Søfartsstyrelsens resultatkontrakt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søfartsstyrelsens resultatkontrakt 2015-2018"

Transkript

1 Resultatkontrakt

2 Søfartsstyrelsens resultatkontrakt Søfartsstyrelsen 2014, Carl Jacobsens Vej 31, 2500 Valby Telefon Fax Indholdet i denne publikation må gengives, men kun med tydelig angivelse af kilde

3 Indholdsfortegnelse 1. Søfartsstyrelsens strategiske målbillede Præsentation af Søfartsstyrelsen... 4 Mission... 4 Vision... 4 Kerneopgaver... 4 Strategiske målsætninger... 5 Erhvervs- og Vækstministeriets arbejdsprogram... 5 Styrelsens budget Resultatmål for Kerneopgave 1: Sikre skibe, sundhed og miljø... 7 Kerneopgave 2: Sikre farvande, afmærkning og navigation... 9 Kerneopgave 3: Sociale forhold, søfarende og fiskere Kerneopgave 4: Rammebetingelser, konkurrence og vækst Generel ledelse og administration Scorebog og budgetmæssige forudsætninger Formalia og påtegning Bilag 1. Opgavehierarki

4 1. Søfartsstyrelsens strategiske målbillede Præsentation af Søfartsstyrelsen Søfartsstyrelsen arbejder for at skabe sikkerhed til søs og vækst i de maritime erhverv i Danmark. Med udgangspunkt i kvalitetsskibsfart er fokus på at fastholde og udvikle Danmarks styrkeposition som en af de mest konkurrencedygtige søfartsnationer med gode rammevilkår. På grund af søfartens globale karakter er Søfartsstyrelsens arbejde i høj grad rettet mod at fremme danske maritime interesser internationalt. Mission Erhvervs- og Vækstministeriets mission Skabe fremtidsrettede vækstvilkår for Danmark i den globale økonomi. Søfartsstyrelsens mission At fremme sikkerhed og sundhed på rent hav, samt effektivt at styrke søfartserhvervenes konkurrenceevne og beskæftigelse. Som en del af Erhvervs- og Vækstministeriet støtter Søfartsstyrelsen op om koncernens samlede mission ved på søfartsområdet at fremme kvalitetsskibsfart og arbejde for konkurrencedygtige rammevilkår og beskæftigelse for virksomheder, søfarende og andre interessenter i Det Blå Danmark. Vision Erhvervs- og Vækstministeriets vision Europas bedste vækstvilkår. Søfartsstyrelsens vision Danmark skal være en førende søfartsnation, der sætter retning for fremtidens kvalitetsskibsfart. Ved at arbejde for, at Danmark skal være en førende søfartsnation, der sætter retning for fremtidens kvalitetsskibsfart, støtter styrelsen op om koncernens samlede vision om at skabe Europas bedste vækstvilkår. Endvidere ligger visionen fra Vækstplanen for Det Blå Danmark om, at Danmark skal være et maritimt centrum i Europa, direkte i forlængelse af koncernens samlede vision. Kerneopgaver Søfartsstyrelsen har følgende fire kerneopgaver, som er i overensstemmelse med styrelsens hovedformål på finansloven: 1. Sikre skibe, sundhed og miljø 2. Sikre farvande, afmærkning og navigation 3. Sociale forhold, søfarende og fiskere 4. Rammebetingelser, konkurrence og vækst 4

5 Strategiske målsætninger Følgende fire strategiske målsætninger udstikker kursen for Søfartsstyrelsens fire kerneopgaver i de kommende år: 1. Sikre skibe, sundhed og miljø Niveauet for sikkerhed, sundhed og miljøbeskyttelse skal være højt, hyppigheden af arbejdsulykker til stadighed for nedadgående, og Danmark skal være på hvidlisterne i Paris-MoU og Tokyo-MoU samt være Qualship nation i US Coast Guard. 2. Sikre farvande, afmærkning og navigation Gennem effektiv udnyttelse af teknologi, regulering og tilsyn med bl.a. lodser og lodserier skal sikkerheden i danske, grønlandske og færøske farvande være i top. 3. Sociale forhold, søfarende og fiskere De søfarende skal opleve en proaktiv, løsningsorienteret og serviceminded myndighed, som har fokus på selvbetjeningsløsninger og korte sagsbehandlingstider. 4. Rammebetingelser, konkurrence og vækst Gennem effektiv eksekvering af Vækstplanen for Det Blå Danmark skal der være en fortsat positiv udvikling i det samlede antal beskæftigede i Det Blå Danmark, udviklingen i dansk opereret tonnage skal følge udviklingen i den samlede tonnage i verden, og Danmark skal fortsat være blandt de 3 største operatører i EU. Danmark skal desuden være blandt de 3 EU-lande, hvor den registrerede tonnage vokser mest i absolutte tal. Erhvervs- og Vækstministeriets arbejdsprogram Erhvervs- og Vækstministeriet har et fælles arbejdsprogram, som angiver de strategiske mål, koncernen samlet arbejder for. Arbejdsprogrammet angiver også årlige resultatmål for ministeriets indsats for at nå de langsigtede strategiske mål. Søfartsstyrelsens strategiske målsætninger bidrager til at opfylde indsatsområderne i Erhvervs- og Vækstministeriets arbejdsprogram. Målsætningerne bidrager ikke kun til at fremme sikkerhed og sundhed på rent hav, men også til at gøre det let at drive virksomhed i Danmark og til at sikre stærke vækstvilkår for de internationalt orienterede erhverv. 5

6 Styrelsens budget Nedenfor fremgår styrelsen budget for 2015 fordelt på kerneopgaver. Hovedformål Budget 2015 (mio. kr.) 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration 75,0 Løn 31,8 Øvrig drift 44,2 Indtægter -1,0 1. Sikre skibe, sundhed og miljø 49,9 Løn 55,8 Øvrig drift 18,2 Indtægter -24,1 2. Sikre farvande, afmærkning og navigation 130,8 Løn 49,4 Øvrig drift 93,2 Indtægter -11,8 3. Sociale forhold, søfarende og fiskere 5,1 Løn 4,4 Øvrig drift 5,8 Indtægter -5,1 4. Rammebetingelser, konkurrence og vækst 15,3 Løn 17,4 Øvrig drift 5,1 Indtægter -7,2 I alt 276,1 Heraf udgør budgettet til resultatmål i Erhvervs- og Vækstministeriets arbejdsprogram: Resultatmål i arbejdsprogrammet Resultatmål i resultatkontrakten Budget 2015 uden / med fællesudgifter Stærke vækstvilkår, ikke mindst for de internationalt orienterede erhverv 2.1. Eksekvering af Vækstplanen for Det Blå Danmark fortsættes Det skal være let at drive virksomhed i Danmark 1.2. En tværministeriel taskforce skal styrke håndhævelsen af miljøreglerne til søs Effektiv sagsbehandling og tilsyn af høj kvalitet 1.3 Reducering af sagsbehandlingstiden for optagelse i skibsregisteret samt sønærings-, kvalifikations- og anerkendelsesbeviser 2.5 Reducering af sagsbehandlingstiden fra syn til faktura for lovpligtige syn på skibene Organisation og økonomi 12. Videreførelse af vækstplanen for Det Blå Danmark 2,4 / 3,2 3. Håndhævelse af miljøregler 0,7 / 1,0 10. Sagsbehandlingstid for sønærings-, kvalifikations- og anerkendelsesbeviser 13. Sagsbehandlingstid for optagelse i skibsregistrene samt ændringer 0,3 / 0,4 2,1 / 3,4 5. Sagsbehandlingstid for tilsyn med fiskeskibe 0,1 / 0,1 2.3 EVM har fortsat fokus på sygefraværet 15. Sygefravær 0,1 / 0,2 3.1 EVM udarbejder tidligt på året præcise prognoser for hele årets forbrug 3.3 Forbedret koncept for ledelsesinformation om økonomi og HR til koncernens topledelse 14. Økonomistyring 0,5 / 0,8 14. Økonomistyring 0,3 / 0,4 I alt 6,4 / 9,5 6

7 2. Resultatmål for 2015 Kerneopgave 1: Sikre skibe, sundhed og miljø Kerneopgaven omfatter politikudvikling, regelfastsættelse og håndhævelse for danske skibes bygning, udstyr og drift (omfattende sikkerhed, terrorforebyggelse, bemanding, de søfarende og fiskernes kompetencer, arbejdsmiljø og miljøbeskyttelse) samt havnestatskontrol af udenlandske skibe i dansk havn. Sikre skibe, sundhed og miljø Regelfastsættelse og politikudvikling Resultatmål Resultatkrav Bidrag til resultatmål i arbejdsprogrammet 1. Sikker fortøjning Vægt: 3 pct. 2. Miljøvenligt brændstof Vægt: 3 pct. 1.1 Udvikling af ny international regulering for sikker fortøjning af skibe skal være på IMO s arbejdsprogram Hensigten med indsatsen er at nedbringe antallet af alvorlige fortøjningsulykker, som jævnligt medfører dødsfald. 2.1 For at afskaffe barrierer for anvendelsen af naturgas vedtager IMO s søsikkerhedskomite i foråret 2015 internationale regler om sikker anvendelse af naturgas som brændstof i skibe. Håndhævelse 3. Håndhævelse af miljøregler Vægt: 5 pct. 3.1 En tværministeriel taskforce skal styrke håndhævelsen af miljøreglerne til søs for at bidrage til renere luft og hav i og omkring Nordsøen og Østersøen og sikre lige konkurrencevilkår for skibsfarten og havnene. Kapitel En tværministeriel taskforce skal styrke håndhævelsen af miljøreglerne til søs for at bidrage til renere luft og hav i og omkring Nordsøen og Østersøen og sikre lige konkurrencevilkår for skibsfart og havne. 7

8 Kerneopgave 1: Sikre skibe, sundhed og miljø fortsat Sikre skibe, sundhed og miljø Håndhævelse Resultatmål Resultatkrav Bidrag til resultatmål i arbejdsprogrammet 4. Fremme af kvalitetsskibsfart Vægt: 16 pct. 5. Sagsbehandlingstid for tilsyn med fiskeskibe Vægt: 3 pct. Effekt Effekt 4.1 Hyppigheden af alvorlige arbejdsulykker til søs skal falde 1 pct. i perioden i forhold til perioden Danmark fastholder sin status som Qualship 21 nation ved USCG 2. Effekt 4.3 PSC-syn af danske skibe i Tokyo-MoU 3 : - Danmark er på White listen i Tokyo-MoU. - Andelen af danske skibe, der får konstateret fejl og mangler ved PSC i Tokyo-MoU skal falde minimum 1 procentpoint for perioden i forhold til perioden Effekt 4.4 PSC-syn af danske skibe i Paris-MoU 4 : - Danmark er på White listen i Paris-MoU. - Andelen af danske skibe, der får konstateret fejl og mangler ved PSC i Paris-MoU skal falde minimum 1 procentpoint for perioden i forhold til perioden Effekt 4.5 Der må tilsammen være højst 9 tilbageholdelser af danskregistrerede skibe i regionerne Paris-MoU, Tokyo-MoU og USCG i Effekt 4.6 Der gennemføres 30 flagstatssyn i udlandet. 5.1 Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra syn til faktura for lovpligtige periodiske syn på fiskeskibe under 15 meter reduceres fra 110 til 88 dage (20 pct.). Kapitel Søfartserhvervene skal opleve en hurtig sagsbehandling uden unødig ventetid fra syn til faktura, hvorfor sagsbehandlingstiden i forbindelse med de lovpligtige syn på skibene reduceres med 20 pct. 1 Opgørelsen foretages pr. 1. februar 2016 og baserer sig på antallet af alvorlige arbejdsulykker pr besætningsmedlemmer på fiskeskibe og erhvervsfartøjer i international fart. 2 Qualship 21 er et initiativ til fremme af kvalitetsskibsfart ved United States Coast Guard (USCG). 3 Tokyo-MoU er en forkortelse for Memorandum of Understanding on Port State Control in the Asia-Pacific Region. 4 Paris-MoU er en forkortelse for Paris Memorandum of Understanding on Port State Control. 8

9 Kerneopgave 2: Sikre farvande, afmærkning og navigation Kerneopgaven omfatter politikudvikling, regelfastsættelse, håndhævelse og drift af afmærkning og navigation til skibe. Det indebærer bl.a. drift af fyr, bøjer og radionavigationssystemer samt udvikling af afmærkning, nautisk sikkerhedsinformation, navigationssystemer og -udstyr samt lodsning. Sikre farvande, afmærkning og navigation Regelfastsættelse, politik- og systemudvikling Resultatmål Resultatkrav Bidrag til resultatmål i arbejdsprogrammet 6. Sikkerhed i Arktis Vægt: 3 pct. 6.1 I samarbejde med Grønlands selvstyre udstedes en ny bekendtgørelse vedrørende etablering af sejladszoner, koordineret sejlads og risikovurderinger i farvandene ved Grønland. Bekendtgørelsen udmønter visse af de bestemmelser i lov nr. 618, der vedrører sejladssikkerhed i farvandene ved Grønland. 7. Lodsmarkedet effektiviseres og sejladssikkerheden fastholdes Vægt: 3 pct. 7.1 Som udmøntning af lodsloven og med henblik på at skabe øget konkurrence på lodsområdet iværksættes en tilladelsesordning, så private lodserier kan få mulighed for at udføre gennemsejlingslodsninger fra 2016: 8. Kvalitetsstandarder for statsafmærkningen Vægt: 16 pct. Kvalitet - En bekendtgørelse om ordningen træder i kraft primo ansøgningsrunde gennemføres medio For at fastholde sejladssikkerheden styrkes kontrolindsatsen i forhold til lodserier ved indførelse af et årligt tilsynsbesøg med alle lodserier i Danmark som supplement til den nuværende stikprøvekontrol. Håndhævelse og drift 8.1 Med henblik på at fastholde et højt niveau af sejladssikkerhed fastholdes de høje kvalitetsstandarder for statsafmærkningen. I 2015 skal funktionstiderne for følgende afmærkninger mindst være: - Fyr i danske farvande: 99,8 pct. - Lystønder i danske farvande: 99,0 pct. - Fyr på Færøerne: 99,5 pct. - Fyr i Grønland: 99,0 pct. Driften af afmærkningen udvikles løbende for at nå målet. 9

10 Kerneopgave 2: Sikre farvande, afmærkning og navigation fortsat Sikre farvande, afmærkning og navigation Håndhævelse og drift Resultatmål Resultatkrav Bidrag til resultatmål i arbejdsprogrammet 9. Nyt maritimt kystradiosystem (maritim nødradio) Vægt: 8 pct. Kvalitet 9.1 Søfartsstyrelsen sikrer udvikling og idriftsættelse af et nyt maritimt kystradiosystem fra en ekstern leverandør. Systemet opfylder internationale kvalitetsstandarder for radiokommunikation med skibe i nød, således at Danmark fortsat opfylder sine forpligtelser over for IMO på området for maritim nødradio. Senest den 31. december 2015 har Søfartsstyrelsen afgivet endelig accept af leverancen i forhold til den indgåede kontrakt med leverandøren. 10

11 Kerneopgave 3: Sociale forhold, søfarende og fiskere Kerneopgaven omfatter politikudvikling, regelfastsættelse og håndhævelse af en række forhold, som har betydning for de søfarende og fiskeres arbejdsforhold og ophold om bord på danske og udenlandske skibe i dansk havn. Det omfatter alt fra ansættelseskontrakter, opsigelse, hjemrejse og lægebehandling til hviletid og socialsikring. Sociale forhold, søfarende og fiskere Politikudvikling, regelfastsættelse og håndhævelse Resultatmål Resultatkrav Bidrag til resultatmål i arbejdsprogrammet 10. Sagsbehandlingstid for sønærings-, kvalifikations- og anerkendelsesbeviser Vægt: 3 pct. 11. Ændring af lov om søloven og forskellige andre love på søfartsområdet Vægt: 6 pct. Effekt Effekt 10.1 Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sønærings- og kvalifikationsbeviser reduceres fra 29 til 26 dage (10 pct. 5 ) Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for anerkendelsesbeviser reduceres fra 20 til 18 dage (10 pct. 6 ) I samarbejde med Justitsministeriet udarbejdes udkast til et lovforslag vedr. forenklet registrering af fritidsfartøjer mellem 5 og 20 BT med henblik på fremsættelse i efteråret Kapitel Søfartserhvervets rammebetingelser og mulighed for at rekruttere den nødvendige arbejdskraft forbedres ved at reducere sagsbehandlingen for optagelse i skibsregisteret med 30 pct. samt sønæringsbeviser og anerkendelsesbeviser for søfarende med 10 pct. Kvalitet 11.2 Der udarbejdes lovforslag: 1) Vedrørende tydeligere afgrænsning af begrebet søfarende med henblik på fremsættelse i foråret ) Vedrørende implementering af de nye regler i MLC-konventionen om sikring af de søfarendes økonomiske stilling i forbindelse med arbejdsskader og rederens konkurs med henblik på fremsættelse i 2015/ Lovforslagets tekniske kvalitet skal være på et niveau, så det godkendes af Justitsministeriet og regeringens ordførere uden væsentlige indvendinger. 5 I forhold til perioden januar-august I forhold til perioden januar-august

12 Kerneopgave 4: Rammebetingelser, konkurrence og vækst Kerneopgaven omfatter politikudvikling og -formulering, herunder forslag til nye økonomiske rammebetingelser, som skal sikre globale rammebetingelser og dermed vækst. I forlængelse heraf omfatter opgaven markedsføring, sikring af globale netværk og samarbejdsaftaler med andre lande samt indsats mod illoyal konkurrence og sikring af markedsadgang. Endvidere omfatter kerneopgaven regelfastsættelse og skibsregistrering. Rammebetingelser, konkurrence og vækst Regelfastsættelse og politikudvikling Resultatmål Resultatkrav Bidrag til resultatmål i arbejdsprogrammet 12. Videreførelse af vækstplanen for Det Blå Danmark Vægt: 16 pct. Effekt 12.1 Eksekvering af Vækstplanen for Det Blå Danmark fortsættes. De konkrete initiativer skal gennemføres, og der skal gøres status for, om initiativerne forbedrer vækstvilkårene, og om der er behov for yderligere indsatser Som opfølgning på den indgåede samarbejdsaftale mellem Danmark og Kina om grøn skibsbygning afholdes en samarbejdsworkshop i Kina, som skal samle myndigheder, virksomheder og videninstitutioner fra begge lande med henblik på at identificere konkrete projektmuligheder og samarbejdspartnere. Fra dansk side deltager mindst 8 virksomheder og organisationer Der indgås en maritim samarbejdsaftale med en søfartsmyndighed i et afrikansk land Som videreførelse af Vækstplanen for Det Blå Danmark udarbejdes et antal nye initiativer rettet mod vækst i de maritime erhverv relateret til offshore samt en eksekveringsplan herfor Ved udgangen af 2015 har mindst to nye udenlandske maritime virksomheder etableret sig i Danmark. Kapitel Eksekvering af Vækstplanen for Det Blå Danmark fortsættes. De konkrete initiativer skal gennemføres, og der skal gøres status for, om initiativerne forbedrer vækstvilkårene, og om der er behov for yderligere indsatser. Kvalitet 12.6 Danish Maritime Forum 2015 samler minimum 200 deltagere på højt niveau fra den internationale maritime branche. 12

13 Kerneopgave 4: Rammebetingelser, konkurrence og vækst fortsat Rammebetingelser, konkurrence og vækst Implementering Resultatmål Resultatkrav Bidrag til resultatmål i arbejdsprogrammet 13. Sagsbehandlingstid for optagelse i skibsregistrene samt ændring i registreringsforhold Vægt: 4 pct. Effekt 13.1 Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for optagelse i skibsregistrene samt ændring i registreringsforhold reduceres fra 75 til 53 dage (30 pct. 7 ). Kapitel Søfartserhvervets rammebetingelser og mulighed for at rekruttere den nødvendige arbejdskraft forbedres ved at reducere sagsbehandlingen for optagelse i skibsregisteret med 30 pct. samt sønæringsbeviser og anerkendelsesbeviser for søfarende med 10 pct. 7 I forhold til perioden januar-august

14 Generel ledelse og administration Udover resultatmålene for de faglige kerneopgaver varetager Søfartsstyrelsen følgende resultatmål, som bl.a. stammer fra ikke faglige, koncernfælles resultatmål i Erhvervs- og Vækstministeriets arbejdsprogram. Generel ledelse og administration Resultatmål Resultatkrav Bidrag til resultatmål i arbejdsprogrammet 14. Økonomistyring Vægt: 3 pct. 15. Sygefravær Vægt: 3 pct. 16. Åbne postlister Vægt: 5 pct. Intern styring Intern styring Intern styring 14.1 Det opgjorte nettoforbrug ved årsafslutningen på de hovedkonti, som styrelsen har ansvar for, overstiger ikke 1. og 2. udgiftsopfølgnings prognosticerede forbrug for hele året, medmindre det er godkendt af departementet. Årets nettoforbrug må desuden ikke være under det prognosticerede forbrug ved UO1 med mere end 5,8 mio. kr. og ved UO2 med mere end 3,9 mio. kr., medmindre det er godkendt af departementet Søfartsstyrelsen udarbejder i 2015 en månedlig ledelsesinformation til styrelsens direktion. Den lokale ledelsesinformation skal hænge sammen med den koncernledelsesinformation, der forelægges koncernens ledelse kvartalsvist, således at det er muligt at overføre data direkte fra den lokale ledelsesinformation til koncernledelsesinformationen Søfartsstyrelsen igangsætter målrettede initiativer med henblik på, at styrelsens samlede gennemsnitlige sygefravær sænkes med 0,4 dage per medarbejder i 2015 i forhold til Med henblik på at øge åbenheden iværksætter Søfartsstyrelsen, som én af tre statslige pilotmyndigheder, en forsøgsordning med åbne postlister. Kapitel Erhvervs- og Vækstministeriet udarbejder tidligt på året præcise prognoser for hele årets forbrug. Prognoserne anvendes bl.a. til at belyse ministeriets prioriteringsrum. Kapitel Konceptet for ledelsesinformation til koncernens topledelse forbedres med henblik på at skabe en tættere kobling mellem udviklingen i ressourceforbrug og aktiviteter. Kapitel EVM har fortsat fokus på sygefraværet. Der igangsættes yderligere målrettede initiativer i forhold til at nedbringe sygefraværet, hvor det er for højt. I overensstemmelse med forsøgsordningens formål, og til brug for det kommende ekspertudvalgs evaluering, vil SFS løbende dokumentere, dels den ekstra ressourcebelastning, der er ved at føre åbne postlister, herunder anvendt tidsforbrug, udvikling i forhold til aktindsigtssager, antallet af fejl mv., dels i hvilket omfang de åbne postlister anvendes af offentligheden. 14

15 3. Scorebog og budgetmæssige forudsætninger Nr. Mål Budget uden / med fællesudgifter Vægt i pct. Delvist opfyldt (50 point) Opfyldt (100 point) Sikre skibe, sundhed og miljø 26,9 / 40,9 1 Sikker fortøjning 0,1 / 0,1 3 % - 1 RK 2 Miljøvenligt brændstof 0,1 / 0,1 3 % - 1 RK 3 Håndhævelse af miljøregler 0,7 / 1,0 5 % - 1 RK 4 Fremme af kvalitetsskibsfart 26,0 / 39,6 16 % 4 RK 5 RK 5 Sagsbehandlingstid for tilsyn med fiskeskibe 0,1 / 0,1 3 % Sikre farvande, afmærkning og navigation 72,8 / 88,0 Reduktion på 15 pct. Reduktion på 20 pct. 6 Sikkerhed i Arktis 0,1 / 0,2 3 % - 1 RK 7 Lodsmarkedet effektiviseres og sejladssikkerheden fastholdes 8 Kvalitetsstandarder for statsafmærkningen 56,1 / 70,5 16 % 0,3 / 0,4 3 % - 2 RK 2 underpunkter 3-4 underpunkter 9 Nyt maritimt kystradiosystem (maritim nødradio) 16,3 / 16,8 8 % - 1 RK Sociale forhold, søfarende og fiskere 0,9 / 1, Sagsbehandlingstid for sønærings-, kvalifikationsog anerkendelsesbeviser Ændring af lov om søfarendes ansættelsesforhold og forskellige andre love på søfartsområdet Rammebetingelser, konkurrence og vækst 4,5 / 6,6 0,3 / 0,4 3 % Reduktion på 5 pct. Reduktion på 10 pct. 0,6 / 1,0 6 % 2 RK 3 RK 12 Videreførelse af vækstplanen for Det Blå Danmark 2,4 / 3,2 16 % 4 RK 5 RK 13 Sagsbehandlingstid for optagelse i skibsregistrene samt ændring i registreringsforhold Generel ledelse og administration 1,9 / 3,0 2,1 / 3,4 4 % Reduktion på 20 pct. Reduktion på 30 pct. 14 Økonomistyring 0,8 / 1,2 3 % - 2 RK 15 Sygefravær 0,1 / 0,2 3 % Reduktion på 0,3 dage Reduktion på 0,4 dage 16 Åbne postlister 1,0 / 1,6 5 % - 1 RK Sum på produktgruppeniveau 107,0 / 139,9 100 % Overordnet budget 325,3 Dækningsgrad (pct.) 32,9 / 43,0 15

16 En budgetafvigelse på mere end 20 pct. medfører en reducering af scoren med 25 point. Der henvises endvidere til Finansloven for 2015 for resultatkontraktens budgetmæssige forudsætninger. Resultatkontrakten angiver styrelsens vigtigste målsætninger og resultatmål for Der er enighed blandt partnerne om, at kontrakten er ambitiøs. Kontrakten skal derigennem påvirke og motivere styrelsen til at opnå markante og synlige resultater. Heri ligger også implicit, at det ikke kan forventes, at alle mål opfyldes, og et manglende opfyldt mål er således ikke nødvendigvis et udtryk for, at styrelsen har løst sine opgaver på uacceptabel vis. 16

17 4. Formalia og påtegning 1. Resultatkontrakten indgås mellem Søfartsstyrelsen og departementet. Resultatkontrakten træder i kraft den 1. januar 2015 og gælder for hele Resultatkontrakten er en del af ministeriets rullende kontraktstyring. De årlige bevillinger afhænger af årets finanslov. 2. Resultatkontrakten kan genforhandles i løbet af kontraktåret, hvis eksterne faktorer, som institutionen ikke kunne eller burde have forudset, gør, at et eller flere resultatkrav ikke kan nås. 3. Resultatkontrakten er ikke retsligt bindende og fjerner ikke ministerens beføjelser og ansvar. Ministeren har stadig det sædvanlige parlamentariske ansvar, og gældende lovgivning og hjemmelskrav, budgetog bevillingsregler, overenskomster osv. skal følges, med mindre der på sædvanlig måde er skaffet hjemmel til fravigelse. 4. Resultatkontrakten ændrer ikke det almindelige over-underordnelsesforhold mellem departement og styrelse. 5. Resultatkontrakten er i overensstemmelse med Finansministeriets anbefalinger for kontraktstyring. 6. Status på resultatopfyldelsen i resultatkontrakten skal rapporteres, når departementet beder herom, og skal følge departementets instrukser. Den endelige resultatopfyldelse i resultatkontrakten skal rapporteres i styrelsens årsrapport i overensstemmelse med Moderniseringsstyrelsens og departementets vejledninger. 7. Styrelsesdirektøren har ansvaret for overholdelse af og afrapportering på resultatkontrakten samt eventuel genforhandling. København den 17/12/14 Valby den 19/12/14 Departementschef Michael Dithmer Direktør Andreas Nordseth 17

18 Bilag 1. Opgavehierarki 18

Søfartsstyrelsens resultatkontrakt 2014-2017

Søfartsstyrelsens resultatkontrakt 2014-2017 Resultatkontrakt 2014-2017 Søfartsstyrelsens resultatkontrakt 2014-2017 Søfartsstyrelsen 2013, Carl Jacobsens Vej 31, 2500 Valby Telefon 91 37 60 00 - Fax 91 37 60 01 www.sofartsstyrelsen.dk sfs@dma.dk

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Resultatkontrakt 2015 (2013-2016) Sikkerhedsstyrelsen

Resultatkontrakt 2015 (2013-2016) Sikkerhedsstyrelsen Resultatkontrakt 2015 (2013-2016) Sikkerhedsstyrelsen Indholdsfortegnelse 1.1. Mission... 2 1.2. Vision... 2 1.3 Hovedformål på finansloven og strategiske forpligtelser... 2 1.3.1. Hovedformål på finansloven...

Læs mere

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon...

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon... Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 203 of 4 09/04/3 22.3 . Indledning Finansministeriets mission Finansministeriets vision Strategiske pejlemærker for Moderniseringsstyrelsens arbejde 2 2 of

Læs mere

Resultatkontrakt 2009

Resultatkontrakt 2009 Resultatkontrakt 2009 December 2008 2/23 1. Forbrugerstyrelsen præsentation Forbrugerstyrelsen er én af i alt ni styrelser under Økonomi- og Erhvervsministeriet. De øvrige styrelser er Danmarks Statistik,

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen, Hanne Petersen StyringsAgenda 2014 18. september 1 DAGSORDEN 1. Styringsmæssige udfordringer 2. Den samlede styringsdagsorden

Læs mere

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Agenda Lovgrundlag Farvandsinddeling Afmærkningsprincipper Afmærkningsinspektion Afmærkningsrevision

Læs mere

Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe

Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe En effektiv og ensartet håndhævelse af internationale miljøregler for skibe er en forudsætning for, at reglerne får den ønskede effekt

Læs mere

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift Resultataftale 2012 for Fyens Stift 1. Præsentation 1.1. Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Fyens Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Debatoplæg til dialogmøde om Det Blå Danmark

Debatoplæg til dialogmøde om Det Blå Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet Ministeriet for forskning, innovation og videregående uddannelser Miljøministeriet Debatoplæg til dialogmøde om Det Blå Danmark 14. marts 2012 Det Blå Danmark er en af Danmarks

Læs mere

Resultatkontrakt 2014 (2013-2016) Sikkerhedsstyrelsen

Resultatkontrakt 2014 (2013-2016) Sikkerhedsstyrelsen Resultatkontrakt 2014 (2013-2016) Sikkerhedsstyrelsen 0 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af Sikkerhedsstyrelsen... 3 1.1. Mission... 3 1.2. Vision... 3 1.3. Erhvervs- og Vækstministeriets arbejdsprogram...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2015

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2015 Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2015 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 2. Kernefaglige

Læs mere

Resultataftale 2011 for Århus Stift

Resultataftale 2011 for Århus Stift Resultataftale 2011 for Århus Stift 1. Præsentation 1.1 Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Århus Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 2. Kernefaglige

Læs mere

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014024172 Senere ændringer til

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1. Præsentation af mission, vision og strategiske indsatsområder 1 1.1.1. Beredskabsforbundets mission 1 1.1.2. Beredskabsforbundets

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere

Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere Version 1.0 Dato: 27. juli 2006 Indhold: Forudsætninger... 2 Formål... 2 Varighed...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Fokuseret tilsyn og styring. September 2014

Fokuseret tilsyn og styring. September 2014 Fokuseret tilsyn og styring September 2014 Koncernstyring Rammer for tilsyn og styring Krav om tilsyn og styring Dimensioner i tilsyn og styring Performance Fremadrettet sikring og udvikling af institutionernes

Læs mere

Resultatkontrakt. Erhvervsstyrelsen

Resultatkontrakt. Erhvervsstyrelsen Resultatkontrakt Erhvervsstyrelsen 2015-2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Strategiske mål, resultatmål og resultatkrav... 5 2.1 Erhvervsvilkår og regulering... 5 2.2 Analyse og teleregulering...

Læs mere

Resultatkontrakt 2006 (-2008) mellem. Økonomi- og Erhvervsministeriets departement. Patent- og Varemærkestyrelsen

Resultatkontrakt 2006 (-2008) mellem. Økonomi- og Erhvervsministeriets departement. Patent- og Varemærkestyrelsen Resultatkontrakt 2006 (-2008) mellem Økonomi- og Erhvervsministeriets departement og Patent- og Varemærkestyrelsen 1 PATENT- OG VAREMÆRKESTYRELSEN Økonomienheden / LBR Den 23. december 2005 J. nr.: EM

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2014

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2014 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 Mål 1.1 Fokus på borgertilfredshed...

Læs mere

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse Skagen Skipperskole maritim viden Maritim Uddannelse Velkommen til Skagen Skipperskole På Skagen Skipperskole uddanner vi, som de eneste i landet, både navigatører til fiskeri- samt handelsflåden. I dette

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Vejledning om afrapportering af brugerbetalingsandele i Geodatastyrelsen

Vejledning om afrapportering af brugerbetalingsandele i Geodatastyrelsen Vejledning om afrapportering af brugerbetalingsandele i Geodatastyrelsen Indledning Miljøministeren fastsætter regler om betaling for Geodatastyrelsens produkter og ydelser, jf. lov om Geodatastyrelsen

Læs mere

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Mandag d. 9. marts 2015 Katrine Lee Jørgensen, Skibsteknisk konsulent, Søfartsstyrelsen Oversigt Introduktion Lovgivning for offshore service

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD Introduktion Ramme for mål- og resultatplanen Strategisk målbillede Mål- og resultatplanen Målformulering Opfølgning Bilag

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 BILAG 3 13. juni 2013 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 Baggrund/Indledning Væksthusene er, som en del af aftalen fra 2009 mellem KL og regeringen om kommunernes overtagelse

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2003

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2003 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver og mission... 3 3. Vision... 4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Forslag. til. 1. Overskriften til afsnit 2 i kapitel 2 affattes således: 1. 6, stk. 4, 2. pkt., ophæves.

Forslag. til. 1. Overskriften til afsnit 2 i kapitel 2 affattes således: 1. 6, stk. 4, 2. pkt., ophæves. Forslag til Lov om ændring af lov om skibes besætning, lov om beskatning af søfolk, sømandsloven, lov om Handelsflådens Velfærdsråd og lov om sikkerhed til søs (Ophævelse af kravet om dansk/eu/eøs indfødsret

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013.

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Strategi 2014-2018 Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Mission CONCITOs formål er at bidrage til (1) nedbringelse af drivhusgasudledninger og (2) reduktion af de skadelige

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Hovedformål Som en del af Fødevareministeriet er Fiskeridirektoratets hovedformål at være med til at sikre: friske,

Læs mere

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Marts 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LODSTILSYNET - Danish Pilotage Authority ÅRSRAPPORT 2007

LODSTILSYNET - Danish Pilotage Authority ÅRSRAPPORT 2007 LODSTILSYNET - Danish Pilotage Authority ÅRSRAPPORT 2007 Juni 2009 1. Beretning - 2-1.1 Årets faglige krav og resultat - 2 - Lodstilsynets juridiske opgaver - 2 - Tilsyn med statslig og privat lodserivirksomhed

Læs mere

Resultatkontrakt 2014. Geodatastyrelsen, Miljøministeriet

Resultatkontrakt 2014. Geodatastyrelsen, Miljøministeriet Resultatkontrakt 2014 Geodatastyrelsen, Miljøministeriet Titel: Resultatkontrakt 2014 Redaktion: Ledelsessekretariatet Udgiver: Geodatastyrelsen Rentemestervej 8 2400 København NV www.gst.dk År: 2013 2

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Mittarfeqarfiit. Organisation. struktur & ansvarsforhold

Mittarfeqarfiit. Organisation. struktur & ansvarsforhold Mittarfeqarfiit Organisation struktur & ansvarsforhold Indholdsfortegnelse Driftens øverste struktur:... 2 Adm. Direktør:... 2 Driftsdirektøren:... 2 Kvalitetschefen... 3 Lufthavnens organisation... 4

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis

Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1201 af 1. december 2006 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis I medfør

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Lovgivning om emissioner fra skibe

Lovgivning om emissioner fra skibe Lovgivning om emissioner fra skibe Dorte Kubel Civilingeniør Miljøstyrelsen Industri Ansvarsområder: Emissioner fra køretøjer og skibe Brændstoffer til køretøjer og skibe Lovgivning om emissioner fra skibe

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten December 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti,

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Spørgeskemaer for Forums tre E-surveys

Spørgeskemaer for Forums tre E-surveys Spørgeskemaer for Forums tre E-surveys E-survey 1 Dit køn? Mand Kvinde Din alder? Din uddannelsesbaggrund? Kort eller mellemlang uddannelse (< 5 år) Lang videregående uddannelse (ca. 5 år) Ph.D. M.A.,

Læs mere

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger N OTAT 7. oktober 2010 J.nr. Ref. re Energieffektivisering og internationalt samarbejde Den ændrede energimærkningsordning for bygninger 1 Indledning I 2008 blev der gennemført en samlet evaluering af

Læs mere

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Projekt Danmarks Maritime Klynge - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Om projektet Partnere i projektet Analyser og data: SWOT-analyse (Oxford Research og EMUC) Benchmarkinganalyse (CBS) Best practice-analyse

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Masterplan - UCC 2020 Campus København

Masterplan - UCC 2020 Campus København NOTAT Masterplan - UCC 2020 Campus København UCC har i 2011 iværksat tre selvstændige, men sammenhængende programmer eller planer, der skal realisere UCC's strategiske mål og samtidig sikre, at UCC kan

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer

Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer I medfør af 2, stk. 1 og 2, 514 a og 515 i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 856 af 1. juli 2010, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning MLC seminar 20. juni 2013 Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning Hvordan bliver MLC gennemført i EUretten? Hvor langt er arbejdet? Hvilke betydninger får EU-reglerne?

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Vejledning om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning. Vejledning til God økonomistyring i staten

Vejledning om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning. Vejledning til God økonomistyring i staten Vejledning om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning Vejledning til God økonomistyring i staten November 2013 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Ændringer i cirkulære og vejledning 3 1.2 Formålet med kravene

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen Maj 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om grænsekontrollen (beretning nr. 4/04) 28. april 2008 RN A307/08

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder Hensigten med direktivet: 2020 mål 20% EE ift 2007 Alle

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. marts 2015 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1709 Mobil 3035 9491 Dato 18. marts 2015 Deltagere: Per

Læs mere

Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer. August 2006

Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer. August 2006 Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer August 2006 Oversigt Baggrund Workshop og scenarier Luftfartspolitisk strategi Side 2 Mål for projektet Få sat fokus på luftfarten og skabe et grundlag

Læs mere