Beretningen 2010 fra SIG, Sammenslutningen af idrætsforeninger i Gentofte kommune. Det forpligter jo!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretningen 2010 fra SIG, Sammenslutningen af idrætsforeninger i Gentofte kommune. Det forpligter jo!!"

Transkript

1 Beretningen 2010 fra SIG, Sammenslutningen af idrætsforeninger i Gentofte kommune Det forpligter jo!! Når man nu som Gentofte kommune, har fået så fine titler som, Årets Idrætskommune 2009 Breddeidrætskommune Eliteidrætskommune, så har vi alle en vis forpligtelse i at leve op til disse fine ord i 2010 og videre fremover, hvis det er os muligt. Og hvorfor nævner jeg dette, fordi I idrætsledere, trænere, bestyrelser, formænd, forældre, medlemmer gør et kæmpe stort arbejde som frivillige. Og det er noget vi skal sætte pris på. Men vi skal også værdsætte jer som måske får lidt honorar, løn for jeres arbejde ude i foreningslivet. I gør også et kæmpe arbejde. Og hvis man gør jeres løn op i timer, så er det ofte en så minimal løn, at det er imponerende at I stiller op med så megen arbejdskraft og ressourcer. I er alle i den grad med til at Gentofte kan være disse titler bekendt. I disse dage, i dette frivilliglighedens år er en megen stor undersøgelse fra DIF ved at være færdig. Det er interessant læsning. For der er stadig en meget, meget stor gruppe af mennesker, der gør et frivilligt stykke arbejde i idrætslivet. Og tak for det. Men, men - billedet af den frivillige har alligevel ændret sig. Det går som helhed fint med at få folk til at tage sig af en eller nogle aktiviteter. Især hvis de er målrettet og ofte strukturerede opgaver. Men det begynder at knibe en hel del, når det drejer sig om at tage ansvar som leder/formand eller kasserer, samt det at få den administrative del i en forening til at fungere. Her er der en klar tendens til, at det er den lidt ældre årgang, der sætter sig på formandsposten. Og flere klubber vælger at bruge økonomi på at have styr på regnskabet, kontingent, medlemsdata osv. Og jeg tror så vidt det overhovedet er muligt, er det en god ide at bruge penge på de områder. Og så bruge klubbens medlemsressourcer til at skabe aktiviteterne, stå for træningen osv. Men også her er der flere idrætsgrene, der vælger mere og mere at have betalt træner på. Og hvorfor ikke støtte det? Hvorfor ikke betale for folk at være trænere i en klub? Det er måske sjovere og mere inspirerende end andre lavt betalte job i vores erhvervsliv. Men hvad kan vi fra SIG gøre for vores foreningsledere og trænere at det bliver nemmere at være en af dem. Den udfordring vil SIG gerne have meget mere fokus på i samarbejde med foreningslivet, embedsmænd og politikere. Der er også nogen, der synes, at frivillige skal tage endnu mere ansvar i den sociale del i vores nærområde - skal vi nu også det? Det er mit indtryk, at fordi der skal spares i mange kommuner, så man helst at flere opgaver blev lagt over på foreningslivet! Men det er måske her vi skal stoppe lidt op. Og alle skal, bør overveje at tage deres del af ansvaret for vores samfund. Jeg nævner dette, da jeg er bange for at man presser det frivillige for meget. De meldte sig ind i en forening for at dyrke en idrætsgren. Det billede er nok værd

2 at huske på. At mange så også vælger at gøre én forskel og hjælpe til giver bare et endnu bedre billede af idrætslivet ikke bare i Gentofte, men i hele Danmark. Møder og aktiviteter i SIGs bestyrelse. Hvad laver vi egentlig i SIG? SIG har bestyrelsesmøde ca. 8 gange om året, hvor vi drøfter idrætspolitik, nye tiltag på idrætsbyggerier, uddannelser, nye idrætsprojekter, politiske debatter og retningsliner der nu måtte være gang i rundt omkring kommunen. Vi har løbende en meget god dialog og møder med flere af de lokale politikere, idrætsforeninger samt embedsmænd på Rådhuset. Og vi er i dialog med vores naboorganisationer i Gladsaxe og Lyngby/Tårbæk samt andre kommuner. SIG er repræsenteret følgende steder ved et eller flere SIG bestyrelsesmedlemmer: Folkeoplysningsudvalget, Gentofte Stadions bestyrelse, Klubrumspuljen, Talentudvalget, Idrætsklinik Nord bestyrelse, 17 styk 4 udvalget vedr. Skovshoved Havn, Klubforum på Skovshoved Havn, Frivilligerådet, Haludvalget, Integrationsrådet, Udvalget for uddeling af Nordea idrætspriser, Gentofte Idrætsfond, samt flere andre adhoc udvalg og grupper. Bare som formand for SIG svarer det i gennemsnit til 2 møder om ugen i løbet af året. Gentofte Sportspark blev året hvor bygningen af nye anlæg på Gentofte stadion for alvor tog fart. Efter mange års forberedelse blev første spadestik taget til den nye trænings-ishal og curling hallen. Forsinkelsen har naturligvis givet store problemer for ishalsbrugerne, men det er glædeligt at byggeriet er kommet i gang og at indvielsen forventes allerede at blive i september Men i forhold til de oprindelige planer og de rammer, der blev lagt for projektet, er der tale om væsentlige reduktioner. Der er skåret i de idrætsfaciliteter, der er ønsket i tilknytning til træningsbanerne: Træningslokaler til off ice træning, omklædningsrum, klubrum og depotrum. Men det har været vigtigt for klubberne at få sikret selve træningsbanerne, og den valgte løsning er fremtidssikret, så der uden væsentlige indgreb i bygningerne senere kan opføres de nødvendige kvadratmetre. Det har været vigtigt for SIG at fastholde, at der stadig arbejdes med at realisere Gentofte Sportspark efter Masterplanen, og at de besparelser der gennemføres ikke reducerer de idrætsaktive arealer. Arbejdet skal fortsættes frem mod målet. Det har i denne sammenhæng været vigtigt for SIG at få disponeret området efter den fremtidige brug af arealerne på Gentofte Stadion. Det var derfor et stort skridt fremad, da der i foråret 2010 blev inviteret til workshops om dette tema. De inviterede klubber fik mulighed for at fremføre deres ønsker og forslag til fremtidens idrætsarealer. Det er nødvendigt, at der arbejdes efter en overordnet plan for at sikre at arealet anvendes hensigtsmæssigt, og der bliver plads til de nødvendige baner. Forslagene blev sammenskrevet og den udarbejdede arealdisposition blev i slutningen af året brugt til at udarbejde skitseforslag for næste fase, der skal forbedre forholdene for en række af stadionklubber.

3 Det er planen, at der i 2011 skal udarbejdes lokalplan og samtidig starte projekteringen, så byggeriet kan påbegyndes i Denne fase indeholder: En ny kunstgræsbane til amerikansk fodbold, hockey og fodbold med nye klubfaciliteter til hockey og amerikansk fodbold. Nye træningsfaciliteter og klubhus til kricket. Etableringen af den nye ishal og den nye kunstgræsbane gør, at der i fremtiden skal dyrkes kricket på vestarealet. Den sidste del af denne fase bliver en overdækning af den eksisterende skaterhockeybane. Der tænkes på en uopvarmet lethal der foruden skaterhockey skal indrettes, så der bliver muligheder for indendørs træning i vintermånederne for atletik og hockey. Der ønskes desuden etableret et overdækket areal til petanque og kuglestød. Men for at den samlede sportspark skal blive en realitet, ønsker SIG at få startet arbejdet med de sidste faser i I forlængelse af workshopen stillede vi forslag om, at arbejdet med de næste dele blev påbegyndt i Dette skal omfatte en hal indrettet til håndbold, basketball og volley samt et nyt fodboldstadion. Som alle halbrugende klubber ved, er der stadig stor mangel på haltid i kommunen. Samtidig er en gennemgribende renovering af opvisningsbanen nødvendig. For at dette arbejde kan begynde, må de ydre rammer for fremtidens byggeri på arealet fastsættes. Det er SIG s ønske, at vi kan fortsætte arbejdet efter samme form som blev benyttet ved ishallerne og de decentrale idrætsfaciliteter. Det er ved at spørge de involverede klubber, at de bedste resultater opnås. Integrationsrådet Flygtninges og indvandres deltagelse i foreningslivet er en vigtig del af integrationsarbejdet. I Gentofte Kommunes integrationsråd har SIG arbejdet med de praktiske forhold, der knytter sig til arbejdet og i samarbejde med forvaltningen og netværkshuset skabt en dialog omkring løsningen. Der er lokalt gode erfaringer fra foreningerne og stor velvilje. Frivilligcenter Gentofte SIG deltog i efteråret i det forberedende arbejde til etablering af et frivilligcenter i kommunen. Centeret er blevet en realitet og har fået en bevilling til driften fra socialministeriet og Gentofte Kommune. Det er tanken, at centeret også skal formidle frivillige til foreninger og hjælpe med starten af nye initiativer. Frivilligcenter Gentofte har fået lokaler på Smakkegårdsvej 71, ved Gentofte Børnevenner og Hugo Tieze er ansat som centerleder. Centeret er bredere i sin opbygning end de første friviligecentre da det både rummer sociale, kulturelle, idræts og ungdoms foreninger. Det er de enkelte lokale foreninger der, som medlemmer af centeret, tegner og udvikler arbejdet i fremtiden. Da idrætsforeningerne er drevet af frivillige, kan vores erfaringer fra sportens verden komme andre til gode, og netværket i frivilligcenteret kan gøre det lettere for de enkelte foreninger at rekrutere nye frivillige ledere til idrætsarbejdet. Haltid, Kildeskovshallen med mere

4 Efter forløbet med klubberne omkring Gentofte Stadion og resultatet, prioriteringerne af området på Gentofte Stadion, har der været nedsat forskellige udvalg for at bedre forholdene for de halbrugende klubber. De klubber, der ikke umiddelbart får glæde af de forbedrede forhold i Gentofte Sportspark. Gentofte Kommune nedsatte et udvalg til at afdække eliteklubbernes vilkår for TV-dækning bl.a. affødt af Gentofte Badminton Klubs manglende hjemmebane i forhold til afvikling af kampe, der bliver dækket af TV. Klubberne ville gerne have haft et bredere kommissorium for udvalget, der dækkede hele spektret med elitearbejde. Dette skete ikke. Klubberne har indsendt materiale, der viser hvilke krav, der pt. er for de forskellige idrætsgrene. I samme møderække blev kommunen gjort opmærksom på, at skolehaller altid står tomme mellem kl. 16. og 17. Kommunen har derfor opfordret skoler og GFO er til at redegøre for, om de bruger de sene eftermiddagstider. Timerne kunne ikke, da fordelingen af indendørstimer skulle vedtages, tages i brug, da ingen skoler eller GFO er havde svaret. Det er SIG s klare opfattelse, at hverken skoler eller GFO er bruger timen mellem 16 og 17. Til elitemøderne blev det også klart, at der var en ret stor utilfredshed med Cafeen i Kildeskovshallen, som efter klubbernes mening ikke lever op til, hvad man kan forvente af en cafe i en idrætshal. Derfor blev der nedsat et caféudvalg, der i samarbejde med restauratøren, gerne skulle resultere i forbedrede forhold i Kildeskovshallen. Fordeling af indendørstider skete nogenlunde i ro og mag. Det skal dog tilføjes, at der mangler timer specielt mellem 16 og 20. De fleste indendørsklubber har mange ungdomsmedlemmer, og en forøget træningsmængde pr. medlem sammen med medlemsfremgang gør, at de nye haller, kommunen har stillet til rådighed ikke kan dække det behov, kommunens børn og unge kan bruge til at dyrke idræt. Sidste sommers enorme regnmængde har skabt talrige problemer med vandskader i idrætshaller rundt om i landet. Kildeskovshallens halpersonale viste stor snarrådighed, en af medarbejderne tjekkede således hallerne lørdag nat hin regnvejrsaften i august og fandt hallernes gulv svømmende i vand. Medarbejdernes indsats gjorde, at vi slap for en dyr vandskade. Dette vil SIG gerne takke hallens personale for. ForeningsGenvej Nævnes skal også dette projekt her, som kom i At det også bliver nemmere at være forening i Gentofte Kommune. Med ForeningsGenvej kan foreninger og klubber, udover selv at booke baner og lokaler, bedre vedligeholde foreningens oplysninger på nettet. Og så bliver det nemmere at kommunikere med kommunen. Der arbejdes stadig på at forbedre denne Genvej. Så den kan bruges endnu mere af klubberne. Ridning 2010

5 Mulighederne for at dyrke ridning i Gentofte Kommune har haft lange traditioner, bl.a. er Sportsrideklubben Danmarks ældste rideklub, endda ældre end Rideforbundet. Disse muligheder for at have hestehold og ride i Gentofte er nu under pres efter at Loven om Hestehold blev vedtaget i Loven stiller nogle meget restriktive krav vedrørende bygninger og foldmuligheder, som er næsten umulige at opfylde i Gentofte Kommune. Derfor værdsætter rideklubberne i høj grad kommunens initiativ i efteråret 2010, hvor rideklubberne blev indkaldt til møde på rådhuset, for at prøve at beskrive de konsekvenser loven har for de forskellige rideklubber. Til dato har der været afholdt to møder og et tredje er planlagt til efter påske Første møde var en introduktion til klubberne indbyrdes, politikere, embedsmænd fra kommunen. På dette møde blev problemerne kort beskrevet af klubberne med god assistance fra kommunens jurist, efterfølgende skulle klubberne skematisere deres individuelle problemer til næste møde i januar Andet møde havde deltagelse fra Gentofte Ejendomme, som kan bistå klubberne med forskellige ekspertiser. På dette møde var der generelt en stor taknemmelighed til kommunen for den grundige og systematiske bistand rideklubberne kan trække på. Næste møde skulle meget gerne give rideklubberne og kommunen et overblik over hvilke økonomiske konsekvenser de forskellige ombygninger vil få. Det er dejligt der har været stor opmærksomhed fra vores politikere på dette område, og at de prøver at påvirke deres politiske netværk til ændringer af loven ved den planlagte revidering i Den gode søgning til hestesporten på kommunens forskellige rideskoler viser hvor vigtigt det er at der til stadighed vil være mulighed for at dyrke hestesport i Gentofte. Rideklubbernes store engagement med rideundervisning af børn og unge er et godt fritidstilbud til kommunens borgere, samspillet med hestene giver ridesporten en anden dimension end andre sportsgrene. Det er fortsat Sportsrideklubben, der med de internationale stævner i Bernstorffsparken og Hubertusjagten i Dyrehaven, står for nogle af de største sportsarrangementer i kommunen. Klubben har i 2010 investeret 2,5 million i genopbygning og udvidelse af tribunen i Bernstorffsparken for at kunne fortsætte med disse arrangementer. Helhedsplan og nye klubhuse, Skovshoved Havn En meget, meget lang proces og dialog så endelig sin afslutning med en lykkelig udgang her i starten af sommeren Efter mange års snak, debat, uenighed frem og tilbage, blev det endelige en realitet med nye klubhuse til KDY, Skovshoved Sejlklub, Skovshoved Roklub, Skovshoved Undersøiske Dykkerklub, Skovshoved Vandskiklub og Søspejderne.

6 Nye klubhuse, cafe osv. havnen og klubberne har virkelig fået en brush-up, som klæder havnen. Hvis man kort skal fortælle den gode historie i det her forløb, som der ellers er sagt meget om, og som andre kan lære noget af, så er det meget vigtig med dialog mellem embedsmænd, politikere og især brugere. Det er vigtigt med et godt netværk, der arbejder på et fælles mål. Der er meget større sandsynlighed for at et projekt lykkedes, når man tager brugerne med på råd, og at de går efter i fællesskab at nå de forskellige mål. Det har dette projekt været et glimrende udtryk for. Og i denne proces blev Klubforummet skabt på Skovshoved Havn, hvor klubberne på havnen, repræsentanter fra Hjemmeværns-kutteren, Grundejerforeningen i Skovshoved, rep fra Havnebestyrelsen, Havnefoged i samarbejde med SIG har et forum, hvor de kan mødes et par gange om året efter behov og tale om de forskellige aktiviteter. En stor tak for vedvarende energi til dette klubhusprojekt skal blandt andet rettes til alle tidligere formænd Peter Nielsen SR, Peter Gylden SKS, David Holm KDY. Men processen er ikke færdig på Skovshoved Havn. Nu arbejdes der videre med Helhedsplanen for havnen, som gælder udvidelse og en generel opfriskning af havnens øvrige faciliteter samt polobane og sammenhæng mellem havn og den gamle Skovshoved By. Derfor er der nedsat et 17 stk 4 udvalg, som nu i lidt over et år har arbejdet med det projekt. Arbejdet kører godt fremad. Det skal nævnes at SIG har en løbende dialog med Havnebestyrelsen for de 2 havne, Hellerup og Skovshoved. Således at vi kan følge med i aktiviteter og opgaverne for de to havne. Vedr. Hellerup havn har der også været møder og dialog med embedsmænd, politikere og SIG om noget fornyelse af nogen af klubhusene. Der har været dialog om måske et fælles fitnessrum. Og der har været snak om alle har plads nok. Eller man på nogen måde kan udvide visse klubhuse. Dialog og arbejde omkring det kører videre i Nordea idrætspriser i samarbejde med SIG. Hvert år uddeler Nordea 3 idrætspriser i Gentofte Kommune. Den bedste idrætsudendørs præstation, Den bedste indendørs idrætspræstation samt Årets idrætsleder. De priser og erkendelser har i gennem tiderne glædet mange mennesker. Og vi fra SIG håber også stadig at der er mange idrætsforeninger, der vil sørge for disse priser. Til gavn for de idrætsudøvere, ledere og trænere, der gjorde en forskel. Talentudvalg I midten af nov. 2009, viser det sig at der bliver 3 pladser ledige i projektet som nu kan søges. Ansøgningfristen er senest den 1. nov. 2009, og pladserne bliver besat i januar I starten af året 2010 overrækker Hans Toft ved en højtidelighed i Skovshoved Havn et bevis til de 3 nye kandidater, at de nu var optaget på Gentofte Kommunes Talentudviklingsprojekt. De nye navne er Peter Trolle Bonnesen Gentofte Volley, Mads Herbert Kerrn Skovshoved Roklub og Frederik von der Osten Hellerup Fægteklub.

7 Senere på året i maj 2010 bliver da et par ledig pladser igen. Og 2 nye navne kommer med i projektet. Det er Nicolas Lundbye Kristiansen HIK håndbold og Frederik Haagaard Colberg Gentofte Badminton. Talentudvalget udtrykker stor glæde over at have så mange talenter at vælge imellem, og opfordrer flere af ansøgerne til at søge igen, når der bliver en plads ledig. Men vi er også i dialog med hvordan vi kan synliggøre disse talenter meget mere. Vi har brug for noget PR på dem og deres klubber. Vi har også gang i hvordan vi samarbejde med erhverslivet og andre kan skaffe flere økonomiske ressourcer til endnu flere unge talenter på vej i eliten. Men også til ungdomsarbejdet i bredden. Idrætsklinikken Nord Idrætsklinik Nord har stor succes med sine tilbud til idrætsudøvere i de fire kommuner der er tilsluttet ordningen. Det gælder vores egen kommune Gentofte samt Rudersdal, Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe. Det betyder, at der kan være mellem 2-4 ugers ventetid, men det er dog glædeligt, at der ikke på nuværende er skåret ned på Budgetterne, som det sker på så mange andre områder. Idrætsklinik Nord holder til på KAS Gentofte og har åben hver tirsdag eftermiddag. Idrætsklinikken er bemandet med et dygtigt personale så som fysioterapeuter og læger fra såvel Gentofte Hospital som fra andre klinikker / hospitaler fra såvel det offentlige som private i Stor København. I første omgang arbejdes der med, at Idrætsklinikken ikke nedlægges, men gerne udvides så ventetiden kan komme ned på et acceptabelt niveau, set i forhold til en effektiv skades behandling. Idrætsklinikken Nord har ingen hjemmeside, men for de klubber der gerne vil annoncere for ordningen kan det oplyses at man ved idrætsskader kan få råd, vejledning og delvis skadesbehandling på KAS Gentofte Tidsbestilling tirsdag Tlf SIGs 40 års jubilæum og reception. Tak til alle der kom til SIGs 40 års jubilæum som blev afholdt ved en reception mandag aften den 6. dec. Dejligt at se så mange fra idrætslivet. Tak for de flotte ord og taler. Andre byggeprojekter og ønsker fra SIG i 2011 SIF er i gang med at bygge en ny Tennishal. Der kommer også til at ske noget på den gamle Teglværksgrund til glæde for idrætten og andre fritidsinteresser. Og hele tiden vil idrætten være i udvikling. Nye idrætter vil komme til. Og vi får til stadighed brug for at se på nye muligheder for at gøre endnu mere for idrætten i Gentofte kommune. Det være sig den organiseret som uorganiseret idræt. Bredde som elite. Unge som ældre. Og SIG har stadig et meget stort ønske om at få en stor idrætshal med baner, tilskuerpladser, omklædningsrum og møderum samt cafe. Det rækker ikke mere bare at have Kildeskovshallen til vores halidrætter. Og selvom vi har fået nogle mindre haller tilknyttet skoler, har vi

8 har virkelig brug for mere halkapacitet til træning, stævner osv. Vi bliver flere og flere idrætsudøvere i Gentofte kommune, flere nye idrætsforeninger kommer til. Og det er jo en virkelig en positiv udvikling for idrætten i Gentofte kommune. Derfor skal der tænkes i nye ideer, idrætspolitikker, kompetencer for nye idrætsledere, nye alternative idrætsanlæg, samarbejdspartenere og meget mere. Tak til alle En stor tak skal rettes til alle idrætsforeninger, idrætslederne, trænere, medlemmer som gør et stort arbejde. Og tak til embedsmænd, politikere samt viceborgmester Eyvind Vesselbo og borgmester Hans Toft for god dialog og godt samarbejde. På vegne af SIGs bestyrelse Formand Kate Skavin, 13. feb.2011

Haludvalget og en mere om Gentofte Stadion set og oplevet fra lidt forskellige synsvinkler

Haludvalget og en mere om Gentofte Stadion set og oplevet fra lidt forskellige synsvinkler SIG beretning 2011 Denne beretning er blevet til ved forskellige indlæg fra SIGs bestyrelse, som et glimrende billede på de mange forskelligartede opgaver, hvor SIG er med i projekter, dialoger, udvalg,

Læs mere

SIG Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte kommune

SIG Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte kommune SIG Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte kommune Årsberetning 2008 Indledning The never ending story! Også i 2008 brugte bestyrelsen rigtigt meget tid på dialog, møder med brugere, politikere

Læs mere

Onsdag den 25. februar 2015 kl i Gentofte Badminton klub

Onsdag den 25. februar 2015 kl i Gentofte Badminton klub For yderligere information se: www.sigsport.dk Gentofte, den 25. februar 2015 Onsdag den 25. februar 2015 kl. 19.00 i Gentofte Badminton klub Fremmødte klubber: Gentofte Badminton Klub, Gentofte Curling

Læs mere

SIGs årsberetning 2009 til Repræsentantskabsmøde onsdag den 24 feb Gentofte Årets Idrætskommune 2009 samt bredde- og eliteidrætskommune

SIGs årsberetning 2009 til Repræsentantskabsmøde onsdag den 24 feb Gentofte Årets Idrætskommune 2009 samt bredde- og eliteidrætskommune SIGs årsberetning 2009 til Repræsentantskabsmøde onsdag den 24 feb. 2010 Gentofte Årets Idrætskommune 2009 samt bredde- og eliteidrætskommune Stort tillykke fra SIG til alle klubber, trænere, ledere, alle

Læs mere

STATUSRAPPORT 2008/2009. En beskrivelse af idrætsforhold i Gentofte Kommune

STATUSRAPPORT 2008/2009. En beskrivelse af idrætsforhold i Gentofte Kommune STATUSRAPPORT 2008/2009 En beskrivelse af idrætsforhold i Gentofte Kommune Statusrapportens formål Medvirke til at skabe et samlet overblik over idrætsforhold i Gentofte Kommune Belyse en række centrale

Læs mere

Gentofte Kommune. Elitekoordinatornetværksmøde Skovshoved Havn d. 20.11.2013

Gentofte Kommune. Elitekoordinatornetværksmøde Skovshoved Havn d. 20.11.2013 Gentofte Kommune Elitekoordinatornetværksmøde Skovshoved Havn d. 20.11.2013 Gentofte Kommune Beliggende nord for Købehavn ud mod Øresund 70.000 indbyggere 7 bydele: Ordrup, Klampenborg, Jægersborg, Vangede,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SIG 8. september 2014 i Kildeskovshallens klubrum 7.

Referat af bestyrelsesmøde i SIG 8. september 2014 i Kildeskovshallens klubrum 7. Referat af bestyrelsesmøde i SIG 8. september 2014 i Kildeskovshallens klubrum 7. Til stede: Kate Hansen Skavin, Ulrik Hesse, Jørgen Mellerup, Hanne Grønne-Leth, Bo Bay. Afbud: Per Plesner-Jacobsen, Lisbet

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmøde onsdag d. 19. februar 2014 kl i SIF s lokaler, Krøyersvej 5

Referat af Repræsentantskabsmøde onsdag d. 19. februar 2014 kl i SIF s lokaler, Krøyersvej 5 Referat af Repræsentantskabsmøde onsdag d. 19. februar 2014 kl. 19.00 i SIF s lokaler, Krøyersvej 5 Årets Idrætslederpris uddeltes af Nordea og SIG ved reception kl. 18.00 og SIGs repræsentantskabsmøde

Læs mere

SIG årsberetning 2013. Folkeoplysningsudvalget. Hestesporten

SIG årsberetning 2013. Folkeoplysningsudvalget. Hestesporten SIG årsberetning 2013 Også 2013 blev et travlt år for SIGs bestyrelse, hvor vi sidder 8 personer plus en sekretær som hjælper os med referater ved møderne. Der er mange forskellige opgaver i SIGs regi.

Læs mere

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS Ingen selvfølge at unge dyrker sport Det første store dyk på frafaldsbarometret ses i de tidlige teenageår. Her mærker foreningerne

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

Informationsmøde for idrætselever på Øregård, Ordrup og Gammel Hellerup. - et tilbud til unge talenter

Informationsmøde for idrætselever på Øregård, Ordrup og Gammel Hellerup. - et tilbud til unge talenter Informationsmøde for idrætselever på Øregård, Ordrup og Gammel Hellerup Gymnasium - et tilbud til unge talenter Dagsorden Kl. 17.00-18.00 Velkomst ved rektor Jørgen Rasmussen fra Gammel Hellerup Gymnasium

Læs mere

Idrætspolitik. for Lyngby-Taarbæk Kommune

Idrætspolitik. for Lyngby-Taarbæk Kommune Idrætspolitik for Lyngby-Taarbæk Kommune Skole- og Fritidsudvalget vedtog i 2000 at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde forslag til en Idrætspolitik - arbejdsgruppens kommissorium blev godkendt

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE

GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE D D R Æ T S M I L J Ø I T O E G G N F O R U GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DANMARKS IDRÆTS-FORBUND INGEN SELVFØLGE AT UNGE DYRKER SPORT Det første store dyk

Læs mere

Idrætsskole i Gentofte

Idrætsskole i Gentofte Idrætsskole i Gentofte - et tilbud til unge talenter GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Velkommen på idrætsskolen! Det er med stor glæde, at jeg indbyder unge talenter i Gentofte Kommune til at søge

Læs mere

Talent- og Eliteidrætspolitik

Talent- og Eliteidrætspolitik Talent- og Eliteidrætspolitik Baggrund og formål Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget besluttede mødet den 2. december 2014 at igangsætte arbejdet med at formulere en politik indenfor talent- og eliteidræt,

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget Det er igen tid til at gøre status i forhold til Børne- og Ungeudvalgets arbejde her i kredsen. Det har på mange måder været et godt år med forandringer, succes, glade spillere og trænere som hoved indtryk.

Læs mere

HALUDVALGET. Fordeling 2013-2014

HALUDVALGET. Fordeling 2013-2014 FORENING Haller Små Sale Andre sale via Fritidsafdelingen SUM UNG UNG SEN Andre baner/bemærkinger GS SUM Sidste Medlemmer 31.1.01 haller eller via egne lejeaftaler inde tid % tid ude år SUM u. 19 år u.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015

Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015 Tilstede: Christian, Per, Lisbeth, Britta, Jenny, Heidi, Henrik & Anja 1. Referat fra sidste møde - godkendt 2. Nye punkter til dagsordenen - AquaCamp - Næste

Læs mere

Referat fra Solrød Idræts Union s formandssmøde debatmøde med politikerne. Tirsdag den 16. september 2008, afholdt i SFC klublokaler ved SIC.

Referat fra Solrød Idræts Union s formandssmøde debatmøde med politikerne. Tirsdag den 16. september 2008, afholdt i SFC klublokaler ved SIC. Referat fra Solrød Idræts Union s formandssmøde debatmøde med politikerne. Tirsdag den 16. september 2008, afholdt i SFC klublokaler ved SIC. Fremmødte politikere: Ellen Thomsen, Hans Nydam Buch, John

Læs mere

IDRÆT I GRØNLAND. Analyse og anbefalinger. Trygve Laub Asserhøj. Idrættens Analyseinstitut

IDRÆT I GRØNLAND. Analyse og anbefalinger. Trygve Laub Asserhøj. Idrættens Analyseinstitut IDRÆT I GRØNLAND Analyse og anbefalinger Trygve Laub Asserhøj Idrættens Analyseinstitut Konference Fremtidens idræt i Grønland d. 17. august 2016 Oversigt Kort om baggrunden for analysen Analysens resultater

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Idrætten i Solrød Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Tovholder: Marianne Høyer, SGF Følgende foreninger deltog: Solrød Shotokan Karate, Solrød Gymnastik Forening, Havdrup Idrætsforening, Jersie

Læs mere

Fodbold som frirum. IF Lysengs målrettede mangel på målrettethed

Fodbold som frirum. IF Lysengs målrettede mangel på målrettethed Fodbold som frirum IF Lysengs målrettede mangel på målrettethed MORTEN BRUUN CV Ti år som ungdomstræner i IF Lysengs fodboldafdeling fra 2006 og frem efter. Har trænet aldersgrupper fra U10-U19. Har trænet

Læs mere

Idræt i bevægelse. Idrætspolitik for Horsens Kommune KULTURAFDELINGEN

Idræt i bevægelse. Idrætspolitik for Horsens Kommune KULTURAFDELINGEN Idræt i bevægelse Idrætspolitik for Horsens Kommune KULTURAFDELINGEN Idræt i bevægelse Idrætspolitik for Horsens Kommune Vedtaget af Horsens Byråd d. 23.10.2012 Indhold Forord... 4 Idræt i bevægelse...

Læs mere

SPORT OG SUNDHED FORENINGER - KLUBBER - BORGERE - HOLBÆK BY - HOLBÆK KOMMUNE

SPORT OG SUNDHED FORENINGER - KLUBBER - BORGERE - HOLBÆK BY - HOLBÆK KOMMUNE Holbæk Arena SPORT OG SUNDHED FORENINGER - KLUBBER - BORGERE - HOLBÆK BY - HOLBÆK KOMMUNE Hvad er baggrunden? Ideen til Holbæk Arena kommer fra en række foreninger i Holbæk. En stor del af de nuværende

Læs mere

Opsamling på workshops

Opsamling på workshops S i d e 1 Opsamling på workshops Formål Idrætsgruppen under FOU i København har gennem 2 workshops med udvalgte repræsentanter fra idrætten i København ønsket at diskutere følgende spørgsmål: Hvordan kan

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Onsdag den 5. december 2012 kl. 16:00 18:00 Deltagere Bjarne Kruse, Cæsar Funch Jensen, Bjarne Westerdahl, Erik Eriksen, Marian Lundh, Gitte Goldschmidt

Læs mere

Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD

Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD Fodboldsæsonen 12/13 Vi vil gerne byde alle spillere og forældre velkommen til en ny fodboldsæson i Stilling IF Fodbold. Træningstider: Se

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Eliteidrætskoordinator netværksmøde Casa Arena Horsens. Kommunens rolle i eliteidræt og talentudvikling 11. oktober 2011

Eliteidrætskoordinator netværksmøde Casa Arena Horsens. Kommunens rolle i eliteidræt og talentudvikling 11. oktober 2011 Eliteidrætskoordinator netværksmøde Casa Arena Horsens Kommunens rolle i eliteidræt og talentudvikling 11. oktober 2011 Team Danmark aftalen Horsens Kommune Dagsorden 1. Støttekoncept. Team Horsens vs.

Læs mere

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING IDRÆTSVEJ 14 3540 LYNGE

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING IDRÆTSVEJ 14 3540 LYNGE LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING IDRÆTSVEJ 14 3540 LYNGE Beretning til foreningsgeneralforsamling 31. marts 2014 1 Præsentation 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 Floorball

Læs mere

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk DGI Inklusion 1 Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne dgi.dk 2 Indledning Hvordan kommer du eller dit barn i gang med at dyrke idræt i Danmark 3 At gå til idræt er en helt enestående

Læs mere

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk DGI Inklusion 1 Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne dgi.dk 2 Indledning At gå til idræt er en helt enestående mulighed for at danne netværk, finde nye venner, lære sproget og

Læs mere

Forord. idrætsgymnasietilbud, en lang række nye eller moderniserede faciliteter er en realitet og Gentofte Kommune er blevet Breddeidrætskommune.

Forord. idrætsgymnasietilbud, en lang række nye eller moderniserede faciliteter er en realitet og Gentofte Kommune er blevet Breddeidrætskommune. Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2009-2012 Forord Alle borgere i Gentofte Kommune skal have mulighed for at leve et aktivt liv med idræt og bevægelse. Det stiller

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 27-04-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 18:05 Tilstede: Anne Hjorth, Ulrik Borch,

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk. Strategi 2019

Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk. Strategi 2019 Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk Strategi 2019 Frivillige Rammer Indledning fra FIL s formand Anni Frisk Carlsen Med FIL s strategi 2019 er kursen sat for, hvordan FIL kan styrke

Læs mere

Udvikling af fremtidens skole med fokus på idræt

Udvikling af fremtidens skole med fokus på idræt Udvikling af fremtidens skole med fokus på idræt Workshop 1 Lise Warren Pedersen Oversigt Kort introduktion til Københavns Idrætsskole Kort introduktion af mit undersøgelsefelt Betydninger for skolen Betydninger

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN. Horsens Kommunes Idrætspolitik

KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN. Horsens Kommunes Idrætspolitik KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN Horsens Kommunes Idrætspolitik December 2006 Indholdsfortegnelse 1. Mission... 3 2. Vision... 3 3. Målsætninger og indsatsområder... 3 3.1 Breddeidræt:... 3 3.1.1 Målsætning...

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Retningslinjer for idrætshonoreringen (Slagelse Guld)

Retningslinjer for idrætshonoreringen (Slagelse Guld) Retningslinjer for idrætshonoreringen (Slagelse Guld) Slagelse Kommune afholder i samarbejde med Slagelse Idræts Råd et årligt arrangement, hvor kommunens idræts-, fritids- og foreningsliv honoreres for

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

ALLERØD FODBOLD KLUB MEDLEM AF LILLERØD IDRÆTSFORENING

ALLERØD FODBOLD KLUB MEDLEM AF LILLERØD IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING 2008: Bestyrelsens beretning vil bestå af 2 dele. Først den generelle del, som jeg vil fremlægge. Herefter vil afdelingsformændene supplere med en beretning fra de respektive afdelinger.

Læs mere

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab.

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab. Beretning 2015/2016 Sæson 15/16 det sportslige. Der har fra 2014 til 2015 været en mindre fremgang. Fra 239 til 252 medlemmer. I en periode hvor håndbold som sport er trængt fra mange side, så er det dejligt,

Læs mere

Idrætsklasser for talenter i 7. til 9. klasse - oversigt over optagelsesprocedure for skoleåret 2010/11 -

Idrætsklasser for talenter i 7. til 9. klasse - oversigt over optagelsesprocedure for skoleåret 2010/11 - Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 97 Offentligt Elitekommune Struktur/organisering Hvilke elever/behov er idrætsklasserne rettet mod? Aalborg Ballerup Esbjerg Pt. ingen folkeskoletilbud

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

profil Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Målsætning

profil Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Målsætning Ringkøbing Idrætsforening Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Frivillige Frivillige Stadion Stadion Elite Elite Klub1900 Klub1900 Sponsorer Sponsorer profil Historie Historie Vision

Læs mere

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget Fritidspolitik 2010 Folkeoplysningsudvalget Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget.

Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget. Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget. Kultur og Fritid udsendte ultimo august 2017 et spørgeskema pr. e-mail til fodboldklubberne og foreninger

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Frivillighed, foreningsliv og folkeoplysning Frivillighed og foreningsliv er et fundament og en af grundpillerne i dansk kultur- og idrætsliv.

Frivillighed, foreningsliv og folkeoplysning Frivillighed og foreningsliv er et fundament og en af grundpillerne i dansk kultur- og idrætsliv. Aarhus d. 10. oktober 2017 Sport & Fritid Fjordsgade 2 8000 Aarhus C. Høringssvar Idrætssamvirket Aarhus Idrættens Hus Vest Stadion Allé 70 8000 Aarhus C Tlf.: 8614 5252 E-Mail: info@isaarhus.dk www.isaarhus.dk

Læs mere

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Visioner Folkeoplysningsudvalget har på udvalgsmøderne i december 2014 og januar 2015 beskæftiget sig med de overordnede visioner for arbejdet med Fritidspolitik

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub - FFK 2004

Frederiksværk Fodbold Klub - FFK 2004 Vedr. Referat af bestyrelsesmødet den 12. august Fraværende: Gitte 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 22. august 13 2. Orientering ved formanden. Kim Tønder (KT) fortalte, at de 4 fodboldklubber var

Læs mere

Er du et talent? Informationsmøde. om Idrætsklasserne: Den 22. november 2016 Klokken Sønder Otting Skole, Kløvermarken 2, 6100 Haderslev

Er du et talent? Informationsmøde. om Idrætsklasserne: Den 22. november 2016 Klokken Sønder Otting Skole, Kløvermarken 2, 6100 Haderslev Er du et talent? Er du et talent?... så har Idrætsklasserne på Sønder Otting Skole det rigtige tilbud til dig. Idrætsklasserne er for unge talenter, som skal i 7., 8. eller 9. klasse og ønsker at prøve

Læs mere

Fritidspolitik - udkast til høring

Fritidspolitik - udkast til høring Fritidspolitik - udkast til høring 1 2 Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Idrætsklinikken Nord ÅRSRAPPORT 2011

Idrætsklinikken Nord ÅRSRAPPORT 2011 Februar 2012 Idrætsklinikken Nord ÅRSRAPPORT 2011 1 Klinikken kører stadig med fulde programmer. Lægerne kan således se 16 nye patienter pr gang, og vi holder ventetiden på 3 uger. Vi prøver stadig at

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND IFs Idræt for sindet - siden 1996 Få alle med Mange mennesker med psykiske vanskeligheder dyrker efterhånden idræt

Læs mere

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen 1.Orientering fra bestyrelsen I Front Deltagerne i I Front har afsluttet kurset. Der har været meget stor tilfredshed med

Læs mere

Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene

Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene Nogle få input omkring unge, foreningsliv og udviklingspuljer! DUF 6.oktober 2011 Victor s

Læs mere

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser En forening får gennem skolesamarbejdet mulighed for at give børn og unge anderledes succesoplevelser. Foreningen introducerer amerikansk fodbold

Læs mere

Idrætsskole i Gentofte

Idrætsskole i Gentofte Idrætsskole i Gentofte - et tilbud til unge talenter GENTOFTE KOMMUNE FRITID, KULTUR OG UNGE Velkommen på idrætsskolen! Det er med stor glæde, at jeg indbyder unge talenter i Gentofte Kommune til at søge

Læs mere

Fritidsnyt 2016. Kære foreninger. Kultur, Fritid og Unge Gladsaxe Kommune December 2015. Nina Nielsen Afdelingsleder for Kultur, Fritid og Unge

Fritidsnyt 2016. Kære foreninger. Kultur, Fritid og Unge Gladsaxe Kommune December 2015. Nina Nielsen Afdelingsleder for Kultur, Fritid og Unge Fritidsnyt 2016 Kultur, Fritid og Unge Gladsaxe Kommune December 2015 Kære foreninger Atter i år har der været travlhed og stor aktivitet i foreningslivet og i den kommunale verden. Og atter i år har foreninger

Læs mere

Hvordan skaber vi et fællesskab på tværs af foreninger og institutioner?

Hvordan skaber vi et fællesskab på tværs af foreninger og institutioner? Hvordan skaber vi et fællesskab på tværs af foreninger og institutioner? Peter Würtz Madsen, Greve fodbold Helle Jørgensen, Grundejerforeningen Eriksminde Agenda 1 Om Greve Fodbold og Grundejerforeningen

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Dato: 22/09/2011 Deltagere: Karina Ildor Jacobsgaard, Natja Grønvaldt, Stine Corlin Christensen, Birita Christiansen, Paul Bang, Asger Bryderup, Casper Koll, Christoffer Larsen,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 18-06-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Tirsdag den 18 juni 2013 kl 17:00 afholder Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Keld Jensen, formand for SIFA og Folkeoplysningsudvalget Aalborg Kommune

Keld Jensen, formand for SIFA og Folkeoplysningsudvalget Aalborg Kommune Keld Jensen, formand for SIFA og Folkeoplysningsudvalget Aalborg Kommune Forudsætning for et godt resultat : Alene er vi intet -sammen er vi stærke! I Aalborg har vi skabt en kultur for at løfte tingene

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark

Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark Fælles klubhus som nabo til BK Frems gamle klubhus Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark Vi søger om tilskud til projektarbejde. Vi er syv klubber med fælles interesse

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Jan Referent: Henrik Dato: 04. November 2015 kl. 19:00 Tilstedeværende: Henrik, Jan, Stig, Kirsten og Peshko Punkt: Konklusion: Ansvarlig: Deadline: 1. Godkendelse

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Eksempelprojekter. Bilag til Horsens Kommunes idrætspolitik Idræt i bevægelse. 23.10.2012

Eksempelprojekter. Bilag til Horsens Kommunes idrætspolitik Idræt i bevægelse. 23.10.2012 Eksempelprojekter Bilag til Horsens Kommunes idrætspolitik Idræt i bevægelse. 23.10.2012 1 Udendørs mødested for ældre X X X I dag er tanken om et udendørs samlingssted med motion i fokus, hvor specielt

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Social integration i danske og europæiske idrætsforeninger

Social integration i danske og europæiske idrætsforeninger Social integration i danske og europæiske idrætsforeninger Ligheder, forskelle og potentielle forklaringer Oplæg ved konferencen Dansk foreningsidræt i europæisk perspektiv Mandag den. december 201 på

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge

AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge Der er stor stabilitet i danskernes interesse i at deltage i frivilligt arbejde. Cirka en tredjedel af danskerne arbejder frivilligt, og det er stort set det

Læs mere

Integration via Foreningslivet

Integration via Foreningslivet Integration via Foreningslivet Flere flygtninge og indvandrere ind i foreningslivet i Hjørring Kommune. Integration via foreningslivet Hjørring Kommunes Integrationsråd og Folkeoplysningsudvalg inviterede

Læs mere

Basisinformation. Hvor mange medlemmer har foreningen? % % % % 16% Flere end %

Basisinformation. Hvor mange medlemmer har foreningen? % % % % 16% Flere end % Basisinformation Hvilken forening repræsenterer du? Roskilde Boldklub Viby Badminton KLub Viby Idrætsforening Roskilde Pigefodbold Himmelev-Veddelev BK Roskilde Tennis Klub Roskilde Karate Center Himmelev

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Holte Idrætsforenings ansøgning om en ny Holtehal 3 på Rudegaard Stadion

Holte Idrætsforenings ansøgning om en ny Holtehal 3 på Rudegaard Stadion Holte Idrætsforening Kongevejen 464 2840 Holte Rudersdal Kommune Kultur Øverødvej 246 2840 Holte Holte, 19. august 2015 Holte Idrætsforenings ansøgning om en ny Holtehal 3 på Rudegaard Stadion Resumé Holte

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 21. juni 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse 1 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

[Skriv tekst] Ny idrætshal i Karise. - et idéoplæg fra Karise Idræts Klub

[Skriv tekst] Ny idrætshal i Karise. - et idéoplæg fra Karise Idræts Klub [Skriv tekst] Ny idrætshal i Karise - et idéoplæg fra Karise Idræts Klub Idéoplæg til projektering af ny idrætshal i Karise Hermed fremsendes et oplæg af Karise Idræts Klub (KIK) om opførelse af en ny

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

HG s repræsentantskabsmøde 25.02.2015 Foreningsåret 2014 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 25.02.2015

HG s repræsentantskabsmøde 25.02.2015 Foreningsåret 2014 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 25.02.2015 HG s repræsentantskabsmøde 25.02.2015 Foreningsåret 2014 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 25.02.2015 Beretning I min beretning vil jeg komme ind på følgende emner 1. Medlemstal og afdelinger 2. Endnu et godt år for

Læs mere

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Årsberetning for Aulum Fritidscenter 2005 Indledning Jeg afsluttede sidste års beretning med at fortælle lidt om, hvad den nærmeste fremtid ville byde på, og helt

Læs mere

Forslag til renovering af Jetsmark Idrætscenter.

Forslag til renovering af Jetsmark Idrætscenter. Jetsmark Idrætscenter Bredgade 145 9490 Pandrup Styregruppen for renoveringsprojekt Pandrup, den 17.01.2015 Forslag til renovering af Jetsmark Idrætscenter. På vegne af Jetsmark fremsendes hermed et forslag

Læs mere

FægteKlubben Trekanten Vordingborg

FægteKlubben Trekanten Vordingborg FægteKlubben Trekanten Vordingborg Det vil vi kunne tilbyde : Fægtetræning for - B&U, bredde, talent og elite. ( mindst 2 træningspas om ugen for alle grupper ) Træning i Moderne 5-kamp - løb/skydning,

Læs mere

Hvilke veje skal Ballerup Kommunes idrætspolitik mod år 2010 vælge? Politik handler grundlæggende om at diskutere vilkår, rettigheder og pligter:

Hvilke veje skal Ballerup Kommunes idrætspolitik mod år 2010 vælge? Politik handler grundlæggende om at diskutere vilkår, rettigheder og pligter: Idrætspolitik Ballerup Kommunes idrætspolitik Hovedlinier i den idrætspolitiske redegørelse mod år 2010 I efteråret 1997 vedtog kommunalbestyrelsen den idrætspolitik, der skal udgøre hovedlinien i Ballerup

Læs mere