Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013"

Transkript

1 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013 Mandag den 11. november 2013 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen afholdtes i kantinen hos Elfac, Priorsvej 23, Silkeborg. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Behandling af indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent 6. Valg af kasserer: På valg Søren Nystrup (ønsker genvalg) 6a. Valg af bestyrelsesmedlem: Bodil Ulsøe-Hansen (ønsker genvalg) 7. Valg af bestyrelsessuppleant 8. Valg af revisor og revisorsuppleant 9. Eventuelt Formand Søren Lerche bød velkommen og takkede for fremmødet. Der var 55 stemmeberettigede medlemmer til stede. Ad 1: Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Peter Rudbæk, som blev valgt. Peter takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt varslet ifølge klubbens vedtægter. Ad 2: Bestyrelsens beretning for det forløbne år Formanden aflagde følgende beretning for det forløbne år: Det er en stor glæde at aflægge beretning igen efter et godt år fuld af aktivitet, masser af cykelglæde og cykelaktiviteter. Efter en lidt våd og kold begyndelse på vores cykelsæson, havde vi en meget dejlig varm og solrig sommer i år, vi har til tider følt os henført til de sydlige himmelstrøg, så det er blevet til masser af gode cykelkilometer for de fleste. Medlemstallet er faldet lidt; vi har i dag 289 medlemmer i klubben, hvilket er et fald på 14 i forhold til 2012.

2 Silkeborg Cykelskole har også i år haft en rigtig god sæson. Beløbet for at deltage var igen 250,-. I år var der 103 deltagere, flere af disse deltagere valgte at melde sig ind i SCRM med det samme. Det har været et år fuld af aktivitet og stort fremmøde. Ofte har vi kørt ud i fire hold mandag og onsdag meget flot! Cykelskolens 100 km tur blev afviklet d. 14. september med 39 deltagere på 3 hold. Der var lovet godt vejr og det holdt stik! Allan, Jan og Søren havde arrangeret et dejligt depot med kaffe, energidrik, chokolade, bananer og madder. Ruten gik i år omkring Rørbæk Sø. Det var en hård rute i forhold til tidligere år med lige omkring 1000 hm, men trods de mange hm gennemførte alle i flot stil. Trænerne har en stor rolle at spille for en vellykket cykelskole. Der skal gives mange gode råd og anvisninger i løbet af en sæson det er meget mere end bare at cykle en tur med deltagerne. Til gengæld kommer der masser af kompetente motionscyklister ud af anstrengelserne. Motionscyklister, som ved, hvordan man begår sig i en gruppe til stor glæde for alle os andre. Mange tak til alle 30 trænere og hjælpere, uden jeres store indsats ville vi ikke være i stand til at afvikle cykelskolen. Silkeborg MTB blev afviklet søndag d. 17. marts der var tæt på *1000 deltagere tilmeldt, meget flot deltagerantal. Der var 465 tilmeldte i i i i år. Nedgangen skyldes muligvis det dårlige vejr/ masser af sne sidst på dagen om lørdagen, og at et stort MTB-løb i Nordjylland havde trukket fulde huse Økonomisk gav løbet et rigtig pænt overskud; dette vil Søren Nystrup komme ind senere i aften. Uden den kæmpestore indsats fra alle de mange frivillige hjælpere ville det ikke være muligt at afvikle dette løb på så professionel en måde, som vi gjorde. Vi har efterfølgende fået rigtig meget ros fra mange deltagere. En stor tak til alle hjælpere, ja der var faktisk 44 medlemmer/ægtefæller/børn med til at få dette store arrangement til at forløbe så perfekt. Tak til MTB udvalget, som består af Jan Rod, Kuno Sørensen, Jesper Torp, Henrik Sørensen, Søren Nystrup og Jannik Ahlgrim, for det kæmpe arbejde I har udført.

3 Klubbens træningslejr gik igen i år til Gjerrild Vandrehjem på Norddjursland. Der var som sædvanlig fyldt op på turen, 50 deltagere. Det var en fantastisk weekend. Vejret ok, dog var der om lørdagen en del vind, og et af holdene fik også regn sidst på turen. Også hjemturen foregik i strid modvind men alle nåede i mål. Igen i år var det den rene gourmet-tur. Vi fik fantastisk hjemmelavet mad suppleret med super små beretninger fra kokken om, at.. det har simret i nogle timer med noget chili, rødvin og masser af hvidløg det var i sig selv en oplevelse. Turens succes skyldes ikke mindst tour kaptajnen Søren Nystrup og ruteplanlæggere Jan Rod og undertegnedes store indsats. Stor tak for indsatsen til dem. Harzen-turen var i år igen en stor succes. Vi var 50 deltagere, og det er det antal deltagere, vi fremover vil have på denne tur. Hotellet i Braunlage, hvor vi boede, diskede atter op med rigtig god forplejning. Vi kørte ud i 4 hold, vejret var typisk Harzen vejr, men vi undgik dog regnvejr. Som noget nyt havde vi i år en depot-/tilkaldebil kørt af Anne Marie tak til hende. Hun mødte os på ruten flere dage med vores madpakker, drikkevarer og chokolade. En stor tak til Michael Ulsøe for det store arbejde han har udført med at arrangere turen. Der var ingen, der på noget tidspunkt var i tvivl om noget som helst, alt var planlagt til mindste detalje. Jeg vil også sige tak til dem, der ville være holdkaptajner i Harzen. Hærvejsløbet. Vi havde i år valgt at påtage os ansvaret for Hærvejsløbets rute fra Vrads til Kragelund, samt depot ved Funder Skole og start for ruten fra Silkeborg til Viborg fra Torvet i Silkeborg. Der blev dannet en styregruppe bestående af Jørn Hansen, Jørgen Christensen, Bodil Ulsøe og Per Krog. Tak til jer og specielt en stor tak til Jørn for at han ville påtage sig ansvaret som tovholder her. Det krævede mange hjælpere; omkring 30 medlemmer fra SCRM var så venlige at tilbyde deres hjælp. Tak til alle hjælpere. Alt forløb som det skulle, og vi fik stor ros af både DGI og deltagere. Klubben har haft en ret fornuftig indtægt på at gå ind i dette projekt; Søren Nystrup vil komme ind på det senere i aften.

4 Italientur blev det også til i år. Turen til Gardasøen blev hurtigt fuldt booket; ca. 26 deltog i turen. Det var en meget vellykket tur, og deltagerne var meget heldige med vejret alle dagene. Leo Lauritsen stod for tilrettelæggelsen og det praktiske. Tak til Leo. Klubaften hos Cykelhjørnet, vores første klubaften her i efteråret blev afholdt hos Bikeworld; her var der næsten 90 medlemmer, der mødte op. Vi havde en meget spændende aften. Bl.a. fik vi en grundig gennemgang af MTB cykler, Garmin watmåler, og på værkstedet fik vi en gennemgang af, hvordan en cykel skal vedligeholdes. I butikken var der livlig handel med de gode tilbud, der var til os på denne aften. Igen i år har der været gjort en fin indsats i vores udvalg. Flere har været nævnt undervejs, men vi mangler at takke: Ruteudvalget, har igen i år planlagt en masse gode og varierede ture for os. Igen i går var der intervalkørsel om tirsdagen. Tak til Jan Rod, Marianne Jørgensen, Ole Papsø, Jannik Ahlgrim og Georg Pape. CONVENTUS: I År opkrævede vi kontingent via Conventus. Det gav lidt arbejde for vore medlemmer, fordi vi alle skulle oprette os som nye medlemmer. Vores kasserer er meget glad for det nye system, det har lettet hans arbejde en hel del. Alle vore ture Harzen, Gjerrild osv. er ligeledes blevet opkrævet via Conventus. Hjælperfest. Som tak til de mange hjælpere vi har haft til alle vore arrangementer i år, blev der afholdt en stor fest, hvor vi tændte grillen, fik gode bøffer, god vin og flot is dessert. Festen blev afholdt i Sinding Forsamlingshus. Tak til Jan Rod og Allan Madsen for at de ville står for denne fest. Igen i år skal der lyde en kæmpe tak til Flemming Nielsen for hans store arbejde som webmaster. Vi har haft store udfordringer med vores hjemmeside, vi har valgt at lægge vedligehold af siden

5 PerB. Også en stor tak til PerB for lån af de varebiler, vi har lånt til både vores MTB løb og til vores Gjerrild tur. Sidst men ikke mindst vil jeg takke Michael Ulsøe og Elfac for lån af lokaler til klubaftener og sæsonstart og -afslutning. Når vi nu ikke kan have egne klublokaler, er det dejligt, at Elfac har villet åbne dørene for os til disse fine omgivelser. Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne sige tak til alle medlemmer for meget flot fremmøde til alle arrangementer og ikke mindst til vores tirsdag/torsdag træningsaftener i denne sæson og håber på at næste sæson bliver lige så god. Dirigenten takkede formanden for beretningen, som herefter godkendtes. Ad 3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab Kasserer Søren Nystrup gennemgik det fremlagte regnskab i detaljer. Derefter var der lejlighed til at stille spørgsmål til regnskabet. Herunder blev der kommenteret på den meget lave renteindtægt af klubbens bankindestående. Kassereren tog det til efterretning med en bemærkning om, at revisoren havde omtalt det samme forhold, og at der vil blive arbejdet på at placere pengene til en bedre forrentning. Herefter blev regnskabet godkendt. Efterfølgende gennemgik kassereren budgettet for 2013/2014. Ad 4: Behandling af indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag. Ad 5: Fastlæggelse af kontingent Bestyrelsens forslag om at bibeholde kontingentet på 400 kr. blev enstemmigt vedtaget. Ad 6: Valg af kasserer Søren Nystrup (ønsker genvalg) Dirigenten spurgte, om der var andre kandidater. Det var ikke tilfældet, og Søren Nystrup modtog genvalg. Ad 6a: Valg af bestyrelsesmedlem: Bodil Ulsøe-Hansen (ønsker genvalg) Dirigenten spurgte, om der var andre kandidater. Det var ikke tilfældet, og Bodil Ulsøe-Hansen modtog genvalg. Ad 7: Valg af bestyrelsessuppleant Dirigenten spurgte, om der var andre kandidater. Det var ikke tilfældet, og der var genvalg til Leon Stokholm. Ad 8: Valg af revisor og revisorsuppleant Dirigenten spurgte, om der var andre kandidater. Det var ikke tilfældet, og revisor John Rasmussen og revisorsuppleant Arne Skov Jensen blev genvalgt.

6 Ad 9: Eventuelt Der var drøftelse af, at udvalgsmedlemmer fremover er kontingentfri. Der var opbakning til, at bestyrelsen har lov til at træffe beslutningen, og tillid til at ansvaret forvaltes tilfredsstillende. Der var i øvrigt opbakning til idéen. Det blev drøftet, hvad foreningens penge skal bruges til. Formanden udtrykte, at hensigten er, at der gives støtte til noget, som mange medlemmer har fornøjelse af. F.eks. vil der kunne gives et stort tilskud til klubtøj næste gang. Derudover er der mulighed for at søge bestyrelsen om tilskud til klubarrangementer. Der blev stillet spørgsmål til, om vi evt. har mulighed for at bruge pengene til at skaffe os et klublokale. Der kan i givet tilfælde bookes lokale via kommunen på vilkår svarende til dem, der er i hallerne. Behovet for et eget lokale til klubaftener er begrænset, men et sted til opbevaring af vores grej kan godt være aktuelt. Det blev oplyst, at Nordre Skole inden længe bliver ryddet, så måske kan der lægges billet ind der. Endelig blev det foreslået, at der blev booket fælles spinningtimer til klubbens medlemmer. Iht. foreløbige undersøgelser er det svært at finde passende tider. Herefter afsluttedes generalforsamlingen.

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Torsdag den 25. oktober 2012 Torsdag den 25. oktober 2012 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: TOR 26 FEB 2015 kl.1900 Klubhuset Højvangen 23 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 19 medlemmer op, heraf 7 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1) Valg af mødedirigent

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra ordinær generalforsamling 2014

Skive Sejlklub Referat fra ordinær generalforsamling 2014 Skive Sejlklub Referat fra ordinær generalforsamling 2014 Tid: Onsdag den 19. marts 2014 kl. 1900 Sted: Skive Sejlklub Klubhus Deltagere: 58 stemmeberettigede medlemmer Bilag: Formandens beretning for

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Betaling af kontingent

Betaling af kontingent Side 1 af Lis Göddert I dette nummer: Kalenderen Betaling af kontingent Referat af generalforsamlingen 1 2 3 Forårsfesten 2007 4 5 BESTYRELSEN: Formand: Erik Møller Jørgensen Tlf. 965 32 09 46 formand@dvktorrevieja.dk

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LIUF-LØB 2015.

Ordinær Generalforsamling i LIUF-LØB 2015. 1 Ordinær Generalforsamling i LIUF-LØB 2015. Onsdag den 4. februar 2015 kl. 20:00 i Hallens mødelokale. Referat: 1: Valg af dirigent. Erik vangsted blev valgt og han konstaterede, at LIUF NYT ikke udkommer

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling i Varde Cykelklub

Referat Ordinær Generalforsamling i Varde Cykelklub Referat Ordinær Generalforsamling i Varde Cykelklub Onsdag d. 25. februar 2015 kl. 18:30 Varde Cykelklub s lokaler på Håndværkervej 10A, 6800 Varde. DAGDORDEN 1. Valg af dirigent. Dirigent Johan Brøndsted

Læs mere

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi. SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.dk Badminton Gymnastik Folkedans Bold Skydning Foreningens ordinære

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat Langgarverne Generalforsamlingsprotokollat År 2010 d. 25. oktober afholdtes klubbens ordinære generalforsamling i klublokalet ved Byskolen. Ca. 40 medlemmer mødte op, bestyrelse og revision inklusive.

Læs mere

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat af generalforsamling 2010 onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat nr. 2010/2 Møde start: kl. 19:35 Møde slut: kl. 20:55 Antal deltagere: 22 personer: Mogens Petersen, Erik B. Olsen, Marianne

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Forår 2011. Generalforsamling 2 Stander hejsning 7 Hygge & vinaften 7

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Forår 2011. Generalforsamling 2 Stander hejsning 7 Hygge & vinaften 7 Roskilde Fjords Kajakklub Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde Forår 2011 Generalforsamling 2 Stander hejsning 7 Hygge & vinaften 7 2 Generalforsamlingen den 10. marts 2011 Der var mødt

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere