Beretningen 2010 fra SIG, Sammenslutningen af idrætsforeninger i Gentofte kommune. Det forpligter jo!!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretningen 2010 fra SIG, Sammenslutningen af idrætsforeninger i Gentofte kommune. Det forpligter jo!!"

Transkript

1 Beretningen 2010 fra SIG, Sammenslutningen af idrætsforeninger i Gentofte kommune Det forpligter jo!! Når man nu som Gentofte kommune, har fået så fine titler som, Årets Idrætskommune 2009 Breddeidrætskommune Eliteidrætskommune, så har vi alle en vis forpligtelse i at leve op til disse fine ord i 2010 og videre fremover, hvis det er os muligt. Og hvorfor nævner jeg dette, fordi I idrætsledere, trænere, bestyrelser, formænd, forældre, medlemmer gør et kæmpe stort arbejde som frivillige. Og det er noget vi skal sætte pris på. Men vi skal også værdsætte jer som måske får lidt honorar, løn for jeres arbejde ude i foreningslivet. I gør også et kæmpe arbejde. Og hvis man gør jeres løn op i timer, så er det ofte en så minimal løn, at det er imponerende at I stiller op med så megen arbejdskraft og ressourcer. I er alle i den grad med til at Gentofte kan være disse titler bekendt. I disse dage, i dette frivilliglighedens år er en megen stor undersøgelse fra DIF ved at være færdig. Det er interessant læsning. For der er stadig en meget, meget stor gruppe af mennesker, der gør et frivilligt stykke arbejde i idrætslivet. Og tak for det. Men, men - billedet af den frivillige har alligevel ændret sig. Det går som helhed fint med at få folk til at tage sig af en eller nogle aktiviteter. Især hvis de er målrettet og ofte strukturerede opgaver. Men det begynder at knibe en hel del, når det drejer sig om at tage ansvar som leder/formand eller kasserer, samt det at få den administrative del i en forening til at fungere. Her er der en klar tendens til, at det er den lidt ældre årgang, der sætter sig på formandsposten. Og flere klubber vælger at bruge økonomi på at have styr på regnskabet, kontingent, medlemsdata osv. Og jeg tror så vidt det overhovedet er muligt, er det en god ide at bruge penge på de områder. Og så bruge klubbens medlemsressourcer til at skabe aktiviteterne, stå for træningen osv. Men også her er der flere idrætsgrene, der vælger mere og mere at have betalt træner på. Og hvorfor ikke støtte det? Hvorfor ikke betale for folk at være trænere i en klub? Det er måske sjovere og mere inspirerende end andre lavt betalte job i vores erhvervsliv. Men hvad kan vi fra SIG gøre for vores foreningsledere og trænere at det bliver nemmere at være en af dem. Den udfordring vil SIG gerne have meget mere fokus på i samarbejde med foreningslivet, embedsmænd og politikere. Der er også nogen, der synes, at frivillige skal tage endnu mere ansvar i den sociale del i vores nærområde - skal vi nu også det? Det er mit indtryk, at fordi der skal spares i mange kommuner, så man helst at flere opgaver blev lagt over på foreningslivet! Men det er måske her vi skal stoppe lidt op. Og alle skal, bør overveje at tage deres del af ansvaret for vores samfund. Jeg nævner dette, da jeg er bange for at man presser det frivillige for meget. De meldte sig ind i en forening for at dyrke en idrætsgren. Det billede er nok værd

2 at huske på. At mange så også vælger at gøre én forskel og hjælpe til giver bare et endnu bedre billede af idrætslivet ikke bare i Gentofte, men i hele Danmark. Møder og aktiviteter i SIGs bestyrelse. Hvad laver vi egentlig i SIG? SIG har bestyrelsesmøde ca. 8 gange om året, hvor vi drøfter idrætspolitik, nye tiltag på idrætsbyggerier, uddannelser, nye idrætsprojekter, politiske debatter og retningsliner der nu måtte være gang i rundt omkring kommunen. Vi har løbende en meget god dialog og møder med flere af de lokale politikere, idrætsforeninger samt embedsmænd på Rådhuset. Og vi er i dialog med vores naboorganisationer i Gladsaxe og Lyngby/Tårbæk samt andre kommuner. SIG er repræsenteret følgende steder ved et eller flere SIG bestyrelsesmedlemmer: Folkeoplysningsudvalget, Gentofte Stadions bestyrelse, Klubrumspuljen, Talentudvalget, Idrætsklinik Nord bestyrelse, 17 styk 4 udvalget vedr. Skovshoved Havn, Klubforum på Skovshoved Havn, Frivilligerådet, Haludvalget, Integrationsrådet, Udvalget for uddeling af Nordea idrætspriser, Gentofte Idrætsfond, samt flere andre adhoc udvalg og grupper. Bare som formand for SIG svarer det i gennemsnit til 2 møder om ugen i løbet af året. Gentofte Sportspark blev året hvor bygningen af nye anlæg på Gentofte stadion for alvor tog fart. Efter mange års forberedelse blev første spadestik taget til den nye trænings-ishal og curling hallen. Forsinkelsen har naturligvis givet store problemer for ishalsbrugerne, men det er glædeligt at byggeriet er kommet i gang og at indvielsen forventes allerede at blive i september Men i forhold til de oprindelige planer og de rammer, der blev lagt for projektet, er der tale om væsentlige reduktioner. Der er skåret i de idrætsfaciliteter, der er ønsket i tilknytning til træningsbanerne: Træningslokaler til off ice træning, omklædningsrum, klubrum og depotrum. Men det har været vigtigt for klubberne at få sikret selve træningsbanerne, og den valgte løsning er fremtidssikret, så der uden væsentlige indgreb i bygningerne senere kan opføres de nødvendige kvadratmetre. Det har været vigtigt for SIG at fastholde, at der stadig arbejdes med at realisere Gentofte Sportspark efter Masterplanen, og at de besparelser der gennemføres ikke reducerer de idrætsaktive arealer. Arbejdet skal fortsættes frem mod målet. Det har i denne sammenhæng været vigtigt for SIG at få disponeret området efter den fremtidige brug af arealerne på Gentofte Stadion. Det var derfor et stort skridt fremad, da der i foråret 2010 blev inviteret til workshops om dette tema. De inviterede klubber fik mulighed for at fremføre deres ønsker og forslag til fremtidens idrætsarealer. Det er nødvendigt, at der arbejdes efter en overordnet plan for at sikre at arealet anvendes hensigtsmæssigt, og der bliver plads til de nødvendige baner. Forslagene blev sammenskrevet og den udarbejdede arealdisposition blev i slutningen af året brugt til at udarbejde skitseforslag for næste fase, der skal forbedre forholdene for en række af stadionklubber.

3 Det er planen, at der i 2011 skal udarbejdes lokalplan og samtidig starte projekteringen, så byggeriet kan påbegyndes i Denne fase indeholder: En ny kunstgræsbane til amerikansk fodbold, hockey og fodbold med nye klubfaciliteter til hockey og amerikansk fodbold. Nye træningsfaciliteter og klubhus til kricket. Etableringen af den nye ishal og den nye kunstgræsbane gør, at der i fremtiden skal dyrkes kricket på vestarealet. Den sidste del af denne fase bliver en overdækning af den eksisterende skaterhockeybane. Der tænkes på en uopvarmet lethal der foruden skaterhockey skal indrettes, så der bliver muligheder for indendørs træning i vintermånederne for atletik og hockey. Der ønskes desuden etableret et overdækket areal til petanque og kuglestød. Men for at den samlede sportspark skal blive en realitet, ønsker SIG at få startet arbejdet med de sidste faser i I forlængelse af workshopen stillede vi forslag om, at arbejdet med de næste dele blev påbegyndt i Dette skal omfatte en hal indrettet til håndbold, basketball og volley samt et nyt fodboldstadion. Som alle halbrugende klubber ved, er der stadig stor mangel på haltid i kommunen. Samtidig er en gennemgribende renovering af opvisningsbanen nødvendig. For at dette arbejde kan begynde, må de ydre rammer for fremtidens byggeri på arealet fastsættes. Det er SIG s ønske, at vi kan fortsætte arbejdet efter samme form som blev benyttet ved ishallerne og de decentrale idrætsfaciliteter. Det er ved at spørge de involverede klubber, at de bedste resultater opnås. Integrationsrådet Flygtninges og indvandres deltagelse i foreningslivet er en vigtig del af integrationsarbejdet. I Gentofte Kommunes integrationsråd har SIG arbejdet med de praktiske forhold, der knytter sig til arbejdet og i samarbejde med forvaltningen og netværkshuset skabt en dialog omkring løsningen. Der er lokalt gode erfaringer fra foreningerne og stor velvilje. Frivilligcenter Gentofte SIG deltog i efteråret i det forberedende arbejde til etablering af et frivilligcenter i kommunen. Centeret er blevet en realitet og har fået en bevilling til driften fra socialministeriet og Gentofte Kommune. Det er tanken, at centeret også skal formidle frivillige til foreninger og hjælpe med starten af nye initiativer. Frivilligcenter Gentofte har fået lokaler på Smakkegårdsvej 71, ved Gentofte Børnevenner og Hugo Tieze er ansat som centerleder. Centeret er bredere i sin opbygning end de første friviligecentre da det både rummer sociale, kulturelle, idræts og ungdoms foreninger. Det er de enkelte lokale foreninger der, som medlemmer af centeret, tegner og udvikler arbejdet i fremtiden. Da idrætsforeningerne er drevet af frivillige, kan vores erfaringer fra sportens verden komme andre til gode, og netværket i frivilligcenteret kan gøre det lettere for de enkelte foreninger at rekrutere nye frivillige ledere til idrætsarbejdet. Haltid, Kildeskovshallen med mere

4 Efter forløbet med klubberne omkring Gentofte Stadion og resultatet, prioriteringerne af området på Gentofte Stadion, har der været nedsat forskellige udvalg for at bedre forholdene for de halbrugende klubber. De klubber, der ikke umiddelbart får glæde af de forbedrede forhold i Gentofte Sportspark. Gentofte Kommune nedsatte et udvalg til at afdække eliteklubbernes vilkår for TV-dækning bl.a. affødt af Gentofte Badminton Klubs manglende hjemmebane i forhold til afvikling af kampe, der bliver dækket af TV. Klubberne ville gerne have haft et bredere kommissorium for udvalget, der dækkede hele spektret med elitearbejde. Dette skete ikke. Klubberne har indsendt materiale, der viser hvilke krav, der pt. er for de forskellige idrætsgrene. I samme møderække blev kommunen gjort opmærksom på, at skolehaller altid står tomme mellem kl. 16. og 17. Kommunen har derfor opfordret skoler og GFO er til at redegøre for, om de bruger de sene eftermiddagstider. Timerne kunne ikke, da fordelingen af indendørstimer skulle vedtages, tages i brug, da ingen skoler eller GFO er havde svaret. Det er SIG s klare opfattelse, at hverken skoler eller GFO er bruger timen mellem 16 og 17. Til elitemøderne blev det også klart, at der var en ret stor utilfredshed med Cafeen i Kildeskovshallen, som efter klubbernes mening ikke lever op til, hvad man kan forvente af en cafe i en idrætshal. Derfor blev der nedsat et caféudvalg, der i samarbejde med restauratøren, gerne skulle resultere i forbedrede forhold i Kildeskovshallen. Fordeling af indendørstider skete nogenlunde i ro og mag. Det skal dog tilføjes, at der mangler timer specielt mellem 16 og 20. De fleste indendørsklubber har mange ungdomsmedlemmer, og en forøget træningsmængde pr. medlem sammen med medlemsfremgang gør, at de nye haller, kommunen har stillet til rådighed ikke kan dække det behov, kommunens børn og unge kan bruge til at dyrke idræt. Sidste sommers enorme regnmængde har skabt talrige problemer med vandskader i idrætshaller rundt om i landet. Kildeskovshallens halpersonale viste stor snarrådighed, en af medarbejderne tjekkede således hallerne lørdag nat hin regnvejrsaften i august og fandt hallernes gulv svømmende i vand. Medarbejdernes indsats gjorde, at vi slap for en dyr vandskade. Dette vil SIG gerne takke hallens personale for. ForeningsGenvej Nævnes skal også dette projekt her, som kom i At det også bliver nemmere at være forening i Gentofte Kommune. Med ForeningsGenvej kan foreninger og klubber, udover selv at booke baner og lokaler, bedre vedligeholde foreningens oplysninger på nettet. Og så bliver det nemmere at kommunikere med kommunen. Der arbejdes stadig på at forbedre denne Genvej. Så den kan bruges endnu mere af klubberne. Ridning 2010

5 Mulighederne for at dyrke ridning i Gentofte Kommune har haft lange traditioner, bl.a. er Sportsrideklubben Danmarks ældste rideklub, endda ældre end Rideforbundet. Disse muligheder for at have hestehold og ride i Gentofte er nu under pres efter at Loven om Hestehold blev vedtaget i Loven stiller nogle meget restriktive krav vedrørende bygninger og foldmuligheder, som er næsten umulige at opfylde i Gentofte Kommune. Derfor værdsætter rideklubberne i høj grad kommunens initiativ i efteråret 2010, hvor rideklubberne blev indkaldt til møde på rådhuset, for at prøve at beskrive de konsekvenser loven har for de forskellige rideklubber. Til dato har der været afholdt to møder og et tredje er planlagt til efter påske Første møde var en introduktion til klubberne indbyrdes, politikere, embedsmænd fra kommunen. På dette møde blev problemerne kort beskrevet af klubberne med god assistance fra kommunens jurist, efterfølgende skulle klubberne skematisere deres individuelle problemer til næste møde i januar Andet møde havde deltagelse fra Gentofte Ejendomme, som kan bistå klubberne med forskellige ekspertiser. På dette møde var der generelt en stor taknemmelighed til kommunen for den grundige og systematiske bistand rideklubberne kan trække på. Næste møde skulle meget gerne give rideklubberne og kommunen et overblik over hvilke økonomiske konsekvenser de forskellige ombygninger vil få. Det er dejligt der har været stor opmærksomhed fra vores politikere på dette område, og at de prøver at påvirke deres politiske netværk til ændringer af loven ved den planlagte revidering i Den gode søgning til hestesporten på kommunens forskellige rideskoler viser hvor vigtigt det er at der til stadighed vil være mulighed for at dyrke hestesport i Gentofte. Rideklubbernes store engagement med rideundervisning af børn og unge er et godt fritidstilbud til kommunens borgere, samspillet med hestene giver ridesporten en anden dimension end andre sportsgrene. Det er fortsat Sportsrideklubben, der med de internationale stævner i Bernstorffsparken og Hubertusjagten i Dyrehaven, står for nogle af de største sportsarrangementer i kommunen. Klubben har i 2010 investeret 2,5 million i genopbygning og udvidelse af tribunen i Bernstorffsparken for at kunne fortsætte med disse arrangementer. Helhedsplan og nye klubhuse, Skovshoved Havn En meget, meget lang proces og dialog så endelig sin afslutning med en lykkelig udgang her i starten af sommeren Efter mange års snak, debat, uenighed frem og tilbage, blev det endelige en realitet med nye klubhuse til KDY, Skovshoved Sejlklub, Skovshoved Roklub, Skovshoved Undersøiske Dykkerklub, Skovshoved Vandskiklub og Søspejderne.

6 Nye klubhuse, cafe osv. havnen og klubberne har virkelig fået en brush-up, som klæder havnen. Hvis man kort skal fortælle den gode historie i det her forløb, som der ellers er sagt meget om, og som andre kan lære noget af, så er det meget vigtig med dialog mellem embedsmænd, politikere og især brugere. Det er vigtigt med et godt netværk, der arbejder på et fælles mål. Der er meget større sandsynlighed for at et projekt lykkedes, når man tager brugerne med på råd, og at de går efter i fællesskab at nå de forskellige mål. Det har dette projekt været et glimrende udtryk for. Og i denne proces blev Klubforummet skabt på Skovshoved Havn, hvor klubberne på havnen, repræsentanter fra Hjemmeværns-kutteren, Grundejerforeningen i Skovshoved, rep fra Havnebestyrelsen, Havnefoged i samarbejde med SIG har et forum, hvor de kan mødes et par gange om året efter behov og tale om de forskellige aktiviteter. En stor tak for vedvarende energi til dette klubhusprojekt skal blandt andet rettes til alle tidligere formænd Peter Nielsen SR, Peter Gylden SKS, David Holm KDY. Men processen er ikke færdig på Skovshoved Havn. Nu arbejdes der videre med Helhedsplanen for havnen, som gælder udvidelse og en generel opfriskning af havnens øvrige faciliteter samt polobane og sammenhæng mellem havn og den gamle Skovshoved By. Derfor er der nedsat et 17 stk 4 udvalg, som nu i lidt over et år har arbejdet med det projekt. Arbejdet kører godt fremad. Det skal nævnes at SIG har en løbende dialog med Havnebestyrelsen for de 2 havne, Hellerup og Skovshoved. Således at vi kan følge med i aktiviteter og opgaverne for de to havne. Vedr. Hellerup havn har der også været møder og dialog med embedsmænd, politikere og SIG om noget fornyelse af nogen af klubhusene. Der har været dialog om måske et fælles fitnessrum. Og der har været snak om alle har plads nok. Eller man på nogen måde kan udvide visse klubhuse. Dialog og arbejde omkring det kører videre i Nordea idrætspriser i samarbejde med SIG. Hvert år uddeler Nordea 3 idrætspriser i Gentofte Kommune. Den bedste idrætsudendørs præstation, Den bedste indendørs idrætspræstation samt Årets idrætsleder. De priser og erkendelser har i gennem tiderne glædet mange mennesker. Og vi fra SIG håber også stadig at der er mange idrætsforeninger, der vil sørge for disse priser. Til gavn for de idrætsudøvere, ledere og trænere, der gjorde en forskel. Talentudvalg I midten af nov. 2009, viser det sig at der bliver 3 pladser ledige i projektet som nu kan søges. Ansøgningfristen er senest den 1. nov. 2009, og pladserne bliver besat i januar I starten af året 2010 overrækker Hans Toft ved en højtidelighed i Skovshoved Havn et bevis til de 3 nye kandidater, at de nu var optaget på Gentofte Kommunes Talentudviklingsprojekt. De nye navne er Peter Trolle Bonnesen Gentofte Volley, Mads Herbert Kerrn Skovshoved Roklub og Frederik von der Osten Hellerup Fægteklub.

7 Senere på året i maj 2010 bliver da et par ledig pladser igen. Og 2 nye navne kommer med i projektet. Det er Nicolas Lundbye Kristiansen HIK håndbold og Frederik Haagaard Colberg Gentofte Badminton. Talentudvalget udtrykker stor glæde over at have så mange talenter at vælge imellem, og opfordrer flere af ansøgerne til at søge igen, når der bliver en plads ledig. Men vi er også i dialog med hvordan vi kan synliggøre disse talenter meget mere. Vi har brug for noget PR på dem og deres klubber. Vi har også gang i hvordan vi samarbejde med erhverslivet og andre kan skaffe flere økonomiske ressourcer til endnu flere unge talenter på vej i eliten. Men også til ungdomsarbejdet i bredden. Idrætsklinikken Nord Idrætsklinik Nord har stor succes med sine tilbud til idrætsudøvere i de fire kommuner der er tilsluttet ordningen. Det gælder vores egen kommune Gentofte samt Rudersdal, Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe. Det betyder, at der kan være mellem 2-4 ugers ventetid, men det er dog glædeligt, at der ikke på nuværende er skåret ned på Budgetterne, som det sker på så mange andre områder. Idrætsklinik Nord holder til på KAS Gentofte og har åben hver tirsdag eftermiddag. Idrætsklinikken er bemandet med et dygtigt personale så som fysioterapeuter og læger fra såvel Gentofte Hospital som fra andre klinikker / hospitaler fra såvel det offentlige som private i Stor København. I første omgang arbejdes der med, at Idrætsklinikken ikke nedlægges, men gerne udvides så ventetiden kan komme ned på et acceptabelt niveau, set i forhold til en effektiv skades behandling. Idrætsklinikken Nord har ingen hjemmeside, men for de klubber der gerne vil annoncere for ordningen kan det oplyses at man ved idrætsskader kan få råd, vejledning og delvis skadesbehandling på KAS Gentofte Tidsbestilling tirsdag Tlf SIGs 40 års jubilæum og reception. Tak til alle der kom til SIGs 40 års jubilæum som blev afholdt ved en reception mandag aften den 6. dec. Dejligt at se så mange fra idrætslivet. Tak for de flotte ord og taler. Andre byggeprojekter og ønsker fra SIG i 2011 SIF er i gang med at bygge en ny Tennishal. Der kommer også til at ske noget på den gamle Teglværksgrund til glæde for idrætten og andre fritidsinteresser. Og hele tiden vil idrætten være i udvikling. Nye idrætter vil komme til. Og vi får til stadighed brug for at se på nye muligheder for at gøre endnu mere for idrætten i Gentofte kommune. Det være sig den organiseret som uorganiseret idræt. Bredde som elite. Unge som ældre. Og SIG har stadig et meget stort ønske om at få en stor idrætshal med baner, tilskuerpladser, omklædningsrum og møderum samt cafe. Det rækker ikke mere bare at have Kildeskovshallen til vores halidrætter. Og selvom vi har fået nogle mindre haller tilknyttet skoler, har vi

8 har virkelig brug for mere halkapacitet til træning, stævner osv. Vi bliver flere og flere idrætsudøvere i Gentofte kommune, flere nye idrætsforeninger kommer til. Og det er jo en virkelig en positiv udvikling for idrætten i Gentofte kommune. Derfor skal der tænkes i nye ideer, idrætspolitikker, kompetencer for nye idrætsledere, nye alternative idrætsanlæg, samarbejdspartenere og meget mere. Tak til alle En stor tak skal rettes til alle idrætsforeninger, idrætslederne, trænere, medlemmer som gør et stort arbejde. Og tak til embedsmænd, politikere samt viceborgmester Eyvind Vesselbo og borgmester Hans Toft for god dialog og godt samarbejde. På vegne af SIGs bestyrelse Formand Kate Skavin, 13. feb.2011

Idrætsskole i Gentofte

Idrætsskole i Gentofte Idrætsskole i Gentofte - et tilbud til unge talenter GENTOFTE KOMMUNE FRITID, KULTUR OG UNGE Velkommen på idrætsskolen! Det er med stor glæde, at jeg indbyder unge talenter i Gentofte Kommune til at søge

Læs mere

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Idrætten i Solrød Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Tovholder: Marianne Høyer, SGF Følgende foreninger deltog: Solrød Shotokan Karate, Solrød Gymnastik Forening, Havdrup Idrætsforening, Jersie

Læs mere

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS Ingen selvfølge at unge dyrker sport Det første store dyk på frafaldsbarometret ses i de tidlige teenageår. Her mærker foreningerne

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

FægteKlubben Trekanten Vordingborg

FægteKlubben Trekanten Vordingborg FægteKlubben Trekanten Vordingborg Det vil vi kunne tilbyde : Fægtetræning for - B&U, bredde, talent og elite. ( mindst 2 træningspas om ugen for alle grupper ) Træning i Moderne 5-kamp - løb/skydning,

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE

GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE D D R Æ T S M I L J Ø I T O E G G N F O R U GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DANMARKS IDRÆTS-FORBUND INGEN SELVFØLGE AT UNGE DYRKER SPORT Det første store dyk

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

Formål. Hestesektoren i Danmark. Head lines fra Lov om hold af heste. Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse.

Formål. Hestesektoren i Danmark. Head lines fra Lov om hold af heste. Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse. Formål Hestesektoren i Danmark Head lines fra Lov om hold af heste Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse Diskussion Erfaringsudveksling Hestesektoren i DK 200.000 heste i DK Hestesektoren

Læs mere

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget Fritidspolitik 2010 Folkeoplysningsudvalget Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen 1.Orientering fra bestyrelsen I Front Deltagerne i I Front har afsluttet kurset. Der har været meget stor tilfredshed med

Læs mere

Keld Jensen, formand for SIFA og Folkeoplysningsudvalget Aalborg Kommune

Keld Jensen, formand for SIFA og Folkeoplysningsudvalget Aalborg Kommune Keld Jensen, formand for SIFA og Folkeoplysningsudvalget Aalborg Kommune Forudsætning for et godt resultat : Alene er vi intet -sammen er vi stærke! I Aalborg har vi skabt en kultur for at løfte tingene

Læs mere

ØG Eliteidræt. Eliteidræt, faglighed og fællesskab

ØG Eliteidræt. Eliteidræt, faglighed og fællesskab ØG Eliteidræt Eliteidræt, faglighed og fællesskab Eliteidræt, faglighed og fællesskab vildmedfoto.dk På Øregård brænder vi for idræt. Og vi vil skabe de bedste rammer for vores elever både fagligt og socialt,

Læs mere

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Kolding Kommune Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Fritid og Idræt 13-11-2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Mission... 4 Strategi... 4 Brugerinddragelse... 5 De frivillige

Læs mere

Langvang atletikstadion

Langvang atletikstadion Langvang atletikstadion Praktiske oplysninger Klubdragt: Der skal stilles op i anmeldt klubdragt Pigge: Maksimum 6 mm Startnumre: Startnumre skal bæres synlig på brystet og må ikke bøjes Opvarmning: Skal

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 22-04-2015 17:00 Mødeafholdelse Kulturskolerne Duntzfelts Allé 8, 2 sal, 2900 Hellerup Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Sportspark, lokale 24 ved Ishallen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vision og Strategi. Forslag til Vision og Strategi 2015. Formål

Vision og Strategi. Forslag til Vision og Strategi 2015. Formål Bestyrelsen : 01.02.2015 Forslag til Vision og Strategi 2015 Baggrund Vision og Strategi indeholder de værdier, som klubben vil være kendt for og sætter en retning for den udvikling, vi ønsker i forhold

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Fredericia Ridecenter og Fredericia Rideklub

Fredericia Ridecenter og Fredericia Rideklub Fredericia Ridecenter og Fredericia Rideklub Vision for Fredericia Ridecenter og Fredericia Rideklub at det skal være et samarbejdsforum, hvor man i et fælles samarbejde vil fremme ridesporten i Danmark

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Formandens beretning 2014 Lektiehjælp for 0-9 klasse Vi har oprettet lektiehjælp for de mindste på Hovedbiblioteket i Birkerød. Med den nye skolereform troede de fleste børn, at de kunne nøjes med skolens

Læs mere

Kl. 18.00-18.05 Velkomst ved Morten May skoleleder på Bakkegårds skolen Kl. 18.05-18.15 Eliteidrætsordning på Bakkegårdsskolen ved Nanna Merrild Kl.

Kl. 18.00-18.05 Velkomst ved Morten May skoleleder på Bakkegårds skolen Kl. 18.05-18.15 Eliteidrætsordning på Bakkegårdsskolen ved Nanna Merrild Kl. Kl. 18.00-18.05 Velkomst ved Morten May skoleleder på Bakkegårds skolen Kl. 18.05-18.15 Eliteidrætsordning på Bakkegårdsskolen ved Nanna Merrild Kl. 18.15-18.30 Basistræning ved Anders Kilen Kl. 18.30-18.40

Læs mere

Renovering/Ombygning af klubhus - FREM Ansøger

Renovering/Ombygning af klubhus - FREM Ansøger Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Klubhuspuljen Ansøgningsskema Projekttitel Projektets navn Renovering/Ombygning af klubhus - FREM Ansøger Forening

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

S i d e 1. Århus Frederiksberg Odense Aalborg Viborg. Materialet er indsamlet via de 5 idrætssamvirkers hjemmesider.

S i d e 1. Århus Frederiksberg Odense Aalborg Viborg. Materialet er indsamlet via de 5 idrætssamvirkers hjemmesider. S i d e 1 5 eksempler på idrætssamvirker På det afsluttende møde i idrætsgruppen blev vi enige om overordnet at undersøge opbygningen af Idrætssamvirker 5 steder i Danmark. Det blev følgende steder: Århus

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

VORDINGBORG BADMINTON KLUB

VORDINGBORG BADMINTON KLUB VORDINGBORG BADMINTON KLUB STRATEGI FOR UNGDOMSAFDELINGEN 2014-2019 1 INDHOLD 1. Sammenfatning... 2 2. Baggrund... 3 3. Målsætning... 3 4. Træningsstrukturen i 5-årsperioden... 3 5. Kontingent... 3 6.

Læs mere

Faciliteter og frivillighed

Faciliteter og frivillighed Faciliteter og frivillighed Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Forsamles og forenes om idræt Foreningsfrihed og forsamlingsfrihed

Læs mere

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC VELKOMMEN Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba Herstedøster IC Herstedøster Idræts Club - eller blot HIC i daglig tale - blev stiftet den 14. Maj 1920, og er dermed den ældste idrætsforening i Albertslund

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for EGIF Badminton Klubudvikling Centrale spørgsmål: Hvad gør Fe. Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram)

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Historien om Boldklubben Hellas

Historien om Boldklubben Hellas Historien om Boldklubben Hellas BK Hellas blev stiftet 23. Juni 1926 af Carl Matzen. Carl Matzen, som var vicevært for kommunens ejendom Carl Langesvej, var meget sportsinteresseret og derfor var det for

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

Håndbog / Forretningsorden Rev. 4. marts 2015 Sådan gør vi i LUI s. 1 af 5

Håndbog / Forretningsorden Rev. 4. marts 2015 Sådan gør vi i LUI s. 1 af 5 Håndbog / Forretningsorden ev. 4. marts 2015 Sådan gør vi i LUI s. 1 af 5 Generelt om LUI LUI organiserer den største del af idrætten i Lynge-Uggeløse. Det er foreningens formål at tilbyde et bredt udvalg

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 KOLDING KOMMUNE Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik Fritid og Idræt V0_Våben_Rød KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord................................

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter

Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter , som et centralt punkt for organiserede- og uorganiserede idrætsgrene Fokusområde som foreslået i Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Ringsted Kommune 2009 Vision At fremstår som Danmarks bedst drevne

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Frivillighed i Dansk Svømmeunion

Frivillighed i Dansk Svømmeunion Frivillighed i Dansk Svømmeunion Baseret på den hidtil største undersøgelse af frivilligt arbejde i danske idrætsforeninger foretaget af Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut for Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Hvad er der på menuen? Jeg vil blive bedre - hvad er vigtigt for børn når de

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

Et særligt tilbud til unge talenter Skoleåret 2010-2011. Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg

Et særligt tilbud til unge talenter Skoleåret 2010-2011. Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg Et særligt tilbud til unge talenter Skoleåret 2010-2011 Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg 2 Velkommen i eliteidrætsklasserne! I august 2008 tog Sønderbroskolen i Aalborg for første gang

Læs mere

Kastrup-Tårnby IdrætsSammenslutning

Kastrup-Tårnby IdrætsSammenslutning Kastrup-Tårnby IdrætsSammenslutning Repræsentantskabsmøde 21. marts 2011 Jørgen Jørgensen indledte aftenen med at fortælle lidt om KMB, og hvorfor det gik som det gik. Dagsorden ifølge vedtægterne. 1.

Læs mere

ELITESTRATEGI FOR TFC

ELITESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt? Hvad har betinget, at klubben har haft en elite? List tingene

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014 Bestyrelsen: Næste bestyrelses møde er d. 29 Oktober 2014 Emner som I ønsker behandlet kan fremsendes til Lenelaungaard@hotmail.com ugen før mødet. Medlemstal Pr September 2014: 780 medlemmer Baner og

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter?

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Jens Høyer-Kruse Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet 2014 Odsherred Kommune (62 ud af 93 ifølge DIF-rapport) Ros til DIF for at forsøge

Læs mere

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF Nedslidt sandbane Klubhus Sumpet femmands træningsbane Nedslidt

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat

Bestyrelsesmøde. Referat Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. august 2012 kl. 19:30 i klubhuset, Idrætsforeningen Skjold, Skævinge 3. bestyrelsesmøde i foreningsåret 2012/13 Referat Deltagere: Christina Thorholm (CT), Janna Rasmussen

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

Vedtægter for Blaabjerg Rideklub

Vedtægter for Blaabjerg Rideklub Vedtægter for Blaabjerg Rideklub Målsætning: Klubbens formål er at fremme interessen for ridesport ved afholdelse af ridekonkurrencer af forskellige art, samt at arbejde for kendskabet til hesten og oplære

Læs mere

BREDDESTRATEGI FOR TFC

BREDDESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor breddeområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusé at klubben har arbejdet med bredden? List i punktform. r på fakta) Hvad har betinget, Træningstid

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune.

Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune. 1 Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune. personligt fremmøde på generalforsamlingen. Medlemmer skal være fyldt 15 år for at have stemmeret.

Læs mere

Sailing Aarhus Fonden Ungdoms- og talentfond

Sailing Aarhus Fonden Ungdoms- og talentfond Sailing Aarhus Fonden Ungdoms- og talentfond Nu kan du støtte Aarhusianske ungdoms- og talentsejlere direkte via et økonomisk bidrag, som du selv bestemmer størrelsen af. Støt Aarhusianske Ungdomstalenter

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

PROJEKT MERE FOR FLERE

PROJEKT MERE FOR FLERE PROJEKT MERE FOR FLERE Den østlige del af Vejle kommune er et typisk boområde, hvor mange mennesker flytter til, for at bo i et attraktivt miljø med masser af natur og alligevel tæt på storbyerne Vejle,

Læs mere

Bjerringbro IF - Fodbold

Bjerringbro IF - Fodbold Bjerringbro IF - Fodbold Bjerringbro IF - Fodbold I Bjerringbro IF har vi en vision om at tilbyde fodbold og fællesskab for alle. For at nå det har vi nogle værdier, vi ønsker at arbejde ud fra i Bjerringbro

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

Udbygningsplan for fritidsfaciliteter i Morsø Kommune. 2006-2010

Udbygningsplan for fritidsfaciliteter i Morsø Kommune. 2006-2010 Udbygningsplan for fritidsfaciliteter i Morsø Kommune. 2006-2010 Indledning Morsø Kommunalbestyrelsen godkendte d. 11. juni 2001 et forslag til udbygningsplan for fritidsfaciliteter i Morsø kommune for

Læs mere

- En mulighed for at sætte kurs for fremtiden. SportHouse

- En mulighed for at sætte kurs for fremtiden. SportHouse - En mulighed for at sætte kurs for fremtiden Baggrund Selvstændig (siden 2005) - Dansk Boldspil Union (1999-2005) opbygning, udvikling, implementering af lederuddannelse analyser, tilfredshedsmålinger

Læs mere

HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE WWW.HHXAALBORG.DK FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU

HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE WWW.HHXAALBORG.DK FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU WWW.HHXAALBORG.DK KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE ELITESPORT PÅ HANDELSGYMNASIET På Handelsgymnasiet Aalborg kan

Læs mere

Sæsonstart 2007/2008 VIGTIGT: Indskrivning i Brande Hallerne onsdag den 29. august 2007 kl. 18.00-19.00

Sæsonstart 2007/2008 VIGTIGT: Indskrivning i Brande Hallerne onsdag den 29. august 2007 kl. 18.00-19.00 Brande Badminton Club August 2007 - Nummer 1-25. årgang Indhold Sæsonstart 2007/2008 Indskrivning i Brande Hallerne onsdag den 29. august 2007 kl. 18.00-19.00 Side 3: - BBC Ungdom Side 4 - BBC Ungdom Side

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 22-11-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 22-11-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 22-11-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Gunner Henriksen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

Idrætsfaciliteter. i Gentofte Kommune 2003

Idrætsfaciliteter. i Gentofte Kommune 2003 Idrætsfaciliteter i Gentofte Kommune 2003 En analyse af idrætten og dens faciliteter i 6 dele af kommunen samt bud på elementer i en idræts- og bevægelsespolitik Idrætsfaciliteter i Gentofte Kommune 2003

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Disposition Integration via deltagelse i foreningslivet 3 synsvinkler på etniske foreninger Definitionen

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet Sag. nr: 09.674 18.02.2013 luftperspektiv Vildbjerg Sports- & Kulturcenter regnes blandt landets bedste, når det gælder faciliteter til træningsophold. DBU`s kvindelandshold & ungdomshold er blandt gæsterne,

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20.

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20. N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 1 Januar 2015 Nyt fra DDBU Regionalmøder Møderne afholdes følgende steder: Mandag den 19. jan 2015 kl. 18.00 20.00 Tirsdag den 20. jan. 2015 kl. 18.00 20.00

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Børne og unge klubben / Næstformand

Børne og unge klubben / Næstformand Bestyrelsesmøde i KIF d. 11-3-2014 Punkt 1. Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Martin Kramer Frandsen Jesper Skjold Holm Britta Janne Konni Brandt Afbud : Sigrid Andersen Suzanne Tone Hansen Michael Kvistgaard

Læs mere

Idrætslinjen Nyhedsbrev 5-2014

Idrætslinjen Nyhedsbrev 5-2014 Idrætslinjen Helsingør Idrætslinjen Nyhedsbrev 5-2014 Sep.2014 Idrætslinjen har 5 års fødselsdag Fejres med nye discipliner og nyt spor vi bliver 6 klasser i fremtiden! Helsingør Kommunes Idrætslinje startede

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere