Menons indeks for luftfartsdekning i Norge og poengscore for norske lufthavners nedslagsfelt anno 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Menons indeks for luftfartsdekning i Norge og poengscore for norske lufthavners nedslagsfelt anno 2013"

Transkript

1 RAPPORT indeks for luftfartsdekning i Norge og poengscore for norske lufthavners nedslagsfelt anno 2013 MENON-PUBLIKASJON NR. 10/2013 Av Rasmus Bøgh Holmen Menon Business Economics RAPPORT

2 Innhold 1. Hovedkonklusjoner Norges geografiske luftfartsdekning Norske lufthavners nedslagsfelt Metode Redegjørelse for Redegjørelse for poengscore for lufthavners nedslagsfelt indeks for geografisk luftfartsdekning fordelt over hele landet og landsdeler Hele landet fordelt over landsdeler og fylker Østlandet Sørlandet Vestlandet Midt-Norge Nord-Norge Svalbard fordelt over fylker og kommuner Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Menon Business Economics 1 RAPPORT

3 Nordland Troms Finnmark Svalbard poengscore for lufthavners nedslagsfelt poengscore for lufthavner fordelt på lufthavnkategorier Alle lufthavner for lufthavner fordelt på sivile operatører s lufthavner Ikke--lufthavner poengscore for alle lufthavner Nasjonal hovedlufthavn Stor lufthavner Nasjonale lufthavner Regionale lufthavner Lokale lufthavner Menon Business Economics 2 RAPPORT

4 1. Hovedkonklusjoner I forbindelse med kartlegginger av infrastruktur og med modellbygging der infrastruktur spiller en rolle har vi i Menon Business Economics sett behov for en indikator for langreist samferdselsinfrastruktur i Norge. Vi har derfor utarbeidet en indeks for luftfartsdekningen i Norge med geografisk fokus. Med basis i indeksen og befolkningsgrunnlaget til lufthavnene har vi også laget et poengsystem for lufthavnenes nedslagsfelt. Den geografiske indeksen kan betraktes som et mål for grad av sentralitet, mens poengscoren for lufthavnene sier noe om hvor stor hver enkelte lufthavns brukergruppe er. Rapporten er et egenfinansiert forskningsprosjekt med resultater egnet som inndata i arbeider hvor infrastruktur spiller en vesentlig rolle Norges geografiske luftfartsdekning lufthavnindeks reflekterer den sivile luftfartdekningen i et gitt område i Norge. En høy indeks indikerer kort avstand til en lufthavn, mens en lav indeks tyder på vesentlig avstand til nærmeste lufthavn og få store lufthavner i nærheten. Metodikken bak er redegjort for i delkapittel 2.1, mens fullstendige lister over indeksen for kommuner, fylker og landsdeler i gitt i kapittel 3. Fylkene med best luftfartsdekning befinner seg på det sentrale Østlandet og på Sør-Vestlandet. Dette er sentrale og folkerike fylker som enten ligger omkring hovedstaden eller storbyene på Vestlandet. Akershus topper den geografiske fylkesindeksen med en score på 87,84 poeng, like foran Oslo med 87,75 poeng. Fylkene med dårligst luftfartsdekning ligger i Nord-Norge og på Nord-Vestlandet, i tillegg til Svalbard. Dette er mer perifere fylker med relativt lav befolkning. Lavest har Finnmark med 45,66 poeng, like under Svalbard som scorer 48,95 poeng. for norske fylker er illustrert i Figur 1 under. Figur 1 indeks for luftfartsdekning og antall lufthavner fordelt over fylker Som figuren viser trenger det ikke nødvendigvis være noe klar sammenheng mellom høy luftfartsdekning og antall lufthavner. Med henholdsvis tretten og elleve lufthavner har Nordland og Finnmark desidert flest lufthavner av fylkene, men de utgjør likevel de to fylkene utenom Svalbard med dårligst luftfartdekning. På den andre siden av skalaen står to av fylkene med best luftfartsdekning; Oslo og Buskerud; uten lufthavner innenfor Menon Business Economics 3 RAPPORT

5 fylkesgrensene. Dette tilsynelatende misforholdet skyldes primært to forhold; lsen på lufthavnene og de geografiske avstandene. Mens Nordland og Finnmark preges av mange små lufthavner og store avstander, ligger Oslo og befolkningstyngdepunktet i Buskerud bare «et steinkast» unna, Moss lufthavn, Rygge og. Like fullt er det store forskjeller innad i fylkene, særlig blant de med stor geografisk utstrekning. I Buskerud har Ringerike høyest med 83,38 poeng, mens Gol kun scorer 51,90 poeng. I Finnmark scorer Alta 52,50 poeng, mens Måsøy bare har 36,50 poeng. Gol og Måsøy er typiske representanter for to grupper utkantkommuner som oftest har lav ; fjellkommunene i dalsøkkene i Sør-Norge og øyene utenfor Norskekysten uten lufthavn. Ikke-kystnære områder i Nord-Norge som Indre Helgeland og Finnmarksvidda har særlig lav luftfartsdekning. Heller ikke områder med flere lokale lufthavner, men uten lufthavner, scorer videre høyt. Dette gjelder blant annet Sogn og Fjordane, Ytre Helgeland, Lofoten, Vesterålen og Finnmarkskysten. Kommuner med høy utenfor sentrale strøk ligger gjerne tett på en eller flere lufthavner. Norges luftfartsdekning på kommunenivå er illustrert i Figur 2 under. Figur 2 Norgeskart med angivelse av indeks for luftfartsdekning 1 Kommunen i Norge med best luftfartsdekning er ikke overraskende Ullensaker i Akershus; vertskommunen for ; med hele 97,30 poeng. Ti andre kommuner rundt Gardermoen scorer også over nitti poeng. Utenom Østlandet har Sola i Rogaland; som rommer ; best luftfartsdekning med 83,19 poeng. Landets laveste luftfartsdekning finner vi i øykommunen Træna utenfor Helgelandskysten i Nordland med kun 22,49 poeng. Bortsett fra Ny-Ålesund med 23,25 poeng (som ikke premieres direkte for å ha en privat ikke-rutebasert flyplass) er det ingen andre kommuner med score under 30. Den laveste scoren på Østlandet er 41,48 i Sjåk, innerst i Ottadalen i Oppland. I Tabell 1 har vi listet opp kommunene med høyest og lavest geografisk innen hver landsdel. 1 På Svalbard hører Longyearbyen til gruppen 40 til 50 og Ny-Ålesund til gruppen under 40. Menon Business Economics 4 RAPPORT

6 Tabell 1 Kommunene med høyest og lavest geografisk innen hver landsdel HØYEST INDEKS Landsdel Kommune Fylke Østlandet Ullensaker Akershus 97,30 Sørlandet Kristiansand Vest-Agder 72,37 Vestlandet Sola Rogaland 83,19 Midt-Norge Stjørdal Nord-Trøndelag 82,69 Nord-Norge Bodø Nordland 66,32 Svalbard Longyearbyen Svalbard 49,48 LAVEST INDEKS Kommune Fylke Sjåk Oppland 41,18 Bykle Aust-Agder 43,70 Luster Sogn og Fjordane 44,95 Leka Nord-Trøndelag 38,15 Træna Nordland 22,49 Ny-Ålesund Svalbard 23, Norske lufthavners nedslagsfelt poengscore for lufthavner forteller hvor stort nedslagsfelt norske lufthavner har med tanke på befolkningsgrunnlag og lufthavnenes lser. Poengscoren bygger videre på indeksen for luftfartsdekning og vektlegges etter befolkningsgrunnlag. Den er ikke et uttrykk ivaretakelse av distriktspolitiske mål eller tilstedeværelsen av transportsubstitutter; ei heller innkommende trafikk eller transitt-trafikk. Poengscorens metodikk blir gjort greie for i delkapittel 2.2, mens fullstendige lister over lufthavners poengscore er listet opp i kapittel 4. Norge har 52 lufthavner, hvorav 46 er drevet av og seks er drevet av andre aktører. Av s lufthavner er 29 lokale, ni regionale, fire nasjonale og en nasjonal hovedflyplass. Blant lufthavnene utenfor -systemet tilsvarer fire lokale lufthavner og to nasjonale lufthavner i -målestokk. Hele 30 lufthavner, altså vel halvparten, befinner seg i Nord-Norge, og alle disse drives av. Her er også avstandene mellom tett befolkede strøk og substituttene til lufttransport færrest. På Vestlandet er det lokalisert elleve -lufthavner og en ikke--lufthavn, mens det i Midt-Norge fins fire -lufthavner og en ikke--lufthavn. Seks lufthavner ligger på Østlandet, hvorav bare to er drevet av. De to siste lufthavnene befinner seg på Sørlandet og Svalbard. Bortsett fra Værøy helikopterhavn, ytterst i Lofoten, er alle lufthavnene med rutetrafikk i Norge flyplasser. er med sin kommersielle rute til Værøy Norges eneste kombinerte fly- og helikopterhavn, i den forstand at den har kommersiell trafikk med begge typer luftfartøyer. Seks -lufthavner og to ikke--lufthavner har militær aktivitet i tillegg til den sivile trafikken. utgjør nasjonal hovedlufthavn, mens, Stavanger lufthavn, Sola og klassifiseres som store lufthavner. s fire nasjonale lufthavner er Kristiansand lufthavn Flesland, Tromsø lufthavn, Langnes, og. Alle disse lufthavnene befinner seg i nærheten av de største og noen av de neststørste byene. De største ikke-lufthavnene; og Moss lufthavn, Rygge; er av tilsvarende lse som s nasjonale lufthavner. De fanger opp av trafikkpotensialet som går ut over kapasitet eller befinner seg like sør for hovedstaden. Fem av ni regionale -lufthavner og 20 av 29 lokale lufthavner ligger i Nord-Norge, mens ingen av de lokale ikke- lufthavnene gjør det. De regionale lufthavnene befinner seg typisk i mellomstore byer og i perifere områder med få lokale lufthavner. Videre er de lokale -lufthavnene primært lokalisert i perifere strøk med få andre alternativer innen samferdsel. Når det gjelder de lokale ikke--lufthavnene, ligger disse i regioner hvor ikke valgt å satse, men hvor lokalsamfunnene likevel har ønsket å ha en lufthavn. Disse regionene har gjerne har befolkning og flere samferdselssubstitutter enn s lokale lufthavner. Vi har illustrert fordelingen av lufthavner i Figur 3 under. Menon Business Economics 5 RAPPORT

7 Figur 3 Norgeskart over norske lufthavner med angivelse av lse og sivil operatør 2 poengscore for lufthavner viser at det er Norges nasjonale hovedlufthavn,, som står for den høyeste poengscoren med poeng. Dette er ikke overraskende i og med at det dreier seg om den dominerende lufthavnen på Østlandet, hvor om lag halvparten av Norges befolkning bor. Deretter følger de store lufthavnene med poeng, hvilket tilsvarer et gjennomsnitt på i gjennomsnitt, og de nasjonale med poeng, hvilket tilsvarer et gjennomsnitt på poeng. Med en poengscore på tar de lokale lufthavnene med mer poeng enn de regionale lufthavnene, som til sammen scorer poeng. De regionale lufthavnene scorer 400 poeng i gjennomsnitt, mens de lokale lufthavnene er 152 poeng i gjennomsnitt. Sammenlikner vi -lufthavnene med ikke--lufthavnene av samme lsesorden scorer ikke--lufthavnene generelt høyere. For de nasjonale lufthavnene er snittscoren poeng for -lufthavnene, mot poeng for de nasjonale ikke--lufthavnene, mens de lokale lufthavnene i gjennomsnitt scorer 118 poeng, mot 397 poeng for de lokale ikke--lufthavnene. Poengscoren for lufthavnenes nedslagsfelt tar utgangspunkt i at det for hver lufthavnlse svarer et lufthavnfartsbehov. En lufthavn kan tilfredsstille alle behov av tilsvarende lsesorden eller lavere. Poengscoren viser at de nasjonale lufthavnene, tett etterfulgt av den nasjonale hovedlufthavnen, er viktigst for ivaretakelsen av det vi beregner som det lokale luftfartsbehovet. De nasjonale lufthavnene er også sentrale for tilfredsstillelsen av de regionale og nasjonale luftfartsbehovene, mens den nasjonale hovedlufthavnen er viktigst for stor dekkingen av behovet for en stor lufthavn. Den vil naturligvis også være den eneste lufthavnen som scorer for å være nasjonal hovedlufthavn. De lokale og regionale lufthavnene har mindre nedslagsfelt, noe som gir utslag i lavere score. Dette er neppe videre overraskende, i og med at de befinner seg i lavt befolkede områder. Ved tolkning av tallmaterialet er det er viktig å huske på at poengscorene er befolkningsvektet og ikke sier noe om ivaretakelsen av distriktspolitiske hensyn. poengscore for lufthavners nedslagsfelt fordelt på lufthavnkategorier og dekking av luftfartfunksjonene er illustrert i Figur 4 under. 2 I tillegg til lufthavnene markert på kartet utgjør Svalbard lufthavn, Longyear en regional lufthavn i regi av på Svalbard. Menon Business Economics 6 RAPPORT

8 Figur 4 poengscore for lufthavners nedslagsfelt fordelt på lufthavnkategorier og luftfartfunksjoner Lufthavnene tilhørende Norges fire største byer topper listen over lufthavnene med størst nedslagsfelt. Oslo lufthavn, Gardermoen er som vi har vært inne på suveren med poeng. Nedslagsfeltet til de tre store lufthavnene er omtrent like store, fra vel poeng for og Trondheim lufthavn, Værnes til nærmere poeng for. Deretter følger og Moss, lufthavn Rygge. Begge de to nasjonale ikke--lufthavnene scorer godt over poeng og er klart enn de nasjonale -lufthavnene. Med en poengscore på har vesentlig nedslagsfelt enn de andre nasjonale -lufthavnene. Neste lufthavn på listen er med poeng. Den regionale lufthavnen har omtrent samme poengscore som Tromsø lufthavn, Langnes og med litt over poeng og holder akkurat utenfor topp ti-listen. Dette er kanskje uventet for noen, men blir mer forståelig om man tar inn i betraktningen at det bor omtrent like mange i Rogaland og Hordaland hver for seg, som det bor i Nord-Norge som helhet. Dessuten er avstandene mellom tettsteder relativt mindre på Sør-Vestlandet enn i Nord-Norge. Det bør likevel presiseres at ligger i et område med flere substitutter innen samferdsel, og at den ikke har tilsvarende transitt-trafikk, innkommende trafikk og anbudsrute-trafikk, som de to nasjonale nordnorske lufthavnene. Topp ti-listen over lufthavner med størst nedslagsfelt er gjengitt i Tabell 2 nedenfor. Tabell 2 Topp-ti-liste over lufthavnene med størst poengscore for nedslagsfelt i Norge Nummer Lufthavn Lufthavnkategori Kommune Fylke poengscore for Lufthavner Moss lufthavn, Rygge Tromsø lufthavn, Langnes Nasjonal hovedlufthavn Stor lufthavn Stor lufthavn Stor lufthavn Nasjonal lufthavn Nasjonal lufthavn Nasjonal lufthavn Nasjonal lufthavn Nasjonal lufthavn Regional lufthavn Ullensaker Bergen Sola Stjørdal Rygge Stokke Kristiansand Giske Tromsø Karmøy Akershus Hordaland Rogaland Nord-Trøndelag Østfold Vestfold Vest-Agder Møre og Romsdal Troms Rogaland Menon Business Economics 7 RAPPORT

9 Etter har best luftfartsdekning blant de regionale lufthavnene med 639 poeng. Nedslagsfeltet til de regionale lufthavnene blir deretter gradvis dårligere etter hvert som man beveger seg nordover i landet. Blant de regionale lufthavnene scorer Lakselv lufthavn, Banak og Svalbard Lufthavn, Longyear suverent lavest med henholdsvis 75 og 17 poeng. Lufthavnen med desidert størst nedslagsfelt av de lokale lufthavnene er Skien lufthavn, Geiteryggen med 875 poeng. Skien lufthavn, Geiteryggen drives utenfor -systemet. Den høye poengscoren skyldes først og fremst at lufthavnen befinner seg i et tett befolket område. Av de lokale -lufthavnene scorer Fargernes lufthavn, Leirin høyest med en indeks på 596 poeng. Dette skyldes at lufthavnen ligger midt inne i Sør-Norge, uten andre lufthavner i nærheten. Forklaringen på at Skien lufthavn, Geiteryggen og likevel ikke har spesielt høye trafikktall, er de mange substituttene innen samferdsel i disse lufthavnenes nærområder. I tillegg spiller den s anbudsordning og asymmetrisk subsidieringen av lokale lufthavner inn. Ellers scorer de lokale lufthavnene på Nord-Vestlandet jevnt over relativt høyt i forhold til de lokale lufthavnene i Troms og Finnmark, mens det er stor spredning i poengscoren blant de lokale lufthavnene i Nord- Trøndelag og Nordland. Utenfor Østlandet scorer Namsos lufthavn høyest blant de lokale lufthavnen med 309 poeng. Ørland hovedflystasjon har lavest poengscore av ikke- lufthavnene med 165 poeng. Nedslagsfeltet til lufthavnens sivile del er med det av samme lsesorden som for de andre lokale lufthavnene i Midt-Norge. Lavest lufthavnscore i Norge finner vi på Værøy helikopterhavn og Røst lufthavn i utkanten av Lofoten, som scorer henholdsvis fem og fire poeng. De to lufthavnenes nedslagsfelt går ikke ut over Værøys vel 750 innbyggere og Røst kommunes vel 600 innbyggere, som til gjengjeld er ganske avhengig av lufttransport for raskt å kunne ta seg fra øyene hvor de bor til andre deler av landet. Menon Business Economics 8 RAPPORT

10 2. Metode I dette kapittelet gjør vi greie for hvordan luftfartsparametere er utregnet, så vel som de bakenforliggende betraktningene. Vi redegjør først for indeks for luftfartsdekning i delkapittel 2.1, før vi vender blikket mot Menon poengscore for lufthavners nedslagsfelt i delkapittel Redegjørelse for lufthavnindeks forteller hvor god sivil luftfartdekning et gitt område i Norge har. Indeksen er en slags infrastruktur- og sentralitetsindikator, som kan benyttes som inndata i evaluering av infrastrukturinvesteringer innen samferdsel og økonomiske modeller med regionalt fokus. Ved evaluering av investeringer i samferdsel kan man kjøre sensitivitetsanalyse for nedbygging, oppbygging, flytting eller erstatninger av lufthavner. I regionale økonomiske modeller kan indeksen fungere som et mål for evne til å tiltrekke seg økonomisk aktivitet og som et mål for transportkostnader. I det følgende vil vi redegjøre for metodikken bak indeksen med basis i luftartskategoriene og vektlegging av avstander: Lufthavnkategorier: Ved utregning av denne indeksen skiller vi mellom fem ulike lufthavnkategorier med basis i s lsesklassifikasjon; fra minst til størst dreier det seg om lokale lufthavner, regionale lufthavner, nasjonale lufthavner, store lufthavner og nasjonal hovedlufthavn. Hvilken kategori en lufthavn er plassert i forteller noe om trafikktilbudet og satsningsnivået for vedkommende lufthavn. Bakgrunnen for å ta utgangspunktet i s inndeling er et ønske om en oversiktlig, gjennomtenkt og intersubjektiv klassifisering, som i mindre grad er sensitiv for midlertidige svingninger i trafikktall. Inndelingen ivaretar disse hensynene godt, selv om det åpenbart også eksisterer en del variasjon i lse på lufthavnene innad i hver kategori. Av s 46 lufthavner har en status som nasjonal hovedlufthavn, tre som store lufthavner, fire som nasjonale lufthavner, ni som regionale lufthavner og 29 som lokale lufthavner. I tillegg til s lufthavner har vi inkludert de seks ikke--lufthavnene i Norge som driver sivil rute-basert luftfart. Ut i fra ikke--lufthavnenes trafikktall og rutetilbud har vi kategorisert Moss lufthavn, Rygge og som nasjonale lufthavner, mens Notodden flyplass, Skien lufthavn, Geiteryggen, Stord lufthavn og Ørland hovedflystasjon er kategorisert som lokale lufthavner. Fly- og helikopterplasser som utelukkende foretar private oppdragsflygninger, tilhører klubber, Luftforsvaret eller Helse-Norge, eller står for andre private og offentlige ikke-rutebaserte flygninger, er holdt utenfor analysen. Disse fly- og helikopterplassene har jevnt over mindre betydning for siviltrafikkens fremkommelighet i Norge, og inkludering av dem i indeksutregningene ville gitt et misvisende bilde av hvor god luftfartsdekningen i deres nærliggende områder er. Avstander: I beregningene av for en gitt kommune tar vi i bruk avstandene mellom kommunesenteret og de nærmeste lufthavnene som oppfyller for hver av de fem lufthavnfunksjonene; det vil si den lokale lufthavnfunksjonen, den regionale lufthavnfunksjonen, den nasjonale lufthavnfunksjonen, stor lufthavnfunksjonen og nasjonal hovedlufthavnfunksjonen. Avstandene fra kommunesentre og lufthavner er hentet ut fra avstandsberegningene til Gule Sider. Vi har valgt å benytte raskeste reisevei fremfor korteste reisevei, idet dette er veien som normalt brukes. Tilsvarende er reiseavstand preferert over reisetid som avstandsmål, fordi målet er mer robust over tid. I tilfeller der ferger trafikker kjøreruten har vi omregnet et minutt tid på ferge til en kilometer. Ventetid er ikke inkludert eksplisitt. Innad på Svalbard foregår trafikken ved ikke-rutebaserte flygninger. Her regnes reiseavstanden som den dobbelte av luftlinjen. Menon Business Economics 9 RAPPORT

11 Maksimal reiseavstand mellom kommunesenter og lufthavn for å ha noe som helst innflytelse på luftfartsdekningen er satt lik 400 kilometer. Etter hvert som avstanden reduseres, tilskrives lufthavnene lineært mer vekt. Istedenfor å tillegge den nest nærmeste lokallufthavnen betydning, har vi valgt å vektlegge den lokale lufthavnfunksjonen relativt mye, ut i fra en betraktning om at ulike lokale lufthavner primært oppfyller det samme behovet. Generelt reflekterer en kommunes avstand til nærmeste lufthavn for en gitt lufthavnfunksjon i hvilken grad det respektive behovet er dekket. Kommunene vil ikke premieres ytterligere for de nest nærmeste lufthavnene for hvert behov. Den lokale lufthavnfunksjonen vektlegges en tredel og de andre lufthavnfunksjonene vektlegges en seksdel. En lufthavn kan oppfylle alle lufthavnfunksjonene på eget og lavere lsesnivåer. Målet skaleres til slutt, slik at vi oppnår en indeks fra 1 til 100. Matematisk tilsvarer dette at geografiske for kommune i, mgli i, er gitt ved: K(i)=5 K(i)=5 (1) mgli i = k(i)=1 s mgli v k(i) min(a a i,k(i), bf i,k(i), 0), hvor k(i)=1 v k(i) = 1 for alle i der k(i) = 1,2,3,4,5 henviser til lufthavnene som dekker hvert av kommune i sine lufthavnbehov i stigende lsesorden, s mgli er en skaleringsfaktor for å sikre at indeksen går fra 1 til 100, v k(i) er vektingen for lufthavnbehov k innen kommune i, A er maksimal reiseavstand målt i kilometer for å ha betydning, a ik er reiseavstanden på land mellom kommune i og lufthavn k(i) målt i kilometer, b er omregningskoeffisienten mellom tid på ferge og reiseavstand målt i kilometer per minutt, og f i,k(i) er tiden på ferge mellom kommune i og lufthavn k(i) målt i minutter. Vår parameterfastsettelse tilsvarer A = 400, b = 1, v 1(i) = 1 3 og v 2(i) = v 3(i) = v 4(i) = v 5(i) = 1 6 og s mgli = 1 4. Setter vi inn for disse verdiene i likning (1), blir en: (2) mgli i = min(400 a i,1(i) f i,1(i),0) 12 min(400 a i,4(i) f i,4(i),0) 24 + min(400 a i,2(i) f i,2(i),0) 24 + min(400 a i,5(i) f i,5(i),0) 24 + min(400 a i,3(i) f i,3(i),0) + 24 Ved aggregering fra likning (2) opp til høyere geografiske nivåer vektes de ene etter folketallene fra den siste nasjonale folketellingen, som fant sted i Med andre ord vektlegger vi kommunene etter befolkningslse når vi regner ut ene for fylkene, landsdelene og hele landet. Matematisk blir dermed den geografiske en for region I, MGLI j : (3) MGLI I = N(I) i=1 mgli i bef i N(j) bef i=1 i hvor bef i er befolkningslsen i kommune i og N(I) er antall kommuner i region I Redegjørelse for poengscore for lufthavners nedslagsfelt poengscore for lufthavner angir hvor stort nedslagsfelt hver enkelte lufthavn har. Poengscoren for lufthavner bygger videre på indeksen for luftfartsdekning og tar hensyn til befolkningsgrunnlaget. Mer konkret summer den opp alle bidrag til den geografiske indeksen, der hver enkelte kommune vektlegges etter nasjonal befolkningsandel og skaleres ned med en faktor på Poengscoren fokuserer utelukkende på lufthavnenes nedslagsfelt i Norge, hvilket innebærer at kommuner utenfor Norge er ekskludert. Matematisk er poengscoren for lufthavn j, pl j : Menon Business Economics 10 RAPPORT

12 N K(i)=5 (4) pl j = i=1 k(i)=1 d j(i,k(i)) s mgliv k(i) min(a a i,k(i) f i,k(i),0)bef i s mlil A N i=1 bef i K(i)=5, hvor k(i)=1 v k(i) = 1 for alle i hvor d j(i,k(i)) er en dummy, som er en, hvis lufthavn j dekker luftfartbehov k(i) for kommune i, og null ellers, N er antall kommuner i Norge i tillegg til Longyearbyen og Ny-Ålesund, og s mlil er skaleringsfaktoren for poengscoren. I 2013 er N = 430, og vi har allerede satt s mlil = Dersom vi setter inn for parameterverdiene i likning (4), får vi: (5) pl j = N i=1 bef i 430 i=1 (2d j(i,1(i)) min(400 a i,1(i) f i,1(i), 0) + d j(i,2(i)) min(400 a i,2(i) f i,2(i), 0) + d j(i,2(i)) min(400 a i,3(i) f i,3(i), 0) + d j(i,3(i)) min(400 a i,4(i) f i,4(i), 0) + d j(i,4(i)) min(400 a i,5(i) f i,5(i), 0)) I noen sammenhenger vil vi være ute etter å se på høyere aggregeringsnivåer enn likning (5), som for eksempel en lufthavnkategori eller en sivil operatør. I så fall aggregerer vi bare opp lufthavnene som inngår i gruppen. Poengscoren for gruppering av lufthavner J, PL J(j), er gitt ved: M(J) (6) PL J(j) = j=1 pl j hvor j = 1,, M(J) er lufthavnene som inngår i gruppe J. Variasjon i sammenhengen mellom poengscore og trafikktall skyldes at andre forhold enn lufthavnenes nedslagsfelt påvirker trafikken. Vurderingen av en gitt lufthavns nedslagsfelt tar utgangspunkt i befolkningsgrunnlaget i nærområdene og er uavhengig av mellomlandingstrafikk eller tilstrømmende reisende. Trafikktalene vil være høyere ved transitt-trafikk og ved lufthavner med mange tilstrømmende turister eller yrkesreisende. For et gitt befolkningsnivå kan lav indeks indikere mindre kapasitet til transitt-trafikk og innkommende reisende. Videre vil lufthavner med lavt nedslagsfelt i mange tilfeller opprettholdes som følge av distriktspolitiske motiver. Ivaretakelsen av distriktspolitiske målsetninger gjennom støtte- og avgiftsordninger for lufthavnene inngår ikke i indeksen; ei heller kostnadene eller overføringsvirkninger mellom lufthavnene som følger med iverksettelsen av denne formen for distriktspolitikk. Hvor høy tettheten av lufthavner det er i et område og hvor høye trafikktallene for en lufthavn er, vil også avhenge av lokale avstander til tett befolkede områder i Norge og hvilke substitutter innen samferdsel som fins lokalt. For to lufthavner med samme poengscore må vi forvente at trafikktallene er vesentlig høyere for den med færrest transportsubstitutter og størst reiseavstander til sentrale områder i Norge. Lufthavner i nærheten av grensen til Sverige, Finland og i noe mindre grad Russland kan det også tiltrekke trafikk fra nabolandene, hvilket ikke er innregnet i disse lufthavnenes poengscore. Dessuten vil økonomiske og kulturelle forhold påvirke lokale reisemønstre. Poengscoren tar ikke stilling til slike forhold, men disse kan diskuteres i sammenheng med luftfartsparametere ved vurdering av mønstre og tiltak innenfor lokal samferdsel. Menon Business Economics 11 RAPPORT

13 3. indeks for geografisk luftfartsdekning I dette kapittelet lister vi opp geografiske er for hele landet, landsdeler, fylkene og kommuner. Indeksen beskriver hvor god luftfartsdekningen er i et gitt område. Vi har også angitt nærmeste lufthavn for hver lufthavnkategori fordelt over hele landet og landsdeler Hele landet Tabell 3 for landsdelen hele landet i 2013 med angivelse av lufthavner Fylkesnummer Fylkesnavn Lokale lufthavner Regionale lufthavner Nasjonale lufthavner Store lufthavner Nasjonale hovedflyplass 0 Hele Norge 29, 4 ikke- 9 2, 2 ikke ,03 A B Østlandet Sørlandet 1, 2 ikke- 2 ikke ,44 66,97 C D E F Vestlandet Midt-Norge Nord-Norge Svalbard 5, 1 ikke- 3, 1 ikke ,10 71,33 52,20 48,95 Menon Business Economics 12 RAPPORT

14 3.2. fordelt over landsdeler og fylker Østlandet Tabell 4 for Østlandet i 2013 med angivelse av lufthavnene for hver lufthavnkategori i hvert fylke Sørlandet Tabell 5 for Sørlandet i 2013 med angivelse av lufthavnene for hver lufthavnkategori i hvert fylke Fylkesnummer Fylkesnavn Lokale lufthavner Regionale lufthavner Nasjonale lufthavner Store lufthavner Nasjonale hovedflyplass A Østlandet 1 og 2 ikke- 2 ikke- 1 82, Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Notodden flyplass Skien lufthavn, Geiteryggen Moss lufthavn, Rygge 84,13 87,84 87,75 74,15 70,52 76,13 82,49 74,80 Fylkesnummer Fylkesnavn Lokale lufthavner Regionale lufthavner Nasjonale lufthavner Store lufthavner Nasjonale hovedflyplass B Sørlandet 1 66, Aust-Agder Vest-Agder 64,57 68,49 Menon Business Economics 13 RAPPORT

15 Vestlandet Tabell 6 for landsdelen Vestlandet i 2013 med angivelse av lufthavnene for hver lufthavnkategori i hvert fylke 11 Rogaland 77, Hordaland Sogn og Fjordane Stord lufthavn Florø lufthavn Førde lufthavn, Bringeland Sandane lufthavn, Anda Sogndal lufthavn, Haukåsen 76,11 54,06 15 Møre og Romsdal Ørsta/Volda lufthavn, Hovden 62, Midt-Norge Tabell 7 for landsdelen Midt-Norge i 2013 med angivelse av lufthavnene for hver lufthavnkategori i hvert fylke Fylkesnummer Fylkesnavn Lokale lufthavner Regionale lufthavner Nasjonale lufthavner Store lufthavner Nasjonale hovedflyplass C Vestlandet 6 og 1 ikke ,10 Fylkesnummer Fylkesnavn Lokale lufthavner Regionale lufthavner Nasjonale lufthavner Store lufthavner Nasjonale hovedflyplass D Midt-Norge 3 og 1 ikke- 1 71, Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Røros lufthavn Ørland hovedflystasjon Namsos lufthavn Rørvik lufthavn, Ryum 72,81 67,85 Menon Business Economics 14 RAPPORT

16 Nord-Norge Tabell 8 for landsdelen Nord-Norge i 2013 med angivelse av lufthavner Fylkesnummer Fylkesnavn Lokale lufthavner Regionale lufthavner Nasjonale lufthavner Store lufthavner Nasjonale hovedflyplass E Nord-Norge , Nordland Troms Finnmark Brønnøysund lufthavn, Brønnøy Sandnessjøen lufthavn, Stokka Mo i Rana lufthavn, Røssvoll Mosjøen lufthavn, Kjærstad Røst lufthavn Værøy helikopterplass Leknes lufthavn Svolvær lufthavn, Helle Stokmarknes lufthavn, Skagen Narvik lufthavn, Framnes Andøya lufthavn, Andenes Sørkjosen lufthavn Hasvik lufthavn Hammerfest lufthavn Honningsvåg lufthavn, Valan Mehamn lufthavn Berlevåg lufthavn Båtsfjord lufthavn Vadsø lufthavn Vardø lufthavn, Svartnes Harstad/Narvik Lufthavn, Alta lufthavn Lakselv lufthavn, Banak Kirkenes lufthavn, Høybuktmoen Bodø Lufthavn 49,90 58,61 45,66 Menon Business Economics 15 RAPPORT

17 Svalbard Tabell 9 for landsdelen Svalbard i 2013 med angivelse av lufthavnene for hver lufthavnkategori i hvert fylke Fylkesnummer Fylkesnavn Lokale lufthavner Regionale lufthavner Nasjonale lufthavner Store lufthavner Nasjonale hovedflyplass F Svalbard 1 48,95 21 Svalbard Svalbard Lufthavn, Longyearbyen 48,95 Menon Business Economics 16 RAPPORT

18 3.3. fordelt over fylker og kommuner Østfold Tabell 10 for Østfold i 2013 med angivelse av de nærmeste lufthavnene for hver lufthavnkategori Kommunenavn Lokal lufthavn eller Regional lufthavn eller Nasjonale lufthavn eller Store lufthavn eller Nasjonal hovedflyplass Kommunenenummer 1 Østfold Moss lufthavn, Rygge Moss lufthavn, Rygge Moss lufthavn, Rygge 84, Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler Hobøl 77,34 89,36 84,25 84,40 77,15 75,17 76,86 78,83 82,17 84,70 83,26 81,98 84,32 81,19 88,52 90,38 87,73 86,73 Menon Business Economics 17 RAPPORT

19 Akershus Tabell 11 for Akershus i 2013 med angivelse av de nærmeste lufthavnene for hver lufthavnkategori Kommunenavn Lokal lufthavn eller Regional lufthavn eller Nasjonale lufthavn eller Store lufthavn eller Nasjonal hovedflyplass Kommunenenummer 2 Akershus Moss lufthavn, Rygge Moss lufthavn, Rygge Moss lufthavn, Rygge 87, Vestby Ski Ås Frogn Nesodden Oppegård Bærum Asker Aurskog-Høland Sørum Fet Rælingen Enebakk Lørenskog Skedsmo Nittedal Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal 88,08 85,91 86,80 86,14 82,03 86,41 84,25 82,23 85,55 91,88 90,08 90,88 85,13 90,38 91,43 89,53 94,25 97,30 91,08 91,45 96,90 89,70 Menon Business Economics 18 RAPPORT

20 Oslo Tabell 12 for Oslo i 2013 med angivelse av de nærmeste lufthavnene for hver lufthavnkategori Kommunenenummer Regional lufthavn eller Nasjonale lufthavn eller Kommunenavn Lokal lufthavn eller Store lufthavn eller Nasjonal hovedflyplass 3 Oslo 87, Oslo 87,75 Menon Business Economics 19 RAPPORT

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00 Kvinner Menn Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum Agder Svømmekrets 34 187 83 10 93 407 41 179 65 12 89 386 793 Arendal SK 20 100 50 10 60 240 20 100 50 10 60 240 480 Farsund Svømmeklubb

Læs mere

Askøy HSL c/o Karlsen Turvogn Slettebrekkdalen 3 5303 Follese Kontaktperson: Jan Petter Karlsen Tlf: 92 28 20 96 E-post: post@karlsenturvogn.

Askøy HSL c/o Karlsen Turvogn Slettebrekkdalen 3 5303 Follese Kontaktperson: Jan Petter Karlsen Tlf: 92 28 20 96 E-post: post@karlsenturvogn. Alta HSL- Fleridretter Postboks 1339 9505 Alta NO-9513 Alta Kontaktperson: Lill Oddny Kvivesen Tlf: 78 43 46 02/ 957 34 111 anbri-e@online.no http://idrett.speaker.no/organisation.asp?id=60101 Alta IF

Læs mere

DANSK-NORSK KOMMUNESAMARBEJDE I EN NY TID

DANSK-NORSK KOMMUNESAMARBEJDE I EN NY TID DANSK-NORSK KOMMUNESAMARBEJDE I EN NY TID PETER FJERRING DEBATOPLÆG Dansk-norsk kommunesamarbejde i en ny tid Debatoplæg Maj 2012 Skrevet og udgivet af: Peter Fjerring Frederik VI s Allé 6, 1. th. DK-2000

Læs mere

KAMPANJE. Botneskilt as totalleverandør av skilt og trafikksikring.

KAMPANJE. Botneskilt as totalleverandør av skilt og trafikksikring. Botneskilt as totalleverandør av skilt og trafikksikring. Kampanjen varer fra uke 9-15. Forbehold om trykkfeil og utsolgt. Alle priser i samarbeid med våre leverandører. Bentsrudveien 19, 3080 Holmestrand

Læs mere

SEILINGSPLAN FOR M/K FOLKVANG TIL BREST LØRDAG 26. MAI TIL LØRDAG 11. AUGUST - 2012

SEILINGSPLAN FOR M/K FOLKVANG TIL BREST LØRDAG 26. MAI TIL LØRDAG 11. AUGUST - 2012 SEILINGSPLAN FOR M/K FOLKVANG TIL BREST LØRDAG 26. MAI TIL LØRDAG 11. AUGUST - 2012 Seilingsplanen er utarbeidet med gode marginer som bør gi muligheter for å seile mest mulig på dagtid og tilbringe de

Læs mere

På vej mod himlen 86 Camping-Fritid 5/2005

På vej mod himlen 86 Camping-Fritid 5/2005 På vej mod himlen 86 Camping-Fritid 5/2005 Her er sjovere end på Nordkapp Himlen over Lofoten og Vesterålen er høj, og midnatssolen kan ligefrem stikke i øjnene. Det oplevede Karen Ellegaard,da hun besøgte

Læs mere

ADRESSE BY. S Jonsgeisla 95 IS - 113 Reykjavik. Alfa Smådyrklinikken S Vestregate 16 N - 3919 Porsgrunn 2010-12-14

ADRESSE BY. S Jonsgeisla 95 IS - 113 Reykjavik. Alfa Smådyrklinikken S Vestregate 16 N - 3919 Porsgrunn 2010-12-14 Liste over skolegodkendte praktiksteder i Norden. Praktikpladser uden for Danmark, som opfylder de kriterier, som er gældende for danske uddannelsessteder (opdateret 7. november 2013) PRAKTIKTED mådyr

Læs mere

Mandag29/12 Marsipanløpet Toten Toten-Troll alle Onsdag Nyttårsløpet Moss Moss OK alle

Mandag29/12 Marsipanløpet Toten Toten-Troll alle Onsdag Nyttårsløpet Moss Moss OK alle GRUE IL, O-GRUPPA AKTIVITETER OG LØP 2008/2009 Dag/ dato Kart / Løp hvor Arrangør Løyper Mandag 1/12 o-trening Grinder skole 17.30-20 Kjell Magne Langtur-innetr. Torsdag 4/12 o-trening Grinder skole 17.30-20

Læs mere

Gruppepsykoterapeuter i Norge

Gruppepsykoterapeuter i Norge Gruppepsykoterapeuter i Norge Dette er en liste over privatpraktiserende terapeuter som er medlemmer i Norsk Gruppepsykoterapeutisk Forening (NGPF). De fleste har 3- eller 5-årig isk etterutdanning, og

Læs mere

Hvor mange er sikret parkeringsplads ved arbejdet i vore store byer?

Hvor mange er sikret parkeringsplads ved arbejdet i vore store byer? NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk noahtrafik@noah.d København den 13. marts 2012 Til Folketingets Transportudvalg og Skatte- og afgiftsudvalg Danske bilister sparer årlig

Læs mere

EN KRØNIKE. Fra år 1940 til år 1959. Thorbjørn. familierne. Margrethe og Mathias Berg, Sandefjord og Louise og Odmund Larsen, Sand pr.

EN KRØNIKE. Fra år 1940 til år 1959. Thorbjørn. familierne. Margrethe og Mathias Berg, Sandefjord og Louise og Odmund Larsen, Sand pr. EN KRØNIKE Fra år 1940 til år 1959 Thorbjørn og familierne Margrethe og Mathias Berg, Sandefjord og Louise og Odmund Larsen, Sand pr. Berger ( Bergen 1943 ) Far Thomas Thorbjørn Mor Asta 2 Forord Skæbnen

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0206 Klageren: XX på vegne YY 0590 Oslo, Norge. Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører:

Læs mere

BOCCIA. Lørdag 30.5 kl 11.00 RUNDE 1

BOCCIA. Lørdag 30.5 kl 11.00 RUNDE 1 Lørdag 30.5 kl 11.00 RUNDE 1 1 Tønsberg Fil 2 KL 4 Moss 3 KL 4 2 Helios 1 KL 4 Kjelsås 1 KL 4 3 Daugulu 1 KL 4 Bøler 1 kl 4 4 Bøler 2 KL 4 Fredriksborgveien 1 KL 4 5 Lesja 1 KL 4 Ås-Delta 1 KL 4 6 Futt

Læs mere

Som en af Europas største udviklere, producenter og markedsførere af kontormøbler, tilbyder EFG et komplet sortiment af møbelsystemer og produkter

Som en af Europas største udviklere, producenter og markedsførere af kontormøbler, tilbyder EFG et komplet sortiment af møbelsystemer og produkter EFG og miljøet 2 EFG og miljøet Som en af Europas største udviklere, producenter og markedsførere af kontormøbler, tilbyder EFG et komplet sortiment af møbelsystemer og produkter til indretning af kontorer

Læs mere

NORGESKYST. Med fly fra enten København, Billund eller Aalborg. Hurtigruten tilbyder de flotteste rejser langs Norges kyst! KRYDSTOGTEKSPERTEN

NORGESKYST. Med fly fra enten København, Billund eller Aalborg. Hurtigruten tilbyder de flotteste rejser langs Norges kyst! KRYDSTOGTEKSPERTEN 2015 NORGESKYST Hurtigruten tilbyder de flotteste rejser langs Norges kyst! Med fly fra enten København, Billund eller Aalborg KRYDSTOGTEKSPERTEN Sommerrejser Med Hurtigrutens sommerrejser er du garanteret

Læs mere

Modtager(e): Akkrediteringsrådet. Det norske videregående uddannelsessystem 1

Modtager(e): Akkrediteringsrådet. Det norske videregående uddannelsessystem 1 Notat Modtager(e): Akkrediteringsrådet Det norske videregående uddannelsessystem 1 Rådssekretariatet Dette notat beskriver det norske system for videregående uddannelser. Notatet beskriver ikke det norske

Læs mere

NORGESKYST. Dansk repræsentant ombord! Superpriser med Hurtigruten på hele- og halve rundrejser!

NORGESKYST. Dansk repræsentant ombord! Superpriser med Hurtigruten på hele- og halve rundrejser! 2016 NORGESKYST Hurtigruten tilbyder de flotteste rejser langs Norges kyst! Dansk repræsentant ombord! Superpriser med Hurtigruten på hele- og halve rundrejser! KRYDSTOGTEKSPERTEN Sommerrejser Med Hurtigrutens

Læs mere

Level / Package Standard Business. Level 1 0 0 Level 2 4 4 Level 3 6 6 Level 4 8 9 Level 5 12 12. Parkerings operatør Takstgruppe Level

Level / Package Standard Business. Level 1 0 0 Level 2 4 4 Level 3 6 6 Level 4 8 9 Level 5 12 12. Parkerings operatør Takstgruppe Level Level / Package Standard Business inkl. mva. inkl. mva. Level 1 0 0 Level 2 4 4 Level 3 6 6 Level 4 8 9 Level 5 12 12 FIXED 9TH 9 9 Transaksjonsprisen rundes opp til nærmeste krone Parkerings operatør

Læs mere

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER TABELLER VEDKOMMENDE LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER for det kommunale skatteaar 93/4 (statsskatteaaret 9 2/ 3.) Utgit av RIKSSKATTESTYRET. KRISTIANIA. JOHANNES BJOIINSTADS BOKTRYKKERI. 95. indholdsfortegnelse.

Læs mere

FIXED 9TH 9 9 9 9 9. Parkerings operatør Takstgruppe Level

FIXED 9TH 9 9 9 9 9. Parkerings operatør Takstgruppe Level Level / Package Light Standard Premium Business Business Plus inkl. mva. inkl. mva. inkl. mva. inkl. mva. inkl. mva. Level 1 0 0 0 0 0 Level 2 5 4 3 4 2 Level 3 7 6 5 6 5 Level 4 11 9 8 10 8 Level 5 17

Læs mere

Gruppepsykoterapeuter i Norge

Gruppepsykoterapeuter i Norge Gruppepsykoterapeuter i Norge Dette er en liste over privatpraktiserende terapeuter som er medlemmer i Norsk Gruppepsykoterapeutisk Forening (NGPF). De fleste har 3- eller 5-årig gruppepsykoterapeutisk

Læs mere

Velkommen til Sommerstevnet. 28.juni 6.juli

Velkommen til Sommerstevnet. 28.juni 6.juli Velkommen til Sommerstevnet. 28.juni 6.juli Sommerstevnet 2014 Side 1 Rytterne har ordet! Sommerstevnet arrangeres den først uken i juli. Stevnet strekker seg over en periode på 9 dager. Uten frivillig

Læs mere

Handlingsplan for støy. Utvidelse av Trondheim Havn Orkanger Versjon 1 Dansk

Handlingsplan for støy. Utvidelse av Trondheim Havn Orkanger Versjon 1 Dansk Handlingsplan for støy Utvidelse av Trondheim Havn Orkanger Versjon 1 Dansk Notat Trondheim Havn UDVIDELSE AF TRONDHEIM HAVN ORKANGER Handlingsplan vedrørende støjforhold 8. oktober 2014 Projekt nr. 217657-01

Læs mere

Bestilling av uniformer: Slik går du frem:

Bestilling av uniformer: Slik går du frem: Bestilling av uniformer: Slik går du frem: Jeg gjør den delen av jobben som går mot Norges Røde Kors. Jeg bistår ikke med å finne rett størrelse. Jeg vedlikeholder en liste som viser hvem som har hvilke

Læs mere

Livsnerven langs kysten siden 1893 NORGE

Livsnerven langs kysten siden 1893 NORGE 2013 Livsnerven langs kysten siden 1893 NORGE 1893 AMBASSADOR Hurtigrutens fordelagtige medlemskab Trym Ivar Bergsmo 1893 Ambassadør programmet giver specialtilbud og fordele til gæster som har rejst ofte

Læs mere

Potentialet i mødemarkedet i Norge - Markedsoverblik

Potentialet i mødemarkedet i Norge - Markedsoverblik Potentialet i mødemarkedet i Norge - Markedsoverblik 1 Baggrund Formålet med denne rapport er at kortlægge, hvilke brancher VisitDenmark skal have fokus på i forhold til mødebooking på det norske marked.

Læs mere

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878.

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878. A. Nr. 6. OVERSIGT OVER TIENDEFONDE TS INDTÆGT HIR OG UDGIFTER AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA, I'llYKT I H. TONSBEIGS BOGTRYKKERi. 8. Register. General-Balance

Læs mere

VESTBY SENTRUM. Felles midtveismøte 20.10.2014 - Tegnestuen Vandkunsten

VESTBY SENTRUM. Felles midtveismøte 20.10.2014 - Tegnestuen Vandkunsten VESTBY SENTRUM Felles midtveismøte 20.10.2014 - Tegnestuen Vandkunsten Placering i regionen OSLO TOG 33 min E6 42 min VESTBY Afstand fra Oslo Fremtidig placering i regionen Holmenkollen 39 min med T-banen

Læs mere

Sammenfatning af rapporter over dendrokronologiske undersøgelser af tømmer fra bygninger i Vest-Agder fylkeskommune, Norge

Sammenfatning af rapporter over dendrokronologiske undersøgelser af tømmer fra bygninger i Vest-Agder fylkeskommune, Norge Sammenfatning af rapporter over dendrokronologiske undersøgelser af tømmer fra bygninger i Vest-Agder fylkeskommune, Norge Undersøgelser udført af Thomas Bartholin 2000-2010 Claudia Baittinger og Thomas

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Mandag den 9. november 2015 Dag 1: Ombordstigning i Bergen Vores rejse starter i Bergen. Når vi bevæger os mod nord, har

Læs mere

Nordisk kvalitetssikring av høyere utdanning

Nordisk kvalitetssikring av høyere utdanning ARBEIDSNOTAT 16/2006 Bjørn Stensaker og Trine Danø Nordisk kvalitetssikring av høyere utdanning Muligheter for gjensidig godkjenning og økt samarbeid? NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning

Læs mere

Samhandling og Tverrfaglig kommunikasjon

Samhandling og Tverrfaglig kommunikasjon Samhandling og Tverrfaglig kommunikasjon Opplegg om erfaringer fra Danmark Dere må oversætte.. 1 Dorte s bakgrunn Har arbejdet i 10 år inden for det kommunale område, med bl.a. Kommunesammenlægning, børn,

Læs mere

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 1. 1 15. jan. - 30. april 2014

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 1. 1 15. jan. - 30. april 2014 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 1. 1 15. jan. - 30. april 2014 Se, Herren lever! Salig morgenstund! Mørkets makter bever. Trygg er troens grunn. Jubelropet runger: Frelseren er her!

Læs mere

Tilbudspriser ved bestilling

Tilbudspriser ved bestilling Tilbudspriser ved bestilling i nettbutikk! PLastkasser for alle behov Øk effektiviteten med smarte løsninger www.b2b.lis.no Eurokasser Plastkasser tilpasset europaller i størrelse, slik at de utnytter

Læs mere

Nordisk kvalitetssikring av høyere utdanning Studie 2

Nordisk kvalitetssikring av høyere utdanning Studie 2 Nordisk kvalitetssikring av høyere utdanning Studie 2 Muligheter for gjensidig godkjenning og økt samarbeid Bjørn Stensaker og Trine Danø NIFU STEP TemaNord 2006:575 Nordisk kvalitetssikring av høyere

Læs mere

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS P. No. If. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS F OR 8 6S. AF GIVEN TIL MARINE- OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGØAF-DIREKTØREN. Ø^Ø^Ø CHRISTIANIA. TRYST I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKJiERI. 86. Indhold. Pag. Beretning

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

Eksportrådet og Væksthus Syddanmark - (v/steen Nymann Andersen, Eksportrådet & Væksthus Syddanmark)

Eksportrådet og Væksthus Syddanmark - (v/steen Nymann Andersen, Eksportrådet & Væksthus Syddanmark) Eksportrådet og Væksthus Syddanmark - Eksportforberedelse og kulturelle barrierer til Norge (v/steen Nymann Andersen, Eksportrådet & Væksthus Syddanmark) Hvad gør Eksportrådet? Eksportrådet bidrager til

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

Turistundersøgelsen 2014

Turistundersøgelsen 2014 + 0 IP. nr.: Int. nr.: Turistundersøgelsen 2014 Forretnings- / ferierejsende Dansk September 2013 Us. nr. 3000 + 0 + 0 Overnatningsform: Udfyldes uden at spørge IP. Hotel... 1 Feriecenter... 2 Vandrerhjem...

Læs mere

BILLEDER FRA MIDNATSOLENS LAND

BILLEDER FRA MIDNATSOLENS LAND Magdalene Thoresen: Billeder fra Midnatsolens Land Utgave ved Jorunn Hareide, Det norske språk- og litteraturselskap/bokselskap.no, 2015 Utgaven følger førsteutgavene fra 1884 (bind 1) og 1886 (bind 2),

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Fag: Dansk, norsk som nabosprog Målgruppe: 2. 4. klasse Titel: Verdens beste SFO, 7 x 21 min. Vejledning Lærer/elev

www.cfufilmogtv.dk Tema: Fag: Dansk, norsk som nabosprog Målgruppe: 2. 4. klasse Titel: Verdens beste SFO, 7 x 21 min. Vejledning Lærer/elev Billederne i den pædagogiske vejledning er fra tv-udsendelserne Verdens beste SFO Norsk humoristisk børne-tv-serie om livet i en SFO. Serie i 7 dele, hver episode varer 21 min. Episoderne er: 1. Ingen

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

Eventyrlige Norge. ny version! Rejsen starter i oslo REJSEBESKRIVELSE - DAG FOR DAG. www.gislev-rejser.dk Tlf. 62 29 12 10

Eventyrlige Norge. ny version! Rejsen starter i oslo REJSEBESKRIVELSE - DAG FOR DAG. www.gislev-rejser.dk Tlf. 62 29 12 10 REJSEBESKRIVELSE - DAG FOR DAG 2014 Eventyrlige Norge med Nordkap & Lofoten Fly - 11 dage ny version! Rejsen starter i oslo Glæd dig til at opleve minebyen Røros, som er på UNESCO s Verdensarvsliste. Rejsen

Læs mere

Krydstogt. - Nordkap med M/S Gann. 14. juli 25. juli Med norsk/dansk rejselederteam

Krydstogt. - Nordkap med M/S Gann. 14. juli 25. juli Med norsk/dansk rejselederteam Krydstogt - Nordkap med M/S Gann 14. juli 25. juli Med norsk/dansk rejselederteam eller Fjordlines natfærge Hirtshals - Stavanger t/r eller kør selv f.eks. via Hirtshals - Kristiansand. Et usædvanlig flot

Læs mere

2 Vedligeholdelse Maskinens skötsel Vedlikehold Lær å bruke din symaskin Stingbredde-ratt Nålposisjonsvelger 16 Fjernelse af spolekapsel Tag bort griparkorgen Ta ut spolehuset Stinglengde-ratt Overtrådspennings-hendel

Læs mere

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nr. 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1 Januar 1901-31 December

Læs mere

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905. ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I

Læs mere

STUDIEGRUPPER 2013 (erfaringsgrupper) ØKONOMI OG LEDELSE. Samling 1 - Økonomi og økonomistyring

STUDIEGRUPPER 2013 (erfaringsgrupper) ØKONOMI OG LEDELSE. Samling 1 - Økonomi og økonomistyring .. STUDIEGRUPPER 2013 (erfaringsgrupper) I ØKONOMI OG LEDELSE Samling 1 - Økonomi og økonomistyring Krav til regnskapsrapportering Hva er viktige tall å forholde seg til Budsjett og budsjettstyring Samling

Læs mere

Vikingtur til Danmark

Vikingtur til Danmark Oseberg Båtlag og Agenda Kurs + Reiser as inviterer til: Vikingtur til Danmark 2.-27. oktober Etter en lang og innholdsrik sesong 2 for Saga Oseberg er det på tide at vi retter blikket utover og får nye

Læs mere

Den personlige og professionelle dialogen

Den personlige og professionelle dialogen Den personlige og professionelle dialogen ANNE ANDERSEN, GARD OLAV BERGE, ANDERS HELLMAN, SØREN HERTZ, ELISABETH HØYDAHL, JØRN NIELSEN, ASLAUG OPPEDAL, ANNE REGI RING, PELLE SLAGSVOLD, RUNE TVEDTE. Ingress

Læs mere

virksomhedsobligationer

virksomhedsobligationer Epletrær, Æbletræ, 1907. 1907. Av Michael Af Michael Ancher, Ancher, en av en Skagenmalerne. af Skagensmalerne. Bildet Billedet tillhører tilhører Skagens Skagen Museum Museum (beskåret). (detalje). SKAGEN

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER NULPUNKTSMÅLING

EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER NULPUNKTSMÅLING EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER NULPUNKTSMÅLING REVIDERET RAPPORT APRIL 2013 INDHOLD 1 2 3 4 INDLEDNING Side 3 KENDSKAB OG ATTRAKTIVITET Side 8 TURISTERNES

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER VISITNORDJYLLAND NULPUNKTSMÅLING REVIDERET RAPPORT APRIL 2013

EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER VISITNORDJYLLAND NULPUNKTSMÅLING REVIDERET RAPPORT APRIL 2013 EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER VISITNORDJYLLAND NULPUNKTSMÅLING REVIDERET RAPPORT APRIL 2013 INDHOLD 1 2 3 4 INDLEDNING Side 3 KENDSKAB OG ATTRAKTIVITET

Læs mere

Århus Slagtehus. Gruppe 4 Kung Fu

Århus Slagtehus. Gruppe 4 Kung Fu Århus Slagtehus Gruppe 4 Kung Fu Mihewi Fürstenwald Marius André Hjelmervik Emil Møller Pedersen Århus Slagtehus A/S blev indviet den 1. september 1895. I 1999 blev Aarhus Offentlige Slagtehus omdannet

Læs mere

i regn med smukke vid

i regn med smukke vid Rejsen til Nordkapp i regn med smukke vid På turen fra Larvik til Nordkapp og retur til Tromsø har Mona og Ove Kristensen, Horsens ført udførlig dagbog, som redaktionen undtagelsesvist har valgt at bringe

Læs mere

Torben Justesen - Guvernør 2010 2011, distrikt 1470

Torben Justesen - Guvernør 2010 2011, distrikt 1470 v/dg Torbjørn Akersveen Distrikt 2280 KJENNSKAP TIL ROTARY Kjenner du til eller har du noen gang hørt om organisasjonen Rotary? - %-andel som kjenner til Rotary - Base: 500 Den lave kjennskapen i yngste

Læs mere

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet af Trine Bille Kristiansand Kommune i Norge har en stiftelse Cultiva Kristiansand Kommunes Energiværksstiftelse. Stiftelsen har

Læs mere

En skole i bevægelse

En skole i bevægelse sintef19.qxp 04/05/04 15:12 Side 1 Thomas Dahl Lars Klewe Poul Skov En skole i bevægelse Evaluering af satsning på kvalitetsudvikling i den norske grundskole Danmarks Pædagogiske Universitet og SINTEF,

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

Grenser og grannelag i Nordens historie

Grenser og grannelag i Nordens historie Steinar Imsen (red.) Grenser og grannelag i Nordens historie CAPPELEN AKADEMISK FORLAG Innhold GRENSER I NORD 11 NORDENS YTRE GRENSER 25 ESBEN ALBRECTSEN: SLESVIG-HOLSTEN OG KONGLOMERATSTATEN 34 Appendiks:

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. 4 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) 2. Sindssygeasylernes

Læs mere

Kaupanger, Bergen og Leikanger eit embete på vandring

Kaupanger, Bergen og Leikanger eit embete på vandring Kaupanger, Bergen og Leikanger eit embete på vandring Jan Anders Timberlid Innlegg i Sogndal 18. september 2013 Efter anførte Omstændigheder Approbere Vi allernaadigst, at det Bergenhuusiske Amt deeles

Læs mere

Best sammen om kompetanse og rekruttering

Best sammen om kompetanse og rekruttering Best sammen om kompetanse og rekruttering Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, ressursgruppa Nettverksamling, Kompetanse Nord 14.-15. november Kommunen som framtidig arbeidsplass Sentral betydning

Læs mere

Byggeri og anlæg i Norge. Oplæg ved Eksportrådgiver Malthe Slemming

Byggeri og anlæg i Norge. Oplæg ved Eksportrådgiver Malthe Slemming Byggeri og anlæg i Norge Oplæg ved Eksportrådgiver Malthe Slemming Frederikshavn torsdag den 20. november 2014 Kort om mig selv Malthe Slemming +47 93 473 227 malsle@um.dk Eksportrådgiver (arkitektur,

Læs mere

N O R G E. Rapport fra 10 rejser 1967-2009. Fugleiagttagelser af: Birthe Rasmussen & Erik Vikkelsø Rasmussen

N O R G E. Rapport fra 10 rejser 1967-2009. Fugleiagttagelser af: Birthe Rasmussen & Erik Vikkelsø Rasmussen N O R G E Rapport fra 10 rejser 1967-2009. Fugleiagttagelser af: Birthe Rasmussen & Erik Vikkelsø Rasmussen Indledning. De fleste danske ornitologer har i deres unge dage set frem til den dag, hvor de

Læs mere

Asker Oslo S Oslo Lufthavn Gardermoen

Asker Oslo S Oslo Lufthavn Gardermoen Asker Oslo S Oslo Lufthavn Gardermoen 0416-0627 Tog nr 3701 3501 3503 3703 802 3507 3705 307 2104 3511 3707 804 3515 3709 309 307 309 Flytog Flytog Flytog Flytog IC Flytog Flytog IC Lt Flytog Flytog IC

Læs mere

Tematurisme på Bornholm - Outdoor, gourmet, events, grøn erhvervsturisme og krydstogt

Tematurisme på Bornholm - Outdoor, gourmet, events, grøn erhvervsturisme og krydstogt Tematurisme på Bornholm - Outdoor, gourmet, events, grøn erhvervsturisme og krydstogt Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Destination Bornholm December 2013 1 Titel: Tematurisme

Læs mere

Urbaniseringen i et globalt perspektiv

Urbaniseringen i et globalt perspektiv 284 8 Urbaniseringen i et globalt perspektiv 285 286 Sammenfatning Danmark er ikke alene om, at befolkningen flytter mod byerne, og Danmark er langt fra at være blandt de lande, hvor den største andel

Læs mere

Katalog 34-45 25-02-08 08:50 Side 34 ALFRED VAAGSVOLD

Katalog 34-45 25-02-08 08:50 Side 34 ALFRED VAAGSVOLD Katalog 34-45 25-02-08 08:50 Side 34 ALFRED VAAGSVOLD Katalog 34-45 25-02-08 08:50 Side 35 Katalog 34-45 25-02-08 08:50 Side 36 36 Nattbilde - Paysage de nuit - Night. 1984. ca18x105x10cm acrylic glas.

Læs mere

TRENER/LEDER KONFERANSEN

TRENER/LEDER KONFERANSEN TRENER/LEDER KONFERANSEN 2012 TRENER/LEDER KONFERANSEN 2012 VELKOMMEN TIL TRENER-/LEDERKONFERANSE OG NETTVERKSSAMLING 2012 Norges Svømmeforbund har gleden av å ønske velkommen til årets store konferansehelg

Læs mere

Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Helårsturisme - Naturen+

Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Helårsturisme - Naturen+ Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Helårsturisme - Naturen+ FINANSIERING Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Helårsturisme - Naturen+ Kontaktperson Jakob Thorbech Bo Elvers, Alexander Holten Steffen Analysen

Læs mere

I tillegg til disse kliniske arbeidene bringer vi to mer teoretiske, forskningspregete artikler av to flittige bidragsytere til Matrix:

I tillegg til disse kliniske arbeidene bringer vi to mer teoretiske, forskningspregete artikler av to flittige bidragsytere til Matrix: REDAKSJONELT Matrix har rimeligvis flest lesere i Danmark, selv om det også tidligere var noen få fra andre nordiske land som leste bladet. Etterat tidsskriftet ble nordisk har det vært en del økning av

Læs mere

Dokument nr. 12:2. (2003-2004) Grunnlovsforslag fra Jens Stoltenberg, Jørgen Kosmo, Carl I. Hagen, Berit Brørby og Kjell Engebretsen

Dokument nr. 12:2. (2003-2004) Grunnlovsforslag fra Jens Stoltenberg, Jørgen Kosmo, Carl I. Hagen, Berit Brørby og Kjell Engebretsen Dokument nr. 12:2 (2003-2004) Grunnlovsforslag fra Jens Stoltenberg, Jørgen Kosmo, Carl I. Hagen, Berit Brørby og Kjell Engebretsen Grunnlovsforslag fra Jens Stoltenberg, Jørgen Kosmo, Carl I. Hagen, Berit

Læs mere

TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR SEPTEMBER

TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR SEPTEMBER 2001 TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR SEPTEMBER ISSN 1399-7734 Det enkelte individ på vej Kulturskabende Bæredygtig udvikling ISSN 1399-7734 Pengevirke 3-2001 udgives af Merkur, Danmark og Cultura Sparebank,

Læs mere

BEMÆRK, AT TEGNINGSRETTERNE FORVENTES AT HAVE EN ØKONOMISK VÆRDI.

BEMÆRK, AT TEGNINGSRETTERNE FORVENTES AT HAVE EN ØKONOMISK VÆRDI. BEMÆRK, AT TEGNINGSRETTERNE FORVENTES AT HAVE EN ØKONOMISK VÆRDI. For at værdien af tegningsretterne ikke skal gå tabt, skal indehaveren enten: Udnytte de tildelte tegningsretter og tegne nye aktier senest

Læs mere

Rejse til Nordnorge. Trondenes og Kvæfjord, Troms, og Engeløya, Steigen, Nordland, august 2011

Rejse til Nordnorge. Trondenes og Kvæfjord, Troms, og Engeløya, Steigen, Nordland, august 2011 Rejse til Nordnorge. Trondenes og Kvæfjord, Troms, og Engeløya, Steigen, Nordland, august 2011 Af Flemming Kaul, Nationalmuseet, Danmarks Oldtid Kveøy, Troms. Kveøy.Troms Studierejse under Nordlige Verdener

Læs mere

Pengevirke Nr 2-2006 Forside

Pengevirke Nr 2-2006 Forside T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R 2 0 0 6 J U N I Pengevirke Nr 2-2006 Forside ISSN 1399-7734 ISSN 1399-7734 / Online: ISSN 1901-2020 Pengevirke 2-2006 udgives af Merkur, Danmark og Cultura

Læs mere

Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark. Helårsturisme - Naturen+

Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark. Helårsturisme - Naturen+ Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Helårsturisme - Naturen+ FINANSIERING Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Helårsturisme - Naturen+ Kontaktperson Jakob Thorbech Bo Elvers, Alexander Holten Steffen Analysen

Læs mere

NORDKAP-LOFOTEN FLY 8 DAGE

NORDKAP-LOFOTEN FLY 8 DAGE 2014 8 dage 1 NORDKAP-LOFOTEN FLY 8 DAGE 1. DAG 3. DAG Billund - Oslo - Harvik Opsamling fra Dybvad langs den østjyske smukke fjorde, stejle fjeldsider og store motorvej til Billund. Fra Billund flyver

Læs mere

Tre skiturfortellinger fra 1884

Tre skiturfortellinger fra 1884 Det norske språk- og litteraturselskap/bokselskap.no 2013 Henrik Angell, Fridtjof Nansen og Ludvig Schmelck: Tre skiturfortellinger fra 1884 Historisk-kritisk utgave ved Audun Renolen Aasbø, 2013 Det norske

Læs mere

Nordkap - Fly Ivalo. Midnatssolens Land. Helt ny version og nyt rejseforløb! Nordkapspecialisten - vi ved navnet forpligter!

Nordkap - Fly Ivalo. Midnatssolens Land. Helt ny version og nyt rejseforløb! Nordkapspecialisten - vi ved navnet forpligter! REJSEBESKRIVELSE - DAG FOR DAG 2013 Nordkap - Fly Ivalo Midnatssolens Land 8 dage REJSEN ER MED 5-STJERNET BUS Helt ny version og nyt rejseforløb! Nyt i år - Fly direkte til samernes Lapland og hjem fra

Læs mere

GRUPPETERAPEUTER TILKNYTTET NORSK GRUPPEPSYKOTERAPEUTISK FORENING

GRUPPETERAPEUTER TILKNYTTET NORSK GRUPPEPSYKOTERAPEUTISK FORENING GRUPPETERAPEUTER TILKNYTTET NORSK GRUPPEPSYKOTERAPEUTISK FORENING Det er haket av for de terapeuter som sannsynligvis har ledig plass, =menn, K=kvinner Akershus: Listen sist oppdatert 9.desember 2009 på

Læs mere

INFORMASJONSSKRIV NR. 5/2010

INFORMASJONSSKRIV NR. 5/2010 INFORMASJONSSKRIV NR. 5/2010 LEDEREN HAR ORDET Innhold Side 1 : Lederen har ordet Side 2 : Grasfrøblandingene Side 2 : Erfaringsgruppene Side 3 : Studietur til Slovakia Side 5-7: Nyhedsbrev Slagtekalve

Læs mere

Han ses relativt sjældent på biblioteket. Når han bruger biblioteket, har han dog relativ stor interesse for bibliotekets digitale tilbud.

Han ses relativt sjældent på biblioteket. Når han bruger biblioteket, har han dog relativ stor interesse for bibliotekets digitale tilbud. 1.1 Nørden Jeg bruger det ikke så meget mere, fordi meget af den info, jeg har brug for, får jeg fra nettet. Mandlig nørd, ikke- bruger Nørdsegmentet består af unge mænd, der har nørdede interesser som

Læs mere

HVAD SKAL VI BRUGE DE ANDRE TIL? EN SOCIOLOGISK UNDERSØGELSE AF SOCIAL KAPITAL OG SAMMENHÆNGSKRAFT 19-5-2011

HVAD SKAL VI BRUGE DE ANDRE TIL? EN SOCIOLOGISK UNDERSØGELSE AF SOCIAL KAPITAL OG SAMMENHÆNGSKRAFT 19-5-2011 19-5-2011 HVAD SKAL VI BRUGE DE ANDRE TIL? EN SOCIOLOGISK UNDERSØGELSE AF SOCIAL KAPITAL OG SAMMENHÆNGSKRAFT EKSAMENSNUMRE (DDS/KM): 2060/103 2098/97 2043/82 Antal tegn i brødtekst: 119.178 tegn Antal

Læs mere

Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningssystemene i Norden

Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningssystemene i Norden Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningssystemene i Norden Bakgrunn og begrepsinnhold basert på politisk initiering og strategivalg Kreativitet,

Læs mere

NR.4/2003-27.ÅRGANG POECILIASCANDINAVIA

NR.4/2003-27.ÅRGANG POECILIASCANDINAVIA POECILIA BLADET NR.4/2003-27.ÅRGANG POECILIASCANDINAVIA ANABLEPSJENYNSIAALLODONTIC HTHYSALLOOPHORUSALLOTOCAALL OTOCAAMECAATAENIOBIUSCHAPAL ICHTHYSCHARACODONGIRARDINI CHTHYSGOODEAHUBBSINAILYODO NNEOOPHORUSSKIFFIAXENOOPHOR

Læs mere

Fragmenter av en reise

Fragmenter av en reise Fragmenter av en reise En reise kan være så mangt. En forflytning fra A til B, en ferie eller en studiereise. Man reiser for å få nye opplevelser. Det kan være en reise utover og det kan være en reise

Læs mere

Klima. KørGrønt kurser. Seminar flom- og skredutsatte områder. Nyt mål for CO 2 -reduktion 2012

Klima. KørGrønt kurser. Seminar flom- og skredutsatte områder. Nyt mål for CO 2 -reduktion 2012 CSR-nyhedsbrev nr. 1 Juni 2012 Klima KørGrønt kurser Medarbejdere på Grundfos har som led i et pilotprojekt fået tilbudt køretekniske og KørGrønt kurser. Det er Pris & Produkt Erhverv der i samarbejde

Læs mere

Literacy et begreb med store konsekvenser. Klara Korsgaard

Literacy et begreb med store konsekvenser. Klara Korsgaard Literacy et begreb med store konsekvenser Klara Korsgaard At læse er en kognitiv færdighed at kunne anvende en kognitiv færdighed i en social kontekst at kunne anvende en kognitiv færdighed i en social

Læs mere

TV 2/Bornholm slutrapport februar 2013

TV 2/Bornholm slutrapport februar 2013 TV 2/Bornholm slutrapport februar 2013 Elbil som reportagebil - et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler. Projektets formål TV 2/Bornholm har siden 2007 benyttet videojournalister.

Læs mere

ÅRGANG 14 Nr. 2 2014. Skolens betydning for den lave andelen av ungdom med innvandrerbakgrunn i lærerutdanningen

ÅRGANG 14 Nr. 2 2014. Skolens betydning for den lave andelen av ungdom med innvandrerbakgrunn i lærerutdanningen ÅRGANG 14 Nr. 2 2014 Skolens betydning for den lave andelen av ungdom med innvandrerbakgrunn i lærerutdanningen Heteronormativitet i kroppsøvingsfaget Veje ind i pengespil: En kvalitativ undersøgelse af

Læs mere

Klager har påstået, at Strøm Hansen A/S skal betale A 19.561,92 kr. med tillæg af procesrente fra den 1. november 2012.

Klager har påstået, at Strøm Hansen A/S skal betale A 19.561,92 kr. med tillæg af procesrente fra den 1. november 2012. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0143 Dansk El-Forbund for A (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Strøm Hansen A/S v/ TEKNIQ (konsulent Bent Lindgren) Uoverensstemmelsen angår, om klagers medlem

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Start dagen på et lekkert bad!

Start dagen på et lekkert bad! Start dagen på et lekkert bad! Kvalitetsbad i Norsk design et godt kjøp! 2 cloud Cloud - 50 LEVERES I HVIT OG SORT m/servant B: 50,0 H: 41,0 D: 33,0 m/integrert lys B: 40,0 H: 80,0 D: 7,0 Sideskap B: 30,2

Læs mere

Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling

Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling International forretningsudvikling Invio - Innovationsnetværk for oplevelsesøkonomi (Danmark) og Innovative Opplevelser (Norge) inviterer

Læs mere

Kommunal akutt døgnenhet (KAD) som læringsarena for medicinstuderende. Ann-Helen Henriksen

Kommunal akutt døgnenhet (KAD) som læringsarena for medicinstuderende. Ann-Helen Henriksen Kommunal akutt døgnenhet (KAD) som læringsarena for medicinstuderende Ann-Helen Henriksen KAD som læringsarena for medicinstuderende Ann-Helen Henriksen Foreløbig rapport 8.juni 2015 Udgivet med støtte

Læs mere