NYT FRA: KF-formanden Byrådsgruppen (3 indlæg) Regionsrådet Folketinget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT FRA: KF-formanden Byrådsgruppen (3 indlæg) Regionsrådet Folketinget"

Transkript

1 V-Mail juni 2020 LÆS I DENNE UDGAVE: NYT FRA: KF-formanden Byrådsgruppen (3 indlæg) Regionsrådet Folketinget Vær opdateret om alle foreningens aktiviteter på vores hjemmeside:

2 NYT FRA KOMMUNEFORENINGEN Karsten Schøn formand Sommer i genåbningens tegn Jeg tror, at vi er mange som er glade for, at der langsomt lukkes op for vores dejlige Danmark igen. Vi kan selvfølgelig være enige eller uenige i tempoet af genåbningen men det er glædeligt, at der er næsten 100% fodslag i Folketinget indtil videre. Og dog. Når vi nu oplever, hvordan Regeringen håndterer åbningen af grænserne, så ligger det langt væk fra det, som et flertal i Folketinget nok havde ønsket, da man i forrige uge prøvede at presse regeringen. Jeg har ingen dårlig samvittighed overfor Sverige her håndterer man Corona-krisen på en helt anden måde, og det har så konsekvenser, når man taler om grænseåbninger. Men det er for mig uforståeligt, at man ikke kan åbne tidligere op til f.eks. Grækenland, hvor smitten har været aldeles lav igennem hele krisen. Nu må vi så hele sommeren nøjes med at kunne tage til Tyskland, Island og Norge. Det er også smukke lande hver for sig men der følger dog stadig en bitter eftersmag med, når man har spærret for alt andet. KF-Generalforsamling den 10. august 2020 KF-bestyrelsen afholdte for et par uger siden sit første møde siden Corona-krisens start. Det var dog ikke et fysisk møde, men vi mødtes virtuelt. Her besluttede vi, at vi håber på at kunne gennemføre den udsatte KFgeneralforsamling den 10. august 2020 kl Nærmere følger, når vi ved mere om forsamlingsforbud etc.

3 Venstres virtuelle Grundlovsmøde den 5. juni kl Som tidligere skrevet er vores eget Grundlovsmøde på Rønhave i Sønderborg aflyst grundet de gældende regler om max 10 personer, som må være samlet på et sted. Derfor vil jeg fortsat anbefale, at man deltager i det stort-anlagte virtuelle Grundlovsmøde, som Venstre arrangerer. Her deltager Venstres formand og gæstetalere akkompagneret af fællessang med Henrik Krogsgaard og Anette Heick. Som afslutning synger Rasmus Bjerg John Mogensen-sange. Taler og sange afvikles forskellige steder rundt i landet så der stilles løbende om mellem de forskellige lokationer. Der sendes live på flere Facebook-sider samt Venstres hjemmeside Arrangementet slutter med, at der kan stilles spørgsmål live til Venstres formand via Facebook, og vi håber, at mange medlemmer vil benytte muligheden for at deltage, så vi stadig i fællesskab kan skabe en festdag. Læs nærmere på næste side omkring, hvordan du kan deltage.

4

5 Daniel Staugaard Byrådsmedlem 1. maj-svipser Man skal passe på hvordan man formulere sig, specielt når man forsøger sig med tør humor. Det lærte jeg på den hårde måde den 1. maj, da jeg pludselig endte i dagspressen. Jeg sidder i Sønderborg Forsynings bestyrelse, og lavede derfor et service-opslag på Facebook den 30. april omkring at genbrugspladserne lukkede kl den 1. maj. I opslaget forsøgte jeg så at være sjov, ved samtidig at fortælle at den røde drukfest jo var aflyst i år, så deltagerne kunne altså ikke tage på genbrugspladsen i stedet. Jeg skulle ikke have brugt ordet drukfest og det udtalte jeg også efterfølgende til pressen. Jeg beklager, at mit ordvalg har stødt nogle af jer.

6 NYT FRA BYRÅDSGRUPPEN Peter Hansen Byrådsmedlem (politisk ordfører) Skansegården Nedrivningstilladelsen til Skansegården har fyldt meget i medierne den sidste tid. I Venstre har vi sammen med Dansk Folkeparti haft den holdning, at vi ønskede at bevare den. I Venstre har vi ofte haft en meget pragmatisk holdning til nedrivninger, da vi mener, der skal være vægtige grunde til at forbyde en ejer at nedrive. Det er vi ofte blevet kritiseret for af Socialdemokraterne. Når vi har ønsket at bevare i denne sag, skyldes det bygningens placering i landskabet og historiefortællingen efter Også hele udbudsprocessen har bidraget til dette ønske. Vi ved, at der var mange, der gerne ville købe den og renovere den. At dårlige bygninger godt kan renoveres er Ewers-pakhuset på havnen et godt eksempel på. Den var om nogen endnu dårligere end Skansegården. Her ville borgmesteren jo i sin tid nedrive og ikke bevare. Vi har også været trætte af den restriktive holdning, som vi har oplevet hos Socialdemokraterne. I efteråret havde vi to sager, hvor man ønskede at nedrive og nedlægge paragraf 14-forbud. Forbud som vi syntes var urimelige over for ejerne. Disse forbud betyder også, at der lægges yderligere pres på forvaltningen, da de skal være klar inden et år. Vi har derfor også ønsket at udfordre socialdemokraternes dobbeltmoral i denne sag. I den konkrete sag, har vi oplevet en forvaltning, der først ville bevare. Vi har oplevet en tidligere borgmester der sammen med ejeren, forhandler med forvaltningen for at få tilladelse, og så senere udtaler sig til fordel

7 Flertallet besluttede at give nedrivningstilladelsen. Det næste skridt i denne sag, bliver så planerne for hvordan der skal bygges. Det vil vi følge nøje i Teknik og Miljøudvalget. for nedbrydning som bestyrelsesmedlem i Historiecentret på Dybbøl Banke. Denne dobbelt rolle er meget uheldig, for nu at sige det pænt. Vi har så kunnet konstatere, at man dagen før sagen skulle på udvalgsmøde trak ansøgning om nedrivning, da man konstaterede, at der var flertal imod. Efterfølgende har man så arbejdet intenst med fredningsstyrelsen og her fået grønt lys. Det er vores opfattelse, at styrelsen ikke forholder sig i tilstrækkelig grad til Dybbøl-Fredningen. Det er under alle omstændigheder kommunen, der har retten til at give nedrivningstilladelse. Vi har fra ejerens side oplevet den største kampagne i kommunens historie. Venstres byrådsmedlemmer er enkeltvis blevet hængt ud. Der er alene brugt mere end kroner på Facebook-annoncer. Hertil kommer annoncer i landsdækkende dagblade, og andre sociale medier. Dette samtidig med, at vi har kunnet læse i JydskeVestkysten om tvivlsomme handler, hvor prisen er gået fra kr. 5 mio. til kr på et år. Nogle mener, at Venstres og Dansk Folkeparties kampagne er fremført fordi undertegnede skulle have et personligt hævnmotiv. Til dette er at sige, at jeg ikke kender ejeren personligt og aldrig har hilst på ham. Mine virksomheder er kunde i hans forretning, så det argument har jeg svært ved at forstå. Desuden har det været en enig Venstregruppe i hele dette forløb sammen med DF. Vi har imidlertid været særdeles kritiske over den måde, de har ageret på i Gråsten bl.a i forbindelse med udeservering, hvor man har oplevet meget ubehagelige situationer i det lokal foreningsliv og handelsliv. Man har senest kunnet læse, at vi i begge partier har haft oplevelsen af, at der gives særfordele til ejeren fra det regerende parti. Det er en oplevelse vi har haft igennem de forløb der har været. Det er en meget ubehagelig fornemmelse at sidde med.

8 NYT FRA BYRÅDSGRUPPEN Daniel Staugaard Byrådsmedlem & HB-medlem Ledigheden er stærkt stigende Nedlukningen af Danmark har været meget lang og meget dyr. Nok også længere og dyrere end nødvendigt, hvis man skal tro Sundhedsmyndighederne. Men det er en anden debat. I sidste uge måtte jobcentret åbne igen. Det betyder samtidig, at de ledige igen har pligt til at søge og tage imod job. Vi har fået 25% flere ledige i Sønderborg Kommune siden nedlukningen af Danmark, og der er ingen tvivl om at det kan være svært at finde nyt job i disse tider. Jobbene hænger ikke på træerne og de job som hænger der, passer ikke nødvendigvis til de ledige som vi har. Foruden dem som allerede er blevet opsagt, så er mange flere på lønkompensation. En del af dem vil blive ledige når ordningen ophører. På byrådsmødet i sidste uge godkendte vi planen Sønderborg i arbejde. En investering i jobcentret som skal give de ledige den bedst mulige hjælp, i denne for os alle nye situation på arbejdsmarkedet. Vi skal tænke nyt, da dette er en ny situation. Planen har fokus på 3 områder: behold jobbet, flere i uddannelse og hurtigt i job igen. Med de nuværende ledighedstal og den forventede nedgang i BNP på 5% som Finansministeriet skønner, så har forvaltningen regnet sig frem til, at det vil give en merudgifter på 122 mio. kr. brutto for 2020 på beskæftigelsesområdet. De 3 andre sønderjyske kommuner er endnu hårdere ramt. Hvis ikke denne nye situation skal slå bunden ud af kommunekassen, så bliver det afgørende, at vi får de ny-ledige hurtigt tilbage i job eller i uddannelse.

9 Det skyldes noget så mundret som en kompensationstrappe, hvor kompensationen fra staten er højere hvis vi får de nyledige hurtigt i gang igen. Jo bedre vi gør det i forhold til landets øvrige kommuner, jo flere af de 122 mio. kr. får vi godtgjort af staten. Jeg mener at planen Sønderborg i arbejde er en rigtig god investering, både for kommunekassen og for de ledige. I denne nye situation for jobcentret er stilstand nemlig tilbagegang. Covid19-krisen vil have langsigtede konsekvenser. Derfor besluttede vi også, at der indledes 4-partsdrøftelser i Sønderborg Kommune om, hvordan vi bedst afbøder Covid19-krisens konsekvenser. Det sker sammen med Erhvervslivets parter, Lønmodtagerorganisationer, Uddannelsesinstitutioner og Sønderborg Kommune. Planen forventes at ligge klar inden sommerferien og jeg ser frem til at deltage som Venstres repræsentant.

10 NYT FRA REGIONSRÅDET Tage Petersen Byråds- & Regionsmedlem Da sundhed og sygehuse jo i forvejen fylder rigtig meget i regionsrådsarbejdet, har corona-situationen selv sagt været det alt dominerende fokusområde de seneste måneder. De fleste af jer følger sikkert de daglige opdateringer i pressen, og vi er jo heldigvis sluppet billigt her i Syddanmark, men store dele af vore sygehuse har stået tomme og været reserveret til corona-patienter i lang tid. Nu er vi på vej til normale tilstande igen, men der er jo en kæmpe pukkel af udsatte operationer og undersøgelser der skal afvikles, og dertil kommer et muligt efterslæb af patienter, der ikke er kommet til deres praktiserende læge i tide her i krisen. Lige som i landspolitik begynder de politiske skillelinjer også at blive synlige igen, og på regionsrådsmødet den 25. maj havde vi en ideologisk diskussion om øget brug af privathospitaler for at hjælpe med til at afhjælpe førnævnte pukkel. SF og til dels Enhedslisten er den eneste reelle opposition i Regionsrådet, og Villy Søvndal tordnede mod brugen af privathospitaler, men det endte med, at SF som de eneste stemte imod. I øvrigt er det lidt af et slag i luften, for næsten alle lægerne på privathospitalerne er også ansat på vore offentlige hospitaler, så der er grænser for, hvor meget de kan øge kapaciteten.

11 Ellers har vi lige som mange kommuner øget og fremrykket anlægsinvesteringer for at give en hjælpende hånd til et trængt erhvervsliv, og i sidste uge blev et bredt flertal i regionsrådet enige om udmøntningen af de penge, staten har givet til et løft af psykiatrien. Inden for det udvalgsområde jeg er formand for (Uddannelse og Arbejdskraft), har krisen betydet et større fokus på arbejdsmarkedsområdet, og behovet for opkvalificering af arbejdskraften. Derudover kan vi glæde os over, at søgningen til de erhvervsrelaterede ungdomsuddannelser er steget i år - krise eller ej, så bliver der stor mangel på faglært arbejdskraft i de kommende år, hvis vi ikke får øget antallet af unge mennesker med en erhvervsuddannelse. Politik kan føre til meget, og nu har det ført til, at jeg er avanceret til formand for et vaskeri - Jysk Linnedservice. Det er en lille biks med en omsætning på ca. 45 mio., og vaskeriet vandt sidste år udbuddet for vask af sygehustøj på de sønderjyske sygehuse. Heldigvis får jeg mange positive tilbagemeldinger på de nye uniformer, og den service der bliver leveret, men jeg er selvfølgelig også modtagelig for konstruktiv kritik fra jer, der arbejder med tingene på sygehusene.

12 NYT FRA BORGEN KLIMA-FORHANDLINGER SKAL TRÆKKES I EN FORNUFTIG RETNING af: Tommy Ahlers, Venstres klimaordfører Der er ingen tvivl om, at corona-krisen har taget stort set alle overskrifter de seneste måneder. Også kampen mod klimaforandringer har været overskygget af pandemien, men Venstres arbejde for en bedre klode er ikke gået i stå. Tværtimod. Regeringen har netop inviteret til klimaforhandlinger. Invitationen kommer, efter at den i sidste uge præsenterede et klimaudspil. Overordnet set er retningen fin. Men Venstre mener, at Danmarks potentiale for grøn omstilling er langt større end det, regeringen lægger op til. Dens udspil er med andre ord en smule uambitiøst, og Venstre havde regnet med mere. Da jeg gav interview til Danmarks Radio, beskrev jeg følelsen som et barn, der har ønsket sig LEGO i julegave og i stedet får en hjemmestrikket sweater. Regeringens udspil leverer kun to ud af de 19 mio. ton CO2-reduktioner, vi mangler frem mod 2030, hvis vi skal nå vores målsætning. Vi har altså lang vej igen. Og hvis vi skal nå at leve op til vores målsætninger, så skal vi altså være langt mere ambitiøse, end det vi hidtil har set, før det er for sent. Men nu er vi altså i gang med forhandlingerne. Og Venstre vil som altid gå pragmatisk til værks. Vi mener bl.a., at der ligger et stort potentiale i havvind. Vi igangsatte i forrige regeringsperiode en screening i forbindelse med energiforliget

13 for 10 gigawatt - ej at forveksle med 10 gigabyte, sådan som klimaminister Dan Jørgensen (S) kom for skade gentagende gange at sige forleden i et interview. Det svarer til strøm for omkring 10 mio. husstande. Desuden ser vi gode muligheder for øget genanvendelse af affald, og vi har i den forbindelse tidligere præsenteret en strategi for cirkulær økonomi. Mulighederne er mange. Tiden må vise, hvor forhandlingerne ender. Men én ting er sikkert: Venstre vil gøre sit til, at den endelige klimaplan bliver trukket i en fornuftig og mere ambitiøs retning. Danmarks potentiale for at gå forrest i den grønne omstilling er kæmpe stort.

V-Mail maj 2018 LÆS I DENNE UDGAVE: KOMMENDE ARRANGEMENTER: Grundlovsmødet (5. juni) Mød Morten Løkkegaard (8. maj) EU-opstillingsmøde (16.

V-Mail maj 2018 LÆS I DENNE UDGAVE: KOMMENDE ARRANGEMENTER: Grundlovsmødet (5. juni) Mød Morten Løkkegaard (8. maj) EU-opstillingsmøde (16. V-Mail maj 2018 LÆS I DENNE UDGAVE: KOMMENDE ARRANGEMENTER: Grundlovsmødet (5. juni) Mød Morten Løkkegaard (8. maj) EU-opstillingsmøde (16. maj) NYT FRA: Kommuneforeningen Byrådsgruppen Regionsrådet GRUNDLOVSMØDE

Læs mere

Tale til åbningsdebatten, 6. oktober 2016 Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører, Venstre DET TALTE ORD GÆLDER

Tale til åbningsdebatten, 6. oktober 2016 Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører, Venstre DET TALTE ORD GÆLDER Tale til åbningsdebatten, 6. oktober 2016 Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører, Venstre DET TALTE ORD GÆLDER Der findes mange forskellige ambitioner i denne verden. Nogen ambitioner er gode, andre

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

Nyhedsbrev maj Politisk kaos omkring SKAT

Nyhedsbrev maj Politisk kaos omkring SKAT Nyhedsbrev maj 2017 Travl tid Ugerne flyver fortsat afsted og der er fortsat drøntravlt på Christiansborg og som det plejer hvert år op til Folketingets sommerferie ja så samler de sidste lovbehandlinger

Læs mere

[Indledning] Kære BR. I dag tager vi hul på forhandlingerne om budgettet for 2020.

[Indledning] Kære BR. I dag tager vi hul på forhandlingerne om budgettet for 2020. Overborgmesteren TALE TALE Tale til Anledning Sted Titel Overborgmesteren Første behandling af budgettet BR-salen Budgettale Dato 26. september 2019 Klokken 16.00 Taletid Bemærkning til arrangementet 10

Læs mere

Samrådstale om fattigdom som følge af kontanthjælpsloft,

Samrådstale om fattigdom som følge af kontanthjælpsloft, Beskæftigelsesudvalget 2017-18 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 300 Offentligt T A L E 29. januar 2018 Samrådstale om fattigdom som følge af kontanthjælpsloft, 225-timersregel og integrationsydelse

Læs mere

Det nye folketingsår blev skudt i gang

Det nye folketingsår blev skudt i gang ANNI MATTHIESEN NYHEDSBREV: 24/10/18 Det nye folketingsår blev skudt i gang Oktober er traditionen tro måneden, hvor det nye folketingsår bliver skudt i gang og i år fandt denne festlige dag sted tirsdag

Læs mere

POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012

POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012 POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012 Kriserne raser! Fyresedler. Flere fattige. Familier, der går fra hus og hjem. Sådan mærker vi danskere sammen med resten af Verden den økonomiske krise.

Læs mere

ANNI MATTHIESEN. Aftale om erhvervsskolerne

ANNI MATTHIESEN. Aftale om erhvervsskolerne ANNI MATTHIESEN NYHEDSBREV: 20/12/18 Aftale om erhvervsskolerne Det er ikke nogen hemmelighed, at danske virksomheder mangler faglært arbejdskraft det ved de fleste. Og det er et problem, som vi i Venstre

Læs mere

Nyt fra Christiansborg August 2018 NI MATTHIESEN ANNI MATTHIESEN NYHEDSBREV: 22/08/18

Nyt fra Christiansborg August 2018 NI MATTHIESEN ANNI MATTHIESEN NYHEDSBREV: 22/08/18 Nyt fra Christiansborg August 2018 ANNI MATTHIESEN NI MATTHIESEN NYHEDSBREV: 22/08/18 1 Tilbage i arbejdstøjet Sommerferien er slut. Arbejdstøjet er fundet frem. Og gangene på Christiansborg begynder så

Læs mere

SOLIDARITET GRØN OMSTILLING ÅBENHED ANSTÆNDIGHED

SOLIDARITET GRØN OMSTILLING ÅBENHED ANSTÆNDIGHED SOLIDARITET GRØN OMSTILLING ÅBENHED ANSTÆNDIGHED GRØN OMSTILLING Slagelse skal være en grøn kommune. Det betyder, at der ikke må bruges flere naturressourcer, end der samtidig genskabes. Ressourcerne skal

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

ANNI MATTHIESEN NYHEDSBREV: 12/04/19

ANNI MATTHIESEN NYHEDSBREV: 12/04/19 ANNI MATTHIESEN NYHEDSBREV: 12/04/19 Sundhedsreformen Vores regering har præsenteret en aftale om en sundhedsreform, der skal give vores sundhedsvæsen et stort løft. Vel og mærke hvis vi får en Venstre-ledet

Læs mere

Beredskab: VLAK 2025-plan

Beredskab: VLAK 2025-plan 30. maj 2017 Beredskab: VLAK 2025-plan Dette notat opsummerer budskaber i forbindelse med lanceringen af VLAK-regeringens 2025-plan. Bilag 1 er en oversigt over elementerne i VLAK-regeringens 2025-plan.

Læs mere

AKTUEL ÆLDREPOLITIK. Landsbestyrelsesmøde, august 2017

AKTUEL ÆLDREPOLITIK. Landsbestyrelsesmøde, august 2017 AKTUEL ÆLDREPOLITIK Landsbestyrelsesmøde, august 2017 AUGUST 2017 Aktuel Ældrepolitik, august 2017 Side 2 af 5 Aftale om flere år på arbejdsmarkedet Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået Aftale om

Læs mere

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Budgettale Budgettale frem mod budgetforhandlingerne for 2018 September 2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Det talte ord er gældende Vækst i Aarhus og fremtidige investeringer Kommune - udspil til budget 2018

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. januar 2015 Kontor: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret Sagsbeh: Rasmus Krogh Pedersen Sagsnr.:

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

Regionsrådets 2. behandling af budget Budgettale. v/ Anders Kühnau, politisk ordfører for Socialdemokraterne

Regionsrådets 2. behandling af budget Budgettale. v/ Anders Kühnau, politisk ordfører for Socialdemokraterne Regionsrådets 2. behandling af budget 2011 Budgettale v/ Anders Kühnau, politisk ordfører for Socialdemokraterne Vi tager lige nu hul på 2. behandlingen af budget 2011. Reelt set er det imidlertid næsten

Læs mere

Af Mads Peter Klindt (lektor, ph.d.) og Rasmus Ravn (ph.d.-stipendiat) Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA), Aalborg Universitet

Af Mads Peter Klindt (lektor, ph.d.) og Rasmus Ravn (ph.d.-stipendiat) Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA), Aalborg Universitet ANALYSE Jyske kommuner er bedst til at opkvalificere ledige Tirsdag den 6. februar 2018 Det står sløjt til med indsatsen for at styrke lediges omstillingsevne via uddannelse og kompetenceløft. Men en række

Læs mere

Hvilket parti vil du stemme på ved det kommende Folketingsvalg?

Hvilket parti vil du stemme på ved det kommende Folketingsvalg? Sjællandsvænget 1 4000 Roskilde Telefon 46 30 47 00 Direkte bosj.dk jbw@bosj.dk 25. februar 2019 Vælgeranalyse Folketingsvalg 2019 Hvilket parti vil du stemme på ved det kommende Folketingsvalg? 30% 20%

Læs mere

Her den 13. november har vi muligheden for at Claus Hjort selv kan komme. Igennem de 6 år Hjorten har været minister er der, ikke kommet meget godt

Her den 13. november har vi muligheden for at Claus Hjort selv kan komme. Igennem de 6 år Hjorten har været minister er der, ikke kommet meget godt +DUDOG% UVWLQJ/2VHNUHW UYHGEHUHWQLQJSn/2NRQJUHV Her den 13. november har vi muligheden for at Claus Hjort selv kan komme ud bagerst i ledighedskøen. Igennem de 6 år Hjorten har været minister er der, ikke

Læs mere

Velkomstkomiteen

Velkomstkomiteen Velkomstkomiteen Velbekomme Formand og Stifter af Fælleslisten Leif Hornshøj Lukker Generalforsamlingen Formandsberetningen Generalforsamlingen 2 april 2011 Side1 Det har igen været et utroligt

Læs mere

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag.

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Villy Søvndals tale 1. Maj 2011 Hej med Jer alle sammen. Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Første maj. En festdag, hvor

Læs mere

To ud af tre danskere vil hellere have bedre offentlige velfærdsydelser end skattelettelser, viser ny undersøgelse. Foto: Kristian Djurhus, Scanpix

To ud af tre danskere vil hellere have bedre offentlige velfærdsydelser end skattelettelser, viser ny undersøgelse. Foto: Kristian Djurhus, Scanpix PRIORITERING Blå vælgere: Nej, pengene ligger ikke bedst i vores lommer Af Irene Manteufel Fredag den 9. juni 2017 To ud af tre danskere vil have velfærd fremfor skattelettelser. Selv blandt blå bloks

Læs mere

2. behandling af budget 2012 Ordførertale v. Anders Kühnau (S)

2. behandling af budget 2012 Ordførertale v. Anders Kühnau (S) 2. behandling af budget 2012 Ordførertale v. Anders Kühnau (S) Det er med stor glæde, at vi nu kan konstatere, at der er et bredt flertal bag regionens budget for 2012. Dermed er der bred opbakning til

Læs mere

Beretning generalforsamlingen 2013

Beretning generalforsamlingen 2013 Beretning generalforsamlingen 2013 Kære medlemmer - så er det tiden den årlige generalforsamling i Shopping Svendborg. Siden sidste generalforsamling er der kommet ny formand til, idet jeg har overtaget

Læs mere

2019 LÆS I DENNE UDGAVE:

2019 LÆS I DENNE UDGAVE: V-Mail juli 209 LÆS I DENNE UDGAVE: NYT FRA: KF-formanden NYT FRA KOMMUNEFORENINGEN Karsten Schøn formand Folketingsvalget et godt valg for Venstre og vores kandidat Folketingsvalget den 5. juni blev et

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 320 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Anledning Samråd i Transport-, bygnings-

Læs mere

[Indledning] Kære BR. I dag tager vi hul på forhandlingerne om budgettet for 2019.

[Indledning] Kære BR. I dag tager vi hul på forhandlingerne om budgettet for 2019. Overborgmesteren TALE TALE Tale til Anledning Sted Titel Overborgmesteren Første behandling af budgettet BR-salen Budgettale Dato 30. august 2018 Klokken 16.00 Taletid Bemærkning til arrangementet Disposition:

Læs mere

Naturkommuner Giv naturen plads

Naturkommuner Giv naturen plads Naturkommuner Giv naturen plads Ofte stillede spørgsmål 1. Hvad er formålet projektet? 2. Hvordan bliver man naturkommune? 3. Hvorfor er det vigtigt med en kommunal politik for natur og biodiversitet?

Læs mere

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk 19.08.09 Side 1 af 6 'DQVNHUQHXQGHUNHQGHUIO\JWQLQJHSROLWLNNHQ 1RWDWIUD&HYHD Teglværksgade 27 2100 København Ø Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk XGDIGDQVNHUHHULPRGDW'DQPDUNWURGVHU)1 VDQEHIDOLQJHURJ

Læs mere

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant?

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? HH, d.. november 2013 Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? 3F har gennem de sidste 3 år spurgt 3F arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR erne), hvordan de oplever det er at fungere i en arbejdsmiljøorganisation.

Læs mere

Flerårig handleplan for uddannelse og udvikling af arbejdskraftressourcer på uddannelsesområdet

Flerårig handleplan for uddannelse og udvikling af arbejdskraftressourcer på uddannelsesområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Flerårig handleplan for uddannelse og udvikling af arbejdskraftressourcer på

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere

Troels Lund træt af skåltaler: Kom nu i gang med at ansætte det grå guld - UgebrevetA4.dk :40:43

Troels Lund træt af skåltaler: Kom nu i gang med at ansætte det grå guld - UgebrevetA4.dk :40:43 INTERVIEW Troels Lund træt af skåltaler: Kom nu i gang med at ansætte det grå guld Af Af Iver Houmark Andersen Henny Christensen Fredag den 7. april 2017 Del: Der bliver holdt for mange festtaler om det

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL

TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL I april 2009 fik Flensborg nye byskilte. Når man i dag kører ind i Flensborg kan man læse både byens tyske og danske navn. Med de tosprogede byskilte vil byen vise, at den

Læs mere

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38 Overskrifter Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38 - Støjberg afviser bredt forlig om udlændingepolitikken - DF vil afsætte en halv million til at optælle indvandrere - Regeringen og Dansk Folkeparti lander

Læs mere

Servicesektorens Generalforsamling den 21. marts 2017.

Servicesektorens Generalforsamling den 21. marts 2017. Servicesektorens Generalforsamling den 21. marts 2017. BESTYRELSENS BERETNING 2016: Ja, så er der gået et år igen, det er ikke helt til at forstå, at det er et år siden, men tiden løber hurtigt. Det er

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 5. februar 2018

Referat fra generalforsamlingen 5. februar 2018 Referat fra generalforsamlingen 5. februar 2018 Tilstede var 24. medlemmer 1. Valg af dirigent: Tove Larsen modtog valg. 2. Godkendelse af dagsorden samt valg af referent og stemmetæller: Alice Andersen

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

forvente stigninger på mellem kroner pr. husstand. Vel at mærke oveni den pris som varmen vil koste i forvejen.

forvente stigninger på mellem kroner pr. husstand. Vel at mærke oveni den pris som varmen vil koste i forvejen. Formandens beretning Endnu et år er gået i fjernvarmens tegn, Året har budt på flere forandringer, bland andet opsagde Gjerlev deres kontrakt med ULK, men det halve års opsigelse der stod i kontrakten

Læs mere

Forbundsformand Claus Jensen Høring om Vækstplan for Det Blå Danmark 24. januar 2013

Forbundsformand Claus Jensen Høring om Vækstplan for Det Blå Danmark 24. januar 2013 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 130 Offentligt Forbundsformand Claus Jensen Høring om Vækstplan for Det Blå Danmark 24. januar 2013 Tak for invitationen. Jeg er glad for

Læs mere

Invitation til kampagnen Unge ta r ansvar. 1.september 2010 UNGE FOR LIGEVÆRD. Kære UFL

Invitation til kampagnen Unge ta r ansvar. 1.september 2010 UNGE FOR LIGEVÆRD. Kære UFL UNGE FOR LIGEVÆRD 1.september 2010 Kære UFL Vi er en lang række organisationer, som er gået sammen i en større ungdomskampagne, og vi vil rigtig gerne have jer med. Kampagnen hedder Unge ta r ansvar og

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Hvad betyder hård ghetto -mærkatet for os i Skovparken og på Skovvejen?

Hvad betyder hård ghetto -mærkatet for os i Skovparken og på Skovvejen? Hvad betyder hård ghetto -mærkatet for os i Skovparken og på Skovvejen? 15. april 2019 Kære beboere Regeringen har sammen med et bredt flertal i Folketinget besluttet, at der skal laves udviklingsplaner

Læs mere

Tidspunkt: Ca Taletid: 11 min.

Tidspunkt: Ca Taletid: 11 min. Arrangement: Generalforsamling - beretning Sted: Grenaa (Kystvejens Konferencecenter) Tidspunkt: Ca. 16.50 Taletid: 11 min. Indledning Tak for ordet. Det er en glæde at stå foran jer med foreningens beretning

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

Borgmesterens tale ved budgettet 2. behandlingen den 29. september 2014

Borgmesterens tale ved budgettet 2. behandlingen den 29. september 2014 Borgmesterens tale ved budgettet 2. behandlingen den 29. september 2014 Vi skal nu formelt i gang med 2. behandlingen af budgettet for 2015-2018. Inden jeg åbner op for ordførerrunden, vil jeg gerne give

Læs mere

Socialdemokratiet Rebild Øst

Socialdemokratiet Rebild Øst Socialdemokratiet Rebild Øst Jægers Blog november/december 2018 af: Allan Jæger, Byrådsmedlem, Socialdemokratiet Ja, så er jeg tilbage med en opdatering. Inden jeg gik i gang, tænkte jeg på, hvad der egentligt

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Jyske borgmestres bøn: Se nu at indgå et bredt forlig om vindmøller! - UgebrevetA4.dk

Jyske borgmestres bøn: Se nu at indgå et bredt forlig om vindmøller! - UgebrevetA4.dk VINDMØLLE-JOB Jyske borgmestres bøn: Se nu at indgå et bredt forlig om vindmøller! Af Thomas Bro Sæhl @ThomasSaehl Tirsdag den 26. juni 2018 På tværs af partiskel opfordrer borgmestre i Jylland nu kraftigt

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Tale til afslutningsdebat Onsdag den 30. maj 2018

Tale til afslutningsdebat Onsdag den 30. maj 2018 Tale til afslutningsdebat Onsdag den 30. maj 2018 Tak for ordet. Nu er det her jo min første afslutningsdebat som politisk ordfører. Og jeg kan godt afsløre, at jeg har glædet mig rigtig meget til at stå

Læs mere

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Af Skatteministeren

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag den 14. september Sag 17: Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde

Aarhus byrådsmøde onsdag den 14. september Sag 17: Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde Sag 17: Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde Sag nummer 17, rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde. Bemærkninger til den? Er det kort? Ja. Det er kort. Hele vejen rundt. Hüseyin

Læs mere

Er du mand eller kvinde? Mand ,3. Kvinde ,9. Ved ikke/vil ikke svare 13 0,8. I alt ,0. Hvad er din alder?

Er du mand eller kvinde? Mand ,3. Kvinde ,9. Ved ikke/vil ikke svare 13 0,8. I alt ,0. Hvad er din alder? Er du mand eller kvinde? Mand 623 50,3 Kvinde 590 48,9 Ved ikke/vil ikke svare 13 0,8 Hvad er din alder? 16-29 år 120 24,2 30-59 år 664 51,7 60 år eller derover 440 23,8 Ved ikke/vil ikke svare 2 0,2 Hvilken

Læs mere

NYTÅRSKURER I KREDSEN

NYTÅRSKURER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 16. JANUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten NYTÅRSKURER I KREDSEN Den første uge i januar

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer.

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. Den 1. maj 2005 PDMWDOH Y/2VHNUHW U)LQQ6 UHQVHQ (Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. I en tid hvor samfundet bliver mere og mere

Læs mere

1. maj tale 2018 ved Stenløse Kulturhus (Ib Sørensen)

1. maj tale 2018 ved Stenløse Kulturhus (Ib Sørensen) 1 1. maj tale 2018 ved Stenløse Kulturhus (Ib Sørensen) Mon ikke der er mange 1. maj talere, som jeg selv, der har set en ekstra gang på deres tale efter Store Bededags ferien og ikke mindst efter lørdag

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

NOTAT. Borgmesterkontoret. 17. april / /5. Flakhaven 2 Postboks 5000 Odense C.

NOTAT. Borgmesterkontoret. 17. april / /5. Flakhaven 2 Postboks 5000 Odense C. NOTAT Borgmesterkontoret Flakhaven 2 Postboks 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66139209 E-mail bmf@odense.dk DATO 17. april 2009 REF. JOURNAL NR. 2009/035267 002 1/5 Borgmester Jan Boye: Tale

Læs mere

Tak fordi I også gerne vil høre lidt om regionen det er altid dejligt at komme her!

Tak fordi I også gerne vil høre lidt om regionen det er altid dejligt at komme her! Tak fordi I også gerne vil høre lidt om regionen det er altid dejligt at komme her! Vi er nu i det sidste år i denne valgperiode, og vi er så småt ved at sætte flueben ved det mange ting, vi har gennemført.

Læs mere

Praktikernetværket: Præsentation af Valgdagbogsprojektet - og enkelte resultater

Praktikernetværket: Præsentation af Valgdagbogsprojektet - og enkelte resultater 1 Praktikernetværket: Præsentation af Valgdagbogsprojektet - og enkelte resultater 2 Baggrunden for projektet Kvalitativ frem for kvantitativ metode. Udgangspunkt i, hvordan valgkampen opleves med vælgernes

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

ANNI MATTHIESEN NYHEDSBREV: 04/06/19

ANNI MATTHIESEN NYHEDSBREV: 04/06/19 ANNI MATTHIESEN NYHEDSBREV: 04/06/19 Walk & talk ved Kongeåen Søndag den 2. maj var der inviteret til en dejlig gåtur i naturen langs Kongeåen og sådan et tilbud kunne jeg selvfølgelig ikke modstå. Vi

Læs mere

Bilag 3a Foreløbig oversigt over igangsatte eller planlagte initiativer hos Vækstforums parter

Bilag 3a Foreløbig oversigt over igangsatte eller planlagte initiativer hos Vækstforums parter Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Christian Nordbek Afdeling: Erhvervsudvikling og Udviklingsområder E-mail: christian.brincker.nordbek@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631902 Dato:

Læs mere

Perspektiverne i den grønne boligkontrakt, set fra en finansiel aktør

Perspektiverne i den grønne boligkontrakt, set fra en finansiel aktør Perspektiverne i den grønne boligkontrakt, set fra en finansiel aktør Workshop om Grøn Boligkontrakt Tom Saxlund 02-12-2013 1 Gør det enkelt for boligejeren Den grønne omstilling Energiaftale 2020 blev

Læs mere

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister.

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister. 1. maj tale 2015 Forleden besøgte jeg den store danske virksomhed Leo Pharma. Den ligger et stenkast fra min bopæl. 1600 gode danske arbejdspladser har de i Danmark. De skaber produkter til millioner af

Læs mere

Bue Grunnet Viborg Sparkærvej 3, 8800 Viborg Sagsnr.: 13/ Vdr.: Ansøgning om husstandsvindmølle på Sparkærvej 3, 8800 Viborg

Bue Grunnet Viborg Sparkærvej 3, 8800 Viborg Sagsnr.: 13/ Vdr.: Ansøgning om husstandsvindmølle på Sparkærvej 3, 8800 Viborg Bue Grunnet Viborg 28.05.2013 Sparkærvej 3, 8800 Viborg Sagsnr.: 13/23432 Til Viborg Kommune Klima- og Miljøudvalget Vdr.: Ansøgning om husstandsvindmølle på Sparkærvej 3, 8800 Viborg Sagsnr.: 13/23432

Læs mere

En attraktiv og bæredygtig vækstregion. Region Midtjylland

En attraktiv og bæredygtig vækstregion. Region Midtjylland En attraktiv og bæredygtig vækstregion Indledning er en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sådan lyder den ambitiøse vision for vækst, beskæftigelse og udvikling i frem til 2025. Regionsrådets Vækst-

Læs mere

Juni 2016 Nr. 2 EMNER I DETTE NYHEDSBREV!

Juni 2016 Nr. 2 EMNER I DETTE NYHEDSBREV! NYHEDSBREV Juni 2016 Nr. 2 NÆSTVED ERHVERVSFORENING BESTYRELSEN ØNSKER ALLE EN GOD SOMMERFERIE! MISSION 2016: Arbejde for, at kommunen er endnu mere ambitiøs i deres erhvervsfremmende aktiviteter Arbejde

Læs mere

Energiaftalen 2012 en faglig vurdering

Energiaftalen 2012 en faglig vurdering Energiaftalen 2012 en faglig vurdering Ingeniørforeningen 2012 Energiaftalen 2012 en faglig vurdering 2 Energiaftalen Den 22. marts indgik regeringen og det meste af oppositionen en aftale om Danmarks

Læs mere

Modstand mod kvindelige præster:

Modstand mod kvindelige præster: Modstand mod kvindelige præster: Dette rollespil er tænkt at gøre Eastons model aktiv, således at eleverne opnår dybere indsigt i modellen samt indsigt i både de formelle såvel som uformelle beslutningsprocesser

Læs mere

CFU-formandens oplæg ved KTO s forhandlingskonference den 28. april 2003.

CFU-formandens oplæg ved KTO s forhandlingskonference den 28. april 2003. Centralorganisationernes Fællesudvalg Sekretariatet 24. april 2003 12379.8 HRM/HRM CFU-formandens oplæg ved KTO s forhandlingskonference den 28. april 2003. Emne: Samforhandlinger? Tak for indbydelsen!

Læs mere

Solstrålen. Solvangen 75 år. I år var året for vores 75-års jubilæum, og det blev fejret med maner.

Solstrålen. Solvangen 75 år. I år var året for vores 75-års jubilæum, og det blev fejret med maner. Solstrålen Solvangen 75 år. I år var året for vores 75-års jubilæum, og det blev fejret med maner. Vi havde en fantastisk dag med alt, hvad der hører sig til. Go mad, dejlige drikke, fremragende musik

Læs mere

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå.

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå. Kære venner! For halvandet år siden det var dengang Lars Løkke var statsminister - modtog jeg et brev fra nogle murersvende. De prøvede at komme i kontakt med nogen inde på Christiansborg. De var dødtrætte

Læs mere

Velfærd først - tryghed, tillid og en grøn fremtid. Oktober 2019

Velfærd først - tryghed, tillid og en grøn fremtid. Oktober 2019 Velfærd først - tryghed, tillid og en grøn fremtid Oktober 2019 Regeringens fokus: Gode tider skal gøres bedre for alle Vi vil som socialdemokratisk regering føre en fair og ansvarlig økonomisk politik.

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

BORGMESTEREN Den 27. september 2016 BUDGETFORSLAG BEHANDLING

BORGMESTEREN Den 27. september 2016 BUDGETFORSLAG BEHANDLING BORGMESTEREN Den 27. september 2016 BUDGETFORSLAG 2017 2. BEHANDLING Ved førstebehandlingen af kommunens budget var der et kassetræk på 14,6 mill. kr. Jeg nævnte ved den lejlighed, at der efterfølgende

Læs mere

SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN OM AT FÅ FLERE OFFENTLIGE MIDLER IND I DEN ØKONOMISKE PAKKE.

SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN OM AT FÅ FLERE OFFENTLIGE MIDLER IND I DEN ØKONOMISKE PAKKE. 1 KRITISKE DISKUSSIONER Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker cand. scient. adm. ikke partitilknyttet www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Kommentar: SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN

Læs mere

KANDIDATGRUNDLAG FOLKETING TANJA AAGAARD SCHJELLERUP

KANDIDATGRUNDLAG FOLKETING TANJA AAGAARD SCHJELLERUP Kære kandidataspirant, Dette grundlag skal du bruge, når du forbereder dine tanker om, hvorvidt og hvordan du vil være kandidat til Folketinget i Alternativet. Kandidatgrundlaget her er skriftligt og skal

Læs mere

Mundtlig beretning ved Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde 2019

Mundtlig beretning ved Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde 2019 Mundtlig beretning ved Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde 2019 2019 er et historisk år for Danske Ældreråd. Vores landsorganisation blev stiftet i 1999, og vi kan med dette repræsentantskabsmøde fejre

Læs mere

NYT Kalundborg November 2017 Erhvervsministeren på besøg!

NYT Kalundborg November 2017 Erhvervsministeren på besøg! NYT Kalundborg November 2017 Erhvervsministeren på besøg! Erhvervsminister Brian Mikkelsen startede fredagen kl. 7 på banegården sammen med de konservative kandidater. Der blev tid til at dele foldere

Læs mere

NYT FRA: KF-formanden Folketingsmedlem. KOMMENDE ARRANGEMENTER: Valg-Debatmøde i Gråsten (4. juni)

NYT FRA: KF-formanden Folketingsmedlem. KOMMENDE ARRANGEMENTER: Valg-Debatmøde i Gråsten (4. juni) V-Mail juni 2019 LÆS I DENNE UDGAVE: NYT FRA: KF-formanden Folketingsmedlem KOMMENDE ARRANGEMENTER: Valg-Debatmøde i Gråsten (4. juni) NYT FRA KOMMUNEFORENINGEN Karsten Schøn formand 1. valg er vundet

Læs mere

KLIMAAFTALE? Premierminister Giuseppe Conte HVAD ER EN. 1. session: Ekspertpanel Lobbyister og eksperter præsenterer deres pointer for politikerne

KLIMAAFTALE? Premierminister Giuseppe Conte HVAD ER EN. 1. session: Ekspertpanel Lobbyister og eksperter præsenterer deres pointer for politikerne Premierminister Giuseppe Conte Jeg er Italiens premierminister. Jeg er leder af et land der har været hårdt økonomisk presset med stor gæld. Alligevel har vi valgt at have fokus på miljøet. Vi ved, hvor

Læs mere

L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel.

L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel. Page 1 of 8 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel. Af skatteministeren

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Administrationen i Region Hovedstaden modtog den endelige rapport fra LOOP CITY til de involverede kommuner og regionen d. 16. januar 2018.

Administrationen i Region Hovedstaden modtog den endelige rapport fra LOOP CITY til de involverede kommuner og regionen d. 16. januar 2018. Center for Regional Udvikling POLITIKERSPØRGSMÅL Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Direkte 38605545 Web www.regionh.dk Dato: 15. maj 2018 Spørgsmål nr.: 052-18 Dato: 9. april 2018 Stillet

Læs mere