Menons indeks for luftfartsdekning i Norge og poengscore for norske lufthavners nedslagsfelt anno 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Menons indeks for luftfartsdekning i Norge og poengscore for norske lufthavners nedslagsfelt anno 2013"

Transkript

1 RAPPORT indeks for luftfartsdekning i Norge og poengscore for norske lufthavners nedslagsfelt anno 2013 MENON-PUBLIKASJON NR. 10/2013 Av Rasmus Bøgh Holmen Menon Business Economics RAPPORT

2 Innhold 1. Hovedkonklusjoner Norges geografiske luftfartsdekning Norske lufthavners nedslagsfelt Metode Redegjørelse for Redegjørelse for poengscore for lufthavners nedslagsfelt indeks for geografisk luftfartsdekning fordelt over hele landet og landsdeler Hele landet fordelt over landsdeler og fylker Østlandet Sørlandet Vestlandet Midt-Norge Nord-Norge Svalbard fordelt over fylker og kommuner Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Menon Business Economics 1 RAPPORT

3 Nordland Troms Finnmark Svalbard poengscore for lufthavners nedslagsfelt poengscore for lufthavner fordelt på lufthavnkategorier Alle lufthavner for lufthavner fordelt på sivile operatører s lufthavner Ikke--lufthavner poengscore for alle lufthavner Nasjonal hovedlufthavn Stor lufthavner Nasjonale lufthavner Regionale lufthavner Lokale lufthavner Menon Business Economics 2 RAPPORT

4 1. Hovedkonklusjoner I forbindelse med kartlegginger av infrastruktur og med modellbygging der infrastruktur spiller en rolle har vi i Menon Business Economics sett behov for en indikator for langreist samferdselsinfrastruktur i Norge. Vi har derfor utarbeidet en indeks for luftfartsdekningen i Norge med geografisk fokus. Med basis i indeksen og befolkningsgrunnlaget til lufthavnene har vi også laget et poengsystem for lufthavnenes nedslagsfelt. Den geografiske indeksen kan betraktes som et mål for grad av sentralitet, mens poengscoren for lufthavnene sier noe om hvor stor hver enkelte lufthavns brukergruppe er. Rapporten er et egenfinansiert forskningsprosjekt med resultater egnet som inndata i arbeider hvor infrastruktur spiller en vesentlig rolle Norges geografiske luftfartsdekning lufthavnindeks reflekterer den sivile luftfartdekningen i et gitt område i Norge. En høy indeks indikerer kort avstand til en lufthavn, mens en lav indeks tyder på vesentlig avstand til nærmeste lufthavn og få store lufthavner i nærheten. Metodikken bak er redegjort for i delkapittel 2.1, mens fullstendige lister over indeksen for kommuner, fylker og landsdeler i gitt i kapittel 3. Fylkene med best luftfartsdekning befinner seg på det sentrale Østlandet og på Sør-Vestlandet. Dette er sentrale og folkerike fylker som enten ligger omkring hovedstaden eller storbyene på Vestlandet. Akershus topper den geografiske fylkesindeksen med en score på 87,84 poeng, like foran Oslo med 87,75 poeng. Fylkene med dårligst luftfartsdekning ligger i Nord-Norge og på Nord-Vestlandet, i tillegg til Svalbard. Dette er mer perifere fylker med relativt lav befolkning. Lavest har Finnmark med 45,66 poeng, like under Svalbard som scorer 48,95 poeng. for norske fylker er illustrert i Figur 1 under. Figur 1 indeks for luftfartsdekning og antall lufthavner fordelt over fylker Som figuren viser trenger det ikke nødvendigvis være noe klar sammenheng mellom høy luftfartsdekning og antall lufthavner. Med henholdsvis tretten og elleve lufthavner har Nordland og Finnmark desidert flest lufthavner av fylkene, men de utgjør likevel de to fylkene utenom Svalbard med dårligst luftfartdekning. På den andre siden av skalaen står to av fylkene med best luftfartsdekning; Oslo og Buskerud; uten lufthavner innenfor Menon Business Economics 3 RAPPORT

5 fylkesgrensene. Dette tilsynelatende misforholdet skyldes primært to forhold; lsen på lufthavnene og de geografiske avstandene. Mens Nordland og Finnmark preges av mange små lufthavner og store avstander, ligger Oslo og befolkningstyngdepunktet i Buskerud bare «et steinkast» unna, Moss lufthavn, Rygge og. Like fullt er det store forskjeller innad i fylkene, særlig blant de med stor geografisk utstrekning. I Buskerud har Ringerike høyest med 83,38 poeng, mens Gol kun scorer 51,90 poeng. I Finnmark scorer Alta 52,50 poeng, mens Måsøy bare har 36,50 poeng. Gol og Måsøy er typiske representanter for to grupper utkantkommuner som oftest har lav ; fjellkommunene i dalsøkkene i Sør-Norge og øyene utenfor Norskekysten uten lufthavn. Ikke-kystnære områder i Nord-Norge som Indre Helgeland og Finnmarksvidda har særlig lav luftfartsdekning. Heller ikke områder med flere lokale lufthavner, men uten lufthavner, scorer videre høyt. Dette gjelder blant annet Sogn og Fjordane, Ytre Helgeland, Lofoten, Vesterålen og Finnmarkskysten. Kommuner med høy utenfor sentrale strøk ligger gjerne tett på en eller flere lufthavner. Norges luftfartsdekning på kommunenivå er illustrert i Figur 2 under. Figur 2 Norgeskart med angivelse av indeks for luftfartsdekning 1 Kommunen i Norge med best luftfartsdekning er ikke overraskende Ullensaker i Akershus; vertskommunen for ; med hele 97,30 poeng. Ti andre kommuner rundt Gardermoen scorer også over nitti poeng. Utenom Østlandet har Sola i Rogaland; som rommer ; best luftfartsdekning med 83,19 poeng. Landets laveste luftfartsdekning finner vi i øykommunen Træna utenfor Helgelandskysten i Nordland med kun 22,49 poeng. Bortsett fra Ny-Ålesund med 23,25 poeng (som ikke premieres direkte for å ha en privat ikke-rutebasert flyplass) er det ingen andre kommuner med score under 30. Den laveste scoren på Østlandet er 41,48 i Sjåk, innerst i Ottadalen i Oppland. I Tabell 1 har vi listet opp kommunene med høyest og lavest geografisk innen hver landsdel. 1 På Svalbard hører Longyearbyen til gruppen 40 til 50 og Ny-Ålesund til gruppen under 40. Menon Business Economics 4 RAPPORT

6 Tabell 1 Kommunene med høyest og lavest geografisk innen hver landsdel HØYEST INDEKS Landsdel Kommune Fylke Østlandet Ullensaker Akershus 97,30 Sørlandet Kristiansand Vest-Agder 72,37 Vestlandet Sola Rogaland 83,19 Midt-Norge Stjørdal Nord-Trøndelag 82,69 Nord-Norge Bodø Nordland 66,32 Svalbard Longyearbyen Svalbard 49,48 LAVEST INDEKS Kommune Fylke Sjåk Oppland 41,18 Bykle Aust-Agder 43,70 Luster Sogn og Fjordane 44,95 Leka Nord-Trøndelag 38,15 Træna Nordland 22,49 Ny-Ålesund Svalbard 23, Norske lufthavners nedslagsfelt poengscore for lufthavner forteller hvor stort nedslagsfelt norske lufthavner har med tanke på befolkningsgrunnlag og lufthavnenes lser. Poengscoren bygger videre på indeksen for luftfartsdekning og vektlegges etter befolkningsgrunnlag. Den er ikke et uttrykk ivaretakelse av distriktspolitiske mål eller tilstedeværelsen av transportsubstitutter; ei heller innkommende trafikk eller transitt-trafikk. Poengscorens metodikk blir gjort greie for i delkapittel 2.2, mens fullstendige lister over lufthavners poengscore er listet opp i kapittel 4. Norge har 52 lufthavner, hvorav 46 er drevet av og seks er drevet av andre aktører. Av s lufthavner er 29 lokale, ni regionale, fire nasjonale og en nasjonal hovedflyplass. Blant lufthavnene utenfor -systemet tilsvarer fire lokale lufthavner og to nasjonale lufthavner i -målestokk. Hele 30 lufthavner, altså vel halvparten, befinner seg i Nord-Norge, og alle disse drives av. Her er også avstandene mellom tett befolkede strøk og substituttene til lufttransport færrest. På Vestlandet er det lokalisert elleve -lufthavner og en ikke--lufthavn, mens det i Midt-Norge fins fire -lufthavner og en ikke--lufthavn. Seks lufthavner ligger på Østlandet, hvorav bare to er drevet av. De to siste lufthavnene befinner seg på Sørlandet og Svalbard. Bortsett fra Værøy helikopterhavn, ytterst i Lofoten, er alle lufthavnene med rutetrafikk i Norge flyplasser. er med sin kommersielle rute til Værøy Norges eneste kombinerte fly- og helikopterhavn, i den forstand at den har kommersiell trafikk med begge typer luftfartøyer. Seks -lufthavner og to ikke--lufthavner har militær aktivitet i tillegg til den sivile trafikken. utgjør nasjonal hovedlufthavn, mens, Stavanger lufthavn, Sola og klassifiseres som store lufthavner. s fire nasjonale lufthavner er Kristiansand lufthavn Flesland, Tromsø lufthavn, Langnes, og. Alle disse lufthavnene befinner seg i nærheten av de største og noen av de neststørste byene. De største ikke-lufthavnene; og Moss lufthavn, Rygge; er av tilsvarende lse som s nasjonale lufthavner. De fanger opp av trafikkpotensialet som går ut over kapasitet eller befinner seg like sør for hovedstaden. Fem av ni regionale -lufthavner og 20 av 29 lokale lufthavner ligger i Nord-Norge, mens ingen av de lokale ikke- lufthavnene gjør det. De regionale lufthavnene befinner seg typisk i mellomstore byer og i perifere områder med få lokale lufthavner. Videre er de lokale -lufthavnene primært lokalisert i perifere strøk med få andre alternativer innen samferdsel. Når det gjelder de lokale ikke--lufthavnene, ligger disse i regioner hvor ikke valgt å satse, men hvor lokalsamfunnene likevel har ønsket å ha en lufthavn. Disse regionene har gjerne har befolkning og flere samferdselssubstitutter enn s lokale lufthavner. Vi har illustrert fordelingen av lufthavner i Figur 3 under. Menon Business Economics 5 RAPPORT

7 Figur 3 Norgeskart over norske lufthavner med angivelse av lse og sivil operatør 2 poengscore for lufthavner viser at det er Norges nasjonale hovedlufthavn,, som står for den høyeste poengscoren med poeng. Dette er ikke overraskende i og med at det dreier seg om den dominerende lufthavnen på Østlandet, hvor om lag halvparten av Norges befolkning bor. Deretter følger de store lufthavnene med poeng, hvilket tilsvarer et gjennomsnitt på i gjennomsnitt, og de nasjonale med poeng, hvilket tilsvarer et gjennomsnitt på poeng. Med en poengscore på tar de lokale lufthavnene med mer poeng enn de regionale lufthavnene, som til sammen scorer poeng. De regionale lufthavnene scorer 400 poeng i gjennomsnitt, mens de lokale lufthavnene er 152 poeng i gjennomsnitt. Sammenlikner vi -lufthavnene med ikke--lufthavnene av samme lsesorden scorer ikke--lufthavnene generelt høyere. For de nasjonale lufthavnene er snittscoren poeng for -lufthavnene, mot poeng for de nasjonale ikke--lufthavnene, mens de lokale lufthavnene i gjennomsnitt scorer 118 poeng, mot 397 poeng for de lokale ikke--lufthavnene. Poengscoren for lufthavnenes nedslagsfelt tar utgangspunkt i at det for hver lufthavnlse svarer et lufthavnfartsbehov. En lufthavn kan tilfredsstille alle behov av tilsvarende lsesorden eller lavere. Poengscoren viser at de nasjonale lufthavnene, tett etterfulgt av den nasjonale hovedlufthavnen, er viktigst for ivaretakelsen av det vi beregner som det lokale luftfartsbehovet. De nasjonale lufthavnene er også sentrale for tilfredsstillelsen av de regionale og nasjonale luftfartsbehovene, mens den nasjonale hovedlufthavnen er viktigst for stor dekkingen av behovet for en stor lufthavn. Den vil naturligvis også være den eneste lufthavnen som scorer for å være nasjonal hovedlufthavn. De lokale og regionale lufthavnene har mindre nedslagsfelt, noe som gir utslag i lavere score. Dette er neppe videre overraskende, i og med at de befinner seg i lavt befolkede områder. Ved tolkning av tallmaterialet er det er viktig å huske på at poengscorene er befolkningsvektet og ikke sier noe om ivaretakelsen av distriktspolitiske hensyn. poengscore for lufthavners nedslagsfelt fordelt på lufthavnkategorier og dekking av luftfartfunksjonene er illustrert i Figur 4 under. 2 I tillegg til lufthavnene markert på kartet utgjør Svalbard lufthavn, Longyear en regional lufthavn i regi av på Svalbard. Menon Business Economics 6 RAPPORT

8 Figur 4 poengscore for lufthavners nedslagsfelt fordelt på lufthavnkategorier og luftfartfunksjoner Lufthavnene tilhørende Norges fire største byer topper listen over lufthavnene med størst nedslagsfelt. Oslo lufthavn, Gardermoen er som vi har vært inne på suveren med poeng. Nedslagsfeltet til de tre store lufthavnene er omtrent like store, fra vel poeng for og Trondheim lufthavn, Værnes til nærmere poeng for. Deretter følger og Moss, lufthavn Rygge. Begge de to nasjonale ikke--lufthavnene scorer godt over poeng og er klart enn de nasjonale -lufthavnene. Med en poengscore på har vesentlig nedslagsfelt enn de andre nasjonale -lufthavnene. Neste lufthavn på listen er med poeng. Den regionale lufthavnen har omtrent samme poengscore som Tromsø lufthavn, Langnes og med litt over poeng og holder akkurat utenfor topp ti-listen. Dette er kanskje uventet for noen, men blir mer forståelig om man tar inn i betraktningen at det bor omtrent like mange i Rogaland og Hordaland hver for seg, som det bor i Nord-Norge som helhet. Dessuten er avstandene mellom tettsteder relativt mindre på Sør-Vestlandet enn i Nord-Norge. Det bør likevel presiseres at ligger i et område med flere substitutter innen samferdsel, og at den ikke har tilsvarende transitt-trafikk, innkommende trafikk og anbudsrute-trafikk, som de to nasjonale nordnorske lufthavnene. Topp ti-listen over lufthavner med størst nedslagsfelt er gjengitt i Tabell 2 nedenfor. Tabell 2 Topp-ti-liste over lufthavnene med størst poengscore for nedslagsfelt i Norge Nummer Lufthavn Lufthavnkategori Kommune Fylke poengscore for Lufthavner Moss lufthavn, Rygge Tromsø lufthavn, Langnes Nasjonal hovedlufthavn Stor lufthavn Stor lufthavn Stor lufthavn Nasjonal lufthavn Nasjonal lufthavn Nasjonal lufthavn Nasjonal lufthavn Nasjonal lufthavn Regional lufthavn Ullensaker Bergen Sola Stjørdal Rygge Stokke Kristiansand Giske Tromsø Karmøy Akershus Hordaland Rogaland Nord-Trøndelag Østfold Vestfold Vest-Agder Møre og Romsdal Troms Rogaland Menon Business Economics 7 RAPPORT

9 Etter har best luftfartsdekning blant de regionale lufthavnene med 639 poeng. Nedslagsfeltet til de regionale lufthavnene blir deretter gradvis dårligere etter hvert som man beveger seg nordover i landet. Blant de regionale lufthavnene scorer Lakselv lufthavn, Banak og Svalbard Lufthavn, Longyear suverent lavest med henholdsvis 75 og 17 poeng. Lufthavnen med desidert størst nedslagsfelt av de lokale lufthavnene er Skien lufthavn, Geiteryggen med 875 poeng. Skien lufthavn, Geiteryggen drives utenfor -systemet. Den høye poengscoren skyldes først og fremst at lufthavnen befinner seg i et tett befolket område. Av de lokale -lufthavnene scorer Fargernes lufthavn, Leirin høyest med en indeks på 596 poeng. Dette skyldes at lufthavnen ligger midt inne i Sør-Norge, uten andre lufthavner i nærheten. Forklaringen på at Skien lufthavn, Geiteryggen og likevel ikke har spesielt høye trafikktall, er de mange substituttene innen samferdsel i disse lufthavnenes nærområder. I tillegg spiller den s anbudsordning og asymmetrisk subsidieringen av lokale lufthavner inn. Ellers scorer de lokale lufthavnene på Nord-Vestlandet jevnt over relativt høyt i forhold til de lokale lufthavnene i Troms og Finnmark, mens det er stor spredning i poengscoren blant de lokale lufthavnene i Nord- Trøndelag og Nordland. Utenfor Østlandet scorer Namsos lufthavn høyest blant de lokale lufthavnen med 309 poeng. Ørland hovedflystasjon har lavest poengscore av ikke- lufthavnene med 165 poeng. Nedslagsfeltet til lufthavnens sivile del er med det av samme lsesorden som for de andre lokale lufthavnene i Midt-Norge. Lavest lufthavnscore i Norge finner vi på Værøy helikopterhavn og Røst lufthavn i utkanten av Lofoten, som scorer henholdsvis fem og fire poeng. De to lufthavnenes nedslagsfelt går ikke ut over Værøys vel 750 innbyggere og Røst kommunes vel 600 innbyggere, som til gjengjeld er ganske avhengig av lufttransport for raskt å kunne ta seg fra øyene hvor de bor til andre deler av landet. Menon Business Economics 8 RAPPORT

10 2. Metode I dette kapittelet gjør vi greie for hvordan luftfartsparametere er utregnet, så vel som de bakenforliggende betraktningene. Vi redegjør først for indeks for luftfartsdekning i delkapittel 2.1, før vi vender blikket mot Menon poengscore for lufthavners nedslagsfelt i delkapittel Redegjørelse for lufthavnindeks forteller hvor god sivil luftfartdekning et gitt område i Norge har. Indeksen er en slags infrastruktur- og sentralitetsindikator, som kan benyttes som inndata i evaluering av infrastrukturinvesteringer innen samferdsel og økonomiske modeller med regionalt fokus. Ved evaluering av investeringer i samferdsel kan man kjøre sensitivitetsanalyse for nedbygging, oppbygging, flytting eller erstatninger av lufthavner. I regionale økonomiske modeller kan indeksen fungere som et mål for evne til å tiltrekke seg økonomisk aktivitet og som et mål for transportkostnader. I det følgende vil vi redegjøre for metodikken bak indeksen med basis i luftartskategoriene og vektlegging av avstander: Lufthavnkategorier: Ved utregning av denne indeksen skiller vi mellom fem ulike lufthavnkategorier med basis i s lsesklassifikasjon; fra minst til størst dreier det seg om lokale lufthavner, regionale lufthavner, nasjonale lufthavner, store lufthavner og nasjonal hovedlufthavn. Hvilken kategori en lufthavn er plassert i forteller noe om trafikktilbudet og satsningsnivået for vedkommende lufthavn. Bakgrunnen for å ta utgangspunktet i s inndeling er et ønske om en oversiktlig, gjennomtenkt og intersubjektiv klassifisering, som i mindre grad er sensitiv for midlertidige svingninger i trafikktall. Inndelingen ivaretar disse hensynene godt, selv om det åpenbart også eksisterer en del variasjon i lse på lufthavnene innad i hver kategori. Av s 46 lufthavner har en status som nasjonal hovedlufthavn, tre som store lufthavner, fire som nasjonale lufthavner, ni som regionale lufthavner og 29 som lokale lufthavner. I tillegg til s lufthavner har vi inkludert de seks ikke--lufthavnene i Norge som driver sivil rute-basert luftfart. Ut i fra ikke--lufthavnenes trafikktall og rutetilbud har vi kategorisert Moss lufthavn, Rygge og som nasjonale lufthavner, mens Notodden flyplass, Skien lufthavn, Geiteryggen, Stord lufthavn og Ørland hovedflystasjon er kategorisert som lokale lufthavner. Fly- og helikopterplasser som utelukkende foretar private oppdragsflygninger, tilhører klubber, Luftforsvaret eller Helse-Norge, eller står for andre private og offentlige ikke-rutebaserte flygninger, er holdt utenfor analysen. Disse fly- og helikopterplassene har jevnt over mindre betydning for siviltrafikkens fremkommelighet i Norge, og inkludering av dem i indeksutregningene ville gitt et misvisende bilde av hvor god luftfartsdekningen i deres nærliggende områder er. Avstander: I beregningene av for en gitt kommune tar vi i bruk avstandene mellom kommunesenteret og de nærmeste lufthavnene som oppfyller for hver av de fem lufthavnfunksjonene; det vil si den lokale lufthavnfunksjonen, den regionale lufthavnfunksjonen, den nasjonale lufthavnfunksjonen, stor lufthavnfunksjonen og nasjonal hovedlufthavnfunksjonen. Avstandene fra kommunesentre og lufthavner er hentet ut fra avstandsberegningene til Gule Sider. Vi har valgt å benytte raskeste reisevei fremfor korteste reisevei, idet dette er veien som normalt brukes. Tilsvarende er reiseavstand preferert over reisetid som avstandsmål, fordi målet er mer robust over tid. I tilfeller der ferger trafikker kjøreruten har vi omregnet et minutt tid på ferge til en kilometer. Ventetid er ikke inkludert eksplisitt. Innad på Svalbard foregår trafikken ved ikke-rutebaserte flygninger. Her regnes reiseavstanden som den dobbelte av luftlinjen. Menon Business Economics 9 RAPPORT

11 Maksimal reiseavstand mellom kommunesenter og lufthavn for å ha noe som helst innflytelse på luftfartsdekningen er satt lik 400 kilometer. Etter hvert som avstanden reduseres, tilskrives lufthavnene lineært mer vekt. Istedenfor å tillegge den nest nærmeste lokallufthavnen betydning, har vi valgt å vektlegge den lokale lufthavnfunksjonen relativt mye, ut i fra en betraktning om at ulike lokale lufthavner primært oppfyller det samme behovet. Generelt reflekterer en kommunes avstand til nærmeste lufthavn for en gitt lufthavnfunksjon i hvilken grad det respektive behovet er dekket. Kommunene vil ikke premieres ytterligere for de nest nærmeste lufthavnene for hvert behov. Den lokale lufthavnfunksjonen vektlegges en tredel og de andre lufthavnfunksjonene vektlegges en seksdel. En lufthavn kan oppfylle alle lufthavnfunksjonene på eget og lavere lsesnivåer. Målet skaleres til slutt, slik at vi oppnår en indeks fra 1 til 100. Matematisk tilsvarer dette at geografiske for kommune i, mgli i, er gitt ved: K(i)=5 K(i)=5 (1) mgli i = k(i)=1 s mgli v k(i) min(a a i,k(i), bf i,k(i), 0), hvor k(i)=1 v k(i) = 1 for alle i der k(i) = 1,2,3,4,5 henviser til lufthavnene som dekker hvert av kommune i sine lufthavnbehov i stigende lsesorden, s mgli er en skaleringsfaktor for å sikre at indeksen går fra 1 til 100, v k(i) er vektingen for lufthavnbehov k innen kommune i, A er maksimal reiseavstand målt i kilometer for å ha betydning, a ik er reiseavstanden på land mellom kommune i og lufthavn k(i) målt i kilometer, b er omregningskoeffisienten mellom tid på ferge og reiseavstand målt i kilometer per minutt, og f i,k(i) er tiden på ferge mellom kommune i og lufthavn k(i) målt i minutter. Vår parameterfastsettelse tilsvarer A = 400, b = 1, v 1(i) = 1 3 og v 2(i) = v 3(i) = v 4(i) = v 5(i) = 1 6 og s mgli = 1 4. Setter vi inn for disse verdiene i likning (1), blir en: (2) mgli i = min(400 a i,1(i) f i,1(i),0) 12 min(400 a i,4(i) f i,4(i),0) 24 + min(400 a i,2(i) f i,2(i),0) 24 + min(400 a i,5(i) f i,5(i),0) 24 + min(400 a i,3(i) f i,3(i),0) + 24 Ved aggregering fra likning (2) opp til høyere geografiske nivåer vektes de ene etter folketallene fra den siste nasjonale folketellingen, som fant sted i Med andre ord vektlegger vi kommunene etter befolkningslse når vi regner ut ene for fylkene, landsdelene og hele landet. Matematisk blir dermed den geografiske en for region I, MGLI j : (3) MGLI I = N(I) i=1 mgli i bef i N(j) bef i=1 i hvor bef i er befolkningslsen i kommune i og N(I) er antall kommuner i region I Redegjørelse for poengscore for lufthavners nedslagsfelt poengscore for lufthavner angir hvor stort nedslagsfelt hver enkelte lufthavn har. Poengscoren for lufthavner bygger videre på indeksen for luftfartsdekning og tar hensyn til befolkningsgrunnlaget. Mer konkret summer den opp alle bidrag til den geografiske indeksen, der hver enkelte kommune vektlegges etter nasjonal befolkningsandel og skaleres ned med en faktor på Poengscoren fokuserer utelukkende på lufthavnenes nedslagsfelt i Norge, hvilket innebærer at kommuner utenfor Norge er ekskludert. Matematisk er poengscoren for lufthavn j, pl j : Menon Business Economics 10 RAPPORT

12 N K(i)=5 (4) pl j = i=1 k(i)=1 d j(i,k(i)) s mgliv k(i) min(a a i,k(i) f i,k(i),0)bef i s mlil A N i=1 bef i K(i)=5, hvor k(i)=1 v k(i) = 1 for alle i hvor d j(i,k(i)) er en dummy, som er en, hvis lufthavn j dekker luftfartbehov k(i) for kommune i, og null ellers, N er antall kommuner i Norge i tillegg til Longyearbyen og Ny-Ålesund, og s mlil er skaleringsfaktoren for poengscoren. I 2013 er N = 430, og vi har allerede satt s mlil = Dersom vi setter inn for parameterverdiene i likning (4), får vi: (5) pl j = N i=1 bef i 430 i=1 (2d j(i,1(i)) min(400 a i,1(i) f i,1(i), 0) + d j(i,2(i)) min(400 a i,2(i) f i,2(i), 0) + d j(i,2(i)) min(400 a i,3(i) f i,3(i), 0) + d j(i,3(i)) min(400 a i,4(i) f i,4(i), 0) + d j(i,4(i)) min(400 a i,5(i) f i,5(i), 0)) I noen sammenhenger vil vi være ute etter å se på høyere aggregeringsnivåer enn likning (5), som for eksempel en lufthavnkategori eller en sivil operatør. I så fall aggregerer vi bare opp lufthavnene som inngår i gruppen. Poengscoren for gruppering av lufthavner J, PL J(j), er gitt ved: M(J) (6) PL J(j) = j=1 pl j hvor j = 1,, M(J) er lufthavnene som inngår i gruppe J. Variasjon i sammenhengen mellom poengscore og trafikktall skyldes at andre forhold enn lufthavnenes nedslagsfelt påvirker trafikken. Vurderingen av en gitt lufthavns nedslagsfelt tar utgangspunkt i befolkningsgrunnlaget i nærområdene og er uavhengig av mellomlandingstrafikk eller tilstrømmende reisende. Trafikktalene vil være høyere ved transitt-trafikk og ved lufthavner med mange tilstrømmende turister eller yrkesreisende. For et gitt befolkningsnivå kan lav indeks indikere mindre kapasitet til transitt-trafikk og innkommende reisende. Videre vil lufthavner med lavt nedslagsfelt i mange tilfeller opprettholdes som følge av distriktspolitiske motiver. Ivaretakelsen av distriktspolitiske målsetninger gjennom støtte- og avgiftsordninger for lufthavnene inngår ikke i indeksen; ei heller kostnadene eller overføringsvirkninger mellom lufthavnene som følger med iverksettelsen av denne formen for distriktspolitikk. Hvor høy tettheten av lufthavner det er i et område og hvor høye trafikktallene for en lufthavn er, vil også avhenge av lokale avstander til tett befolkede områder i Norge og hvilke substitutter innen samferdsel som fins lokalt. For to lufthavner med samme poengscore må vi forvente at trafikktallene er vesentlig høyere for den med færrest transportsubstitutter og størst reiseavstander til sentrale områder i Norge. Lufthavner i nærheten av grensen til Sverige, Finland og i noe mindre grad Russland kan det også tiltrekke trafikk fra nabolandene, hvilket ikke er innregnet i disse lufthavnenes poengscore. Dessuten vil økonomiske og kulturelle forhold påvirke lokale reisemønstre. Poengscoren tar ikke stilling til slike forhold, men disse kan diskuteres i sammenheng med luftfartsparametere ved vurdering av mønstre og tiltak innenfor lokal samferdsel. Menon Business Economics 11 RAPPORT

13 3. indeks for geografisk luftfartsdekning I dette kapittelet lister vi opp geografiske er for hele landet, landsdeler, fylkene og kommuner. Indeksen beskriver hvor god luftfartsdekningen er i et gitt område. Vi har også angitt nærmeste lufthavn for hver lufthavnkategori fordelt over hele landet og landsdeler Hele landet Tabell 3 for landsdelen hele landet i 2013 med angivelse av lufthavner Fylkesnummer Fylkesnavn Lokale lufthavner Regionale lufthavner Nasjonale lufthavner Store lufthavner Nasjonale hovedflyplass 0 Hele Norge 29, 4 ikke- 9 2, 2 ikke ,03 A B Østlandet Sørlandet 1, 2 ikke- 2 ikke ,44 66,97 C D E F Vestlandet Midt-Norge Nord-Norge Svalbard 5, 1 ikke- 3, 1 ikke ,10 71,33 52,20 48,95 Menon Business Economics 12 RAPPORT

14 3.2. fordelt over landsdeler og fylker Østlandet Tabell 4 for Østlandet i 2013 med angivelse av lufthavnene for hver lufthavnkategori i hvert fylke Sørlandet Tabell 5 for Sørlandet i 2013 med angivelse av lufthavnene for hver lufthavnkategori i hvert fylke Fylkesnummer Fylkesnavn Lokale lufthavner Regionale lufthavner Nasjonale lufthavner Store lufthavner Nasjonale hovedflyplass A Østlandet 1 og 2 ikke- 2 ikke- 1 82, Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Notodden flyplass Skien lufthavn, Geiteryggen Moss lufthavn, Rygge 84,13 87,84 87,75 74,15 70,52 76,13 82,49 74,80 Fylkesnummer Fylkesnavn Lokale lufthavner Regionale lufthavner Nasjonale lufthavner Store lufthavner Nasjonale hovedflyplass B Sørlandet 1 66, Aust-Agder Vest-Agder 64,57 68,49 Menon Business Economics 13 RAPPORT

15 Vestlandet Tabell 6 for landsdelen Vestlandet i 2013 med angivelse av lufthavnene for hver lufthavnkategori i hvert fylke 11 Rogaland 77, Hordaland Sogn og Fjordane Stord lufthavn Florø lufthavn Førde lufthavn, Bringeland Sandane lufthavn, Anda Sogndal lufthavn, Haukåsen 76,11 54,06 15 Møre og Romsdal Ørsta/Volda lufthavn, Hovden 62, Midt-Norge Tabell 7 for landsdelen Midt-Norge i 2013 med angivelse av lufthavnene for hver lufthavnkategori i hvert fylke Fylkesnummer Fylkesnavn Lokale lufthavner Regionale lufthavner Nasjonale lufthavner Store lufthavner Nasjonale hovedflyplass C Vestlandet 6 og 1 ikke ,10 Fylkesnummer Fylkesnavn Lokale lufthavner Regionale lufthavner Nasjonale lufthavner Store lufthavner Nasjonale hovedflyplass D Midt-Norge 3 og 1 ikke- 1 71, Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Røros lufthavn Ørland hovedflystasjon Namsos lufthavn Rørvik lufthavn, Ryum 72,81 67,85 Menon Business Economics 14 RAPPORT

16 Nord-Norge Tabell 8 for landsdelen Nord-Norge i 2013 med angivelse av lufthavner Fylkesnummer Fylkesnavn Lokale lufthavner Regionale lufthavner Nasjonale lufthavner Store lufthavner Nasjonale hovedflyplass E Nord-Norge , Nordland Troms Finnmark Brønnøysund lufthavn, Brønnøy Sandnessjøen lufthavn, Stokka Mo i Rana lufthavn, Røssvoll Mosjøen lufthavn, Kjærstad Røst lufthavn Værøy helikopterplass Leknes lufthavn Svolvær lufthavn, Helle Stokmarknes lufthavn, Skagen Narvik lufthavn, Framnes Andøya lufthavn, Andenes Sørkjosen lufthavn Hasvik lufthavn Hammerfest lufthavn Honningsvåg lufthavn, Valan Mehamn lufthavn Berlevåg lufthavn Båtsfjord lufthavn Vadsø lufthavn Vardø lufthavn, Svartnes Harstad/Narvik Lufthavn, Alta lufthavn Lakselv lufthavn, Banak Kirkenes lufthavn, Høybuktmoen Bodø Lufthavn 49,90 58,61 45,66 Menon Business Economics 15 RAPPORT

17 Svalbard Tabell 9 for landsdelen Svalbard i 2013 med angivelse av lufthavnene for hver lufthavnkategori i hvert fylke Fylkesnummer Fylkesnavn Lokale lufthavner Regionale lufthavner Nasjonale lufthavner Store lufthavner Nasjonale hovedflyplass F Svalbard 1 48,95 21 Svalbard Svalbard Lufthavn, Longyearbyen 48,95 Menon Business Economics 16 RAPPORT

18 3.3. fordelt over fylker og kommuner Østfold Tabell 10 for Østfold i 2013 med angivelse av de nærmeste lufthavnene for hver lufthavnkategori Kommunenavn Lokal lufthavn eller Regional lufthavn eller Nasjonale lufthavn eller Store lufthavn eller Nasjonal hovedflyplass Kommunenenummer 1 Østfold Moss lufthavn, Rygge Moss lufthavn, Rygge Moss lufthavn, Rygge 84, Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler Hobøl 77,34 89,36 84,25 84,40 77,15 75,17 76,86 78,83 82,17 84,70 83,26 81,98 84,32 81,19 88,52 90,38 87,73 86,73 Menon Business Economics 17 RAPPORT

19 Akershus Tabell 11 for Akershus i 2013 med angivelse av de nærmeste lufthavnene for hver lufthavnkategori Kommunenavn Lokal lufthavn eller Regional lufthavn eller Nasjonale lufthavn eller Store lufthavn eller Nasjonal hovedflyplass Kommunenenummer 2 Akershus Moss lufthavn, Rygge Moss lufthavn, Rygge Moss lufthavn, Rygge 87, Vestby Ski Ås Frogn Nesodden Oppegård Bærum Asker Aurskog-Høland Sørum Fet Rælingen Enebakk Lørenskog Skedsmo Nittedal Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal 88,08 85,91 86,80 86,14 82,03 86,41 84,25 82,23 85,55 91,88 90,08 90,88 85,13 90,38 91,43 89,53 94,25 97,30 91,08 91,45 96,90 89,70 Menon Business Economics 18 RAPPORT

20 Oslo Tabell 12 for Oslo i 2013 med angivelse av de nærmeste lufthavnene for hver lufthavnkategori Kommunenenummer Regional lufthavn eller Nasjonale lufthavn eller Kommunenavn Lokal lufthavn eller Store lufthavn eller Nasjonal hovedflyplass 3 Oslo 87, Oslo 87,75 Menon Business Economics 19 RAPPORT

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske Forening/ fylke Aktivitet Akershus Fenstad Jeger og Fiskerforeni Fiskesommer Fiskevinter/ Kurs i fluekasting Temakvelder Asker Jff Fiskesommer Aurskog Jff Fiskesommer Fiskevinter Bjerke Jff Fiskesommer

Læs mere

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00 Kvinner Menn Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum Agder Svømmekrets 34 187 83 10 93 407 41 179 65 12 89 386 793 Arendal SK 20 100 50 10 60 240 20 100 50 10 60 240 480 Farsund Svømmeklubb

Læs mere

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Klubber i svart er ferdig med registreringen Klubber i rødt må registrere Klubber i blått

Læs mere

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no BABY FESTDRAKT 21 MOD. 6 2 Kåpe. Baby Panda MOD. 6 Kjole. Baby Panda 3 MOD. 7 4 Knebukse, jakke, lue og strømper. Baby Panda MOD. 7 Knebukse, jakke og strømper. Baby Panda 5 MOD. 10 6 Nikkers og vest.

Læs mere

Org.nr Forening/fylkeslag Beløp 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852

Org.nr Forening/fylkeslag Beløp 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852 993300020 Alvdal Jff kr 14 418 984813716 Andebu Jff kr 20 164 994737902 Andøy Jff kr 1 623

Læs mere

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag alta: Kilden, tlf. 78 44 01 01. andebu: Vevkroken, Grantoppen, tlf 94 13 71 10. arendal*: Husfliden, tlf. 37 00 53 10. bardufoss: Husfliden

Læs mere

MOD Skjørt. Alt 3. Rauma Finullgarn

MOD Skjørt. Alt 3. Rauma Finullgarn DESIGN BARN 236R MOD. 236-7 2 Skjørt. Alt 3. Rauma Finullgarn MOD. 236-3 Kjole. Rauma Finullgarn 3 MOD. 236-2 4 Genser. Alt 3. Rauma Finullgarn MOD. 236-9 MOD. 236-6 Genser. Rauma Finullgarn Lue. Rauma

Læs mere

Idrettsregistreringen - SF45 Norges Svømmeforbund kl 12.00

Idrettsregistreringen - SF45 Norges Svømmeforbund kl 12.00 Idrettsregistreringen - SF45 Norges Svømmeforbund - 23.01.2010 kl 12.00 Klubber i rødt har ikke vært inne på registreringen Klubber i blått må registrere aktivitetstall Klubber i rosa må sjekke om aktivitetstallene

Læs mere

Aktivitetstall for Norges Svømmeforbund 2013 SK0145 Østfold Svømmekrets

Aktivitetstall for Norges Svømmeforbund 2013 SK0145 Østfold Svømmekrets Aktivitetstall for Norges Svømmeforbund 2013 Sortert pr krets - aktivitetstall kvinner menn sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26-0-5 6-12 13-19 20-25 26- K M TOTAL SK0145 Østfold Svømmekrets 169 704 122 44 131

Læs mere

Kommune Befolkning 1 jan 2009 Arbeidsplasser 4 kv 2008 5861 2908 11838 8795 2757 1059 5673 2723 2283 1129 4327 2102 2950 980 2655 618 E39-regionen 38344 20314 2009 2005 2001 1997 1993 1989 1985 1981 1977

Læs mere

349,- 249,- 299,- 249,- 249,- 299,- SKELETON DEMON Til voksen og ungdom. RI-25008255 - ungdom RI-25008103 - voksne

349,- 249,- 299,- 249,- 249,- 299,- SKELETON DEMON Til voksen og ungdom. RI-25008255 - ungdom RI-25008103 - voksne SKELETON DEMON Til voksen og ungdom. RI-25008255 - ungdom RI-25008103 - voksne HEKS RI-25008316 - medium barn RI-25008317 - large barn ZOMBIE BRIDE To størrelser. RI-25008325 - barn medium RI-25008326

Læs mere

LEVERINGSAVTALE Leveres på anvist sted i butikkens lager Distrikt Butikknr Navn Ledetid Best.frist Tidspkt. Lev.dag Tidspkt.

LEVERINGSAVTALE Leveres på anvist sted i butikkens lager Distrikt Butikknr Navn Ledetid Best.frist Tidspkt. Lev.dag Tidspkt. 02.09.11 LEVERINGSAVTALE Leveres på anvist sted i butikkens lager Distrikt Butikknr Navn Ledetid Best.frist Tidspkt. Lev.dag Tidspkt. Kommentar 1 10200 Alta 48 t Tirsdag 14:00 Torsdag 14:00-16:00 1 10278

Læs mere

Hammerfest sykehus. Reisemuligheter til og fra

Hammerfest sykehus. Reisemuligheter til og fra Reisemuligheter til og fra Hammerfest sykehus Alta Hammerfest... 2 Berlevåg Hammerfest... 2 Båtsfjord Hammerfest... 2 Gamvik (Mehamn) Hammerfest... 2 Hasvik Hammerfest... 3 Havøysund Hammerfest... 3 Karasjok

Læs mere

Deltagere vs årlig besøk Web Barn

Deltagere vs årlig besøk Web Barn Arrangør Årlig besøk Kategori Deltagere totalt Deltagere vs årlig besøk Web Barn Ungdom 14-18 år 19-25 år 26-67 Over 67 år Ikke oppgitt alder Funk voksne Funk barn AdO arena 330000 C 409 0.12% 273 30 38

Læs mere

Momskompensasjon 2016 (regnskapsåret 2015)

Momskompensasjon 2016 (regnskapsåret 2015) Momskompensasjon 2016 (regnskapsåret 2015) Sentralledd 956 792 150 Norges Jeger- og Fiskerforbund 3 941 384 Fylkeslag 989 995 669 NJFF Akershus kr 158 812 986 751 157 NJFF Aust-Agder kr 23 652 984 828

Læs mere

Kurs for nyregistrerte enkeltpersonforetak og aksjeselskap 2018 Dag Dato Type Sted Kurslokale Adresse Klokkeslett Frist

Kurs for nyregistrerte enkeltpersonforetak og aksjeselskap 2018 Dag Dato Type Sted Kurslokale Adresse Klokkeslett Frist Kurs for nyregistrerte enkeltpersonforetak og aksjeselskap 2018 Dag Dato Type Sted Kurslokale Adresse Klokkeslett Frist mandag 15.01.2018 ENK Oslo Oslo skattekvartalet Schweigaards gate 17 12:30-17:00

Læs mere

F SC{KE"i.,' - I llmv u) p(_5tn_; Frivilligsentraleneiflg.liste llfijlélll _» l

F SC{KEi.,' - I llmv u) p(_5tn_; Frivilligsentraleneiflg.liste llfijlélll _» l \ Z» 77zs %x:(/,% DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT -' "" F SC{KE"i.,' - I llmv u) p(_5tn_; Frivilligsentraleneiflg.liste llfijlélll _» l Alle landets kommuner ' nl Jun 2015 i K J...i.I'{/?L J Arkiv: i_,_,h.,.u_;_;

Læs mere

Askøy HSL c/o Karlsen Turvogn Slettebrekkdalen 3 5303 Follese Kontaktperson: Jan Petter Karlsen Tlf: 92 28 20 96 E-post: post@karlsenturvogn.

Askøy HSL c/o Karlsen Turvogn Slettebrekkdalen 3 5303 Follese Kontaktperson: Jan Petter Karlsen Tlf: 92 28 20 96 E-post: post@karlsenturvogn. Alta HSL- Fleridretter Postboks 1339 9505 Alta NO-9513 Alta Kontaktperson: Lill Oddny Kvivesen Tlf: 78 43 46 02/ 957 34 111 anbri-e@online.no http://idrett.speaker.no/organisation.asp?id=60101 Alta IF

Læs mere

Lørenskog JFF Fiskesommer Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske

Lørenskog JFF Fiskesommer Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske Fylke/ Forening / Tilleggsaktiviteter i Sportsfiskets år Akershus Aurskog Jff Temakvelder Fenstad Jeger og Fiskerforeni Kurs i fluekasting Temakvelder Bjerke Jff Lørenskog JFF Kurs i fluekasting Kurs i

Læs mere

Layout Gunnar Kühle-Hansen. Foto Thomas Barstad og NBFs bildearkiv. Oversettelse S. Haider Hussain. Trykk PDC Tangen. Utgitt av Norges Blindeforbund

Layout Gunnar Kühle-Hansen. Foto Thomas Barstad og NBFs bildearkiv. Oversettelse S. Haider Hussain. Trykk PDC Tangen. Utgitt av Norges Blindeforbund Layout Gunnar Kühle-Hansen. Foto Thomas Barstad og NBFs bildearkiv. Oversettelse S. Haider Hussain. Trykk PDC Tangen. Utgitt av Norges Blindeforbund informasjonsavdeling, 2003. 42 Norske Synshemmedes Sjakkforbund

Læs mere

Grafikk 2010-2011. 1. Lofotsommer VIII. Innseiling til Svolvær. Serigrafi -34 x 42 cm Pris kr. 1400,-

Grafikk 2010-2011. 1. Lofotsommer VIII. Innseiling til Svolvær. Serigrafi -34 x 42 cm Pris kr. 1400,- Grafikk avolastrand 2010-2011 1. Lofotsommer VIII. Innseiling til Svolvær. Serigrafi -34 x 42 cm Pris kr. 1400,- 2. Nordlandsglimt III Skottind, Vestvågøy 3. Nordlandsglimt IV Vågakallen 4. Nordlandsglimt

Læs mere

Der er lidt længere til apotek i Sverige og dobbelt så langt til apotek i Norge som i Danmark

Der er lidt længere til apotek i Sverige og dobbelt så langt til apotek i Norge som i Danmark Danmarks Apotekerforening Analyse 29. august 2011 Der er lidt længere til apotek i Sverige og dobbelt så langt til apotek i Norge som i Danmark af Pernille Langgaard-Lauridsen En analyse som GEOMATIC har

Læs mere

Helår 2015 Askvoll JFL Kategori Pris Askvoll JFL

Helår 2015 Askvoll JFL Kategori Pris Askvoll JFL 1 Hovedmedlem 685 2 Barn-/Ungdomsmedl.m/Jakt & Fiske 300 3 Barn-/Ungdomsmedl.u/Jakt & Fiske 175 4 Pensj./Uføremedlem 465 5 Familiemedlem 235 6 Sidemedlem 235 Askvoll JFL Askvoll JFL 1 Hovedmedlem 620 2

Læs mere

Spesialistlegesenteret i Karasjok

Spesialistlegesenteret i Karasjok Reisemuligheter til og fra Spesialistlegesenteret i Karasjok Alta Karasjok... 2 Berlevåg Karasjok... 2 Båtsfjord Karasjok... 2 Gamvik (Mehamn) Hammerfest... 2 Hammerfest Karasjok... 2 Hasvik Karasjok...

Læs mere

arte jul sølv, krystall og ferskvannsperler

arte jul sølv, krystall og ferskvannsperler 1 arte jul 2 3 S Sankta vart senker natten seg i stall og stuer. Solen har gått sin vei, skyggene truer. Inn i vårt mørke hus stiger med tente lys, Lucia, Sankta Lucia! kr. 1190,- sølv, krystaller og ferskvannsperler

Læs mere

Innvilga støtte pr

Innvilga støtte pr Innvilget Kolonneetiketter 20-Finnmark kr 1 577 000 kr 116 000 kr 306 000 kr 1 999 000 2030-Sør-Varanger kr 111 000 kr 50 000 kr 161 000 Abrahamsen Dagligvare AS kr 99 000 kr 50 000 kr 149 000 Coop Marked

Læs mere

KAMPANJE. Botneskilt as totalleverandør av skilt og trafikksikring.

KAMPANJE. Botneskilt as totalleverandør av skilt og trafikksikring. Botneskilt as totalleverandør av skilt og trafikksikring. Kampanjen varer fra uke 9-15. Forbehold om trykkfeil og utsolgt. Alle priser i samarbeid med våre leverandører. Bentsrudveien 19, 3080 Holmestrand

Læs mere

Årssamlinger TINE Meieriet Nord 2015 - utkast

Årssamlinger TINE Meieriet Nord 2015 - utkast Årssamlinger TINE Meieriet Nord 2015 - utkast Årssamlinger område Helgeland. Helgeland Sør Dato Kl.slett Produsentlag Sted Repr. fra Regionstyret Sekretær Mandag 2. mars 10.30 Vevelstad Naustloftet Fra

Læs mere

Tekst og data: Lars Dagnæs, TRANSECO2 Udgivet: Juni 2016 Korttegning: Kasper Hove Pedersen, Region Syddanmark Forsidefoto: Lars Dagnæs

Tekst og data: Lars Dagnæs, TRANSECO2 Udgivet: Juni 2016 Korttegning: Kasper Hove Pedersen, Region Syddanmark Forsidefoto: Lars Dagnæs Tekst og data: Lars Dagnæs, TRANSECO2 Udgivet: Juni 2016 Korttegning: Kasper Hove Pedersen, Region Syddanmark Forsidefoto: Lars Dagnæs 1 Indhold Partnere 2016... 4 TEN-T, transeuropæisk transportnet...

Læs mere

Kenneth Sandberg, COWI AS

Kenneth Sandberg, COWI AS Avfallskonferansen Midt-Norge 2017 Evalueringskriterier i anbudskonkurranser: et kritisk blikk på poengsystemer. Eller stein-saks-papir, om du vil Kenneth Sandberg, COWI AS 1 16. FEBRUAR 2017 COWI POWERPOINT

Læs mere

DANSK-NORSK KOMMUNESAMARBEJDE I EN NY TID

DANSK-NORSK KOMMUNESAMARBEJDE I EN NY TID DANSK-NORSK KOMMUNESAMARBEJDE I EN NY TID PETER FJERRING DEBATOPLÆG Dansk-norsk kommunesamarbejde i en ny tid Debatoplæg Maj 2012 Skrevet og udgivet af: Peter Fjerring Frederik VI s Allé 6, 1. th. DK-2000

Læs mere

Helår 2015 Grong Jff Kategori Pris Grong Jff

Helår 2015 Grong Jff Kategori Pris Grong Jff 1 Hovedmedlem 625 2 Barn-/Ungdomsmedl.m/Jakt & Fiske 370 3 Barn-/Ungdomsmedl.u/Jakt & Fiske 215 4 Pensj./Uføremedlem 470 5 Familiemedlem 170 6 Sidemedlem 170 Grong Jff Grong Jff 1 Hovedmedlem 630 2 Barn-/Ungdomsmedl.m/Jakt

Læs mere

Elitedivisjon. Solistpris: Solokornett Eikanger Bjørsvik Musikklag Gruppepris: Tubagruppen i Bjørsvik Brass

Elitedivisjon. Solistpris: Solokornett Eikanger Bjørsvik Musikklag Gruppepris: Tubagruppen i Bjørsvik Brass Elitedivisjon Elitedivisjon (Grieghallen) Plikt selvvalgt Totalt 1 Eikanger-Bjørsvik Musikklag 95 97 96 2 Stavanger Brass Band 95,5 96 95,75 3 Manger Musikklag 92 95 93,5 4 Bjørsvik Brass 93 93 93 5 Jaren

Læs mere

Tema. Eksport og globalisering. Stigende eksport i Region Nordjylland. Ingen eksport data på kommuneniveau. Udvikling i eksport i Region Nordjylland

Tema. Eksport og globalisering. Stigende eksport i Region Nordjylland. Ingen eksport data på kommuneniveau. Udvikling i eksport i Region Nordjylland Tema Eksport og globalisering I en stadig mere globaliseret verden er det afgørende for væksten og jobskabelsen i Aalborg, at virksomhederne tænker og handler internationalt. Ved at udvide markedet fra

Læs mere

SEILINGSPLAN FOR M/K FOLKVANG TIL BREST LØRDAG 26. MAI TIL LØRDAG 11. AUGUST - 2012

SEILINGSPLAN FOR M/K FOLKVANG TIL BREST LØRDAG 26. MAI TIL LØRDAG 11. AUGUST - 2012 SEILINGSPLAN FOR M/K FOLKVANG TIL BREST LØRDAG 26. MAI TIL LØRDAG 11. AUGUST - 2012 Seilingsplanen er utarbeidet med gode marginer som bør gi muligheter for å seile mest mulig på dagtid og tilbringe de

Læs mere

At træffe de rigtige beslutninger

At træffe de rigtige beslutninger At træffe de rigtige beslutninger - kan spare penge på langt sigt Udviklingschef Helle Gaub 1 06.11.07 Helse Regioner i Norge Fra 5 til 4 Helse regioner Nord-Norge: Finnmark, Troms og Nordland Vest: Sogn

Læs mere

Du finner alt på ett sted!

Du finner alt på ett sted! Du finner alt på ett sted! Perform+Easy2Clean Base medium, 9,5L Professional P6 10L systemrabatt - 8% ekstra rabatt Jotaproff Prosjekt vegg/tak A-base, 9L Norges ledende distributør av overflateprodukter

Læs mere

Udgivet: Januar 2009 Korttegning: Institut for Maritim forskning og Innovation, Syddansk Universitet

Udgivet: Januar 2009 Korttegning: Institut for Maritim forskning og Innovation, Syddansk Universitet Transportstatistik NTN korridoren 2008 Udgivet: Januar 2009 Korttegning: Institut for Maritim forskning og Innovation, Syddansk Universitet 2 Indholdsfortegnelse NTN korridoren... 4 Vejnettet... 7 Banenettet...

Læs mere

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania.

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H, A s chehoug 8z C o. 1893.

Læs mere

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Oskar Vistdal Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Vedlegg til Gunnar Gunnarsson og Norge Fræðirit Gunnarsstofnunar 2 Gunnar Gunnarsson-instituttets skriftserie 2 Skriðuklaustri

Læs mere

Norske luftfartselskaper med lisens og/eller driftstillatelse

Norske luftfartselskaper med lisens og/eller driftstillatelse Side 1 av 6 / Airlift AS Førde Lufthamn 6977 BYGSTAD AS 332 C 5771 8100 5771 8101 Airwing AS Postboks 46 1471 LØRENSKOG A100 B200 B300 5445 kg 6804 kg 6482 0280 6482 0281 BenAir AS Postboks 64 208B 4110

Læs mere

På vej mod himlen 86 Camping-Fritid 5/2005

På vej mod himlen 86 Camping-Fritid 5/2005 På vej mod himlen 86 Camping-Fritid 5/2005 Her er sjovere end på Nordkapp Himlen over Lofoten og Vesterålen er høj, og midnatssolen kan ligefrem stikke i øjnene. Det oplevede Karen Ellegaard,da hun besøgte

Læs mere

Resultatlister NM for brassband 2013

Resultatlister NM for brassband 2013 Elitedivisjon Solistpris: basstrombonist i Manger Musikklag Gruppepris: slagverk i Eikanger Bjørsvik Musikklag Kr 40 000,- fra Norsk Tipping Kr 25 000,- Bergen kommunes pris for 2013 vandretrofé Kr 10

Læs mere

DFS Midtre Krets Sesongen 2011 Dato Aktivitet Arrangør Stevnefri Kretsen. SM Samlagsmesterskap SM-KM- LM- LS

DFS Midtre Krets Sesongen 2011 Dato Aktivitet Arrangør Stevnefri Kretsen. SM Samlagsmesterskap SM-KM- LM- LS Terminliste 2011 DFS Midtre Krets Sesongen 2011 Dato Aktivitet Arrangør Stevnefri Kretsen SM Samlagsmesterskap SM-KM- LM- LS KM Kretsmesterskap MKF Midtre krets feltmesterskap Ofoten LM Landsdelsmesterskap

Læs mere

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Prisliste for trykte he@e av folketeljingane frå 1801, 1865, 1900 frå Digitalarkivet og frå 1910 frå Digitalarkivet og Registreringssentral for historiske data Prisane er oppdatert juni 2011. Porto kjem

Læs mere

29.10.13 TIRSDAG Stordhallen Nye 1945-2100 Stord Gneist 2. divisjon kvinner avd. 4

29.10.13 TIRSDAG Stordhallen Nye 1945-2100 Stord Gneist 2. divisjon kvinner avd. 4 Dato DAG Bane Tid Hjemmelag Bortelag Avdeling 19.10.13 LØRDAG Stordhallen Nye 1100-1155 Stord 2 Tysnes Jenter 12 A4 SU 19.10.13 LØRDAG Stordhallen Nye 1155-1250 Stord 2 Mathopen 2 Gutter 14 B2 H 19.10.13

Læs mere

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering.

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering. BEDRE Overblik Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering. I en stadig mere globaliseret verden er det afgørende for væksten

Læs mere

Meteorologisk institutt

Meteorologisk institutt Meteorologisk institutt Lars Petter Røed John Smits Nils M. Kristensen Vær, vind og strøm Færderseilasen 2013 Meteorologisk institutt Husker du i fjor? 3 Husker du i fjor? 4 To gode nyheter fra MET: #1

Læs mere

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde:

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: Utrag fra Den almindelige bygningslovgivning ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: http://urn.nb.no/urn:nbn:no-nb_digibok_2013062008043 Lov om bygningsvæsenet for

Læs mere

Transportstatistik 2014 Vestskandinavien

Transportstatistik 2014 Vestskandinavien Transportstatistik 2014 Vestskandinavien Tekst og data: Lars Dagnæs, TRANSECO2 Udgivet: December 2014 Korttegning: Kasper Hove Pedersen, Region Syddanmark Forsidefoto: Lars Dagnæs Indhold Partnere 2014...

Læs mere

Ferskvann Foto: Jens Haugen

Ferskvann Foto: Jens Haugen BUSSRUTER 18.08.14-16.08.15 Ferskvann Foto: Jens Haugen r Gausdal 20 Øverbygda Follebu 21 Øverbygda Østre 22 Baksida Østre 23 Baksida Follebu 24 Vestre Gausdal Lillehammer - Segalstad bru FOR BESTILLING

Læs mere

Viltstellforeningen av 1994

Viltstellforeningen av 1994 1 Hovedmedlem 679 2 Barn-/Ungdomsmedl.m/Jakt & Fiske 364 3 Barn-/Ungdomsmedl.u/Jakt & Fiske 239 4 Pensj./Uføremedlem 474 5 Familiemedlem 234 6 Sidemedlem 234 Viltstellforeningen av 1994 Viltstellforeningen

Læs mere

Kampoppsett,Talentcup,Briskeby Lørdag G13(00)

Kampoppsett,Talentcup,Briskeby Lørdag G13(00) Kampoppsett,Talentcup,Briskeby Lørdag 6 + 1 Lineup Bane 1 Bane 2 Lørdag 08:00 08:55 Gruppespill Briskeby Fyllingdalen Spartans NFA 2 5-0 Kambo Astor 10-1 Lørdag 09:00 09:55 Gruppespill Briskeby Halden

Læs mere

Bibelleseplan IMI KIRKEN - 2015. Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger - www.imikirken.no

Bibelleseplan IMI KIRKEN - 2015. Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger - www.imikirken.no Bibelleseplan IMI KIRKEN - 2015 Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger - www.imikirken.no Godt nytt år! Når 2015 ligger åpent foran oss, er utgangspunktene våre forskjellige for å gå inn i året. Men behovet

Læs mere

MODERNE DØRER. De fleste av livets. store hendelser. skjer bak hjemmets dører NORSKE HELTREDØRER. Veiledende priser pr. 1. oktober 2015.

MODERNE DØRER. De fleste av livets. store hendelser. skjer bak hjemmets dører NORSKE HELTREDØRER. Veiledende priser pr. 1. oktober 2015. MODERNE DØRER De fleste av livets store hendelser skjer bak hjemmets dører Veiledende priser pr. 1. oktober 2015. NORSKE HELTREDØRER NORSKPRODUSERT OG KORTREIST Vi er stolte av å kunne si at vi er Norges

Læs mere

Gausdal. Bestillingsruter BUSSRUTER 17.08.15 21.08.16

Gausdal. Bestillingsruter BUSSRUTER 17.08.15 21.08.16 BUSSRUTER 17.08.15 21.08.16 r Gausdal 20 Øverbygda Follebu 21 Øverbygda Østre 22 Baksida Østre 23 Baksida Follebu 24 Vestre Gausdal Lillehammer Segalstad bru NY AVGANG FRA GAUSDAL, LØR SØN KL. 20:10 Ta

Læs mere

Transportstatistik 2011 Vestskandinavien. Facts og udviklingstendenser

Transportstatistik 2011 Vestskandinavien. Facts og udviklingstendenser Transportstatistik 2011 Vestskandinavien Facts og udviklingstendenser Tekst og data: Lars Dagnæs, FORCE Technolgy Udgivet: November 2011 Korttegning: Kasper Hove Pedersen, Region Syddanmark Forsidefoto:

Læs mere

Innvilga støtte pr

Innvilga støtte pr Innvilget Kolonneetiketter 20-Finnmark kr 170 000 kr 3 220 000 kr 300 000 kr 3 690 000 2025-Deatnu - Tana kr 354 000 kr 354 000 A E TAPIO EFT Bertha Ingrid Sonja Tapio Anti kr 354 000 kr 354 000 2023-Gamvik

Læs mere

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-77 vil findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. - 1 januar 1906-31 december 1908.

Læs mere

Plass Navn Lag Totalt Beløp Premie -----------------------------------------------------------------------------------------

Plass Navn Lag Totalt Beløp Premie ----------------------------------------------------------------------------------------- Premiering 100m Norges-cup Alvdal 27.-30. juli 2005 Alvdal skytterlag Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Asle Kvamsdal Stord 250 91,- kr 2. Aleksander Taanevig Farsund 249 84,- kr 3. Vegard Blien Sjøveian

Læs mere

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295.

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295. Norwegians in America, their History and Record by Martin Ulvestad, Volume 2 Index of Part 2 Indhold over Anden Del ( aa and æ indexed with a and ø indexed with o ) Deb Nelson Gourley, Astri My Astri Publishing,

Læs mere

Program for Umbro-cup 29. og 30.oktober 2011. for barn 8, 11 og 12 år, som arrangeres ifm Agder Fotballkrets. 100 års - jubileum

Program for Umbro-cup 29. og 30.oktober 2011. for barn 8, 11 og 12 år, som arrangeres ifm Agder Fotballkrets. 100 års - jubileum 1 Program for Umbro-cup 29. og 30.oktober 2011 for barn 8, 11 og 12 år, som arrangeres ifm Agder Fotballkrets 100 års - jubileum 2 Vi ønsker alle barn og voksne velkommen til årets Umbro-cup i Sørlandshallen.

Læs mere

Momskompensasjon 2010 for regnskapsåret 2009 - Utbetalingsliste

Momskompensasjon 2010 for regnskapsåret 2009 - Utbetalingsliste * Der hvor utbetaling er kr. 0,- er søknaden avslått av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 5.188.407 Aksjeselskap Idrettskretser Særforbund Birkebeinerrennet

Læs mere

ADRESSE BY. S Jonsgeisla 95 IS - 113 Reykjavik. Alfa Smådyrklinikken S Vestregate 16 N - 3919 Porsgrunn 2010-12-14

ADRESSE BY. S Jonsgeisla 95 IS - 113 Reykjavik. Alfa Smådyrklinikken S Vestregate 16 N - 3919 Porsgrunn 2010-12-14 Liste over skolegodkendte praktiksteder i Norden. Praktikpladser uden for Danmark, som opfylder de kriterier, som er gældende for danske uddannelsessteder (opdateret 7. november 2013) PRAKTIKTED mådyr

Læs mere

Mandag29/12 Marsipanløpet Toten Toten-Troll alle Onsdag Nyttårsløpet Moss Moss OK alle

Mandag29/12 Marsipanløpet Toten Toten-Troll alle Onsdag Nyttårsløpet Moss Moss OK alle GRUE IL, O-GRUPPA AKTIVITETER OG LØP 2008/2009 Dag/ dato Kart / Løp hvor Arrangør Løyper Mandag 1/12 o-trening Grinder skole 17.30-20 Kjell Magne Langtur-innetr. Torsdag 4/12 o-trening Grinder skole 17.30-20

Læs mere

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo.

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Oktober 1889. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. 1889. CW6 Pris:

Læs mere

Elevundersøkelen ( >)

Elevundersøkelen ( >) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Stokkan ungdomsskole-8. trinn Høst 2013 150 149 99,33 14.01.2014 Stokkan ungdomsskole-9. trinn Høst 2013 143 142 99,30 14.01.2014

Læs mere

Transportstatistik 2006 NTN korridoren. Facts og udviklingstende nser

Transportstatistik 2006 NTN korridoren. Facts og udviklingstende nser Transportstatistik 2006 NTN korridoren Facts og udviklingstende nser Indhold Forord... 4 NTN korridoren... 6 Vejnettet... 10 Banenettet... 14 Havne... 18 Lufthavne... 22 Færger... 24 Trafikvolumen i korridoren...

Læs mere

Transportstatistik 2009 V e s t s k a n d i n a v i e n

Transportstatistik 2009 V e s t s k a n d i n a v i e n VÆ Transportstatistik 2009 V e s t s k a n d i n a v i e n Udgivet: Januar 2010 Korttegning: Kasper Pedersen. Region Syddanmark. Regional Udvikling 2 Indholdsfortegnelse: Partnere 2009... 4 Nøgletal for

Læs mere

Fleksiskyss i Gausdal

Fleksiskyss i Gausdal sandbeck.no BUSSRUTER 17.08.09-20.06.10 Fleksiskyss i Gausdal Ring 0 7 177 20 Øverbygda Follebu 21 Øverbygda Østre 22 Baksida Østre 23 Baksida Follebu 24 Vestre Gausdal 25 Lillehammer Segalstad bru Oppland

Læs mere

Momskompensasjon 2015 klubber Hordaland IK

Momskompensasjon 2015 klubber Hordaland IK Momskompensasjon 2015 klubber Hordaland IK Klubbnr Navn Beløp 30 211 626 KL12010655 1dykkeklubb 7371 KL12010059 AK Bjørgvin 20650 KL12010003 Alvøen Rideklubb 168623 KL12010704 Apeltun Idrettslag 21032

Læs mere

F. No. 2. DEN NORSKE BREVPOSTS. statistik FOR AARET 1866. UDGIVEN MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED. 1868.

F. No. 2. DEN NORSKE BREVPOSTS. statistik FOR AARET 1866. UDGIVEN MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED. 1868. F. No.. DEN NORSKE BREVPOSTS statistik FOR AARET. UDGIVEN MARINE OG POSTDEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED.. F. No.. Det samlede saavel med som uden 'Samtlige Pengebreve. Recom Almindelige

Læs mere

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING ISTE OKTOBER UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, KRISTIANIA, I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO. STEEN'SKE BOUTRYKKERI. Forord. I efterfølgende oversigt

Læs mere

7 fluer med én skoletaske! Beth Juncker Det informationsvidenskabelige Akademi DK

7 fluer med én skoletaske! Beth Juncker Det informationsvidenskabelige Akademi DK 7 fluer med én skoletaske! Beth Juncker Det informationsvidenskabelige Akademi DK Som formalisert samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kundskapsdepartementet befinner (DKS) seg i skjæringspunktet mellom

Læs mere

Transportstatistik 2005 NTN korridoren. Facts og udvikling stendens er

Transportstatistik 2005 NTN korridoren. Facts og udvikling stendens er Transportstatistik 2005 NTN korridoren Facts og udvikling stendens er Institut for Transportstudier December 2005 Indhold Forord... 3 NTN korridoren... 5 Vejnettet... 9 Banenettet... 13 Havne... 17 Færger...

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour rannée ) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DE OFFENTLIGE ARBEIDER, POSTSTYRELSEN.

Læs mere

Gruppepsykoterapeuter i Norge

Gruppepsykoterapeuter i Norge Gruppepsykoterapeuter i Norge Dette er en liste over privatpraktiserende terapeuter som er medlemmer i Norsk Gruppepsykoterapeutisk Forening (NGPF). De fleste har 3- eller 5-årig isk etterutdanning, og

Læs mere

REJSEN STARTER KM NORD FOR POLARCIRKLEN MAGISK NORDLYS LANGS NORGES KYST

REJSEN STARTER KM NORD FOR POLARCIRKLEN MAGISK NORDLYS LANGS NORGES KYST REJSEN STARTER - 500 KM NORD FOR POLARCIRKLEN MAGISK NORDLYS LANGS NORGES KYST En spændende rejse til det nordligste Norge med enestående muligheder for at opleve det magiske nordlys. Ombord på M/S Nordkapp

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série )

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Nr. 1. 81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 1 Januar 1901 31 December

Læs mere

GRUE IL, o-gruppa, AKTIVITETER OG LØP 2010

GRUE IL, o-gruppa, AKTIVITETER OG LØP 2010 GRUE IL, o-gruppa, KTIVITETER OG LØP 2010 Dag/dato Kart / Løp hvor rrangør Løyper Man 1/2 o-trening Grinder skole 17.30-20 Kjell Magne Ute / inne Ons 3/2 Kirkenær, gate Gruehallen kl. 18.00. Martin C,

Læs mere

201 SPESIALTEKNIKK DAN YNGRE JUNIOR HERRE 3 ØVELSER Pool 1/1 (3) Ring 8 14:25

201 SPESIALTEKNIKK DAN YNGRE JUNIOR HERRE 3 ØVELSER Pool 1/1 (3) Ring 8 14:25 201 SPESIALTEKNIKK DAN YNGRE JUNIOR HERRE 3 ØVELSER Pool 1/1 (3) Ring 8 14:25 1 Hassanipour Daniel (Sandnes TKD) 2 Antonsen Mathias_Håheim (Molde TKD) 3 Iversen Marius_Hauge (Bergen TKD) 203 SPESIALTEKNIKK

Læs mere

Side 1 av 6 Arna Bjørnar 1 a064 a fredag 13:00 Lerum4 Bjørn Borg - Arna Bjørnar 1 a068 a fredag 15:30 Lerum2 Arna Bjørnar 1 - Ørsta 2 a077 a laurdag 08:50 Lerum5 Arna Bjørnar 1 - Os Turn 3 a084 a laurdag

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

Skibs og bådmotorer Motorfabrikker i Norge

Skibs og bådmotorer Motorfabrikker i Norge MOTORFABRIKKER I NORGE 58? Nasjonal 84 Ålesund Ole Synnes Mek. Rekord 102 Ålesund Ålesund Motor & Maskinfabrik A/S Statt 37 Ålesund Tangens Mek. Hjelset 1905 118 Ålesund Jørgensen & Lerdal Vaktmann 117

Læs mere

BOCCIA. Lørdag 30.5 kl 11.00 RUNDE 1

BOCCIA. Lørdag 30.5 kl 11.00 RUNDE 1 Lørdag 30.5 kl 11.00 RUNDE 1 1 Tønsberg Fil 2 KL 4 Moss 3 KL 4 2 Helios 1 KL 4 Kjelsås 1 KL 4 3 Daugulu 1 KL 4 Bøler 1 kl 4 4 Bøler 2 KL 4 Fredriksborgveien 1 KL 4 5 Lesja 1 KL 4 Ås-Delta 1 KL 4 6 Futt

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0206 Klageren: XX på vegne YY 0590 Oslo, Norge. Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører:

Læs mere

Hvor mange er sikret parkeringsplads ved arbejdet i vore store byer?

Hvor mange er sikret parkeringsplads ved arbejdet i vore store byer? NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk noahtrafik@noah.d København den 13. marts 2012 Til Folketingets Transportudvalg og Skatte- og afgiftsudvalg Danske bilister sparer årlig

Læs mere

EN KRØNIKE. Fra år 1940 til år 1959. Thorbjørn. familierne. Margrethe og Mathias Berg, Sandefjord og Louise og Odmund Larsen, Sand pr.

EN KRØNIKE. Fra år 1940 til år 1959. Thorbjørn. familierne. Margrethe og Mathias Berg, Sandefjord og Louise og Odmund Larsen, Sand pr. EN KRØNIKE Fra år 1940 til år 1959 Thorbjørn og familierne Margrethe og Mathias Berg, Sandefjord og Louise og Odmund Larsen, Sand pr. Berger ( Bergen 1943 ) Far Thomas Thorbjørn Mor Asta 2 Forord Skæbnen

Læs mere

Gruppepsykoterapeuter i Norge

Gruppepsykoterapeuter i Norge Gruppepsykoterapeuter i Norge Dette er en liste over privatpraktiserende terapeuter som er medlemmer i Norsk Gruppepsykoterapeutisk Forening (NGPF). De fleste har 3- eller 5-årig isk etterutdanning, og

Læs mere

Haraheia vindpark Skyggekast og refleksblink

Haraheia vindpark Skyggekast og refleksblink Skyggekast og refleksblink Inter Pares Rapport 6:2007 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for i forbindelse med planene for utbygging av vindpark på Haraheia i Roan kommune. Rapporten behandler

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

Frihet til å reise. Arbeidsbok og linjeinformasjon ØSTFOLD

Frihet til å reise. Arbeidsbok og linjeinformasjon ØSTFOLD Frihet til å reise Arbeidsbok og linjeinformasjon ØSTFOLD Våren 2013 1 notater 2 Innholdsfortegnelse Aremark........................................ 5 Linje: 1-2-3-4-natt 1 Askim..........................................

Læs mere

Kyst- og naturturister i Danmark. VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Kyst- og naturturister i Danmark. VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Kyst- og naturturister i Danmark VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse o o o o o o o o Samlet Danmark Udland Holland Norge Sverige Tyskland Antal ankomster (1.000) I alt

Læs mere

Som en af Europas største udviklere, producenter og markedsførere af kontormøbler, tilbyder EFG et komplet sortiment af møbelsystemer og produkter

Som en af Europas største udviklere, producenter og markedsførere af kontormøbler, tilbyder EFG et komplet sortiment af møbelsystemer og produkter EFG og miljøet 2 EFG og miljøet Som en af Europas største udviklere, producenter og markedsførere af kontormøbler, tilbyder EFG et komplet sortiment af møbelsystemer og produkter til indretning af kontorer

Læs mere

Møde med nordmanden. Af Pål Rikter. Rikter Consulting. Find vejen til det norske bygge- og anlægsmarked

Møde med nordmanden. Af Pål Rikter. Rikter Consulting. Find vejen til det norske bygge- og anlægsmarked Møde med nordmanden Af Pål Rikter Find vejen til det norske bygge- og anlægsmarked Seminar hos Væksthus Sjælland, 23. januar, 2014 På programmet Hvem er jeg? Basale huskeregler Typografier Mødekulturen

Læs mere

Bestilling av uniformer: Slik går du frem:

Bestilling av uniformer: Slik går du frem: Bestilling av uniformer: Slik går du frem: Jeg gjør den delen av jobben som går mot Norges Røde Kors. Jeg bistår ikke med å finne rett størrelse. Jeg vedlikeholder en liste som viser hvem som har hvilke

Læs mere

Helår 2015 Jordet Jff Kategori Pris Jordet Jff

Helår 2015 Jordet Jff Kategori Pris Jordet Jff 1 Hovedmedlem 650 2 Barn-/Ungdomsmedl.m/Jakt & Fiske 340 3 Barn-/Ungdomsmedl.u/Jakt & Fiske 215 4 Pensj./Uføremedlem 495 5 Familiemedlem 265 6 Sidemedlem 265 Jordet Jff Jordet Jff 1 Hovedmedlem 650 2 Barn-/Ungdomsmedl.m/Jakt

Læs mere

Transportstatistik 2016 Vestskandinavien

Transportstatistik 2016 Vestskandinavien Transportstatistik 2016 Vestskandinavien Tekst og data: Lars Dagnæs, TRANSECO2 Udgivet: Juni 2016 Korttegning: Kasper Hove Pedersen, Region Syddanmark Forsidefoto: Lars Dagnæs 1 Indhold Partnere 2016...

Læs mere

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. OVERSIGT MUM' NOR G CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. AFSLUTI ET 16.11 TN1 1 Ç 02. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. I KOMMISSION 1-IOS II. JU-, CIIETIOUG 6: Co. 1902. qi)

Læs mere

Arrangement i Hjortsberghallen høsten 2014

Arrangement i Hjortsberghallen høsten 2014 Arrangement i Hjortsberghallen høsten 2014 SØNDAG 07.09.2014 Hjortsberghallen 1000-1040 54J1016005 HK Halden Blå - Råde J10 avd 16 Hjortsberghallen 1045-1140 54J1127005 HK Halden Gul - Tveter Gul J11 avd

Læs mere