Beretningen 2010 fra SIG, Sammenslutningen af idrætsforeninger i Gentofte kommune. Det forpligter jo!!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretningen 2010 fra SIG, Sammenslutningen af idrætsforeninger i Gentofte kommune. Det forpligter jo!!"

Transkript

1 Beretningen 2010 fra SIG, Sammenslutningen af idrætsforeninger i Gentofte kommune Det forpligter jo!! Når man nu som Gentofte kommune, har fået så fine titler som, Årets Idrætskommune 2009 Breddeidrætskommune Eliteidrætskommune, så har vi alle en vis forpligtelse i at leve op til disse fine ord i 2010 og videre fremover, hvis det er os muligt. Og hvorfor nævner jeg dette, fordi I idrætsledere, trænere, bestyrelser, formænd, forældre, medlemmer gør et kæmpe stort arbejde som frivillige. Og det er noget vi skal sætte pris på. Men vi skal også værdsætte jer som måske får lidt honorar, løn for jeres arbejde ude i foreningslivet. I gør også et kæmpe arbejde. Og hvis man gør jeres løn op i timer, så er det ofte en så minimal løn, at det er imponerende at I stiller op med så megen arbejdskraft og ressourcer. I er alle i den grad med til at Gentofte kan være disse titler bekendt. I disse dage, i dette frivilliglighedens år er en megen stor undersøgelse fra DIF ved at være færdig. Det er interessant læsning. For der er stadig en meget, meget stor gruppe af mennesker, der gør et frivilligt stykke arbejde i idrætslivet. Og tak for det. Men, men - billedet af den frivillige har alligevel ændret sig. Det går som helhed fint med at få folk til at tage sig af en eller nogle aktiviteter. Især hvis de er målrettet og ofte strukturerede opgaver. Men det begynder at knibe en hel del, når det drejer sig om at tage ansvar som leder/formand eller kasserer, samt det at få den administrative del i en forening til at fungere. Her er der en klar tendens til, at det er den lidt ældre årgang, der sætter sig på formandsposten. Og flere klubber vælger at bruge økonomi på at have styr på regnskabet, kontingent, medlemsdata osv. Og jeg tror så vidt det overhovedet er muligt, er det en god ide at bruge penge på de områder. Og så bruge klubbens medlemsressourcer til at skabe aktiviteterne, stå for træningen osv. Men også her er der flere idrætsgrene, der vælger mere og mere at have betalt træner på. Og hvorfor ikke støtte det? Hvorfor ikke betale for folk at være trænere i en klub? Det er måske sjovere og mere inspirerende end andre lavt betalte job i vores erhvervsliv. Men hvad kan vi fra SIG gøre for vores foreningsledere og trænere at det bliver nemmere at være en af dem. Den udfordring vil SIG gerne have meget mere fokus på i samarbejde med foreningslivet, embedsmænd og politikere. Der er også nogen, der synes, at frivillige skal tage endnu mere ansvar i den sociale del i vores nærområde - skal vi nu også det? Det er mit indtryk, at fordi der skal spares i mange kommuner, så man helst at flere opgaver blev lagt over på foreningslivet! Men det er måske her vi skal stoppe lidt op. Og alle skal, bør overveje at tage deres del af ansvaret for vores samfund. Jeg nævner dette, da jeg er bange for at man presser det frivillige for meget. De meldte sig ind i en forening for at dyrke en idrætsgren. Det billede er nok værd

2 at huske på. At mange så også vælger at gøre én forskel og hjælpe til giver bare et endnu bedre billede af idrætslivet ikke bare i Gentofte, men i hele Danmark. Møder og aktiviteter i SIGs bestyrelse. Hvad laver vi egentlig i SIG? SIG har bestyrelsesmøde ca. 8 gange om året, hvor vi drøfter idrætspolitik, nye tiltag på idrætsbyggerier, uddannelser, nye idrætsprojekter, politiske debatter og retningsliner der nu måtte være gang i rundt omkring kommunen. Vi har løbende en meget god dialog og møder med flere af de lokale politikere, idrætsforeninger samt embedsmænd på Rådhuset. Og vi er i dialog med vores naboorganisationer i Gladsaxe og Lyngby/Tårbæk samt andre kommuner. SIG er repræsenteret følgende steder ved et eller flere SIG bestyrelsesmedlemmer: Folkeoplysningsudvalget, Gentofte Stadions bestyrelse, Klubrumspuljen, Talentudvalget, Idrætsklinik Nord bestyrelse, 17 styk 4 udvalget vedr. Skovshoved Havn, Klubforum på Skovshoved Havn, Frivilligerådet, Haludvalget, Integrationsrådet, Udvalget for uddeling af Nordea idrætspriser, Gentofte Idrætsfond, samt flere andre adhoc udvalg og grupper. Bare som formand for SIG svarer det i gennemsnit til 2 møder om ugen i løbet af året. Gentofte Sportspark blev året hvor bygningen af nye anlæg på Gentofte stadion for alvor tog fart. Efter mange års forberedelse blev første spadestik taget til den nye trænings-ishal og curling hallen. Forsinkelsen har naturligvis givet store problemer for ishalsbrugerne, men det er glædeligt at byggeriet er kommet i gang og at indvielsen forventes allerede at blive i september Men i forhold til de oprindelige planer og de rammer, der blev lagt for projektet, er der tale om væsentlige reduktioner. Der er skåret i de idrætsfaciliteter, der er ønsket i tilknytning til træningsbanerne: Træningslokaler til off ice træning, omklædningsrum, klubrum og depotrum. Men det har været vigtigt for klubberne at få sikret selve træningsbanerne, og den valgte løsning er fremtidssikret, så der uden væsentlige indgreb i bygningerne senere kan opføres de nødvendige kvadratmetre. Det har været vigtigt for SIG at fastholde, at der stadig arbejdes med at realisere Gentofte Sportspark efter Masterplanen, og at de besparelser der gennemføres ikke reducerer de idrætsaktive arealer. Arbejdet skal fortsættes frem mod målet. Det har i denne sammenhæng været vigtigt for SIG at få disponeret området efter den fremtidige brug af arealerne på Gentofte Stadion. Det var derfor et stort skridt fremad, da der i foråret 2010 blev inviteret til workshops om dette tema. De inviterede klubber fik mulighed for at fremføre deres ønsker og forslag til fremtidens idrætsarealer. Det er nødvendigt, at der arbejdes efter en overordnet plan for at sikre at arealet anvendes hensigtsmæssigt, og der bliver plads til de nødvendige baner. Forslagene blev sammenskrevet og den udarbejdede arealdisposition blev i slutningen af året brugt til at udarbejde skitseforslag for næste fase, der skal forbedre forholdene for en række af stadionklubber.

3 Det er planen, at der i 2011 skal udarbejdes lokalplan og samtidig starte projekteringen, så byggeriet kan påbegyndes i Denne fase indeholder: En ny kunstgræsbane til amerikansk fodbold, hockey og fodbold med nye klubfaciliteter til hockey og amerikansk fodbold. Nye træningsfaciliteter og klubhus til kricket. Etableringen af den nye ishal og den nye kunstgræsbane gør, at der i fremtiden skal dyrkes kricket på vestarealet. Den sidste del af denne fase bliver en overdækning af den eksisterende skaterhockeybane. Der tænkes på en uopvarmet lethal der foruden skaterhockey skal indrettes, så der bliver muligheder for indendørs træning i vintermånederne for atletik og hockey. Der ønskes desuden etableret et overdækket areal til petanque og kuglestød. Men for at den samlede sportspark skal blive en realitet, ønsker SIG at få startet arbejdet med de sidste faser i I forlængelse af workshopen stillede vi forslag om, at arbejdet med de næste dele blev påbegyndt i Dette skal omfatte en hal indrettet til håndbold, basketball og volley samt et nyt fodboldstadion. Som alle halbrugende klubber ved, er der stadig stor mangel på haltid i kommunen. Samtidig er en gennemgribende renovering af opvisningsbanen nødvendig. For at dette arbejde kan begynde, må de ydre rammer for fremtidens byggeri på arealet fastsættes. Det er SIG s ønske, at vi kan fortsætte arbejdet efter samme form som blev benyttet ved ishallerne og de decentrale idrætsfaciliteter. Det er ved at spørge de involverede klubber, at de bedste resultater opnås. Integrationsrådet Flygtninges og indvandres deltagelse i foreningslivet er en vigtig del af integrationsarbejdet. I Gentofte Kommunes integrationsråd har SIG arbejdet med de praktiske forhold, der knytter sig til arbejdet og i samarbejde med forvaltningen og netværkshuset skabt en dialog omkring løsningen. Der er lokalt gode erfaringer fra foreningerne og stor velvilje. Frivilligcenter Gentofte SIG deltog i efteråret i det forberedende arbejde til etablering af et frivilligcenter i kommunen. Centeret er blevet en realitet og har fået en bevilling til driften fra socialministeriet og Gentofte Kommune. Det er tanken, at centeret også skal formidle frivillige til foreninger og hjælpe med starten af nye initiativer. Frivilligcenter Gentofte har fået lokaler på Smakkegårdsvej 71, ved Gentofte Børnevenner og Hugo Tieze er ansat som centerleder. Centeret er bredere i sin opbygning end de første friviligecentre da det både rummer sociale, kulturelle, idræts og ungdoms foreninger. Det er de enkelte lokale foreninger der, som medlemmer af centeret, tegner og udvikler arbejdet i fremtiden. Da idrætsforeningerne er drevet af frivillige, kan vores erfaringer fra sportens verden komme andre til gode, og netværket i frivilligcenteret kan gøre det lettere for de enkelte foreninger at rekrutere nye frivillige ledere til idrætsarbejdet. Haltid, Kildeskovshallen med mere

4 Efter forløbet med klubberne omkring Gentofte Stadion og resultatet, prioriteringerne af området på Gentofte Stadion, har der været nedsat forskellige udvalg for at bedre forholdene for de halbrugende klubber. De klubber, der ikke umiddelbart får glæde af de forbedrede forhold i Gentofte Sportspark. Gentofte Kommune nedsatte et udvalg til at afdække eliteklubbernes vilkår for TV-dækning bl.a. affødt af Gentofte Badminton Klubs manglende hjemmebane i forhold til afvikling af kampe, der bliver dækket af TV. Klubberne ville gerne have haft et bredere kommissorium for udvalget, der dækkede hele spektret med elitearbejde. Dette skete ikke. Klubberne har indsendt materiale, der viser hvilke krav, der pt. er for de forskellige idrætsgrene. I samme møderække blev kommunen gjort opmærksom på, at skolehaller altid står tomme mellem kl. 16. og 17. Kommunen har derfor opfordret skoler og GFO er til at redegøre for, om de bruger de sene eftermiddagstider. Timerne kunne ikke, da fordelingen af indendørstimer skulle vedtages, tages i brug, da ingen skoler eller GFO er havde svaret. Det er SIG s klare opfattelse, at hverken skoler eller GFO er bruger timen mellem 16 og 17. Til elitemøderne blev det også klart, at der var en ret stor utilfredshed med Cafeen i Kildeskovshallen, som efter klubbernes mening ikke lever op til, hvad man kan forvente af en cafe i en idrætshal. Derfor blev der nedsat et caféudvalg, der i samarbejde med restauratøren, gerne skulle resultere i forbedrede forhold i Kildeskovshallen. Fordeling af indendørstider skete nogenlunde i ro og mag. Det skal dog tilføjes, at der mangler timer specielt mellem 16 og 20. De fleste indendørsklubber har mange ungdomsmedlemmer, og en forøget træningsmængde pr. medlem sammen med medlemsfremgang gør, at de nye haller, kommunen har stillet til rådighed ikke kan dække det behov, kommunens børn og unge kan bruge til at dyrke idræt. Sidste sommers enorme regnmængde har skabt talrige problemer med vandskader i idrætshaller rundt om i landet. Kildeskovshallens halpersonale viste stor snarrådighed, en af medarbejderne tjekkede således hallerne lørdag nat hin regnvejrsaften i august og fandt hallernes gulv svømmende i vand. Medarbejdernes indsats gjorde, at vi slap for en dyr vandskade. Dette vil SIG gerne takke hallens personale for. ForeningsGenvej Nævnes skal også dette projekt her, som kom i At det også bliver nemmere at være forening i Gentofte Kommune. Med ForeningsGenvej kan foreninger og klubber, udover selv at booke baner og lokaler, bedre vedligeholde foreningens oplysninger på nettet. Og så bliver det nemmere at kommunikere med kommunen. Der arbejdes stadig på at forbedre denne Genvej. Så den kan bruges endnu mere af klubberne. Ridning 2010

5 Mulighederne for at dyrke ridning i Gentofte Kommune har haft lange traditioner, bl.a. er Sportsrideklubben Danmarks ældste rideklub, endda ældre end Rideforbundet. Disse muligheder for at have hestehold og ride i Gentofte er nu under pres efter at Loven om Hestehold blev vedtaget i Loven stiller nogle meget restriktive krav vedrørende bygninger og foldmuligheder, som er næsten umulige at opfylde i Gentofte Kommune. Derfor værdsætter rideklubberne i høj grad kommunens initiativ i efteråret 2010, hvor rideklubberne blev indkaldt til møde på rådhuset, for at prøve at beskrive de konsekvenser loven har for de forskellige rideklubber. Til dato har der været afholdt to møder og et tredje er planlagt til efter påske Første møde var en introduktion til klubberne indbyrdes, politikere, embedsmænd fra kommunen. På dette møde blev problemerne kort beskrevet af klubberne med god assistance fra kommunens jurist, efterfølgende skulle klubberne skematisere deres individuelle problemer til næste møde i januar Andet møde havde deltagelse fra Gentofte Ejendomme, som kan bistå klubberne med forskellige ekspertiser. På dette møde var der generelt en stor taknemmelighed til kommunen for den grundige og systematiske bistand rideklubberne kan trække på. Næste møde skulle meget gerne give rideklubberne og kommunen et overblik over hvilke økonomiske konsekvenser de forskellige ombygninger vil få. Det er dejligt der har været stor opmærksomhed fra vores politikere på dette område, og at de prøver at påvirke deres politiske netværk til ændringer af loven ved den planlagte revidering i Den gode søgning til hestesporten på kommunens forskellige rideskoler viser hvor vigtigt det er at der til stadighed vil være mulighed for at dyrke hestesport i Gentofte. Rideklubbernes store engagement med rideundervisning af børn og unge er et godt fritidstilbud til kommunens borgere, samspillet med hestene giver ridesporten en anden dimension end andre sportsgrene. Det er fortsat Sportsrideklubben, der med de internationale stævner i Bernstorffsparken og Hubertusjagten i Dyrehaven, står for nogle af de største sportsarrangementer i kommunen. Klubben har i 2010 investeret 2,5 million i genopbygning og udvidelse af tribunen i Bernstorffsparken for at kunne fortsætte med disse arrangementer. Helhedsplan og nye klubhuse, Skovshoved Havn En meget, meget lang proces og dialog så endelig sin afslutning med en lykkelig udgang her i starten af sommeren Efter mange års snak, debat, uenighed frem og tilbage, blev det endelige en realitet med nye klubhuse til KDY, Skovshoved Sejlklub, Skovshoved Roklub, Skovshoved Undersøiske Dykkerklub, Skovshoved Vandskiklub og Søspejderne.

6 Nye klubhuse, cafe osv. havnen og klubberne har virkelig fået en brush-up, som klæder havnen. Hvis man kort skal fortælle den gode historie i det her forløb, som der ellers er sagt meget om, og som andre kan lære noget af, så er det meget vigtig med dialog mellem embedsmænd, politikere og især brugere. Det er vigtigt med et godt netværk, der arbejder på et fælles mål. Der er meget større sandsynlighed for at et projekt lykkedes, når man tager brugerne med på råd, og at de går efter i fællesskab at nå de forskellige mål. Det har dette projekt været et glimrende udtryk for. Og i denne proces blev Klubforummet skabt på Skovshoved Havn, hvor klubberne på havnen, repræsentanter fra Hjemmeværns-kutteren, Grundejerforeningen i Skovshoved, rep fra Havnebestyrelsen, Havnefoged i samarbejde med SIG har et forum, hvor de kan mødes et par gange om året efter behov og tale om de forskellige aktiviteter. En stor tak for vedvarende energi til dette klubhusprojekt skal blandt andet rettes til alle tidligere formænd Peter Nielsen SR, Peter Gylden SKS, David Holm KDY. Men processen er ikke færdig på Skovshoved Havn. Nu arbejdes der videre med Helhedsplanen for havnen, som gælder udvidelse og en generel opfriskning af havnens øvrige faciliteter samt polobane og sammenhæng mellem havn og den gamle Skovshoved By. Derfor er der nedsat et 17 stk 4 udvalg, som nu i lidt over et år har arbejdet med det projekt. Arbejdet kører godt fremad. Det skal nævnes at SIG har en løbende dialog med Havnebestyrelsen for de 2 havne, Hellerup og Skovshoved. Således at vi kan følge med i aktiviteter og opgaverne for de to havne. Vedr. Hellerup havn har der også været møder og dialog med embedsmænd, politikere og SIG om noget fornyelse af nogen af klubhusene. Der har været dialog om måske et fælles fitnessrum. Og der har været snak om alle har plads nok. Eller man på nogen måde kan udvide visse klubhuse. Dialog og arbejde omkring det kører videre i Nordea idrætspriser i samarbejde med SIG. Hvert år uddeler Nordea 3 idrætspriser i Gentofte Kommune. Den bedste idrætsudendørs præstation, Den bedste indendørs idrætspræstation samt Årets idrætsleder. De priser og erkendelser har i gennem tiderne glædet mange mennesker. Og vi fra SIG håber også stadig at der er mange idrætsforeninger, der vil sørge for disse priser. Til gavn for de idrætsudøvere, ledere og trænere, der gjorde en forskel. Talentudvalg I midten af nov. 2009, viser det sig at der bliver 3 pladser ledige i projektet som nu kan søges. Ansøgningfristen er senest den 1. nov. 2009, og pladserne bliver besat i januar I starten af året 2010 overrækker Hans Toft ved en højtidelighed i Skovshoved Havn et bevis til de 3 nye kandidater, at de nu var optaget på Gentofte Kommunes Talentudviklingsprojekt. De nye navne er Peter Trolle Bonnesen Gentofte Volley, Mads Herbert Kerrn Skovshoved Roklub og Frederik von der Osten Hellerup Fægteklub.

7 Senere på året i maj 2010 bliver da et par ledig pladser igen. Og 2 nye navne kommer med i projektet. Det er Nicolas Lundbye Kristiansen HIK håndbold og Frederik Haagaard Colberg Gentofte Badminton. Talentudvalget udtrykker stor glæde over at have så mange talenter at vælge imellem, og opfordrer flere af ansøgerne til at søge igen, når der bliver en plads ledig. Men vi er også i dialog med hvordan vi kan synliggøre disse talenter meget mere. Vi har brug for noget PR på dem og deres klubber. Vi har også gang i hvordan vi samarbejde med erhverslivet og andre kan skaffe flere økonomiske ressourcer til endnu flere unge talenter på vej i eliten. Men også til ungdomsarbejdet i bredden. Idrætsklinikken Nord Idrætsklinik Nord har stor succes med sine tilbud til idrætsudøvere i de fire kommuner der er tilsluttet ordningen. Det gælder vores egen kommune Gentofte samt Rudersdal, Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe. Det betyder, at der kan være mellem 2-4 ugers ventetid, men det er dog glædeligt, at der ikke på nuværende er skåret ned på Budgetterne, som det sker på så mange andre områder. Idrætsklinik Nord holder til på KAS Gentofte og har åben hver tirsdag eftermiddag. Idrætsklinikken er bemandet med et dygtigt personale så som fysioterapeuter og læger fra såvel Gentofte Hospital som fra andre klinikker / hospitaler fra såvel det offentlige som private i Stor København. I første omgang arbejdes der med, at Idrætsklinikken ikke nedlægges, men gerne udvides så ventetiden kan komme ned på et acceptabelt niveau, set i forhold til en effektiv skades behandling. Idrætsklinikken Nord har ingen hjemmeside, men for de klubber der gerne vil annoncere for ordningen kan det oplyses at man ved idrætsskader kan få råd, vejledning og delvis skadesbehandling på KAS Gentofte Tidsbestilling tirsdag Tlf SIGs 40 års jubilæum og reception. Tak til alle der kom til SIGs 40 års jubilæum som blev afholdt ved en reception mandag aften den 6. dec. Dejligt at se så mange fra idrætslivet. Tak for de flotte ord og taler. Andre byggeprojekter og ønsker fra SIG i 2011 SIF er i gang med at bygge en ny Tennishal. Der kommer også til at ske noget på den gamle Teglværksgrund til glæde for idrætten og andre fritidsinteresser. Og hele tiden vil idrætten være i udvikling. Nye idrætter vil komme til. Og vi får til stadighed brug for at se på nye muligheder for at gøre endnu mere for idrætten i Gentofte kommune. Det være sig den organiseret som uorganiseret idræt. Bredde som elite. Unge som ældre. Og SIG har stadig et meget stort ønske om at få en stor idrætshal med baner, tilskuerpladser, omklædningsrum og møderum samt cafe. Det rækker ikke mere bare at have Kildeskovshallen til vores halidrætter. Og selvom vi har fået nogle mindre haller tilknyttet skoler, har vi

8 har virkelig brug for mere halkapacitet til træning, stævner osv. Vi bliver flere og flere idrætsudøvere i Gentofte kommune, flere nye idrætsforeninger kommer til. Og det er jo en virkelig en positiv udvikling for idrætten i Gentofte kommune. Derfor skal der tænkes i nye ideer, idrætspolitikker, kompetencer for nye idrætsledere, nye alternative idrætsanlæg, samarbejdspartenere og meget mere. Tak til alle En stor tak skal rettes til alle idrætsforeninger, idrætslederne, trænere, medlemmer som gør et stort arbejde. Og tak til embedsmænd, politikere samt viceborgmester Eyvind Vesselbo og borgmester Hans Toft for god dialog og godt samarbejde. På vegne af SIGs bestyrelse Formand Kate Skavin, 13. feb.2011

Idrætsfaciliteter. i Gentofte Kommune 2003

Idrætsfaciliteter. i Gentofte Kommune 2003 Idrætsfaciliteter i Gentofte Kommune 2003 En analyse af idrætten og dens faciliteter i 6 dele af kommunen samt bud på elementer i en idræts- og bevægelsespolitik Idrætsfaciliteter i Gentofte Kommune 2003

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune 4. SIFAs administration 5. TV BINGO m.v. 6. Årets aktiviteter 100 års

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

FIG Beretning 2013/14. Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2013/14

FIG Beretning 2013/14. Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2013/14 Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2013/14 1 31. marts 2014 Bestyrelsens Beretning 2013/14 Indholdsfortegnelse: Resumé... side 2 Status på medlemsforeninger og medlemmer i Gladsaxe... side 4 Sekretariat

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Årsrapport 2005. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus. w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger

Årsrapport 2005. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus. w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Årsrapport 2005 Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Idrætssamvirket Århus Idrættens Hus Vest Stadion Allé 70 8000

Læs mere

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. 1 MUNDTLIG BERETNING 2011. VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

HSU Nyhedsmagasin nr. 4 - november 2010. Philip fra Helsingør Badminton Klub blev kåret til Årets Træner af DGI Når tårer er af guld

HSU Nyhedsmagasin nr. 4 - november 2010. Philip fra Helsingør Badminton Klub blev kåret til Årets Træner af DGI Når tårer er af guld HSU Nyhedsmagasin nr. 4 - november 2010 Philip fra Helsingør Badminton Klub blev kåret til Årets Træner af DGI Når tårer er af guld Idrættens ildsjæle er hverdagens helte Af Peter Poulsen Formand for HSU

Læs mere

Idrætslegepladser i. Danmark

Idrætslegepladser i. Danmark Idrætslegepladser i Danmark Idrætslegepladser i Et forskningsprojekt om lege- og idrætsmiljøer Danmark Et forskningsprojekt om lege- og idrætsmiljøer Benny Schytte Benny 1996 Schytte 1996 1 Idrætslegepladser

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Indledningen: Vi må bruge tiden som et redskab, ikke som en sovepude

Indledningen: Vi må bruge tiden som et redskab, ikke som en sovepude Indledningen: Vi må bruge tiden som et redskab, ikke som en sovepude Der er gået mange timer siden sidst. Tid og timer på banen, på cyklen i kajakken i bilen og i omklædningsrummet. Tid og timer til træning,

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Foreninger i forandring

Foreninger i forandring Foreninger i forandring HÆFTE IV fra forskningsprojektet Folkelig gymnastik i en moderne motionskultur Bjarne Ibsen og Peter Mindegaard Møller Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Om Next Stop. God læselyst. Peter Mindegaard og Asger Grønlund Andersen

Om Next Stop. God læselyst. Peter Mindegaard og Asger Grønlund Andersen Om Next Stop Af foromtalen af Next Stop fremgår det, at man i 2011 og 2012 vil besøge alle klubber i Danmark, som kunne tænke sig at give den gas og skubbe forbundet videre i udviklingen af dansk squash.

Læs mere

- en undersøgelse af hvorfor unge holder op med at dyrke idræt og hvad der kan få dem til at fortsætte. af Henning Hansen. November, 1998 DBU-Træner

- en undersøgelse af hvorfor unge holder op med at dyrke idræt og hvad der kan få dem til at fortsætte. af Henning Hansen. November, 1998 DBU-Træner - en undersøgelse af hvorfor unge holder op med at dyrke idræt og hvad der kan få dem til at fortsætte af Henning Hansen November, 1998 DBU-Træner Indholdsfortegnelse Beskrivelse af projektet...3 Projektets

Læs mere

DAGSORDEN. Navn. Kreds

DAGSORDEN. Navn. Kreds DAGSORDEN Navn Kreds 1 Kære Landsmødedeltager Hermed har vi fornøjelsen at udsende dagsorden til Landsmødet på Hotel Nyborg Strand den 14. til den 16. november 2008. I dette hæfte finder du dagsorden for

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2012... 3 SANKT HANS WEEKEND...

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere