Menons indeks for luftfartsdekning i Norge og poengscore for norske lufthavners nedslagsfelt anno 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Menons indeks for luftfartsdekning i Norge og poengscore for norske lufthavners nedslagsfelt anno 2013"

Transkript

1 RAPPORT indeks for luftfartsdekning i Norge og poengscore for norske lufthavners nedslagsfelt anno 2013 MENON-PUBLIKASJON NR. 10/2013 Av Rasmus Bøgh Holmen Menon Business Economics RAPPORT

2 Innhold 1. Hovedkonklusjoner Norges geografiske luftfartsdekning Norske lufthavners nedslagsfelt Metode Redegjørelse for Redegjørelse for poengscore for lufthavners nedslagsfelt indeks for geografisk luftfartsdekning fordelt over hele landet og landsdeler Hele landet fordelt over landsdeler og fylker Østlandet Sørlandet Vestlandet Midt-Norge Nord-Norge Svalbard fordelt over fylker og kommuner Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Menon Business Economics 1 RAPPORT

3 Nordland Troms Finnmark Svalbard poengscore for lufthavners nedslagsfelt poengscore for lufthavner fordelt på lufthavnkategorier Alle lufthavner for lufthavner fordelt på sivile operatører s lufthavner Ikke--lufthavner poengscore for alle lufthavner Nasjonal hovedlufthavn Stor lufthavner Nasjonale lufthavner Regionale lufthavner Lokale lufthavner Menon Business Economics 2 RAPPORT

4 1. Hovedkonklusjoner I forbindelse med kartlegginger av infrastruktur og med modellbygging der infrastruktur spiller en rolle har vi i Menon Business Economics sett behov for en indikator for langreist samferdselsinfrastruktur i Norge. Vi har derfor utarbeidet en indeks for luftfartsdekningen i Norge med geografisk fokus. Med basis i indeksen og befolkningsgrunnlaget til lufthavnene har vi også laget et poengsystem for lufthavnenes nedslagsfelt. Den geografiske indeksen kan betraktes som et mål for grad av sentralitet, mens poengscoren for lufthavnene sier noe om hvor stor hver enkelte lufthavns brukergruppe er. Rapporten er et egenfinansiert forskningsprosjekt med resultater egnet som inndata i arbeider hvor infrastruktur spiller en vesentlig rolle Norges geografiske luftfartsdekning lufthavnindeks reflekterer den sivile luftfartdekningen i et gitt område i Norge. En høy indeks indikerer kort avstand til en lufthavn, mens en lav indeks tyder på vesentlig avstand til nærmeste lufthavn og få store lufthavner i nærheten. Metodikken bak er redegjort for i delkapittel 2.1, mens fullstendige lister over indeksen for kommuner, fylker og landsdeler i gitt i kapittel 3. Fylkene med best luftfartsdekning befinner seg på det sentrale Østlandet og på Sør-Vestlandet. Dette er sentrale og folkerike fylker som enten ligger omkring hovedstaden eller storbyene på Vestlandet. Akershus topper den geografiske fylkesindeksen med en score på 87,84 poeng, like foran Oslo med 87,75 poeng. Fylkene med dårligst luftfartsdekning ligger i Nord-Norge og på Nord-Vestlandet, i tillegg til Svalbard. Dette er mer perifere fylker med relativt lav befolkning. Lavest har Finnmark med 45,66 poeng, like under Svalbard som scorer 48,95 poeng. for norske fylker er illustrert i Figur 1 under. Figur 1 indeks for luftfartsdekning og antall lufthavner fordelt over fylker Som figuren viser trenger det ikke nødvendigvis være noe klar sammenheng mellom høy luftfartsdekning og antall lufthavner. Med henholdsvis tretten og elleve lufthavner har Nordland og Finnmark desidert flest lufthavner av fylkene, men de utgjør likevel de to fylkene utenom Svalbard med dårligst luftfartdekning. På den andre siden av skalaen står to av fylkene med best luftfartsdekning; Oslo og Buskerud; uten lufthavner innenfor Menon Business Economics 3 RAPPORT

5 fylkesgrensene. Dette tilsynelatende misforholdet skyldes primært to forhold; lsen på lufthavnene og de geografiske avstandene. Mens Nordland og Finnmark preges av mange små lufthavner og store avstander, ligger Oslo og befolkningstyngdepunktet i Buskerud bare «et steinkast» unna, Moss lufthavn, Rygge og. Like fullt er det store forskjeller innad i fylkene, særlig blant de med stor geografisk utstrekning. I Buskerud har Ringerike høyest med 83,38 poeng, mens Gol kun scorer 51,90 poeng. I Finnmark scorer Alta 52,50 poeng, mens Måsøy bare har 36,50 poeng. Gol og Måsøy er typiske representanter for to grupper utkantkommuner som oftest har lav ; fjellkommunene i dalsøkkene i Sør-Norge og øyene utenfor Norskekysten uten lufthavn. Ikke-kystnære områder i Nord-Norge som Indre Helgeland og Finnmarksvidda har særlig lav luftfartsdekning. Heller ikke områder med flere lokale lufthavner, men uten lufthavner, scorer videre høyt. Dette gjelder blant annet Sogn og Fjordane, Ytre Helgeland, Lofoten, Vesterålen og Finnmarkskysten. Kommuner med høy utenfor sentrale strøk ligger gjerne tett på en eller flere lufthavner. Norges luftfartsdekning på kommunenivå er illustrert i Figur 2 under. Figur 2 Norgeskart med angivelse av indeks for luftfartsdekning 1 Kommunen i Norge med best luftfartsdekning er ikke overraskende Ullensaker i Akershus; vertskommunen for ; med hele 97,30 poeng. Ti andre kommuner rundt Gardermoen scorer også over nitti poeng. Utenom Østlandet har Sola i Rogaland; som rommer ; best luftfartsdekning med 83,19 poeng. Landets laveste luftfartsdekning finner vi i øykommunen Træna utenfor Helgelandskysten i Nordland med kun 22,49 poeng. Bortsett fra Ny-Ålesund med 23,25 poeng (som ikke premieres direkte for å ha en privat ikke-rutebasert flyplass) er det ingen andre kommuner med score under 30. Den laveste scoren på Østlandet er 41,48 i Sjåk, innerst i Ottadalen i Oppland. I Tabell 1 har vi listet opp kommunene med høyest og lavest geografisk innen hver landsdel. 1 På Svalbard hører Longyearbyen til gruppen 40 til 50 og Ny-Ålesund til gruppen under 40. Menon Business Economics 4 RAPPORT

6 Tabell 1 Kommunene med høyest og lavest geografisk innen hver landsdel HØYEST INDEKS Landsdel Kommune Fylke Østlandet Ullensaker Akershus 97,30 Sørlandet Kristiansand Vest-Agder 72,37 Vestlandet Sola Rogaland 83,19 Midt-Norge Stjørdal Nord-Trøndelag 82,69 Nord-Norge Bodø Nordland 66,32 Svalbard Longyearbyen Svalbard 49,48 LAVEST INDEKS Kommune Fylke Sjåk Oppland 41,18 Bykle Aust-Agder 43,70 Luster Sogn og Fjordane 44,95 Leka Nord-Trøndelag 38,15 Træna Nordland 22,49 Ny-Ålesund Svalbard 23, Norske lufthavners nedslagsfelt poengscore for lufthavner forteller hvor stort nedslagsfelt norske lufthavner har med tanke på befolkningsgrunnlag og lufthavnenes lser. Poengscoren bygger videre på indeksen for luftfartsdekning og vektlegges etter befolkningsgrunnlag. Den er ikke et uttrykk ivaretakelse av distriktspolitiske mål eller tilstedeværelsen av transportsubstitutter; ei heller innkommende trafikk eller transitt-trafikk. Poengscorens metodikk blir gjort greie for i delkapittel 2.2, mens fullstendige lister over lufthavners poengscore er listet opp i kapittel 4. Norge har 52 lufthavner, hvorav 46 er drevet av og seks er drevet av andre aktører. Av s lufthavner er 29 lokale, ni regionale, fire nasjonale og en nasjonal hovedflyplass. Blant lufthavnene utenfor -systemet tilsvarer fire lokale lufthavner og to nasjonale lufthavner i -målestokk. Hele 30 lufthavner, altså vel halvparten, befinner seg i Nord-Norge, og alle disse drives av. Her er også avstandene mellom tett befolkede strøk og substituttene til lufttransport færrest. På Vestlandet er det lokalisert elleve -lufthavner og en ikke--lufthavn, mens det i Midt-Norge fins fire -lufthavner og en ikke--lufthavn. Seks lufthavner ligger på Østlandet, hvorav bare to er drevet av. De to siste lufthavnene befinner seg på Sørlandet og Svalbard. Bortsett fra Værøy helikopterhavn, ytterst i Lofoten, er alle lufthavnene med rutetrafikk i Norge flyplasser. er med sin kommersielle rute til Værøy Norges eneste kombinerte fly- og helikopterhavn, i den forstand at den har kommersiell trafikk med begge typer luftfartøyer. Seks -lufthavner og to ikke--lufthavner har militær aktivitet i tillegg til den sivile trafikken. utgjør nasjonal hovedlufthavn, mens, Stavanger lufthavn, Sola og klassifiseres som store lufthavner. s fire nasjonale lufthavner er Kristiansand lufthavn Flesland, Tromsø lufthavn, Langnes, og. Alle disse lufthavnene befinner seg i nærheten av de største og noen av de neststørste byene. De største ikke-lufthavnene; og Moss lufthavn, Rygge; er av tilsvarende lse som s nasjonale lufthavner. De fanger opp av trafikkpotensialet som går ut over kapasitet eller befinner seg like sør for hovedstaden. Fem av ni regionale -lufthavner og 20 av 29 lokale lufthavner ligger i Nord-Norge, mens ingen av de lokale ikke- lufthavnene gjør det. De regionale lufthavnene befinner seg typisk i mellomstore byer og i perifere områder med få lokale lufthavner. Videre er de lokale -lufthavnene primært lokalisert i perifere strøk med få andre alternativer innen samferdsel. Når det gjelder de lokale ikke--lufthavnene, ligger disse i regioner hvor ikke valgt å satse, men hvor lokalsamfunnene likevel har ønsket å ha en lufthavn. Disse regionene har gjerne har befolkning og flere samferdselssubstitutter enn s lokale lufthavner. Vi har illustrert fordelingen av lufthavner i Figur 3 under. Menon Business Economics 5 RAPPORT

7 Figur 3 Norgeskart over norske lufthavner med angivelse av lse og sivil operatør 2 poengscore for lufthavner viser at det er Norges nasjonale hovedlufthavn,, som står for den høyeste poengscoren med poeng. Dette er ikke overraskende i og med at det dreier seg om den dominerende lufthavnen på Østlandet, hvor om lag halvparten av Norges befolkning bor. Deretter følger de store lufthavnene med poeng, hvilket tilsvarer et gjennomsnitt på i gjennomsnitt, og de nasjonale med poeng, hvilket tilsvarer et gjennomsnitt på poeng. Med en poengscore på tar de lokale lufthavnene med mer poeng enn de regionale lufthavnene, som til sammen scorer poeng. De regionale lufthavnene scorer 400 poeng i gjennomsnitt, mens de lokale lufthavnene er 152 poeng i gjennomsnitt. Sammenlikner vi -lufthavnene med ikke--lufthavnene av samme lsesorden scorer ikke--lufthavnene generelt høyere. For de nasjonale lufthavnene er snittscoren poeng for -lufthavnene, mot poeng for de nasjonale ikke--lufthavnene, mens de lokale lufthavnene i gjennomsnitt scorer 118 poeng, mot 397 poeng for de lokale ikke--lufthavnene. Poengscoren for lufthavnenes nedslagsfelt tar utgangspunkt i at det for hver lufthavnlse svarer et lufthavnfartsbehov. En lufthavn kan tilfredsstille alle behov av tilsvarende lsesorden eller lavere. Poengscoren viser at de nasjonale lufthavnene, tett etterfulgt av den nasjonale hovedlufthavnen, er viktigst for ivaretakelsen av det vi beregner som det lokale luftfartsbehovet. De nasjonale lufthavnene er også sentrale for tilfredsstillelsen av de regionale og nasjonale luftfartsbehovene, mens den nasjonale hovedlufthavnen er viktigst for stor dekkingen av behovet for en stor lufthavn. Den vil naturligvis også være den eneste lufthavnen som scorer for å være nasjonal hovedlufthavn. De lokale og regionale lufthavnene har mindre nedslagsfelt, noe som gir utslag i lavere score. Dette er neppe videre overraskende, i og med at de befinner seg i lavt befolkede områder. Ved tolkning av tallmaterialet er det er viktig å huske på at poengscorene er befolkningsvektet og ikke sier noe om ivaretakelsen av distriktspolitiske hensyn. poengscore for lufthavners nedslagsfelt fordelt på lufthavnkategorier og dekking av luftfartfunksjonene er illustrert i Figur 4 under. 2 I tillegg til lufthavnene markert på kartet utgjør Svalbard lufthavn, Longyear en regional lufthavn i regi av på Svalbard. Menon Business Economics 6 RAPPORT

8 Figur 4 poengscore for lufthavners nedslagsfelt fordelt på lufthavnkategorier og luftfartfunksjoner Lufthavnene tilhørende Norges fire største byer topper listen over lufthavnene med størst nedslagsfelt. Oslo lufthavn, Gardermoen er som vi har vært inne på suveren med poeng. Nedslagsfeltet til de tre store lufthavnene er omtrent like store, fra vel poeng for og Trondheim lufthavn, Værnes til nærmere poeng for. Deretter følger og Moss, lufthavn Rygge. Begge de to nasjonale ikke--lufthavnene scorer godt over poeng og er klart enn de nasjonale -lufthavnene. Med en poengscore på har vesentlig nedslagsfelt enn de andre nasjonale -lufthavnene. Neste lufthavn på listen er med poeng. Den regionale lufthavnen har omtrent samme poengscore som Tromsø lufthavn, Langnes og med litt over poeng og holder akkurat utenfor topp ti-listen. Dette er kanskje uventet for noen, men blir mer forståelig om man tar inn i betraktningen at det bor omtrent like mange i Rogaland og Hordaland hver for seg, som det bor i Nord-Norge som helhet. Dessuten er avstandene mellom tettsteder relativt mindre på Sør-Vestlandet enn i Nord-Norge. Det bør likevel presiseres at ligger i et område med flere substitutter innen samferdsel, og at den ikke har tilsvarende transitt-trafikk, innkommende trafikk og anbudsrute-trafikk, som de to nasjonale nordnorske lufthavnene. Topp ti-listen over lufthavner med størst nedslagsfelt er gjengitt i Tabell 2 nedenfor. Tabell 2 Topp-ti-liste over lufthavnene med størst poengscore for nedslagsfelt i Norge Nummer Lufthavn Lufthavnkategori Kommune Fylke poengscore for Lufthavner Moss lufthavn, Rygge Tromsø lufthavn, Langnes Nasjonal hovedlufthavn Stor lufthavn Stor lufthavn Stor lufthavn Nasjonal lufthavn Nasjonal lufthavn Nasjonal lufthavn Nasjonal lufthavn Nasjonal lufthavn Regional lufthavn Ullensaker Bergen Sola Stjørdal Rygge Stokke Kristiansand Giske Tromsø Karmøy Akershus Hordaland Rogaland Nord-Trøndelag Østfold Vestfold Vest-Agder Møre og Romsdal Troms Rogaland Menon Business Economics 7 RAPPORT

9 Etter har best luftfartsdekning blant de regionale lufthavnene med 639 poeng. Nedslagsfeltet til de regionale lufthavnene blir deretter gradvis dårligere etter hvert som man beveger seg nordover i landet. Blant de regionale lufthavnene scorer Lakselv lufthavn, Banak og Svalbard Lufthavn, Longyear suverent lavest med henholdsvis 75 og 17 poeng. Lufthavnen med desidert størst nedslagsfelt av de lokale lufthavnene er Skien lufthavn, Geiteryggen med 875 poeng. Skien lufthavn, Geiteryggen drives utenfor -systemet. Den høye poengscoren skyldes først og fremst at lufthavnen befinner seg i et tett befolket område. Av de lokale -lufthavnene scorer Fargernes lufthavn, Leirin høyest med en indeks på 596 poeng. Dette skyldes at lufthavnen ligger midt inne i Sør-Norge, uten andre lufthavner i nærheten. Forklaringen på at Skien lufthavn, Geiteryggen og likevel ikke har spesielt høye trafikktall, er de mange substituttene innen samferdsel i disse lufthavnenes nærområder. I tillegg spiller den s anbudsordning og asymmetrisk subsidieringen av lokale lufthavner inn. Ellers scorer de lokale lufthavnene på Nord-Vestlandet jevnt over relativt høyt i forhold til de lokale lufthavnene i Troms og Finnmark, mens det er stor spredning i poengscoren blant de lokale lufthavnene i Nord- Trøndelag og Nordland. Utenfor Østlandet scorer Namsos lufthavn høyest blant de lokale lufthavnen med 309 poeng. Ørland hovedflystasjon har lavest poengscore av ikke- lufthavnene med 165 poeng. Nedslagsfeltet til lufthavnens sivile del er med det av samme lsesorden som for de andre lokale lufthavnene i Midt-Norge. Lavest lufthavnscore i Norge finner vi på Værøy helikopterhavn og Røst lufthavn i utkanten av Lofoten, som scorer henholdsvis fem og fire poeng. De to lufthavnenes nedslagsfelt går ikke ut over Værøys vel 750 innbyggere og Røst kommunes vel 600 innbyggere, som til gjengjeld er ganske avhengig av lufttransport for raskt å kunne ta seg fra øyene hvor de bor til andre deler av landet. Menon Business Economics 8 RAPPORT

10 2. Metode I dette kapittelet gjør vi greie for hvordan luftfartsparametere er utregnet, så vel som de bakenforliggende betraktningene. Vi redegjør først for indeks for luftfartsdekning i delkapittel 2.1, før vi vender blikket mot Menon poengscore for lufthavners nedslagsfelt i delkapittel Redegjørelse for lufthavnindeks forteller hvor god sivil luftfartdekning et gitt område i Norge har. Indeksen er en slags infrastruktur- og sentralitetsindikator, som kan benyttes som inndata i evaluering av infrastrukturinvesteringer innen samferdsel og økonomiske modeller med regionalt fokus. Ved evaluering av investeringer i samferdsel kan man kjøre sensitivitetsanalyse for nedbygging, oppbygging, flytting eller erstatninger av lufthavner. I regionale økonomiske modeller kan indeksen fungere som et mål for evne til å tiltrekke seg økonomisk aktivitet og som et mål for transportkostnader. I det følgende vil vi redegjøre for metodikken bak indeksen med basis i luftartskategoriene og vektlegging av avstander: Lufthavnkategorier: Ved utregning av denne indeksen skiller vi mellom fem ulike lufthavnkategorier med basis i s lsesklassifikasjon; fra minst til størst dreier det seg om lokale lufthavner, regionale lufthavner, nasjonale lufthavner, store lufthavner og nasjonal hovedlufthavn. Hvilken kategori en lufthavn er plassert i forteller noe om trafikktilbudet og satsningsnivået for vedkommende lufthavn. Bakgrunnen for å ta utgangspunktet i s inndeling er et ønske om en oversiktlig, gjennomtenkt og intersubjektiv klassifisering, som i mindre grad er sensitiv for midlertidige svingninger i trafikktall. Inndelingen ivaretar disse hensynene godt, selv om det åpenbart også eksisterer en del variasjon i lse på lufthavnene innad i hver kategori. Av s 46 lufthavner har en status som nasjonal hovedlufthavn, tre som store lufthavner, fire som nasjonale lufthavner, ni som regionale lufthavner og 29 som lokale lufthavner. I tillegg til s lufthavner har vi inkludert de seks ikke--lufthavnene i Norge som driver sivil rute-basert luftfart. Ut i fra ikke--lufthavnenes trafikktall og rutetilbud har vi kategorisert Moss lufthavn, Rygge og som nasjonale lufthavner, mens Notodden flyplass, Skien lufthavn, Geiteryggen, Stord lufthavn og Ørland hovedflystasjon er kategorisert som lokale lufthavner. Fly- og helikopterplasser som utelukkende foretar private oppdragsflygninger, tilhører klubber, Luftforsvaret eller Helse-Norge, eller står for andre private og offentlige ikke-rutebaserte flygninger, er holdt utenfor analysen. Disse fly- og helikopterplassene har jevnt over mindre betydning for siviltrafikkens fremkommelighet i Norge, og inkludering av dem i indeksutregningene ville gitt et misvisende bilde av hvor god luftfartsdekningen i deres nærliggende områder er. Avstander: I beregningene av for en gitt kommune tar vi i bruk avstandene mellom kommunesenteret og de nærmeste lufthavnene som oppfyller for hver av de fem lufthavnfunksjonene; det vil si den lokale lufthavnfunksjonen, den regionale lufthavnfunksjonen, den nasjonale lufthavnfunksjonen, stor lufthavnfunksjonen og nasjonal hovedlufthavnfunksjonen. Avstandene fra kommunesentre og lufthavner er hentet ut fra avstandsberegningene til Gule Sider. Vi har valgt å benytte raskeste reisevei fremfor korteste reisevei, idet dette er veien som normalt brukes. Tilsvarende er reiseavstand preferert over reisetid som avstandsmål, fordi målet er mer robust over tid. I tilfeller der ferger trafikker kjøreruten har vi omregnet et minutt tid på ferge til en kilometer. Ventetid er ikke inkludert eksplisitt. Innad på Svalbard foregår trafikken ved ikke-rutebaserte flygninger. Her regnes reiseavstanden som den dobbelte av luftlinjen. Menon Business Economics 9 RAPPORT

11 Maksimal reiseavstand mellom kommunesenter og lufthavn for å ha noe som helst innflytelse på luftfartsdekningen er satt lik 400 kilometer. Etter hvert som avstanden reduseres, tilskrives lufthavnene lineært mer vekt. Istedenfor å tillegge den nest nærmeste lokallufthavnen betydning, har vi valgt å vektlegge den lokale lufthavnfunksjonen relativt mye, ut i fra en betraktning om at ulike lokale lufthavner primært oppfyller det samme behovet. Generelt reflekterer en kommunes avstand til nærmeste lufthavn for en gitt lufthavnfunksjon i hvilken grad det respektive behovet er dekket. Kommunene vil ikke premieres ytterligere for de nest nærmeste lufthavnene for hvert behov. Den lokale lufthavnfunksjonen vektlegges en tredel og de andre lufthavnfunksjonene vektlegges en seksdel. En lufthavn kan oppfylle alle lufthavnfunksjonene på eget og lavere lsesnivåer. Målet skaleres til slutt, slik at vi oppnår en indeks fra 1 til 100. Matematisk tilsvarer dette at geografiske for kommune i, mgli i, er gitt ved: K(i)=5 K(i)=5 (1) mgli i = k(i)=1 s mgli v k(i) min(a a i,k(i), bf i,k(i), 0), hvor k(i)=1 v k(i) = 1 for alle i der k(i) = 1,2,3,4,5 henviser til lufthavnene som dekker hvert av kommune i sine lufthavnbehov i stigende lsesorden, s mgli er en skaleringsfaktor for å sikre at indeksen går fra 1 til 100, v k(i) er vektingen for lufthavnbehov k innen kommune i, A er maksimal reiseavstand målt i kilometer for å ha betydning, a ik er reiseavstanden på land mellom kommune i og lufthavn k(i) målt i kilometer, b er omregningskoeffisienten mellom tid på ferge og reiseavstand målt i kilometer per minutt, og f i,k(i) er tiden på ferge mellom kommune i og lufthavn k(i) målt i minutter. Vår parameterfastsettelse tilsvarer A = 400, b = 1, v 1(i) = 1 3 og v 2(i) = v 3(i) = v 4(i) = v 5(i) = 1 6 og s mgli = 1 4. Setter vi inn for disse verdiene i likning (1), blir en: (2) mgli i = min(400 a i,1(i) f i,1(i),0) 12 min(400 a i,4(i) f i,4(i),0) 24 + min(400 a i,2(i) f i,2(i),0) 24 + min(400 a i,5(i) f i,5(i),0) 24 + min(400 a i,3(i) f i,3(i),0) + 24 Ved aggregering fra likning (2) opp til høyere geografiske nivåer vektes de ene etter folketallene fra den siste nasjonale folketellingen, som fant sted i Med andre ord vektlegger vi kommunene etter befolkningslse når vi regner ut ene for fylkene, landsdelene og hele landet. Matematisk blir dermed den geografiske en for region I, MGLI j : (3) MGLI I = N(I) i=1 mgli i bef i N(j) bef i=1 i hvor bef i er befolkningslsen i kommune i og N(I) er antall kommuner i region I Redegjørelse for poengscore for lufthavners nedslagsfelt poengscore for lufthavner angir hvor stort nedslagsfelt hver enkelte lufthavn har. Poengscoren for lufthavner bygger videre på indeksen for luftfartsdekning og tar hensyn til befolkningsgrunnlaget. Mer konkret summer den opp alle bidrag til den geografiske indeksen, der hver enkelte kommune vektlegges etter nasjonal befolkningsandel og skaleres ned med en faktor på Poengscoren fokuserer utelukkende på lufthavnenes nedslagsfelt i Norge, hvilket innebærer at kommuner utenfor Norge er ekskludert. Matematisk er poengscoren for lufthavn j, pl j : Menon Business Economics 10 RAPPORT

12 N K(i)=5 (4) pl j = i=1 k(i)=1 d j(i,k(i)) s mgliv k(i) min(a a i,k(i) f i,k(i),0)bef i s mlil A N i=1 bef i K(i)=5, hvor k(i)=1 v k(i) = 1 for alle i hvor d j(i,k(i)) er en dummy, som er en, hvis lufthavn j dekker luftfartbehov k(i) for kommune i, og null ellers, N er antall kommuner i Norge i tillegg til Longyearbyen og Ny-Ålesund, og s mlil er skaleringsfaktoren for poengscoren. I 2013 er N = 430, og vi har allerede satt s mlil = Dersom vi setter inn for parameterverdiene i likning (4), får vi: (5) pl j = N i=1 bef i 430 i=1 (2d j(i,1(i)) min(400 a i,1(i) f i,1(i), 0) + d j(i,2(i)) min(400 a i,2(i) f i,2(i), 0) + d j(i,2(i)) min(400 a i,3(i) f i,3(i), 0) + d j(i,3(i)) min(400 a i,4(i) f i,4(i), 0) + d j(i,4(i)) min(400 a i,5(i) f i,5(i), 0)) I noen sammenhenger vil vi være ute etter å se på høyere aggregeringsnivåer enn likning (5), som for eksempel en lufthavnkategori eller en sivil operatør. I så fall aggregerer vi bare opp lufthavnene som inngår i gruppen. Poengscoren for gruppering av lufthavner J, PL J(j), er gitt ved: M(J) (6) PL J(j) = j=1 pl j hvor j = 1,, M(J) er lufthavnene som inngår i gruppe J. Variasjon i sammenhengen mellom poengscore og trafikktall skyldes at andre forhold enn lufthavnenes nedslagsfelt påvirker trafikken. Vurderingen av en gitt lufthavns nedslagsfelt tar utgangspunkt i befolkningsgrunnlaget i nærområdene og er uavhengig av mellomlandingstrafikk eller tilstrømmende reisende. Trafikktalene vil være høyere ved transitt-trafikk og ved lufthavner med mange tilstrømmende turister eller yrkesreisende. For et gitt befolkningsnivå kan lav indeks indikere mindre kapasitet til transitt-trafikk og innkommende reisende. Videre vil lufthavner med lavt nedslagsfelt i mange tilfeller opprettholdes som følge av distriktspolitiske motiver. Ivaretakelsen av distriktspolitiske målsetninger gjennom støtte- og avgiftsordninger for lufthavnene inngår ikke i indeksen; ei heller kostnadene eller overføringsvirkninger mellom lufthavnene som følger med iverksettelsen av denne formen for distriktspolitikk. Hvor høy tettheten av lufthavner det er i et område og hvor høye trafikktallene for en lufthavn er, vil også avhenge av lokale avstander til tett befolkede områder i Norge og hvilke substitutter innen samferdsel som fins lokalt. For to lufthavner med samme poengscore må vi forvente at trafikktallene er vesentlig høyere for den med færrest transportsubstitutter og størst reiseavstander til sentrale områder i Norge. Lufthavner i nærheten av grensen til Sverige, Finland og i noe mindre grad Russland kan det også tiltrekke trafikk fra nabolandene, hvilket ikke er innregnet i disse lufthavnenes poengscore. Dessuten vil økonomiske og kulturelle forhold påvirke lokale reisemønstre. Poengscoren tar ikke stilling til slike forhold, men disse kan diskuteres i sammenheng med luftfartsparametere ved vurdering av mønstre og tiltak innenfor lokal samferdsel. Menon Business Economics 11 RAPPORT

13 3. indeks for geografisk luftfartsdekning I dette kapittelet lister vi opp geografiske er for hele landet, landsdeler, fylkene og kommuner. Indeksen beskriver hvor god luftfartsdekningen er i et gitt område. Vi har også angitt nærmeste lufthavn for hver lufthavnkategori fordelt over hele landet og landsdeler Hele landet Tabell 3 for landsdelen hele landet i 2013 med angivelse av lufthavner Fylkesnummer Fylkesnavn Lokale lufthavner Regionale lufthavner Nasjonale lufthavner Store lufthavner Nasjonale hovedflyplass 0 Hele Norge 29, 4 ikke- 9 2, 2 ikke ,03 A B Østlandet Sørlandet 1, 2 ikke- 2 ikke ,44 66,97 C D E F Vestlandet Midt-Norge Nord-Norge Svalbard 5, 1 ikke- 3, 1 ikke ,10 71,33 52,20 48,95 Menon Business Economics 12 RAPPORT

14 3.2. fordelt over landsdeler og fylker Østlandet Tabell 4 for Østlandet i 2013 med angivelse av lufthavnene for hver lufthavnkategori i hvert fylke Sørlandet Tabell 5 for Sørlandet i 2013 med angivelse av lufthavnene for hver lufthavnkategori i hvert fylke Fylkesnummer Fylkesnavn Lokale lufthavner Regionale lufthavner Nasjonale lufthavner Store lufthavner Nasjonale hovedflyplass A Østlandet 1 og 2 ikke- 2 ikke- 1 82, Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Notodden flyplass Skien lufthavn, Geiteryggen Moss lufthavn, Rygge 84,13 87,84 87,75 74,15 70,52 76,13 82,49 74,80 Fylkesnummer Fylkesnavn Lokale lufthavner Regionale lufthavner Nasjonale lufthavner Store lufthavner Nasjonale hovedflyplass B Sørlandet 1 66, Aust-Agder Vest-Agder 64,57 68,49 Menon Business Economics 13 RAPPORT

15 Vestlandet Tabell 6 for landsdelen Vestlandet i 2013 med angivelse av lufthavnene for hver lufthavnkategori i hvert fylke 11 Rogaland 77, Hordaland Sogn og Fjordane Stord lufthavn Florø lufthavn Førde lufthavn, Bringeland Sandane lufthavn, Anda Sogndal lufthavn, Haukåsen 76,11 54,06 15 Møre og Romsdal Ørsta/Volda lufthavn, Hovden 62, Midt-Norge Tabell 7 for landsdelen Midt-Norge i 2013 med angivelse av lufthavnene for hver lufthavnkategori i hvert fylke Fylkesnummer Fylkesnavn Lokale lufthavner Regionale lufthavner Nasjonale lufthavner Store lufthavner Nasjonale hovedflyplass C Vestlandet 6 og 1 ikke ,10 Fylkesnummer Fylkesnavn Lokale lufthavner Regionale lufthavner Nasjonale lufthavner Store lufthavner Nasjonale hovedflyplass D Midt-Norge 3 og 1 ikke- 1 71, Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Røros lufthavn Ørland hovedflystasjon Namsos lufthavn Rørvik lufthavn, Ryum 72,81 67,85 Menon Business Economics 14 RAPPORT

16 Nord-Norge Tabell 8 for landsdelen Nord-Norge i 2013 med angivelse av lufthavner Fylkesnummer Fylkesnavn Lokale lufthavner Regionale lufthavner Nasjonale lufthavner Store lufthavner Nasjonale hovedflyplass E Nord-Norge , Nordland Troms Finnmark Brønnøysund lufthavn, Brønnøy Sandnessjøen lufthavn, Stokka Mo i Rana lufthavn, Røssvoll Mosjøen lufthavn, Kjærstad Røst lufthavn Værøy helikopterplass Leknes lufthavn Svolvær lufthavn, Helle Stokmarknes lufthavn, Skagen Narvik lufthavn, Framnes Andøya lufthavn, Andenes Sørkjosen lufthavn Hasvik lufthavn Hammerfest lufthavn Honningsvåg lufthavn, Valan Mehamn lufthavn Berlevåg lufthavn Båtsfjord lufthavn Vadsø lufthavn Vardø lufthavn, Svartnes Harstad/Narvik Lufthavn, Alta lufthavn Lakselv lufthavn, Banak Kirkenes lufthavn, Høybuktmoen Bodø Lufthavn 49,90 58,61 45,66 Menon Business Economics 15 RAPPORT

17 Svalbard Tabell 9 for landsdelen Svalbard i 2013 med angivelse av lufthavnene for hver lufthavnkategori i hvert fylke Fylkesnummer Fylkesnavn Lokale lufthavner Regionale lufthavner Nasjonale lufthavner Store lufthavner Nasjonale hovedflyplass F Svalbard 1 48,95 21 Svalbard Svalbard Lufthavn, Longyearbyen 48,95 Menon Business Economics 16 RAPPORT

18 3.3. fordelt over fylker og kommuner Østfold Tabell 10 for Østfold i 2013 med angivelse av de nærmeste lufthavnene for hver lufthavnkategori Kommunenavn Lokal lufthavn eller Regional lufthavn eller Nasjonale lufthavn eller Store lufthavn eller Nasjonal hovedflyplass Kommunenenummer 1 Østfold Moss lufthavn, Rygge Moss lufthavn, Rygge Moss lufthavn, Rygge 84, Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler Hobøl 77,34 89,36 84,25 84,40 77,15 75,17 76,86 78,83 82,17 84,70 83,26 81,98 84,32 81,19 88,52 90,38 87,73 86,73 Menon Business Economics 17 RAPPORT

19 Akershus Tabell 11 for Akershus i 2013 med angivelse av de nærmeste lufthavnene for hver lufthavnkategori Kommunenavn Lokal lufthavn eller Regional lufthavn eller Nasjonale lufthavn eller Store lufthavn eller Nasjonal hovedflyplass Kommunenenummer 2 Akershus Moss lufthavn, Rygge Moss lufthavn, Rygge Moss lufthavn, Rygge 87, Vestby Ski Ås Frogn Nesodden Oppegård Bærum Asker Aurskog-Høland Sørum Fet Rælingen Enebakk Lørenskog Skedsmo Nittedal Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal 88,08 85,91 86,80 86,14 82,03 86,41 84,25 82,23 85,55 91,88 90,08 90,88 85,13 90,38 91,43 89,53 94,25 97,30 91,08 91,45 96,90 89,70 Menon Business Economics 18 RAPPORT

20 Oslo Tabell 12 for Oslo i 2013 med angivelse av de nærmeste lufthavnene for hver lufthavnkategori Kommunenenummer Regional lufthavn eller Nasjonale lufthavn eller Kommunenavn Lokal lufthavn eller Store lufthavn eller Nasjonal hovedflyplass 3 Oslo 87, Oslo 87,75 Menon Business Economics 19 RAPPORT

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER TABELLER VEDKOMMENDE LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER for det kommunale skatteaar 93/4 (statsskatteaaret 9 2/ 3.) Utgit av RIKSSKATTESTYRET. KRISTIANIA. JOHANNES BJOIINSTADS BOKTRYKKERI. 95. indholdsfortegnelse.

Læs mere

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI. 183. 1917. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI. 183. 1917. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI.. NORGES FISKERIER. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 0. For årgangene - se Norges Offisielle Statistikk,

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1 Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884 (Rapports consulaires) 2

Læs mere

DANSK-NORSK KOMMUNESAMARBEJDE I EN NY TID

DANSK-NORSK KOMMUNESAMARBEJDE I EN NY TID DANSK-NORSK KOMMUNESAMARBEJDE I EN NY TID PETER FJERRING DEBATOPLÆG Dansk-norsk kommunesamarbejde i en ny tid Debatoplæg Maj 2012 Skrevet og udgivet af: Peter Fjerring Frederik VI s Allé 6, 1. th. DK-2000

Læs mere

Lokal medvirkning for å nå 2010-målet om å stanse tap av biologisk mangfold

Lokal medvirkning for å nå 2010-målet om å stanse tap av biologisk mangfold Lokal medvirkning for å nå 2010-målet om å stanse tap av biologisk mangfold TemaNord 2010:602 Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org Lokal medvirkning for å nå 2010-målet om å stanse tap av

Læs mere

Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningssystemene i Norden

Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningssystemene i Norden Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningssystemene i Norden Bakgrunn og begrepsinnhold basert på politisk initiering og strategivalg Kreativitet,

Læs mere

TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR SEPTEMBER

TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR SEPTEMBER 2001 TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR SEPTEMBER ISSN 1399-7734 Det enkelte individ på vej Kulturskabende Bæredygtig udvikling ISSN 1399-7734 Pengevirke 3-2001 udgives af Merkur, Danmark og Cultura Sparebank,

Læs mere

Pengevirke Nr 2-2006 Forside

Pengevirke Nr 2-2006 Forside T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R 2 0 0 6 J U N I Pengevirke Nr 2-2006 Forside ISSN 1399-7734 ISSN 1399-7734 / Online: ISSN 1901-2020 Pengevirke 2-2006 udgives af Merkur, Danmark og Cultura

Læs mere

Kommunal akutt døgnenhet (KAD) som læringsarena for medicinstuderende. Ann-Helen Henriksen

Kommunal akutt døgnenhet (KAD) som læringsarena for medicinstuderende. Ann-Helen Henriksen Kommunal akutt døgnenhet (KAD) som læringsarena for medicinstuderende Ann-Helen Henriksen KAD som læringsarena for medicinstuderende Ann-Helen Henriksen Foreløbig rapport 8.juni 2015 Udgivet med støtte

Læs mere

Dansk Friluftsliv. Temanummer om internationale perspektiver på friluftsliv Dansk forum for natur- og friluftsliv. nr. 76, december 2008, pris: 40 kr.

Dansk Friluftsliv. Temanummer om internationale perspektiver på friluftsliv Dansk forum for natur- og friluftsliv. nr. 76, december 2008, pris: 40 kr. Dansk Friluftsliv Temanummer om internationale perspektiver på friluftsliv Dansk forum for natur- og friluftsliv nr. 76, december 2008, pris: 40 kr. Dansk Forum for Natur- og friluftsliv www.danskfriluftsliv.dk

Læs mere

ungdomsforskning Unges rum Unges sociale liv foregår i et sammensurium af fysiske og virtuelle rum, der er forbundet på hidtil ukendte måder.

ungdomsforskning Unges rum Unges sociale liv foregår i et sammensurium af fysiske og virtuelle rum, der er forbundet på hidtil ukendte måder. k Unges rum, Unges sociale liv foregår i et sammensurium af fysiske og virtuelle rum, der er forbundet på hidtil ukendte måder. ungdomsforskning Center for Ungdomsforskning // nr. 1 // April 2007 // årg.

Læs mere

NORDEN 2030 FRA FOSSIL NUTID TIL SOLAR FREMTID. Læs i bladet

NORDEN 2030 FRA FOSSIL NUTID TIL SOLAR FREMTID. Læs i bladet 37. årgang nr. 1 2009 NORDEN 2030 FRA FOSSIL NUTID TIL SOLAR FREMTID NORDISK FOLKRIKSDAG/FOLKEMØDE 2009 30. juli - 2. august NORDISK FOLKECENTER FOR VEDVARENDE ENERGI Thy i Danmark Læs mere side 11 Læs

Læs mere

TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR APRIL

TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR APRIL 2003 TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR APRIL ISSN 1399-7734 Pengevirke 1-2003 udgives af Merkur, Danmark og Cultura Sparebank, Norge E-mail: merkurbank@merkurbank.dk cultura@cultura.no Hjemmesider: www.merkurbank.dk

Læs mere

Postprint. Magasinbygningens fysik og funktion

Postprint. Magasinbygningens fysik og funktion Postprint Magasinbygningens fysik og funktion Postprint Magasinbygningens fysik og funktion Museumshøjskolen, Sorø, Danmark 18 22 oktober 2004 Nordisk Konservatorforbund danske afdeling Redaktion Maj Ringgaard

Læs mere

500 nye medarbejdere hvert år

500 nye medarbejdere hvert år TrygVesta Det handler om at være tryg / 02-2008 Velkommen til os: 500 nye medarbejdere hvert år Temanummer: Læring og personlig udvikling TrygVesta magazine 02-08 1 Innhold Leder: Viden vokser når den

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

Peripeti nr. 12 Teaterpolitik og teaterledelse

Peripeti nr. 12 Teaterpolitik og teaterledelse Peripeti nr. 12 Teaterpolitik og teaterledelse Redaktionelt forord (3) Godhet og galskap Sigrid Røyseng (5) Teaterpubliken i svensk kulturpolitik Rikard Hoogland (19) Teater for alle? Jon Nygaard (31)

Læs mere

Tre skiturfortellinger fra 1884

Tre skiturfortellinger fra 1884 Det norske språk- og litteraturselskap/bokselskap.no 2013 Henrik Angell, Fridtjof Nansen og Ludvig Schmelck: Tre skiturfortellinger fra 1884 Historisk-kritisk utgave ved Audun Renolen Aasbø, 2013 Det norske

Læs mere

BLANDINAVISK. Et sprogpsykologisk studie i akkommodation, holdninger og identitet på en skandinavisk arbejdsplads

BLANDINAVISK. Et sprogpsykologisk studie i akkommodation, holdninger og identitet på en skandinavisk arbejdsplads BLANDINAVISK Et sprogpsykologisk studie i akkommodation, holdninger og identitet på en skandinavisk arbejdsplads Sprogpsykologi Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Bettina Bjørn og Cathrine Stenrøs

Læs mere

Nummer2 Juni 2000 27. årgang

Nummer2 Juni 2000 27. årgang Nummer2 Juni 2000 27. årgang --------------------- >c:>- IXey~ MCllighedsfukultctels studcnterblo.d. Udgive.s afstudenterrådet ved MF Redaktionen Stud.theol. Morten Horning-Jensen (.ms\'. red.), Skejby

Læs mere

NORGE TÆT PÅ STORE OPLEVELSER DETTE ER EN ANNONCE FRA INNOVASJON NORGE

NORGE TÆT PÅ STORE OPLEVELSER DETTE ER EN ANNONCE FRA INNOVASJON NORGE NORGE TÆT PÅ STORE OPLEVELSER DETTE ER EN ANNONCE FRA INNOVASJON NORGE 2 www.visitnorway.dk TÆT PÅ STORE OPLEVELSER Danskerne kender Norge som det fantastiske land at tage på skiferie i. Det ligger tæt

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

2003 TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR DECEMBER ISSN 1399-7734. Lad det spire og gro

2003 TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR DECEMBER ISSN 1399-7734. Lad det spire og gro 2003 TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR DECEMBER ISSN 1399-7734 Lad det spire og gro ISSN 1399-7734 Pengevirke 4-2003 udgives af Merkur, Danmark og Cultura Sparebank, Norge E-mail: merkurbank@merkurbank.dk cultura@cultura.no

Læs mere

#12 DECEMBER 2011. FM Update TEMA: FORSKNING I FM I NORDEN

#12 DECEMBER 2011. FM Update TEMA: FORSKNING I FM I NORDEN #12 DECEMBER 2011 FM Update TEMA: FORSKNING I FM I NORDEN LEDER TID TIL AT SÆTTE NYE MÅL FOR DFM NETVÆRK MOGENS KORNBO, Bestyrelsesformand Forsiden: Fra CFM konferencen om Nordisk FM på DTU i august. Foto:

Læs mere

MITT ISLAND. Pris från 9.995:- per person

MITT ISLAND. Pris från 9.995:- per person Nr. 1. Jan. - febr. - 2011 MITT ISLAND Veckoresa till Island sommaren 2011. Vi upplever valar, sprutande gejsrar, vattenfall och bad i varma källor. Detta har genom åren varit vår absolut populäraste resa,

Læs mere

VETERINÆ RVÆSENET KJØDKONTROLLEN NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 13. 19 12. DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN.

VETERINÆ RVÆSENET KJØDKONTROLLEN NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 13. 19 12. DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI.. VETERINÆ RVÆSENET OG KJØDKONTROLLEN 9. (Le Service vétérinaire et l'inspection de la viande, 9.) Utgit av DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN. KRISTIANIA I KOMMISSION

Læs mere

Hvem sætter pris på fremtidens fødevarer..?

Hvem sætter pris på fremtidens fødevarer..? 2003 TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR OKTOBER Hvem sætter pris på fremtidens fødevarer..? ISSN 1399-7734 ISSN 1399-7734 Pengevirke 3-2003 udgives af Merkur, Danmark og Cultura Sparebank, Norge E-mail: merkurbank@merkurbank.dk

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0044 afsagt den 21. november 2013 ****************************** KLAGER HNH (1 pers.) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV Topas A/S

Læs mere

TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR DECEMBER

TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR DECEMBER 2002 TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR DECEMBER ISSN 1399-7734 ISSN 1399-7734 Pengevirke 4-2002 udgives af Merkur, Danmark og Cultura Sparebank, Norge E-mail: merkurbank@merkurbank.dk cultura@cultura.no Hjemmesider:

Læs mere