1Årgang 5. Nyt fra Sundhedsstyrelsen. Indhold. Nyt Om Bivirkninger nyhedsbrev fra Sundhedsstyrelsen. side 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1Årgang 5. Nyt fra Sundhedsstyrelsen. Indhold. Nyt Om Bivirkninger nyhedsbrev fra Sundhedsstyrelsen. side 2"

Transkript

1 Nyt Nyt Om Om Bivirkninger Bivirkninger # 1 1Årgang januar 2014 Indhold HPV-vaccinen og indberettede formodede bivirkninger Labetalol (Trandate ) og leverpåvirkning Tenofovirdisoproxil (Truvada ) og nyreinsufficiens side 2 side 9 side 10

2 2 HPV-vaccinen og indberettede formodede bivirkninger HPV-vaccination blev en del af det danske børnevaccinationsprogram i januar Sundhedsstyrelsen har løbende overvåget, t og offentliggjort indberetninger om formodede bivirkninger ved HPV-vaccinen. De seneste artikler omhandler indberetninger om formodede bivirkninger fra 2012 samt fra perioden 1. januar 2013 til 9.september 2013 (Se Nyt Om Bivirkninger 27. juni 2013 og Nyt Om Bivirkninger 26. september 2013). Denne opgørelse er en opfølgning på de to andre og omhandler de formodede bivirkninger til HPV-vaccinen, der er indberettet i perioden 10. september til og med 30. november Hen over sommeren og i efteråret 2013 har der været stor opmærksomhed på bivirkninger ved HPV-vaccinen. Den øgede opmærksomhed kan, som forventet, ses i den samlede indberetningsfrekvens for HPV-vaccinen for perioden, hvor antallet af indberetninger er steget markant (figur 1). Det gælder både for indberetninger om formodede bivirkninger, der er klassificeret som alvorlige 1 og for ikke-alvorlige. Dog skal stigningen i antallet af indberetninger sammenholdes med, at forbruget af HPV-vaccinen er steget set i forhold til de foregående år (tabel 1). I hovedtræk viser opgørelsen for 2013: At Sundhedsstyrelsen har modtaget flere indberetninger om formodede alvorlige bivirkninger ved HPV-vaccinen i 2013 sammenlignet med de sidste fire år. At de hyppigst indberettede alvorlige bivirkninger er svære og langvarige tilfælde af besvimelse/svimmelhed, hovedpine og almen utilpashed i nogle tilfælde ledsaget af andre mere uspecifikke symptomer. At Sundhedsstyrelsen siden sidste opgørelse har modtaget yderligere fire indberetninger, hvor diagnosen Postural Orthostatic Tachycardi Syndrom (POTS) er stillet. Sundhedsstyrelsen har på nuværende tidspunkt registreret i alt 16 danske indberetninger, hvor patienterne har fået stillet diagnosen POTS. Derudover har Sundhedsstyrelsen modtaget to indberetninger, hvor patienternes symptomer har givet anledning til mistanke om POTS. Disse patienter er derfor henvist til nærmere udredning. Sundhedsstyrelsen har på baggrund af de bivirkningsindberetninger, der vedrører diagnosen POTS og de symptomer, som er forenelige med denne diagnose, anmodet Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, om at undersøge POTS som en ny mulig bivirkning til HPV-vaccinen. Vurderingen er endnu ikke afsluttet. Sundhedsstyrelsen vil orientere om resultaterne af undersøgelsen, så snart den ligger klar. Antal indberetninger og antal solgte doser i perioden 2009 frem til og med november 2013 Opgørelsen inkluderer alle bivirkningsindberetninger vedrørende HPVvaccinen dvs. Gardasil /Silgard og Cervarix. I Danmark er det dog altovervejende Gardasil, der bliver brugt, hvilket også afspejler sig ved, at størstedelen af bivirkningsindberetningerne vedrører Gardasil. De indberetninger om formodede alvorlige bivirkninger vedrører alle Gardasil med undtagelse af to indberetninger, der vedrører Cervarix. Tabel 1 viser antallet af indberetninger, som Sundhedsstyrelsen har modtaget fra 2009 til 30. november 2013 fordelt HPV-vaccine til Totalt 30/11 Antal indberetninger Antal indberetninger med alvorlige bivirkninger Antal solgte doser Tabel 1 Antallet af indberetninger om formodede bivirkninger ved HPV-vaccinen, antal indberetninger med alvorlige bivirkninger modtaget fra 2009 til og med 30. november 2013 og endeligt antallet af solgte doser per år i Danmark til og med 30. november (Vær opmærksom på, når Sundhedsstyrelsen modtager supplerende oplysninger, kan det medføre ændringer. Det betyder, at der kan være mindre forskel i kumulerede tal fra tidligere publikationer og ovennævnte). 1. Ved en alvorlig bivirkning forstås en bivirkning, som er dødelig, livstruende, kræver hospitalsindlæggelse eller forlængelse af hidtidig hospitalsindlæggelse, eller som resulterer i vedvarende eller betydelig invaliditet eller uarbejdsdygtighed, eller som er en medfødt anomali eller fødselsskade, jf. 3, stk. 4 i bekendtgørelse nr. 826 af 1. august 2012 om indberetning af bivirkninger ved lægemidler m.m.

3 3 Vaccinen forebygger livmoderhalskræft Gardasil er en såkaldt firevalent vaccine, idet den beskytter mod fire typer af HPVvirus (typerne 6, 11, 16 og 18). Vaccinen beskytter mod ca. 70 % af tilfælde af livmoderhalskræft og 90 % tilfælde af kønsvorter. Antal indberetninger pr. måned på år og alvorlighed. Af tabellen fremgår også antal solgte doser i Danmark til og med 30. november I hele perioden er der solgt knap 1,5 millioner doser af vaccinen (vaccinationen gives af tre omgange). Antallet og andelen af alvorlige indberetninger ved vaccinen er højere i 2013 (frem til 30. november) sammenlignet med de foregående fire år. Indberetninger modtaget i 2013 Antal indberetninger pr. måned Som det ses af figur 1, er antallet af indberetninger steget markant henover sommeren og efteråret Antallet af nye indberetninger pr. måned er nu faldende og nærmer sig niveauet fra før sommeren Den faldende tendens kunne ses fra oktober 2013 og fortsatte i december 2013, hvor vi modtog 27 indberetninger vedrørende HPV-vaccinen. Indberetningerne, der er modtaget i december, er endnu ikke færdigbehandlede, og indgår derfor ikke i denne opgørelse. Nye indberetninger om tidligere opståede bivirkninger Det er ikke alle bivirkninger, der bliver indberettet på det tidspunkt, hvor bivirkningen optræder. Figur 1: Det samlede antal bivirkningsindberetninger på HPV-vaccinen, som Sundhedsstyrelsen har modtaget fra 1. januar 2013 til og med 30.november År for bivirkningens debut Antal indberetninger fra 1/1-30/ Ukendt 12 Tabel 2: Årstal for debut af alvorlige bivirkninger indberettet til Sundhedsstyrelsen i Tabel 2 viser, hvilket år de alvorlige bivirkninger som er indberettet i 2013 debuterede. For enkelte indberetninger om formodede alvorlige bivirkninger er starttidspunktet ikke angivet. For nogle kvinder er starttidspunktet for den oplevede bivirkning fra før indførslen af HPV-vaccinen i vaccinationsprogrammet, hvilket skyldes, at enkelte kvinder deltog i studier om HPV-vaccinen. Bivirkningsindberetninger vedrørende HPV-vaccinen modtaget i perioden 10. september til 30. november 2013 Sundhedsstyrelsen har i perioden fra den 10. september til 30. november 2013 modtaget i alt 201 indberetninger om formodede bivirkninger ved HPVvaccinen, herunder 81 indberetninger der er blevet klassificeret som alvorlige bivirk ninger.

4 4 Vurderingen af de enkelte formodede alvorlige bivirkninger er nærmere beskrevet i tabel 3. Sundhedsstyrelsen har ikke modtaget indberetninger om dødsfald hos HPV-vaccinerede. Antallet af indberetninger fordelt på alder Indberetninger fordelt på alder Figur 2 viser antallet af indberetninger om formodede bivirkninger fordelt på alder for de personer, der er blevet vaccineret i perioden 10. september til 30. november Antallet af indberetninger vedrørende voksne kvinder i 20 erne skal sammenholdes med antallet af vaccinationer i denne gruppe. Statens Serum Institut oplyser, at der pr. 24. november 2013 er givet i alt HPV-vaccinationer til kvinder fra disse årgange. Figur 2: Antal indberetninger modtaget fra 10. september til 30.november 2013 fordelt på alder. Herudover er der ni indberetninger, hvor alderen ikke er opgivet. HPV-vaccinen er den første vaccine, der indgår som en del af det danske børnevaccinationsprogram og samtidig tilbydes gratis til kvinder uden for børnevaccinationsprogrammet, hvilket også afspejler sig i aldersspredningen i indberetningerne. Der blev i august 2012 indført et midlertidigt tilbud om HPV-vaccination til kvinder fra fødselsårgangene (dvs årige i 2012). Tilbuddet gjaldt indtil udgangen af Fra 1. januar 2014 tilbydes gratis HPV-vaccination til kvinder fra fødselsårgangene Det nye tilbud er gældende indtil udgangen af Gennemgang af formodede alvorlige indberetninger Alle alvorlige bivirkninger, som Sundhedsstyrelsen har modtaget i perioden 10. september til 30. november 2013, fremgår af tabel 3. Her fremgår det også, om de indberettede bivirkninger er kendte, det vil sige, bivirkninger, der er beskrevet i produktresumeerne for HPV-vaccinerne. Sundhedsstyrelsens vurdering af de indberettede formodede bivirkninger, der er klassificeret som alvorlige, fremgår af sidste kolonne i tabel 3. En sammenhæng mellem HPV-vaccinen og en formodet bivirkning s på følgende måde: Mulig Mindre sandsynligt Ikke muligt at ud fra de foreliggende oplysninger. De indberetninger, hvor der mangler vigtige oplysninger, som fx diagnose, er kategoriseret som ikke muligt at. De manglende oplysninger søges indhentet. 2:

5 5 Lidelse Mulig bivirkning(er) Antal Beskrevet som Resultat af mulig bivirkning i kausalitetsproduktresumeet vurdering Kræft/præmalign Tumor i ryggen af ukendt art 1 Nej Mindre sandsynligt tilstand Allergiske reaktioner Urticaria(1.vaccination) /angioødem 1 Ja Mulig (2.vaccination) Generelle symptomer Indberetninger med længerevarende 33 Nej 31 er ikke mulige at symptomer som svimmelhed, hovedpine, kausalitets- paræstesier, hjertebanken, svingende puls, sufficient uden en træthed m.m. diagnose Desuden er én under udredning for POTS. Næsten alle er udredt i varierende grad 2 med debut over via egen læge/neurolog/hospital uden at diagnose er stillet. 6 måneder efter vaccination og skønnes mindre sandsynlige POTS Alle med langvarige symptomer. 4 Nej 3 mulige Diagnosen er konfirmeret ved vippelejetest. 1 mindre sandsynligt Kronisk trætheds- Symptomer på kronisk træthedssyndrom 1 Nej Mindre sandsynligt syndrom nogle måneder efter vaccination Overvejende Guillain Barre syndrom opstået 1 Ja Mindre sandsynligt neurologiske 15 måneder efter vaccination symptomer Trigeminusneuralgi start 6 uger efter 1 Nej Mindre sandsynligt vaccination Transversel Myelitis 6 uger efter 1 Nej Mulig vaccination Fascialisparese debut henholdsvis: 3 Nej 1 mulig/2 mindre 4 dage, 13 dage og 6 måneder efter sandsynlige vaccination Abscence epilepsi debut midt mellem 1 Nej Mindre sandsynligt 1. og 2. vaccination Krampeanfald af ukendt karakter dag 1 1 Nej Mindre sandsynligt efter 3. vaccination. Får stillet epilepsidiagnose 3 år efter. Knapt 2 år efter 3.vaccination anfalds- 1 Nej Mindre sandsynligt fænomener med slaphed, tonustab og har haft universelle kramper. Unilateral døvhed ca. 2 år efter vaccination 1 Nej Mindre sandsynligt Udvikler tinnitus og høretab. Primært var 1 Nej Ikke muligt at diagnosen Mb. Meniere, men af øre-næse- halslæge ændret til nervebetændelse. Få informationer i øvrigt. Svær migræne tilkommet efter 1 Nej Mulig 2. vaccination Multipel sclerose, få oplysninger 1 Nej Ikke muligt at >

6 6 Pige udvikler parese i arm distalt for 1 Nej Mulig stiksted få timer efter vaccinationen. Svinder spontant Opticus neuritis 2 år efter vaccination, 1 Nej Mindre sandsynligt multipel sclerose udvikles 3 år derefter Undersøgt for Multipel Sclerose(MS) for 1 Nej Mindre 10 år siden. Vaccineres og udvikler et par Sandsynligt dage symptomer forenelig med MS, hvilket bekræftes. Udvikler papilødem, sløret syn, observa- 1 Nej Ikke muligt at tion for dissemineret sclerose 6 uger efter vaccination, men undersøgelser kan ikke bekræfte dette. Der har også været traume 9 dage efter 1.vaccination blodprop i 1 Nej Ikke muligt at hjernen, få oplysninger Synkope i forbindelse med 1. vaccination, 1 Ja/nej Mulig derefter hyppige synkoper flere gange månedligt. Udviklede depression den dag han fik sin 1 Nej Mindre sandsynligt 2. vaccination. En måned efter vaccination multiple 1 Nej Mindre sandsynligt symptomer med nedsat funktion i muskler, balanceproblemer, nerveproblemer, spasmer i hænder, ben, hoved, smerte i hofte. Diagnosticeret funktionel lidelse Kardielle bivirkninger Supraventrikulær tachycardi, efter 1 Nej Mindre sandsynligt 3. vaccination Formodede Diabetes mellitus, diagnosticeret 2,5 år 2 Nej Mindre sandsynligt autoimmune lidelser efter vaccination og diabetes mellitus diagnosticeret 6 uger efter vaccination Nyresygdom (glomerulonephritis) 1 Nej Mindre sandsynligt Reaktiv arthritis (antigen HLA-B27 1 Nej Mindre sandsynligt positiv), har i forbindelse med udvikling af symptomer febril episode Hyperthyroidisme 2 Nej Mindre sandsynlige Infektion Lungebetændelse atypisk 1 Nej Mindre sandsynligt Højfebrilia samme dag som vaccination 1 Ja Mulig 7 dage efter vaccine, subfebrilia og 1 Nej Mindre sandsynligt åndenød tolkes som virussygdom. Udredt uden fund af ætiologi. Fortsat træt dage efter vaccination høj feber og 1 Nej Ikke muligt at stivhed i nakke, udvikler efterfølgende føleforstyrrelser. Diagnose foreligger ikke Feber og lymfeknudesvulst samme dag, 1 Ja/Nej Ikke mulig at starter behandling med antibiotika og udvikler udslæt (tolkes som antibiotikaudløst), efterfølgende træt, hovedpine. Få oplysninger Rygsmerter efter vaccination. Får påvist 1 Nej Mindre sandsynligt betændelse (discitis) og har bakterier (Photobacterium nucleatum) i bloddyrkning >

7 7 Misdannelse Misdannelse af tæer 2 Nej Mindre sandsynligt Kejsersnit Gravid vaccineres ved gestationsalder 1 Nej Mindre sandsynlig 3 uger og føder rask barn ved kejsersnit Abort Spontan abort uge 3-4, efterfulgt af 1 Nej Mindre sandsynligt missed abortion Klager fra Svære lændesmerter opstået 5 dage efter 1 Nej Mindre sandsynligt bevægeapparatet vaccination 14 dage efter vaccination smerter i arm 1 Nej Ikke muligt at skulder, ikke svar på udredning Leverpåvirkning Forhøjede levertal og hævelse en måned 1 Nej Mindre sandsynligt efter vaccination. Tolkes som virusinfektion Tabel 3 Oversigt over de enkelte alvorlige indberetninger og konklusion på kausalitetsvurderingen. Da der er tale om en oversigt, fremgår ikke alle kliniske oplysninger, der ligger til grund for vurderingerne. De fleste af disse formodede alvorlige bivirkninger fremgår ikke af produktresumeet for HPV-vaccinen. Der er relativt mange indberetninger om vaccinerede personer uden en specifik diagnose, hvilket gør det sværere at, om der er kausalitet. Symptombilledet varierer hos de enkelte, men mange er blevet ekstensivt udredt med scanninger og lumbalpunktur. Det er vigtigt for det videre arbejde med at bivirkningerne at fortsætte arbejdet med at tilvejebringe diagnoser i det omfang, det kan lade sig gøre. Flere indberetninger beskriver uspecifikke symptomer som hovedpine, svimmelhed, med eller uden paræstesier, træthed m.m. De fleste patienter er udredt af egen læge eller på et hospital/af praktiserende speciallæger, men uden at en endelig diagnose er blevet stillet. Det er meget vanskeligt at, om der foreligger kausalitet mellem HPV-vaccination og disse symptomer, når der ikke foreligger en egentlig diagnose. Flere af disse indberetninger kunne være forenelige med autonom dysfunktion/pots. POTS er en relativ ny diagnose, og årsagsmekanismerne ved udvikling af POTS er uafklarede. Tilstanden er beskrevet efter fx hurtig vækst i teenagealderen, efter infektionssygdomme og voldsomme traumer. Det er kendt, at tilstanden kan opstå blandt andet efter virusinfektion. POTS er karakteriseret ved, at hjertefrekvensen stiger voldsomt, når man rejser sig fra liggende til oprejst stilling, og at blodtrykket i oprejst tilstand er labilt. Det giver typisk symptomer som svimmelhed, udtalt træthed og besvimelser. Det er ikke alle, der besvimer. POTS kan diagnosticeres ved en vippelejetest. POTS ses hos begge køn, men tilstanden forekommer hyppigst hos piger/ kvinder i alderen mellem 15 og 50 år. Hyppigheden kendes ikke præcist. Tal fra Landspatientregistret viser, at der i perioden har været 96 indlæggelser af patienter, som havde diagnosen POTS. POTS forekommer også hos ikke-vaccinerede i samme aldersgruppe. Ifølge den seneste periodiske sikkerhedsopdatering var der pr. 31. maj 2013 på verdensplan registreret 24 indberetninger om tilfælde af POTS efter vaccination med Gardasil /Silgard. På daværende tidspunkt var der distribueret ca. 127 millioner doser af Gardasil /Silgard på verdensplan. Sundhedsstyrelsen har, som beskrevet, på nuværende tidspunkt registreret i alt 16 danske indberetninger, hvor patienterne har fået stillet diagnosen POTS. Derudover har Sundhedsstyrelsen modtaget to indberetninger, hvor patienternes symptomer har givet anledning til mistanke om POTS. Disse patienter er derfor henvist til nærmere udredning. Da den præcise incidens og prævalens af sygdommen POTS ikke kendes, er det vanskeligt at afgøre, om der er overhyppighed hos HPV-vaccinerede, men mange af kvinderne/pigerne oplever, at symptomerne er kommet kort tid efter vaccinationen. Når resultaterne af undersøgelsen foreligger, vil Sundhedsstyrelsen orientere om resultaterne fra Det Europæiske Lægemiddelagenturs undersøgelse af en mulig sammenhæng mellem HPV-vaccinen og POTS. Tre vaccinerede kvinder har fået diagnosticeret multipel sclerose med varierende tidsinterval efter vaccination, og yderligere en er mistænkt herfor uden at opfylde de diagnostiske kriterier. En kvinde udvikler transversel myelitis seks uger efter vaccinationen. Der er

8 8 et tilfælde af Guillain Barre Syndrom opstået over et år efter vaccinationerne. Der er tre tilfælde af fascialisparese også med varierende tidsrum fra vaccinerne til debut af symptomer. Nogle af de indberettede formodede alvorlige bivirkninger er sjældne lidelser, som sandsynligvis er tilfældigt sammenfaldende med vaccination. Der er indberetninger af forskellige kendte neurologiske lidelser og autoimmune tilstande, men der kan umiddelbart ikke ses noget mønster i disse. Mange af indberetningerne er hos voksne kvinder, hvor disse tilstande forekommer hyppigere end hos børn. I et skandinavisk studie er 1 million danske og svenske piger, heriblandt 300,000 HPV vaccinerede piger blevet undersøgt. Studiet inkluderede 53 forskellige diagnoser, heriblandt autoimmune og neurologiske sygdomme samt blodpropper men ikke POTS. Forskerne undersøgte, om hyppigheden af sygdom var øget hos de HPVvaccinerede piger sammenlignet med piger, der ikke var HPV-vaccinerede. Resultaterne tydede ikke på, at HPVvaccination var årsag til alvorlige sygdomme 3. Ikke-alvorlige indberetninger Blandt de indberettede ikke-alvorlige bivirkninger (i alt 120 indberetninger) er de hyppigste hovedpine, svimmelhed, kvalme, træthed, paræstesier, synkope, feber, smerter i ekstremitet, muskel- og ledsmerter, lokale gener ved injektionssted (rødme, smerter, hævelse), koncentrationsforstyrrelser og migræne. Disse bivirkninger er nævnt i produktresumeet, bortset fra paræstesier, koncentrationsforstyrrelser og migræne. De indberettede ikkealvorlige bivirkninger svarer stort set til det, der fremgår af opgørelsen for perioden 1. januar 2013 til 9. september Sundhedsstyrelsens samlede vurdering Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at vaccinen opfylder sit formål ved at være et væsentligt led i forebyggelsen af livmoderhalskræft. Vaccinen kan, som beskrevet, i sjældne tilfælde give alvorlige bivirkninger, men Sundhedsstyrelsen r i overensstemmelse med myndighederne i resten af Europa, at fordelene ved vaccinen opvejer de mulige risici. Sundhedsstyrelsen vil fortsat have skærpet opmærksomhed på indberettede formodede bivirkninger, der vedrører HPV-vaccinen. Vigtigt at indberette mulige bivirkninger Det er vigtigt, at læger og patienter fortsat er opmærksomme på at indberette formodede bivirkninger ved HPVvaccinen. De danske indberet ninger indgår som en del af grundlaget for den samlede europæiske vurdering. Alle kan indberette bivirkninger til Sundhedsstyrelsen på Næste opgørelse over indberettede formodede bivirkninger vedrørende HPV-vaccinen forventes offentliggjort i Nyt Om Bivirkninger maj Oversigter over indberettede formodede bivirkninger Sundhedsstyrelsen offentliggør løbende opgørelser over indberettede formodede bivirkninger ved HPV-vacciner i form af såkaldte Drug Analysis Prints (DAPs). DAPs kan findes på Sundhedsstyrelsen hjemmeside 4. Den seneste opgørelse er offentliggjort på hjemmesiden den 3. januar Indikation for Gardasil Gardasil er en vaccine, der kan anvendes fra 9-årsalderen til forebyggelse af: præmaligne, genitale læsioner (cervikale, vulvale og vaginale) og cervixcancer kausalt relateret til visse onkogene typer af human papillomavirus (HPV). kondylomer (condyloma acuminata) kausalt relateret til specifikke HPV-typer

9 9 Labetalol (Trandate ) og leverpåvirkning Sundhedsstyrelsen modtog i december 2013 en indberetning om en kvinde, som få dage efter en fødsel fik hypertension. Hun blev sat i behandling med 100 mg Trandate dagligt. Efter fire måneders behandling udviklede hun symptomer på hepatitis, og præparatet blev seponeret. Andre årsager til hepatitis, herunder virale, blev udelukket. Gennem de efterfølgende to måneder aftog leverpåvirkningen gradvist, og kvinden er i dag rask. Indberetninger om leverpåvirkning i forbindelse med behandling med lægemidler, der indeholder labetalol Sundhedsstyrelsen har i alt modtaget tre indberetninger om patienter, der fik leverpåvirkning i forbindelse med behandling med lægemidler, der indeholder labetalol. Som læge skal du være opmærksom på: At der ved behandling med labetalol kan ses forhøjede levertal og i meget sjældne tilfælde hepatitis og icterus. Hvis leverfunktionsprøver tyder på leverskade, eller hvis patienten får gulsot, bør behandling med labetalol seponeres og ikke genoptages. Indikation for labetalol Arteriel hypertension. Alle sager, der refereres til i artiklen, stammer fra Sundhedsstyrelsens egen bivirkningsdatabase. Sagerne er udsendt til alle relevante lægemiddelvirksomheder og til Eudravigilancedatabasen. Lægemiddelvirksomheder skal derfor ikke indberette disse sager til Sundhedsstyrelsen.

10 10 Tenofovirdisoproxil (Truvada ) og nyreinsufficiens Sundhedsstyrelsen har i alt modtaget seks indberetninger om nyrepåvirkning i forbindelse med behandling med lægemidler, der indeholder tenofovirdisoproxil. I tre af disse er beskrevet, at patienterne udviklede nyrepåvirkning i en sådan grad, at det var nødvendigt med dialysebehandling. Som læge skal du være opmærksom på: Nøje overvågning af nyrefunktion (serumkreatinin og serumfosfat) anbefales, før Truvada indtages, hver 4. uge i det første år og derefter hver tredje måned. Hos patienter med nyredysfunktion i anamnesen eller hos patienter med risiko for nyredysfunktion bør det overvejes at overvåge nyrefunktionen hyppigere. Eksponering over for emtricitabin og tenofovir kan øges signifikant, når Truvada gives til patienter med moderat til svært nedsat nyrefunktion, da emtricitabin og tenofovir hovedsagelig elimineres ved renal udskillelse. Det er nødvendigt at justere dosisintervallet for Truvada hos patienter med moderat nedsat nyrefunktion (kreatininclearance mellem 30 og 49 ml/min dosis hver 48. time). Se produktresumeet for Truvada. Truvada anbefales ikke til patienter med svært nedsat nyrefunktion (kreatininclearance < 30 ml/min) eller til patienter, som kræver hæmodialyse, da de passende dosisreduktioner ikke kan opnås ved kombinationstabletten. Brug af Truvada bør undgås ved samtidig eller nylig brug af et nefrotoksisk lægemiddel. Nyrefunktionen bør overvåges en gang om ugen, hvis samtidig brug af Truvada og nefrotoksiske lægemidler er uundgåeligt. Indikation for Truvada Truvada er en fastdosiskombination af emtricitabin og tenofovirdisoproxilfumarat. Det er indiceret i antiretroviral kombinationsbehandling til behandling af HIV-1-inficerede voksne. Alle sager, der refereres til i artiklen, stammer fra Sundhedsstyrelsens egen bivirkningsdatabase. Sagerne er udsendt til alle relevante lægemiddelvirksomheder og til Eudravigilancedatabasen. Lægemiddelvirksomheder skal derfor ikke indberette disse sager til Sundhedsstyrelsen. Nyt Om Bivirkninger udgives af Sundhedsstyrelsen Ansvarshavende redaktør: Henrik G. Jensen (HGJ) Redaktør: Nina Vucina Pedersen (NVP) ISSN

Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014

Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014 Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014 Hvert kvartal bliver indberetninger om formodede bivirkninger ved vacciner i det danske børnevaccinationsprogram gennemgået og

Læs mere

HPV-VACCINATION en del af børnevaccinationsprogrammet

HPV-VACCINATION en del af børnevaccinationsprogrammet HPV-VACCINATION en del af børnevaccinationsprogrammet i Danmark 2014 Børnevaccinationsprogrammet i Danmark tillæg 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Trykt ISBN 978-87-7104-067-8 Elektronisk ISBN 978-87-7104-066-1

Læs mere

Indhold. Skærpede anbefalinger for brugen af zolpidem (Stilnoct m.fl.) EU s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler

Indhold. Skærpede anbefalinger for brugen af zolpidem (Stilnoct m.fl.) EU s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler Nyt Nyt Om Om Bivirkninger Bivirkninger # 1 3Årgang 5 27. marts 2014 Indhold Nyt fra EU Skærpede anbefalinger for brugen af zolpidem (Stilnoct m.fl.) EU s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler

Læs mere

HPV-vaccination. en del af børnevaccinationsprogrammet HPV-VACCINATION 1

HPV-vaccination. en del af børnevaccinationsprogrammet HPV-VACCINATION 1 HPV-vaccination en del af børnevaccinationsprogrammet i Danmark 2016 HPV-VACCINATION 1 Børnevaccinationsprogrammet i Danmark tillæg 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016 Trykt ISBN 978-87-7104-721-9 Elektronisk

Læs mere

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel

Læs mere

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Flere indberettede bivirkninger end forventet Sundhedsstyrelsen har modtaget et stigende antal bivirkningsindberetninger

Læs mere

Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger

Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger 14.10.2014 Livmoderhalskræft kan forebygges Information om HPV-vaccination HPV-vaccination beskytter mod de typer af virus, der er skyld i langt de fleste

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd vedr. bivirkninger ved HPV-vaccine. 7. november 2013 kl. 14.00-16.00, lokale

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd vedr. bivirkninger ved HPV-vaccine. 7. november 2013 kl. 14.00-16.00, lokale Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 164 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Tid og sted: Folketingets Sundhedsudvalg

Læs mere

Indhold. Interferon-beta og risiko for alvorlige bivirkninger. Scopoderm -depotplastre og synsforstyrrelser

Indhold. Interferon-beta og risiko for alvorlige bivirkninger. Scopoderm -depotplastre og synsforstyrrelser Nyt Nyt Om Om Bivirkninger Bivirkninger # 1 8Årgang 5 September 2014 Indhold Nyt fra EU Denosumab (Prolia og Xgeva) og risiko for osteonekrose i kæben og hypokalcæmi side 2 Interferon-beta og risiko for

Læs mere

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af osteoporose Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

Rammerne for seksuel sundhed nye tiltag på området

Rammerne for seksuel sundhed nye tiltag på området Rammerne for seksuel sundhed nye tiltag på området Anne Rygaard Hjorthøj, FOBS National konference for seksuel sundhed Nyborg Strand 20.11.13 Siden sidst Forebyggelsespakken for seksuel sundhed og Center

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 113 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 113 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 113 Offentligt Den nuværende side om HPV-vaccination på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk (se print screen) vil blive ændret og opdateret

Læs mere

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DIABETES

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DIABETES INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DIABETES 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af diabetes Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

Seksuel sundhed og usundhed. Jan Fouchard Anne Rygaard Hjorthøj Niels Sandø

Seksuel sundhed og usundhed. Jan Fouchard Anne Rygaard Hjorthøj Niels Sandø Seksuel sundhed og usundhed Jan Fouchard Anne Rygaard Hjorthøj Niels Sandø 10.11.2015 10.11.2015 Sexsygdomme, provokerede aborter og fertilitet Diagnosticerede tilfælde af klamydia 1994-2014 35000 30000

Læs mere

BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN

BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN AUGUST 2015 BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN Med fokus på ældre brugere og hyponatriæmi BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN Med

Læs mere

Status på Sundhedsstyrelsens initiativer inden for overvågning, udredning og behandling af mulige bivirkninger ved HPV-vaccinen.

Status på Sundhedsstyrelsens initiativer inden for overvågning, udredning og behandling af mulige bivirkninger ved HPV-vaccinen. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt Dato 15. september 2015 Sagsnr. 2015092130 LMU/SYB Status på Sundhedsstyrelsens initiativer inden for overvågning, udredning

Læs mere

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DEPRESSION

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DEPRESSION INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DEPRESSION 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af depression Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database.

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP November 2011 PRODUKTRESUMÉ 4.2 Dosering og indgivelsesmåde

Læs mere

Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet. Bolette Søborg Overlæge Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen

Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet. Bolette Søborg Overlæge Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet Bolette Søborg Overlæge Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet 1. Årsrapporten er tænkt

Læs mere

DECEMBER 2014 INDBERETTEDE BIVIRKNINGER PÅ OG BRUGERE AF LÆGEMIDLER MED INSULIN

DECEMBER 2014 INDBERETTEDE BIVIRKNINGER PÅ OG BRUGERE AF LÆGEMIDLER MED INSULIN DECEMBER 2014 INDBERETTEDE BIVIRKNINGER PÅ OG BRUGERE AF LÆGEMIDLER MED INSULIN Titel Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

HPV-klinikken. Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg. En indgang, Region Midt. Universitetsklinik for Innovative. Hospitalsenhed Midt

HPV-klinikken. Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg. En indgang, Region Midt. Universitetsklinik for Innovative. Hospitalsenhed Midt HPV-klinikken En indgang, Region Midt Diagnostisk Center, Universitetsklinik for Innovative Patientforløb Vibeke Neergaard Sørensen Diagnostisk Center Universitetsklinik for Innovative Patientforløb Det

Læs mere

Børnevaccinationsprogrammet

Børnevaccinationsprogrammet Børnevaccinationsprogrammet i Danmark 2016 BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 1 Børnevaccinationsprogrammet i Danmark 2016 9. udgave. Sundhedsstyrelsen, februar 2016. Trykt ISBN 978-87-7104-740-0 Elektronisk

Læs mere

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Generel information Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Information om HPV og livmoderhalskræft udarbejdet af: Professor, overlæge, dr. med. Susanne Krüger Kjær, Rigshospitalet/

Læs mere

Information om Sinalfa tabletter 1 mg, 2 mg og 5 mg Terazosinhydrochlorid

Information om Sinalfa tabletter 1 mg, 2 mg og 5 mg Terazosinhydrochlorid Information om Sinalfa tabletter 1 mg, 2 mg og 5 mg Terazosinhydrochlorid Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen Gem denne information, du får måske brug for at læse den

Læs mere

Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af epilepsi

Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af epilepsi Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af epilepsi 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af epilepsi Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Havrix 1440 ELISA U/ml, injektionsvæske, suspension Hepatitis A-virus (inaktiveret) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får vaccinen - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Atenolol Orifarm 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter. atenolol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Atenolol Orifarm 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter. atenolol Indlægsseddel: Information til brugeren Atenolol Orifarm 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter atenolol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

POTS. (postural orthostatisk takykardisyndrom) - en bivirkning efter HPVvaccination?

POTS. (postural orthostatisk takykardisyndrom) - en bivirkning efter HPVvaccination? POTS (postural orthostatisk takykardisyndrom) - en bivirkning efter HPVvaccination? Louise Brinth Koordinerende Forskningsenhed/Synkopecenter Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Program Hvorfor Synkopecenter

Læs mere

Referat af mødet d. 11. juni 2015 I rådet for lægemiddelovervågning

Referat af mødet d. 11. juni 2015 I rådet for lægemiddelovervågning Referat af mødet d. 11. juni 2015 I rådet for lægemiddelovervågning 1. Velkomst til møde referat fra sidste møde Ingen bemærkninger til referatet 2. Eventuelle ændringer i habilitetserklæringerne Ændringer

Læs mere

EN AF DE DER PIGER. Af Henning Due, journalist Foto: Asbjørn Sand

EN AF DE DER PIGER. Af Henning Due, journalist Foto: Asbjørn Sand HPV-vaccine EN AF DE DER PIGER De blev vaccineret mod livmoderhalskræft, blev syge og har i mere end et år stået i centrum for en intens offentlig debat om HPV-vaccinens mulige bivirkninger. Det har haft

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 166 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 166 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 166 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Henoch-Schönlein s Purpura

Henoch-Schönlein s Purpura www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Henoch-Schönlein s Purpura Version af 2016 1. HVAD ER HENOCH- SCHÖNLEIN S PURPURA? 1.1. Hvad er det? Henoch-Schönleins purpura (HSP) er en tilstand med inflammation

Læs mere

Lyme Artrit (Borrelia Gigt)

Lyme Artrit (Borrelia Gigt) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Lyme Artrit (Borrelia Gigt) Version af 2016 1. HVAD ER LYME ARTRIT (BORRELIA GIGT) 1.1 Hvad er det? Borrelia gigt (Lyme borreliosis) er en af de sygdomme,

Læs mere

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 3 dage.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 3 dage. Indlægsseddel: Information til brugeren Pinex 500 mg og 1 g suppositorier paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser

forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser INFEKTIONS- SYGDOMME S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300 København S TIL DEN GRAVIDE Tel.:

Læs mere

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed.

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgsmålene besvares med kryds i ud for valgte svar mulighed og ved uddybende tekst på linierne. 1. Navn: 2. Cpr-nr. 3. Dato for besvarelse af spørgeskemaet:

Læs mere

Pjece om Børnevaccinationsprogrammet. Danmark

Pjece om Børnevaccinationsprogrammet. Danmark Pjece om Børnevaccinationsprogrammet i Danmark 1 Di-Te-Ki-Pol Hib OPV MFR Di-Te Børneundersøgelse 5 uger 3 mdr. 5 mdr. 12 mdr. 15 mdr 2 år 3 år 4 år 5 år 12 år Di-Te-Ki-Pol: Difteri-Stivkrampe-Kighoste-Polio

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Zofran 4 mg og 8 mg frysetørrede tabletter ondansetron Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Dicillin 250 mg og 500 mg, hårde kapsler

Dicillin 250 mg og 500 mg, hårde kapsler Dicillin 250 mg og 500 mg, hårde kapsler Læs denne information godt igennem, før du begynder at bruge medicinen. Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen. Kontakt læge eller apotek,

Læs mere

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder 16. januar 2015 1 Parkinsons sygdom 1.1 Journal: Udredning Det blev ved gennemgang af et antal journaler undersøgt,

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel Bemærk: Det kan efterfølgende være nødvendigt, at de relevante nationale myndigheder, i samarbejde med referencelandet, opdaterer

Læs mere

Nyt Om Bivirkninger 21. marts 2013 1

Nyt Om Bivirkninger 21. marts 2013 1 #3 Årgang 4 Nyt Om Bivirkninger 21. marts 2013 1 Depressive og suicidale tanker ved seponering af vareniclin (Champix ) Sundhedsstyrelsen har i januar måned modtaget en bivirkningsindberetning, der vedrørte

Læs mere

FAQ. Om HPV-sagen. Landsforeningen HPV-Bivirkningsramte

FAQ. Om HPV-sagen. Landsforeningen HPV-Bivirkningsramte FAQ Om HPV-sagen Landsforeningen HPV-Bivirkningsramte Hvad drejer HPV-problematikken sig om? Tusindvis af tidligere velfungerende piger har indberettet deres symptomer og bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Alnok 10 mg filmovertrukne tabletter. cetirizindihydrochlorid

Indlægsseddel: Information til brugeren. Alnok 10 mg filmovertrukne tabletter. cetirizindihydrochlorid Indlægsseddel: Information til brugeren Alnok 10 mg filmovertrukne tabletter cetirizindihydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 Ændring i BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 med tilføjelse af vaccination mod hepatitis B og ændring af HPV-vaccinationsprogrammet 2014 Tillæg til Sundhedsstyrelsens folder om børnevaccinationsprogrammet

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante punkter i produktresuméet og indlægssedlen/indlægssedlerne

Bilag III. Ændringer til relevante punkter i produktresuméet og indlægssedlen/indlægssedlerne Bilag III Ændringer til relevante punkter i produktresuméet og indlægssedlen/indlægssedlerne 38 PRODUKTRESUME 39 Pkt. 4.1 Terapeutiske indikationer [De aktuelt godkendte indikationer slettes og erstattes

Læs mere

Mit liv efter HPV Vaccinen.

Mit liv efter HPV Vaccinen. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 474 Offentligt Lone Busk Pedersen Mit liv efter HPV Vaccinen. 1. Jeg er en kvinde på 32 år, jeg bor i Randers samme med min Familie. Jeg er

Læs mere

Indlægsseddel. Information til brugeren

Indlægsseddel. Information til brugeren Indlægsseddel Information til brugeren Imigran Sprint 50 mg og 100 mg dispergible tabletter Sumatriptan Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. - Gem indlægssedlen. Du kan

Læs mere

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome)

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) Version af 2016 1. HVAD ER MKD 1.1 Hvad er det? Mevalonat kinase mangel er en genetisk sygdom.

Læs mere

Skader som følge af alkoholindtag

Skader som følge af alkoholindtag Skader som følge af alkoholindtag Skader som følge af alhoholindtag Når du indtager alkohol kan der ske forskellige skader i din krop. Skader som følge af alkoholindtag Tilstand Opsamling af resultater

Læs mere

Hele virion influenzavaccine af pandemisk stamme, inaktiveret, med antigen * svarende til:

Hele virion influenzavaccine af pandemisk stamme, inaktiveret, med antigen * svarende til: 1. LÆGEMIDLETS NAVN Daronrix, injektionsvæske, suspension, i fyldt injektionssprøjte Pandemisk influenzavaccine (hele virion, inaktiveret, adjuveret) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hele virion

Læs mere

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut 1 BØRNEVACCINATIONER Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio,

Læs mere

Nyt Om Bivirkninger 25. april 2013 1

Nyt Om Bivirkninger 25. april 2013 1 #4 Årgang 4 Nyt Om Bivirkninger 25. april 2013 1 Cerebral blødning i forbindelse med behandling med methylphenidat (Ritalin m.fl.) I februar måned modtog Sundhedsstyrelsen en bivirkningsindberetning vedrørende

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN, injektionsvæske, suspension, fyldt injektionssprøjte Vaccine mod skovflåtbåren encephalitis (hele virus, inaktiveret) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Blau syndrom Version af 2016 1. HVAD ER BLAU SYNDROM/JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hvad er det? Blau syndrom er en genetisk sygdom. Som patient lider man af en kombination

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Plenadren 5 mg tabletter med modificeret udløsning Plenadren 20 mg tabletter med modificeret udløsning Kaldet Plenadren i hele indlægssedlen Hydrocortison Læs denne

Læs mere

wewr Human PapillomaVirus

wewr Human PapillomaVirus Human PapillomaVirus wewr Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 128 Offentligt >15 onkogene typer (high-risk). HPV 16 og HPV 18 er årsag til hovedparten af cervix cancere Ikke-onkogene typer

Læs mere

Scopoderm 1 mg/72 timer depotplaster

Scopoderm 1 mg/72 timer depotplaster INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Scopoderm 1 mg/72 timer depotplaster Scopolamin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. - Du kan få Scopoderm uden recept. For at

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ercoquin 250 mg overtrukne tabletter. Hydroxychloroquinsulfat

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ercoquin 250 mg overtrukne tabletter. Hydroxychloroquinsulfat INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ercoquin 250 mg overtrukne tabletter Hydroxychloroquinsulfat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få

Læs mere

BORGERENS FORBEREDELSE TIL SUNDHEDSTJEK spørgeskema

BORGERENS FORBEREDELSE TIL SUNDHEDSTJEK spørgeskema BORGERENS FORBEREDELSE TIL SUNDHEDSTJEK spørgeskema Som forberedelse til sundhedstjekket hos din læge skal du besvare en række spørgsmål, som handler om din sundhed og dit helbred, og hvordan du i det

Læs mere

Behandling af brystkræft efter operation

Behandling af brystkræft efter operation Patientinformation DBCG 2015-d (Docetaxel) Behandling af brystkræft efter operation Denne information supplerer vores mundtlige information om den behandling, vi anbefaler dig. Informationen er tænkt som

Læs mere

Zitromax 500 mg filmovertrukne tabletter Azithromycin

Zitromax 500 mg filmovertrukne tabletter Azithromycin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Zitromax 500 mg filmovertrukne tabletter Azithromycin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen Gem indlægssedlen. De kan få brug for

Læs mere

Patientinformation. Hvad er nældefeber? Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Familiecentret Børne- og ungeklinikken

Patientinformation. Hvad er nældefeber? Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Familiecentret Børne- og ungeklinikken Patientinformation Hvad er nældefeber? Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Børne- og ungeklinikken Nældefeber Hvad er nældefeber? Nældefeber er en almindelig, anfaldsvis optrædende, kløende

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: OPLYSNINGER TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: OPLYSNINGER TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: OPLYSNINGER TIL BRUGEREN Gardasil, injektionsvæske, suspension i fyldt sprøjte Human papillomavirusvaccine [type 6, 11, 16, 18] (rekombinant, adsorberet) Læs hele denne indlægsseddel grundigt,

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Nitrazepam DAK tabletter 5 mg Nitrazepam

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Nitrazepam DAK tabletter 5 mg Nitrazepam INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Nitrazepam DAK tabletter 5 mg Nitrazepam Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Læs mere

Neurologi - sygdomme i nervesystemet

Neurologi - sygdomme i nervesystemet Neurologi - sygdomme i nervesystemet Introduktion til neurologi Neurologi omfatter sygdomme i hjerne og rygmarv (centralnervesystemet), samt i nerver og muskler på arme og ben (det perifere nervesystem).

Læs mere

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER Børnevaccinationer De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio, invasiv Hæmophilus influenzae type b (Hib)-infektion,

Læs mere

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Treo for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Treo for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning Indlægsseddel: Information til brugeren Treo Citrus 500 mg og 50 mg Brusetabletter acetylsalicylsyre (500 mg) og caffein (50 mg) Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Læs mere

guide Foto: Iris Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Guide: HPV-vaccine eller ej? sider

guide Foto: Iris Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Guide: HPV-vaccine eller ej? sider Foto: Iris guide Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Guide: HPV-vaccine eller ej? 16 sider HPV-vaccinen INDHOLD I DETTE HÆFTE: HPV-vaccinen kan give dig alvorlige bivirkninger... 4 To

Læs mere

Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - børn

Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - børn 122 Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - børn Begrebskortet viser, at lægen som medicinsk ekspert inden for børn /pædiatri har familien som patient. En stor del af henvendelserne inden for dette

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Lidokain FarmaPlus injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml og 20 mg/ml Lidocainhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Lidokain FarmaPlus injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml og 20 mg/ml Lidocainhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Lidokain FarmaPlus injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml og 20 mg/ml Lidocainhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får indgivet medicinen. Gem indlægssedlen.

Læs mere

Atomoxetin (Strattera ) og risiko for stigning i blodtryk og hjertefrekvens

Atomoxetin (Strattera ) og risiko for stigning i blodtryk og hjertefrekvens Årgang 2 Nyt Om Bivirkninger #12 15. december 20111 Atomoxetin (Strattera ) og risiko for stigning i blodtryk og hjertefrekvens En nylig analyse af de samlede data fra kontrollerede og ikke-kontrollerede

Læs mere

Behandling af brystkræft efter operation

Behandling af brystkræft efter operation Patientinformation DBCG 2015-b,t (Paclitaxel) Behandling af brystkræft efter operation Denne information supplerer vores mundtlige information om den behandling, vi anbefaler dig. Informationen er tænkt

Læs mere

Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft

Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft Alle danske kvinder mellem 23 og 65 år bliver tilbudt at deltage i forebyggende folkeundersøgelse (screening) for livmoderhalskræft. Man bliver automatisk

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Discotrine, 5 mg/24 timer, 10 mg/24 timer, 15 mg/24 timer, depotplaster Glyceryltrinitrat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

Læs mere

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser VEJ nr 9276 af 06/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-1010-186/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

GØR MEDICIN MERE SIKKER Meld bivirkninger

GØR MEDICIN MERE SIKKER Meld bivirkninger GØR MEDICIN MERE SIKKER Meld bivirkninger HVORFOR MELDE BIVIRKNINGER? Når du melder formodede bivirkninger, er du med til at gøre medicin mere sikker: Du bidrager med vigtig viden om medicinen Det er dig,

Læs mere

Funktionelle lidelser. Audit af patientforløb i Region Syddanmark

Funktionelle lidelser. Audit af patientforløb i Region Syddanmark Funktionelle lidelser Audit af patientforløb i Region Syddanmark Funktionelle lidelser Audit af patientforløb i Region Syddanmark 2015 Center for Kvalitet Udarbejdet af: Peter Qvist Citat med kildeangivelse

Læs mere

Aripiprazol. Sundhedspersonale. FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål)

Aripiprazol. Sundhedspersonale. FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål) Aripiprazol Sundhedspersonale FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål) Aripiprazol er indiceret til behandling i op til 12 uger af moderate til svære maniske episoder ved bipolar lidelse type I hos unge

Læs mere

9Årgang 5 Oktober 2014

9Årgang 5 Oktober 2014 Nyt Nyt Om Om Bivirkninger Bivirkninger # 9Årgang 5 Oktober 204 Indhold Nyt fra EU EU s bivirkningskomité anbefaler at skærpe restriktionerne for brug af epilepsimedicinen valproat (Deprakine m.fl.) til

Læs mere

Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 1. Undersøgelser af børn (0-12 år) 1.1. Det blev undersøgt, om børn (0-12 år) med skelen eller brillekorrigeret

Læs mere

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA)

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) Version af 2016 1. HVAD ER JUVENIL SPONDYLARTRIT/ENTHESITIS-RELATERET ARTRIT (GIGT) (SPA-ERA)?

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Majeed Version af 2016 1. HVAD ER MAJEED 1.1 Hvad er det? Majeed er en sjælden genetisk sygdom. Børn med denne sygdom lider af CRMO (kronisk rekurrent multifokal

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Vivaglobin 160 mg/ml injektionsvæske, opløsning til subkutan anvendelse. Humant normalt immunglobulin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Vivaglobin 160 mg/ml injektionsvæske, opløsning til subkutan anvendelse. Humant normalt immunglobulin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Vivaglobin 160 mg/ml injektionsvæske, opløsning til subkutan anvendelse Humant normalt immunglobulin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge

Læs mere

Indhold. EU s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler. Antallet af brugere under 25 år, der får melatonin, stiger fortsat

Indhold. EU s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler. Antallet af brugere under 25 år, der får melatonin, stiger fortsat # 2Årgang 6 Februar 205 Nyt Om Bivirkninger Indhold Nyt fra EU EMA skærper retningslinjerne for brugen af medicin, der indeholder hydroxyzin (Atarax m.fl.) for at minimere risikoen for hjerterytmeforstyrrelser

Læs mere

350.000 ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer

350.000 ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer Danmarks Apotekerforening Analyse 6. maj 215 35. ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer 6 procent af de ældre, der fik en medicingennemgang, anvendte risikolægemidler, der

Læs mere

Indlægsseddel: Information til patienten

Indlægsseddel: Information til patienten Indlægsseddel: Information til patienten Otezla 10 mg filmovertrukne tabletter Otezla 20 mg filmovertrukne tabletter Otezla 30 mg filmovertrukne tabletter Apremilast Dette lægemiddel er underlagt supplerende

Læs mere

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Generel information Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Information om HPV og livmoderhalskræft udarbejdet af: Professor, overlæge, dr. med. Susanne Krüger Kjær, Rigshospitalet/

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Betnovat 1 mg/ml kutanopløsning Betamethason (som betamethasonvalerat) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Repræsentanter for Frederiksberg Synkobecenter: Jesper Mehlsen (JM), overlæge og forskningschef og læge Louise Brinth (LB) Referent:

Læs mere

Diabetesmedicin. selv gøre, og hvad skal du være opmærksom på?

Diabetesmedicin. selv gøre, og hvad skal du være opmærksom på? Diabetesmedicin Denne brochure handler om medicin til type 2-diabetes. Hvordan får du den bedste effekt af din medicin? Hvilke bivirkninger kan den have? Hvad kan du selv gøre, og hvad skal du være opmærksom

Læs mere

Den 4. oktober 2007. Indstilling vedr. indførelse af humant papillomavirus (HPV)- vaccination i Det danske Børnevaccinationsprogram

Den 4. oktober 2007. Indstilling vedr. indførelse af humant papillomavirus (HPV)- vaccination i Det danske Børnevaccinationsprogram Den 4. oktober 2007 Indstilling vedr. indførelse af humant papillomavirus (HPV)- vaccination i Det danske Børnevaccinationsprogram Indledning Vacciner mod humant papillomavirus (HPV) er ganske nyudviklede,

Læs mere

Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort

Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort Baggrund. Fejlmedicinering er et fokusområde for sundhedsmyndigheder og regioner, og der er et ønske fra den kliniske side om et bedre

Læs mere

Dialogmøde om større viden om HPV-vaccinen

Dialogmøde om større viden om HPV-vaccinen Dialogmøde om større viden om HPV-vaccinen Paneldebat 2: De mulige bivirkninger Trine W. Larsen, repræsentant fra HPV-update-kredsen i Dansk Handicap Forbund Fra 2014 og frem De første historier når pressen

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

Årsrapport. Sundhedsstyrelsens årsrapport for overvågning af bivirkninger 2013. Årsrapport

Årsrapport. Sundhedsstyrelsens årsrapport for overvågning af bivirkninger 2013. Årsrapport Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 470 Offentligt Årsrapport KLUMMETITIEL 1 Årsrapport Sundhedsstyrelsens årsrapport for overvågning af bivirkninger 2013 IndhoLd 2 Indhold 3 Forord

Læs mere

Indlægsseddel: Information til patienten. Sycrest 5 mg resoribletter, sublinguale Sycrest 10 mg resoribletter, sublinguale asenapin

Indlægsseddel: Information til patienten. Sycrest 5 mg resoribletter, sublinguale Sycrest 10 mg resoribletter, sublinguale asenapin Indlægsseddel: Information til patienten Sycrest 5 mg resoribletter, sublinguale Sycrest 10 mg resoribletter, sublinguale asenapin Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel,

Læs mere