Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere"

Transkript

1 Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere Indhold 1. Ventelister og ventetid: Behov for kapacitetsudvidelse... 2 Udvikling i venteliste på botilbud til borgere med handicap... 2 Udvikling i ventetid på botilbud til borgere med handicap... 3 Udvikling i venteliste på botilbud til borgere med sindslidelse... 4 Udvikling i ventetid på botilbud til borgere med sindslidelse Behov for modernisering Billige boliger... 8 Almene boliger eller servicelovsboliger? Placering af boliger og døgnpladser i København Overholdelse af tidsplaner for byggeprojekter Velfærdsteknologi Boligtyper

2 1. Ventelister og ventetid: Behov for kapacitetsudvidelse Udvikling i venteliste på botilbud til borgere med handicap Antallet af ventende til borgere med handicap fremgår af nedenstående tabel 1. Siden 2012 er ventelisten opgjort efter en ny metode. I denne nye metode også kaldet nettoventelisten - er følgende borgere ikke inkluderet i antallet af ventende: borgere som ikke er aktivt ventende, hvilket vil sige de ikke har behov for et botilbud indenfor de næste 6 måneder borgere som har sagt nej til et relevant tilbud om bolig. Derudover fremskrives ventelisten med 10% p.a. svarende til demografiudvikling i København. I den gamle metode blev alle borgere, som ikke havde et botilbud, taget med i opgørelsen. Tabel 1. Udvikling i antal ventende på ventelisten fra borgere med handicap Venteliste ny opgørelsesmetode Venteliste gammel opgørelsemetode Kapacitet i København (inkl. etablering af nye pladser i ) Købte pladser I nedenstående figur 1 fremskrives ventelisten frem til Som det fremgår forventes ventelisten at falde i 2017, men så stige igen. Ønskes antallet af borgere på ventelisten at holdes på under de 100 ventende, som var en del af Socialudvalgets pejlemærker for , vurderes det, at der skal etableres yderligere 64 boliger i perioden. 2

3 Figur 1. Forventet venteliste frem til 2020 m/u etablering af 64 boliger i 2017/18 (forventet ønskeforslag) Venteliste uden etablering af 64 boliger Venteliste med etablering af 64 boliger Udvikling i ventetid på botilbud til borgere med handicap Ventetiden er steget fra 2010 til 2012 jf. tabel 2. I 2013 til 2014 er ventetiden faldet fra 33 måneder til 23 måneder, hvilket primært vurderes at være en effekt af, at der er kommet mange nye borgere på ventelisten. Dog etableres der flere boliger i , så ventetiden forventes at forblive på dette niveau. Tabel 2. Udvikling i ventetid på boliger til borgere med handicap År (ventetid er opgjort i starten af året) Gennemsnitlig ventetid i måneder Af de ventende har 21% ventet under målsætningen på 6 måneder, og 45 % ventet under et år. Tabel 3. Fordeling af ventetid for nuværende borgere på ventelisten Ventetid Fordeling af antal ventende Under 6 måneder 21% 6-12 måneder 24% måneder 12% måneder 10% måneder 20% måneder 4% Over 60 måneder 8% I alt 100% 3

4 De ventende borgere fordeler sig på tre kategorier, som er: 1. Borgere, der venter på et botilbud, som står færdigt i Borgere der venter på et generelt botilbud. Her vil borgeren have flere muligheder for at vælge imellem botilbud. Derfor kan borgeren mindske sin ventetid ved at være åben overfor flere muligheder. Målgruppen af borgere ofte borgere med lille til mellem støttebehov, som har et udviklingshandicap. 3. Borgere, der venter på et specialiseret botilbud til borgere med højt støttebehov. Ofte er der relativt få valgmuligheder for borgeren. Målgruppen er borgere med multiple funktionsnedsættelser (dvs. både fysisk og psykisk handicap), senhjerneskade og svære autismespektrumforstyrrelser. Fordelingen af borgere vises i nedenstående tabel. Fordelingen viser følgende tendenser: - De fleste af de borgere, der har ventet under et år, er de borgere, som venter på et generelt botilbud (i alt 31 ud af 57). Det er værd at bemærke, at selv om borgerne kan få flere valgmuligheder kan borgeren alligevel sige nej tak til tilbuddet. Selv om støtten og de fysiske forhold er i orden kan borgeren prioritere en særlig placering i byen eller andre faktorer. Derfor er der også borgere, der venter på et generelt tilbud som har ventet mere end 2 år - De fleste borgere, der har ventet mere end 2 år, venter på et specialiseret botilbud (i alt 19 ud af 42). Der er ofte kun et eller to muligheder for at give borgeren, den specialiserede støtte. Derudover er specialiserede tilbud kendetegnet ved lav fraflytning. Derudover er der i alt 4 borgere, hvoraf 3 først lige er kommet på ventelisten, hvorfor de endnu ikke er skrevet op til konkrete botilbud, og en borger, som for nylig har ændret sit behov, og derfor endnu ikke er fuldt afklaret. Ventetid Botilbud på vej Generelt botilbud Specialiseret botilbud til borgere med højt støttebehov Ukendt Hovedtotal Under 6 måneder måneder måneder måneder måneder måneder Over 60 måneder Hovedtotal Udvikling i venteliste på botilbud til borgere med sindslidelse Antallet af ventende til borgere med sindslidelse fremgår af nedenstående tabel 4. Siden 2012 er ventelisten opgjort efter en ny metode. I denne nye metode også kaldet nettoventelisten - er følgende borgere ikke inkluderet i antallet af ventende: 4

5 borgere som ikke er aktivt ventende, hvilket vil sige de ikke har behov for et botilbud indenfor de næste 6 måneder borgere som har sagt nej til et relevant tilbud om bolig. Derudover fremskrives ventelisten med 10% p.a. svarende til demografiudvikling i København. I den gamle metode blev alle borgere, som ikke havde et botilbud, taget med i opgørelsen. Tabel 4. Udvikling i antal ventende på ventelisten fra til botilbud til borgere med sindslidelse Venteliste ny opgørelsesmetode Venteliste gammel opgørelsemetode Kapacitet i København (inkl. etablering af nye pladser i ) Købte pladser I nedenstående figur 2 fremskrives ventelisten frem til Som det fremgår forventes ventelisten at stige fra igen, så den i 2020 er oppe på ca. 120 ventende. Ønskes antallet af borgere på ventelisten at holdes på omkring de 100 ventende, vurderes det, at der skal etableres yderligere 20 boliger i perioden. Dette forslås at være afskærmningsboliger, til borgere, der ikke kan rummes på de større botilbud. Forskellen i antallet af borgere på ventelisten mindskes med 20 borgere i 2018, men pga. den forventede årlige stigning i ventelisten vil denne forskel mindskes i

6 Figur 2. Udvikling i antallet ventende til botilbud til borgere med sindslidelse med og uden etablering af afskærmningsboliger Udvikling i nettoventeliste Udvikling i nettoventeliste ved etablering af 20 afskærmningsboliger i Note: Venteliste fremskrives med 5 pct. p.a. De 5 pct. er en nettofremskrivning baseret på en stigning på 15 pct. p.a. i Københavns befolkningstal, samt et fald i 10 pct. p.a. pga. øget flow fra socialpsykiatrisk botilbud. Udvikling i ventetid på botilbud til borgere med sindslidelse Den gennemsnitlige ventetid for borgere med sindslidelse, som flyttede i et botilbud i 2013, var 206 dage eller 6,8 måneder. Dette er dog eksklusiv borgere, som akut får en bolig, hvorfor gennemsnittet vurderes at være lidt lavere. Målsætningen i Boligplanen er at 80% af alle borgere får et relevant tilbud om bolig indenfor 4 måneder. Udvikling i gennemsnitlig ventetid kan ses i nedenstående tabel 5. Tabel 5. Udvikling i gennemsnitlig ventetid på botilbud til borgere med sindslidelse Gennemsnitlig ventetid antal måneder ,5 3,9 4,0 6,8* *I er den gennemsnitlige ventetid korrigeret for borgere, der akut får et botilbud. Borgere, der akut får et botilbud, modtager et tilbud så hurtigt, at de ikke bliver registreret på ventelisten. Da opgørelsen af ventetid fra 2014 er baseret på ventelisten, er de akutventende ikke medregnet. Derfor vurderes den gennemsnitlige ventetid at være lavere end de anførte 6,8 måneder. 2. Behov for modernisering Moderniseringsstandarden for boliger til voksne med handicap eller sindslidelse er: En bolig på minimum 25 m2 med eget bad Dog prioriteres boliger på m2 2-værelses eller store 1-værelses med køkken til boliger med længerevarende ophold Mål i boligplan er at 95% af alle boliger til voksne med handicap eller sindslidelse lever op til moderniseringsstandarden. 6

7 Moderniseringsgrad på 95% opnås på handicapområdet med nuværende finansierede projekter jf. tabel 6. Der mangler at blive moderniseret 12 længerevarende boliger på handicapområdet, som er botilbuddet Møllehuset. Tabel 6. Udvikling i moderniseringsgrad handicap botilbud Længerevarende boliger, der lever op til moderniseringsstandard Midlertidige boliger, der lever op til moderniseringsstandard Boliger i alt, der lever op lever op til moderniseringsstandard % 47% 83% 96% 97% 97% 99% 62% 63% 78% 79% 80% 85% 88% 50% 70% 81,11% 90,55% 91,23% 92,89% 95,06% På psykiatriområdet mangler 247 boliger at blive moderniseret på socialpsykiatrisk center Lindegårdens 3 botilbud for at opnå moderniseringsgraden. Med nuværende finansierede projekter opnås en moderniseringsgrad på 79,8% i jf. tabel 7. Tabel 7. Udvikling i moderniseringsgrad psykiatri botilbud Længerevarende boliger, der lever op til moderniseringsstandard Midlertidige boliger, der lever op til moderniseringsstandard Boliger i alt, der lever op lever op til moderniseringsstandard % 36% 49% 54% 54% 54% 70% 70% 72% 76% 77% 78% 78% 78% 78% 98% 41,76% 49,02% 57,94% 61,79% 61,79% 62,21% 72,89% 79,84% 7

8 3. Billige boliger I nedenstående tabel vises andelen af almene boliger og servicelovsboliger efter gennemførelse af de nuværende moderniseringsprojekter. De almene boliger har en husleje på op til kr. om måneden og kræver derfor, at beboerne har et indtægtsgrundlag svarende til en førtidspension. I servicelovsboligerne kan egenbetaling (dvs. beboernes månedlige udgift til faste ejendomsudgifter) reguleres ud fra deres indkomst, hvorfor borgere med alle indtægtsgrundlag kan bo i disse. Forskellen imellem almene boliger og servicelovsboliger uddybes nedenfor. Tabel 8. Andel af almene boliger og servicelovsboliger til borgere med handicap og sindslidelse i % (i parentes vises antal af boliger) Almene boliger Midlertidige botilbud 55% (369) Længere varende 58% botilbud (973) I alt 57% (1342) Servicelovsboliger 45% (303) 41% (689) 42% (992) I alt 100% (672) 100% (1662) 100% (2334) Almene boliger eller servicelovsboliger? Ved hver modernisering eller kapacitetsudvidelse skal der træffes et valg om boliger skal etableres som servicelovsboliger eller almene boliger. Almene boliger er boliger etableret efter almenboligloven, som ældrebolig eller plejeboliger. Almene boliger betyder at: - Borgeren får egen lejekontrakt og betaler husleje - Borgeren kan opnå boligsikring - Socialforvaltningen skal alene i gennemsnit 0,6 mio. kr. pr. bolig i anlægsudgift ved nybyggeri. Dette skyldes at boligselskabet, som etablerer boligerne, bærer en større del af anlægsudgiften, som de refunderes via lejeindtægter. Servicelovsboliger er boliger etableret efter serviceloven. Dette kan være i enten kommunalt byggeri eller i 3. mandslejemål. Servicelovsboliger betyder at: - Borgeren får et boligdokument og betaler opholdsbetaling - Borgeren kan ikke opnå boligsikring - Socialforvaltningen skal betale i gennemsnit 1,6 mio. kr. i anlægsudgift ved nybyggeri. Dette skyldes, at Københavns Kommune bærer den fulde udgift til etablering af boligerne. Udfordringen med almene boliger er huslejeniveauet. Huslejeniveauet for en bolig vil ligge på omkring kr. om måneden. Derfor skal beboeren have et indtægtsgrundlag svarende til en førtidspension for at kunne bo i boligen. Derfor har servicelovsboliger en fordel, fordi opholdsbetalingen kan sættes individuelt. 8

9 Udfordringen med servicelovsboliger er, at de faste ejendomsudgifter er højere for Socialforvaltningen end i de almene boliger. I almene boliger vil beboernes huslejebetaling sammen med boligsikring fuldt dække udgifterne til boligerne, hvorfor Socialforvaltningen kun skal betale for udgifter forbundet med servicearealerne, dvs. personalefaciliteter og fællesarealer. Des flere borgere med lav indtægtsgrundlag (oftest kontanthjælp), der bor i servicelovsboligerne, jo højere vil de faste ejendomsudgifter blive. Samlede fordele og ulemper ved servicelovs- og almene boliger fremgår af nedenstående tabel. Fordele og ulemper ved etablering af servicelovs vs. almene boliger Beboers indtægtsniveau Driftsudgifter til faste ejendomsomkostninger Anlægsudgifter Servicelovsboliger Beboers opholdsbetaling fastsættes individuelt og alle kan derfor bo i boliger uanset indtægtsgrundlag Driftsudgiften til botilbuddet er højere og stiger i takt med antallet af borgere på kontanthjælp Servicelovsboliger koster i gennemsnit 1 mio. kr. mere i anlægsudgift pr. bolig (1,6 mio. kr. pr. bolig) Almene boliger Husleje i en almen bolig vil være op til kr. om måneden. Beboer skal derfor have en førtidspension for at kunne dække sine faste udgifter. Socialforvaltningen skal kun dække faste ejendomsomkostninger til servicearealer (personalefaciliteter og fællesarealer) Almene boliger koster i gennemsnit kun 0,6 mio. kr. pr. bolig 9

10 4. Placering af boliger og døgnpladser i København På nedenstående kort fremgår, hvor mange botilbud og døgnpladser, der er til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere fordelt på Københavns bydele i Samtidig er indsat, hvordan fordelingen forventes at se ud i 2017, når de nuværende byggeprojekter er overstået. Det skal bemærkes at en del af de kommende byggeprojekter ikke er placeret endnu, hvorfor fordelingen i 2017 ikke dækker den fulde udvikling. 10

11 I nedenstående tabel vises den procent visefordeling af Socialforvaltningens boliger ifht. den procentvise fordeling af borgere i de københavnske bydele. Som det fremgår af differencerne imellem de to procentsatser har Socialforvaltningen en overvægt af boliger på Amager Vest og Bispebjerg. Samtidig er der færre boliger i Indre By, Østerbro, Vanløse og Amager Øst, end der kunne forventes ifht. befolkningstallet. Socialforvaltningen er især interesseret i at øge antallet af boliger på Østerbro ved at etablere boliger i Nordhavnen, samt i områderne Valby og Vesterbro ved at få mulighed for at etablere boliger i de nye byområder ved Carlsberg og det gamle grønttorv. Tabel 9. Fordeling af Socialforvaltningen boliger i 2017 set i forhold til andel af borgere i bydel Bydele Amager Vest Amager Øst Bispebjer g Brønshøj Nørrebro Valby Vanløse Vesterbro / Kgs. Enghave Østerbro Indre By Procentvis fordeling af Socialforvaltningen s boliger i ,2% 4,4% 19,1% 5,4% 14,9% 9,8% 1,3% 12,4% 6,5% 0% Procentvis fordeling af antal borgere i Københavns bydele Difference (procentsats for antal borgere i de københavnske bydele fratrukket procentsats for Socialforvalningens boliger i bydelen) 11,1% 15,1% 9,4% -5,0% 9,3% 9,8% 7,6% -2,2% 13,8% 1,1% 8,9% 0,8% 6,9% -5,6% 10,7% 1,7% 13,2% -6,7% 9,1% -9,1% 5. Overholdelse af tidsplaner for byggeprojekter Socialforvaltningen har på nuværende tidspunkt 40 byggeprojekter i gang. Af disse 40 byggeprojekter er 4 byggeprojekter forsinket mere end 6 måneder svarende til 10%. Samtidig overholder 80% af projekterne tidsplanen. Se desuden nedenstående figur 3. 11

12 Figur 3. Andel af socialforvaltningens byggeprojekter som overholder tidsplanen. 6. Velfærdsteknologi Velfærdsteknologi skal tænkes systematisk ind hver gang vi bygger eller moderniserer boliger til borgerne. På den måde kan vi til fulde udnytte de teknologiske muligheder for at forbedre rammerne omkring hverdagen og for at gøre borgerne mere selvhjulpne. Det gælder både for borgere med kognitive eller psykiske udfordringer eller borgere med fysiske funktionsnedsættelser. Der investeres i løsninger som kan øge borgerens livskvalitet, forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderne og give en bedre udnyttelse af ressourcerne. Det kan f.eks. være kommunikationsteknologier til borgere med kognitive eller psykiske udfordringer, der skal flytte i mere selvstændige boliger for at forebygge isolering og hjælpe dem med at strukturere deres hverdag, eller brug af smarthome teknologier i boliger til borgere med fysiske funktionsnedsættelser for at gøre borgeren mere selvhjulpen samtidig med at personalet kan undgå arbejdsskader og bruge deres tid bedre på andre opgaver. Finansierede projekter med velfærdsteknologier Vi vil frem til 2016 etablere 195 boliger med nye velfærdsteknologiske løsninger. Det drejer sig om Nyt botilbud på Vestamager (Arenagrunden) for borgere med fysisk funktionsnedsættelser og kognitive udfordringer (60 boliger). Fokus er på indretninger og hjælpemidler, der kan hjælpe til forflytning og mobilitet. 3 nye botilbud for borgere med sindslidelse på Arenagrunden, Glasvej/Brofogedvej og Oliebladsgade ( i alt 135 boliger). Beboerne skal flytte fra det utidssvarende botilbud Ringbo til nybyggede boliger. Fokus er derfor på at understøtte beboerne i et et mere selvstændigt liv i egen lejlighed, og den nye fælles hverdag. Derudover vil vi frem til 2018 etablere innovative boliger til borgere med udviklingshæmning i samarbejde med LEV og Bedre Boliger København. Boligerne finansieres af midler fra Bedre Boliger København. Der ønskes indarbejdet især kommunikationsteknologier i boligerne, og det prioriteres at inddrage de kommende beboere i udvælgelsen af teknologier. En samlet investering som sikre velfærdsteknologi til 600 borgere over fire år 12

13 Ønsket investering i velfærdsteknologi i kommende byggeprojekter Socialforvaltningen ønsker at implementere velfærdsteknologiske løsninger i alle nybyggerier og moderniseringer. Der ønskes samlet set en investering på op til 22,8 mio. kr. til velfærdsteknologi til følgende målgrupper: Børn med handicap - 41 døgnpladser med en investering på op til 2,05 mio. kr. Unge og voksne med udviklingshandicap 119 boliger med en investering på op til 4,025 kr. Borgere med sindslidelse 56 boliger med en investering på til 2 mio. kr. Borgere med senhjerneskade 104 boliger med en investering på op 10,4 mio. kr. Udsatte 275 boliger og døgnpladser med en investering på op til 4,4 mio. kr. Boligerne til borgere med senhjerneskade skal etableres som et fremtidens handicapbyggeri, der kan sætte nye standarder for de øvrige boliger til borgere med fysisk og kognitiv funktionsnedsættelse. Derfor ønskes et eller flere byggerier etableret i et innovativt strategisk samarbejde med et alment boligselskab eller en privat udvikler. Byggeriet ønskes at stå færdig i år Målet er at der i 2018 vil være 419 boliger med velfærdsteknologiske løsninger. I 2020 vil der yderligere stå 104 boliger klar til borgere med senhjerneskade i et innovativt byggeri. 7. Boligtyper Boliger til voksne med handicap og sindslidelse planlægges udfra borgernes behov for støtte. Der opereres med 3 støtteniveauer: - Borgere med højt støttebehov - Borgere med mellem støttebehov - Selvstændige boliger Afhængig af støttebehov kigges på de udviklingsspor, som er beskrevet i boligplanen. 13

Notat om rådighedsbeløb efter modernisering Sundbygård/Sundbyvang

Notat om rådighedsbeløb efter modernisering Sundbygård/Sundbyvang Bilag 4 Notat om rådighedsbeløb efter modernisering Sundbygård/Sundbyvang Fremtidig husleje for beboerne på Sundbygård og Sundbyvang Moderniseringen af Sundbyvang og Sundbygård vil medføre en reduktion

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Boligplan for det specialiserede socialområde

Boligplan for det specialiserede socialområde Dato marts 2016 Dok.nr. 41753-16 Sagsnr. 16/3371 Ref. Sanne Schroll Boligplan for det specialiserede socialområde 1. Indledning Med denne boligplan for det specialiserede socialområde ønsker Varde Kommune

Læs mere

Den sammenhængende by

Den sammenhængende by Den sammenhængende by Anne Skovbro // Direktør, Økonomiforvaltningen Indhold Første resultater af bosætningsanalyser (færdig oktober) Den sammenhængende by Indspil til Budget 2014 Tendenser, befolkningsudvikling

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 2. december 2008 Anlægsbevilling til indledende arbejder i forbindelse med opførelse af kommunalt bofællesskab til

Læs mere

Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning

Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning Click here to enter text. Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning 23. november 2012 Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning I det følgende beskrives

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet

Læs mere

Utidssvarende boliger. - en undersøgelse af botilbud til voksne mennesker med handicap

Utidssvarende boliger. - en undersøgelse af botilbud til voksne mennesker med handicap Utidssvarende boliger - en undersøgelse af botilbud til voksne mennesker med handicap Utidssvarende boliger - en undersøgelse af botilbud til voksne mennesker med handicap Udarbejdet af: Socialpædagogernes

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet 30. november 2007 (Opdateret 24. november 2010) Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet INTRODUKTION TIL VEJLEDNINGEN I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2006

Læs mere

5 Muligheden for byggeri af boliger for ældre, ældre sindslidende og ældre udviklingshæmmede borgere

5 Muligheden for byggeri af boliger for ældre, ældre sindslidende og ældre udviklingshæmmede borgere 5 Muligheden for byggeri af boliger for ældre, ældre sindslidende og ældre udviklingshæmmede borgere Nedenstående afsnit er blevet til i et samarbejde mellem Socialudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget.

Læs mere

Orientering om 6-by Nøgletal 2007

Orientering om 6-by Nøgletal 2007 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 7. juni 2007 Sagsnr.: 2007-40185 Dok.nr.: 2007-175027 Orientering om 6-by Nøgletal 2007 Formålet med dette notat er at beskrive de væsentligste økonomi-

Læs mere

BoligBarometret. 4. udgave 2012. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 4. udgave 2012. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 4. udgave 212 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet fem almene boligorganisationer AAB, ØsterBo, boligselskaber

Læs mere

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler NOTAT Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Nærværende notat sammenfatter

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Folketingets Socialudvalg Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 13. marts 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk Til Socialudvalgets

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Københavns kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Københavns kommune Københavns kommune Side 1 af 14 sider. Københavns kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

NOTAT: Analyse af mulighederne for et privat botilbud til udviklingshæmmede i Roskilde

NOTAT: Analyse af mulighederne for et privat botilbud til udviklingshæmmede i Roskilde Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 206493 Brevid. 1389483 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 2 3 mettese@roskilde.dk NOTAT: Analyse af mulighederne for et privat botilbud til udviklingshæmmede

Læs mere

Bilag 6c - Anlægsudgifter

Bilag 6c - Anlægsudgifter Bilag 6c - Anlægsudgifter Dette notat omhandler en opgørelse af forventede anlægsudgifter ved gennemførelse af de fire forskellige handleplaner i Plejeboligstrategien. Anlægsudgifterne opdeles i forhold

Læs mere

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008 Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. NOTAT Status for genoptræning, og 27-05- Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) modtog i 5.215 genoptræningsplaner,

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan Norddjurs Kommune 1. februar 2008 Indledning I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2007 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til en ældrebolighandlingsplan

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Den langsigtede boligplan for det sociale område - justering november 2011

Den langsigtede boligplan for det sociale område - justering november 2011 Område: Det sociale område Afdeling: Kvalitet og udvikling Journal nr.: Dato: 17. november 2011 Udarbejdet af: Torben S. Nielsen E-mail: Torben.Nielsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631068 Den langsigtede

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

BoligBarometret. 2. udgave 2013. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 2. udgave 2013. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 2. udgave 213 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Indhold De almene boliger i Vejle Kommune... 3 1. Befolkningsudviklingen i Vejle Kommune...

Læs mere

Den samlede økonomi. Resume

Den samlede økonomi. Resume Den samlede økonomi Resume Der er udarbejdet en ambitiøs plan for skybrudssikring af Frederiksberg og resten af københavnsområdet. En del af planen inkluderer følgende hovedinvesteringer for Frederiksberg

Læs mere

Ældre Sagens undersøgelse af plejeboliggaranti og byggeri af plejeboliger

Ældre Sagens undersøgelse af plejeboliggaranti og byggeri af plejeboliger Boligudvalget, Socialudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 64, SOU alm. del Bilag 265 Offentligt Ældre Sagens undersøgelse af plejeboliggaranti og byggeri af plejeboliger Hvordan virker garantien i praksis?

Læs mere

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet En analyse foretaget af Dansk Byggeri viser, at der i fremtiden vil være et stort behov for flere boliger i storbyerne, da danskerne fortsat

Læs mere

Bedre forhold for børn og voksne med handicap

Bedre forhold for børn og voksne med handicap BUDGETFORSLAG FRA SF Bedre forhold for børn og voksne med handicap - Aarhus Kommune bruger langt færre penge på børn og voksne med handicap, end mange andre kommuner. Det kan Aarhus Byråd ganske enkelt

Læs mere

KVARTALSRAPPORT SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN 1. KVARTAL 2007

KVARTALSRAPPORT SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN 1. KVARTAL 2007 KVARTALSRAPPORT SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN 1. KVARTAL 2007 INDHOLD INDLEDNING 5 TENDENSER 7 BEFOLKNING 11 ÆLDREBEFOLKNINGENS UDVIKLING 12 ALDERSFORDELING OG BOLIGFORHOLD 14 UDVIKLING I ANTAL HJEMMEBOENDE

Læs mere

Bilag 1 Baggrundsinformation om flytning eller modernisering af Center Lindegårdens botilbud

Bilag 1 Baggrundsinformation om flytning eller modernisering af Center Lindegårdens botilbud Bilag 1 Baggrundsinformation om flytning eller modernisering af Center Lindegårdens botilbud Indhold Botilbudspladser til borgere med sindslidelse i og udenfor København... 2 Sammenligning af pladspriser

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Midlertidigt botilbud Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Standarden er godkendt af Serviceudvalget den 16.12.2008. At sikre botilbud med døgnovervågning til borgere med varig funktionsnedsættelse.

Standarden er godkendt af Serviceudvalget den 16.12.2008. At sikre botilbud med døgnovervågning til borgere med varig funktionsnedsættelse. Standarden er godkendt af Serviceudvalget den 16.12.2008. Denne kvalitetsstandard revideres efter behov, idet plejecenterboliger ikke er omfattet Servicelovens krav om kvalitetsstandarder. Rammer Visitation

Læs mere

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494 BAGGRUNDSNOTAT Teknisk budget 2016-2019 Køb/salg af plejeboligpladser Gennemgang af de tekniske budgetter for køb- og salg af plejeboliger 2016-2019 har vist, at de nuværende budgetter ikke kan realiseres

Læs mere

Konkrete spørgsmål og afklaringsspørgsmål

Konkrete spørgsmål og afklaringsspørgsmål ANSØGNING NOTAT Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger 09-02-2017 Konkrete spørgsmål og afklaringsspørgsmål Ansøgning om midlertidig huslejetilskud I forhold til et midlertidigt

Læs mere

Plan for boliger til voksne med handicap, sindslidelse eller udsatte borgere i København

Plan for boliger til voksne med handicap, sindslidelse eller udsatte borgere i København KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Byggeri og Kontrakt NOTAT Plan for boliger til voksne med handicap, sindslidelse eller udsatte borgere i København Københavns Kommune skal have tidssvarende

Læs mere

Dette notat om fremtidens efterspørgsel på ældreboliger vil indeholde følgende temaer:

Dette notat om fremtidens efterspørgsel på ældreboliger vil indeholde følgende temaer: Notat Fremtidens efterspørgsel på ældreboliger 21. juli 2011 Sagsbeh: SINI Sagsnr.: 2011-37872/3 Emnenr.: 9.5.99 Dokumentnr.: 2011-229900 Sundheds- og Omsorgsafdelingen Frederiksberg kommune har i dag

Læs mere

SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016

SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016 SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016 Ved Jan Ravn Christensen, formand for Økonomiudvalget Aarhus Kommune står igen overfor besparelser. Den økonomiske krise er fortsat over byen, landet

Læs mere

Masterplan for plejehjemsmodernisering. Møde i forligskreds 24. august 2015

Masterplan for plejehjemsmodernisering. Møde i forligskreds 24. august 2015 Masterplan for plejehjemsmodernisering Møde i forligskreds 24. august 2015 Dagsorden Baggrund (fra Sundheds- og Omsorgsudvalget juni 2015) Mulige alternative forslag til at nedbringe ventetiden på kort

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Notat vedr. økonomien i projekterne vedr. midlertidige boliger til flygtninge

Notat vedr. økonomien i projekterne vedr. midlertidige boliger til flygtninge Hjørring Kommune Notat Økonomistaben, Økonomisk Forvaltning 3.juni 2016 Side 1. Notat vedr. økonomien i projekterne vedr. midlertidige boliger til flygtninge Nærværende notat vil gennemgå beregninger af

Læs mere

Byggeprojektplan for den indstillede model for psykisk syge

Byggeprojektplan for den indstillede model for psykisk syge Bilag vedr. projekter til psykisk syge Dato: 24-05-2007 Sagsnr.: 2006-2915 Dok.nr.: 2006-24449 Tryghedsplan II Byggeprojektplan for den indstillede model for psykisk syge I forbindelse med budgetforliget

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

22-11-2013. Til Socialudvalget. Sagsnr. 2013-5215. Dokumentnr. 2013-5215-44

22-11-2013. Til Socialudvalget. Sagsnr. 2013-5215. Dokumentnr. 2013-5215-44 KØBENHAVNS KOMMUNE Til Socialudvalget Udkast til rapportering: Arbejdsgruppe om tilvejebringelse af billige boliger til boligsocial anvisning 1 Indledning, opgavebeskrivelse og resume... 2 1.1 Konklusion...

Læs mere

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET. for mødet den 18.08.2011, kl. 14:30 i Rådhuset, 1. sal, værelse 102

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET. for mødet den 18.08.2011, kl. 14:30 i Rådhuset, 1. sal, værelse 102 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET REFERAT for mødet den 18.08.2011, kl. 14:30 i Rådhuset, 1. sal, værelse 102 3. Udmøntning af Moderniseringsplan 2012 (2011-108844) 1 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET 3. Udmøntning

Læs mere

Indstilling. Aarhus Kommune. Opførelse af Mødrekollegium. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Aarhus Kommune. Opførelse af Mødrekollegium. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. september 2012 Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og

Læs mere

4. FORSLAG TIL STRATEGI FOR FREMTIDENS BOLIGER TIL ÆLDRE Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede:

4. FORSLAG TIL STRATEGI FOR FREMTIDENS BOLIGER TIL ÆLDRE Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede: 4. FORSLAG TIL STRATEGI FOR FREMTIDENS BOLIGER TIL ÆLDRE Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede: 1. at 1-værelses ældreboliger fortrinsvist anvendes som boliger til sociale målgrupper, 2. at den nuværende

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Center for Byplanlægning Indledning Lykkes de så i Danmark? Hvad er vores udfordringer? Københavnske tendenser.

Læs mere

Voksenhandicapundersøgelsen. Tema 1: Valg af egen bolig og konflikter borgerne imellem

Voksenhandicapundersøgelsen. Tema 1: Valg af egen bolig og konflikter borgerne imellem Voksenhandicapundersøgelsen Tema 1: Valg af egen bolig og konflikter borgerne imellem 1 Voksenhandicapundersøgelsen 1:4 I juni måned 2011 gennemførte Socialpædagogerne en stor undersøgelse på voksenhandicapområdet

Læs mere

Tilbudsoversigt Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte

Tilbudsoversigt Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte soversigt Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte Forord Det er Horsens Kommunes ønske, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode, sunde og aktive liv som en del af fællesskabet. Denne tilbudsoversigt

Læs mere

BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE

BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE INDHOLD: PLACERING OG BAGGRUND S. 2-3 FALKEVEJ S. 4-5 LERSØ PARKALLÉ S. 6-7 ØKONOMI OG STATUS FOR UDMØNTNING S. 8 1 PLACERING FALKEVEJ

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune.

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Den 25/10 2011 Jr. nr.: 2007/36556 Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Hvem kan få en plejebolig? Du kan få en plejebolig, hvis du har et stort behov for både støtte,

Læs mere

Socialforvaltningens driftsbudget 2013

Socialforvaltningens driftsbudget 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag

Læs mere

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Beskrivelse af det/de kommunale tilbud til voksne med sindslidelse. ÆH Handicapafdelingen

Læs mere

Midlertidig etapevis lukning af det kommunale Plejecenter Sølund med henblik på ombygning og modernisering til velfærdsteknologisk

Midlertidig etapevis lukning af det kommunale Plejecenter Sølund med henblik på ombygning og modernisering til velfærdsteknologisk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT Bilag 4 Sølund Midlertidig etapevis lukning af det kommunale Plejecenter Sølund med henblik på ombygning og modernisering til velfærdsteknologisk

Læs mere

Gammelgårdsvej. - information om medejerboliger

Gammelgårdsvej. - information om medejerboliger Gammelgårdsvej - information om medejerboliger Ordet medejerboliger antyder, at der er tale om en boform, hvor man er med til at eje boligen. Men det gælder i princippet alle almene boliger. I alle nyere

Læs mere

Øget økonomisk ghettoisering i Danmarks storbyer

Øget økonomisk ghettoisering i Danmarks storbyer Øget økonomisk ghettoisering i Danmarks storbyer Den stigende fattigdom i Danmark forekommer ikke kun i yderkantsområderne. Storbyerne København, Århus og Odense er alle relativt opdelte byer, hvor de

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper BILAG 1 Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper Almindelige somatiske plejeboliger Tryghedsboliger Ældreboliger Specialiserede pladser målrettet

Læs mere

Ringsted Kommunes redegørelse til Rammeaftale 2010

Ringsted Kommunes redegørelse til Rammeaftale 2010 Ringsted Kommunes redegørelse til Rammeaftale 2010 - til brug for rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen Ny skabelon Der har været et bredt ønske om

Læs mere

Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede. Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag og driftsudgifterne for Tryghedsplan II.

Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede. Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag og driftsudgifterne for Tryghedsplan II. Bilag vedr. handicappede Dato: 24-05-2007 Sagsnr.: 2006-2915 Dok.nr.: 2006-25231 Tryghedsplan II Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag

Læs mere

Samlet nettoændring Samlet driftsændring Hjemmepleje, Samlet anlægsændring Handicap,

Samlet nettoændring Samlet driftsændring Hjemmepleje, Samlet anlægsændring Handicap, Forslag Botilbud til borgere med énslignende massivt plejebehov Der ønskes etableret et botilbud til samling af minimum 5 borgere med enslignende massivt plejebehov, der i dag bor i eget hjem og modtager

Læs mere

Data for genoptræning

Data for genoptræning Bilag 2 Data for genoptræning Da varetagelse af genoptræning af patienter efter udskrivning er en ny kommunal opgave, er der stor fokus på monitorering af opgaven. Kendskab til opgavens omfang er en forudsætning

Læs mere

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE 1 Odense Kommune Bystrategisk Stab Oktober 2014 Indledning De almene boliger

Læs mere

Resume af rapportens anbefalinger

Resume af rapportens anbefalinger Indholdsfortegnelse Resume af rapportens anbefalinger... 3 1.Baggrund... 5 2. Borgerinddragelse og dialog... 6 2.1 Udsagn og synspunkter vedr. botilbud til borgere med særlige behov... 6 2.2 Udsagn og

Læs mere

Moderniseringsplanen for kommunens plejeboliger

Moderniseringsplanen for kommunens plejeboliger NOTAT 26. januar 2006 PC/gm Moderniseringsplanen for kommunens plejeboliger Notatet indeholder: A. Moderniseringsplanens indhold B. Økonomisk ramme for moderniseringsplanen C. Demografikorrektionen D.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd. 1. Baggrund og formål. 2. Konklusioner og perspektiver 12-02-2008. Sagsnr.

2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd. 1. Baggrund og formål. 2. Konklusioner og perspektiver 12-02-2008. Sagsnr. 2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd 1. Baggrund og formål Socialforvaltningen iværksatte i december 2006 en mindre undersøgelse, der skulle give indblik i antallet af udenlandske

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune, der har brug for et boligtilbud for at udvikle eller bevare ressourcer og egenomsorg længst muligt.

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune, der har brug for et boligtilbud for at udvikle eller bevare ressourcer og egenomsorg længst muligt. Kvalitetsstandard: Boliger Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune, der har brug for et boligtilbud for at udvikle eller bevare ressourcer og egenomsorg længst muligt. Kriterier og omfang Der

Læs mere

Generel boliganvisning i Frederikssund

Generel boliganvisning i Frederikssund Generel boliganvisning i Frederikssund Kommune Baggrund I forbindelse med kommunalt igangsat projekt vedrørende beskrivelse og analyse af Frederikssund Kommunes indsats for flygtninge i et fremadrettet

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2003

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2003 September 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2003 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN Regeringens finanslovforslag for 2003 viser, at der er afsat væsentligt færre statslige

Læs mere

Kapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune

Kapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune Notat Sagsnr.: 2015/0004938 Dato: 30. oktober 2015 Titel: Kapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Når strategi for

Læs mere

Bilag 1: Særlige fokuspunkter for Socialudvalget

Bilag 1: Særlige fokuspunkter for Socialudvalget Bilag 1: Særlige fokuspunkter for Socialudvalget Alle borgere er blevet bedt om at vurdere deres generelle tilfredshed med og vigtighed af følgende tre forhold: 1) Indsatsen for integration af indvandrere

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010002 CHK/SR 13. september

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Serviceloven 192 og lov om almene boliger mv. 54. Visitering til pleje- og ældreboliger

Kvalitetsstandarder. Serviceloven 192 og lov om almene boliger mv. 54. Visitering til pleje- og ældreboliger Kvalitetsstandarder Serviceloven 192 og lov om almene boliger mv. 54 Visitering til pleje- og ældreboliger Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Indholdsfortegnelse: Værdigrundlag og politiske mål Side

Læs mere

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 3. maj 2016 SPJrådgivning Lergravsvej 53, 2300 København S Telefon: +45 21 44 31 29 spj@spjraadgivning.dk www.spjraadgivning.dk CVR-nr. 32 60 26 81 Bank: Lån

Læs mere

Den 15. november 2013. Aarhus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har udarbejdet nedenstående

Den 15. november 2013. Aarhus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har udarbejdet nedenstående Den 15. november 2013 Besvarelse af 10 dages forespørgsel fremsendt af Anne Mette Villadsen, byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti. Forespørgsel vedr. overbetalingen af friplejeboliger. Magistratsafdelingen

Læs mere

Plejebolig og plejehjem

Plejebolig og plejehjem Plejebolig og plejehjem Hvornår kan jeg få en plejebolig eller plejehjemsplads? Du kan komme i betragtning til en plejebolig eller plejehjemsplads, hvis du har behov for pleje, omsorg og tilsyn hele døgnet.

Læs mere

Idekatalog. Fra konferencen. De almene boligers bidrag til vækst i Vejle Kommune. den 6. april 2011

Idekatalog. Fra konferencen. De almene boligers bidrag til vækst i Vejle Kommune. den 6. april 2011 Idekatalog Fra konferencen De almene boligers bidrag til vækst i Vejle Kommune den 6. april 2011 Vejle skal være en attraktiv bosætningskommune og tiltrække ressourcestærke borgere, som kan være med til

Læs mere

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014 Befolkningsprognose 2014-2027 Svendborg Kommune, april 2014 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2014-2027 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2014. Spørgsmål

Læs mere

Indhold: 1. Indledning

Indhold: 1. Indledning Vedrørende: Konsekvenser af det større antal flygtninge i Randers Kommune Sagsnavn: Udfordringer på integrationsområdet 20142015 Sagsnummer: 15.00.00G0113114 Skrevet af: Troels Rasmussen Email: troels.rasmussen@randers.dk

Læs mere

Råderetsregler 2008. Afd. 36. Skovvej og Sundsvallgade

Råderetsregler 2008. Afd. 36. Skovvej og Sundsvallgade Råderetsregler 2008 Afd. 36 Skovvej og Sundsvallgade Arbejder inde i boligen Inde i boligen må du udføre enhver form for forbedringer og forandringer. Arbejderne skal være rimelige og hensigtsmæssige og

Læs mere

Beskrivelse af Bomiparken

Beskrivelse af Bomiparken Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Bilag 1. Beskrivelse af Bomiparken, fremtidige indretning og økonomi Beskrivelse af Bomiparken...1 Indretning af dagtilbud og plejehjemmets stueetage...1 Dagtilbuddet...2

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) ANGIV KONTAKTPERSON(ER) I KOMMUNEN OG KONTAKTOPLYSNINGER (I BOKSEN NEDENFOR)

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) ANGIV KONTAKTPERSON(ER) I KOMMUNEN OG KONTAKTOPLYSNINGER (I BOKSEN NEDENFOR) S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.

Læs mere

Ældreboliger. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Ældreboliger. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreboliger www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreboliger i København Faktuelle forhold 4.417 ældreboliger fordelt på 41 bebyggelser over hele byen Største bebyggelse har

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Botilbud 2016 Brug for et botilbud? Hvis du eller en pårørende har behov for et botilbud, kan du kontakte koordinatorerne i Social Indsats: Tlf.: 48 100 100 E-mail: kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Institutionsprofil for Rødbo / Taxhuset. Rødbo. Taxhuset

Institutionsprofil for Rødbo / Taxhuset. Rødbo. Taxhuset Institutionsprofil for Rødbo / Taxhuset Rødbo Taxhuset September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Rødbo / Taxhuset...4 2. Kapacitet og belægning...7 3. Personale og økonomi...8

Læs mere

LAS 81, 82, 84 og 85. * LAS :Lov om aktiv socialpolitik SL: Serviceloven. PL: Pensionsloven ** Kan ikke opgøres.

LAS 81, 82, 84 og 85. * LAS :Lov om aktiv socialpolitik SL: Serviceloven. PL: Pensionsloven ** Kan ikke opgøres. Socialforvaltningen BILAG 1 SAGSBEHANDLINGSTIDER Sagstidsmålingen for 2010 viste ti sagstyper, hvor Socialforvaltningen ikke havde overholdt sagsbehandlingsfristerne i de krævede 80 pct. af sagerne. De

Læs mere

Status på udviklingen af ældre- og plejeboligområdet. Plankonferencen 2017

Status på udviklingen af ældre- og plejeboligområdet. Plankonferencen 2017 Status på udviklingen af ældre- og plejeboligområdet Plankonferencen 2017 Hvad er ældre- og plejeboliger? Ældrebolig: En bolig til borgere, der på grund af nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, har

Læs mere

KL's høringssvar til lovforslag om kontanthjælpsloft og 225 timers

KL's høringssvar til lovforslag om kontanthjælpsloft og 225 timers KL's høringssvar til lovforslag om kontanthjælpsloft og 225 timers reglen KL har modtaget udkast til lovforslag om indførsel af kontanthjælpsloft og 225 timers reglen. Stor risiko for stigende udsættelser

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

Urolige områder i København 2. halvår 2013 Sammenfatning

Urolige områder i København 2. halvår 2013 Sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 2. halvår 2013 Sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling

Læs mere