Indhold. Interferon-beta og risiko for alvorlige bivirkninger. Scopoderm -depotplastre og synsforstyrrelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Interferon-beta og risiko for alvorlige bivirkninger. Scopoderm -depotplastre og synsforstyrrelser"

Transkript

1 Nyt Nyt Om Om Bivirkninger Bivirkninger # 1 8Årgang 5 September 2014 Indhold Nyt fra EU Denosumab (Prolia og Xgeva) og risiko for osteonekrose i kæben og hypokalcæmi side 2 Interferon-beta og risiko for alvorlige bivirkninger side 4 Scopoderm -depotplastre og synsforstyrrelser side 5 Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014 side 6 Kort nyt De seneste breve med sikkerhedsinformation udsendt til læger side 13

2 2 Nyt fra EU Denosumab (Prolia og Xgeva) og risiko for osteonekrose i kæben og hypokalcæmi Efter markedsføringen af de biologiske lægemidler Prolia og Xgeva, der begge indeholder denosumab, er der indberettet tilfælde af osteonekrose i kæben og hypokalcæmi. I forbindelse med en rutinemæssig sikkerhedsopdatering af medicinens produktinformation, er advarslerne om disse bivirkninger blevet opdateret og præciseret. Osteonekrose i kæben (ONJ) ONJ er en tilstand, hvor kæbeknoglen bliver nekrotisk eksponeret og ikke heler inden for 8 uger. Ætiologien bag ONJ er ikke sikker, men kan være forbundet med hæmning af knogleremodelleringen. Der blev indberettet sjældne tilfælde af ONJ i de kliniske studier, der lå til grund for godkendelsen, og der er også indberettet tilfælde af ONJ efter markedsføring hos osteoporosepatienter i behandling med Prolia (denosumab i en dosis på 60 mg hver 6. måned). ONJ optræder almindeligt hos patienter med fremskreden cancer, der bliver behandlet hver måned med denosumab 120 mg. Kendte risikofaktorer for ONJ omfatter tidligere behandling med bisfosfonater, fremskreden alder, dårlig mundhygiejne, invasive tandbehandlinger (fx tandudtrækninger, tandimplantater, mundkirurgi) og comorbiditeter (fx eksisterende tandsygdom, anæmi, koagulopati, infektion), rygning, cancer med knoglelæsioner, anden samtidig behandling (fx kemoterapi, antiangiogen biologisk behandling, kortikosteroider eller strålebehandling af hoved og hals). Som læge skal du være opmærksom på følgende: En tandundersøgelse med relevant forebyggende tandbehandling anbefales forud for behandling med denosumab. Alle patienter bør evalueres for risikofaktorer for ONJ, inden behandling med denosumab påbegyndes. Behandling med denosumab bør ikke påbegyndes hos patienter med en aktiv tand- eller kæbelidelse, hvor operation er påkrævet, eller hos patienter, der ikke er restitueret efter mundkirurgi. Patienterne skal opfordres til at opretholde god mundhygiejne og møde op til regelmæssige tandundersøgelser og til straks at indberette eventuelle mundsymptomer såsom tandmobilitet, smerter eller hævelse under behandling med denosumab. Hypokalcæmi Denosumab hæmmer osteoklasters knogleresorption og nedsætter derved frigivelsen af calcium fra knogler til blodbanen. Der er indberetninger om alvorlig, symptomatisk hypokalcæmi ved behandling med denosumab. Tilfælde af nyreinsufficiens var beskrevet i størstedelen af disse indberetninger. De fleste tilfælde af hypocalcæmi opstod inden for de første uger efter iværksættelse af behandling med denosumab. Hypokalcæmi kan dog også opstå senere. Eksempler på de kliniske manifestationer af alvorlig, symptomatisk hypokalcæmi er forlængelse af QT-interval, tetani, krampeanfald og ændret mental status. Symptomerne på hypokalcæmi, der blev observeret i de kliniske studier med denosumab, omfattede paræstesier, muskelstivhed, muskeltrækninger, spasmer og muskelkramper. Risikoen for udvikling af hypokalcæmi under behandling med denosumab stiger i takt med graden af nedsat nyrefunktion. Risikoen varierer også afhængigt af dosis, indikation og behandlingsvarighed.

3 3 Nyt fra EU Følgende anbefalinger gælder i forhold til risikoen for hypokalcæmi: Eksisterende hypokalcæmi skal være korrigeret inden behandling med denosumab påbegyndes. Et tilstrækkeligt indtag og evt. tilskud af calcium og vitamin D er vigtigt hos alle patienter (medmindre patienten har hyperkalcæmi), især ved alvorlig nedsat nyrefunktion. Patienterne skal opfordres til at kontakte lægen ved symptomer på hypokalcæmi. Calciumniveauerne skal monitoreres efter følgende retningslinjer afhængig af indikation, da dosis og interval mellem behandlinger er forskelligt: Xgeva (120 mg hver måned): inden den første dosis af Xgeva inden for 2 uger efter den første dosis hvis der opstår mistanke om symptomer på hypokalcæmi Hyppigere monitorering af calciumniveauerne bør overvejes under behandlingen for patienter med risikofak torer for hypokalcæmi (fx patienter med svært nedsat nyrefunktion, kreatininclearance < 30 ml/min), eller hvis det af andre grunde er indiceret på baggrund af patientens kliniske tilstand. Prolia (60 mg hver 6. måned): inden hver dosis af Prolia inden for 2 uger efter den første dosis hos patienter, der er prædisponerede for hypokalcæmi (fx patienter med alvorlig nedsat nyrefunktion, kreatininclearance <30 ml/min) hvis der opstår mistanke om symptomer på hypokalcæmi, eller hvis det af andre grunde er indiceret på baggrund af patientens kliniske tilstand. Der er udsendt breve til de ordinerende læger om problematikken. Brevene kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her: Liste over DHPC er der er sendt ud. Indikation for Prolia: Behandling af osteoporose samt behandling af knogletab som følge af antihormonbehandling eller bilateral orkidektomi ved prosttacancer Indikation for Xgeva: Forebyggelse af knoglerelaterede hændelser hos voksne med knoglemetastaser fra solide tumorer

4 4 Nyt fra EU Interferon-beta og risiko for alvorlige bivirkninger Der er indberettet tilfælde af trombotisk mikroangiopati (TMA) samt tilfælde af nefrotisk syndrom ved behandling af multipel sklerose med interferon-betapræparaterne (Avonex, Rebif, Betaferon, Extavia, Plegridy). Der er udsendt et DHPC for at gøre læger opmærksomme på risikoen. De fleste indberettede tilfælde af TMA viste sig som trombotisk trombocytopenisk purpura eller hæmolytisk uræmisk syndrom i nogle tilfælde var bivirkningen fatal. Der er også indberettet tilfælde af nefrotisk syndrom med forskellig underliggende patologi som mulig bivirkning til behandling med interferon-beta. TMA og nefrotisk syndrom kan udvikle sig fra uger til år efter, at patienten er påbegyndt behandlingen. Som læge skal du være opmærksom på: Kliniske symptomer på TMA inkluderer trombocytopeni, nyopstået hypertension, feber, symptomer fra nervesystemet som fx konfusion eller parese og påvirket nyrefunktion. Hvis du som læge observerer disse symptomer hos patienter, bør trombocyttallet, serum laktat dehydrogenase og nyrefunktionen måles. Derudover bør der laves et udstrygningspræparat af perifert blod til påvisning af eventuelle schistocytter. Hvis diagnosen TMA stilles, skal behandling øjeblikkelig iværksættes. Plasmaferese bør overvejes. Det anbefales, at behandling med beta interferon seponeres straks. Patienten bør monitoreres regelmæssigt for tegn på nefrotisk syndrom (ødemer, proteinuri og påvirket nyrefunktion), specielt patienter med øget risiko for nyresygdom. Hvis diagnosen nefrotisk syndrom stilles, skal det behandles omgående, og seponering af behandlingen med interferon-beta bør overvejes. Produktresumeerne for interferon-betapræparaterne er blevet opdateret med information om TMA og nefrotisk syndrom, og følgende frekvenser er indsat i bivirkningstabellen: TMA (sjælden), nefrotisk syndrom (sjælden: Avonex, Plegridy og Rebif/ikke almindelig: Betaferon og Extavia). Brevet er sendt ud til relevante læger og kan også findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: Liste over DHPC er der er sendt ud. Indikation for interferon-beta Behandling med interferon-beta er indiceret hos patienter med attakvis MS.

5 5 Scopoderm -depotplastre og synsforstyrrelser Sundhedsstyrelsen modtog i juli måned en bivirkningsindberetning om en dreng under 10 år, som fik påsat Scopoderm depotplaste til forebyggelse af transportsyge. 15 timer efter drengen fik påsat plasteret, udviklede han synshallucinationer og havde svært ved at fokusere. Drengen blev senere samme dag indlagt på hospitalet. Den efterfølgende morgen var han i klar bedring, dog havde han stadig svært ved at fokusere. Indberetninger om synsforstyrrelser i forbindelse med behandling med Scopoderm Sundhedsstyrelsen har i alt modtaget 17 indberetninger om mulige påvirkninger af synet (bl.a. mydriasis, glaucom og dobbeltsyn) som formodede bivirkninger til Scopoderm - depotplastre, og ni indberetninger er kodet med termen hallucinationer. I to af de sidstnævnte er det specificeret, at det er visuelle hallucinationer. Som læge skal du være opmærksom på: Forvirring og/eller visuelle hallucinationer er kendte bivirkninger beskrevet i medicinens produktresumé i disse tilfælde skal plastret fjernes omgående. Hvis symptomerne fortsætter, bør patienten indlægges til behandling fx i langsom intravenøs administration af physostigmin, 1-4 mg (til børn 0,02 mg/kg dog højst 0,5 mg). Akkomodationsforstyrrelser (cycloplegi) herunder sløret syn, myopi og mydriasis (nogle gange unilateral) er kendte bivirkninger beskrevet i produktresumeet (frekvens: meget almindelig (>1/10)). Indikationer og dosering: Transportsyge. Voksne og børn over 10 år: 1 depotplaster hver 3. døgn. Sikkerhed og virkning hos børn under 10 år er ikke undersøgt. (Scopoderm -depotplastre kan købes i håndkøb på apoteket) Alle sager, der refereres til i artiklen, stammer fra Sundhedsstyrelsens egen bivirkningsdatabase. Sagerne er udsendt til alle relevante lægemiddelvirksomheder og til Eudravigilancedatabasen. Lægemiddelvirksomheder skal derfor ikke indberette disse sager til Sundhedsstyrelsen.

6 6 Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014 Hvert kvartal bliver indberetninger om formodede bivirkninger ved vacciner i det danske børnevaccinationsprogram gennemgået og vurderet af Sundhedsstyrelsen og et vaccinationspanel, der består af en række eksperter fra relevante kliniske miljøer. Her gennemgår vi resultaterne for 2. kvartal Da der har været en del fokus på bivirkninger ved HPV-vaccinen i 2013, er gennemgangen delt op i to afsnit: 1. En gennemgang af bivirkningsindberetninger relateret til vacciner fra børnevaccinationsprogrammet ekskl. HPV-vaccinen 2. En gennemgang af bivirkningsindberetninger relateret til HPV-vaccinen. Gennemgangen omfatter både primære vacciner i børnevaccinationsprogrammet samt re-vaccinationer (booster). Indberetninger om bivirkninger til vacciner i børnevaccinationsprogrammet (undtagen HPV-vaccine) 2. kvartal kvartal I 2. kvartal 2014 modtog vi i alt 53 indberetninger 1, der vedrørte vacciner fra børnevaccinationsprogrammet (ekskl. HPV-vaccinen), hvoraf 25 blev klassificeret som alvorlige 2. Tabel 1a viser, hvor mange indberetninger, der blev klassificeret som alvorlige, og hvor mange, der blev klassificeret som ikke alvorlige. Vaccine Alvorlige Ikke alvorlige Total ACT-HIB DITEBOOSTER (en sammen med Havrix og Stamaril) DITEKIPOL BOOSTER DITEKIPOL/ACT-HIB DITEKIPOL/ACT-HIB / M-M-RVAXPRO / PREVENAR DITEKIPOL/ACT-HIB / PREVENAR DITEKIPOL/ACT-HIB / PREVENAR En indberetning kan indeholde flere formodede bivirkninger. 2 En indberetning er alvorlig, hvis en eller flere af bivirkningerne er alvorlige. En alvorlig bivirkning er karakteriseret som en bivirkning, der er dødelig, livstruende, kræver hospitalsindlæggelse eller forlængelse af hospitalsindlæggelse, eller som resulterer i vedvarende eller betydelig invaliditet eller uarbejdsdygtighed, eller som er en medfødt anomali eller fødselsskade.

7 7 DITEKIPOL/ACT-HIB / PRIORIX INFANRIX HEXA INFANRIX HEXA / PREVENAR M-M-RVAXPRO PNEUMOVAX PREVENAR PREVENAR PREVENAR 13 / PRIORIX PRIORIX Total Tabel 1a. Indberetningernes fordeling på alvorlighed Gennemgang og vurdering af de alvorlige indberetninger I vurderingen af de alvorlige indberetninger kigger vi på, om der skønnes at være en sammenhæng med vaccinen. Resultatet af kausalitetsvurderingen er inddelt i følgende tre kategorier: Mulig Mindre sandsynlig Ikke muligt at vurdere ud fra de foreliggende oplysninger Pneumovax Vaccine Beskrivelse af bivirkningen Vurderingen og begrundelse af kausaliteten Almen påvirkning med muskelømhed, hovedpine, CRP-stigning, lymfeknudehævelse m.m. Mulig - de fleste bivirkninger er kendte, og der er tidsmæssig sammenfald. Infanrix Hexa, Prevenar13 Universel urticaria Mulig kendt bivirkning og tidsmæssig sammenfald DiTeBooster Myocarditis Mindre sandsynlig der er beskrevet en interkurrent infektion som mulig årsag. Myocarditis er ikke en kendt bivirkning. DiTeBooster, Stamaril, Havrix CNS påvirkning mm. med forhøjet celletal, men normalt protein i spinalvæsken En sammenhæng med Stamaril skønnes som mulig grundet tidsmæssigt sammenfald. CNS inflammation - med beskeden forhøjet spinalprotein - er beskrevet i litteraturen efter administration af vaccinen. Sammenhæng med DiTe booster skønnes som mindre sandsynlig DiTeBooster Smerter i højre overarm Kan skyldes andre årsager, men tidsmæssigt sammenfald, hvorfor en sammenhæng skønnes som mulig

8 8 DiTeKiPol-Act-Hib og Priorix Granulom og aluminiumsallergi Mulig sammenhæng med DiTe- KiPol-Act-Hib (Priorix indeholder ikke aluminium) DiTeKiPol-Act-Hib, Prevenar 13 og MMRVAxpro Granulom og aluminiumsallergi Mulig påvist allergi dog ikke pga. MMR-Vaxpro 9 DiTeKiPol-Act Hib ** Granulom, aluminiumsallergi Mulig påvist allergi 5 DiTeKiPol-ActHib, Prevenar13/ Prevenar Granulom, alumiumsallergi Mulig, påvist allergi Prevenar13,DiTeKiPol-ActHib, Feber, uro, obs kramper Mulig tidsmæssig sammenhæng, kendte bivirkninger Prevenar13 DiTeKiPo l-acthib Irritabilitet, gråd, feber Mulig kendte bivirkninger tidsmæssigt sammenfald DiTeKiPol-ActHib Hib meningitis Vaccinesvigt, mulig (ikke fuldt vaccineret på sygdomstidspunkt) MMR-Vaxpro Kortvarigt krampetilfælde Mulig opstod få minutter efter vaccinationen er tidligere beskrevet Tabel 1b: Beskrivelse af bivirkninger som beskrevet i de alvorlige indberetninger samt vurdering af kausaliteten. ** I 2 tilfælde er der også givet Prevenar13, men denne vaccine er ikke beskrevet som mistænkt som årsag til bivirkningen. Gennemgang af de ikke alvorlige indberetninger I de ikke alvorlige indberetninger er hovedsageligt beskrevet kendte bivirkninger som lokalirritation og feber. Der er dog blandt disse også beskrevet udvikling af granulomer (10 indberetninger). Et enkelt tilfælde af fascialisparese efter MMR-Vaxpro er indberettet som ukendt ikke alvorlig bivirkning. Konklusion Vi modtog i 2. kvartal 2014 i alt 53 indberetninger, der vedrørte vacciner fra børnevaccinationsprogrammet (ekskl. HPV-vaccinen). 25 blev klassificeret som alvorlige. I 16 af indberetningerne er beskrevet aluminiumsallergi og dannelse af granulomer. I 1. kvartal, modtog Sundhedsstyrelsen 46 indberetninger, heraf 12 alvorlige. De 10 af de 12 indberetninger om aluminiumsallergi og dannelse af granulomer. I begge kvartaler er der således mange indberetninger om aluminiumsallergi /granulomer som formodede bivirkninger til vaccinerne. Dette er formentlig et udtryk for øget opmærksom på denne bivirkning. Tre indberetninger omhandler ældre personer, der er blevet vaccineret med DiTebooster, i et tilfælde sammen med rejsevaccinerne Havrix og Stamaril. Hos sidstnævnte udvikledes neurologiske symptomer, hvilke med overvejende sandsynlighed ikke skyldtes DiTebooster en, men vaccinen mod gul feber (Stamaril). Derudover sås et tilfælde af myocarditis. I indberetningen er beskrevet en intercurrent infektion, som bedre kan forklare tilstanden. Der er et tilfælde af Hib meningitis hos et ikke fuldt vaccineret barn, men da beskyttelsen først kan betragtes som sufficient efter 3 vaccinationer, må dette forventes at kunne forekomme.

9 9 De fleste andre alvorlige indberetninger beskriver kendte bivirkninger som feberkramper, irritabilitet og udslæt. Sundhedsstyrelsen vurderer, at fordelene ved vaccinerne fortsat opvejer de mulige risici. Indberetninger om HPV-vaccinen modtaget i 2. kvartal 2014 I 2. kvartal 2014 modtog Sundhedsstyrelsen i alt 34 indberetninger om HPV-vaccinen, hvoraf 14 blev klassificeret som alvorlige. Tabel 2a viser, hvor mange indberetninger om bivirkninger relateret til HPV-vaccinen, som blev klassificeret som alvorlige, og hvor mange der blev klassificeret som ikke alvorlige. Vaccine Alvorlige Ikke alvorlige Total HPV-vaccine Tabel 2a. Indberetningernes fordeling på alvorlighed Antal solgte doser og antal bivirkningsindberetninger for årene HPV-vaccine halvår 2014 * Total Antal indberetninger (91) 1129 Antal (24) 269 alvorlige Antal solgte doser (38.640) Tabel 2b. Antallet af bivirkningsindberetninger vedrørende HPV-vaccinen modtaget i perioden 2009 til 30. juni 2014, fordelt på alvorlige og ikke alvorlige indberetninger. Antal solgte doser i Danmark er ligeledes vist. (Vær opmærksom på, når Sundhedsstyrelsen modtager supplerende oplysninger, kan det medføre ændringer. Det betyder, at der kan være mindre forskelle i kumulerede tal fra tidligere publikationer og ovennævnte.) *Tallene i parentes er fra 1. kvartal 2014.

10 10 Aldersfordeling HPV-vaccinen er den eneste vaccine, der indgår som en del af det danske børnevaccinations- program og samtidig tilbydes gratis til kvinder uden for børnevaccinationsprogrammet. Kvinder fra fødselsårgangene fik fra august 2012 frem til udgangen af 2013 tilbud om gratis vaccination. Siden 1. januar 2014 er HPV-vaccinen blevet tilbudt til kvinder fra fødselsårgangene Disse årgange er tidligere blevet tilbudt HPV-vaccine. Tilbuddet gælder frem til udgangen af Tabel 2c viser aldersfordelingen for de piger/kvinder, vi modtog bivirkningsindberetninger om i 2. kvartal. Antal indberetninger, hvor personen er under 18 år Antal indberetninger, hvor personen er over eller 18 år Antal indberetninger, hvor alderen er ukendt Tabel 2c. Alder på de piger/kvinder, der er indberettet bivirkninger om Som tidligere ses der relativt flere alvorlige indberetninger blandt kvinder over 18 år. Dette kan skyldes, at der reelt er flere bivirkninger i denne gruppe, men en ældre aldersgruppe vil også have større baggrundssygelighed, hvilket kan sløre billedet. Gennemgang og vurdering af de alvorlige indberetninger ved HPV-vaccinen Vaccine Beskrivelse af bivirkningen Vurderingen og begrundelse af kausaliteten POTS med svimmelhed mm Tidsmæssigt sammenfald (2.vaccine). Ud fra litteraturen er der ikke evidens for sammenhæng. Der eksisterer dog en del kasuistikker med sammenfald af debut af symptomer og vaccinen, hvorfor en sammenhæng skønnes mulig /Silgard POTS hovedpine, svimmelhed mm Svimmelhed, føleforstyrrelser mm Tidsmæssigt sammenfald (efter 1 vaccine). Ud fra litteraturen er der ikke evidens for en sammenhæng. Der eksisterer dog en del kasuistikker med sammenfald af debut af symptomer og vaccinen, hvorfor en sammenhæng skønnes mulig En sammenhæng skønnes som mindre sandsynligt, da der har været nævnt alternativ diagnose (stress) og tidsmæssig sammenfald er ikke oplagt Træthed, synsforstyrrelser mm Ikke mulig at vurdere, da der er meget sparsomme oplysninger Silgard Uspecificerede neurologiske symptomer Ikke mulig at vurdere, da der er meget sparsomme oplysninger Træthed, svimmelhed mm Skønnes mindre sandsynligt, da tidssammenfald ikke er oplagt, og der er tale om relativt almindelige symptomer.

11 11 Symptomer mindende om træthedssyndrom Der er interkurrent sygdom Endelig diagnose foreligger ikke, men øget hyppighed af træthedssyndrom efter en anden HPV-vaccine er afkræftet (jf. Donegan K et al: Bivalent human papillomavirus vaccine and the risk of fatigue syndromes in girls in the UK. Vaccine 2013 sep 1). Et tilfældigt sammentræf skønnes derfor mest sandsynligt, og en sammenhæng med vaccinen vurderes som mindre sandsynlig. Træthed, snurrende fornemmelser, feberepisoder mm Varierende ubehag, smerter omkring hjertet, svimmel mm Muskelsmerter, hovedpine, træthed mm Ortostatisk hypotension, svimmelhed, kvalme mm Hovedpine og gentagne kramper mm Kraftig hævelse og smerter lokalt, pericarditis Det skønnes mindre sandsynligt med en sammenhæng, symptomer opstod efter første vaccine, men der er tale meget uspecifikke symptomer, og det skønnes mest sandsynligt med et tilfældigt sammentræf i tid. Der foreligger ikke en diagnose, men en sammenhæng skønnes som mindre sandsynlig, da symptomerne opstod 4 år efter vaccinen. Der foreligger ikke en diagnose, men en sammenhæng skønnes som mindre sandsynlig, da symptomerne opstod pludseligt 2,5 år efter vaccinen var givet. Mulig, tidligere rask tæt tidssammenfald med symptomstart og vaccine og det skønnes derfor som muligt med en sammenhæng. Er undersøgt for POTS, der dog ikke kan bekræftes. Mindre sandsynligt, da der ikke er oplagt tidsmæssig sammenhæng, og der ikke er fundet beskrevet lignende bivirkning i litteraturen. 9 dage efter vaccination fik patienten pericarditis. Forud havde der været en usædvanlig kraftig hævelse og smerter ved indstiksstedet. Patienten er undersøgt for andre årsager, der muligvis kan forklare tilstanden. Der er intet i litteraturen om HPV-vaccine og pericarditis, men en sammenhæng skønnes som mulig grundet det atypiske forløb med smerter fra start og tidsmæssig sammenhæng. Posterior uveitis Symptomerne opstod få dage efter 1.vaccine og igen efter 2.vaccine var givet. Der er kasuistiske beskrivelser af tilstanden efter vaccinen. Selvom det ikke endeligt er muligt at afgøre en kausalitet, skønnes en sammenhæng som mulig pga. tidsforløbet Tabel 2d: Beskrivelse af bivirkninger i de alvorlige indberetninger samt vurderingen af kausaliteten.

12 12 Gennemgang af de ikke alvorlige indberetninger De hyppigste indberetninger, der er klassificeret som ikke alvorlige, er hovedpine (11 %), svimmelhed (10 %) og føleforstyrrelser (7 %). Føleforstyrrelser er en ukendt bivirkning, der ikke står beskrevet i medicinens produktresumé. Konklusion Vi modtog i alt 32 indberetninger, der vedrørte HPV-vaccinen, i 2. kvartal af blev klassificerede som alvorlige. Dette er et markant fald i forhold til 1. kvartal hvor vi modtog 90 indberetninger - heraf 23 alvorlige. Dette skal ses i forhold til distribuerede doser (se tabel 2b). Antallet af nye POTS-tilfælde (2) er uændret fra 1. kvartal også selvom der er øget opmærksomhed på denne diagnose. Det Europæiske Lægemiddelagentur, hvor Sundhedsstyrelsen også er repræsenteret, overvåger løbende indberetninger om POTS. Også i dette kvartal er der en del kvinder (10), der indberettede hovedpine, svimmelhed, +/-parastæsier, træthed m.m. De fleste patienter er udredt via egen læge, hospital eller praktiserende speciallæge, uden en diagnose er stillet. Derudover modtog vi en indberetning om en voksen kvinde, som fik en ualmindelig kraftig lokal reaktion umiddelbart efterfulgt af pericarditis. Det kan på grund af den tætte tidssammenhæng ikke udelukkes, at reaktionen er forårsaget af vaccinen. Kvinden er angiveligt rask i dag. I en anden indberetning er beskrevet en øjensygdom, uveitis posterior, hvor symptomerne kom efter både 1. og 2. vaccination, og en sammenhæng skønnes derfor også mulig i dette tilfælde. Der er ikke indberettet andre tilfælde af samme lidelse i Danmark i forbindelse med HPV-vaccination. Sundhedsstyrelsen vurderer fortsat, at fordelene ved HPV-vaccinen opvejer de mulige risici. Alle sager, der refereres til i artiklen, stammer fra Sundhedsstyrelsens egen bivirkningsdatabase. Sagerne er udsendt til alle relevante lægemiddelvirksomheder og til Eudravigilancedatabasen. Lægemiddelvirksomheder skal derfor ikke indberette disse sager til Sundhedsstyrelsen.

13 13 Kort nyt De seneste breve med sikkerhedsinformation udsendt til læger Nedenfor er en liste over nye direkte meddelelser med sikkerhedsinformation og opdaterede anbefalinger om medicin sendt ud (eller som snarest udsendes) til relevante læger og andre sundhedsprofessionelle: Antiemetisk middel domperidon (Motilium m.fl): Nye anbefalinger for at mindske hjerterelaterede risici (se også artikel i Nyt om Bivirkninger April 2014 Osteoklasthæmmende middel denosumab (Xgeva (120 mg), Prolia (60 mg)): Opdatering af information med henblik på minimering af risikoen for osteonekrose i kæben og hypokalcæmi. Immunsuppressivt-virkende middel basiliximab (Simulect ): Advarsel ved off-label brug i hjertetransplantation. Interferon-beta til behandling af multipel sklerose: Risiko for trombotisk mikroangiopati og nefrotisk syndrom (se også artikel i denne udgave af Nyt Om Bivirkninger). Jernpræparatet ferumoxytol (Rienso): Ny vigtig rådgivning med henblik på at nedsætte risikoen for alvorlige overfølsomhedsreaktioner (se også artikel i Nyt Om Bivirkninger August 2014). Ofatumumab (Arzerra) til behandling af kronisk lymfatisk leukæmi: Påmindelse om risiko for alvorlige og dødelige infusionsreaktioner Myelomatosemiddel Bortezomib (Velcade): Revnede 3,5 mg-hætteglas Udsendte lægebreve kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: Liste over DHPC er, der er sendt ud Nyt Om Bivirkninger udgives af Sundhedsstyrelsen Ansvarshavende redaktør: Henrik G. Jensen (HGJ) Redaktør: Nina Vucina Pedersen (NVP) ISSN

Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014

Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014 Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014 Hvert kvartal bliver indberetninger om formodede bivirkninger ved vacciner i det danske børnevaccinationsprogram gennemgået og

Læs mere

Indhold. Skærpede anbefalinger for brugen af zolpidem (Stilnoct m.fl.) EU s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler

Indhold. Skærpede anbefalinger for brugen af zolpidem (Stilnoct m.fl.) EU s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler Nyt Nyt Om Om Bivirkninger Bivirkninger # 1 3Årgang 5 27. marts 2014 Indhold Nyt fra EU Skærpede anbefalinger for brugen af zolpidem (Stilnoct m.fl.) EU s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler

Læs mere

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af osteoporose Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Flere indberettede bivirkninger end forventet Sundhedsstyrelsen har modtaget et stigende antal bivirkningsindberetninger

Læs mere

Nyt Om Bivirkninger 21. marts 2013 1

Nyt Om Bivirkninger 21. marts 2013 1 #3 Årgang 4 Nyt Om Bivirkninger 21. marts 2013 1 Depressive og suicidale tanker ved seponering af vareniclin (Champix ) Sundhedsstyrelsen har i januar måned modtaget en bivirkningsindberetning, der vedrørte

Læs mere

1Årgang 5. Nyt fra Sundhedsstyrelsen. Indhold. Nyt Om Bivirkninger nyhedsbrev fra Sundhedsstyrelsen. side 2

1Årgang 5. Nyt fra Sundhedsstyrelsen. Indhold. Nyt Om Bivirkninger nyhedsbrev fra Sundhedsstyrelsen. side 2 Nyt Nyt Om Om Bivirkninger Bivirkninger # 1 1Årgang 5 29. januar 2014 Indhold HPV-vaccinen og indberettede formodede bivirkninger Labetalol (Trandate ) og leverpåvirkning Tenofovirdisoproxil (Truvada )

Læs mere

BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN

BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN AUGUST 2015 BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN Med fokus på ældre brugere og hyponatriæmi BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN Med

Læs mere

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DEPRESSION

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DEPRESSION INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DEPRESSION 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af depression Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DIABETES

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DIABETES INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DIABETES 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af diabetes Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

Scopoderm 1 mg/72 timer depotplaster

Scopoderm 1 mg/72 timer depotplaster INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Scopoderm 1 mg/72 timer depotplaster Scopolamin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. - Du kan få Scopoderm uden recept. For at

Læs mere

DECEMBER 2014 INDBERETTEDE BIVIRKNINGER PÅ OG BRUGERE AF LÆGEMIDLER MED INSULIN

DECEMBER 2014 INDBERETTEDE BIVIRKNINGER PÅ OG BRUGERE AF LÆGEMIDLER MED INSULIN DECEMBER 2014 INDBERETTEDE BIVIRKNINGER PÅ OG BRUGERE AF LÆGEMIDLER MED INSULIN Titel Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides

Læs mere

Henoch-Schönlein s Purpura

Henoch-Schönlein s Purpura www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Henoch-Schönlein s Purpura Version af 2016 1. HVAD ER HENOCH- SCHÖNLEIN S PURPURA? 1.1. Hvad er det? Henoch-Schönleins purpura (HSP) er en tilstand med inflammation

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Alnok 10 mg filmovertrukne tabletter. cetirizindihydrochlorid

Indlægsseddel: Information til brugeren. Alnok 10 mg filmovertrukne tabletter. cetirizindihydrochlorid Indlægsseddel: Information til brugeren Alnok 10 mg filmovertrukne tabletter cetirizindihydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database.

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP November 2011 PRODUKTRESUMÉ 4.2 Dosering og indgivelsesmåde

Læs mere

Nyt Om Bivirkninger. I dette nummer. Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger 2. kvartal 2016

Nyt Om Bivirkninger. I dette nummer. Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger 2. kvartal 2016 Nyt Om Bivirkninger I dette nummer > Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger 2. kvartal 2016 > Undgå forvekslinger mellem vacciner i børnevaccinationsprogrammet > De seneste breve med

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Havrix 1440 ELISA U/ml, injektionsvæske, suspension Hepatitis A-virus (inaktiveret) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får vaccinen - Gem indlægssedlen.

Læs mere

HPV-VACCINATION en del af børnevaccinationsprogrammet

HPV-VACCINATION en del af børnevaccinationsprogrammet HPV-VACCINATION en del af børnevaccinationsprogrammet i Danmark 2014 Børnevaccinationsprogrammet i Danmark tillæg 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Trykt ISBN 978-87-7104-067-8 Elektronisk ISBN 978-87-7104-066-1

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel Bemærk: Det kan efterfølgende være nødvendigt, at de relevante nationale myndigheder, i samarbejde med referencelandet, opdaterer

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Zofran 4 mg og 8 mg frysetørrede tabletter ondansetron Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort

Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort Baggrund. Fejlmedicinering er et fokusområde for sundhedsmyndigheder og regioner, og der er et ønske fra den kliniske side om et bedre

Læs mere

Indhold. EU s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler. Antallet af brugere under 25 år, der får melatonin, stiger fortsat

Indhold. EU s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler. Antallet af brugere under 25 år, der får melatonin, stiger fortsat # 2Årgang 6 Februar 205 Nyt Om Bivirkninger Indhold Nyt fra EU EMA skærper retningslinjerne for brugen af medicin, der indeholder hydroxyzin (Atarax m.fl.) for at minimere risikoen for hjerterytmeforstyrrelser

Læs mere

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut 1 BØRNEVACCINATIONER Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio,

Læs mere

VACCINATION. Praktisk gennemgang vedr. vaccination. Interval mellem vaccinerne Tilpasning af børn vaccineret i udlandet.

VACCINATION. Praktisk gennemgang vedr. vaccination. Interval mellem vaccinerne Tilpasning af børn vaccineret i udlandet. VACCINATION Praktisk gennemgang vedr. vaccination. Interval mellem vaccinerne Tilpasning af børn vaccineret i udlandet. Risiko-børn Undervisning for almen praksis september 2015 Lisbet Krause Knudsen Afdelingen

Læs mere

9Årgang 5 Oktober 2014

9Årgang 5 Oktober 2014 Nyt Nyt Om Om Bivirkninger Bivirkninger # 9Årgang 5 Oktober 204 Indhold Nyt fra EU EU s bivirkningskomité anbefaler at skærpe restriktionerne for brug af epilepsimedicinen valproat (Deprakine m.fl.) til

Læs mere

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder 16. januar 2015 1 Parkinsons sygdom 1.1 Journal: Udredning Det blev ved gennemgang af et antal journaler undersøgt,

Læs mere

BILAG III ÆNDRINGER TIL PRODUKTRESUMÉ OG INDLÆGSSEDDEL

BILAG III ÆNDRINGER TIL PRODUKTRESUMÉ OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ÆNDRINGER TIL PRODUKTRESUMÉ OG INDLÆGSSEDDEL 41 ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT I PRODUKTRESUMÉ OG INDLÆGSSEDDEL FOR PRODUKTER INDEHOLDENDE CABERGOLIN 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Følgende

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Lidokain FarmaPlus injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml og 20 mg/ml Lidocainhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Lidokain FarmaPlus injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml og 20 mg/ml Lidocainhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Lidokain FarmaPlus injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml og 20 mg/ml Lidocainhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får indgivet medicinen. Gem indlægssedlen.

Læs mere

HPV-vaccination. en del af børnevaccinationsprogrammet HPV-VACCINATION 1

HPV-vaccination. en del af børnevaccinationsprogrammet HPV-VACCINATION 1 HPV-vaccination en del af børnevaccinationsprogrammet i Danmark 2016 HPV-VACCINATION 1 Børnevaccinationsprogrammet i Danmark tillæg 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016 Trykt ISBN 978-87-7104-721-9 Elektronisk

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Atenolol Orifarm 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter. atenolol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Atenolol Orifarm 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter. atenolol Indlægsseddel: Information til brugeren Atenolol Orifarm 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter atenolol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER Børnevaccinationer De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio, invasiv Hæmophilus influenzae type b (Hib)-infektion,

Læs mere

Information om Sinalfa tabletter 1 mg, 2 mg og 5 mg Terazosinhydrochlorid

Information om Sinalfa tabletter 1 mg, 2 mg og 5 mg Terazosinhydrochlorid Information om Sinalfa tabletter 1 mg, 2 mg og 5 mg Terazosinhydrochlorid Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen Gem denne information, du får måske brug for at læse den

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Blau syndrom Version af 2016 1. HVAD ER BLAU SYNDROM/JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hvad er det? Blau syndrom er en genetisk sygdom. Som patient lider man af en kombination

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Betnovat 1 mg/ml kutanopløsning Betamethason (som betamethasonvalerat) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Børnevaccinationsprogrammet

Børnevaccinationsprogrammet Børnevaccinationsprogrammet i Danmark 2016 BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 1 Børnevaccinationsprogrammet i Danmark 2016 9. udgave. Sundhedsstyrelsen, februar 2016. Trykt ISBN 978-87-7104-740-0 Elektronisk

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Alendronat Orifarm, 70 mg, tabletter. Alendronsyre

Indlægsseddel: Information til brugeren. Alendronat Orifarm, 70 mg, tabletter. Alendronsyre Indlægsseddel: Information til brugeren Alendronat Orifarm, 70 mg, tabletter Alendronsyre Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Indlægsseddel. Information til brugeren

Indlægsseddel. Information til brugeren Indlægsseddel Information til brugeren Imigran Sprint 50 mg og 100 mg dispergible tabletter Sumatriptan Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. - Gem indlægssedlen. Du kan

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner

Bilag II. Videnskabelige konklusioner Bilag II Videnskabelige konklusioner 7 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering af orale metadonlægemidler indeholdende povidon Metadon er et syntetisk opioid. Metadon

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af epilepsi

Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af epilepsi Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af epilepsi 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af epilepsi Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro PAPA syndromet Version af 2016 1. HVAD ER PAPA 1.1 Hvad er det? PAPA er en forkortelse for Pyogen Artritis, Pyoderma gangrenosum og Akne. Det er en genetisk

Læs mere

GØR MEDICIN MERE SIKKER Meld bivirkninger

GØR MEDICIN MERE SIKKER Meld bivirkninger GØR MEDICIN MERE SIKKER Meld bivirkninger HVORFOR MELDE BIVIRKNINGER? Når du melder formodede bivirkninger, er du med til at gøre medicin mere sikker: Du bidrager med vigtig viden om medicinen Det er dig,

Læs mere

Pjece om Børnevaccinationsprogrammet. Danmark

Pjece om Børnevaccinationsprogrammet. Danmark Pjece om Børnevaccinationsprogrammet i Danmark 1 Di-Te-Ki-Pol Hib OPV MFR Di-Te Børneundersøgelse 5 uger 3 mdr. 5 mdr. 12 mdr. 15 mdr 2 år 3 år 4 år 5 år 12 år Di-Te-Ki-Pol: Difteri-Stivkrampe-Kighoste-Polio

Læs mere

Nyt Om Bivirkninger 25. april 2013 1

Nyt Om Bivirkninger 25. april 2013 1 #4 Årgang 4 Nyt Om Bivirkninger 25. april 2013 1 Cerebral blødning i forbindelse med behandling med methylphenidat (Ritalin m.fl.) I februar måned modtog Sundhedsstyrelsen en bivirkningsindberetning vedrørende

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante punkter i produktresuméet og indlægssedlen/indlægssedlerne

Bilag III. Ændringer til relevante punkter i produktresuméet og indlægssedlen/indlægssedlerne Bilag III Ændringer til relevante punkter i produktresuméet og indlægssedlen/indlægssedlerne 38 PRODUKTRESUME 39 Pkt. 4.1 Terapeutiske indikationer [De aktuelt godkendte indikationer slettes og erstattes

Læs mere

Dicillin 250 mg og 500 mg, hårde kapsler

Dicillin 250 mg og 500 mg, hårde kapsler Dicillin 250 mg og 500 mg, hårde kapsler Læs denne information godt igennem, før du begynder at bruge medicinen. Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen. Kontakt læge eller apotek,

Læs mere

Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Nitrazepam DAK tabletter 5 mg Nitrazepam

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Nitrazepam DAK tabletter 5 mg Nitrazepam INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Nitrazepam DAK tabletter 5 mg Nitrazepam Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Læs mere

Reagér på bivirkninger

Reagér på bivirkninger Reagér på bivirkninger - Og hjælp med at gøre medicin mere sikker for alle Vejledning til PowerPoint-præsentation om bivirkninger 2 Indhold 1. Indledning 2. Introduktion til slides 3. Opfølgning på undervisning

Læs mere

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 3 dage.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 3 dage. Indlægsseddel: Information til brugeren Pinex 500 mg og 1 g suppositorier paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Målepunkter vedr. reumatologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. reumatologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. reumatologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 30. januar 2014 1. Reumatoid artrit 1.1 Journal: Udredning Gennemgang af et antal journaler viste, at nydiagnosticerede

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Ældre og deres medicin forbrug. Ved Lisbeth Fredholm Speciallæge i geriatri

Ældre og deres medicin forbrug. Ved Lisbeth Fredholm Speciallæge i geriatri Ældre og deres medicin forbrug. Ved Lisbeth Fredholm Speciallæge i geriatri De fem geriatriske giganter Instabilitet/ immobilitet Iatrogenitet Intellektuelle og mentale prob. Incontinens Infektion Geriatri?

Læs mere

S T A T U S R A P P O R T

S T A T U S R A P P O R T Jour.nr. 1121-989 S T A T U S R A P P O R T om bivirkninger og forbrug af Ritalin og Eltroxin Lægemiddelstyrelsen Afdeling for Forbrugersikkerhed August 20 Indhold INTRODUKTION... 2 OVERVÅGNING AF LÆGEMIDDELSIKKERHED...

Læs mere

Atomoxetin (Strattera ) og risiko for stigning i blodtryk og hjertefrekvens

Atomoxetin (Strattera ) og risiko for stigning i blodtryk og hjertefrekvens Årgang 2 Nyt Om Bivirkninger #12 15. december 20111 Atomoxetin (Strattera ) og risiko for stigning i blodtryk og hjertefrekvens En nylig analyse af de samlede data fra kontrollerede og ikke-kontrollerede

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL. NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin)

INDLÆGSSEDDEL. NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin) INDLÆGSSEDDEL NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin) Læs denne indlægsseddel grundigt, før du begynder at bruge medicinen. - Gem denne indlægsseddel. Du kan få brug for

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ercoquin 250 mg overtrukne tabletter. Hydroxychloroquinsulfat

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ercoquin 250 mg overtrukne tabletter. Hydroxychloroquinsulfat INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ercoquin 250 mg overtrukne tabletter Hydroxychloroquinsulfat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få

Læs mere

Lyme Artrit (Borrelia Gigt)

Lyme Artrit (Borrelia Gigt) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Lyme Artrit (Borrelia Gigt) Version af 2016 1. HVAD ER LYME ARTRIT (BORRELIA GIGT) 1.1 Hvad er det? Borrelia gigt (Lyme borreliosis) er en af de sygdomme,

Læs mere

Deltager information

Deltager information READ, Bilag 10 Fortroligt Side 1 af 7 Deltager information Protokol DBCG 07-READ, dateret 15. oktober 2009. Et videnskabeligt forsøg med to forskellige kombinationer af kemoterapi til patienter med brystkræft.

Læs mere

Behandlingsvejledning for forebyggelse af skeletrelaterede hændelser hos patienter med knoglemetastaser ved solide tumorer

Behandlingsvejledning for forebyggelse af skeletrelaterede hændelser hos patienter med knoglemetastaser ved solide tumorer Behandlingsvejledning for forebyggelse af skeletrelaterede hændelser hos patienter med knoglemetastaser ved solide tumorer Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende

Læs mere

Aripiprazol. Sundhedspersonale. FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål)

Aripiprazol. Sundhedspersonale. FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål) Aripiprazol Sundhedspersonale FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål) Aripiprazol er indiceret til behandling i op til 12 uger af moderate til svære maniske episoder ved bipolar lidelse type I hos unge

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR PRODUKTFEJL OG TILBAGE- KALDELSER AF LÆGEMIDLER 2012

ÅRSRAPPORT FOR PRODUKTFEJL OG TILBAGE- KALDELSER AF LÆGEMIDLER 2012 ÅRSRAPPORT FOR PRODUKTFEJL OG TILBAGE- KALDELSER AF LÆGEMIDLER 2012 2013 Årsrapport for indberetninger af produktfejl og tilbagekaldelser af lægemidler i 2012 Sundhedsstyrelsen, 2013 Sundhedsstyrelsen

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL FOR Onsior 5 mg tabletter til hunde Onsior 10 mg tabletter til hunde Onsior 20 mg tabletter til hunde Onsior 40 mg tabletter til hunde

INDLÆGSSEDDEL FOR Onsior 5 mg tabletter til hunde Onsior 10 mg tabletter til hunde Onsior 20 mg tabletter til hunde Onsior 40 mg tabletter til hunde INDLÆGSSEDDEL FOR Onsior 5 mg tabletter til hunde Onsior 10 mg tabletter til hunde Onsior 20 mg tabletter til hunde Onsior 40 mg tabletter til hunde 1. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Læs mere

Spørgsmål om bivirkninger

Spørgsmål om bivirkninger Spørgsmål om bivirkninger Har du spørgsmål om bivirkninger, så kontakt Sundhedsstyrelsen på bivirkninger@dkma.dk eller på 44 88 97 57. Nyt Om Bivirkninger På www.meldenbivirkning.dk kan du tilmelde dig

Læs mere

Bilag C. (variationer vedrørende nationalt godkendte lægemidler)

Bilag C. (variationer vedrørende nationalt godkendte lægemidler) Bilag C (variationer vedrørende nationalt godkendte lægemidler) BILAG I VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRINGEN I BETINGELSERNE FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN/MARKEDSFØRINGSTILLADELSERNE

Læs mere

Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet. Bolette Søborg Overlæge Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen

Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet. Bolette Søborg Overlæge Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet Bolette Søborg Overlæge Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet 1. Årsrapporten er tænkt

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Nicotinell, depotplaster. Nicotin 7 mg/24 timer, 14 mg/24 timer og 21 mg/24 timer

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Nicotinell, depotplaster. Nicotin 7 mg/24 timer, 14 mg/24 timer og 21 mg/24 timer INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Nicotinell, depotplaster Nicotin 7 mg/24 timer, 14 mg/24 timer og 21 mg/24 timer Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN, injektionsvæske, suspension, fyldt injektionssprøjte Vaccine mod skovflåtbåren encephalitis (hele virus, inaktiveret) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du

Læs mere

Referat af mødet d. 11. juni 2015 I rådet for lægemiddelovervågning

Referat af mødet d. 11. juni 2015 I rådet for lægemiddelovervågning Referat af mødet d. 11. juni 2015 I rådet for lægemiddelovervågning 1. Velkomst til møde referat fra sidste møde Ingen bemærkninger til referatet 2. Eventuelle ændringer i habilitetserklæringerne Ændringer

Læs mere

Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 1. Undersøgelser af børn (0-12 år) 1.1. Det blev undersøgt, om børn (0-12 år) med skelen eller brillekorrigeret

Læs mere

1. VIRKNING OG ANVENDELSE Rytmonorm er medicin af typen antiarytmika med virkning på hurtig og uregelmæssig hjerterytme.

1. VIRKNING OG ANVENDELSE Rytmonorm er medicin af typen antiarytmika med virkning på hurtig og uregelmæssig hjerterytme. INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Rytmonorm 150 mg og 300 mg, tabletter Propafenonhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Discotrine, 5 mg/24 timer, 10 mg/24 timer, 15 mg/24 timer, depotplaster Glyceryltrinitrat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

Læs mere

NYT OM BIVIRKNINGER. Indhold. Nyt fra EU. Nyt fra Sundhedsstyrelsen. Kort nyt NR. 8 ÅRGANG 6 SEPTEMBER 2015

NYT OM BIVIRKNINGER. Indhold. Nyt fra EU. Nyt fra Sundhedsstyrelsen. Kort nyt NR. 8 ÅRGANG 6 SEPTEMBER 2015 NR. 8 ÅRGANG 6 SEPTEMBER 2015 NYT OM BIVIRKNINGER Nyt fra EU Indhold Mirabegron (Betmiga): Nye anbefalinger vedrørende risikoen for blodtryksstigning side 2 Nyt fra Sundhedsstyrelsen Børnevaccinationer

Læs mere

Rapporter om alvorlige bivirkninger i Japan ved børnevaccinerne Prevenar (PVC7) og Act-Hib

Rapporter om alvorlige bivirkninger i Japan ved børnevaccinerne Prevenar (PVC7) og Act-Hib Årgang. 2 #3 17. marts 2011 Rapporter om alvorlige bivirkninger i Japan ved børnevaccinerne Prevenar (PVC7) og Act-Hib Efter fire indberetninger om dødsfald blandt børn har de japanske myndigheder midlertidigt

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dostinex Tabletter 0,5 mg cabergolin

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dostinex Tabletter 0,5 mg cabergolin Indlægsseddel: Information til brugeren Dostinex Tabletter 0,5 mg cabergolin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen.

Læs mere

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark En kortlægning af forbruget af demensmidler i perioden 1997-2003 9. oktober, 2003 Indhold Resumé Baggrund Datamateriale og metode Resultater Omsætning og

Læs mere

Hele virion influenzavaccine af pandemisk stamme, inaktiveret, med antigen * svarende til:

Hele virion influenzavaccine af pandemisk stamme, inaktiveret, med antigen * svarende til: 1. LÆGEMIDLETS NAVN Daronrix, injektionsvæske, suspension, i fyldt injektionssprøjte Pandemisk influenzavaccine (hele virion, inaktiveret, adjuveret) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hele virion

Læs mere

Model for risikovurdering modul 4, 6 og 8

Model for risikovurdering modul 4, 6 og 8 Modul 4 Aktuelt sygeplejeproblem Teoretisk begrundelse for risici Aktuelt sygeplejeproblem Teoretiske begrundelser for risici Epidemiologiske belæg for risici og forhold, der forstærker risici Eksempelvis:

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 23. februar 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 23. februar 2005 Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 8 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 23. februar 2005 KOMITÉSAG Til

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Elocon 1mg/g salve mometasonfuroat

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Elocon 1mg/g salve mometasonfuroat INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Elocon 1mg/g salve mometasonfuroat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen.

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Majeed Version af 2016 1. HVAD ER MAJEED 1.1 Hvad er det? Majeed er en sjælden genetisk sygdom. Børn med denne sygdom lider af CRMO (kronisk rekurrent multifokal

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Regaine Forte, kutanopløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Regaine Forte, kutanopløsning 28. juni 2007 PRODUKTRESUMÉ for Regaine Forte, kutanopløsning 0. D.SP.NR. 6550 1. LÆGEMIDLETS NAVN Regaine Forte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Minoxidil 50 mg/ml Hjælpestoffer se pkt. 6.1.

Læs mere

Visitation af det syge barn i praksis Fredag d. 11. Maj 2012. Visitation af Syge børn i praksis v børnelæge Annette Bache

Visitation af det syge barn i praksis Fredag d. 11. Maj 2012. Visitation af Syge børn i praksis v børnelæge Annette Bache Visitation af det syge barn i praksis Fredag d. 11. Maj 2012 Rapport: Danske børn sundhed og sygelighed år 2005 (SUSY 2005) 7000 børn interview forældre (maj 2005-febr 2006) Vigtigste konklusioner: Hver

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd vedr. bivirkninger ved HPV-vaccine. 7. november 2013 kl. 14.00-16.00, lokale

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd vedr. bivirkninger ved HPV-vaccine. 7. november 2013 kl. 14.00-16.00, lokale Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 164 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Tid og sted: Folketingets Sundhedsudvalg

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Prolia 60 mg injektionsvæske, opløsning, i fyldt injektionssprøjte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 60 mg denosumab

Læs mere

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser VEJ nr 9276 af 06/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-1010-186/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome)

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) Version af 2016 1. HVAD ER MKD 1.1 Hvad er det? Mevalonat kinase mangel er en genetisk sygdom.

Læs mere

BILAG III ÆNDRINGER TIL PRODUKTRESUMÉ OG INDLÆGSSEDDEL

BILAG III ÆNDRINGER TIL PRODUKTRESUMÉ OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ÆNDRINGER TIL PRODUKTRESUMÉ OG INDLÆGSSEDDEL 25 ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT I PRODUKTRESUMÉ OG INDLÆGSSEDDEL FOR PRODUKTER INDEHOLDENDE BROMOCRIPTIN 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Følgende

Læs mere

Allergivaccination i forbindelse med behandling af allergi og astma

Allergivaccination i forbindelse med behandling af allergi og astma Allergivaccination i forbindelse med behandling af allergi og astma 3. august 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Lidt om allergi og astma...3 2.1 Udredning af allergi og astma...3 2.2 Behandlingen

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Information om Lyrica (pregabalin)

Information om Lyrica (pregabalin) Information om Lyrica (pregabalin) Denne brochure er til dig, der er i behandling med lægemidlet Lyrica, og er et supplement til den information om din sygdom og medicin, som du har fået af din læge. Hvilke

Læs mere

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning. Centyl tabletter 5 mg Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen. Ønsker du mere information, så kontakt læge eller

Læs mere

Diabetesmedicin. selv gøre, og hvad skal du være opmærksom på?

Diabetesmedicin. selv gøre, og hvad skal du være opmærksom på? Diabetesmedicin Denne brochure handler om medicin til type 2-diabetes. Hvordan får du den bedste effekt af din medicin? Hvilke bivirkninger kan den have? Hvad kan du selv gøre, og hvad skal du være opmærksom

Læs mere

Diabetesmedicin. selv gøre, og hvad skal du være opmærksom på?

Diabetesmedicin. selv gøre, og hvad skal du være opmærksom på? Diabetesmedicin Denne brochure handler om medicin til type 2-diabetes. Hvordan får du den bedste effekt af din medicin? Hvilke bivirkninger kan den have? Hvad kan du selv gøre, og hvad skal du være opmærksom

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN MICROTRAST 0,7 g/g Oral pasta. Bariumsulfat

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN MICROTRAST 0,7 g/g Oral pasta. Bariumsulfat INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN MICROTRAST 0,7 g/g Oral pasta Bariumsulfat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

350.000 ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer

350.000 ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer Danmarks Apotekerforening Analyse 6. maj 215 35. ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer 6 procent af de ældre, der fik en medicingennemgang, anvendte risikolægemidler, der

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne 12 Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Læs mere

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA)

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Lægen kalder sygdommen

Læs mere