Invitation til landshold 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Invitation til landshold 2016"

Transkript

1 Invitation til landshold 2016 Mounted Games Association Denmark Målsætning for landshold 2016 For U12- og U14-landsholdene er målsætningen først og fremmest erfaringsdannelse til internationale stævner samt dannelse af eliteryttere. Det ønskede resultat afhænger meget af det udtagne hold, da det kan variere fra årgang til årgang, hvor rytterne er i uddannelsen. Derfor fastsættes det ønskede EM-resultat i løbet af sæsonen, og ikke som for de ældre årgange, før udtagelsen. For U17- og Senior holdene er målsætningen til første stævne at skabe en ramme for holdet, få afleveringer på plads og danne et overblik over, hvor styrkerne hos de enkelte ryttere ligger, samt hvor holdet mangler eventuelle kvaliteter. Resultatet er til første stævne ikke alt afgørende, men ambitionen er, at der rides A- finale i top tre til danske/norske/svenske stævner, og er der tale om tyske stævner, er ambitionen dér en B- eller A-finale. Til andet stævne er målsætningen, at rytterne har fået faste positioner, har styr på afleveringerne, og at de ryttere, der evt. har særlige opgaver, kan mestre disse. De øvrige ryttere skal til enhver en tid kunne udføre alle opgaver på et hold, så det forventes, at alle har styr på alle positioner i de enkelte lege. Til EM/VM er ambitionen, at holdene kvalificerer sig til A-finalen og placerer sig i top seks. Tilmelding Senest den 1. december 2015 til nedenstående: U12 (ryttere født 2004 eller senere) Signe Sehested: U14 (ryttere født 2002 & 2003) Line Jenvall: U17 (ryttere født i 1999, 2000, 2001) Ditte Christensen: Open (ryttere født 1998 eller tidligere) Signe Sehested: Udtagelsesweekender Udtagelsesweekender er for alle tilmeldte den Januar og februar Begge weekender er obligatoriske for udtagelse. Der kan udeblives fra en udtagelsesweekend ved fremsendelse af læge- eller dyrlægeerklæring. Rytter og pony må deltage i minimum én udtagelsesweekend for at kunne tages i betragtning. Udeblivelse Såfremt det kan dokumenteres, at udeblivelse skyldes uddannelsesforhold som eksempelvis studietur eller eksamen, kan rytteren opretholde sin ret til at komme i betragtning ved indenfor 14 dage at arrangere en træning med den pågældende træner for egen regning. I så fald vil en evt. udtagelse af landshold blive udsat, til denne træning er afviklet. Der kan udeblives fra træningsdage ved at fremsende dyrlæge- eller lægeerklæring samt efter aftale i forbindelse med uddannelsesrelaterede aktiviteter, som skal dokumenteres fra det pågældende uddannelsessted. I tilfælde af udeblivelse pga. uddannelsesaktiviteter, skal det meddeles den pågældende træner ved tilmelding til landsholdsudtagelse, som derefter vurderer, om det er gyldig udeblivelsesgrund. Ved alvorlig akut sygdom, bryllup eller begravelse i nær familie (forældre, søskende, bedsteforældre, kæreste) kan man fritages for deltagelse. Dette aftales mellem træner og rytter og meddeles ligeledes via til bestyrelsen for MGA-DK. 1

2 Stævner: Når landsholdene er udtaget, er det obligatorisk at deltage i to træningsstævner pr. hold man er udtaget til. Disse stævner bliver i Tyskland og Danmark (muligvis Sverige eller Norge), men vi søger at deltage i stævner, hvor vi både niveaumæssigt kan blive udfordret mest muligt, og baneantallet er så højt som muligt. Ligeledes vægter vi, at banerne er korrekt størrelse i forhold til sikkerhed og tempo. Da en rytter kan udtages til to hold, kan der være forskel på, hvilke stævner der er obligatoriske for holdene, da vi vægter højt, at hele holdet rider stævnerne sammen. Stævnedatoer vil blive meldt ud ultimo november. Hvis du ved nu, at du har store mærkedage som bryllup og konfirmation i nærmeste familie, bedes du tilføje dette på tilmeldingen, da vi så prøver at tage hensyn til disse. Senest den 1. januar 2016 skal du meddele, hvis der er træninger eller stævner, du ikke kan deltage i. Dette kan have indflydelse på din mulighed for at blive udtaget. Det er ikke muligt at melde datoerne for stævner ud før ultimo november, da stævnekalenderen for flere andre lande ikke foreligger før denne dato. Derfor kan vi kun tage udgangspunkt i hvordan stævnerne har ligget de foregående år. Vi vurderer, at følgende stævner kan blive aktuelle for landsholdene at deltage i: La Bonde første weekend i april (Frankrig) Udgifter ca kr. pr. rytter, men det afhænger også af, hvordan man overnatter, og udgiften er mindre, hvis man er fra Jylland. Der skal afsættes tid til kredsdyrlæge inden afrejse. Tyskland to-tre mulige stævner gerne fordelt i de to sidste weekender i maj og to første weekender i juni. Udgifter ca kr. pr. rytter, men det hænger også af, hvordan man overnatter, og udgiften er mindre, hvis man er fra Jylland. Der skal afsættes tid til kredsdyrlæge inden afrejse. Mulighed for, at lave kredsdyrlægepapirer der dækker over en længere periode og derved flere stævner i Tyskland. Norge en af de to sidste weekender i maj. Udgifter ca kr. pr. rytter, men det afhænger også af, hvordan man overnatter, og udgiften er mindre, hvis man er fra Sjælland. I samarbejde med MGA-Norge laves der særlige toldpapirer. DK Pony Cup, sandsynligvis i juni. Udgifter ca kr. pr. rytter, men det afhænger også af, hvordan man overnatter, og udgiften er mindre, hvis man er fra Sjælland. 2

3 Stævnedeltagelse: U12 og U14: Målet er, at holdene rider DK PONY CUP samt ét tysk stævne. U17- og openholdene: Der vælges to stævner i samarbejde med holdet, efter udtagelsen. Hvis alle på et hold for eksempel har råd til at deltage i La Bonde, vil det være oplagt, at bruge dette stævne som ét af de to træningsstævner, men det forudsætter, at alle har råd, og det er således ikke tvang. Ellers satses der på de tyske stævner og DK Pony Cup. Evt. Norge såfremt der ikke er muligheder nok. VM Hold (U17 og Open) ligger fra den juli i Irland, og der må påtænkes udgifter for ca kr. pr. rytter. (Der skal påregnes kredsdyrlæge) EM Hold (U12, U14, U17 og Open) ligger fra den juli i Tyskland, og der må påtænkes udgifter for ca kr. pr. Rytter. (Der skal påregnes kredsdyrlæge, dog kan man lave papirer der dækker op til 12 mdr.) Begge priser for mesterskaberne afhænger i høj grad af, hvordan man overnatter. Der kan på nuværende tidspunkt ikke tilbydes yderligere klarhed omkring datoerne, og derfor er det op til rytteren at vurdere om weekenderne i særligt maj og juni kan afsættes i en sådan grad, at deltagelse er muligt. Datoerne for de store mesterskaber er helt klare, og derved er sommerferien klarlagt for dem, der har behov for dette i forhold til familieforhold mv. Transport: Der arrangeres fællestransport til Irland med professionelt transportfirma. Der kan ligeledes arrangeres fælles transport til La Bonde i Frankrig hvis der er opbakning hertil. Der opfordres til, at transport til andre stævner bliver planlagt på de enkelte hold og gerne på tværs af holdene, såfremt dette logistisk giver bedst mening. Vaccinationer: Da EM er i Tyskland, og der skal rides en del træningsstævner i Tyskland inden må alle ponyer være vaccineret som beskrevet nedenfor: 2 basis vaccinationer med minimum 28 dages mellemrum og max 70 dage. (Der kan blive tale om almindelig basis med 90 dages mellemrum. Dette meldes ud ultimo december 2015) Efterfølgende skal ponyen vaccineres minimum hver 6. Måned. En pony må først starte stævne 14 dage efter de to basisvaccinationer eller 7 dage efter 6. Mdr. Vaccinationen. Ponymåling: Alle ponyer skal være målt. 3

4 Obligatoriske Træninger (fastsættes senest 15. December 2015): Mounted Games Association Denmark To dages-træning marts To dages nordisk træning April (Ikke sikkert men hvis afholdt i Sverige ellers alm. dansk træning) To dages-træning i maj (afhænger af stævnekalender) Endags-træning i juni (afhænger af stævnekalender) Der forventes tilstedeværelse fra kl. ca til alle endags-træninger. Både udtagelsesweekenderne og træningsdagene vil bestå af både gamestræning, men også lydighedstræning, som vil blive tilpasset den enkelte equipage. Alle ryttere vil efter hver samling eller træning modtage en individuel eller kollektiv evaluering fra den pågældende træner. En eller flere ponyer: En rytter kan stille op på op på flere ponyer, dog vil udgifterne til træning såsom bane- eller halleje være pr. pony. En rytter kan udtages til EM-holdet eller VM-holdet. Rytteren kan udtages til både EM- og VM-holdene, hvis dette ønskes. Rytteren kan udtages til holdene på samme eller forskellige ponyer. Ændring af pony: Hvis en pony bliver skadet, syg eller på anden måde ubrugelig, er det den pågældende træner, der bedømmer, om den samme rytter kan bibeholde sin plads på holdet på en anden pony, eller om en anden equipage skal sættes ind i stedet. Landsholdsplads En rytter kan blive sat af det pågældende landshold efter udtagelsen, hvis ikke rytteren udviser den ønskede adfærd både socialt og ridemæssigt, eller i øvrigt ikke lever op til sit ansvar i forhold til de rammer, der er sat for det pågældende hold. Ligeledes kan en rytter blive sat af holdet, såfremt ponyen ikke udvikler sig som forventet eller udviser uhensigtsmæssig adfærd. Ydermere kan en træner vælge, at lade en rytter sidde over i et eller flere heat under et stævne, såfremt rytteren har valgt at bryde de af holdet og træneren fastsatte regler for adfærd og opførsel. 4

5 Praktik: Ryttere fra alle årgange og forældre til ryttere på U12-, U14- og U17-hold forpligter sig til at gennemlæse og efterleve bilag 1 og 2 vedrørende henholdsvis rytteransvar og forældreansvar samt bilag 3, som beskriver, hvilke stævner en pony kan deltage i, uden at det skønnes uforsvarligt i forhold til ponyens velfærd. Regler vedr. sengetider, holdmøder, spisetider mv. på de enkelte hold aftales i samarbejde mellem ryttere, træner og evt. forældre. MGA-DK s alkoholpolitik er til enhver tid gældende. Ved tilmelding til landshold 2016 bekræfter man samtidig at have læst og forstået denne invitation og samtlige bilag. Tilmelding for ryttere under 18 år skal ske gennem forældre/værge. Rytterne forpligter sig til at afholde udgifter til baneleje/ridehus til samlinger á ca kr. pr. gang. MGA-DK forestår alt aflønning af trænerne. Såfremt, der er en skæv fordeling af den geografiske placering af træningerne, er alle deltagende ryttere til den pågældende træning forpligtiget til at dække broafgiften for de ryttere, der skal krydse denne. Beløbet er kr. pr. gang. Da der kan forekomme en overvægt af sjællandske ryttere, vurderes det at træningerne fortrinsvis finder sted på Sjælland. Vi er klar over, at der er noget ekstra benzin forbundet med dette for visse ryttere. Dog kan dette opvejes i at størstedelen, hvis ikke alle, af stævner forefindes Vest for Storebæltsbroen, så kørsel i sidste ende bliver udlignet for rytterne, uanset fra hvilken side af broen, de kommer. Der vil til alle samlinger og træninger være obligatorisk fællesfrokost med dertilhørende temaarbejde. Egenbetaling må påregnes ca. 50 kr. pr. gang pr. person. Rytteren skal påregne at købe underlag, bluse, hjelmebetræk samt hættebluse til brug til landsholdsstævner. Såfremt tøj fra året før er præsentabelt, kan dette genbruges, hvis det er samme model, der fortsættes med. Såfremt en aldersgruppe ikke oprettes pga. for få tilmeldte, kan landstræneren i en ældre aldersgruppe invitere de yngre ryttere op i aldersgruppen. Dette kun hvis det skønnes, at den enkelte rytter er på niveau med de øvrige deltagere i den ældre aldersgruppe. Vi ser frem til et seriøst, udfordrende, udviklende og spændende 2016 og håber at mange af vores dygtige ryttere ønsker at være med til at skabe gode, stabile resultater for MGA-DK. Mange hilsner Line Jenvall, Ditte Christensen & Signe Sehested 5

6 Bilag 1: Krav til rytter, pony og kondition Som rytter i landsholdstruppen forventes der følgende uanset aldersgruppe: - Loyalitet. Det forventes, at du arbejder for den fælles gode præstation, og at aftaler om træning, fysisk træning og rammerne omkring holdet overholdes. - Den gode opførsel. Det forventes, at du repræsenterer MGA-DK med fairplay, som en god kammerat og godt horsemansship. - Ærlighed. Det forventes, at du taler MED dit hold og din træner om dine frustrationer, bekymringer eller spørgsmål. - Træning. Det forventes, at du følger den træningsplan, du i fællesskab med din træner har lagt for dig selv og din pony. - Rollemodel. Det forventes, at du kan fremstå som en god rollemodel, der kan motivere øvrige medlemmer i MGA-DK til god ridning, god opførsel og fællesskab. - Fysik. Det forventes, at du holder dig i god fysisk form, spiser fornuftigt og sover korrekt særligt op til stævner og træninger. Du vil modtage et træningsprogram særligt for din aldersgruppe, som du skal kunne gennemføre ved fællestræningerne. - Ponyens fysik. Det forventes, at din pony er i god form, god foderstand og har en god muskelmasse - naturligvis tilpasset den enkelte type pony. Det forventes, at du selv rider din pony minimum 5 dage op til træningsstævner og 10 dage før mesterskaber (EM & VM). Forventninger til U12- & U14-grupperne: - Lydighedstræning/dressur. Det forventes, at du i din daglige træning arbejder med din pony i form af smidighed, lydighed og opbyggelse af muskler. - Fysik. Du vil efter tilmelding modtage et træningsprogram, som det forventes, du kan udføre ved samlingerne. Programmet er tilpasset deltagernes alder og fysik. Der vil indgå udholdenhed, styrketræning, smidighed og hurtighed. - Regler. Det forventes, at du bruger tid på at lære reglerne indenfor mounted games. Det forventes IKKE, at du kan alle reglerne, men under træningerne kan du blive hørt i forskellige af de mere simple regler. - Søvn. Det forventes, at du forstår, at du har brug for søvn og overholder de sengetider, din træner og dine forældre har fastsat for dig og dit hold. 6

7 Forventninger til U17- & opengrupperne: - Lydighedstræning/dressur. Det forventes, at du i din daglige træning arbejder med din pony i form af smidighed, lydighed og opbyggelse af muskler. - Fysik. Du vil efter tilmelding modtage et træningsprogram, som det forventes, du kan udføre ved samlingerne. Programmet er tilpasset deltagernes alder og fysik. Der vil indgå udholdenhed, styrketræning, smidighed og hurtighed. - Regler. Det forventes, at du kender reglerne i mounted games både indenfor de enkelte lege men også de generelle regler vedr. f.eks. afleveringer, udstyr mv. Du kan blive hørt i reglerne under træninger. - Søvn. Det forventes, at du forstår, at du har brug for søvn, og udviser ansvarlig opførsel ved at efterleve de søvnbehov, du, dit hold og din træner i fællesskab har besluttet. 7

8 Bilag 2: Krav til forældre på U12-, U14- og U17-holdene Som forældre til ryttere på vores U-hold forventes følgende: - Loyalitet. Det forventes, at du som forældre er loyal overfor landsholdstræneren, som du samarbejder med omkring dit barn. Det betyder, at du bakker op om de beslutninger, der træffes vedrørende holdet, og tager direkte kontakt til træneren, hvis der er områder, du ikke er enig i eller ønsker uddybet. - Samarbejde. Det forventes, at du samarbejder med træneren og de øvrige forældre omkring dit barns hold. Det vil sige, at du medvirker til at skabe en god omgangstone og deltager aktivt i, at de fastsatte rammer for holdet overholdes og fungerer. - Rollemodel. Det forventes, du som forældre optræder som en god rollemodel overfor andre forældre og medlemmer. Det vil sige, at du deltager aktivt i at skabe tryghed og sammenhold i foreningen og optræder som en ansvarlig voksen ved aktiviteter, der vedrører landsholdene. Ligeledes forventes det, at du aktivt bidrager til god stemning i forældregruppen, da det er altafgørende for den gode holdpræstation, at der er et positivt og stabilt bagland for holdet. - Alkohol. Det forventes, at du er bekendt med MGA-DK s alkoholpolitik og medvirker aktivt til at denne overholdes af rytterne under landsholdsaktiviteter. - Kost, hvile og motion. Det forventes, at du hjælper dit barn til at få sund kost, gode søvnvaner og motion efter det planlagte program. - Engagement. Det forventes, at du hjælper til på banen og som linjedommer i det omfang dine færdigheder tillader det. Hvis du har udfordringer, der gør at ingen af de ovennævnte opgaver kan udføres, er det vigtigt at du taler med træneren og de øvrige forældre om dette. Det er vigtigt, at du engagerer dig i hele holdet, således at de udfordringer, der er omkring holdets deltagelse i aktiviteter, løses i fællesskab. - Overblik. Det forventes, at du hjælper dit barn med at skabe overblik over transport til stævner, kredsdyrlæge samt andre praktiske foranstaltninger så som økonomi, overnatning mv. Jo yngre dit barn er, jo større forventninger er der til, at du deltager aktivt på dette område. Det er først og fremmest dit ansvar at få dit barn afsted til planlagte arrangementer. Hvis du ved, der er situationer, der er svære at løse, så husk at kontakte din træner i god tid inden som så måske kan være behjælpelig med løsningsforslag. Dette er dog ikke trænerens ansvar. - Værge. Såfremt du ikke har mulighed for at deltage i et eller flere stævner, kan du udnævne en anden forældre til værge for dit barn i den pågældende situation. Denne forældre overtager således ovenstående ansvarsområder. 8

9 Bilag 3: Stævnedeltagelse: 2 stævner pr. landshold ud over EM/VM. Disse stævner oplyses senest ultimo november Såfremt der ikke er gengangere af ryttere på EM- og VM-holdene, så skal EM U17- og openholdene deltage i samme stævner som VM U17- og openholdene. Valg Da rejsetiden til EM er forholdsvis begrænset, giver dette mulighed for deltagelse i både EM og VM for hold. En pony kan dog maximalt deltage i to store mesterskaber over sommeren, da der både til VM Individuelt og VM hold er en lang rejsetid. Derfor må rytteren være opmærksom på, at såfremt der kun stilles op på en hest, bør rytteren vælge maximalt to af følgende stævner at deltage i. VM Hold (Irland) EM Hold (Tyskland) VM Par (Danmark) VM Individuelt (Wales) Har rytteren flere ponyer til rådighed, kan der deltages i flere mesterskaber. Det forventes, at rytteren prioritere sine træningsstævner med holdet forud for nationale individuelle og parstævner, således at den valgte pony også er den, der benyttes til træningsstævnerne med mindre andet aftales med den pågældende træner af særlige årsager. Dvs., at skønnes det at være for hårdt for ponyen at deltage i mindre stævner ud over landsholdstræninger og holdstævner, må rytteren være indstillet på at melde fra til stævner ud over disse forpligtigelser, hvis ponyen udviser træthedstegn. Bemærk Det er vigtigt at bemærke at muligheden for at deltage i flere mesterskaber hænger sammen med rejsetiden og tiden mellem stævnerne. Således vil mulighederne være forskellige fra år til år, da stævnerne vil være forskellige steder på forskellige datoer. 9

SPORTSPLAN FOR DRESSUR 2015 Senior

SPORTSPLAN FOR DRESSUR 2015 Senior 1 af 7 Introduktion 3 Formål 3 Normer for landsholdene 3 Sportslige mål 4 Udtagelseskriterier til landsholdstruppen 4 Evaluering af landshold og bruttogrupperne 5 Træningsplanlægning 5 Træningssamlinger

Læs mere

Værdisættet udgør en ramme for dansk talentudvikling og skal være ledestjerne for udviklingen af talenter i Danmark.

Værdisættet udgør en ramme for dansk talentudvikling og skal være ledestjerne for udviklingen af talenter i Danmark. Værdisættet udgør en ramme for dansk talentudvikling og skal være ledestjerne for udviklingen af talenter i Danmark. Når værdier og handlinger smelter sammen, bliver der skabt gode rammer for en stærk

Læs mere

Kvalifikation til Nordiske Mesterskaber i åbent vand

Kvalifikation til Nordiske Mesterskaber i åbent vand Kvalifikation til Nordiske Mesterskaber i åbent vand Dansk Svømmeunion har besluttet at udtage en trup til Nordiske Mesterskaber (NM) i åbent vand-svømning. Konkurrencerne afvikles på skift i de nordiske

Læs mere

SPORTSPLAN FOR DRESSUR! 2014! PONY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

SPORTSPLAN FOR DRESSUR! 2014! PONY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! SPORTSPLAN FOR DRESSUR 2014 PONY side af 1 7 SPORTSPLAN FOR DRESSUR 2014 PONY Introduktion 3 Værdier 3 Formål 3 Normer for landsholdene 3 Sportslige mål 4 Udtagelseskriterier til landsholdstruppen 4 Datoer

Læs mere

LANDSHOLDSBULLETIN NR 12

LANDSHOLDSBULLETIN NR 12 Udgivet den 20. oktober 2004 side 1 af 6 LANDSHOLDSBULLETIN NR 12 SIDEN SIDST Først og fremmest velkommen til en ny sæson. Det er længe siden sidst (sorry), men der har været travlt med EM i Malmö, EM

Læs mere

Allan B. Grønkjær Sportschef www.bueskydningdanmark.dk sportschef@bueskydningdanmark.dk. 19. januar 2016

Allan B. Grønkjær Sportschef www.bueskydningdanmark.dk sportschef@bueskydningdanmark.dk. 19. januar 2016 Allan B. Grønkjær Sportschef www.bueskydningdanmark.dk sportschef@bueskydningdanmark.dk 19. januar 2016 Ungdomslandshold 2016 Arbejdet med ungdomslandshold i 2016 vil have fokus på at styrke den enkelte

Læs mere

HIF Fodbold. Årgangsbog for U9. Det blå bånd & den. Røde tråd! Hiferen.dk

HIF Fodbold. Årgangsbog for U9. Det blå bånd & den. Røde tråd! Hiferen.dk HIF Fodbold Årgangsbog for U9 Det blå bånd & den Røde tråd! HIF s fodboldafdelings formål Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne, at fremme kammeratskab

Læs mere

Kan Danmark fordoble talentmassen med et trylleslag?

Kan Danmark fordoble talentmassen med et trylleslag? Jesper von Seelen Oktober, 2009 Danmark går glip af medaljer: Kan Danmark fordoble talentmassen med et trylleslag? I en tid hvor trænere og ledere fra eliteidrætsklubberne og specialforbundene står i kø

Læs mere

Orientering om Optimist Landshold Danmark 2007 til 2009 2. udkast

Orientering om Optimist Landshold Danmark 2007 til 2009 2. udkast Orientering om Optimist Landshold Danmark 2007 til 2009 2. udkast 1. Indledning OCD Optimist Sailing Team Denmarks bestyrelse har i juni 2007 defineret opgaven med Optimist landsholdets aktiviteter og

Læs mere

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer til vedtægterne:

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer til vedtægterne: Forslag til vedtægtsændringer Bestyrelsen foreslår følgende ændringer til vedtægterne: Kontingent 6, stk 2. Der kan tegnes såvel aktivt som passivt medlemskab. Desuden kan der tegnes et familie medlemskab,

Læs mere

Kan man komme ud af landsholdet, hvis man alligevel ikke ønsker at deltage?

Kan man komme ud af landsholdet, hvis man alligevel ikke ønsker at deltage? Ofte stillede spørgsmål vedr. Landshold Voltigering. Da vi på det seneste har fået stillet nogle væsentlige spørgsmål fra forskellige personer vedr. landsholdet, har vi valgt at lave en oversigt med svar

Læs mere

KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK

KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK Hermed inviterer Connemaraforeningen til: KÅRING & SHOW D. 1. AUGUST PÅ BORNHOLM D. 2. AUGUST

Læs mere

Kompasset december 2015

Kompasset december 2015 Kompasset december 2015 Nytårskur: Der er i Sejlklubben tradition for, at vi mødes nytårsaftensdag kl. 11.00 til lidt lækkert vådt og tørt til ganen, hvor vi så har mulighed for at ønske hinanden godt

Læs mere

Tænk som en topatlet!

Tænk som en topatlet! At eliterytteren er en atlet på lige fod med alle andre atleter, og at det kræver benhårdt fysisk arbejde at ride sig i toppen og blive der - det er de fleste hestemennesker klar over. Men at man rent

Læs mere

Louisegårdens bevægelsespolitik

Louisegårdens bevægelsespolitik Louisegårdens bevægelsespolitik Med denne politik ønsker vi at øge fokus på vores bevægelsestilbud i Louisegården og styrke indsatsen ved at gøre fysiske aktiviteter til en prioteret og integreret del

Læs mere

Klatretræets værdier som SMTTE

Klatretræets værdier som SMTTE Klatretræets værdier som SMTTE Sammenhæng for alle huse og værdier Ved fusionen mellem Bulderby og Trætoppen i marts 2012, ændrede vi navnet til Natur- og idrætsinstitution Klatretræet. Vi valgte flg.

Læs mere

1. Velkomst SK-formand Hans Storm bød velkommen til fredagens møde, som omhandlede overgangen til Danmarks Cykle Union.

1. Velkomst SK-formand Hans Storm bød velkommen til fredagens møde, som omhandlede overgangen til Danmarks Cykle Union. Referat fra Klublederseminar 2015 Møde: både fredag og lørdag Mødedato: den 6. og 7. november 2015 Til stede: BMX-klubber, SU-formand, SK og sportssekretær Ikke til stede: Referent: Martin Gunnar Thenning

Læs mere

En praksis pixie-bog: OMBOLD GADEFODBOLD Erfaringer, råd og guidelines til trænere

En praksis pixie-bog: OMBOLD GADEFODBOLD Erfaringer, råd og guidelines til trænere En praksis pixie-bog: OMBOLD GADEFODBOLD Erfaringer, råd og guidelines til trænere 1 HVORFOR starte en OMBOLD træning? Fordi OMBOLD er et boldspil med regler, der betoner og understøtter et rummeligt fællesskab

Læs mere

Super 98. Forældremøde Tirsdag den 24/1-2012

Super 98. Forældremøde Tirsdag den 24/1-2012 Forældremøde Tirsdag den 24/1-2012 Blev nr. 3 i Vintercup. Begivenhedsrigt 2011 Spillede i foråret 9 mands og slutte midt i rækken (nr. 5) men viste igennem hele foråret bedre og bedre spil. Det hele kulminerede

Læs mere

Børnehaven Farveladen

Børnehaven Farveladen P ERSONALEHÅNDBOG 2014 Side 2 Indledning FORORD Denne håndbog er et supplement til medarbejderhåndbogen for Esbjerg Kommune, som du kan finde under EK-net. Vi ønsker med denne håndbog at fortælle hvilke

Læs mere

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3 Vore værdier Indholdsfortegnelse Brug indholdsfortegnelsen til at komme hurtigt frem til et bestemt afsnit ved at klikke på den ønskede linie. Fra de enkelte sider kommer du hurtigt tilbage til indholdsfortegnelsen

Læs mere

Eliteidrætsklasser i Slagelse Kommune et tilbud til unge idrætstalenter

Eliteidrætsklasser i Slagelse Kommune et tilbud til unge idrætstalenter Eliteidrætsklasser i Slagelse Kommune et tilbud til unge idrætstalenter Velkommen til eliteidrætsklasserne! Jeg er rigtig glad for, at vi kan give unge idrætstalenter i Slagelse Kommune mulighed for at

Læs mere

MICRO FODBOLD. U6-U8 Starten på et fodboldeventyr. Microfodbold U6-U8

MICRO FODBOLD. U6-U8 Starten på et fodboldeventyr. Microfodbold U6-U8 MICRO FODBOLD U6-U8 Starten på et fodboldeventyr 1 Velkommen Alle trænere og ledere omkring Microfodbolden i Odense Boldklub vil gerne byde jeres dreng eller pige velkommen. Vi er glade for at I har valgt

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Interessetilkendegivelse for en plads i Junioreliten 2014

Interessetilkendegivelse for en plads i Junioreliten 2014 Interessetilkendegivelse for en plads i Junioreliten 2014 Til: Kopi til: TC-Løbere TC-trænere Personlige trænere Forældre. Junioreliten er DOF s brutto-juniorlandshold. Det er et træningstilbud til de

Læs mere

Emma & Festina's Satanta søger sponsorer

Emma & Festina's Satanta søger sponsorer Emma & Festina's Satanta søger sponsorer FM og DM 2013 Emma har formået, at kvalificere sig til hele 3 mesterskaber i år: FM, individuelt ponydressur 14-16 juni DM, for hold ponydressur 05-08 september

Læs mere

Invitation til Oktobershow

Invitation til Oktobershow Invitation til Oktobershow Lørdag den 5. Oktober 2013 Sidste års Oktobershow for både Welsh- og shetlandsponyer var en kæmpe succes, og derfor har vi igen i år fornøjelsen af at invitere jer til Oktobershow.

Læs mere

Orientering sport & natur

Orientering sport & natur Eliten 2012 Elitekoncept og retningslinjer for Dansk Orienterings Forbunds elitegrupper sæson 2012. Indplacering foretages efter ansøgning fra den enkelte atlet på baggrund af det udarbejdede ansøgningsskema

Læs mere

TD frivillig i Dansk Ride Forbund

TD frivillig i Dansk Ride Forbund TD frivillig i Dansk Ride Forbund Frivillige Dansk ridesport bygger, som så mange andre sportsgrene, på frivillig arbejdskraft. Derfor har frivillighed stor betydning for ridesporten generelt, men særligt

Læs mere

Sponsoraftale Søges til

Sponsoraftale Søges til Sponsoraftale Søges til Foto: Anders Ole Olsen Samarbejds- eller sponsoraftale med Østergaard En samarbejds- eller sponsoraftale med Østergaard er langt mere end blot synlighed og profilering af virksomheden

Læs mere

Kompetencebevis og forløbsplan

Kompetencebevis og forløbsplan Kompetencebevis og forløbsplan En af intentionerne med kompetencebevisloven er, at kompetencebeviset skal skærpe forløbsplanarbejdet og derigennem styrke hele skoleforløbet. Således fremgår det af loven,

Læs mere

Optimist Sailing Team Denmark (OCD) Statut for beregning af ranglister og udtagelse til landsholdet

Optimist Sailing Team Denmark (OCD) Statut for beregning af ranglister og udtagelse til landsholdet Optimist Sailing Team Denmark (OCD) Statut for beregning af ranglister og udtagelse til landsholdet 1. Generelt Denne statut omfatter beregning af rangliste i forbindelse med stævner for Guld-felter og

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Spirrevippen

Velkommen til Børnehuset Spirrevippen Velkommen til Børnehuset Spirrevippen Rigtig hjerteligt velkommen til vores Børnehus! Her har vi samlet en folder med de vigtigste praktiske informationer om vores Børnehus, så I kan få et indblik i Spirrevippens

Læs mere

TÅRNBORG SKOLENYT. Skolelederen Kære alle. 4. februar 2015

TÅRNBORG SKOLENYT. Skolelederen Kære alle. 4. februar 2015 4. februar 2015 Skolelederen Skolelederen Kære alle. I december skrev jeg, at sneen nok ville komme mellem jul og nytår, og der kom faktisk et lille drys de fleste steder, men nu er det for alvor blevet

Læs mere

Velkommen til: Livredningssektionens områdemøde søndag den 14. april 2013 kl. 09.00

Velkommen til: Livredningssektionens områdemøde søndag den 14. april 2013 kl. 09.00 Velkommen til: Livredningssektionens områdemøde søndag den 14. april 2013 kl. 09.00 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende og handleplaner for

Læs mere

Invitation til Oktobershow

Invitation til Oktobershow Invitation til Oktobershow Lørdag den 3. Oktober 2015 De seneste års Oktobershows for både Welsh- og shetlandsponyer har været en kæmpe succes, og derfor har vi igen i år fornøjelsen af at invitere jer

Læs mere

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Børn, Unge og Familie 2013 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 - Alle børn og unge har ret til et godt liv Alle børn og unge har ret til

Læs mere

Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige

Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige BERETNING FOR 2015 Indledning I 2015 har de børnesagkyndige psykologers arbejde for en gangs skyld ikke givet anledning til større debat i medierne.

Læs mere

Mailboks: Line Bluhme Kjøller, og ansvarlig for afslutning og svar tilbage. Facebook: Fælles opgave

Mailboks: Line Bluhme Kjøller, og ansvarlig for afslutning og svar tilbage. Facebook: Fælles opgave MØDEREFERAT Møde: Bestyrelsesmøde MGA-DK Dato: 29. marts 2016 Referat nummer: 2-2016 Referat dato: 29. marts 2016 Referent: MKR Sider: 5 Deltagere: Charlotte Jenvall (CJ) Tina Peters (TP) Jørgen Paarup

Læs mere

SPORTSPLAN FOR JUNIOR- & UNGRYTTERE 2018, SPRINGNING

SPORTSPLAN FOR JUNIOR- & UNGRYTTERE 2018, SPRINGNING SPORTSPLAN FOR JUNIOR- & UNGRYTTERE 2018, SPRINGNING Indhold Introduktion 2 Værdier 2 Formål 2 Normer for landsholdene 2 Fremtidens ryttere 3 Udtagelsesdatoer 3 Evaluering af landshold og bruttotrupperne

Læs mere

TC-Håndbog. Vejledning for trænere og styregruppemedlemmer.

TC-Håndbog. Vejledning for trænere og styregruppemedlemmer. TC-Håndbog Vejledning for trænere og styregruppemedlemmer. Formål: TC fastholder og talentudvikler unge løbere, samt skaber en kontinuerlig udvikling af talentmassen. TC omsætter det beskrevne træningskoncept

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d.25 august 2015

Referat fra bestyrelsesmøde d.25 august 2015 Referat fra bestyrelsesmøde d.25 august 2015 Tilstede: Per, Christian, Jens, Heidi, Britta, Anders, Judith (supp. for Henrik), Jenny, Anja ref. Afbud. Henrik Britta forlod mødet under Pkt. 6 1. Referat

Læs mere

SPORTSPLAN FOR CHILDREN 2016

SPORTSPLAN FOR CHILDREN 2016 side 1 af 7 Introduktion 3 Værdier 3 Formål 3 Normer for landsholdene 3 Sportslige mål 4 Udtagelseskriterier til landsholdstruppen 4 Evaluering af landshold og bruttogrupperne 5 Træningsplanlægning 5 Træningssamlinger

Læs mere

AALBORG SVØMMEKLUB INDBYDER FOR 24. GANG TIL AALBORG CUP

AALBORG SVØMMEKLUB INDBYDER FOR 24. GANG TIL AALBORG CUP AALBORG SVØMMEKLUB INDBYDER FOR 24. GANG TIL AALBORG CUP Aalborg Cup 2013 byder på udfordringer både for senior, junior og årgangssvømmere. Senior og juniorgruppen er slået sammen til én gruppe, så der

Læs mere

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre 1. Indledende kommentarer. Nordsjællands Grundskole

Læs mere

DISTRIKT 4 NORDSJÆLLAND OG BORNHOLM

DISTRIKT 4 NORDSJÆLLAND OG BORNHOLM 2015 JDT Turneringsbestemmelser Junior Distrikts Tour, Distrikt 4 1. Afvikling af JDT JDT spilles i fire afdelinger over 4 turneringsdage. Hver af rækkerne U/14, U/16 og U/19 & U/22 afvikles på hver sin

Læs mere

TALENTARBEJDET i ROSKILDE HÅNDBOLD 2009 - Revideret april 2013

TALENTARBEJDET i ROSKILDE HÅNDBOLD 2009 - Revideret april 2013 TALENTARBEJDET i ROSKILDE HÅNDBOLD 2009 - Revideret april 2013 For Roskilde Håndbold begynder talentarbejdet allerede i de yngste årgange, ja, principielt begynder det allerede fra babyhåndbolden ved Voksne

Læs mere

Fjordhesten Danmark - Sportsreglement

Fjordhesten Danmark - Sportsreglement Fjordhesten Danmark - Sportsreglement Gældende fra 01.01.14 1. Formål og gyldighed Formålet med reglementet er at sikre at hestens tarv respekteres, og at skabe lige og fair vilkår ved deltagelse i konkurrencer.

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

LIVREDNING. Velkommen til. Livredningssektionens områdemøde. Søndag d. 26. april 2015 kl. 9.00

LIVREDNING. Velkommen til. Livredningssektionens områdemøde. Søndag d. 26. april 2015 kl. 9.00 LIVREDNING Velkommen til Livredningssektionens områdemøde Søndag d. 26. april 2015 kl. 9.00 Dagsorden for områdemødet er: 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende

Læs mere

SPORTSPLAN FOR PONY & CHILDREN 2018, SPRINGNING

SPORTSPLAN FOR PONY & CHILDREN 2018, SPRINGNING SPORTSPLAN FOR PONY & CHILDREN 2018, SPRINGNING Indhold Introduktion 2 Værdier 2 Formål 2 Normer for landsholdene 2 Sportslige mål 3 Udtagelseskriterier 3 Ryttergrupper 4 Udtagelsesstævner og udtagelser

Læs mere

SPORTSPLAN FOR DRESSUR 2016 Senior

SPORTSPLAN FOR DRESSUR 2016 Senior 1 af 7 Introduktion 3 Formål 3 Normer for landsholdene 3 Sportslige mål 4 Udtagelseskriterier til landsholdstruppen 4 Evaluering af landshold og bruttogrupperne 5 Træningsplanlægning 5 Træningssamlinger

Læs mere

SK modtager gerne forslag til justeringer af løbsstruktur, som kan drøftes på klublederseminar 2015. Findes der en løsning vi ikke har fået øje på?

SK modtager gerne forslag til justeringer af løbsstruktur, som kan drøftes på klublederseminar 2015. Findes der en løsning vi ikke har fået øje på? Referat fra SK BMX-møde BMX Møde: nr. 8-2015 Mødedato: den 14. oktober 2015 Til stede: Hans Storm (HS), Lars Ostenfeldt (LO), Johnny Winther (JOW) og Lotte Filsø (LF) Ikke til stede: Referent: LO Dato:

Læs mere

SPORTSPLAN FOR DRESSUR 2018 JUNIOR- OG UNGRYTTERE

SPORTSPLAN FOR DRESSUR 2018 JUNIOR- OG UNGRYTTERE side 1 af 9 Introduktion 3 Værdier 3 Formål 3 Normer for landsholdene 3 Det langsigtede mål for DRF s Talentudvikling 4 Sportslige mål 4 Udtagelse til landsholdstruppen 4 Fremtidens ryttere og heste 5

Læs mere

Undlad at kommentere politiske spørgsmål under en konkurrence og gå aldrig imod en dommers afgørelse, hvis den bygger på lovgrundlaget.

Undlad at kommentere politiske spørgsmål under en konkurrence og gå aldrig imod en dommers afgørelse, hvis den bygger på lovgrundlaget. 1 Indgået mellem BUESKYDNING DANMARK og skytte: Navn, klub, år Et spørgsmål om holdning til tingene Som bruttoholds- og landsholdsskytte tilslutter du dig visse regler officielle, som uskrevne, med en

Læs mere

Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs Fodbold

Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs DGI Midtjylland fodbold - Koncept for Indendørs Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse i DGI Midtjylland... 3 Terminer... 3 Rækker... 4 Puljenummerering... 6 Puljeinddeling... 6 Placeringer...

Læs mere

Ringe Svømme-klub inviterer til klubmesterskaber d. 5. 6. marts 2016

Ringe Svømme-klub inviterer til klubmesterskaber d. 5. 6. marts 2016 Ringe Svømme-klub inviterer til klubmesterskaber d. 5. 6. marts 2016 DU SKAL DELTAGE! Alle klubbens medlemmer inviteres til at deltage i mesterskaberne. Det gælder såvel begyndere og øvede svømmere, familie-

Læs mere

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Et godt sted at være Tappernøje Børnehus skal være et godt sted at være. Gennem leg og målrettede aktiviteter skal vi

Læs mere

Referat af VETU-møde

Referat af VETU-møde Referat af VETU-møde Afholdt i HBC s lokaler fredag den 28. oktober 2011 Tilstede var: Peter Mikkelsen, Morten Aarup, Helle Sjørring, Anne Birgitte Nielsen, Ellen Aagaard Tak til VETU s tidligere formand/medlemmer

Læs mere

Lær mig noget. Hver dag. Læring for de 0 2 årige i dagtilbud.

Lær mig noget. Hver dag. Læring for de 0 2 årige i dagtilbud. Lær mig noget. Hver dag. Læring for de 0 2 årige i dagtilbud. Der er hul igennem til de små Børn i 0-2-års alderen er parate til læring: De er faktisk født klar. Og det skal imødekommes. Vi skal selvfølgelig

Læs mere

Evalueringsskema til evaluering af eliteaftaler 2010

Evalueringsskema til evaluering af eliteaftaler 2010 Fritids- og idrætsafdelingen Dr. Margrethes Vej 28 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Evalueringsskema til evaluering af eliteaftaler

Læs mere

Social Frivilligpolitik 2012-2015

Social Frivilligpolitik 2012-2015 Social Frivilligpolitik 2012-2015 Forord Det Frivillige Sociale Arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen

Læs mere

29.april - 1. maj 2016 3 DAGES LANGBANE STÆVNE 8 BANER MED EL-TID SUPERFINALER I 50 & 100 METER PENGE- OG GAVEPRÆMIER NORDISK STÆVNE

29.april - 1. maj 2016 3 DAGES LANGBANE STÆVNE 8 BANER MED EL-TID SUPERFINALER I 50 & 100 METER PENGE- OG GAVEPRÆMIER NORDISK STÆVNE 29.april - 1. maj 2016 3 DAGES LANGBANE STÆVNE 8 BANER MED EL-TID NORDISK STÆVNE SUPERFINALER I 50 & 100 METER PENGE- OG GAVEPRÆMIER HOVEDSPONSOR HJØRRING PARK VENDIA SWIM CUP 2016 Hjørring Park Vendia

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Retningslinjer for Elite- og Talentudvalg, herunder dækning af udgifter m.m. for spillere i elite- og talenttruppen

Retningslinjer for Elite- og Talentudvalg, herunder dækning af udgifter m.m. for spillere i elite- og talenttruppen Retningslinjer for Elite- og Talentudvalg, herunder dækning af udgifter m.m. for spillere i elite- og talenttruppen i Retningslinjer for Elite- og Talentudvalg, herunder dækning af udgifter mm. 1 Elite-

Læs mere

SPORTSPLAN FOR SPRINGNING 2015 JUNIOR- OG UNGRYTTERE

SPORTSPLAN FOR SPRINGNING 2015 JUNIOR- OG UNGRYTTERE side 1 af 7 Introduktion 3 Værdier 3 Formål 3 Normer for landsholdene 3 Sportslige mål 4 Udtagelseskriterier til landsholdstruppen 4 Evaluering af landshold og bruttogrupperne 5 Træningsplanlægning 5 Træningssamlinger

Læs mere

Kommissorium / tilskudsregler for juniorelite- senior- veteran- og regionsspillere 2016.

Kommissorium / tilskudsregler for juniorelite- senior- veteran- og regionsspillere 2016. ROSKILDE GOLF KLUB Kommissorium / tilskudsregler for juniorelite- senior- veteran- og regionsspillere 2016. - HOLDTURNERINGER I DGU REGI - INDIVDUELLE RANGLISTETURNERINGER OG DGU MESTERSKABER M.FL. I DK

Læs mere

Spørgeskema til pædagoger og daglig pædagogisk leder

Spørgeskema til pædagoger og daglig pædagogisk leder Bilag 1 Spørgeskema til pædagoger og daglig pædagogisk leder 1. Hvordan vurderer du de fysiske omgivelser - indendørs? Er der er en balance mellem steder, hvor der sker mange ting, og steder hvor børnene

Læs mere

LØBSREGLEMENT BANEN: LØBSREGLER: LUKS Løbsreglement er gældende ved alle løb i LUKS regi.

LØBSREGLEMENT BANEN: LØBSREGLER: LUKS Løbsreglement er gældende ved alle løb i LUKS regi. LØBSREGLEMENT LUKS Løbsreglement er gældende ved alle løb i LUKS regi. BANEN: Banen skal være godkendt af mindst 2 heraf mindst 1 fra LUKS-arbejdsgruppen. Ved DM finalen skal banen godkendes af LUKS-arbejdsgruppen.

Læs mere

Klub blad for 2015-2016

Klub blad for 2015-2016 Klub blad for 2015-2016 Sportslig målsætning og vigtig information. Velkommen til sæson 2015/16 I dette klubblad vil der være oplysninger og datoer for, hvad der skal ske i den nye sæson. Vi håber, det

Læs mere

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen.

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Om skolen: Abildgårdskolen er beliggende i Vollsmose i Odense. Skolen har pt. 655 elever hvoraf ca. 95 % er tosprogede. Pr. 1. august 2006 blev der indført Heldagsskole

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved. Bøgholt og Miniinstitutionerne - Afdeling Sirius

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved. Bøgholt og Miniinstitutionerne - Afdeling Sirius Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Bøgholt og Miniinstitutionerne - Afdeling Sirius 18. juni 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bøgholt

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Cool Camp er en unik, sjov og udfordrende camp for søskende - vil du med?

Cool Camp er en unik, sjov og udfordrende camp for søskende - vil du med? STØTTET AF TILMELD DIG TIL COOL CAMP 2016 - EN CAMP FOR SØSKENDE TIL KRÆFTRAMTE Cool Camp er en unik, sjov og udfordrende camp for søskende - vil du med? Cool Camp er en camp for 20 søskende til kræftramte

Læs mere

Velkommen til Egholmskolens Skolefritidsordning

Velkommen til Egholmskolens Skolefritidsordning Velkommen til Egholmskolens Skolefritidsordning Indhold Lidt om Egholm SFO...3 Udflugter og arrangementer...3 Åbningstid...4 Lukkedage...4 Sygdom...4 Brug af husets telefoner...4 Børn og mobiltelefoner...4

Læs mere

Pårørendepolitik for Børn og unge med handicap

Pårørendepolitik for Børn og unge med handicap Pårørendepolitik for Børn og unge med handicap Forord: Ny politik styrker samarbejdet Handicaprådet i Aalborg Kommune har opfordret til, at der med udgangspunkt i Aalborg Kommunes overordnede handicappolitik

Læs mere

Referat af pløjeudvalgsmøde afholdt d. 19-11 på Landbo Limfjord i Skive

Referat af pløjeudvalgsmøde afholdt d. 19-11 på Landbo Limfjord i Skive Viborg d. 22-11 2007 Referat af pløjeudvalgsmøde afholdt d. 19-11 på Landbo Limfjord i Skive Fremmødte: Christian Andersen, Claus Hansen, Henrik Franck, Hugo Kudsk, Jens Gudike, Jens Iversen, John Christensen,

Læs mere

SPORTSPLAN FOR PONYSPRING 2015

SPORTSPLAN FOR PONYSPRING 2015 side 1 af 8 Introduktion 3 Værdier 3 Formål 3 Normer for landsholdene 3 Sportslige mål 4 Udtagelseskriterier til landsholdstruppen 4 Evaluering af landshold og bruttogrupperne 6 Træningsplanlægning 6 Træningssamlinger

Læs mere

Indhold Målgruppe 5 Din betydning som træner Mål 5 Spørg ind Hvad skal vi lære om? Forældrenes betydning Viden børn, trivsel og fodbold

Indhold Målgruppe 5 Din betydning som træner Mål 5 Spørg ind Hvad skal vi lære om? Forældrenes betydning Viden børn, trivsel og fodbold TRÆNERHÆFTE 1 Målgruppe 5 Indhold Mål 5 Hvad skal vi lære om? 6 Viden børn, trivsel og fodbold 8 Børn, trivsel og fodbold 11 Refleksion noter 12 Samspil og sammenhæng 13 Refleksion noter 14 Din betydning

Læs mere

SPORTSPLAN FOR SPRINGNING 2017 JUNIOR- OG UNGRYTTERE

SPORTSPLAN FOR SPRINGNING 2017 JUNIOR- OG UNGRYTTERE _ side 1 af 7 Introduktion 3 Værdier 3 Formål 3 Normer for landsholdene 3 Sportslige mål 4 Udtagelseskriterier til landsholdstruppen 4 Fremtidens ryttere 5 Udtagelsesdatoer 5 Evaluering af landshold og

Læs mere

Årsmøde El-hockey 2013 27/4 kl. 10:30. BYGNINGEN Ved Anlæget 14B 7100 Vejle

Årsmøde El-hockey 2013 27/4 kl. 10:30. BYGNINGEN Ved Anlæget 14B 7100 Vejle Årsmøde El-hockey 2013 27/4 kl. 10:30 BYGNINGEN Ved Anlæget 14B 7100 Vejle Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Optælling af stemmeberettigede 3. Valg af stemmetællere 4. Valg af referent. 5. Godkendelse

Læs mere

Velkommen i KHKS Håndbold en klub i fremdrift

Velkommen i KHKS Håndbold en klub i fremdrift Velkommen i KHKS Håndbold en klub i fremdrift HVEM ER VI KHKS håndbold er en underafdeling af Kr. Hyllinge IF (KHIF), men en sammenslutning af Kirke Hyllinge og Kirke Sonnerup Håndbold (KHKS Håndbold).

Læs mere

Trafiksikkerhed. En fælles opgave for skole og forældre. 10 gode grunde til at arbejde med trafikpolitik på skolen

Trafiksikkerhed. En fælles opgave for skole og forældre. 10 gode grunde til at arbejde med trafikpolitik på skolen Trafiksikkerhed En fælles opgave for skole og forældre 10 gode grunde til at arbejde med trafikpolitik på skolen Indholdsfortegnelse Læs om Hvad er en trafikpolitik?..................................................................................

Læs mere

LIVREDNING. Velkommen til. Livredningssektionens områdemøde Lørdag den 21. maj 2016 kl. 13.00

LIVREDNING. Velkommen til. Livredningssektionens områdemøde Lørdag den 21. maj 2016 kl. 13.00 LIVREDNING Velkommen til Livredningssektionens områdemøde Lørdag den 21. maj 2016 kl. 13.00 Dagsorden for områdemødet er: 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Idrætsbørnehaven Lærkereden Parkvej 55 9700 Brønderslev Tlf.: 9945 4800. www.laerke-reden.dk

Idrætsbørnehaven Lærkereden Parkvej 55 9700 Brønderslev Tlf.: 9945 4800. www.laerke-reden.dk Idrætsbørnehaven Lærkereden Parkvej 55 9700 Brønderslev Tlf.: 9945 4800 www.laerke-reden.dk Velkommen i Idrætsbørnehaven Lærkereden Vi vil med denne velkomstfolder byde jer og jeres barn velkommen i Idrætsbørnehaven

Læs mere

FM i fodbold 2012. VELKOMMEN TIL HERNING den 31.august 02. september. Program Marts 2012

FM i fodbold 2012. VELKOMMEN TIL HERNING den 31.august 02. september. Program Marts 2012 FM i fodbold 2012 VELKOMMEN TIL HERNING den 31.august 02. september Program Marts 2012 1 Landsstævne i fodbold for KFUM hold. Igen i år har Herning KFUM Fodbold fornøjelsen at invitere ungdomsspillere,

Læs mere

VEJLE TAEKWONDO KLUB

VEJLE TAEKWONDO KLUB VELKOMMEN TIL VEJLE TAEKWONDO KLUB Horsensvej 74A 7100 Vejle T: 75 72 37 74 www.vejle-taekwondo.dk Indhold - Vejle Taekwondo klub - Hvad er Taekwondo? - Fysiske og mentale udfordringer - Hold oversigt

Læs mere

Så er det tid til at tilmelde ungdomshold til KBUs pokalturneringer for 2009/10. I lighed med sidste sæsons pokalfodbold spilles der efterår/forår.

Så er det tid til at tilmelde ungdomshold til KBUs pokalturneringer for 2009/10. I lighed med sidste sæsons pokalfodbold spilles der efterår/forår. KBU Ved Sporsløjfen 10, 2 2100 København Ø. Tlf.: 3927 7144 FAX.: 3927 7244 Mail: kbu@kbu.dbu.dk Hjemmeside: www.kbu.dbu.dk Telefontid: Man Tors kl. 12:00 16:00 Fre kl. 12:00 15:00 Kontortid: Man Tors

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d.19 maj kl.17.00

Referat fra bestyrelsesmøde d.19 maj kl.17.00 Referat fra bestyrelsesmøde d.19 maj kl.17.00 Tilstede: Henrik, Britta, Heidi, Per, Jenny, Christian og Anja 1. Referat fra sidste møde Godkendt 2. Nye punkter til dagsordenen Bemærkninger til udsendte

Læs mere

DANSK GOLF UNION SEGAF MØDE 6. DECEMBER 2015

DANSK GOLF UNION SEGAF MØDE 6. DECEMBER 2015 DANSK GOLF UNION SEGAF MØDE 6. DECEMBER 2015 EMNER I PRÆSENTATIONEN DGU s virksomhedsplan DGU s Senior og Mid-age elitestrategi DGU Senior og Veteran Tour 2016 Nye Ranglister i 2016 DGU S VIRKSOMHEDSPLAN

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Vuggestuen / v Nørre Aaby Realskole

Vuggestuen / v Nørre Aaby Realskole Vuggestuen / v Nørre Aaby Realskole 0 Privat institution Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? I vores

Læs mere

K ære deltager & forældre

K ære deltager & forældre K ære deltager & forældre 1. Velkommen til Base Camp 2. Til dig som deltager særlige hensyn/behov 3. Til forældrene særlige hensyn/behov 4. Camp kontoret telefonnummer & adresse 5. Pakkeliste 6. HUSK:

Læs mere

Børneliv INFORMATIONSFOLDER, STRANDVEJEN

Børneliv INFORMATIONSFOLDER, STRANDVEJEN Børneliv INFORMATIONSFOLDER, STRANDVEJEN Forord Kære forældre! Velkommen til jer som nye forældre i Børneliv. Denne folder er tænkt som en guide til at komme nemmere ind i vores hus og husets kultur. Folderen

Læs mere

Talentmesterskaberne

Talentmesterskaberne Talentmesterskaberne Regionsmesterskaberne i Region Syddanmark Breddeudvalget i Region Syddanmark har hermed fornøjelsen at invitere alle regionens klubber til at deltage i Talentmesterskaberne! HUSK evaluerings-

Læs mere