SBi 2009:16 Survey blandt forretningsførere i 100 almene boligafdelinger Baggrundsrapport til SBi 2009:14 Evaluering af virkninger af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SBi 2009:16 Survey blandt forretningsførere i 100 almene boligafdelinger Baggrundsrapport til SBi 2009:14 Evaluering af virkninger af"

Transkript

1 SBi 2009:16 Survey blandt forretningsførere i 100 almene boligafdelinger Baggrundsrapport til SBi 2009:14 Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra Baggrund, indsatser og resultater i Bispehaven, Vejleåparken og Tingbjerg

2

3 Survey blandt forretningsførere i 100 almene boligafdelinger Baggrundsrapport til SBi 2009:14 Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra Baggrund, indsatser og resultater i Bispehaven, Vejleåparken og Tingbjerg Hedvig Vestergaard Christian Deichmann Haagerup SBi 2009:16 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2009

4 Titel Survey blandt forretningsførere i 100 almene boligafdelinger Undertitel Baggrundsrapport til SBi 2009: 14 Evaluering af virkninger af Omprioriteringsloven fra Baggrund, indsatser og resultater i Bispehaven, Vejleåparken og Tingbjerg Serietitel SBi 2009:16 Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2009 Forfattere Hedvig Vestergaard og Christian Deichmann Haagerup Sidetal 62 Emneord Almene boligbebyggelser, boligområder, forretningsførere, boligudlejning, renovering ISBN Omslag Udgiver Christian Deichmann Haagerup Statens Byggeforskningsinstitut, Dr. Neergaards Vej 15, DK-2970 Hørsholm E-post Eftertryk i uddrag tilladt, men kun med kildeangivelsen: SBi 2009:16: Survey blandt forretningsførere i 100 almene boligafdelinger. (2009)

5 Indhold Forord...4 Indledning...5 Formål...5 Fremgangsmåde...5 Sammenfatning...6 Spørgeskemaundersøgelsen...7 Boligorganisationerne og de 100 boligafdelinger...7 Besvarelsesprocent fordelt på regioner...7 Administrationsselskaber...12 Afdelingernes organisation...14 Afdelingernes omprioritering...15 Huslejenedsættelse...16 Øvrige indsatser...16 Udlejningssituationen...18 Geografi...19 Fysiske forbedringer...21 Udfordringer/problemer og indsatser...22 Helhedsplan, projektstyring og samarbejdet med kommunen...52 Bilag: Spørgeskemaet...54 Omprioritering

6 Forord Denne rapport er en del af et projekt vedrørende evaluering af virkningerne af omprioriteringsloven fra år Ud over denne rapport om spørgeskemaundersøgelsen indeholder projektet også en arkitektonisk registrering og evaluering af 10 bebyggelser og case-undersøgelse af tre udvalgte bebyggelser. Denne rapport er en af flere rapporter udarbejdet i forbindelse med evalueringen af virkningerne af omprioriteringsloven fra De øvrige rapporter er: Vestergaard, Hedvig (2009). Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra Baggrund, indsatser og resultater i Bispehaven, Vejleåparken og Tingbjerg. SBi 2009:14. Holst Scherg, Rune og Skifter Andersen, Hans (2009). Statistisk analyse af udviklingen i 100 almene boligafdelinger. SBi 2009:15. Bech-Danielsen, Claus (2008). Renoveringer af almene bebyggelser SBi 2008:11. Meier Jæger, Mads (2008). Mere attraktive almene boliger? Effektevaluering af omprioriteringsloven Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI). Nærværende rapport er udarbejdet af projektleder, seniorforsker, cand.oecon. Hedvig Vestergaard og videnskabelig assistent, cand.polit. Christian Deichmann Haagerup. Statens Byggeforskningsinstitut By, bolig og ejendom August 2009 Hans Thor Andersen Forskningschef 4

7 Indledning Formål Formålet med denne spørgeskemaundersøgelse / survey er, at kortlægge indsatsen og afdække hvordan midler fra omprioriteringen er anvendt, og hvilke virkninger de vurderes at have haft. Fremgangsmåde Surveyen er sendt ud til forretningsførerne for 100 boligafdelinger. Efter en rykkerproceduer er der modtaget svar fra 82 boligafdelinger. Nærværende rapport vil gennemgå hovedtræk i besvarelserne fra forretningsførerne ved hjælp af tabeller og figurer. I næste afsnit sammenfattes konklusionerne, derefter følger hovedafsnittet om resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen, der bl.a. indeholder spørgsmål om omprioriteringen, udlejningen, fysiske forbedringer og udfordringer for boligafdelingen. 5

8 Sammenfatning Spørgeskemaet er udsendt til forretningsførerne for 100 boligafdelinger, og der blev modtaget svar fra 82 af disse. Svarprocenten varierer fra kommune til kommune, boligafdelinger i Københavns Kommune har f.eks. samlet set en svarprocent på 68 mens boligafdelinger i Horsens Kommune samlet set har en svarprocent på procent af boligafdelingerne har en valgt afdelingsbestyrelse, og i 61 procent af afdelingerne er beboere fra afdelingen repræsenteret i selskabets bestyrelse. Med hensyn til omprioriteringen har 46 boligafdelinger fået huslejenedsættelse, 50 afdelinger har haft en beboerrådgiver og 43 afdelinger har haft sociale indsatser og aktiviteter. 25 afdelinger har afholdt udgifter målrettet markedsføring og imageforbedring. Udlejningssituationen har ændret sig fra d. 1/ til d. 1/1-2007, således var der pr. d. 1/ afdelinger uden tomme lejligheder, mens der pr. d. 1/ var 65 afdelinger uden tomme lejligheder. Der er altså blevet flere afdelinger med tomme lejligheder i perioden. Den samme udvikling kan ses ved, at det samlede antal af tomme lejligheder er steget fra lejligheder i år 2003 til lejligheder i år procent af boligafdelingerne, svarende til 52 afdelinger, har foretaget væsentlige større fysiske forbedringer i årene mellem 2003 og Disse drejer sig hovedsageligt om fysiske forbedringer af byggetekniske forhold samt installationer og friarealer. De problemer som flest boligafdelinger havde meget væsentlige problemer med var: Byggeskader (37 afdelinger har væsentlige problemer), bebyggelsens dårlige omdømme (35 afdelinger), integrationen af beboere med indvandrerbaggrund (27 afdelinger) og generel nedslidning af friarealer (26 afdelinger). De problemer som flest afdelinger har oplevet en væsentlig forbedring af fra 2000/2003 til 2007 er: Byggeskader (39 afdelinger), generel nedslidning af bygninger (31 afdelinger) og generel nedslidning af friarealer (28 afdelinger). De problemer hvor omprioriteringen har haft væsentlig betydning for mindskelsen af problemet er: Byggeskader (34 afdelinger), generel nedslidning af bygninger (31 afdelinger), for høje huslejer (30 afdelinger), friarealernes oplevelsesmæssige indhold (29 afdelinger) og generel nedslidning af friarealer (28 afdelinger). 6

9 Spørgeskemaundersøgelsen Boligorganisationerne og de 100 boligafdelinger Spørgeskemaet er udsendt til forretningsførerne for 100 boligafdelinger, hvoraf der er modtaget svar fra 82, 79 af besvarelser er fuldstændige mens 3 besvarelser mangler svar på enkelte spørgsmål. De 100 boligafdelinger er udvalgt, da de alle modtog midler via omprioritering Svarprocent Kategori antal Udsendt til 100 Svar fra 82 -heraf alle spørgsmål besvaret 3 -heraf nogle spørgsmål besvaret boligafdelinger som har deltaget i denne spørgeskemaundersøgelse er beliggende i Region Hovedstaden, kun to afdelinger ligger i Region Nordjylland. Besvarelsesprocent fordelt på regioner Geografisk fordeling af svar Region antal afdelinger som har svaret udsendt til svarprocent Region Hovedstaden % Region Midtjylland % Region Nordjylland % Region Sjælland % Region Syddanmark % Hovedtotal % Den geografiske fordeling af antallet besvarelser kan også ses på nedenstående figur, jo mørkere farve den enkelte region har, jo flere besvarelser er der fra den region. 7

10 Geografisk fordeling af svar Note: Antal svar fra den pågældende region. Den geografiske fordeling af svarprocenten kan også ses på nedenstående figur, jo mørkere farve den enkelte region har, jo højere svarprocent for den region. 8

11 Geografisk fordeling af svarprocent Note: Besvarelsesprocent for den pågældende region Antallet af besvarelser kan også opdeles på kommunens socioøkonomiske udvikling. Vækstområder er defineret som kommuner i den gamle Hovedstadsregion og kommuner i Østjylland defineret som det gamle Vejle Amt og Århus Amt. Stagnationsområderne er defineret som kommuner der er Miljøministeriet er udpeget som kommuner med et særligt behov for støtte til vækst 1. Øvrige er alle andre områder. Fordeling af svar på områdekategori Område Antal besvarelser Stagnationsområde 4 Vækstområde 64 Øvrige 14 Hovedtotal 82 1 Det er kommunerne: Holeby, Højreby, Maribo, Nakskov, Nykøbing-Falster, Nysted, Nr. Alslev, Ravnsborg, Rudbjerg, Rødby, Sakskøbing, Stubbekøbing, Sydfalster, Bornholm, Egebjerg, Gudme, Marstal, Rudkøbing, Svendborg, Syd-langeland, Tranekær, Ærøskøbing, Bredebro, Højer, Løgumkloster, Skærbæk, Tønder, Holmsland, Thyborøn- Harboøre, Ulfborg-Vemb, Grenå, Nr. Djurs, Samsø, Hanstholm, Morsø, Sallingsund, Frederikshavn, Hirtshals, Hjørring, Læsø, Løkken-Vrå, Sindal, Skagen, Sæby. 9

12 Københavns Kommune har 23 boligafdelinger som har svaret på spørgeskemaet, Esbjerg og Horsens kommuner har hver 7 boligafdelinger som har svaret. Fordeling af svar på kommuner Kommune antal besvarelser udsendt til svarprocent Albertslund Kommune % Ballerup Kommune % Brønderslev-Dronnigelund Kommune % Esbjerg Kommune % Faxe Kommune % Fredensborg Kommune % Frederecia Kommune 0 1 0% Furesø Kommune % Gladsaxe Kommune % Greve Kommune % Guldborgsund Kommune % Helsingør Kommune % Herlev Kommune % Hjørring Kommune % Horsens Kommune % Ishøj Kommune % Kolding Kommune % Københavns Kommune % Køge Kommune % Lolland Kommune % Ringkøbing-Skjern Kommune % Roskilde Kommune % Rødovre Kommune % Slagelse Kommune % Sønderborg Kommune % Varde Kommune % Vejle Kommune % Århus Kommune % Hovedtotal % Københavns Kommune har 34 boligafdelinger som har modtaget midler i omprioriteringen, men kun 23 af disse boligafdelinger har svaret på spørgeskemaet, svarende til en besvarelsesprocent på 68. Det er en besvarelsesprocent under gennemsnittet. Den geografiske fordeling af antallet besvarelser kan også ses på nedenstående figur, jo mørkere farve den enkelte kommune har, jo flere besvarelser er der fra den kommune. 10

13 Fordeling af svar på kommuner Note: Tallet i parentes angiver antal kommuner i det pågældende interval. Den geografiske fordeling af besvarelsesprocenten kan også ses på nedenstående figur, jo mørkere farve den enkelte kommune har, jo højere besvarelsesprocent har kommunen. 11

14 Fordeling af besvarelsesprocent på kommuner Note: Tallet i parentes angiver antal kommuner i det pågældende interval. Administrationsselskaber Boligafdelingernes administrationsselskab Administrationsselskab antal procent Almen boligorganisation 46 56% Almen forretningsførerorganisation 26 32% Alment andelsselskab 10 12% Den mest benyttede administrationsform er en almen boligorganisation med 56 procent af besvarelserne. Kun 12 procent af de boligafdelinger som har svaret bruger et alment andelsselskab. 12 De forretningsførerselskaber som har flest besvarelser med i denne survey er KAB, FSB, Lejerbo, Odinsgaard, VIBO, Domea og ALBO, de kan ses på nedenstående tabel.

15 Fordeling af svar på forretningsførerselskab Forretningsførerselskab Antal besvarelser KAB 13 FSB 6 Lejerbo 6 Odinsgaard 6 VIBO 6 Domea 5 ALBO 4 Boligkontoret 4 BR Bolig 3 AAB 3 3B 2 BOSJ 2 DAB Bolig 2 Esbjerg bolig 2 Korsør Boligselskab 2 SAB Bolig 2 Ungdomsbo 2 ABG 1 Almenbo 1 BB BDK 1 BO Vest 1 Kongsgaard Varde 1 Nykøbing F. bolig 1 Præstehaven 1 Statsbo 1 AAB Varde 1 Skift af forretningsførerselskab Blev afdelingen administreret af samme selskab i 2000? antal procent Ja 76 93% Nej 6 7% -> hvilket selskab administrerede i 2000: -ADB 1 -B.S.B. 2 -FSB 1 -Sønderborg Andelsboligforening 2 Hovedtotal 82 Syv procent af afdelingerne har skiftet administrationsselskab fra år 2000 til år

16 Afdelingernes organisation Valgt afdelingsbestyrelse Er der en valgt afdelingsbestyrelse? Ja 77 94% Nej 4 5% Tom 1 1% Langt de fleste afdelinger har en valgt afdelingsbestyrelse, og også hovedparten har beboere fra afdelingen i selskabets bestyrelse. Beboerrepræsentation i selskabets bestyrelse Er der beboere fra afdelingen i selskabets bestyrelse? Ja 50 61% Nej 31 38% (Tom) 1 1% Geografisk er der forskel på om beboere fra afdelingen er med i selskabets bestyrelse. Geografisk fordeling af beboerrepræsentation i selskabets bestyrelse Region Ja Nej (Tom) andel med beboere i bestyrelsen Hovedtotal Hovedstaden % 38 Midtjylland % 10 Nordjylland 2 0% 2 Sjælland % 14 Syddanmark % 18 Hovedtotal % 82 14

17 Geografisk fordeling af beboerrepræsentation i selskabets bestyrelse Note: Andelen af boligafdelinger med beboere i selskabets bestyrelse Administration af andre afdelinger som modtog støtte via Omprioriteringen Har en eller flere andre afdelinger, som administreres af selskabet, modtaget støtte via omprioritering 2000? antal procent Ja 71 87% Nej 11 13% Langt de fleste afdelinger administreres af selskaber som også administrerer andre afdelinger som modtog støtte via omprioriteringen. Afdelingernes omprioritering For langt de fleste afdelinger svarer den samlede lettelse af omprioriteringen og dets anvendelse til det forventede. 15

18 Svarer lettelsen af omprioriteringen til det forventede? Svarer den samlede lettelse af omprioriteringen og dets anvendelse til det forventede? Ja 65 92% Nej 4 6% (Tom) 2 3% Hovedtotal % Huslejenedsættelse Blandt alle Har afdelingen fået huslejenedsættelse? Ja 34 41% Nej 46 56% (Tom) 2 2% Omkring 40 procent af boligafdelingerne har fået huslejenedsættelse i perioden. I gennemsnit er huslejen blevet sat ned med 9,5 procent blandt de afdelinger som har haft huslejenedsættelse. Øvrige indsatser Beboerrådgiver Har afdelingen haft beboerrådgiver i perioden ? Ja, i mere end ½ delen af perioden 42 51% Ja, i mindre end ½ delen af perioden 8 10% Nej 30 37% (Tom) 2 2% Over halvdelen af boligafdelingerne har haft en beboerrådgiver i mere end halvdelen af perioden fra 2000 til boligafdelinger har ikke haft en beboerrådgiver. Styring af beboerrådgiverens indsats Hvem har/havde den overordnede styring af beboerrådgiver indsatsen? En styregruppe 29 35% Boligselskabet 14 17% Afdelingsbestyrelsen 5 6% Andre 1 1% Beboerrådgiveren selv 1 1% (Tom) 32 39% Styringen af beboerrådgiverens indsatser er som oftest sket fra en styregruppe, som det fremgår af ovenstående tabel. Kun i et tilfælde har beboerrådgiveren selv haft den overordnede styring. 16

19 Sociale indsatser og aktiviteter Har der været sociale indsatser og aktiviteter i afdelingen i perioden ? Ja, i mere end ½ delen af perioden 34 41% Ja, i mindre end ½ delen af perioden 9 11% Nej 37 45% (Tom) 2 2% Lidt over halvdelen af boligafdelingerne har haft sociale indsatser og aktiviteter i perioden. Udgifter til markedsføring imageforbedrende indsatser Har der været afholdt udgifter målrettet markedsføring og imageforbedrende indsatser i perioden ? Ja 25 30% Nej 18 22% (Tom) 39 48% 30 procent af boligafdelingerne haft målrettet markedsføring of imageforbedrende indsatser i perioden I nedenstående tabel kan det ses hvilke boligafdelinger der har haft imageforbedrende indsatser. Områder med boligafdelinger der har afholdt udgifter målrettet markedsføring og imageforbedrende indsatser i perioden Bispehaven Fasanstien Hedegårdene Isbjergparken Kridthuset Kristianssandsvej 3 29 Motalavej Riddersborgparken Sundparken Sundparken Thulevej Tingbjerg Ved Milestedet Vejleåparken Vestparken Koordinationsudvalg Findes der et koordineringsudvalg eller lignende, som koordinerer beboerådgiverindsatsen med andre sociale indsatser og aktiviteter i afdelingen og i kommunen? Ja 32 39% Nej 11 13% (Tom) 39 48% 17

20 I omkring 40 procent af boligafdelingerne er der en koordinering mellem indsatsen fra beboerrådgiveren og andre sociale aktiviteter og indsatser. Koordinationsudvalget Deltagere i koordineringsudvalget antal Kommunens socialforvaltning 30 Beboerrådgiverne 30 Andre dele af den kommunale forvaltning 28 Kommunale institutioner (skoler mv.) 24 Boligorganisationens administration 24 Afdelingsbestyrelsen 23 Andre offentlige myndigheder 11 Frivillige organisationer 4 Idrætsforeninger 3 Arbejdsmarkedsorganisationer 1 Kirkelige organisationer 0 Etniske foreninger 0 Andre 8 Næsten alle koordineringsudvalg består således af kommunens socialforvaltning og beboerrådgiverne. Andre dele af den kommunale forvaltning og institutioner deltager ofte også, og afdelingsbestyrelsen er også ofte deltager i koordineringsudvalget. Derimod deltager kirkelige organisationer og etniske foreninger ikke i koordineringsudvalgene. Tilskud, fondsstøtte mv. til sociale aktiviteter Har afdelingen modtaget tilskud, fondsstøtte, legater el. lign. til sociale aktiviteter mv. i perioden ? Ja 29 35% Nej 51 62% (Tom) 2 2% 29 af afdelingerne har fået tilskud eller fondsstøtte til de sociale aktiviteter i løbet af årene Udlejningssituationen Ledige lejligheder Udlejningssituationen Pr. 1/ Pr. 1/ % Antal afdelinger uden tomme lejligheder % Antal afdelinger uden tomme 4 værelses lejligheder % Samlet antal ledige lejligheder % - heraf 4 værelses % Antallet af afdelinger der ikke har tomme lejligheder var pr. 1/ afdelinger. Pr. d. 1/ var dette tal faldet til 65 afdelinger, der er altså blevet flere afdelinger med tomme lejligheder i perioden. 18 Den samme udvikling kan ses ved, at det samlede antal af tomme lejligheder er steget fra lejligheder i år 2003 til lejligheder i år 2007.

21 Hvor let og hvor svært er det i år 2007 at udleje lejligheder? Lejligheder i Lejligheder i Lejligheder med Lejlighedstype etagebyggeri tæt-lav byggeri 1-2 værelser Lejligheder med 3 Lejligheder med 4 eller flere værelser værelser Meget let 35% 54% 40% 38% 49% Ret let 28% 38% 32% 37% 18% Ret svært 33% 4% 23% 18% 25% Meget svært 4% 4% 4% 7% 8% Note: Enkeltværelser medregnes ikke Udlejningssituationen år 2007 er forskellig for de forskellige boligtyper. Lejligheder i tæt-lav byggeri er lettere at leje ud end lejligheder i etagebyggeri. Lejligheder med 4 eller flere værelser er lettere at leje ud end lejligheder med færre værelser. Lettere eller sværere at udleje i år 2007 sammenlignet med år 2003? Sværere eller lettere at udleje? Meget lettere 6 8% Lidt lettere 23 29% Uforandret 39 49% Lidt sværere 8 10% Meget sværere 4 5% i alt % 37 procent af boligafdelingerne mener, at det er blevet lettere at leje boligerne ud i år 2007 sammenlignet med år Geografi Udlejningssituationen er forskellig for de forskellige geografiske områder. Mens udlejningssituationen fra år 2003 til år 2007 er blevet sværere i Hovedstadsregionen, er den blevet en smule lettere i resten af landet. i udlejningssituationen fordelt på regioner Lettere/sværere Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Hovedtotal Meget lettere 0% 0% 17% 20% 50% 7% Lidt lettere 21% 29% 28% 60% 0% 28% Uforandret 53% 71% 39% 10% 50% 48% Lidt sværere 13% 0% 11% 10% 0% 10% Meget sværere 8% 0% 6% 0% 0% 5% (Tom) 5% 0% 0% 0% 0% 2% Hovedtotal 100% 100% 100% 100% 100% 100% Geografisk kan det også repræsenteres ved nedenstående kort. Jo mørkere en region er, desto større andel af regionens boligafdelinger mener at det er lettere at leje ud i år 2007 sammenlignet med år

22 Procent af regionens boligafdelinger som mener, at det er lettere at udleje i år 2007 sammenlignet med år i udlejningssituation fordelt områdernes socioøkonomiske udvikling Lettere/sværere Stagnationsområde Vækstområde Øvrige Hovedtotal Meget lettere 0% 3% 29% 7% Lidt lettere 50% 27% 29% 28% Uforandret 50% 50% 36% 48% Lidt sværere 0% 13% 0% 10% Meget sværere 0% 5% 7% 5% (Tom) 0% 3% 0% 2% Hovedtotal 100% 100% 100% 100% 20 Anvisningsaftaler Anvisningsaftaler med kommunen Kommunal boliganvisning 18 22% Kombineret udlejning 4 5% Fleksibel udlejning 29 35% Anden aftale 10 12% Ingen anvisningsaftale med kommunen 19 23% (Tom) 2 2%

23 22 procent af boligafdelingerne har kommunal boliganvisning og 35 procent af boligafdelingerne har fleksibel udlejning, hvor bestemte grupper af boligsøgende kan få fortrinsret på ventelisten. Blandt de afdelinger der havde anvisningsaftaler med kommunen var det i gennemsnit 24,35 procent af afdelingens ledige lejligheder der blev anvist af kommunen i år I år 2006 var det i gennemsnit 26,14 procent af afdelingens ledige lejligheder som blev anvist af kommunen. Fysiske forbedringer Væsentlige fysiske forbedringer Er der foretaget væsentlige større fysiske forbedringer af bebyggelsen i ? Ja 52 63% Nej 27 33% 63 procent af boligafdelingerne har foretaget væsentlige større fysiske forbedringer i årene mellem 2003 og Disse drejer sig hovedsageligt om fysiske forbedringer af byggetekniske forhold samt installationer og friarealer. Kun 11 afdelinger har forbedret parkeringsforhold og kun 3 afdelinger har forbedret med kunst. Fordeling af fysiske forbedringer Foretaget væsentlige større fysiske forbedringer af bebyggelsen Byggetekniske forhold Bygningernes isolering Arkitektoniske fremtræden Installationer Boligerne (ombygning) Indgangsforhold/ opgange Tilgængelighed Friarealer Ja Nej (Tom) Hovedtotal Parkering Kunst Fælles faciliteter De oftest forekommende fysiske forbedringer er af: byggetekniske forhold, installationer og friarealer, det ses af nedenstående tabel. De 7 afdelinger som har foretaget fysiske forbedringer af tilgængeligheden er: Isbjergparken i Varde Kommune, Nivåhøj II i Fredensborg Kommune, Vestparken i Varde Kommune, Vejleåparken i Ishøj Kommune, Borupgård I i Helsingør Kommune, Kærhaven i Sønderborg Kommune og Riddersborgparken i Lolland Kommune 21

24 De oftest forekommende fysiske forbedringer Fysisk forbedring af: Andel afdelinger som har foretaget fysisk forbedring Byggetekniske forhold 49% Installationer 45% Friarealer 44% Arkitektoniske fremtræden 33% Indgangsforhold/opgange 33% Boligerne (ombygning) 28% Bygningernes isolering 26% Fællesfaciliteter 26% Parkering 13% Tilgængelighed 9% Kunst 4% Udfordringer/problemer og indsatser I spørgeskemaet er der spurgt ind til en række problemer år 2003, ændringen i disse problemer fra år 2003 til 2007 og hvorvidt omprioriteringen har betydet noget for mindskelsen af problemernes omfang. Problemområderne vil blive gennemgået et for et. For høje huslejer Problem Ingen problemer 18 22% Mindre væsentlige problemer 25 30% Væsentlige problemer 18 22% Meget væsentlige problemer 18 22% Væsentligt bedre 22 27% Lidt bedre 14 17% Uændret 39 48% Lidt dårligere 2 2% Væsentligt dårligere 0% (Tom) 5 6% Betydning af omprioriteringen Ingen betydning 24 29% En vis betydning 25 30% Væsentlig betydning 30 37% For høje huslejer var et væsentligt problem for 36 boligafdelinger, svarende til 44 procent. Dog er der sket en ændring til det bedre for 36 afdelinger, og 55 afdelinger tillægger omprioriteringen en betydning for ændringen af problemet. 22

25 For høje huslejer Problem Væsentligt bedre Lidt bedre Uændret Lidt dårligere Væsentligt dårligere (Tom) Hovedtotal Ingen problemer Mindre væsentlige problemer Væsentlige problemer Meget væsentlige problemer (Tom) 3 3 Hovedtotal Det ses af ovenstående tabel, at 12 af de boligafdelinger som før havde meget væsentlige problemer med for høje huslejer har fået en væsentlig forbedring af problemet. Driftsunderskud Problem Ingen problemer 43 52% Mindre væsentlige problemer 17 21% Væsentlige problemer 5 6% Meget væsentlige problemer 14 17% Væsentligt bedre 14 17% Lidt bedre 9 11% Uændret 50 61% Lidt dårligere 3 4% Væsentligt dårligere 1 1% (Tom) 5 6% Betydning af omprioriteringen Ingen betydning 48 59% En vis betydning 16 20% Væsentlig betydning 15 18% 43 afdelinger har ingen problemer med driftsunderskud. Driftsunderskud var dog et meget væsentligt problem for 14 afdelinger og for 23 afdelinger er der sket en ændring i problemet til det bedre. 15 afdelinger tillægger omprioriteringen en væsentlig betydning i for ændringen i problemets omfang. Driftsunderskud Problem Væsentligt bedre Lidt bedre Uændret Lidt dårligere Væsentligt dårligere (Tom) Hovedtotal Ingen problemer Mindre væsentlige problemer Væsentlige problemer 5 5 Meget væsentlige problemer (Tom) 3 3 Hovedtotal Af ovenstående tabel kan det ses, at 7 afdelinger der før havde meget væsentlige problemer med driftsunderskud nu har fået en væsentlig forbedring af problemet, og for 5 med væsentlige problemer er det blevet lidt bedre. 23

26 Manglende henlæggelsesbeløb Problem Ingen problemer 18 22% Mindre væsentlige problemer 34 41% Væsentlige problemer 22 27% Meget væsentlige problemer 5 6% Væsentligt bedre 12 15% Lidt bedre 19 23% Uændret 46 56% Lidt dårligere 0 Væsentligt dårligere 0 (Tom) 5 6% Betydning af omprioriteringen Ingen betydning 43 52% En vis betydning 22 27% Væsentlig betydning 14 17% Manglende henlæggelsesbeløb er et væsentligt problem for 22 af boligafdelingerne, og for 21 af boligafdelingerne er der sket en forbedring af problemet. 22 boligafdelinger tillægger omprioriteringen en vis betydning. Manglende henlæggelsesbeløb Problem Væsentligt bedre Lidt bedre Uændret Lidt dårligere Væsentligt dårligere (Tom) Hovedtotal Ingen problemer Mindre væsentlige problemer Væsentlige problemer Meget væsentlige problemer (Tom) 3 3 Hovedtotal Af ovenstående tabel ses det, at for 23 ud af de 34 der havde mindre væsentlige problemer med manglende henlæggelsesbeløb er problemstillingen uændret. Af de 61 boligafdelinger der før havde problemer med manglende henlæggelsesbeløb blev det bedre for 31 boligafdelinger. 24

27 Ensidig lejlighedssammensætning Problem Ingen problemer 37 45% Mindre væsentlige problemer 25 30% Væsentlige problemer 7 9% Meget væsentlige problemer 10 12% Væsentligt bedre 3 4% Lidt bedre 5 6% Uændret 68 83% Lidt dårligere 0 Væsentligt dårligere 1 1% (Tom) 5 6% Betydning af omprioriteringen Ingen betydning 59 72% En vis betydning 12 15% Væsentlig betydning 8 10% Ensidig lejlighedssammensætning er ikke et problem for 37 af boligafdelingerne, svarende til 45 procent. 10 boligafdelinger har dog problemer med ensidig lejlighedssammensætning, og for 8 boligafdelinger er problemet blevet mindre. 20 boligafdelinger tillægger omprioriteringen en betydning. Ensidig lejlighedssammensætning Problem Væsentligt bedre Lidt bedre Uændret Lidt dårligere Væsentligt dårligere (Tom) Hovedtotal Ingen problemer Mindre væsentlige problemer Væsentlige problemer Meget væsentlige problemer (Tom) 3 3 Hovedtotal Langt størsteparten af afdelingerne med ingen eller mindre væsentlige problemer med ensidig lejlighedssammensætning er problemstillingen uændret. For to afdelinger der før havde meget væsentlige problemer med dette er problemstillingen blevet væsentligt bedre. 25

28 Bebyggelsens beliggenhed i forhold til service, transport mv. Problem Ingen problemer 48 59% Mindre væsentlige problemer 20 24% Væsentlige problemer 7 9% Meget væsentlige problemer 4 5% Væsentligt bedre 0 1% Lidt bedre 1 1% Uændret 75 91% Lidt dårligere 0 0% Væsentligt dårligere 1 0% (Tom) 5 6% Betydning af omprioriteringen Ingen betydning 73 89% En vis betydning 6 7% Væsentlig betydning 0 0% 48 af boligafdelingerne har ingen problemer med bebyggelsens beliggenhed i forhold til service og transport. 20 af boligafdelingerne har mindre væsentlige problemer med beliggenheden. For næsten alle boligafdelinger er problemstillingen uændret og næsten alle boligafdelinger mener at omprioriteringen ingen betydning havde for problemet. Bebyggelsens beliggenhed i forhold til service, transport mv. Problem Væsentligt bedre Lidt bedre Uændret Lidt dårligere Væsentligt dårligere (Tom) Hovedtotal Ingen problemer Mindre væsentlige problemer Væsentlige problemer 7 7 Meget væsentlige problemer 4 4 (Tom) 3 3 Hovedtotal En afdeling der før ikke havde problemer med bebyggelsens beliggenhed har fået det væsentligt dårligere med denne problemstilling. 26

29 Manglende eller dårligt fungerende fællesfaciliteter Problem Ingen problemer 27 33% Mindre væsentlige problemer 28 34% Væsentlige problemer 12 15% Meget væsentlige problemer 12 15% Væsentligt bedre 13 16% Lidt bedre 26 32% Uændret 36 44% Lidt dårligere 1 1% Væsentligt dårligere 1 1% (Tom) 5 6% Betydning af omprioriteringen Ingen betydning 45 55% En vis betydning 25 30% Væsentlig betydning 9 11% Manglende eller dårligt fungerende fællesfaciliteter er et problem for 52 boligafdelinger. For 39 boligafdelinger er der sket en ændring af problemet til det bedre og 34 af boligafdelingerne tillægger omprioriteringen en betydning i løsningen af problemet. Manglende eller dårligt fungerende fællesfaciliteter Problem Væsentligt bedre Lidt bedre Uændret Lidt dårligere Væsentligt dårligere (Tom) Hovedtotal Ingen problemer Mindre væsentlige problemer Væsentlige problemer Meget væsentlige problemer (Tom) 3 3 Hovedtotal For de afdelinger uden problemer med manglende eller dårligt fungerende fællesfaciliteter er problemet uændret eller lidt bedre. For 6 boligafdelinger med meget væsentlige problemer er problemet blevet væsentligt bedre. 27

30 Byggeskader Problem Ingen problemer 18 22% Mindre væsentlige problemer 9 11% Væsentlige problemer 15 18% Meget væsentlige problemer 37 45% Væsentligt bedre 39 48% Lidt bedre 7 9% Uændret 28 34% Lidt dårligere 0 Væsentligt dårligere 3 4% (Tom) 5 6% Betydning af omprioriteringen Ingen betydning 39 48% En vis betydning 6 7% Væsentlig betydning 34 41% Byggeskader er et meget væsentligt problem for 37 af boligafdelingerne, men for 39 af boligafdelingerne er der sket en ændring af problemet til det væsentligt bedre. 34 af boligafdelingerne mener at omprioriteringen har haft en væsentlig betydning for forbedringen af problemet. Byggeskader Problem Væsentligt bedre Lidt bedre Uændret Lidt dårligere Væsentligt dårligere (Tom) Hovedtotal Ingen problemer Mindre væsentlige problemer Væsentlige problemer Meget væsentlige problemer (Tom) 3 3 Hovedtotal For 30 boligafdelinger der før havde meget væsentlige problemer med byggeskader er problemet nu blevet væsentligt bedre. 28

31 Træk og manglende isolering Problem Ingen problemer 29 35% Mindre væsentlige problemer 10 12% Væsentlige problemer 18 22% Meget væsentlige problemer 22 27% Væsentligt bedre 29 35% Lidt bedre 5 6% Uændret 43 52% Lidt dårligere 0 Væsentligt dårligere 0 (Tom) 5 6% Betydning af omprioriteringen Ingen betydning 51 62% En vis betydning 6 7% Væsentlig betydning 22 27% For 29 af afdelingerne er der ingen problemer med træk og manglende isolering. For 22 af afdelingerne er det et meget væsentligt problem. Der er for 29 af afdelingernes vedkommende sket en ændring til det væsentligt bedre, og 22 af afdelingerne tillægger omprioriteringen en væsentlig betydning i løsningen af problemet. Træk og manglende isolering Problem Væsentligt bedre Lidt bedre Uændret Lidt dårligere Væsentligt dårligere (Tom) Hovedtotal Ingen problemer Mindre væsentlige problemer Væsentlige problemer Meget væsentlige problemer (Tom) 3 3 Hovedtotal For 21 ud af de 22 afdelinger der før havde meget væsentlige problemer med træk og manglende isolering er problemstillingen nu blevet væsentligt bedre. For de 29 boligafdelinger uden problemer er situationen uændret. 29

32 Bygningernes arkitektoniske fremtræden Problem Ingen problemer 30 37% Mindre væsentlige problemer 17 21% Væsentlige problemer 13 16% Meget væsentlige problemer 19 23% Væsentligt bedre 30 37% Lidt bedre 7 9% Uændret 39 48% Lidt dårligere 0 Væsentligt dårligere 1 1% (Tom) 5 6% Betydning af omprioriteringen Ingen betydning 46 56% En vis betydning 7 9% Væsentlig betydning 26 32% Bygningernes arkitektoniske fremtræden er et problem i varierende grad for 49 af afdelingerne og 37 af afdelingerne har haft en forbedring af problemet. 26 af afdelingerne tillægger omprioriteringen en væsentlig betydning. Bygningernes arkitektoniske fremtræden Problem Væsentligt bedre Lidt bedre Uændret Lidt dårligere Væsentligt dårligere (Tom) Hovedtotal Ingen problemer Mindre væsentlige problemer Væsentlige problemer Meget væsentlige problemer (Tom) 3 3 Hovedtotal For 17 ud af de 19 afdelinger der før havde meget væsentlige problemer med bygningernes arkitektoniske fremtræden er problemet nu blevet væsentligt bedre. 30

33 Generel nedslidning af bygninger Problem Ingen problemer 14 17% Mindre væsentlige problemer 16 20% Væsentlige problemer 24 29% Meget væsentlige problemer 25 30% Væsentligt bedre 31 38% Lidt bedre 15 18% Uændret 27 33% Lidt dårligere 2 2% Væsentligt dårligere 2 2% (Tom) 5 6% Betydning af omprioriteringen Ingen betydning 38 46% En vis betydning 10 12% Væsentlig betydning 31 38% Generel nedslidning af bygninger var et væsentligt eller et meget væsentligt problem for 49 boligafdelinger. For 46 boligafdelinger er der sket en ændring af problemet til det bedre, og 41 af boligafdelingerne tillægger omprioriteringen en betydning i denne udvikling. Generel nedslidning af bygninger Problem Væsentligt bedre Lidt bedre Uændret Lidt dårligere Væsentligt dårligere (Tom) Hovedtotal Ingen problemer Mindre væsentlige problemer Væsentlige problemer Meget væsentlige problemer (Tom) 3 3 Hovedtotal For 18 ud af de 25 afdelinger der før havde meget væsentlige problemer med generel nedslidning af bygninger er problemet nu blevet væsentligt bedre. For 6 afdelinger med væsentlige problemer er situationen dog uændret. 31

34 Friarealernes brugsmæssige indhold Problem Ingen problemer 19 23% Mindre væsentlige problemer 15 18% Væsentlige problemer 24 29% Meget væsentlige problemer 21 26% Væsentligt bedre 27 33% Lidt bedre 16 20% Uændret 33 40% Lidt dårligere 0 Væsentligt dårligere 1 1% (Tom) 5 6% Betydning af omprioriteringen Ingen betydning 38 46% En vis betydning 12 15% Væsentlig betydning 29 35% 45 boligafdelinger har væsentlige eller meget væsentlige problemer med friarealernes brugsmæssige indhold. For næsten alle boligafdelinger er der dog sket en forbedring. 50 procent af boligafdelingerne tillægger omprioriteringen en betydning. Friarealernes brugsmæssige indhold Problem Væsentligt bedre Lidt bedre Uændret Lidt dårligere Væsentligt dårligere (Tom) Hovedtotal Ingen problemer Mindre væsentlige problemer Væsentlige problemer Meget væsentlige problemer (Tom) 3 3 Hovedtotal afdelinger der før havde væsentlige eller meget væsentlige problemer med friarealernes brugsmæssige indhold har fået en væsentlig forbedring af problemet. 32

35 Friarealernes oplevelsesmæssige indhold Problem Ingen problemer 18 22% Mindre væsentlige problemer 14 17% Væsentlige problemer 23 28% Meget væsentlige problemer 24 29% Væsentligt bedre 27 33% Lidt bedre 15 18% Uændret 34 41% Lidt dårligere 0 Væsentligt dårligere 1 1% (Tom) 5 6% Betydning af omprioriteringen Ingen betydning 38 46% En vis betydning 12 15% Væsentlig betydning 29 35% Friarealernes oplevelsesmæssige indhold var et væsentligt problem for 47 boligafdelinger, men for 42 boligafdelinger er der sket en ændring til det bedre. Omprioriteringen har haft en væsentlig betydning for 29 boligafdelinger i løsningen af problemer med friarealernes oplevelsesmæssige indhold. Friarealernes oplevelsesmæssige indhold Problem Væsentligt bedre Lidt bedre Uændret Lidt dårligere Væsentligt dårligere (Tom) Hovedtotal Ingen problemer Mindre væsentlige problemer Væsentlige problemer Meget væsentlige problemer (Tom) 3 3 Hovedtotal For 15 afdelinger med meget væsentlige problemer er problemet blevet væsentligt bedre. 33

36 Generel nedslidning af friarealer Problem Ingen problemer 16 20% Mindre væsentlige problemer 13 16% Væsentlige problemer 24 29% Meget væsentlige problemer 26 32% Væsentligt bedre 28 34% Lidt bedre 17 21% Uændret 30 37% Lidt dårligere 1 1% Væsentligt dårligere 1 1% (Tom) 5 6% Betydning af omprioriteringen Ingen betydning 40 49% En vis betydning 11 13% Væsentlig betydning 28 34% For 50 boligafdelinger var generel nedslidning af friarealer et væsentligt eller meget væsentligt problem, og for 45 boligafdelinger er der sket en ændring til det bedre. 39 boligafdelinger mener, at omprioriteringen har haft en betydning for løsningen af problemet. Generel nedslidning af friarealer Problem Væsentligt bedre Lidt bedre Uændret Lidt dårligere Væsentligt dårligere (Tom) Hovedtotal Ingen problemer Mindre væsentlige problemer Væsentlige problemer Meget væsentlige problemer (Tom) 3 3 Hovedtotal For 16 af de i alt 26 boligafdelinger der før havde meget væsentlige problemer med generel nedslidning af friarealer er problemet blevet væsentligt bedre. 34

37 Kvaliteten af de enkelte boliger Problem Ingen problemer 29 35% Mindre væsentlige problemer 22 27% Væsentlige problemer 25 30% Meget væsentlige problemer 3 4% Væsentligt bedre 23 28% Lidt bedre 20 24% Uændret 33 40% Lidt dårligere 1 1% Væsentligt dårligere 0 (Tom) 5 6% Betydning af omprioriteringen Ingen betydning 36 44% En vis betydning 23 28% Væsentlig betydning 20 24% Kvaliteten af de enkelte boliger er et væsentligt eller meget væsentligt problem for 28 afdelinger, men 29 afdelinger har ingen problemer med kvaliteten af de enkelte boliger. For 43 boligafdelinger er der sket en forbedring af kvaliteten af de enkelte boliger, og 43 boligafdelinger tillægger omprioriteringen en betydning for forbedringen af de enkelte boligers kvalitet. Kvaliteten af de enkelte boliger Problem Væsentligt bedre Lidt bedre Uændret Lidt dårligere Væsentligt dårligere (Tom) Hovedtotal Ingen problemer Mindre væsentlige problemer Væsentlige problemer Meget væsentlige problemer 3 3 (Tom) 3 3 Hovedtotal For 20 ud af de i alt 25 boligafdelinger der før havde væsentlige problemer med kvaliteten af de enkelte boliger er problemet nu blevet lidt eller væsentligt bedre. 35

38 Dårlige indgangsforhold Problem Ingen problemer 39 48% Mindre væsentlige problemer 24 29% Væsentlige problemer 15 18% Meget væsentlige problemer 1 1% Væsentligt bedre 17 21% Lidt bedre 10 12% Uændret 50 61% Lidt dårligere 0 Væsentligt dårligere 0 (Tom) 5 6% Betydning af omprioriteringen Ingen betydning 56 68% En vis betydning 11 13% Væsentlig betydning 12 15% For 39 af boligafdelingerne (svarende til omkring halvdelen) er der ingen problemer med dårlige indgangsforhold, og kun 15 boligafdelinger har væsentlige problemer med dårlige indgangsforhold. 12 boligafdelinger tillægger omprioriteringen en væsentlig betydning for forbedringen af de dårlige indgangsforhold. Dårlige indgangsforhold Problem Væsentligt bedre Lidt bedre Uændret Lidt dårligere Væsentligt dårligere (Tom) Hovedtotal Ingen problemer Mindre væsentlige problemer Væsentlige problemer Meget væsentlige problemer 1 1 (Tom) 3 3 Hovedtotal For 17 boligafdelinger med mindre væsentlige problemer med dårlige indgangsforhold er problemet uændret. 10 boligafdelinger med væsentlige problemer har dog haft en væsentlig forbedring. 36

39 Dårlige parkeringsforhold Problem Ingen problemer 44 54% Mindre væsentlige problemer 31 38% Væsentlige problemer 4 5% Meget væsentlige problemer 0 Væsentligt bedre 2 2% Lidt bedre 14 17% Uændret 59 72% Lidt dårligere 2 2% Væsentligt dårligere 0 (Tom) 5 6% Betydning af omprioriteringen Ingen betydning 65 79% En vis betydning 12 15% Væsentlig betydning 2 2% Dårlige parkeringsforhold var kun et væsentligt problem for 4 boligafdelinger, og 2 boligafdelinger har fået væsentligt bedre parkeringsforhold, to boligafdelinger tillægger omprioriteringen væsentlig betydning for forbedringen af parkeringsforholdene. Dårlige parkeringsforhold Problem Væsentligt bedre Lidt bedre Uændret Lidt dårligere Væsentligt dårligere (Tom) Hovedtotal Ingen problemer Væsentlige problemer Mindre væsentlige problemer Meget væsentlige problemer (Tom) 3 3 Hovedtotal I alt 31 boligafdelinger havde mindre væsentlige problemer med dårlige parkeringsforhold. For 18 af disse er problemet uændret, men for 11 boligafdelinger er det lidt bedre. 37

40 Manglende fællesfaciliteter Problem Ingen problemer 38 46% Mindre væsentlige problemer 25 30% Væsentlige problemer 12 15% Meget væsentlige problemer 4 5% Væsentligt bedre 11 13% Lidt bedre 16 20% Uændret 49 60% Lidt dårligere 0 Væsentligt dårligere 1 1% (Tom) 5 6% Betydning af omprioriteringen Ingen betydning 50 61% En vis betydning 20 24% Væsentlig betydning 9 11% Manglende fællesfaciliteter var et problem (i varierende grad) for i alt 41 boligafdelinger. 27 boligafdelinger har fået forbedret problemet med manglende fællesfaciliteter, og 29 boligafdelinger mener at omprioriteringen har haft en betydning for løsningen af problemet. Manglende fællesfaciliteter Problem Væsentligt bedre Lidt bedre Uændret Lidt dårligere Væsentligt dårligere (Tom) Hovedtotal Ingen problemer Mindre væsentlige problemer Væsentlige problemer Meget væsentlige problemer 4 4 (Tom) 3 3 Hovedtotal For 18 boligafdelinger med mindre væsentlige problemer med manglende fællesfaciliteter er problemstillingen uændret. 38

41 Beboere med sociale problemer Problem Ingen problemer 8 10% Mindre væsentlige problemer 22 27% Væsentlige problemer 24 29% Meget væsentlige problemer 25 30% Væsentligt bedre 5 6% Lidt bedre 13 16% Uændret 54 66% Lidt dårligere 5 6% Væsentligt dårligere 0 (Tom) 5 6% Betydning af omprioriteringen Ingen betydning 56 68% En vis betydning 18 22% Væsentlig betydning 5 6% Beboere med sociale problemer var et problem (i varierende grad) for 71 boligafdelinger, svarende til 87 procent. For 18 afdelinger er der sket en forbedring af problemet, og 22 afdelinger mener at omprioriteringen har haft en betydning. Det skal dog bemærkes, at 5 afdelinger angiver, at det går lidt dårligere med beboere med sociale problemer. Beboere med sociale problemer Problem Væsentligt bedre Lidt bedre Uændret Lidt dårligere Væsentligt dårligere (Tom) Hovedtotal Ingen problemer Mindre væsentlige problemer Væsentlige problemer Meget væsentlige problemer (Tom) 3 3 Hovedtotal For 16 ud af de 25 boligafdelinger der havde meget væsentlige problemer med beboere med sociale problemer er problemstillingen uændret. 39

42 Integration af beboere med indvandrerbaggrund Problem Ingen problemer 17 21% Mindre væsentlige problemer 14 17% Væsentlige problemer 21 26% Meget væsentlige problemer 27 33% Væsentligt bedre 2 2% Lidt bedre 15 18% Uændret 56 68% Lidt dårligere 4 5% Væsentligt dårligere 0 (Tom) 5 6% Betydning af omprioriteringen Ingen betydning 53 65% En vis betydning 24 29% Væsentlig betydning 2 2% 27 boligafdelinger angiver, at de havde meget væsentlige problemer med integrationen af beboere med indvandrerbaggrund. For 17 afdelinger er der sket en forbedring af problemet, for en stor gruppe (56 boligafdelinger) er problemet dog uændret, og for 4 boligafdelinger går det lidt dårligere med integrationen af beboere med indvandrerbaggrund. 26 boligafdelinger tillægger omprioriteringen en betydning for løsningen af problemet. Integrationen af beboere med indvandrerbaggrund Problem Væsentligt bedre Lidt bedre Uændret Lidt dårligere Væsentligt dårligere (Tom) Hovedtotal Ingen problemer Mindre væsentlige problemer Væsentlige problemer Meget væsentlige problemer (Tom) 3 3 Hovedtotal For 11 ud af de 27 boligafdelinger der havde meget væsentlige problemer med integrationen er problemet blevet lidt bedre. 40

43 For stor fraflytning Problem Ingen problemer 19 23% Mindre væsentlige problemer 23 28% Væsentlige problemer 20 24% Meget væsentlige problemer 17 21% Væsentligt bedre 12 15% Lidt bedre 16 20% Uændret 45 55% Lidt dårligere 4 5% Væsentligt dårligere 0 (Tom) 5 6% Betydning af omprioriteringen Ingen betydning 39 48% En vis betydning 25 30% Væsentlig betydning 15 18% For stor fraflytning var et problem (i varierende grad) for 60 boligafdelinger, svarende til 73 procent af besvarelserne. For 45 boligafdelinger er problemet uændret, mens det for 28 boligafdelinger går bedre og det for 4 boligafdelinger går lidt dårligere. 40 boligafdelinger mener at omprioriteringen har haft en betydning for mindskelsen af problemet. For stor fraflytning Problem Væsentligt bedre Lidt bedre Uændret Lidt dårligere Væsentligt dårligere (Tom) Hovedtotal Ingen problemer Mindre væsentlige problemer Væsentlige problemer Meget væsentlige problemer (Tom) 3 3 Hovedtotal For 7 boligafdelinger med meget væsentlige problemer med for stor fraflytning er problemer blevet væsentligt bedre. 41

44 Hærværk Problem Ingen problemer 16 20% Mindre væsentlige problemer 31 38% Væsentlige problemer 12 15% Meget væsentlige problemer 20 24% Væsentligt bedre 9 11% Lidt bedre 17 21% Uændret 45 55% Lidt dårligere 6 7% Væsentligt dårligere 0 (Tom) 5 6% Betydning af omprioriteringen Ingen betydning 57 70% En vis betydning 19 23% Væsentlig betydning 3 4% Hærværk var et mindre væsentligt problem for 31 boligafdelinger, mens 20 boligafdelinger havde meget væsentlige problemer med hærværk. 16 boligafdelinger havde ingen problemer med hærværk. For 45 boligafdelinger er der ikke sket en ændring af problemet, men for 26 afdelinger er problemet blevet bedre. Omprioriteringen har for 57 boligafdelinger haft ingen betydning for mindskelsen af problemet. Hærværk Problem Væsentligt bedre Lidt bedre Uændret Lidt dårligere Væsentligt dårligere (Tom) Hovedtotal Ingen problemer Mindre væsentlige problemer Væsentlige problemer Meget væsentlige problemer (Tom) 3 3 Hovedtotal For 7 boligafdelinger med meget væsentlige problemer med hærværk er problemet blevet meget bedre. 42

45 Kriminalitet Problem Ingen problemer 18 22% Mindre væsentlige problemer 26 32% Væsentlige problemer 17 21% Meget væsentlige problemer 18 22% Væsentligt bedre 7 9% Lidt bedre 16 20% Uændret 47 57% Lidt dårligere 5 6% Væsentligt dårligere 0 (Tom) 7 9% Betydning af omprioriteringen Ingen betydning 58 71% En vis betydning 19 23% Væsentlig betydning 2 2% 61 boligafdelinger havde i varierende grad problemer med kriminalitet. For den store gruppe af boligafdelinger er problemet uændret, for 5 er det blevet lidt dårligere og for 23 boligafdelinger er det blevet lidt bedre. 21 boligafdelinger tillægger omprioriteringen en betydning for mindskelsen af problemet. Kriminalitet Problem Væsentligt bedre Lidt bedre Uændret Lidt dårligere Væsentligt dårligere (Tom) Hovedtotal Ingen problemer Mindre væsentlige problemer Væsentlige problemer Meget væsentlige problemer (Tom) 3 3 Hovedtotal For boligafdelinger uden eller med mindre væsentlige problemer med kriminalitet er problemstillingen uændret eller lidt bedre. 6 boligafdelinger der før havde meget væsentlige problemer med kriminalitet har fået en væsentlig forbedring af problemet. 43

46 Beboere med støjende eller anden generende adfærd Problem Ingen problemer 13 16% Mindre væsentlige problemer 30 37% Væsentlige problemer 28 34% Meget væsentlige problemer 8 10% Væsentligt bedre 1 1% Lidt bedre 9 11% Uændret 65 79% Lidt dårligere 1 1% Væsentligt dårligere 0 (Tom) 6 7% Betydning af omprioriteringen Ingen betydning 62 76% En vis betydning 16 20% Væsentlig betydning 1 1% I alt 58 boligafdelinger havde væsentlige eller mindre væsentlige problemer med beboere med støjende og generende adfærd. For langt den største gruppe er problemet uændret, for 10 boligafdelinger er problemet blevet lidt bedre. Omprioriteringen havde betydning for mindskelsen af problemet i 17 boligafdelinger. Beboere med støjende eller anden generende adfærd Problem Væsentligt bedre Lidt bedre Uændret Lidt dårligere Væsentligt dårligere (Tom) Hovedtotal Ingen problemer Mindre væsentlige problemer Væsentlige problemer Meget væsentlige problemer (Tom) 3 3 Hovedtotal Fem boligafdelinger med væsentlige problemer med beboere med støjende eller generende adfærd har set en lille forbedring i problemet. For de fleste boligafdelinger er problemet uændret. 44

47 Særlige problemer med børn/unge Problem Ingen problemer 18 22% Mindre væsentlige problemer 35 43% Væsentlige problemer 12 15% Meget væsentlige problemer 14 17% Væsentligt bedre 0 Lidt bedre 16 20% Uændret 55 67% Lidt dårligere 6 7% Væsentligt dårligere 0 (Tom) 5 6% Betydning af omprioriteringen Ingen betydning 59 72% En vis betydning 18 22% Væsentlig betydning 2 2% 35 boligafdelinger havde mindre væsentlige problemer med børn/unge, og for langt hovedparten af afdelingerne er problemernes omfang uændret. Omprioriteringen havde ingen betydning i mindskelsen af særlige problemer med børn/unge for 59 afdelinger. Særlige problemer med børn/unge Problem Væsentligt bedre Lidt bedre Uændret Lidt dårligere Væsentligt dårligere (Tom) Hovedtotal Ingen problemer Mindre væsentlige problemer Væsentlige problemer Meget væsentlige problemer (Tom) 3 3 Hovedtotal For 7 ud af de 14 boligafdelinger der før havde meget væsentlige problemer med børn / unge er problemet blevet lidt bedre. 45

48 Særlige problemer med sindslidende og misbrugere Problem Ingen problemer 20 24% Mindre væsentlige problemer 35 43% Væsentlige problemer 14 17% Meget væsentlige problemer 10 12% Væsentligt bedre 1 1% Lidt bedre 6 7% Uændret 68 83% Lidt dårligere 2 2% Væsentligt dårligere 0 (Tom) 5 6% Betydning af omprioriteringen Ingen betydning 60 73% En vis betydning 17 21% Væsentlig betydning 2 2% Der er 10 boligafdelinger som havde meget væsentlige problemer med sindslidende og misbrugere. For 7 boligafdelinger er der sket en forbedring af problemerne med sindslidende og misbrugere, men for 68 boligafdelinger (svarende til 83 procent) er situationen uændret. For 60 af boligafdelingerne havde omprioriteringen ingen betydning for mindskelse af problemet. Særlige problemer med sindslidende og misbrugere Problem Væsentligt bedre Lidt bedre Uændret Lidt dårligere Væsentligt dårligere (Tom) Hovedtotal Ingen problemer Mindre væsentlige problemer Væsentlige problemer Meget væsentlige problemer (Tom) 3 3 Hovedtotal I alt 10 afdelinger havde meget væsentlige problemer med sindslidende og misbrugere, men kun 2 afdelinger har fået en forbedring af problemstillingen. 46

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

SBi 2009:15 Statistisk analyse af udviklingen i 100 almene boligafdelinger Baggrundsrapport til SBi 2009:14 Evaluering af virkninger af

SBi 2009:15 Statistisk analyse af udviklingen i 100 almene boligafdelinger Baggrundsrapport til SBi 2009:14 Evaluering af virkninger af SBi 2009:15 Statistisk analyse af udviklingen i 100 almene boligafdelinger Baggrundsrapport til SBi 2009:14 Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000. Baggrund, indsatser og resultater

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 469 1. juni 2009 Dato: 27. maj 2009 Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder

Læs mere

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København 273489 502362 147 Frederiksberg 147 Frederiksberg 49907

Læs mere

BoligBarometret. 2. udgave 2013. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 2. udgave 2013. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 2. udgave 213 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Indhold De almene boliger i Vejle Kommune... 3 1. Befolkningsudviklingen i Vejle Kommune...

Læs mere

BoligBarometret. 4. udgave 2012. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 4. udgave 2012. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 4. udgave 212 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet fem almene boligorganisationer AAB, ØsterBo, boligselskaber

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 98,937 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,946 heraf

Læs mere

Emne: Ledige boliger og udlejningssituationen Nr.: 698. Månedlig opgørelse af ledige boliger, indberetningen af udlejningssituationen

Emne: Ledige boliger og udlejningssituationen Nr.: 698. Månedlig opgørelse af ledige boliger, indberetningen af udlejningssituationen ORIENTERER Emne: Ledige boliger og udlejningssituationen Nr.: 698 Dato: 9. december 2015 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af ledige boliger, indberetningen af udlejningssituationen ophører. Antal ledige

Læs mere

Emne: Ledige boliger pr. 1. oktober 2015 Nr.: 694. Månedsopgørelse baseret på ny webbaseret ledighedsstatistik

Emne: Ledige boliger pr. 1. oktober 2015 Nr.: 694. Månedsopgørelse baseret på ny webbaseret ledighedsstatistik ORIENTERER Emne: Ledige boliger pr. 1. oktober 2015 Nr.: 694 Dato: 27. oktober 2015 BRK/ENI/RKP/lbw Månedsopgørelse baseret på ny webbaseret ledighedsstatistik Ledighedsdata fra Huslejeregisteret Landsbyggefonden

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17.

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 28. oktober 2005 Kontor: 2.ø.kt. J.nr. 2005-2416-143 Sagsbeh.: MIJ/LNC Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 1008. Intet hertil SIGN:

Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 1008. Intet hertil SIGN: Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 1007 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. november 2015 Åbent møde Beslutninger m.m. er nedenfor skrevet med kursiv skrift. Pkt. 1 Opfølgning og godkendelse af referat

Læs mere

BL's medlemsstatistik Januar 2014. 9. kreds. ADGANGS- KORTnr. Medlemsnr. Navn Kommune nr. Kommune Navn

BL's medlemsstatistik Januar 2014. 9. kreds. ADGANGS- KORTnr. Medlemsnr. Navn Kommune nr. Kommune Navn ADGANGS- KORTnr. Medlemsnr. Navn Kommune nr. Kommune Navn Forretningsfører Nyopført Antal boliger Antal enkeltværelser Kredsdelegerede 2014 1-2 8012 Almenbo a.m.b.a. 151 Ballerup 8012 0 0 0 2 3-4 704 Andelsboligforeningen

Læs mere

Emne: Ledige boliger Nr.: 691. Ophør af den månedlige indberetning af ledige boliger

Emne: Ledige boliger Nr.: 691. Ophør af den månedlige indberetning af ledige boliger ORIENTERER Emne: Ledige boliger Nr.: 691 Dato: 1. oktober 20 BRK/ENI/RKP/lbw Ophør af den månedlige indberetning af ledige boliger Landsbyggefondens statistik om ledige boliger i den almene boligsektor

Læs mere

Diagrammer fordelt pr. boligorganisation fra 2013 til 2015:

Diagrammer fordelt pr. boligorganisation fra 2013 til 2015: 1 13. april 2016 Boliganvisningen/38410 1. Anvisninger fordelt pr. boligorganisation 2. Lejetab 3. Tab ved fraflytning (istandsættelsesudgifter) 4. Nybyggeri og helhedsplaner 5. Konklusion 6. Baggrund

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 475 1. september 2009 Dato: 27. august 2009 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016 Økonomisk analyse 26. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit

Læs mere

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage)

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) København Frederiksberg København Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Nøgletal: Bilag 4 025 020 015 014 013 1. Arbejdsprøvning på revalideringsinstitution AKL

Læs mere

SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger. 1. udgave, 2009

SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger. 1. udgave, 2009 SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger 1. udgave, 2009 Etablering af tagboliger Ernst Jan de Place Hansen (red.) Lis Strunge Andersen (red.) SBi-anvisning 225 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og 1. klasse mv. 216 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsuddannelserne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

SBi-anvisning 228 Asbest i bygninger. Regler, identifikation og håndtering. 1. udgave, 2010

SBi-anvisning 228 Asbest i bygninger. Regler, identifikation og håndtering. 1. udgave, 2010 SBi-anvisning 228 Asbest i bygninger Regler, identifikation og håndtering 1. udgave, 2010 Asbest i bygninger Regler, identifikation og håndtering Torben Valdbjørn Rasmussen (red.) Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 676 1. juni 2015 Dato: 29. maj 2015 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 676 1. juni 2015 Dato: 29. maj 2015 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 676 1. juni 2015 Dato: 29. maj 2015 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 650 1. oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Emne: Ledige boliger Nr.: 701

Emne: Ledige boliger Nr.: 701 ORIENTERER Emne: Ledige boliger Nr.: 701 Dato: 7. januar 2016 BRK/ENI/RKP/lbw Ledige boliger pr. 1. januar 2016 Ledighedsopgørelsen pr. 1. januar 2016 er den sidste månedlige ledighedsopgørelse, som udsendes

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 651 1. november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: februar 2014 Dato: 23. januar 2014 BRK/ENI/RKP/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: februar 2014 Dato: 23. januar 2014 BRK/ENI/RKP/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 623 1. februar 2014 Dato: 23. januar 2014 BRK/ENI/RKP/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Referat fra styringsdialogmøde med Varde Bolig Administration - onsdag, den 18. januar 2012 - mødelokale 6, Bytoften 2, Varde

Referat fra styringsdialogmøde med Varde Bolig Administration - onsdag, den 18. januar 2012 - mødelokale 6, Bytoften 2, Varde Dato 13.03.2012 Dok.nr. 1.108.637 Sagsnr. 1.068.757 Ref. ehan Referat fra styringsdialogmøde med Varde Bolig Administration - onsdag, den 18. januar 2012 - mødelokale 6, Bytoften 2, Varde Deltagere fra

Læs mere

Anvisninger i den almene bolig sektor i 2015

Anvisninger i den almene bolig sektor i 2015 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December TEMASTATISTIK 2016:1 Anvisninger i den almene bolig sektor i 2015 Der er anvist 87.188 boliger i den almene boligsektor

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 685 1. august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

TABEL 1: FRAFLYTNINGER 2010-2013 OPGJORT PÅ REGION

TABEL 1: FRAFLYTNINGER 2010-2013 OPGJORT PÅ REGION Antallet af eksterne husstandsfraflytninger i den almene boligsektor er faldet med 4.204 fra 2010 til 2013. Antallet af fraflytninger er højest i familieboliger i Region Hovedstaden. Fraflytningsprocenterne

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 608 1. september 2013 Dato: 22. august 2013 BRK/ENI/LKS/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 608 1. september 2013 Dato: 22. august 2013 BRK/ENI/LKS/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 608 1. september 2013 Dato: 22. august 2013 BRK/ENI/LKS/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 456 1. december 2008 Dato: 27. november 2008 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 3. maj 2016 SPJrådgivning Lergravsvej 53, 2300 København S Telefon: +45 21 44 31 29 spj@spjraadgivning.dk www.spjraadgivning.dk CVR-nr. 32 60 26 81 Bank: Lån

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 607 1. august 2013 Dato: 12. juli 2013 BRK/ENI/LKS/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 607 1. august 2013 Dato: 12. juli 2013 BRK/ENI/LKS/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 607 1. august 2013 Dato: 12. juli 2013 BRK/ENI/LKS/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent Økonomisk analyse fra HORESTA juli 2006,, 34 procent har oplevet en omsætningsfremgang på mindst 6 procent Hotellerne går frem De danske hoteller har oplevet en positiv udvikling i såvel omsætning som

Læs mere

Liste over særligt udsatte boligområder pr. 1. oktober 2013

Liste over særligt udsatte boligområder pr. 1. oktober 2013 Dato: 1. oktober 2013 Kontor: Boligøkonomi Sagsnr.: 2011-5589 Sagsbehandler: kll Dok id: Liste over særligt udsatte boligområder pr. 1. oktober 2013 I henhold til almenboligloven beregner og offentliggør

Læs mere

BoligBarometret. 2. udgave 2014. Almene boliger i Vejle Kommune. 7 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 2. udgave 2014. Almene boliger i Vejle Kommune. 7 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 2. udgave 214 7 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Indhold De almene boliger i Vejle Kommune... 3 1. Befolkningsudviklingen i Vejle Kommune...

Læs mere

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Der er i dag 121.700 fuldtidspersoner på efterløn i Danmark. Andelen af personer på efterløn varierer imidlertid betydeligt imellem landets kommuner. Mens andelen

Læs mere

Undersøgelse af lærermangel

Undersøgelse af lærermangel ANALYSENOTAT Undersøgelse af lærermangel 14. januar 2016 Danmarks Lærerforening har i perioden 4. til 13. januar 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse vedrørende lærermangel og rekrutteringsproblemer

Læs mere

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler NOTAT Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Nærværende notat sammenfatter

Læs mere

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne TEMASTATISTIK 2015:3 Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne Brøndby og den københavnske vestegn har den relativt største almene boligsektor set i forhold til kommunernes samlede boligmasse, viser

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 684 1. juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Ministeren Finansudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Finansudvalget har den 25. oktober 2016 stillet følgende

Læs mere

BoligBarometret. 4. udgave Almene boliger i Vejle Kommune. 8 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 4. udgave Almene boliger i Vejle Kommune. 8 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 4. udgave 213 8 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Indhold De almene boliger i Vejle Kommune... 3 1. Befolkningsudviklingen i Vejle Kommune...

Læs mere

STATISTIK. Huslejestatistik 2017

STATISTIK. Huslejestatistik 2017 STATISTIK statistik 2017 statistik 2017 Forord statistikken for den almene boligsektor 2017 er baseret på oplysninger fra de almene boligorganisationers indberetninger af beboernes huslejer pr. 1. januar

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge BEK nr 403 af 21/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-2403 Senere

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet AN AL YS E N O T AT 02. november 2011 Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet i 2012 rne sparer fortsat på folkeskolen i 2012 Danmarks Lærerforening har i perioden 29. september

Læs mere

Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt

Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt 08-0584 - BORA - 09.03.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt Puljen for 2009 til finansiering af fleksibel master i offentlig

Læs mere

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse Det seneste år har flere unge fået en ungdomsuddannelse end tidligere. Ser man på de unge 10 år efter 9. klasse, hvor de fleste vil være

Læs mere

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Bettina Carlsen September 2012 Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne for sygeplejersker ansat i basis-,

Læs mere

SBi-anvisning 226 Tagboliger byggeteknik. 1. udgave, 2009

SBi-anvisning 226 Tagboliger byggeteknik. 1. udgave, 2009 SBi-anvisning 226 Tagboliger byggeteknik 1. udgave, 2009 Tagboliger byggeteknik Ernst Jan de Place Hansen (red.) SBi-anvisning 226 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2009 Titel Tagboliger

Læs mere

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger Undersøgelse om lokale lønforhandlinger - blandt lokale repræsentanter i Forhandlingskartellet - rundspørge foretaget i perioden 12. september 2012 26. september 2012. Spørgsmål 0.I Hvilken organisation

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 463 1. april 2009 Dato: 19. marts 2009 Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder

Læs mere

Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere

Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere Indhold 1. Ventelister og ventetid: Behov for kapacitetsudvidelse...

Læs mere

BoligBarometret. 2. udgave Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 2. udgave Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 2. udgave 212 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet fem almene boligorganisationer AAB, ØsterBo, boligselskaber

Læs mere

BoligBarometret. Juli 2011. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. Juli 2011. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune Juli 211 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet seks almene boligorganisationer AAB, Østerbo, Lejerbo,

Læs mere

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Beskæftigelsesfrekvens og tomme boliger i kommunerne Medtagede boliger er defineret alene ved etageboliger, parcelhuse eller række-, kæde- og dobbelthuse,

Læs mere

Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010

Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010 Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010 Landsudligning Hovedstadsudligning Statstilskud (ordinært) Statstilskud (betinget) Korrektion overudligning Tilskud til kommuner med højt strukturelt

Læs mere

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster.

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster. NYHEDSBREV Fraværsstatistikken for den (amts)kommunale sektor 2006 er nu tilgængelig i en onlineversion med mulighed for selv at danne diverse rapporter over fraværet. Desuden udgives Fraværsstatistikken

Læs mere

Fraflytninger i den almene boligsektor

Fraflytninger i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:6 Fraflytninger i den almene boligsektor 2011-2015 Antallet af eksterne fraflytninger i den almene boligsektor i 2015 udgør knap 74.000, og er næsten 2 % lavere sammenlignet med 2011.

Læs mere

SBi-anvisning 220 Lysstyring. 1. udgave, 2008

SBi-anvisning 220 Lysstyring. 1. udgave, 2008 SBi-anvisning 220 Lysstyring 1. udgave, 2008 Lysstyring Claus Reinhold Steen Traberg-Borup Anette Hvidberg Velk Jens Christoffersen SBi-anvisning 220 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

Boligerne i den almene boligsektor 2016

Boligerne i den almene boligsektor 2016 TEMASTATISTIK 2016:3 Boligerne i den almene boligsektor 2016 I 2016 er en bolig i den almene boligsektor i gennemsnit 75,6 m 2, har 2,7 værelser og er ibrugtaget for 42 år siden. Familieboliger er den

Læs mere

Førtidspensionister i job med løntilskud

Førtidspensionister i job med løntilskud Ankestyrelsens undersøgelse af Førtidspensionister i job med løntilskud Oktober 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 2 Kommunernes politik om førtidspensionister i job med løntilskud

Læs mere

Ældre murværks styrkeegenskaber. Erik Steen Pedersen Klavs Feilberg Hansen

Ældre murværks styrkeegenskaber. Erik Steen Pedersen Klavs Feilberg Hansen Ældre murværks styrkeegenskaber Erik Steen Pedersen Klavs Feilberg Hansen SBi-anvisning 248 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2015 Titel Ældre murværks styrkeegenskaber Serietitel SBi-anvisning

Læs mere

1999 Procentvis stigning. Staten I alt Kommuner Amtskommuner. København Øvrige København Øvrige. mio. kr.

1999 Procentvis stigning. Staten I alt Kommuner Amtskommuner. København Øvrige København Øvrige. mio. kr. (MHQGRPVEHVNDWQLQJHQ - 145 7DEHO 1999 Procentvis stigning Kommuner Amtskommuner Staten I alt Kommuner Amtskommuner København Øvrige København Øvrige og Frede- og Frederiksberg riksberg pct. ««210 820 1

Læs mere

Udlejningsaftale for de almene boliger i København. Københavns Kommune

Udlejningsaftale for de almene boliger i København. Københavns Kommune Udlejningsaftale for de almene boliger i København Københavns Kommune 2 Det er en fordel med en aftale I loven står, at almene boligorganisationer skal stille hver fjerde ledige bolig til rådighed for

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Poppelhaven III Opførelsesår: 1960 54 boliger, rækkehuse Ole Rømers Vej Opførelsesår: 1990 9 boliger, rækkehuse Poppelhaven Opførelsesår:

Læs mere

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret NOTAT 17. februar 2016 Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret J.nr. 15/13621 DOS/nfr Med beskæftigelsesreformen er der indført jobsamtaler med deltagelse af a-kassen, hvor

Læs mere

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Udlejningsaftale 2015 2018 Informationsmøde 8. oktober 2014 Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Agenda Afsættet Virker det? Har parterne leveret hidtil? Ny udlejningsaftale Trappetrinsmodel

Læs mere

Boligudvalget 2008-09 BOU alm. del Svar på Spørgsmål 114 Offentligt

Boligudvalget 2008-09 BOU alm. del Svar på Spørgsmål 114 Offentligt Boligudvalget 2008-09 BOU alm. del Svar på Spørgsmål 114 Offentligt Liste over boligorganisationernes regnskabsdata vedrørende ventelistegebyrer for 2006 VOJENS ANDELSBOLIGFORENING 8.450 MARIAGER ANDELSBOLIGFORENING

Læs mere

Flere muligheder i de almene boligområder

Flere muligheder i de almene boligområder Flere muligheder i de almene boligområder bl danmarks almene boliger Københavns Kommune Udlejningsaftalen Københavns Kommune og de almene boligorganisationer i København har indgået en aftale om udlejning

Læs mere

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen 22 procent af alle 25-årige har ikke fuldført en uddannelse udover grundskolen. For børn af ufaglærte er andelen mere end dobbelt

Læs mere

Renholdelsesudgifter i den almene boligsektor

Renholdelsesudgifter i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:5 Renholdelsesudgifter i den almene boligsektor 2008-2014 De almene afdelinger betalte til sammen over 3 mia. kr. til renholdelse i 2014, hvilket svarer til knapt 60 % af boligafdelingernes

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Construction work. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer Additional information. Beskrivelse

Construction work. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer Additional information. Beskrivelse Construction work Generell Informasjon Versjon 4 Url http://com.mercell.com/permalink/40148993.aspx Ekstern anbuds ID 286354-2013 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type Tilleggsinformasjon Prosedyre

Læs mere

BOLIG&TAL 7 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1

BOLIG&TAL 7 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 7 VIDENCENTER Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGPRISERNE I 2. KVARTAL 215 Boligøkonomisk Videncenter offentliggør for

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe Region Hovedstaden 6489 860 678 285 92 020 424 30 Region Sjælland 2423 45 572 403 46 373 50 3 Region Syddanmark 2930 535 724 523 52 49 93 24 Region Midtjylland 36 494 85 544 544 484 25 20 Region Nordjylland

Læs mere

Det går tilbage for den tidlige jobindsats

Det går tilbage for den tidlige jobindsats Organisation for erhvervslivet november 2009 Det går tilbage for den tidlige jobindsats AF ØKONOMISK KONSULENT ULLA SILBYE, USI@DI.DK Tempoet i den kommunale beskæftigelsesindsats er faldet. Men hvis alle

Læs mere

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune November 21 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der seks almene boligorganisationer AAB, Østerbo, Lejerbo, Boligselskaber

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Aalborg Universitet. Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000 Vestergaard, Hedvig. Publication date: 2009

Aalborg Universitet. Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000 Vestergaard, Hedvig. Publication date: 2009 Aalborg Universitet Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000 Vestergaard, Hedvig Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Københavns Kommune. Nye muligheder i de almene boligområder

Københavns Kommune. Nye muligheder i de almene boligområder Københavns Kommune Nye muligheder i de almene boligområder Nye muligheder i de almene boligområder Københavns Kommune og de almene boligorganisationer i København har indgået en aftale om nye udlejningsformer

Læs mere

Forsikringsudgifter i den almene boligsektor 2010-14

Forsikringsudgifter i den almene boligsektor 2010-14 TEMASTATISTIK 2016:4 Forsikringsudgifter i den almene boligsektor 2010-14 De almene boligafdelinger havde i gennemsnit forsikringsudgifter for 1.087 kr. pr. lejemålsenhed i 2014. Det er 23 % mere end i

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Indstilling. Kombineret udlejning i Gellerup og Toveshøj. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. august 2007.

Indstilling. Kombineret udlejning i Gellerup og Toveshøj. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. august 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. august 2007 Kombineret udlejning i Gellerup og Toveshøj Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume I integrationspolitikkens

Læs mere

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Cirka hver femte elev, der påbegyndte 9. klasse i 2010, bestod ikke afgangsprøverne i dansk og matematik. Tallet dækker både over unge,

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Gandrup Afdeling 7

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Gandrup Afdeling 7 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Gandrup Afdeling 7 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 7 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 457 1. januar 2009 Dato: 18. december 2008 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Generel boliganvisning i Frederikssund

Generel boliganvisning i Frederikssund Generel boliganvisning i Frederikssund Kommune Baggrund I forbindelse med kommunalt igangsat projekt vedrørende beskrivelse og analyse af Frederikssund Kommunes indsats for flygtninge i et fremadrettet

Læs mere