DET NYE TESTAMENTE Kom og følg mig Søndagsskolen. Efterlev, lær om og undervis i Jesu Kristi evangelium

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET NYE TESTAMENTE Kom og følg mig Søndagsskolen. Efterlev, lær om og undervis i Jesu Kristi evangelium"

Transkript

1 DET NYE TESTAMENTE 2019 Kom og følg mig Søndagsskolen Efterlev, lær om og undervis i Jesu Kristi evangelium

2 DET NYE TESTAMENTE 2019 Kom og følg mig Søndagsskolen Efterlev, lær om og undervis i Jesu Kristi evangelium Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah, USA I

3 2019 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved. Printed in USA. Engelsk original godkendt: 2/17 Godkendt til oversættelse: x/xx Oversættelse af Come, Follow Me For Sunday School: New Testament 2019 Danish

4 Indhold Du er lærer i Jesu Kristi kirke....v Sådan anvendes Kom og følg mig Søndagsskolen...VI Forslag til at opfordre til personligt studium og familiestudium....viii Yderligere ressourcer...ix Fremgangsmåde for undervisning....x 31. december- 6. januar: Vi er ansvarlige for selv at lære januar: Matthæus 1; Lukas januar: Lukas 2; Matthæus januar: Johannes januar- 3. februar: Matthæus 3; Markus 1; Lukas februar: Matthæus 4; Lukas februar: Johannes februar: Matthæus 5; Lukas februar- 3. marts: Matthæus marts: Matthæus 8-9; Markus marts: Matthæus 10-12; Markus 2; Lukas 7; marts: Matthæus 13; Lukas 8; marts: Matthæus 14-15; Markus 6-7; Johannes april: Matthæus 16-17; Markus 9; Lukas april: Påske april: Matthæus 18; Lukas april- 5. maj: Johannes maj: Lukas 12-17; Johannes maj: Matthæus 19-20; Markus 10; Lukas maj: Matthæus 21-23; Markus 11; Lukas 19-20; Johannes maj- 2. juni: Joseph Smith Matthæus 1; Matthæus 25; Markus 12-13; Lukas juni: Johannes juni: Matthæus 26; Markus 14; Lukas 22; Johannes juni: Matthæus 27; Markus 15; Lukas 23; Johannes juni: Matthæus 28; Markus 16; Lukas 24; Johannes juli: Apostlenes Gerninger juli: Apostlenes Gerninger juli: Apostlenes Gerninger juli: Apostlenes Gerninger juli- 4. august: Apostlenes Gerninger

5 august: Romerne august: Romerne august: 1 Korinther august- 1. september: 1 Korinther september: 1 Korinther september: 2 Korinther september: 2 Korinther september: Galaterne september- 13. oktober: Efeserne oktober: Filipperne; Kolossenserne oktober: 1 og 2 Thessaloniker oktober- 3. november: 1 og 2 Timotheus; Titus; Filemon november: Hebræerne november: Hebræerne november: Jakobs Brev november- 1. december: 1 og 2 Peter december: 1-3 Johannes; Judas december: Johannes Åbenbaring december: Jul december: Johannes Åbenbaring Du er velkommen til at tilpasse planen i forbindelse med de søndage, hvor der ikke afholdes normale kirkemøder. Du kan for eksempel dække oplægget for to uger på én søndag, når der afholdes menigheds- og stavskonference eller tempelindvielse. Du kan også have brug for at tilpasse studieplanen, hvis påske eller jul i dit område fejres andre dage end dem, der står i dette materiale.

6 Du er lærer i Jesu Kristi kirke Du er blevet kaldet af Gud til at undervise hans børn på Frelserens måde. Du er blevet indsat i denne kaldelse af det hellige præstedømmes myndighed. Selv hvis du ikke er en erfaren lærer, vil vor himmelske Fader, når du lever værdigt, beder dagligt og studere skrifterne, give dig Helligåndens indflydelse og kraft (se 2 Ne 33:1). De, der er betroet i din varetægt, er Guds børn, og han kender deres behov, og hvordan du bedst når ud til dem. Du vil gennem Helligånd blive vejledt i din forberedelse og når du underviser. Han vil åbenbare for dig det, som du skal sige og gøre. Det afgørende formål med evangelisk læring er at ændre liv. Dit mål som lærer er at hjælpe dem, du underviser, til at blive omvendt til Jesu Kristi evangelium et mål der rækker langt udover klassetiden. Indbyd dem, du underviser, til aktivt at deltage i deres egen læring af Jesu Kristi principper og lærdomme og handle på det, som de lærer. Tilskynd dem til at gøre deres personlige studium og familiestudium uden for klassen til deres primære fokus for evangelisk læring. Når de handler i tro ved at studere personligt og som familie, vil de invitere Ånden ind i deres liv og blive mere velsignet end ved noget, en lærer kan gøre. Undervis kun i læren i Jesu Kristi gengivne evangelium, således som den findes i skrifterne og de sidste dages hellige profeters ord. Ren lære evig, uforanderlig sandhed undervist af Gud og hans tjenere indbyder Ånden og har kraften til at ændre liv. Kaldet til at undervise er et betroet helligt hverv, og det er almindeligt at føle sig overvældet til tider. Men husk, at Gud har kaldet dig, og han vil aldrig svigte dig. Dette er Herrens værk, og når du tjener af hele dit»hjerte, kraft, sind og styrke«(l&p 4:2), vil han øge din kapacitet, gaver og talenter, og din tjeneste vil velsigne dem, du underviser. V

7 Sådan anvendes Kom og følg mig Søndagsskolen Forberedelse til at undervise i søndagsskolen Hjemmet bør være centrum for evangelisk læring. Dette gælder for dig og dem, du underviser. Når du forbereder dig på at undervise, så start ved at have din egen oplevelse med skrifterne. Din vigtigste forberedelse sker, når du søger Helligåndens vejledning. Kom og følg mig For enkeltpersoner og familier er også en vigtig del af din forberedelse. Det vil hjælpe dig til at få en større forståelse for de lærdomsmæssige principper, der findes i skrifterne. Du vil også kunne inspirere og indbyde dine klassemedlemmer til at bruge Kom og følg mig For enkeltpersoner og familier til at forbedre deres personlige studiium og familiestudium (se»forslag til at opfordre til personligt studium og familiestudium«i denne ressource for ideer til at gøre dette). Husk, når du gør dette at være opmærksom på klassemedlemmer, hvis familieforhold måske ikke støtter regelmæssig familieskriftstudium. I løbet af din forberedelse vil du modtage tanker og indtryk om de personer, du underviser, hvordan principperne i skrifterne vil velsigne deres liv, og hvordan du kan hjælpe dem til at opdage disse principper, når de selv studerer skrifterne. Undervisningsforslag Når du laver en undervisningsplan, kan du få yderligere inspiration ved at udforske oplæggene i denne ressource. Tænk ikke på disse forslag som en trin for trin instruktion, men snarere som forslag til at sætte gang i din egen inspiration. Du kender dine klassemedlemmer og Herren kender dem også. Han vil inspirere dig på bedste vis til at hjælpe dem til at bygge videre på den evangelisk læring, som de gør i deres hjem. Du har mange andre ressourcer tilgængelig, når du forbereder dig, herunder forslag i Kom og følg mig For enkeltpersoner og familier og Kirkens tidsskrifter. Se»Yderligere ressourcer«for mere information om disse og andre ressourcer. Husk på følgende Hjemmet er det bedste sted for evangelisk læring. Som lærer har du et vigtigt ansvar for at støtte, opmuntre og bygge på evangelisk læring i hjemmet. Klassens medlemmers omvendelse til Jesus Kristus vil blive forøget, når de forstår og anvender sand lære. Tilskynd dem til at nedskrive og følge de indtryk, som de modtager af Helligånden. Undervisning handler om mere end at formane, men det er også mere end blot at styre en diskussion. En del af din rolle er at opfordre til deltagelse, der opbygger og er baseret på skrifterne. Vor himmelske Fader ønsker, at du har succes som lærer. Han har stillet mange ressourcer til rådighed for at hjælpe dig til at få succes, herunder lærerrådsmøder. Ved disse møder kan du rådføre dig med andre lærere om de udfordringer, som du kan have. I kan også drøfte og udøve principperne i kristuslignende undervisning. Folk lærer bedst, når de har mulighed for at undervise. Overvej at lade klassemedlemmer, herunder de unge, lejlighedsvis undervise i en del af lektionen. Basér din beslutning på klassedeltagernes behov og evner. Hvis du beder nogen om at undervise, så tag dig tid til at hjælpe ham eller hende med at forberede sig på forhånd ved at bruge forslag fra denne ressource og i Kom og følg mig For enkeltpersoner og familier. Husk på, at som kaldet lærer er det dig, der er ansvarlig for det, der bliver undervist i klassen. VI

8 Denne ressource omfatter oplæg til hver uge i året, med undtagelse af de to søndage, hvor der afholdes generalkonference. På de søndage, hvor der ikke afholdes søndagsskole på grund af stavskonference eller andet, kan familier fortsat læse Det Nye Testamente i henhold til læseplanen. For at sørge for at holde læseplanen kan du vælge at springe en lektion over eller samle to lektioner. For at undgå forvirring kan søndagsskolepræsidenter fortælle søndagsskolelærere om disse ændringer på forhånd. VII

9 Forslag til at opfordre til personligt studium og familiestudium Følgende er forslag til at hjælpe dig til at opfordre klassens medlemmer til at studere Guds ord derhjemme personligt og som familie. Vær opmærksom på, at ikke alle kan studere skrifterne som familie (nogle medlemmer bor fx alene eller i en familie, hvor ikke alle er medlem af Kirken). Bed klassemedlemmerne om at fortælle om oplevelser, som de har haft, når de har studeret skrifterne derhjemme. Du kan for eksempel bede dem om at dele et skriftsted, der har gjort indtryk på dem, og forklare, hvorfor det har betydning for dem. Bed dem om at give eksempler på, hvad de gør for at gøre personlig og familieskriftstudium mere meningsfuldt. (Nogle ideer kan findes under»forslag til at forbedre dit personlige skriftstudium«og»forslag til at forbedre dit familieskriftstudium«i Kom og følg mig For enkeltpersoner og familier). Bed dem at fortælle, hvordan de har handlet på de indtryk, de har modtaget i en tidligere klasse eller under deres personlige studium eller familieskriftstudium. Brug nogle få minutter på at vise dem nogle af de ressourcer, som Kirken har for at hjælpe medlemmer til at studere evangeliet, såsom studiehjælp på scriptures.lds.org, materialer for unge youth.lds.org, seminar- og instituthæfter og videoer, lyd og billeder (se medialibrary.lds.org). Meget af dette materiale kan også findes i appen Evangelisk bibliotek. Brug nogle få minutter til at forklare, hvordan man bruger appen Evangelisk bibliotek til at studere skrifterne, herunder hvordan man markerer vers og nedskriver indtryk. Bed en eller flere om at fortælle, hvordan de underviser deres familie i et bestemt evangelisk princip. VIII

10 Yderligere ressourcer De fleste af disse ressourcer kan findes i appen Evangelisk bibliotek og på LDS.org. Kom og følg mig For enkeltpersoner og familier Du kan tilpasse alle aktiviteter fra denne ressource til din søndagsskoleklasse. Hvis klassens medlemmer har brugt disse aktiviteter i deres personlige studium eller familiestudium af skrifterne, så tilskynd dem til at fortælle om deres oplevelse og indblik. Kirkens Tidsskrifter Tidsskriftet Liahona indeholder artikler og andre funktioner, der kan supplere de principper, du underviser i, fra Kom og følg mig Søndagsskolen. Salmer og sange og Børnenes sangbog Hellig musik indbyder Ånden og belærer i læren på mindeværdig vis. Udover de trykte udgaver af Salmer og sange og Børnenes sangbog kan du finde indspilninger af mange salmer og børnesange på music.lds.org og i appen LDS Music. Mediebibliotek Kunst, videoer og andre medier kan hjælpe dem, du underviser, til at visualisere læren og historierne i Det Nye Testamente. Besøg medialibrary.lds.org for at søge i Kirkens samling af medieressourcer, herunder serien Bibelvideoer, der skildrer begivenhederne i Det Nye Testamente. Evangeliske emner På topics.lds.org kan du finde grundlæggende information om en række evangeliske emner sammen med links til nyttige ressourcer, såsom relaterede generalkonferencetaler, artikler, skrifter og videoer. Du kan også finde Evangeliske emneessays, der besvarer dybdegående evangeliske spørgsmål. Tro mod sandheden Denne ressource giver enkle forklaringer på evangeliske emner i alfabetisk rækkefølge. Forkynd mit evangelium Denne vejledning til missionærer giver et overblik over evangeliets grundlæggende principper. Til styrke for de unge Denne kilde fremlægger Kirkens standarder, der kan hjælpe os til at forblive værdige til Herrens velsignelser. Især hvis du underviser unge, så overvej at henvise til den ofte. Undervisning på Frelserens måde Denne ressource kan hjælpe dig til at lære og anvende principperne i kristuslignende undervisning. Disse principper bliver drøftet og øvet ved lærerrådsmøder. Seminar- og instituthæfter Seminar- og instituthæfterne indeholder en historisk baggrund og lærdomsmæssige kommentarer til principper i skrifterne. De indeholder også undervisningsforslag, der kan tilpasses søndagsskoleklasser. IX

11 Et mønster for undervisning I denne ressource vil du finde følgende mønster gentaget i alle oplæg: Del med hinanden, undervis i læren og tilskynd til at lære derhjemme. Når du underviser, vil delene i mønstret i mange tilfælde overlappe hinanden eller forekomme i en anden rækkefølge. Overvej for eksempel, at det at dele er en mulighed for at undervise i læren, og at undervise i læren bør involvere at indbyde til at dele. På samme måde kan en tilskyndelse til at lære derhjemme ske i løbet af en klassedrøftelse. Lad denne overlapning forekomme naturligt ved at følge Åndens tilskyndelser for at imødekomme behovene hos dem, du underviser. Del med hinanden Som en del af hver klasse, så indbyd klassens medlemmer til at dele indsigter og oplevelser, de har haft, når de har studeret disse skriftsteder personligt og med deres familie og har anvendt det, som de har lært. Hjælp dem til at se, at deres personlige studium udenfor klassen er vigtigt. Deres personlige omvendelse vil ikke blot komme gennem læring om søndagen, men også gennem deres daglige oplevelser. Når de hører om hinandens oplevelser, er de mere tilbøjelige til at blive inspireret til selv at søge lignende oplevelser. Ikke alle vil have læst kapitlerne til hver lektion, og selv nogle af dem, der har læst, føler sig måske ikke godt tilpas med at dele. Sørg for, at alle føler sig som en værdsat del af klassen, uanset om de siger noget eller ej. Undervis i læren I bør fokusere på læren evangeliets evige sandheder der findes i de tildelte skriftsteder. Når I drøfter lære fra skrifterne, hvilke vers, citater, oplevelser, spørgsmål og yderligere ressourcer kan du så tilføje? Hvordan kan du bruge disse ressourcer til at hjælpe dem til at opdage og forstå evangeliske principper? Hvordan kan du opfordre dem til at nedskrive og handle på de tanker og indtryk, de modtager? Tilskynd til at lære derhjemme Brug et øjeblik sidst i klassen på optakt til næste uges drøftelse. Overvej, hvordan du kan inspirere dem til at fortsætte med at lære af Det Nye Testamente derhjemme, både personligt og med deres familie. X

12 31. DECEMBER- 6. JANUAR Vi er ansvarlige for vores egen indlæring Nedskriv de åndelige indtryk, du modtager, når du læser og overvejer de skriftsteder, der findes i dette oplæg. Det vil indbyde Ånden i din forberedelse.kom og følg mig For enkeltpersoner og familier og de følgende forslag kan hjælpe dig til at inspirere dem i din klasse til at studere Det Nye Testamente i år. NEDSKRIV DINE INDTRYK Del med hinanden Et af dine mål som lærer bør være at opfordre klassemedlemmer til at lære fra skrifterne selv og sammen med deres familie. At høre om andres oplevelser kan inspirere dem til at søge deres egne oplevelser. Bed derfor i begyndelsen af hver klasse deltagerne om at dele skriftsteder fra deres studium, der inspirerede eller gjorde indtryk på dem. Undervis i læren For fuldt ud at lære af Frelseren må vi følge hans opfordring»kom, følg mig«studium af Det Nye Testamente er en mulighed for ikke blot at lære om Frelseren og hans lære, men også for at opdage, hvordan man kan følge ham mere fuldkomment. Beretningen i Matthæus 19:16-19 er en god måde at introducere dette tema på. Du kan bede klassemedlemmerne om at søge i denne beretning efter noget, de lærer om at blive en discipel af Jesus Kristus og fortælle det, de finder frem til. Se denne uges plan i Kom og følg mig For enkeltpersoner og familier for andre ideer, der omhandler dette princip. Læring kræver at handle i tro. Hvordan kan du inspirere dine klassemedlemmer til at ønske at tage en mere aktiv rolle i deres læring snarere end udelukkende at lægge ansvaret på læreren? Her er en idé. Bed en om at kaste en blød genstand til dig, mens du ikke anstrenger dig på at gribe den. Brug denne aktivitet til at indlede drøftelsen om rollerne for den, der lærer og underviseren i evangelisk læring. Ældste David A. Bednars udtalelse om at lære ved tro, der findes i»yderligere ressourcer«kan bidrage til denne drøftelse. For at hjælpe klassens medlemmer til at forstå, at evangelisk læring kræver tro til at handle, kan du dele dem op i grupper og bede hver gruppe om at læse en af følgende beretninger: Markus 5:25-34, Lukas 5:17-26 og Johannes 9:1-7. Hvad gjorde personerne i hver beretning for at vise deres tro på Frelseren? Hvilken handling kan vi foretage for at lære om evangeliet og vise vores tro på, at Herren vil hjælpe os med at lære sandhed? 1

13 31. december- 6. januar Alle klassemedlemmer har ansvaret for at indbyde Helligånden i klassen. Hjælp dem til at forstå dette ved at bede dem om at læse Alma 1:26 og Lære og Pagter 50:13-22; 88: og fortælle, hvad lærere og elever kan gøre for at indbyde Ånden. Det kan være nyttigt at nedskrive deres svar på tavlen under underskrifter såsom: Det, som læreren kan gøre og Det, som eleverne kan gøre. Ville det hjælpe at lave en plakat med deres svar, som kan vises de næste par uger? Vi skal selv kende sandheden. Mange skriftsteder i Det Nye Testamente lærer os om principper, der kan vejlede os i vores søgen efter sandhed. Eksemplerne på dette omfatter: Lukas 11:9-13, Johannes 5:39, 7:14-17 og 1 Korinther 2:9-11. Du kan bede de klassemedlemmer, der har læst disse skriftsteder i deres personlige studium om at fortælle det, som de har lært. I kan også læse disse skriftsteder sammen som klasse og du kan få dem til at fortælle, hvordan de fik deres vidnesbyrd. evige sandheder, de finder, og drøfte, hvad de kan gøre for at opnå et vidnesbyrd om dem. For at gøre denne aktivitet mere engagerende for unge kan du overveje at gemme strimlerne i lokalet og få de unge til at»søge efter sandheden«. Apostlenes Gerninger 17:10-12 beskriver hellige, der søgte i skrifterne og fik deres eget vidnesbyrd om sandheden. For at tilskynde deltagerne til at følge deres eksempel, så læs disse vers sammen og bed dem om at dele skriftsteder, der har styrket deres vidnesbyrd om evangeliet. Hvordan kan vi gøre vores skriftstudium mere meningsfyldt? Det kan være en udfordring for dem, der føler, at de ikke har den nødvendige tid, forståelse eller evne til at udvikle en vane med studium af skriften. Hvad kan du gøre for at hjælpe dem til at opnå succes? Du kan begynde med at drøfte beretningen om skovhuggeren i»yderligere ressourcer«. For at hjælpe klassemedlemmer til at få selvsikkerheden til at studere skrifterne kan du dele information fra»forslag til at forbedre dit personlige skriftstudium«i Kom og følg mig For enkeltpersoner og familier. Måske kan du eller andre fortælle om oplevelser med at bruge nogle af disse ideer eller meningsfulde oplevelser med at studere skrifterne. Du kan også vælge et kapitel i Det Nye Testamente og forsøge at studere det som klasse ved at bruge nogle af disse ideer. At stræbe efter at lære ved tro hjælper os til at få vores eget vidnesbyrd. Uanset hvor længe vi har været i Kirken, har vi alle brug for konstant at få styrket vores vidnesbyrd. Hjælp klassemedlemmer til at finde frem til sandheder, de har brug for at selv at kende, ved på nogle papirstrimler at skrive nogle skriftstedshenvisning, der underviser om sandheder, såsom Johannes 3:16-17, 1 Korinther 15:22, Mosija 3:13, Alma 7:11-13 og Lære og Pagter 135:3. Bed dem om at læse disse skriftsteder, sammenfatte de Tilskynd til at lære derhjemme For at tilskynde klassemedlemmer til at studere Matthæus 1 og Lukas 1 derhjemme som forberedelse på næste uges drøftelse kan du stille følgende spørgsmål:»er I nogensinde blevet bedt om at gøre noget, der virkede umuligt?«disse kapitler viser sandheden om, at»intet er umuligt for Gud«(Luk 1:37). 2

14 Vi er ansvarlige for vores egen indlæring Yderligere ressourcer Gør fordring på åndelig kundskab til os selv. Ældste David A. Bednar har sagt:»jeg har lagt mærke til et fælles træk hos de lærere, der har haft størst indflydelse på mit liv. De har hjulpet mig til at søge lærdom ved tro. De nægtede at give mig lette svar på svære spørgsmål. De har faktisk overhovedet ikke givet mig noget svar. De har derimod vist vejen og hjulpet mig til selv at finde svar... Man [husker] for det meste ikke... et svar fra et andet menneske ret længe, hvis vi overhovedet husker det. Men et svar, som vi selv finder eller opnår ved udøvelse af tro, bliver for det meste hos os resten af livet... Kun herved kan man komme ud over det stadie, hvor vi er nødt til at stole på andres åndelige kundskab og erfaring og i stedet selv gøre krav på disse velsignelser«(»søg kundskab ved tro«liahona, sep. 2007, s. 23). Tage sig tid til skriftstudium. Ældste Tad R. Callister har sagt:»to skovhuggere... [havde en konkurrence] for at se, hvem der kunne fælde flest træer på en dag. Ved solopgang skulle slaget stå. Hver time gik den mindste mand ind i skoven i 10 minutter eller noget i den retning. Hver gang han gjorde det, smilede hans modstander og nikkede, for han var sikker på, at han førte. Den største mand forlod aldrig sin post, han holdt ikke op med hugge og tog ikke en pause. Da dagen var til ende, blev den største af mændene chokeret over at opdage, at modstanderen, som tilsyneladende havde spildt så meget tid, havde fældet langt flere træer, end han havde. Hvordan bar du dig ad med det, når du tog så mange pauser? spurgte han. Vinderen svarede: Jeg sleb min økse. Hver gang vi studerer skrifterne, sliber vi vores økse i åndelig forstand«(»glæden ved at lære«liahona, okt. 2016, s. 12). Gør undervisningen bedre Hav fokus på læren Sørg for, at drøftelsen i klassen forbliver baseret på skrifterne og profeternes lærdomme. Dette kan du gøre ved at stille spørgsmål som disse:»hvilke evangeliske sandheder kan vi lære af de kommentarer, vi har hørt?«eller»er der nogen, der kan dele et skriftsted, der handler om det, vi har drøftet?«(se Undervisning på Frelserens måde, s ). 3

15 JANUAR Matthæus 1; Lukas 1»Lad det ske mig efter dit ord«inden du læser nogle af de andre studiematerialer, så læs og grund over Matthæus 1 og Lukas 1 og nedskriv dine åndelige indtryk. Lad Ånden vejlede dig i din forberedelse. Se derefter på ideerne i dette oplæg og i Kom og følg mig For enkeltpersoner og familier. NEDSKRIV DINE INDTRYK Del med hinanden Giv klassemedlemmerne nogle få minutter til at gennemse Matthæus 1 og Lukas 1 og bed dem om at dele deres yndlingsvers og forklare, hvilke lærdomsmæssige sandheder de har lært. Du kan finde det nyttigt kort at gennemgå begivenhederne i disse kapitler først for at give sammenhæng til de vers, der bliver delt. Undervis i læren MATTHÆUS 1:18-25; LUKAS 1:5-80 Vor himmelske Fader arbejder gennem sine trofaste børn for at fuldføre sine formål. i Matthæus 1 og Lukas 1 på tavlen sammen med skriftstedshenvisninger om disse personer, således: Maria (Luk 1:26-56) Josef (Matt 1:18-25) Elisabeth (Luk 1:5-7, 24-25, 40-45, 57-60) Zakarias (Luk 1:5 23, 59 64) Bed klassens medlemmer om at vælge en person, de gerne vil lære mere om, læse de nedskrevne vers og fortælle en anden i klassen, hvad de har lært af denne persons oplevelse. Hvad kan vi gøre for at følge denne persons trofaste eksempel? Deltagerne får med større sandsynlighed meningsfulde oplevelser, når de studerer Det Nye Testamente i år, hvis de kan lære af de personers oplevelser, som de læser om. For at hjælpe dem med dette kan du skrive navnene på personerne Bebudelsen, af John Scott 4

16 Matthæus 1; Lukas 1 For at hjælpe dem til at tænke dybere over Marias karakter og rolle i Faderens plan kan I sammen læse Lukas 1:26-38, og se efter, hvad Maria sagde, der fortæller noget om hendes karakter. Hvad lærer vi ellers om Maria? Hvad kan hun lære os om at acceptere Guds vilje for os? LUKAS 1:5-25 Guds velsignelser kommer i hans egen tid. Der kan være personer i din klasse, der, ligesom Elisabeth og Zakarias, lever retfærdigt og alligevel stadig ikke har modtaget en ønsket velsignelse. Hvordan kan du hjælpe dem til at lære af Elisabeth og Zakarias eksempler? Du kan begynde med at bede klassemedlemmerne om at nedskrive de velsignelser, som de håber på. Derefter kan de søge i Lukas 1:5-25 og se efter lektier, de kan lære af Elisabeth og Zakarias om at vente på Herren. De kan også læse og grunde over citaterne i»yderligere ressourcer«. Bed dem om at skrive, hvad de finder frem til, ud for den ønskede velsignelse, og hvis det er passende, dele deres tanker. Hvilke andre eksempler på at vente på Herrens timing kan de dele fra deres eget liv eller beretninger fra skrifterne? Hvad lærer vi af disse eksempler? LUKAS 1:26-38»Intet er umuligt for Gud.«Klassens medlemmer kan til tider undre sig over som Maria gjorde hvordan Guds plan eller løfter for dem kan blive opfyldt. For at hjælpe dem til at forstå, at gennem Guds kraft er alt muligt, kan du vise billedet Bebudelsen: Englen Gabriel viser sig for Maria (Evangelisk kunst nr. 28) og få dem til sammen at læse Lukas 1: Hvad kan vi lære om at overvinde det, der virker umuligt ved at studere Marias ord og handlinger? Bed dem om at fortælle om oplevelser, hvor Gud hjalp dem til at udføre noget, som de troede var umuligt. Frelserens liv demonstrerede sandheden, som Gabriel erklærede:»intet er umuligt for Gud«(Luk 1:37). For at illustrere dette princip kan du bede klassemedlemmerne om at tænke på tidspunkter, hvor Frelseren udførte tilsyneladende umulige ting, når han udførte Faderens vilje (se fx Joh 9:1-7). For at hjælpe dem til at se, hvordan dette princip fungerer i deres eget liv, kan du bede dem om at tænke over spørgsmål som det følgende: Hvilken forskel gør det i jeres liv at vide, at intet er umuligt for Gud? Hvordan ændrer det måden, I tjener i Kirken på? Måden I omgås jeres familie på? Det kan også hjælpe at sammenligne Lukas 1:37 med Frelserens ord i Markus 14:36. MATTHÆUS 1:18-25; LUKAS 1:26-55 Jesus Kristus er Guds Søn. Det primære formål for Matthæus, Lukas og de andre forfattere til evangelierne var at vidne om, at Jesus Kristus er Guds Søn. Hvordan kan du hjælpe deltagerne til at genkende dette formål i de første kapitler, de vil læse i Det Nye Testamente? Dette er en idé: Del dem op i grupper eller par og giv hver gruppe en række vers fra Matthæus 1 eller Lukas 1. Bed dem om at se efter begivenheder eller ord, der styrker deres tro på Jesu Kristi guddommelige mission som Guds Søn, og fortælle klassen, hvad de har fundet. Nogle skriftsteder, du kan foreslå, omfatter Matthæus 1:18-25 og Lukas 1:26-38; 39-45; Foreslå klassen, at når de studerer Det Nye Testamente i år, kan de lave en liste over skriftsteder, der vidner om, at Jesus Kristus er Guds Søn. I kan endda lave en liste som klasse. Tilskynd til at lære derhjemme For at opfordre dem til at læse Matthæus 2 og Lukas 2 til næste uge kan du foreslå, at hvis de læser beretningen om Frelserens fødsel bønsomt, vil de få ny indsigt, selv hvis de har læst den mange gange tidligere. 5

17 januar Yderligere hjælpekilder At vente på Herren Ældste Neal A. Maxwell sagde:»tro omfatter også tillid til Guds tidsberegning, for han har sagt: Alt må ske til sin tid (L&P 64:32)«(»For at I ikke skal blive trætte og modløse i jeres sjæle«, Stjernen, juli 1991, s. 85). Præsident Dieter F. Uchtdorf har sagt:»vi bliver alle bedt om at vente på vores egen måde. Vi venter på svar på bønner. Vi venter på ting, som på det tidspunkt kan forekomme så rigtigt og godt for os, at vi umuligt kan forestille os, hvorfor vor himmelske Fader vil udsætte svaret. Jeg husker, da jeg forberedte mig på at blive uddannet som jagerpilot. Vi tilbragte en stor del af vores forberedende militæruddannelse med fysisk træning... [Vi] løb og løb... og vi løb lidt mere. Mens jeg løb, begyndte jeg at lægge mærke til noget, der helt ærligt bekymrede mig. Gang på gang blev jeg overhalet af mænd, der røg, drak og gjorde alle den slags ting, der ikke hører hjemme i evangeliet, især ikke i visdomsordet. Jeg kan huske, at jeg tænkte: Vent et øjeblik! Var det ikke meningen, at jeg skulle kunne løbe og ikke blive træt? Men jeg var træt, og jeg blev overhalet af mennesker, der bestemt ikke fulgte visdomsordet. Jeg tilstår, at det bekymrede mig dengang. Jeg spurgte mig selv, om løftet var sandt eller ej? Svaret kom ikke med det samme. Men til sidst lærte jeg, at Guds løfter ikke altid opfyldes så hurtigt eller på den måde, som vi håber på. De kommer i overensstemmelse med hans timing og på hans måde. År senere kunne jeg se tydelige beviser på de timelige velsignelser, de mennesker får, som adlyder visdomsordet udover de åndelige velsignelser, der kommer med det samme på grund af lydighed mod enhver af Guds love«(»fortsæt i tålmodighed«, Liahona, maj 2010, s. 58). Gør undervisningen bedre Tilskynd klassemedlemmerne til at studere skrifterne derhjemme. En måde, hvorpå du kan tilskynde til studium af skriften derhjemme, er ved at give dem tid til at fortælle hinanden om de opdagelser og den indsigt, de får af deres personlige studium og familiestudium. (Undervisning på Frelserens måde, s. 29.) 6

18 Lad os prise ham, af Dana Mario Wood JANUAR Lukas 2; Matthæus 2 Vi er kommet for at tilbede ham Inden du læser ideerne i dette oplæg, så studér Matthæus 2 og Matthæus 2 og nedskriv dine åndelige indtryk. Dette vil hjælpe dig til at modtage åbenbaring om, hvordan du bedst imødekommer din klasses behov. NEDSKRIV DINE INDTRYK Del med hinanden Hvordan kan du opfordre klassemedlemmer til at dele indsigter og oplevelser, de har haft, når de har studeret disse skriftsteder personligt og med deres familie? Selvom de sikkert kender beretningen om Frelserens fødsel, kan de altid få ny indsigt. Overvej at bede nogle få om at dele et budskab, de fandt i Lukas 2 eller Matthæus 2, der gjorde indtryk på dem på en ny måde. Undervis i læren aktivitet eller I kan lave aktiviteten som klasse. Hvorfor har det betydning, at disse vidner om Kristus kom fra alle sociale lag? Hvordan kan vi følge deres eksempler? Inden disse vidner tilbad Kristusbarnet, søgte de efter ham. For at hjælpe deltagerne til at lære af deres eksempel kan du skrive følgende overskrifter på tavlen: Hyrder, Anna, Simeon og Vise mænd. Bed dem derefter om at søge i Lukas 2 og Matthæus 2 og skrive på tavlen, hvad disse personer gjorde for at søge Frelseren. Hvad angiver disse beretninger om, hvordan vi kan søge Kristus? LUKAS 2:1-38; MATTHÆUS 2:1-12 Der er mange vidner til Kristi fødsel. Førstehåndsberetninger om tilbedere i Lukas 2 og Matthæus 2 kan hjælpe dine klassemedlemmer grunde over, hvordan de kan vise deres kærlighed til Frelseren. Gennemgå skemaet i denne uges oplæg i Kom og følg mig For enkeltpersoner og familier. Nogle kan have indsigter, de kan dele fra denne Hyrderne blev nogle af de første vidner til Frelserens fødsel. 7

19 januar Ville en illustration inspirere medlemmerne af din klasse til at skabe plads i deres liv til Frelseren? Overvej følgende: Medbring en beholder og bed dem efter, at I sammen har gennemgået Lukas 2:7, om at fylde beholderen med forskellige genstande, der repræsenterer, hvordan vi bruger vores tid. Når beholderen er fuld, så bed en om at forsøge at indsætte et billede af Frelseren. Hvad fortæller det os om at gøre plads til Kristus i vores liv? Hvad kan vi gøre anderledes for at gøre plads til ham? Udtalelsen af præsident Thomas S. Monson i»yderligere ressourcer«kan hjælpe til at besvare dette spørgsmål. MATTHÆUS 2:13-23 Forældre kan modtage åbenbaring for at beskytte deres familie. En lektie fra Josef og Marias flugt til Egypten er, at Herren kan give åbenbaring for at hjælpe forældre til at beskytte deres familie fra farer. For at inspirere til drøftelse om dette emne kan du overveje at få klassemedlemmerne til at nævne, hvilke farer familier står over for i dag. Hvad lærer vi af Matthæus 2:13-23 om, hvordan vi kan beskytte vores familie og os selv fra disse farer? Hvordan har personlig åbenbaring hjulpet os til at beskytte vores familie eller andre kære fra fare? Hvilke råd har profeter og apostle givet for at hjælpe os med at beskytte vores familie? Som en del af denne drøftelse kan du eventuelt bede klassen om at synge»hjemmet bliver Himlen lig«, Salmer og sange, nr. 192, eller en anden sang om familien. Hvad lærer sangen os om, hvad forældre kan gøre for at leve værdigt til at modtage åbenbaring til at lede deres familie? LUKAS 2:40-52 Selv som ung var Jesus fokuseret på at gøre sin Faders vilje. Beretningen om Jesus, der underviser i templet, da han kun var 12 år gammel, kan være særligt kraftfuld for unge, der tænker over, hvilket bidrag de kan yde til Guds værk. Du kan dele klassen op i par for at læse Lukas 2:40-52 sammen (se mere i Joseph Smiths oversættelse i Guide til skrifterne, JSO, Luk 2:46). Alle par kan bruge nogle minutter på at fortælle hinanden, hvad der inspirerer dem i denne beretning. Hvilke muligheder har vi for at fortælle andre, hvad vi ved om evangeliet? Hvilke oplevelser kan vi dele? Hvis du underviser voksne, kan denne beretningen være en mulighed for, at I kan drøfte, hvordan I kan hjælpe de unge til at nå deres fulde potentiale. Én kan sammenfatte beretningen i Lukas 2:40-52 og klassen kan drøfte, hvordan disse begivenheder påvirker, hvordan de ser på de unge i Kirken. Hvilke muligheder kan vi give de unge for at gøre Faderens vilje, ligesom Jesus gjorde? (Luk 2:49). Hvornår er vi blevet forundret over en åndelig indsigt fra en ung eller et barn? Disse ord fra præsident Henry B. Eyring kan måske tilføje til denne drøftelse:»når en aronsk præstedømmebærer taler... har jeg altid en forventning om, at jeg vil høre Guds ord. Jeg bliver sjældent skuffet og ofte forbavset«(»så han også må blive stærk,«liahona, nov. 2016, s. 77). Hvad lærer Lukas 2:40-52 os om, hvordan Jesus var som ung? Mønstret for personlig udvikling, der bliver foreslået i Lukas 2:52, kan inspirere en drøftelse om, hvad vi gør for at blive som Kristus. Du kan foreslå, at klassens medlemmer tænker på, hvordan de kan vokse i visdom (intellektuelt), i vækst (fysisk), i yndest hos Gud (åndeligt) og i yndest hos mennesker (socialt). De kan sætte et mål for et eller flere af disse områder. Tilskynd til at lære derhjemme For at hjælpe dem til at forberede sig til at drøfte Johannes 1 næste uge kan du bede dem om at lægge mærke til steder i kapitlet, hvor nogen bærer vidnesbyrd om Jesus Kristus. 8

20 Lukas 2; Matthæus 2 Yderligere ressourcer Formlen for at søge Kristus. Præsident Thomas S. Monson har sagt:»opskriften på at finde Jesus har altid og vil altid være den samme et ydmygt og rent hjertes ærlige og oprigtige bøn... Før vi med held kan påtage os en personlig søgen efter Jesus, må vi først berede tid til ham i vores liv og plads til ham i vores hjerte. I disse travle tider er der mange, der har tid til at spille golf, tid til at købe ind, tid til arbejde, tid til leg men ingen tid til Kristus. Mange smukke hjem har rum, hvor man spiser, værelser til at sove i, værelser til familiesammenkomster og aktiviteter, men ikke nogen plads til Kristus. Bliver vor samvittighed vækket, når vi husker hans egne ord: Ræve har huler, og himlens fugle har reder, men Menneskesønnen har ikke et sted at hvile sit hoved (Matt 8:20). Eller gør det os flove at mindes: Og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget (Luk 2:7). Ikke plads. Ikke plads. Ikke plads. Sådan har det altid været. Når vi påtager os vores søgen efter Jesus ved hjælp af bønnens principper, er det vigtigt, at vi har et klart begreb om ham, vi søger. Hyrderne søgte barnet, Jesus. Men vi søger Jesus, Kristus, vores ældre broder, vor Formidler hos Faderen, vor Forløser, frelsens ophav; han, som i begyndelsen var hos Faderen, han, som påtog sig verdens synder og så villigt døde, så vi kunne leve evigt. Det er den Jesus, vi søger«(»søg Jesus«, Stjernen, juni 1991, s. 5). Kunst om Kristi fødsel. Overvej, hvordan kunst kan fremme jeres drøftelse om Kristi fødsel. (Se fx Evangelisk kunst eller history.lds.org/ exhibit/birth- of- christ). Gør undervisningen bedre Inkluder dem, der ikke har studeret skrifterne derhjemme. Selvom nogle måske ikke har fået læst Lukas 2 og Matthæus 2 inden klassen, kan de stadig dele meningsfuld indblik, når I studerer sammen i klassen. Sørg for, at alle har mulighed for at deltage og bidrage til drøftelsen. 9

21 JANUAR. Johannes 1 Vi har fundet Messias Inden du læser nogle af de andre studiematerialer, så læs og grund over Johannes 1 og nedskriv de indtryk, du får. Det vil indbyde Ånden i din forberedelse. Kom og følg mig For enkeltpersoner og familier og de følgende forslag kan hjælpe dig til at inspirere dem i din klasse til at forstå og anvende læren i dette kapitel. NEDSKRIV DINE INDTRYK Del med hinanden For at tilskynde klassemedlemmerne til at dele det, de lærer, kan du bede dem om at skrive spørgsmål, kommentarer eller indblik fra deres personlige læsning på nogle papirstrimler og komme dem i en bøtte. Træk strimler fra bøtten og drøft dem som klasse. JOHANNES 1:1-5 Undervis i læren Jesus Kristus var»i begyndelsen hos Gud.«Johannes begyndte sit vidnesbyrd om Kristus ved at vidne om Frelserens rolle, inden han blev født. Hvad underviste Johannes om den førjordiske Kristus? Hvorfor er det vigtigt at kende Kristi førjordiske roller? Det kan være behjælpsomt at skrive spørgsmålene på tavlen og bede klassemedlemmerne om at se efter svarene i Johannes (se også JSO, Joh 1:1-5 (i Guide til skrifterne)) og ældste James E. Talmages udtalelse i»yderligere ressourcer«. Hvilke andre skriftstedshenvisninger kan de dele, der lærer os mere om den førjordiske Kristus? (Se fx»jesus Kristus«i Guide til skrifterne). I kan som klasse også gennemgå»den levende Kristus: Apostlenes vidnesbyrd«, (Liahona, apr. 2000, s. 2-3). Hvis du gerne vil bruge disse vers til at tale om Herrens skabelser, kan du læse Johannes 1:3 og vise et billede, der viser jordens skønhed. Bed nogle om at fortælle, hvordan Frelserens skabelser har fået dem til at føle hans kærlighed. JOHANNES 1:1-14 Jesus Kristus er lyset. Fysisk lys kan få os til at forstå symbolismen om åndeligt lys. Hvordan kan du vise denne symbolisme for din klasse? Du kan slukke for lyset i lokalet og tænde en lommelygte for at vise kontrasten mellem lys og mørke. Bed så deltagerne om at finde 10

22 Johannes 1 alle tilfælde af ordet lys i Johannes 1:1-14, og lad dem fortælle, hvordan Frelseren og hans evangelium giver åndeligt lys i deres liv. Hvordan har de oplevet hans lys? Som en del af denne drøftelse kan I læse mere om Kristi lys i Lære og Pagter 84:45-46; 88:11-13 eller du kan henvise til Lys, Kristi lys i Guide til skrifterne. Hvordan kan vi være et lys for verden? Frelseren og hans evangelium giver åndeligt lys. Da Johannes 1:1-14 er skrevet i et symbolsk sprog, kan det være svært at forstå. En måde at hjælpe dem til at forstå Johannes vidnesbyrd kan være at få dem til at lave en liste over gentagne ord og sætninger i disse vers og fortælle, hvad de hver især lærer os om Frelseren. Du kan engagere dem i disse vers ved at vise nogle billeder (inklusiv det fra denne uges oplæg i Kom og følg mig For enkeltpersoner og familier), der viser forskellige aspekter af Jesu Kristi liv og guddommelige mission. Bed dem om at søge i Johannes 1:1-14, mens de ser efter ord eller udtryk, der kan bruges som overskrifter til billederne. JOHANNES 1:35-51 Vi kan få vores eget vidnesbyrd om Frelseren og derefter indbyde andre til at»komme og se«. I Johannes 1 forekommer invitationen»kom og se«to gange (se vers 39, 46). Vi får måske ikke mulighed for at se Frelseren fysisk, ligesom Andreas og Nathanael gjorde, men vi kan reagere på den samme invitation. Du kan spørge klassemedlemmerne om, hvad de tror, det»kom og se«betyder i vore dage og dele deres egen oplevelse med at få et vidnesbyrd om Frelseren. For at indlede en drøftelse om disse vers kan du overveje at bede dem om at fortælle historier om, hvordan de har introduceret andre for Jesu Kristi evangelium. Hvem indbød de til at»kom[me] og se«? Hvad lærer vi af Andreas og Filip om at dele vores vidnesbyrd om Kristus? Til tider er der nogle, der ikke deler evangeliet, fordi de finder det intimiderende eller kompliceret at gøre det. Beretningerne i Johannes 1:35-51 viser, at det kan være enkelt og naturligt at dele evangeliet. Du kan bede dem om at læse disse vers og drøfte, hvordan de kan bruge dem til at hjælpe en, der er nervøs for at dele evangeliet. De kan også bruge citatet af ældste Neil L. Andersen i»yderligere ressourcer«for at få ideer. Tilskynd til at lære derhjemme For at opfordre klassemedlemmerne til at studere Matthæus 3, Markus 3 og Lukas 3 kan du bede dem om at tænke på nogen, de gerne vil bringe til Kristus. Fortæl dem, at i disse kapitler vil de læse om en profet, hvis mission det var at forberede folket til at modtage Frelseren. Yderligere ressourcer Jesus Kristus var hos Faderen fra begyndelsen. Ældste James E. Talmage sagde:»at ordet er Kristus, som var hos Faderen i den begyndelse, og som selv besad magt og rang som Gud, og at han kom til verden og levede blandt mennesker, er afgjort slået fast. Disse udtalelser er bekræftet gennem åbenbaring givet til 11

23 januar. Moses, hvori han fik lov til at se mange af Guds skabelser og til at høre Faderens røst sige om de ting, der var blevet skabt: Og ved min magts ord, hvilket er min enbårne Søn, som er fuld af nåde og sandhed, har jeg skabt dem (Moses 1:32, 33)«(Jesus Kristus, s. 9-10). Vi kan invitere andre til at»kom[me] og se«. Ældste Neil L. Andersen har sagt:»frelseren har lært os, hvordan man fortæller andre om evangeliet. Jeg kan godt lide Andreas historie, han som spurgte: Rabbi, hvor bor du? (Joh 1:38). Jesus kunne have svaret ved at angive stedet, hvor han boede. I stedet sagde han til Andreas: Kom og se! (Joh 1:39). Jeg forestiller mig, at Frelseren sagde: Kom og se, ikke blot hvor jeg bor, men også hvordan jeg lever. Kom og se hvem jeg er. Kom og føl Ånden. Vi kender ikke til alt om den dag, men vi ved, at da Andreas fandt sin bror Simon, erklærede han: Vi har mødt Messias (Joh 1:41). Til dem, der udviser interesse for vores samtaler, kan vi følge Frelserens eksempel ved at indbyde dem til at [komme] og se. Nogle vil tage imod vores invitation, andre vil ikke. Vi kender alle en, der er blevet inviteret flere gange, før de tog imod invitationen: Kom og se. Lad os også tænke på dem, der engang var med os, men som vi nu sjældent ser, og invitere dem til at komme tilbage og se igen... For dem, der bruger internet og mobiltelefon, så er der nye måder, hvorpå man kan invitere andre til at [komme] og se. Lad os gøre det til en større del af vores liv at dele vores tro med andre online«(»det er et mirakel«, Liahona, maj 2013, s. 79). Musik kan lære os om Kristus. Overvej at bruge salmen»for det skønne her på jord«, Salmer og sange, nr. 43, når I drøfter Frelserens rolle som skaber (se Joh 1:3). Gør undervisningen bedre Hjælp dem til at anvende skrifterne på sig selv. Den samme invitation, Kristus gav sine disciple at komme og se kan hjælpe dem, du underviser, til at ønske at følge Frelseren. Tilskynd dem til at anvende principperne, der findes i skrifterne, i deres eget liv og opmuntre andre til at gøre det samme. (Se 1 Ne 19:23; Undervisning på Frelserens måde, s. 21). 12

24 Vindue med glasmaleri i templet i Nauvoo i Illinois, af Tom Holdman 28. JANUAR- 3. FEBRUAR. Matthæus 3; Markus 1; Lukas 3»Bered I Herrens vej«når du læser og overvejer Matthæus 3; Markus 1 og Lukas 3, så nedskriv de indtryk, du modtager. Det vil indbyde Ånden i din forberedelse. Kom og følg mig For enkeltpersoner og familier og de følgende forslag kan hjælpe dig til at inspirere dem i din klasse til at forstå og anvende læren i disse skriftsteder. NEDSKRIV DINE INDTRYK Del med hinanden For at hjælpe klassemedlemmer til at dele, hvordan det er en velsignelse for dem at lære fra Det Nye Testamente, kan du skrive følgende spørgsmål på tavlen: Hvad har du gjort som følge af noget, du har læst i Det Nye Testamente denne uge? Undervis i læren MATTHÆUS 3:1-12; LUKAS 3:2-18 Disciplene forbereder sig selv og andre til at modtage Jesus Kristus. Hvordan forbereder vi os til besøget af en vigtig gæst? Denne form for spørgsmål kan hjælpe dig til at indlede en drøftelse om, hvordan Johannes Døber forberedte folket til at modtage Jesus Kristus. Derefter kan du dele klassen op i tre grupper for at læse Matthæus 3:1-6; Matthæus 3:7-12 og Lukas 3:10-15 og se efter, hvordan Johannes Døber forberedte folket til at modtage Jesus Kristus i deres liv. Lad hver gruppe skiftes til at fortælle om det, de er kommet frem til. Ligesom Johannes Døber hjælper levende profeter os til at forberede os til at modtage Frelseren i vores liv. For at hjælpe dem til at se forbindelsen mellem nutidige profeter og Johannes Døber kan du gennemgå Johannes Døbers lærdomme i Matthæus 3:1-12 og Lukas 3:2-18 og nogle råd fra den seneste generalkonference. Hvordan hjælper overholdelse af profetiske råd os til at forberede os til at modtage Frelseren? Joseph Smiths oversættelse, Lukas 3:4-11 (i Guide til skrifterne) giver indsigt i Jesu Kristi mission udover det, som findes i Lukas 3:4-6. Hvad lærer de af disse vers om Frelseren og vores behov for at omvende os? 13

25 28. januar- 3. februar. undervise nogen, såsom et barn eller en af anden tro, om dåb. (De kan også bruge billedet i denne uges oplæg i Kom og følg mig For enkeltpersoner og familier). Hvilke vigtige principper om dåb vil de fremhæve? De kan øve sig på deres ideer ved at undervise hinanden. Johannes Døber råber i ørkenen, af Robert T. Barrett LUKAS 3:3-14 Vi må frembringe»de frugter, som omvendelsen kræver«. I Lukas 3:8 underviste Johannes Døber folket om, at inden de kunne blive døbt, måtte de vise»frugter«, eller bevis på deres omvendelse. Hvordan kan du hjælpe klassemedlemmerne til at genkende beviset på deres egen omvendelse? Du kan bede dem om at søge i Lukas 3:8-14 og se efter, hvad Johannes betragtede som omvendelsens»frugter«. De kan også gennemgå Moroni 6:1-3 og Lære og Pagter 20:37. Du kan tegne et frugttræ på tavlen og lade dem navngive frugten på træet med de»frugter«, de finder. Dette kunne være et godt tidspunkt at drøfte, hvad det vil sige at oprigtigt omvende sig. Påpeg, at en måde, hvorpå vi kan»[gøre] hans stier jævne«(luk 3:4) er ved at omvende os fra enhver forhindring, der ville hindre Ånden i at nå os. Ved at synge salmen»mer hellighed giv mig«, Salmer og sange, nr. 63, kan det fremme en drøftelse om, hvordan omvendelse kan hjælpe os til at blive mere som Frelseren. MATTHÆUS 3:13-17 Vi følger Jesus Kristus, når vi bliver døbt og modtager Helligånden. Prøv følgende idé for at gennemgå historien om Jesu Kristi dåb: Spørg klassemedlemmerne om, hvordan de kan bruge Matthæus 3:13-17 til at For at hjælpe dem til at huske deres egen dåb og reflekterer over vigtigheden af at efterleve deres dåbspagter kan du få dem til at læse Matthæus 3:13-17 og ældste Robert D. Hales udtalelse i»yderligere ressourcer«. De vil måske også gerne dele deres følelser omkring deres egen dåb og deres dåbspagter. De kan også synge»frelseren bød«, Salmer og sange, nr. 62. Johannes Døber underviste, at Frelseren ville døbe»med Helligånden og ild«(matt 3:11). Dåben med ild sker, når vi bliver bekræftet og modtager Helligåndsgaven. Hvorfor skal vi have Helligåndsgaven for at udvikle os i Guds rige? Hvilken påvirkning har dåben med ild og med Helligånden på os? (Se Alma 5:14). Denne aktivitet kan hjælpe klassens medlemmer til at yderligere drøfte læren om dåb. Skriv følgende spørgsmål på tavlen og skriftstedshenvisningerne på papirstrimler. Bed dem om at vælge strimler og så læse alle skriftsteder som klasse. Drøft, hvilket spørgsmål der bliver bedst besvaret af hvert skriftsted. Er der andre skriftsteder eller indsigter, der også kan være med til at besvare disse spørgsmål? Hvad lærer disse skriftsteder os om nødvendigheden af dåb? (3 Ne 11:38) Hvad symboliserer dåb ved nedsænkning? (Rom 6:3-5) Hvordan bør min dåbspagt påvirke, hvordan jeg lever? (Mosi 18:8-10) Hvorfor døber vi ikke spædbørn? (Moro 8:8-12) Hvorfor er det vigtigt, at en dåb udføres af en med myndighed og ikke blot en oprigtig hensigt? (Hebr 5:4) 14

26 Matthæus 3; Markus 1; Lukas 3 Hvis jeg allerede er blevet døbt i en anden kirke, hvorfor skal jeg så døbes igen? (L&P 22:1-4) Hvorfor må dåben efterfølges af modtagelsen af Helligåndsgaven? (Joh 3:5) Tilskynd til at lære derhjemme Tilskynd dem til at studere Matthæus 4 og Lukas 4-5 derhjemme ved at bede dem om at tænke på en fristelse, de står overfor, og fortæl dem, at disse kapitler vil lære dem det, som Frelseren gjorde, når han stod overfor fristelser. Yderligere ressourcer Betydningen af vores dåbspagter. Ældste Robert D. Hales har sagt:»når vi forstår vores dåbspagt og Helligåndsgaven, vil det ændre vores tilværelse og danne grundlag for vores fuldstændige loyalitet over for Guds rige... At komme ind i Guds rige er så vigtigt, at Jesus blev døbt for at vise os stiens snæverhed og portens tranghed, som [vi] skulle gå ind ad (2 Ne 31:9)... Og når vi følger Jesu eksempel, viser vi også, at vi vil omvende os og være lydige i at holde vor himmelske Faders befalinger. Vi ydmyger os med et sønderknust hjerte og en angerfuld ånd, når vi erkender vores synder og søger tilgivelse for vores overtrædelser (se 3 Ne 9:20). Vi indgår pagt med ham om, at vi er villige til at påtage os Sønnens navn og altid erindre ham... Ved at vælge at være i hans rige adskiller vi os vi isolerer os ikke fra verden. Vores tøj vil være tækkeligt, vores tanker rene og vores sprog rent. De film og det fjernsyn, vi ser, den musik, vi lytter til, de bøger, blade og aviser, vi læser, vil være opløftende. Vi vil vælge venner, som opmuntrer vores evige mål, og vi vil behandle andre med venlighed. Vi vil undgå umoralens laster, spil, tobak, spiritus og narkotika. Vores søndagsaktiviteter vil afspejle Guds befalinger om at erindre sabbatten og holde den hellig. Vi vil følge Jesu Kristi eksempel i den måde, vi behandler andre på. Vi vil leve, så vi er værdige til at komme ind i Herrens hus«(»dåbens pagt: At være i riget og af riget«, Liahona, jan. 2001, s. 7-9). Gør undervisningen bedre Undervis i grundlæggende lære. Hyrum Smith sagde:»forkynd evangeliets første grundsætninger forkynd dem igen, så vil I opdage, at nye ideer og yderligere lys omkring dem bliver åbenbaret for jer dag efter dag. I kan øge jeres forståelse af dem, og de vil stå klarere for jer. I bliver så i stand til at viderebringe dem tydeligere for dem, I underviser«(manuscript History of the Church, vol. E- 1, p. 1994, josephsmithpapers.org). 15

27 Kristus besejrer Satan, af Robert T. Barrett FEBRUAR Matthæus 4; Lukas 4-5»Herrens ånd er over mig«når du læser og overvejer Matthæus 4 og Lukas 4-5, så nedskriv dine åndelige indtryk. Dette vil indbyde til inspiration om, hvordan du bedst imødekommer din klasses behov. Du kan også overveje at bruge Kom og følg mig For enkeltpersoner og familier såvel som dette oplæg for at finde yderligere ideer. NEDSKRIV DINE INDTRYK Del med hinanden Denne uges læsning omfatter denne udtalelse:»de blev slået af forundring over hans lære, for der var myndighed bag hans ord«(luk 4:32; se også Mark 1:22). Hvilke vers kan klassemedlemmerne dele fra disse kapitler, som hjalp dem til selv at føle denne lærdomsmæssige kraft? Undervis i læren MATTHÆUS 4:1-11; LUKAS 4:1-13 Vor himmelske Fader har givet os kraften og evnen til at modstå fristelse. Beretningen om Frelseren, der modstår Satan, kan hjælpe klassemedlemmerne til at genkende måder, hvorpå Satan forsøger at friste dem. De kan vælge en af fristelserne i Matthæus 4:1-11 eller Lukas 4:1-13 og tænke på en nutidig relateret fristelse (sætningerne i»yderligere ressourcer«kan hjælpe). Hvorfor er det godt at vide, at Frelseren modstod fristelser, der ligner dem, vi står over for i dag? Hvorfor var Kristus i stand til at modstå fristelse? For andre eksempler på personer i skrifterne, der modstår Satan, se 1 Mosebog 39:7-20, 2 Nefi 4:16-35 og Moses 1: Du kan opfordre til en drøftelse om Matthæus 4:1-11 og Lukas 4:1-13 ved at skrive to spørgsmål på tavlen: Hvad lærer vi om Kristus af denne historie? og Hvad lærer vi om Satan? Bed dem så om at se i skriftstederne for at finde svar på disse to spørgsmål og skriv deres svar på tavlen. Hvad kan hjælpe din klasse til at modstå fristelse? Du kan bede dem om at gennemgå tilfælde i Matthæus 4:1-11 eller Lukas 4:1-13, hvor Frelserens viden om skrifterne hjalp ham besvare Satan (ved at sige»der står skrevet«). Giv dem tid til at finde og dele skriftsteder, der kan befæste og styrke dem, når de føler sig fristet. (For at få ideer kan de se i Guide til skrifterne under»fristelse«). 16

28 Matthæus 4; Lukas 4-5 LUKAS 4:16-30 Jesus Kristus er den profeterede Messias. For at hjælpe dem til bedre at forstå denne beretning kan du forklare, at titlerne Messias og Kristus begge betyder»den salvede«. Når de læser Lukas 4:18-21, så bed dem om at tænke over, hvad det vil sige, at Jesus er Kristus, Messias eller den Salvede. De kan måske også finde det nyttigt at læse»salvede«i Guide til skrifterne. Hvordan erklærer Jesus, at han er Messias i dag? Bed dem at fortælle, hvordan de har fået en viden om, at Jesus Kristus er deres Frelser. Der kan være nogle nyttige lektier at lære ved at udforske, hvorfor folket i Nazaret ikke accepterede Jesus som den profeterede Messias. En måde at gøre dette på kunne være at sætte deres attitude i kontrast til Sareptas og Na amans enkers attitude i Det Gamle Testamente. Du kan også bede nogle på forhånd om at komme forberedt til at sammenfatte hver af disse beretninger (se 1 Kong 17:8-24; 2 Kong 5:1-17; Luk 4:16-30). Hvad lærer disse beretninger os om mirakler og at svare Guds tjenere? Kan de se noget budskab til Kirkens medlemmer i dag i Frelserens ord til folket i Nazaret? MATTHÆUS 4:18-22; LUKAS 5:1-11 Forpligtelsen til at følge Kristus betyder at acceptere hans vilje og forsage vores egen. Til tider giver den vejledning, vi modtager af Herren, ikke mening til at starte med. De kan søge i Lukas 5:1-11 og se efter, hvad Herren bad Peter om, og hvorfor Peter kan have tvivlet på hans vejledning. Hvordan kan denne oplevelse have påvirket Peters syn på Frelseren og sig selv? Du kan bede klassemedlemmerne om at dele en oplevelse om, hvordan de udviste deres tro på guddommelig vejledning på trods af, at de ikke havde en fuldkommen forståelse. Hvad var resultatet af, at de udøvede deres tro?»kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere«(matt 4:19). Ligesom, at fiskerne»forlod alt«for at følge Jesus Kristus (Luk 5:11), er der ting, som vi må forlade for at blive hans disciple. Hvad hentyder Matthæus 4:18-22 om Peters, Andreas, Jakobs og Johannes attitude og tro? Det kan være hjælpsomt at medbringe et fiskenet til klassen og bede deltagerne om at nedskrive det, de er villige til at forlade eller allerede har forladt for at følge Kristus og ligge dem i nettet. Overvej at bede nogle om at fortælle, hvordan deres liv har ændret sig, når de har valgt at forlade alt for at følge Frelseren. Tilskynd til at lære derhjemme For at inspirere dem til at læse Johannes 2-4 i løbet af den kommende uge kan du bede dem om at tænke over, hvad de mener, det betyder at blive»født på ny«. Fortæl dem, at næste uges læsning vil hjælpe dem til at besvare dette spørgsmål. 17

29 februar Jesus er Messias. Yderligere ressourcer Former for fristelser. Præsident David O. McKay sagde, da han talte om de former for fristelser, som Frelseren stod overfor i ørkenen:»enhver fristelse, som kommer til jer og mig, kommer i en af tre former: (1) En fristelse af appetitten eller lysterne. (2) Eftergivenhed over for stolthed, mode eller forfængelighed. (3) Et ønske om verdslig rigdom eller magt og herredømme over lande eller menneskets jordiske ejendomme«(kirkens præsidenters lærdomme: David O. McKay, 2003, s. 82). Da ældste Jeffrey R. Holland talte om Jesu oplevelse i Matthæus 4, sagde han:» Hvis du er Guds søn, så sig, at stenene dér skal blive til brød... Fristelsen ligger ikke i at spise... Fristelsen ligger i Satans forslag om at gøre det på netop denne måde for at blive mæt på den nemmeste måde, ved at misbruge sin magt i stedet for at vente til det rette tidspunkt og få mad på rette vis... Hvis du er Guds søn, så styrt dig ned fra helligdommens tinde... Denne fristelse er omend mere underfundig end den første. Det er en fristelse af ånden, af at lide en personlig sult, som er langt mere reel end behovet for brød. Ville Gud redde ham?... Hvorfor ikke få en åndelig bekræftelse, skabe sig en loyal menighed og give Satan igen ved at appellere til Guds magt?... Men Jesus afviste den åndelige fristelse. Fornægtelse og afstandtagen er også en del af guddommelig forberedelse... Selv Guds Søn måtte vente. Forløseren, der aldrig ville udøse ringe nåde over andre, ville sandsynligt ikke bede om det for sig selv... Alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig. [Satan] spørger... Hvad forlanger du? Billigt brød, afviser du. Messiansk dramatik afviser du, men intet menneske kan modstå verdslig rigdom. Sig hvad du forlanger. Da Satan for første gang viste sin troløshed, fremlagde han sin urokkelige tro på, at man kan købe alt i denne verden for penge. En dag skal Jesus regere verden. Her kommer han til at herske over ethvert fyrstendømme og enhver magt. Han bliver kongernes Konge og herrernes Herre. Men ikke på den måde«(»den ubekvemme Messias,«Stjernen, mar. 1989, s.19, 22, 23). Gør undervisningen bedre Tak dem, du underviser.»bliv ikke så optaget af lektionen, at I glemmer at takke eleverne for deres bidrag. De har behov for at vide, at I påskønner deres villighed til at fortælle om deres indsigt og vidnesbyrd«(undervisning på Frelserens måde, s. 33). 18

30 FEBRUAR Johannes 2-4»I skal fødes på ny«en god måde at forberede sig til at undervise på er ved at læse Johannes 2-4. Nedskriv ethvert åndeligt indtryk, du modtager, og brug dette oplæg til at finde yderligere indsigt og undervisningsforslag. NEDSKRIV DINE INDTRYK Del med hinanden Skriv tre overskrifter på tavlen: Johannes 2, Johannes 3 og Johannes 4. Giv klassemedlemmerne nogle få minutter til at gennemse disse kapitler og bed dem om at skrive et vers, der har hjulpet dem med at forstå læren og begivenhederne i det kapitel, under hver overskrift. Drøft de vers, de skrev. JOHANNES 2:1-11 Undervis i læren Vores liv ændres, når vi følger Jesus Kristus. Nogle gange kan vi få åndelig indsigt ved at lægge mærke til detaljer i en beretning fra skrifterne. Overvej at bede dem om at læse Johannes 2:1-11 og skrive de detaljer, der forstærker deres påskønnelse for miraklet ved bryllupsfesten. Hvordan beviser dette mirakel Guds herlighed? (Se v. 11). Det kan hjælpe dem til at forstå denne historie, hvis de overvejer miraklet ud fra et unikt perspektiv for dem, der overværede det. Hvordan er vores holdning mod mirakler til tider ligesom den hos dem, der var ved bryllupsfesten? Overvej at bede nogle om at fortælle beretningen om festen, som om de selv var tilstede. JOHANNES 2:13-22 Vi kan forsvare hellige steder og ting. Hvordan kan du hjælpe klassemedlemmerne til at lære af beretningen om Jesus, der driver vekselererne ud af templet? Hvordan kan de forsvare hellige steder og andre ting, såsom hjem, kirker, templer og skrifterne? Denne udtalelse fra præsident David O. McKay kan hjælpe:» Brug ikke min faders hus som markedsplads! (Joh 2:16). At tjene og bruge penge... finde fejl og særligt sladre om naboer i et tilbedelseshus er i bund og grund en overtrædelse af denne befaling, der blev givet for næsten 2000 år siden«(i Conference Report, okt. 19

31 februar 1956, s. 7). Hvordan kan vi bevare helligheden i templet og på andre hellige steder? JOHANNES 3:1-21 Vi skal fødes på ny for at komme ind i Guds rige. For at hjælpe dem til at forstå Jesu invitation til at blive født på ny (se Joh 3:3) kan du bede dem om at dele den indsigt, som de har fået af det, som Frelseren lærte Nikodemus i disse vers. Hvilke ord og vendinger brugte han? Hvilke andre skriftsteder eller udtalelser fra Kirkens ledere kan udvide klassemedlemmernes forståelse af denne invitation? (Se»Yderligere ressourcer«for udtalelser fra Kirkens ledere). JOHANNES 4:6-34 Jesus Kristus tilbyder os levende vand og»kødet«ved at gøre Guds arbejde. Vores legeme har dagligt brug for mad og vand. Jesus henviste til disse basale behov, da han underviste både den samaritanske kvinde og sine disciple. For at hjælpe klassens medlemmer til at forstå det, som Frelseren underviste om, kan du vise et billede af mad og vand på tavlen og bede dem om at skrive de åndelige sandheder, Jesus lærte os, under hvert billede. Hvordan kan det slukke vores åndelige tørst at tilbede Gud i ånd og sandhed? Hvordan bliver vores åndelige sult tilfredsstillet ved at gøre Guds vilje? Hvordan kan de forklare nogen af en anden tro, hvad det vil sige at blive født på ny? Hvordan ville de inkludere omvendelse, dåb og bekræftelse i denne samtale? Overvej at bede dem om at øve sig på, hvordan de ville besvare dette spørgsmål med deres sidemand. Udtalelsen af profeten Joseph Smith i»yderligere ressourcer«kan tilføje til denne drøftelse. Nogle tror, at en person ikke rigtigt kan ændre sig, men Nikodemus er et eksempel på en, der ændrede sig som resultat af at følge Jesu Kristi evangelium. For at hjælpe klassemedlemmer til at se dette kan du bede dem om at se i Johannes 3:1-2, Johannes 7:40-52 og Johannes 19: Hvad kan vi lære af disse vers om Nikodemus holdning og overbevisninger? Hvordan ændrede han sig med tiden? Hvilke eksempler kan vi fortælle om personer, vi kender, der har ændret sig på grund af evangeliet? Ved at se på en baby eller et billede af en baby kan det give klassen en god mulighed for at sammenligne kvaliteter hos en nyfødt med kvaliteterne hos en, der er blevet født på ny åndeligt. Jesus Kristus tilbyder os levende vand. Det kan hjælpe dem til at tænke over, hvordan de kan komme til at vide, at Jesus Kristus er Messias, ved at tænke over udviklingen af den samaritanske kvindes vidnesbyrd om ham. Se som klasse efter de ord, som den samaritanske kvinde brugte til at henvise til Frelseren i Johannes 4:6-30. Hvad tror I, at de ord antyder om hendes kundskab om, hvem Jesus var? Hvordan er vi vokset i vores vidnesbyrd om, at han er vor Frelser? Tilskynd til at lære derhjemme For at inspirere eleverne til at læse Matthæus 5 og Lukas 6 kan du fortælle dem, at disse kapitler 20

32 Johannes 2-4 indeholder det, som præsident Joseph Fielding Smith kaldte»den største [tale], der nogensinde, så vidt vi ved, er holdt«(kirkens præsidenters lærdomme: Joseph Fielding Smith, 2013, s. 213). Yderligere ressourcer Hvad det vil sige at blive født på ny. Profeten Joseph Smith belærte:»man kan lige så godt døbe en sæk sand som et menneske, dersom det ikke bliver gjort med henblik på syndernes forladelse og modtagelse af Helligånden. Dåb med vand er blot en halv dåb og duer ikke uden den anden halvdel dvs. dåben med Helligånden«(Kirkens præsidenters lærdomme: Joseph Smith, 2007, s. 96). Ældste David A. Bednar har sagt:»omvendelse... er mægtig, ikke mindre en åndelig genfødsel og grundlæggende ændring af det, vi føler og ønsker, det vi tænker og gør, og det vi er. Selve kernen i Jesu Kristi evangelium medfører en grundlæggende og varig forandring af selve vores natur, som muliggøres, når vi sætter vores lid til den hellige Messias fortjenester og barmhjertighed og nåde (2 Ne 2:8). Når vi vælger at følge Mesteren, vælger vi at blive forandret at blive åndeligt genfødt«(»i skal fødes på ny«, Liahona, maj 2007, s. 20). Ældste D. Todd Christofferson har sagt:»i spørger måske: Hvorfor sker denne store forandring ikke hurtigere for mig? I bør huske, at de bemærkelsesværdige eksempler med kong Benjamins folk, Alma og andre i skriften er netop det bemærkelsesværdige og atypiske. For de fleste af os sker ændringerne mere gradvist og med tiden. At blive født på ny, modsat vores fysiske fødsel, er mere en proces end en hændelse. Og at tage del i den proces er hovedformålet med livet på jorden«(»født på ny«, Liahona, maj 2008, s. 78). Ældste Dallin H. Oaks har sagt:»vi blev født på ny, da vi indgik et pagtsforhold med vor Frelser ved at blive født af vand og ånd samt ved at påtage os Jesu Kristi navn. Vi kan forny denne genfødsel hver sabbatsdag, når vi nyder nadveren. Sidste dages hellige bekræfter, at de, der er blevet født på ny på denne måde, er åndeligt fødte sønner og døtre af Jesus Kristus (se Mosi 5:7; 15:9-13; 27:25). Ikke desto mindre må vi for at opnå de tiltænkte velsignelser ved denne genfødte tilstand stadig overholde vores pagter og holde ud til enden. I mellemtiden er vi gennem Guds nåde blevet født på ny som nye skabninger med en ny åndelig herkomst og med udsigt til en storslået arv«(er du frelst? Stjernen, juli 1998, s. 64). Gør undervisningen bedre Læreren er ikke bedre end den, der undervises. Din rolle som lærer er vigtig, men du er ikke den eneste kilde til inspiration i klassen. Hjælp klassemedlemmerne til at lære af Ånden og fortælle hinanden det, som de lærer. 21

33 Bjergprædikenen af Jorge Cocco FEBRUAR Matthæus 5; Lukas 6»Salige er I«Nedskriv dine åndelige indtryk, mens du studerer Matthæus 5 og Lukas 6. Åbenbaring vil komme, når du søger at imødekomme din klasses behov. Dette oplæg kan give yderligere ideer. NEDSKRIV DINE INDTRYK Del med hinanden Præsident Joseph Fielding Smith sagde, at bjergprædikenen er»den største [prædiken], der nogensinde, så vidt vi ved, er holdt«(kirkens præsidenters lærdomme: Joseph Fielding Smith, 2013, s. 231). Hvorfor føler deltagerne, at dette er sandt? Hvad kan de fortælle om? MATTHÆUS 5:1-12 Undervis i læren Varig lykke kommer ved at leve sådan, som Jesus Kristus underviste og levede. Frelserens bjergprædikenen, som primært var henvendt til hans nærmeste disciple, begynder med udtalelser kendt som saligprisningerne, hvor Kristus bad os om at overveje, hvad det vil sige at leve et velsignet liv et liv med varig lykke. For at indlede en drøftelse om varig lykke kan du bede klassens medlemmer om at fortælle, hvad der gør dem lykkelige. Hvad sagde Jesus ifølge saligprisningerne gør en person»salig«eller evigt lykkelig? Hvordan adskiller Jesu lærdomme sig fra andre måder, hvorpå folk prøver at finde lykke? For at hjælpe dem til at forstå udtryk som rene af hjertet eller de, som stifter fred kan du skrive nogle af udtrykkene fra vers 3-12 på tavlen. Bed dem så om at foreslå modsætningen til hvert udtryk og det, som de lærer om hvert udtryk ved at gøre dette. Få dem til at overveje, hvordan de kan ændre sig for at blive den type, der beskrives i disse vers. Hvad tilføjer 3 Nefi 12:3, 6 til vores forståelse af Matthæus 5:3, 6? En anden måde at udforske disse vers på er at bede dem om at studere yderligere skriftsteder om en af saligprisningerne og fortælle klassen det, som de lærer. Hvordan er nogen, de kender, et eksempel på det princip? 22

34 Matthæus 5; Lukas 6 MATTHÆUS 5:17-48 Jesus Kristus belærte om en højere lov, der kan føre os mod fuldkommenhed. Bjergprædiken, af Frank Adams MATTHÆUS 5:14-16 Frelserens disciple skal være verdens lys. Hvad føler dine klassemedlemmer, når de læser Jesu udtalelse om, at de er»verdens lys«? Hvad betyder det at gemme vores lys»under en skæppe,«og hvorfor kan vi være fristede til at gøre det? Udtalelsen af præsident Robert D. Hales i»yderligere ressourcer«kan være opmuntrende. Hvem har været»et lys«for dine klassemedlemmer? Tænk på, hvordan du kan demonstrere Kristi belæring om, at vi er lys i verden. Kan du vise et billede af en oplyst by om aftenen? Kan du tage en lommelygte med og gemme den under en kurv? Hvorfor sammenligner Frelseren sine disciple med lys? Hvordan kan vi bruge denne forståelse til at være et lys for andre? (Se L&P 103:9-10). De kan drøfte eller lave rollespil om, hvordan evangeliets lys kan skinne i deres liv og velsigne andre. Nogle andre skriftsteder, der kan føje noget til jeres drøftelse, kan omfatte 2 Nefi 18:24, Lære og Pagter 50:24, 84:44-47, 88:50, 67 og 93: De vil måske også kunne lide at synge en salme om lys, såsom»min Gud er mit lys«og»led, milde lys«, Salmer og sange, nr. 46, 50. Hvad tilføjer disse salmer og skriftsteder til vores forståelse af Matthæus 5:14-16? Situationerne beskrevet i Matthæus 5 var specifikke for Frelserens tid, men de principper, han underviste i, er universelle. For at få dem til at se anvendelse til deres eget liv, så bed dem om at vælge en af de følgende passager og tænke på nutidige eksempler, der illustrerer det, Frelseren underviste: vers 21-24, 27-30, 33-37, 38-39, og De kan gøre dette på egen hånd eller i grupper og fortælle klassen om deres eksempel. De unge vil måske nyde gavn af et matchespil, der hjælper dem til at se, at Frelserens lære, der findes i Matthæus 5:21-48, erstatter moseloven. Du kan skabe et sæt af kort med sætninger, der begynder med»i har hørt«(beskrivelse af moseloven) fra Matthæus 5: Skab et andet sæt med sætninger, der begynder med»men jeg siger«(beskriver Kristi højere lov). Læg begge sæt kort med fronten nedad og lad dem vælge et af»i har hørt«kortene efterfulgt at et fra det andet sæt, mens de leder efter par. Fortsæt, til de har matchet moseloven med Kristi nye lære. Drøft for hvert par, hvorfor der er brug for Frelserens lære i vore dage. Hvordan kan du hjælpe dem til at se, at Frelserens befaling om at være»fuldkommen«betyder, som præsident Russell M. Nelson har forklaret,»fuldstændig«eller»ende«? (Matt 5:48;»Fuldkommengørelse venter«, Stjernen, jan. 1996, s ). Her er en idé: Klip et billede af Jesus til et puslespil og bed dem om på bagsiden af hver brik at skrive lærdomme fra Matthæus 5, som de føler sig inspireret til at anvende i deres liv. Lad dem derpå arbejde sammen om at lave puslespillet. Hvordan hjælper Jesu Kristi forsoning os til at blive»fuldstændig«? (Se Guide til skrifterne,»nåde«). Du kan også bede dem om at sætte et mål om at handle på en tilskyndelse, de modtog, mens de studerede Matthæus 5. Overvej, hvordan du kan følge op på denne opfordring i fremtidige lektioner. 23

35 februar Tilskynd til at lære derhjemme For at inspirere dem til at læse Matthæus 6-7 i løbet af den kommende uge kan du fortælle dem, at præsident Harold B. Lee kaldte bjergprædikenen»det, der udgør et fuldkomment liv«(kirkens præsidenters lærdomme, Harold B. Lee, 2001, s. 200). At være et lys. Yderligere ressourcer Ældste Robert D. Hales sagde:»er du nogensinde stoppet op og har tænkt på, at måske er du det lys, som vor himmelske Fader har sendt for at lede en anden sikkert hjem eller for at være et fyrtårn, der på afstand viser vejen tilbage til den snævre og trange sti, der fører til evigt liv? Dit lys er et fyrtårn og bør aldrig slukkes eller vildlede dem, der leder efter en vej hjem«(»that Ye May Be the Children of Light«, foredrag ved Brigham Young University, 3. nov., 1996, s. 9; speeches.byu.edu). Søg fuldkommenhed Præsident Harold B. Lee sagde:»tror I, at Frelseren omtalte et mål, der ikke er muligt at nå, og således håner os i vores bestræbelser på at leve, så vi kan opnå denne fuldkommenhed? Det er umuligt for os her i livet på jorden at nå denne fuldkommenhed, som Mesteren talte om, men i dette liv lægger vi det fundament, som vi vil bygge på i evigheden. Derfor må vi sikre os, at vores fundament er lagt på sandhed, retskaffenhed og tro«(kirkens præsidenters lærdomme, Harold B. Lee, s. 195). Præsident Joseph Fielding Smith sagde:»[fuldkommenhed] vil ikke ske på én gang, men linje på linje, forskrift på forskrift, eksempel på eksempel, og selv da ikke så længe vi lever i dette jordiske liv... Men vi lægger grundvolden her. Det er her, vi lærer Jesu Kristi evangeliums enkle sandheder, i denne prøvestand, for at forberede os til den fuldkommenhed. Det er min pligt, det er jeres, at jeg skal være bedre i dag, end jeg var i går, og I skal være bedre i dag, end I var i går, og bedre i morgen, end I var i dag«(kirkens præsidenters lærdomme: Joseph Fielding Smith, 2013, s. 231). Gør undervisningen bedre Øg klassemedlemmernes deltagelse. Mange aktiviteter kan udføres som klasse, i små grupper, i par eller som en paneldiskussion. Brug en variation af metoder for at tillade folk at deltage, der normalt ellers ikke får mulighed. (Se Undervisning på Frelserens måde, s. 33.) 24

36 Jesus underviser folket ved bredden af søen, af James Tissot 25. FEBRUAR- 3. MARTS Matthæus 6-7»Han underviste dem som en, der har myndighed«når du forbereder dig på at undervise, så begynd ved at forberede dig. Studér Matthæus 6-7 og nedskriv dine åndelige indtryk. Dette vil hjælpe dig til at modtage åbenbaring om, hvordan du bedst imødekommer din klasses behov. Søg derpå i dette oplæg for undervisningsforslag. NEDSKRIV DINE INDTRYK Del med hinanden Bed klassemedlemmerne om at fortælle, hvilke skriftsteder i bjergprædikenen, de føler, der er mest brug for i dag. Tilskynd dem til at tilføje til hinandens indsigt. MATTHÆUS 6-7 Undervis i læren Hvis vi hører og handler på Herrens lære, vil vores liv være bygget på et fast fundament. Hvilke specifikke lærdomme fra Matthæus 6-7 vil være til mest gavn for dem, du underviser? Overvej at skrive adskillige henvisninger fra Matthæus 6-7 på tavlen, der indeholder disse lærdomme. Deltagerne kan vælge en af henvisningerne til at studere for sig selv og derpå skrive de åndelige sandheder, de har lært på tavlen. Hvordan har disse lærdomme påvirket vores liv? Frelseren afsluttede sin prædiken med en lignelse, der kan hjælpe din klasse til bedre at forstå vigtigheden af at efterleve Frelserens lære (se Matt 7:24-27; se også Hel 5:12). For at de kan forestille sig denne lignelse, kan de samarbejde om at bygge et fast fundament ved at bruge klodser, krus eller andre materialer og så teste styrken af deres fundament. De kunne måske også sætte ord på deres materialer med ting, de kan gøre for at anvende Frelserens lære. Hvordan kan det hjælpe os til at modstå livets storme? MATTHÆUS 6:5-13 Frelseren lærte os at bede. Det at studere Fadervor kan hjælpe dem til at se, hvordan de kan forbedre deres egne bønner ved at følge Herrens eksempel. Du kan bede dem om at skrive sætninger fra Matthæus 6:9-13 (eller Luk 11:1-4), de har lagt mærke til, på tavlen. Når vi 25

37 25. februar- 3. marts grunder over Frelserens ord, hvad lærer vi så om den holdning, vi bør have, når vi beder? Hvad lærer vi om, hvad vi skal bede for og om? Det kan være lærerigt for dem at omskrive nogle af Frelserens sætninger til noget, de selv ville sige i deres bønner.»giv os i dag vort daglige brød«kan fx omskrives til»hjælp mig i min indsats for at forsørge min familie«. De, du underviser, kan få gavn af at studere andre eksempler på, at Frelseren beder til sin Fader, såsom Matthæus 26:36-42 og Johannes 17. Du kan bede dem om at studere nogle af disse skriftsteder, mens de søger efter svar på spørgsmål som»hvad lærer vi om bøn af den måde, Frelseren bad på?«og»hvordan kan vi bede mere som Frelseren?«For andre eksempler på bøn, se Enosh 1:3-17; Alma 31:26-35; 33:3-11. Har du haft nogle oplevelser, som du kan fortælle om, der omhandler bøn? At dele dine oplevelser kan inspirere klassens medlemmer til at gøre det samme. Præsident Thomas S. Monson har delt adskillige personlige oplevelser relateret til bøn i sit budskab»tænk over velsignelserne«(liahona, nov. 2012, s ). Du kan drøfte principper fra dette budskab og fra citaterne i»yderligere ressourcer«. Afsnittet»Bøn«i Guide til skrifterne kan også være nyttigt. vejledning eller velsignelser fra Herren. Hvad ville de sige for at opmuntre denne ven? Hvordan kan de bruge Frelserens ord i Matthæus 7:7-11? MATTHÆUS 7:15-20 Vi kan kende sande og falske profeter ved deres frugter. Medlemmerne i din klasse har sikkert været udsat for modstanderens falske filosofier og andre bedrag, om det er på internettet eller fra andre kilder. De har måske også hørt andre kritisere Herrens tjenere. Hvordan kan du hjælpe dem til at forstå, hvordan man skelner falske profeter og lærdomme fra de sande? Du kan vise adskillige stykker frugt og spørge, hvad vi kan gå ud fra om de træer, de kommer fra. Hvordan hjælper denne øvelse os med at forstå Matthæus 7:15-20? I kan også sammen læse nogle nylige budskaber fra de levende profeter. Hvilke»frugter«eller resultater kommer der af at følge deres råd? MATTHÆUS 7:7-11 Vor himmelske Fader besvarer bønner. For at hjælpe dem til at styrke deres tro på, at Gud vil høre deres bønner, kan du skrive bed, søg og bank på på tavlen. Bed så dem så om at søge i deres skrifter efter eksempler på personer, der»bad«,»søgte«og»bankede på«(for eksempler se 1 Ne 11:1; Eter 2:18-3:6; JS- H 1:11-17). Hvad kan vi lære af disse eksempler om at få svar på vores bønner? Du kan bede dem om at forestille sig, at de har en ven, som er tilbageholdende med at søge Vi kan kende sande profeter ved deres frugter. Matthæus 7:15-20 kan hjælpe til at opbygge klassemedlemmernes tro på profeten Joseph Smiths guddommelige mission. Hvad er frugterne af det arbejde, Joseph Smith har udført? For ideer se Neil L. Andersens budskab»joseph Smith«, (Liahona, nov. 2014, s ). Hvordan kan vi bruge Frelserens analogi i Matthæus 7:15-20 til at bære vidnesbyrd for vores venner og familie om profeten Joseph? 26

38 Matthæus 6-7 Tilskynd til at lære derhjemme Bed klassemedlemmerne, mens de i denne uge studerer mange af de mirakler, som Frelseren udførte, om at tænke over nutidige mirakler, både store og små, som de har oplevet eller hørt om. Yderligere ressourcer Sange til brug i klasseværelset. Hvilke principper om bøn lærer de af teksten til»bøn er et hjertes indre sang«? (Salmer og sange nr. 75). At læse, synge eller lytte til»priser profeten«, Salmer og sange, nr. 17, kan få dem til at tænke på nogle af de frugter, hvorved vi kan vide, at Joseph Smith var en Guds profet (se også L&P 135:3). Historier om bøn. Præsident Boyd K. Packer fortalte om en familiebøn, hans familie havde, inden han rejste til Californien. En dyrlæge havde fortalt dem, at deres ko ikke ville overleve den dag.»vores lille dreng bad bønnen. Da han havde bedt vor himmelske Fader om at velsigne far på hans rejse og velsigne os alle, begyndte han oprigtigt at trygle. Han sagde: Himmelske Fader, vær sød at velsigne Bossy, så hun bliver helt frisk igen. I Californien fortalte jeg om hændelsen og sagde: Han må lære, at vi ikke får alt, hvad vi beder om, så let. Der var en lektie, der skulle læres, men det var mig, der fik den og ikke min søn. Da jeg kom hjem søndag aften, var Bossy helt frisk igen «(»Bøn og tilskyndelser«liahona, nov. 2009, s. 45). Bror Mangal Dan Dipty, et medlem af Kirken fra Indien, har sagt:»som barn kom jeg regelmæssigt i den tysklutherske kirke. Vi tog ofte op i bjergene for at bede sammen. En regnvejrsdag, hvor alle i bønnekredsen var gennemblødte, bad en af prædikanterne en inderlig bøn og tryglede Herren om at stoppe regnen. Til vores forbløffelse holdt det op med at regne. Det blev begyndelsen på min tro på Gud og bøn«(»min rejse som pioner fra Indien«, Liahona, juli 2016, s. 21). Se afsnittet Sidste dages hellige røster i Liahona for andre historier om bøn. Gør undervisningen bedre Vær ikke bange for tavshed.»gode spørgsmål tager tid at besvare. De kræver overvejelse, søgning og inspiration. Den tid, I bruger på at vente på svar på et spørgsmål, kan være en hellig tid til overvejelse. Undgå fristelsen til at afslutte denne tid for hurtigt ved at besvare dit eget spørgsmål eller ved at gå videre til noget andet«(undervisning på Frelserens måde, s. 31). 27

39 Helbredelse i sine vinger, af Jon McNaughton MARTS. Matthæus 8-9; Markus 2-5»Din tro har frelst dig«din forberedelse til at undervise begynder, når du bønsomt studerer Matthæus 8-9 og Markus 2-5. Kom og følg mig For enkeltpersoner og familier kan forbedre dit studie og tilskynde undervisningsforslag udover de, der er præsenteret her. NEDSKRIV DINE INDTRYK Del med hinanden Du kan medbringe flere billeder, der skildrer begivenhederne i Matthæus 8-9 og Markus 2-5 (se Evangelisk kunst, nr. 40, 41 eller LDS.org) eller nedskriv disse begivenheder på tavlen. Bed klassemedlemmerne om at forklare, hvad de ved om hvert mirakel. Hvilke budskaber finder de i disse mirakler? Undervis i læren MATTHÆUS 8-9; MARKUS 2; 5 Mirakler sker i henhold til Guds vilje og vores tro på Jesus Kristus. De kan have fundet kraftfulde indblik under deres personlige studie af miraklerne i disse kapitler (se listen over helbredelser i denne uges oplæg i Kom og følg mig For enkeltpersoner og familier). Overvej at bede dem om at dele deres indsigt med en makker eller med hele klassen. For at hjælpe dem til at forstå forholdet mellem tro og mirakler kan I læse flere af de mirakuløse helbredelser i Matthæus 8-9 og Markus 2; 5, mens I ser efter troen hos den person, der blev helbredt eller troen hos andre. (Hvis der ikke er tid til at drøfte alle miraklerne, så spørg deltagerne om, hvilke der er de mest betydningsfulde for dem). Nogle af disse skriftsteder kan forbedre jeres drøftelse: Mormon 9:15-21, Eter 12:12-16, Moroni 7:27-37 og Lære og Pagter 35:8. Hvad lærer Frelserens helbredelser og disse skriftsteder os om tro og mirakler? Se også»mirakler«i Guide til skrifterne. Der kan være personer i din klasse, der har tro og søger et mirakel, men miraklet er ikke sket på den måde, som de ønskede. Hvad lærer skrifterne og Kirkens ledere os om dette? I en artikel med titlen»accepter Herrens vilje og timing«har ældste David A. Bednar fortalt om, hvordan han rådgav et par i denne situation (Liahona, aug. 2016, s ; se også 2 Kor 12:7-10; L&P 42:43-52). Har klassemedlemmerne set velsignelser komme ind i deres liv eller andres liv, når de ønskede mirakler ikke skete? 28

40 Matthæus 8-9; Markus 2-5 Når de læser om miraklerne i Matthæus 8-9 og Markus 2; 5, vil nogle undrer sig over, om det er muligt i dag. Moroni beskrev vore dage som en tid, hvor»det vil blive sagt, at mirakler er hørt op«, men han lovede også, at Gud stadig er miraklernes Gud, for Gud er»et uforanderligt væsen«(morm 8.26; 9:18-21; se også Moro 7:27-29). Hvordan kan du hjælpe dem til at forøge deres tro på Guds kraft til at velsigne deres liv? Du kan bede dem om at fortælle om mirakler, de har været vidner til. Du kan også overveje at dele beretninger om mirakler fra Kirkens historie (se»yderligere ressourcer«). Stol på Herren, af Liz Lemon Swindle. i salmen, der knytter sig til sætninger i skrifterne. Du kan også vise et billede, der skildrer scenen (se Evangelisk kunst nr. 40), og drøfte det øjeblik, som artisten skildrer. Hvordan kan du ellers hjælpe dem til at forstå betydningen af og kraften i dette mirakel? MARKUS 2:1-12 Det kræver vores samlede indsats at redde dem, der er tabt. Beretningen om dette mirakel belærer om værdien ved at arbejde i enighed for at bistå Frelseren i at redde dem, som lider åndeligt og fysisk. Ældste Chi Hong (Sam) Wongs budskab»kom til undsætning i enighed«(liahona, nov. 2014, s ) kan tilføje til drøftelsen om denne sandhed. Overvej at invitere en til at komme forberedt på at gennemgå beretningen fra skrifterne og derpå fortælle, hvad ældste Wong sagde. Hvad kan vi lære af Markus 2:1-12 om værdien af at arbejde i enighed for at redde dem, der er i nød? (Se også Mark 3:24-25). MATTHÆUS 8:23-27; MARKUS 4:35-41 Jesus Kristus har kraft til at bringe fred midt i livets storme. Det kan være, at du er klar over nogle af de problemer, som nogle af dine klassemedlemmer står overfor. Da vi alle får prøvelser på et tidspunkt i vores liv, kan en gennemgang af beretningen i Markus 4:35-41 opbygge deres tro på, at Frelseren kan bringe dem fred. Giv alle et stykke papir og bed dem om på den ene side at skrive en prøvelse, de har haft. Bed dem om på den anden side at skrive noget fra Markus 4:35-41, der inspirerer dem til at vende sig mod Frelseren under deres prøvelser. Hvis de føler sig trygge ved det, så bed dem om at fortælle, hvad de skrev. Salmen»Mester, se uvejret truer«salmer og sange, nr. 54, er baseret på historien i Matthæus 8:23-27 og Markus 4: De kan måske finde tekst Tilskynd til at lære derhjemme For at tilskynde klassemedlemmerne til at læse Matthæus 10-12, Markus 2 og Lukas 7, 11 i løbet af den kommende uge, så fortæl dem, at de i disse kapitler vil finde råd, der kan hjælpe dem til at udføre deres kaldelse og ansvar i Kirken. Yderligere ressourcer Profeten Joseph Smith helbredte de syge. I juli 1839 boede et stort antal af de hellige, der var blevet drevet ud Missouri, i deres vogne, i telte og på jorden nær Commerce i Illinois. Mange var meget syge og Joseph og Emma Smith var udmattede af at 29

41 marts. forsøge at hjælpe dem. Wilford Woodruff beskrev det, der skete den 22. juli, som:»en dag med Guds kraft. Der var mange syge blandt de hellige på begge sider af Mississippi- floden, og Joseph gik blandt dem, tog deres hånd og med høj røst befalede dem i Jesu Kristi navn at rejse sig fra deres senge og blive frelst, og de sprang fra deres senge frelst ved Guds kraft... Det var sandelig en tid til at fryde sig«(wilford Woodruff, Journal, 22. juli, 1839, Kirkens historiske bibliotek). Ældste Franklin D. Richards mildnede en storm. Ældste LeGrand Richards, medlem af De Tolv Apostles Kvorum, fortalte om en oplevelse fra sin bedstefars liv, ældste Franklin D. Richards, der i 1848 var leder for en gruppe af britiske hellige, der var på vej over Atlanten til USA: Båden, som [ældste Richards] sejlede med, var i stor fare [fra en voldsom storm], så meget, at kaptajnen på båden kom til ham og bad ham indtrængende om at bønfalde Herren på båden og hendes passagerers vegne; og bedstefar, idet han huskede, at han var blevet lovet, at han ville have magt over elementerne, gik ud på dækket og hævede sine hænder mod himlen og irettesatte havet og bølgerne, og de blev straks rolige«(i Conference Report, apr. 1941, s. 84). Gør undervisningen bedre Bær ofte vidnesbyrd. Dit enkle, oprigtige vidnesbyrd om åndelig sandhed kan have en mægtig påvirkning på dem, som du underviser. Dit vidnesbyrd behøver ikke at være velformuleret eller langt. Det kan for eksempel være et enkelt vidnesbyrd om miraklet ved at have evangeliet i dit liv. 30

42 MARTS Matthæus 10-12; Markus 2; Lukas 7; 11»Disse tolv sendte Jesus ud«når du læser Matthæus 10-12; Markus 2; Lukas 7; 11 med dem, du underviser i tankerne, vil det hjælpe dig til at modtage inspiration fra Helligånden om det, som de har brug for. Nedskriv de åndelige indtryk, du modtager, og læs dette oplæg for at finde yderligere indsigt og undervisningsforslag. NEDSKRIV DINE INDTRYK Del med hinanden Bed nogle få om at komme forberedt på at dele de spørgsmål, de havde om Matthæus 11:28-30 (Se denne uges oplæg i Kom og følg mig For enkeltpersoner og familier for eksempler på spørgsmål). Hvilke svar fandt de? MATTHÆUS 10 Undervis i læren Herren giver sine tjenere kraft til at udføre sit værk. Frelserens befaling til hans disciple kan hjælpe os i vores individuelle opgaver. Klassemedlemmerne kan have indsigt i dette emne gennem deres personlige studie, der er for eksempel en aktivitet om dette emne i Kom og følg mig For enkeltpersoner og familier. Lad dem fortælle, hvad de har lært eller arbejde i små grupper for at udføre aktiviteten i klassen. Bed dem om at fortælle om en oplevelse, hvor de har følt Frelserens kraft, når de har opfyldt deres kaldelse. En anden måde, de kan gennemgå Matthæus 10 på, er ved at søge i dette kapitel efter noget, som Frelseren bad apostlene om at gøre, og tegne et billede, der repræsenterer dette. De kan vise deres tegninger og fortælle, hvad de har lært om udsendelsen af de tolv apostle. Hvordan kan studium af den befaling, som Kristus gav sine apostle i Matthæus 10, hjælpe dine klassemedlemmer til at forstå nutidige profeters og apostles rolle? Det kan være gavnligt at sammenligne Frelserens opgave til de tolv med opgaven givet til det første kvorum af tolv apostle i denne uddeling, der findes i»yderligere ressourcer«. Er dine klassemedlemmer blevet påvirket af de levende apostles tjenestegerning? Bær dit vidnesbyrd om de levende profeters og apostles 31

43 marts guddommelige kald, og bed klassemedlemmerne om at bære deres vidnesbyrd. For at illustrere, at alle præstedømmebærere kan spore sin myndighed tilbage til det øjeblik, hvor Jesus ordinerede sine apostle, så bed en præstedømmebærer om at vise sin myndighedslinje. De Tolv Apostle udfører Herrens værk i dag. MATTHÆUS 10:17-20 Når vi er i Herrens tjeneste, vil han inspirere os med de ord, vi skal sige. Nogle gange er folk nervøse, når de underviser eller taler med andre om evangeliet. Men Herren lovede sine disciple, at han ville hjælpe dem til at vide, hvad de skulle sige. Hvad skal vi gøre for selv at modtage Herrens løfte om hjælp? Bed klassemedlemmerne om at læse Matthæus 10:19-20, Lære og Pagter 84:85 og Lære og Pagter 100:5-8 for at finde svar på dette spørgsmål. Hvornår har Helligånden hjulpet dig til at vide, hvad du skulle sige? Du kan dele dine oplevelser og bede klassens medlemmer om at dele deres. MATTHÆUS 12:1-13; MARKUS 2:23-28 Sabbatten er en dag til at gøre godt. For at holde sabbatten hellig havde farisæerne indført strenge regler og menneskelavede traditioner, der i sidste ende overskyggede deres forståelse af sabbattens sande mening. Vil de, du underviser, nyde gavn af at drøfte, hvorfor Herren gav os sabbatsdagen? Du kan bede dem om at gennemgå beretningerne i Matthæus 12:1-13 og Markus 2:23-28 og fortælle, hvad Frelseren lærte os om sabbatsdagen. Hvilke yderligere indblik om sabbatten får vi af 2 Mosebog 31:16-17, Esajas 58:13-14 og Lære og Pagter 59:9-13? Hvilke traditioner eller regler kan aflede vores opmærksomhed fra sabbattens virkelige formål? Mens farisæerne lagde vægt på utallige detaljerede regler for sabbatten, lærte Frelseren os et enkelt princip:»det [er] tilladt at gøre noget godt på en sabbat«(matt 12:12). De, der efterlever dette princip, har ofte ingen problemer med at holde sabbatsdagen hellig. Hvilke andre principper kan hjælpe klassemedlemmerne til at holde sabbatsdagen hellig? Hvorfor er det mere effektivt at undervise i principper end at sætter regler for at udvikle åndelig selvhjulpenhed? (Se udtalelsen af profeten Joseph Smith i»yderligere ressourcer«). Er der andre principper, vi kan tænke på, der kan hjælpe os til at adlyde Guds befalinger? Hvilke principper kunne for eksempel hjælpe forældre til at inspirere deres børn til at efterleve visdomsordet eller udføre slægtsforskning? Præsident Russell M. Nelsons budskab»sabbatten er frydefuld«(liahona, maj 2015, s ) kan tilføje til en drøftelse om sabbatsdagen. Det kan være nyttigt for dem at gennemgå»overholdelse af sabbatsdagen«i hæftet Til styrke for de unge. De kan lave rollespil om, hvordan de vil forklare nogen, der ikke af er vores tro, hvorfor de holder sabbatsdagen hellig. LUKAS 7:36-50 Når vi bliver tilgivet for vores synder, bliver vores kærlighed til Frelseren stærkere. Hvad kan vi lære af kvindens eksempel og Frelserens belæringer i Lukas 7:36-50, når vi søger tilgivelse for vores egne synder? Hvordan styrker omvendelse vores forhold til Kristus? Hvordan kan 32

44 Matthæus 10-12; Markus 2; Lukas 7; 11 vi bruge denne beretning til at lære nogen, hvad det vil sige at søge tilgivelse? Tilskynd til at lære derhjemme Du kan udfordre klassemedlemmerne til at læse lignelserne i Matthæus 13 og Lukas 8; 13 og forberede sig på at fortælle i næste uges klasse en indsigt i et evangelisk princip, de fik fra en af lignelserne. Yderligere ressourcer Velsignelserne ved overholdelse af sabbatsdagen. En opgave til sidste dages apostle. Da nogle af de første medlemmer af De Tolv Apostles Kvorum i denne uddeling blev kaldet, gav Oliver Cowdery dem en opgave som den, Jesus Kristus gav i Matthæus 10. Han sagde:» I vil komme til at kæmpe mod alle fordomme i alle nationer... Derfor varsler jeg jer til at have stor ydmyghed, for jeg kender til stolthed i menneskets hjerte. Tag jer i agt, så ikke verdens smiger løfter jer op. Tag jer i agt, så ikke jeres hengivenhed bliver betaget af verdslige genstande. Lad jeres tjeneste komme først... [Det] er nødvendigt, at I selv modtager et vidnesbyrd fra himlen, så I kan bære vidnesbyrd om sandheden... I skal bringe dette budskab til dem, der anser sig selv for vise. Og de vil forfølge jer; de vil forsøge at tage jeres liv. Modstanderen har altid søgt at fratage Guds tjenere livet. Vær derfor til alle tider parate til at ofre jeres liv, hvis Gud skulle kræve det for at fremme fremgangen og opbyggelsen af hans sag... Han tog dem derefter hver især i hånden og sagde: Tager du helhjertet del i denne tjenestegerning at forkynde evangeliet med al flid med disse, dine brødre, i henhold til den mening og hensigt om den opgave, du har modtaget? De svarede alle positivt«(i The Joseph Smith Papers, Documents, Volume 4: April 1834 September 1835, red. Matthew C. Godfrey et al., 2016, s , 247; retskrivning og tegnsætning standardiseret). Undervis i de korrekte principper. Nogen spurgte profeten Joseph Smith, hvordan han var i stand til at lede så mange folk i Nauvoo effektivt. Profeten forklarede:»jeg lærer dem de korrekte principper, så styrer de sig selv«(se Kirkens præsidenters lærdomme: Joseph Smith, 2007, s. 281). Gør undervisningen bedre Lov velsignelser. Når du indbyder dem til at handle, så bær vidnesbyrd om, at de vil modtage de velsignelser, som Gud har lovet, når de handler med tro på hans lære. Velsignelser bør ikke være vores primære motivation til lydighed, men vor himmelske Fader ønsker at velsigne alle sine børn. (Se Undervisning på Frelserens måde, s. 35). 33

45 MARTS Matthæus 13; Lukas 8; 13»Den, der har ører, skal høre«tænk på spørgsmål, mens du læser, som medlemmerne i din klasse kan have, når de prøver at forstå budskaberne i lignelserne. Hvad kan være svært at forstå? Hvordan kan dit studium forberede dig på at besvare deres spørgsmål? NEDSKRIV DINE INDTRYK Del med hinanden Gennemgå med klassen»forslag til at forbedre dit personlige skriftstudium i Kom og følg mig For enkeltpersoner og familier. Bed dem om at fortælle om metoder, de brugte til at studere Matthæus 13 og Lukas 8; 13. MATTHÆUS 13:1-23 Undervis i læren Vores hjerte må være klar til at modtage Guds ord. For at hjælpe dem, du underviser med at visualisere budskabet i lignelsen om sædemanden, kan du medbringe nogle frø, en krukke jord og en krukke med små sten til klassen. Bed dem om at plante et frø i jorden og i stenene. Hvilket frø vil spire bedst og hvorfor? Hvordan relaterer denne illustration til lignelsen i Matthæus 13:1-13? Hvordan kan vi forberede vores hjerte til at modtage Guds ord? Hvordan kan du bruge lignelsen om sædemanden til at inspirere dem til berede deres hjerte til at modtage Guds ord? Du kan skrive Disciple og Andre på tavlen. Bed dem om at læse Matthæus 13:10-17 og se efter, hvordan Frelseren beskrev forskellene mellem hans disciple og andre, der hørte hans lignelser. Bed dem derpå om at søge i vers og se efter, hvad der kan forårsage, at vi»hører... tungt«, eller at vi lukker vores øjne for åndelige ting. Hvilken vejledning får vi i vor tid fra Gud og hans tjenere? Hvordan dyrker vi god jord? (v. 23). Du kan bede nogle om at komme forberedt på at undervise i et afsnit fra ældste Dallin H. Oaks budskab»lignelsen om sædemanden«(liahona, maj 2015, s ). Hvad tilføjer dette budskab til vores forståelse af lignelsen? 34

46 Matthæus 13; Lukas 8; 13 MATTHÆUS 13:24-35, Jesu lignelser hjælper os til at forstå væksten, målet og værdien af hans kirke. Hvordan kan du hjælpe klassemedlemmerne til at forstå de sandheder om kirken, der blev belært i Jesu lignelser i Matthæus 13? Du kan skrive nogle af lignelserne på tavlen (se denne uges oplæg i Kom og følg mig For enkeltpersoner og familier og Kirkens præsidenters lærdomme: Joseph Smith, s ). Bed dem om i små grupper at studere hver lignelse og se efter, hvad de lærer om Kirkens vækst og skæbne. En måde at samle alle tanker fra hver gruppe er at tegne en stor cirkel på tavlen og kalde den Kristi kirke (»Himmeriget«). Når hver gruppe fortæller, kan de skrive noget i cirklen, som de har lært om Kirkens vækst og skæbne. Himmeriget er som et fiskenet. Hvad lærer vi om værdien af at tilhøre Kirken af lignelserne om en skat, der lå skjult i en mark, og den kostbare perle, der findes i Matthæus 13:44-46? Nogle i din klasse (eller nogen de kender) kan have ofret meget, uanset om det er stort eller småt, for at blive medlem af Kirken. Bed dem om at fortælle om ofre, de har ydet eller har set andre yde for at tilhøre Kirken. Hvilke velsignelser er kommet som følge deraf? Overvej at dele præsident Gordon B. Hinckleys historie om søofficeren i»yderligere ressourcer«. Bed dem om at tænke over, hvad de føler sig tilskyndet til at ofre for Kirken. MATTHÆUS 13:24-30, Ved verdens ende vil Herren samle de retfærdige og tilintetgøre de ugudelige. Hvordan kan du hjælpe din klasse til at lære noget af lignelsen om hveden og ukrudtet, der vil hjælpe dem til at forblive trofaste sidste dages hellige? Begynd med at bede dem om at sammenfatte lignelsen og dens betydning. Det kan være nyttigt at vise billedet af hvede og ukrudt fra denne uges oplæg i Kom og følg mig For enkeltpersoner og familier. Hvad kan vi lære af lignelsen, der passer til vore dage? Hvorfor er det vigtigt at vide, at Herren lader sine hellige»gro side om side«(matt 13:30) med de ugudelige indtil høsten? Hvordan kan vi holde vores tro stærk i disse omgivelser, når ugudelighed er overalt? Lære og Pagter 86 giver yderligere indsigt i anvendelsen af denne lignelse i de sidste dage. Udtalelsen af ældste L. Tom Perry i»yderligere ressourcer«foreslår, at ukrudtet kan repræsentere»ugudelige og verdslige metoder«, der infiltrerer vores liv. For at hjælpe klassemedlemmerne til at tænke over, hvordan de kan skelne denne form for åndeligt ukrudt, så skriv adskillige evangeliske sandheder og adskillige falske, verdslige ideer eller fremgangsmåder på papirstrimler. Læg sedlerne i en beholder. Bed derpå klassemedlemmerne om at vælge nogle få og drøfte, hvilke der er sandheder, og hvilke der er løgne. (Mange af disse sandheder og løgne omtales i generalkonferencetaler, du kan se efter ideer der). Hvordan kan vi følge ældste Perrys råd om at»nære det, der er godt«i vores liv? Tilskynd til at lære derhjemme Du kan nævne, at næste uges læsning er om folk, der havde fulgt Jesus, men så ikke»fulgtes... mere med ham«(joh 6:66). Fortæl dem, at de kan finde indblik, der kan hjælpe dem og andre til at forblive trofast mod Frelseren. 35

47 marts Yderligere ressourcer»det er sandt, ikke?» Præsident Gordon B. Hinckley fortalte om en oplevelse, han havde med en søofficer fra Asien, der kort tid inden havde tilsluttet sig Kirken:»Han blev præsenteret for mig, lige inden han skulle rejse tilbage til sit fædreland... Vi talte om [evangeliets sandheder], og så sagde jeg: Dine forældre er ikke kristne. Hvad vil der ske, når du vender hjem som kristen og især som en mormonsk kristen? Det var som om, der gik en sky for hans ansigt, og han sagde: Min familie vil blive meget skuffet. Måske vil de ikke have noget med mig at gøre og vil anse mig for død. Med hensyn til min fremtid og min karriere, så tror jeg, at alle muligheder vil være lukkede for mig. Jeg spurgte: Er du villig til at betale så høj en pris for evangeliet? Hans mørke øjne, der var fugtige af tårer... da han svarede: Det er sandt, ikke? Jeg skammede mig over at have stillet spørgsmålet og svarede: Jo, det er sandt. Hertil svarede han: Hvad andet betyder så noget? «(»Det er sandt, ikke?«, Stjernen, okt. 1993, s. 3-4). Vi bør nære det gode. Ældste L. Tom Perry sagde:»den gamle fjende af hele menneskeheden bruger alle de metoder, som han kan komme på, for at sprede ukrudt vidt og bredt. Han har fundet måder, hvorpå han endda kan krænke hjemmets fred. De ondsindede og verdslige ting er så almindelige, at det synes umuligt at luge dem væk. De kommer gennem kabler og i luften ind i små apparater, som vi har udviklet til uddannelse og fornøjelse. Hveden og ukrudtet er sammenfiltret. En forvalter med ansvar for marken må med al sin kraft nære det, som er godt, og forstærke det og gøre det smukt, så ukrudtet ingen interesse har for øjet eller øret«(»find varig fred og opbyg evige familier«, Liahona, nov. 2014, s. 44). Gør undervisningen bedre Centrer din undervisning på læren. Sørg for, at jeres drøftelser i klassen fokuserer på grundlæggende lære fra skrifterne. Dette kan du gøre ved at bede klassemedlemmerne om at læse skrifterne på forhånd, centrere jeres klasse drøftelse på skrifterne og bede dem om at dele deres vidnesbyrd om sand lære. (Se Undervisning på Frelserens måde, s ). 36

48 Bespis dem, af Jorge Cocco MARTS Matthæus 14-15; Markus 6-7; Johannes 5-6»Frygt ikke«når du forbereder dig på at undervise i Matthæus 14-15, Markus 6-7 og Johannes 5-6, så se efter budskaber, der er relevante for din klasse. Når du gør dette, så overvej, hvordan du kan involvere klassemedlemmerne i en betydningsfuld oplevelse med skrifterne. NEDSKRIV DINE INDTRYK Del med hinanden En måde at indlede en drøftelse om disse kapitler på er at bede nogle få om at vælge et kapitel fra læsningen og komme forberedt på at fortælle et budskab fra det kapitel, der var betydningsfuldt for dem. Når de fortæller, kan de andre stille spørgsmål eller tilføje deres indsigt. JOHANNES 5:16-47 Undervis i læren Jesus Kristus er Faderens elskede Søn. I Johannes 5 gav Jesus adskillige indsigter om sig selv, sin Fader og sit forhold til Faderen. For at hjælpe klassen til at finde disse indsigter kan du dele dem op i grupper og give dem nogle få minutter til at nævne så mange sandheder, de kan finde i vers 16-47, om Guds og Jesu Kristi egenskaber samt deres forhold. Bed grupperne om at på skift læse sandheder fra deres liste, indtil alle sandheder på hver liste er blevet nævnt. Hvordan hjælper disse sandheder os til bedre at forstå vor himmelske Fader og hans Søn? Hvordan kan vi følge Jesu Kristi eksempel på lydighed mod Faderen? En aktivitet i denne uges oplæg i Kom og følg mig For enkeltpersoner og familier indbyder dem, der bliver undervist, til at lægge mærke til hver gang, Jesus bruger ordet Fader i Johannes 5. Bed nogle få om at fortælle, hvad de har lært, da de udførte aktiviteten. Hvilken indsigt fik de om vor himmelske Fader og hans elskede Søn? Hvad lærer det gengivne evangelium os, som hjælper os til bedre at forstå, hvem Faderen er, og hvorfor vi tilbeder ham? Nogle ideer kan findes i Guide til skrifterne under»gud, Guddommen«og under»gud Faderen«i Tro mod Sandheden, s Som en del af denne drøftelse kan I eventuelt som klasse synge, lytte til eller læse»o min Fader«, Salmer og sange, nr

49 marts MATTHÆUS 14:16-21; MARKUS 6:33-44; JOHANNES 6:5-14 Frelseren kan forstørre vores offer for at udføre hans formål. Hvad kan hjælpe klassens medlemmer til at finde personlig betydning i miraklet med, at Jesus bespiser de fem tusind? Du kan spørge, hvordan det at læse om miraklet øger deres tro på Frelserens evne til at velsigne dem personligt. Har de nogensinde følt, at deres midler eller evner var utilstrækkelige til at opnå et mål eller udføre en befaling fra Gud? Har de nogensinde følt, at Frelseren forstørrede eller forøgede deres indsats for at hjælpe dem til at udføre noget, der virkede umuligt? og deres ønske om at følge ham. Bed dem om at læse denne beretning og især lægge mærke til de ord, der tales af Kristus, Peter og de andre apostle. Hvordan kan Jesu ord have hjulpet Peter til at have tro til at forlade båden og gå på vandet? Hvordan kan Jesu formaning om at være frimodige og ikke frygte (se v. 27) gælde for os i dag? Hvad kan vi lære af Peters eksempel om, hvad det vil sige at være en Jesu Kristi discipel og at stole på ham? Matthæus 14:22-33 indeholder ord og vendinger, der kan inspirere klassens medlemmer til at udøve større tro på Frelseren. Bed dem om at lede efter sådanne inspirerende ord eller vendinger, skrive dem på tavlen og drøfte det, som de har skrevet. Kan de relatere til Peters oplevelse? Du kan opfodre dem til at tænke over og fortælle om oplevelser, hvor de, som Peter, handlede på at følge Frelseren, selv da resultatet var usikkert. Hvad lærte de af denne oplevelse? Hvordan har Jesus Kristus reddet dem i øjeblikke med frygt eller tvivl? JOHANNES 6:22-71 Jesus bespiste på mirakuløs vis personer med fem brød og to fisk. Hvordan kan du hjælpe klassemedlemmerne til at tænke mere dybt over miraklet, der er beskrevet i disse vers? Hvilke detaljer kan vi finde i beretningen, der kan forøge vores tro på Frelseren? Hvordan kan Frelseren bespise os åndeligt? Hvornår er vi blevet bespist og opretholdt af Jesus Kristus? For et eksempel på mirakler i vore dage, der ligner miraklet med brødene og fiskene, se Paul VanDenBerghe,»Bønnens styrke«, Liahona, juli 2012, s MATTHÆUS 14:22-33 Jesus Kristus indbyder os til at tilsidesætte vores frygt og tvivl, så vi mere fuldt ud kan komme til ham. Beretningen i Matthæus 14:22-23 kan hjælpe klassemedlemmerne til at forøge deres tro på Frelseren Som Kristi disciple må vi være villige til at tro og acceptere sandheden, selv når det er svært. Begivenhederne i Johannes 6 kan give et hjælpsomt perspektiv, når folk sætter spørgsmålstegn ved Kristi kirkes lære, historie eller retningslinjer. I dette kapitel nægtede nogle af Kristi følgere at acceptere hans lære om, at han var det levende brød, og at de kun kunne blive frelst gennem hans offer af kød og blod. For at hjælpe dine klassemedlemmer til at anvende denne beretning i deres liv kan du skrive spørgsmål som følgende på tavlen og bede dem om at se efter svar i vers 22-71: Hvad forventede folket? (se v. 26). Hvad tilbød Kristus dem i stedet? (se v. 51). Hvad misforstod folket? (se v , 52). Hvordan kan vi vælge at gå med Kristus, selv når vi har spørgsmål? Bed dem om at tænke over Frelserens spørgsmål og Peters svar i vers Hvilke lærdomme, ordinancer eller andre af det»evige livs ord«kan kun findes i Kristi genoprettede kirke? Bed 38

50 Matthæus 14-15; Markus 6-7; Johannes 5-6 dem om at fortælle, hvordan disse lærdomme og ordinancer har velsignet dem og deres familie. For indblik fra nutidige apostle, så bed en om at læse ældste M. Russell Ballards udtalelse i»yderligere ressourcer«. Tilskynd til at lære derhjemme Klassemedlemmerne kan føle sig inspireret til at læse skriftstederne til næste gang, hvis du påpeger, at de begivenheder, de læser om, kan berige deres oplevelse med at lytte til generalkonference. Tilskynd dem til at komme til næste klasse klar til at fortælle om deres indsigt. Yderligere ressourcer»vil I også gå jeres vej?«da ældste M. Russell Ballard havde citeret Johannes 6:68-69, sagde han:»for nogle er Kristi invitation til at tro og forblive tro stadig svær eller hård at acceptere. Nogle disciple kæmper med at forstå en bestemt retningslinje eller læresætning. Andre tager anstød af noget i vores historie eller i nuværende og tidligere medlemmers og lederes ufuldkommenhed. Andre finder det svært at efterleve en religion, der kræver så meget. Og endelig er nogle blevet trætte af at gøre godt (L&P 64:33). Af disse og andre årsager vakler nogle af Kirkens medlemmer i deres tro og tænker, at de måske skulle følge dem, der forlod Jesus og ikke fulgtes med ham mere. Hvis nogen af jer vakler i troen, stiller jeg jer det samme spørgsmål, som Peter gjorde: Hvem skal [I] gå til?... Så inden I træffer det åndeligt risikable valg at gå, opfordrer jeg jer til at stoppe op og tænke nøje efter, inden I opgiver det, der førte jer til jeres vidnesbyrd om Jesu Kristi genoprettede kirke til at begynde med. Stop op og tænk over, hvad I har følt her, og hvorfor I følte det. Tænk over de gange, hvor Helligånden har båret vidnesbyrd for jer om evige sandheder«(»hvem skal vi gå til?«, Liahona, nov. 2016, s ). Gør undervisningen bedre Lyt.»At lytte er en kærlighedshandling... Bed vor himmelske Fader om hjælp til at forstå, hvad eleverne siger. Når du er særligt opmærksom på deres talte og utalte budskaber, vil du blive bedre til at forstå deres behov, deres bekymringer og deres ønsker«(undervisning på Frelserens måde, s. 34). 39

51 Forklarelsen, af Carl Bloch APRIL Matthæus 16-17; Markus 9; Lukas 9»Du er Kristus«Hvilke budskaber hørte eller læste du fra den seneste generalkonference, der kan støtte læren i disse kapitler? Når du studerer og tænker over dine klassemedlemmers behov, så nedskriv de åndelige indtryk, du modtager. NEDSKRIV DINE INDTRYK Del med hinanden En måde at opfordre klassemedlemmerne til at studere skrifterne personligt og med deres familie er at bede dem om at fortælle hver uge, hvordan deres studium af skrifterne er en velsignelse i deres liv. Hvordan har deres studie af disse kapitler for eksempel haft indflydelse på deres oplevelse ved generalkonferencen? MATTHÆUS 16:13-17 Undervis i læren Et vidnesbyrd om Jesus Kristus kommer ved åbenbaring. Har nogen af dine klassemedlemmer oplevet at måtte forklare for nogen, hvordan de ved, at evangeliet er sandt? Hvad lærte Frelseren i Matthæus 16:13-17 om, hvordan vi modtager et vidnesbyrd? Du kan fortælle, hvordan Alma fik sit vidnesbyrd (se Alma 5:45-46), eller hvad Herren lærte Oliver Cowdery om åbenbaring (se L&P 6:14-15; 22-23; 8:2-3). Hvad tror I, at Peter eller Alma eller Oliver Cowdery kan have sagt, hvis nogen spurgte dem, hvordan de ved, at evangeliet er sandt? Der kan være personer i din klasse, der beder for personlig åbenbaring, men som ikke ved, hvordan de kan genkende det, når det kommer. Ældste David A. Bednar brugte to almindelige oplevelser med lys til at undervise om, hvordan vi modtager åbenbaring. Du kan fortælle ældste Bednars indblik til klassemedlemmerne (se»åbenbarelsens ånd«, Liahona, maj 2011, s ; se også videoen»lysets mønstre: Åbenbarelsens ånd«på LDS.org). Hvilke andre lærdomme eller beretninger fra skriften kan din klasse tænke på, der vil hjælpe nogen med at genkende personlig åbenbaring? (Se fx 1 Kong 19:11-12; Gal 5:22-23; En 1:1-8; L&P 8:2-3). MATTHÆUS 16:13-19; 17:1-9 Præstedømmets nøgler er afgørende for vores frelse. For at indlede en drøftelse om præstedømmets nøgler kan du skrive spørgsmål som følgende på 40

52 Matthæus 16-17; Markus 9; Lukas 9 tavlen: Hvad er præstedømmenøgler? Hvem har nøglerne? Hvordan bliver præstedømmenøgler overdraget? Du kan også skrive nogle henvisninger, der kan hjælpe med at besvare disse spørgsmål, såsom Matthæus 16:19, Lære og Pagter 107:18-19, 128:8-11, 132:18-19, 59 og Joseph Smith Historie 1:72. De kan finde yderligere hjælp ved at se Håndbog 2: Forvaltning af Kirken, 2010, 2.1.1, ældste Neil L. Andersens budskab»magten i præstedømmet«(liahona, nov. 2013, s ) eller Tro mod sandheden, s Giv tid til, at de kan gennemgå et spørgsmål efter eget valg. Lad dem derefter lære hinanden, hvad de har lært. En diskussion om Peter og de andre apostle, der modtager præstedømmets nøgler på forklarelsens bjerg, kan hjælpe klassemedlemmerne til at styrke deres vidnesbyrd om gengivelsen af præstedømmets nøgler i de sidste dage. For at inspirere til dette kan du bede halvdelen af klassen om at studere Matthæus 17:1-9 (se også denne uges oplæg i Kom og følg mig For enkeltpersoner og familier) og den anden halvdel om at studere Lære og Pagter 110. De kan så fortælle hinanden det, som de har lært, og lægge mærke til lighederne i de to beretninger. Videoen»Præstedømmets nøgler: Gengivelsen af præstedømmets nøgler«(lds.org) kan også være nyttig. Forstår de, hvordan præstedømmets nøgler har velsignet deres liv? For at hjælpe dem kan du bede dem om at se i Håndbog 2, for en liste over personer, der har nøgler. Hvem er disse personer i jeres menighed og stav? Du kan skrive deres navne på tavlen eller invitere nogle af dem til at tale til klassen. Hvordan udøver de de præstedømmenøgler, som de besidder, til at lede præstedømmets arbejde inden for deres kaldelse? Hvordan er vi blevet velsignet gennem disse præstedømmelederes tjeneste? Præstedømmets nøgler er myndigheden til at lede brugen af præstedømmet. MARKUS 9:14-30 Når vi søger større tro, må vi først holde fast ved den tro, vi allerede har. Ældste Jeffrey R. Holland har brugt beretningen om en far, der søger helbredelse for sin søn, til at lære os, at vi bør henvende os til Herren, når vi føler, at vores tro er utilstrækkelig (se»jeg tror«, Liahona, maj 2013, s ). Tre hovedpunkter fra hans tale findes i»yderligere ressourcer«. Du kan måske inddele din klasse i fire gruppe og få en gruppe til at drøfte Markus 9:14-30 og de andre grupper til at drøfte en af ældste Hollands observationer hver. De kan se efter budskaber i denne beretning fra skriften, som kan hjælpe os til at styrke vores tro. Hver gruppe kan fortælle resten af klassen, hvad de har lært af deres drøftelse. Tilskynd til at lære derhjemme For at opfordre dem til at studere derhjemme i denne uge, så fortæl dem, at det næste oplæg i Kom og følg mig For enkeltpersoner og familier kan hjælpe dem og deres familie til at få en mere betydningsfuld påske. Derudover kan du foreslå, at påskesøndag kan være en god tid til at invitere mindre aktive medlemmer eller venner af anden tro til at komme i kirke. 41

53 april Yderligere ressourcer Præsidentskaber i Kirkens organisationer modtager uddelegeret myndighed.»alle menighedens og stavens organisationer fungerer under ledelse af biskoppen eller stavspræsidenten, som har nøglerne til at præsidere. Præsidenter i Kirkens organisationer og deres rådgivere modtager ikke nøgler. De får overdraget bemyndigelse til at fungere i deres kaldelser«(håndbog 2, 2.1.1). Tre observationer, der kan hjælpe os med at få større tro. Da ældste Jeffrey R. Holland havde genfortalt beretningen i Markus 9:14-29, sagde han:»den første iagttagelse af denne beretning er, at da faderen bliver mødt med opfordringen til at tro, fremhæver han først sin styrke og først derefter erkender han sin begrænsning. Hans første erklæring er bekræftende og uden tøven: Jeg tror. Til alle, der ønsker mere tro, ville jeg sige, husk denne mand! I tider med frygt, tvivl eller uroligheder, så stå fast på den grund, I allerede har vundet, selv hvis det område er begrænset... Hold fast ved det, I allerede ved, og vær stærke, indtil mere viden kommer... Størrelsen af jeres tro eller graden af jeres viden er ikke det afgørende det er den retskaffenhed, I udviser i forhold til den tro, I har, og den sandhed, I allerede kender. Den anden iagttagelse er en variation af den første. Når der opstår problemer og spørgsmål, så begynd ikke jeres søgen efter tro med at sige, hvor meget I ikke har, så I leder med jeres vantro... Jeg beder jer ikke om at foregive tro, I ikke har. Men jeg beder jer om at være tro mod den tro, I har... Vær så åbne om jeres spørgsmål, som I har brug for at være; livet er fyldt med spørgsmål om det ene eller det andet emne. Men hvis I og jeres familie ønsker at blive helbredt, så lad ikke de spørgsmål stå i vejen for, at tro kan udvirke sine mirakler... Den sidste iagttagelse: Når tvivl eller vanskeligheder kommer, så vær ikke bange for at spørge om hjælp. Hvis vi ønsker det lige så ydmygt og ærligt som denne fader gjorde, så kan vi få den. Skrifterne udtrykker sådanne indtrængende ønsker som oprigtig hensigt tilstræbt med hjertets faste forsæt uden at handle hyklerisk og bedragerisk over for Gud (2 Ne 31:13). Jeg vidner om, at Gud som svar på den slags bønfaldende henvendelse altid vil sende hjælp fra begge sider af sløret til at styrke vores tro«(»jeg tror«, Liahona, maj 2013, s ). Gør undervisningen bedre Stil spørgsmål, der indbyder vidnesbyrd. At stille spørgsmål, der opfordrer klassens medlemmer til at bære vidnesbyrd, kan være en meget virkningsfuld måde at indbyde Ånden på. Når I drøfter Matthæus 16:13-17 kan du for eksempel spørge:»hvad har I lært om Frelseren, der har styrket jeres vidnesbyrd om ham som Frelseren?«(Se Undervisning på Frelserens måde, s. 32). 42

54 APRIL Påske»Død, hvor er din brod?«når du forbereder dig på at undervise denne uge, så overvej, hvordan din klasses drøftelser påskesøndag kan opbygge tro på Jesus Kristus og hans forsoning. NEDSKRIV DINE INDTRYK Del med hinanden Spørg klassemedlemmerne om, hvordan de vil svare på spørgsmål som»hvad er Jesu Kristi forsoning?«og»hvordan kan jeg modtage de velsignelser, der kommer af Kristi forsoning?«har de læst nogle skriftsteder denne uge, der kan være med til at besvare disse spørgsmål? skrive det, de lærer af disse skriftsteder, under hver overskrift og bære deres vidnesbyrd om Frelserens forsoning. Hvad lærer skrifterne os om den pris, som Jesus Kristus betalte for vores frelse? Se for eksempel Lukas 22:39-44, Mosija 3:7 og Lære og Pagter 19: Hvilken pris betalte vor himmelske Fader? (Se Joh 3:16). Undervis i læren Jesus Kristus udfrier os af synd og død, styrker vores svagheder og trøster os i vores prøvelser. Forstår de, at udover at overvinde synd og død kan Jesus Kristus også trøste os i vores prøvelser og styrke os i vores svagheder? Du kan hjælpe dem til at finde disse principper ved at skrive disse ord på tavlen: Synd, død, prøvelser, svagheder. Bed dem om at læse et af de skriftsteder, der er i»yderligere ressourcer«og overveje, hvordan Frelseren hjælper os med at overvinde eller udholde disse ting. De kan Kristi korsfæstelse, af Louise Parker Overvej at bede nogle inden klassen om at medbringe et citat fra en konferencetale, der beskriver, hvordan Frelseren velsigner os gennem sin forsoning (find eksempler i»yderligere ressourcer«). 43

55 april Hvordan udvider nutidige profeters lære vores forståelse af velsignelserne ved Frelserens forsoning? Hvordan styrker de deres vidnesbyrd om forsoningens kraft? En enkel illustration kunne måske hjælpe med at vise forskellen mellem at blive renset for synd og blive fuldkommengjort: Du kan skrive de første få linjer fra Moroni 10:32 på tavlen, men inkluderer stavefejl eller grammatiske fejl. Bed nogle om at fjerne fejlene. Løste det problemet? Hvilken lektie lærer vi af dette skriftsted og denne illustration om, hvilken påvirkning forsoningen kan have på os? Denne udtalelse af præsident Dieter F. Uchtdorf kan også hjælpe:»hvis frelse blot var at slette vores fejltagelser og synder hvor vidunderligt det end er så opfylder det ikke Faderens store hensigter for os. Han stræber meget højere: Han ønsker, at hans sønner og døtre bliver ligesom ham«(»nådens gave«, Liahona, maj 2015, s. 108). Historier og analogier kan få os til bedre at forstå Kristi forsoning. Jeffrey R. Holland fortalte fx en historie om to brødre, der klatrede på en klippeside, i sin tale»retfærdighed får evigt spil«(liahona, maj 2015, s ). Vidner i Det Nye Testamente bar vidnesbyrd om, at Jesus Kristus overvandt døden. Overvej at gennemgå beretningen i skriften om den første påske Jesu Kristi opstandelse. Du kan bede en om at genfortælle historien med sine egne ord (se Joh 20:1-17). Din klasse kan måske få en dybere forståelse af vigtigheden af vidnerne til Jesu Kristi opstandelse, hvis de forestiller sig, at de er advokater eller journalister, der undersøger påstanden om, at Jesus Kristus opstod. Bed dem om at finde personer i skrifterne, der kan virke som vidner (se Matt 28:1-10; Luk 24:13-35; Joh 20:19-29; 1 Kor 15:3-8, 55-58). De kan endog skrive en kort sammenfatning af, hvad disse personer kunne sige, når de vidner i retten eller bliver interviewet til et nyhedsindslag. En måde at øge vores påskønnelse for Frelserens opstandelse er at tænke på, hvordan vi ville forklare vores overbevisninger til andre. Hvordan kan de dele deres vidnesbyrd om Jesus Kristus i følgende situationer: Et familiemedlem er blevet diagnoseret med en alvorlig sygdom; en ven har mistet en kær; en nabo spørger jer, hvorfor I fejrer påske. Tilskynd dem til at henvise til skrifterne (såsom dem i»yderligere ressourcer«), når de planlægger deres svar. Bed nogle få om at fortælle om deres tanker. Jesus Kristus giver os håb og glæde. Vi kan alle have håb og være ved godt mod på grund af Frelseren. I kan læse Johannes 16:33 og drøfte, hvordan Jesu Kristi forsoning hjælper os til at være glade trods vores prøvelser. Hvordan har vi modtaget glæde og er blevet støttet i vores prøvelser? Ved at læse Peters vidnesbyrd i 1 Peter 1:3-11 kan det give dem et forøget håb i kraft af Jesu Kristi forsoning. Giv dem tid til at tænke over disse vers og arbejde i par for at finde andre skriftsteder, der også beskriver, hvordan vi kan få håb om Jesus Kristus (se Guide til skrifterne:»håb«). De kan bruge de skriftsteder, de finder, til at lave en plakat, de kan vise frem i deres hjem eller på nettet (se eksempler på billeder af citater på LDS.org). De kan overveje omstændighederne hos de familiemedlemmer og venner, som måske har brug for at føle sig mere håbefuld. Tilskynd til at lære derhjemme Hvad kan inspirere dine klassemedlemmer til at læse Matthæus 18 og Lukas 10? Du kan fortælle dem, at disse kapitler indeholder to af Frelserens mest kendte 44

56 Påske lignelser, som begge giver vigtige lektier om, hvordan vi skal behandle hinanden. Yderligere ressourcer Skriftsteder om Frelserens forsoning. Esajas 25:8 Esajas 53 Johannes 20:1-17 Romerne 8: Nefi 9:5-12 Alma 7:10-14; 11: Nefi 11:1-17; 27:13-20 Moroni 7:41 Lære og Pagter 19:15-19 Taler om Frelserens forsoning. Præsident Thomas S. Monson,»Han er opstået!«, Liahona, maj 2010, s Ældste D. Todd Christofferson,»Jesu Kristi opstandelse«, Liahona, maj 2014, s Ældste Dallin H. Oaks,»Styrket af Jesu Kristi forsoning«, Liahona, nov. 2015, s Søster Carole M. Stephens,»Helbredelsens Mester«, Liahona, nov. 2016, s Salmer om Frelserens forsoning. Klassemedlemmerne vil måske nyde at synge nogle af disse salmer og læse de tilhørende skriftsteder, der står nederst på siden. Nogle af dem har måske lært nogle salmer i løbet af ugen i deres familiestudium af skrifterne denne uge; tilskynd dem til at fortælle om deres oplevelse.»så sikker en grundvold«, Salmer og sange, nr. 38»Hvor kan jeg finde fred?«, Salmer og sange, nr. 65»O, se hvilken kærlighed«, Salmer og sange, nr. 114»Jesus Kristus er opstanden«, Salmer og sange, nr. 121 Videoer om påske Hvert år udgiver Kirken påskebudskaber, som kan findes på mormon.org/easter. Jesus Kristus sætter os fri. I 1741 komponerede George Friedrich Händel et oratorium om Jesus Kristus kaldet Messias. Händel besluttede sig for, at udbyttet af en opførsel af Messias ville blive doneret til at betale for frigivelse af skyldnere fra gældsfængsel. Over 140 personer, der var blevet sat i fængsel, fordi de ikke kunne betale deres gæld, blev sat fri som følge deraf. Som kommentar til denne begivenhed har præsident Russell M. Nelson sagt:»uden Jesu Kristi forsoning ville alle være håbløst forgældede, præcis som dem i gældsfængsel. Vor Forløser, Herren Jesus Kristus, kom for at betale en gæld, han ikke skyldte, fordi vi skyldte en gæld, vi ikke kunne betale.«gør undervisningen bedre Bliv Åndens redskab. Dit formål som lærer er ikke at komme med en imponerende præsentation, men at hjælpe andre til at modtage påvirkningen fra Helligånden, som er den sande lærer. (Se Undervisning på Frelserens måde, s. 10). 45

57 Den barmhjertige samaritaner, af Dan Burr APRIL Matthæus 18; Lukas 10»Hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv?«læs Matthæus 18 og Lukas 10 og nedskriv dine åndelige indtryk. Når du modtager indtryk, kan du måske spørge, som ældste Richard G. Scott foreslog:»er der mere, jeg bør vide?«(»at opnå åndelig vejledning«, Liahona, nov. 2009, s. 8). NEDSKRIV DINE INDTRYK Del med hinanden Disse kapitler indeholder mange eksempler på evangeliske lærdomme, der adskiller sig fra det, som verden lærer os. Hvilke sandheder fandt klassemedlemmerne i disse kapitler, der er svære for nogle mennesker at acceptere eller efterleve? MATTHÆUS 18:21-35 Undervis i læren Vi skal tilgive andre, hvis vi skal modtage tilgivelse fra Herren. På et eller andet tidspunkt skal vi alle tilgive nogen, der har fornærmet os. Hvordan kan du bruge lignelsen om den gældbundne tjener til at inspirere klassemedlemmerne til at blive mere tilgivende? Du kan måske skrive spørgsmål som følgende på tavlen og bede dem om at tænke på, at de er en person, der genfortæller lignelsen: Hvem repræsenterer kongen? Hvem repræsenterer den gældbundne tjener? Hvad repræsenterer hans gæld? Hvem repræsenterer medtjeneren? Hvad repræsenterer hans gæld? Information om talenter og denarer i»yderligere ressourcer«kan hjælpe klassens medlemmer til at få en idé om, hvor stor forskellen på deres gæld i lignelsen er. Bed dem om at tænke over, hvilket budskab lignelsen har for dem personligt. Du kan bede klassen om at skabe en tilpasning af lignelsen om den gældbundne tjener, der lærer den samme lektie om tilgivelse, ved at bruge nutidige situationer og detaljer. (Overvej at få dem til at arbejde i grupper). Drøft, hvordan lignelsen besvarede Peters spørgsmål om, hvor mange gange han skulle tilgive. Udover Matthæus 18:35 kan de følgende skriftsteder give en forståelse af, hvorfor Herren ønsker, at vi tilgiver alle, der har syndet mod os: Matthæus 6:12-15, Efeserne 4:32 og Lære og Pagter 64:

58 Matthæus 18; Lukas 10 LUKAS 10:25-37 For at opnå evigt liv må vi elske Gud og vores næste. Denne idé kan give dem et nyt syn på lignelsen om den barmhjertige samaritaner: Bed dem om at forestille sig, at de undersøger en sag om overfald og røveri på vejen mellem Jeriko og Jerusalem. Bed nogle om at komme til klassen forberedt på at repræsentere de forskellige personer i lignelsen og tale om deres involvering i sagen. Hvorfor stoppede præsten og levitten fx ikke for at hjælpe den sårede mand? Hvorfor stoppede samaritaneren? Hvilke tanker kan værten på herberget tilføje? Hvad følte den sårede mand om de andre? Sørg for, at drøftelsen inspirerer klassemedlemmerne til at være som den barmhjertige samaritaner og værten på herberget og undgå at være som præsten og levitten. Hvornår har klassemedlemmerne følt sig som»en mand«, der desperat havde brug for hjælp? Hvordan kom hjælpen? Hvordan kan vi som menighedens medlemmer hjælpe hinanden, som den barmhjertige samaritaner og værten på herberget gjorde? Udover at lære os, hvad det vil sige at elske vores næste, kan lignelsen om den barmhjertige samaritaner også symbolisere Jesu Kristi kraft til at redde os. (Detaljer om denne fortolkning kan findes i»yderligere ressourcer«). Du kan bede klassemedlemmerne om at læse lignelsen og se efter denne og andre mulige symbolske betydninger. Hvad lærer vi om Frelseren og hans forsoning, når vi læser lignelsen på denne måde? LUKAS 10:38-42 Vi vælger»den gode del«ved dagligt at foretage valg, der fører til evigt liv. Livet er fuld af værdifulde ting at gøre. Historien om Maria og Martha kan hjælpe klassemedlemmerne til at overveje, hvordan de kan vælge»den gode del«(vers 42; se også denne uges oplæg i Kom og følg mig For enkeltpersoner og familier). Når I har læst Lukas 10:38-42 sammen, kan du spørge dem om, hvordan de ville have reageret på Frelserens råd, hvis de havde været i Marthas sted. Hvordan kan denne oplevelse have påvirket deres fremtidige valg? Hvordan kan vi vide, hvilke ting i vores liv der er fornødne? (Luk 10:42). Hvordan kan ældste Dallin H. Oaks tale»god, bedre, bedst«, (Liahona, nov. 2007, s ) hjælpe dem? Tilskynd til at lære derhjemme Fortæl klassen, at når de læser Frelserens erklæringer om hans egen guddommelighed i Johannes 7-10 til næste uges klasse, kan de komme til at vide med større sikkerhed, at han er Kristus. Yderligere ressourcer Talenter og denarer. Det er svært at vide det præcise beløb, der bliver nævnt i lignelsen om den gældbundne tjener (se Matt 18:23-35). Men der findes ledetråde i Det Nye Testamente, der kan hjælpe os til at forstå den store forskel mellem gælden på 100 denarer og de talenter. Medtjeneren i lignelsen skyldte det mindre beløb på 100 denarer. I Matthæus 20:2 er en denar lønnen, der betales for én dags arbejde i vingården. Derfor ville medtjeneren skulle arbejde i 100 dage for at tjene 100 denarer for at betale sin gæld. Men beløbet er ekstremt lille, når det sammenlignes med den gældbundne tjeners gæld på de talenter. I Matthæus 24:14-15 bliver hele en mands formue»hans gods«vurderet til kun otte talenter. Derfor ville det ville det kræve den samlede rigdom fra over mænd som denne mand for at betale den gældbundne tjeners gæld. 47

59 april en afgørende del af lignelsen. Jesus havde til hensigt, at de, der lytter til ham, kun forstår lidt af hans nådes evige udstrækning og store gave, hans tilgivelse og hans forsoning... Jesus talte om penge og gæld for at undervise om tilgivelse. Den enorme gæld Jesus Kristus betalte for os alle. Ældste Jeffrey R. Holland har fortalt, hvad han lærte om lignelsen om den gældbundne tjener, mens han deltog i en institutklasse:»[læreren] sagde, at tilgivelsen af gælden på 100 denarer, som vi alle forventes at give hinanden og anerkendt som en god del penge, var... meget lidt at bede om i forhold til tilgivelsen af de talenter, som Kristus har givet os. Den sidste gæld, vores gæld, var et astronomisk tal, mindede [læreren] os om, næsten ufattelig. Men det, sagde han, var præcis Frelserens pointe i denne lære, For første gang i mit liv husker jeg, at jeg følte noget af storheden ved Kristi offer for mig en gave på grænsen til uforståelighed selv i dag. Men en gave, der for første gang fik mig til alvorligt at overveje mit behov for at tilgive andre og være ufejlbarlig gavmild med hensyn til deres følelser, behov og omstændigheder«(»students Need Teachers to Guide Them«, CES- foredrag, satellittransmission, 20. juni 1992). Tidlig kristen fortolkning af lignelsen om den barmhjertige samaritaner. I århundrede har kristne fundet symboler i lignelsen om den barmhjertige samaritaner, der lærer om Jesu Kristi rolle som vor Frelser. For eksempel kan den mand, der faldt i tyvenes hænder, repræsentere os alle. Tyvene kan repræsentere synd og død. Samaritaneren kan repræsentere Frelseren. Herberget kan repræsentere Kirken og samaritanerens løfte om at vende tilbage kan repræsentere Frelserens andet komme. (se John W. Welch, Liahona, feb s ). Gør undervisningen bedre Følg Frelserens eksempel. Når du læser beretningen om Frelserens lære i Det Nye Testamente, så se efter lektier i hans eksempel, der kan hjælpe dig til at blive en bedre lærer. Hvad underviste Jesus fx den lovkyndige om, hvordan man får evigt liv i Lukas 10:25-37? 48

60 Han der er uden synd, af Liz Lemon Swindle 29. APRIL- 5. MAJ Johannes 7-10»Jeg er den gode hyrde«du og dine klassemedlemmer vil få indsigt, når I læser Johannes 7-10 denne uge. Husk, at forslagene i dette oplæg kun bør supplere snarere end at erstatte den inspiration, du modtager ved at studere skrifterne. NEDSKRIV DINE INDTRYK Del med hinanden Mind klassemedlemmerne om vigtigheden af at gøre deres hjem til centrum for at lære om evangeliet. Hvilke skriftsteder fra Johannes 7-10 drøftede de med deres familie i løbet af ugen? Hvilke budskaber var nyttigst for dem? Undervis i læren Johannes 7:37-39:»Den, der tørster, skal komme til mig og drikke«johannes 8:12; 9:4-5:»Verdens lys«johannes 8:58:»Jeg er, før Abraham blev født«(se denne uges oplæg i Kom og følg mig For enkeltpersoner og familier for indblik i dette vers). Johannes 9:8-10, 35-38:»Guds Søn«Johannes 10:7-9:»Døren«Johannes 10:11-14:»Den gode hyrde«johannes 7-10 Jesus Kristus er verdens Frelser. I Johannes 7-10 kom Frelseren med adskillige erklæringer, der kan hjælpe klassemedlemmerne til bedre at forstå hans mission og komme ham nærmere. Overvej at bede dem at læse de følgende skriftsteder og fortælle, hvad de lærer om Frelserens guddommelige mission. Hvordan opfylder Kristus disse roller i vores liv? Verdens lys, af Howard Lyon 49

61 29. april- 5. maj JOHANNES 7:14-17 Når vi efterlever Jesu Kristi lære, vil vi komme til at vide, at den er sand. Klassemedlemmerne kan få en bedre forståelse af, hvordan efterlevelse af en befaling opbygger et vidnesbyrd, hvis de sammenligner dette mønster med processen af at lære en færdighed gennem personlig erfaring. Du kan for eksempel bede en, der ved, hvordan man jonglerer eller spiller et instrument, om at forklare, hvordan de udviklede denne evne. Hvordan lærte det at øve sig på egen hånd dem mere end blot at iagttage en anden person udføre evnen? Drøft som klasse, hvordan indsatsen i at lære en færdighed kan sammenlignes med det åndelig mønster, som Frelseren beskrev i Johannes 7: Hvilken oplevelse kan de fortælle om dette mønster for at opnå åndelig kundskab? Hvordan kan du illustrere de sandheder, der bliver belært om i Johannes 7:14-17? En idé kan være at bede dem om at fortælle om oplevelser, hvor de har fået et vidnesbyrd om en evangelisk sandhed ved at efterleve den. Beretningen, som søster Bonnie L. Oscarson har fortalt, som findes i»yderligere ressourcer«, kan også være et godt eksempel. Giv dem tid til at tænke på et evangelisk princip, som de gerne vil have et stærkere vidnesbyrd om, og tilskynd dem så til at sætte specifikke mål for at efterleve det princip mere fuldt ud. JOHANNES 8:18-19, Når vi lærer Jesus Kristus at kende, lærer vi også Faderen at kende. Ældste Jeffrey R. Holland har sagt:»nogle i dagens verden har desværre en sørgelig misopfattelse af [Gud, vor evige Fader]... Mange nutidige mennesker [siger], at de ville føle sig trygge i Jesu arme, men de er utrygge ved at tænke på det strenge møde med Gud«(»Guds storhed«, Liahona, nov. 2003, s. 71). Hvad lærer Frelserens ord i Johannes 3:3 os om forholdet mellem ham og hans Fader? Når I har læst og drøftet disse vers, kan de på tavlen skrive det, som Jesus gjorde, sagde eller lærte os. Hvad lærer vi om Gud Faderen af dette? JOHANNES 8:1-11 Frelserens nåde gives til alle, der omvender sig. Til dem, der føler sig fordømt på grund af deres synder, vil historien om Frelseren, der giver nåde og tilgivelse til kvinden, der blev taget i at begå ægteskabsbrud, kunne være en kilde til opmuntring. Eller hvis de føler sig fristet til at dømme andre på grund af deres synder, vil historien virke som en advarsel. Du kan bede dem om at læse Johannes 8:1-11 og se efter svar på spørgsmål som de følgende: Hvad lærer denne historie os om Frelserens nåde? Hvordan kan modtagelse af hans nåde hjælpe os, når vi føler os fristet til at dømme andre? (se Alma 29:9-10). For at hjælpe dem til at finde personlig relevans i Johannes 8:1-11, så overvej at dele klassen op i tre grupper en, der fokuserer på farisæernes ord og handlinger, en, der fokuserer på Frelserens ord og handlinger og en, der fokuserer på kvindens ord og handlinger. Bed hver gruppe om at lave en liste over de åndelige sandheder, de lærer af at læse hver del af beretningen. Til tider er vi ikke klar over, hvordan vi dømmer andre. Denne aktivitet kan hjælpe dem til at overvinde denne tendens: Bed klassen om at lave en liste over, hvordan vi dømmer folk (på deres udseende, deres opførsel, deres baggrund osv.). Giv dem et stykke papir, der er formet som en sten, og bed dem om at vælge en måde at dømme andre på, som de føler sig skyldig i, og skrive det på papirstenen. Hvad lærer vi af Frelserens ord til farisæerne i Johannes 8:1-11? Bed klassen om at skrive noget, som vil minde dem om ikke at dømme, på den anden side af papiret (måske en vending fra Joh 8). 50

62 Johannes 7-10 Tilskynd til at lære derhjemme Bed klassemedlemmerne om at tænke på en situation, hvor de tabte noget, der var meget værdifuldt for dem. I skriftstederne til næste uges lektion vil de lære om, hvad vor himmelske Fader og Jesus Kristus føler for dem, der er tabt. Yderligere ressourcer Efterlevelse af et princip hjælper os til at få et vidnesbyrd om det. Søster Bonnie L. Oscarson har sagt:»frelseren har sagt: Den, der vil gøre hans vilje, skal erkende, om min lære er fra Gud, eller om jeg taler af mig selv (Joh 7:17). Sommetider prøver vi at gøre det omvendt. Vi kan fx gribe det således an: Jeg vil med glæde efterleve tiendeloven, men først er jeg nødt til at vide, om den er sand. Måske beder vi endda om at få et vidnesbyrd om tiendeloven og håber, at Herren vil velsigne os med dette vidnesbyrd, før vi nogensinde har udfyldt en tiendeseddel. Sådan virker det ikke! Herren forventer, at vi udøver tro. Vi må konsekvent betale en fuld og ærlig tiende for at få et vidnesbyrd om tiende... Jeg vil give et eksempel på, hvordan det hjælper os at blive omvendt til et princip, når vi efterlever det... Mine forældre og lærere i Kirken havde indprentet mig værdien af at behandle mit legeme med respekt, bevare et klart sind og frem for alt at lære at stole på Herrens befalinger. Jeg besluttede mig for at undgå situationer, hvor jeg vidste, der ville være alkohol, og at holde mig væk fra tobak og stoffer. Det betød, at jeg ofte ikke var med til fester, og jeg var sjældent på date. Brug af stoffer blev mere og mere almindeligt blandt de unge, og farerne var ikke så velkendte, som de er i dag. Mange af mine jævnaldrende fik senere varige skader på grund af stoffer, der ændrede sindet, eller også blev de fanget i alvorlig afhængighed. Jeg var taknemlig for at have lært at efterleve visdomsordet i mit hjem, og jeg fik et stort vidnesbyrd om dette evangeliske princip, da jeg udøvede tro og efterlevede det. Den gode følelse, jeg fik ved at efterleve et sandt evangelisk princip, var Helligåndens bekræftelse på, at princippet var sandt«(»omvend jer«, Liahona, nov. 2013, s. 77). Gør undervisningen bedre Lev værdigt til Åndens vejledning. Når du efterlever evangeliet, er du værdige til at have Ånden hos dig, som er den bedste lærer. Når du søger vejledning, vil Helligånden give dig tanker og indtryk om, hvordan du kan imødekomme behovene hos dem, du underviser (se Undervisning på Frelserens måde, s. 5). 51

63 Den fortabte søn, af Liz Lemon Swindle MAJ Lukas 12-17; Johannes 11»Glæd jer med mig, for jeg har fundet det får, jeg havde mistet«indled din forberedelse ved bønsomt at studere Lukas og Johannes 11. Hvilke»mistede får«i din klasse kommer du i tanke om? Brug Kom og følg mig For enkeltpersoner og familier og dette oplæg, når du søger Herrens vejledning om, hvordan du kan imødekomme dine klassemedlemmers behov, selv hvis de ikke kommer til klassen. NEDSKRIV DINE INDTRYK Del med hinanden Anvendelse er en stor del af at tage del i indlæring, så bed klassemedlemmerne om at fortælle, hvordan de har valgt at efterleve noget, de har lært af skrifterne i denne uge. LUKAS 14:15-24 Undervis i læren Ingen undskyldning er gyldig for at afvise evangeliet. For at hjælpe klassemedlemmerne med at studere lignelsen om det store festmåltid kan du invitere dem til en opdigtet fest, som du vil afholde. Lad dem give nogle grunde til, hvorfor de enten kan komme eller ikke. Læs Lukas 14:15-24 sammen og drøft de undskyldninger, som personerne i lignelsen brugte, da de blev inviteret til en fest, der repræsenterede evangeliets velsignelser. Hvilke undskyldninger bruger folk i dag for at afvise Frelserens invitation til at modtage vor himmelske Faders velsignelser? De kan måske fortælle om de velsignelser, de har modtaget, når de har ydet de nødvendige ofre for at efterleve visse evangeliske principper. LUKAS 15 Vi kan række ud til dem, der er faret vild, og glæde os med Faderen, når de vender tilbage. Hvordan kan du inspirere dem, du underviser, til at række ud til personer, der er fortabt, fordi de ikke har evangeliets velsignelser, og invitere dem til at komme tilbage? Du kan bede klassemedlemmerne om at tænke et øjeblik på»mistede får«, som de kender, og så læse Lukas 15:1-7 med den person i tankerne. Hvad føler de sig inspireret til at gøre for at række ud til den person med hensyn og kærlighed? Præsident Thomas S. Monsons historie 52

64 Lukas 12-17; Johannes 11 i»yderligere ressourcer«eller ældste Mervyn B. Arnolds tale»til undsætning: Vi kan klare det«(liahona, maj 2016, s ) kan hjælpe med denne drøftelse. Vil det være behjælpeligt for klassemedlemmerne at forstå, hvordan en person kan blive fortabt? Overvej at tildele grupper en af de tre lignelser i Lukas 15 til at studere. Hvad siger lignelserne om, hvordan vi skal forsøge at finde dem, der er fortabt? Hvilke ord i Lukas 15 fortæller, hvad vor himmelske Fader føler for dem, der er fortabt? Det kan være en meningsfuld tilføjelse til læren i disse lignelser at synge»hyrden hos fårene våger«, Salmer og sange, nr De kan muligvis få udbytte ved at fokusere på den ældre brors ord og handlinger i lignelsen om den fortabte søn. De kan skrive en alternativ slutning til lignelsen, hvor den ældre brors holdning til hans bror er anderledes. Hvad kan vi lære af farens råd i lignelsen om, hvad vi skal føle for dem, der er fortabt, og dem, der vender tilbage til evangeliet? (Se også Jeffrey R. Hollands udtalelse i»yderligere ressourcer«). Eller du kan bede dem om at forestille sig, at de er faren i denne lignelse. Hvilke andre råd ville de give den ældre søn for at hjælpe ham til at glæde sig over andres fremgang og succes? JOHANNES 11:1-46 Jesus Kristus er opstandelsen og livet. Da de læste om oprejsningen af Lazarus fra døden i denne uge, var der så nogen, der fandt noget, der styrkede deres tro på, at Jesus Kristus er Guds Søn og den lovede Messias? Bed dem fortælle, hvad de fandt frem til. Hvilke andre oplevelser har opbygget deres tro på Jesus Kristus? Du kan eventuelt påpege, at da miraklet skete, var Lazarus ikke opstået, men blev bragt tilbage til jordelivet. Jesus græd, af James Tissot En måde at undersøge Johannes 11:1-46 på er at bede klassemedlemmerne om på skift at læse disse vers og bede dem om at stoppe, når de finder bevis på tro på Jesus Kristus. Bed dem om at drøfte, hvad de har fundet ud af. Hvordan kan prøvelser og svagheder styrke vores tro på ham? En anden måde at læse denne beretning på er at tildele nogle få til at overveje perspektiverne fra dem, der var involveret, såsom Frelseren, apostlene, Martha, Maria og Lazarus. Hvad kan vi lære af dem hver især? Hvad kan vi lære om Frelseren af Johannes 11:33-35? Hvorfor er det vigtigt at vide disse ting om ham? Tilskynd til at lære derhjemme For at tilskynde dem til at læse Matthæus 19-20, Markus 10 og Lukas 18 kan du stille et spørgsmål som dette:»hvordan vil I føle, hvis I arbejdede hele dagen og fik samme løn som en, der kun arbejdede en time?«fortæl dem, at næste uges læsning er en lignelse, der foreslår, hvordan det kan betragtes som rimeligt. 53

65 maj»du fandt mig.«yderligere ressourcer Præsident Thomas S. Monson har fortalt følgende oplevelse, han havde, mens han tjente som biskop:»en søndag morgen bemærkede jeg, at Richard, en af vores præster, som sjældent mødte op, atter var udeblevet fra præstedømmemødet. Jeg overlod kvorummet i vejlederens varetægt og tog hjem til Richard. Hans mor sagde, at han arbejdede på et lokalt værksted, hvor han reparerede biler. Jeg kørte hen til værkstedet for at finde Richard og ledte overalt, men uden at finde ham. Pludselig følte jeg mig inspireret til at kigge ned i en gammel smøregrav, som lå ved siden af værkstedet. Nede i mørket kunne jeg se to skinnende øjne. Jeg hørte Richard sige: Du fandt mig, biskop! Jeg kommer op nu. Mens Richard og jeg talte sammen, fortalte jeg ham, at vi savnede ham og havde brug for ham. Jeg fik ham til at forpligte sig til at komme til sine møder... Richard sagde [senere], at vendepunktet i hans liv havde været den dag, da hans biskop fandt ham skjult i smøregraven og hjalp ham tilbage til fuld aktivitet«(»sukkerroer og sjæles værdi«, Liahona, juli 2009, s. 4-5). Lær af den anden fortabte søn. Ældste Jeffrey R. Holland har bemærket dette om den fortabte søns ældre bror:»denne søn er ikke så vred over, at den anden er kommet hjem, men i højere grad over, at hans forældre er så glade for det. Denne pligtopfyldende søn og han er vidunderlig pligtopfyldende føler sig ikke værdsat og føler måske mere end blot en smule selvmedlidenhed og glemmer et øjeblik, at han aldrig har kendt til snavs og fortvivlelse, frygt eller selvlede. Han glemmer et øjeblik, at alle kalvene på gården allerede er hans og ligeledes er alt tøjet i skabene og alle ringene i skufferne. Han glemmer et øjeblik, at hans trofasthed altid er blevet og altid vil blive belønnet Nej, han som har så godt som alt, og som med hårdt arbejde og på vidunderlig vis har fortjent det, mangler det ene, som kunne gøre ham til den fuldendte Herrens mand, som han næsten er. Han har endnu ikke opnået den barmhjertighed og nåde, den kærlige indlevelse, det tilgivende overblik, hvor han indser, at dette ikke er en rival, der vender tilbage. Det er hans bror. Som hans far bad ham om at forstå, at det er en, som var død og nu er levende. Det er en, som var fortabt og nu er fundet«(»den anden fortabte søn«, Liahona, juli 2002, s. 70). Gør undervisningen bedre Ræk ud til den enkelte. Ligesom hyrden i Frelserens lignelse (se Luk 15:4)»kan du række ud til dem, der mangler i din klasse. Din mulighed for at undervise og opløfte klassen og hjælpe dem til at komme til Kristus går langt ud over klasseværelset og ud over dem, som deltager i dine formelle lektioner«(undervisning på Frelserens måde, s. 8). 54

66 MAJ Matthæus 19-20; Markus 10; Lukas 18»Hvad mangler jeg så?«når du studerer Matthæus 19-20, Markus 10 og Lukas 18, så overvej bønsomt, hvad dine klassemedlemmer kan have lært eller følt i deres eget studie. NEDSKRIV DINE INDTRYK Del med hinanden Det kan være hjælpsomt indimellem at drøfte klassemedlemmernes oplevelser i forbindelse med dette års øgede fokus på hjemmecentreret evangelisk læring. Hvilke succesrige oplevelser kan de fortælle om? Hvilke forhindringer eller udfordringer står de overfor? Hvilke råd kan de give hinanden? MATTHÆUS 19:3-9 Undervis i læren Ægteskab mellem mand og kvinde er indstiftet af Gud. Verdens syn på ægteskab adskiller sig mere og mere fra den evige sandhed. For at hjælpe din klasse til at lære om Guds syn på ægteskab kan du bede dem om at læse Matthæus 19:3-9 og skrive de sandheder, som de finder angående ægteskab, på tavlen. De kan også skrive yderligere sandheder fundet i: 1 Mosebog 1:27-28, 1 Korinther 11:11, Lære og Pagter 42:22, 49:15-17, 131:1-4, 132:19 og Moses 3:18, Hvordan fremhæves disse sandheder i»familien: En proklamation til verden«? (Liahona, nov. 2010, s. 129). Hvordan kan du hjælpe klassemedlemmerne til at føle sig bedre beredt på at forklare eller forsvare Herrens lærdomme om ægteskab? Du kan bede dem om at skrive nogle spørgsmål, som de har hørt om Kirkens lære i forhold til ægteskab, på tavlen. De kan så foreslå svar på disse spørgsmål ved at bruge det, de ved om frelsesplanen, og bruge udtalelser fra»familien: En proklamation til verden«, Matthæus 19:3-9 og de lærdomme, der findes i»yderligere ressourcer«. Overvej at bede dem om at lave et rollespil over, hvordan de kan forklare vores overbevisninger om ægteskab til nogen, der tror på noget andet. Overvej at introducere emnet ægteskab med følgende citat af ældste Robert D. Hales:»Ingen af os [gifter sig] med perfektion; vi gifter os med potentiale«(»mød udfordringerne i verden i dag«, Liahona nov. 2015, s. 46). Bed dem om at tænke på et ægtepar, som de beundrer. Hvilke kvaliteter har dette par? Hvilke kvaliteter vil klassemedlemmerne gerne have i en ægtefælle, og hvilke kvaliteter ønsker de at 55

67 maj udvikle for at være en god ægtefælle? Overvej også, hvilke udtalelser du kan bruge fra præsident Russell M. Nelsons tale»celestialt ægteskab«(liahona, nov. 2008, s ) for at inspirere dem til at søge et celestialt ægteskab. nogensinde har følt som den rige unge mand. Hvad har hjulpet dem til at følge Frelserens råd, selv når det er svært? Er der nogen i klassen, der kan fortælle om en oplevelse, hvor han eller hun spurgte:»hvad mangler jeg så?«(matt 19:20) og modtog personlig tilskyndelse til forbedring? Hvilken forskel gjorde det i hans eller hendes liv? LUKAS 18:9-14. Vi bør stole på Guds barmhjertighed og ikke vores egen retfærdighed. Evigt ægteskab er en del af Guds plan. MATTHÆUS 20:1-16 Evigt liv er tilgængeligt for alle, uanset hvor tidligt eller sent vi tager imod evangeliet. Hvad vil hjælpe dine klassemedlemmer til at anvende principperne i lignelsen om arbejderne i vingården? Du kan bede nogle stykker om at forberede sig på at fremføre lignelsen for klassen. Efter deres præsentation kan de, der spillede arbejdere, fortælle, hvad de følte om deres løn, og hvorfor. Hvad siger denne lignelse om himmeriget? Hvilke andre indblik får de om denne lignelse i ældste Jeffrey R. Hollands tale»arbejderne i vingården«? (Liahona, maj 2012, s ). MATTHÆUS 19:16-22; MARKUS 10:17-27 Frelseren vil lede os tættere på ham, når vi beder om hans hjælp. Hvordan kan du hjælpe klassemedlemmerne til at finde og anvende principper i historien om den rige unge mand? En tilgang kunne være at bede dem om at læse Markus 10:17-27 og overveje, om de Frelserens lignelse, der sammenligner en farisæers bøn med en tolders, kan hjælpe dig til at fremhæve den attitude, som Herren forlanger af dem, der søger at følge ham. For at hjælpe dem til at anvende denne lignelse i vore dage kan du bede dem om at omskrive farisæerens bøn på en måde, der bruger nutidige detaljer til at udtrykke den samme attitude. De kan gøre det samme med tolderens bøn og derpå fortælle, hvad de har skrevet. Hvordan relaterer vers og til det, som Frelseren lærte os i denne lignelse? Hvordan kan disse vers inspirere dem, du underviser, til at forblive ydmyge, ligesom tolderen var? Måske kan den følgende udtalelse om disse vers af ældste Dale G. Renlund hjælpe:»budskabet til os er klart: En angrende synder kommer tættere på Gud end den selvretfærdige person, der fordømmer denne synder«(»vores gode hyrde«liahona, maj 2017, s. 31). Tilskynd til at lære derhjemme For at opfordre din klasse til at studere Matthæus 21-23, Markus 11-12, Lukas og Johannes 12, så overvej at spørge dem:»hvad ville I gøre, hvis I kun havde en uge til at leve?«fortæl dem, at disse kapitler afslører, hvad Frelseren gjorde i den sidste uge af sit liv. 56

68 Matthæus 19-20; Markus 10; Lukas 18 Yderligere ressourcer Ægteskab er centralt i Herrens plan. Det Første Præsidentskab og De Tolv Apostles Kvorum har udsendt en offentlig erklæring om ægteskab mellem to af samme køn:»når vi står over for dette og andre spørgsmål, opfordrer vi alle til at erindre vor himmelske Faders hensigter med at skabe jorden og skabe rammerne for vores jordiske fødsel og tilværelse her som hans børn (se 1 Mos 1:27-28; 2:24)... Ægteskabet mellem en mand og en kvinde blev indstiftet af Gud og er centralt for hans plan for hans børn og for samfundets velfærd... Gud forventer, at vi støtter op om og holder hans befalinger, uanset modstridende meninger eller tendenser i samfundet. Hans kyskhedslov er klar: Seksuelle forhold er kun passende mellem en mand og en kvinde, der er lovformeligt viet som ægtemand og hustru«(»lds Church Instructs Leaders Regarding Same- Sex Marriage«, 10. jan, 2014, mormonnewsroom.org). Yderligere indblik om ægteskab.»familien: En proklamation til verden«kan være behjælpsom i en drøftelse om, hvorfor Herrens profeter advarer mod alt, der er i strid med ægteskab imellem en mand og en kvinde. Følgende punkter kan også være en hjælp: Familien er et evigt begreb. Vi er alle en del af Guds familie, og hans plan er, at mænd og kvinder bliver gift, så de kan leve som familie for evigt (se 1 Mos 2:18, 21-24; 1 Kor 11:11). Som en del af Guds plan bliver ægtemænd og hustruer befalet at mangfoldiggøre sig og opfylde jorden (se 1 Mos 1:28) og opfostre deres børn i retfærdighed. Den ultimative del af Guds plan er ophøjelse, eller evigt liv, i Guds nærhed, hvor trofaste ægtemænd og hustruer kan få evigt afkom og evig lykke (se L&P 132:19-21). Guds plan er den eneste måde, hvorpå man kan opnå ophøjelse (se L&P 131:1-4). Herren forventer, at vi viser kærlighed og barmhjertighed til dem, der taler for eller deltager i noget, der ikke er en del af Guds plan for ægteskab, såsom at bo sammen uden for ægteskabet og ægteskab mellem to af samme køn (se mormonandgay.lds. org). Virkelig barmhjertighed omfatter at gøre vores bedste til kærligt og tålmodigt at indbyde dem til at følge Guds plan, som er den eneste plan for ægte lykke. At omfavne eller støtte alternativer til Guds plan er mere skadeligt end gavnligt. Gør undervisningen bedre Gud har brug for jeres unikke talenter og evner.»du kan velsigne Guds børn ved at trække på den kærlighed, du har til andre, de gaver, Gud har givet dig, og dit livs erfaringer. Når du tjener trofast og søger Guds hjælp, vil han styrke dig, og din evne til at undervise i evangeliet på Frelserens måde vil vokse«(undervisning på Frelserens måde, s. 5). 57

69 Zakæus i et morbærfigentræ, af James Tissot MAJ Matthæus 21-23; Markus 11; Lukas 19-20; Johannes 12»Se, din konge kommer«når du læser Matthæus 21-23, Markus 11, Lukas 19 og Johannes 12, så tænk på spørgsmål, du kan stille, der vil hjælpe med at imødekomme dine klassemedlemmers behov. Helligånden vil hjælpe dig til at vide, hvilke spørgsmål og principper, herunder dem, der er nævnt i dette oplæg, der bedst vil imødekomme disse behov. NEDSKRIV DINE INDTRYK Del med hinanden Bed i løbet af ugen inden klassen nogle få om at komme forberedt på at fortælle om en oplevelse, de havde, mens de studerede denne uges tildelte kapitler. Hvilke velsignelser får de, når de studerer skrifterne i løbet af ugen? LUKAS 19:1-10 Undervis i læren Frelseren kender os personligt. Dine klassemedlemmer har sikkert følt sig overset eller glemt til tider i deres liv. Beretningen om Zakæus kan hjælpe dem til at forstå, at vor himmelske Fader og Jesus Kristus kender dem og bekymrer sig om dem. For at hjælpe dem til at anvende denne beretning i deres liv, så bed dem om at forestille sig selv som Zakæus. Hvad tror I, han lærte om Frelseren ud fra sin oplevelse? Hvad kan vi lære af Zakæus indsats i at søge Frelseren? Det kan også være behjælpsomt at bede dem om at tænke på andre tilfælde i skrifterne, hvor Herren kaldte folk ved navn. (Nogle eksempler er givet i»yderligere ressourcer«). Du kan også bede dem om at fortælle om oplevelser, som har bekræftet for dem, at Herren kender dem personligt. MATTHÆUS 21:1-11; MARKUS 11:1-11; LUKAS 19:29-44; JOHANNES 12:12-16 Jesus Kristus er vores konge. En enkel aktivitet kan indlede til en drøftelse om Frelseres triumfindtog i Jerusalem: Adskillige klassemedlemmer kan tegne enkle ting på tavlen, der forbindes med en konge, såsom en krone eller trone, mens de andre gætter, hvad de tegner. De andre kan tegne et trækdyr og trægrene. Hvad har 58

70 Matthæus 21-23; Markus 11; Lukas 19-20; Johannes 12 disse ting med en konge at gøre? Du kan vise dem et billede af Frelserens triumfindtog i Jerusalem fra denne uges oplæg i Kom og følg mig For enkeltpersoner og familier og bede dem om at læse Markus 11:1-11. Hvordan kunne disse personer genkende Jesus som deres konge? Hvordan kan vi tilbede Jesus Kristus som vores konge gennem vores ord og handlinger? For at hjælpe dem til at forstå, at Jesus Kristus er vores konge, kan du bede dem om at gennemse salmen»o, kom, du Konge, kom«, Salmer og sange, nr. 21 eller en anden salme om Jesus som vores konge. Hvilke ord fra salmen minder os om sandhederne i Matthæus 21:1-11, Markus 11:1-11, Lukas 19:29-44 og Johannes 12:12-16? MATTHÆUS 22:34-40 De to største bud er at elske Gud og at elske vores næste som os selv. Præsident Dieter F. Uchtdorf har sagt, at hvis vi sætter noget andet end de to store bud centralt i vores liv, er det som at skyde pile efter en blank væg og tegne mål rundt om pilene (se»sigt mod midten«, Liahona, jan. 2017, s. 4-5). Vil det hjælpe dine klassemedlemmer at udforske denne analogi for at forstå Matthæus 22:34-40? Du kan gøre dette ved at lægge et stort stykke papir på gulvet og lade dem skiftes til at tabe en kuglepen eller blyant på det. Derpå kan de tegne målskiver, der hvor deres kuglepen eller blyant ramte papiret, og skrive en befaling på hver målskive. Når I har læst Matthæus 22:34-40 sammen, kan du tegne en ny målskive, der omringer alle de andre målskiver og skrive»elsk Gud, og elsk din næste.«hvordan hjælper det os, når vi fokuserer på de to store bud, at adlyde Guds andre bud? Hvordan kan vi sørge for at fokusere vores lydighed på disse to bud? MATTHÆUS 23:13-33 Vi vil blive beskyttet, når vi forsøger at undgå at følge blinde vejledere. Vil dine klassemedlemmer have gavn af at drøfte begrebet»blinde vejledere«, som Frelseren brugte til at beskrive de åndeligt blinde farisæere og skriftkloge? (Matt 23:16). Du kan tænke på, hvordan du kan demonstrere, hvordan det ville være for nogen at følge en person, der ikke kan se. Eller klassen kan på tavlen skrive de egenskaber hos en blind vejleder, der bliver beskrevet i Matthæus 23: For at føje til listen kan du se efter yderligere skriftsteder, der lærer om åndelig blindhed, såsom 2 Korinther 4:3-4, 2 Nefi 9:28-32 og Jakob 4:14. Hvordan kan vi genkende og undgå blinde vejledere? Du kan hjælpe dem til at forstå, at de skriftkloge og farisæerne var mere fokuserede på guldet og gaverne i templet end den sande betydning af templet (se Matt 23:16-22). For at gøre dette, så overvej at fortælle lignelsen om perlen og skrinet af præsident Boyd K. Packer i»yderligere ressourcer«. Hvad kan tage vores fokus fra at nyde templets sande velsignelser? Eller nadvermødets? Tolderen, der omvendte sig, og den selvretfærdige farisæer i templet, af Frank Adams JOHANNES 12:42-43 Ros fra mennesker kan forhindre os i at være Jesu Kristi trofaste disciple. Nogle, der tror på Jesus Kristus, kan være uvillige til at stå op for hans evangelium, især i samfund, 59

71 maj der afviser eller håner religiøse overbevisninger. Hvilke lektier har Johannes 12:42-43 til os i dag? Du kan bede dem om at søge i følgende skriftsteder og finde frem til personer, der ønskede at behage mennesker, og personer, der ønskede at behage Gud: 2 Mosebog 32:1-8, 1 Samuel 15:18-25, Matthæus 14:1-10, 1 Nefi 6:1-6, Mosija 17:1-12 og Moroni 8:16. Hvad lærer vi af disse eksempler? Se Robert D. Hales,»Bevarelse af handlefriheden, beskyttelse af religionsfriheden«, Liahona, maj 2015, s , for mere om vores ansvar for at udtrykke vores tro i offentlig sammenhæng. Tilskynd til at lære derhjemme Frelseren profeterede om, at i de sidste dage vil selv de udvalgte blive ført vild (se JS- M 1:22). For at inspirere klassemedlemmerne til at læse Joseph Smith Matthæusevangeliet 1, Matthæus 25, Markus og Lukas 21 næste uge, kan du fortælle dem, at de i disse kapitler vil finde nøglen til at undgå bedrag i de sidste dage. Yderligere hjælpekilder Min himmelske Fader kender jer personligt. Ældste Neal A. Maxwell sagde:»jeg vidner om, at Gud har kendt jer hver især... meget, meget længe (se L&P 93:23). Han har elsket jer meget, meget længe. Han kender ikke blot navnene på alle stjernerne (se Sl 147:4; Es 40:26), han kender jeres navne og alle jeres sorger og glæder!«(»at erindre, hvor barmhjertig Herren har været«, Liahona, maj 2004, s. 46). Tilfælde, hvor Herren kaldte folk ved navn. 1 Mosebog 17:1-5, Samuel 3:1-10 Apostlenes Gerninger 9:1-6 1 Nefi 11:1-6 Enosh 1:5 Lære og Pagter 25:1 Moses 1:6. Lignelsen om perlen og skrinet. Præsident Boyd K. Packer sagde:»en købmand, der opkøbte ædelstene, havde langt om længe fundet den perfekte perle. Han lod den dygtigste håndværker fremstille et smukt smykkeskrin og fore det med blåt fløj. Han lod sin kostelige perle udstille, så andre kunne nyde hans skat. Han så på, mens folk kom for at se den. Men snart vendte han sig sørgmodigt bort. Det var skrinet, de beundrede, ikke perlen«(»tunger af ild«, Liahona, juli 2000 s. 7). Gør undervisningen bedre Du behøver ikke at gennemgå det hele.»der er meget at drøfte i hver lektion, men det er ikke nødvendigt at nå alt på en time for at røre hjertet hos nogen ofte er en eller to centrale pointer nok. Når du overvejer deltagernes behov, vil Ånden hjælpe dig til at se, hvilke principper, historier eller skriftsteder der vil være særligt meningsfulde for dem«(undervisning på Frelserens måde, s. 7). 60

72 Det andet komme, af Harry Anderson 27. MAJ- 2. JUNI. Joseph Smith Matthæus 1; Matthæus 25; Markus 12-13; Lukas 21»Menneskesønnen skal komme«husk at indlede din forberedelse til at undervise ved bønsomt at studere Joseph Smith Matthæus 1, Matthæus 25, Markus og Lukas 21. Søg inspiration på egen hånd og gennemgå derpå dette oplæg for yderligere ideer. NEDSKRIV DINE INDTRYK Del med hinanden Lav en liste på tavlen over Frelserens lignelser i denne uges læsning, såsom figentræet, den gode mand og tyven, de tro og de onde tjenere, de ti brudepiger, talenterne og fårene og bukkene. Bed klassemedlemmerne om at fortælle, hvilke sandheder fra disse lignelser der kan hjælpe dem med at forberede sig til Herrens andet komme. Hvad gør de for at anvende disse sandheder i deres liv? Undervis i læren JOSEPH SMITH MATTHÆUS 1:21-37 Profetier om Frelserens andet komme kan hjælpe os til at se på fremtiden med tro. Tegn på Frelserens andet komme kan være svære at forstå for nogle klassemedlemmer. Det kan hjælpe dem at arbejde i grupper og finde de tegn, som de finder i Joseph Smith Matthæus 1: Det kan være, at det kan hjælpe dem bedre at forstå vigtigheden af disse tegn, hvis de sammenligner dem med vejskilte. Hvorfor er vejskilte vigtige? Hvad siger dette om tegnene på det andet komme? Du kan give hver gruppe nogle stykker papir, der har samme form som et vejskilt, og bede dem om på hvert stykke papir at skrive et tegn, som vil gå forud for det andet komme. Lad dem fortælle, hvad de fundet frem til, og bed dem om at drøfte bevis på disse tegn i verden i dag. I denne uges oplæg i Kom og følg mig For enkeltpersoner og familier blev de opfordret til at finde råd i disse vers om, at»i ikke lader jer skræmme«i de begivenheder, der fører til det andet komme (se også udtalelsen af præsident Thomas S. Monson i»yderligere ressourcer«). Vis et billede, der forestiller det andet komme (se Det andet komme, Evangelisk kunst, nr. 66), og bed dem om at dele vers, de bemærkede i deres personlige studium. Hvorfor er 61

73 27. maj- 2. juni. det en velsignelse at kende til disse begivenheder, der fører til Frelserens andet komme? hvordan de vil handle på indtryk, som de modtager i løbet af diskussionen. JOSEPH SMITH MATTHÆUS 1:26-27, 38-55; MATTHÆUS 25:1-13 Vi må altid være forberedte på Frelserens andet komme. Selvom Frelseren har bedt os om altid at være klar til hans andet komme, er det nemt at blive involveret i det daglige liv og ikke tænke meget på det. Lignelserne i Joseph Smith Matthæus 1:26-27, og Matthæus 25:1-13 kan hjælpe dem til at anerkende vigtigheden af at berede sig på det andet komme. Bed dem at finde disse lignelser og sammenligninger og fortælle, hvad de lærer om at være forberedt på det andet komme. Måske kan en eller to komme forberedt med en kreativ skildring af en af disse lignelser. Lignelsen om de ti brudejomfruer kan hjælpe dem til at tænke over deres åndelig forberedelse til at møde Frelseren. Ældste David A. Bednar gav en fortolkning af lignelsen, der kan hjælpe (se»yderligere ressourcer«). De kan drøfte, hvad vi kan gøre i vores daglige liv for at blive fuldstændigt omvendt til Jesu Kristi evangelium. Hvorfor skal vi hver især selv opleve at blive omvendt? Hvad tilføjer Lære og Pagter 45:56-57 til vores forståelse af denne lignelse? I kan sammen synge salmer om det andet komme og tale om budskabet i dem (se»yderligere ressourcer«). MATTHÆUS 25:14-46 Ved den endelige dom vil vi aflægge regnskab for Herren over vores liv. Lignelsen om talenterne og lignelsen om fårene og bukkene kan inspirere os til at tænke på det regnskab, vi vil aflægge for Herren ved den endelige dom. I kan læse lignelserne sammen, og du kan bede deltagerne om at nævne et spørgsmål, som Frelseren måske vil stille os, når vi aflægger regnskab over vores liv. Giv dem tid til at planlægge, Kristus brugte får og bukke til at belære om den endelige dom (se Matt 25:31-33). I kan gennemgå definitionen på den endelige dom, der findes i Guide til skrifterne,»dom, Den endelige«, scriptures.lds.org. Du kan derpå bede dem om at gennemgå nogle skriftsteder om, hvordan den endelige dom vil være, såsom Alma 5: Hvad inspirerer disse skriftsteder os til at gøre for at forberede os på den dag? Hjælp dem til at finde en personlig betydning i lignelsen om talenterne (se Matt 25:14-30) ved at fortælle om nogle ideer eller bruge en aktivitet i»lignelsen om talenterne«, af Ronald A. Rasband (Liahona, aug. 2003, s ). For at inspirere til en drøftelse om Matthæus 25:34-40 kan du bede dem om at fortælle om eksempler på personer, der viser den form for barmhjertighed, der beskrives i disse vers. Giv dem tid til at tænke over, hvem der kan have brug for deres tjeneste. Hvordan kan vi i praksis bespise de sultne, klæde den nøgne og besøge de syge? Tilskynd til at lære derhjemme For at opfordre klassemedlemmerne til at læse Johannes i løbet af næste uge, så bed dem om at tænke på, hvad de vil sige til en søn eller datter, lige 62

74 Joseph Smith Matthæus 1; Matthæus 25; Markus 12-13; Lukas 21 inden han eller hun tager afsted på mission. I Johannes vil vi læse de sidste instruktioner, som Frelseren gav sine disciple inden sin korsfæstelse. Yderligere ressourcer Salmer om det andet komme.»vi glædes og frydes«, Salmer og sange, nr. 3»Kommer, I Guds børn«, Salmer og sange, nr. 20»O, kom, du Konge, kom«, Salmer og sange, nr. 21»Jeg på Kristus tror«, Salmer og sange, nr. 69»Fryd dig, o jord«, Salmer og sange, nr. 124 Omvendelsens olie. Ældste David A. Bednar har foreslået denne mulige fortolkning af lignelsen om de ti brudepiger:»tænk på den olie som omvendelsens olie (se Matt 25:4-9)... Var de fem kloge brudepiger selviske og uvillige til at dele, eller angav de korrekt nok, at omvendelsens olie ikke kan lånes ud? Kan den åndelige styrke, der følger af fortsat lydighed mod befalingerne, gives til en anden person? Kan den kundskab, der er opnået ved flittigt studium og overvejelse af skrifterne, overdrages til en, der har brug for den? Kan den fred, som evangeliet giver en trofast sidste dages hellig, overdrages til en person, der oplever modgang eller store udfordringer? Det klare svar på hvert af disse spørgsmål er nej. Som de kloge brudepiger på passende vis fremhævede, må vi hver især selv købe. Disse inspirerede kvinder beskrev ikke en forretningstransaktion. De fremhævede snarere vores individuelle ansvar for at holde vores vidnesbyrds lampe tændt og tilegne os en rigelig mængde af omvendelsens olie. Denne dyrebare olie erhverves dråbe for dråbe linje på linje [og] forskrift på forskrift (2 Ne 28:30), tålmodigt og vedholdende«(»omvendt til Herren«, Liahona, nov. 2012, s. 109). Frygt ikke. Præsident Thomas S. Monson har sagt:»selvom sorte skyer samler sig, selv om regnen vælter ned på os, så vil vores kundskab om evangeliet og vores kærlighed til vor himmelske Fader og til vor Frelser trøste og styrke og bringe os glæde i hjertet, når vi vandrer retskaffent og holder befalingerne... Mine elskede brødre og søstre, frygt ikke. Vær ved godt mod. Fremtiden er lige så strålende som jeres tro«(»vær ved godt mod«, Liahona, maj 2009, s. 92). Gør undervisningen bedre Sørg for, at du underviser i sand lære.»spørg hele tiden dig selv:»hvordan vil det, som jeg underviser i, hjælpe mine elever til at opbygge tro på Kristus, omvende sig, indgå og holde pagter med Gud og modtage Helligånden?«(Undervisning på Frelserens måde, s. 20). 63

75 Til minde om mig, af Walter Rane JUNI Johannes 13-17»Bliv i min kærlighed«når du bønsomt studerer Johannes 13-17, så tænk på, hvordan du bedst kan vise kærlighed til dem, du underviser. Helligånden vil give dig ideer, når du studerer skrifterne, Kom og følg mig For enkeltpersoner og familier og dette oplæg. NEDSKRIV DINE INDTRYK Del med hinanden Skriv tallene 13 til 17 på tavlen, der repræsenterer de kapitler i Johannes, som klassemedlemmerne har læst denne uge. Bed nogle få om at skrive, ved siden af hvert kapitel nummer, en henvisning til et vers, de har fundet betydningsfuldt og gerne vil drøfte i klassen. JOHANNES 13:1-17 Undervis i læren Frelseren er vores eksempel på ydmygt at tjene andre. For at hjælpe dem til at tænke over betydningen af, at Jesus vaskede sine disciples fødder, kan du på forhånd bede en om at spille rollen som Peter i denne beretning og blive interviewet af resten af klassen. Tilskynd dem til at søge i Johannes 13:1-17 og tænke på spørgsmål, de kunne stille Peter. Hvad lærer vi af den beretning, der kan påvirke, hvordan vi tjener andre? JOHANNES 13:34-35 Kærlighed er den definerende egenskab hos en Jesu Kristi discipel. Hvad kan opmuntre klassemedlemmerne til at være mere kærlige? Du kan måske spørge dem, hvordan de kan afgøre om en, de møder, følger Kristus. Hvilke egenskaber lægger de mærke til ved den person? Du kan bede dem om at søge i Johannes 13:34-35 for at lære, hvordan Frelserens sande disciple kan blive identificeret. Hvad kan vi gøre for at gøre kærlighed til den definerende egenskab i vores følgeskab? Hvordan påvirker denne lære, hvordan vi behandler andre mennesker, herunder på de sociale medier? Som klasse har I lært meget om Frelserens liv dette år, herunder mange eksempler på, hvordan han udviste kærlighed til andre. En måde at hjælpe dem til at tænke over befalingen i Johannes 13:34 kan være at skrive Som jeg har elsket jer på tavlen og bede dem om at nævne eksempler, de kan huske fra Det Nye Testamente, som illustrerer Jesu kærlighed. Du kan så skrive Elsker hverandre på tavlen 64

76 Johannes og bede dem om at nedskrive, hvordan vi kan følge hans eksempel på kærlighed. Det kan være en god tilføjelse til aktiviteten at synge eller lytte til»elsker hverandre«, Salmer og sange, nr. 199, eller at se videoen i»yderligere ressourcer«. Hvis vi ikke føler os særligt kærlige mod andre, hvad kan vi så gøre for at søge efter kærlighedens gave? Hvad føjer rådet i Moroni 7:48; 8:26 til vores forståelse af denne gave? Hvem kender vi, der har brug for at føle vores kærlighed? Kærlighed er den definerende egenskab hos en Jesu Kristi discipel. JOHANNES 14:16-27; 15:26; 16:7-15 Helligånden gør os i stand til at opfylde vores formål som Jesu Kristi disciple. For at hjælpe klassemedlemmerne til at lære om Helligåndens roller kan du overveje at dele dem op i grupper og give hver gruppe en af de følgende skriftstedshenvisninger: Johannes 14:16-27, 15:26 og 16:7-15. Bed hver gruppe om at skrive på tavlen, hvad de har lært om Helligånden af deres skriftsted. De kan tilføje indsigter, de finder, når de udforsker de skriftsteder, der findes i»yderligere ressourcer«. Hvornår har vi følt Helligåndens indflydelse? Hvilke genstande eller visuelle hjælpemidler kan du medbringe, som vil hjælpe dem til at forstå Helligåndens rolle? Overvej at bede nogle få om på forhånd at studere en af generalkonferencetalerne foreslået i»yderligere ressourcer«(eller andre generalkonferencetaler, de kender til) om Helligånden. Lad dem kort fortælle klassen, hvad de har lært. Hvad tilføjer disse budskaber til det, som vi har lært om Helligånden af Johannes 14-16? JOHANNES 15:1-12 Når vi bliver i Frelseren, vil vi være frugtbare og have glæde. Hvad lærte de denne uge af Frelserens lignelse om vintræet og dets grene? Overvej at medbringe en lille plante og bruge den til at hjælpe dem til at visualisere Frelserens lignelse. Når I har læst Johannes 15:1-12 som klasse, kan I drøfte, hvad det vil sige at»blive i [Kristus]«(Joh 15:4). Du kan bede nogle stykker om at fortælle, hvordan de fandt ud af, at Johannes 15:5 er sand. (Se også udtalelsen af Jeffrey R. Holland i»yderligere ressourcer«). Videoen»Guds vilje«(lds.org) kan også være nyttig i denne diskussion. JOHANNES 17 Vor himmelske Fader og Jesus Kristus er fuldkomment forenet og de ønsker, at vi også er forenet. Du kan sikkert ikke undervise i alle de vigtige sandheder, der findes i Johannes 17 i en klasse, men der er måder, hvorpå klassen kan udforske adskillige af dem. Skriv nogle af disse koncepter fra Johannes 17 op på tavlen: Vores forhold til Jesus Kristus Jesu Kristi forhold til hans Fader Vores forhold til resten af verden Vores forhold til hinanden som hans disciple Bed hver deltager om at vælge ét af disse koncepter og læse Johannes 17 og lede efter vers, der relaterer til det. Bed adskillige om at fortælle, hvad de har lært. 65

77 juni Tilskynd til at lære derhjemme For at tilskynde klassemedlemmerne til at læse Matthæus 26, Markus 14, Lukas 22 og Johannes 18 i løbet af den kommende uge, kan du fortælle dem, at de i disse kapitler vil de læse om en af de væsentligste begivenheder i Guds frelsesplan. Yderligere ressourcer Video på LDS.org om kærlighed.»thomas S. Monsons forberedelse: Han lærte om medfølelse i sin ungdom«helligånden. Apostlenes Gerninger 2:37-38; Galaterne 5:22-23; 1 Nefi 10:17-19; 2 Nefi 32:3-5; Mosija 3:19; 3 Nefi 27:20; Moroni 8:26; 10:4-5; Lære og Pagter 8:2-3; 42:17 Robert D. Hales,»Helligånden«, Liahona maj 2016, s Henry B. Eyring,»Helligånden som jeres ledsager«, Liahona, nov. 2015, s David A. Bednar,»Modtag Helligånden«, Liahona, nov. 2010, s Bliv i Kristus. Ældste Jeffrey R. Holland har bemærket, at ordet bliv har en bibetydning af varighed og forpligtigelse:»betydningen af dette [ord] er derfor bliv men bliv for evigt. Dette er evangeliets kald... Kom, men kom for at blive. Kom med overbevisning og udholdenhed... Jesus sagde: Skilt fra mig kan I slet intet gøre (Joh 15:5). Jeg vidner om, at det er Guds sandhed. Kristus er alt for os, og vi skal blive i ham for altid, urokkeligt, trofast, for evigt. For at evangeliets frugt kan blomstre og velsigne os, må vi være fast forankrede i ham, alles Frelser, samt til hans kirke, som bærer hans hellige navn. Han er den vinstok, der er vores sande kilde til styrke og den eneste kilde til evigt liv. I ham vil vi ikke alene holde ud, men vi vil sejre og triumfere i hans hellige sag, som aldrig vil svigte os«(»bliv i mig«, Liahona, maj 2004, s. 32). Gør undervisningen bedre Indbyd Ånden»Ingen jordisk lærer kan, uanset hvor dygtig eller erfaren han er, erstatte Ånden. Men vi kan være redskaber i Guds hænder til at hjælpe hans børn til at lære ved Ånden. Vi gør dette ved at være åbne overfor Åndens påvirkning i vores tilværelse samt ved at opmuntre dem, som vi underviser, til at gøre det samme... Herudover hjælper hellig musik, skrifterne, ord fra sidste dages profeter, kærlige udtalelser og vidnesbyrd samt tidspunkter med stille eftertanke alt sammen til at invitere Åndens tilstedeværelse«(undervisning på Frelserens måde, s. 10). 66

78 Og det var nat, af Benjamin McPherson JUNI Matthæus 26; Markus 14; Lukas 22; Johannes 18»Ikke som jeg vil, men som du vil«læs Matthæus 26, Markus 14, Lukas 22 og Johannes 18 og grund over de tanker og indtryk, der kommer til dit sind. Hvilke budskaber har dine klassemedlemmer brug for at lære? NEDSKRIV DINE INDTRYK Del med hinanden Bed dem om at fortælle noget, de har lært denne uge, der har hjulpet dem til at finde mere betydning i nadveren. Hvad gjorde de, og hvordan påvirkede det deres oplevelse med at deltage i nadveren? som klasse og bede dem om at finde den pagt, vi indgår som en del af ordinancen. Hvordan kan vi hjælpe hinanden med at vide, hvad disse forpligtelser betyder? Hvordan bør vores deltagelse i nadveren påvirke de valg, vi træffer i løbet af ugen? Undervis i læren MATTHÆUS 26:26-29; LUKAS 22:19-20 Nadveren er en mulighed for altid at huske Frelseren. Hvorfor indstiftede Frelseren nadveren? Hvorfor tager vi nadveren hver uge? Hvilke mulige svar kan de finde i Matthæus 26:26-29, Lukas 22:7-20, Lære og Pagter 20:75-79 og Tro mod sandheden, s ? Tro mod sandheden lærer os fx, at nadveren minder os om Kristi offer, som opfylder moseloven. Du kan også få dem til at læse nadverbønnerne Når vi nyder nadveren, fornyr vi vores pagter. Deltagerne vil sikkert have gavn af at høre hinandens ideer om, hvordan man erindrer Frelseren under nadveren og i løbet af ugen (se L&P 6:36-37). Du kan bede dem om at fortælle, hvad der hjælper dem og deres familie til at erindre Frelseren 67

79 juni og holde deres pagter. Hvilke vers fra denne uges læsning øger vores ærbødighed for nadveren? Se Gerrit W. Gong,»Altid erindre ham«, Liahona, maj 2016, s for andre tanker om, hvordan vi erindrer Frelseren. Denne drøftelse kan være en god mulighed for sammen at udforske symbolismen ved nadveren. Hvordan hjælper disse symboler os til at fokusere på Frelseren under ordinancen? Hvad kan vi lære af disse symboler om ham og vores forhold til ham? Ved slutningen af jeres drøftelse om nadveren kan du give dem nogle få minutter til at tænke og nedskrive det, som de har følt sig inspireret til at gøre for at forberede sig til nadveren i næste uge. For at forøge denne oplevelses åndelighed kan du overveje at spille en nadversalme, mens de tænker. MATTHÆUS 26:36-46 Vi bliver mere Kristuslignende, når vi vælger at underkaste vores vilje Faderens. Frelserens eksempel på at underkaste sig Faderens vilje kan hjælpe klassens medlemmer til at gøre det samme. For at indlede til en drøftelse kan du bede dem om at fortælle om en gang, hvor de har underkastet sig noget, de vidste Gud ønskede, at de skulle gøre. Hvad motiverede dem til det? Bed dem om at læse Matthæus 26:36-42 og tænke over, hvorfor Frelseren var villig til at underkaste sig Faderens vilje. Hvordan vil det i sidste ende velsigne os at underkaste os Guds vilje? For at undersøge princippet om at underkaste sig Guds vilje kan du bede halvdelen af klassen læse Mosija 3:19 og den anden halvdel læse 3 Nefi 9:20. Hvad lærer disse vers os om, hvad det betyder at underordne sig Gud? Hvordan underordner vi os? De kan tænke over, hvordan de kan underkaste sig Guds vilje i den kommende uge. Udtalelsen af præsident Neal A. Maxwell i»yderligere ressourcer«kan også bidrage til jeres drøftelse. MATTHÆUS 26:20-22, Vi må undersøge vores eget liv for at afgøre, hvordan Herrens ord gælder for os. Vi hører mange evangeliske lektioner i vores liv, men til tider er det fristende at tro, at de lektioner mest gælder for andre. En drøftelse af Matthæus 26 kan hjælpe os til at overvinde denne tendens. For at begynde samtalen kan du dele klassen op i par og bede en i hvert par om at læse Matthæus 26:20-22, mens den anden læser vers Bed dem om at sætte disciplenes svar i de to beretninger i kontrast til hinanden. Hvad kan vi lære af måden, som disciplene anvendte Frelserens ord på sig selv? For at lære mere, så se præsident Dieter F. Uchtdorfs henvisning til Matthæus 26:21-22 i sin tale»det er vel ikke mig, Herre?«( Liahona, nov. 2014, s ). MATTHÆUS 26:36-46 Jesus Kristus udførte en altomfattende forsoning for os. Overvej at bede dem at fortælle indblik, de har fået om Jesu Kristi forsoning i deres personlige studium eller familiestudium. Matthæus 26 beskriver det, der skete i Getsemane, men forstår klassens medlemmer dets betydning i deres liv? For at hjælpe dem kan du skrive spørgsmål som Hvad skete der i Getsemane? og Hvorfor er det vigtigt for mig? på tavlen. De kan arbejde selvstændigt eller i små grupper på at finde svar i Matthæus 26:36-46, Alma 7:11-13 og Lære og Pagter 19: De kan også finde svar i ældste C. Scott Grows tale»forsoningens mirakel«(liahona, maj 2011, s ). I Mormons Bog kalder Jakob Jesu Kristi forsoning en»altomfattende forsoning«(2 Ne 9:7). For at hjælpe dem til at forstå, hvad dette betyder, kan du dele præsident Russel M. Nelsons belæringer i»yderligere ressourcer«og bede dem om at nedskrive, hvordan påvirkningen af Frelserens offer 68

80 Matthæus 26; Markus 14; Lukas 22; Johannes 18 kan betragtes som altomfattende. De kan også læse følgende skriftsteder og tilføje til deres liste: Hebræerne 10:10, Alma 34:10-14, Lære og Pagter 76:24 og Moses 1:33. Hvordan kan vi vise vores taknemlighed for det, som Frelseren har gjort for os? Tilskynd til at lære derhjemme For at inspirere deltagerne til fortsat at læse kan du spørge dem, om de ved, hvilke syv ting Jesus sagde, mens han var på korset. Fortæl dem, at de vil finde ud af, hvad Frelseren sagde ved at læse Matthæus 27, Markus 15, Lukas 23 og Johannes 19. Yderligere ressourcer Bibelvideoer (LDS.org).»Frelseren lider i Getsemane«Underkast vores vilje til Faderens. Ældste Neal A. Maxwell sagde:»når I lader Gud bestemme frem for at følge jeres egen vilje, så giver I ham det eneste, som I i virkeligheden kan give ham, som er jeres at give. Vent ikke for længe med at finde alteret eller med at begynde at lægge jeres gave i form af jeres vilje på det!«(»at erindre, hvor barmhjertig Herren har været«, Liahona, maj 2004, s. 46). Den altomfattende forsoning. Præsident Russell M. Nelson har sagt:»[jesu Kristi] forsoning er uendelig uden ende. Den var også uendelig i og med, at hele menneskeheden ville blive frelst fra en evigtvarende død. Den var uendelig med hensyn til hans umådelige lidelse. Den var uendelig i tid, da den satte en stopper for den hidtil herskende praksis med ofringer af dyr. Den var uendelig i omfang den skulle udføres én gang for alle. Og forsoningens nåde rækker ikke blot ud til et uendeligt antal mennesker, men også til et uendeligt antal verdener skabt af ham. Den var uendelig udover enhver menneskelig målestok eller jordisk fatteevne. Jesus var den eneste, som kunne tilbyde en sådan uendelig forsoning, eftersom han blev født af en dødelig mor og en udødelig Fader. På grund af denne enestående fødselsret var Jesus et uendeligt væsen«(»forsoningen«, Stjernen, jan. 1997, s. 33). Præsident Heber J. Grant sagde:»jesus kom ikke alene som en universel gave, han kom som et individuelt offer... Han døde for os alle på Golgata og hans blod vil med betingelser frelse os. Ikke som nationer, samfund eller grupper, men som enkeltpersoner (»A Marvelous Growth«, Juvenile Instructor, dec. 1929, s. 697). Gør undervisningen bedre Se gennem Guds øjne. Stræb efter at se klassens medlemmer, som Gud ser dem, og Ånden vil vise dig deres guddommelige værd og potentiale. Når du gør dette, vil du blive vejledt i din indsats for at hjælpe dem (se Undervisning på Frelserens måde, s. 6). 69

81 Ecce Homo, af Antonio Ciseri JUNI Matthæus 27; Markus 15; Lukas 23; Johannes 19»Det er fuldbragt«indled din forberedelse til at undervise ved bønsomt at studere Matthæus 27, Markus 15, Lukas 23 og Johannes 19. Husk, du vil kunne bære kraftfuldt vidnesbyrd om Frelseren og hans forsoning, når du lever værdigt til at have Ånden. NEDSKRIV DINE INDTRYK Del med hinanden Det kan hjælpe at skrive nogle ord eller vendinger på tavlen, der kan minde klassens medlemmer om de begivenheder, der blev beskrevet i kapitlerne i denne uge. Lad dem skrive nogle ord på tavlen, der beskriver, hvad de følte, da de læste om disse begivenheder. Hvorfor følte de sådan? dem derpå om at søge i Matthæus 27, Markus 15, Lukas 23 eller Johannes 19 og på den anden side af hjertet skrive nogle få vers, der viser, hvordan Frelseren udviste den kærlighed, der er beskrevet i den vending, de valgte. Lad dem fortælle, hvad de har fundet frem til. Hvilke oplevelser har hjulpet dem til at forstå Frelserens kærlighed? Undervis i læren MATTHÆUS 27; MARKUS 15; LUKAS 23; JOHANNES 19 Jesu Kristi villighed til at lide viser hans kærlighed til Faderen og til os alle. For at hjælpe klassen til at forstå, hvordan beretningerne om Frelserens død viser hans kærlighed, så prøv en aktivitet som denne: Giv alle et papirhjerte og bed dem om på deres hjerte at skrive vendinger fra 1 Korinther 13:4-7, der beskriver kærlighed. Bed Soldaterne»flettede en krone af torne og satte den på hans hoved«(mark 15:17). Hvad kan du gøre for at opfordre deltagerne til at dele deres vidnesbyrd om det, de har lært denne 70

82 Matthæus 27; Markus 15; Lukas 23; Johannes 19 uge? Overvej at bede dem om at finde en salme, der beskriver de begivenheder, de læste om, eller deres følelser for Frelserens lidelse og korsfæstelse. Overvej at synge en eller flere af dem som klasse. Hvordan kan det at studere Frelserens sidste timer inspirere os til at stole på og følge ham? Kunst kan hjælpe dem til at visualisere nogle af de begivenheder, de læser om denne uge (se»yderligere ressourcer«for foreslåede billeder). Du kan eventuelt dele klassen op i grupper og give hver gruppe et billede. Grupperne kan sammen læse de vers, der beskriver, hvad der sker på deres billede. De kan drøfte betydningen af de vers og fortælle, hvordan billedet hjælper dem til bedre at forstå dem. Alle grupper kan fortælle klassen om deres tanker. I vil ikke være i stand til at drøfte alle detaljer om Frelserens sidste timer som klasse, men denne aktivitet kan hjælpe jer til at drøfte de detaljer, der har mest betydning for dem, du underviser. Bed alle om at vælge et kapitel fra denne uges læsning og bruge nogle få minutter på at skimme det og se efter ord, en sætning eller en detalje, der lærer dem noget betydningsfuldt om Frelseren og hans mission. Giv dem mulighed for at fortælle, hvad de har fundet, og forklare hvorfor, det er betydningsfuldt for dem. MATTHÆUS 27:14-60 Fordums profeter forudså Frelserens lidelse og korsfæstelse. Det kan styrke troen hos dem, du underviser, at vide, at fordums profeter forudsagde mange af begivenhederne i Frelserens sidste timer. En måde at hjælpe dem til at gennemgå disse profetier og se, hvordan de blev opfyldt, vil være at give alle en eller flere af skriftstederne i»yderligere ressourcer«og bede dem om at finde de vers i Matthæus 27, der viser, hvordan de blev opfyldt. Lav eventuelt et skema, der matcher profetierne med deres opfyldelse. Du kan foreslå, at de skriver de vers, der indeholder profetierne, i margen på deres skrifter i Matthæus 27. Hvad lærer vi af disse vers om profetier? Hvordan styrker disse profetier vores tro på Jesus Kristus? MATTHÆUS 27:27-49; MARKUS 15:16-32; LUKAS 23:11-39; JOHANNES 19:1-5 Modstand kan ikke stoppe Guds værk. Nogle af dine klassemedlemmer kan have oplevet modstand som at blive dømt eller hånet når de har udtrykt deres overbevisninger og forsøgt at efterleve deres tro. Overvej at indlede jeres drøftelse ved at bede nogle få om at fortælle om oplevelser, hvor dette skete. Hvordan svarede de? Bed dem om at læse nogle vers fra Matthæus 27, Markus 15, Lukas 23 og Johannes 19, der beskriver den forfølgelse, Frelseren mødte. Hvilke former for modstand oplever Guds værk i dag? Hvad kan vi lære af Frelserens svar, der kan hjælpe os til at stå overfor modstand i vore dage? Andre skriftsteder, der kan bidrage, når vi møder modstand, omfatter Matthæus 5:10, Romerne 12:14, 2 Timotheus 3:10-12, Alma 1:19-28 og 3 Nefi 12: Hvad lærer vi af disse vers? LUKAS 23:34-43 Frelseren giver os håb og tilgivelse. Vil det hjælpe dine klassemedlemmer at læse beretningen om Frelseren, der beder Faderen om at tilgive soldaterne og giver håb til tyvene på korset? Overvej at dele klassen op i to grupper og lade den ene gruppe læse Lukas 23:34-38 og den anden gruppe læse Lukas 23: Grupperne kan drøfte det, som de lærte om Frelseren i disse vers, og derpå dele deres tanker med hele klassen. Hvordan kan vi følge Frelserens eksempel? For at hjælpe dem i klassen, der kan kæmpe med at tilgive andre, som Jesus gjorde, kan du overveje at dele udtalelsen af ældste Jeffrey R. Holland i»yderligere ressourcer«. 71

83 juni Tilskynd til at lære derhjemme For at tilskynde deltagerne til at læse Matthæus 28, Markus 16, Lukas 24 og Johannes i løbet af den næste uge kan du spørge dem, hvad de ville sige til nogen, der sagde:»jeg må se for at tro.«fortæl dem, at næste uges læsning vil hjælpe dem til at besvare denne bekymring. Yderligere ressourcer Billeder af Jesu forfølgelse, lidelse og død. Pilatus vasker sine hænder (LDS.org; Matt 27:11-25) Kristus med en tornekrone (LDS.org; Matt 27:26-31) Korsfæstelsen (LDS.org og bogen Evangelisk kunst nr. 57, Luk 23:33-46, Joh 19:23-37). Korsfæstelsen (LDS.org og bogen Evangelisk kunst nr. 58, Joh 19:38-42) Gamle profetier om Jesu Kristi forhør og død. Esajas 53:5, 7 1 Nefi 19:9 Esajas 50:6 Salmerne 69:21 Salmerne 22:16 1 Nefi 19:10 Salmerne 22:18 Esajas 53:9, 12 Salmerne 22:7-8 Salmerne 22:1 Esajas 53:9 Frelserens eksempel på tilgivelse. Ældste Jeffrey R. Holland har sagt:»nært forbundet med vores personlige forpligtelse til at omvende os er vores villighed til at lade andre gøre det samme vi skal tilgive, ligesom vi selv bliver tilgivet. På den måde tager vi del i selve Jesu Kristi forsonings inderste væsen. Det mest ophøjede øjeblik den frygtelige fredag, hvor naturen skælvede og forhænget i templet flængedes, var det ufatteligt nådige øjeblik, hvor Kristus sagde: Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Som vores talsmand hos Faderen beder han samme bøn i dag for dig og mig. Her, som i alle andre forhold, var Jesus det eksempel, som vi skal følge. Livet er for kort til at gå og bære nag... Vi ønsker ikke, at Gud skal huske vores synder, så der er noget grundlæggende forkert i at gøre vores yderste for at huske andres synder«(»rigets fredelige anliggender«, Stjernen, jan. 1997, s. 80). Gør undervisningen bedre Træk på Frelserens styrke.»i dine bestræbelser på at leve og undervise mere som Frelseren vil du uundgåeligt fejle til tider. Bliv ikke modløs, lad hellere dine fejl og svagheder få dig til at vende dig mod vor himmelske Fader og Frelseren«(Undervisning på Frelserens måde, s. 14). 72

84 Vogt mine får, af Kamille Corry JUNI Matthæus 28; Markus 16; Lukas 24; Johannes 20-21»Han er opstået«inden du undersøger undervisningsforslagene i dette oplæg, så læs Matthæus 28, Markus 16, Lukas 24 og Johannes og overvej, hvordan disse kapitler kan bruges til at styrke troen hos dem, du underviser. NEDSKRIV DINE INDTRYK Del med hinanden For at hjælpe klassens medlemmer til at fortælle, hvad de har lært i deres personlige studium og familiestudium, så bed dem om at nedskrive en sandhed fra denne uges læseopgave, som de føler bør deles med»alverden«(se Mark 16:15). Spørg dem, om de har fundet yderligere sandheder, som de gerne vil dele, ved klassens afslutning. Undervis i læren MATTHÆUS 28; MARKUS 16; LUKAS 24; JOHANNES Fordi Jesus Kristus opstod, gør vi det også. For at give så mange som muligt mulighed for at fortælle, hvad de har lært om opstandelsen, kan du give dem nogle få minutter til at gennemgå denne uges læseopgave og»opstandelse«i Guide til skrifterne og nedskrive sandheder, de lærte om opstandelsen. Lad dem fortælle, hvad de har skrevet, og tilskynd dem til at række deres hånd op, når de hører nogle fortælle om en sandhed, der er magen til den, som de skrev. Hvorfor er disse sandheder vigtige for os? Hvordan kan det at vide, at vi vil opstå påvirke vores følelser for vor himmelske Fader og Jesus Kristus? LUKAS 24:13-35 Vi kan invitere Frelseren til at»blive hos os«. For at få dem til at se sammenhængen mellem deres oplevelser og disciplenes oplevelse på vejen til Emmaus, så tegn et kort på tavlen og bed dem om at skrive detaljer fra beretningen i Lukas 24:13-35 på den ene side af vejen. På den anden side af vejen kan de skrive paralleller, som de ser i deres egne oplevelser som Jesu Kristi disciple. De kan for 73

85 juni eksempel skrive Deres øjne holdtes til (Luk 24:16) på den ene side af vejen og Sommetider genkender vi ikke Herrens indflydelse i vores liv på den anden side. Der er to salmer baseret på Lukas 24:13-35:»O bliv hos mig i denne nat«og»o, bliv hos mig«, Salmer og sange, nr. 98, 97. Hvordan kan du bruge disse salmer til at få dine deltagere til at finde en dybere betydning i beretningen? MATTHÆUS 28:16-20; MARKUS 16:14-20; LUKAS 24:44-53 Vi bliver befalet at forkynde evangeliet for hele verden. Befalingen, som den opstandne Frelser gav sine apostle om at forkynde hans evangelium, kan også gælde for os i dag. Hvordan kan du hjælpe dem til at se deres rolle i at forkynde evangeliet? Du kan eventuelt bede dem om at forestille sig, at de giver et råd til et familiemedlem eller en ven, der er ved at tage af sted på mission. Hvad kan vi dele af Frelserens ord til hans apostle? Hvordan kan vi anvende de samme ord i vores indsats på at fortælle andre om evangeliet? JOHANNES 20:19-28»Salige er de, som ikke har set og dog tror.«der kan være nogle i klassen, der føler med Thomas, der ønskede at se den opstandne Herre, før han ville tro. Din søndagsskoleklasse kan være et sted, hvor de kan styrke hinandens tro på det, som de ikke kan se. Du kan begynde ved at bede en om at sammenfatte Thomas oplevelse i Johannes 20: De kan skrive en liste på tavlen over det, som Gud beder os om at tro uden at se. Bed dem derpå om at fortælle om oplevelser, der har styrket deres vidnesbyrd om de ting. Hvilke velsignelser har de modtaget, når de har udøvet tro? Jesus lærte Thomas:»Vær ikke vantro, men troende«(joh 20:27). JOHANNES 21:3-17 Frelseren inviterede os til at vogte hans får. Hvad kan få dem til at tage imod Frelserens invitation til at»vogt[e hans] får«? Du kan få dem til at læse Johannes 21:15-17 for sig selv og erstatte Simons navn med deres eget og»mine lam«og»mine får«med navne på de personer, som de føler, at Herren ønsker, at de tjener for eksempel dem, de har på deres kreds, naboer eller nogen, de kender på arbejdet eller i skolen. Efter et par minutter kan de fortælle, hvilke indtryk de fik. Hvad vil det sige at vogte Frelserens lam og får? Udtalelsen af præsident Russell M. Nelson og ældste Marvin J. Ashton i»yderligere ressourcer«kan bidrage til at besvare dette spørgsmål. Tilskynd til at lære derhjemme For at inspirere klassens medlemmer til at læse Apostlenes Gerninger 1-5 i denne uge, så bed dem om at lægge mærke til, hvordan en utrænet fisker blev den magtfulde leder af Kristi kirke, da den bredte sig over hele verden. Mens de studerer disse kapitler, vil de se, hvordan denne forvandling fandt sted. 74

86 Matthæus 28; Markus 16; Lukas 24; Johannes Yderligere ressourcer Hvad vil det sige at vogte Frelserens får? Præsident Russell M. Nelson fortalte om indblik i den gamle græske tekst af Johannes 21:»Det ord, der bruges for vogt i [Johannes 21:15] kommer af det græske ord bosko, som betyder at pleje eller at græsse. Ordet lam kommer af diminutiven arnion,, der betyder små lam... I [John 21:16] kommer vendingen vær hyrde for af et andet ord, nemlig poimaino, som betyder at røgte, at passe på eller værne om. Ordet får kommer af ordet probaton, som er det voksne får... I [Johannes 21:17] kommer ordet vogt igen af det græske ord bosko, der har med næring at gøre. Ordet får er igen oversat fra det græske probaton, som er det voksne får. Så på græsk indeholder disse tre vers tre særskilte budskaber: Små lam har brug for næring for at kunne vokse. Får har brug for at blive værnet om. Får har brug for næring«(»hyrder, lam og hjemmelærere«, Liahona, apr. 1999, s ). Hvordan kan vi»vogt[e hans] får«? Ældste Marvin J. Ashton forklarede, hvordan vi kan opfylde Herrens befaling om at vogte hans får:»jesus sagde: Vær hyrde for mine får. (Joh 21:16). Man kan ikke vogte dem, hvis man ikke ved, hvor de er. I kan ikke pleje dem, hvis I giver dem anledning til at vende ryggen til jer. I kan ikke pleje dem, hvis I ikke har noget mad. I kan ikke pleje dem, hvis I ikke har kærlighed og barmhjertighed. I kan ikke pleje dem, hvis ikke I er parate til at arbejde og dele... De mennesker som trænger til hjælp, findes i alle aldersgrupper. Nogle af Herrens får er unge, ensomme og fortabte. Nogle er bedrøvede, hjemsøgte eller nedslidte af alder. Nogle findes i vores egen familie, i vores nabolag eller i verdens fjerneste afkroge, hvor vi kan yde hjælp gennem fasteofre. Nogle er ved at dø af sult. Nogle hungrer efter kærlighed og omsorg. Hvis vi giver Herrens får grund til at vende os ryggen, vil det være vanskeligt at pleje dem, om ikke umuligt. Ingen vil kunne undervise eller hjælpe, hvis de er sarkastiske eller latterliggør. Diktatur eller: Jeg har ret og du har uret vil gøre alle vores anstrengelser for at pleje et vildfarent får forgæves. Vi vil opbygge en afstandsmur imellem os, og ingen vil få gavn af forholdet... Vi viser vores kærlighed gennem vores gerninger. Vores kærlige ord lyder tomme, hvis vores gerninger ikke er i overensstemmelse med dem. Alle Herrens får har brug for at blive berørt af en hyrde som nærer omsorg«(»giv mig visdom til at modtage med værdighed«, Den danske Stjerne, apr. 1982, s. 166, 167). Gør undervisningen bedre Sørg for tid til at dele med hinanden.»når eleverne fortæller om det, de lærer, mærker de ikke kun Ånden og styrker deres vidnesbyrd, men de tilskynder også andre i klassen til selv at finde sandheder. Afse tid i hver lektion til, at eleverne fortæller i nogle tilfælde opdager du måske, at disse drøftelser er lektionen«(undervisning på Frelserens måde, s. 30). 75

87 Pinsedag, af Sidney King JULI Apostlenes Gerninger 1-5»I skal være mine vidner«hvis du læser Apostlenes Gerninger 1-5 og søger Åndens vejledning, vil du modtage inspiration til, hvilke sandheder i kapitlerne der vil hjælpe dine klassemedlemmer til mere fuldt ud at stole på Helligånden og være trofaste vidner om Herren Jesus Kristus. NEDSKRIV DINE INDTRYK Del med hinanden Der er mange betydningsfulde skriftsteder og principper i Apostlenes Gerninger 1-5. En god måde at opdage, hvilke der er de mest værdifulde og relevante for din klasse, er at lade dem fortælle, hvad der skilte sig ud for dem i deres studie. Hvordan kan du opfordre til denne måde at dele med hinanden på? Det kan være noget så enkelt som at give dem nogle få minutter til at finde og fortælle om et vers i Apostlenes Gerninger 1-5, hvori de følte Herrens røst tale til dem. Undervis i læren APOSTLENES GERNINGER 1:1-8; 2:37-39; 4:1-16, Jesus Kristus leder sin kirke gennem Helligånden. At læse om apostlenes oplevelser kan hjælpe deltagerne til at se, hvordan de kan modtage kraft og vejledning fra Helligånden i deres kirkekaldelse. En måde at gennemgå oplevelserne i Apostlenes Gerninger 1-5 på vil være at skrive Helligånden kan hjælpe mig i min kaldelse ved: på tavlen og derpå bede dem om at se i Apostlenes Gerninger 1:1-8, 2:36-39 og 4:1-16, efter måder, hvorpå de kan færdiggøre sætningen. Hvorfor havde apostlene brug for Helligånden? I kan også som klasse undersøge, hvordan Jesus Kristus leder sin kirke gennem Helligånden i vore dage. Du kan gøre dette ved at kontakte flere på forhånd og bede dem om at gennemgå beretningerne i Apostlenes Gerninger 1:1-8, 2:37-39, 4:1-16, og komme forberedt på at fortælle om personlige oplevelser, der er lig dem, som apostlene havde. De kunne for eksempel fortælle om engang, hvor Helligånden har hjulpet dem til at bære vidnesbyrd om et evangelisk princip eller besvare nogens spørgsmål. Hvad havde de gjort for at søge Helligåndens vejledning? 76

88 Apostlenes Gerninger 1-5 APOSTLENES GERNINGER 1:15-26 Jesu Kristi apostle er kaldet af Gud gennem åbenbaring. Det kan være en hjælp at nævne, at nye medlemmer af De Tolv Apostles Kvorum i den oprindelige kirke blev kaldet ved åbenbaring, ligesom de er i dag. Overvej at bede klassemedlemmerne om at forklare, hvordan en virksomhed vælger en erstatning til en lederstilling, såsom at se på uddannelsesbaggrund, erfaring osv. Bed dem om at sætte det i kontrast til, hvordan apostlen Matthias blev kaldet i Apostlenes Gerninger 1:15-26 (se også 1 Sam 16:1-13). Hvordan kan citatet af præsident Gordon B. Hinckley i»yderligere ressourcer«øge klassemedlemmernes forståelse? (Se også Russell M. Nelson,»Opretholdelse af profeten«, Liahona, nov. 2014, s ). Hvordan påvirker denne viden vores tro på de ledere, Herren har kaldet? Hvordan har I fået jeres vidnesbyrd om nutidige apostle og profeter? APOSTLENES GERNINGER 2:22-47; 3:13-26; 4:5-12 Vi kan modtage forsoningens velsignelser, når vi efterlever evangeliets første principper og ordinancer. Hvordan kan dem, du underviser, finde kraft og betydning i de enkle sandheder, som Peter og Johannes underviste om (tro på Jesus Kristus, omvendelse, dåb, Helligåndsgaven og at holde ud til enden)? En måde kan være at undersøge vigtigheden af disse principper og ordinancer, der sommetider omtales som Kristi lære (se 2 Ne 31). Du kan medbringe fem plakater og øverst på hver plakat skrive et af følgende elementer af Kristi lære: Tro på Jesus Kristus, Omvendelse, Dåb, Helligåndsgaven og At holde ud til enden. Del klassen op i fem grupper, og giv hver gruppe en plakat. Bed dem om at gennemgå definitionen af emnet på deres plakat i Guide til skrifterne eller Forkynd mit evangelium. De kan så gennemgå Peters lærdomme i Apostlenes Gerninger 2:22-47, 3:13-26 og 4:5-12 og skrive eksempler fra skrifterne på deres emne på plakaten. Hvordan hjælper disse evangeliske principper og ordinancer os til at få velsignelserne ved Frelserens forsoning? Hvilke roller spiller de i vor himmelske Faders frelsesplan? Du kan bede fuldtids-, nyligt hjemvendte eller menighedsmissionærer om at bruge nogle få minutter på at forklare, hvordan de har undervist andre om Kristi lære ved at anvende lektion 3 i Forkynd mit evangelium. Hvorfor er Kristi lære hovedbudskabet for vores missionærer? Hvordan anvender en, der allerede er blevet døbt og har modtaget Helligåndsgaven, fortsat Kristi lære? APOSTLENES GERNINGER 2:37-47 Helligånden inspirerer os til at gøre det, som vi lærer. Når klassemedlemmer studerer skrifterne derhjemme og sammen i klassen hver uge, kan de ofte føle, at det»stak... dem i hjertet«(apg 2:37). Du kan føle dig inspireret til at hjælpe dem til at gå et skridt videre ved at spørge:»hvad skal vi gøre?«(apg 2:37). Læs Apostlenes Gerninger 2:37-47 sammen, og lad klassen se efter ting, som denne gruppe på folk gjorde som følge af Peters opfordring. De kan også fortælle, hvordan de har fulgt inspiration fra deres studie af Guds ord. Så kan du eventuelt reservere noget tid i slutningen af klassen til, at alle kan spørge sig selv:»hvad skal jeg gøre?«og nedskrive deres indtryk. På trods af at være blevet arresteret og slået forkyndte Peter frimodigt evangeliet. 77

89 juli APOSTLENES GERNINGER 3; 4:1-21; 5:12-42 Når vi er fyldt af Helligånden, kan vi dele evangeliet med frimodighed. Beretningen om Peter og Johannes, der frimodigt bar vidnesbyrd om Jesus, kan inspirere din klasse til ikke at frygte, hvad andre tænker om dem, når de deler deres vidnesbyrd om evangeliet. Hvad imponerer dem ved Peters og Johannes frimodighed i Apostlenes Gerninger 3, 4:1-21 og 5:12-42? Hvad er sammenhængen mellem at modtage Helligåndsgaven og vores evne til frimodigt at bære vidnesbyrd? De kan have oplevelser, de kan dele, hvor de eller nogen, de kender, frimodigt forsvarede eller bar vidnesbyrd om evangeliet. Tilskynd til at lære derhjemme Bed deltagerne om at tænke over, hvordan de ville reagere, hvis de vidste, at efterlevelse af evangeliet kunne resultere i, at de mistede livet. Fortæl dem, at de i Apostlenes Gerninger 6-9 vil læse om en, der var villig til at dø for sin tro. Yderligere ressourcer Kaldelsen af medlemmerne af De Tolv. Gordon B. Hinckley fortalte følgende indsigt om processen med at kalde en ny apostel:»denne procedure er særegen for Herrens kirke. Man søger ikke en stilling, man kæmper ikke for forfremmelser og fører ikke kampagner for at gøre opmærksom på sine dyder. Sammenlign Herrens måde med verdens måde. Herrens måde er stille, det er en fredelig måde, uden fanfare og store udgifter. Den er uden selvdyrkelse eller forfængelighed eller ambitioner. I Herrens plan ledes de, der har ansvaret for at vælge ledere, af et overordnet spørgsmål: Hvem vil Herren have? Der er stille og eftertænksom overvejelse. Og der er megen bøn, så man kan modtage Helligåndens bekræftelse af, at valget er korrekt«(»gud står ved roret«stjernen, juli 1994, s. 55). Gør undervisningen bedre Stol på jeres ledere.»jeres præstedømme- og organisationsledere ønsker at hjælpe jer til, at det går godt. Bed om deres råd, når I stræber efter at blive bedre til at undervise, og når I grunder over behov hos dem, I underviser«(undervisning på Frelserens måde, s. 5). 78

90 Må vi leve således, by Sam Lawlor JULI Apostlenes Gerninger 6-9»Så vil du få at vide, hvad du skal gøre«studér Apostlenes Gerninger 6-9, og nedskriv dine indtryk. Dette vil hjælpe dig til at modtage åbenbaring om, hvordan du hjælper klassemedlemmer til at komme nærmere til Jesus Kristus gennem deres studie af disse kapitler. NEDSKRIV DINE INDTRYK Del med hinanden Skriv navnene på de personer, der nævnes i Apostlenes Gerninger 6-9 på tavlen, såsom Stefanus, Saulus, Filip, Ananias, Peter og Tabitha eller Hind. Bed nogle få om at fortælle, hvad de har lært af en af disse personer i deres studie denne uge. Undervis i læren APOSTLENES GERNINGER 7 Sætter man sig op imod Helligånden, kan det føre til afvisning af Frelseren og hans profeter. Hvilke sandheder har de lært af at læse beretningen om Stefanus denne uge? Overvej at bede dem om at studere Stefanus lærdomme i Apostlenes Gerninger 7:37-53 og se efter, hvordan de jødiske ledere var ligesom de gamle israelitter, der afviste profeterne. Du kan vælge at fokusere på Stefanus udtalelse om disse ledere i Apostlenes Gerninger 7:51. Hvordan hjælper 2 Nefi 28:3-6, 33:1-2, Mosija 2:36-37, Alma 10:5-6 og Alma 34:37-38 klassemedlemmer til at forstå denne udtalelse? Hvordan kan vi»modstå Helligånden«? Hvad kan vi gøre for bedre at genkende og følge Helligåndens tilskyndelser? APOSTLENES GERNINGER 8:9-24 Vores hjerte skal være»oprigtigt over for Gud«. Studium af beretningen om Simon kan hjælpe klassens medlemmer til at evaluere grundene til, at de efterlever evangeliet. For at studere denne beretning som klasse kan du skrive spørgsmålene Hvem var Simon?, Hvad ville han? og Hvordan forsøgte han at få det? på tavlen. Bed dem om at læse Apostlenes Gerninger 8:9-24 og lede efter svar på disse spørgsmål. Hvad kan vi lære af Simons oplevelse? For at hjælpe dem til at forstå, hvad det vil sige, at deres hjerte er»oprigtigt over for Gud«(ApG 8:21), kan du få dem til at læse Lære og Pagter 121:

91 juli og lede efter ord eller vendinger, der beskriver, hvordan vores hjerte bør være, når vi forsøger at tjene Gud og modtage hans gaver. De kan sammenligne disse indblik med beretningen om Simon, der findes i Apostlenes Gerninger 8:9-24. Hvilke sandheder forstod Simon endnu ikke? Hvordan kan vi gøre vores hjerte»oprigtigt over for Gud«? Sammenlignede deltagerne Stefanus og Filip med Simon i løbet af deres personlige studie som foreslået i denne uges oplæg i Kom og følg mig For enkeltpersoner og familier? Hvis ja, hvad lærte de? Du kan bede dem om at finde bevis i disse kapitler på, at folkets hjerte var rigtigt folk såsom Filip og manden fra Etiopien (ApG 8:26-40) og Saulus (ApG 9:1-22). APOSTLENES GERNINGER 8: Helligånden vil hjælpe os med at lede andre til Jesus Kristus. For at hjælpe klassemedlemmerne til at forstå, hvordan de kan lede andre til Jesus Kristus (se ApG 8:31), kan du bede to af dem om at sidde overfor hinanden og læse dialogen mellem Filip og manden fra Etiopien i Apostlenes Gerninger 8: En tredje kan læse de steder, der ikke er dialog. Hvad kan vi lære af Filips eksempel om, hvordan vi underviser andre om evangeliet? For at finde nutidige eksempler på beretningen i Apostlenes Gerninger 8:26-39 kan de fortælle om oplevelser, de har haft med at fortælle om evangeliet eller med at tilslutte sig Kirken. Hvordan hjalp Helligånden dem? Hvordan var der nogen, der vejledte dem? Bed dem om at tænke over, hvem de muligvis kan lede til evangeliet. APOSTLENES GERNINGER 9 Når vi underkaster os Herrens vilje, kan vi blive redskaber i hans hænder. oplevelse, heriblandt sandheden om, at alle kan omvende sig og ændre sig, hvis de er villige. Du kan bede dem om at sammenligne Saulus oplevelse med Almas (se Mosi 17:1-4, 18, 26:15-21) og Laman og Lemuels (se 1 Ne 3:28-31). Hvilke karaktertræk hos Saulus og Alma hjalp dem til at omvende og ændre sig? Hvilke karaktertræk afholdt Laman og Lemuel fra at ændre sig? Hvilken indflydelse fik Saulus og Alma, da de var blevet omvendt? Hvilke budskaber kan vi finde til os selv i disse beretninger? For at hjælpe klassens medlemmer til selv at anvende Saulus oplevelse kan du bede nogle få om at komme forberedt på at dele, hvad de lærte af hvert afsnit i præsident Dieter F. Uchtdorfs tale»venter på vejen til Damaskus«(Liahona, maj 2011, s ). Hvordan venter vi til tider selv på vores vej til Damaskus? Hvad kan ifølge præsident Uchtdorf hjælpe os til bedre at høre Guds røst? Overvej at tale om præsident Thomas S. Monsons oplevelse, der står i»yderligere ressourcer«, for at inspirere klassen til at følge Saulus eksempel og spørge Herren:»Hvad vil du, at jeg skal gøre?«(apg 9:6 i King James- oversættelsen). De kunne måske fortælle om deres oplevelser med at søge og følge Guds vilje. Tilskynd til at lære derhjemme For at inspirere dem til at læse Apostlenes Gerninger i løbet af den kommende uge kan du fortælle om nogle af de dramatiske begivenheder i de kapitler en mirakuløs befrielse fra et fængsel, missionærer, der bliver antaget for at være romerske guder, og en apostel, der bliver stenet og efterladt til at dø, hvorpå han lever op igen. Klassen kan lære betydningsfulde sandheder om deres egen omvendelse ved at studere Saulus 80

92 Apostlenes Gerninger 6-9 Yderligere ressourcer»så vil du få at vide, hvad du skal gøre«da præsident Thomas S. Monson deltog i en stavskonference, spurgte stavspræsidenten, om han ville besøge en 10- årig pige ved navn Christal Methvin, som var kræftsyg og døende. Pigens familie boede ca. 130 kilometer fra det sted, hvor konferencen blev afholdt. Præsident Monson fortalte følgende: Jeg undersøgte mødeplanen... Der var simpelthen ikke nogen tid til rådighed. Et alternativt forslag faldt mig ind. Kunne vi ikke huske på den lille pige i vores bønner ved konferencen?... [Under et af møderne var] jeg... i færd med at sortere mine notater som forberedelse til at stå op på talerstolen, da jeg hørte en stemme tale til min ånd. Budskabet var kort, ordene var velkendte: Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres (Mark 10:14). Mine notater blev slørede og udviskede. Mine tanker vendte sig mod en lille pige, der trængte til en velsignelse. Beslutningen var truffet. Mødeplanen blev ændret... [I familien Methvins hjem] kiggede [jeg] på en lille pige, der var for syg til at kunne rejse sig næsten for svag til at kunne tale. Hendes sygdom havde nu gjort hende blind. Så stærk var Ånden, at jeg faldt på knæ, tog hendes svage hånd i min og ganske enkelt sagde: Christal, jeg er her. Hendes læber skiltes, og hun hviskede: Bror Monson, jeg vidste, du ville komme «(»Barnetro«, Den danske Stjerne, apr. 1976, s. 11). År senere fortalte præsident Dieter F. Uchtdorf denne historie og indbød os til at»bestræbe os på at være blandt dem, som Herren kan stole på, og som vil lytte til hans hvisken og svare, som Saulus gjorde på sin vej til Damaskus: Hvem er du, Herre? «(»Hvad vil du, at jeg skal gøre?«i ApG 9:6 i King James- oversættelsen). (»Venter på vejen til Damaskus«, Liahona, maj 2011, s. 75). Gør undervisningen bedre Vejled dem, du underviser. Som lærer kan du lede dem, du underviser, gennem skrifterne, ligesom Filip ledte manden fra Etiopien ved at undervise ham i Esajas (se ApG 8:26-37). For at gøre dette skal du»stræb[e] efter at lære, ja, ved studium og også ved tro«(l&p 109:7). Den kundskab, du får, kan være en stor styrke og hjælpe dem til at opdage sandhed selv og efterleve den. 81

93 JULI Apostlenes Gerninger 10-15»Guds ord fik fremgang og blev udbredt«studér bønsomt Apostlenes Gerninger 10-15, inden du læser dette oplæg, så vil du modtage indtryk fra Herren. Ideerne herunder er blot forslag. NEDSKRIV DINE INDTRYK Del med hinanden Bed medlemmerne i din klasse om at fortælle en i nærheden om en missionæroplevelse fra Apostlenes Gerninger 10-15, der gjorde indtryk på dem. Lad nogle dele deres indsigt med hele klassen. Undervis i læren APOSTLENES GERNINGER 10; 11:1-18; 15:1-25 Vor himmelske Fader underviser os linje på linje gennem åbenbaring. Nogle i klassen kan måske have fejlopfattelser i forbindelse med processen med at modtage åbenbaring. Det kan hjælpe dem at tale om, hvordan åbenbaring kom til Peter, og hvordan de kan fortsætte»uden betænkelighed«(apg 10:20), når åbenbaring synes at være ufuldstændig eller uklar. Overvej at tegne en linje på tavlen og i den ene ende skrive: Evangeliet skal forkyndes for ikke- jøderne. Gennemgå som klasse Apostlenes Gerninger 10 og 11:1-18, og tilføj så punkter på linjen, der viser, hvordan Herren trin for trin åbenbarede for Peter, at tiden til at forkynde evangeliet for ikke- jøderne var kommet. Du kan for eksempel starte med et punkt kaldet»cornelius havde et syn«(apg 10:1-6) eller endda starte med Frelserens befaling til sine disciple om at»gør[e] alle folkeslagene til mine disciple«i Matthæus 28:19. Hvad kan vi lære om åbenbaring af Peters oplevelse? Hvad bidrager Nefis lærdomme om åbenbaring i 2 Nefi 28:30 og ældste David A. Bednars og ældste Dallin H. Oaks lærdomme i»yderligere ressourcer«med i denne drøftelse? Hvordan kan du hjælpe klassemedlemmer til at tænke mere over, hvordan de modtager åbenbaring? I kan læse om tilfælde i skrifterne, hvor Herren underviste folket linje på linje. Udover Peters oplevelse i Apostlenes Gerninger 10 kan de gennemgå Nefis oplevelse (1 Ne 18:1-3), Almas (Alma 7:8, 16:20) og Mormons (3 Ne 28:17, 36-40). Hvilke andre eksempler kan deltagerne tænke på, hvor folk modtog åndelig vejledning»lidt her og lidt der«? (2 Ne 28:30). Hvorfor kan Herren nogle gange vælge at åbenbare ting på den måde fremfor at give os svarene på en gang? (Se L&P 50:40, 98:12). 82

94 Apostlenes Gerninger En analogi som denne kan måske hjælpe: Antag, at en foreslog, at I tog en klasse i differentialregning, inden I havde lært algebra eller geometri. Hvordan ville I svare? Hvordan relaterer det til Herrens mønster for at åbenbare sandhed? Nogle gange har medlemmer spørgsmål eller bekymringer om ændringer i Kirkens retningslinjer og programmer. Det kan hjælpe dem at tale om, hvordan åbenbaringen om at begynde at forkynde evangeliet for ikke- jøderne (se ApG 10) erstattede Herrens tidligere instruktioner til sine disciple (se Matt 10:1, 5-6). Hvordan kan klassemedlemmerne svare en person på Peters tid, der var uenig i Peters anvisning, fordi den modsagde tidligere praksis? Hvordan kan åbenbaringen i Apostlenes Gerninger 10 hjælpe os til at give agt på Herrens fortsatte åbenbaring gennem sine profeter? Det kan være interessant sammen at gennemgå rådgivningen, der fandt sted blandt apostlene som beskrevet i Apostlenes Gerninger 15:1-22, og brevet, som de skrev til de hellige (se v ). Hvilket spørgsmål havde disciplene? Hvordan søgte de svar? Udtalelsen af præsident Gordon B. Hinckley i»yderligere ressourcer«kan give bedre indblik i, hvordan Herren leder sin kirke gennem åbenbaring til apostle og profeter. APOSTLENES GERNINGER 10:9-48»Gud gør ikke forskel på nogen.«vil din klasse få gavn af at tale om, hvad»gør ikke forskel på nogen«betyder? Du kan begynde ved at få dem til at læse skriftsteder, der lærer om, at Gud ikke gør forskel på nogen, såsom Romerne 2:1-11, 1 Nefi 17:34-40, 2 Nefi 26:32-33, Alma 5:33, Moroni 8:12 og Lære og Pagter 1: Lad dem skrive nogle mulige definitioner på»gør ikke forskel på nogen«, baseret på det, de læser, og så fortælle, hvad de skrev. Du skal måske hjælpe dem til at forstå, at»gør ikke forskel på nogen«ikke betyder, at Gud velsigner alle lige uanset deres handlinger. Han ønsker, at alle hans børn accepterer hans evangelium, men fylden af evangeliets velsignelser er forbeholdt dem, der indgår og holder pagter med ham. Hvordan viser begivenhederne og principperne i Apostlenes Gerninger 10:34-48, at Gud ikke gør forskel på nogen? Hvordan kan de retfærdige blive»accepteret«og»begunstiget«af Gud, selvom han ikke gør forskel på nogen? (Se ApG 10:34-35; 1 Ne 17:35). APOSTLENES GERNINGER 12:1-17 De retfærdiges bønner kan fremkalde store mirakler. Beretningen om Peters befrielse fra fængslet i Apostlenes Gerninger 12:1-17 kan hjælpe klassens medlemmer til at opbygge deres tro på bønnens kraft. En kan komme forberedt på at fortælle detaljerne i beretningen og bære sit vidnesbyrd om bøn. Eller du kan bede dem om at fortælle om en oplevelse, hvor de følte eller var vidne til kraften ved medlemmers forenede bønner. I kan også synge en salme om bøn (såsom»da du styrket fra dit leje«, Salmer og sange, nr. 72) og tale om, hvad salmen lærer os om bønnens kraft. Tilskynd til at lære derhjemme Bed deltagerne om at tænke over grunde til, at vi nogle gange undlader at dele evangeliet med andre. Foreslå, at studium af Apostlenes Gerninger hjælper dem til at overvinde forhindringer, der kunne afholde dem fra dele evangeliet. Yderligere ressourcer Modtag åbenbaring linje for linje. Ældste David A. Bednar har sagt følgende om Herrens mønster for åbenbaring:»mange af os antager som regel, at vi vil få et svar på eller en tilskyndelse til vores inderlige bønner og tryglen. Og vi forventer ofte også, 83

95 juli at sådan et svar eller tilskyndelse vil komme med det samme og på en gang. Dermed her vi tendens til at tro, at Herren vil give os et stort svar hurtigt og det hele på en gang. Men mønstret, der gentagne gange beskrives i skrifterne, antyder, at vi modtager linje på linje, forskrift på forskrift, eller med andre ord, mange små svar i løbet af en tidsperiode. Det er vigtigt at genkende og forstå dette mønster for at opnå inspiration og hjælp fra Helligånden«(»Line upon Line, Precept upon Precept«, New Era, sep. 2010, s. 3-4). Personlig åbenbaring kommer ofte over tid gennem vedvarende indsats. Ældste Dallin H. Oaks gav dette råd:»vi bør udtænke tingene i vores sind og benytte os af den fornuft, som vor Skaber har nedlagt i os. Derefter kan vi bede om vejledning og følge den, hvis vi modtager den. Hvis vi ikke modtager nogen vejledning, må vi træffe et valg efter bedste evne«(»vores stærke sider kan blive vores undergang«, Stjernen, maj 1995, s. 15). Præsident Gordon B. Hinckley fortalte om sit perspektiv ved at tjene i Kirkens præsiderende råd:»i begyndelsen af en sådan diskussion kan der være meningsforskelle. Det er at forvente. Disse mænd kommer fra forskellige baggrunde. Det er mænd, der er vant til at tænke selv... I denne proces, hvor mænd giver udtryk for deres egne meninger, har jeg hørt ideer og begreber blive sorteret. Men jeg har aldrig oplevet alvorlige uoverensstemmelser eller personlige uvenskaber blandt mine brødre. Jeg har tværtimod set noget smukt og bemærkelsesværdigt en tilnærmelse af forskellige synspunkter, under Helligåndens indflydelse og under åbenbaringens kraft, indtil der er total harmoni og fuld overensstemmelse. Først da sættes noget i værk. Jeg vidner for jer om, at åbenbaringens ånd udgydes igen og igen, når det gælder ledelsen af Herrens værk«(»gud står ved roret«, Stjernen, juli 1994, s. 56). Gør undervisningen bedre Begynd med skrifterne. Inden du anvender supplerende ressourcer, så studér flittigt gamle og nutidige skrifter. Et bønsomt studie af Guds ord vil lade Ånden hjælpe dig til at trække på det, du har studeret, når du underviser (se Undervisning på Frelserens måde, s. 12). 84

96 JULI Apostlenes Gerninger 16-21»Gud havde kaldet os til at forkynde evangeliet«inden du ser på dette oplæg, så læs bønsomt Apostlenes Gerninger 16-21, mens du har din klasse i tankerne. Følgende ideer kan supplere den inspiration, du modtager fra Ånden. NEDSKRIV DINE INDTRYK Del med hinanden Overvej at bede klassemedlemmer om at komme med et skriftsted fra Apostlenes Gerninger 16-21, der mindede dem om en oplevelse, som de har haft med at dele evangeliet. Undervis i læren APOSTLENES GERNINGER Som medlemmer af Kirken vidner vi om Jesus Kristus og forkynder hans evangelium. Da Apostlenes Gerninger beskriver to af Paulus missionsrejser, kan deltagerne af disse kapitler lære, hvordan de kan bære vidnesbyrd om Jesus Kristus og fortælle om hans evangelium på en god måde. For at komme i gang med at tale om dette emne kan du bede nogle få om at komme forberedt på at fortælle klassen om de indblik, de fik af Apostlenes Gerninger om at dele evangeliet. For at tale mere om emnet kan de også nævne udtalelser fra nylige generalkonferencetaler om missionering. De kan finde en selv, eller du kan foreslå en af talerne i»yderligere ressourcer«. Et af hovedbudskaberne i disse kapitler er Helligåndens vigtige rolle med at forkynde evangeliet. De kan for eksempel se, hvordan Helligånden hjalp Paulus og Silas i Apostlenes Gerninger 16:6-15. De kan også læse 2 Nefi 33:1 og Lære og Pagter 42:14 og fortælle om sandheder, de finder om vigtigheden af at have Ånden, når vi fortæller om evangeliet (se også udtalelsen af ældste Dallin H. Oaks i»yderligere ressourcer«). De kan fortælle om oplevelser, hvor Helligånden har ledt deres indsats med at fortælle om evangeliet. Hvilke oplevelser har vi haft med at fortælle nogen om evangeliet, som Herren har sat på vores vej? (Se også Forkynd mit evangelium, s. 3-4). Hvordan kan du bruge Paulus oplevelse til at hjælpe din klasse til at have mod, når de bliver tilskyndet til at bære deres vidnesbyrd? Overvej at gennemgå beretningerne fra skriften, der beskriver Paulus bære vidnesbyrd, såsom hans oplevelse i Makedonien (se ApG 16:19-34), i Athen (se ApG 17:16-34) og i Korinth (se ApG 18:1-11). Hvilket bevis finder 85

97 juli vi på Paulus mod og frimodighed? Hvilke læresætninger underviste (og forstod) Paulus, der gjorde, at han talte med overbevisning? Hvorfor er vi til tider bange for at forkynde evangeliet, og hvordan kan vi overvinde denne frygt? Fuldtidsmissionærerne kan eventuelt besøge klassen og fortælle, hvordan de har fået mod til at bære vidnesbyrd. Tilskynd klassemedlemmer til at tænke på en måde, hvorpå de kan følge Paulus eksempel og mere modigt dele deres vidnesbyrd om Kristus med andre. APOSTLENES GERNINGER 17:16-34 Vi er af Guds slægt. På Areopagos underviste Paulus om vor himmelske Fader til en gruppe mennesker, der kun vidste lidt om Guds sande natur. For at udforske disse lærdomme kan klassen læse Apostlenes Gerninger 17:24-31 og på tavlen skrive de sandheder, de finder om vor himmelske Fader, vores forhold til ham og vores forhold til hinanden. Hvilke oplevelser kan de fortælle om, hvor de følte sandheden af Paulus udtalelse om, at Gud»ikke er langt borte fra en eneste af os«? (v. 27). Når I gennemgår disse vers sammen, så overvej at tale om den sandhed, der forklares i vers 29:»Vi... er af Guds slægt,«hvilket betyder, at vor himmelske Fader er den bogstavelige far til vores ånd. For at gøre dette kan du skrive Fordi vi er Guds børn og Hvis vi ikke vidste, at vi er Guds børn på tavlen. Lad dem foreslå, hvordan disse sætninger kan færdiggøres. Hvad lærer for eksempel det faktum, at vi er Guds børn, os om Gud? Om os? Om hvordan vi bør behandle hinanden? Hvordan ville vores liv være anderledes, hvis vi ikke kendte vores sande forhold til Gud? Dette kan føre til en drøftelse af, hvordan vi kan hjælpe andre til at forstå, at de er Guds børn. Udtalelsen af ældste Dallin H. Oaks i»yderligere ressourcer«kan bidrage til denne drøftelse. APOSTLENES GERNINGER 19:1-7 Dåben skal efterfølges af modtagelsen af Helligåndsgaven. I Apostlenes Gerninger 19 fremhæves det, hvor vigtigt det er at blive bekræftet, når vi er blevet døbt. Overvej at komme med denne udtalelse af profeten Joseph Smith:»Dåb med vand er blot en halv dåb og duer ikke uden den anden halvdel dvs. dåben med Helligånden«(Kirkens præsidenters lærdomme: Joseph Smith, 2007, s. 96). Hvordan bekræfter Paulus lærdomme i Apostlenes Gerninger 19:1-7 Joseph Smiths udtalelse? Klassens medlemmer kan også have gavn af at undersøge»helligåndsgaven«i Guide til skrifterne for at lære mere om velsignelserne ved at modtage Helligåndsgaven. Tilskynd til at lære derhjemme Tilskynd klassemedlemmerne til at læse Apostlenes Gerninger i løbet af næste uge ved at spørge dem om noget i retning af:»hvis I havde muligheden for at fortælle vores lands ledere om evangeliet, hvad ville I så sige?«fortæl dem, at de i Apostlenes Gerninger vil finde ud af, hvad Paulus sagde til nogle af de mest magtfulde ledere på sin tid. 86

98 Apostlenes Gerninger Yderligere ressourcer Budskaber om missionering. Dallin H. Oaks,»Del det gengivne evangelium«, Liahona, nov. 2016, s David A. Bednar,»Kom og se«, Liahona, nov. 2014, s Neil L. Andersen,»Et Guds vidne«, Liahona, nov. 2016, s Mervyn B. Arnold,»Til undsætning: Vi kan klare det«, Liahona, maj 2016, s S. Gifford Nielsen,»Fremskynd Herrens spilleplan!«, Liahona, nov. 2013, s Vi er alle Guds børn.»familien: En proklamation til verden«fortæller om evige sandheder om vores forhold til Gud:»Alle mennesker mænd og kvinder er skabt i Guds billede. Hver enkelt er en højt elsket søn eller datter af himmelske forældre, og som sådan besidder hver enkelt guddommelige egenskaber og muligheder«(liahona, nov. 2010, s. 129). Ældste Dallin H. Oaks fra De Tolv Apostles Kvorum har talt om vigtigheden af at se os selv først og fremmest som Guds åndelige børn:»vær forsigtige med, hvordan I karakteriserer jer selv. Karakteriser eller definer ikke jer selv ved en midlertidig egenskab. Den eneste egenskab, som bør karakterisere os, er, at vi er Guds søn eller datter. Det faktum overgår alle andre karakteristika, deriblandt race, beskæftigelse, fysiske karaktertræk, æresbevisninger og endda religiøst tilhørsforhold... Vi har vores handlefrihed, og vi kan vælge mellem alle egenskaber for at definere os. Men vi skal vide, at når vi vælger at definere eller præsentere os selv med en egenskab, der i et evigt perspektiv er midlertidig eller ubetydelig, formindsker vi det vigtigste ved os, og vi lægger for meget vægt på det, der er forholdsvis uvæsentligt. Dette kan føre os ad den forkerte sti og hindre vores evig udvikling«(»be Wise«, foredrag ved Brigham Young University- Idaho, 7. nov. 2006, buyi.edu). Gør undervisningen bedre Bed de unge om at være en del af lektionen. Hvis du underviser unge, skal du huske, at de ofte kan forstå de ting, som deres jævnaldrende gennemgår. Når en ung bærer vidnesbyrd eller underviser i læren, kan andre unge føle sig påvirket på en måde, som du ikke kan gengive. Giv de unge mulighed for at undervise hinanden. (Se Undervisning på Frelserens måde, s. 28.) 87

99 29. JULI- 4. AUGUST Apostlenes Gerninger 22-28»Tjener og... vidne«læs Apostlenes Gerninger med en bøn i dit hjerte om, at Helligånden vil inspirere dig til at vide, hvad du skal fokusere på, som vil hjælpe dine klassemedlemmer. Nedskriv alle ideer du får, de kan være begyndelsen på din undervisningsplan. NEDSKRIV DINE INDTRYK Del med hinanden Bed klassemedlemmerne om at nedskrive en skriftstedshenvisning fra Apostlenes Gerninger, der gjorde indtryk på dem denne uge. Indsaml deres svar og læs nogle få af versene. Bed flere af dem om at fortælle, hvorfor disse vers er betydningsfulde for dem. Undervis i læren APOSTLENES GERNINGER 22:1-21; 26:1-29 Et vidnesbyrd er en enkel, direkte erklæring om en personlig viden eller tro. Paulus vidnesbyrd for Festus og kong Agrippa kan give mulighed for at tale om, hvad det vil sige at bære sit vidnesbyrd. Du kan begynde med at bede klassemedlemmerne om at gennemgå Apostlenes Gerninger 22:1-21 og 26:1-29. Hvad kan vi lære af Paulus eksempel om at bære vidnesbyrd? Hvilke yderligere principper om at bære vidnesbyrd lærer vi af ældste M. Russell Ballards udtalelse i»yderligere ressourcer«? Ved at synge eller afspille salmen»ved Helligåndens vidnesbyrd«(salmer og sange, nr. 71) kan det bringe Ånden ind i jeres drøftelse. De kan have fået personligt indblik, når de har studeret Paulus vidnesbyrd til Festus og kong Agrippa. Bed dem om at fortælle det. Hvilke advarsler kan der være i kong Agrippas svar på Paulus vidnesbyrd til os i dag? (Se ApG 26:28). Klassemedlemmerne kan også tænke på andre vidnesbyrd fra skrifterne, der har inspireret dem. (Nogle eksempler kan være Job 19:25-27, 2 Ne 33:10-15, Alma 5:45-48 og L&P 76:22-24). Eller de kan fortælle om en oplevelse, hvor de blev påvirket af nogens vidnesbyrd. Profeten Joseph Smith sammenlignede sin oplevelse med at bære vidnesbyrd om det første syn med apostlen Paulus oplevelser foran kong Agrippa (se JS- H 1:24-25). Måske kan deltagerne arbejde i par for at lave en liste med ligheder mellem disse to Guds tjenere. Hvordan kan denne aktivitet hjælpe os til at forstå, hvordan vi kan bære vidnesbyrd, selv når det er svært? 88

100 Apostlenes Gerninger Selv om Paulus ikke søgte efter det åndelige vidnesbyrd, som han modtog på vejen til Damaskus, brugte han resten af livet på at arbejde på at bevare og forsvare sit vidnesbyrd (se ApG 22:10, 14-16; 26:19). Paulus eksempel kan hjælpe din klasse til at forstå, at et vidnesbyrd kræver arbejde og offer. For at indlede en drøftelse om dette kan en måske beskrive sin indsats for at blive en dygtig musiker, kunstner eller sportsudøver. Hvordan kan udviklingen af en sådan færdighed være ligesom at få og styrke et vidnesbyrd? Hvilken indsats er nødvendig for at få og styrke et vidnesbyrd? (Se også Alma 5:46). APOSTLENES GERNINGER 26:9-23 Vi har et ansvar for at tjene andre. Herren kaldte Paulus til at være»tjener«(apg 26:16), men hvad vil det sige? For at hjælpe deltagerne til at finde ud af, hvordan de kan tjene andre, kan du skrive et spørgsmål lig følgende på tavlen: Hvad vil det sige at tjene? Bed dem om at se efter svar i følgende kilder: Matthæus 20:25-28, Apostlenes Gerninger 26:16-18, 3 Nefi 18:29-32, Guide til skrifterne,»tjene«, scripture.lds.org. Når de fortæller, hvad de har fundet ud af, så lad dem tale om de forskellige måder, vi kan tjene andre på, heriblandt i vores kirkekaldelser. Bror David L. Beck talte om en præstedømmebærers ansvar for at tjene andre og mange af hans indblik kan gælde for alle, der tjener i Kirken (se»jeres hellige pligt til at tjene«, Liahona, maj 2013, s ). Hvad lærer for eksempel beretningen om Chy Johnson os om at tjene andre? Hvilke andre eksempler kan de dele? Afsæt tid til at lade dem tænke på nogen, som de kan tjene denne uge, og hvordan de vil gøre det. APOSTLENES GERNINGER 27 Hvis vi lytter til Herrens profeter, vil han lede og beskytte os mod det onde. Deltagerne kan have haft oplevelser, hvor de fulgte profeters vejledning, selvom de skilte sig ud fra verdens eksperters råd eller meninger fra mennesker omkring sig. Bed nogle få om at komme til klassen forberedt på at fortælle om sådanne oplevelser. Lad dem derpå fortælle, hvordan folket på skibet reagerede, da Paulus profeterede, at skibet ville komme ud for»ulykke og stort tab«(apg 27:10). Hvordan minder nogle af folkets reaktioner på profetisk råd om vore dage? Hvad lærer vi af Apostlenes Gerninger 27 om at følge Herrens profeter? Citatet fra ældste Ronald A. Rasband i»yderligere ressourcer«indeholder spørgsmål til overvejelse og en liste over farer, som nutidige profeter har advaret os mod. Hvordan er vi blevet velsignet ved følge de levende profeters råd? Tilskynd til at lære derhjemme Hjælp deltagerne til at begynde at læse Paulus breve ved at bede dem om at forestille sig, at et medlem af De Tolvs Kvorum skriver et personligt brev til jeres menighed. Hvad ville vores følelser omkring det brev være? Hvad kunne han sige til os? Bed dem om at have disse ting i tankerne, når de læser Paulus brev til de hellige i Rom. Bære vidnesbyrd. Yderligere ressourcer Ældste M. Russell Ballard talte om det vidnesbyrd, som Paulus bar for kong Agrippa og forklarede, hvad det vil sige for os at bære vidnesbyrd. 89

101 29. juli- 4. august»vores vidnesbyrdmøder må være mere centreret omkring Frelseren, evangeliets lærdomme, genoprettelsens velsignelser og skrifternes lærdomme. Vi må erstatte historier, rejsebeskrivelser og foredrag med rene vidnesbyrd. Dem, som er betroet at tale og undervise ved vores møder, må gøre det med lærdomsmæssig kraft, som både høres og føles, og som opbygger og opløfter vores medlemmers ånd... Selv om det altid er godt at udtrykke kærlighed og taknemmelighed, omfatter sådanne udtryk ikke den form for vidnesbyrd, som vil tænde en ild af tro i andres tilværelse. At bære vidnesbyrd er at aflægge vidnesbyrd ved Helligåndens kraft; at fremsætte en højtidelig erklæring om noget, som man ud fra personlig kundskab ved, er sandt (Guide til skrifterne,»vidne«scriptures.lds.org). En tydelig erklæring om tro ændrer folks liv. Det er det, som forandrer hjertet. Det er det, som Helligånden kan bekræfte i Guds børns hjerte«(»det rene vidnesbyrd«, Liahona, nov. 2004, s. 41). Stå sammen med Kirkens ledere. Ældste Ronald A. Rasband har sagt:»[vores ledere er] ved guddommelig inspiration... kaldede til at undervise og vejlede os, og... har advaret os mod de farer, som vi dagligt møder lige fra en afslappet overholdelse af sabbatten til trusler mod familien, angreb på religionsfrihed og ja endog kritik af sidste dages hellig åbenbaring. Brødre og søstre, lytter vi til deres råd?... Når vi trænger os frem og vælger at følge vores lederes råd og advarsler, vælger vi at følge Herren, mens verden går i en anden retning. Vi vælger at holde fast ved jernstangen, at være sidste dages hellige, gå Herrens ærinde og blive fyldt med overordentlig stor glæde (1 Ne 8:12). Tidens vigtigste spørgsmål er: Står I sammen med Kirkens ledere i en mørk verden, så I kan sprede Kristi lys?«(»stå sammen med Kirkens ledere«, Liahona, maj 2016, s ). Gør undervisningen bedre Forbered jer på forhånd.»mens I overvejer, hvordan de evangeliske principper, som I underviser i, vil være til velsignelse for jeres elever, så vil I modtage ideer og indtryk i jeres hverdag; når I er på vej til arbejde, laver huslige pligter eller er sammen med familie og venner. Lad være med at tænke på åndelig forberedelse, som noget I skal sætte tid af til, men som noget I altid gør«(undervisning på Frelserens måde, s. 12). 90

102 AUGUST Romerne 1-6»Guds kraft til frelse«læs bønsomt Romerne 1-6, mens du har din klasse i tankerne. Det vil hjælpe dig til at være opmærksom på Helligåndens tilskyndelser, når du forbereder dig på at undervise. NEDSKRIV DINE INDTRYK Del med hinanden Bed klassen om at bruge nogle få minutter på at se i Romerne 1-6 efter et vers, som de særligt godt kan lide. De kan derefter dele det med deres sidemand. ROMERNE 1:16-17 Undervis i læren»for jeg skammer mig ikke ved evangeliet.«har dine klassemedlemmer nogensinde oplevet at blive hånet på grund af deres tro? Bed dem om at læse Romerne 1:16-17 og tænke på tilfælde fra Apostlenes Gerninger, hvor Paulus viste, at han ikke skammede sig ved evangeliet. Hvilke ting får os til ikke at skamme os ved at være medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige? Bed dem om at fortælle om oplevelser, hvor de eller andre viste, at de ikke skammede sig ved Jesu Kristi evangelium. ROMERNE 1:16-17; 2:28-29; 6:1-11 Livet som sand discipel ses i vores indre forpligtelse, ikke blot vores handlinger. Hvordan vurderer vi vores liv som discipel? Paulus råd til romerne kan hjælpe os til at huske ikke at fokusere på at gøre en huskeliste færdig, men på»hjerte [og] Ånden«(Rom 2:29). For at hjælpe dem til at forstå Paulus råd kan du skrive teksten fra Romerne 2:28-29 på tavlen. Erstat ordet Jøde med Sidste dages hellige og ordet omskærelse med pagten. Hvordan bidrager denne ændring til vores forståelse af Paulus lærdomme? I kan også tale om eksempler på det, vi gør som medlemmer af Kirken, der er mere betydningsfulde og virkningsfulde, når de bliver gjort med»hjerte[t], i Ånden«(Rom 2:29). Se for eksempel ældste Jeffrey R. Hollands tale om hjemmeundervisning,»kirkens udsendinge«(liahona, nov. 2016, s ) eller ældste Neil L. Andersens tale om missionering,»et Guds vidne«(liahona, nov. 2016, s ). 91

103 august ROMERNE 3-6»Blev synden større, er nåden blevet så meget desto større.«der kan være nogle i din klasse, der har brug for hjælp til at forstå Paulus lærdomme i disse kapitler om tro, gerninger og nåde (se også denne uges oplæg i Kom og følg mig For enkeltpersoner og familier og Joseph Smiths oversættelse af Rom 4:6 i Guide til skrifterne). Hvordan kan du hjælpe dem til at lære af hinanden? Overvej at præsentere følgende to scenarier for at hjælpe dem til at forstå, at vi ikke skal se vores gode gerninger som en måde at bevise vores værdighed, og vi bør heller ikke se Kristi nåde som en grund til at undskylde vores fejl og synder. Bed dem om at søge efter sandheder i Romerne 3:20-31, 5:1-2 og 6:1-2, 21-23, som kan hjælpe Gloria og Justin. Hvilke andre lærdomsmæssige sandheder i»yderligere ressourcer«vil hjælpe dem til forstå vigtigheden af både at udføre retfærdige gerninger og stole på Kristi nåde? Du kan bede dem om at fortælle det, de har fundet ud af eller lave rollespil af en samtale. Scenarie 1 I har en ven, der hedder Gloria, der føler sig overvældet i sine bestræbelser på at være en trofast discipel. Hun arbejder hårdt for at gøre alt, hun føler, hun bør, men bekymrer sig ofte for, at hendes indsats ikke er nok.»er jeg god nok?«, tænker hun.»vil Herren acceptere mig?«scenarie 2 I har en ven, der hedder Justin, der ikke bekymrer sig meget om at foretage retfærdige valg. Han tror på Jesus Kristus, kommer til sine møder i Kirken og er en kærlig far og en god nabo. Men han har valgt ikke at efterleve de standarder, som gør ham værdig til at få en tempelanbefaling. Når hans familie og venner forsøger at opfordre ham til at forberede sig på at komme i templet, svarer han:»jeg er en god person. Jeg tror på Kristus. Han har allerede betalt prisen for mine synder, og jeg tror ikke, at han vil holde mig ude af det celestiale rige på grund af så små ting.«tilskynd til at lære derhjemme For at inspirere deltagerne til at læse Romerne 7-16 kan du fortælle dem, at Paulus beskrev en krig inden i sig selv og i os alle. I Romerne 7-16 finder vi ud af, hvad den krig er, og hvordan man vinder den. Yderligere ressourcer Tro, nåde og gerninger. Selvom vi bør stræbe efter at følge befalingerne, vil lydighed mod Guds lov alene ikke frelse os (se Romerne 3:27-31). Selv med vores bedste indsats har vi»alle... syndet og har mistet herligheden fra Gud«(Rom 3:23). Derfor har vi alle brug for Jesus Kristus, hvis nåde lader os blive tilgivet for vores synder og gør det muligt for os fortsat at udføre gode gerninger. Som Paulus sagde:»blev synden større, er nåden blevet så meget desto større«(rom 5:20). Præsident David O. McKay fortalte en analogi om en dreng, der begyndte at drukne, mens han svømmede med sin venner:»heldigvis rev en af dem, som havde åndsnærværelse og var hurtig til at handle, en lang gren løs fra et pilehegn og rakte den ene ende ud mod den druknende fyr, der greb fat i den, hold godt fast og blev reddet. Alle drengene sagde, at den letsindige dreng skyldte sit liv til den dreng, som skaffede midlet til redningen. Dette er uden tvivl fakta, og alligevel ville drengen, på trods af midlet der blev skaffet til ham, være druknet på trods af sin vens heltegerning, hvis ikke han havde benyttet sig af det, hvis ikke han selv havde lagt alle kræfter i«(david O. McKay,»The Gospel of Work«, Instructor, jan. 1995, s. 1). 92

104 Romerne 1-6 På spørgsmålet om, hvorvidt vi bliver frelst ved tro eller gerninger, skrev den kristne forfatter C.S. Lewis:»Det forekommer mig at være det samme som at spørge, hvilket blad i en saks der er mest nødvendigt«(»det er Kristendom, s. 139). Scenarie 1 Eter 12:27 Moroni 10:32-33 J. Devn Cornish,»Er jeg god nok? Vil jeg klare det?«, Liahona, nov. 2016, s »Frelse kan ikke købes med lydighedens valuta; den erhverves gennem Guds Søns blod (se ApG 20:28)... Nåde er en gave fra Gud, og vores ønske om at være lydige mod ethvert af Guds bud er den måde, hvorpå vi rækker vores jordiske hånd ud for at modtage denne hellige gave fra vor himmelske Fader«(Dieter F. Uchtdorf»Nådens gave«, Liahona, maj 2015, s ). Scenarie 2 Jakobs Brev 2:17-26 Helaman 12:23-24 D. Todd Christofferson,»Bliv i min kærlighed«, Liahona, nov. 2016, s »Hvis nåde er en gave fra Gud, hvorfor er lydighed mod Guds bud da så vigtig? Hvorfor bruge tid på Guds bud eller omvendelse for den sags skyld?... Vores lydighed mod Guds bud [kommer] som en naturlig følge af vores evindelige kærlighed til og taknemlighed for Guds godhed. Denne form for oprigtig kærlighed og taknemlighed vil på mirakuløs vis sammensmelte vores gerninger med Guds nåde«(dieter F. Uchtdorf,»Nådens gave«, Liahona, maj 2015, s. 109). Vores vedvarende behov for nåde.»udover at modtage nåde til din endelige frelse har du også behov for denne magtfulde kraft hver dag i dit liv. Efterhånden som du kommer din himmelske Fader nærmere i flittighed, ydmyghed og sagtmodighed, løfter og styrker han dig ved sin nåde (se Ordsp 3:34; 1 Peter 5:5; L&P 88:78; 106:7-8). Når du støtter dig ved hans nåde, sætter det dig i stand til at udvikle dig og vokse i retskaffenhed«(tro mod sandheden, s. 109). Gør undervisningen bedre Din kaldelse er inspireret. Som lærer er du blevet kaldet af Herren til at velsigne hans børn. Herren ønsker, at du har succes, derfor vil han give dig den åbenbaring, du søger, når du lever værdigt til at få hans hjælp. (Se Undervisning på Frelserens måde, s. 5). 93

105 AUGUST Romerne 7-16»Overvind det onde med det gode«læs Romerne 7-16 og nedskriv de indtryk, du modtager om, hvordan du kan hjælpe din klasse til at lære af skrifterne. Til at starte med kan dine indtryk virke som enkle ideer, men når du overvejer dem, kan de blive betydningsfulde måder at lære på. NEDSKRIV DINE INDTRYK Del med hinanden Klassemedlemmerne bør føle, at de kan fortælle alt, der har inspireret dem i deres personlige studium eller familiestudium, men det kan sommetider hjælpe at bede om tanker om noget specifikt. Du kan for eksempel læse Romerne 10:17 og 15:4 og bede dem om at dele skriftsteder, der opbygger deres tro eller giver dem håb. ROMERNE 8:14-18 Undervis i læren Gennem Jesus Kristus kan vi arve alt, hvad vor himmelske Fader har. Som sidste dages hellige tror vi, at sætninger som»guds arvinger«og»kristi medarvinger«betyder, at vi med Kristi hjælp kan blive som vor himmelske Fader og modtage alt, han har (Rom 8:17, se også L&P 132:19-20). For at hjælpe klassens medlemmer til at se, hvordan denne lære går igen i skrifterne, kan du bede halvdelen af dem om at læse nogle af de vers fra Bibelen, der står i»yderligere ressourcer«og den anden halvdel om a læse vers fra sidste dages helliges skrifter, også i»yderligere ressourcer«. Lad dem derefter undervise hinanden om, hvad de har lært. Giv dem tid til at tale om, hvorfor denne lære er så vigtig. Hvilken forskel gør det for eksempel i vores liv at vide, at vi kan blive»guds arvinger og Kristi medarvinger«? (Rom 8:17). Ved at huske på de evige velsignelser, der venter de trofaste, kan det hjælpe os, når vi står over for fristelser eller prøvelser (se Rom 8:18). En enkel måde at illustrere dette princip på kunne være at tegne en vægt på tavlen og bede dem om på den ene side at skrive nogle af de prøvelser, som folk kan have. De kan så lede i nogle af skriftstederne i»yderligere ressourcer«og på den anden side af vægten skrive beskrivelser af de evige velsignelser, der kommer til dem, der trofast udstår deres prøvelser. Hvordan kan prøvelserne sammenlignes med de lovede velsignelser? Hvad vil vi sige til en, der spurgte os, om det er umagen værd at være trofast mod Herrens befalinger? 94

106 Romerne 7-16 Analogien fra ældste Dallin H. Oaks i»yderligere ressourcer«kan hjælpe dem til at tale om, hvordan vi kan forberede os på at blive»guds arvinger«(rom 8:17). Hvilke»love og principper«henviser ældste Oaks til? ROMERNE 8:18, 28, 31-39»Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed?«en drøftelse af Romerne 8 kan give mulighed for at hjælpe klassemedlemmerne til at føle Frelserens kærlighed. Overvej at vise billedet i denne uges oplæg i Kom og følg mig For enkeltpersoner og familier eller et andet billede af Jesus Kristus, mens I læser Romerne 8:18, 28, som klasse. Hvilke tanker eller følelser har de, efter de har læst disse vers? Du kan bede nogle få om at fortælle, hvordan de fik deres vidnesbyrd om de sandheder, de finder i disse vers. I kan også sammen synge en salme (eller du kan bede nogle om at opføre et musiknummer) om Guds og Jesu Kristi kærlighed, såsom»han elsked os vor Fader stor«eller»o, se hvilken kærlighed«(salmer og sange, nr. 111, 114). Hvilke ord eller sætninger i disse sange kan hjælpe dem til at føle vor himmelske Faders og Jesu Kristi kærlighed? ROMERNE 13:8-10 Alle Guds bud bliver opfyldt i buddet om at elske. Hjælp dem til at se, hvordan alle befalinger»sammenfattes«i buddet om at elske sin næste (Rom 13:9) ved at bede dem om at lave en liste på tavlen over alle de bud, de kan komme i tanke om. Læs sammen Romerne 13:8-10 og Matthæus 22:36-40 og tal som klasse om forholdet mellem Gud og vores næste og at adlyde alle de bud, der står på tavlen. Hvordan kan denne sandhed ændre, hvordan vi tænker på buddene og lydighed? ROMERNE 14 Vi skal afholde os fra at dømme andres valg og være åndelige hindringer. For at give en sammenhæng til Romerne 14 kan du påpege, at nogle af de hellige i Rom skændtes med hinanden om forskellige spisevaner, overholdelse af helligdage og andre kulturelle skikke. Hvilke lignende situationer oplever vi i dag? Deltagerne kan måske skimme Romerne 14 og give en sammenfatning af Paulus råd i én sætning. Hvilket råd kan vi dele med hinanden om, hvordan vi undgår at være dømmende? Udtalelsen af præsident Dieter F. Uchtdorf i»yderligere ressourcer«kan hjælpe. Tilskynd til at lære derhjemme For at inspirere dem til at læse 1 Korinther 1-7 kan du fortælle dem, at de indeholder Paulus råd til medlemmer, der boede i en by, der var kendt som en af de mest umoralske og afgudsdyrkende i den gamle verden. Yderligere ressourcer Modtag»alt det, som [Faderen] har (L&P 84:38). Fra Bibelen Lukas 12:42-44 Romerne 8:14-18, 32 2 Korinther 3:18 Galater 4:1-7 Johannes Åbenbaring 3:21 Johannes Åbenbaring 21:7 95

107 august Fra sidste dages helliges skrifter 3 Nefi 28:10 Lære og Pagter 50:26-28 Lære og Pagter 76:92-95 Lære og Pagter 84:38 Lære og Pagter 88:107 Lære og Pagter 132:19-20 Ældste Dallin H. Oaks har fortalt følgende lignelse:»en velhavende far vidste, at hvis han overlod sin rigdom til et barn, der endnu ikke havde udviklet den fornødne visdom og statur, ville arven sandsynligvis gå tabt. Faderen sagde til sit barn: Alt, hvad jeg har, ønsker jeg at give dig ikke kun min rigdom, men også min stilling og status blandt mennesker. Det, som jeg har, kan jeg let give dig, men det, som jeg er, må du selv opnå. Du skal gøre dig fortjent til din arv ved at lære, hvad jeg har lært, og ved at leve, sådan som jeg har levet. Jeg giver dig de love og principper, som har givet mig min visdom og status. Følg mit eksempel, tilegn dig det, som jeg har tilegnet mig, så bliver du, som jeg er, og alt det, jeg har, bliver dit. «(»En udfordring til at blive«, Liahona, jan. 2001, s. 40). Kristi medarvinger.»sidste dages hellige anser alle mennesker for at være Guds børn i ordets hele og egentlige betydning; de anser enhver person for at være af guddommelig herkomst, karakter og potentiale... Ligesom et barn over tid kan udvikle sine forældres egenskaber, kan de guddommelige egenskaber, som mennesker arver, udvikles, så de bliver som deres himmelske Faders... Mænd og kvinder har potentiale til at blive ophøjet til en tilstand af guddommelighed«(»at blive som Gud«, Evangeliske emner topics.lds.org). Dømme andre. Præsident Dieter F. Uchtdorf har sagt:»dette emne om at dømme hinanden kan rent faktisk sammenfattes i en prædiken på to ord. Når det handler om at hade, sladre, ignorere, latterliggøre, bære nag eller ønske at gøre nogen fortræd, så gør følgende: Hold op! Så enkelt er det. Vi er ganske enkelt nødt til at holde op med at dømme hinanden og erstatte fordømmende tanker og følelser med et hjerte fyldt med kærlighed til Gud og hans børn. Gud er vor Fader. Vi er hans børn. Vi er alle brødre og søstre... Et klistermærke, jeg for nylig så... sad bag på en bil, hvor føreren virkede til at være lidt rå i kanten, men ordene rummede en visdom. Der stod: Døm mig ikke, fordi jeg synder anderledes, end du gør «(»De barmhjertige skal møde barmhjertighed«, Liahona, maj 2012, s. 75). Gør undervisningen bedre Find ressourcer, der understøtter principperne. Udover undervisningsforslagene i dette oplæg kan du tilpasse aktiviteter fra denne uges oplæg i Kom og følg mig For enkeltpersoner og familier og anvende dem i din klasse. (Se også Undervisning på Frelserens måde, s ). 96

108 Korinth, det sydlige Grækenland, forum og bymidte, maleri af Balage Balogh/www. Archaeology Illustrated.com AUGUST 1 Korinther 1-7»Så I holder sammen«ældste Jeffrey R. Holland har sagt, at de fleste»kommer [i kirke] for at søge åndelige oplevelser«(»en lærer, der er kommet fra Gud«Stjernen, juli 1998, s. 27). Når du læser 1 Korinther 1-7, så overvej bønsomt, hvad du kan gøre for at hjælpe til at skabe åndelige oplevelser i din klasse. NEDSKRIV DINE INDTRYK Del med hinanden Overvej at bede klassen om at nedskrive, hvordan de har efterlevet det, de har lært af skrifterne. Bed nogle få af dem om at fortælle, hvad de har skrevet ned. 1 KORINTHER 1:10-17; 3 Undervis i læren Medlemmerne af Kristi kirke skal være ét. En drøftelse af de første få kapitler i 1 Korinther kan være en mulighed for at skabe bedre samhørighed blandt menighedens medlemmer. Du kan begynde ved at bede dem om at tale om en klub, grupper eller et hold, som de har været en del af, der havde et godt sammenhold. Hvorfor var der et godt sammenhold i gruppen? I kan derefter studere nogle af Paulus lærdomme om sammenhold i 1 Korinther 1:10-13; 3:1-11. Hvad lærer disse vers os sammen med vores oplevelser om, hvad der hjælper med at skabe samhørighed, og hvad truer det? Hvilke velsignelser kommer til dem, der har samhørighed? Udtalelsen af præsident Henry B. Eyring i»yderligere ressourcer«kan også bidrage til denne drøftelse. Paulus bruger billedet af en bygning til at opfordre til samhørighed i 1 Korinther 3:9-17. Hvordan hjælper denne analogi din klasse til bedre at forstå samhørighed? Du kan for eksempel, når I har læst disse vers sammen, give alle en klods, så de kan samarbejde om at bygge noget. I hvilken forstand er vi»guds bygning«? (1 Kor 3:9). Hvordan opbygger Gud os individuelt? Hvad bygger vi sammen som medhellige? Hvad kan vi som en menighed, der har samhørighed, som vi ikke kunne gøre som individer? 97

109 august 1 KORINTHER 1:17-31; 2; 3:18-20 For at udføre Guds arbejde har vi brug for Guds visdom. Nogle føler sig ikke kvalificerede til at tjene i Kirken, fordi de ikke har en uddannelse. Andre føler sig kvalificerede, fordi de har en uddannelse. Begge tilgange er en misforståelse af, hvad der virkelig kvalificerer os til Guds arbejde. Dette er en ide til at hjælpe din klasse til at stole på Gud: Del klassen op i grupper og lad dem skimme 1 Korinther 1:17-31, 2, eller 3:18-20 og se efter ord som vis og tåbelig. De kan også fortælle deres gruppe, hvad disse vers lærer os om at være vis i Herrens arbejde. Hvilke ting ved evangeliet kan virke tåbelige for nogle? Hvordan vidner disse ting om Guds visdom? De kan måske også fortælle om oplevelser, hvor de stolede på Guds visdom snarere end deres egen for at udføre Guds arbejde. 1 KORINTHER 6:9-20 Vores fysiske legeme er helligt. For at begynde at tale om disse vers kan du skrive et spørgsmål lig følgende på tavlen: Hvordan ser Gud på vores legeme? Hvordan adskiller det sig fra den måde, hvorpå Satan ønsker, at vi skal tænke om vores legeme? Hvad vil det sige, at vores legeme er et tempel for Helligånden? Bed dem om at finde svar på disse spørgsmål i 1 Korinther 6:9-20 (se også L&P 88:15; Moses 6:8-9). Jeres drøftelse om helligheden af vores legeme kan også handle om en samtale om kyskhedsloven. Dette kan være særligt gavnligt, fordi vi som sidste dages hellige ofte får muligheder for at forklare vores tro om kyskhed til dem, der ikke har disse overbevisninger. Du kan måske spørge din klasse om, hvad de lærte af Paulus også af andre kirkekilder som kan hjælpe dem til at forklare andre, hvorfor kyskhed er vigtigt. Nogle af disse kilder kan være dem, der findes i»yderligere ressourcer«. Tilskynd til at lære derhjemme Fortæl din klasse, at hvis de gerne vil have flere ideer til, hvordan de kan være mere forenet med deres ægtefælle, familie eller menighed, så fortsætter temaet med samhørighed i 1 Korinther Yderligere ressourcer Eksempler på samhørighed. Præsident Henry B. Eyring har sagt:»jeg blev indbudt til at knæle og bede aftenbøn sammen med en familie, da jeg var gæst i deres hjem. Det yngste barn blev bedt om at sige bønnen. Han bad som en patriark for hver enkelt i familien, som blev nævnt ved navn. Jeg åbnede øjnene et kort øjeblik at se ansigtsudtrykket hos de andre børn og forældrene. Jeg kunne se, at de i tro og med hjertet støttede op om den lille drengs bøn. Nogle søstre fra Hjælpeforeningen bad for nylig sammen, da de gjorde sig klar til for første gang at besøge en ung enke, hvis mand var død pludseligt. De ville gerne vide, hvad de skulle gøre, og hvordan de kunne arbejde sammen om at hjælpe med at gøre hjemmet parat til at modtage familie og venner, som ville komme til begravelsen... De fik svar på deres bøn. Da de ankom til hjemmet, gik hver søster i gang med en opgave. Huset blev gjort klart så hurtigt, at nogle af søstrene blev helt kede af, at der ikke var mere at gøre. Der lød trøstende ord, der samlet blev til et perfekt hele. De havde ydet tjeneste på Herrens vis af ét hjerte«(»»af ét hjerte«, Liahona, nov. 2008, s ). Velsignelserne ved seksuel renhed. Ved et verdensomspændende foredrag for Unge Voksne har søster Wendy W. Nelson sagt: 98

110 1 Korinther 1-7»Personlig renhed er nøglen til sand kærlighed. Jo renere jeres tanker og følelser og jeres ord og handlinger er, jo større bliver jeres evne til at give og modtage sand kærlighed... Som en vigtig del af at udtrykke deres kærlighed ønsker Herren, at en mand og hustru nyder godt af alle den ægteskabelige intimitets vidundere og glæder... Derfor vil alt, der byder Ånden ind i jeres og jeres ægtefælles liv og jeres ægteskab, øge jeres evne til at opleve ægteskabelig samhørighed... På den anden side vil alting, der støder Ånden, mindske jeres evne til at være ét med jeres ægtefælle... Den ægteskabelige intimitet, der er styrket af Ånden, er velsignet af Herren og helliggørende. (»Kærlighed og ægteskab«verdensomspændende foredrag for unge voksne, 8. jan. 2017, broadcasts.lds.org). Ældste Jeffrey R. Holland har sagt:»lad mig... understrege, at intimitet mellem mennesker er forbeholdt gifte par, fordi det er det største symbol på fuldstændig forening, en helhed og en forening, som er forordnet og fastsat af Gud... Men en så fuldkommen forening, en så urokkelig forpligtelse mellem mand og kvinde, kan kun finde sted inden for ægteskabspagtens rammer og bestandighed, med højtidelige løfter og tilsagn om alt, hvad de har deres hjerte og sind, alle deres dage og alle deres drømme«(»personlig renhed«, Stjernen, jan. 1999, s. 91). Ældste David A. Bednar har sagt:»[seksuelle] forhold er ikke blot en nysgerrig udforskning, en appetit der tilfredsstilles eller en slags selvisk stræben efter fornøjelse eller underholdning. De er ikke en erobring, der skal opnås, eller en handling, der skal gennemføres. De er snarere i dette jordiske liv et af de højeste udtryk for vores guddommelige natur og potentiale og en måde, hvorpå de følelsesmæssige og åndelige bånd mellem en mand og hustru styrkes. Vi er velsignet med moralsk handlefrihed og er i kraft af vores guddommelige arv defineret som børn af Gud og ikke af seksuel adfærd, moderne holdninger eller sekulære filosofier«(»vi tror, at vi skal være kyske«, Liahona, maj 2013, s. 42). Sådan holder man sig seksuelt ren.»kyskhed: Hvor går grænsen?jeg vælger at være ren«(videoer), LDS.org»Seksuel renhed«, Til styrke for de unge, s Gør undervisningen bedre Bær vidnesbyrd om Jesus Kristus. Husk Paulus eksempel, når du underviser:»da jeg kom til jer, brødre, forkyndte jeg ikke Guds hemmelighed... med fremragende talekunst eller visdom«(1 Kor 2:1). Dit enkle vidnesbyrd om Frelseren kan have en afgørende indflydelse. 99

111 26. AUGUST- 1. SEPTEMBER 1 Korinther 8-13»I er Kristi legeme«ældste Richard G. Scott sagde, at vi»måske ikke hører den mest værdifulde og personlige vejledning fra Ånden,«hvis vi ikke tager notits af eller reagerer på»de første tilskyndelser, som kommer til os«(»at opnå åndelig vejledning«, Liahona, nov. 2009, s. 8). NEDSKRIV DINE INDTRYK Del med hinanden Paulus brugte analogier og billeder i 1 Korinther 8-13, såsom en løber i et løb, et menneskes legeme og»en klingende bjælde«(1 Kor 13:1). Hvilken indsigt har klassens medlemmer om dette billede? Hvordan hjalp det dem til at forstå en evangelisk sandhed? 1 KORINTHER 10:1-13 Undervis i læren Vi møder alle fristelse, men Gud giver os en udvej til at undslippe den. Hvordan kan du hjælpe klassemedlemmerne til at finde betydningsfulde sandheder i 1 Korinther 10:13? En idé kan være at dele verset op i sætningsdele, give hver sætningsdel til forskellige klassemedlemmer og bede dem om at omformulere dem med deres egne ord. Hvordan kan man for eksempel omformulere»gud er trofast«eller»fristes over evne«? Du kan så sætte nogle af deres udtalelser sammen igen og se efter yderligere anvendelse i vores liv. De kan måske fortælle om oplevelser, hvor de erfarede, at løfterne i dette vers er sande. Hvad kan vi ellers lære af disse vers i Alma 13:27-28? I stedet for at dvæle ved nogens specifikke fristelse kan I fokusere jeres drøftelse af 1 Korinther 10:13 på fristelser, der med Paulus ord er»menneskelige«. De kan starte med at finde frem til de fristelser, Paulus advarede mod i vers De kan også foreslå nutidige eksempler på almindelige fristelser, såsom fristelsen til at være uærlig, sladre eller dømme andre. Hvordan kan en person med Guds hjælp»undslippe«disse fristelser? I kan lave et rollespil over nogle af situationerne. Det kan være værdifuldt at overveje 1 Korinther 10:13 i sammenhængen med Paulus overordnede ønske om, at der var samhørighed blandt de hellige. Hvad kan vi gøre for at hjælpe andre til at»undslippe«og»bære«de fristelser, vi møder? Hvordan hjælper samhørighed os til at modstå fristelse? 100

112 1 Korinther KORINTHER 10:16-17; 11:23-30 Nadveren forener os som medlemmer af Kristi kirke. Disse vers kan inspirere jer til at tale om, hvordan nadveren kan forene jeres menighed i jeres indsats for at blive mere som Frelseren. I kan starte med at læse 1 Korinther 10:16-17 og undersøge, hvad ordet fællesskab kan betyde i denne sammenhæng (en kan se efter mulige definitioner i en ordbog). Hvordan hjælper det os til at føle større samhørighed, at vi tager nadveren? Hvad kan vi gøre for at øge samhørighed under nadvermødet? Hvordan relaterer Paulus råd om at»prøve sig selv«til dette mål? (1 Kor 11:28). 1 KORINTHER 12 Vi bør søge Åndens gaver til gavn for alle vor himmelske Faders børn. Hvordan kan du hjælpe klassens medlemmer til at gennemgå de åndelige gaver, som Paulus beskrev, og indse den store variation af åndelige gaver? Du kan give dem et minut til at lave en liste over så mange af Åndens gaver, som de kan komme i tanke om. Når de er færdige, så bed dem om at fortælle, hvad de har skrevet, indtil alle gaver, de har skrevet, er nævnt. De kan så finde andre gaver til deres liste ved at se i 1 Korinther 12 og ældste Marvin J. Ashtons liste i»yderligere ressourcer«. Hvilke af disse gaver har de set hos personer, de kender? Hvordan kan udvikling af disse gaver hjælpe os til at blive som Jesus Kristus? Hjælp dem til at se eksempler på, hvordan udviklingen af deres åndelige gaver hjælper til at styrke Kirken, ved at bede dem om at tænke på åndelige gaver, som personer i skrifterne havde. For at få ideer kan du give dem en af skriftstedshenvisningerne i»yderligere ressourcer«, som de kan søge i, og derpå fortælle, hvilke åndelige gaver de mener, at den person havde. Hvordan velsignede disse personers åndelige gaver dem selv og andre? Hvordan kan vi bruge vores åndelige gaver til at velsigne andre og styrke Kristi legeme, eller Kirken? (Se 1 Kor 12:12-31; se også 1 Kor 14:12). Hjælp dem til at forstå, hvordan man udvikler åndelige gaver ved at bede dem om at læse 1 Korinther 12:27-31, Moroni 7:48, 10:23, 30, Lære og Pagter 46:8 og citatet af præsident George Q. Cannon i»yderligere ressourcer«. Hvad lærer disse ressourcer os om, hvordan man opnår åndelige gaver? Hvordan kan udviklingen af åndelige gaver hjælpe os til at blive mere som Kristus? Bed dem om at vælge en gave, de gerne vil opnå, og søge Herrens hjælp for at få den gave. 1 KORINTHER 13 Kærlighed er den største åndelige gave. Paulus beskrivelse af kærlighed er meget bred. For at hjælpe dem til at analysere det, kan du bede dem om for sig selv at tænke over 1 Korinther 13 og tænke på en, de kender, der er et godt eksempel på en eller flere aspekter af den kærlighed, som Paulus nævner. Nogle kan beskrive den person, som de tænkte på, og en oplevelse, hvor personen var et eksempel på at vise kærlighed. Du kan endda skrive Paulus beskrivelse på tavlen og bede klassens medlemmer om at komme med forslag til, hvad det vil sige, at kærligheden»er tålmodig«eller»[ikke] hidser sig... op«(1 Kor 13:4-5). Hvordan var Frelseren et eksempel på disse egenskaber af kærlighed? Hvordan udvikler vi kærlighed? (Se Moro 7:46-48). Tilskynd til at lære derhjemme Er din klasse klar over, at læren om dåb for de døde og de tre herlighedsriger omtales i Bibelen? Fortæl dem, at de kommer til at lære om disse sandheder, når de studerer 1 Korinther i den kommende uge. 101

113 26. august- 1. september Yderligere ressourcer Åndelige gaver, som I måske ikke har tænkt på. Ældste Marvin J. Ashton gav disse eksempler på det, han kaldte ubevidste åndelige gaver:»evnen til at stille spørgsmål, til at lytte, til at høre og anvende den lille stille stemme, evnen til at kunne græde, til at undgå stridigheder, til at blive enig, til at undgå tomme gentagelser, til at søge det retfærdige, til ikke at dømme, til at søge vejledning hos Gud, til at være hans discipel, til at gøre noget for andre, til at overveje, til at bede, til at bære et stærkt vidnesbyrd og til at modtage Helligånden«(»Der er mange gaver«, Stjernen, jan. 1988, s. 17). Eksempler på åndelige gaver i skrifterne. 1 Mosebog Ruth 1 1 Kongebog 3:5-15. Matthæus 1:18-24; 2:13-15, Apostlenes Gerninger 3:1-8; 5:12-16 Mormon 1:1-5 Eter 2:14-25; 3:1-20 Lære og Pagter 6:5, Apostlenes Gerninger 6:22-27, 31-43; 7:2-4, 13, Søg åndelige gaver. Præsident George Q. Cannon ( ) fra Det Første Præsidentskab sagde, at det er vores pligt»at bede Gud om at skænke [os] de gaver, som kan rette op på [vores] ufuldkommenheder... Det er hensigten med dem. Ingen mand bør sige: Dette kan jeg ikke gøre noget ved, det ligger i min natur. Det retfærdiggøres ikke af den årsag, at Gud har lovet at bistå med styrke for at rette op på de ting, og at han vil give gaver, der kan udrydde dem. Hvis en mand står tilbage i visdom, er det hans pligt at bede Gud om visdom. Det samme gør sig gældende for alt andet«(millennial Star, 23. apr. 1894, s. 260). Gør undervisningen bedre Efterlev de principper, du underviser om. Efterlevelse af de principper, som du underviser om, vil hjælpe dig til at bære et stærkere vidnesbyrd om dem. Paulus sagde:»på samme måde har Herren bestemt, at de, som forkynder evangeliet, skal leve af evangeliet«(1 Korinther 9:14). 102

114 SEPTEMBER 1 Korinther 14-16»Gud er ikke forvirringens, men fredens Gud«Læs 1 Korinther 14-16, inden du læser dette oplæg. Nedskriv dine første indtryk om, hvilke sandheder der vil hjælpe dem i din klasse, og søg fortsat yderligere vejledning fra Ånden i løbet af ugen. NEDSKRIV DINE INDTRYK Del med hinanden Giv klassen nogle få minutter til at gennemse 1 Korinther og finde et vers, de føler er særligt betydningsfuldt for dem. Bed dem om at finde en i klassen, de kan dele deres vers med, og forklare, hvorfor de valgte det. 1 KORINTHER 14 Undervis i læren Når hellige mødes, bør de søge at opbygge hinanden. Overvej at bruge Paulus lærdomme i 1 Korinther 14 for at minde klassen om, at vi alle kan opbygge eller støtte og opløfte hinanden i Kirken. En enkel måde at gennemgå dette kapitel på kunne være at skrive et spørgsmål på tavlen, såsom Hvad bør være vores mål, når vi samles? Lad dem lede efter mulige svar i 1 Korinther 14. Andre ideer kan findes i Moroni 6:4-5 og Lære og Pagter 50: Tilskynd dem til at fortælle det, de finder, og overvej at spørge, hvad de føler, jeres klasse gør for at opnå disse mål. De kan også fortælle om oplevelser, hvor de følte sig opløftede af noget, som en anden i klassen fortalte. Hjælp dem til at forstå Paulus råd om, at medlemmer skal søge profeti, ved at overveje at bede dem om at foreslå definitioner på ordet profeti. Du eller klassen kan skrive alle definitioner på tavlen og sammen gennemgå definitionen på profeti i Guide til skrifterne og Paulus råd i 1 Korinther 14:3, 31, Hvad kan vi tilføje til vores definition fra disse vers? (Se også Åb 19:10). Hvad bliver vi inspireret til at gøre i Kirken og derhjemme som følge af Paulus lærdomme? 1 KORINTHER 15 Fordi Jesus Kristus opstod, vil vi alle opstå. Hvordan kan du bruge Paulus vidnesbyrd i 1 Korinther 15 til at styrke dine klassemedlemmers vidnesbyrd om opstandelsen? En måde kunne være 103

115 september at dele klassen op i to grupper og bede den ene gruppe om at se i 1 Korinther 15 efter de konsekvenser, der ville være, hvis Jesus Kristus ikke var opstået. Den anden gruppe kan se efter de velsignelser, vi får, takket være hans opstandelse. Begge grupper kan så skrive på tavlen, hvad de har lært. Hvad kan de tilføje til listen, når de har læst udtalelsen af ældste D. Todd Christofferson i»yderligere ressourcer«? Hjælp dem til at føle Ånden i løbet af jeres drøftelse ved at overveje at vise et billede af den opstandne Frelser (se denne uges oplæg i Kom og følg mig For enkeltpersoner og familier). Fordi Paulus svarede et folk, der ikke troede på opstandelsen, kan din klasse finde det nyttigt at lave et rollespil over en lignende situation. Hvordan kan de for eksempel styrke en af deres kæres tro på opstandelsen? Hvad kan de finde i 1 Korinther 15, der vil hjælpe dem til at forklare behovet for og beviset på Jesu Kristi opstandelse? Hvilke andre skriftsteder kan de anvende? (Se for eksempel Luk 24:1-12, 36-46; Alma 11:42-45). Paulus omtaler de tre grader af opstandelsens herlighed flere gange i sine breve (se 1 Kor 15:40-42 og 2 Kor 12:1-2). For at hjælpe dem til at se, hvordan nutidig åbenbaring uddyber Paulus lærdomme, kan du dele klassen op i tre grupper og give hver gruppe et stykke papir formet som solen (L&P 76:50-70), en måne (L&P 76:71-80) eller en stjerne (L&P 76:81-89). Bed dem om at læse de tilhørende skriftsteder i Lære og Pagter 76 og fortælle, hvad vi skal gøre for at modtage de forskellige herligheder, som Paulus beskriver. Se også Lære og Pagter 131:1-4, 137:7-10.»Solen... har... sin glans«(1 Kor 15:41). 1 Korinther 15 er et af de få steder i skrifterne, hvor dåb for de døde bliver nævnt (se v. 29; se også L&P 128:18). Måske kan de fortælle om oplevelser, hvor de har udført dåb eller andre ordinancer for deres forfædre. Overvej at fortælle Wilford Woodruffs oplevelse i»yderligere ressourcer«som en del af drøftelsen. Hvorfor ville Paulus omtale dåb for de døde som bevis på opstandelsen? Tilskynd til at lære derhjemme Bed klassen om at tænke på de prøvelser, de står overfor, eller svagheder, som de har. Fortæl dem, at når de læser 2 Korinther, vil de lære, hvad der hjalp Paulus til at udholde sine prøvelser, og hvordan han så på sine svagheder. Yderligere ressourcer Opstandelsens betydning. Ældste D. Todd Christofferson har sagt:»overvej et øjeblik den betydning, som opstandelsen en gang for alle har for at afgøre Jesus af Nazarets sande identitet og livets store filosofiske diskussion og spørgsmål. Hvis Jesus helt bogstavelig talt opstod, så følger det deraf nødvendigvis, at han er et guddommeligt væsen. Ingen dødelig har i sig selv kraften til at 104

116 1 Korinther komme til live igen efter døden. Fordi Jesus opstod, kan han ikke kun have været tømrer, lærer, rabbi eller profet. Eftersom Jesus opstod, må han have været Gud, Faderens enbårne Søn. Derfor er det, han belærte om, sandt; Gud kan ikke lyve. Derfor var han jordens skaber, som han sagde. Derfor findes himlen og helvede virkelig, som han belærte om. Derfor er der en åndeverden, som han besøgte efter sin død. Derfor vil han komme igen, som englene sagde, og personligt... regere på jorden. Derfor er der en endelig dom og en opstandelse for alle«(»jesu Kristi opstandelse«, Liahona, maj 2014, s. 113). Ordinancer for de døde:»en lysstråle fra Guds trone.«ældste Wilford Woodruff sagde, da han lærte, at levende medlemmer kunne modtage frelsende ordinancer på vegne af deres afdøde forfædre:» Det var som at blive ramt i hjertet af en lysstråle fra Guds trone. Det åbnede for perspektiver så vide som evigheden. Han sagde også: Det forekom mig, at den Gud, som åbenbarede dette princip for mennesket, var vis, retfærdig og sanddru og besad både de bedste egenskaber samt sund fornuft og kundskab. Jeg følte, at han var konsekvent med både kærlighed, barmhjertighed, retfærdighed og dømmekraft, og jeg følte, at jeg elskede Herren mere end nogen sinde før i mit liv... Jeg havde lyst til at sige halleluja, da åbenbaringen om dåb for afdøde blev forkyndt... Min første indskydelse var, sagde han, at jeg havde en mor i åndeverdenen. Hun døde, da jeg var 14 måneder gammel... Han talte senere om dengang, da han fik mulighed for at få sin mor beseglet til sin far: Hun kommer med i den første opstandelse, og dette er tilstrækkelig belønning for al min møje. «(Kirkens præsidenters lærdomme: Wilford Woodruff, 2005, s.179). Gør undervisningen bedre Lær dem, du underviser at kende. Ingen personer er ens, alle, du underviser, har en unik baggrund, et unikt perspektiv og unikke talenter. Bed om at vide, hvordan du kan anvende dem til at engagere dem, du underviser. Når du bedre forstår dem, du underviser, kan du skabe gode og mindeværdige undervisningsøjeblikke for dem (se Undervisning på Frelserens måde, s. 7). 105

117 SEPTEMBER 2 Korinther 1-7»Lad jer forlige med Gud«Når du læser 2 Korinther 1-7 denne uge, så tænk på klassemedlemmerne enkeltvis både dem, der kommer, og dem, der ikke gør. Hvordan kan principperne i disse kapitler velsigne dem? NEDSKRIV DINE INDTRYK Del med hinanden Giv klassens medlemmer tid til at dele ideer, der vil gøre deres skriftstudium mere effektivt. Undervis i læren 2 KORINTHER 1:3-7; 4:6-10, 17-18; 7:4-7 Vores prøvelser kan være en velsignelse. Måske er der nogen i din klasse, der gennemgår en svær prøvelse. De oplevelser, som Paulus beskrev, og det råd, han gav i 2 Korinther, kan hjælpe dem til at tænke på de velsignelser, der kommer af deres prøvelser. For at indlede en drøftelse kan du bede en om at komme forberedt på at tale om, hvordan en prøvelse velsignede hans eller hendes liv, eller hvad han eller hun lærte af en anden, der udholdt en prøvelse. Du kan derefter give dem nogle få minutter til at gennemgå 2 Korinther 1:3-7, 4:6-10, og 7:4-7 og se efter det, som Paulus sagde om formålene og velsignelserne ved prøvelser. (Se denne uges oplæg i Kom og følg mig For enkeltpersoner og familier for eksempler på hans lærdomme). Bed dem om at fortælle, hvad de har fundet. Du kan foreslå, at de læser det vers højt, hvor de fandt en bestemt lærdom, og derpå fortælle om en oplevelse eller et vidnesbyrd, der relaterer til den lærdom. Overvej at give dem tid til at tænke på, hvordan prøvelser kan velsigne deres liv, herunder ved at gennemgå Paulus lærdomme i 2 Korinther 1:3-7, 4:6-10, og 7:4-7. De kan i løbet af den tid skrive, hvordan de kan anvende Paulus lærdomme i deres trængsler. Som bidrag til jeres drøftelse kan I overveje at synge jeres yndlingssalme, som vidner om den trøst og de velsignelser, vor himmelske Fader og Frelseren giver os, når vi har prøvelser, såsom»så sikker en grundvold«(salmer og sange, nr. 38). Når I har sunget, kan du bede dem om at se efter en sætning i 2 Korinther 1 og 4, som de føler passer til budskabet i salmen. 106

118 2 Korinther KORINTHER 2:5-11. Vi kan modtage velsignelser og velsigne andre, når vi tilgiver. Vi har alle oplevet, at nogle har»bedrøvet«os eller vores familie (v. 5). Deltagerne kan måske søge i 2 Korinther 2:5-11 og se efter råd fra Paulus om, hvordan vi skal behandle en, der har fornærmet os. Overvej at bede dem om at gennemgå Lukas 15:11-32, Johannes 8:1-11 og citatet af ældste Kevin R. Duncan (se»yderligere ressourcer«) for at lære mere om, hvordan vi skal behandle dem, der har syndet. Hvordan skader vi os selv og andre, når vi ikke er villige til at tilgive? Du kan føle dig tilskyndet til at opmuntre til en drøftelse af omvendelse. Hvis du gør det, kan du eventuelt gøre dette: Skriv Omvendelse er på tavlen. Bed klassen om at finde ud af, hvordan de kan færdiggøre sætningen ved at bruge ting, de har lært af 2 Korinther 7:8-11, såvel som af skrifterne og andre kilder i»yderligere ressourcer«. Hvordan kan de bruge disse lærdomme til at hjælpe en person til at forstå, hvordan man oprigtigt omvender sig? Tilskynd til at lære derhjemme 2 KORINTHER 5:14-21 Gennem Jesu Kristi forsoning kan vi blive forliget med Gud. Mange kommer i kirke med et ønske om at føle sig tættere til Gud, og en drøftelse af 2 Korinther 5:14-21 kan hjælpe dem. Deltagerne kan undersøge betydningen af ordet forlige for at komme i gang, måske ved at slå ordet op i en ordbog. Hvilke indblik giver dette om at blive forliget med Gud? Hvilke yderligere indblik får vi i afsnittet»forsoning«i Guide til skrifterne? Hvordan kan de indblik hjælpe os til at forstå 2 Korinther 5:14-21? Du kan bede dem om at fortælle om deres følelser for Frelseren, hvis forsoning gør det muligt for os at blive forliget med Gud. 2 KORINTHER 7:8-11 Bedrøvelse efter Guds vilje leder til omvendelse. 2 Korinther 7:8-11 giver en god beskrivelse af bedrøvelse efter Guds vilje og dens rolle i omvendelse. Hvad lærer vi om bedrøvelse efter Guds vilje af 2 Korinther 7:8-11 og præsident Dieter F. Ucht dorfs ord i»yderligere ressourcer«? Hvorfor er bedrøvelse efter Guds vilje afgørende for omvendelse? Spørg klassens medlemmer, om de nogen sinde har bedt om at få en prøvelse eller lidelse fjernet. I 2 Korinther 8-13 vil de finde ud af, hvordan Paulus reagerede, da han bad om dette, men hans bøn blev ikke besvaret efter hans forventning. Yderligere ressourcer Når vi ser andre, som Gud ser dem, hjælper det os til at tilgive. Ældste Kevin R. Duncan har sagt:»en nøgle til at tilgive andre er at forsøge at se dem, som Gud ser dem. Til tider kan Gud trække forhænget til side og velsigne os med gaven at kunne se ind i hjertet, sjælen og ånden hos en anden person, som har krænket os. Denne indsigt kan endog føre til en overvældende kærlighed for personen«(tilgivelsens helbredende salve«, Liahona, maj 2016, s. 34). Bedrøvelse efter Guds vilje inspirerer til forandring og håb. Præsident Dieter F. Uchtdorf har forklaret:»bedrøvelse efter Guds vilje inspirerer til forandring og håb gennem Jesu Kristi forsoning. Bedrøvelse i verdens forstand trækker os ned, slukker håbet og overtaler os til at give efter for yderligere fristelser. 107

119 september Bedrøvelse efter Guds vilje fører til omvendelse og en forandring af hjertet. Den får os til at hade synd og elske det gode. Den opfordrer os til at rejse os og vandre i lyset af Kristi kærlighed. Sand omvendelse er forandring, ikke smerte eller lidelse«(»du kan gøre det nu!«liahona, nov. 2013, s. 56). Hvad er omvendelse? Ezekiel 18:30-31 Mosija 3:19; 5:2 Alma 5:11-21; 42: Nefi 9:13-14, Lære og Pagter 58:42-43 Guide til skrifterne,»omvendelse«dale G. Renlund,»Omvendelse: Et glædeligt valg«, Liahona, nov. 2016, s Ældste Neil L. Andersen har sagt:»når vi synder, vender vi os væk fra Gud. Når vi omvender os, vender vi os tilbage mod Gud. Opfordringen om at omvende os kommer sjældent med en revsende røst, men snarere en kærlig henvendelse om at vende om og igen vend[e sig] mod Gud (se Hel 7:17). Det er en kærlig Fader og hans enbårne Søn, der kalder på os til at være mere, end vi er, til at nå op på et højere niveau i vores liv, til at ændre os og føle glæden ved at holde befalingerne. Vi er Kristi disciple og glæder os over omvendelsens velsignelser og glæden ved at være tilgivet. De bliver en del af os, som former den måde, hvorpå vi tænker og føler... For de fleste er omvendelse mere en rejse end en enkeltstående begivenhed. Det er ikke let. At forandre sig er vanskeligt. Det kræver, at man løber i modvind eller svømmer mod strømmen. Jesus sagde: Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig (Matt 16:24). Omvendelse er at vende sig bort fra ting som uærlighed, stolthed, vrede og urene tanker og vende sig mod ting som venlighed, uselviskhed, tålmodighed og åndelighed. Det er igen at vende sig mod Gud«(»Bliv omvendt... så jeg kan helbrede jer«, Liahona, nov. 2009, s. 40, 41). Gør undervisningen bedre Inkluder dem, der kæmper. Nogle gange har de, der kæmper, bare brug for at føle sig elsket. Overvej at give dem en opgave om at deltage i en kommende lektion. Giv ikke op, hvis de ikke reagerer på din første indsats. (Se Undervisning på Frelserens måde, s. 8-9). 108

120 SEPTEMBER 2 Korinther 8-13»Gud elsker en glad giver«når du læser 2 Korinther 8-13, så tænk på dem, du underviser og planlæg aktiviteter, der vil hjælpe dem til at opdage principperne i disse kapitler. Gennemgå så dette oplæg for yderligere undervisningsforslag. NEDSKRIV DINE INDTRYK Del med hinanden Dette er en måde, hvorpå klassemedlemmer kan fortælle, hvad de har lært af 2 Korinther Bed nogle få om at skrive deres yndlingssætning fra det, de har læst, på tavlen, og bed så resten af klassen om at finde den i skrifterne. Bed dem om at fortælle, hvorfor disse sætninger er betydningsfulde for dem. Undervis i læren 2 KORINTHER 8:1-15; 9:6-15 Hellige deler med glæde det, de har, for at velsigne de fattige og nødlidende. Gud har befalet sine hellige at tage sig af dem, der er nødlidende, og skriftstedet 2 Korinther 8-9 kan inspirere din klasse i deres indsats. For at hjælpe dem til at finde skriftstedet kan du skrive spørgsmål som hvorfor giver vi? og Hvordan bør vi give? på tavlen. Den ene halvdel af klassen kan se efter svar i 2 Korinther 8:1-15, og den anden halvdel kan se i 2 Korinther 9:6-15. (Du kan eventuelt forklare, at Paulus i kapitel 8, v. 1-5 talte om de makedonske hellige som eksempler på at give gavmildt). Hvordan kan de principper, som Paulus belærte om, hjælpe os til bedre at udvise omsorg for de fattige og trængende? For at hjælpe dem til bedre at forstå Herrens måde at imødekomme de timelige behov på hos hans hellige findes der mange ressourcer i»yderligere ressourcer«. Du kan bede nogle stykker om at gennemgå en eller flere af disse ressourcer og fortælle, hvad der gør indtryk på dem. Kan de finde ideer i 2 Korinther 8:1-15 og 9:6-15, der viser, at de hellige på Paulus tid tog sig af de fattige og nødlidende på samme måde, som vi gør i dag? 2 KORINTHER 11:13-33 Falske profeter søger at bedrage. Da vi, ligesom de hellige i Korinth, alle er udsatte for falske lærdomme, kan vi få gavn af at gennemgå Paulus advarsel til korintherne om»falske apostle«. De kan finde eksempler på falske lærdomme, der 109

121 september påvirker os i dag, i ældste Quentin L. Cooks budskab»tapre i vidnesbyrdet om Jesus«(Liahona, nov. 2016, s ). Du kan eventuelt bede en om at læse dette budskab på forhånd og fortælle klassen, hvad det lærer os om, hvordan vi kan undgå»anstødssten«, der fører os væk fra evangeliet. Hvilke andre lærdomme er almindelige i verden i dag, der kan føre os væk fra evangeliets sandheder? Du kan bede dem om at gennemgå 2 Korinther 11:21-33 og fortælle, hvad de har lært af disse vers om at være sande»kristi tjenere«. 2 KORINTHER 11:3; 13:5-8 Vi bør»undersøge«vores trofasthed i Jesu Kristi evangelium. Til tider føler kirkemedlemmer sig overvældet af livets krav, heriblandt det, som de anser for at være krav ved at være en sidste dages hellig. Paulus råd om at»ransag[e] jer selv, om I er i troen«kan hjælpe dig og din klasse til at fokusere på»det oprigtige og rene forhold til Kristus«(2 Kor 13:5; 11:3). I kan læse 2 Korinther 11:3 sammen og tale om, hvad sætningen»det oprigtige og rene forhold til Kristus«kan betyde. Du kan også bede dem om at forestille sig, at de blev inviteret til at skrive en beskrivelse af Jesu Kristi evangelium til en avis med en begrænsning på 100 ord. Giv dem tid til at skrive deres beskrivelse og lad dem fortælle hinanden, hvad de skrev. Hvis de har brug for hjælp, kan de se i»johannes 3:16-17«, 3 Nefi 27:13-21 og Tro mod sandheden, s. 26. Bed dem om at tænke over, om de er tro mod evangeliets grundlæggende principper. Hjælp eleverne til at»undersøge«, hvordan de kan forenkle deres liv for at være bedre disciple ved at læse præsident Dieter F. Uchtdorfs udtalelse i»yderligere ressourcer«. De kan tale om, hvordan de kan anvende hans invitation til at»fokuser[e] på de grundlæggende læresætninger og principper og på anvendelsen af evangeliet.«hvilke andre ideer har de til, hvordan vi kan undersøge os selv for at sikre os, at vi forbliver tro mod troen? 2 KORINTHER 12:5-10 Frelserens nåde er tilstrækkelig til at hjælpe os til at finde styrke i vores svaghed. Hvad kan I sige til en ven, der har bedt om lindring fra en fysisk svaghed, men føler at denne bøn ikke bliver besvaret? Overvej at lade dem tænke over dette spørgsmål, mens de læser 2 Korinther 12:5-10 for sig selv. De kan så fortælle om deres indsigt fra disse vers, som kan hjælpe i denne situation. De kan også fortælle om en oplevelse, hvor de gennem Kristi nåde fandt styrke i deres svaghed. Hvordan påvirkede den oplevelse deres liv? Tilskynd til at lære derhjemme For at inspirere deltagerne til at læse Galaterne kan du spørge dem, om de kender nogen, der er kommet bort fra evangeliet. Hvis de har, vil de nok gerne læse om, hvordan Paulus inviterede de galatere, der var kommet væk fra evangeliet, tilbage. Yderligere ressourcer Herrens måde at drage omsorg for de fattige og trængende på. Mosija 4:16-27; Alma 34:27-29; Lære og Pagter 104: Håndbog 2: Forvaltning af Kirken, 2010, 6.1.»Tiende og offergaver«, Til styrke for de unge, 2011, s Salmer:»Fordi du gi r mig alt«,»frelser, jeg vil følge dig«,»har jeg gjort noget godt«(salmer og sange, nr. 141, 152, 143). 110

122 2 Korinther 8-13 Vi kan forenkle vores tilgang til at efterleve evangeliet. Præsident Dieter F. Uchtdorf har sagt:»brødre og søstre, det behøver ikke at være kompliceret at efterleve evangeliet. Det er faktisk meget ligetil. Det kan beskrives således: Når vi hører efter Guds ord med oprigtig hensigt, får det os til at tro på Gud og stole på hans løfter. Jo mere vi stoler på Gud, jo mere bliver vores hjerte fyldt med kærlighed til ham og til hinanden. På grund af vores kærlighed til Gud ønsker vi at følge ham og bringe vores gerninger i overensstemmelse med hans ord. På grund af vores kærlighed til Gud ønsker vi at tjene ham; vi ønsker at velsigne andre og hjælpe de fattige og nødlidende. Jo mere vi vandrer på disciplens sti, jo mere ønsker vi at lære Guds ord. Og sådan går det. Hvert skridt fører os til det næste og fylder os med en evigt voksende tro, håb og næstekærlighed. Det er vidunderligt enkelt, og det virker vidunderligt. Brødre og søstre, hvis I nogensinde tænker, at evangeliet ikke virker særligt godt for jer, så opfordrer jeg jer til at træde et skridt tilbage, se på jeres tilværelse og forenkle jeres tilgang til livet som discipel. Fokuser på de grundlæggende læresætninger og principper og på anvendelsen af evangeliet. Jeg lover, at Gud vil vejlede og velsigne jer på jeres vej mod et tilfredsstillende liv, og evangeliet vil virke bedre for jer«(»det virker fantastisk!«, Liahona, nov. 2015, s. 22). Gør undervisningen bedre Arbejd sammen med familiemedlemmer.»de mennesker, som har størst indflydelse på en person både godt og ondt er normalt dem, der bor i vedkommendes hjem. Da hjemmet er centret for evangelisk efterlevelse og læring, vil jeres indsats for at styrke en person i klassen være mest effektiv, når I arbejder sammen med [familiemedlemmer]«(undervisning på Frelserens måde, s. 8). 111

123 SEPTEMBER. Galaterne»I skal leve i Ånden«Når du bønsomt læser og funderer over Galaterne, vil Herren lære dig, hvad du skal dele med klassen. Når du nedskriver dine indtryk, viser det taknemmelighed for Gud for hans hjælp (se Paul B. Pieper»Hold det helligt«, Liahona, maj 2012, s. 109). NEDSKRIV DINE INDTRYK Del med hinanden Skriftstudium fører ofte til betydningsfulde samtaler om evangeliet med familie og venner. Skete det for medlemmer af din klasse denne uge? Bed dem fortælle om deres oplevelser. Undervis i læren GALATERNE 1:6-7; 3:1-5; 4:8-21; 5:1, Jesu Kristi evangelium giver frihed. Studium af enhver bog i skrifterne er nemmere, når vi ved, hvorfor den blev skrevet. Derfor kan det være godt at begynde jeres drøftelse af Galaterne med et spørgsmål lig dette:»hvad tror I var Paulus formål med at skrive dette brev?«eller»hvilket problem forsøgte Paulus at løse?«bed dem om at se efter fingerpeg i Galaterne 1:6-7, 3:1-5 og 4:8-21. Hvordan er Paulus budskab relevant for os i dag? Nogle af de galatiske hellige troede, at de skulle fortsætte med at efterleve moseloven. For Paulus føltes det som at leve»under trælleåg«sammenlignet med friheden ved at efterleve Kristi lov (Gal 5:1). Selvom vi almindeligvis ikke står overfor dette problem i dag, står vi overfor lignende valg mellem åndelig fangenskab og frihed gennem Jesus Kristus. For at hjælpe klassen med at undersøge Paulus lærdomme om frihed og fangenskab kan du bede dem om at nævne holdninger og handlinger, der kan føre til åndelig fangenskab (såsom kulturelle skikke, falske overbevisninger eller fokus på ydre handlinger snarere end indre omvendelse). Hvordan finder vi ifølge Galaterne 5:1, frihed fra åndelig fangenskab? Hvordan har deltagerne oplevet den frihed, som Kristi evangelium lover? Du kan også bede dem om at fortælle, hvordan de eventuelt ville svare en, der føler, at efterlevelse af evangeliet begrænser personlig frihed. 112

124 Galaterne GALATERNE 5:16-26 Hvis vi»skal leve i Ånden«, vil vi modtage»åndens frugt«. Mange kæmper med at genkende Åndens påvirkning. Galaterne 5 kan hjælpe deltagerne til at genkende Åndens frugter. Du kan begynde ved at bede dem om at se i Galaterne 5:22-25 efter de ord, som Paulus brugte til at beskrive Åndens frugter. Hvorfor er frugt en god metafor for den måde, som Ånden påvirker os? De kan fortælle om, hvordan denne frugt har været tydelig i deres liv eller hos nogen, de kender. Andre kilder, der kan bruges, er Matthæus 7:16-18, Johannes 14:26-27, Moroni 7:13-17, Lære og Pagter 11:12-13 og udtalelserne af præsident Gordon B. Hinckley i»yderligere ressourcer«. Vi kan modtage»åndens frugt«, når vi søger den. Til tider kan vi lære noget om et princip ved at lære noget om dets modsætning. For eksempel satte Paulus i Galaterne 5:16-25»kødets gerninger«i kontrast til»åndens frugt«. For at hjælpe dem til at tænke over, i hvilken grad de»leve[r] i Ånden«, kan du foreslå, at de læser Galaterne 5:16-26 og derpå skaber en personlig vurderingstest lig Mine egenskaber Spørgeskema på side 126 i Forkynd mit evangelium. De kan for eksempel for hver ting, der nævnes i vers 19-23, skrive et spørgsmål, såsom»er jeg misundelig på de mennesker, jeg omgås?«eller»føler jeg kærlighed hver dag?«deres svar på deres selvvurdering skal ikke deles med andre, men du kan bede dem om at fortælle om ideer eller tanker for at hjælpe hinanden til at»leve i Ånden«. Hvis der ikke er tid til at færdiggøre aktiviteten i klassen, kan du foreslå dem at gøre det derhjemme. GALATERNE 6:7-10 Når vi sår»i Ånden«, vil vi få velsignelser, når tiden er inde. Ved at studere Galaterne 6:7-10 kan deltagerne tænke dybere over de langvarige konsekvenser af deres valg. For at hjælpe dem kan du medbringe forskellige frø samt planter, frugter eller grøntsager, der gror fra alle disse frø (eller du kan medbringe billeder af disse ting). De kan samarbejde om at matche alle frø med det, som de producerer. De kan læse vers 7-10 og tale om, hvad det vil sige at så»i kødet«og»i Ånden«. (Ældste Ulisses Soares budskab i»yderligere ressourcer«kan hjælpe). Hvad høster vi, når vi sår i kødet? Hvad høster vi, når vi sår i Ånden? (Se Gal 5:22-23). Overveje at lade dem tænke over de åndelige velsignelser, de håber på at få. Hvad kan vi»så«nu for at forberede os på at modtage disse velsignelser? Du kan bede dem om at skrive deres tanker ned og fortælle om deres oplevelse, hvis de føler sig trygge ved det. Nogle kan føle sig»trætte af at gøre det, som er ret«(gal 6:9) måske fordi de er i tvivl om, hvorvidt deres indsats bærer frugt. En drøftelse af Galaterne 6:7-10 kan være nyttig. For at introducere disse vers kan du bede en i klassen om at tale kort om engang, hvor han eller hun havde brug for tålmodighed, da han eller hun forsøgte at få noget til at gro. Hvad kan denne persons oplevelse sammen med Galaterne 6:7-10 lære os om vores indsats for at»leve i Ånden«? (Gal 5:25). Tilskynd til at lære derhjemme Tilskynd dem til at læse brevet til Efeserne ved at fortælle dem, at de i dette brev vil lære, hvordan de kan»holde stand mod Djævelens snigløb«(ef 6:11). 113

125 september. Yderligere ressourcer Frugterne ved efterlevelse af evangeliet. Præsident Gordon B. Hinckley sagde:»hvordan genkender vi det, der hører Ånden til? Hvordan ved vi, om det er fra Gud? Ved dens frugter. Hvis det leder til vækst og udvikling, hvis det leder til tro og vidnesbyrd, hvis det leder til at gøre tingene på en bedre måde, hvis det fører til gudfrygtighed, så er det af Gud. Hvis det nedbryder os, hvis det bringer os ned i mørket, hvis det forvirrer os og bekymrer os, hvis det fører til at miste troen, så er det af djævelen.«ved en anden lejlighed sagde præsident Hinckley:»I genkender Åndens tilskyndelser ved Åndens frugter det, som oplyser og opbygger, og som er positivt og bekræftende og opløftende, og som fører os til bedre tanker og bedre ord og bedre gerninger, kommer fra Guds Ånd. Det, der nedbryder os, som leder os ind på forbudne stier det kommer fra modstanderen. Jeg tror, det er præcis så ligetil, præcist så enkelt«(kirkens præsidenters lærdomme: Gordon B. Hinckley, 2016, s. 119). Så i Ånden Ældste Ulisses Soares har forklaret:»at så i Ånden betyder, at alle vores tanker, ord og handlinger må hæve os op til det niveau af guddommelighed, som vi kender fra vore himmelske forældre. Skriften henviser ofte til kødet som det naturlige menneskes fysiske eller kødelige natur, som tillader mennesker at blive påvirket af kødets lidenskaber, ønsker, lyster og drifter i stedet for at søge inspiration fra Helligånden. Hvis vi ikke er forsigtige, kan disse påvirkninger sammen med presset fra det onde i verden få os til at tilegne os en vulgær og dumdristig opførsel, som kan blive en del af vores karakter«(»bliv på Herrens territorium!«, Liahona, maj 2012, s. 39). Gør undervisningen bedre Hjælp dem, du underviser, til at støtte hinanden.»hver eneste person i jeres klasse er en rig kilde til vidnesbyrd, indblik og erfaringer med at efterleve evangeliet. Bed dem om at fortælle hinanden derom og opløfte hinanden«(undervisning på Frelserens måde, s. 5). 114

126 30. SEPTEMBER- 13. OKTOBER. Efeserne»For at udruste de hellige«tanker og indtryk om, hvad og hvordan du skal undervise, vil komme, når du bønsomt studerer Efeserne, nylige generalkonferencetaler, dette oplæg og Kom og følg mig For enkeltpersoner og familier. NEDSKRIV DINE INDTRYK Del med hinanden Overvej at bede klassens medlemmer om at skrive en sammenfatning i én sætning om noget, de lærte i deres studie denne uge, og derpå sætte deres sammenfatning op på tavlen. Udvælg tilfældigt nogle få sammenfatninger og bed dem, der skrev den, om at fortælle om deres tanker. så demonstrere, hvad der ville ske, hvis Kristus eller apostlene og profeterne blev fjernet. Hvorfor er hovedhjørnestenen en god metafor for Jesus Kristus og hans rolle i Kirken? (Se en beskrivelse af en hovedhjørnesten i»yderligere ressourcer«). De kan i Efeserne 2:19-22, 4:11-16 se efter velsignelser, vi modtager på grund af apostle, profeter og andre kirkeledere. Hvad kan vi gøre for at bygge vores liv på deres lærdomme? Undervis i læren EFESERNE 2:19-22; 4:4-8, Profeter og apostle og os alle styrker og forener Kirken. Kan du og klassen bygge noget sammen for at illustrere, hvordan Kirken er»bygget på apostlenes og profeternes grundvold«, og hvordan Frelseren er»hovedhjørnesten«? (Ef 2:20). De kan eventuelt sætte navne på klodser eller plastikkrus og samle dem til et tårn eller en pyramide, hvor Jesus Kristus og apostle og profeter danner bunden. Du kan Jesus Kristus er Kirkens hjørnesten. For at vise, hvordan en lære kan blive misforstået, hvis der ikke er kontinuerlig vejledning fra profeter og apostle, kan I lege en leg, hvor du fortæller en 115

127 30. september- 13. oktober. kort historie til et klassemedlem, uden at nogen andre hører den. Derpå skal den person gentage historien for en anden og så videre, indtil historien har været gennem flere personer. Lad så den sidste person, der hører historien fortælle resten af klassen, hvad han eller hun hørte. Var der nogen detaljer, der havde ændret sig? Hvad ville der være sket, hvis læreren kunne have rettet fejlene undervejs? Hvad lærer denne aktivitet os om, hvorfor Kristi kirke skal være»bygget på apostlenes og profeternes grundvold«? Hvis de har lyttet til en generalkonferencetale siden sidst i mødtes, så bed dem om at fortælle, hvordan det, der blev belært om under konferencen, er med til at opfylde formålene udtrykt i Efeserne 4: Du kan give dem et øjeblik til at lave en liste over nogle af de»kald«eller opgaver, de er blevet kaldet til at udføre i Kirken (se Ef 4:1) for eksempel en hjemme- eller besøgslærer, forælder, en Kristi discipel osv. De kan så udveksle lister med andre, læse Efeserne 4:4-8, og fortælle, hvordan de kaldelser og opgaver på deres liste er med til at opbygge Kristi legeme. Hvordan kan vi arbejde sammen om at blive forenet i»én Herre, én tro, én dåb«? EFESERNE 5:22-6:4 At følge Frelserens eksempel kan styrke familieforhold. Selvom efeserne levede på en tid, hvor hustruer ikke blev behandlet som ligeværdige med deres mænd, indeholder dette brev stadig nogle værdifulde råd til ægtepar i dag. Du kan skrive spørgsmål som følgende på tavlen og bede dem om at tale om dem i grupper, når de læser Efeserne 5:22-23: Hvordan viste Kristus sin kærlighed til Kirken? Hvad kan vi gøre for at følge hans eksempel på, hvordan vi skal behandle vores ægtefælle? Du kan bede dem om at fortælle om eksempler, som de har set på ægtefæller, der opfører sig kristuslignende overfor hinanden. Hvordan kan vi anvende disse principper i andre familieforhold? Selvom Paulus råd om at»ær[e s]in far og [s]in mor«(ef 6:2) var henvendt til børn, kan det gælde for os alle, uanset alder eller familiesituation. Tilskynd klassemedlemmer til at tænke på, hvordan de kan anvende Paulus råd i Efeserne 6:1-3 i deres egne omstændigheder. Hvordan kan vi for eksempel ære vores forældre, selv hvis deres valg ikke stemmer overens med Jesu Kristi lærdomme? Du kan eventuelt give dem nogle få minutter til at nedskrive, hvad de kan gøre bedre for at ære deres forældre. Hvis der i din klasse er forældre eller fremtidige forældre til små børn, kan de få gavn af at tale om Efeserne 6:4. Hvad vil det sige at opdrage børn»med Herrens tugt og formaning«? Måske kan de, der har ældre børn, fortælle, hvad det betyder for dem, og hvordan de har forsøgt at anvende dette råd i deres familie. EFESERNE 6:10-18 Guds rustning vil være med til at beskytte os mod det onde. Hvad vil inspirere dem til at prøve at iføre sig Guds fulde rustning hver dag? Du kan forberede en aktivitet, hvor de sætter dele af rustningen sammen med de principper eller dyder, de repræsenterer i Efeserne 6: Hvordan kan hver rustningsdel beskytte os mod ugudelighed? (Få hjælp i»yderligere ressourcer«). Hvordan har deltagerne iført sig denne rustning? Som et led i denne drøftelse kan du dele præsident N. Eldon Tanners forklaring i»yderligere ressourcer«. Hvad kan vi gøre for at finde og styrke alle svagheder i vores rustning? Tilskynd til at lære derhjemme For at inspirere dem til at læse Filipperne og Kolossenserne kan du fortælle dem, at en af trosartiklerne er baseret på et vers, der findes i et af disse breve. Kan de finde det i deres studie den kommende uge? 116

128 Efeserne Yderligere ressourcer Hvad er en hovedhjørnesten? Hovedhjørnestenen er den første sten, der lægges i et fundament. Den fungerer som referencepunkt til opmåling og placering af de andre sten, som skal tilpasses hovedhjørnestenen. Da hovedhjørnestenen bærer vægten af resten af bygningen, skal den være solid, stabil og pålidelig. Guds rustning. Lænderne ombundet med sandhed: Denne del af rustningen er som et bælte spændt om lænden. Brynje: En brynje beskytter hjertet og andre vitale organer. Sko på fødderne: Dette henviser til beskyttelse af en soldats fødder. Skjold: Er skjold kan beskytte næsten alle dele af kroppen mod forskellige slags angreb. Hjelm: En hjelm beskytter hovedet. Sværd: Et sværd giver os mulighed for at handle mod fjenden.»undersøg din rustning.«præsident N. Eldon Tanner, forhenværende rådgiver i Det Første Præsidentskab, indbød medlemmer af Kirken til at undersøge styrken af deres personlige rustning ved at tænke over deres indsats for at efterleve evangeliet. Han forklarede derpå:»hvis vores rustning er svag, findes der et ubeskyttet sted, som kan findes, et sted som er sårbart i tilfælde af angreb. Har vi sådanne steder, da vil vi blive skadet eller ødelagt af Satan, som vil vedblive at søge, til han finder vores svagheder. Undersøg din rustning. Findes der et ubeskyttet sted? Beslut dig nu til at tilføje den del, som mangler Det har ingen betydning, hvor gammel eller mangelfuld din rustning er, for husk altid, at du har det i din magt at foretage de nødvendige justeringer for at fuldstændiggøre din rustning. Ved hjælp af omvendelsens store princip er det muligt for dig at omvende dig; begynd nu at iføre dig Guds fulde rustning gennem studium, bøn og en beslutning om at tjene Gud og holde hans bud«(se»ifør jer Guds fulde rustning«, Den Danske Stjerne, okt. 1979, s. 75). Gør undervisningen bedre Stræb efter kristuslignende kærlighed. Din omgang med dem, du underviser, bør være motiveret af kærlighed. Du og de vil blive velsignet, når du beder om at udvikle kristuslignende kærlighed og stræber efter at udvise den (se Undervisning på Frelserens måde, s. 6; Moro 7:48). 117

129 OKTOBER Filipperne; Kolossenserne»Alt formår jeg i ham, der giver mig kraft«begynd med at læse Filipperne og Kolossenserne og bønsomt overveje, hvilken lære Herren ønsker, at du underviser i. Lad Ånden lede dig, når du overvejer de spørgsmål og ressourcer, du vil bruge til at undervise i denne lære. NEDSKRIV DINE INDTRYK Del med hinanden Lad deltagerne skrive et ord eller en sætninger på tavlen, der sammenfatter det, de har lært af Filipperne og Kolossenserne, og forklare deres valg. Tilskynd dem til at bruge et eller flere skriftsteder som en del af deres forklaring. Undervis i læren»nye«gennem vores tro på Jesus Kristus og vores villighed til at efterleve hans evangelium. Som en del af den samtale kan du bede den ene halvdel om at studere Filipperne 2:1-5, 14-18; 4:1-9 og den anden halvdel om at studere Kolossenserne 3:1-17 og finde egenskaberne for et»gammelt menneske«og det»nye menneske«. Du kan også bede dem om at fortælle, hvordan tro på Jesus Kristus og efterlevelse af evangeliet har hjulpet dem til at blive nye mennesker. Andre skriftsteder, I kan se i, er Romerne 6:3-7, Mosija 3:19 og Alma 5:14, 26. FILIPPERNE 2:1-5, 14-18; 4:1-9; KOLOSSENSERNE 1:3-17 Jesu Kristi disciple bliver»nye«, når de efterlever hans evangelium. Du kan få dem til at visualisere, hvad det vil sige at aflægge»det gamle menneske«og»ifør[e sig] det nye«gennem Jesus Kristus (Kol 3:9-10). Dette kan du gøre ved at vise noget gammelt og noget nyt (såsom en overmoden og en frisk frugt eller noget gammelt og nyt tøj). De kan drøfte, hvordan vi bliver FILIPPERNE 4:1-13 Vi kan finde glæde i Kristus uanset vores omstændigheder. Selvom vores omstændigheder er anderledes end Paulus, kan vi lære af hans villighed til at være tilfreds og glæde sig under alle omstændighederne i hans liv. For at indlede til en samtale om dette emne kan du gennemgå nogle af de prøvelser, Paulus havde (se for eksempel 2 Kor 11:23-28). De kan derpå gennemgå Filipperne 4:1-13 for at finde 118

130 Filipperne; Kolossenserne råd, som Paulus gav, der kan hjælpe os til at finde glæde, selv i tider med prøvelser. Hvis I gerne vil undersøge dette emne yderligere, kan du bede en om at fortælle nogle inspirerende beretninger eller udtalelser fra præsident Russell M. Nelsons tale»glæde og åndelig overlevelse«(liahona, nov. 2016, s ). Hvordan fandt personer i præsident Nelsons tale glæde på trods af deres vanskelige omstændigheder? De kan finde råd i Filipperne 4, der kan hjælpe dem, når de oplever prøvelser. Du kan eventuelt give dem et kort, så de kan skrive det, de finder. Bede dem om at sætte det på et sted, hvor de kan se det, når de har behov for det. Nogle gange kan en salme øge vores forståelse af skrifterne. I kan for eksempel, når I har læst Filipperne 4:7, 13, sammen synge»hvor kan jeg finde fred?«eller første vers af»frelser, jeg vil følge dig«(salmer og sange, nr. 65, 152). Hvilke forbindelser kan de se mellem ordene i disse salmer og Filipperne 4:7, 13? De kan dele en oplevelse, hvor de følte»guds fred, som overgår al forstand«, eller hvor de følte sig styrket»i Kristus«til at udføre noget, de ellers ikke ville kunne. Ældste Jay E. Jensens oplevelse, der findes i»yderligere ressourcer«, kan inspirere til en drøftelse af disse vers. Da ondskab tager til i dagens verden, kan klassen have gavn af Paulus råd om at»lægge jer [ting] på sinde«, der er rene, værd at elske, værd at tale om, godt eller rosværdigt (Fil 4:8). Du kan tildele alle i klassen (eller små grupper) en af de egenskaber, der findes i Filipperne 4:8 eller Trosartiklerne 1:13. De kan finde skriftsteder om deres tildelte egenskab og fortælle klassen om det, de finder. De kan også fortælle om eksempler på de egenskaber i folks liv. Hvordan»tragter vi efter det«? KOLOSSENSERNE 1:12-23; 2:3-8 Når vores tro er»rodfæste[t]«i Jesus Kristus, bliver vi styrket mod verdslige påvirkninger. Paulus vidnesbyrd om Frelseren i Kolossenserne 1:12-23 og 2:3-8 giver en god mulighed for dem til at tænke over og styrke deres egen tro. De kan søge i disse vers for at finde det, der styrker deres tro på Jesus Kristus. Hvad vil det sige at være»rodfæstede«og»opbyggede«i Jesus Kristus? (Kol 2:7). Billedet af et træ i denne uges oplæg i Kom og følg mig For enkeltpersoner og familier kan hjælpe dem til at tale om dette vers. (Se også Neil L. Andersen,»Åndelige hvirvelvinde«, Liahona, maj 2014, s ). Hvad kan styrke eller svække rødderne på et træ? Hvordan styrker det os mod verdslig påvirkning at være»rodfæstede«og»opbyggede«i Jesus Kristus? (Se Kol 2:7-8; se også Hel 5:12; Eter 12:4). De kan også være opmærksomme på menneskers filosofier og traditioner, der kan»fange«en persons tro på Kristus, fordi de modsiger evangeliets sandheder og gør efterlevelse af evangeliet svært (Kol 2:8). De kan måske lave en liste over nogle af disse (ældste Dallin H. Oaks forslag i»yderligere ressourcer«kan være en hjælp). De kan derefter tale om, hvordan det at være rodfæstet i Jesu Kristi lærdomme hjælper os til at følge Paulus råd:»når I nu har taget imod Kristus Jesus, Herren, så lev i ham«(kol 2:6). Hvordan kan vi støtte hinanden i vores indsats for at følge Frelseren og ikke verdens falske traditioner? Tilskynd til at lære derhjemme Har nogle i din klasse nogensinde følt sig forfulgt, fordi de tror på evangeliet? Fortæl dem, at 1 og 2 Thessaloniker indeholder råd, som Paulus gav de hellige, der levede under stærk forfølgelse og forblev trofaste. 119

131 oktober Yderligere ressourcer Fred, som overgår al forstand. Da ældste Jay E. Jensen tjente som medlem af De Halvfjerds, fortalte han om denne oplevelse:»vores barnebarn, Quinton, blev født med en del misdannelser og levede blot et år på nær tre uger, hvor han hele tiden røg ind og ud af hospitalet. Søster Jensen og jeg boede i Argentina på det tidspunkt. Vi ville virkelig gerne være der for vores børn og trøste dem og blive trøstet af dem. Dette var vores barnebarn, som vi elskede og ønskede at være tæt på. Vi kunne kun bede, så det gjorde vi inderligt! Søster Jensen og jeg var på rundtur i missionen, da vi fik besked om, at Quinton var død. Vi stod i hallen i en kirkebygning og omfavnede og trøstede hinanden. Jeg vidner om, at de forsikringer, der kom til os gennem Helligånden, var en fred, som overgår al forstand, og er det stadig (se Fil 4:7). Vi var også vidner til Helligåndens ubeskrivelige gave hos vores søn og svigerdatter og deres børn, som den dag i dag stadig taler om den tid med stor tro, fred og trøst«(»helligånden og åbenbaring«, Liahona, nov. 2010, s. 78). Evangeliske principper og menneskers overleveringer. Ældste Dallin H. Oaks har fundet adskillige verdslige traditioner, der modsiger evangeliets sandheder (se»omvendelse og forandring«, Liahona, nov. 2003, s ): Tilsidesættelse af kyskhedsloven Uregelmæssig og passiv kirkedeltagelse Brud på visdomsordet Uærlighed Tragte efter»forfremmelse«i kirkestillinger En kultur af afhængighed snarere end personligt ansvar Gør undervisningen bedre Anvend musik. Hellig musik indbyder til Helligåndens indflydelse. Det kan skabe en ærbødig atmosfære og inspirere til forpligtigelse og handling. Overvej, hvordan»undervis og forman med al visdom hinanden med salmer [og] hymner«kan blive en del af jeres klasse (Kol 3:16; se også Undervisning på Frelserens måde, s. 22). 120

132 OKTOBER 1 og 2 Thessaloniker»Lad jer ikke straks bringe ud af fatning eller skræmme«alma sagde:»betro... ikke nogen at være jeres lærer eller jeres tjener, medmindre han er en gudsmand, der vandrer på hans veje og holder hans befalinger«(mosi 23:14). Hvad antyder dette skriftsted om, hvordan du skal forberede dig på at undervise? NEDSKRIV DINE INDTRYK Del med hinanden Giv klassemedlemmerne nogle få minutter til at skimme 1 og 2 Thessaloniker og finde et vers, der gør indtryk på dem. Bed dem om at fortælle en i klassen om deres vers, og lad derpå nogle få par fortælle, hvad de har lært af hinanden. Undervis i læren 1 THESSALONIKER 1:5-8; 2:1-13 Tjenere i evangeliet forkynder med oprigtighed og kærlighed. Paulus indledte sit brev til Thessalonikerne ved at minde de hellige om, hvordan han og andre havde fortalt dem om evangeliet. Dette kan være en god mulighed for din klasse for at evaluere, hvordan det går for dem med at undervise og lære af hinanden. Du kan bede dem om at læse 1 Thessaloniker 1:5-8; 2:1-3 og finde principper, der relaterer til at fortælle andre om evangeliet på en god måde. De kan så skrive et spørgsmål baseret på de vers, der vil hjælpe dem til at evaluere deres indsats for at undervise andre om evangeliet. Et spørgsmål kunne for eksempel være:»er jeg et eksempel på det, jeg ved?«(se 1 Thess 1:7). Hvordan kan efterlevelse af principperne i dette skriftsted hjælpe os til bedre at tjene dem, vi underviser? Ved at læse 1 Thessaloniker 1:5-8 og 2:1-13 kan det minde dem om kristuslignende lærere, der har en positiv indflydelse på dem»som en far over for sine børn«(1 Thess 2:11). Bed dem om i disse skriftsteder at se efter en egenskab hos en oprigtig tjener og tænke på en lærer, som de kender, der er et eksempel på denne egenskab. Du kan bede dem om at skrive et brev eller lave et æresbevis til den lærer, de tænker på. Tilskynd dem til i brevet eller på beviset at medtage et vers fra 1 Thessaloniker og en forklaring på, hvordan læreren er et eksempel på det vers. De kan endog føle sig inspireret til at give brevet eller beviset til personen, som de skrev om. 121

133 oktober 1 THESSALONIKER 3:9-13; 4:1-12 Når vi følger Jesus Kristus kan vi blive mere hellige. Paulus belærte de hellige i Thessalonika om, at»gud kaldte os ikke til urenhed, men til hellighed«(1 Thess 4:7). For at indlede til en drøftelse om hellighed kan klassen eller en person synge»mer hellighed giv mig«, (Salmer og sange, nr. 63). Bed dem om at tale om de kendetegn på hellighed, der er nævnt i salmen, som gør indtryk på dem. Skriv Mer hellighed giv mig, mer... på tavlen, og bed dem om at se efter ord eller sætninger i 1 Thessaloniker 3:9-13; 4:1-12 til at færdiggøre sætningen med. Hvordan kan vi udvikle disse egenskaber? For nogle kan opfodringen til at blive hellig virke overvældende. Det kan hjælpe, hvis de forstår, at udvikling af hellighed er en gradvis proces, der kræver»at gøre det endnu mere«over tid (1 Thess 4:10). Illustrer dette ved at bede dem om at tale om et talent eller en præstation, der krævede en vedvarende indsats over tid, såsom at lave et quilttæppe eller spille på et instrument. Hvordan ligner det processen med at blive hellig? Bed dem om at gennemgå 1 Thessaloniker 3:9-13 og 4:1-12 og dele indblik i den indsats, der er nødvendig for at blive hellig på den måde, Paulus beskriver. Hvad hjælper os til at udvikle os mod hellighed? 1 THESSALONIKER 4:11-12; 2 THESSALONIKER 3:7-13 Vi bør arbejde for at forsørge os selv og dem i nød. Spørgsmål som følgende kan inspirere til en drøftelse af Paulus råd angående arbejde: Hvad er konsekvenserne ved lediggang? Hvad tror du, at Paulus mente med ordene»stilfærdigt«og»stille«? (1 Thess 4:11; 2 Thess 3:12). Du kan skrive spørgsmål som disse på tavlen, som klassemedlemmerne kan tænke over, mens de læser 1 Thessaloniker 4:11-12 og 2 Thessaloniker 3:7-13. Bed dem om at tale om disse spørgsmål i par, små grupper eller som klasse. Hvilke andre skriftsteder hjælper os til at forstå vigtigheden af arbejde og farerne ved lediggang? (Se forslag i»yderligere ressourcer«). 2 THESSALONIKER 2 Et frafald skulle finde sted inden Jesu Kristi andet komme. Når klassemedlemmer forstår det store frafald, kan det styrke deres vidnesbyrd om gengivelsen af Jesu Kristi evangelium. Denne uges oplæg i Kom og følg mig For enkeltpersoner og familier indeholder adskillige ressourcer om frafaldet. Du kan bede nogle få om at komme forberedt på at fortælle om deres indblik fra deres studium af disse ressourcer, eller I kan studere dem sammen og tale om dem i klassen. Der er også adskillige videoer om frafaldet i»yderligere ressourcer«, der kan bidrage til jeres samtale. Det kan være nyttigt at tale om nogle af de metaforer, som profeter har brugt til at beskrive frafaldet, såsom frafald (se 2 Thess 2:3), en hunger (se Am 8:11-12), glubske ulve, der kommer ind i hjorden (se ApG 20:28-30) og ører, der kildrer (se 2 Tim 4:3-4). Overvej at dele klassen op i par, og bed dem om at læse et eller flere af disse skriftsteder (eller andre du vælger) og beskrive, hvad verset lærer os om det store frafald. Hvad sagde profeterne om frafaldet og den påvirkning, det ville have? For at hjælpe dem til at lære mere om det store frafald kan du bede dem om at forestille sig, at de har en ven, der ikke forstår behovet for en gengivelse af evangeliet. Lav et skema på tavlen, med to kolonner kaldet Årsager til frafaldet og Virkninger af frafaldet. Bed dem om at søge i afsnittet, der hedder Det store frafald«i Forkynd mit evangelium, (s. 35) i par eller små grupper og se efter årsager til og virkninger af det store frafald, som de kan skrive på tavlen. Hvilke indsigter fra dette skema kan de bruge til at hjælpe deres ven til at forstå behovet for genoprettelsen? Vil din klasse finde det nyttigt at tale om, hvordan vi afholder os fra at»falde fra«? Du kan få dem til at 122

134 1 og 2 Thessaloniker søge i 2 Thessaloniker 2 og se efter råd, de kan give en ven, der vil hjælpe ham eller hende til at undgå et personligt frafald. Tilskynd til at lære derhjemme For at inspirere klassens medlemmer til at læse 1 og 2 Timotheus, Titus og Filemon den kommende uge, kan du bede dem om at forestille sig, at de modtager et personligt brev fra en apostel med råd om, hvordan de kan udføre deres kirkekaldelse. Foreslå, at de tænker på deres kaldelser, når de læser disse personlige breve fra Paulus til de første kirkeledere. Yderligere ressourcer Skriftsteder om arbejde og lediggang. 1 Mosebog 3:19 Matthæus 21:28-32 Mosija 2:10-16 Lære og Pagter 42:42; 58:27; 60:13; 75:29. Video om frafaldet på LDS.org.»Det store frafaldfrafaldet og genoprettelsen Det betyder genoprettelsen for mig«gør undervisningen bedre Anvend flere forskellige metoder. Man kan nemt blive tryg ved en bestemt undervisningsmetode, men forskellige undervisningsmetoder når ud til forskellige klassemedlemmer. Vær opmærksom på, hvordan du kan variere din metode, såsom ved brug af videoer, kunst, musik eller at give klassemedlemmer mulighed for at undervise (se Undervisning på Frelserens måde, s. 22). 123

135 28. OKTOBER- 3. NOVEMBER 1 og 2 Timotheus; Titus; Filemon»Vær et forbillede for de troende«læs 1 og 2 Timotheus, Titus og Filemon med din klasse i tankerne. De tanker og indtryk, der kommer, vil hjælpe dig til at lede dine klassemedlemmer til relevante skriftsteder og bringe Ånden ind i dit klasseværelse. NEDSKRIV DINE INDTRYK Del med hinanden Det kan være gavnligt for dem at høre andre tale om deres succes og udfordringer med at studere skrifterne, både personligt og som familie. Overvej at indlede klassen med at invitere dem til at tale om, hvad der går godt i deres skriftstudium. Undervis i læren 1 OG 2 TIMOTHEUS; TITUS Forståelse af sand lære vil hjælpe os til at undgå at blive bedraget. Klassens medlemmer lever på en tid, hvor der undervises i megen falsk lære. Timotheus og Titus levede også på sådan en tid, så måske kan Paulus råd til dem være til gavn for dem. Nogle af de skriftsteder, der indeholder Paulus råd, findes i»yderligere ressourcer«. Du kan give en skriftstedshenvisning til alle i klassen og bede dem om at læse den og fortælle det, han eller hun har lært om vigtigheden af sand lære (se også Alma 31:5). 1 TIMOTHEUS 4:10-16 Hvis vi er»et forbillede for de troende«, kan vi føre andre til Frelseren og hans evangelium. Det er muligt, at de ikke er klar over kraften i det gode eksempel, de viser. Overvej at bede dem om at tale om, hvordan folk, de kender, herunder dem i klassen, har været eksempler på Kristi disciple. Det kan fremme samtalen, hvis du skriver ordene i vers 12, der beskriver, hvordan vi bør være et eksempel i tale, adfærd, kærlighed, troskab og i renhed på tavlen. De kan tale om, hvordan vi kan være et forbillede for de troende på alle disse måder. 124

136 1 og 2 Timotheus; Titus; Filemon 2 TIMOTHEUS 1»Gud har ikke givet os en fej ånd, men en ånd med kraft og kærlighed og besindighed.«i denne uges oplæg i Kom og følg mig For enkeltpersoner og familier blev de opfordret til at se i 2 Timotheus efter råd, som Paulus gav Timotheus for at opmuntre ham i hans tjeneste. Bed deltagerne om at fortælle om en indsigt, de har fundet, eller giv dem eventuelt nogle få minutter til at finde og fortælle om nogle af Paulus råd (kap. 1 har nogle gode eksempler). De kan også fortælle om en oplevelse, hvor Gud hjalp dem til at overvinde deres frygt og gav dem»en ånd med kraft og kærlighed og besindighed«(2 Tim 1:7). 2 TIMOTHEUS 3 Studium af skrifterne kan hjælpe os med at overvinde de sidste dages farer. Da Timotheus havde varslet om, at der skulle komme»hårde tider«, bar Paulus vidnesbyrd om kraften og vigtigheden af skrifterne (se 2 Tim 3:1, 14-17). For at indlede til en drøftelse om vigtigheden af skrifterne i svære tider kan du bede dem om at gennemgå Paulus beskrivelse af de sidste dages hårde tider i 2 Timotheus 3:1-7. De kan så lede efter og fortælle om skriftsteder, der har hjulpet dem med at modstå hårde tider som disse (der findes nogle eksempler i»yderligere ressourcer«). Hvordan har vores studie af skrifterne beskyttet os mod problemerne i vore dages verden? Studium af Paulus råd om kraften i skrifterne kan være en mulighed for dem til at opmuntre hinanden i deres bestræbelser på at studere Guds ord. De kan læse 2 Timotheus 3:14-17 og finde de velsignelser og den beskyttelse, der kommer af at studere skrifterne. De kan så fortælle om oplevelser, hvor de fik de lovede velsignelser på grund af deres skriftstudium. Du kan også give dem nogle få minutter til at tænke over, hvad de kan gøre for at få mere betydningsfulde oplevelser med skrifterne, både personligt og som familie. FILEMON Kristi tilhængere tilgiver hinanden. Inden I begynder at tale om Brevet til Filemon, kan du bede dem om at give nogle oplysninger om Filemon og hans tjener Onesimos (der findes en kort beskrivelse i denne uges oplæg i Kom og følg mig For enkeltpersoner og familier). Du kan så dele klassen op i to grupper og give begge grupper et af følgende spørgsmål: Hvilke ligheder ser I mellem det, som Paulus var villig til at gøre for Onesimos, og det, som Frelseren villigt gjorde for os? Selvom det sikkert var svært for Filemon at tilgive sin slave, der løb væk, hvordan ville Jesu Kristi evangelium gøre det nemmere? Når grupperne har fortalt, hvad de har lært, så overvej at få dem til at dele skriftsteder eller fortælle om oplevelser, der har hjulpet dem til bedre at forstå tilgivelse. Ældste Kevin R. Duncans budskab i»yderligere ressourcer«kan hjælpe til denne drøftelse. Tilskynd til at lære derhjemme Inspirer klassen til at læse brevet til Hebræerne ved at spørge dem om de kender nogen, der føler, at Gud er fjern, upersonlig eller utilnærmelig. Fortæl dem, at de vil finde vers i Hebræerne 1-6, som de kan dele med nogen for at vise, at Gud Faderen og Jesus Kristus er barmhjertige væsener, der ønsker at hjælpe os, når vi lider. Yderligere ressourcer Paulus råd om sand lære. 1 Timotheus 1:1-7; 4:1-2, 6; 6:3-5, Timotheus 3:13-17; 4:2-4 Titus 1:7-9; 2:1,

137 28. oktober- 3. november Skriftsteder, der beskytter os mod farerne i de sidste dage, beskrives i 2 Timotheus 3:2. Farer i de sidste dage Skriftsteder, der beskytter os Egenkærlige Johannes 15:12-13 pengeglade Lære og Pagter 88:123 pralende Mosija 2:24-25 Overmodige Alma 5:27-28 Fulde af hån Lære og Pagter 63:64 Ulydige mod deres forældre Efeserne 6:1-3 Utaknemlige Lære og Pagter 78:19 Spottere 5 Mosebog 7:6 Frelserens forsonings helende olie hjælper os med at tilgive andre. Ældste Kevin R. Duncan har sagt:»derfor er der ikke en levende sjæl, som ikke fra tid til anden vil blive ramt af en andens skødesløse handlinger, smertelige opførsel eller endog syndige adfærd. Det er noget, vi alle har til fælles. Gud har heldigvis i sin kærlighed og barmhjertighed over for sine børn forberedt en vej, der kan hjælpe os igennem disse til tider turbulente livserfaringer. Han har tilvejebragt en udvej for alle, der er ofre for andres misgerninger. Han har lært os, at vi kan tilgive!... Da jeg for mange år siden reparerede et hegn, fik jeg en splint i fingeren. Jeg gjorde et spagt forsøg på at fjerne splinten og troede, at det var lykkedes, men det var det åbenbart ikke. Med tiden voksede huden ud over splinten og skabte en bule på min finger. Det var irriterende, og nogle gange gjorde det ondt. År senere besluttede jeg mig for at gøre noget ved det. Det eneste, jeg gjorde, var simpelthen at smøre noget salve på bulen og dække det med gazebind. Jeg gentog processen jævnligt. I kan ikke forestille jer, hvor overrasket jeg blev en dag, da jeg fjernede bindet, og splinten var ude af fingeren. Salven havde blødgjort huden og skabt en udvej for splinten, som i mange år havde forårsaget smerte. Da splinten var væk, begyndte fingeren at hele, og i dag er der ikke noget tegn på skaden. På samme måde kan et utilgivende hjerte bære på en masse unødvendig smerte. Når vi anvender den helbredende salve fra Frelserens forsoning, vil han blødgøre vores hjerte og hjælpe med at forandre os. Han kan læge den sårede sjæl (se Jakob 2:8)«(»Tilgivelsens helbredende salve«, Liahona, maj 2016, s. 33). Gør undervisningen bedre Åndelig udvikling finder sted i hjemmet. Du har kun kort tid sammen med din klasse hver søndag. I løbet af resten af ugen har mange af dem betydningsfulde åndelige oplevelser. Stil spørgsmål, der opfordrer dem til at fortælle, hvad de har lært i hverdagen. (Se Undervisning på Frelserens måde, s. 18). 126

138 Balsam fra Gilead, af Annie Henrie NOVEMBER Hebræerne 1-6 Jesus Kristus:»Årsag til evig frelse«overvej at fortælle klassen om nogle af de indtryk, du modtager fra Helligånden, om Hebræerne 1-6. Dette kan inspirere dem til at søge deres egne indtryk, når de studerer skrifterne. NEDSKRIV DINE INDTRYK Del med hinanden Nogle af dem, der ikke så ofte taler i klassen, har måske bare brug for en specifik indbydelse og lidt tid til at forberede sig. Du kan kontakte nogle få af dem på forhånd og bede dem om at komme forberedt på at dele et vers fra Hebræerne 1-6, der er betydningsfuldt for dem. HEBRÆERNE 1-5 Undervis i læren Kristus er»årsag til evig frelse«. Hvordan kan du opfordre klassemedlemmerne til at dele betydningsfulde skriftsteder om Jesus Kristus, de har fundet i deres personlige studie og familiestudium denne uge? Overvej at lave fem kolonner på tavlen, der repræsenterer de første fem kapitler i Hebræerne. Bed klassen om i den rette kolonne at skrive sætninger fra disse kapitler, der lærte dem om Jesus Kristus, og nummeret på verset, hvor de findes. Hvordan påvirker kendskab til disse ting om Frelseren vores tro på ham og vores villighed til at følge ham? Hebræerne 1-5 bruger en række billeder til at beskrive Frelseren. Du kan bruge disse billeder til at hjælpe dem til at få en større forståelse af hans mission. Du kan for eksempel kontakte nogle klassemedlemmer nogle få dage på forhånd og bede dem om at medbringe en genstand til klassen, der repræsenterer en af disse beskrivelser af Jesus Kristus eller hans mission i Hebræerne 1-5 (se især Hebr 1:3; 2:10; 3:1, 6; 5:9). De kan forklare for klassen, hvad disse genstande lærer os om Jesus Kristus og læse det tilsvarende vers i Hebræerne. Hvordan påvirker kendskab til disse sandheder om Frelseren vores liv? HEBRÆERNE 2:9-18; 4:12-16; 5:7-8 Jesus Kristus led alt, så han kan forstå og hjælpe dem, der lider. Der kan være nogle i din klasse, der har prøvelser og til tider føler sig forladte og uden håb. En 127

139 november drøftelse af Hebræerne 2:9-18; 4:12-16; 5:7-8 kan måske opbygge deres tro, så de kan vende sig til vor himmelske Fader og Frelseren for hjælp. En måde at indlede sådan en drøftelse er ved at bede dem om at tænke på en, der lider og muligvis er ved at miste håbet. Hvilke sandheder finder de i disse vers, de kan dele med denne person? De kan også fortælle, hvordan Frelseren har trøstet og støttet dem. Overvej at dele citatet af præsident John Taylor i»yderligere ressourcer«som en del af denne drøftelse. Hebræerne 2:9-18; 4:12-16 kan hjælpe folk, der ser lidelse i verden og undrer sig over, om Gud bemærker det og har omsorg for dem. De kan i disse vers måske se efter sandheder, der vil hjælpe dem med denne form for spørgsmål. Hvad lærer de om, hvordan Frelseren reagerer på menneskets lidelse? Det kan også være nyttigt at bede dem om at dele eksempler fra skrifterne, hvor folk blev støttet af Jesus Kristus i deres lidelser (se»yderligere ressourcer«) eller vis videoen»bjerge at bestige«(lds.org). Tal sammen om, hvad vi lærer om, hvordan Frelseren kan hjælpe os, når vi har svære udfordringer. HEBRÆERNE 3:7-4:12 Guds velsignelser er tilgængelige for dem, der»ikke [gør deres] hjerter hårde«. Hebræerne 3 og 4 indeholder en bøn til de hellige om ikke at gøre deres hjerter hårde og dermed afvise de velsignelser, Gud ønsker at give dem. Når I læser Hebræerne 3:7-4:12, så tal om, hvordan de gamle israelitters oplevelser kan gælde for os i dag, ligesom de gjaldt for hebræerne i kirkens første tid (overvej at henvise til studiematerialet om disse vers i denne uges oplæg i Kom og følg mig For enkeltpersoner og familier). Hvad får folk til at gøre deres hjerter hårde i vore dage? Hvad kan vi gøre for at bevare vores hjerte åbent og modtageligt for Guds vilje? (Se Eter 4:15; Alma 5:14). HEBRÆERNE 5:1-5 De, der tjener i Guds rige, skal kaldes af Gud. Det er ikke alle i din klasse, der er præstedømmebærere, men budskabet i Hebræerne 5 om, at præstedømmebærere bliver kaldet af Gud, gælder alle, der modtager en kirkekaldelse. For at hjælpe dem til at lære, hvad det vil sige, at»man må ligesom Aron kaldes af Gud«, så overvej at gennemgå beretningen om, når Aron modtager sin kaldelse i 2 Mosebog 4:10-16, 27-31; 28:1. Hvilke indblik fra denne beretning hjælper os til at forstå Hebræerne 5:1-5? Hvornår har klassemedlemmerne, heriblandt menighedsledere, modtaget en bekræftelse om, at nogen var kaldet af Gud til at udføre en specifik kaldelse? Hvordan hjalp denne bekræftelse dem til bedre at opretholde nogen i deres kaldelse? (Du skal måske bede dem om ikke at afsløre følsomme detaljer). Der kan også være nogle, der kan bære vidnesbyrd om, at Gud inspirerede dem, da de udførte deres egen kaldelse. Tilskynd til at lære derhjemme Har de nogensinde følt, at de var»fremmede og udlændinge på jorden«(hebr 11:13), fordi deres overbevisninger var anderledes end dem omkring dem? Fortæl dem, at når de læser Hebræerne 7-13, vil de finde eksempler på personer, der trofast modtog og omfavnede Guds løfter, selvom mange omkring dem var uden tro. 128

140 Hebræerne 1-6 Yderligere ressourcer Jesus Kristus ved, hvordan det er at opleve lidelse. Præsident John Taylor sagde:»da Frelseren levede på jorden, var det nødvendigt, at han ligesom os blev prøvet i alt og fik medfølelse med vore skrøbeligheder [Hebr 4:15] for at kunne forstå menneskets sølle, faldne naturs svagheder og styrker, fuldkommenheder og ufuldkommenheder. Og eftersom han har udført det, som han kom til verden for at gøre, var nødt til at kæmpe mod menneskets hykleri, fordærvelse, svaghed og tåbelighed og har mødt fristelse og prøvelser i alle afskygninger og sejret, er han blevet en trofast ypperstepræst [Hebr 2:17] for at kunne gå i forbøn for os i Faderens evige rige. Han ved, hvordan han skal bedømme og sætte den rette værdi på menneskets natur, for han, som har været i samme situation, som vi er, ved, hvordan han skal bære vores svagheder og sygdomme og forstår fuldt ud de lidelsers og prøvelsers omfang, kraft og styrke, som mennesket skal klare i denne verden. Derfor forstår han af erfaring nøjagtigt, hvordan han kan bære over med dem«(kirkens præsidenters lærdomme: John Taylor, 2002, s ). Åndelige eksempler på folk, der blev trøstet af Jesus Kristus. Johannes 8:1-11: Herren trøstede kvinden, der var blevet grebet i ægteskabsbrud. Johannes 11:1-46: Herren trøstede Maria og Martha, da deres bror Lazarus døde. Enosh 1:4-6: Herren tilgav Enoshs synder og fjernede hans skyld. Mosija 21:5-15: Herren blødgjorde lamanitternes hjerte, så de lettede byrden på Limhis folk. Mosija 24:14-15: Herren lettede Almas folks byrde. Eter 12:23-29: Herrens ord trøstede Moroni. 3 Nefi 17:6-7: Frelseren helbredte nefitterne for deres skrøbeligheder. Lære og Pagter 121:7-10: Herren trøstede Joseph Smith (se også L&P 123:17). Gør undervisningen bedre Skab et åndeligt miljø. Når du fremmer et fredeligt, kærligt miljø i din klasse, kan Ånden bedre røre hjertet hos dem, du underviser. Hvad kan du gøre for at indbyde Åndens indflydelse i din klasse? Kan du flytte stolene eller bruge billeder eller musik for at indbyde Ånden? (Se Undervisning på Frelserens måde, s. 15). 129

141 Melkisedek velsigner Abram, af Walter Rane NOVEMBER Hebræerne 7-13»Ypperstepræst for de goder, som nu er blevet til«når du læser Hebræerne 7-13, så tænk på, hvad Herrens budskab var til de hebræiske hellige. Se også efter hans budskab til dig og dem, du underviser. NEDSKRIV DINE INDTRYK Del med hinanden Bed på forhånd nogle om at komme forberedt på at fortælle om vers i Hebræerne 7-13, der hjælper dem til at»træde frem [for Gud] med oprigtigt hjerte, i en fast tro«(hebr 10:22). HEBRÆERNE 7:1-22 Undervis i læren At leve værdigt til Det Melkisedekske Præstedømmes pagter og velsignelser fører til ophøjelse. En måde at udforske dette kapitel på er ved at bede dem om på tavlen at skrive adskillige sande udtalelser om Det Melkisedekske Præstedømme (de kan læse»melkisedekske Præstedømme«i Tro mod sandheden, s for at få ideer). De kan så søge i Hebræerne 7:1-22 efter sætninger, der understøtter udtalelserne på tavlen. De kan også bruge Guide til skrifterne til at finde andre skriftsteder om emnet. I Hebræerne 7:11 spurgte Paulus:»Hvorfor måtte der så komme en anden, der er præst på Melkisedeks vis, og tales om en, der ikke er præst som Aron?«Eller med andre ord, hvorfor har vi brug for Det Melkisedekske Præstedømme udover Det Aronske Præstedømme? De kan søge efter mulige svar i Tro mod sandheden,»aronske Præstedømme«og»Melkisedekske Præstedømme«. Du kan også bede dem om at overveje de velsignelser, vi har på grund af disse to præstedømmer (se også citatet af søster Sheri L. Dew i»yderligere ressourcer«). Hvordan har de oplevet disse velsignelser? HEBRÆERNE 8-10 Fordums og nutidige ordinancer peger hen mod Jesus Kristus. Selvom vi ikke ofrer dyr, deltager vi i dag i ordinancer, der på lignende vis peger vores sjæl mod Kristus og skaber en»myndighedskanal, hvorigennem himlens velsignelser og kraft kan tilflyde os hver især«(david A. Bednar,»Bliv altid ved med at have forladelse for jeres synder«, Liahona, maj 2016, s. 60). I kan eventuelt sammen udforske nogle detaljer om de gamle ordinancer, der bliver 130

142 Hebræerne 7-13 beskrevet i Hebræerne 8-10, og deres symbolske betydninger. Hvad repræsenterer for eksempel blodet af bukke og tyre? (Se Hebr 9:13-14). Hvem repræsenterer højpræsten? (Se Hebr 9:24-26). Hvordan har nutidige ordinancer velsignet os og hjulpet til at pege os mod Jesus Kristus? Hvad kan vi gøre for at gøre disse ordinancer mere betydningsfulde og fokuserede på Frelseren? HEBRÆERNE 10:34-38; 11. Tro kræver tillid til Guds løfter. For at få dem til at forstå Paulus lærdomme om tro kan du begynde med at bede dem om at tænke på, hvordan de ville beskrive tro i en sætning. Læs og tal derpå som klasse om den definition, Paulus gav i Hebræerne 11:1. Du kan derefter dele klassen op i små grupper og få hver gruppe til at læse om en af personerne, der bliver nævnt i Hebræerne 11. De kan bruge Guide til skrifterne til at gennemgå personens oplevelse i Det Gamle Testamente og bagefter kan en repræsentant fra hver gruppe fortælle klassen, hvad de har fundet frem til. Hvordan viste disse personer, at de har følt»visheden om det, der håbes på«? (Se JSO, Hebr 11:1 (i Guide til skrifterne, s. 227)). Hvilke andre eksempler på trofaste personer kan de dele? Hvornår har vi udøvet tro på løfter, der endnu ikke er blevet opfyldt? Det kan være sjovt at lave en leg, der hjælper dem til at lære mere om tro af Hebræerne 11. Du kan for eksempel dele klassen op i to hold og stille spørgsmål om tro, der bliver besvaret i Hebræerne 11 (se»yderligere ressourcer«for eksempler). Det første hold, der finder et svar, der er understøttet af skrifterne, får et point. Bed dem om at tale om det, de lærer af disse vers, som hjælper dem til bedre at forstå tro. Når de har studeret Paulus lærdomme om tro i Hebræerne 10:34-38; 11, vil de så få noget ud af at lære om tro fra andre kilder? Du kan tildele flere klassemedlemmer til på forhånd at studere et spørgsmål om tro som følgende: Hvad er tro? Hvordan udvikler vi tro? Hvordan bliver vi velsignet, når vi udøver tro? Hvad sker der, når vi vælger ikke at udøve vores tro? De kan så i klassen fortælle, hvad de har lært. Eller du kan få klassens medlemmer til at arbejde sammen i grupper på at finde svarene. De kan bruge kilder som Alma 32:21-43, Eter 12, og Guide til skrifterne,»tro«. Når de har fortalt, hvad de har lært, så bed dem om at overveje, hvad de kan gøre for at styrke deres tro. Bed nogle få om at dele deres tanker. Rådet til de hebræiske hellige, der blev fristet til at»vige[] tilbage«fra deres tro, kan være værdifuldt for dem, der kæmper med deres vidnesbyrd. For at opdage dette råd kan de læse Hebræerne 10:34-38 og ældste Jeffrey R. Hollands udtalelse i»yderligere ressourcer«. Hvorfor kaster folk i dag deres frimodighed til at vidne om Herren og evangeliet bort (se Hebr 10:35)? Hvad kan vi gøre for at opbygge og bevare tro og frimodighed til at»få det, som [Gud] har lovet«? (Hebr 10:36). Tilskynd til at lære derhjemme Klassens medlemmer er måske bekendt med Joseph Smiths oplevelse med at læse Jakobs Brev 1:5, der førte til det første syn. Bed dem om at lægge mærke til nye indblik i Jakobs Brev 1:5, når de læser det i sammenhæng med hele Jakobs budskab. Yderligere ressourcer Spørgsmål om tro i Hebræerne 11. Hvordan definerer Hebræerne 11 tro? (Se v. 1). Hvad gjorde Abel på grund af tro? (Se v. 4). Hvad er det ifølge Hebræerne 11 umuligt at gøre uden tro? (Se v. 6). Hvad inspirerede tro Abraham til at se efter? (Se v. 10). 131

143 november Hvad gjorde Isak med sin tro? (Se v. 20). Hvad inspirerede tro Moses til at opgive? (se v ). Det Melkisedekske Præstedømmes velsignelser er tilgængelige for alle. Søster Sheri L. Dew, tidligere rådgiver i Hjælpeforeningens hovedpræsidentskab, har sagt:»præstedømmets velsignelser er tilgængelige for enhver retskaffen mand og kvinde. Vi kan alle modtage Helligånden, få personlig åbenbaring og modtage begavelsen i templet, hvorved vi bliver udrustet med kraft. Præstedømmets kraft helbreder, beskytter og vaccinerer alle de retfærdige mod mørkets magter«(»det er ikke godt for manden eller kvinden at være alene«, Liahona, jan. 2002, s. 14).»Kast altså ikke jeres frimodighed bort.«ældste Jeffrey R. Holland har sagt:»selvfølgelig er det hårdt inden I slutter jer til Kirken, mens I slutter jer til den, og når I har sluttet jer til den. Sådan har det altid været, siger Paulus, men vig ikke tilbage. Gå ikke i panik eller flygt. Kast ikke frimodigheden bort. Glem ikke det, I engang følte. Mistro ikke de oplevelser, I har haft... Når der skal træffes en vigtig beslutning, er der mange overvejelser at gøre sig, men når man engang er blevet oplyst, skal man vare sig for fristelsen til at vige tilbage fra noget godt. Hvis det var rigtigt, da I bad angående det og satte jeres lid til det, så er det også rigtigt nu. Giv ikke op, når presset øges... Se tvivlen i øjnene. Lær at styre jeres frygt. Kast altså ikke jeres frimodighed bort. Hold kursen og se livets skønhed udbrede sig for jeres blik«(»kast altså ikke jeres frimodighed bort«, Liahona, juni 2000, s. 38). Gør undervisningen bedre Brug skrifterne først Skrifterne bør være din primære kilde i dit studie og din forberedelse. Nutidige profeters ord kan supplere standardværkerne (se Undervisning på Frelserens måde, s. 17). 132

144 Abraham i Mamres Ege, af Grant Romney Clawson NOVEMBER Jakobs Brev»Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere«inden du læser dette oplæg, så læs Jakobs Brev og læg mærke til de tilskyndelser, du modtager. Hvilke principper finder du, der vil velsigne og opløfte dine klassemedlemmer? Henvis til dette oplæg for yderligere undervisningsforslag. NEDSKRIV DINE INDTRYK Del med hinanden Bed dem om at dele vers fra Jakobs Brev, der inspirerede dem til at være»ordets gørere«(jak 1:22). Hvis det ikke er for personligt, kan de også fortælle om, hvad de føler, de skal gøre personligt eller som familie. JAKOBS BREV 1:5-6 Undervis i læren Når vi beder i tro, giver Gud rundhåndet. De principper, der bliver undervist i i Jakobs Brev 1:5-6, ledte Joseph Smith til en livsændrende åndelig oplevelse, og de velsignelser kan på en måde velsigne os alle. Du kan skrive spørgsmål som følgende på tavlen og bede klassen om at tænke over dem for sig selv: Hvilken indflydelse har Jakobs Brev 1:5-6 haft på jeres liv? Hvad har Joseph Smiths oplevelse med disse vers lært jer om at søge visdom angående jeres egne spørgsmål? (Se JS- H 1:10-17). Hvilke oplevelser har lært jer, at»jakobs vidnesbyrd [er] sandt«? (JS- H 1:26). Bed dem om at dele tanker, de har, når de har tænkt over disse spørgsmål. De kan måske udtrykke Jakobs Brev 1:5-6 med deres egne ord. Hvordan hjælper det dem til at forstå disse vers bedre? For at hjælpe dem til at huske, at Gud har lovet at give alle sine børn rundhåndet, når de kommer til ham i bøn, så bed dem om at fortælle om oplevelser, hvor løftet i Jakobs Brev 1:5-6 blev opfyldt i deres liv. Hvad har de lært, når de har bedt vor himmelske Fader om at bekræfte deres spørgsmål om evangeliets sandheder? JAKOBS BREV 1:2-4; 5:7-11 Når man holder tålmodigt ud, fører det til fuldkommenhed. For at indlede til en drøftelse om Jakobs lærdomme om tålmodighed i disse vers kan du bede klassen om at dele en oplevelse, hvor de måtte være tålmodige, og hvad de lærte af den oplevelse. De 133

145 november kan så se i Jakobs Brev 1:2-4; 5:7-11 efter principper, som de kan anvende i deres oplevelser. De kan også finde gældende principper i videoen»fortsæt i tålmodighed«(lds.org) eller præsident Dieter F. Uchtdorfs budskab»fortsæt i tålmodighed«(liahona, maj 2010, s ). Hvorfor er tålmodighed nødvendigt, når vi stræber efter fuldkommenhed? Hvad har hjulpet dem til at udvikle tålmodighed i deres liv? kan du bede dem om på skift at læse fra Jakobs Brev 1:9-11; 2:1-10; 5:1-6. Tal om spørgsmål som disse: Hvad vil det sige at»gør[e] forskel på folk«? (Jak 2:9). Hvorfor behandler vi nogle gange dem, der har penge, berømthed eller magt, anderledes end dem, der ikke har disse ting? Hvordan kan vi undgå at behandle andre anderledes baseret på deres omstændigheder? Hvordan er Frelserens trofaste følgere virkelig de rigeste af alle? (Se Jak 2:5). JAKOBS BREV 1:3-8, 21-25; 2:14-16»Tro uden gerninger er død.«i kan tale om Jakobs lærdomme om tro og gerninger ved at dele klassen op i to grupper. Den ene gruppe kan finde ud af, hvorfor tro kræver gerninger, og den anden, hvorfor vores gerninger kræver tro. Dette kan de gøre ved at læse Matthæus 7:21-23, Jakobs Brev 1:6-8, 21-25, 2:14-26 og Joseph Smith Historie 1:19. Så kan begge grupper dele det, de har fundet, og tale om, hvorfor både tro og gerninger er nødvendige. For at få dem til at tænke mere grundigt over den mindeværdige vending»tro uden gerninger er død«(jak 2:26) kan du skrive følgende sætning på tavlen: Tro uden gerninger er som uden. Bed dem om at tænke på nogle kreative måder at færdiggøre sætningen og lad dem skrive deres forslag på tavlen. Det kan måske også være nyttigt at lave aktiviteten i par eller små grupper. Beretningen, som præsident Dieter F. Uchtdorf har fortalt, og som findes i»yderligere ressourcer«, kan øge deres forståelse af dette princip. Hvad kan vi gøre for at fortsat at handle i overensstemmelse med vores tro på Jesus Kristus? JAKOBS BREV 2:1-9 Som Jesu Kristi disciple skal vi elske alle uanset deres omstændigheder. JAKOBS BREV 3 De ord, vi bruger, har magt til at skade eller velsigne andre. De stærke billeder, Jakob bruger, kan være gode påmindelser og motivation til at bruge ord både talte og skrevne til at opløfte andre. Overvej at få dem til at skimme Jakobs Brev 3 og se efter billeder, der beskriver, hvordan sprog bliver brugt til at skade eller velsigne andre. Nogle vil måske nyde at tegne disse billeder. Hvordan illustrerer disse billeder Jakobs instruktioner i dette kapitel? Hvordan kan vores ord for eksempel være som ild? Hvilke billeder kan de tænke på, der demonstrerer den positive effekt, et sprog kan have? Du kan bede dem om at tænke over, hvordan de kan anvende Jakobs råd. Tilskynd til at lære derhjemme Tilskynd klassen til at læse 1 og 2 Peter ved at bede dem om at se efter doktrinære lærdomme i disse breve, som vi forstår bedre på grund af evangeliets gengivelse. Hvordan vidner disse lærdomme om Joseph Smiths profetiske mission? For at hjælpe dem til at udvise kristuslignende kærlighed til alle uanset deres situation eller udseende 134

146 Jakobs Brev Tro og gerning. Yderligere ressourcer Præsident Dieter F. Uchtdorf har sagt:»der fortælles en gammel jødisk historie om en sæbemager, som ikke troede på Gud. Han talte med en rabbiner en dag, hvor han sagde: Der er noget, jeg ikke kan forstå. Vi har haft religion i tusinder af år. Men man ser ondskab, korruption, uhæderlighed, uretfærdighed, lidelse, sult og vold alle vegne. Det virker ikke som om, at religion har gjort noget godt for verden overhovedet. Så kan du sige mig, hvad den gør godt for? Rabbineren svarede ikke lige med det samme, men fortsatte med at gå sammen med sæbemageren. De nærmede sig en legeplads, hvor beskidte børn legede på jorden. Der er noget, jeg ikke forstår, sagde rabbineren. Se på de børn. Vi har haft sæbe i tusinder af år, og alligevel er disse børn snavsede. Hvad gør sæbe godt for? Dertil svarede sæbemageren: Men kære rabbiner, det er ikke retfærdigt at bebrejde sæben for disse snavsede børn. Sæbe må bruges for, at den tjener sit formål. Rabbineren smilede og sagde: Præcis «(»De retfærdige skal leve ved tro«, Liahona, apr. 2017, s. 4. Gør undervisningen bedre Tilskynd til et respektfuldt miljø.»hjælp jeres elever til at forstå, at de hver især påvirker ånden i klassen. Tilskynd dem til at hjælpe jer med at skabe et åbent, kærligt og respektfuldt miljø, så alle føler sig trygge ved at dele deres oplevelser, spørgsmål og vidnesbyrd«(undervisning på Frelserens måde, s. 15). 135

147 Kristus forkynder i åndeverden, af Robert T. Barrett. 25.NOVEMBER- 1. DECEMBER. 1 og 2 Peter»I skal juble med en uudsigelig, forklaret glæde«husk, at dit formål er at undervise folk, ikke blot præsentere en lektion. Når du læser Peters breve, så tænk på de individuelle klassemedlemmer. Hvilke principper hjælper dem til at opbygge tro? NEDSKRIV DINE INDTRYK Del med hinanden Skriv overskrifterne 1 Peter og 2 Peter på tavlen. Giv klassens medlemmer tid til at gennemgå disse kapitler og få dem til at skrive ord eller vendinger fra kapitlerne, som de fandt meningsfulde, under disse overskrifter. Brug så listen til at få dem til at dele deres indsigt. Undervis i læren 1 PETER 1:3-9; 2:19-24; 3:14-17; 4:12-19 Jeg kan finde glæde i tider med prøvelser og lidelse. For at hjælpe dem, du underviser, til bedre at forstå og anvende Peters råd om at finde glæde i vanskelige omstændigheder kan du give dem et stykke papir og bede dem om at skrive en vending fra 1 Peter 1:3-9; 2:19-24; 3:14-17; 4:12-19, der kan hjælpe dem i tider med prøvelser eller vanskeligheder. På den anden side af papiret kan de skrive om et tidspunkt, hvor de havde en prøvelse og følte fred eller glæde. Nogle frivillige kan dele deres vending og oplevelse, og så kan klassens medlemmer tale om, hvad de har lært. En anden måde at gennemgå Peters råd i 1 Peter 1:3-9; 2:19-24; 3:14-17; 4:12-19 på er at bede dem om at tænke på nogen, de kender, der har prøvelser. Giv dem tid i klassen til at skrive et brev til den person med sandheder fra disse vers, der vil opmuntre denne person (se også L&P 121:1-8; 123:17). De kan så tale om de sandheder, de vælger. 1 PETER 1:13-20; 2:1-12 Vi er kaldet til at være»guds folk«. Som medlemmer af Kristi kirke er vi kaldet til at følge Jesus Kristus. Dette betyder, at vores valg ofte vil skille sig ud fra dem, andre tager. Hvordan kan Peters lærdomme i 1 Peter 1:13-20; 2:1-12 hjælpe dem, du underviser, til bedre at forstå Frelserens mission og ønske at blive mere som ham? Du kan bede dem om at søge i disse vers og se efter beskrivelser af, hvad det vil sige at være»guds folk«136

148 1 og 2 Peter (1 Peter 2:10), og derpå tale om det, de finder frem til. Hvad lærer dette os om, hvad Gud føler for os, og hvordan han ønsker, at vi lever? 1 PETER 3:18-20; 4:6 Evangeliet bliver forkyndt for de døde, så de kan blive retfærdigt dømt. Peters første brev indeholder en af de få henvisninger i Bibelen til Jesu Kristi besøg i åndeverdenen efter hans død en begivenhed, som nutidig åbenbaring hjælper os til at forstå mere fuldt ud. For at hjælpe dem til at få en bedre forståelse af åndeverdenen kan du bede dem om at læse følgende skriftsteder og skrive det, de lærer, på tavlen: Johannes 5:25; 1 Peter 3:18-20; 4:6; Alma 40:7-14, 21; Lære og Pagter 138: Udtalelserne i»yderligere ressourcer«viser, at ikke kun apostlene, men også de første kristne lærere forstod og underviste om Kristi besøg i åndeverdenen. En forståelse af, at denne kundskab gik tabt i løbet af det store frafald og blev gengivet i vore dage, kan hjælpe klassemedlemmerne til at styrke deres vidnesbyrd om Joseph Smith og evangeliets gengivelse. En drøftelse af 1 Peter 3:18-20; 4:6 kan være med til at inspirere dem til at deltage mere fuldt ud i slægtsforskning og tempeltjeneste. For at gøre dette kan du dele klassen op i tre grupper og give hver gruppe et af følgende spørgsmål om de dødes forløsning: Hvad er Frelserens rolle i at forløse de døde? Hvilken rolle spiller dem, der er døde både de trofaste og dem, der døde uden kundskab om evangeliet? Hvad er vores rolle? Bed hver gruppe om at gennemgå 1 Peter 3:18-20; 4:6; Lære og Pagter 128:17-18; 138:11-32, og se efter svar på deres spørgsmål. Bed hver gruppe om at fortælle det, de har lært, og overvej at dele citatet af ældste D. Todd Christofferson i»yderligere ressourcer«. Hvilke velsignelser har vi set, når vi har været med til at bringe frelse til vores afdøde forfædre? 2 PETER 1:1-11 Gennem Jesu Kristi kraft kan vi udvikle vores guddommelig natur. For at opmuntre dem, du underviser, i deres indsats for at blive mere som Jesus Kristus kan du få dem til at finde frem til de kristuslignende egenskaber, der bliver beskrevet i 2 Peter 1:1-11. Overvej at skrive disse egenskaber på tavlen og bede klassemedlemmerne om at give en definition på dem. De kan så tale om, hvordan det at udvikle en af disse egenskaber fører til udviklingen af andre egenskaber. Giv dem tid til at tænke over, hvilke egenskaber de gerne vil udvikle i højere grad (se også Forkynd mit evangelium, s. 126). Alle kristuslignende egenskaber, vi udvikler, hjælper os som disciple til at væve en åndelig gobelin. Tilskynd til at lære derhjemme Du kan forklare dem, at de vil studere Johannes breve i løbet af den kommende uge. Disse breve hjælper med at rette falske lærdomme om Jesus Kristus og kan styrke vores vidnesbyrd om, at Frelseren lever. 137

149 25.november- 1. december. Yderligere ressourcer Arbejdet med at forløse de døde vidner om Kristi mission. Ældste D. Todd Christofferson har sagt:»kristne teologer har længe tumlet med spørgsmålet: Hvad sker der med de utallige milliarder, som levede og døde uden kundskab om Jesus? Gengivelsen af Jesu Kristi evangelium har givet os en forståelse af, hvordan de udøbte døde forløses, og hvordan Gud kan være en fuldkommen og retfærdig Gud og også en barmhjertig Gud (Alma 42:15). Mens Jesus endnu levede her på jorden, profeterede han, at han også skulle forkynde for de døde (se Joh 5:25). Peter fortæller os, at det skete i tiden mellem Frelserens korsfæstelse og opstandelse (se 1 Pet 3:18-19). Præsident Joseph F. Smith var i et syn vidne til, at Frelseren besøgte åndeverdenen (se L&P 138:30, 33)... Kristi opstandelse, for det andet om hans forsonings uendelige rækkevidde, for det tredje om, at han er den eneste kilde til frelse, for det fjerde om, at han har fastsat betingelserne for frelse og for det femte, at han kommer tilbage«(»de dødes forløsning og vidnesbyrdet om Jesus«, Liahona, jan. 2001, s. 10). De første kristnes skrivelser (fra det første til det tredje århundrede) underviser om forkyndelse for de døde. Origen:»Da Jesus blev en sjæl (en ånd), uden legemets dækning, var han hos de sjæle, der ikke var dækket af et legeme, og omvendte dem, der var villige, til sig«(i The Ante- Nicene Fathers, red. Alexander Roberts og James Donaldson, 1907, 4:448). Hermas:»Apostlene og de lærere, der forkyndte i Guds Søns navn, da de var faldet i søvn i Guds søns kraft og tro, prædikede også for dem, der var faldet i søvn inden dem«(i The Apostolic Fathers overs. J. B. Lightfoot, 1898, s. 472). Vores iver efter at forløse de døde og den tid og de ressourcer, vi bruger i forbindelse med dette engagement, er frem for alt et udtryk for vores vidnesbyrd om Jesus Kristus. Det udgør så stærkt et udsagn, som vi er i stand til at fremsætte, om hans guddommelige karakteregenskaber og mission. Det vidner for det første om Gør undervisningen bedre Undervis i»hvorfor«.»nogle gange undrer elever, især unge, sig over, hvordan evangeliske principper finder anvendelse på dem, eller hvorfor de skal holde visse befalinger. Hvis de dog forstår vor himmelske Faders evige plan for hans børns lykke, så bliver baggrunden for evangeliske principper og befalinger klarere, og motivationen til at holde dem øges«(undervisning på Frelserens måde, s. 20). 138

150 Fuldkommen kærlighed, af Del Parson DECEMBER 1-3 Johannes; Judas»Gud er kærlighed«hvilke temaer og mønstre lægger du mærke til, når du læser 1-3 Johannes og Judas? Hvordan kan du bruge dem til at hjælpe din klasse? NEDSKRIV DINE INDTRYK Del med hinanden Bed flere klassemedlemmer om at fortælle om temaer eller specifikke sandheder, de lagde mærke til, mens de studerede Johannes breve og Judas. Hvilke budskaber i disse breve var mest relevant for dem og deres familie? Undervis i læren 1 JOHANNES 1:5-10; 2:3-11; 3:1-3; 4:7-21; 5:1-3 Vor himmelske Fader og Jesus Kristus er fuldkomne eksempler på lys og kærlighed. Hvordan kan du hjælpe dem, du underviser, til at genkende vor himmelske Faders lys og kærlighed i deres liv? Du kan starte med at skrive ordene lys og kærlighed på tavlen. Bed dem om at dele de første ord, der kommer til dem, når de tænker på disse to ord. Du kan dele klassen op i grupper og give hver gruppe et af følgende skriftsteder: 1 Johannes 1:5-10; 2:3-11; 3:1-3; 4:7-12; 4:16-21; 5:1-3. Grupperne kan i disse vers se efter bevis på Guds lys og kærlighed og efter ting, vi kan gøre for at vise vores kærlighed til Gud og hans børn. Medlemmer af hver grupper kan så fortælle klassen, hvad de har fundet. Du kan også bede dem om at dele oplevelser, hvor de har følt vor himmelske Faders lys og kærlighed. Hvordan kan du hjælpe dem til at tænke over åndeligt lys i deres liv? Du kan bede dem om at se på en loftslampe eller lyset, der kommer gennem et vindue, og fortælle det, de ved om fysisk lys. Hvordan er fysisk lys som åndeligt lys? I kan se i Salmerne 27:1; Johannes 1:4-5; 1 Johannes 1:5-7; 3 Nefi 11:11; Lære og Pagter 88:6-13 og se efter yderligere indblik i, hvordan Gud og hans Søn giver os lys i vores liv. De kan også dele oplevelser, hvor de søgte og modtog åndeligt lys i deres liv. De kan måske også finde glæde ved at synge sammen eller lytte til en sang om lys, såsom»min Gud er mit lys, (Salmer og sange, nr. 42). Hvad lærer denne sang os om, hvordan Herren er ligesom et lys? Udtalelsen af ældste Robert D. Hales i»yderligere ressourcer«kan give os yderligere indsigt i, hvordan vi kan få mere lys i vores liv. 139

151 december 1 JOHANNES 2:18-23, 26-28; 4:3; 2 JOHANNES 1:7-11; 3 JOHANNES 1:9-11; JUDAS Vi skal styrke os mod falske lærdomme. Nogle i din klasse eller deres nærmeste kan kæmpe med at konfrontere falske lærdomme, der truer deres tro. Det kan hjælpe dem at lære, hvad Johannes og Judas sagde om frafald. Overvej at bede halvdelen af klassen om at se efter beskrivelser på falske lærdomme eller frafald i 1 Johannes 2:18-23, 26-28; 4:3; 2 Johannes 1:7-11; 3 Johannes 1:9-11 og den anden halvdel om at se efter denne form for beskrivelser i Judas. Eller de kan se efter svar på spørgsmål som disse: Hvordan definerer Johannes og Judas en antikrist? (Se også Guide til skrifterne,»»antikrist«på scriptures.lds.org). Er der noget i disse vers, der virker særligt anvendeligt i de udfordringer, vi står overfor i dag? Hvordan kan vi styrke os selv mod falske lærdomme? Judas bruger interessante billeder til at beskrive falske lærere eller dem, der» spotter, hvad de ikke har forstand på«(jud 1:10). Du kan bede nogle om at tegne nogle af de billeder, der bliver beskrevet i Judas 1:12-13, på tavlen, mens de andre gætter, hvilken vending personen tegner. Hvordan repræsenterer disse billeder falske lærere og antikrister? Hvordan skaber fordærvede skikke for eksempel»skampletter på [vores] kærlighedsmåltider«? Hvad kan vi gøre for at styrke os mod»spottere«? (Se Jud 1:18-21). Hvorfor kan Judas have foreslået, at vi er»barmhjertige«(jud 1:22) imod dem, der spotter evangeliet? 1 JOHANNES 5 Når vi udøver tro på Jesus Kristus og bliver født af Gud, kan vi overvinde verden. En af denne uges aktiviteter i Kom og følg mig For enkeltpersoner og familier foreslår at søge i 1 Johannes 5 for at se, hvordan vi kan overvinde verden. Du kan måske bede dem om at fortælle, hvad de fandt og skrive det på tavlen. (Du kan give dem noget tid i klassen til kort at gennemgå kapitlet). Du kan også bede dem om at læse dele i ældste Neil L. Andersens budskab»at overvinde verden«, (Liahona, maj 2017, s ) og fortælle det, de lærer. Hvilke indblik får de for eksempel af de historier, ældste Andersen fortæller om præsident David O. McKay og ældste Bruce D. Porter? De kan måske dele deres egne eksempler på personer, de føler har ydet en indsats for at overvinde verden. Jesu Kristi evangelium kan hjælpe os til at finde fred i en urolig verden. 3 JOHANNES 1:1-4 Glæde kommer, når vi hjælper andre til at»leve[] i sandheden.«der er sikkert nogle i din klasse, der kan relatere til det, Johannes følte, da han sagde, at han havde»ingen større glæde«end at høre, at Gajus (et af hans»børn«) levede i sandheden. De kan få gavn af at høre om hinandens oplevelser. De kan begynde med at læse 3 Johannes 1:1-4 sammen og andre skriftsteder i»yderligere ressourcer«. Hvad lærer vi af disse skriftsteder om kilden til sand glæde? De kan tale om, hvad de har følt som forældre, missionærer, kirkeledere eller lærere, når de vidste, at de mennesker, de underviste, levede i sandhed. Du kan kontakte nogle få på forhånd og bede dem om at medbringe et billede af de personer, de har hjulpet til at komme til Kristus og fortælle om deres oplevelse. 140

152 1-3 Johannes; Judas Tilskynd til at lære derhjemme Hvordan kan symboler såsom drager, væsener med vinger og slagtede lam lære os om Guds plan for hans børn? Bed klassen om at tænke over dette spørgsmål, når de studerer Johannes Åbenbaring i løbet af de følgende uger. Yderligere ressourcer Lys fortrænger mørke. Ældste Robert D. Hales har fortalt, hvordan vi kan fortrænge mørke fra vores liv og leve i lyset:»da jeg var dreng, cyklede jeg hjem fra basketball om aftenen. Jeg satte en lille, pæreformet dynamo til mit cykeldæk. Da jeg så trådte i pedalerne, drejede hjulet den lille dynamo rundt, som producerede elektricitet og gav et velkomment lys. Det var en enkel, men effektiv mekanisme. Men jeg skulle træde i pedalerne for at få det til at virke! Jeg fandt hurtigt ud af, at hvis jeg holdt op med at træde i pedalerne, gik lyset ud. Jeg fandt også ud af, at når jeg trådte ivrigt [L&P 58:27] i pedalerne, blev lyset klarere, og mørket foran mig spredtes. Frembringelse af åndeligt lys sker ved dagligt at træde i pedalerne rent åndeligt. Det sker ved at bede, studere skrifterne, faste og tjene ved at efterleve evangeliet og adlyde befalingerne«(»ud af mørket til sit underfulde lys«, Liahona, juli 2002, s. 77). Skriftsteder om at hjælpe andre til at leve i sandhed. 5 Mosebog 6:6-7 Ordsprogene 22:6 Johannes 4:36 1 Thessaloniker 3:9 Mosija 4:14-15 Alma 17:1-2; 26:11-37 Lære og Pagter 18:10-16; 50:22 Gør undervisningen bedre Bed for dine klassemedlemmer. Ligesom Frelseren bad for Peter (se Luk 22:32), bør du bede ved navns nævnelse for dem, du underviser, og forsøge at forstå deres individuelle behov. Når du gør dette, vil vor himmelske Fader»berede deres hjerte«(alma 16:16) og hjælpe dig til at vide, hvad du skal undervise i for at imødekomme deres behov (se Undervisning på Frelserens måde, s. 6). 141

153 Den gode hyrde, af Del Parson DECEMBER Johannes Åbenbaring 1-11»Lammet [gives] lov og magt i evighedernes evigheder«når du modtager åndelige indtryk, så hjælper det dig til at anerkende, at Helligånden gerne vil undervise dig. Ved at nedskrive og følge de indtryk viser du, at du værdsætter dem og ønsker at modtage flere. NEDSKRIV DINE INDTRYK Del med hinanden Når du indleder en drøftelse om Johannes Åbenbaring, kan det være nyttigt at bede klassemedlemmerne om at dele enhver baggrundsoplysning, de lærte om Johannes Åbenbaring i deres studium, enten personligt eller som familie. I kan sammen gennemgå nogle af de oplysninger, der findes i Kom og følg mig For enkeltpersoner og familier, eller sammen læse i Guide til skrifterne under»johannes, Zebedæus søn«og»johannes Åbenbaring«. Undervis i læren JOHANNES ÅBENBARING 1 Jesus Kristus er den levende Guds Søn. Fordi Johannes brugte billeder og symboler i Johannes Åbenbaring 1 til at beskrive den opstandne Frelser og hans handlinger, er et studium af dette kapitel en god måde at opbygge vores tro på, at han lever, og at han vejleder sin kirke. De kan eventuelt skrive adskillige vendinger fra Johannes Åbenbaring 1 på tavlen, der omfatter billeder eller symboler, og fortælle, hvad de hver især lærer dem om Jesus Kristus. Hvad lærer vi for eksempel af disse symboler om, hvordan Jesus Kristus leder sin kirke i dag? Hvordan er Johannes beskrivelse af Frelseren i forhold til den i Lære og Pagter 110:1-4? JOHANNES ÅBENBARING 2-3; 7:13-17 Vi kan overvinde udfordringer gennem Jesus Kristus. Vi er lige som de hellige, som Johannes skrev til, på mindst et punkt: Vi møder modgang. Bed klassens medlemmer om at søge i Johannes Åbenbaring 2-3 og finde frem til de prøvelser, de hellige på Johannes tid stod overfor, og hjælp dem til at forstå, at Jesus Kristus kendte hver grens prøvelser og styrker. De kan fortælle om en oplevelse, hvor de følte, at Frelseren var opmærksom på deres unikke omstændigheder. Hvilket råd gav Herren de hellige, der også kan hjælpe os til at overvinde vores udfordringer? 142

154 Johannes Åbenbaring 1-11 I de samme kapitler giver Herren et inspirerende løfte til dem, der overvinder deres udfordringer. Du kan bede klassen om at arbejde i par og se i Johannes Åbenbaring 2-3; 7:13-17 efter Herrens løfter. De kan eventuelt også tegne et billede, der repræsenterer nogle af de løfter og derpå fortælle klassen det, de har fundet. Hvordan inspirerer disse løfter dem til at fortsætte med at stræbe efter at overvinde deres egne prøvelser og svagheder? JOHANNES ÅBENBARING 5 Jesus Kristus var den eneste, der kunne gøre vor himmelske Faders plan mulig. Ville en illustration hjælpe din klasse til at forstå symbolismen i Johannes Åbenbaring 5 om Frelseren, der åbner den forseglede bogrulle? Du kan medbringe en snack til klassen i en låst beholder. Før klassen begynder, giver du en person nøglen til låsen. Beskriv for klassen, hvad der er i beholderen, og giv dem mulighed for at forsøge at åbne den, inden personen med nøglen åbner den. De kan så sammenligne denne illustration med Johannes Åbenbaring 5. Spørgsmål som disse kan måske hjælpe: Hvordan er vor himmelske Faders børns frelse som den låste beholder eller den forseglede bog? Hvorfor var Jesus Kristus den eneste, der kunne åbne seglet? (Se citatet i»yderligere ressourcer«). Hvilke velsignelser var afhængige af Frelserens værdighed til at åbne seglene? (Se Åb 7:14-17). Som det glade folk, der bliver nævnt i Johannes Åbenbaring 5, kan vi også i dag højlydt prise Frelseren som den ene, der er værdig til at give os frelse. Klassen kan måske synge nogle af deres yndlingssalmer for at prise Frelseren. I kan for eksempel synge»lovpris vor store Gud«(Salmer og sange, nr. 27) og finde de sandheder, denne salme lærer os om Jesus Kristus. Hvilke oplevelser har hjulpet os til at få vidnesbyrd om disse sandheder? Hvilke ligheder kan I se mellem budskabet i vores salme og erklæringerne i Johannes Åbenbaring 5:9-14? Hvordan kan vi bedre bruge salmer derhjemme og i kirken til at tilbede og prise Herren? JOHANNES ÅBENBARING 7 Herren vil inden det andet komme samle de retfærdige og forberede dem på at leve med ham. Johannes Åbenbaring 7 beskriver begivenhederne for det»sjette segl«, hvoraf nogle af dem repræsenterer vore dage. Det besvarer spørgsmålet i slutningen af kapitel 6:»For nu er deres vredes store dag kommet, og hvem kan da bestå?«(v. 17). De kan se efter svar på dette spørgsmål i kapitel 7. Her er nogle andre spørgsmål, de kan tale om: Hvorfor forsinkede Herren jordens ødelæggelse i en tid? Hvordan besegler ordinancer og pagter os»til den dag, da Guds vrede skal blive udøst«? (L&P 1:9). Hvad er vores arbejde i forbindelse med at forberede verden på det andet komme? Lære og Pagter 1:4-23; 77:8-11 kan give yderligere indsigt. JOHANNES ÅBENBARING 1-11 Johannes syn underviser om, hvordan vor himmelske Fader frelser sine børn. Nogle i klassen kan synes, at Johannes Åbenbaring er svær at forstå. Det kan være behjælpeligt, hvis de overvejer Johannes skrivelser i sammenhæng med vor himmelske Faders plan om at ophøje hans børn. Når de læser Johannes Åbenbaring 1-11 derhjemme, har de muligvis fundet sandheder, der har hjulpet dem til at forstå vor himmelske Faders plan for hans børn (se denne uges oplæg i Kom og følg mig For enkeltpersoner og familier). Bed dem fortælle, hvad de fandt frem til. De kan også finde det nyttigt at gennemgå afsnittet i»yderligere ressourcer«, der hedder»skriftsteder om frelsesplanen«. Tilskynd dem til at blive ved med at se efter skriftsteder, der lærer dem sandheden om frelsesplanen, når de læser resten af Johannes Åbenbaring og giv dem mulighed for at dele det i kommende lektioner. 143

155 december Tilskynd til at lære derhjemme Bed klassens medlemmer om at tænke på deres yndlingsjuletradition. Bed dem om at gennemgå næste uges oplæg for at få ideer til, hvordan de kan fokusere deres fejring på Jesus Kristus. Yderligere ressourcer Skriftsteder om frelsesplanen. Jesu Kristi forsoning Johannes Åbenbaring 1:5, 17-18; 5:9; 7:14 Forudtilværelsen Johannes Åbenbaring 5:9; 12:7-11 Livet efter døden Johannes Åbenbaring 3:21; 20:12 Kun Jesus Kristus kunne sone for os. Da ældste Jeffrey R. Holland beskrev begivenhederne i forudtilværelsen, sagde han:»kristus... lovede [frivilligt] at respektere menneskers handlefrihed, selv når han sonede for deres synder. Samtidig ville han give Faderen al æren for denne forløsende kærlighed. Kristi altomfattende forsoning var mulig, fordi (1) han var det eneste syndfri menneske, der nogensinde har levet på denne jord og derfor ikke var underlagt den åndelige død, der skyldes synd, (2) han var Faderens Enbårne og besad derfor de guddommelige egenskaber, som gav ham magt over den fysiske død, og (3) han var tilsyneladende den eneste, der i det førjordiske råd var ydmyg og villig nok til at blive forudordineret til den tjeneste«(»jesu Kristi forsoning«, Liahona, marts 2008, s. 35). Livet på jorden Johannes Åbenbaring 3:10; 7:14 Gør undervisningen bedre Brug skrifterne og de sidste dages profeters ord.»herren har befalet os at undervise hinanden i rigets lære (L&P 88:77) og at benytte skrifterne til at undervise i [sit] evangeliums principper (L&P 42:12). Skrifterne og de levende profeters og apostles ord er kilden til de sandheder, som vi underviser i«(undervisning på Frelserens måde, s. 21). 144

156 Tryg i en stald, af Dan Burr DECEMBER Jul»En stor glæde«drøftelser om evangeliet er åndeligt kraftfulde, når de er fokuseret på Jesus Kristus. Søg inspiration fra Helligånden, når du denne uge studerer om Jesu Kristi fødsel og mission, for at vide, hvordan du bedst kan fokusere klassens drøftelse på Jesus Kristus. NEDSKRIV DINE INDTRYK Del med hinanden Bed klassemedlemmerne om at fortælle, hvad de gør eller tidligere har gjort personligt eller som familie for at fejre Frelserens fødsel på en måde, der bringer dem tættere på ham. Undervis i læren MATTHÆUS 1:18-25; LUKAS 1:26-38; 2:1-20 Jesus Kristus steg ned for at blive født på jorden. At stige ned vil sige at villigt afgive en høj position eller værdighed (se 1 Ne 11:14-26). Jul er et godt tidspunkt at tænke over og fejre, at Kristus steg ned hans villighed til at følge hans»faders plan... for os at frelse«(»igen vi står ved Herrens bord«, Salmer og sange, nr. 110). For at indlede en drøftelse af dette emne kan du spørge klassemedlemmerne om, hvad de lærte i deres personlige studie og familiestudium denne uge om, hvem Jesus Kristus var, inden han blev født (se Joh 17:5; Mosi 7:27; L&P 76:12-14, 20-24; Moses 4:2). Du kan så vise billedet i denne uges oplæg i Kom og følg mig For enkeltpersoner og familier, når de læser om Frelserens fødsel (se Matt 1:18-25; Luk 1:26-38; 2:1-20). Hvilke tanker og følelser får de, når de sammenligner Frelserens førjordiske herlighed med hans ydmyge fødsel? Et spørgsmål, som det englen stillede Nefi i 1 Nefi 11:16, kunne være en god måde, hvorpå klassen kunne indlede en samtale, men du kan omformulere det. Du kan eventuelt skrive Hvad er Guds vilje? på tavlen og bede dem om at tænke over dette spørgsmål, mens de læser 1 Nefi 11: Bed dem om at dele de tanker, de får om Frelseren af disse vers. Hvilke billeder kan du vise, der skildrer scener af Frelserens liv, som beskrevet af Nefi? De kan også overveje Frelserens nedstigning, når de ser en video om hans fødsel, såsom»han er gaven«(findes på LDS.org.). Musik er en vidunderlig måde at indbyde Ånden i klassen på. Overvej at bede en om at fremføre en julesang eller at læse eller synge nogle få salmer 145

157 december sammen som klasse (se salmer og sange, nr. 49, ). De kan se efter vendinger i disse salmer og i de skriftsteder, der står opført ved salmerne, der øger deres taknemmelighed for Frelseren og hans villighed til at komme til jorden. LUKAS 4:16-21; JOHANNES 3:16 Jesus Kristus opfyldte sin mission, hvilket gjorde det muligt for os at arve evigt liv. For at hjælpe dem til at tale om, hvorfor Jesus Kristus blev født, kan du bede dem om at finde og dele skriftsteder, der sammenfatter hans mission (se denne uges oplæg i Kom og følg mig For enkeltpersoner og familier for eksempler). De kan se efter og læse vers som par eller i små grupper. Hvad lærer de om Kristi mission i de vers, de har fundet? Hvad lærer vi om hans mission af nogle af de titler, han får i skrifterne? (Se Guide til skrifterne,»jesus Kristus«). De kan lære om Frelserens mission ved at læse»den levende Kristus: Apostlenes vidnesbyrd«(liahona, maj 2017, på indersiden af omslaget) og nævne de vendinger, de finder, der forklarer, hvorfor han kom til jorden. Eller de kan gennemgå budskabet af præsident Gordon B. Hinckley i»yderligere ressourcer«og tale om det, de lærer om Frelseren. Hvordan kan vi gøre julen til en tid med»stille meditation og overvejelse af«frelseren og hans mission? Tilskynd til at lære derhjemme Foreslå klassen, at når de studerer Johannes Åbenbaring den kommende uge, kan deres påskønnelse af Frelserens rolle i frelsesplanen blive større og det kan give julen en større betydning for dem. Yderligere ressourcer Indbegrebet af jul. Præsident Gordon B. Hinckley sagde:»til syvende og sidst... vil intet være så vidunderligt, så majestætisk, så fantastisk som den nådegerning, hvor den Almægtiges Søn... ham, der havde indvilget i at komme ned til jorden som et spædbarn født i Betlehem, gav sit liv i fornedrelse og smerte, så alle Guds sønner og døtre til alle tider, der alle skal dø, kan opstå og leve evigt. Han udrettede noget for os, som vi ikke selv kunne gøre... Dette er den forunderlige og sande beretning om julen. Jesu fødsel i Betlehem i Judæa er forordet. Mesterens treårige tjenestegerning er prologen. Det storslåede hovedindhold i historien er hans offer, den fuldstændig uselviske handling at lide en smertefuld død på korset på Golgata for at sone for alle menneskers synder. Giv dem tid til at reflektere over deres vidnesbyrd om Jesus Kristus og hans mission. Kunne de fortælle om personlige oplevelser eller historier fra Frelserens liv, der øger deres tro på eller kærlighed til ham? Hvordan har studium af Det Nye Testamente dette år bidraget til en mere meningsfuld juletid? Getsemane, af J. Kirk Richards 146

158 Jul Efterskriften er opstandelsens mirakel, der giver os vished om, at ligesom alle dør med Adam, skal også alle gøres levende med Kristus (1 Kor 15:22). Der ville ikke være nogen jul, hvis der ikke havde været nogen påske. Jesusbarnet fra Betlehem ville blot være et barn som alle andre, hvis det ikke havde været for den forløsende Kristus i Getsemane have og på Golgata og opstandelsens triumferende realitet. Jeg tror på Herren Jesus Kristus, den evige og levende Guds Søn. Ingen anden så stor har vandret på denne jord. Ingen anden har ydet et offer, der tåler sammenligning med hans, eller skænket en velsignelse, der kan måle sig med hans. Han er verdens Frelser og Forløser. Jeg tror på ham. Jeg forkynder hans guddommelighed uden tøven eller forbehold. Jeg elsker ham. Jeg siger hans navn med ærbødighed og forundring... Må enhver af jer få en glædelig jul. Men hvad der er endnu vigtigere, så håber jeg, at enhver af jer må tage sig tid, måske blot en time, til stille meditation og overvejelse af denne Guds Søns storhed og majestæt. Vores glæde ved denne højtid skyldes, at han kom til verden. Den fred, der stammer fra ham, hans uendelige kærlighed, som enhver af os kan føle, og en overvældende taknemlighed for det, som han frit skænker os, men som kostede ham så dyrt - alt det er indbegrebet af julen (»Den forunderlige og sande beretning om julen«, Liahona, dec. 2000, s. 4, 6). Gør undervisningen bedre Sørg for tid til at dele med hinanden.»når eleverne fortæller om det, de lærer, mærker de ikke kun Ånden og styrker deres vidnesbyrd, men de tilskynder også andre i klassen til selv at finde sandheder. Afse tid i hver lektion til, at eleverne fortæller i nogle tilfælde opdager du måske, at disse drøftelser er lektionen«(undervisning på Frelserens måde, s. 30). 147

159 Den evige stad, af Keith Larson DECEMBER Johannes Åbenbaring 12-22»Den, der sejrer, skal arve dette«hvad lærer kampen mellem godt og ondt, der bliver beskrevet i Johannes Åbenbaring, os om vigtigheden af at følge Kristus her på jorden? Når du har tænkt over dette princip, kan du overveje dine klassemedlemmers behov. Hvilke sandheder i Johannes Åbenbaring kan få dem til at træffe retfærdige valg? NEDSKRIV DINE INDTRYK Del med hinanden Tilskynd din klasse til at dele deres tanker om Det Nye Testamente, når de er nået til slutningen af deres studium af det. Hvordan har skriftstudium styrket deres vidnesbyrd? Undervis i læren JOHANNES ÅBENBARING 12:7-11 Vi har besejret Satan»ved Lammets blod og ved [vores] vidnesbyrds ord.«ved at lære om krigen i himlen kan det hjælpe os til bedre at forstå livet på jorden. Klassens medlemmer kan læse Joseph Smiths oversættelse, Johannes Åbenbaring 12:7-11 (i Guide til skrifterne) og finde frem til, hvordan vi sejrede over Satan og hans hærskare i krigen i himlen. Hvilke andre indblik får vi om krigen i himlen i Guide til skrifterne? (LDS. org). Hvad lærer vi, der kan hjælpe os til at besejre modstanderen i vores liv på jorden? Hvad vil det sige, at lammet allerede»fra verden blev grundlagt«var kendt som»det slagtede lam«? (Åb 13:8; se også Åb 5:6). Overvej at lade dem finde svar på dette spørgsmål ved at læse Mosija 3:13 og Moses 7:47 som klasse. Hvad vil det sige at besejre Satan»ved Lammets blod«? (Åb 12:11). JOHANNES ÅBENBARING Vi må adskille os fra verdens ugudelighed. Det er ikke særligt behageligt at læse om Babylons ugudelighed og dens fald i Johannes Åbenbaring 17-18, men det er lærerigt, da Babylon kan være et symbol på ugudeligheden i verden i dag. Du kan eventuelt dele disse kapitler op blandt små grupper i klassen og bede dem om at se efter svar på spørgsmål som disse: Hvorfor bliver folk tiltrukket af Babylon eller verdslighed? Hvorfor er Babylon farlig? Hvad vil der ske med Babylon? Hvilken advarsel 148

Jesus Kristus og det evigtvarende evangelium De studerendes læsemateriale

Jesus Kristus og det evigtvarende evangelium De studerendes læsemateriale Jesus Kristus og det evigtvarende evangelium De studerendes læsemateriale Religion 250 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah Kommentarer og rettelser påskønnes. Send

Læs mere

Indledning. Personligt studium. Undervisning baseret på denne bog

Indledning. Personligt studium. Undervisning baseret på denne bog Teksten er den del af: Wilford Woodruff Indledning Oprettet: 19. december 2005 Det Første Præsidentskab og De Tolv Apostles Kvorum har ladet serien Kirkens præsidenters lærdomme udarbejde for at hjælpe

Læs mere

Grundlaget for genoprettelsen De studerendes læsemateriale

Grundlaget for genoprettelsen De studerendes læsemateriale Grundlaget for genoprettelsen De studerendes læsemateriale Religion 225 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah Billedet på omslaget: Gengivelsen af Det Melkisedekske

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Den 6. oktober (Skal læses op ved nadvermødet) En ny balance mellem evangelisk undervisning i hjemmet og i Kirken

Den 6. oktober (Skal læses op ved nadvermødet) En ny balance mellem evangelisk undervisning i hjemmet og i Kirken Den 6. oktober 2018 Til: Generalautoriteter, hovedpræsidentskaber i Kirkens organisationer, områdehalvfjerdsere, stavs-, missions- og distriktspræsidenter, biskopper og grenspræsidenter, stavs- og menighedsråd

Læs mere

Lærdomme og læresætninger i Mormons Bog De studerendes læsemateriale

Lærdomme og læresætninger i Mormons Bog De studerendes læsemateriale Lærdomme og læresætninger i Mormons Bog De studerendes læsemateriale Religion 275 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah Kommentarer og rettelser påskønnes. Send kommentarer,

Læs mere

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM HVAD ER JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium er vor himmelske Faders plan for hans børns lykke og frelse*. Det kaldes Jesu Kristi evangelium, fordi Jesu Kristi forsoning

Læs mere

Ledelse af Jesu Kristi Kirke

Ledelse af Jesu Kristi Kirke 3. Ledelse af Jesu Kristi Kirke 3.1 Frelserens måde at lede på Alle kirkeledere er kaldet til at hjælpe andre mennesker med at blive»jesu Kristi, sande tilhængere«(moro 7:48). For at opnå dette stræber

Læs mere

Discipel 24/7 CELLEGRUPPER Cellegruppernes formål

Discipel 24/7 CELLEGRUPPER Cellegruppernes formål Rentemestervej 109 Discipel 24/7 2400 København NV CELLEGRUPPER Cellegruppernes formål At vokse sammen i troen og i livet som discipel til Guds ære. I cellegrupperne ønsker vi at hjælpe hinanden til at

Læs mere

Prædiken til Juledag 2015 Tekster: 1. Mosebog 1, Johannes Brev 4, Johannesevangeliet 1,1-14

Prædiken til Juledag 2015 Tekster: 1. Mosebog 1, Johannes Brev 4, Johannesevangeliet 1,1-14 Prædiken til Juledag 2015 Tekster: 1. Mosebog 1,1-5 - 1.Johannes Brev 4,7-11 - Johannesevangeliet 1,1-14 Glædelig jul! Sådan håber vi, den er for alle. At alle på én eller anden måde mærker at man hører

Læs mere

Kend Kristus. Discipelskab. Målrettet 16-18 år. Troy Fitzgerald. Unge

Kend Kristus. Discipelskab. Målrettet 16-18 år. Troy Fitzgerald. Unge Kend Kristus Discipelskab Målrettet 16-18 år Troy Fitzgerald Unge Kend Kristus Troy Fitzgerald Unge 16-18 år 3 Originaltitel: ChristWise 2013 Dansk Bogforlag Grafisk bearbejdning: Sat med: ITC Century

Læs mere

hjælpekilder Skrifterne...2 Generalkonference...2 Tidsskrifter...3 Musik...3 Evangelisk kunst...3 Bøger, hæfter og brochurer...4 Slægtshistorie...

hjælpekilder Skrifterne...2 Generalkonference...2 Tidsskrifter...3 Musik...3 Evangelisk kunst...3 Bøger, hæfter og brochurer...4 Slægtshistorie... Evangeliske hjælpekilder til hjemmet Skrifterne...2 Generalkonference...2 Tidsskrifter...3 Musik...3 Evangelisk kunst...3 Bøger, hæfter og brochurer...4 Slægtshistorie...6 Missionering...6 Hjælp til studium

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Den evige familie De studerendes læsemateriale

Den evige familie De studerendes læsemateriale Den evige familie De studerendes læsemateriale Religion 200 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah Kommentarer og rettelser påskønnes. Send kommentarer, forslag eller

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Julen er lige overstået, men jeg vil alligevel gerne invitere dig til at tænke på jul. Men vi skal tilbage i tiden. Tilbage til din barndoms jul.

Julen er lige overstået, men jeg vil alligevel gerne invitere dig til at tænke på jul. Men vi skal tilbage i tiden. Tilbage til din barndoms jul. 1 af 7 Prædiken søndag d. 13. januar 2019. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Es 43,1-7 & Salme 29 & Apg 8,14-17 Luk 3,15-17&21-22 Guds gaver - Du er min elskede! Julen er lige overstået,

Læs mere

Det Nye Testamente. Seniorklassens lærerhæfte

Det Nye Testamente. Seniorklassens lærerhæfte Det Nye Testamente Seniorklassens lærerhæfte Det Nye Testamente Seniorklassens lærerhæfte Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Omslag: Bjergprædikenen, af Carl Bloch. Benyttet med tilladelse

Læs mere

af Søndagsskolen. Formål med Søndagsskolen Ledelse af menighedens Søndagsskole Menighedens søndagsskolepræsident

af Søndagsskolen. Formål med Søndagsskolen Ledelse af menighedens Søndagsskole Menighedens søndagsskolepræsident 12. Søndagsskolen Søndagsskolen er en organisation, der hjælper præstedømmet. Alle Kirkens organisationer findes for at hjælpe medlemmer med at styrke deres vidnesbyrd om vor himmelske Fader, Jesus Kristus

Læs mere

DEN GRUNDLÆGGENDE ENHEDS PROGRAMVEJLEDNING

DEN GRUNDLÆGGENDE ENHEDS PROGRAMVEJLEDNING DEN GRUNDLÆGGENDE ENHEDS PROGRAMVEJLEDNING Inhold Indledning til Den Grundlæggende Enheds Program 2 De fem elementer i Den Grundlæggende Enheds Program 3 1. Organisation 3 2. Mødesteder 4 3. Kursusmaterialer

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

Åbne spørgsmål. Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Kend kristus: Unge. 8 Warren Wiersbe, Being a Child of God, side 21.

Åbne spørgsmål. Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Kend kristus: Unge. 8 Warren Wiersbe, Being a Child of God, side 21. studie 5 Dåben 33 Åbne spørgsmål Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Åbningshistorie Fødsel (frelsens erfaring), adoption (dåb) og ægteskab (Guds lov) kan alle hjælpe os til

Læs mere

Seminar GRUNDLÆGGENDE LÆRDOMME

Seminar GRUNDLÆGGENDE LÆRDOMME Seminar GRUNDLÆGGENDE LÆRDOMME 1. GUDDOMMEN Der er tre særskilte personer i Guddommen: Gud den evige Fader, hans Søn Jesus Kristus og Helligånden (se ApG 7:55-56). Faderen og Sønnen har legemer af kød

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8.

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8. Bruger Side 1 05-04-2015 Prædiken til Påskedag 2015. Tekst: Markus 16,1-8. Påskedag er dagen hvor vi kan slippe tøjlerne og springe ud i glæde over at det umulige er sket. Lade troen springe ud som blomsten,

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst.

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst. Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1 Prædiken til Julesøndag 2014. Prædiketekst. Lukas 2,25-40 Et øjeblik i historien. Der sad de på kirkebænken juleaften, hele familien, og bedstefar sad med sit yngste

Læs mere

Anden vidner sammen med vores egen and

Anden vidner sammen med vores egen and Anden vidner sammen med vores egen and Anden selv vidner sammen med vor egen and om at vi er Guds børn. ROM. 8:16. DET var søndag først pa formiddagen. For dem der var i Jerusalem, var det en særlig dag.

Læs mere

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv,

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv, 2.s.e.Helligtrekonger, den 14. januar 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10.- Tekster: 2.Mosebog 33,18-23; Johs. 2,1-11: Salmer: 403-434-22-447-315/319-475 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Oprettet: 14. december 2005 Når vi efterlever Jesu Kristi evangelium, vokser vi i kundskaben om sandheden, og vores

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du?

Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du? Forestil dig, at du møder en person, som intet kender til dig. Forestil dig, at den person spørger dig, hvem du er. Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du? Fortæller du,

Læs mere

Kom og følg mig. Søndagsskolen 2014. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Søndagsskolen 2014. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Søndagsskolen 2014 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Søndagsskolen 2014 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2013 Intellectual Reserve,

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

19. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. oktober 2012 kl Salmer: 26/434/335/417//164/439/421/569 Uddelingssalme: se ovenfor: 421

19. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. oktober 2012 kl Salmer: 26/434/335/417//164/439/421/569 Uddelingssalme: se ovenfor: 421 1 19. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. oktober 2012 kl. 10.00. Salmer: 26/434/335/417//164/439/421/569 Uddelingssalme: se ovenfor: 421 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Frimodighed og mirakler

Frimodighed og mirakler Frimodighed og mirakler MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: FRIMODIGHED OG MIRAKLER Det kan være spænende at læse om de første kristne og hvordan de vendte op ned på hele den daværende kendte verden. Når man læser

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

Studie. Frelsens erfaring

Studie. Frelsens erfaring Studie 4 Frelsens erfaring 27 Åbningshistorie Der fortælles om en missionær, som var blevet gode venner med en indisk perledykker. De to havde tilbragt mange timer sammen med at diskutere frelsen, men

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

Børnebiblen præsenterer. Jesu fødsel

Børnebiblen præsenterer. Jesu fødsel Børnebiblen præsenterer Jesu fødsel Skrevet af: Edward Hughes Illustreret af: M. Maillot Bearbejdet af: E. Frischbutter; Sarah S. Oversat af: Christian Lingua Produceret af: Bible for Children www.m1914.org

Læs mere

Kom og følg mig. Unge Piger 3. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Unge Piger 3. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Unge Piger 3 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Unge Piger Juli-september 2013 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2012 Intellectual

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Kom og følg mig. Søndagsskolen 1. Undervisningsmateriale for unge

Kom og følg mig. Søndagsskolen 1. Undervisningsmateriale for unge Kom og følg mig Søndagsskolen 1 Undervisningsmateriale for unge undervisning og læring til omvendelse Søndagsskolen Januar-marts 2013 Om dette hæfte Lektionerne i dette hæfte er organiseret i enheder,

Læs mere

Dåbsritual. Ritualer dåb naver barnevelsignelse vielse - begravelse. tror du på Jesus Kristus som din Herre og frelser? Dåbskandidaten svarer Ja

Dåbsritual. Ritualer dåb naver barnevelsignelse vielse - begravelse. tror du på Jesus Kristus som din Herre og frelser? Dåbskandidaten svarer Ja Dåbsritual tror du på Jesus Kristus som din Herre og frelser? Dåbskandidaten svarer Ja På din egen bekendelse, om din tro på Jesus, døber vi dig til Kristus i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn Nadverritual

Læs mere

Jesus Kristus - helbredelsens mester

Jesus Kristus - helbredelsens mester Ældste Russell M. Nelson, De Tolv Apostles Kvorum Jesus Kristus - helbredelsens mester Oprettet: 23. september 2007 Tro, anger, dåb, et vidnesbyrd og varig omvendelse fører til Herrens helbredende kraft.

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

Ritualer i Foursquare Kirke København. Efterår 2016

Ritualer i Foursquare Kirke København. Efterår 2016 Ritualer i Foursquare Kirke København Efterår 2016 1 af 5 Beskrivelse af vielsesritual 3 Indledning 3 Overgivelsen af brud 3 Ægteskabsløfter 3 Velsignelse 4 Bøn 4 Præsentation af ægtepar 4 Beskrivelse

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Omvendelse. »Og tror ikke på jer selv og sagde: Vi have Abraham til Fader (Mt 3: 9)

Omvendelse. »Og tror ikke på jer selv og sagde: Vi have Abraham til Fader (Mt 3: 9) Omvendelse Den bibelske omvendelse udgør ikke en holdningsændring fremmes af den menneskelige bevidsthed. Integrerer et liv før mænd siger et andet aspekt af det kristne liv, ikke anger fremmes af evangeliet.

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB Helligåndens dåb De to dåb som Bibelen taler mest om er dåben i vand, hvor man begraver det gamle og dåben i Helligånden hvor man får kraft til tjeneste.!

Læs mere

1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411; ; 403; 424

1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411; ; 403; 424 1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411;417-139; 403; 424 Lad os bede! Kære Herre, vi beder dig: Lad dit lys skinne på os i dag, så vi ser hvem vi er, hvor vi hører til,

Læs mere

Helligånden er Guds ånd. Gud i mig

Helligånden er Guds ånd. Gud i mig Helligånden Helligånden er Guds ånd Gud i mig Hvem er Helligånden? Gud er Far, Søn og Helligånd - Gud Fader har skabt os - Gud Søn har frelst os - Gud Helligånd formidler det til os Tre-i-en-Gud (treenig

Læs mere

Kom og følg mig. Det Aronske Præstedømme 2015. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Det Aronske Præstedømme 2015. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Det Aronske Præstedømme 2015 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Det Aronske Præstedømme 2015 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2014

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HÅNDSPÅLÆGGELSE. Håndspålæggelse

JESUS ACADEMY TEMA: HÅNDSPÅLÆGGELSE. Håndspålæggelse TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HÅNDSPÅLÆGGELSE Håndspålæggelse Håndspålæggelse, bliver indenfor religiøse sammenhænger praktiseret rigtig meget, men man hører ikke ret meget undervisning angående

Læs mere

Kom og følg mig. Unge Piger 1. Undervisningsmateriale for unge

Kom og følg mig. Unge Piger 1. Undervisningsmateriale for unge Kom og følg mig Unge Piger 1 Undervisningsmateriale for unge undervisning og læring til omvendelse Unge Piger Januar-marts 2013 Om dette hæfte Lektionerne i dette hæfte er organiseret i enheder, der gennemgår

Læs mere

Herre Jesus Kristus. TAK, at du gør dig til ét med os, så vi kan se Guds herlighed. AMEN

Herre Jesus Kristus. TAK, at du gør dig til ét med os, så vi kan se Guds herlighed. AMEN 6. søndag efter påske 2014, Hurup og Gettrup Johs. 17, 20-26 Herre Jesus Kristus. TAK, at du gør dig til ét med os, så vi kan se Guds herlighed. AMEN De fire evangelier har hver deres særlige kendetegn.

Læs mere

1. Juledag. Salmevalg

1. Juledag. Salmevalg 1. Juledag Salmevalg 100: Kimer, I klokker! 122: Den yndigste rose er funden 114: Hjerte, løft din glædes vinger 125: Mit hjerte altid vanker 112: Kom, alle kristne Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Børnebiblen. præsenterer. Jesu fødsel

Børnebiblen. præsenterer. Jesu fødsel Børnebiblen præsenterer Jesu fødsel Skrevet af: Edward Hughes Illustreret af: M. Maillot Bearbejdet af: E. Frischbutter; Sarah S. Oversat af: Christian Lingua Produceret af: Bible for Children www.m1914.org

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor?

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Studie 5 Dåben 31 Åbent spørgsmål Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Åbningshistorie En lignelse: En teenagepige (lad os kalde

Læs mere

Fastelavnssøndag d. 26. februar 2017

Fastelavnssøndag d. 26. februar 2017 Fastelavnssøndag d. 26. februar 2017 Salmer 736 Den mørke nat forgangen er 441 Alle mine kilder 70 Du kom til vor runde jord --- 141 Mig lyster nu at træde 192,7 Du, som har dig selv mig givet 192 Hil

Læs mere

Genoprettelsens skrifter konkurrerer ikke med Bibelen, de fuldender Bibelen.

Genoprettelsens skrifter konkurrerer ikke med Bibelen, de fuldender Bibelen. Ældste Russell M. Nelson, De Tolv Apostles Kvorum Skriftens vidner Oprettet: oktober 2007 Genoprettelsens skrifter konkurrerer ikke med Bibelen, de fuldender Bibelen. Vi udtrykker vores kærlighed til og

Læs mere

PÅLIDELIGE MENNESKER

PÅLIDELIGE MENNESKER 1 PÅLIDELIGE MENNESKER Kim Torp, søndag d. 14. juni 2015 HVEM ER DE PÅLIDELIGE MENNESKER? 2. Timotheus 2:1 7 Og du, mit barn, vær stærk ved nåden i Kristus Jesus! Hvad du har hørt af mig i mange vidners

Læs mere

HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER

HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER Helligåndens dåb er ikke kun en lille del af

Læs mere

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd.

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd. $'9(1786'20,1, En prædiken af Ragnar Boyesen Jeg Jesus, har sendt min engel for at vidne for jer om disse ting i menighederne; jeg er Davids rodskud og ætling, jeg er den strålende morgenstjerne. Og Ånden

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

Oprettelsen af mennesker og inkarnationen af Kristus

Oprettelsen af mennesker og inkarnationen af Kristus Oprettelsen af mennesker og inkarnationen af Kristus Hvilken billede og lighed, som blev tildelt Adam? Billedet og portrætfoto af udødelige Gud, som bor i et utilgængeligt lys, Paul henvist til Timoteus?

Læs mere

19 s e Trin. 26.oktober 2014. Hinge kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30.

19 s e Trin. 26.oktober 2014. Hinge kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30. 19 s e Trin. 26.oktober 2014. Hinge kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 332-347/ 348-62 Vinderslev kl.10.30: 332-347- 337/ 348-477- 62 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Børnebiblen præsenterer. Historie 36 af Bible for Children, PO Box 3, Winnipeg, MB R3C 2G1 Canada

Børnebiblen præsenterer. Historie 36 af Bible for Children, PO Box 3, Winnipeg, MB R3C 2G1 Canada Børnebiblen præsenterer Jesu fødsel Skrevet af: Edward Hughes Oversat af: Christian Lingua Illustreret af: M. Maillot Bearbejdet af: E. Frischbutter; Sarah S. Historie 36 af 60 www.m1914.org Bible for

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14,

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14, Bruger Side 1 15-05-2016. Tekst. Johs. 14, 15-21. Der er altid noget overstadigt over Pinsesøndags gudstjeneste. Det er så let at synge og i al sin glans stråler livslyset over Guds nåde. Det er centrum

Læs mere

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed Du gode Gud, jeg takker dig for livet, fordi jeg lever og er til i dag. Jeg rækker hånden ud mod livets gave og mod den kærlighed, der ligger bag. Du giver hele verden liv og ånde og holder gang i alle

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

Studie 10. Herrens nadver

Studie 10. Herrens nadver Studie 10 Herrens nadver 57 Åbent spørgsmål Har du nogensinde oplevet, at hele din verden blev vendt på hovedet i løbet af et øjeblik? Hvad skete der? Åbningshistorie Forstår du, hvad jeg har gjort for

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

5. søndag efter trinitatis 26. juni 2016

5. søndag efter trinitatis 26. juni 2016 Kl. 10.00 Burkal Sognehus Kl. 14.00 Tinglev Kirke Tema: Bekendelse - fornægtelse Salmer: 318, (398,) 332; 54, 345 Evangelium: Matt. 16,13-26 I dagens tekst har vi vi den ældste kristne trosbekendelse:

Læs mere

19.s.e.trin. II 2016, Ølgod 9.00, Bejsnap

19.s.e.trin. II 2016, Ølgod 9.00, Bejsnap Kom og se! Det bliver sagt flere gange i dagens evangelium. Kom og se! Der er gået vilde rygter om Jesus, og rygterne får folk til at ville se, om der er noget om snakken. Man kan sige, at vi i dag hører

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres Sidste søndag efter Helligtrekonger Læsninger: 2. Mos 34, 27-35 2. Peter 1, 16-18 Matt 17, 1-9 Salmer: 749: I Østen stiger 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7 22: Gådefuld er du vor Gud 161: Med strålekrans

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14.

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014 Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Besøg fra Gud. Det er julens budskab, og det er evangeliets påstand, eller proklamation. Julen forkynder os om

Læs mere

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 1 Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 Åbningshilsen I dag fejrer vi en begivenhed, en milepæl, noget, der kun sker

Læs mere

Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger

Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger Oprettet: 16. december 2005 Gud oprettede og belærte om sit evangelium i begyndelsen, åbenbarede det påny i forskellige uddelinger,

Læs mere

VEJLEDNING I UNDERVISNING

VEJLEDNING I UNDERVISNING VEJLEDNING I UNDERVISNING VEJLEDNING I UNDERVISNING Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2000, 2001 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes Printed in Germany Engelsk original

Læs mere

Studie 7 Guds lov 41

Studie 7 Guds lov 41 Studie 7 Guds lov 41 Åbningshistorie Lav en liste over de ti største problemer, verden står over for i dag. Når du tænker på verdens udfordringer, så tænk over, hvad mediemogulen Ted Turner havde at sige

Læs mere

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Evige Gud, vor Far i Himlen hold vore døde i dine gode hænder og tag imod vore nyfødte, så at de erfarer, at de altid bliver ledet af din hånd nu og i evighed.

Læs mere

PRÆDIKEN\2018\ SEP - JOH14'1-11

PRÆDIKEN\2018\ SEP - JOH14'1-11 Side 1 af 6 3. søndag efter påske (dds 1143-45) Dåb af søskendepar 22/04/18 Salmer 235 Verdens igenfødelse Dåb 448 + Amen (Guitar) 62 Jesus det eneste, --- --- 379 Der er en vej 217 v. 1 Min Jesus lad

Læs mere

#30 At leve som en discipel

#30 At leve som en discipel #30 At leve som en discipel Dåben er bare begyndelsen på dit nye liv som en Kristi discipel. Ordet kristen er kun nævnt 3 gange i det Nye Testamente, men ordet discipel gentages over 260 gange. Hvad betyder

Læs mere