Forretningsplan Praktikcenter Silkeborg Detail. Forord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsplan Praktikcenter Silkeborg Detail. Forord"

Transkript

1 Forord Silkeborg Business College er en stor og veldreven skole, som har den merkantile erhvervsuddannelse med EUD og EUX samt et handelsgymnasium. Dagligt har ca elever sin gang på skolen, som er centralt placeret både geografisk og kulturelt i uddannelsesbilledet i Silkeborg Kommune. Praktikcenter Silkeborg har eksisteret siden december 2011, hvor Silkeborg Business College (herefter benævnt SBC) startede skolepraktik inden for kontor med specialet administration. Primo 2014 er der indgået en samarbejdsaftale med Tradium i Randers vedrørende udlægning af specialet kontor generel. Fra august 2015 blev Praktikcenter Silkeborg udvidet med skolepraktik inden for detail efter indgåelse af en samarbejdsaftale med Mercantec i Viborg vedrørende udlægning af detailuddannelsen med specialet salgsassistent. Hans Justesen Vicedirektør Viggo Thinggaard Bestyrelsesformand BUTIKKEN 1

2 Indhold Forord Forretningsplan Anlægsfasen Økonomi Beliggenhed Lokaleforhold Butik & udstyr Undervisningsfaciliteter Undervisningsplan uddannelsesplan Praktikpladsopsøgning og -formidling Indsats over for elever Indsats over for virksomheder Interessentanalyse Samarbejdsaftaler med forskellige interessenter Aftaler med det lokale erhvervsliv Sammenhæng med AMU Økonomistyring Økonomistyringens formål og hovedopgaver Økonomistyringens organisering Kvalitetssystem Kvalitetssikring af skolepraktikken Fakta

3 1.0 Forretningsplan 1.1 Anlægsfasen SBC har i sommeren 2015 i samarbejde med Mercantec i Viborg oprettet et praktikcenter for detail i form af et komplet indrettet butikslokale med kasseapparater, varesortiment og udstillingsmoduler m.v. samt ansat en praktikvejleder med detailhandelserfaring og -kompetencer med det mål bl.a. at øge overgangsfrekvensen mellem grund- og hovedforløb inden for det merkantile område. Den geografiske afstand til en hovedforløbsskole har stor betydning for den markante andel af ikke-uddannede i små, private virksomheder i lokalområdet Økonomi Ved opstart af butikken var der nogle engangsinvesteringer, men da SBC ejer lokalerne, som siden 2007 har været indrettet som øvebutik for grundforløbseleverne, var starten for BUTIKKEN nem rent lokalemæssigt. Dog skulle der laves en række aftaler med det lokale erhvervsliv. Butikken skal ikke momsregistreres, da SBC som uddannelsessted ikke er forpligtet hertil. Målet er at indgå aftale om kommission af varer, dvs. at en virksomhed stiller produkter til rådighed for BUTIKKEN. Omsætningen afregnes månedligt efter salget i BUTIKKEN. Der kan være krav om mindste pris fra virksomhedens side, men forventningen er, at praktikcentret uden at være konkurrenceforvridende kan tjene lidt på salget. Overskuddet går ubeskåret til velgørenhed. SBC tilbyder shop-in-shop aftaler til medlemmer under Handel Silkeborg. Det betyder i praksis, at vi sælger for andre butikker, og vi har dermed ingen indflydelse på prisen, men vi tager 10 % af omsætningen for vores arbejde. 1.2 Beliggenhed Praktikcenter Silkeborg Detail ligger i Silkeborg midtby i bygninger tilhørende Silkeborg Business College tæt ved alle offentlige transportmidler. Praktikcentrets nærområde dækker primært Silkeborg Kommune med et samlet befolkningstal på ca indbyggere. Udover elever fra Silkeborg Kommune tiltrækker praktikcentret også elever fra nabokommunerne Favrskov og Skanderborg, da praktikcenteret er placeret centralt i midtbyen centralt for både busser og tog. Praktikcentret for detail har til huse i skolens butik, som har selvstændig adresse i nabohuset til Silkeborg Business College. Adresse: Møllegade 1, 8600 Silkeborg 1.3 Lokaleforhold BUTIKKEN er navnet på Praktikcenter Silkeborg Detail, hvor SBC gennemfører skolepraktik for grundforløbselever med specialet salgsassistent. Her er indrettet en moderne butik med et butiksareal på 230 m 2 inkl. tilhørende kontor, køkken, toilet og baglokale til personalet dvs. eleverne. Idet de fysiske faciliteter for eleverne i praktikcentret er en nyindrettet butik med både interiør og produktsortiment, foregår deres undervisning ikke i det almindelige undervisningsmiljø, men i et praksisnært undervisningsmiljø. Det virkelighedsnære miljø sikres endvidere ved, at eleverne i samarbejde med Handel Silkeborg tilbyder en shop in-shop løsning. Det betyder, at den lokale handelstandsforening Handel Silkeborg med ca. 200 medlemmer bruger BUTIKKEN som et ekstra salgsvindue for en periode alt 3

4 efter, hvor mange detailhandlere der ønsker at deltage, og der vil i den forbindelse være en del koordinering og kommunikation med disse detailhandlere. BUTIKKEN er naturligvis også medlem af Handel Silkeborg. Et af læringsmålene er, at eleverne deltager i indkøb og prisfastsættelse, hvor det er muligt, derfor er vi opsøgende for samarbejder om videresalg eller varer i kommission fra butikker eller handelsvirksomheder med for dem ukurante varer. BUTIKKEN er opbygget som en rigtig butik, således foregår undervisningen så tæt på praksis, som det overhovedet er muligt. Det er afgørende for BUTIKKEN, at arbejdsformer, kultur, regler og procedurer så vidt muligt er de samme som i en rigtig butik. BUTIKKEN følger også de åbningstider, som er gældende for Handel Silkeborgs medlemsbutikker med både søndagsåbent og Late Night. Vi har salg af varer fra et bredt sortiment fra ca. 25 forskellige leverandører. Praktikvejlederen fungerer som butikschef og har den daglige ledelse af eleverne. Eleverne udfylder deres elektroniske logbog i Elevplan og tilretter løbende deres personlige uddannelsesplan i Elevplan. Hver uge er der en systematisk opfølgning på praktikpladssøgningen og synlighed på praktikpladsen.dk. Desuden bruges der tid på en gang ugentligt at udforme praktikansøgninger og søge praktikpladser uopfordret såvel som opfordret på bl.a. Der bliver systematisk arbejdet med, at eleverne når deres læringsmål. Underviseren har en bred praktisk erfaring med sig fra erhvervslivet, og skolepraktikken opleves således ikke af eleverne som at være i skole i traditionel forstand. 1.4 Butik & udstyr I forhold til de læringsmål, som uddannelsen indeholder, har eleverne fuld adgang til de fornødne værktøjer, materialer, relevante opgaver m.m. for at løse de opgaver, der bliver stillet. Udstyrsliste: (det væsentligste udstyr ift. specialet) Mobilt butiksinventar Kasseterminal Tøj og brugskunst til udstilling Giner til eksponering af vinduespartier Computerskærme til reklamer og undervisning Prisskilte Nuværende kapacitet (antal elever de fysiske rammer kan rumme): Der er pt. 15 detailelever i praktikcentret Fremtidig kapacitet (antal elever de fysiske rammer vil kunne rumme): De nuværende fysiske rammer kan rumme op til 30 elever Undervisningsfaciliteter på skoleopholdene: Skoleopholdene afvikles på i skolens almindelige undervisningslokaler Hvordan virksomheder og kunder orienteres om BUTIKKEN: BUTIKKEN markedsfører sig selv internt på SBC på storskærme og eksternt på reklamesøjler, via elevservicecenteret og det lokale uddannelsesudvalgs (LUU) tætte kontakter til det lokale erhvervsliv. Derudover er BUTIKKEN meget synlig i de lokale medier i forbindelse med de events og arrangementer, som praktikcentret enten er arrangører eller medarrangører af. Eleverne skal endvidere stå for markedsføringen i form af flyvers, events, sociale medier og facadevinduerne. Samarbejdet med Handel Silkeborg bliver også en del heraf, og vi kan benytte os af deres samarbejdspartnere. Serviceydelser i BUTIKKEN: Salg af CD ere for lokale kunstnere 4

5 Salg af værker for lokale kunsthåndværkere Salg af produkter fra Silkeborg Produktionshøjskole Promovering af lokale aktiviteter, f.eks. Jysk Musikteater, BSV, SIF, Ny Hede Rytmer Events Handel internt på SBC 1.5 Undervisningsfaciliteter Praktikcenter Silkeborg Detail råder over alle de nødvendige faciliteter for at kunne gennemføre skolepraktik inden for detailuddannelsen uden profil. Således er undervisningsfaciliteterne indrettet som en butik. I forbindelse med mødelokalerne finder der løbende en teknologisk udbygning af konferencefaciliteterne sted f.eks. med elektroniske tavler og video. Undervisningsfaciliteterne understøtter på alle måder et fagligt bæredygtigt og kvalitativt forsvarligt uddannelsesmiljø. 1.6 Undervisningsplan uddannelsesplan Hver enkelt elev, som er tilknyttet Praktikcenter Silkeborg Detail, har en uddannelses-/oplæringsansvarlig = praktikvejlederen. Denne planlægger sammen med eleven forhold, der vedrører elevens samlede uddannelsesplan. Fire gange årligt gennemføres medarbejdersamtaler mellem elev og praktikvejleder, hvor uddannelsesplanen ajourføres, og elevens uddannelsesmål evalueres. Følgende vil som udgangspunkt være en generel uddannelsesplan for en elev, der begynder i Praktikcentret: Introduktionsdag med gennemgang af personalehåndbog, gennemgang af praktikplaner, underskrivelse af optagelsesaftale og eventuelt besøg fra en faglig organisation Der vil være særligt fokus på praktikpladssøgning, hvor erhvervskonsulenterne vil være behjælpelige med ansøgninger og opsøgende kontakt til detailhandlere Eleverne deltager i de obligatoriske skoleophold, laver fagprøve samt tilbydes mulighed for talentspor Erhvervskonsulenterne leverer over hele året en skærpet indsats for at skaffe ordinære uddannelsesaftaler, delaftaler eller kortaftaler Der tages udgangspunkt i de fire hovedområder: Koncept Salg Butiks og produkt Drift Desuden gennemføres i løbet af året forskellige aktiviteter, som har til hensigt at afdække følgende praktikmål i detailhandelsuddannelsen med specialer: Optimering af handlingsparametre, der øger salg og indtjening Markedsførings- og reklameindsats Prisfastsættelse af varer Praksis for vareregistrering og varemodtagelse Praksis for varebestilling Vurdering af trends Behandling af emballage 5

6 Eleverne skal udfylde deres elektroniske logbog i Elevplan og løbende tilrette deres personlige uddannelsesplan i Elevplan. Hver uge vil der være en systematisk opfølgning på praktikpladssøgningen og synlighed på praktikpladsen.dk. Desuden vil der en gang ugentligt blive brugt tid på at udforme praktikansøgninger og søge uopfordrede såvel som ledige praktikpladser på bl.a. Der vil systematisk blive arbejdet med, at eleverne når deres praktikmål. Når en elev opnår et restlæreforhold eller delaftale, inddrages de tilknyttede erhvervskonsulenter tillige i det videre arbejde. 1.7 Praktikpladsopsøgning og -formidling Skolens erhvervskonsulenter arbejder fortløbende på at besøge allerede godkendte virksomheder og nye virksomheder med henblik på at skaffe flere uddannelsesaftaler til vores elever. Desuden er arbejdet med at få virksomheder, som er godkendt til at have elever, men som de senere år ikke har genbesat ledige elevpladser, intensiveret ligeledes med henblik på at udnytte byens praktikpladspotentiale. Der udarbejdes løbende planer for besøg hos potentielle virksomheder, som er klar til at indgå uddannelsesaftaler med vores elever. Nedenstående link indeholder måltal for det opsøgende arbejde oplyst i skolens Handlingsplan for 2016: Det er fremadrettet et ønske, at Teknisk Skole Silkeborg, Learnmark Horsens og SBC vil koordinere indsatsen i forhold til det opsøgende praktikpladsarbejde. Desuden styrkes også samarbejdet med PIU (Praktik I Udlandet) med henblik på at finde praktikpladser i udlandet. Det bidrager til optimering af det opsøgende arbejde. En målrettet indsats for at skaffe så mange uddannelsesaftaler som muligt kræver, at der arbejdes på to fronter en rettet mod eleverne og deres viden og parathed og en rettet mod virksomhederne og deres lyst til og mulighed for at tage elever. Desuden vil samarbejdet med PIU blive styrket med henblik på at finde praktikpladser i udlandet Indsats over for elever Grundforløb Erhvervsfaget praktikpladssøgning gennemføres i samarbejde mellem faglærerene og erhvervskonsulenterne. Fagets timer er fordelt over grundforløbet, og de første timer ligger helt i starten af uddannelsen. Dette sikrer, at eleverne allerede her sætter fokus på at finde en læreplads. På den måde får eleverne tidligt sat ansigt på erhvervskonsulenterne, som formidler kontakten til virksomhederne. Faget fokuserer på at gøre eleven klar til at blive aktivt praktikpladssøgende. De kommer til at kende deres egne kompetencer, bliver klædt på til en mundtlig samtale, kan udarbejde en skriftlig ansøgning, kender eget uddannelsesvalg og konsekvensen deraf. I løbet af de sidste 14 dage af grundforløbet afholdes et informationsmøde for alle de elever, som forventes at afslutte grundforløbet. Formålet med informationsmødet er at informere eleverne om deres mulighed for praktik i Praktikcenter Silkeborg Detail, således at eleverne kan takke ja eller nej til den mulighed. Endelig afsluttes mødet med en EMMA-samtale, hvor det vurderes om elever, der ønsker praktik i praktikcentret, også lever op til kravene om Egnethed, faglig Mobilitet, geografisk Mobilitet og Aktivt søgende (EMMA). 6

7 Hovedforløb Elever, som optages i skolepraktik eller elever, som står som søgende får hjælp af elevservicecenteret til at søge praktikpladser. Dels har centret qua deres opsøgende arbejde kontakter til relevante virksomheder, dels kan centret hjælpe og vejlede i forhold til selve ansøgningsprocessen. For elever i skolepraktik foretages der løbende en egnethedsvurdering i samarbejde med praktikvejlederne Indsats over for virksomheder I sin nuværende form opererer erhvervskonsulenterne primært i Silkeborg området. I dette geografiske område er der stor vilje til vækst, idet Silkeborg Kommune ønsker at skabe 3000 nye arbejdspladser inden I perioden er der tilflyttet 932 nye virksomheder. Virksomhederne fordeler sig over mange forskellige brancher og områdets virksomhedsstruktur består af mange små virksomheder, enkelte mellemstore og få store virksomheder. Elevservicecenteret fungerer som én indgang for virksomhederne til hjælp, råd og vejledning i forbindelse med indgåelse af uddannelsesaftaler. Erhvervskonsulenterne, som er en del af elevservicecenteret, er opsøgende med det formål at motivere flere virksomheder til at tage elever. Det kan være virksomheder, der ikke tidligere har haft elever eller virksomheder, der kan motiveres til at tage flere elever. Hvis en virksomhed ønsker at blive godkendt til at tage elever, så assisterer Elevservicecenteret. Ligeledes hjælper centret med at udfylde papirer og supporterer, når der skal søges bonus og præmie. Vigtigst af alt hjælper Elevservicecenteret med at skabe kontakten mellem potentielle elever og virksomheder. Dette sker på baggrund af centrets kendskab til både virksomhed og elev. Planlægningen af det opsøgende arbejde struktureres efter virksomhedens status. Virksomheder, der tager elever Praktikcentret er virksomhedernes ene indgang til at få en elev. Praktikcentret er løbende i kontakt med disse virksomheder. Målet er at øge virksomhedernes tilfredshed, så de fortsætter med at tage elever og allerhelst øger antallet af elever Virksomheder, der er godkendt, men ikke udnytter godkendelsen Praktikcentret har mindst én gang årligt kontakt til de virksomheder, som ikke udnytter deres godkendelse. Målet er at skabe flere praktikpladser. Indsatsen planlægges efter eventuelle sæsoner i uddannelsen, fx hvornår branchen typisk tager elever eller hvornår eleverne færdiggør grundforløbet Virksomheder, der ikke er godkendt Praktikcentret har mindst én gang årligt kontakt til relevante virksomheder, som ikke er godkendt til at tage elever. Målet er at udvide den virksomhedsbank, som centret kan trække på, når der skal findes elevpladser eller laves skoleaftaler med eleverne Ny-tilflyttede virksomheder Erhvervskonsulenterne kontakter disse virksomheder mhp. at byde velkommen til Silkeborg og præsentere Silkeborg Business College som en kommende samarbejdspartner 1.8 Interessentanalyse Praktikcentrets primære målgrupper vil være: Elever, som ikke har en uddannelsesaftale og elever med aftale, som ikke omfatter hele uddannelsen Elevservicecentret hjælper elever med at finde en læreplads. Dels ved at gøre dem klar til og bevidst, om hvordan man søger. Dels ved at være bindeled mellem virksomheder og elever, dvs. matcher elever og virksomheder. Virksomheder, der tager elever For virksomhederne fungerer Elevservicecentret som én indgang til at få en elev. Virksomhederne kan kontakte Elevservicecentret, som vejleder og hjælper med indgåelse af aftaler og evt. med at søge præmie og bonus. 7

8 Virksomheder, der er godkendt, men ikke udnytter godkendelsen Elevservicecentret har mindst én gang årligt kontakt til de virksomheder, som ikke udnytter deres godkendelse. Målet er at skabe flere praktikpladser. Virksomheder, der ikke er godkendt Elevservicecentret har mindst én gang årligt kontakt til relevante virksomheder, som ikke er godkendte til at tage elever. Målet er at udvide den virksomhedsbank, som centret kan trække på, når der skal findes elevpladser eller laves skoleaftaler med eleverne. Andre erhvervsskoler Skoler, som ikke er godkendt som praktikcentre Skoler, som modtager SBC-elever i deres praktikcentre Skoler, som underviser SBC-elever på hovedforløbet Derudover har praktikcentret følgende interessenter: Medarbejdere i Praktikcentret Praktikvejledere, konsulenter og administrative medarbejdere udgør Praktikcentret. Det er vigtigt for Praktikcentret succes at disse medarbejdere har et tydeligt billede af centret formål, strategi og værdier Praktikcenterudvalg SBC s lokale uddannelsesudvalg fungerer som praktikcenterudvalg. Udvalget refererer til skolens bestyrelse, og dets medlemmer og sammensætning kan ses på skolens hjemmeside: Det Lokale uddannelsesudvalg (LUU) skal rådgive og vejlede praktikcentret. LUU har fingeren på pulsen i forhold til deres respektive brancher. Dels ved de, hvad der er behov for i branchen. Dels er de en vigtig spiller i forhold til at gøre skolepraktikken så virkelighedsnær som mulig, da LUU sætter rammerne for, hvilket arbejde SKP-eleverne må udføre. Når der er spørgsmål af uddannelsesmæssig og faglig karakter, forelægges disse på møderne med det lokale uddannelsesudvalg. Hvis der er spørgsmål af uopsættelig karakter, indkaldes LUU ekstraordinært. Skulle der være sager, der ligger uden for medlemmernes videns kompetence, rettes der henvendelse til Uddannelsesnævnet eller UVM Medarbejdere på egen skole og samarbejdsskolerne Mange medarbejdere især undervisere på grund- og hovedforløb vil komme i kontakt med praktikcentret. Derfor er det vigtigt, at forventningerne er afstemt og dialogen er god. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Praktikcentret har tæt kontakt til UU og udveksler erfaringer omkring jobåbninger og praktikpladser. Dette optimerer både UU og praktikcentrets mulighed for at vejlede de unge til fag med uddannelses- og jobmuligheder. Jobcentrene Ligesom med UU er der en hyppig og givtig dialog mellem jobcentre og praktikcenter. Kommuner Kommunen er en vigtig spiller i områdets vækstplaner Erhverv Silkeborg og Handel Silkeborg Ligesom kommunerne er både Erhverv Silkeborg og Handel Silkeborg vigtige spillere i området vækstplaner. Praktikcentret er medlem for at kunne understøtte den ønskede udvikling ved at sikre faglærte kvalifikationer Lokale beskæftigelsesråd (LBR) Praktikcentret samarbejder med det lokale beskæftigelsesråd, der ligesom Erhverv Silkeborg og Handel Silkeborg er interesseret i, at udbuddet og kvalifikationerne på arbejdsmarkedet matcher behovene. 8

9 1.9 Samarbejdsaftaler med forskellige interessenter Praktikcenter Silkeborg på SBC har en hensigtserklæring om at ville indgå samarbejde med de skoler, der måtte være interesserede i det. Der er allerede indgået flere samarbejdsaftaler omkring Praktikcenter Silkeborg: 1. Siden januar 2012 har der været indgået en samarbejdsaftale mellem Teknisk Skole Silkeborg og SBC. Aftalen bygger på følgende: udvikling og brug af samme kvalitetskoncept fælles uddannelsesforløb for praktikvejledere samarbejde om fælles opsøgende arbejde fra 2018 indtænkes der en aftale med Teknisk Skole Silkeborg, således at nærværende praktikcenter inden for handelsuddannelsen med specialer placeres i Teknisk Skole Silkeborgs fagcenter for at varetage relevante opgaver i forhold til administration, lagerstyring m.m 2. Ledersamarbejde om fælles tiltag med Fagcenter Silkeborg (Teknisk Skole Silkeborg). Praktikcenter Silkeborg har et strategisk og driftsmæssigt samarbejde med praktikcentrene på Learnmark Horsens og Teknisk Skole Silkeborg. Samarbejdet består af: udvikling af Praktikcentrene kvalitetssikring og benchmarking udveksling af elever og sikring af, at eleverne kan gennemføre den ønskede uddannelse inden for en geografisk rimelig afstand fælles kompetenceudvikling af vejledere/instruktører for at sikre en ensartet kvalitet i undervisningen udviklingsprojekter til gensidig inspiration kvalitetsforbedring I samarbejde med Erhvervsskolerne: Mercantec, Viborg, Tradium, Randers, Skanderborg Odder Center for uddannelse, Learnmark Horsens og Århus Business College er der aftalt et forpligtende samarbejde i forbindelse med oprettelsen af Praktikcentre inden for det merkantile område (kontor, handel, detailhandel). Samarbejdet består af: udvikling, kvalitetssikring og benchmarking, udveksling af elever og en fælles kompetenceudvikling af vejledere/instruktører. En videreførelse af det samarbejde der siden 2010 har fundet sted mellem ErhvervSilkeborg, Teknisk Skole Silkeborg og SBC omkring kampagnen Silkeborg i front for praktikpladser. Aktiviteten har været støttet nationalt af Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) og lokalt af Det lokale Beskæftigelsesråd. Samarbejdet med ErhvervSilkeborg, som har 1000 medlemmer, og Det lokale Beskæftigelsesudvalg har været og vil fortsat være af stor betydning for fremskaffelse af praktikpladser i lokalområdet herunder også i forbindelse med restlæreforhold for vores SKP-elever. 3. I april 2013 blev der indgået en samarbejdsaftale mellem Teknisk Skole Silkeborg, LO Silkeborg- Farvskov, Erhverv Silkeborg samt SBC. Samarbejdsaftalen indeholder et forpligtende samarbejde angående jobskabelse, rekruttering, kompetenceløft og praktikpladser til unge. 4. Der er indgået samarbejde med følgende skoler om gensidig optagelse af skolepraktikelever: Mercantec, Viborg, Tradium, Randers, Learnmark Horsens og Århus Business College 9

10 5. Jobcenter Silkeborg indgår i Garantiskolen Silkeborg, hvor alle byens ungdomsuddannelsesinstitutioner og UU Silkeborg er repræsenteret. Arbejdet følger både den uddannelsesmæssige og arbejdsmarkedsmæssige udvikling i byen. Det etablerede samarbejde betyder derfor, at eventuelle jobåbninger hurtigt kan besættes af vores elever Aftaler med det lokale erhvervsliv SBC har igennem mange år oparbejdet et godt samarbejde med virksomheder i lokalområdet inden for alle brancher, som aftager merkantile elever. Skolen bruger disse virksomheder dels til indgåelse af ordinære uddannelsesaftaler, restlæreforhold, delaftaler, evt. korte aftaler og dels virksomhedsforlagt undervisning (VFU). Vi har siden etableringen af Praktikcenter Silkeborg udført administrative opgaver for foreningslivet i Silkeborg, og i samarbejde med Erhverv Silkeborg ønsker vi ligeledes at fastlægge rammer og retningslinjer for det fremtidige arbejde i Praktikcenter Silkeborg Handel - herunder ikke mindst hvilke arbejdsopgaver, der kan indgå i forløbet. Der er allerede i forbindelse med Praktikcenter Silkeborg Kontor og Detail indgået en række aftaler (se nedenstående). Disse aftaler forventes at blive udvidet til også at omfatte Praktikcenter Silkeborg Handel. Praktikcenter Silkeborg har indgået et samarbejde med Lynge Papir og Kontor, som stiller deres virksomhed til rådighed dels som faddervirksomhed dels som virksomhed, hvori skolepraktikeleverne kan hente inspiration, viden og materialer til deres arbejde med de kompetencer og praktikmål, der knytter sig til deres uddannelsesplan. Desuden vil der blive indgået aftaler med Pressalit, Ry og Jyske Bank, Silkeborg. Øvrigt samarbejde: Samarbejde med LUU: Det lokale uddannelsesudvalg bakker op omkring det gode samarbejde med det lokale erhvervsliv. Samarbejde med lokale virksomheder Der vil i forlængelse af de gode erfaringer fra Praktikcenter Silkeborg Kontor og Detail blive etableret et samarbejde med de lokale virksomheder. Hvilke resultater opnås? Det gode samarbejde med det lokale erhvervsliv vil være medvirkende til, at eleverne føler den fornødne stolthed over at have leveret et rigtigt produkt eller serviceydelse til en virkelig kunde - i en tilfredsstillende kvalitet. Praktikcenter Silkeborg Handel vil være med til at give nogle dygtige, kreative elever mulighed for at fordybe sig på en anden måde, end der er mulighed for i en virkelig praktik. Eleverne vil således få lejlighed til at lære ting, som de kun vanskeligt ville kunne lære i en rigtig praktik, og der vil i det hele taget være mere fokus på at lære end på at præstere. Praktikcenter Silkeborg Handel vil bestræbe sig på, at eleverne allerhøjst er et år i skolepraktik og mindst er ude et år sammenlagt i delaftaler, korte aftaler eller i ordinær praktik. Vores mål er, at alle elever i løbet af de to år ender i ordinær praktik. Der vil ikke være elever, der ikke har været ude i en virksomhed i én eller flere perioder. 10

11 1.11 Sammenhæng med AMU Silkeborg Business College har overordnet et stærkt merkantilt uddannelsesmiljø, hvor EUD/EUX og AMU i høj grad understøtter i hinanden. Kompetence Silkeborgs udbud af AMU kurser ligger fint i tråd med det brede merkantile uddannelsesudbud på EUD og EUX inden for økonomi, salg, ledelse, event og administration. EUD/EUX og AMU har gennem en længere periode haft et frugtbart samarbejde af mere eller mindre formel karakter på en række områder. På det formelle plan deles EUD/EUX og AMU om et mindre antal underviserer, som således underviser begge steder og dermed bidrager til at styrke det tværfaglige uddannelsesmiljø. Derudover er Kompetence Silkeborg fysisk flyttet ind i de samme bygninger, som EUD/EUX, hvilket i høj grad letter samarbejdet og vidensdelingen. Der er også tradition for, at vejledningsarbejdet inden for EUD/EUX bliver brugt på de relevante AMU kurser. Det drejer sig primært om vejledning om mulighed for realkompetencevurdering og EUV (erhvervsuddannelse for voksne) og ufaglært til faglært konceptet. På den måde fungerer AMU kurser som rekrutteringsgrundlag til EUD/EUX. Omvendt vejledes der også fra EUD/EUX til de kortere AMU kurser, i det omfang at borgere har de formelle kvalifikationer i orden, men har brug for en opdatering inden for specifikke merkantile områder. Inden for den virksomhedskontakt, som varetages af hhv. erhvervskonsulenter (EUD/EUX) og uddannelseskonsulenter (AMU), arbejdes der på at fortsætte og styrke det gensidige kendskab til hinandens tilbud, for derigennem at kunne levere den bedste service til områdets virksomheder og udnytte de potentielle synergieffekter. Konkret betyder det, at begge konsulenttyper kan levere gensidig information om og henvisning til hinandens tilbud og dermed øge det brede kendskab til såvel kompetenceforsyning som elevpladser samt mulighederne for gå fra ufaglært til faglært (RKV og EUV). Samlet set kan Silkeborg Business College præstere et stærkt merkantilt uddannelsesmiljø, som dækker både bredden og dybden inden for handel, kontor, detail og event, uanset om det drejer sig om pædagogisk og fagligt velfunderede grundforløb til unge og voksne, realkompetencevurdering, at skabe det perfekte match mellem elev og virksomhed eller kompetenceforsyning for erhvervslivet. 2.0 Økonomistyring Praktikcenter Silkeborg Details budget og regnskabsår følger kalenderåret. I forbindelse med bestyrelsesmødet i årets 1. kvartal aflægges regnskab for det forgangne år. Regnskabet vurderes og godkendes af skolens bestyrelse. 2.1 Økonomistyringens formål og hovedopgaver Den økonomiske styring af praktikcentret indlejres i den generelle økonomistyring på SBC. Hovedformålet med den økonomiske styring på SBC er at skabe og fastholde en sund økonomi, så kræfter og ressourcer kan koncentreres om skolens kernevirksomhed. Økonomistyringen skal således bidrage til, at der skabes økonomisk råderum til den daglige undervisningsaktivitet, herunder praktikcentrets løbende aktiviteter samt pædagogisk og faglig udvikling. En velfungerende og konsekvent økonomistyring sikrer, at skolen både har en sund driftsøkonomi og en tilfredsstillende likviditet. 11

12 I den forbindelse fokuserer økonomistyringen primært på at løse følgende opgaver: 1. Registrerings- og rapporteringsopgaven: SBC s registreringer skal opfylde de lovkrav, som skolen er underlagt. Samtidig skal de være anvendelige i den interne styring og danne grundlag for de rapporteringer, der anvendes af beslutningstagerne. 2. Prognoseopgaven: Ledelsen af EUD-afdelingen udarbejder et budget for det kommende år. Systemet skal sikre, at skolen til enhver tid ligger inde med en troværdig prognose for dens økonomiske resultater. 3. Løbende budgetstyring: Hvert måned udsendes opgørelser over indtægter og forbrug, som evalueres sammen med vicedirektøren med ansvar for skolens ressourcer. Den månedlige opfølgning skal sikre, at de budgetansvarlige har det nødvendige grundlag for at udføre deres økonomiske ledelsesopgave i henhold til skolens decentrale ledelsesprincipper. 4. Lønsomhedsvurderinger: Økonomistyringen skal levere et økonomisk beslutningsgrundlag i såvel den løbende budgetstyring som på ad hoc-basis. Dette med henblik på at vurdere de økonomiske konsekvenser af de kortsigtede, marginale beslutninger og de langsigtede mere vidtrækkende, strategiske beslutninger. 2.2 Økonomistyringens organisering Økonomistyringen er organisatorisk bygget op omkring skolens kernevirksomhed, som er undervisning organiseret i 2 store uddannelsesafdelinger og en række fælles støttefunktioner. Alle afdelinger er ledet af en eller flere uddannelsesledere med reference til en uddannelseschef, som sammen med skolens direktør udgør skolens direktion. Praktikcentret bidrager til skolens økonomi, idet praktikcentret har budgetansvar for en række indtægtsposter herunder taxametre i tilknytning til praktikcentret, AUB-midler (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag), praktikpladspræmier, indtægter fra diverse projekter m.fl. 3.0 Kvalitetssystem Praktikcenter Silkeborg Detail på SBC indgår i skolens kvalitetssystem. Skolepraktikken er medtaget i hovedbekendtgørelsen for Erhvervsuddannelserne for at sikre kvaliteten: Se omtale af lovteksten her: For at imødekomme dette krav har skolen vedtaget et kvalitetssystem på området og fastlagt procedurer for disse. 3.1 Kvalitetssikring af skolepraktikken Arbejdsgangen 12

13 Hvert år i februar/marts måned udsender kvalitetslederen et link til eleverne i praktikcentret. Den ansvarlige uddannelsesleder introducerer herefter elever og medarbejdere i praktikcenteret for evalueringen, og i umiddelbar forlængelse heraf gennemføres evalueringen via et link, som sendes per mail til eleverne, ud fra en for SBC fastlagt spørgeramme. Efter evalueringen sender kvalitetslederen rapporten for det enkelte område til den uddannelsesansvarlige. Præsentation: Resultatet fremlægges for uddannelseslederen samt medarbejdere på et afdelingsmøde i praktikcentret. Herefter findes indsatsområder. Resultatet femlægges på et efterfølgende møde i det lokale uddannelsesudvalg (LUU) og offentliggøres på skolens hjemmeside: Indsatsområderne er genstand for et fokusgruppemøde med inddragelse af alle elever i Praktikcenter Silkeborg Detail. Fokusområderne inklusiv opfølgningsplan med angivelse af ændringsbehov, operationelle mål, strategier samt tidsplan indskrives i Praktikcenter Silkeborg Detail strategi, kvalitet og resultater Dokumentering hvert år: Kvalitetslederen sætter dokumentation på i form af en skolepræsentation senest i løbet af maj måned. Derudover dokumenteres EUD-afdelingens forbedrings- og fastholdelsesindsatser i afdelingens årlige handlingsplan. Selvevaluering: SBC har en vision om, at vi vil være kendt og værdsat som en uddannelsesinstitution, der skaber succeser, fordi vi som skole bygger på dygtige, engagerede og idérige mennesker med lysten og viljen til at uddanne sig fagligt, personligt og socialt. Den valgte selvevalueringsstrategi er derfor, i naturlig forlængelse af skolens værdigrundlag, baseret på inddragelse af elever, ansatte og øvrige interessenter. Procedure for implementering af selvevaluering Selvevalueringen handler i denne sammenhæng især om organisatoriske, miljømæssige og trivselsmæssige forhold. Praktikcenteret indgår i erhvervsnetværket ESØ (Erhvervsskolerne i Østjylland), som bl.a. samarbejder om kvalitetssikringsarbejdet. I forbindelse med gennemførelsen af Elevundersøgelsen laves der en benchmarking med andre praktikcentre fra hele landet, som alle udbyder praktikuddannelsen inden for detail. Disse skoler har i 13

14 forhold til eleverne valgt en internetbaseret, anonymiseret selvevaluering leveret som foretages årligt, dog aftales tidspunktet for evalueringen i netværket. De indkomne resultater offentliggøres på skolens hjemmeside under punktet Kvalitet: Trivsels og undervisningsevaluering. Resultaterne af elevernes evaluering inddrages i medarbejdersamtalerne i henhold til skolens personalepolitik. Desuden anvendes evalueringerne som hjælpeværktøj for vejlederne i praktikcentret med henblik på udvikling/tilpasning af kvaliteten af praktikcentret herunder vejlederrollen, ligesom undersøgelserne benyttes i relation til skolens øvrige personalegrupper og funktioner. Opfølgningsplan Hvert år udarbejder skolen på grundlag af selvevalueringen en skriftlig opfølgningsplan, som er i overensstemmelse med lovgivningen og de økonomiske rammer, som uddannelsen realiseres indenfor. Opfølgningsplanen vil bygge på den dokumentation, som er fremkommet i forbindelse med selvevalueringen, og vil indeholde ændringsbehov, løsningsforslag og operationelle kvalitetsmål. Det vil endvidere fremgå af opfølgningsplanen, hvilke konkrete handlinger SBC vil iværksætte som led i opfølgningen, og inden for hvilken tidsplan handlingerne vil blive iværksat. Opfølgningsplanen vil blive til i en tæt dialog med skolens interessenter jvf. ovenfor. Opfølgningsplanen bliver lagt ud på skolens hjemmeside, således at elever og andre interessenter kan se, at der bliver fulgt op på de fokuspunkter, der er fremhævet i evalueringen. For at vurdere kvaliteten af skolens arbejde vil skolen fastlægge nogle succeskriterier - både for hvilket niveau, der opfattes som ideelt, og hvilket niveau, der opfattes som tilstrækkeligt. Det sker ved, at skolen konkretiserer og prioriterer sine mål. For at gøre disse målbare opstilles nogle indikatorer og proceskendetegn, som er konkrete og evaluerbare. Det er bl.a. statistiske indikatorer som elevfremmøde, gennemførsel, virksomhedsforlagt undervisning, samt interne evalueringer m.m.. Men også procesindikatorer som elev-engagement, arbejdsdisciplin, selvstændighed og samarbejdsklimaet i Praktikcenter Silkeborg Detail vil blive genstand for analyse og vurdering. I sammenhæng hermed tager skolen stilling til, om dokumentationsgrundlaget er i orden. 14

15 4.0 Fakta Praktikcenterudvalg: Praktikcenter: LUU-medlemmer: Bent Kristensen - Arbejdsgiver DI, Energimidt A/S Cliff Præstegaard - HK Østjylland Gert G. Torstensson - HK Handel Østjylland Pernille Olseth - HK Handel Østjylland Carina Sigaard Drachmann, HK Privat Østjylland Pernille Cecilie Kristensen - HG elevrådsformand Hans Christian Justesen, Vicedirektør Handelsskolen Kristian Stride Uddannelsesleder Handelsskolen Ruth Konnerup-Møller - Uddannelsesleder Handelsskolen Lene Tranborg - Erhvervskonsulent Handelsskolen Praktikvejleder detail: Uddannelsesleder: Kontaktpersoner/daglig leder: Erhvervskonsulenter/daglig leder: Klaus Klausen Erhvervskonsulenter: Ruth Konnerup-Møller Uddannelsesleder: Lene Tranborg Kristian Stride Kvalitet Hans Carøe Kvalitetsleder: Ida Konggaard 15

Forretningsplan Praktikcenter Silkeborg Kontor. Forord

Forretningsplan Praktikcenter Silkeborg Kontor. Forord Forord Silkeborg Business College er en stor og veldreven skole, som har både erhvervsuddannelse med grundforløb og EUX samt et handelsgymnasium. Dagligt har ca. 1100 elever sin gang på skolen, som er

Læs mere

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Udbydere af erhvervsuddannelser Praktikcentre Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms

Læs mere

PRAKTIKCENTER PÅ BUSINESS COLLEGE SILKEBORG

PRAKTIKCENTER PÅ BUSINESS COLLEGE SILKEBORG PRAKTIKCENTER PÅ BUSINESS COLLEGE SILKEBORG - STRATEGI, KVALITET OG RESULTATER 1. Praktikcentret på Silkeborg Business College Silkeborg Business College (herefter benævnt SBC) har tilbudt skolepraktik

Læs mere

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST 24-4-2014 1 Indhold 1. Mål... 3 2. Virksomhedssamarbejder... 3 3. Opsøgning af praktikpladser... 4 4. Godkendelse af virksomheder... 4 5. Udvikling af kvaliteten... 5 6. Kvalitetskriterier og mål... 5

Læs mere

om udbudsrunden 2017 for erhvervsuddannelserne og praktikcentre en guide til bestyrelserne

om udbudsrunden 2017 for erhvervsuddannelserne og praktikcentre en guide til bestyrelserne DANSKE KORT ERHVERVSSKOLER OG GODT DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT om udbudsrunden 2017 for erhvervsuddannelserne og praktikcentre en guide til bestyrelserne

Læs mere

Kvalitetskoncept. Kvalitetsarbejdet er beskrevet overordnet i dette kvalitetskoncept og illustrereret i et årshjul (se side 3).

Kvalitetskoncept. Kvalitetsarbejdet er beskrevet overordnet i dette kvalitetskoncept og illustrereret i et årshjul (se side 3). Kvalitetskoncept Juni 2015 På ZBC arbejder vi med kvalitet og udvikling for at lære og for at blive endnu bedre. Vi følger løbende op på skolens resultater og gennemfører systematisk evalueringer med henblik

Læs mere

PRAKTIKCENTER PÅ BUSINESS COLLEGE SILKEBORG

PRAKTIKCENTER PÅ BUSINESS COLLEGE SILKEBORG PRAKTIKCENTER PÅ BUSINESS COLLEGE SILKEBORG - STRATEGI, KVALITET OG RESULTATER 1. Praktikcentret på Silkeborg Business College Silkeborg Business College (herefter benævnt SBC) har tilbudt skolepraktik

Læs mere

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet.

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. UDBUDSPOLITIK 2013 UDBUDSPOLITIK 2013... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Kvalitetshåndbog for SkolePraktik

Kvalitetshåndbog for SkolePraktik Idégrundlag Idégrundlaget for SkolePraktikuddannelsen er at give eleven rammer for at tage den praktiske del af uddannelsen inden for kontor-, handels- eller butiksfaget. Eleven skal modnes - såvel fagligt

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

SÅDAN INDGÅR DU EN UDDANNELSESAFTALE

SÅDAN INDGÅR DU EN UDDANNELSESAFTALE SÅDAN INDGÅR DU EN UDDANNELSESAFTALE Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser I Danmark har vi en lang tradition for erhvervsuddannelser, der består af en kombination af skoleuddannelse og oplæring

Læs mere

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST 13-8-2015 1 Indhold 1. Mål... 3 2. Virksomhedssamarbejder... 3 3. Opsøgning af praktikpladser... 4 4. Godkendelse af virksomheder... 4 5. Udvikling af kvaliteten... 5 6. Kvalitetskriterier og mål... 5

Læs mere

Et godt afsæt. Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Erhvervsuddannelse HG

Et godt afsæt. Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Erhvervsuddannelse HG Erhvervsuddannelse HG Et godt afsæt Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Erhvervsuddannelse HG HG - din vej til en spændende erhvervskarriere Med en HG uddannelse fra Varde Handelsskole

Læs mere

PraktikCenter Aalborg Handelsskole forretningsmodel

PraktikCenter Aalborg Handelsskole forretningsmodel PraktikCenter Aalborg Handelsskole forretningsmodel Formål: Formålet med PraktikCenter Aalborg Handelsskole er at give praktikpladssøgende unge, der opfylder EMMA-kriterierne mulighed for at tage den praktiske

Læs mere

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH Indhold: 1.0 Kvalitetssystem AARHUS TECH AMU 2.0 Udbudspolitik og udliciteringspolitik 3.0 Kvalitetskrav - ansatte 3.1.0 Kvalitetskrav - chefer 3.2.0 Kvalitetskrav undervisere

Læs mere

1 Hensynet til sikring af fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannelsesmiljøer

1 Hensynet til sikring af fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannelsesmiljøer Projektbeskrivelse Evaluering af praktikcentre Undervisningsministeriet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) om at gennemføre en evaluering af praktikcentrene, der er etableret på 50 erhvervsskoler

Læs mere

Til udbydere af erhvervsuddannelser. 1. oktober 2014 Sags nr.: 067.76S.541. godkendelser til at udbyde erhvervsuddannelsers grund- og hovedforløb

Til udbydere af erhvervsuddannelser. 1. oktober 2014 Sags nr.: 067.76S.541. godkendelser til at udbyde erhvervsuddannelsers grund- og hovedforløb Til udbydere af erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Godkendelser

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel BAA (Motor Cycle Buseness Assistent Administrator)

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel BAA (Motor Cycle Buseness Assistent Administrator) Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel BAA (Motor Cycle Buseness Assistent Administrator) Grundlag for uddannelsen... 2 Idéen... 2 Lovgrundlag... 2 Administration... 2 Samarbejdsaftaler

Læs mere

FOU-ANSØGNING 2011. Ansøger: Aalborg Handelsskole. Projektansøgningen er udviklet i samarbejde mellem: Tietgenskolen, Odense. Århus Købmandsskole

FOU-ANSØGNING 2011. Ansøger: Aalborg Handelsskole. Projektansøgningen er udviklet i samarbejde mellem: Tietgenskolen, Odense. Århus Købmandsskole FOU-ANSØGNING 2011 Titel: Sikring af kvalitet i Skolepraktik gennem udvikling af et værktøj til at fastholde og formidle god praksis på skolerne og blandt skolepraktikoplæringsansvarlige på den enkelte

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013

Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013 Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013 Resultatlønskontrakten har til formål at fungere som styringsredskab for bestyrelsen, og skal medvirke til at skabe synlighed og gennemskuelighed om opgavevaretagelsen

Læs mere

Voksenlærling - er det dig?

Voksenlærling - er det dig? Voksenlærling - er det dig? A-kassen Fremtiden er faglært Indhold Voksenlærling... 3 Fakta om at blive voksenlærling... 4 Din løn... 4 Find en virksomhed... 5 Skoleuddannelsen... 5 Guide til arbejdsgiver,

Læs mere

Vejen mod en bedre skole. Kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelsen på Roskilde Handelsskole

Vejen mod en bedre skole. Kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelsen på Roskilde Handelsskole Vejen mod en bedre skole Kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelsen på Roskilde Handelsskole Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kapitel 1. Principperne for kvalitetsarbejdet... 4 1.1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Information om skolepraktik. - til dig som går på grundforløb

Information om skolepraktik. - til dig som går på grundforløb Information om skolepraktik - til dig som går på grundforløb På de næste sider finder du en masse nyttige informationer til dig som er i gang med grundforløbet. Måske overvejer du at komme i Skolepraktik,

Læs mere

Danske Erhvervsskoler - Lederne

Danske Erhvervsskoler - Lederne Danske Erhvervsskoler - Lederne Håndens kundskab og voksenpædagogiske udfordringer i relation til erhvervsuddannelserne Fakta Tech College Aalborg Antal årselever ca. 4000 hvilket giver mange cpr. nr.

Læs mere

Erhvervsuddannelse EUD / EUX

Erhvervsuddannelse EUD / EUX EUD/EUX Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Erhvervsuddannelse EUD / EUX EUD merkantil på Varde Handelsskole Hvad kan/skal du vælge Erhvervsuddannelser

Læs mere

Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre. Evaluering af praktikcentre, del 3

Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre. Evaluering af praktikcentre, del 3 Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre, del 3 Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre, del 3 2015 Det

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelse med specialer i henhold til bekendtgørelse nr. 149

Læs mere

DE-L EUV-seminar 6. maj 2015

DE-L EUV-seminar 6. maj 2015 DE-L EUV-seminar 6. maj 2015 Hvordan tilrettelægges realkompetencevurderingen og hvordan tilrettelægges euv i uddannelser med henholdsvis få og mange voksne elever? Anette Barnhøj www.tietgen.dk/tkc Vores

Læs mere

Opkvalificering af ufaglærte i detailhandelen. Fra ufaglært til faglært. Faglig opkvalificering i detailhandelen. Uddannelsesnævnet. Juni 2013.

Opkvalificering af ufaglærte i detailhandelen. Fra ufaglært til faglært. Faglig opkvalificering i detailhandelen. Uddannelsesnævnet. Juni 2013. Opkvalificering af ufaglærte i detailhandelen. Fra ufaglært til faglært. Faglig opkvalificering i detailhandelen. 1 1. Indledning Det Faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser har udarbejdet en uddannelsesstruktur

Læs mere

Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland.

Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland. Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland. Formålet med kvalitetssikringen på EUC Sjælland er at understøtte skolens visioner og strategiplan, samt det pædagogiske og didaktiske grundlag.

Læs mere

Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune

Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune Gyldighedsperiode: 2. maj 2014 til 31. august 2015 Aftalens parter Denne forpligtende samarbejdsaftale indgås mellem:

Læs mere

Politik for unges uddannelse og job

Politik for unges uddannelse og job Politik for unges uddannelse og job Indhold Forord Forord... 2 Fremtidens platform - uddannelse til alle... 3 Job- og Uddannelsestilbud med mening... 4 Et rummeligt uddannelsestilbud... 5 En god start

Læs mere

Praktik-ja tak - gode råd til dig i jagten på en praktikplads

Praktik-ja tak - gode råd til dig i jagten på en praktikplads Praktik-ja tak - gode råd til dig i jagten på en praktikplads INDHOLD 6 4 Gode råd til dig i jagten på en praktikplads Bygge og anlæg 8 Fra jord til bord 10 Håndværk og teknik 12 Teknologi og kommunikation

Læs mere

Forretningsplan for Praktikcenter Aars ved Erhvervsskolerne Aars

Forretningsplan for Praktikcenter Aars ved Erhvervsskolerne Aars Forretningsplan for Praktikcenter Aars ved Erhvervsskolerne Aars Tidsplan: Tilpasning og udvidelse af lokaler, hvor det er nødvendigt: 1/8/13-1/9/13 Samarbejdsaftaler og aftaler med erhvervslivet færdiggøres

Læs mere

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1. Bilag 3. Forstærket indsats for flere praktikpladser I maj 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre aftale om en praktikpladspakke, som blandt andet indeholdt en

Læs mere

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 EUD-reform EUD reform trådte i kraft 1/8 2015 med målsætningen om flere og bedre faglærte gennem bl.a. etablering af unge- og voksenspor. I reformen indgår også

Læs mere

Jura - aktuelt nyt og spørgsmål. 02-05-2013 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

Jura - aktuelt nyt og spørgsmål. 02-05-2013 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Jura - aktuelt nyt og spørgsmål Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Jura - aktuelt nyt og spørgsmål 1. Rammerne for drift af skolepraktik 2. Salg og produktion 3. Uddannelsesaftaler,

Læs mere

Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice

Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice Arbejdsmarkedskontor Øst 25.oktober 2015 Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice Jobcentrene i Nordsjælland styrker

Læs mere

Kvalitet i uddannelserne

Kvalitet i uddannelserne Kvalitet i uddannelserne Nedenfor bliver der redegjort for en række mål, hvis udvikling kan bidrage positivt til udviklingen af kvaliteten i uddannelserne. Mål 1. Uddannelserne skal møde kompetencebehovene

Læs mere

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at Fælles fokus på læring HF & VUC FYN bygger bro til en fremtid med mere uddannelse bedre job og højere livskvalitet Strategi 2016 2019 Med udgangspunkt i denne vision uddanner vi unge og voksne i et miljø,

Læs mere

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og VUC Syd Christian d. X s vej 39 6100 Haderslev www.vucsyd.dk 2. Formål Et partnerskab mellem Aabenraa

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB 1. Generelt om Agroskolen Hammerum. 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn: Agroskolen Hammerum Indgangen: dyr, planter og natur. Der undervises hvor ikke andet er

Læs mere

PKU 1-3 (Personlig kompetenceudviklingsforløb 1-3)

PKU 1-3 (Personlig kompetenceudviklingsforløb 1-3) PKU 1-3 (Personlig kompetenceudviklingsforløb 1-3) Formålet Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium gennemfører tre personlige kompetenceudviklingsforløb (PKU) for eleverne på HG. Forløbene retter sig mod

Læs mere

EN KOMMUNE OG ET ARBEJDSMARKED I VÆKST

EN KOMMUNE OG ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Beskæftigelsesudspil 2016: EN KOMMUNE OG ET ARBEJDSMARKED I VÆKST I Randers er vi ikke bange for at tænke nyt og prøve ting af. Vi er mere optagede af at stimulere og afprøve nye veje. På tværs af ildsjæle,

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner. Indledning

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner. Indledning Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner 23. april 2010 Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om

Læs mere

Orientering - Rapport om praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne

Orientering - Rapport om praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Punkt 5. Orientering - Rapport om praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne 2015-011700 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering rapport

Læs mere

Løbende administrativ registrering. Opgørelse halvårligt.

Løbende administrativ registrering. Opgørelse halvårligt. Kvalitetssystem De samarbejdende institutioner vil arbejde med et fælles kvalitetssystem. Formålet med kvalitetssystemet er at sikre en løbende kvalitetsudvikling og resultatvurdering af uddannelsen. I

Læs mere

Projektets titel. Skolen tager bureaukratiet

Projektets titel. Skolen tager bureaukratiet Projektets titel Skolen tager bureaukratiet Formål En lang række af de mindre bornholmske virksomheder, som har været interviewet i forbindelse med praktikpladsudfordringerne, har peget på at årsagen til

Læs mere

Job- og personprofil. Uddannelseschef til Campus

Job- og personprofil. Uddannelseschef til Campus Job- og personprofil Uddannelseschef til Campus Food College Aalborg Style & Wellness College Aalborg Dental College Aalborg Skolehjem December 2013 Udarbejdet af HR-afdelingen, Tech College Aalborg, i

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF DYNAMISK UDVIKLINGSCHEF TIL GREVE KOMMUNE Er du god til strategisk udvikling af medarbejdere og organisation? Og er du stærkt processuelt forankret og har talent

Læs mere

Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse.

Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse. TEC, Hvidovre 18. januar 2012 Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse. Samarbejdsmodellen involverer TEC Hvidovre og jobcentrene i Vallensbæk/Ishøj,

Læs mere

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune Job- og personprofil Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune 1 1. Indledning Vores nuværende afdelingschef i Natur og Miljø gennem de sidste godt otte år er blevet ansat som forvaltningsdirektør

Læs mere

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle Forretningsmodel for Detailuddannelsen med Specialer Forår 2016 Arvikavej 2B skivehs@skivehs.dk T +45 99 14 14 14 DK-7800 Skive www.skivehs.dk F +45 99

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken. Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning

Yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken. Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning VID Praktikcenter Handlings- og opfølgningsplan 2014-2015 To gange om året gennemfører vi tilfredshedsundersøgelser blandt vores studerende i skolepraktikken. Med afsæt i resultaterne derfra og andre tilbagemeldinger

Læs mere

STRATEGI. Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020

STRATEGI. Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020 STRATEGI Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020 Forord Baggrund Vækstudvalget drøftede på deres møde d. 3. februar 2015 socialøkonomiske virksomheder i forhold til at understøtte indsatsen

Læs mere

Pædagogisk differentiering flere veje til samme mål

Pædagogisk differentiering flere veje til samme mål Pædagogisk differentiering flere veje til samme mål Den Flerfaglige Professionshøjskole i Region Hovedstaden v/ DEL ansøger i samarbejde med Gråsten Landbrugsskole, Silkeborg Handelsskole, Horsens Handelsskole

Læs mere

Hvem er jeg Varde Kommune Organisering efter BUM-model

Hvem er jeg Varde Kommune Organisering efter BUM-model PRÆSENTATION Hvem er jeg Mette Lykke, uddannelseskoordinator og sygeplejefaglig konsulent i Staben Social & Sundhed, Varde Kommune. Har arbejdet som uddannelseskoordinator i 13 år. Varde Kommune 50.422

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. 18/00097 Vejledning til erhvervsskoler, faglige udvalg, lokale uddannelsesudvalg og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

Læs mere

Strategi for perioden 2007-2010

Strategi for perioden 2007-2010 Strategi for perioden 2007-2010 HG strategi Vejle Handelsskole Boulevarden 48 7100 Vejle www.vejlehs.dk VEJLE Handelsskole HG Organisering af HG HG 2 teams HG detaillinien HG-kontorlinien HG-voksne HG-januar

Læs mere

Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015

Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015 Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015 Roskilde Handelsskole definerede i 2008 en strategi for perioden 2008 2010. Strategien kan sammenfattes i 2 ord værdifuld vækst. Siden 2008 har

Læs mere

Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn

Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn Notat udarbejdet som baggrundsmateriale til en drøftelse af samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn for de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole ( skovskolen) Institutionsnummer: 147431 Dato: 18/3 2011 Underskrift: (bestyrelsesformand)

Læs mere

Forretningsmodel Praktikcenter Silkeborg Kontor. Forord

Forretningsmodel Praktikcenter Silkeborg Kontor. Forord Forord Silkeborg Business College er en stor og veldreven skole, som har både erhvervsuddannelse med grundforløb og EUX samt et handelsgymnasium. Dagligt har ca. 1100 elever sin gang på skolen, som er

Læs mere

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Eventkoordinator

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Eventkoordinator Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Eventkoordinator Uddannelsesnævnet, august 2015 Side 1 af 9 Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet August 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

Derudover bør der findes en løsning så kvaliteten i uddannelsen kan fastholdes trods evt. frafald.

Derudover bør der findes en løsning så kvaliteten i uddannelsen kan fastholdes trods evt. frafald. ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport! Kombineret UngdomsUddannelse Vestsjælland etablerede sig, implementerede og pågyndte drift med første hold elever på Kombineret UngdomsUddannelse med uddannelsesstart 3. august

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: AMU Nordjylland Handleplan for øget gennemførelse 2015 kan læses på www.amunordjylland.dk 1 Indledning Handlingsplan

Læs mere

Om skolepraktik fakta og opmærksomhedspunkter

Om skolepraktik fakta og opmærksomhedspunkter Om skolepraktik fakta og opmærksomhedspunkter Praktikpladssituationen generelt 1 Praktikpladsstatistikken for august 2009 viser følgende hovedtendenser: Der er indgået 18.876 uddannelsesaftaler i perioden

Læs mere

Referat fra skolepraktikrådsmøde torsdag d. 10.september fra kl. 8.30 13.30

Referat fra skolepraktikrådsmøde torsdag d. 10.september fra kl. 8.30 13.30 Referat fra skolepraktikrådsmøde torsdag d. 10.september fra kl. 8.30 13.30 Fra praksis: Bente Juulsgaard(BJ), Birgit Søndergaard(BS), Irene Winther(IW), Ruth Skriver (RS), Vera Larsen(VL), Anette Dippel

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: KVALITET I AMU OG EUD

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: KVALITET I AMU OG EUD København den 21.oktober 2013 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Rene Brix Olesen (3F Industri) Afbud: Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Allan Thomsen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F

Læs mere

Praktikcentre mellem skole og virksomhedspraktik. Forsker-praktikernetværket, Torsdag d. 1. okt 2015 Pernille Hjermov, Danmarks Evalueringsinstitut

Praktikcentre mellem skole og virksomhedspraktik. Forsker-praktikernetværket, Torsdag d. 1. okt 2015 Pernille Hjermov, Danmarks Evalueringsinstitut Praktikcentre mellem skole og virksomhedspraktik Forsker-praktikernetværket, Torsdag d. 1. okt 2015 Pernille Hjermov, Danmarks Evalueringsinstitut 1 Hvad er et praktikcenter? Del af EUD-institution, der

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

Erhvervsakademi MidtVest, Vald. Poulsens Vej 4, 7500 Holstebro Lokale s12

Erhvervsakademi MidtVest, Vald. Poulsens Vej 4, 7500 Holstebro Lokale s12 Mødedato 23.04.2016 Mødested Erhvervsakademi MidtVest, Vald. Poulsens Vej 4, 7500 Holstebro Lokale s12 Mødedeltagere Kristian Hedegaard Charlotte Laurberg Michael Park Nielsen Lotte Møller Larsen Katrine

Læs mere

Erhvervsskolerne Aars

Erhvervsskolerne Aars Erhvervsskolerne Aars Erhvervsskolerne Aars Erhvervsgymnasier (HHX,HTX) EUD/EUX grundforløb Smedeuddannelsen Ernæringsassistentuddannelsen Handels- og salgsassistentuddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Læs mere

Referat fra mødet i LUU den 30.09.15, kl. 09.00 12.00, i lokale 228 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F.

Referat fra mødet i LUU den 30.09.15, kl. 09.00 12.00, i lokale 228 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F. Tilstede: Karen Hansen, Pia Lindquist Nielsen, Christina Graungaard, Birgit Hansen, Birte Engen, Lise Rasmussen, Jørgen Lücking Houmøller, Anne Bjerregaard, Kirsten Velschow, Hanne Stilling Referent: Kirsten

Læs mere

Strategi for rekruttering og udvikling af elever og praktikanter 2015-2018

Strategi for rekruttering og udvikling af elever og praktikanter 2015-2018 Strategi for rekruttering og udvikling af elever og praktikanter 2015-2018 10 1 Strategiens 5 indsatsområder I de kommende år vil store årgange forlade det kommunale arbejdsmarked, og kommunen vil på en

Læs mere

DREJEBOG. - et arbejdsredskab i udvikling. Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup.

DREJEBOG. - et arbejdsredskab i udvikling. Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup. DREJEBOG - et arbejdsredskab i udvikling April 2013 Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup. 1 DISPOSITION 1. INDLEDNING 2. PARTNERSKAB OM SOCIAL ANSVARLIGHED 3.

Læs mere

Lokal undervisningsplan for den merkantile indgang på Djurslands Erhvervsskoler - sommer 08

Lokal undervisningsplan for den merkantile indgang på Djurslands Erhvervsskoler - sommer 08 Lokal undervisningsplan for den merkantile indgang på Djurslands Erhvervsskoler - sommer 08 Djurslands Erhvervsskoler (DJES) er en kombinationsskole, og udbyder derfor både tekniske og merkantile uddannelser.

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER

UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER Især industrien vil mangle 20.000 faglærte i 2020. Sådan skriver DI Indsigt i november 2013. Ledighedstal fra Dansk Metal bekræfter denne udvikling. Tallene er

Læs mere

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus 1. Evaluering af indsatsen Der ønskes en kvalitativ og kvantitativ evaluering. 1.1 Kvantitativ evaluering: Tabel 1 skal anvendes til at vise konkret, hvor langt det

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Søren Sønderlund Hansen, Lisa

Læs mere

Forretningsplan for Praktikcenter Aars ved Erhvervsskolerne Aars

Forretningsplan for Praktikcenter Aars ved Erhvervsskolerne Aars Forretningsplan for Praktikcenter Aars ved Erhvervsskolerne Aars Tidsplan: Tilpasning og udvidelse af lokaler, vedr. ny godkendelser 01.08.16 01.07.2017 Samarbejdsaftaler med andre skoler og praktikcentre

Læs mere

Oversigt over ansøgninger til AER 01.09.2009 inden for MI's områder

Oversigt over ansøgninger til AER 01.09.2009 inden for MI's områder U:\Sekretariatet\Administration og lovgivning\\ 01-04-2008 Oversigt over ansøgninger til 01.09.2009 inden for MI's områder BILAG 3.1 EUC Syd Målrettet søgning efter lærepladser Vejlede EUD elever fra overgangen

Læs mere

Indledning. Sagsnr.: 088.36K.391

Indledning. Sagsnr.: 088.36K.391 Indledning... 2 1. Opnåede resultater i 2014 og målsætning for 2015-2016... 3 2. Evaluering af resultater og indsats i handlingsplan for 2014... 3 3. Overordnet beskrivelse og analyse af skolens udfordringer...

Læs mere

EUC Sjællands Udbudspolitik 2016 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE)

EUC Sjællands Udbudspolitik 2016 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) EUC Sjællands Udbudspolitik 2016 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) Indhold 1. Indledning side 1 2. Udbud og forventninger side 2 3. Aktivitetsudvikling side 4 4. Bevillingsmæssige prioriteringer

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder Visionær HR-chef Ønsker du et lederjob, hvor du har indflydelse på at skabe innovative, effektive og attraktive arbejdspladser? Så er stillingen som HR-chef i Greve Kommune noget for dig! Du skal være

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

10. KLASSE GRUNDFORLØB

10. KLASSE GRUNDFORLØB 10. KLASSE GRUNDFORLØB 1 MED SPOT PÅ HOTEL- OG RESTAURATIONSBRANCHEN din opskrift til en spændende fremtid! VELKOMMEN TIL HOTEL- OG RESTAURANTSKOLEN En anderledes 10. klasse eller starten på en spændende

Læs mere

Folkeskolen og erhvervsuddannelserne opskrifter, der bringer erhvervsliv og folkeskole tættere på hinanden

Folkeskolen og erhvervsuddannelserne opskrifter, der bringer erhvervsliv og folkeskole tættere på hinanden Folkeskolen og erhvervsuddannelserne opskrifter, der bringer erhvervsliv og folkeskole tættere på hinanden indhold Forord... 3 Opskrift 1: Ambassadørkorpset... 4 Opskrift 2: Vejledere på virksomhedsbesøg...

Læs mere

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. oktober 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne (besvarelse af

Læs mere

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Teknisk Designer LBK. Nr. 183 af 22. marts 2004 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelse BEK nr. 341

Læs mere