I lpl. l'idbitdd. '/ llil _"_SS$, 7#s. llummer marts Argang. **=r# * r. - -=\----- r. ': f'n *:r. .'-E".\ dt- L-"/ *-r.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I lpl. l'idbitdd. '/ llil _"_SS$, 7#s. llummer marts Argang. **=r# * r. - -=\----- r. ': f'n *:r. .'-E".\ dt- L-"/ *-r."

Transkript

1 I lpl '/ llil l'idbitdd * r **=r# _"_SS$, 1 - -=\----- r ': f'n *:r.'-e".\ dt- L-"/ *-r 7#s i\f fr7". t-,7r\ Il rt/ r( ''_ o llummer marts Argang

2 'i,r p \ _:.fj.d / - 1d.{p;ii o'..lj/n /i \ KLT]BNFO Dansk Veteranbil Klub Gl. Strandvej Nivi Telefon 4q l Telefax hele dggnet: 4914nt4 Giro Kontortid dagl. kl Telefontid kl. l0-12 Bestyrelsen Fcmand Poul Suhr Grlnningen 2? 8700 Horsens '18 36 Nmtformand./Forsikrin gsforhold Jdrgel Befuendt Klintsovej Vallensbek Sekretar Registre og Sektioner Peter LgvstrOm Sorensen Gedvad 39. srth. ZS$0Lyngby -!!!!2596 Kmserer Steffen Frolich Lindevej DraEAt Distriktsansvar for medlemspleje. mgder, lob, udstillinger m.m. Kobenhan Claus Neble Fuglebak-ken I FrederiJ<sberg - 38 l Sjellmd. Inllard-Falster og Bomholm Willibald Fabrnrcher Hjorrevenget Kokkedal Fyn Ame Sorenscn Odensevej Kerteminde Spnderjylland Frits B. Johansen Sjellerupvej Nordborg Vest- og Midtjylland Finn Riistoft Nygaild Godthibsvej 7. Dybe 7620 Lemvig Clsl- og Nordjylland Tom B. Jensen Holme M6llevej 21, st. tv viby J Registre Rover: Henning Helmer Z7 (n Morris: Willibald Farbmrcher Fiat: Ole Emil Riisager Se under Bilhistorisk Tidsskrift Fiat - Eflerkrigs: Asbjpm Funder Ford V8: Birger Blakg 'l Renault: Anker Krarup - 66 I I Opel: Frederik Ravn-Lusen JeKnoner Morris Klub Danmrk: Henrik Clrristensen MG: Hemilg Andersen l i9 Historisk Sports Sektion: Sten Heide Peugeot: Claus Sonne Linne de Sokkelund Herreds Ktreselskab: Svend Draaby l 39 U ' Korelskab Fyn: Fritz Knudsen - 66 ll 66 l0 Ktrwlskab Vst: Erik Hougaard Jydsk K6reselskab: Ivan Kristiansen A7 Il aften:97 ll Ford T: Jon Friis Wandall ll Ferdinand Pomhe: Claus Neble American Automobile: Peter LOvshOm Sgrensen M4desteder Kobenham: Nivigird Gl, Srandvei 20, Nivi Midr.sjalland: Kverkebyvej 79 Kvarkebl!ed RingsleJ Ostsjalland: Nlgade 3. Klippinge Fyn: Ege\kov Veteran Mu5eum Kvamdrup Nordjylland: Restaurant Svanemollen Svenstmp Ostjylland: Ristrup Hovedgrird Ved Sabro Vstjylland: Sindinggird ved Heming Sonderjylland: Lunderup Mmkvej, Rodekro SydostjyUmd Borkop Vandmolle Bibliotek Hame Jonassen Boserupvej 5 l Humlebak ll 29 Forsikring Dansk Veteranbil Klub Revision Poul G. Jensen. 3: Veteran Tidende Minedligt medlemsblad Oplag;3500 Ansvarlig redaktor: Poul Suhr Bilhistorisk Tidsskrift Redakrgr: Ole Emil Riisager Krogholmgirdsvej Vedbak Fs Kun skriftlig henvendelse. Teknisk brevkasse: P. E. Hansen Torsted Horsens Fax Kun skrifdig henvendelse. Alt stof skal sendes inden den 20. til: DVK - Vetere Tidende Gl. Strandvej 20, Postbox 33, 2990 Nivi ellerpifu49141l 14. Professionelle annonrer skal leveres reproklare. Annoncepriser: l/l side 1 farye (sorr) k.2.000,- 4 farve k frve (bagside) kr l/? side I frve (son) kr ,- 4 farue k l/4 side I farye (sort) k. 70O," 4 farve kr. l Iny-oat, sats og tryk GALLERGRAFISK Ole Callesen Skovhusevej 7, 60?0 Christiansfeld Ttf.' l l l Neste Veteran Tidende adkommer uge 20 tggg Forsiden: Buick 8 Spetial 1939 Foto:Egon Neesgaurd Indhold Mpder, lob og arrangementer... 3 Klubaktiviteter...6 Nyhedsbrev fra MhS... 8 Nyt fra biblioteker Set og sket M6nedens personprofil Matador-bilerne Indkaldelse til generalforsamling M6nedens kgretaj Fra bestyrelsen M6nedens personprofil Konkurrence ErhvervskOret4ier Arrangementer og invitationer K4b, salg, bytte

3 . a.l MITJ'{DER ")4{. - io$,14- '.,QE{- Marts April r t9.30 2r. t t Marts 28. April Maj l Juni Juli August '7. M0der Ostjylland, Bgrkop Vandmolle - Klubmpde Sonderjylland, ROdekro - Virksomhedsbesog (se under klubaktiviteter) Vestjylland, Sindinggird - Klubmode (tilmelding, se under klubaktiviteter) Midtsjalland, Kverkeby - Klubmode Kgbenhavn, Aktivitetsaften - Virksomhedsbespg (se under klubaktiviteter) Ostsjaelland, Klippinge - Klubmpde Dansk Morris Register, hos Bent Riff Elmevej 23, Roskilde. Tilm. telf Fyn, Egeskov - Klubmode, biblioteket er 6bent fra ki til ki Ostjylland, B6rkop Vandmolle - VirksomhedsbesBg (se under klubaktiviteter) Kobenhavn, Niv6 - klubmode. Ostjylland, Ristrup - Udemode (se under klubaktiviteter) Kobenhavn, Aktivitetsaften (se under klubaktiviteter) Sonderjylland. Rodekro - KIubmode. Vestjylland, Sindinggird - KlubmOde. tilm Midtsjelland, Kvarkeby - KlubmPde Geneialforsamling.DVi NvUorg St ano. Nyborg. -tr.,"i Ostsja lland. Klippi nge --. Klubmpde Fyn. Egeskov. Besog i Veteran Museet. Oansk"Morris RegisLr, mdde med damer, hos den,,irske Pub". gigaden i HillerOd. Lgb og arrangementer Veteranbilmesse i Fredericia , Fyn, Garagebes6g. Marslev Autolager, arr. Arne S0rensen; telf , samlet DVK- tur til Fenari udstilling Halmtorvet, KBH. (se klubaktiv.) , Ikea's aftenlgb, start i Tistrup. Odsherredlobet 1998, arr, Ole Kirk Vium, telf.599'74334 Aars Stumpemarked i Nordjysk Messec nter,aars. Arr. K. E' Nielsen,Ilf Stumpemarked, Marielyst Sportscars Automobilmuqeum (se annonce side 13) Fionialobet, arr. Ole Andreassen, telf Madpakketur, Praest6, arr. Peter Bering, telf Styrkeprgven Norge, arr. Norsk Veteranvogn Klubb. Roskilde by' s jubihumslpb , Ikea's aftenlob med start i Gentofte. Oldtimerlobet Gristen - Flensborg. Nivfl-Lobet. fra Nivi Center, arr. Willibald Farbmarcher, telf' ,,Vildsvine L4bet" Bl6hOj kalder, arr. Vagn Nissen, telf' Bronshoj Museums veteranlob, arr. Lars cramer-petersen, telf ,,Stumperne", Stumpemarked Alsbogird arr. Henning Larsen, telf ' ' arr. Peter Kristensen, telf ,,stunrjperne" Madpakketur fra Alsbogird arr. Henning Larsen, telf Guung Clursic Autojumble & Concours de ihatme, arr. Svend Carstensen, telf ,Ikea's aftenlob med start i Tistrup. Bornholm Rundt 1998, arr. Allan Phil Hansen, telf Ringkgbinglobet 1998, all. Jorn Grosbol Andersen, telf. 9732OO , Ikea's aftenlob med start i Gentofte. Skandinavisk Ford V8 Traf i Norge, arr. O. E. Loken, telf Stevnslobet. ar. Hans Peter Nielsen, telf Munkebjerglobet 1998, arr. Hans Geschwendtner, telf , Ikea's aftenlpb med start i T6strup.

4 .)'k' - 1dd*i;r-.'W. TEDER lrl, i:, Martsspids DIK Redaktor/formanden sporger mig om jeg ikke har noget pi hjerte som kunne blive til en lederartikel i marts-nummeret af Veteran Tidende. Og forarer mig med sit spgrgsm6l mit emne: Trods nogen uenighed om formen for blad er der nreppe to meninger i medlemskredsen om at bladet er noget nar den vigtigste kontakt vi har. Det er sikkert lige si udbredt at man tager det for givet at bladet dukker op med posten - nu altsi i,{4 format og med farvetryk og hver mined iret om. Ren automatik. Uden at det her skal blive nogen gensidig roseklub vil jeg si lige mane til eftertanke: Det kraver sandt for dyden en betragtelig arbejdsindsats at stykke hvert nummer sammen og fi bladet fra hinden. poul Suhrs spgrgsmil til mig er si et eksempel pi den udfarende kraft som hele tiden er npdvendig fra hans side. Sidan som VT nu har taget form kan redaktgren formentlig regne nogenlunde sikkert med et par siders stof fra mgdestederne - om hvad der er foregflet og skal foregfl. Desuden vil der alt efter irstiden vrere lpbsindbydelser og mulighed for referater og fotografier fra begivenhederne. Jeg skriver mulighed, for det afhrenger si af om nogen gider - billedstilen er gennem 6rene lagt af d'herrer Lauritzen og Bering. Tilsvarende med oplysninger fra Motorhistorisk Samrid og eventuelt diverse sektioner. Heldigvis er der ogsi javnligt emner som presser sig p6, som nu artiklerne om afgifrsproblemer og om de tidstypiske nummerplader. P.E. Hansen er trofast bidragydere med bide teknisk stof og det historiske om som i hvert faldjeg personlig synes han altid fir noget virkelig fengslende ud af. Selv gavjeg faktisk fgr det ny VT begyndte at udkomme kun lgfte om at lave fire stprre dansk-historiske artikler om iret. Det rakker jo ikke s6 langt, men jeg skal nok bestrebe mig for at det bliver til lidt mere end det. Si skal der hver gang vere en Minedens Bil (eller motorcykel). Der skal skrives, det gur ejeren forhibentlig selv, men ikke altid. Der skal ogsi fotografier til (og jeg synes billedkvaliteten gennemgiende er fremragende, ikke mindst takket vere Neesgird). I det faste skema redaktgren har lagt hgrer ogsi en personprofil hjemme, for tiden formrendene gennem irene. Men det skal ogsi skrives og med billeder til. Ofte mi Suhr selv tage t4men, men fir nu ogsi glimrende hjalp af for eksempel Neesgird og Leif Gr. Thomsen. Og der er da, afpsykologiske irsager somjeg ikke neermere kan udrede, heldigvis i det hele taget mindre forskrekkelse for at levere stof til VT end der var med Bilhistorisk Tidsskrift. Vores to faste tegnere, Fritz Knudsen og Leif Gr. Thomsen, liver op pi siderne - og her benytter jeg lejligheden til at afslore at er meldt ind igen og har givet lgfte om en tegning af og til. Men alts6: Det gor ikke noget man lige skenker det en lille tanke hver gang bladet kommer i brevkassen at der ligger en betragtelig arbejdsindsats bag - og at enhver er mere end velkommen til at yde sit bidrag. Den tekniske side af bladfremstillingen varetages stot af ole callesen og frue. Deres,tErbgdige (alias EMIL alias Riisager) 4

5 i:?;q ttp \.1iFb.,z - i.s*d. 'ffir Kare klubmedlem! 0K Benzin og OK Tornmervejen har indgdrel en sponsoraf tale med Dansk Veteranbil Klub i perioden 01.O1.98 til Der belyder. ar Jo olrere du ranker OK Benzln jo flere penge tjener Dansk Veteranbil Klub. Sidan kan du styrke Dansk Veteranbil Klub Har du ikke allerede et OK Benzinhort se fe et EFatis. Sd, far Dansk Veteranbil Klub automatisk 75 kr., nar du har tanket 4OO liter Benzinkortet tilsenales dig, nar du har inatsend.t et bestiuintlsskema til OI( For hver liter OK Benzin du tanker pa dll OK Benzinl<ort. modlager Dansk Veleranbil Klub 1O ore pr. liten Trnk nk RpnTin 6d enrr penge. OK er landsdekkende og du kan tanke 24 timer r dognei St5rrk din klub! Hver an du tanker OK benzin, stsrrker du din klub Okonomisk SutCt( -Trp e4-4{ rhavae R+ /?af,= 4/ b ryft a^ rl. t /op,< oa rnc,4.+ne la ryeuos </tar l//1r OeN rlo/8d4./od6uam.fr+ G/14 p6rfr,,, 4/e/4* o

6 .kfu, -,iosld- 'ffir KTTIBAKIMIEIER :9\ & FYN EGESKOV Rtt. e, u.tt orn. til vore klubmoder - kpr bag om.egeskov ad Volstrupvejen og drej ned ad Alleen til Godskontoret og vore klublokaler. Tirsdag den 31. marts kl Klubmpde pi Egeskov. Willy Christiansen vil vise en videofilm han har optaget pi sin tur til Paris den februar. Der vises optagelser fra Retromobile samt billeder fra Renault fabrikmuseet. Lordag den 4. april kl Garagebesgg. Marslev Autolager Vejrupgirdsvej 3 Marslev, tlf Gunnar Jprgensen har et stort antal reservedele pi lager til sivel helt gamle som nyere biler. Mgd derfor op denne eftermiddag og g0r en god handel. Miske har Gunnar lige netop den del, du har giet og ledt efter i mange ir. Arr. Arne Sgrensen, ttf Tirsdag den 28. aprit kl Klubmgde pi Egeskov. Denne aften er et af irets traditioner. Vi starter med at Veteran Museet. Arets forandringer og fornyelser i museet og klubbens varkstedsstand bliver denne aften vist frem for klubbens medlemmer for museet bliver 6bnet for publikum. Vi slutter af i klublokalet med kaffe. P d aktiv itet sudv al g e t s v e gne Arne S4rensen OSTJYLLAND BoRKOP VANDMOLLE Torsdag den 12. marts kl M6de pi Vandmglle. Torsdag den 2. (anden) april kl hos Filtenborg Cylinderservice, Vestre Engvej 54, Vejle. Bag- ved Falck og FDM. Overfor Vejle Centret/Idrrettens Hus. Fra Nord, Horsensvej. Fplg vejen ned mod Vejle Centrum. Drej til hbjre mod Billund ved sygehuset. Ca. 1,5 km. frem, 4. lysregulering: til venstre. (Kommer du forbi Hydro/Texaco pi h6jre hind, er du for langt). Nu er du pi Boulevarden, folg til Falck/ FDM: drej til hpjre. Fra syd motorvej (afkprsel mod Billund/Vejle S) og 6st, Fredericiavej. Fglg vejen ned i byen mod Billund. Ca. 2 km., 8. lysreg.: til hpjre lige efter Vejle Amtsgird/R6de Orm. (Kommer-du ud pi motortrafikvejen gennem Adalen mod Billund, er du for langt). Nu er du pi Boulevarden, folg den over 6en, Lige fgr Falck/ FDM: drej til venstre. Fra vest (Billund). Nir motortrafikvejen slutter, 1. lysreg. i Vejle: til venstre. Nu er du pi Boulevarden, folg den over ien, lige fgr Falck/ FDM: drej til venstre. Fra Gl. Koldingvej. l. lysreg. nede i centrum: til venstre. 500 m fremme, 2. lysreg.: til hgjre lige efter Vejle Amtsgird/RPde Orm. (Kommer du ud pi motortrafikvejen gennem Adalen mod Billund er du for langt). Nu er du pi Boulevarden, fglg den over ien, lige for Falck/FDM: drej til venstfe. Fra Egtved. Du kommer lige ind Pi Boulevarden, fortset lige ud, over hentil2.lysreg.: drej til venstre lige for Falck/FDM. Fra Jelling /Grejs. Ned i Vejle og find vejen mod Billund. Kommer du til Hydro/Texaco pi hpjre hind er du for Iangt. Se ipvrigt fprstnevnte rutebeskrivelse. Hiber pi godt fremmgde. Torsdag den 14. maj. Vi har miske si megen forirsfornemmelse at et er sagen? Med venlig hilsen Poul-Erik Jakobsen OSTJYLLAND RISTRUP Tirsdag den 7. april kl Vort medlem Knud Erik Guldager forteller og viser film om arbejdet med opbygningen af hans Corvette. Vi modes kl hos Knud Erik Guldager, Latyrusvej 8, 8240 Risskov, tlf Tilmelding til ovennavnte senest mandag den 6. april Leif Nielsen VESTJYLLAND SINDINGGARI) Mandag den 16. marts kl Klubmode. Hasse fra Kibrek forteeller og viser billeder fra en spendende tur i udlandet, veteranbilrallyet Frankfurt-Israel, tilm. tlf Endelave midsommer Inspireret af den milde vinter, et tidligt forir og udsigten til at DVK-medlemmer fra Midt- og Vestjylland i stofi tal tager imod hans invitation til sommertur pi Endelave juni er medlem Jens Toft i Hgjmark blevet helt poetisk. Han taler om milde vinde, duftende blomster, fuglesang og om fergeanlob en tidlig sommermorgen, og synes at det er helt fint, hvis si mange som muligt afsetter bide fredag,lgrdag og sondag til besoget i juni. Dette er ifplge Jens Toft lidt om, hvad man kan opleve pi det planlagte weekendbesgg pi Endelave Gorm KOBENHAVN NIVA Torsdag den 19. marts kl Virksomhedsbespg hos Castrol A/S, Amager Strandvej 162, Kgbenhavn S. Velkomst ved Hr. Erik Pedersen. Der er mulighed for bide vidt og tgrt. Tilmelding til kontoret tlf eller telefax Torsdag den 16. aprit kl Virksomhedsbes/g hos Porsche Centrum i Kgge. Velkomst ved firmaets leder Direktor Kim Clausen. Her vil blive rig lejlighed til at kigge ind bag kulisserne og opleve hvad der gemmer sig pi hylderne. Kims fader der er Porsche 356 fan har lovet at finde en meget saelden bil frem af sine gemmer (urestaureret). Tilmelding til kontoret, tlf eller fax. 49t4ttt4.

7 $b\ h KTTIBAKIMIETIR Ikea's aftenlpb, sidste torsdag i mine. derl med start mellem kl 18 og 19. Torsdag d. 30 april, start i Tistrup. Torsdag d. 28 maj, start i Gentofte. Torsdag d. 25. juni start i Tistrup. Torsdag d. 30 juli start i Gentofte. Torsdag d. 27. august start i Tistrup. Aftalen er forst kommet i hus nu, si der vil komme n&rmere om lobene i nreste nr. af Veteran Tidende. Virksomhedsbesoget d. 19. februar hos O. Damgaard-Nielsen Der var en masse mennesker der mgdte frem hos firmaet O. Damga- Vedrorende Ford Popular Igrgen Andersen, Herlev, mdl. nr. 2730,har ret i sin undren i brevet i Veteran Tidende for december l99l. Popular navnet blev brugt i England fgr krigen pi model Y fra dens fremkomst i 1932 tll dens ophgr i Det er modellen de fleste nok bedst husker som den, der ligner den fprste Morris 8 - men det var nu Morris'en der "kom til" at ligne Ford'en. I Danmark blev betegnelsen ikke brugt, det er mit indtryk, at alle de smi Ford'er - engelske og tyske - kaldtes "Junior". Betegnelseme Anglia og Prefect kom lige fgr krigen. I 947-modellen kaldtes ikke Popular. Det har v&ret en Anglia, der som eksportmodel havde den lidt stprre motor, der ellers anvendtes i Prefect. Det var ogsi den motor, der senere brugtes i den bil, der bar navnet og som vi kender som Popular. Anglia var en videreudvikling af Ford 8 (model 7Y) med indbygget kuffert i stedet for reservehjul indfeldet i bagpartiet. I 1948 endredes Anglia lidt og fik forparti med to lodrette gitre. Det var dette karrosseri, ard-nielsen, faktisk langt flere end der var booked via kontoret, hvor vi havde sat 100 stk. som det maksimale. Ialt m6dte ca. 130 personer op, med en fantastisk entusiasme, det sjove er at ingen havde dirlig samvittighed over at mqde op uden at v&re meldt til. N6, sure opstgd kan vi godt undvare her i bladet, men husk nu at melde jer til i forvejen. Aftenen forlgb som planlagt, Ole Damgaard-Nielsen b6d DVK's medlemmer velkommen, fortalte lidt om aftenens program, og gav udtryk for sin glrede over at si mange viste interesse for dette besgg, endvidere fortalte O.D.N. om en udstilling hvor genstandene der vil blive udstillet er biler af me rket Ferrari. Udstillingen 6bner den 28. marts til den 19. april, hverdage kl. Il-22 og lgrdag-sgndag kl. 1l-18. Endvidere blev det forlalt at firmaet var vert ved et og Budweiser eller Cola, lidt senere pi aftenen. Min personlige mening er at det var et flot traktement, og chefen selv stod for serveringen (der var ikke sparet pi noget). TRAMEDIEMMBRI JE der blev brugt til Popular. Den lanceredes, da Anglia/Prefect navnene gik over pi pontonkarrosserimodellerne. Popular produceredes fra november 1953 til august 1959 i godt stk. Dens modelbetegnelse var 1038, venstrestyret Der var smiaendringer, mest igjnefaldende et enklere instrumentbret. Der er tendens til, at de smi Ford'er kaldes Popular. Jeg har selv indtil sidste 6r i over tyve ir haft en Prefect 1953 som en afflere (gamle) brugsvogne. Den har samme mekanik, men et helt andet 4-d4rs karrosseri, mange kaldte den rask vrek Popular. Som J6rgen Andersen husker jeg ogsi Popular fra mine unge dage, grhgrgn, mellembli, beige eller sofi og med "solv"malede kofangere. Vi store drenge syntes den var noget simpel, men set i tilbageblik var den en billig og god bil for dem, der ikke ville eller kunne ofre si meget pi en bil og var betankelige ved brugte vogne. Det, der fik mig til at forlade Prefect'en, var mest tanker om sikkerheden, for det var en glimrende Derefter blev DVK's plakette uddelt for fprste gang, den blev overbragt ved undertegnede. En utrolig hyggelig aften, med en god stemning og mange fine til det flinke personale fra de fremmpdte. Alt i alt en aften som vil huskes, og vi fik lovning pi at det i fremtiden vil blive en Srlig tilbagevendende begivenhed. Claus Neble Fantastisk Ferrari udstilling i Oksnehallen pi Halmtorvet i Kobenhavn. Fra den 28. marts til den 19. april vil der vere en speciel udstilling afferrarier fra hele verden (se omtale i dagspressen). DVK laver en samlet tur til udstillingen skaertorsdag den 9. april kl Tilmelding til DVK's kontor, tlf , fax Ved tilmelding af 40 personer vil vi fi 20 kr. i rabat pr. billet, normalpris kr. 60,-. med venlig hilsen Thom Bans Pedersen brugsvogn. Englanderne har for 0vrigt et sjovt udtryk om disse Ford'er: "Sit up and beg" modeller. Og, ja, s6- dan kan man netop fole korestillingen. Der findes en glimrende bog om emneq Dave Turner: "Ford Popular and the small sidevalves". Osprey, London 1984' venrig hilsen J Prgen Br4ndlund Nielsen medl.nr. 271, AabyhPj Til et indlag fra Jgrgen Andersen bemarkes: Inden krigen kom der fra England en todprs Ford 10. Efter krigen skulle der hurtigt gang i eksporten. Man genoptog derfor fabrikationen af Ford 10. En todgrs Anglia og en firedprs Prefect. Disse navne blev ogsi brugt da de nye modeller kom i Samtidigt blev Anglia i den gamle model viderefort som Popular, med fi aendringer bl.a. mindre forlygter. Hiber disse oplysninger er rigtige. Med venlig hilsen Ole Kirk Vium.

8 ..{ T..} \ a-:"4rt\, -:,*t*.l:)- 'ffi* NIIIEDSBRE!'FRAMhS :;llr Lidt om irsmgdet 1997 Samridet best6r efter irsmodet af 40 klubber med et samlet medlemstal pi Arsagen til at antallet af klubber er faldetpi trods afen tilgang pi2nye klubber er, at veteranknallert-klubberne har sl6et sig sammen til Dansk Veteranknallert Union. Unionen forventes at blive pi medlemmer! Der var pi flrsmgdet enighed om, at MhS skal oprette en hjemmeside pi Internet. fra Dansk Consul, Zephyr og Zodiac Klub har pitaget sig at lave dette arbejde, og vi forventer at vere "pi" i lobet af februar mined Der var ogsi flertal for at andre Samridets formilsbestemmelse, siledes at MhS kan arbejde for oprettelsen af en frelles forsikringsordning for alle ejere af motorhistoriske koretojer, som er medlem af de tilsluttede klubber. Der var 3 bestyrelsesmedlemmer pi valg, og alle blev genvalgt, ligesom Otto Lassen fra DVM blev genvalgt som revisor. Leif Gr. Thomsen Onskede at udtrrede af bestyrelsen for at fe tid bl.a. til at skrive lidt i Veteran Tidende. I stedet blev Lars Genild fra Albion MC valgt ind. Samridets regnskab og budget blev godkendt uden bemerkninger. Budgettet er pit9l.45o kr. incl. medlemskab af den internationale organisation FIVA. Arsmgdet forlgb igen i en serdeles god stemning med en 6ben og konstruktiv debat om de forskellise punkter. Biler i Bella 98 Der vil blive biludstilling i Bella Center A,/S igen i ir. Udstillingen vil bliveafholdti2perioder: marts 1998 og ma(s Samridet er inviteret til at deltage sammen med Dansk Veteranbil Klub og Historisk Motorsport Danmark. Vi skal derfor opfordre alle klubber til at fremsende deres pjecer eller fol- Januar nr. 1 dere i et passende antal til Erik Kristoffersen. Vi vil si sgrge for, at de vil ligge til uddeling til interesserede i Motorhistorisk Samrids stand pi udstillingen. Hvis I har kendskab til klubber, som ikke er tilsluttet Samridet, si giv dem besked om at de ogsi kan fi deres foldere til at ligge i standen. Abningen af Storebreltsbroen Vi har nu fiet en henvendelse fra A/ S Storebelts-forbindelsen om, at de er meget interesseret i vores tilbud om et veteranoptog ved den officielle flbning af Storebaltsbroen sgndag den 14. juni Vi vil blive indkaldt til et forberedende mpde i slutningen af februar m6- ned Dansk ROde Kors har imidlertid at ggre brug af vores tilbud i forbindelse med sit sarlige arrangement sgndag den 7. juni Dansk ROde Kors har i stedet indgiet aftale med De Danske Bilimportgrer og Danmarks Automobilforhandler Forening om en biludstilling med moderne biler. Vi vil kunne fortrelle mere i neste Nyhedsbrev. Historiske nummerplader Vi mi konstatere, at de nye gamle nummerplader synes at blive en succes. Der er allerede pi dette tidspunkt indkommet ca. 250 bestillinger om historisk korrekte nummerplader. Disse vil blive leveret i uge l911998, og senere vil leveringstiden vrere ca. 3 uger. Der har indtil nu kun veret 6n bestilling af gule emaljenummerplader! KOretAjsstatistikken over korte km. Samridet udsendte spprgeskemaer til de tilsluttede klubber i efterhret 1997 med svarfrist i december Der er indkommet mere end besvarelser. Bestyrelsen er i gang med at bearbejde oplysningerne i skemaerne, og vi vil vaere klar med en sammenfatning til udsendelse sammen med neste Nyhedsbrev. Det kan allerede nu bemrerkes, at medlemmerne som de 3 vigtigste arbejdsfelter for Samridet har nevnt: 1. vregtafgiften 2. en forsikringsordning 3. registreringsafgiften. StjernelOb i 1998 Der vil blive holdt et "Stjernel6b" igen lgrdag den 5. september 1998 sammen med et nyt Copenhagen Classic Car Cup den 6. september Som det vil vare kendt stod Samr6- det for koordineringen af "Stjernel6- bet" i 1996, hvor i alt 136 biler, 80 motorcykler og 5 busser - alle mindst 25 ir gamle - samledes pi Ridhuspladsen i K6benhavn som optakt til den neste dags racerlpb for veteranbiler m.m. pi en afspeerret bane foran Christiansborg og rundt om Frederiksholms Kanal. Da alt gik, som det skulle, har man besluttet at gentage succesen i 6r. I vil hore mere senere. Klubbernes Web-sider og adresser Vi er meget interesseret i at fi de tilsluttede klubbers Web-sider og E- mail adresser, hvis I har sidan noget. Vi skal bruge disse oplysninger til Samrfldets egen hjemmeside pi Internet. Klubber, som har Web-side og E- mail adresse, bedes sende disse til: mobil.dk Fartskrivere i veteranlastbiler og -busser Vi kan oplyse, at man ikke krever fartskriver i lastbiler og busser, der er registreret fgr 1969, og som ikke benyttes til erhvervsmassig transport. Hvis man har sporgsmil om dette, si kan man henvende sig til: Fardselsstyrelsen Adelgade 13,1304 Kpbenhavn K. Tlf

9 *$&'ge NYHEDSBREYFRAMhS ">,&. -iiiot*b- 'ffir Samridets Miljoudvalg Bent Hoffmann fra Dansk Veteranbil Klub har lavet "et dristigt kig ind i bilafgifternes krystalkugle." Vi har vedlagt hans artikel sammen med dette Nyhedsbrev til inspiration for vores lresere. Bent Hoffmann har givet udtryk for, at han gerne vil bidrage til Samridets miljoarbejde, og bestyrelsen har pi sit seneste m/de tilkendegivet, at vi vil ggre, hvad vi kan for at deltage i de udvalg, hvor det forberedende miljoarbejde, som bergrer foregir. Steffen Frglich fra Miljgudvalget har desuden gentaget opfordringen fra sidste nummer af Nyhedsbrevet til, at interesserede personer melder sig til det konkrete miljoarbejde - se vedlagte brev. Den nye blyfri benzin er farlig. Det viser sig, at tilsretningsstoffet MTBE (et syntetisk reterstof), der har erstattet bly som tilsatning i superbenzin for at hpjne oktantallet, har medfort en omfattende grundvandsforurening i USA, I Danmark vil man nu ogsfl foretage stikprpver af vores MTBE-forurening. Eksperter ansl6r, at oliebranchen i Danmark bruger ca tons MTBE. To svenske forskere har pivist, at pladesmede udsattes for farlige stoffer med op til gange over gr ensevrerdierne, nir de svejser i lakerede bilplader. Det handler om isocyanater og aromatiske aminer, hvor man hidtil har anvendt luftpr/ver. Disse milinger har vist sig at vare vardilgse i sammenligning med blod- og urinpr6ver, der viser, at udsattelsen kan vaere langt over grrensevaerdierne. Isocyanater indgir bl.a. i polyurethanlim til ruder og pladedele og i polyurethanskum til isolering af biler. Stoffet indgir desuden i lak, tretningsmidler og elektriske kabler i biler. De mange aldersgranser I sidste nummer af Nyhedsbrevet beskrev vi de mange forskellige aldersgrrenser, som gelder for veterank4retaier. Vi har fra et medlem af en af de tilsluttede klubber fiet 2 oversigter, som i skemaform at beskrive de forskellige aldersgranser. Vi medsender disse 2 oversieter til jeres orientering. FIVA England, Sverige, Norge og Finland har gennem deres motorhistoriske landsorganisationer meddelt, at disse lande ikke lrengere er tilsluttet den internationale FIVA. Som begrundelse for dette drastiske skridt anf6res, at de 4 lande representerer n esten 2/3 af FIYA's samlede medlemstal, men at landene kun har indflydelse svarende til Il3 af alle stemmer. Desuden anfores, at man er utilfreds med den service, som FIVA giver medlemslandene. FIVA har i denne anledning udsendt en pressemeddelelse, hvoraf det fremgfllr, at de 4 udbryderlandei 1997 stillede krav om andringer i afstemningsreglerne, som ville have betydet, at de pi irsm/det i oktober 1997 ville have haft absolut majoritet over de tilstedevaerende 28 lande. Sagt pi en anden mide si ville de nye regler betyde, at der skulle 42 smi lande til for at opveje Englands stemme! De gvrige lande pi 6:rsm0det fandt, at de 4 landes onske var udemokratisk. I stedet foreslog man at sendre pi afstemningsreglerne, siledes at man fik et kompromis, hvor England kun skulle betale et kontingent svarende til l0 7o af FIVA's udgifter og havde en stemmeandel svarende til ll 7o af de samlede stemmer. Der var 23 lande, som kunne stemme for denne fordeling, men det kunne ibenbart ikke afvrerge bruddet, som nu er sket. Det virker helt uforst6eligt pi almindelige mennesker, at 4 lande kan se en fordel i at gdelrgge arbejdet i en organisation, som har eksisteret i 9 mange ir. Ingen har fordel af, at der nu eksisterer 2 internationale organisationer med hver sin lobbyist i Bruxelles. Vi mi hibe, at medlemsklubberne i de 4 lande giver sig til at stille sporgsmil til deres landsorganisation, og at sund fornuft stadig findes i den internationale sbevagelse. FIVA holder mgde om problemerne i den nrermeste fremtid. I vil hore mere i nreste nummer af Nyhedsbrevet. Pjecen om MhS Bestyrelsen er i gang med at revidere pjecen, der fortaller om Motorhistorisk Samrid. Den nye udgave forventes at v&re klar i slutningen af februar Vi skal bedejer om selv at kontakte 6n i Samridets bestyrelse, for at vi kan vide, hvor mange eksemplarer I gerne vil have tilsendt. Sidste Nyt Udskydelse af periodisk syn - deponering af nummerpladerne Efter at Nyhedsbrevet er giet i trykken har vi fiet at vide, at Statens Bilinspektion (SBI) vil acceptere, at ejere af biler, som indkaldes til periodisk syn de naste par mineder, velger at deponere bilens nummerplader hos forsikringsselskabet, indtil bilen er klar til syn: Hvis man gnsker at undgi synet pi denne mide, s6 skal ejeren skrive til: Statens Bilinspektion Att. Christine Ebbesen Postboks Hvidovre Det handler om biler, som er indkaldt til syn eller bliver det i lgbet af de nseste par mineder, og hvor ejeren enten har deponeret nummerpladerne eller gnsker at deponere dem hos forsikring sselskabet. Vi vil arbejde videre pi at fi Statens Bilinspektion til at lave en varig deponeringsordning. SBI har allerede givet tilsagn om en sidan ordning, og vi forventer, at ordningen vil ligge klar i lgbet af et par mineder.

10 {-T- } \/.if\, -a*t*id- 'ffir TRABDSTYRETSEN ii,e'% $c Som mange allerede ved, og som formanden skrev i Veteran Tidende i januar, har Hanne Jonassen i flere 6r arbejdet pi at fi bragt orden i klubbens bibliotek. Det var en omfattende opgave, men det verste er nu ovre, og alle tidsskrifter og de fleste bgger er nu stillet pi plads og katalogiseret i et seddelkartotek. Samtidig med at biblioteket kom pi plads blev lesesalen desvarre ringere og ringere. Bladene pi lresesalen er nogle klubben enten abonnerer pi eller nogen vi fir i bytte for vores egne blade. I l0bet af de sidste ir er dette system brudt delvis sammen. DVK er holdt op med at sende blade til en del klubber, og derfor er de naturligvis ogsi holdt op med at sende blade til DVK. Desuden ser det ud til at abonnementer ikke er blevet betalt; de betalte blade er i hvert fald et for et holdt op med at komme. Klubben har stillet et budget til ridighed for driften afbiblioteket. Planen er at disse penge kr. 6rligt - skal bruges til at betale tidsskriftabonnementer samt til indkgb af Der er allerede bestilt abonnement pfl et antal tidsskrifter. Vi hiber bladene kommer snart. Det vil rette noget op pi lasesalens tilstand. Endvidere er der udarbejdet en liste over de klubber som vi gennem tiden har udvekslet blade med. Disse klubber vil fi tilsendt Veteran Tidende samt et brev med opfordring til at udvekslingen genoptages. PA biblioteket er der nu flyttet en del om pi reolerne si der er blevet dirligere plads til mennesker men mere plads til bgger. Der er flyttet en veg, si der kan laves et egentlig arkiv, og b6ger og tidsskrifter kan opstilles pi en mere hensigtsmressig mide. Endvidere er der lavet en arbejdsplads til bibliotekaren. Tanken er at alt for fremtiden skal registreres i en database. Vi hiber at vinde en del reolplads, fordi der til stadighed kommer nyt materiale. Det er vi glade for, men Nyt fra biblioteket der skal jo ogsi vere plads. Alt materiale bliver omhyggeligt gennemgiet og sammenholdt med hvad vi allerede har i biblioteket, og dubletter bliver sendt til lokaler efter bestyrelsens bestemmelse. Hovedtanken er at biblioteket pfl Nivigird er klubbens centrale bibliotek, og at der ikke i klubbens andre lokaler findes materiale som ikke ogsi findes pfl Nivigird, hvorimod det omvendte i stor udstraknine er tilfeldet. Klubbens bogbestand har altid veret preget af tilfeldigheder. Der er gennem 6rene kun kobt meget fi boger, resten er arv og gaver. Pi grundlag afden registrering er indtil nu er foretaget har vi allerede dannet os et indtryk af hvilke bgger der er behov for at og i lgbet af iret vil vi begynde at supplere bogsamlingen. De fprste indkpb vil vere store, brede og anerkendte bil- og motorcykelhistoriske vrerker, opslagsbpger og leksika. Nir de praktiske forhold omkring bladudveksling, nytegning af abonnementer og opstilling af bpger er tilendebragt gir vi i gang med at registrere artikler i klubbens store tidsskriftsamling. Det vil blive gjort i en database. Her er der tale om et meget stort projekt som ikke kan piregnes frerdiggjort t lgbet af kort tid. DVKs bibliotek er en enestiende samling litteratur som daekker bilhistorien i en grad som intet andet bib- Iiotek her i landet. Derfor har klubben ogsi en forpligtelse til at verne om bibliotek et og g,re det tilgrengeligt for medlemmer og for den motorhistoriske forskning. Desvarre lader tilgengelighed sig ikke forene med fri adgang. Vi har set eksempler pi at materiale forsvinder. Vi tror gerne at folk blot har lint noget og glemr at aflevere det igen. Det er et lige stort tab. Vi opfordrer til at man blot moder op og afleverer hvad man har l6nt; si er det ude af verden. For fremtiden foregir adgangen til 10 biblioteket ved at man henvender sig til en af bibliotekarerne som derefter sammen med spprgeren finder frem til det onskede materiale. Man kan derefter mod kvittering line materialet med ud i lesestuen. Hanne og Niels Jonassen _- IRAMEDTDMMERNE - Vedr. salg af veteranbiler Efter at have lest Arne Nielsens gruopvekkende beretning fra marts sidste ir, har jeg herefter fglgende rid at give til medlemmer, som gir i salgstanker: Gode rid til srelgere af veteranbiler Undgi for enhver pris at bede en mekaniker, autoforhandler eller en anden fagmand hjrelpe dig med handlen. GOr du det, si vil handlen blive bedpmt efter det srerlige afsnit i kgbeloven, som omhandler forbrugerkob, og som har vesentligt strengere bestemmelser end den alm. kobelov. Derimod er det klogt ar anbefale koberen at foretage en grundig gerne med bistand af denne fagmand, og g4re en bemrerkning om denne opfordring i slutsedlen/salgsaftalen, for eksempel som fplger:..."vognen er en -- 6r gammel veteranbil, som saelges som beset. Kgber er blevet opfordret til og har haft lejlighed til at og prpvekgre vognen. Selger har ikke kendskab til nogen fejl og mangler ved vognen, men Onsker ikke at give nogen garanti, idet kobesummen er fastsat under hensyntagen til den risiko, kgberen har pitaget sig." Jeg vil ikke garantere, at salgsaftalen si er "skudsikker", men jeg tror, at en fornuftig dommer vil tove med at dgmme en srelger pi dette grundlag. Problemet erjo, at lovgiverne og retspraksis er si absurd forbrugervenlige. Venlig hilsen Folmer Reindel

11 ;*i h SET & SKET -id "L*od.,ffir,"d- Pnemiene-besog i jysk bilsamling Foru.ntningerne om et ander-ledes klubmgde i det midt- og vestjyske havde fiet rigtig mange til at mgde frem til februarmodet. De blev ikke skuffede. Dagens emne var et bespg pi et splinternyt jysk bilmuseum, hvis eksistens de frerreste kender til. Gruppen af veteran entusiaster mpdtes i Aulum, og her kunne fabrikant Pagh MOrup 6bne dgren til et usadvanligt showroom pi en af sine fabrikker. Omkring sin egen samling af sprendende biler har han opbygget et museumsmiljo, der er hgjst usredvanligt. Med sans for detaljen er amerikanske biler placeret i wildwest miljg, hvor hverken benken p6 den stpvede treveranda, Coca-Cola automaten eller juke-boxen savnes. Og hvor vregmalerierne viser amerikansk 0rkenmilj0. Pi gulvet er lagt en sarlig belagning, som sine steder er som en asfaltvej med hvide striber og andre steder matcher med biler og billeder. Her er spejle, si man kan kigge op under bilerne, og intet steds stir der ber4- ring forbudt, og man kan komme tret pa herlighederne. Biler er til for at blive set og brugt, mener samlingens stifter, og Pagh Mgrup har desuden den filosofi, at en forretningssnak med kunder kan blive nok si hjertelig og afslappet, hvis den foregir pi golfbanen eller nu ogsi imellem spandende biler. Meget tyder pi at han har ret i antagelsen, og han har begejstret mangen grcst ved atm6de frem i lufthavnen i en sjov bil. Egentlig mangler storproducenten af b4metgj bare en pedalbil i samlingen. Det kommer miske. De europaiske biler med en flot Jaguar E-type i spidsen og en sjelden Renault varebil som nyeste erhvervelse stir i noget, der ligner britisk herregirdsmiljo. Men sjovt nok er det Sindingird, der er afbildetphveggene med en detaljerigdom helt Bilen er italienskfuldblod, og hele denne afdeling af samlingen er helliget dette tema. ned til flagene pi Pagh Mgrups egen der helt dominerer denne del af mugolfbane. Det er iovrigt ogsi Sinding- seet. Hvis man ikke har nok af synet, gird der danner ramme om veteran- er der ogsi 6n til Oret. Pagh folkenes minedlige moder. har fiet lavet srerlige videofilm med Der tredje miljo i det usredvanlige Ferrari-billeder og lyd, si de sm6 hir showroom er italiensk, og der stir rejser sig i nakken. Billedet er kom- Ferrari som overskrift, lige fra ban- plet pi storskrerm, oplevelsen er innerne pi vseggen til kedeldragterne, tens - og gesterne var begejstrede. der hanger klar p6 stumtjeneren. De kvitterede for gaestfriheden ved at Rgde til korere og mekanikere, en overrakke Pagh Mgrup en reldre, ori- ginal Ferrari-salgsbrochure til sam- hvid til bossen. St/rst opmrerksomhed vrekker nok to lingen. nyerhvervede Ferrari-fuldblodsbiler, 'rt Gorm -tu &ffi I forgrunden en Ferrari sportsvogn og i baggrunden en montre med skalamodeller samt en stumtiener med Feruari-teamets kedeldragter Den hvide er til bossen. l7

12 .:r-k. - id*3- o r(tr$fr MAHDOR-BII,ERNIE l{1&q Tekst: Leif Gr. Thomsen foto: Egon Wang Neesgaard T:T lln anden dygtig mand. der kom til Korsbrek, var Kresten Skjern, Mads' lillebror. Han blev sat ind som i den nye bank, og han var ungkarl. En argerrig ung mand i en sidan stilling skulle have sig en bil, der dels passer sig for en ungkarl, dels tilfredsstiller kravet om en moderne bil og endelig befinder sig pi et prisme s- sigt rimeligt leje. Kresten valgte sig en Ford V8 Roadster af irgang 1932, sh han har varet i besiddelse af et nogenlunde nytk4ret4j, da vi ser ham fprste gang. Da Ford kom med sin V8 i kunne vognen fis med enten 4-cylindret rekkemotor eller 8 cylindret V-motor. Den 4-cylindrede var en opdatering af A-motoren fra 1928 og havde siledes flere krrefter og - desverre - kraftigere vibrationer. V8eren derimod var den direkte modsretning med langt flere krafter og med vibrationsfri og lydlps gang. Den slog simpelthen sin samtid med forblpffelse. Det var i virkeligheden ogsi et kunststykke af Ford at lave en V8 blok udi 6n stobning og, vel at bemeerke, til en populer pris. _ t2

13 !i1g MAX{DOR-BII,ERNE Set udefra er det kun smiting, der fortaeller, at vi her stflr over for en kraftkarl. Set forfra bemrerker man et V8 emblem midt pi lygtestangen, og bagfra bemarker man V8 mrerket pi reservehjulets navkapsel. Og holder man bag en V8 for rpdt lys, gflr sandheden op for 6n, nir lyset skifter til gront. Ellers er vognen typisk Ford hele vejen igennem. Chassisrammen er forsterket og senket i forhold til A- modellen, f.eks. er den bageste tverstillede fjeder fqrt bag om bagakslen. Den roadster, vi ser i MATADOR, blev udlint af vort medlem Arne Cederberg, som gerne trak V8eren ud af garagen pi en vinterdag for en fotografering. Denne vogn har aldrig vseret restaureret, den stir med sin oprindelige m6rkebl6 farve pi karrosseriet. Dog springer en ukorrekt detalje i gjnene, det er lygterne. Den origina- le indmad er fjernet og erstattet med sealed beam lygter. Man forstir godt, at Arne Cederberg ikke er ivrig efter at endre pi dette forhold, fordi lyset fra en sealed beam er langt bedre end lyset fra den originale. Og Arne Cederberg er faktisk aldre end sin vogn. Det typiske ved en Ford-roadster i disse irgange i forhold til en cabriolet er, at vindspejlet kan lregges ned, og at der er lose blafreruder til ddrene. Hvis man nogensinde skulle veere si heldig at fi lov til atk4rc en V8er af disse irgange, s6, vrer forsigtig. Bilen kan nemlig kgre strerkere end bremserne kan bremse. Det gode rid fra 1932 siger, at man skal iagttage sit speedometer i en V8er, for bilen fortaeller ikke noget om, hvor strerkt det sir. $trmpemarked Invitation Sted: Svdfalster Marielyst Sportscars Automobilmuseum Stouby Tvrervej 11 4ST3Yrggerlgse Tid: LArdag d. 9. maj 1998 kl KOb det du mangler. Srelg hvis du har for meget. Reserver gratis stadeplads. Yderligere oplysninger hos Marielyst Sportscars/Per Mikkelsen Tlf./fax:

14 .R, -Ficr*;.4-,Y- ]RABESTYRETSEN x,\k INDKALDELSE TIL GENERALFORAMLING I DANSK VETERANBIL KLUB Lardagden 25. april 1998 kl13.00 pi Hotel Nyborg Strand, Nyborg Dagsorden iflg.lovene er folgende: 1. Bestyrelsensberetning. 2. Fremlaggelse af regnskab. 3. Indkomne forslag: a. Forslag fra bestyrelsen om endring af $ l0 i klubbens love. Se forslaget nederst pi siden. b. Forslag fra Poul Suhr om endring af $ 8 og 11 i klubbens love. Se forslaget nederst pi siden. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer bosiddende vest for Storebalt. Pfr valg er: Arne Sorensen (Onsker ikke genvalg) Frits B.Johansen (Villig til genvalg) Tom B.Jensen (Villig til genvalg) Finn Riistoft Nygaard ikke genvalg) (Villig til genvalg) Poul Suhr Fplgende kandidat er opstillet til bestyrelsen: Ren6 Dalager - opstillet af Fitz Knudsen. (kort prasentation f6lger i neste nr. af VT). Endvidere valg af revisor. 5. Eventuelt. Forslag om rendring af $10 i klubbens love. Efter at tunnel/bro forbindelsen mellem Sjelland og Fyn er 6bnet finder bestyrelsen det mere hensigtsmassig at aftrolde generalforsamlingen i Odense, derfor foreslis f6lgende setning i $ l0,,generalforsamlingen holdes hvert 6r i Nyborg" rendret til,,generalforsamlingen holdes hvert ir pi Fyn". Bestyrelsen 18. februar 1998 Forslag om rendring af $ 8 og $ 11. i klubbens love. I bestrabelsen for at g6re bestyrelsen mere effektiv og hurtigtarbejdende genfremsattes det forslag der blev stillet ved generalforsamlingen i $ 8 rendres, siledes at dens fulde ordlyd bliver som folger: Klubbens bestyrelse ledes af en bestyrelse, som bestir af 6 medlemmer inklusive formanden, halvdelen bosiddende ost for Storebalt og halvdelen vest for Storebplt. Bestyrelsen velges af den ordinare generalforsamling for et tidsrum af 2 ir.i lige 6r er bestyrelsmedlemmer vest for Storebelt pi valg, og i ulige flr er bestyrelsesmedlemmer ost for Storebalt pi valg. Pi generalforsamlingen valges desuden 2 bestyrelsessuppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, nrstformand, kasserer og sekreter, siledes at formanden og nestformanden er bosat i hvert af de ovenncvnte geografiske omrider. Bestyrelsen kan ansette lonnet medhjelp i nodvendigt omfang. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, nar mindst 4 af dens medlemmer plus formanden eller nastformanden er tilstede, men i alle beslutninger, som efter vedtagterne krever enstemmighed, skal dog enten alle medlemmer af bestyrelsen vere tilstede, eller skriftligt efter foreleggelse af hele sagen have haft lejlighed til at udtale sig om sporgsmfllet. I tilfaelde af stemmelighed 96r formandens stemme udslaget. Bestyrelsen holder nfrr det skpnnes og f6rer protokol over sine forhandlinger. Dansk Veteranbil Klub forpligtes Okonomisk af bestyrelsens formand eller naestformand i forbindelse med 4 bestyrelsesmedlemmer, Bestyrelsen kan meddele prokura, for sfl vidt som sidan prokura skgnnes gnskvrrdig til almindeli gt lgbende forretninger. $ 11. Under punkt 4 tilfojes efter bestyrelsesmedlemmer: + 2 suppleanter. Poul Suhr 25. februar

15

16 Bilen sont afhentet april I 980 Th. Bilen under adskillelse. Realiteterne kommer tilq'ne Th. Instrumentbrcet ttdtaget De.forste svejsninger er ud/brt Th. Forparti aliaget inden motoren udtages Srelges: "Buick 1939, er i daglig brug, i god stand, men lidt rust i forskermene". Ja sidan lpd annoncen i Veteran Tidende nr. 55 januar Det med lidt rust var en mild underdrivelse. idet der var rust og gennemtaeringer mange andre steder bide for og bag og uheldigt nok ogse rundt om fronrog bagrude samt indvendig vinduesramme. vanskelige steder at svejse. Vognen havde stiet i en meget fugtig murstensgarage og indtrrck og treevrerk var godt vadet af fugt. Det umiddelbare visuelle indtryk af vognen var godt, men ved nrermere eftersyn besluttede leg hurtigt ar \ognen var moden til en total adskillelse med sandblesning af samtlige karrosseridele og visse mekaniske dele efter reparation. Visse dele var ikke originale dele til modeliret og andre dele manglede helt, se et srprre detektivarbejde primart i USA blev igangsat for at fi tilvejebragt de ngdvendige stumper. Der medfulgte mange gamle stumper, bl.a. de oprindelige bagerste skyderudemekanismer, som blev genetableret i stedet for faste ruder. Til fremskaffelse af stumper var "Hemmings Motor News" en uvurderlig hjalp. Udover en omfangsrig korrespondance med ophuggerpladser samt producenter af nye dele si blev det ogsi til tre besbg i USA, hvoraf to specielt til Hershey's oktober stumpemarked. Efter l7 ir med vekslende arbejdsindsats stir vognen nu99,997c ori-einal. Et Volvo chokerkabel mangler at blive udskiftet til et kabel med original knop. En Vognen har altid k6rt i Danmark, og i 20 5r indtil 28/ af sidste ejer inden jeg overtog vognen Vognens historie pi nar 5 mineder er kendt. 6-7 ejere f6r mig har haft vognen. Vognen er som allerede nrevnt indregistreret fbrste gang I 8/ til den italienske ambassade i og har formodentlig haft den tvivlsomme rre at kunne kore frit under besrettelsen. eftersom Italien var allieret med Tyskland. Man kan undre sig over. at den italienske ambassade korte Buick som Formodentl ig forl6 original funktionsdygtig "Sonomatic" radio blev isat som en af de sidste opgaver inden regi streri ngen 9 I ,57 ir og 2 I dage efter vognens f6rste indregistrering den I 8/3- I 939.

17 Tv. Motor klar til ucltagelse Kurrctsseriet altaget. Rammen i ov,erraskencle god stand. Tv. Karrosseriet a hentes aj sandblceser. Karrosseriet sandblest og grundet. Tv. Frcrdigt arbejde i d1'bsort lakering Trofaste hjelpere klar til ilcegning o/ n10toren. di der ikke produceredes store luxusbiler i Italien i trediverne. Det vides imidlertid, at det ikke var usiedvanligt, at Buick (GM's andet fornemmeste merke, Cadillac var nr. l) blev anvendt som repraesentativ vogn for det italienske diplomatiske korps i ind- og udland. Vatikanet havde ogsi en 1938 limousine som supplement til biler af det foretrukne mirrke Cadillac. Nicola Bulgari, italiensk juveler i Rom med fbrretninger over hele verden, har en stprre privat samling af Buick modeller fra ejet af nobiliteter af italiensk oprindelse. Det engelske kongehus har ligeledes ejet adskillige Buick vogne fra Mclaughlin- Buicks fabrik i Canada. Min Buick stammer fra et dgdsbo og afdodes moder var meget bevidst l7 omkring, hvem der skulle overtage vognen efter spnnen. Moderen og hendes havde fiet et specielt forhold til vognen, efter formodentlig mange dejlige kgreture i de 20 ir og de, at vognen forblev i Danmark og blev vedligeholdt. Efter fbrskellige fbresporgsler i Dansk Veteranbil Klub sir mi jeg vrere blevet fundet kvalificeret til at kpbe vognen, og et overtagelsesbrev blev udferdiget. Et kobstilbud, hpjere end mit, kom fra et filmstudie i Tyskland, men det blev imidlertid afvist af selger, si det har v&ret et meget sterkt Pnske, at vognen forblev i Danmark. hvilket ma siges at vrere en meget positiv indstilling. Jeg lovede, at vognen ville forblive i Danmark og, at den ville blive sat i stand uden dengang al vide, at det ville tage 17 ir. Desverre niede de to damer ikke at se vognen ferdig, idet de er afgiet ved dgden for flere ir siden. Vognen blev istedet for presenteret for mekanikeren, som ud over at vrere formidler af salget ogse havde vedligeholdt vognen sammen med sin far pa familiens verksted i Holbek. fandt sted i august og forlpb fint suppleret med flere gode rid fra mekanikerens side til fuldstandiggorelse af kgregladen i en S-cyl. Buick. Nu mangler vognen kun at fi udskiftet de hvide nummerplader med emaljeplader i begyndelsen af 1998.

18 18

19 i $q,{\ IRABESTYRETSEN.R. -i*&.ft)r 'rwzt SpOrgsmil vedrorende tidstypiske nummerplader Efter omtalen af tidstypiske nummerplader i Veteran Tidende nr.259 har vi modtaget en del spgrgsmil som her bliver bragt sammen med besvarelser 1. Hvilke konsekvenser kan der ventes af at lade et veterankoretgj registrere til veterankorsel (kgrselbegrrensning o.iign.)? Hvorledes defineres i den forbindelse udtrykket lejlighedsvis korsel? Den eneste konsekvens er, at kpretgjet indkaldes til periodesyn hvert 8. dr. Hvilket jo ikke er sd ringe endda.. Ved lejlighedsvis klrsel forstds at vognen ikke anvendes til drzkning af et egentligt korselsbehov. Foruden kprse I til klubmqder, arrangementer o.lign. er en qftentur, en tur til stranden, alm. luftning etc. at betragte som lejlighedsvis korsel. 2. Er de nye sikaldte tidstypiske nummerplader af jern og emalje som de gamle eller blot af sortlakeret prreget aluminium over samme skabelon som de kendte hvide plader? De tidstypiske numme rplade r e r, s om navne t henty de r, t idstypiske. D.v.s. at pladetyperne I,2 og 3 er lavet i 2 mmaluminium, lakeret ibundfarve sort eller hvid og med tal og bogstaver som de var dengang de fremkom. Disse plader var oprindeligt lavet af jern, men vi har valgt aluminium af hensyn til vrzgten. Typerne 4 og 5, emaljepladerne, er lavet af jern med ombukket kant og huller, prrecis som de var oprindeligt. 3. Skal bilens nuvrerende nummerplade afleveres, hvis bilen registreres til veterankgrsel eller hvis der onskes tidstypisk numm rplade? Biler t.o.m. drgang 1960 kan omre gistre re s til vete rankq rse L Nummerpladerne bliver pd vlgnen unndret. Ved omregistrering tit tidstypiske nummerplader, skal de gamle ge enfornuftig produktionfpr der er plader selvfplgelig afneldes ndr man en tendens hvor der skal satses. modtager de nye. Efter l. maj, ndr produktionen er lagt I begge tilfelde er der tale om en fast, vil leveringstiden vcere 3 uger rendring, hvilket er gratis. fra bestillingen indgdr. 4. Og hvad sker der, hvis man selv, eller en senere ejer, gnsker at rendre status fra registreret veterankorsel tilbage til normal registrering? Kan det lade sig gore, og hvordan erstattes da den tidstypiske nummerplade? Hvis at &ndre status fra Veteran til alm. kprsel, er det samme procedure, blot i omvendt orden. Er vognenforsynet med historiske nummerplader forbliver de pd, hvis man ikke hnsker at skrotte dem. Et set nye plader af normaltypen koster kr ,- hvilket sd bliver den omkostning man md bere. Dertil kommer sd at vognen atter skal til syn hvert andet dr. 5. Er det et korrekt forlydende, at vi alligevel kan vare medbestemmende til tal- og bogstavkombinationen pi de tidstypiske nummerplader, eller fastholder Motorkontoret sin ret til at udvdge kombinationen indenfor de enkelte politikredse. Trafikministeriet har helt klart udtrykt at der under ingen omstendigheder md vtere tale Derfor fastholdes det at Centralre gisteret tildeler nummer. Det er netop blevet meddelt at ingen form for eget valg er tilladt. Trafikministeriet fastholder at egne valgte num re e r qnskeplade r Er det korrekt at udgiften tit at erhverve en tidstypisk nummerplade lgber op i kr. og at levering f6rst kan finde sted tit maj? Et srct historiske nummerplader til bil koster kr ,-. En ptade til motorcykler koster kr ,-. Grunden til at pladerne fqrst kan leveres i uge l9 er den enkle, atfabrikanten ikke er i stand til at plankeg- Dette var blot nogle af de mange sporgsmil. som blev rejst pi klubmpdet pi Sindinggird. Besvarelser ved Svend Draabv Aalholm Automobil Museum erikke lukket Det er en udbredt opfattelse, at dette museum er lukket. Det er imidlertid slet ikke tilfeldet, idet hele den store samling af veterankgret4jer, med fe undtagelser, er intakt og 6bner igen til foriret E.N 79

20 {[].. r;f\r - tdb,r:)-.;'r&rz. MAI\IDDENS PERSOMROTtr., i l': lo Af Egon Neesgaard keder sig aldrig. Han sy- T Tun ll I nes. livet er sa sprendende. at Ihan ikke kan lade vare med at blande sig i det. Og han har virkelig mange ggremil, hvilket vil fremga af det neste. Jonassen er fgdt pi NPrrevold i benhavn 193'7. Hans far var botaniker ved Universitetet. SA har vi ligesom fiet konstateret, hvor han kommer fra. Efter sin studentereksamen i 1956 kom han i militrernregterlejr. Han er i det hele taget en fredselskende natur. Han var med i de 3 store antiatommarcher i starten af 60'erne. Dernest blev han assistent for Generalsekretreren i en international fredsorganisation i London. Det var i Efter turen til England begyndte han at lrese pi Universitetet' Boede hjemme til sit giftermil med Hanne fra Alborg i De fik en lejlighed og Jonas lreste videre mens Hanne, der er sygeplejerske, skaffede penge til livets opretholdelse. Jonas blev frerdig pi Universitetet i 1961 og blev derefter arkivar pi Rigsarkivet i et ir. Han ville ikke veere gymnasielerer men forske i kolonihistorie. Men han blev alligevel gymnasielrerer i 1968, og det har han vreret siden. lnteressen for biler skyldes ikke pavirkning hj emmefra. Faderen mente, Niels Jonassen Humlebrk. Fddt Alrtivt medlem af D\lK siilen Formandfra 1985 til1991 det var vulgert og afskyeligt at beskeftige sig med mekanik og iser biler. Men efter at en onkel havde givet ham en en vinterdag i en meget stor bil, var Jonas solgt' Det ma have gjort et meget stort indtryk pi ham, for han var vist kun 3 ir, men enkelte detaljer husker han endnu. Han har stor interesse for og det forste lgb han overvarede, var Lufthavnslgbeti Det lagde endelig grunden til hans videre engagement i motorsport. Han husker billgbene pi Amager Travbane, og han var med, da man ibnede Roskilde Ring. Han har en krempe bogsamling og mange irgange af tidsskrifter fordelt i flere vaerelser i huset i Humlebrek, som blev bygget i F.eks har han alle numre af Skandinavisk Motorjournal helt fra Han blev medlem af DVK i Det skete pi et m6de pa Ole RBmersvej i Helsingor, hvor han bl.a. stiftede bekendskab med Ry Andersens Lancia Lambda. Det er miske grunden til, at han i dag kgrer Lancia Aurelia. Den bil har varet omtalt i Klassisk Bil og MC, som Jonas er medarbejder hos. Hans fgrste bil var en Jowett-Javelin fra 1948, men den blev aldrig feerdigrestaureret. En anden Javelin fra 1949 indregistrerede han i En Javelin er vel ikke verdens smukkeste bil, men Jonas' tekniske interesse baserer sig mest pi noget si saerligt som affjedring. Og der mener han, at Javelin'en er en ener. Jonassen kom snart ind i bestyrelsesarbejdet, idet han blev klubbens sekretar allerede 5 2r f4r han blev formand i Han startede de veltilrettelagte Nordsj rellandslgb fot ca. 20 6r siden med stor succes.det skal ogsi nevnes, at han passede vort bibliotek sammen med Hanne for sin indtrreden i bestyrelsen. Det udenlandske samarbejde veteranklubberne imellem har altid haft hans store bevigenhed. Han var tidligt med i det nordiske samarbejde, og han krempede for at vi skulle tilslutte os FIVA, hvor han selv senere hostede stor anerkendelse for sine synspunkter.undertegnede deltog selv i kraft af nastformandsposten i DVK i det store europeiske st&vne her i DK i oktober Splittelsen i FIVA her pi det sidste har imidlertid rokket ved hans tro Pi FIVAs fremtid, si Jonassen mener, vi hellere skal satse pi det nordiske samarbejde. Niels Jonassen gik af som formand i l99l og kunne se tilbage Pi en rrekke gode 6r med masser af oplevelser Niels Jonassen lengst til venstre ved pakkeajien i Nivd Foto: Peter Bering.

21 tflh mair'enniis PERSONPROTtr,..{ 1 r;ffi; }.. - 'ffi- 1id*:d- Es*&iwnrl M ffi' fi- H t\' tsr..:.:r., :. Niels Jonassen pd jagt i sin rigdom af billitteratur. Niels Jonassen og Jens Breinegaard (Direktlr ved Danmarks Tekniske Museum) som dommer pd Gavnq 13. juni med andre mennesker. Men som jeg skrev i indledningen, kan han ikke lade vere med at blande sig i tingene omkring i verden. I sin tid som formand var han primus motor og medarrang4r af flere udstillinger. Det gav ham ideen til ogsi at skrive en bog. Det blev "Danskernes Veje". Senere kom den flotte bog: "Amerikanske 30'er Biler" med illustrationer af maleren Karl V. Larsen. En virkelig flot bog. Han er som tidligere nevnt medarbejder ved Klassisk Bil og MC pi 8. 6r. Ogsi Teknisk Museum i Helsingor var ude efter ham, da han som DVK's repraesentant i museets bestyrelse blev af Claus Neble. Jonassen blev president for Teknisk Museums Venner og dermed stadig medlem af Teknisk Museums bestyrelse. Han har i 5 ir varet formand for Det Historiske Udvalg i DASU. Han er medarbejder ved vort store nye leksikon, Den Store Danske Encyklopedi. Han er steward (teknisk ved flere udenlandske motorl0b. Og som noget helt andet, si har han spillet saxofon i Hillerpd Big Band med selveste Ib Renard. Han spiller stadig i NivA Big Band. Nir han si ellers har tid, er han lektor pi Espergrerde Gymnasium i historie og engelsk, samt studievejleder Niels Jonassen og omg,ivet aj yndlingsmerket Lancia GavnO Det er Niels' egen Aurelia 820 Coupi 1953 til hqire. Foto: Peter Berinp. 2l

22 BII,HISTORISK TIDS SKRMT {!i lir Konkurrence a\ De det gjorde en forskel. Konkurrencebilledet i januar-bladet, den snedekkede cabriolet, fremkaldte procent flere besvarelser end det i november af den blomstersmykkede Chrysler. Og andelen afkorrekte svar var 100 procent mod 33 sidst. Var det for nemt? Si bliver det svarere denne gang. Men svaret var altsi: Talbot-Darracq 3-liters Major I mange ir ejet af Bent Mackeprang, da billedet blev taget var det tegneren og motorentusiasten Kaj Nordstr6ms brugsvogn. Las n&rrnere om den i Bilhistorisk Tidsskrift lll/1992. Vi har tidligere nevnt at Nordstrgm var Bugatti-Kajs vebner ved Formel 3 lgbene pi de store europ iske baner, vi kommer snart tilbage til Nordstrgm med en omtale af en srerpreeget trehjuler, han byggede, og han vil ogsi dukke op som ejer af to Bugatti'er nfu: artiklen om merket er frerdis. Nu ejes Talbot'en af Kjeld Schouboe. Flere af indsenderne har kunnet give supplerende oplysninger, fx at billedet er taget i Puggirdsgade i Kobenhavn. Peter Ottosson fortaller at han en lgrdag formiddag si Nordstrgm ankomme med den til et garageskur ved Polititorvet, direkte fra Sverige hvor han havde kobt den i efteriret 1962 eller 63. Stort hul i lydpotten og det samme i kalechen. Det der efter skoletid havde tiltrukket Peter var at Paul Tybjerg stod der og arbejdede pi en Rolls-Royce 20/25. Nordstrgm udbredte sig begejstret om sin nyerhvervelse, Tybjerg var en mand af fi ord og Peter syntes nok vognen var lige ny nok for en veteranbilinteresseret. Den var jo ogsi under 25 ir - Peters egen dagligvogn i dag er en 39 ir gammel VW!. N6, men vi har valgt at finde vinderen ved lodtrakning, og lykkens fe trak som vinder Leif Schliiter i Ris- skov. I skrivende stund er det ikke lykkedes Deres,tErbgdige at erfare om der er flere Fang-bgger til brug som prremie, det bliver som s6 meget andet redaktgr/formandens hovedpine. Kort tilbage til Chrysler'en. Per Christiansen gpr opmerksom pi at samme billede var trykt i AUTO 27. august 1927 og at der i teksten stod at bilisten var fru direktpr Lange. Det er lidt mystisk al den stund vi har fotografiet fra en slregtning til Erna Hamilton Hermansen og da synes det ligner hende ganske godt. Konkurrencebilledet denne gang er sv&rt, men prov nu at dykke ned i dine bilbgger, det kan lade sig ggre at genkende bilmaerket. Mere forlanger vi ikke. Vi vil desuden meget gerne hgre fra den som billedet tilh4rer, for det er for lang tid siden sendt til kontoret i Niv6, netop til identifikation af merket - men vi ved ikke at hvem. EMIL,,

23 :i', ir. BII,HISTORISK TIDSSKRIF'T Erhvervsk frret4jer ":,fu. - i.c#."-rr- 'rtoizr +lr- Motorfabrikken Rud. KramPer & Jgrgensen naede med sine 129 Producerede Gideon-biler, heraf 64 lastbiler. at blive Danmarks anden stprste automobilfabrik, kun overgiet af Thomas B. Thriges De forenede Automobilfabrikker, der gennem mere end fyrre [r fremstillede over 4000 Triangel'er. X 1525 er frem til fotografering pi Spnderbrogade i Horsens, der var Hovedvej l0 gennem byen. Dengang, i tiden omkring 1918, kunne man parkere midt i gaden uden at genere den gvrige fardsel. Kramper og Jgrgensens virksomhed havde adressen Sonderbro 27-29, de to toetages huse bag lastbilen var kontorer, tegnestuer og boliger. Bagved strakte varkstederne.sig pi arealet ned mod Bygholm A. I dag er der intet tilbage, et hul i husraekken giver adgang til OBS' Parkeringsplads, placeret pi fabriksomridet. Ejerne var Hermann Rudolf Christi- an Kramper ( ) og JPrgen Anton Sofus J/rgensen ( I )' begge var f6dt i lokalomridet og havde lrert smede- og maskinhindverket. Ingen af dem havde en videregiende teoretisk uddannelse. I 1893 indgik de kompagniskab om fabrikation af landbrugsmaskiner, en virksomhed der udviklede sig til ogsi at omfatte sugegas- og petroleumsmotorer. Da man i 1913 begyndte automobilfabrikation havde firmaet siledes erfaring i motorteknik, som var basis for at bygge et driftssikkert automobil. I l92o gik firmaet konkurs, og efter en retablering under navnet Rud. Kramper & Co pi en anden adresse i Horsens opgav man automobilfabrikationen til fordel for motorer og drejebenke. Allerede i 1906 rejste til Molde i Norge for at grundlregge en filial med fabrikation af mindre skibsmotorer. Efter konkursen ophprte samarbejdet, og fortsatte i Molde til sin d0d' - 23,;r:i.-!q,:-.ii:' Firmaet lagde vae gt pi at bilerne skulle vere dansk arbejde. RY Andersen skriver i sin bog Danske Biler og Motorcykler , at trendingsmagneten og karburatoren var udenlandske, fabrikat Bosch og Zenith. Formentlig har acetylenlamperne ogse vaere udenlandske. En Pudsig detalje fra dengang: Den gr0nne streg over venstre lygteglas var en bestemmelse fra En hestekusk kunne siledes pa afstand vide, at det var et par billygter han si i morket og ikke to cyklister. Dermed kunne kusken tage et fast greb i tpmmerne, heste og biler var ikke just,,venner" dengang. Hertil kan fpjes, at de massive gummiringe var fabrikat Schipnning & Arv6. En hedengangen dansk gummifabrik, som fgr anden verdenskrig fiemstillede automobilgummi, bide massivt og luftgummi. Ogsi cykelgummi af market Equator. som firmaet reklamerede for ved emaljeskilte pi cykelhandlerfacaderne. Firmanavnet kan aflreses pi originalfotoet. Forts?ttes nttste side

24 BII,HISTORISK TIDSSKRtr'T Den eneste elektricitet, der fandtes i X 1525 var magnetens hgjspaendte til Belysningen for og bag var den sterkt lysende brandbare luftart acetylen, der dannes nir karbid pivirkes af vand. Hver for sig var lamperne smi gasvarker. Vinduesvisker og retningsvit l! lr" Umiddelbart lyder det ikke som en fornuftig Okonomisk disposition at fremstille mest muligt selv. Allerede dengang var der store udenlandske fabrikker, der fremstillede for- og bagtgjer, gearkasser, chassisdele etc., formentlig billigere end man kunne ggre ved en hindvrerkspreget fremstilling i smi serier pi Gideon-fabrikken. Fabrikken benyttede bl.a. lokale karetmagervirksomheder til karrosseribygningen. Fgrerhus og lad kan vrere udfprt hos Nicolaj Fogt, Allegade i Horsens. Designmassig tegner X 1525 den form der skulle prage lastbiler det nrste irti. For- og bagskarme er forbundet med et langt trinbrret og en sideskarm lukker mellem trinbrret og chassisramme. Motoren er placeret foran fprerhuset, der har et plant gulv. Hindbremsen er fort ud pa hojre side affgrerhuset, gearstangen lige indenfor, derfor sker adgangen til alene ved venstre dgr. Ved fgrerpladsen ses toppen af boldhornet. Der er glas i den kipbare forrude, de trekantede sideruder og bagruden. Til at lukke siderne om vinteren har man formentlig haft sejldugsstykker. Ladet er typisk formgivet til transport af seekke, og det kan betyde at X 1525 er leveret til Horsens Dampmplle, dette firma havde i sin tid en Gideon. Dengang udsendtes nummerbgger, siledes at man kunne se hvem der ejede de enkelte biler. For lgli angiver bogerne atx 1524 ogx 1527 er private biler i Horsens. X 1526 findes ikke disse 5r, og lastbiler medtages ikke, si Dampmgllens ejerskab kan vrere rigtig. sere, heller ikke manuelt bedente, var endnu ikke udstyr pi bilerne. X 1525 har Iastet omkring 2,5 tons, og hastigheden har neppe varet mere end 20 krn/t. Bilen er ikke kommet langt omkring, miske kun 30 km bort fra Horsens. Til transport over lrengere afstande brugte man jernbanen. P. E. Hansen Efterskrift. Bilhistorisk Tidsskrift nr. 2l indeholder en artikel om Gideon. Ry Andersens bog Danske Biler og Motorcykler omtaler Gideon i en artikel. Glud Museums Arsskrift l99i behandler Sofus Jprgensens virke i Norge. Fabrikkens arkiv er bevaret pi Byarkivet og Industrimuseet i Horsens. Billedet er udl6nt af Industrimuseet. - Og hvis du ikke slipper, bliver haven slet ikke gravet i dr! 24

25 ARRANGEMENI'IER OG TOBSINITHilONER \Ia I _..ii.\.a - i.ot*.,-r1- tr'c;ft Til veteranvennerne Si er forberedelserne til vort 3O-irs-jubilreumslob godt i gang. Som tidligere afholdes det den sidste weekend i juli - fredag den 24. og lgrdag den 25. juli Programmet er ikke endeligt fastlagt, men vi kan oplyse at: Fredag den24.juli afholdes som sedvanlig kl Concours d'origine - eller "skpnhedskonkurrence" pi plenen ved Hotel Fjordgirden. Her er der lejlighed til sammen med et stort publikum at fi en snak om de mange dejlige kgretpjer. Lgrdag den 25. juli afvikles hovedlpbet med start kl fra RingkBbing ridhus efter at byen forinden serverer formiddagskaffe. Turen vil gi over Spndervig, Tvind skolerne-mpllen- til Ulfborg, hvor der er frokost. Videre ad naturskpnne veje gennem plantager tilbage til Ringkgbing - ca. 85 km. Som noget nyt afsluttes ved startstedet med Concours de Charme - en sarlig afdeling for deltagere, der er tidstypisk kledt pi i forhold til deres k4rctcj. Deltagerne poserer for dommere og publikum og dyster om serlige pramier foran ridhuset i den festkladte by. Vi sprger for lidt underholdning og en forfriskning. Der er ogs6 lejlighed til festligt aftensamvrer pa Hotel FjordgArden, hvor vi har reserveret et antal dobbeltvrerelser til favprpris. Husk Hotelreservation, hvis du 0nsker overnatning pi Fjordgirden. Kontakt Ringkpbing Turistbureau tlf I om andre overnatningsmuligheder. For at sikre en forsvarlig afvikling afl6bet, er deltagerantallet begrrenset til 150 kgretgjer, der skal vere mindst 25 hr gamle og fremtrrede tidstypisk og velplejet stand. Tilmeldingsfristen er senest 7. maj 1998, og du vil inden 1. juni fi tilsendt bekreftelse af din tilmelding samt endeligt program. Pi gensyn Navn: Adresse: Postnr.: Deltagermed: Tilmelding til Ringkobing-Lobet juli 1998 Voksneog bom. Fabrikat/Type/Argang/m.m. - udfyld venligst medfolgende bilag! LOBSGEBYR m.v. By: Ringkobing-lobet, I koretoj incl. fsrer og frokost - og kaffe:l 10,- kr. Onsker ogsi at deltage i - Husk at svare -: Fredag kl i Concours d'origine (a eller nej) Lordag kl i Concours de Charme f a eller nej)- Deltager fredag den 24. juli kl pi Hotel Fjordgirden i stor Concoursbuffet incl. kaffe' men excl. drikkevarer d 150,- kr. x _deltagere : kr bsmemenu under 15 ir d 50,- kr. x_deltagere - : kt.- Deltager lordag den 25. juli kl i Ringkobinglobet incl. frokost og kaffe med voksne udover forer ir 80, kr. x_ deltagere Bsrn under 15 Ar d 40 kr. x deltasere Kt pa Hotel Fjordgirden velkomstdrink og kl festmiddag med 3 retter, vin ad libitum og kaffe d 380 kr. x deltagere : kr Bsmemenu under 15 6r d 50 kr. x deltagere = kr. Kun tilmeldinger vedlagt betaling accepteres. Der er musik og dans p6 Hotel Fjordgirden bide fredag og lordag Tlf.: Ialt kr Fremsendes til : Interlink, Holstebrovej 76, 6950 Ringkobing. Dato og underskritl Nladpakketur torsdag den 21, mgj 1998 Vi mgdes p$ torvet i Prritg mellem kl. 1 I.00 og 12,.W. Hos Peter Bering og Inger lrqvad, som bor i nr.23. spiies den medbragte frokost. Kristi Himmelfartsvejret plejer at vrre godt. si vi regner med at kunne sidde pi plenen. Bagefter kgr6r vi en lille tur pi de sydsjallandske smfiveje, inden vi slutter af med kaffen. Bide gaml-e ;;;t;;"al"mmeieiuetlotirn" - eiresie betingelse er atkoretojet er gammelt. Vi vil sette pris p6 at f6 eipraj om antallet afdeltagere pa telefon Med venlig hilsen Peter Beri 25

26 tlr \.a1b.r -i:,cl*:d- 'ffir ARRANG,EMEI{TER OGTOBSII ITHilONBR {}\ $t Opstilling fra kl pi Brgnshpj Torv. Morgenkaffe serveres. Kgrsel ud i naturskgnne omgivelser kl Frokost bedes medbragt og nydes et passende sted undervejs. Ca. kl tilbagekprsel og besigtigelse af biler og motorcykler pi Brgnshgj Torv Tilmeldingskupon side 28 Gavnfr Slot 1998 Sondag d.21. juni kl Classic Autojumble & Concours de Charme,s iitc, /-.- I t "r a \ MG Car Club Danish Centre Sv. Carstensen Tlf/fax: Tilmelding senest 10. maj til arrangementsprr sident Svend Carstensen Skipperstrrde Drag4r Fax Tilmeldingskupon side 28 26

27 il\$r ARRANGDMENTER Lmerlobet FOR ISIALLERTE& MOTORCYKIX& SCOOIERE 0c BILER FRA DE GODE GAMrE DAGE KL 9,00 xt,1r.6 Kl. t3.(x) Kt. rc30 RegistFring Badommlso af kdetsieme S-tari Prilieuddeling I hvs klass udd6t6 pokaler og chamftsgne - til Hst restaugr ds koretoi, fd originaltilstand, langst tra kommends - og m6t slkile og masko lidt rustne korctoi. Decudm sslig mspramier for siald nhed etc. Vi korsr i ro og mag ad d6n skonre Fiordvei til dm sydligs del af Flensborg, hvq ds holdes en lille tqtriskningspaus, Hjemturen 96r ad ffme rute. Samlet strakning. 40 kn. Ksretoier pa ppveplador kan kgre m6d til gransd i Kruse" Om aflsen kl. t9.0o tostsplsning i badmintohallen. Helst gt vildsvin, musik og dans. Max. 350 deltagere. Sttnpmartcd: I lilshnning lil lob t, holdes impfovi$r t stumpomrked pa Rhgritspladen. Fmdanmlddse nsdvendig. S:tadcplads pr m2 k 10,-. Opmales og betales ved fcmmd. Hvis m har stadeplads til stumpemarked kan ma fa sit ktretoj bedomt uden at deltage I lobet. Xles$ment 1. Cykler med hialpemotd indtll Knallerter mod tilhorends stel indtil ' og kabinescooter indtil Motorcykler Indtil t Motorcykler lra 1945 til 1973 under 250cc. 6. Motmykle. tra 1945 ril 1973 fra 250cc. 7. Biler indtil Biler fra 1945 til VeterankaKorer og landbrugsmaskiner indtil ' Lastvogne og busser over 3500 k9 indtil Ltnoao DCx 30. u/u rgea GRAAS'EX - FLEIISBONO OC NE UN Mrd6t.d: Eingridarpladsen, Johs. Graasten. Skrittllg lilmdding: Senest d. 10. mal 1998 til Turistbureauet, 6300 Graasten, tlt. 7i , hvdetter beketlelse 09 yderlige hrdmti6tilsffdg. OYmatningr Fri primitiv camping pa Ringriderpladsen, sa lage do. er plads. Omegnens campingpladser t.eks. Lak lunden tll Rlnksc Campingplads tf Kroor 09 hotoller, oplysning: TuistbuBawt t[ Owi& optysinger, Statdl, Kai Jacobsen, tlf Indbetaling af deltage ebyr bedes fqetaget fftidig m d tilrelding. Pr check eller pa GIRO Lions Club, T. Hedels. Stiernevej Graasten. Anangon Liqs Club Med venlig nbdvi,*en al: Sydjysk lilotorclkelclub, Lions Ctub nensbotg, Se n dsjy I I a n d s Vete ra n k n e il e.t kt u b, Moaot tktorisk Samred. Evt. ovsskud liilalder Lion Clubs arbeide. "Vildsvine Lfibet" BlaahOj Kalder Lgrdag den 6. juni 1998 inviterer det vestiyske DVK medlem Vagn Nissen, BlnahQj, til garagetruf og veteranmqde. Ankomst kl. 14. Senere pi dagen serveres helstegt vildsvin 6 kr. 50,- pr. kuvert. Drikkevarer kan kgbes pfl stedet. MOd talstarkt op, gerne i gammel bil, dog ingen betingelse. Tilmelding helst en uge trl: Tilmeldingsskema side 28 Vagn Nissen. BlaahOi Kirkevej 60 ' Sidan finder du stedet: tlf.z L 81 Sdr. Omme Nr.60 ca.2l<rn. Blaahoj Kirkevej Gl. Blaahoj Brande,7

28 ARRNGEMENTTR OG TILMELDNGER TITMELDING DELTAGERGEBYR Navn: Adresse: tq$ry- Trf.: Marke/Type: fugang: Klassement: Bv Knallert......a kr Motorcykel......d kr. 75,00 Bil-lastbil-bus...a kr. 105,00 Traktor......d kr. 90,00 Arsbialke......a kr. 25,00 Plakette......e kr Festaften......d kr Afstand fra hjemby til Graasten, km: MC motorstsnelse: Dettager i stumpemarked; Forventet m2: lalt kr. Navn Adresse Classic Autojuble & Concours De Charme, Gavns Slot Tilmelding til Lardag d.20: Gavnslsbet, Dinner & Dance Sondag d. 21:Classic Autojumble & Concours de Charme kl Postnr. Tlf. hjemme Til Gavnslobet lsrdag deltager jeg med: Karetaj: By Tlf. arbejde... Are Opstilling i parken sondag: V arctai. rwrvlvj. Concours De Charme ssndas: Karetaj:...:... Brsnshsi Museums veterunlsb for biler og motorcvkler fra fsr sondag den 7..iuni- 1998" " Navn: Adresse: Postnr. & by: Telefon: Bilmarke/type: afgang: Tilmeldingsgebyr kr. 30,00, vedlagt pi check eller i frimrerker Blanketten sendes inden den 1. maj 1998 til:bronshoj Museum. Bronshojvej.2700 Bronshoj 2B

29 ueih KOB. SALG o BITTE Biler selges Chevrolet conp pibegyndt renovering, alt rust lavet, ikke komplet, kr Ford Anglia st.car Nysynet, gul, god stand, kr Chevrolet 1954,4-dgrs 2 stk. med papirer, adskilte, meget rustne, evt. til dele, kr Ole Kyhl, tlf dag: Volvo Amaz on l2l 1967, rgdtsort indtrek. Usedvanlig velholdt. En ejer. Kun km. Sorte nummerplader. Salges nysynet. Pris kr. 42.W0,- Ole Callesen, tlf I I Mercedes 250 SE. W108, irg. 66. Flot vogn, fin i lak og krom, k6rer hver dag. Foto kan sendes. Spren Albertsen. tlf Fiat 14fi) B Venezia, skal renoveres, kr. 5.ffiO. Opel Admiral A 2600 ccm er renoveret, flot stand, sorte nr. plader, kr Peter Vittnrp, tlt Citroin DS 20, hrg.74. Prisid6 kr Lars. tlf VW RugbrOd 1976, indregistreret og kgreklar med hvide plader, orig. ruder hele vejen rundt motor fra 79. Skal synes i april. Ift Benny K. Hansen, tlf VW 1300, Original istandsat i 1991, nem at syne. Krom ok, nye dak, nye bremser, nye stpddempere, ny udst6dning, 4 originale vinterpigdrek pi frelge medfplger. Kr Leif Fortmeier, tlf efr Morris l(xx) Super, En del rust i bund, ellers ret god stand. Pris kr Arne Nydam. tlf Chevrolet dgrs sedan med reservehjul i begge forskaffne. urestaureret, men komplet. Kr Henv. tlf Austin A 30, d4rs saloon, bli, i meget velholdt stand. Lydia Mathiesen, tlf Volvo 1956, 375 diesel, god motor, 3-vejs tip. Godt restaureringsobjekt. Kr Aksel Rasmussen, ttt Volvo P 1800, Gr9n, i god stand. Skal ses. N. Ngrgaard, tlf Auto-Union 10ffi, Universal Cremehvid, fin, indregistreret og kgreklar, kr Mogens Jgrgensen, tlf Ford Anglia 1958/59. Pen stand, velkgrende, prisid6 kr Karin Hansen, tlf Volvo P 18005, Hvid med sorte nr. plader. Nysynet. i pen og original stand. En bil der er vard at se. Kr Wimmelman n, tlf M.G. A 1600 toprestaureret, irg Old english white, rodt interi- Or. tridhjul 72 egre. Dansk bil. originale leder seder, pvrigt interigr nyt. Topstykke konverteret til blyfri benzin. Mange originale detaljer, skal ses og prpves! Leveres synet m. nummerplader. Pris kr Henv. tlf Ford A, i.r:g.29. Urestaureret. Pris kr. I Hardy Hoelgaard. tlf eft. kl Rolls Royce Phantom V, 1965, stel nr.: 5 VO 65. Vognen blev bygget til ambassad6ren af Indien og eksporteret fra England til New Delhi. Vognen er komplet i alu, den har renoveret motor, nyt ledningsnet, sort lader, alt tra er lavet nyt. nye dek. fabriksnye alu forskarme, tering i paneler, fejlfri ramme. Vognen er komplet, men skal samles fardig. Pris kr Paw Skou, tlf CihotnlD & 2 CV Bcrlire 1J)58, 2 CV Fourgonnette 1958, Bil Sport 1954, Monis 1ffi0 sedan salges billigr 29 Ford A 1930, 4 pers. ebent mdificeret kanosseri fra Town sedan med torpedo og tanktil Sbenthotrod ellerlign., salges for la N.V. SkovgaardOlseq tlf.5ffi3535 (dag) Opel A-model 1964, hvid, komplet, nesten ny udstfidning, nogen rust, kr Fiat 1100, 1959, bagvendte d6re, komplet med mange ekstra dele, kr Opel Blitz lastvogn m. kasse ca. L963, uden reg.attest, meget rusten men mange gode dele. Giv et bud samlet eller delt. Per Rdnnow. tlf Austin Cambridge. model 1937 srelges. Bilen er indregistreret og nymalet grln over sorte sk rme og nyt indtrek i kunstlader. Ingen rust, men motoren burde nok efterses. Evt. stgrre MC kan indgi i handelen. Herluf Rasmussen, tlf Porsche 9l2,l968,hvid, hel ny lakering, ingen rust, salges uden motor og afgift, kr Hartmut Abl. tlt , fax Fiat 500 C, Belvedere (st.car) 1955, med foldekaleche. I god brugsstand med mange nye reservedele (ca. 1500). Mogens Ottosen, tlt Lloyd , u.rest., uden papirer. tloydalexander TS 1960, u.rest., uden papirer. Trojan L960, u.rest., uden papirer Buick 1924, u.rest. m. ny tra-kabine. uden papirer. N.S.U. Prinz klar til syn men u.rest.. Fiat 12f00 Venezia 1957, synet + indreg. Wolseley 1964, synet + indreg. Austin Seven 1032 synet + indreg. Teddy Jensen. ttf , mobil: Chevrolet BelAir Cabriolet , nysynet og dansk indreg. Evt. bytte med Chevrolet BelAir 2 dprs hardtop fug

30 KOB.SALGoBYTIE f *\ 1r" Kun seriose henvendelser. Niels. tlf Plymouth d6rs sedan 6 cyl. K6reklar og stadig indreg. Samme ejer i 30 6r. Kr. 47.OAO. Morris 1000, Pick-up. Stadig indreg. Samme ejer i2o 6t (2 motorer). Srlges p.gr.a. min alder. Henning M6rkedahl, rlf Oldsmobile 98 Holiday Hardtop, d. 394 cid., 315 hk miles. Orig. polaris white/frost blue. Indtr.: blue/ivory, pent. Lister og krom: pant. Ur. Velholdt men lidt at lave. 5 nye diagonaldak, nem at syne. Kr afgift ca kr. AMC Matadoro stationcar, cid. K6rer godt. Nem at syne, kr Henrik Skov Monster, ttf Studebaker pick-up 1949, kgrende men skal renoveres, intet lad, uden afgift, kr. 20.0m. Ford V 8, 1935 Pick-up m. trailer, bilen er komplet med mange ekstra dele. Trailer er identisk med bil. Adskilt, uden afgift, som bel6ber sig til kr. Salges for kr. Ford T ladbil I pan restaureret stand, nysynet, kr Camaro Z Rimeligt pan, godt k6rende, uden afgift, k Peter Hansen, tlf Triumph TR 3A Restaureringsobjekt. Ramme i perfekt stand, sandbl st og primet. Motor 2138 cc. Gearkasse original (usynkroniseret). Snekke/rulle-styrehus. Gamle seder. Fin kaleche. Instrumenter. Originale felge 4,5x15". Karros m. stal, (nye) glasfiber dele, ca. 85Vo komplet. Mekanisk ca. 95Vo. Birth Certificate. Manualer. Delvis samlet. Kr Carsten Frimodt, tlf Buick irg. 1928, 4-dgrs m. orig. papirer. I ejer. Skalrestaureres. Kr Bent Pedersen, tlf Dele til biler selges Fabriksnye kvalitets pakningssat og l6se toppakninger skaffes til Citrodn fra 1920 og frem til moderne biler, Renault fra 1923 og frem samt Peugeot fra 1929 og frem. Til Simca Vedette V srelges komplet motorpakningsset med toppakninger for kr N.V. Skovgaard Olsen, tlf (dag) Dodge V8 motor m. aut. gearkasse 1979, kr Jeepmotor med komplet gearkasse, M 51, god stand, kr Foraksel til Ford T, kr Peter Hansen, tlf Til Opel Pl,4-dprs: komplet indtrrek i fin stand, kr Hgjre sideplade bag baghjul til Pl og P2, kr. 75. Pyntelister til bagskerme, indstigningslister, baglygter og andre dele til P2. Rekord A: 2 glasfiberforskrerme, kr. 275 pr. stk. Viskerblade, nye, kr. 75 pr. stk. C-model: diverse dele. D-model: venstre forskrcrm, ny, kr D-model: evt. hel bil selges. E- model: 2 forseder og bagsade i gyldent velour, kr Cadillac de Ville, , gulvtappe i bli farve, nyt, kr Ford Mustang: benzintank, kr Ford cid., vandpumpe, ny, kr Ford cid., 2 stk. motorer, skal renoveres. Nye sealed beam-lygter, mrk. General Electric, 6-12 Y, kort/ langt/lys/gul/hvid. Ogsi parabol: klart glas til sggelygte. Ogsi lille model, kr.75 pr. stk. Henrik Skov Mdnster. tlf.622t2075. Ford A - Chevrolet : en del reservedele selges. Henning Mgrkedahl, tlf Tit Vauxhall: 6 cyl. motor 22J 5 ccm passer til Velox type L og til type E l95l-52, motoren er totalrenoveret med certificat og har aldrig startet, der er ny kobling og en god gearkasse pi. Til Victor/Ventora type FD: 2 stk. nye forskerme, I stk. ny front, 2 stk. paneler. I stk. nesten komplet Vauxhall Velox Type E uden papirer. Ew. bvtte med chassisramme til 109" 30 Land Rover ca Jon Friis Wandall, tlf Ttiumph TR: geaftasse 4 ftin synhon. hovedrep. med nye lejer og synkromesh (forkr.3.500) salges forkr. 5.5CI. Til Triumph TR 7/ Sprint: motor 2.fiX) cc - 16 valve - OHC - ca. 130 hk. Hovedrep. m. ny krumtap, knastaksel, stempler, lejer, vandpumpe etc. for kr Dele afvejet, porte og ventiler bearbejdet. Motor komplet med svinghjul, indog og vandpumpe. Salges kr Til Lohrs m.fl.: originale Lotus felge (GKN) 5 stk. 7x14" til Eclat & Elite. Passer ogsi Triumph 2000/ 2500/Stag, Toyota Corolla/Supra, Mazda 626 med 4 bolte i D 4,5" (114 mm). Incl. centre & 7/16 UNF mgtrik: kr Til Rover P (3500): gearkasse mod,.22oo - k6rt km. kr Instrumentbret med runde instrumenter kr Carsten Frimodt, tlf Fra cylindervarksted (dgdsbo): div. renoverede motordele. Div. Ford Anglia 105 topstyk. Komp Saab 99 1,85 motor. Div. forskellige topstykker m.m. Jan Nielsen, tlt Chevrolet irg stk. knaled m. bremsetromler + topstykke. 1 sret nye forkromede lygter I 65m/m, 1 sat brugte lygter 165 m/m. Ernst Rempt, tlf Chevrolet 53 Ny original grill, beskytter h+v, sggelygter til forskellige amerikanske vogne. Martin Jensen, tlf Karrosseridele + andet til aldre Fiat, Simca, Saab, Vauxhall. H. Jespersen, tlf B. lygter, f. lygter til biler seelges samlet, eller delt. Ring og sporg. Morris Marina 68 til reservedele km Marina dele motor km. Dgre, bagklap, ruder + mekaniske dele. Toyota Corolla motor km

31 KOBTSAJ,GoBIITE selges, kr Sadeltasker Ultimo 50'erne, primo Aatomobilia selges S. Lund, t1f 'erne. Chevrolet49-S4originalvrrktgjs- Jens Vestergaard, tlf kit i GM eske, kr stk. trfldhjul med nav til M.G. B Dele til BMW R75 WH ( ) Martin Jensen, tlt '1. evt. til Ziindapp KS 750 k6bes. selges for kr Dan T. Christensen, K. Nielsen, tlf stk. Ivar rep. bgger fra 1960 til t1f I stk. Ivar diesel rep., I stk. Til Ford Taunus P7 h. forskarm Diverse sulges tillag. k P6 12 m v. forskaerm kr. Veteran drejebrenk med remtrrek, 1 stk. Triumph Try Workshop ma P5 h+v forskrerm samlet kr. ca Stor, ca. 2,5 m slade og nual rep. boger til Kadett og Re Sgjle boremaskine + remtrrek arr. fra cord E. Ford Consul MK II h. forskarm loftet. Har varet i brug til6-96, incl. S. Lund, tlf kr Alle uden rust. P5 forblink div. dr. vrerktpj. Ring for yderligere glas, ny, kr Taunus P2 for- oplysninger. Prisid6 kr Chevrolet - Master Parts Catalog. hjulslejer kr Paw Skou, 'r.lf Models sider med Escort MK I frontgitter, ny, kr. index 80 sider. Komplet men noget 300. Blaupunkt autoradio OK 1958 mo- slidt. Kr Johs. Christiansen, tlf del, med rgr og orig. forplade kgbt d. Henv. tlf forkromede fdge 15x7,5 ", 5 hjuls Henv. tlf Morris Minor 1000 vrrksteds- DC=4,5" tilcylindriskenavm/trik- hindboger - 2 ringbind - reserveker. Mont. m. drek "Kelly Spring- Diverse kqbes delskatalog, kr forsendelse. field Roadmark G78-15 rned 2 Velocette litteratur & emblemer m.v. Instruktionsbog forares vak. hvide striber, ca. 7 mm slidbane til- Jens Vestergaard, tlf Haynes Owners Workshop Manubage. Pris kr al Morris Minor kr. Ove Trreger, Alt Vespa reklame materiale kgbes/ 50 + forsendelse. tlf efterkl byttes. Reservedeleharogsiinteres- Mogens Thor M0ller, tlf. se Nye og brugte reservedele flrg. Sortenummerplader:Krom-ramme Startdrev, startkrans, til MC nummerplade gnskes. styret j, ventiler, gearaksler, vand- Henv. tlf (dag) pumper, lejer, topstykker m.m. Bent Pedersen, tlf (aften). MC selges Ziindapp 200 cc motorcykle irg. 1954, Tempo 150 cc irg Bent Pedersen, tlf Honda 125 cc firtakt, Rigtig pan, nysynet, kun kgrt miles, inkl. afgift kr Harley Davidson 1925, u.rest. Ural m. sidevogn 1992 (kort 5 km), uden papirer. Teddy Jensen, tlf el. mobil Annoncekupon til KOb - Salg - Bytte i Veteran Tidende Veteranbiler og hertil annonceres gratis. Annoncen som hgjst mi fylde 5 linjer, afsluttes med navn, tlf. nr. el1er adresse og sendes skriftligt til redaktionen. For evt. billetmrk. betales et mindre gebyr. DVK hrefter ikke for de annoncerede effekters regthed og stand. trsalgdfottrbytte EBiler EDele til biler trmc DDele til MC Tekst: Ariel 650 cc Huntmaster. Fuldstrendig nyrenoveret, nysynet. Prisforslag kr Jens Vestergaard, tlf DAutomobilia mv. EDiverse Afsender: Tlf.: Dele til MC kqbes Victoria KR 26 N Capri 54, stand underordnet. Til res. dele, og/eller l6se dele (udst.rgr - baglygter- styrestamme m.m.). J.H.Pedersen, tlf Adresse: DVK - Gl. Strandvei Nivi Husk! annonce deadline den 20. i mflneden!

32 Nogle medlemmer af DVK betaler for meget for deres forsikringer Er du forsikret i et andet selskab end RUNAFORSIKRING? SA betaler du sandsynligvis en del mere, end det koster for tilsvarende forsikringer i RUNA. RLNA s premier har altid veret blandt Danmarks billigste at kvaliteten er i top. Det er der flere grunde til: a RUNA FORSIKRING er et kollegialt selskab, der bl.a. samt deres familier gode private forsikringer. a RUNAs administration er enkel og effektiv. Det betyder lave administrationsomkostninger. t,,,lrl[;'l:j:r, ffi;,,ji;i,1)ffi*",!:orjti samtidigmed, tilbyder DVK'ere RUN4 forsikrer medlemmer, der ved, at der er fomuft i vedligeholdelse og beskyttelse af deres ejendele. Selvom^premieme er lave, far du kvalitet for pengene. Hos RLINA legger vi stor vegt pa, at forsikringeme dekker netop de behov medlemmeme harl- Hsrer du til dem, der endnu ikke kender RUNA? SA sporg et andet medlem uf Dyf og du vil hsre om et kvalitetsselskab med lave premier og fin skadebehandling. U!-gvel private forsikringer kan dine veter ar*arcta'1er naturligvis ogsi forsikres i RI-]NA. Vil du hsre nerme1e om betingelseme og prremieme for veteranforsikringer og ovrige private forsikringeq, sa kontakt Dansk Veteranbil Klub. RUNA FoRSIKRING Als, Faruergade 17, 1463 Ksbenhaun K. Tlf, Veteran forsikrings- "klubben " Kontakt: Dansk Veteranbil Klub Gl. Shandvej20 Postbox NivA TIf Fax I I I I I I I I I I I I Suarkupon E Ja, jeg vil geme hsre mere om billige veteranforsikringer. E Ia, jeg vil geme have yderligere oplysninger om private forsikringer. Navn AOTESSE Sonrkupon sendes i htkket kuaert til DVK.

Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014. Punkt Emne. 1 Valg af dirigent.

Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014. Punkt Emne. 1 Valg af dirigent. Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014 Punkt Emne 1 Valg af dirigent 2 Valg af stemmetællere 3 Optælling af tilmeldte foreninger/ delegerede

Læs mere

1. Velkommen til FDA s 27. generalforsamling her hos Ally Cats i Viborg.

1. Velkommen til FDA s 27. generalforsamling her hos Ally Cats i Viborg. Formandens beretning. FDA s Generalforsamling 23. januar 2016 1. Velkommen til FDA s 27. generalforsamling her hos Ally Cats i Viborg. 2. Den siddende bestyrelse: Dennis, formand Henrik, næstformand Erik,

Læs mere

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyhedsbrev nr. 88. Generalforsamling i Hovedstadens Jernbane-Idræt 2016 Onsdag den 24. februar 2016. Kl. 19:00 i foreningens lokaler på Gl. Ellebjerg St.. Dagsorden:

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 Formanden, Poul Lauridsen, bød velkommen. Grundejerforeningen Fyrrelunden Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 1. Ole Ryttersgaard blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

GrunUeiertoreningen Solmerhen

GrunUeiertoreningen Solmerhen GrunUeiertoreningen Solmerhen Solrsd Strand, den27. oklober 2012. Referat af ordiner generalforsamling onsdag den 24. ohober 2012H.20.00 pi Solrsd Bibliotek, Solrod Center. Dagsorden: 1) Valg af dirigent.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014.

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Tilstede: 13 stemmeberettigede parceller Dirigent: Niels Carlsson blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Forslag nummer 1. vedtægter

Forslag nummer 1. vedtægter Forslag nummer 1. vedtægter Bestyrelsens forslag til vedtegtsandringer: 52 Foreningens hjemsted er Bramming Kommune under Ribe ret Andres til: Foreningens hjemsted er Esbjerg kommune under Esbjerg ret

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra Generalforsamling i SVOO Tirsdag den 21.marts 2017 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Frank Gamsbøl blev valgt til dirigent, og fastslog at generalforsamlingen var lovligt indkaldt

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Samlede mødeprogrammer for. Fællesklubberne. i Kongernes Nordsjælland. Gældende for

Samlede mødeprogrammer for. Fællesklubberne. i Kongernes Nordsjælland. Gældende for Samlede mødeprogrammer for Fællesklubberne i Kongernes Nordsjælland Gældende for Foråret 2016 1 Allerød og Omegns Frimærkeklub Mødested: Aktivitetshuset, Frederiksborgvej 15, 1. sal, 3450 Allerød Mødetid:

Læs mere

Bestyrelsesmøde LAG Billund Referat

Bestyrelsesmøde LAG Billund Referat Bestyrelsesmøde LAG Billund Referat Den 10. februar 2010 kl. 19.00-21.00 Stenderup-Krogager Afbud fra: Hans Hostrup, Erling Christensen og Torben Holt Vejen, den 11. februar 2010 Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

B E S L U T N I N G S R E F E R A T

B E S L U T N I N G S R E F E R A T B E S L U T N I N G S R E F E R A T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLINGI NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING ONSDAG D. 22. MAJ 2007, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN. Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Allerførst velkommen til den årlige

Læs mere

DCU Motion Sydjylland/Fyn

DCU Motion Sydjylland/Fyn DCU Motion Sydjylland/Fyn Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF) Internet: www.sydjyllandfyncykelmotion.dk Velkomst og registrering Referat af årsmødet i DCU Motion Sydjylland/Fyn

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK)

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Indhold Side 1 Klubbens navn og hjemsted 3 2 DvKs organisation 3 3 DvKs formål. 3 4 Avlsarbejde... 3 5 Medlemskab 3 6 Kontingent 4 7 Ind- og udmeldelse. 4 8 Bestyrelsen...

Læs mere

Hilsen fra kassereren

Hilsen fra kassereren Godt nytår Så er vi i gang med 2009, godt i gang endda. Vi vil fra bestyrelsens side sige stor tak til alle hjælpere som har brugt kostbar fritid på at hjælpe med at holde klubben i gang. Det sætter vi

Læs mere

2. AaJa Årets Nuser m.m. Efter en forholdsvis kort snak enedes man om Årets Nuser.

2. AaJa Årets Nuser m.m. Efter en forholdsvis kort snak enedes man om Årets Nuser. Referat fra Bestyrelsesmøde 6/2012 Herlev 26.11.2012 Dato: 18. november 2012 kl. 09:00 Sted: Gislavænget 2, st., 5210 Odense NV Fremmødt var: Aage Jakobsen (AaJa) Connie Stisen (Cost) Hanne Grøn Veggerby

Læs mere

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksbere C

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksbere C Frederiksberg den 13. marts 27 Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksbere C Dagsorden til ordinrr generalforsamling tirsdag den 2. marts 27 kl. 19.3 Generalforsamlingen afholdes i Frsbels

Læs mere

/ GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGARD

/ GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGARD / GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGARD Gl. Holte, d. 2. april 1997. Til ejerlaugets medlemmer! I ndkal delse]ilgeft:ralforsam I i ns. I henhold til vedtagternes $ 4 indkaldes hermed til ordiner generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamling i VIDA

Referat af generalforsamling i VIDA Referat af generalforsamling i VIDA Dato: Mandag den 17. maj 2010 kl. 16.45 på Hotel Frederiksdal Dagsorden: Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning og årets arrangementer

Læs mere

Generalforsamling d. 19. november 2009

Generalforsamling d. 19. november 2009 Dagsorden Generalforsamling d. 19. november 2009 1. Valg af dirigent godkendelse af forretningsorden Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Forelæggelse af årsregnskab og status Behandling

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af klubbens ordinære generalforsamling tirsdag den kl på Østvilsund Færgekro.

Referat af klubbens ordinære generalforsamling tirsdag den kl på Østvilsund Færgekro. Referat af klubbens ordinære generalforsamling tirsdag den 2.4.2019 kl. 17.30 på Østvilsund Færgekro. 68 af klubbens medlemmer var til stede ved generalforsamlingen. Formand Svend Aage Schytte Pedersen

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

TRACTION AVANT DANMARK. Referat af generalforsamlingen 2006, afholdt søndag d. 3/9 på Sommertæffet i Skærbæk.

TRACTION AVANT DANMARK. Referat af generalforsamlingen 2006, afholdt søndag d. 3/9 på Sommertæffet i Skærbæk. TRACTION AVANT DANMARK Referat af generalforsamlingen 2006, afholdt søndag d. 3/9 på Sommertæffet i Skærbæk. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Klubbens regnskab 4. Fastsættelse

Læs mere

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen,

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, Frederikssund, den 2. december 2015 Kære Alle Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, som kan ses nedenfor. Vi minder om vores juleafslutning søndag

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Beretning for 2004/2005

Beretning for 2004/2005 14. september 2005 Til Tjekkiet Gruppen Beretning Beretning for 2004/2005 År 2004 var foreningens 3. år efter stiftelsen den 7. september 2002. Denne beretning omfatter perioden 2004/2005, da generalforsamlingen

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union

Unionshåndbog. Organisation. 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union Side nr.: 1 (6) Navn 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union 1 Unionens navn er Dansk Motorflyver Union (DMU). Hjemsted 2 Hjemstedet for Dansk Motorflyver Union er sammenfaldende med den til enhver tid

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

150 mio. kroner til GF s bilister Luk op og se overskuddet i netop din klub

150 mio. kroner til GF s bilister Luk op og se overskuddet i netop din klub Invitation til generalforsamling 150 mio. kroner til GF s bilister Luk op og se overskuddet i netop din klub Klubnyt GF Fyn Overgade 34 5000 Odense C Tlf. 66 17 88 17 Odensevej 175 5500 Middelfart Tlf.

Læs mere

Referat af Stiftende repræsentantskabsmøde Håndbold Region Øst. lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00-12.00

Referat af Stiftende repræsentantskabsmøde Håndbold Region Øst. lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00-12.00 Referat af Stiftende repræsentantskabsmøde Håndbold Region Øst lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00-12.00 Hotel Hvide Hus, Strandvejen 111, 4600 Køge. Side 2 af 7 Stiftende Repræsentantskabsmøde 2010

Læs mere

Klubbladet, Veterantrailer.dk

Klubbladet, Veterantrailer.dk Klubbladet, Veterantrailer.dk Blad 2. Vinter 2010 Baggrund: Hæftet er ment som opfølgning på stiftende generalforsamling i Ulfborg d. 12/12 kl. 12 HIP HIP HURRA Klubben er stiftet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Læs mere

Vise Nyt. Visens venner i Randers. www.visensvenneriranders.dk. Januar 2015. 26. årgang

Vise Nyt. Visens venner i Randers. www.visensvenneriranders.dk. Januar 2015. 26. årgang Vise Nyt Januar 2015 26. årgang Visens venner i Randers www.visensvenneriranders.dk Huskelisten Formand : Henne Buch, Saxofonvej 14, 8940-Randers SV 86410633 el.41586480 Program for 1. halvår 2015. Hulemøde:

Læs mere

Grundejerforeningen Da~~~megirdskovcn

Grundejerforeningen Da~~~megirdskovcn Grundejerforeningen Da~~~megirdskovcn Navn og Hiernsted: 1 Foreningens navn cr: "Grundejerforeningen Dammegirdskoven" Foreningens 1i.jemsted er: Poulsker Sogn, Nexo Kommune, Bornholms Amt. Pligtigt medlemskab:

Læs mere

Skabelon til årlig beretning fra lokale aktionsgrupper under Landdistriktsprogrammet og/eller Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020

Skabelon til årlig beretning fra lokale aktionsgrupper under Landdistriktsprogrammet og/eller Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020 Skabelon til årlig beretning fra lokale aktionsgrupper under Landdistriktsprogrammet og/eller Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020 Bemærk - alle oplysninger under punkt A, B, C og G skal udfyldes

Læs mere

Medlem af Dansk Model Jernbane Union. Nyhedsbrev februar 2015 Nr. 71 8. årgang

Medlem af Dansk Model Jernbane Union. Nyhedsbrev februar 2015 Nr. 71 8. årgang Medlem af Dansk Model Jernbane Union Nyhedsbrev februar 2015 Nr. 71 8. årgang Efterhånden begynder man at kunne se, at der er en modeljernbane om end endnu i store stykker i lokalet. Mange ting er lavet

Læs mere

Generalforsamling i Thy Motor Sport, den 27.02.2016 Referat

Generalforsamling i Thy Motor Sport, den 27.02.2016 Referat Generalforsamling i Thy Motor Sport, den 27.02.2016 Referat I. Velkomst Sten Graversen bød velkommen til den ordinære generalforsamling. Han overlod ordet til Børge Holm, som ville sige nogle ord om den

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Der skete jo en del i 2008, tiden er selvfølgelig ikke til at gå i detaljer, så jeg vil kort referere de væsentlige punkter.

Der skete jo en del i 2008, tiden er selvfølgelig ikke til at gå i detaljer, så jeg vil kort referere de væsentlige punkter. Afsender: Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn a.m.b.a Bogøvej 71 5450 Otterup Til Andelshaveren 21. marts 2009 Indbetalingskort til drift bidrag for 2009, og referat fra ordinær generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Formand Beiring-Sørensen Kredsfører 1962-1965 Formand 1958-1963 1932-1962

Formand Beiring-Sørensen Kredsfører 1962-1965 Formand 1958-1963 1932-1962 FDF NÆSTVED 100 år 1. Oktober 2008 1958-1983 I 1958 var Poul Andersen tiltrådt som kredsfører og sammen med Biering- Sørensen - og senere i 1962 med pastor Steno Hansen som formand førte han trofast kredsens

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Der afholdtes ordinær generalforsamling på Avedøre Bibliotek med følgende dagsorden: Ad 1. Valg af dirigent. 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

rden for Farum K okushin Karate Forretnin Forretningsorden for Farum Kyokushin Karate (FKK) Indkaldelse til moder. dagsorden og modepligter Q 2:

rden for Farum K okushin Karate Forretnin Forretningsorden for Farum Kyokushin Karate (FKK) Indkaldelse til moder. dagsorden og modepligter Q 2: Jf. lovens $ 12 Forretnin rden for Farum K okushin Karate Forretningsorden for Farum Kyokushin Karate (FKK) Ryttergirdsvej 140 3520 Farum Telefon: 4495 84 01 Opgaver og konstituering 0 1: stk"1 Bestyrelsen

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGARI) V/T'ORNIAND CARL JOHAN JENSEN - KIKHAI\EBAKKEN 81 - GL, HOLTE 28{O HOLTE

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGARI) V/T'ORNIAND CARL JOHAN JENSEN - KIKHAI\EBAKKEN 81 - GL, HOLTE 28{O HOLTE GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGARI) V/T'ORNIAND CARL JOHAN JENSEN - KIKHAI\EBAKKEN 81 - GL, HOLTE 28{O HOLTE - 45804219 Til ejerlaugets medlemmer Gl. Holte, den l0januar 2004 Indkaldelse til Generalforsamline

Læs mere

Referat Foreningen Hårbølle Havn Afholdt på Damme Kro d. 22.3.2015 kl. 10.15

Referat Foreningen Hårbølle Havn Afholdt på Damme Kro d. 22.3.2015 kl. 10.15 Referat Foreningen Hårbølle Havn Afholdt på Damme Kro d. 22.3.2015 kl. 10.15 Søren Arensberg (fungerende formand) bød velkommen, og gik til første punkt på dagsorden. Punkt 1. Valg af dirigent. Som dirigent

Læs mere

REFERAT Dato for udarbejdelse af referat 27. marts 2014. Erik Nicolajsen bød velkommen.

REFERAT Dato for udarbejdelse af referat 27. marts 2014. Erik Nicolajsen bød velkommen. REFERAT Dato for udarbejdelse af referat 27. marts 2014 Fremmødte: se deltagerliste Stemmeberettigede: på deltagerlisten på nær administrationen. Velkomst Erik Nicolajsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Nyhedsbrev d. 28. marts 2000

Nyhedsbrev d. 28. marts 2000 Nyhedsbrev d. 28. marts 2000 Sommerklargøring af MC Bestyrelsen har måtte indkalde til nyt møde, da vi fandt ud af at vor generalforsamling og MCTC s generalforsamling var blevet fastsat til samme weekend.

Læs mere

Formandens beretning 2015. Så er det igen blevet tid til at kikke både baglæns og fremad.

Formandens beretning 2015. Så er det igen blevet tid til at kikke både baglæns og fremad. Så er det igen blevet tid til at kikke både baglæns og fremad. Men først en stor tak til Lotte Jensen, for at vi igen kan få lov til at afholde den årlige generalforsamling her på hendes arbejdsplads.

Læs mere

Jens Lundberg. Venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257 (gerne sms)

Jens Lundberg. Venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257 (gerne sms) Sendt: 17. august 2011 11:18 Emne: juniorskak i Jyderup Skakklub Til orientering. Vi starter børne- og juniorskakken torsdag den 25.august kl. 15-16.30 i B-fløjen på Jyderup Kommuneskole. Samt at tidspunktet

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening

Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening Dato: Lørdag d. 10. marts 2012, kl. 11.00-13.00 Sted: Lokalhistorisk Arkiv, Frederik III s vej 6, 7000 Fredericia Deltagere: 20 fremmødte

Læs mere

Brøndby Cykel Motion Gør mænd til drenge

Brøndby Cykel Motion Gør mænd til drenge Brøndby Cykel Motion Gør mænd til drenge Redaktion: www.kaj.flindt@hotmail.dk Nyhedsbrev januar 2011 Udsendt den 30/12 2010 Klubmøder Mød op på Sydgården til hyggelig samvær uden cykel, vi skal fastlægge

Læs mere

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Til stede: Orla Zinck ( OZ ), Carsten Lebrecht (CL), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth ( ME ) Dagsorden: 1. Siden sidst opfølgning på

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

Vedtægter - Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker

Vedtægter - Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker Vedtægter - Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker VEDTÆGTER for LODSEJERSAMMENSLUTNINGEN HAMMER BAKKER 1 Navn Sammenslutningens navn er LODSEJERSAMMENSLUTNINGEN HAMMER BAKKER. 2 Hjemsted Lodsejersammenslutningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN Navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Korthaarklubben og er stiftet 22.05.1908. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er

Læs mere

OZ6HR nyt, Oktober 2015. Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Oktober 2015. Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Oktober 2015 1 Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Oktober 2015 OZ6HR nyt Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Referat af Generalforsamling 2014 Tirsdag den 29. April kl. 19:30 Grundejerforeningen Hørsholm Søpark HUSK Kontigent skal betales SENEST 31.Maj 2014 på Reg. nr.: 1551 og Kontonr.: 3170170040 Moldrupvej

Læs mere

Udgivet af EDR Århus Afdelingen Juli 2003 Nr. 3

Udgivet af EDR Århus Afdelingen Juli 2003 Nr. 3 Nyhedsbrev Udgivet af EDR Århus Afdelingen Juli 2003 Nr. 3 OZ2EDR 50. årgang Redaktionelt Dette er første udgave efter ændring af formen for udsendelse af information fra EDR Århus afdelingen til medlemmerne.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013

Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013 Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013 Side 1 af 6 Side 2 af 6 Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013. 1 Valg af dirigent. Jens Arne (nr. 11) blev valgt og kunne

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2013 i Opel GT Klub Danmark.

Velkommen til generalforsamling 2013 i Opel GT Klub Danmark. Opel GT Klub Danmark Generalforsamling Albertslund 18. august 2013 Velkommen til generalforsamling 2013 i Opel GT Klub Danmark. Denne beretning er noget specielt for mig, da det er min sidste, ja jeg ved

Læs mere

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad.

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I DAMERNES TIRSDAGSKLUB 2012 LØRDAG DEN 29. september Kl. 13.30 PROGRAM: Kl. 13.30 Vi mødes ved greenfee huset Kl. 13.45 18 hullers match Kl. 17.00 Kaffe/Kage Kl. 18.00 Generalforsamling

Læs mere

Foreningen Tyrings Ager

Foreningen Tyrings Ager Foreningen Tyrings Ager Marts 2014 Det grønne boligområde ved Kongeåen Referat af generalforsamlingen 2014 Arbejdsdag/rengøringsdag torsdag den 24. april kl. 19.00 20.00 Generel info til medlemmerne www.tyringsager.dk

Læs mere

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Per Jakobsen fraværende ved behandling af pkt. 36-38. Mødet hævet kl.: 17.40. Indkaldte: Kl. 15.00 - Kunstudvalget,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Julemærket 2015 er tegnet af Dronning Margrethe.

Julemærket 2015 er tegnet af Dronning Margrethe. SILKEBORG WWW.SILFI.dk En mand med en god ide. I år er det 150 siden at Ejnar Holdbøl blev født. Og vi har meget at takke ham for. For den ide han fil tilbage i 1903, har børn fortsat glæde af nemlig julemærket.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen)

Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen) Referat af Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen) Deltagere: Allan Nielsen, Poul Erik Tobiasen, Carina Møller, Pernille Olesen, Leif Jensen, Lars

Læs mere

Referat af Generalforsamling DcH-Galten 19.1.2011 kl.19. 30. 1. Valg af dirigent Peter Nielsen blev valgt

Referat af Generalforsamling DcH-Galten 19.1.2011 kl.19. 30. 1. Valg af dirigent Peter Nielsen blev valgt Referat af Generalforsamling DcH-Galten 19.1.2011 kl.19. 30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Peter Nielsen blev valgt 2. Beretning af foreningens Formand Anne-Marie Toftensberg berettede om klubbens aktiviteter

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen 1 Foreningens navn er: Teleforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Hvidovre Kommune. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 3 Foreningens formål er efter ansøgning til bestyrelsen at: Støtte

Læs mere

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007.

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007. Eurasier Klub Danmark Stiftet den 9. september 2007 Samarbejdende med Dansk Kennel Klub Love for Eurasier Klub Danmark 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet

Læs mere

Referat fra generalforsamling mandag d 29/ stemmeberettigede medlemmer.

Referat fra generalforsamling mandag d 29/ stemmeberettigede medlemmer. den 29. januar 2018 Referat fra generalforsamling mandag d 29/1 2018 23 stemmeberettigede medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen forslog Christian Platen som dirigent, Vedkommen blev valgt.

Læs mere

Mandag den 1. april 2013 kl.: 17:00 hos Jahan Sandersen, Roager. Jørgen Larsen, JL, Henning Juul, HJ og Niels Grønbæk, NG

Mandag den 1. april 2013 kl.: 17:00 hos Jahan Sandersen, Roager. Jørgen Larsen, JL, Henning Juul, HJ og Niels Grønbæk, NG REFERAT (Protokol) Af bestyrelsesmøde nr. 2-2013 i Langhårsklubben Mandag den 1. april 2013 kl.: 17:00 hos Jahan Sandersen, Roager Deltagere: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Jens Jensen, JJ Leif Hansen,

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Mejerigården oktober 2015

Holbæk Arkæologiklub. Mejerigården oktober 2015 Holbæk Arkæologiklub Mejerigården oktober 2015 Nyhedsbrev vinter 2016 Generalforsamlingen Den 17. november 2015 var det tid at afholde den ordinære generalforsamling. Der var denne gang et fremmøde på

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i ejerforeningen Havkærvej 12-16, Tilst

REFERAT fra generalforsamling i ejerforeningen Havkærvej 12-16, Tilst REFERAT fra generalforsamling i ejerforeningen Havkærvej 12-16, Tilst Tid: Tirsdag d. 5. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Havkærvej 16, fælleslokale i kælder Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. 18. april 2015 i Rishøj Idrætscenter. Dirigent: Jens Peter Andersen Referent: Per Jensen

REFERAT FRA ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. 18. april 2015 i Rishøj Idrætscenter. Dirigent: Jens Peter Andersen Referent: Per Jensen REFERAT FRA ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 18. april 2015 i Rishøj Idrætscenter Dirigent: Jens Peter Andersen Referent: Per Jensen Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde ved Håndbold Region Øst Formand

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012. Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012. Tilstede: Trine Rasmussen, Jens Christensen, Rita Møller Nielsen, Jens Eskildsen, Kirsten Bundgård, Sidsel M. Sørensen, Anne-Dorthe Tuemose. Gæster under relevante

Læs mere

AMOK Amager Orienterings Klub

AMOK Amager Orienterings Klub Referat af AMOK s ordinære generalforsamling TIRSDAG d. 22. marts 2011 kl. 19. Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. Peter valgt som dirigent. Svend valgt som referent. Dirigenten konstaterede at

Læs mere

Grundejerforeningen Åstrupskrænten Bestyrelsens beretning 2000

Grundejerforeningen Åstrupskrænten Bestyrelsens beretning 2000 Referat fra generalforsamling 16. marts 2001: Fremmødte: Hus Antal Stemmeberettigede Fremmødte personer 4 1 1 Allan Jespersen 10 2 1 Ulla og Helge Arno 11 2 1 Anni og Henning Staub 19 1 1 Ole Thaagaard

Læs mere

Gesten Vandværk Ordinær generalforsamling Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19.30 Gesten Kro

Gesten Vandværk Ordinær generalforsamling Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19.30 Gesten Kro Gesten Vandværk Ordinær generalforsamling Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19.30 Gesten Kro Der var mødt 13 stemmeberettigede incl bestyrelsen samt 4 ægtefæller. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Charlotte Alkjær Sekretær Hillerødvej 100 3300 Frederiksværk Tlf. 25715585 DATO 26.februar 2007 STED Ålestokgården, Næstved

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013 Fælles info Indsamling. I aften kulminerer de mange indsamlingsaktiviteter når DR åbner op for tvshowet den store Danmarksindsamling. Et af de fremstød vi lavede var salg af brød & kaffe i vores morgenåbning.

Læs mere

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012.

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Indledning Hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Deltagere i vores generalforsamling kan kun være forbrugere,

Læs mere