkek Latvia Husqvarna Latvija Consumer Outdoor Products Bākūžu iela 6 LV-1024 Rīga Lithuania UAB Husqvarna Lietuva Consumer Outdoor Products Ateities pl. 77C LT Kaunas Luxembourg Magasins Jules Neuberg 39, rue Jacques Stas Luxembourg-Gasperich 2549 Case Postale No. 12 Luxembourg 2010 Phone: (+352) Mexico AFOSA Av. Lopez Mateos Sur # 5019 Col. La Calma Zapopan, Jalisco Mexico Phone: (+52) Moldova Convel S.R.L. 290A Muncesti Str Chisinau Netherlands GARDENA Nederland B.V. Postbus AD ALMERE Phone: (+31) Neth. Antilles Jonka Enterprises N.V. Sta. Rosa Weg 196 P.O. Box 8200 Curaçao Phone: (+599) New Zealand Husqvarna New Zealand Ltd. PO Box Manukau City 2241 Phone: (+64) (0) Norway GARDENA Husqvarna Consumer Outdoor Products Salgskontor Norge Kleverveien Vestby Peru Husqvarna Perú S.A. Jr. Ramón Cárcamo 710 Lima 1 Tel: (+51) ext. 416 husqvarna.com Poland Husqvarna Poland Spółka z o.o. ul. Wysockiego 15 b Warszawa Phone: (+48) Portugal Husqvarna Portugal, SA Lagoa - Albarraque Rio de Mouro Tel.: (+351) Fax : (+351) Romania Madex International Srl Soseaua Odaii , RO Bucureşti, S1 Phone: (+40) Russia ООО Хускварна , Московская обл., г. Химки, улица Ленинградская, владение 39, стр.6 Бизнес Центр Химки Бизнес Парк, помещение ОВ02_04 Serbia Domel d.o.o. Autoput za Novi Sad bb Belgrade Phone: (+381) Singapore Hy-Ray PRIVATE LIMITED 40 Jalan Pemimpin #02-08 Tat Ann Building Singapore Phone: (+65) Slovak Republic Husqvarna Česko s.r.o. Türkova 2319/5b Praha 4 Chodov Bezplatná infolinka: Slovenia Husqvarna Austria GmbH Consumer Products Industriezeile Linz Tel.: (+43) husqvarna.at South Africa Husqvarna South Africa (Pty) Ltd Postnet Suite 250 Private Bag X6, Cascades, 3202 South Africa Phone: (+27) Spain Husqvarna España S.A. C/ Basauri, nº 6 La Florida Madrid Phone: (+34) Suriname Agrofix n.v. Verlengde Hogestraat #22 Phone: (+597) Pobox : 2006 Paramaribo Suriname South America Sweden Husqvarna AB S Huskvarna Switzerland / Schweiz Husqvarna Schweiz AG Consumer Products Industriestrasse Mägenwil Phone: (+41) (0) Turkey GARDENA Dost Diş Ticaret Mümessillik A.Ş. Sanayi Çad. Adil Sokak No: 1/B Kartal Istanbul Phone: (+90) Ukraine / Україна ТОВ «Хусварна Україна» вул. Васильківська, 34, офіс 204-г 03022, Київ Тел. (+38) Uruguay FELI SA Entre Ríos 1083 CP Montevideo Uruguay Tel: (+598) Venezuela Corporación Casa y Jardín C.A. Av. Caroní, Edif. Trezmen, PB. Colinas de Bello Monte Caracas. Tlf: (+58) / 0212 GARDENA Manufacturing GmbH D Ulm

GARDENA. Operating Instructions Water Timer Electronic C 14 e

GARDENA. Operating Instructions Water Timer Electronic C 14 e GARDENA Art. 1820 GB S NL D Operating Instructions Water Timer Electronic C 14 e Bruksanvisning Bevattningstimer electronic C 14 e Instructies voor gebruik Elektronische watertimer C 14 e Betriebsanleitung

Læs mere

GARDENA. T 1030 D Art. 1825-28

GARDENA. T 1030 D Art. 1825-28 GARDENA T 1030 D Art. 1825-28 GB Operating Instructions Water Timer electronic FIN Käyttöohje Elektroninen kasteluajastin S Bruksanvisning Bevattningstimer electronic Brugsanvisning Vandingsur electronic

Læs mere

GARDENA Betriebsanleitung GB Operating Instructions Manual de instrucciones Bruksanvisning DK Brugsanvisning

GARDENA Betriebsanleitung GB Operating Instructions Manual de instrucciones Bruksanvisning DK Brugsanvisning GARDENA D S E GB Art. 1242 D Betriebsanleitung Programmiereinheit GB Operating Instructions Programming Unit E S Manual de instrucciones Unidad de programación Bruksanvisning Programmeringsenhet Brugsanvisning

Læs mere

GARDENA FIN. MultiControl Art. 1862

GARDENA FIN. MultiControl Art. 1862 GARDENA S NL GB F MultiControl Art. 1862 GB Operating Instructions Water Computer F Mode d emploi Programmateur d arrosage NL Instructies voor gebruik Besproeiingscomputer S Bruksanvisning Bevattningscomputer

Læs mere

VELUX INTEGRA Solar FSK

VELUX INTEGRA Solar FSK VELUX INTEGRA Solar FSK VAS 454013-2016-11 4 VELUX 16 VELUX VELUX INTEGRA FMG-R / FMK-R / FSK VAS 453 64-2015-10 VELUX INTEGRA FMG-R / FMK-R / FSK VAS 453 64-2015-10 1 2 VELUX 5 VELUX 17 CVP 1 452015-2013-02

Læs mere

GARDENA. GB Operating Instructions Water Computer FIN Käyttöohje Kastelunohjain

GARDENA. GB Operating Instructions Water Computer FIN Käyttöohje Kastelunohjain GARDENA FlexControl Art. 1883 GB Operating Instructions Water Computer FIN Käyttöohje Kastelunohjain S Bruksanvisning Bevattningscomputer Brugsanvisning Vandingscomputer N Bruksanvisning Vanningscomputer

Læs mere

GARDENA Betriebsanleitung GB Operating Instructions Manual de instrucciones Bruksanvisning DK Brugsanvisning

GARDENA Betriebsanleitung GB Operating Instructions Manual de instrucciones Bruksanvisning DK Brugsanvisning GARDENA D S E GB Art. 1242 D Betriebsanleitung Programmiereinheit GB Operating Instructions Programming Unit E S Manual de instrucciones Unidad de programación Bruksanvisning Programmeringsenhet Brugsanvisning

Læs mere

GARDENA RUS. C 1030 plus Art. 1862

GARDENA RUS. C 1030 plus Art. 1862 GARDENA GB S NL F C 1030 plus Art. 1862 GB Operating Instructions Water Computer F Mode d emploi Programmateur d arrosage NL Instructies voor gebruik Besproeiingscomputer S Bruksanvisning Bevattningscomputer

Læs mere

GARDENA. GB Operating Instructions Water Computer FIN Käyttöohje Kastelunohjain

GARDENA. GB Operating Instructions Water Computer FIN Käyttöohje Kastelunohjain GARDENA SelectControl Art. 1885 GB Operating Instructions Water Computer FIN Käyttöohje Kastelunohjain S Bruksanvisning Bevattningscomputer Brugsanvisning Vandingscomputer N Bruksanvisning Vanningscomputer

Læs mere

L G A Q I E U A R A L C B R I N D V L T I I T C A R A A A V Z X O W M D

L G A Q I E U A R A L C B R I N D V L T I I T C A R A A A V Z X O W M D Navn: Klasse: A: B: L G A Q I E U A R A L C B R I N D V C: D: I T C L T I A R A A A V Z X O W M D Materiale ID: SBX.13.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: A: BULGARIA B: ICELAND L G A Q I E U A R A L C B R I N

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

VELUX INTEGRA FSK VAS 454013-2015-10

VELUX INTEGRA FSK VAS 454013-2015-10 VELUX INTEGRA FSK VAS 454013-2015-10 20 VELUX 4 VELUX KUX 100 1 2 VELUX 5 L R VELUX 21 CVP 6 x 17 felter (11,667 x 4,706 mm) mellemrum 3mm. 1 6 x 17 felter (11,667 x 4,706 mm) mellemrum 3mm. 452015-2013-02

Læs mere

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning Walkie Talkie APMP500 Brugsanvisning 1. Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1.1 Anvendelsesområde 1. Mærker i denne håndbog 1.3 Almindelige sikkerhedsanvisninger 5. Klargøring til brug 5.1 Udpakning 5. Pakkens

Læs mere

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com Radio / Cassette Caracas C12 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Åbn her ENGLISH

Læs mere

Walkie Talkie APMP100. Brugsanvisning

Walkie Talkie APMP100. Brugsanvisning Walkie Talkie APMP100 Brugsanvisning Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed 1.1 Anvendelsesområde 1. Mærker i denne håndbog 1. Almindelige sikkerhedsanvisninger. Klargøring til brug.1 Udpakning. Pakkens indhold

Læs mere

INTERNET http://www.alto-online.com ALTO HEADQUARTERS Incentive International A/S Kongens Nytorv 28 P.O.Box 2064 1013 Copenhagen K Tel.: +45 72 18 10 00 Fax: +45 72 18 1164 E-mail: incentive@incentive-dk.com

Læs mere

GARDENA RUS FIN. T 1030 plus Art. 1860

GARDENA RUS FIN. T 1030 plus Art. 1860 GARDENA GB RUS N S NL F T 030 plus Art. 860 GB F NL S Operating Instructions Water Timer Electronic Mode d emploi Programmateur d arrosage Instructies voor gebruik Elektronische watertimer Bruksanvisning

Læs mere

GARDENA HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FIN DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB BIH. D Betriebsanleitung

GARDENA HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FIN DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB BIH. D Betriebsanleitung GARDENA D Betriebsanleitung Rückenspritzgerät 12 l GB Operating Instructions Backpack Sprayer 12 l F Mode d emploi Pulvérisateur à dos 12 l NL Instructies voor gebruik Rugsproeier 12 l S Bruksanvisning

Læs mere

ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions. ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG

ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions. ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG ARI-Armaturen A/S Totalleverandør af damparmaturer ARI Armaturen Albert Richter GmbH & Co.KG grundlagt i 1952 ca.1000

Læs mere

Odin Teatret. Performances and Tours 1964-2004

Odin Teatret. Performances and Tours 1964-2004 1964 1965 1966 Ornitofilene Denmark - Norway Ornitofilene Finland - Norway - Sweden 1967 Kaspariana Denmark - Italy - Sweden 1968 Kaspariana Denmark - France - Norway 1969 Ferai Denmark - Belgium - France

Læs mere

IVSC-1102 7 607 003 553

IVSC-1102 7 607 003 553 In Car Video IVSC-1102 7 607 003 553 Betjenings- og monteringsvejledning http://www.blaupunkt.com INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle henvisninger... 35 sikkerhedshenvisninger... 35 Tilbehør... 35 Funktion...

Læs mere

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 Wilo-Digital timer GB Operating Manual FIN Käyttöohje S Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi N Bruksanvisning H Kezelési útmutató DK Betjeningsvejledning 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 GB S N DK FIN PL H Operating

Læs mere

MP3 GTP 01-MP3. Betjeningsvejledning

MP3 GTP 01-MP3. Betjeningsvejledning MP3 GTP 01-MP3 Betjeningsvejledning 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Vend siden ? ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO 8

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Installations- og Brugervejledning living eco Elektronisk radiator termostat

Installations- og Brugervejledning living eco Elektronisk radiator termostat Elektronisk radiator termostat Danfoss Heating Solutions VIIDB101 01/2013 1 Til lykke med din radiatortermostat er en elektronisk radiatortermostat med programmer, der automatisk sænker rumtemperaturen

Læs mere

Quick Card. Engangssystem til opsamling af væske. Precious life Progressive care

Quick Card. Engangssystem til opsamling af væske. Precious life Progressive care Engangssystem til opsamling af væske Quick Card Denne korte vejledning erstatter ikke på nogen måde den almindelige manual, REF 00.78. 00-7585-MSEDA-06-0-B-disp-system-quick-card.indd Precious life Progressive

Læs mere

Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner:

Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner: NY MODEL VANDVAGT VV800 SERIE Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner: 1 Efter fuldendt montering af sagkyndig tilsluttes

Læs mere

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C NTC 700 Logisk programmerbar termostat for el-gulvvarme Introduktion NTC 700 er en logisk programmerbar termostat som forenkler indstilling og brug uafhængig af manual. NTC 700 er produceret iht. EN60730-1

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding:

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding: TANK MIX S VILKÅR FOR BRUG OG ANSVARSAFSKRIVELSE Læs venligst disse vilkår omhyggeligt før brug, klik derefter på knappen "Jeg accepterer" nederst på siden for at angive, at du accepterer disse betingelser

Læs mere

Quick Reference Guide

Quick Reference Guide Quick Reference Guide Kurzreferenz Guide de référence rapide Guida rapida Guía de referencia rápida Beknopte handleiding Snabbreferensguide Lynguide Краткий справочник PMD-B00P DA-1 Montering af Blackbird

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse og egenskaber... 3 2. Tekniske data og specifikationer...5 3. Indstilling

Læs mere

Safe Park parkeringsur: Brugervejledning

Safe Park parkeringsur: Brugervejledning Safe Park parkeringsur: Brugervejledning Frasigelse Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Der tages intet ansvar for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, ej heller

Læs mere

VEJRCENTER Betjeningsvejledning

VEJRCENTER Betjeningsvejledning VEJRCENTER Betjeningsvejledning INDLEDNING MeteoTronic vejrcenteret giver dig en professionel vejrudsigt for den aktuelle og de næste tre dage. Vejrudsigterne fremstilles af meteorologer og udsendes af

Læs mere

Online-datablad. WTR1-P921B10 ZoneControl DIFFUS FOTOCELLE OG REFLEKSIONS FOTOCELLE

Online-datablad. WTR1-P921B10 ZoneControl DIFFUS FOTOCELLE OG REFLEKSIONS FOTOCELLE Online-datablad WTR1-P921B10 ZoneControl A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Billeder kan afvige Oversigt over tekniske data Egenskaber Aktuator Maks. antal sensorer Logisk funktionsmåde Sensor-/detektionsprincip

Læs mere

Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden?

Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden? Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden? Rigshospitalet Når man taler om mænd sygdom.. Y+ = Y+ = Y+ = Et paradoks Når manden er ramt af forkølelse og giver sig hen til sin sygdom,

Læs mere

GARDENA. 24V Art V Art.1251

GARDENA. 24V Art V Art.1251 GARDENA S D NL F GB 9V Art.1251 24V Art.1278 D Betriebsanleitung Bewässerungsventil GB Operating Instructions Irrigation Valve F NL S Mode d emploi Electrovanne Instructies voor gebruik Beregeningsventiel

Læs mere

European Social Survey. Introduktion til ESS

European Social Survey. Introduktion til ESS European Social Survey Den europæiske samfundsundersøgelse Introduktion til ESS Torben Fridberg National Coordinator tf@sfi.dk 1 Formål med ESS 1. At følge ændringer i de europæiske befolkningers holdninger,

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Changer CDC A03. Betjenings- og monteringsvejledning.

Changer CDC A03. Betjenings- og monteringsvejledning. Changer CDC A3 7 67 7 2 Betjenings- og monteringsvejledning http://www.blaupunkt.com Henvisninger... 59 Sikkerhedshenvisninger... 59 Betjening... 6 Tekniske data... 62 Montering... 63 Tilslutning... 65

Læs mere

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD 3 035 Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD for varmesystemer RDE10 opunktregulering med ON/OFF-styresignaludgang for opvarmning Driftsformer: Normal- og sparetemperatur Ugekontaktur og manuel

Læs mere

1. Bestemmelsesmæssig brug

1. Bestemmelsesmæssig brug 310 248 LUNA 129 star-time Dämmerungsschalter Twilight switch Commutateur pénombre Schemerschakelaar Interruttori crepusculari Interruptor crepuscular Instruções de utilização Skumringsrelæ Bruksanvisning

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom Situationen 2006 Salg og logistik i 16 lande Norway Finland Sweden Norway Denmark Ireland Denmark Sweden Estonia Latvia Lithuania Holland Belgium

Læs mere

TS 73 EMF. Dørlukker med magnethold

TS 73 EMF. Dørlukker med magnethold TS 73 EMF Dørlukker med magnethold Teknisk information 12/2010 DORMA TS 73 EMF Dørlukker med magnethold Den sikre løsning til kontrolleret fasthold af branddøre Universel anvendelse, konstant fastholdepunkt

Læs mere

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 25. november 2013 Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder

Læs mere

Transportkøbers Krav. TØF konference januar 2004. v/frits Thomsen Logistikdirektør Grundfos Management A/S

Transportkøbers Krav. TØF konference januar 2004. v/frits Thomsen Logistikdirektør Grundfos Management A/S Transportkøbers Krav TØF konference januar 2004 v/frits Thomsen Logistikdirektør Grundfos Management A/S Grundfos product range 2 Grundfos 2003, kort Salg 11 mia. DKK Indtjening før skat 1 mia. DKK 11.000

Læs mere

Elektronisk Timer med display HN 5958

Elektronisk Timer med display HN 5958 Elektronisk Timer med display HN 5958 Brugervejledning Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før der tilsluttes elektriske apparater til timeren! Vigtigt! Tilslut ikke apparater, hvis mærkestrøm overstiger

Læs mere

Receiver REC 150. da Betjeningsvejledning

Receiver REC 150. da Betjeningsvejledning Receiver da Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning STABILA er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Dansk standard DS/EN ISO 534 1. udgave 2012-01-04 Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Paper and board Determination of thickness, density and specific volume DS/EN ISO 534

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

EasyStart T Betjeningsvejledning. Komfort-kontaktur med mulighed for 7 dages forvalg.

EasyStart T Betjeningsvejledning. Komfort-kontaktur med mulighed for 7 dages forvalg. EasyStart T Betjeningsvejledning. Komfort-kontaktur med mulighed for 7 dages forvalg. Indholdsfortegnelse Inledning Skal læses som det første... 3 Sikkerhedsanvisninger... 3 Generelle informationer...

Læs mere

TravelPilot DX-R52 / DX-R5

TravelPilot DX-R52 / DX-R5 TravelPilot Navigation Radio/CD TravelPilot DX-R52 / DX-R5 Monteringsvejledning http://www.blaupunkt.com Monteringsvejledning Sikkerhedshenvisninger Under monteringen og tilslutningen skal følgende sikkerhedshenvisninger

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

ONLINE-DATABLAD. UE403-A0930 Muting-styring UE403 PRODUKTPORTEFØLJE

ONLINE-DATABLAD. UE403-A0930 Muting-styring UE403 PRODUKTPORTEFØLJE ONLINE-DATABLAD UE403-A0930 Muting-styring UE403 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Oversigt over tekniske data Sikkerhedstekniske parametre Bestillingsoplysninger Type andre instrumentudførelser og

Læs mere

Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning i ovn

Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning i ovn Dansk standard DS/EN ISO 8130-7 1. udgave 2011-01-21 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 8130-7:2011 Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL : INFORMATION TIL BRUGEREN. Aerius 5 mg smeltetabletter desloratadin

INDLÆGSSEDDEL : INFORMATION TIL BRUGEREN. Aerius 5 mg smeltetabletter desloratadin INDLÆGSSEDDEL : INFORMATION TIL BRUGEREN Aerius 5 mg smeltetabletter desloratadin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse

Læs mere

Trådløst TV Link. Betjeningsvejledning

Trådløst TV Link. Betjeningsvejledning Trådløst TV Link SLV3100 Betjeningsvejledning A 1 2 SLV3100 WIRELESS TVLINK TRANSMITTER IR DC 9V Channel 1 2 3 4 ON/OFF 7 6 5 4 3 B 8 9 SLV3100 WIRELESS TVLINK RECEIVER Channel 1 2 3 4 DC 9V ON/OFF 13

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

GARDENA. Lietošanas instrukcija Laistīšanas dators. FlexControl Art. 1883. Betriebsanleitung Bewässerungscomputer

GARDENA. Lietošanas instrukcija Laistīšanas dators. FlexControl Art. 1883. Betriebsanleitung Bewässerungscomputer GARDENA FlexControl Art. 1883 GB Operating Instructions Water Computer FIN Käyttöohje Kastelunohjain S Bruksanvisning Bevattningscomputer Brugsanvisning Vandingscomputer N Bruksanvisning Vanningscomputer

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Transportsikring af varer og gods på paller Maskiner til omvikling med strækfolie

Transportsikring af varer og gods på paller Maskiner til omvikling med strækfolie Transportsikring af varer og gods på paller Maskiner til omvikling med strækfolie Drejeskivemaskine Svingarmsmaskine Ringmaskine Strapex fordelen Maskine, folie og service som totalløsning Den rigtige

Læs mere

Gælder kun kort tid! Få del i vores jubilæumstilbud

Gælder kun kort tid! Få del i vores jubilæumstilbud 2001-2015 www.format-4.com Gælder kun kort tid! Få del i vores jubilæumstilbud Velkommen Velkommen til vores jubilæumsår 2015! Det føles som om det var i går, vi fik ideen til Premium mærket Format-4.

Læs mere

Ugetimer, 2 kanaler Brugsanvisning

Ugetimer, 2 kanaler Brugsanvisning Bestill.-nr.: 1073 00 1 Programmering/forespørgsler 2 Indstilling af aktuelt klokkeslæt 3 Indstilling af ugedag 4 Visning af ugedage (1 = Ma, 2 = Ti.. 7 = Sø) 5 Markør t til visning af ugedage 6 Visning

Læs mere

Nucleus Freedom. kropsbåren Processor Lynvejledning

Nucleus Freedom. kropsbåren Processor Lynvejledning Nucleus Freedom kropsbåren Processor Lynvejledning Nucleus Freedom kropsbåren Processor Lynvejledning Signallampe Kropsbåren controller med to AAA-batterier Spole Magnet Processorenhed Hook Display Kropsbåren

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Trådløst TV link SLV3220. Betjeningsvejledning

Trådløst TV link SLV3220. Betjeningsvejledning Trådløst TV link SLV3220 Betjeningsvejledning W I R E L E S S W I R E L E S S W I R E L E S S W I R E L E S S A 1 2 3 4 5 1 2 SOURCE SLV3220 WIRELESS TVLINK TRANSMITTER IR SOURCE 1 SOURCE 2 R AUDIO L VIDEO

Læs mere

Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt

Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt Gør værkstedet bedre Udstødningsgas og svejserøg, støv fra slibning og skæring, oliespild og slanger der roder på værkstedsgulve -

Læs mere

Udviklingstendenser i den internationale eliteidræt

Udviklingstendenser i den internationale eliteidræt Udviklingstendenser i den internationale eliteidræt Danmarks top 8-placeringer ved VM i svømning i OL-discipliner rank Country 2003 rank(2015) Country 2015 1 United States 38 2 China 25 3 Great Britain

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

Lav dansk eksportvækst siden finanskrisen blandt OECD-lande

Lav dansk eksportvækst siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 24. april 2014 Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder eller i værdi, har Danmark klaret sig svagt sammenlignet med andre OECD-lande

Læs mere

VEJLEDNING I ANVENDELSE AF TRÅDLØST TILBEHØR. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV-adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N fjernbetjening

VEJLEDNING I ANVENDELSE AF TRÅDLØST TILBEHØR. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV-adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N fjernbetjening VEJLEDNING I ANVENDELSE AF TRÅDLØST TILBEHØR SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV-adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N fjernbetjening SN2_ILLU_Neckloop_HI SN2_ILLU_Charger_HI SN2_ILLU_UsbCable_HI Formål I denne

Læs mere

Montageoversigt dørlukkere

Montageoversigt dørlukkere Montageoversigt dørlukkere Dørlukker med glideskinne Dørlukker med arm Side Indhold 4-6 TS 1500 Montage hængselside / dørblad Montage modsat hængselside / karm Montage modsat hængselside / dørblad / parallelarm

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Charder. Medicinsk vægt. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Charder. Medicinsk vægt. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Charder Medicinsk vægt Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual er udviklet til teknikere, installatører, ergoterapeuter og andet personel,

Læs mere

Integration af virksomhedens styringssystem Del 1: Modeller og terminologi

Integration af virksomhedens styringssystem Del 1: Modeller og terminologi Dansk standard DS/EN 62264-1 1. udgave 2008-02-01 Integration af virksomhedens styringssystem Del 1: Modeller og terminologi Enterprise-control system integration DS/EN 62264-1 København DS projekt: M222179

Læs mere

DS-information DS/CEN/TS 14159

DS-information DS/CEN/TS 14159 DS-information DS/CEN/TS 14159 2. udgave 2007-06-18 Textilgulvbelægninger Krav til tolerancer for (lineære) dimensioner for tæpper, løbere, tæppefliser, væg til væg-tæpper og til tolerancer for mønsterrapporter

Læs mere

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού 16 664 09-06 D GB F I E NL P N FIN DK S TR CZ SK Laser LAR-200 Bedienungsanleitung Operating instructions PL SLO Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi HR Upute za rukovanje Istruzioni per

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

Linjelaser FL 66-Xtreme SP. Betjeningsvejledning

Linjelaser FL 66-Xtreme SP. Betjeningsvejledning Linjelaser FL 66-Xtreme SP Betjeningsvejledning Læs venligst denne betjeningsvejledning før ibrugtagning og bemærk især sikkerhedsoplysningerne. Kun hvis instrumentet bliver brugt som beskrevet, er man

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL : INFORMATION TIL BRUGEREN. Aerius 5 mg filmovertrukne tabletter desloratadin

INDLÆGSSEDDEL : INFORMATION TIL BRUGEREN. Aerius 5 mg filmovertrukne tabletter desloratadin INDLÆGSSEDDEL : INFORMATION TIL BRUGEREN Aerius 5 mg filmovertrukne tabletter desloratadin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen. De kan få brug for

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

2 års garanti. HandiRoll 550

2 års garanti. HandiRoll 550 2 års garanti HandiRoll 550 DK HandiRoll 550 (a) (b) (a) g h i (a) (b) (c) (a) (b) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DK...1-5 ++...6 DK GENERELLE ANVISNINGER Advarsel: Du må kun anvende HandiRoll 550 sammen med

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti

Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti HVLP-forlængergreb DK 2 4 1 3 a 6 5 8 7 A OK 10 11 9 B NOT OK A B 2 1 3 DK Brugsanvisning Læs denne betjeningsvejledning, og gør dig fortrolig

Læs mere

Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur

Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur Dansk standard DS/EN ISO 676 1. udgave 2009-07-23 Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur Spices and condiments Botanical nomenclature DS/EN ISO 676 København DS projekt: M230052 ICS: 01.040.67;

Læs mere

Fuldautomatisk 2-vejs rotationslaser FL 400HA-G. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse. 1. Kendetegn og funktioner

Fuldautomatisk 2-vejs rotationslaser FL 400HA-G. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse. 1. Kendetegn og funktioner 1. Kendetegn og funktioner Fuldautomatisk med følgende funktioner: Fuldautomatisk 2-vejs rotationslaser FL 400HA-G Betjeningsvejledning 1- Kan bruges til alle lodrette nivelleringer 2- Selvnivellerende

Læs mere

Wireless Clickkit Quickguide

Wireless Clickkit Quickguide DA Wireless Clickkit Quickguide Knapper og display...1 Tænd/sluk...2 Indstil ur...2 Indstil gulvtemperatur...3 Aflæs aktuel temperatur...3 Frostbeskyttelse...4 Aktivér og indstil timerstyring...5-6 Fejlfinding...7

Læs mere

LASER-PR F. Betjeningsvejledning. Termometer/vindmåler FTA 1

LASER-PR F. Betjeningsvejledning. Termometer/vindmåler FTA 1 Betjeningsvejledning Termometer/vindmåler FTA 1 LEVERINGSOMFANG Termometer/vindmåler, sensorhjul med 1,2 m kabel, batteri og kuffert. ADVARSELS- OG SIKKERHEDSOPLYSNINGER Følg altid instruktionerne i betjeningsvejledningen.

Læs mere

Tilbehør til gulvdørlukkere DORMA. BTS Tilbehør

Tilbehør til gulvdørlukkere DORMA. BTS Tilbehør Tilbehør til gulvdørlukkere DORMA BTS Tilbehør Tilbehør til gulvdørlukkere Aluminium-anslagsdøre Til aluminium-anslagsdøre Letmetal-dørlukkerarm 2 Til glatte anslagsdøre i de forskellige systemer 2 Dørbredde

Læs mere

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9006* *VIKTY101* Du kan finde yderligere litteratur om ECL Comfort 210 og 310, moduler og tilbehør på http://www.danfoss.dk ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Produced

Læs mere

GARDENA FIN EST. MultiControl duo Art. 1874. GB Operating Instructions Water Computer FIN Käyttöohje Kastelunohjain

GARDENA FIN EST. MultiControl duo Art. 1874. GB Operating Instructions Water Computer FIN Käyttöohje Kastelunohjain GB EST LV LT GB Operating Instructions Water Computer FIN Käyttöohje Kastelunohjain S Bruksanvisning Bevattningscomputer Brugsanvisning Vandingscomputer N Bruksanvisning Vanningscomputer EST Kasutusjuhend

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere