Søfartsstyrelsens resultatkontrakt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søfartsstyrelsens resultatkontrakt 2015-2018"

Transkript

1 Resultatkontrakt

2 Søfartsstyrelsens resultatkontrakt Søfartsstyrelsen 2014, Carl Jacobsens Vej 31, 2500 Valby Telefon Fax Indholdet i denne publikation må gengives, men kun med tydelig angivelse af kilde

3 Indholdsfortegnelse 1. Søfartsstyrelsens strategiske målbillede Præsentation af Søfartsstyrelsen... 4 Mission... 4 Vision... 4 Kerneopgaver... 4 Strategiske målsætninger... 5 Erhvervs- og Vækstministeriets arbejdsprogram... 5 Styrelsens budget Resultatmål for Kerneopgave 1: Sikre skibe, sundhed og miljø... 7 Kerneopgave 2: Sikre farvande, afmærkning og navigation... 9 Kerneopgave 3: Sociale forhold, søfarende og fiskere Kerneopgave 4: Rammebetingelser, konkurrence og vækst Generel ledelse og administration Scorebog og budgetmæssige forudsætninger Formalia og påtegning Bilag 1. Opgavehierarki

4 1. Søfartsstyrelsens strategiske målbillede Præsentation af Søfartsstyrelsen Søfartsstyrelsen arbejder for at skabe sikkerhed til søs og vækst i de maritime erhverv i Danmark. Med udgangspunkt i kvalitetsskibsfart er fokus på at fastholde og udvikle Danmarks styrkeposition som en af de mest konkurrencedygtige søfartsnationer med gode rammevilkår. På grund af søfartens globale karakter er Søfartsstyrelsens arbejde i høj grad rettet mod at fremme danske maritime interesser internationalt. Mission Erhvervs- og Vækstministeriets mission Skabe fremtidsrettede vækstvilkår for Danmark i den globale økonomi. Søfartsstyrelsens mission At fremme sikkerhed og sundhed på rent hav, samt effektivt at styrke søfartserhvervenes konkurrenceevne og beskæftigelse. Som en del af Erhvervs- og Vækstministeriet støtter Søfartsstyrelsen op om koncernens samlede mission ved på søfartsområdet at fremme kvalitetsskibsfart og arbejde for konkurrencedygtige rammevilkår og beskæftigelse for virksomheder, søfarende og andre interessenter i Det Blå Danmark. Vision Erhvervs- og Vækstministeriets vision Europas bedste vækstvilkår. Søfartsstyrelsens vision Danmark skal være en førende søfartsnation, der sætter retning for fremtidens kvalitetsskibsfart. Ved at arbejde for, at Danmark skal være en førende søfartsnation, der sætter retning for fremtidens kvalitetsskibsfart, støtter styrelsen op om koncernens samlede vision om at skabe Europas bedste vækstvilkår. Endvidere ligger visionen fra Vækstplanen for Det Blå Danmark om, at Danmark skal være et maritimt centrum i Europa, direkte i forlængelse af koncernens samlede vision. Kerneopgaver Søfartsstyrelsen har følgende fire kerneopgaver, som er i overensstemmelse med styrelsens hovedformål på finansloven: 1. Sikre skibe, sundhed og miljø 2. Sikre farvande, afmærkning og navigation 3. Sociale forhold, søfarende og fiskere 4. Rammebetingelser, konkurrence og vækst 4

5 Strategiske målsætninger Følgende fire strategiske målsætninger udstikker kursen for Søfartsstyrelsens fire kerneopgaver i de kommende år: 1. Sikre skibe, sundhed og miljø Niveauet for sikkerhed, sundhed og miljøbeskyttelse skal være højt, hyppigheden af arbejdsulykker til stadighed for nedadgående, og Danmark skal være på hvidlisterne i Paris-MoU og Tokyo-MoU samt være Qualship nation i US Coast Guard. 2. Sikre farvande, afmærkning og navigation Gennem effektiv udnyttelse af teknologi, regulering og tilsyn med bl.a. lodser og lodserier skal sikkerheden i danske, grønlandske og færøske farvande være i top. 3. Sociale forhold, søfarende og fiskere De søfarende skal opleve en proaktiv, løsningsorienteret og serviceminded myndighed, som har fokus på selvbetjeningsløsninger og korte sagsbehandlingstider. 4. Rammebetingelser, konkurrence og vækst Gennem effektiv eksekvering af Vækstplanen for Det Blå Danmark skal der være en fortsat positiv udvikling i det samlede antal beskæftigede i Det Blå Danmark, udviklingen i dansk opereret tonnage skal følge udviklingen i den samlede tonnage i verden, og Danmark skal fortsat være blandt de 3 største operatører i EU. Danmark skal desuden være blandt de 3 EU-lande, hvor den registrerede tonnage vokser mest i absolutte tal. Erhvervs- og Vækstministeriets arbejdsprogram Erhvervs- og Vækstministeriet har et fælles arbejdsprogram, som angiver de strategiske mål, koncernen samlet arbejder for. Arbejdsprogrammet angiver også årlige resultatmål for ministeriets indsats for at nå de langsigtede strategiske mål. Søfartsstyrelsens strategiske målsætninger bidrager til at opfylde indsatsområderne i Erhvervs- og Vækstministeriets arbejdsprogram. Målsætningerne bidrager ikke kun til at fremme sikkerhed og sundhed på rent hav, men også til at gøre det let at drive virksomhed i Danmark og til at sikre stærke vækstvilkår for de internationalt orienterede erhverv. 5

6 Styrelsens budget Nedenfor fremgår styrelsen budget for 2015 fordelt på kerneopgaver. Hovedformål Budget 2015 (mio. kr.) 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration 75,0 Løn 31,8 Øvrig drift 44,2 Indtægter -1,0 1. Sikre skibe, sundhed og miljø 49,9 Løn 55,8 Øvrig drift 18,2 Indtægter -24,1 2. Sikre farvande, afmærkning og navigation 130,8 Løn 49,4 Øvrig drift 93,2 Indtægter -11,8 3. Sociale forhold, søfarende og fiskere 5,1 Løn 4,4 Øvrig drift 5,8 Indtægter -5,1 4. Rammebetingelser, konkurrence og vækst 15,3 Løn 17,4 Øvrig drift 5,1 Indtægter -7,2 I alt 276,1 Heraf udgør budgettet til resultatmål i Erhvervs- og Vækstministeriets arbejdsprogram: Resultatmål i arbejdsprogrammet Resultatmål i resultatkontrakten Budget 2015 uden / med fællesudgifter Stærke vækstvilkår, ikke mindst for de internationalt orienterede erhverv 2.1. Eksekvering af Vækstplanen for Det Blå Danmark fortsættes Det skal være let at drive virksomhed i Danmark 1.2. En tværministeriel taskforce skal styrke håndhævelsen af miljøreglerne til søs Effektiv sagsbehandling og tilsyn af høj kvalitet 1.3 Reducering af sagsbehandlingstiden for optagelse i skibsregisteret samt sønærings-, kvalifikations- og anerkendelsesbeviser 2.5 Reducering af sagsbehandlingstiden fra syn til faktura for lovpligtige syn på skibene Organisation og økonomi 12. Videreførelse af vækstplanen for Det Blå Danmark 2,4 / 3,2 3. Håndhævelse af miljøregler 0,7 / 1,0 10. Sagsbehandlingstid for sønærings-, kvalifikations- og anerkendelsesbeviser 13. Sagsbehandlingstid for optagelse i skibsregistrene samt ændringer 0,3 / 0,4 2,1 / 3,4 5. Sagsbehandlingstid for tilsyn med fiskeskibe 0,1 / 0,1 2.3 EVM har fortsat fokus på sygefraværet 15. Sygefravær 0,1 / 0,2 3.1 EVM udarbejder tidligt på året præcise prognoser for hele årets forbrug 3.3 Forbedret koncept for ledelsesinformation om økonomi og HR til koncernens topledelse 14. Økonomistyring 0,5 / 0,8 14. Økonomistyring 0,3 / 0,4 I alt 6,4 / 9,5 6

7 2. Resultatmål for 2015 Kerneopgave 1: Sikre skibe, sundhed og miljø Kerneopgaven omfatter politikudvikling, regelfastsættelse og håndhævelse for danske skibes bygning, udstyr og drift (omfattende sikkerhed, terrorforebyggelse, bemanding, de søfarende og fiskernes kompetencer, arbejdsmiljø og miljøbeskyttelse) samt havnestatskontrol af udenlandske skibe i dansk havn. Sikre skibe, sundhed og miljø Regelfastsættelse og politikudvikling Resultatmål Resultatkrav Bidrag til resultatmål i arbejdsprogrammet 1. Sikker fortøjning Vægt: 3 pct. 2. Miljøvenligt brændstof Vægt: 3 pct. 1.1 Udvikling af ny international regulering for sikker fortøjning af skibe skal være på IMO s arbejdsprogram Hensigten med indsatsen er at nedbringe antallet af alvorlige fortøjningsulykker, som jævnligt medfører dødsfald. 2.1 For at afskaffe barrierer for anvendelsen af naturgas vedtager IMO s søsikkerhedskomite i foråret 2015 internationale regler om sikker anvendelse af naturgas som brændstof i skibe. Håndhævelse 3. Håndhævelse af miljøregler Vægt: 5 pct. 3.1 En tværministeriel taskforce skal styrke håndhævelsen af miljøreglerne til søs for at bidrage til renere luft og hav i og omkring Nordsøen og Østersøen og sikre lige konkurrencevilkår for skibsfarten og havnene. Kapitel En tværministeriel taskforce skal styrke håndhævelsen af miljøreglerne til søs for at bidrage til renere luft og hav i og omkring Nordsøen og Østersøen og sikre lige konkurrencevilkår for skibsfart og havne. 7

8 Kerneopgave 1: Sikre skibe, sundhed og miljø fortsat Sikre skibe, sundhed og miljø Håndhævelse Resultatmål Resultatkrav Bidrag til resultatmål i arbejdsprogrammet 4. Fremme af kvalitetsskibsfart Vægt: 16 pct. 5. Sagsbehandlingstid for tilsyn med fiskeskibe Vægt: 3 pct. Effekt Effekt 4.1 Hyppigheden af alvorlige arbejdsulykker til søs skal falde 1 pct. i perioden i forhold til perioden Danmark fastholder sin status som Qualship 21 nation ved USCG 2. Effekt 4.3 PSC-syn af danske skibe i Tokyo-MoU 3 : - Danmark er på White listen i Tokyo-MoU. - Andelen af danske skibe, der får konstateret fejl og mangler ved PSC i Tokyo-MoU skal falde minimum 1 procentpoint for perioden i forhold til perioden Effekt 4.4 PSC-syn af danske skibe i Paris-MoU 4 : - Danmark er på White listen i Paris-MoU. - Andelen af danske skibe, der får konstateret fejl og mangler ved PSC i Paris-MoU skal falde minimum 1 procentpoint for perioden i forhold til perioden Effekt 4.5 Der må tilsammen være højst 9 tilbageholdelser af danskregistrerede skibe i regionerne Paris-MoU, Tokyo-MoU og USCG i Effekt 4.6 Der gennemføres 30 flagstatssyn i udlandet. 5.1 Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra syn til faktura for lovpligtige periodiske syn på fiskeskibe under 15 meter reduceres fra 110 til 88 dage (20 pct.). Kapitel Søfartserhvervene skal opleve en hurtig sagsbehandling uden unødig ventetid fra syn til faktura, hvorfor sagsbehandlingstiden i forbindelse med de lovpligtige syn på skibene reduceres med 20 pct. 1 Opgørelsen foretages pr. 1. februar 2016 og baserer sig på antallet af alvorlige arbejdsulykker pr besætningsmedlemmer på fiskeskibe og erhvervsfartøjer i international fart. 2 Qualship 21 er et initiativ til fremme af kvalitetsskibsfart ved United States Coast Guard (USCG). 3 Tokyo-MoU er en forkortelse for Memorandum of Understanding on Port State Control in the Asia-Pacific Region. 4 Paris-MoU er en forkortelse for Paris Memorandum of Understanding on Port State Control. 8

9 Kerneopgave 2: Sikre farvande, afmærkning og navigation Kerneopgaven omfatter politikudvikling, regelfastsættelse, håndhævelse og drift af afmærkning og navigation til skibe. Det indebærer bl.a. drift af fyr, bøjer og radionavigationssystemer samt udvikling af afmærkning, nautisk sikkerhedsinformation, navigationssystemer og -udstyr samt lodsning. Sikre farvande, afmærkning og navigation Regelfastsættelse, politik- og systemudvikling Resultatmål Resultatkrav Bidrag til resultatmål i arbejdsprogrammet 6. Sikkerhed i Arktis Vægt: 3 pct. 6.1 I samarbejde med Grønlands selvstyre udstedes en ny bekendtgørelse vedrørende etablering af sejladszoner, koordineret sejlads og risikovurderinger i farvandene ved Grønland. Bekendtgørelsen udmønter visse af de bestemmelser i lov nr. 618, der vedrører sejladssikkerhed i farvandene ved Grønland. 7. Lodsmarkedet effektiviseres og sejladssikkerheden fastholdes Vægt: 3 pct. 7.1 Som udmøntning af lodsloven og med henblik på at skabe øget konkurrence på lodsområdet iværksættes en tilladelsesordning, så private lodserier kan få mulighed for at udføre gennemsejlingslodsninger fra 2016: 8. Kvalitetsstandarder for statsafmærkningen Vægt: 16 pct. Kvalitet - En bekendtgørelse om ordningen træder i kraft primo ansøgningsrunde gennemføres medio For at fastholde sejladssikkerheden styrkes kontrolindsatsen i forhold til lodserier ved indførelse af et årligt tilsynsbesøg med alle lodserier i Danmark som supplement til den nuværende stikprøvekontrol. Håndhævelse og drift 8.1 Med henblik på at fastholde et højt niveau af sejladssikkerhed fastholdes de høje kvalitetsstandarder for statsafmærkningen. I 2015 skal funktionstiderne for følgende afmærkninger mindst være: - Fyr i danske farvande: 99,8 pct. - Lystønder i danske farvande: 99,0 pct. - Fyr på Færøerne: 99,5 pct. - Fyr i Grønland: 99,0 pct. Driften af afmærkningen udvikles løbende for at nå målet. 9

10 Kerneopgave 2: Sikre farvande, afmærkning og navigation fortsat Sikre farvande, afmærkning og navigation Håndhævelse og drift Resultatmål Resultatkrav Bidrag til resultatmål i arbejdsprogrammet 9. Nyt maritimt kystradiosystem (maritim nødradio) Vægt: 8 pct. Kvalitet 9.1 Søfartsstyrelsen sikrer udvikling og idriftsættelse af et nyt maritimt kystradiosystem fra en ekstern leverandør. Systemet opfylder internationale kvalitetsstandarder for radiokommunikation med skibe i nød, således at Danmark fortsat opfylder sine forpligtelser over for IMO på området for maritim nødradio. Senest den 31. december 2015 har Søfartsstyrelsen afgivet endelig accept af leverancen i forhold til den indgåede kontrakt med leverandøren. 10

11 Kerneopgave 3: Sociale forhold, søfarende og fiskere Kerneopgaven omfatter politikudvikling, regelfastsættelse og håndhævelse af en række forhold, som har betydning for de søfarende og fiskeres arbejdsforhold og ophold om bord på danske og udenlandske skibe i dansk havn. Det omfatter alt fra ansættelseskontrakter, opsigelse, hjemrejse og lægebehandling til hviletid og socialsikring. Sociale forhold, søfarende og fiskere Politikudvikling, regelfastsættelse og håndhævelse Resultatmål Resultatkrav Bidrag til resultatmål i arbejdsprogrammet 10. Sagsbehandlingstid for sønærings-, kvalifikations- og anerkendelsesbeviser Vægt: 3 pct. 11. Ændring af lov om søloven og forskellige andre love på søfartsområdet Vægt: 6 pct. Effekt Effekt 10.1 Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sønærings- og kvalifikationsbeviser reduceres fra 29 til 26 dage (10 pct. 5 ) Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for anerkendelsesbeviser reduceres fra 20 til 18 dage (10 pct. 6 ) I samarbejde med Justitsministeriet udarbejdes udkast til et lovforslag vedr. forenklet registrering af fritidsfartøjer mellem 5 og 20 BT med henblik på fremsættelse i efteråret Kapitel Søfartserhvervets rammebetingelser og mulighed for at rekruttere den nødvendige arbejdskraft forbedres ved at reducere sagsbehandlingen for optagelse i skibsregisteret med 30 pct. samt sønæringsbeviser og anerkendelsesbeviser for søfarende med 10 pct. Kvalitet 11.2 Der udarbejdes lovforslag: 1) Vedrørende tydeligere afgrænsning af begrebet søfarende med henblik på fremsættelse i foråret ) Vedrørende implementering af de nye regler i MLC-konventionen om sikring af de søfarendes økonomiske stilling i forbindelse med arbejdsskader og rederens konkurs med henblik på fremsættelse i 2015/ Lovforslagets tekniske kvalitet skal være på et niveau, så det godkendes af Justitsministeriet og regeringens ordførere uden væsentlige indvendinger. 5 I forhold til perioden januar-august I forhold til perioden januar-august

12 Kerneopgave 4: Rammebetingelser, konkurrence og vækst Kerneopgaven omfatter politikudvikling og -formulering, herunder forslag til nye økonomiske rammebetingelser, som skal sikre globale rammebetingelser og dermed vækst. I forlængelse heraf omfatter opgaven markedsføring, sikring af globale netværk og samarbejdsaftaler med andre lande samt indsats mod illoyal konkurrence og sikring af markedsadgang. Endvidere omfatter kerneopgaven regelfastsættelse og skibsregistrering. Rammebetingelser, konkurrence og vækst Regelfastsættelse og politikudvikling Resultatmål Resultatkrav Bidrag til resultatmål i arbejdsprogrammet 12. Videreførelse af vækstplanen for Det Blå Danmark Vægt: 16 pct. Effekt 12.1 Eksekvering af Vækstplanen for Det Blå Danmark fortsættes. De konkrete initiativer skal gennemføres, og der skal gøres status for, om initiativerne forbedrer vækstvilkårene, og om der er behov for yderligere indsatser Som opfølgning på den indgåede samarbejdsaftale mellem Danmark og Kina om grøn skibsbygning afholdes en samarbejdsworkshop i Kina, som skal samle myndigheder, virksomheder og videninstitutioner fra begge lande med henblik på at identificere konkrete projektmuligheder og samarbejdspartnere. Fra dansk side deltager mindst 8 virksomheder og organisationer Der indgås en maritim samarbejdsaftale med en søfartsmyndighed i et afrikansk land Som videreførelse af Vækstplanen for Det Blå Danmark udarbejdes et antal nye initiativer rettet mod vækst i de maritime erhverv relateret til offshore samt en eksekveringsplan herfor Ved udgangen af 2015 har mindst to nye udenlandske maritime virksomheder etableret sig i Danmark. Kapitel Eksekvering af Vækstplanen for Det Blå Danmark fortsættes. De konkrete initiativer skal gennemføres, og der skal gøres status for, om initiativerne forbedrer vækstvilkårene, og om der er behov for yderligere indsatser. Kvalitet 12.6 Danish Maritime Forum 2015 samler minimum 200 deltagere på højt niveau fra den internationale maritime branche. 12

13 Kerneopgave 4: Rammebetingelser, konkurrence og vækst fortsat Rammebetingelser, konkurrence og vækst Implementering Resultatmål Resultatkrav Bidrag til resultatmål i arbejdsprogrammet 13. Sagsbehandlingstid for optagelse i skibsregistrene samt ændring i registreringsforhold Vægt: 4 pct. Effekt 13.1 Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for optagelse i skibsregistrene samt ændring i registreringsforhold reduceres fra 75 til 53 dage (30 pct. 7 ). Kapitel Søfartserhvervets rammebetingelser og mulighed for at rekruttere den nødvendige arbejdskraft forbedres ved at reducere sagsbehandlingen for optagelse i skibsregisteret med 30 pct. samt sønæringsbeviser og anerkendelsesbeviser for søfarende med 10 pct. 7 I forhold til perioden januar-august

14 Generel ledelse og administration Udover resultatmålene for de faglige kerneopgaver varetager Søfartsstyrelsen følgende resultatmål, som bl.a. stammer fra ikke faglige, koncernfælles resultatmål i Erhvervs- og Vækstministeriets arbejdsprogram. Generel ledelse og administration Resultatmål Resultatkrav Bidrag til resultatmål i arbejdsprogrammet 14. Økonomistyring Vægt: 3 pct. 15. Sygefravær Vægt: 3 pct. 16. Åbne postlister Vægt: 5 pct. Intern styring Intern styring Intern styring 14.1 Det opgjorte nettoforbrug ved årsafslutningen på de hovedkonti, som styrelsen har ansvar for, overstiger ikke 1. og 2. udgiftsopfølgnings prognosticerede forbrug for hele året, medmindre det er godkendt af departementet. Årets nettoforbrug må desuden ikke være under det prognosticerede forbrug ved UO1 med mere end 5,8 mio. kr. og ved UO2 med mere end 3,9 mio. kr., medmindre det er godkendt af departementet Søfartsstyrelsen udarbejder i 2015 en månedlig ledelsesinformation til styrelsens direktion. Den lokale ledelsesinformation skal hænge sammen med den koncernledelsesinformation, der forelægges koncernens ledelse kvartalsvist, således at det er muligt at overføre data direkte fra den lokale ledelsesinformation til koncernledelsesinformationen Søfartsstyrelsen igangsætter målrettede initiativer med henblik på, at styrelsens samlede gennemsnitlige sygefravær sænkes med 0,4 dage per medarbejder i 2015 i forhold til Med henblik på at øge åbenheden iværksætter Søfartsstyrelsen, som én af tre statslige pilotmyndigheder, en forsøgsordning med åbne postlister. Kapitel Erhvervs- og Vækstministeriet udarbejder tidligt på året præcise prognoser for hele årets forbrug. Prognoserne anvendes bl.a. til at belyse ministeriets prioriteringsrum. Kapitel Konceptet for ledelsesinformation til koncernens topledelse forbedres med henblik på at skabe en tættere kobling mellem udviklingen i ressourceforbrug og aktiviteter. Kapitel EVM har fortsat fokus på sygefraværet. Der igangsættes yderligere målrettede initiativer i forhold til at nedbringe sygefraværet, hvor det er for højt. I overensstemmelse med forsøgsordningens formål, og til brug for det kommende ekspertudvalgs evaluering, vil SFS løbende dokumentere, dels den ekstra ressourcebelastning, der er ved at føre åbne postlister, herunder anvendt tidsforbrug, udvikling i forhold til aktindsigtssager, antallet af fejl mv., dels i hvilket omfang de åbne postlister anvendes af offentligheden. 14

15 3. Scorebog og budgetmæssige forudsætninger Nr. Mål Budget uden / med fællesudgifter Vægt i pct. Delvist opfyldt (50 point) Opfyldt (100 point) Sikre skibe, sundhed og miljø 26,9 / 40,9 1 Sikker fortøjning 0,1 / 0,1 3 % - 1 RK 2 Miljøvenligt brændstof 0,1 / 0,1 3 % - 1 RK 3 Håndhævelse af miljøregler 0,7 / 1,0 5 % - 1 RK 4 Fremme af kvalitetsskibsfart 26,0 / 39,6 16 % 4 RK 5 RK 5 Sagsbehandlingstid for tilsyn med fiskeskibe 0,1 / 0,1 3 % Sikre farvande, afmærkning og navigation 72,8 / 88,0 Reduktion på 15 pct. Reduktion på 20 pct. 6 Sikkerhed i Arktis 0,1 / 0,2 3 % - 1 RK 7 Lodsmarkedet effektiviseres og sejladssikkerheden fastholdes 8 Kvalitetsstandarder for statsafmærkningen 56,1 / 70,5 16 % 0,3 / 0,4 3 % - 2 RK 2 underpunkter 3-4 underpunkter 9 Nyt maritimt kystradiosystem (maritim nødradio) 16,3 / 16,8 8 % - 1 RK Sociale forhold, søfarende og fiskere 0,9 / 1, Sagsbehandlingstid for sønærings-, kvalifikationsog anerkendelsesbeviser Ændring af lov om søfarendes ansættelsesforhold og forskellige andre love på søfartsområdet Rammebetingelser, konkurrence og vækst 4,5 / 6,6 0,3 / 0,4 3 % Reduktion på 5 pct. Reduktion på 10 pct. 0,6 / 1,0 6 % 2 RK 3 RK 12 Videreførelse af vækstplanen for Det Blå Danmark 2,4 / 3,2 16 % 4 RK 5 RK 13 Sagsbehandlingstid for optagelse i skibsregistrene samt ændring i registreringsforhold Generel ledelse og administration 1,9 / 3,0 2,1 / 3,4 4 % Reduktion på 20 pct. Reduktion på 30 pct. 14 Økonomistyring 0,8 / 1,2 3 % - 2 RK 15 Sygefravær 0,1 / 0,2 3 % Reduktion på 0,3 dage Reduktion på 0,4 dage 16 Åbne postlister 1,0 / 1,6 5 % - 1 RK Sum på produktgruppeniveau 107,0 / 139,9 100 % Overordnet budget 325,3 Dækningsgrad (pct.) 32,9 / 43,0 15

16 En budgetafvigelse på mere end 20 pct. medfører en reducering af scoren med 25 point. Der henvises endvidere til Finansloven for 2015 for resultatkontraktens budgetmæssige forudsætninger. Resultatkontrakten angiver styrelsens vigtigste målsætninger og resultatmål for Der er enighed blandt partnerne om, at kontrakten er ambitiøs. Kontrakten skal derigennem påvirke og motivere styrelsen til at opnå markante og synlige resultater. Heri ligger også implicit, at det ikke kan forventes, at alle mål opfyldes, og et manglende opfyldt mål er således ikke nødvendigvis et udtryk for, at styrelsen har løst sine opgaver på uacceptabel vis. 16

17 4. Formalia og påtegning 1. Resultatkontrakten indgås mellem Søfartsstyrelsen og departementet. Resultatkontrakten træder i kraft den 1. januar 2015 og gælder for hele Resultatkontrakten er en del af ministeriets rullende kontraktstyring. De årlige bevillinger afhænger af årets finanslov. 2. Resultatkontrakten kan genforhandles i løbet af kontraktåret, hvis eksterne faktorer, som institutionen ikke kunne eller burde have forudset, gør, at et eller flere resultatkrav ikke kan nås. 3. Resultatkontrakten er ikke retsligt bindende og fjerner ikke ministerens beføjelser og ansvar. Ministeren har stadig det sædvanlige parlamentariske ansvar, og gældende lovgivning og hjemmelskrav, budgetog bevillingsregler, overenskomster osv. skal følges, med mindre der på sædvanlig måde er skaffet hjemmel til fravigelse. 4. Resultatkontrakten ændrer ikke det almindelige over-underordnelsesforhold mellem departement og styrelse. 5. Resultatkontrakten er i overensstemmelse med Finansministeriets anbefalinger for kontraktstyring. 6. Status på resultatopfyldelsen i resultatkontrakten skal rapporteres, når departementet beder herom, og skal følge departementets instrukser. Den endelige resultatopfyldelse i resultatkontrakten skal rapporteres i styrelsens årsrapport i overensstemmelse med Moderniseringsstyrelsens og departementets vejledninger. 7. Styrelsesdirektøren har ansvaret for overholdelse af og afrapportering på resultatkontrakten samt eventuel genforhandling. København den 17/12/14 Valby den 19/12/14 Departementschef Michael Dithmer Direktør Andreas Nordseth 17

18 Bilag 1. Opgavehierarki 18

Søfartsstyrelsen. Mål- og resultatplan 2016

Søfartsstyrelsen. Mål- og resultatplan 2016 Søfartsstyrelsen Mål- og resultatplan 2016 Indhold 1. Søfartsstyrelsens strategiske målbillede... 3 2. Resultatmål for 2016... 4 3. Målopgørelsesoversigt og budgetmæssige forudsætninger... 8 4. Formalia

Læs mere

Søfartsstyrelsen. Mål- og resultatplan 2017

Søfartsstyrelsen. Mål- og resultatplan 2017 Søfartsstyrelsen Mål- og resultatplan 2017 Indhold 1. Søfartsstyrelsens strategiske målbillede... 3 2. Resultatmål for 2017... 6 3. Målopgørelsesoversigt... 9 4. Formalia og påtegning... 12 Mål- og resultatplan

Læs mere

Søfartsstyrelsens resultatkontrakt 2013-2016

Søfartsstyrelsens resultatkontrakt 2013-2016 Resultatkontrakt 2013-2016 Søfartsstyrelsens resultatkontrakt 2013-2016 Søfartsstyrelsen 2012, Carl Jacobsens Vej 31, 2500 Valby Telefon 91 37 60 00 - Fax 91 37 60 01 www.sofart.dk sfs@dma.dk Indholdet

Læs mere

Søfartsstyrelsens resultatkontrakt 2014-2017

Søfartsstyrelsens resultatkontrakt 2014-2017 Resultatkontrakt 2014-2017 Søfartsstyrelsens resultatkontrakt 2014-2017 Søfartsstyrelsen 2013, Carl Jacobsens Vej 31, 2500 Valby Telefon 91 37 60 00 - Fax 91 37 60 01 www.sofartsstyrelsen.dk sfs@dma.dk

Læs mere

Søfartsstyrelsens resultatkontrakt 2012-2015

Søfartsstyrelsens resultatkontrakt 2012-2015 Resultatkontrakt 2012-2015 Søfartsstyrelsens resultatkontrakt 2012-2015 Søfartsstyrelsen 2011, Vermundsgade 38C, 2100 København Ø Telefon 39 17 44 00 - Fax 39 17 44 01 www.sofartsstyrelsen.dk sfs@dma.dk

Læs mere

Sikkerhedsstyrelsen. Mål- og resultatplan 2016

Sikkerhedsstyrelsen. Mål- og resultatplan 2016 Sikkerhedsstyrelsen Mål- og resultatplan 2016 Indhold 1. Sikkerhedsstyrelsens strategiske målbillede... 3 2. Resultatmål for 2016... 6 3. Målopgørelsesoversigt og budgetmæssige forudsætninger... 9 4. Formalia

Læs mere

Finanstilsynet. Mål og resultatplan 2016

Finanstilsynet. Mål og resultatplan 2016 Finanstilsynet Mål og resultatplan 2016 Indhold 1. Finanstilsynets strategiske målbillede... 3 2. Resultatmål for 2016... 6 3. Målopgørelsesoversigt og budgetmæssige forudsætninger... 9 4. Formalia og

Læs mere

Patent- og Varemærkestyrelsen. Mål- og resultatplan 2017

Patent- og Varemærkestyrelsen. Mål- og resultatplan 2017 Patent- og Varemærkestyrelsen Mål- og resultatplan 2017 Indhold 1. Patent- og Varemærkestyrelsens strategiske målbillede... 3 2. Resultatmål for 2017... 6 3. Målopgørelsesoversigt og budgetmæssige forudsætninger...

Læs mere

Søfartsstyrelsens årsrapport 2014

Søfartsstyrelsens årsrapport 2014 Årsrapport 2014 - 1 - Søfartsstyrelsens årsrapport 2014 Søfartsstyrelsen 2014, Carl Jacobsens Vej 31, 2500 Valby Telefon 72 19 60 00 Fax 72 19 60 01 www.sofartsstyrelsen.dk sfs@dma.dk Indholdet i denne

Læs mere

Resultatkontrakt 2015 (-2017) mellem. Erhvervs- og Vækstministeriets departement. Patent- og Varemærkestyrelsen

Resultatkontrakt 2015 (-2017) mellem. Erhvervs- og Vækstministeriets departement. Patent- og Varemærkestyrelsen Resultatkontrakt 2015 (-2017) mellem Erhvervs- og Vækstministeriets departement og Patent- og Varemærkestyrelsen 2 PATENT- OG VAREMÆRKESTYRELSEN Økonomienheden / LBR Den 11. december 2014 Sagsnr.: 14/423

Læs mere

Den nye Søfartsstyrelse. - hvem hvad - hvorfor

Den nye Søfartsstyrelse. - hvem hvad - hvorfor Den nye Søfartsstyrelse - hvem hvad - hvorfor Kgl. Resolution af 3. oktober 2011 Farvandsvæsenet nedlægges Opgaverne deles mellem 3 ministerier Det Statslige Lodsvæsen og Lodstilsynet med tilhørende sagsområder

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Søfartsstyrelsens årsrapport 2013

Søfartsstyrelsens årsrapport 2013 Årsrapport 2013 - 1 - Søfartsstyrelsens årsrapport 2013 Søfartsstyrelsen 2013, Carl Jacobsens Vej 31, 2500 Valby Telefon 91 37 60 00 Fax 91 37 60 01 www.sofartsstyrelsen.dk sfs@dma.dk Indholdet i denne

Læs mere

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets Uddannelses- og Forskningsministeriets It Mål- og resultatplan 2015 Udgivet af Uddannelses- og Forskningsministeriet Bredgade 40 1260 København K Telefon: 3392 9700 E-mail: ufm@ufm.dk www.ufm.dk Publikationen

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Finanstilsynet. Resultatkontrakt 2013

Finanstilsynet. Resultatkontrakt 2013 Finanstilsynet Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse Præsentation af virksomheden...3 Mission...3 Vision...3 Hovedopgaver...3 2. Strategiske målsætninger, resultatmål og resultatkrav...4 Tilsyn...4

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Finanstilsynet. Mål- og resultatplan 2017

Finanstilsynet. Mål- og resultatplan 2017 Finanstilsynet Mål- og resultatplan 2017 Indhold 1. Finanstilsynets strategiske målbillede... 3 2. Resultatmål for 2017... 6 3. Målopgørelsesoversigt og budgetmæssige forudsætninger... 12 4. Formalia og

Læs mere

Direktørkontrakt 2013 Ulrik Nødgaard Finanstilsynet

Direktørkontrakt 2013 Ulrik Nødgaard Finanstilsynet Direktørkontrakt 2013 Ulrik Nødgaard Finanstilsynet 2/6 Direktørkontrakt for 2013 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Erhvervs- og Vækstministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen.

Læs mere

Teknologiundersøgelse af mulighederne for landbaseret lodsning i danske farvande

Teknologiundersøgelse af mulighederne for landbaseret lodsning i danske farvande Teknologiundersøgelse af mulighederne for landbaseret lodsning i danske farvande Søfartsstyrelsen udbyder en undersøgelse af, om der kan foretages landbaseret lodsning i danske farvande med en tilsvarende

Læs mere

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet 2007-2010 1. Indledning a) Om kontrakter i ministeriet Resultatkontrakten for Arbejdstilsynet indgås mellem Beskæftigelsesministeriets departement og Arbejdstilsynet.

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet DIREKTØRKONTRAKT Mellem direktør Lone Møller Sørensen Statens Byggeforskningsinstitut og departementschef Michael Dithmer, Økonomi- og Erhvervsministeriet indgås følgende direktørkontrakt. Resultatmålene

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Resultatkontrakt 2014

Resultatkontrakt 2014 esultatkontrakt 2014 esultatkontrakt for EVA 2014 1. Indledning esultatkontrakten indgås mellem Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Undervisningsministeriet (UVM). 2. Præsentation af EVA Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Statens Administration 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Gyldighedsperiode og rapportering 8 Påtegning 8 Bilag 1: Kvartalsvis opfølgning

Læs mere

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon...

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon... Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 203 of 4 09/04/3 22.3 . Indledning Finansministeriets mission Finansministeriets vision Strategiske pejlemærker for Moderniseringsstyrelsens arbejde 2 2 of

Læs mere

Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende samrådsspørgsmål Q stillet af Kim Andersen (V).

Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende samrådsspørgsmål Q stillet af Kim Andersen (V). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 163 Offentligt TALEPUNKTER TIL FOLKETINGETS ERHVERVSUDVALG Det talte ord gælder Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende

Læs mere

Resultatkontrakt 2015 (2013-2016) Sikkerhedsstyrelsen

Resultatkontrakt 2015 (2013-2016) Sikkerhedsstyrelsen Resultatkontrakt 2015 (2013-2016) Sikkerhedsstyrelsen Indholdsfortegnelse 1.1. Mission... 2 1.2. Vision... 2 1.3 Hovedformål på finansloven og strategiske forpligtelser... 2 1.3.1. Hovedformål på finansloven...

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Resultatkontrakt for. Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) for 2008 2011

Resultatkontrakt for. Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) for 2008 2011 Resultatkontrakt for Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) for 2008 2011 1. Indledning Kontrakter i Beskæftigelsesministeriet Resultatkontrakten for Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) indgås mellem Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Sikkerhed, sundhed og miljø i fremtidens kvalitetsskibsfart

Sikkerhed, sundhed og miljø i fremtidens kvalitetsskibsfart Sikkerhed, sundhed og miljø i fremtidens kvalitetsskibsfart Søfartsstyrelsen 2010 Indledning Dansk fiskeri og søfart skal være kendetegnet ved kvalitetsskibsfart. Sikkerhed, sundhed og miljø skal være

Læs mere

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Ankestyrelsen 2016

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Ankestyrelsen 2016 Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets departement og Ankestyrelsen 2016 Resultatmål Ankestyrelsen er gennem en årrække blevet tilført opgaver, bl.a. fra den tidligere Familiestyrelsen, og

Læs mere

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 INDLEDNING KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, har eksisteret

Læs mere

CPR-administrationen har en målsætning om, at datakvaliteten i CPR til stadighed skal opleves som værende høj blandt CPR-systemets brugere.

CPR-administrationen har en målsætning om, at datakvaliteten i CPR til stadighed skal opleves som værende høj blandt CPR-systemets brugere. Resultatplan CPR - 2017 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen er hovedleverandør af persondata til både offentlige myndigheder

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Mål- og resultatplan 2016

Erhvervsstyrelsen. Mål- og resultatplan 2016 Erhvervsstyrelsen Mål- og resultatplan 2016 Indhold 1. Erhvervsstyrelsens strategiske målbillede... 3 2. Resultatmål for 2016... 7 3. Målopgørelsesoversigt og budgetmæssige forudsætninger... 13 4. Formalia

Læs mere

NOTAT UDBUDSBESKRIVELSE. Nabotjek af overimplementering og nationale særregler for danskflagede

NOTAT UDBUDSBESKRIVELSE. Nabotjek af overimplementering og nationale særregler for danskflagede NOTAT UDBUDSBESKRIVELSE Nabotjek af overimplementering og nationale særregler for danskflagede skibe Regeringens implementeringsudvalg har besluttet, at der skal udføres et nabotjek af, hvorvidt dansk

Læs mere

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen, Hanne Petersen StyringsAgenda 2014 18. september 1 DAGSORDEN 1. Styringsmæssige udfordringer 2. Den samlede styringsdagsorden

Læs mere

Resultatlønsaftale. mellem

Resultatlønsaftale. mellem Resultatlønsaftale mellem departementschef Bo Smith, Beskæftigelsesministeriet og direktør Jan Nielsen, Beskæftigelsesministeriets AdministrationsCenter (BAC) indgås nedenstående resultatlønaftale (direktørkontrakt)

Læs mere

Bilag 2. Intern vejledning i udarbejdelse af resultat- og direktørkontrakter

Bilag 2. Intern vejledning i udarbejdelse af resultat- og direktørkontrakter Bilag 2 Intern vejledning i udarbejdelse af resultat- og direktørkontrakter Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Introduktion til resultat- og direktørkontrakter... 3 2 Proces for indgåelse af resultat- og direktørkontrakter...

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Policylignende kerneopgaver 6 Mål for intern administration 8 Gyldighedsperiode

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI

KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI 2011-2013 Strategi for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2011-2013 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen blev etableret ved en fusion af Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Marts 2009 Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Rammeaftalen mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Danmarks Kunstbibliotek på den anden side fastlægger mål for bibliotekets virksomhed

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Policylignende kerneopgaver 6 Mål for intern administration 8 Gyldighedsperiode

Læs mere

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten Temperaturmåling - Økonomistyring i staten 22. marts 2013 Resultater 2012 Som led i Finansministeriets arbejde med at implementere god økonomistyring i staten gennemføres en årlig, kvantitativ undersøgelse

Læs mere

Resultatkontrakt 2013 (- 2015) Sikkerhedsstyrelsen

Resultatkontrakt 2013 (- 2015) Sikkerhedsstyrelsen Resultatkontrakt 2013 (- 2015) Sikkerhedsstyrelsen April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af Sikkerhedsstyrelsen... 2 1.1. Mission... 2 1.2. Vision... 2 1.3. Erhvervs- og Vækstministeriets arbejdsprogram...

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 17 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4

Læs mere

Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister (DIS)

Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 79 Offentligt NOTAT 11. december 2014 Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Nedenfor følger en orientering om udviklingen

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen: Rammeaftale Juli 2013 Kulturstyrelsen 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Kulturstyrelsen på den anden side fastlægger mål for Kulturstyrelsens virksomhed

Læs mere

Resultatkontrakt 2009

Resultatkontrakt 2009 Resultatkontrakt 2009 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 3 3. Vision... 5 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder... 7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling

Læs mere

Resultatkontrakt 2009

Resultatkontrakt 2009 Resultatkontrakt 2009 December 2008 2/23 1. Forbrugerstyrelsen præsentation Forbrugerstyrelsen er én af i alt ni styrelser under Økonomi- og Erhvervsministeriet. De øvrige styrelser er Danmarks Statistik,

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Mål- og resultatplan for Udlændingestyrelsen 2017

Mål- og resultatplan for Udlændingestyrelsen 2017 Mål- og resultatplan for Udlændingestyrelsen 2017 1. Indledning Denne mål- og resultatplan er indgået mellem Udlændinge- og Integrationsministeriets departement og Udlændingestyrelsen. Mål- og resultatplanen

Læs mere

Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe

Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe En effektiv og ensartet håndhævelse af internationale miljøregler for skibe er en forudsætning for, at reglerne får den ønskede effekt

Læs mere

Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2005

Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2005 1 Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2005 1. Indledning Resultatkontrakten er en flerårig aftale mellem Socialministeriet og Center for Selvmordsforskning om mål og resultatkrav for centrets

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN RESULTATKONTRAKT 2013-2016

PENSIONSSTYRELSEN RESULTATKONTRAKT 2013-2016 PENSIONSSTYRELSEN RESULTATKONTRAKT 2013-2016 SAMMENFATNING Resultatkontrakten indgås mellem Social- og Integrationsministeriets departement repræsenteret ved departementschefen og Pensionsstyrelsen repræsenteret

Læs mere

Udkast til ny bekendtgørelse om minimumsbeskyttelse af visse personkategorier

Udkast til ny bekendtgørelse om minimumsbeskyttelse af visse personkategorier NOTAT 18. april 2016 Vores reference: Sag nr. 2015013335 Søfartspolitik, Jura og Søfartssociale forhold /Kristina Ravn Udkast til ny bekendtgørelse om minimumsbeskyttelse af visse personkategorier om bord

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Debatoplæg til dialogmøde om Det Blå Danmark

Debatoplæg til dialogmøde om Det Blå Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet Ministeriet for forskning, innovation og videregående uddannelser Miljøministeriet Debatoplæg til dialogmøde om Det Blå Danmark 14. marts 2012 Det Blå Danmark er en af Danmarks

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftale December 2012 Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Nota på den anden side fastlægger

Læs mere

Regnskabsregistrering af generelle fællesomkostninger

Regnskabsregistrering af generelle fællesomkostninger Regnskabsregistrering af generelle fællesomkostninger Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER GENERELLE FÆLLESOMKOSTNINGER... 4 2.1 ANDRE TYPER AF FÆLLESOMKOSTNINGER... 5 2.2 PRINCIPPER TIL VURDERING

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift Resultataftale 2012 for Fyens Stift 1. Præsentation 1.1. Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Fyens Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

via annoncering på samt på Søfartsstyrelsens hjemmeside

via annoncering på  samt på Søfartsstyrelsens hjemmeside UDBUDSBESKRIVELSE Analyse af Det Blå Danmarks adgang til kvalificeret arbejdskraft Med støttemidler fra Den Danske Maritime Fond udbyder Søfartsstyrelsen i samarbejde med Styrelsen for Videregående Uddannelser

Læs mere

Sikkerhedsstyrelsens strategiske fokus 2016-2020

Sikkerhedsstyrelsens strategiske fokus 2016-2020 Sikkerhedsstyrelsens strategiske fokus 2016-2020 Strategi, arbejdsprogram og MRP Strategien har et femårigt perspektiv 2016-2020 Arbejdsprogram og MRP er et-årige 1 1 mellem arbejdsprogram og MRP Strategien

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015

Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015 Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015 1. Indledning Anklagemyndighedens mål- og resultatplan for 2015 er indgået mellem Justitsministeriet og Rigsadvokaten og dækker den samlede anklagemyndighed.

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Agenda Lovgrundlag Farvandsinddeling Afmærkningsprincipper Afmærkningsinspektion Afmærkningsrevision

Læs mere

God-morgen -møde om den styringsrelevante registreringsramme. - Relevante processer på vejen til en styringsrelevant registreringsramme -

God-morgen -møde om den styringsrelevante registreringsramme. - Relevante processer på vejen til en styringsrelevant registreringsramme - God-morgen -møde om den styringsrelevante registreringsramme - Relevante processer på vejen til en styringsrelevant registreringsramme - 1. oktober 2015 DAGSORDEN Velkomst Relevante processer på vejen

Læs mere

Resultatkontrakt 2014 (2013-2016) Sikkerhedsstyrelsen

Resultatkontrakt 2014 (2013-2016) Sikkerhedsstyrelsen Resultatkontrakt 2014 (2013-2016) Sikkerhedsstyrelsen 0 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af Sikkerhedsstyrelsen... 3 1.1. Mission... 3 1.2. Vision... 3 1.3. Erhvervs- og Vækstministeriets arbejdsprogram...

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelse af forslagene i rapporten vedrørende øget anvendelse af lodser samt styrket overvågning af sejladssikkerheden.

Handlingsplan for gennemførelse af forslagene i rapporten vedrørende øget anvendelse af lodser samt styrket overvågning af sejladssikkerheden. Forsvarsministeriet Miljøministeriet Udenrigsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 26. maj 2004 Handlingsplan for gennemførelse af forslagene i rapporten vedrørende øget anvendelse

Læs mere

MLC og dens betydning på de danske skibe

MLC og dens betydning på de danske skibe MLC og dens betydning på de danske skibe v/ kontorchef Jan Gabrielsen Søfartsstyrelsen MSSM 27. august 2010 Vedtaget i ILO i 2006 Lidt om konventionen Samler mere end 30 konventioner på søfartsområdet

Læs mere

Resultatlønskontrakt for direktør Anne Lind Madsen for 2005

Resultatlønskontrakt for direktør Anne Lind Madsen for 2005 Resultatlønskontrakt for direktør Anne Lind Madsen for 2005 1. Kontraktens status og grundlag Mellem departementschef Bo Smith og direktør Anne Lind Madsen indgås følgende resultatlønskontrakt. Kontrakten

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet Politisk nyt Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet 8. maj 2015 1 Præsentation Afdelingschef ved Beskæftigelsesministeriet i Center

Læs mere

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan 1. Arbejdsmiljørådets mission og vision Arbejdsmiljørådet vil frem mod 2020 både styrke og synliggøre partsindsatsen som et helt centralt element i den samlede

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Resultatkontrakt 2015 Indhold Miljøministeriets koncernstrategi... 3 Introduktion til Kystdirektoratets kerneopgaver... 4 Kystdirektoratets udmøntning af koncernstrategien... 5 Påtegning... 7 Strategiske

Læs mere

Som følge af CPR-systemets brede anvendelse har et betydeligt antal medarbejdere hos offentlige myndigheder adgang til CPR-systemet.

Som følge af CPR-systemets brede anvendelse har et betydeligt antal medarbejdere hos offentlige myndigheder adgang til CPR-systemet. Resultatplan CPR-administrationen 2018 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen er hovedleverandør af persondata til både

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 27. februar 2006 /DAL Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rederes erstatningsansvar

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Institution. Forfattere Malene Gronemann Giorgi, direktionssekretær/specialkonsulent Mads Lyndrup, chefkonsulent. Opgavetypen der eksemplificeres

Institution. Forfattere Malene Gronemann Giorgi, direktionssekretær/specialkonsulent Mads Lyndrup, chefkonsulent. Opgavetypen der eksemplificeres Slots og Ejendomsstyrelsen Institution Slots- og Ejendomsstyrelsen Forfattere Malene Gronemann Giorgi, direktionssekretær/specialkonsulent Mads Lyndrup, chefkonsulent Opgavetypen der eksemplificeres Offentlige

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Søfartsstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om maritime uddannelser

Forslag. Lov om ændring af lov om maritime uddannelser 2010/1 LSV 39 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 201006522 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor

Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i 2012 Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor December 2011 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål 3 1.2 Målgruppe 3 1.3 Læsevejledning

Læs mere

Introduktion til redskaber

Introduktion til redskaber December 2007 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Projekt "Sammenhængende Børnepolitik"...1 Lovgrundlag...2 Vejledning til redskabssamlingen...3 Hvordan bruges redskabssamlingen?...3 Læsevejledning...4

Læs mere

2. Danmark udvikler bedre muligheder for danske skibsofficerer og øvrige søfarende udenfor DIS og i udlandet.

2. Danmark udvikler bedre muligheder for danske skibsofficerer og øvrige søfarende udenfor DIS og i udlandet. Politisk oplæg fra Søfartens Ledere, Maskinmestrenes Forening og CO-Søfart om bedre jobmuligheder for danske skibsofficerer, søfarende, DIS og det Blå Danmark November 2009 Foreningerne har siden 1990

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI 2012

FORRETNINGSSTRATEGI 2012 FORRETNINGSSTRATEGI 2012 MISSION OG STRATEGISKE MÅLSÆTNINGER Arbejdstilsynets mission, vision og opgaver Arbejdstilsynets mission er at medvirke til et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø ved effektivt

Læs mere