GARDENA FIN EST. C 2030 duo plus Art

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GARDENA FIN EST. C 2030 duo plus Art. 1874-28"

Transkript

1 GARDENA S FIN N EST LV LT GB C 2030 duo plus Art GB Operating Instructions Water Computer FIN Käyttöohje Kastelunohjain S Bruksanvisning Bevattningscomputer Brugsanvisning Vandingscomputer N Bruksanvisning Vanningscomputer EST Kasutusjuhend Kastmiskompuuter LV Lietošanas instrukcija Laistīšanas dators LT Naudojimo instrukcija Laistymo kompiuteris

2 GARDENA Vandingscomputer C 2030 duo plus Oversættelse af den tyske original instruktion. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og iagttag henvisningerne i denne. Lær vandingscomputeren og den rigtige anvendelse samt sikkerhedshenvisningerne at kende ved hjælp af denne brugsanvisning. A Af sikkerhedsårsager må børn og unge under 16 år samt personer, der ikke er kendt med brugsanvisningen, ikke anvende denne vandingscomputer. Personer med nedsat psykisk eller mentalt helbred må kun anvende produktet under overvågning eller under instruktion af en ansvarlig person. v Denne brugsanvisning skal opbevares omhyggeligt. Indholdsfortegnelse 1. Anvendelsesområde af GARDENA Vandingscomputer Sikkerhedshenvisninger Funktion Igangsætning Programmering Standsning Vedligeholdelse Fejlafhjælpning Tilbehør Tekniske data Service / Garanti Anvendelsesområde af GARDENA Vandingscomputer Korrekt anvendelse: Skal iagttages GARDENA Vandingscomputer er beregnet til privat brug i husog hobbyhaven, udelukkende til udendørs brug, til styring af vandere og vandingssystemer. Vandingscomputeren har to separate udgange. Den kan f. eks. anvendes til automatisk vanding, mens man er på ferie. GARDENA Vandingscomputer må ikke anvendes til industriel eller erhvervsmæssig brug og i forbindelse med kemikalier, levnedsmidler, let antændelige og eksplosive stoffer. 2. Sikkerhedshenvisninger Batteri: Af grunde mht. funktionssikkerhed må der kun anvendes et 9 V alkali-mangan-batteri (alkaline) af typen IEC 6LR61! For at undgå svigt af vandingscomputeren pga. et svagt batteri ved længere fravær, skal det udskiftes, når batteri-indikatoren kun viser 1 bjælke. Igangsætning: Bemærk! Vandingscomputeren er ikke godkendt til indendørs brug. v Vandingscomputeren må kun anvendes udendørs. 41

3 Vandingscomputeren må kun monteres lodret med omløbermøtrikken opad for at forhindre, at vand trænger ind i batterirummet. Den mindste vandmængde, som sikrer en pålidelig koblingsfunktion af vandingscomputeren, er ltr./ t. for hver udgang. Til styring af Micro-Drip systemet kræves f. eks. mindst 10 stk. 2-liter-drypvandere. Ved høje temperaturer (over 60 C på displayet) kan det ske, at LCD-indikatoren slukker; dette påvirker på ingen måde programkørslen. Efter afkølingen fremkommer LCD-indikatoren igen. Det gennemstrømmende vands temperatur må være på max. 40 C. v Anvend kun rent ferskvand. Det mindste arbejdstryk er på 0,5 bar, det maksimale arbejdstryk er 12. Trækbelastninger skal undgås. v Træk ikke i den tilsluttede slange. Programmering: v Vandingscomputeren skal programmeres med lukket vandhane. Sådan forhindrer du uønsket vanding. Til programmeringen kan betjeningsdelen fjernes fra huset. Fjernes betjeningsdelen, mens ventilen er åben, bliver ventilen ved med at være åben, til betjeningsdelen er sat på igen. 3. Funktion Denne vandingscomputer kan vande haven fuldautomatisk op til tre gange om dagen (alle 8 timer) på ethvert ønsket tidspunkt gennem hver af de to udgange. Hertil kan der anvendes vandere / spredere, et sprinklersystem-anlæg eller et drypvandingssystem. Vandingscomputeren overtager vandingen helt automatisk iht. det oprettede program og kan således også anvendes, når du er på ferie. Fordampningen og dermed vandforbruget er mindst tidligt om morgenen og sent om aftenen. Betjeningselementer: Indikator-niveauer: Vandingsprogrammet er nemt at indtaste med betjeningselementerne. Betjeningselement Funktion 1 Man.-tast Manuel åbning eller lukning af vandgennemstrømningen. 2 OK-tast Overtager de værdier, der er indstillet med - -tasterne. 3 Menu-tast Skifter til det næste indikator-niveau Tasten Ændrer de indstilbare værdier på hvert (V1/V2) niveau / valg af udgangen (V1/V2) på niveau 1. De 6 indikator- niveauer vælges et ad gangen ved at trykke på Menu-tasten. Niveau 1: Normal-indikator Niveau 2: Aktuelt klokkeslæt og ugedag Niveau 3: Vandingens starttid Niveau 4: Vandingens varighed Niveau 5: Vandingens hyppighed Niveau 6: Program tændes / slukkes / afmeld sensor

4 Visningens niveau kan skiftes til enhver tid ved at trykke på Menu-tasten. Alle programdata, som indtil da blev ændret og bekræftet med OK-tasten, gemmes. Når der ændres data og de bekræftes med OK-tasten, mens en vanding er i gang, lukkes ventilen. Display-niveauer: Indikator Beskrivelse D C 5 A E 9 8 D C B 5 Ugedage Aktuel ugedag, Mo, Tu,... hhv. programmerede vandingsdage S. 6 Time Aktuelt klokkeslæt (blinker i indtastningsmodus). 7 am / pm Indikator for 12-timers rytme (f.eks. i USA, Canada). 8 Start Blinker i indtastningsfunktionen til vandingens starttid. 9 Run Time Vandingens varighed (blinker i indtastningsfunktionen). 0 8h, 12h, 24h, Vandingens cyklus (aktiveret med 2nd, 3rd, 7th dråbesymbol). Hver 8 / 12 / 24 time; hver 2. / 3. / 7. dag. A Prog ON /OFF Vandingsprogram aktiv (ON ) / inaktiv (OFF ). B direkte Mellem kl. 20 og kl. 6 styres vandingen sensorstyring automatisk af fugtighedssensoren. C Sensor 1 / 2 Tør sensor dry: Vanding gennemføres. dry / wet Fugtig sensor wet: Vanding gennemføres ikke. D Ventil ï V1 / Piler viser den valgte ventil: Ventil V2ð - synlig S: ventilen er tilsluttet. - blinkende S: ventilen er åben. E Batteri Viser 5 batteritilstande: 3 bjælker : Batteri fuldt 2 bjælker : Batteri halv fuldt 1 bjælke: Batteri svagt 0 bjælke: Batteri næsten tomt Rammen blinker : Batteri er tomt Når batteriets ramme blinker, åbnes ventilen ikke længere. En ventil, der åbnes af programmet, lukkes i hvert fald igen. Batteri-indikatoren nulstilles, når batteriet skiftes. 43

5 2 bjælker 1 bjælke 0 bjælke Rammen blinker Batteri er halv fuldt Batteri er svagt Batteri er næsten tomt Batteri er tomt Ventil åbner. Ventil åbner. Ventil åbner endnu. Ventil åbner ikke. Vandingscomputeren Vandingscomputeren Vandingscomputeren Vandingscomputeren fungerer i mindst fungerer i max. holder op med at er uden funktion. 4 uger endnu. 4 uger endnu. fungere om kort tid. Det anbefales at Det er nødvendigt at Det er nødvendigt at skifte batteriet. skifte batteriet om skifte batteriet. kort tid. v Skift batteriet (se 4. Igangsætning Isætning af batteri ). 4. Igangsætning Læg batteriet i: Vandingscomputeren må kun anvendes med et 9 V alkalimangan (alkaline)-batteri af typen IEC 6LR Fjern betjeningsdelen F fra vandingscomputerens hus. F 2. Sæt batteriet i batterirummet G. Kontroller, at polerne vender rigtigt zp. Displayet viser alle LCD-symbolerne i 2 sekunder og springer herefter til niveauet med klokkeslæt / ugedag. 3. Sæt betjeningsdelen F på huset igen. zp G Skift mellem 24-timers og 12-timers (am / pm) visning: Fabriksindstillingen er visningen med 24 timer. v Hold Man.-tasten nede, mens batteriet sættes i. Tilslutning af vandingscomputer: H I Vandingscomputeren er udstyret med en omløbermøtrik I til vandhaner med et gevind på 33,3 mm (G 1" ). Vedlagte adapter H anvendes til at tilslutte vandingsuret til vandhaner med et gevind på 26,5 mm (G ³ ₄" ). 1. Til 26,5 mm (G ³ ₄" )-gevind: Skru adapteren H manuelt på vandhanen (der må ikke anvendes nogen tang). 2. Skru vandingscomputerens omløbermøtrik I manuelt på vandhanens gevind (der må ikke anvendes nogen tang). 3. Skru hanekoblingerne J på vandingscomputerens to udgange. J 44

6 Tilslutning af fugtigheds- eller regnsensor (option): a b c En programmeret, automatisk vanding forhindres, når jordbunden er tilstrækkelig fugtig eller når der er nedbør. Uafhængigt af dette er en manuel vanding altid mulig. Sensortilslutninger: a) En Sensor i tilslutning 1: Sensor gælder kun for Ventil 1 b) En Sensor i tilslutning 2: Sensor gælder for begge ventiler c) Sensor i tilslutning 1 og 2: Sensor 1 gælder for ventil 1 Sensor 2 gælder for ventil 2 1. Placér fugtighedssensoren i vandingsområdet eller placér regnsensoren uden for vandingsområdet. 2. Træk styreenheden F af fra vandingscomputerens kabinet. K 3. Tilslut sensoren til vandingscomputerens sensortilslutning, brug om nødvendigt en forlængerledning eller en adapter K. Registrering af sensor: En sensor registreres automatisk efter 60 sek. Tilslutningen af sensorerne a, b oder c (pile) og den aktuelle sensortilstand dry (tør) / wet (fugtig) vises. Ex sensor 1 dry (tør) kun for ventil 1 a. Afmelding af sensor [Niveau 6]: Når der skal vandes uden sensor, selvom en sensor blev registreret forinden, så skal denne sensor afmeldes Træk sensoren ud af vandingscomputeren. 2. Tryk Menu-tasten 5 gange [Niveau 6]. Tilslutningen af sensorerne a, b oder c (pile) og den aktuelle sensortilstand dry/ wet vises. 3. Tryk på OK-tasten. Sensoren er afmeldt. For at tilslutte ældre sensorer (med 2-polet stik) kræves GARDENA Adapterledningen Den kan fås fra GARDENA service. Montering af tyverisikring (option): L For at sikre vandingscomputeren mod tyveri kan du købe GARDENA tyverisikringen, varenr , hos GARDENA service. 1. Skru spændebåndet L med skruen M fast på vandingsurets bagside. 2. Anvend spændebåndet L f.eks. til at fastgøre en kæde. Skruen kan ikke mere løsnes efter fastskruningen. M 45

7 5. Programmering Indstilling af aktuelt klokkeslæt og ugedag: [Niveau 2] Til indstilling af programmet kan betjeningsdelen tages af og programmeringen foretages mobilt (se 4. Ibrugtagning Isætning af batteri ). Programmeringen kan til enhver tid afbrydes ved at trykke på Man.-tasten. Alle programdata, som indtil da blev ændret og bekræftet med OK-tasten, gemmes. 1. Tryk på Menu-tasten [Niveau 2] (det er ikke nødvendigt, hvis et nyt batteri er blevet sat i). Timeindikatoren og Time blinker. 2. Indstil klokkeslættets time med - -tasterne (f.eks. 9 timer) og bekræft dette med OK-tasten. Time og minutindikatoren blinker i displayet Indstil klokkeslættets minutter med - -tasterne (f.eks. 30 minutter) og bekræft dette med OK-tasten. Time og ugedagsindikatoren blinker i displayet Indstil ugedagen med - -tasterne (f. eks. (Tu) tirsdag) og bekræft med OK-tasten. Displayet skifter til visningen Indtast vandingsprogram i vandingsmodus tidsstyret vanding [Niveau 3]. Start Prog og timevisningen blinker i displayet. Vandingsfunktioner: Vandingscomputeren har 3 vandingsfunktioner: A) Tidsstyret vanding: Ved den tidsstyrede vanding begynder vandingen i henhold til de indtastede programmer. Desuden er der mulighed for at inddrage jordbundens fugtighed eller nedbøren i vandingsprogrammerne. Ved tilstrækkelig fugtig jordbund eller ved nedbør stoppes programmet eller programmet bliver slet ikke aktiveret. Den manuelle vanding Man. + OK fungerer uafhængigt af dette. B) Direkte sensorstyring : Ved direkte sensorstyring styres vandingen mellem kl. 20 og kl. 6 udelukkende i afhængighed af jordbundens fugtighed, når sensoren melder tørt (dry). Der er mulighed for at tilslutte 1 eller 2 fugtighedssensorer. C) Manuel vanding: Ved manuel vanding begynder vandingen straks efter et tryk på Man. + OK og den er uafhængig af sensortilstanden. 46

8 Indtast vandingsprogram: [Niveau 3] A) Tidsstyret vanding: 1. Vælg programmet for ventil 1 (ï V1) eller ventil 2 (V2ð) med - -tasterne (V1/ V2) (ikke muligt, hvis ikke det aktuelle klokkeslæt og ugedag er blevet indtastet forinden). 2. Tryk på Menu-tasten 2 gange (det er ikke nødvendigt, hvis det aktuelle klokkeslæt og ugedagen er blevet indtastet forinden). Start Prog og timeindikatoren blinker i displayet. 3. Indstil vandingsstarttid-timer med - -tasterne (f.eks. 6 timer) og bekræft dette med OK-tasten. Start Prog og minutindikatoren blinker i displayet. 4. Indstil vandingsstarttidens minutter med - -tasterne (f.eks. 20 minutter) og bekræft dette med OK-tasten. Run Time og vandingsvarighedens timer blinker i displayet. [Niveau 4] Indstil vandingsvarighedens timer med - -tasterne (f.eks. 0 timer) og bekræft dette med OK-tasten. Run Time og vandingsvarighedens minutter blinker i displayet. 6. [Niveau 5] Indstil vandingsvarighedens minutter med - -tasterne (f.eks. 10 minutter) og bekræft dette med OK-tasten. Vandingscyklus 8h blinker i displayet. Vandingshyppigheden kan vælges via: (7) Vandings-cyklus (højre spalte i displayet) eller (8) Vandings-dage (venstre spalte i displayet). 7. Vælg Vandings-cyklus med - -tasterne (f.eks. 2nd ) og bekræft dette med OK-tasten. 8h / 12h / 24 h: Vanding hver 8 / 12 / 24 time 2nd / 3rd / 7th: Vanding hver 2. / 3. / 7. dag Displayet springer til indikatoren for aktivering af vandingsprogrammet. eller 8. Vælg Vandings-dage med - -tasterne (f.eks. Mo, Fr mandag og fredag) og bekræft dette med OK-tasten. Tryk på Menu-tasten. Displayet skifter til visningen Aktivér / deaktivér vandingsprogram [Niveau 6]. Når den efterfølgende dag ikke er en vandingsdag, så vandes der kun indtil kl. 24. (Eks. vandingsdage = mandag, tirsdag, fredag; starttid = kl. 23; vandingsvarighed = 2 t. Om mandagen vandes fra kl. 23 til tirsdag kl. 1. Om tirsdagen og om fredagen vandes der fra kl. 23 til kl. 24.) 47

9 Aktivér / deaktivér vandingsprogram: [Niveau 6] For at vandingsprogrammet køres, skal aktivering foretages ved at vælge Prog ON. Med Prog OFF deaktiveres den automatiske vanding. Prog ON / OFF kan vælges uafhængigt for hver enkelt ventil. Også ved Prog OFF kan der gennemføres en manuel vanding. 1. Vælg ventil 1 (ï V1) eller ventil 2 (V2ð) med - -tasterne (V1/ V2) (når et program blev oprettet forinden, kan ventilen ikke vælges. Den pågældende ventil vælges automatisk). 2. Tryk Menu-tasten 5 gange [Niveau 6] (ikke nødvendigt, når et program blev oprettet forinden). 3. Vælg Prog ON eller Prog OFF med - -tasterne og bekræft med OK-tasten. I 2 sekunder vises Prog OK og så skifter displayet til den normale visning [Niveau 1]. Prog ON : Vandingscomputerens programmering er nu afsluttet, dvs. den indbyggede ventil åbner / lukker fuldautomatisk og vander således på det programmerede tidspunkt. B) Direkte sensorstyring : Forudsætning: mindst en GARDENA Fugtighedssensor skal være tilsluttet (se 4. Igangsætning). Vanding om natten (kl. 20 kl. 6), når sensoren melder tør dry. Et forinden oprettet program til tidsstyret vanding bevares, men det startes ikke. 1. Vælg program for ventil 1 (ï V1) eller ventil 2 (V2ð) med - -tasterne (V1 / V2) Tryk Menu-tasten 3 gange. Run Time og vandingsvarighedens antal timer blinker i displayet. 3. Indstil vandingsvarighedens antal timer med - -tasterne (eks. 0 timer) og bekræft med OK-tasten. Run Time og vandingsvarighedens antal minutter blinker i displayet. 4. Indstil vandingsvarighedens antal minutter med - -tasterne (eks. 10 minutter) og bekræft med OK-tasten. Vandingscyklus blinker i displayet. 5. Vælg direkte sensorstyring med - -tasterne og bekræft med OK-tasten. Efter hver vanding laves en 2-timers vandingspause, så fugtighedssensoren kan registrere jordbundens fugtighed

10 Eksempel: Vandingsvarighed = 10 minutter. Vandingen begynder, når sensoren melder tørt mellem kl. 20 og kl. 6 (sensor dry) og vandingen slutter, når sensoren melder fugtig (sensor wet) eller senest efter 10 minutter. 2 timer efter vandingens afslutning begynder ved tør sensor (sensor dry) igen en vanding og ved fugtig sensor (sensor wet) vandes der ikke i yderligere 2 timer indtil senest kl. 6. Der vandes ikke mellem kl. 6 og kl. 20. På fabrikken blev vandingsvarigheden indstillet til 30 minutter. Nødprogram (månen blinker): Når der ikke er sat nogen sensor ind i den direkte sensorstyring eller når tilslutningsledningen er defekt, vandes der en gang i døgnet. Vandingsvarigheden svarer til den indstillede Run-Time, den er dog begrænset til højst 30 minutter. Forlade direkte sensorstyring [Niveau 5]: 1. Tryk Menu-tasten 4 gange. Månen blinker i displayet. 2. Vælg en anden vandingscyklus med - -tasterne og bekræft med OK-tasten. Vandingsprogram læses / ændres: Skal der ændres en værdi i programmet, kan denne ændres, uden at de andre værdier i programmet ændres. 1. Tryk på Menu-tasten 2 gange. Start og timeindikatoren blinker i displayet. 2. Tryk på Menu-tasten for at springe til det næste programniveau eller gennemfør ændringen af programmets data med - -tasterne og bekræft med OK-tasten Ændres vandingens varighed under en programkørsel, afsluttes den igangværende vanding. C) Manuel vanding: Enhver ventil kan til enhver tid åbnes eller lukkes manuelt. Også en programstyret, åben ventil kan lukkes før tiden,uden at programmets data ændres (vandingens starttid, vandingens varighed og vandingens hyppighed). Styredelen skal være sat på. 1. Vælg ventil 1 (ï V1) eller ventil 2 (V2ð) med - -tasterne. 2. Tryk på Man.-tasten for at åbne ventilen manuelt (hhv. for at lukke en åbnet ventil). Run Time og vandingsvarighedens minutter (på fabrikken er de indstillet på 30 minutter) blinker i 10 sekunder i displayet. 49

11 3. Mens vandingsvarighedens minutter blinker, kan vandingens varighed ændres med - -tasterne (mellem kl. 0 : 00 og kl. 0 :59) (eksempel. 10 minutter) og bekræftes med OK-tasten. 4. Tryk på Man.-tasten for at lukke ventilen tidligere. Ventilen lukkes. 3. Den ændrede, manuelle åbningsvarighed gemmes, dvs. ved hver fremtidig manuel ventilåbning er den ændrede åbningsvarighed forindstillet. Ændres den manuelle åbningsvarighed til 0:00, lukkes ventilen og forbliver også lukket efter tryk på Man.-tasten (børnesikring). Blev ventilen åbnet manuelt og ligger en programmeret vandingsstart inden for tiden for den manuelle åbning, så køres vandingsprogrammet ikke. Eksempel: Ventilen åbnes manuelt kl. 9.00, åbningsvarigheden er 10 min. Et program, hvis starttid ligger mellem kl og kl. 9.10, udføres i dette tilfælde ikke. Reset: De fabriksindstillede indstillinger oprettes igen. v Tryk på Man.-tasten og Menu-tasten og hold dem nede (samtidigt) i 3 sekunder. Alle LCD-symboler vises i 2 sekunder, og displayet springer til normal visning. Alle programdata nulstilles. Den manuelle vandingsvarighed stilles igen på 0 :30. Klokkeslættet og ugedagen bibeholdes. Vigtige henvisninger: Indtastes der ingen data i løbet af 60 sekunder under programmeringen, vises den normale funktion igen. Her overtages alle hidtidigt bekræftede ændringer. Når en sensor, som er tilsluttet til vandingscomputeren, melder fugtighed (wet), så gennemføres den pågældende programmerede vanding ikke 50

12 6. Standsning Overvintring / opbevaring: Bortskaffelse: (iht. RL2002/96/EF) 1. Batteriet skal tages ud for at det kan holde så længe som muligt (siehe 4. Igangsætning). Programmerne slettes ikke herved. Når batteriet sættes i igen i foråret, skal man kun indtaste klokkeslæt og ugedag igen. 2. Styreenhed og ventilenhed opbevares på et tørt og frostsikkert sted. Apparatet må ikke tilføres normal husholdningsaffald, men skal bortskaffes på en miljøvenlig måde. v Vigtigt: Bortskaf apparatet via det kommunale affaldsdepot. Bortskaffelse af brugte batterier: v Aflever det gamle batteri hos en forhandler eller bortskaf det via det kommunale affaldsdepot. Batteriet skal altid være afladet, når det bortskaffes. 7. Vedligeholdelse Schmutzsieb reinigen: H N I Den snavsede si N bør kontrolleres med regelmæssige mellemrum og rengøres efter behov. 1. Skru vandingscomputerens omløbermøtrik I manuelt af vandhanens gevind (der må ikke anvendes nogen tang). 2. Skru i givet fald adapteren H ud. 3. Tag den snavsede si N i omløbermøtrikken I ud og rengør den. 4. Monter vandingscomputeren igen (se 4. Igangsætning Tilslutning af vandingscomputer ). 8. Fejlafhjælpning Fejl Mulig årsag Afhjælpning Ingen display-indikator Batteri er sat forkert i. v Kontroller at polerne vender rigtigt (+/ ). Batteri er helt tomt. v Sæt et nyt alkaline-batteri i. Temperatur på display er Indikator fremkommer efter højere end 60 C. temperatursænkning. Manuel vanding er ikke Batteri er tomt v Sæt et nyt (alkaline)-batteri i. mulig med manuel tast (Rammen blinker). Manuel vandingsvarighed er v Indstil manuel vandingsstillet på 0 :00. computer over 0 :00 (se 5. Programmering). Vandhane er lukket. v Åbn for vandhanen. 51

13 Fejl Mulig årsag Afhjælpning Vandingsprogram udføres Vandingsprogram er ikke v Læs og ændre evt. ikke (ingen vanding) indtastet fuldstændigt. vandingsprogram. Programmer er deaktiveret v Aktiver programmer (Prog. OFF). (Prog. ON ). Programindtastning /-ændring v Foretag programindtastning / under eller kort før startimpuls. -ændring uden for de programmerede starttider. Ventil er blevet åbnet manuelt v Undgå eventuelle forinden. programoverlapninger. Vandhane er lukket. Fugtigheds- hhv. regnsensor melder fugtighed (wet). v Åbn for vandhanen. v Kontroller ved tørhed fugtigheds- / regnsensorens indstilling. Batteri er tomt (Rammen blinker). v Sæt et nyt alkaline-batteri i. Styreenheden er ikke sat på v Sæt styreenheden på (ingen -indikator ved V1/ V2). kabinettet. Vandingscomputer Mindste aftapningsmængde Tilslut flere drypvandere. lukker ikke er under 20 ltr./ t. Symbolet direkte styring Sensor ikke korrekt tilsluttet v Kontrollér tilslutningskablet blinker eller ikke registreret. og sensoren eller registrer sensoren. Sensor 1 og / eller Sensor 2 Sensor defekt. v Kontrollér tilslutningskablet blinker og sensoren eller afmeld sensoren. A I tilfælde af andre fejl bedes du kontakte GARDENA service. Reparationer må kun gennemføres af GARDENA servicecentre eller af fagforhandlere, der er autoriserede af GARDENA. 9. Tilbehør GARDENA Vare nr Fugtighedssensor GARDENA Vare nr Regnsensor electronic GARDENA Vare nr Tyverisikring kan fås hos GARDENA service GARDENA For tilslutning af ældre Vare nr Adapterkabel GARDENA sensorer GARDENA For at tilslutte regn- og gennem GARDENA Service Kabelspor fugtighedssensor med samme tilslutning. 52

14 10. Tekniske data Antal styrede ventiler: 2 Min./max. driftstryk: Gennemstrømningsmedium: Max. medietemperatur: 40 C 0,5 bar / 12 bar Rent ferskvand Temperaturområde: 5 C til 60 C Antal programstyrede 3 x (hver 8. time), 2 x (hver 12. time), 1 x (hver 24. time) vandingsprocesser pr. ventil og dag: Antal programstyrede Hver dag, hver 2., 3. eller 7. dag ; eller individuelt valg af ugedage vandingsprocesser pr. ventil og uge: Vandingens varigheder: Batteri: Batteriets driftstid: 11. Service / Garanti 1 min. til 7 timer 59 min. 1 x 9 V alkali-mangan (alkaline) type IEC 6LR61 Ca. 1 år I garantitilfælde er serviceydelser gratis for Dem. GARDENA s garanti for dette produkt er 2 år (fra købsdatoen). Garantien dækker alle væsentlige defekter på apparatet, som kan bevises at stamme fra defekt materiel eller produktionsfejl. Hvis reparationen dækkes af garantien vil vi vælge enten at udskifte apparatet eller at reparere indsendte apparat uden beregning, under forudsætning af at følgende er overholdt: Apparatet er behandlet korrekt og i h.t. informationerne beskrevet i brugsanvisningen. Hverken køber eller tredjepart har forsøgt at reparere apparatet. Garantien dækker ikke fejl på vandingscomputeren, der skyldes forkert isatte eller udløbede batterier. Garantien dækker ikke skader, der opstår som følge af frost. Denne garanti fra producenten har ingen indflydelse på eksisterende garantikrav overfor forhandleren. I tilfælde af fejl skal det defekte apparat indsendes sammen med kvitteringen og en fejlbeskrivelse med porto til serviceadressen, som er oplyst på bagsiden. 53

15 GB Product Liability We expressly point out that, in accordance with the product liability law, we are not liable for any damage caused by our units if it is due to improper repair or if parts exchanged are not original GARDENA parts or parts approved by us, and, if the repairs were not carried out by a GARDENA Service Centre or an authorised specialist. The same applies to spare parts and accessories. FIN Tuotevastuu Korostamme nimenomaan, että tuotevastuulain nojalla emme ole vastuussa laitteistamme johtuneista vahingoista, mikäli nämä ovat aiheutuneet epäasianmukaisesta korjauksesta tai osia vaihdettaessa ei ole käytetty alkuperäisiä GARDENA- varaosia tai hyväksymiämme osia ja korjauksen on suorittanut muu kuin GARDENA -huoltokeskus tai valtuuttamamme ammattihenkilö. Tämä pätee myös lisäosiin ja lisävarusteisiin. S Produktansvar Tillverkaren är inte ansvarig för skada som orsakats av produkten om skadan beror på att produkten har reparerats felaktigt eller om, vid reparation eller utbyte, andra än Original GARDENA reservdelar har använts. Samma sak gäller för kompletteringsdelar och tillbehör. Produktansvar Vi gør udtrykkeligt opmærksom på at i henhold til produktansvarsloven er vi ikke ansvarlige for skader forårsaget af vores udstyr, hvis det skyldes uautoriserede reparationer eller hvis dele er skiftet ud og der ikke er anvendt originale GARDENA dele eller dele godkendt af os, eller hvis reparationerne ikke er udført af GARDENA-service eller en autoriseret fagmand. Det samme gælder for ekstra udstyr og tilbehør. EST Tootevastutus Juhime teie tähelepanu sellele, et tootevastutusseaduse kohaselt ei vastuta me meie seadmete poolt põhjustatud kahjude eest, kui need on tekkinud asjatundmatu paranduse tagajärjel või kui detaili vahetamisel ei kasutatud GARDENA originaalvaruosi ega meie poolt kasutada lubatud varuosi ja kui parandustöid ei ole teinud GARDENA klienditeenindusspetsialistid ega meie volitatud spetsialistid. Sama kehtib lisadetailide ja tarvikute kohta. LV Produkta atbildība Mēs skaidri norādām uz to, ka saskaņā ar Produktu atbildības likumu, mēs neatbildam par mūsu iekārtu radītiem zaudējumiem, ciktāl tos ir izraisījis neatbilstošs remonts vai daļu nomaiņa ar neoriģinālām GARDENA daļām vai ne ar mūsu norādītajām detaļām un remontu nav veicis GARDENA serviss vai pilnvarots speciālists. Tas pats attiecas uz papildinošajām daļām un piederumiem. LT Atsakomybė už produkciją Prašome atkreipti dėmesį, kad remdamiesi Mašinų saugos įstatymu, neatsakome už nuostolius, sukeltus mūsų prietaisų, jei jie atsirado dėl netinkamo remonto, arba, jei keičiant dalis, buvo naudojamos neoriginalios GARDENA dalys arba dalys, kurių mes neleidome naudoti, o remontą atliko ne GARDENA serviso centras ar įgaliotas specialistas. Tas pats galioja papildomoms dalims ir priedams. 106

16 GB EU Declaration of Conformity The undersigned Husqvarna AB, Huskvarna, Sweden, hereby certifies that, when leaving our factory, the units indicated below are in accordance with the harmonised EU guidelines, EU standards of safety and product specific standards. This certificate becomes void if the units are modified without our approval. FIN EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Allekirjoittanut Husqvarna AB, Huskvarna, Sweden vakuuttaa, että allamainitut laitteet täyttävät tehtaaltamme lähtiessään yhdenmukaistettujen EY-direktiivien, EY-turvallisuusstandardien ja tuotekohtaisten standardien vaatimukset. Laitteisiin tehdyt muutokset, joista ei ole sovittu kanssamme, johtavat tämän vakuutuksen raukeamiseen. S EU Tillverkarintyg Undertecknad firma Husqvarna AB, Huskvarna, Sweden, intygar härmed att nedan nämnda produkter överensstämmer med EU:s direktiv, EU:s säkerhetsstandard och produktspecifikation. Detta intyg upphör att gälla om produkten ändras utan vårt tillstånd. EU Overensstemmelse certificat Undertegnede Husqvarna AB, Huskvarna, Sweden bekræfter hermed, at enheder listet herunder, ved afsendelse fra fabrikken, er i overensstemmelse med harmoniserede EU retningslinier, EU sikkerhedsstandarder og produkt-specifikationsstandarder. Dette certifikat træder ud af kraft hvis enhederne er ændret uden vor god kendelse. EST ELi vastavusdeklaratsioon Allakirjutanu Husqvarna AB, Huskvarna, Sweden kinnitab, et kirjeldatud seade vastab meie poolt ringlusse viidud kujul ELi harmoniseeritud direktiividele, ELi ohutusstandarditele ja tootega seotud standarditele. Meiega kooskõlastamata muudatuse tegemise korral seadmel kaotab see deklaratsioon kehtivuse. LV ES-atbilstības deklarācija Parakstījusies Husqvarna AB, Huskvarna, Sweden, Vācija apstiprina, ka sekojoši apzīmētās iekārtas, kuras mēs izplatām, savā izpildījumā atbilst harmonizētajām ES direktīvām, ES drošības standartiem un produkta specifiskajiem standartiem. Ar mūsu neapstiprinātām izmaiņām iekārtā šī deklarācija zaudē savu derīgumu. LT ES Atitikties deklaracija Pasirašanti Husqvarna AB, Huskvarna, Sweden patvirtina, kad žemiau nurodyti prietaisai ir jų modeliai, kuriuos paleidome į apyvartą, patenkina harmonizuotas ES direktyvas, ES saugumo standartus ir specifinius gaminio standartus. Atlikus bet kokį prietaiso pakeitimą, kuris nėra suderintas su mumis, ši deklaracija praranda galiojimą. Description of the unit: Laitteiden nimitys: Produktbeskrivning: Beskrivelse af enhederne: Seadmete nimetus: Iekārtu apzīmējums: Gaminio pavadinimas: Water Computer Kastelunohjain Bevattningscomputer Vandingscomputer Kastmiskompuuter Laistīšanas dators Laistymo kompiuteris Type: Art. No.: Tyypit: Art.-n:o. : Typ: C 2030 Art.nr.: Typ: Varenr. : Tüübid: duo plus Toote nr : 1874 Tipi: Tipas: EU directives: EY-direktiivit: EU direktiv: EU Retningslinier : ELi direktiivid: ES-direktīvas: ES direktyvos: Art.-Nr.: Gaminio Nr.: 2006/42/EC 2004/108/EC 93/68/EC Harmonisierte EN: DIN EN ISO Hinterlegte Dokumentation: Deposited Documentation: Documentation déposée : GARDENA Technische Dokumentation E. Renn Ulm GARDENA Technical Documentation E. Renn Ulm Documentation technique GARDENA E. Renn Ulm Year of CE marking: CE-merkin kiinnitysvuosi: CE-Märkningsår : CE-Mærkningsår : 2011 CE-märgistuse paigaldamise aasta: Metai, kuriais paženklinta CE-ženklu: CE- marķējuma uzlikšanas gads: Ulm, Ulmissa, Ulm, Ulm, Ulm, Ulma, Ulm, Authorised representative Valtuutettu edustaja Behörig Firmatecknare Teknisk direktør Volitatud esindaja Pilnvarotā persona Įgaliotasis atstovas A. Disch Vice President Category Watering 107

17 Deutschland / Germany GARDENA GmbH Central Service Hans-Lorenser-Straße 40 D Ulm Produktfragen: (+49) Reparaturen: (+49) Albania COBALT Sh.p.k. Rr. Siri Kodra 1000 Tirana Argentina Husqvarna Argentina S.A. Av.del Libertador 5954 Piso 11 Torre B (C1428ARP) Buenos Aires Phone: (+54) ar.husqvarna.com Armenia Garden Land Ltd. 61 Tigran Mets 0005 Yerevan Australia Husqvarna Australia Pty. Ltd. Locked Bag 5 Central Coast BC NSW 2252 Phone: (+61) (0) husqvarna.com.au Austria / Österreich Husqvarna Austria GmbH Consumer Products Industriezeile Linz Tel.: (+43) husqvarna.at Azerbaijan Firm Progress a. Aliyev Str. 26A 1052 Baku Belgium GARDENA Belgium NV/SA Sterrebeekstraat Zaventem Phone: (+32) Mail: Bosnia / Herzegovina SILK TRADE d.o.o. Industrijska zona Bukva bb Tešanj Brazil Husqvarna do Brasil Ltda Av. Francisco Matarazzo, º andar São Paulo SP CEP: Tel: husqvarna.com.br Bulgaria Хускварна България ЕООД Бул. Андрей Ляпчев Nº София Тел.: (+359) 02/ Canada / USA GARDENA Canada Ltd. 100 Summerlea Road Brampton, Ontario L6T 4X3 Phone: (+1) Chile Maquinarias Agroforestales Ltda. (Maga Ltda.) Santiago, Chile Avda. Chesterton # 8355 comuna Las Condes Phone: (+56) Zipcode: Temuco, Chile Avda. Valparaíso # Phone: (+56) Zipcode: China Husqvarna (China) Machinery Manufacturing Co., Ltd. No. 1355, Jia Xin Rd., Ma Lu Zhen, Jia Ding Dist., Shanghai Phone: (+86) Domestic Sales Colombia Husqvarna Colombia S.A. Calle 18 No. 68 D-31, zona Industrial de Montevideo Bogotá, Cundinamarca Tel ext. 105 husqvarna.com.co Costa Rica Compania Exim Euroiberoamericana S.A. Los Colegios, Moravia, 200 metros al Sur del Colegio Saint Francis San José Phone: (+506) Croatia SILK ADRIA d.o.o. Josipa Lončara Zagreb Phone: (+385) Cyprus Med Marketing 17 Digeni Akrita Ave P.O. Box Nicosia Czech Republic Husqvarna Česko s.r.o. Türkova 2319/5b Praha 4 Chodov Bezplatná infolinka: Denmark GARDENA / Husqvarna Consumer Outdoor Products Salgsafdelning Danmark Box 9003 S Malmö Dominican Republic BOSQUESA, S.R.L Carretera Santiago Licey Km. 5 ½ Esquina Copal II. Santiago, Dominican Republic Phone: (+809) Ecuador Husqvarna Ecuador S.A. Arupos E1-181 y 10 de Agosto Quito, Pichincha Tel. (+593) husqvarna.com.ec Estonia Husqvarna Eesti OÜ Consumer Outdoor Products Kesk tee 10, Aaviku küla Rae vald Harju maakond Estonia Finland Oy Husqvarna Ab Consumer Outdoor Products Lautatarhankatu 8 B / PL HELSINKI France GARDENA France Immeuble Exposial 9-11allée des Pierres Mayettes ZAC des Barbanniers, B.P. 99 -F GENNEVILLIERS cedex Tél. (+33) gardena.fr Georgia ALD Group Beliashvili Tleilisi Great Britain Husqvarna UK Ltd Preston Road Aycliffe Industrial Park Newton Aycliffe County Durham DL5 6UP husqvarna.co.uk Greece HUSQVARNA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. Υπ /μα Ηφαίστου 33Α Βι. Πε. Κορωπίου Κορωπί Αττικής V.A.T. EL Phone: (+30) Hungary Husqvarna Magyarország Kft. Ezred u Budapest Telefon: (+36) husqvarna.hu Iceland Ó. Johnson & Kaaber Tunguhalsi Reykjavik Ireland Husqvarna UK Ltd Preston Road Aycliffe Industrial Park Newton Aycliffe County Durham DL5 6UP husqvarna.co.uk Italy Husqvarna Italia S.p.A. Via Como VALMADRERA (LC) Phone: (+39) Japan KAKUICHI Co. Ltd. Sumitomo Realty & Development Kojimachi BLDG., 8F 5-1 Nibanncyo Chiyoda-ku Tokyo Phone: (+81) Kazakhstan LAMED Ltd. 155/1, Tazhibayevoi Str Almaty IP Schmidt Abayavenue 3B Kostanay Kyrgyzstan Alye Maki av. Moladaya Guardir J Bishkek Latvia Husqvarna Latvija Consumer Outdoor Products Bākūžu iela 6 LV-1024 Rīga Lithuania UAB Husqvarna Lietuva Consumer Outdoor Products Ateities pl. 77C LT Kaunas Luxembourg Magasins Jules Neuberg 39, rue Jacques Stas Luxembourg-Gasperich 2549 Case Postale No. 12 Luxembourg 2010 Phone: (+352) Mexico AFOSA Av. Lopez Mateos Sur # 5019 Col. La Calma Zapopan, Jalisco Mexico Phone: (+52) Moldova Convel S.R.L. 290A Muncesti Str Chisinau Netherlands GARDENA Nederland B.V. Postbus AD ALMERE Phone: (+31) Neth. Antilles Jonka Enterprises N.V. Sta. Rosa Weg 196 P.O. Box 8200 Curaçao Phone: (+599) New Zealand Husqvarna New Zealand Ltd. PO Box Manukau City 2241 Phone: (+64) (0) Norway GARDENA Husqvarna Consumer Outdoor Products Salgskontor Norge Kleverveien Vestby Peru Husqvarna Perú S.A. Jr. Ramón Cárcamo 710 Lima 1 Tel: (+51) ext. 416 husqvarna.com Poland Husqvarna Poland Spółka z o.o. ul. Wysockiego 15 b Warszawa Phone: (+48) Portugal Husqvarna Portugal, SA Lagoa - Albarraque Rio de Mouro Tel.: (+351) Fax : (+351) Romania Madex International Srl Soseaua Odaii , RO Bucureşti, S1 Phone: (+40) Russia ООО Хускварна , Московская обл., г. Химки, улица Ленинградская, владение 39, стр.6 Бизнес Центр Химки Бизнес Парк, помещение ОВ02_04 Serbia Domel d.o.o. Autoput za Novi Sad bb Belgrade Phone: (+381) Singapore Hy-Ray PRIVATE LIMITED 40 Jalan Pemimpin #02-08 Tat Ann Building Singapore Phone: (+65) Slovak Republic Husqvarna Česko s.r.o. Türkova 2319/5b Praha 4 Chodov Bezplatná infolinka: Slovenia Husqvarna Austria GmbH Consumer Products Industriezeile Linz Tel.: (+43) husqvarna.at South Africa Husqvarna South Africa (Pty) Ltd Postnet Suite 250 Private Bag X6, Cascades, 3202 South Africa Phone: (+27) Spain Husqvarna España S.A. C/ Basauri, nº 6 La Florida Madrid Phone: (+34) Suriname Agrofix n.v. Verlengde Hogestraat #22 Phone: (+597) Pobox : 2006 Paramaribo Suriname South America Sweden Husqvarna AB S Huskvarna Switzerland / Schweiz Husqvarna Schweiz AG Consumer Products Industriestrasse Mägenwil Phone: (+41) (0) Turkey GARDENA Dost Diş Ticaret Mümessillik A.Ş. Sanayi Çad. Adil Sokak No: 1/B Kartal Istanbul Phone: (+90) Ukraine / Україна ТОВ «Хусварна Україна» вул. Васильківська, 34, офіс 204-г 03022, Київ Тел. (+38) Uruguay FELI SA Entre Ríos 1083 CP Montevideo Uruguay Tel: (+598) Venezuela Corporación Casa y Jardín C.A. Av. Caroní, Edif. Trezmen, PB. Colinas de Bello Monte Caracas. Tlf: (+58) / 0212 GARDENA Manufacturing GmbH D Ulm

GARDENA RUS. C 1030 plus Art. 1862

GARDENA RUS. C 1030 plus Art. 1862 GARDENA GB S NL F C 1030 plus Art. 1862 GB Operating Instructions Water Computer F Mode d emploi Programmateur d arrosage NL Instructies voor gebruik Besproeiingscomputer S Bruksanvisning Bevattningscomputer

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding:

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding: TANK MIX S VILKÅR FOR BRUG OG ANSVARSAFSKRIVELSE Læs venligst disse vilkår omhyggeligt før brug, klik derefter på knappen "Jeg accepterer" nederst på siden for at angive, at du accepterer disse betingelser

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom Situationen 2006 Salg og logistik i 16 lande Norway Finland Sweden Norway Denmark Ireland Denmark Sweden Estonia Latvia Lithuania Holland Belgium

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt

Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt Gør værkstedet bedre Udstødningsgas og svejserøg, støv fra slibning og skæring, oliespild og slanger der roder på værkstedsgulve -

Læs mere

VEJRCENTER Betjeningsvejledning

VEJRCENTER Betjeningsvejledning VEJRCENTER Betjeningsvejledning INDLEDNING MeteoTronic vejrcenteret giver dig en professionel vejrudsigt for den aktuelle og de næste tre dage. Vejrudsigterne fremstilles af meteorologer og udsendes af

Læs mere

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 25. november 2013 Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING INDHOLD AF ÆSKE HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L SPÆNDINGSADAPTER ADAPTER ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP) TILSLUT KAMERAET TIL

Læs mere

ERBE. VIO 300 D kort vejledning 12.06

ERBE. VIO 300 D kort vejledning 12.06 VIO 300 D kort vejledning 12.06 Den korte vejledning er ingen erstatning for brugsanvisningen! Specielt indeholder den ikke alle sikkerhedsanvisninger. Apparatets stik kan De lade sammenstille individuelt.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer

Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer DS-information DS/CLC/TS 60034-20-1 1. udgave 2004-10-08 Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer Rotating electrical machines Part 20-1: Control motors - Stepping motors

Læs mere

TROVIS 6600 Automatik System Til bygningsautomation

TROVIS 6600 Automatik System Til bygningsautomation TROVIS 6600 Automatik System Til bygningsautomation Grafisk Projekteringsværktøj BACnet er en forkortelse for Building Automation and Control networks. Oprettelse af BACnet objekter ifbm. system-integration

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions GD 000, GDP 000, HDS 000, GDS 000 Operating Instructions 0740568 A English... 8 Deutsch... 0 Français... Nederlands... 4 Italiano... 6 Norsk... 8 Svenska... 0 Dansk... Suomi... 4 Español... 6 Português...

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

FREMTIDEN OG FJERNVARME

FREMTIDEN OG FJERNVARME FREMTIDEN OG FJERNVARME ENERGIPOLITISK KONFERENCE Fjernvarmeindustrien, 26. marts 2015 Axel Olesen Instituttet for Fremtidsforskning Instituttet for Fremtidsforskning: www.iff.dk At styrke beslutningsgrundlaget

Læs mere

Financial Times April 2012. Forretning i Kina

Financial Times April 2012. Forretning i Kina Financial Times April 2012 Forretning i Kina Danske løsninger i Kina - Kan man være for lille? Ved Carsten Boyer Thøgersen Tidl. generalkonsul og kontorchef i Udenrigsministeriet DTU Risø Campus Den 24.

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning Radiofjernbetjening Betjeningsvejledning Eberspächer Import: Robert Bosch A/S Autodivision Telegrafvej 1 2750 Ballerup Tovejs radiofjernbetjening TP 5 til fjernbetjent start af bilvarmere og forvalg af

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK P W A T C H Automatisk indstilling af parkeringstidspunkt

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure

Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure Dansk standard DS/EN ISO 15612 2. udgave 2005-12-22 Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure Specification

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL FLYTNING AF P-WATCH Hvis du overvejer at flytte parkerings-uret til en ny bil, kontakt da venligst Teknisk Hotline eller et autoriseret værksted, idet udviklingen af nye biler kan stille nye krav til montering.

Læs mere

Brugervejledning. TravelTim. Rejsevibratorur

Brugervejledning. TravelTim. Rejsevibratorur Brugervejledning TravelTim Rejsevibratorur Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af dit nye rejsevibratorur. Tillykke med dit nye TravelTim

Læs mere

HOME. Elektronisk dørlås. Monterings- og Brugsanvisning. Genialt sikker. Genialt enkel. www.burg.biz

HOME. Elektronisk dørlås. Monterings- og Brugsanvisning. Genialt sikker. Genialt enkel. www.burg.biz Elektronisk dørlås HOME Genialt sikker. Genialt enkel. BA/MA TSE Set 4001 dp/mri/dn 01/2013 Monterings- og Brugsanvisning BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany www.burg.biz Opbygning Illustrationer

Læs mere

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så?

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Lektor, Jens Ringsmose Institut for Statskundskab Syddansk Universitet INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Plottet 1. Hvad er dansk udenrigspolitisk

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s.

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s. INDHOLDSFORTEGNELSE Indstilling af P-Watch s. 2 Ændring af indstillinger s. 3 Parkering i lande med andre regler s. 4 Parkering i land med anden tidszone s. 7 Tilbage til fabriksindstilling s. 8 Parkering,

Læs mere

G TECTA 4GP Personlig multigasdetektor

G TECTA 4GP Personlig multigasdetektor G TECTA 4GP Personlig multigasdetektor DK Lynvejledning 2 DK Indhold Sikkerheds- og advarselsoplysninger 2 Kassens indhold 3 Produktoversigt 3 Produktegenskaber 3 Batterikontrol 4 Tænding 4 Startsekvens

Læs mere

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK INTRODUKTION Tillykke med din nye Vetta C-350 cykelcomputer. Enhver cykelentusiast vil have glæde af C-350, der er udstyret med de faciliteter og funktioner, som

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Brændstofcellesystem VeGA. Servicehæfte. Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Brændstofcellesystem VeGA. Servicehæfte. Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Brændstofcellesystem VeGA Servicehæfte Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Figur Figur 5 Figur 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Servicehæfte VeGA Serienummer VeGA

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR

BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK INTRODUKTION Tillykke med din nye Vetta V-30 cykelcomputer - den enkelste og mindste computer på markedet. V-30's Auto Scan-facilitet opdaterer automatisk hvert

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

SCICAN DATA LOGGER Betjeningsvejledning

SCICAN DATA LOGGER Betjeningsvejledning SCICAN DATA LOGGER Betjeningsvejledning 95-109762 Rev 2.0. Copyright 2010 SciCan. Alle rettigheder forbeholdt. www.scican.com SciCan Data Logger Installation af SciCan Data Logger på din Statim.......2

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

G TECTA SG Enkeltgasdetektor af høj kvalitet

G TECTA SG Enkeltgasdetektor af høj kvalitet G TECTA SG Enkeltgasdetektor af høj kvalitet DK Lynvejledning 2 DK Indhold Sikkerheds- og advarselsoplysninger 2 Kassens indhold 3 Produktoversigt 3 Produktegenskaber 3 Batterikontrol 4 Tænding 4 G-TECTA

Læs mere

FÅ MERE AT VIDE. ML10- og ML12-Bluetooth headset

FÅ MERE AT VIDE. ML10- og ML12-Bluetooth headset FÅ MERE AT VIDE ML10- og ML12-Bluetooth headset SE GODT EFTER OPKALDSKNAP Besvar et opkald, eller afslut det (1 tryk) Genopkald (2 tryk) Start stemmestyret opkald (tryk i 2 sekunder, indtil tonen høres)

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

EUROPA I ÆNDRING FÅR DET KONSEKVENSER FOR NORGE?

EUROPA I ÆNDRING FÅR DET KONSEKVENSER FOR NORGE? EUROPA I ÆNDRING FÅR DET KONSEKVENSER FOR NORGE? Danish Online Gambling Association CEO, Morten Rønde FOKUS OG FREMGANGSMÅDE HVOR BLIVER RESULTATERNE SKABT? I. I EU (ved harmonisering) II. Lokalt (i den

Læs mere

System Innovation Group

System Innovation Group System Innovation Group System Innovation Consult ApS Linåvej 9A - 8600 Silkeborg Denmark Tel.: +45 8680 1522 - Fax: +45 8680 1528 - CVR-no.: DK34203644 Email: Kurt@sysinconsult.com www.sysinconsult.com

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Betjeningsvejledning. Thermo Call TC3

Betjeningsvejledning. Thermo Call TC3 Betjeningsvejledning Thermo Call TC3 Generelle oplysninger Kære Webasto-kunde! Vi takker dig for valget af den nye Thermo Call TC3. Du får med dette produkt en komfortabel og moderne betjeningsmulighed

Læs mere

M5390 USB USER MANUAL

M5390 USB USER MANUAL M5390 USB USER MANUAL The Jabra brand is wholly owned by GN Netcom. Customer service is provided by GN Netcom,. Please see details below. Australia 61 3 8823 9111 Austria 43 1 403 4134 Canada 1 905 212

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Trådløs vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING Trådløs vejrstation Bitte aufklappen BETJENINGSVEJLEDNING Trådløs vejrstation DMV-JHB1 (2004) Indholdsfortegnelse Seite Betegnelser på de enkelte dele og oversigt... I Tekniske data... II Garanti... III Garantikort... IV

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

Om denne undersøgelse

Om denne undersøgelse Om denne undersøgelse I hele EU er der organisationer, der giver borgere adgang til og undervisning i informationsteknologi og evt. yder andre services til støtte for udsatte grupper. Disse organisationer

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Fondsmessen 14. Green Living fremtidens grønne projekter Grønne støtteordninger i Miljøstyrelsen

Fondsmessen 14. Green Living fremtidens grønne projekter Grønne støtteordninger i Miljøstyrelsen Fondsmessen 14 Green Living fremtidens grønne projekter Grønne støtteordninger i Miljøstyrelsen Miljøministeriet/Miljøstyrelsen v. Søren Bukh Svenningsen Nykøbing Mors Jyske Bank Mors Arene, 30. oktober

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

Dørlukker med glideskinne TS 92 DORMA. i Contur Design. reddot design award winner 2005

Dørlukker med glideskinne TS 92 DORMA. i Contur Design. reddot design award winner 2005 Dørlukker med glideskinne DORMA TS 92 i Contur Design reddot design award winner 2005 Teknisk information 2006 DORMA TS 92 Dørlukker med glideskinne Dørlukker i Contur Design afprøvet efter DIN DS/EN 1154

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Tandpleje Manuelle tandbørster Generelle krav og prøvningsmetoder

Tandpleje Manuelle tandbørster Generelle krav og prøvningsmetoder Dansk standard DS/EN ISO 20126 2. udgave 2012-04-18 Tandpleje Manuelle tandbørster Generelle krav og prøvningsmetoder Dentistry Manual toothbrushes General requirements and test methods DS/EN ISO 20126

Læs mere

RM Papirkurve 1108B. www.rm-papirkurve.dk

RM Papirkurve 1108B. www.rm-papirkurve.dk RMIG RM Papirkurve 1108B www.rm-papirkurve.dk Serie 200 Se flere farver på www.rm-papirkurve.dk RM pick-up til affaldssortering, Type 223 (14 liter) mat sort (RAL 9011) fx til batterier eller organisk

Læs mere

Radiostyret, programmerbar radiatortermostat RA PLUS-w

Radiostyret, programmerbar radiatortermostat RA PLUS-w Radiostyret, programmerbar radiatortermostat RA PLUS-w Anvendelse RA-PLUS-w er en programmerbar radiatortermostat, der giver mulighed for at sænke rumtemperaturen med ca 3 grader i udvalgte perioder af

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Supportbelt. Manual dansk

Supportbelt. Manual dansk Supportbelt Manual dansk Version 2 2010 Illustrationer Illustration 1 Montering 23 Indhold Overskrift Side 1. Generelt/Egenskaber... 4 2. Praktisk håndtering/montering... 5 3. Håndtering/Materiale/Rengøring...

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere