Kom og følg mig. Søndagsskolen Undervisningsmaterialer for unge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom og følg mig. Søndagsskolen 2014. Undervisningsmaterialer for unge"

Transkript

1 Kom og følg mig Søndagsskolen 2014 Undervisningsmaterialer for unge

2 undervisning og læring til omvendelse Søndagsskolen 2014 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige

3 2013 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes Engelsk original godkendt: 9/13 Godkendt til oversættelse: 9/13 Oversættelse af Come, Follow Me: Learning Resources for Youth, Sunday School 2014 Danish

4 Om dette hæfte Lektionerne i dette hæfte er organiseret i afsnit, der gennemgår lærdomsmæssige grundbegreber i Jesu Kristi gengivne evangelium. Hver lektion fokuserer på spørgsmål, som unge kan have, samt lærdomsmæssige principper, der kan hjælpe dem til at finde svar. Lektionerne er udarbejdet, så du kan forberede dig åndeligt ved selv at lære læresætningerne og derefter planlægge måder at engagere de unge i stærke læringsoplevelser. Undervisningsoplæg For hvert af de doktrinære emner i indholdsfortegnelsen er der flere undervisningsoplæg, end du i løbet af måneden kan nå at undervise i. Lad Åndens inspiration og de unges spørgsmål og interesser vejlede dig, når du beslutter, hvilke oplæg du skal undervise i, og hvor lang tid du skal bruge på et emne. Det er ikke meningen, at oplæggene skal diktere, hvad du siger og gør i klassen. De har til formål at hjælpe dig til selv at lære læresætningen og forberede læringsoplevelser, der er tilpasset behovene hos de unge, du underviser. Forbered dig åndeligt For at kunne hjælpe de unge til at forstå principperne i disse oplæg, er det nødvendigt, at du forstår dem og selv anvender dem. Studer skrifterne og de andre hjælpekilder, og se efter udtalelser, historier eller eksempler, der er særligt relevante eller inspirerende for de unge. Planlæg, hvordan du kan hjælpe de unge til selv at opdage disse principper, få et vidnesbyrd om dem og anvende dem i deres egne bestræbelser på at lære og undervise i evangeliet. Rådfør jer med hinanden Rådfør dig med andre lærere og ledere om de unge i din klasse. Hvad lærer de i andre omgivelser i hjemmet, til seminar, i andre klasser i Kirken? Hvilke muligheder har de for at undervise? (Hvis der bliver udvekslet følsomme informationer under disse samtaler, så behandl dem fortroligt). Mere på nettet Du kan finde flere materialer og undervisningsforslag til hver af disse lektioner på lds.org/youth/ learn. Online-lektioner indeholder: Link til de seneste udtalelser fra de levende profeter, apostle og andre kirkeledere. Disse link bliver opdateret jævnligt, så tjek dem ofte. Link til videoer, billeder og andre medier, som du kan bruge til at forberede dig selv åndeligt og til at undervise de unge. Videoer, der demonstrerer effektiv undervisning, så du kan styrke din evne til at hjælpe de unge til at blive omvendt. 3

5

6 Indhold 9 Januar: Guddommen 11 Hvordan hjælper Helligånden mig med at lære? 14 Hvordan kan studium af skrifterne hjælpe mig til at lære om vor himmelske Fader? 17 Hvordan kan jeg hjælpe andre med at lære om vor himmelske Fader? 20 Hvordan kan jeg lære at se vor himmelske Faders hånd i alt? 24 Hvordan hjælper Helligånden mig med at undervise i evangeliet? 29 Februar: Frelsesplanen 31 Hvorfor er læring en vigtig del af vor himmelske Faders plan? 34 Hvorfor er undervisning i evangeliet vigtig i frelsesplanen? 37 Hvilken rolle spiller handlefrihed i at lære om evangeliet? 41 Hvordan kan jeg hjælpe andre til at deltage i læringsprocessen? 45 Hvordan kan kirkemusik hjælpe mig til at lære om frelsesplanen? 49 Marts: Jesu Kristi forsoning 51 Hvordan kan jeg anvende de levende profeters og apostles ord til at styrke min tro på Jesu Kristi forsoning? 55 Hvad kan skrifterne lære mig om Jesu Kristi forsoning? 58 Hvordan kan Mormons Bog hjælpe mig til at styrke min tro på Jesu Kristi forsoning? 61 Hvordan kan tillid til Frelserens nåde hjælpe mig til at blive en bedre lærer? 65 Hvordan kan jeg bruge sammenligninger, når jeg underviser andre om forsoningen? 5

7 69 April: Frafaldet og genoprettelsen 71 Hvad lærer Joseph Smiths eksempel mig om at studere evangeliet? 75 Hvordan kan jeg skelne mellem sandt og falskt? 78 Hvorfor er det vigtigt at undervise i den sande lære? 81 Hvordan kan de begivenheder, der fandt sted under frafaldet og genoprettelsen, finde anvendelse i min tilværelse? 85 Hvordan kan jeg forklare andre om frafaldet og genoprettelsen? 89 Maj: Profeter og åbenbaring 91 Hvad kan jeg lære af de levende profeter og apostle? 95 Hvordan kan jeg forbedre mit skriftstudium? 98 Hvordan hjælper ærbødighed mig til at modtage åbenbaring? 101 Hvad vil det sige at bære sit vidnesbyrd? 105 Hvad kan jeg lære af præsident Monson om at følge Ånden? 109 Juni: Præstedømmet og præstedømmenøgler 111 Hvordan kan jeg effektivt deltage i råd i Kirken? 115 Hvordan arbejder kvinder og præstedømmebærere sammen for at opbygge Guds rige? 119 Hvorfor er det vigtigt at følge de råd, der kommer fra præstedømmeledere? 121 Hvordan kan jeg lære mere om præstedømmet ved at benytte skriftstudiummetoder? 124 Hvordan kan jeg bruge historier, når jeg underviser andre om præstedømmet? 127 Juli: Ordinancer og pagter 129 Hvilke åndelige sandheder kan jeg lære af evangeliets ordinancer? 133 Hvordan kan jeg få en større forståelse af, hvad pagter er? 136 Hvordan kan jeg gøre nadveren mere betydningsfuld for mig selv? 140 Hvordan holder jeg min pagt om altid at erindre Frelseren? 144 Hvordan kan jeg forberede mig til at modtage tempelordinancer? 6

8 149 August: Ægteskab og familie 151 Hvordan kan det være til velsignelse for mig og min familie, at jeg fører en dagbog? 155 Hvorfor er det vigtigt at lære om min slægtshistorie? 159 Hvordan kan jeg lære andre at lave slægtsforskning? 162 Hvordan kan jeg forklare andre om vigtigheden af ægteskab og familie? 166 Hvilke muligheder er der for at lære og undervise i hjemmet? 171 September: Befalinger 173 Hvordan hjælper befalingerne mig til at blive mere som vor himmelske Fader? 177 Hvordan kan jeg hjælpe andre til at forstå mine standarder? 181 Hvordan bliver min evne til at lære om evangeliet påvirket af min overholdelse af befalingerne? 185 Hvordan kan jeg inspirere andre til at holde befalingerne? 189 Hvilke velsignelser lover vor himmelske Fader, hvis jeg holder befalingerne? 193 Oktober: Bliv mere kristuslignende 195 Hvordan kan jeg opfordre andre til at blive mere som Frelseren? 198 Hvordan kan jeg udvise kærlighed over for dem, som jeg underviser? 202 Hvordan sammenlignede Frelseren evangeliets sandheder med velkendte genstande og oplevelser? 207 Hvordan kan jeg ved hjælp af skrifterne hjælpe andre til at blive mere kristuslignende? 211 Hvordan kan jeg bruge spørgsmål på en effektiv måde, når jeg underviser? 215 Hvad kan jeg lære om evangelisk læring af Frelserens eksempel? 219 November: Åndelig og timelig selvhjulpenhed 221 Hvordan kan jeg blive åndeligt selvhjulpen? 225 Hvordan kan jeg finde svar på mine egne spørgsmål om evangeliet? 229 Hvordan kan jeg lære at træffe mine egne beslutninger? 233 Hvordan kan målsætning gøre mig mere selvhjulpen? 237 Hvordan kan jeg forberede mig til at blive økonomisk selvhjulpen? 7

9 241 December: Opbyg Guds rige i de sidste dage 243 Hvordan kan jeg lære at tjene bedre i Kirken? 247 Hvordan kan jeg blive en bedre leder? 251 Hvordan kan jeg blive en bedre lærer? 256 Hvordan kan man effektivt fortælle andre om evangeliet? 260 Hvordan kan jeg forstå de symboler, der bruges til at undervise om det andet komme? 263 Hvad kan jeg lære af skrifterne, som kan forberede mig til det andet komme? 267 Tillæg 8

10 MÅNEDSOVERSIGT Januar: Guddommen»Vi tror på Gud, den evige Fader, og på hans Søn, Jesus Kristus, og på Helligånden«(TA 1:1). Ud fra denne måneds oplæg kan de unge lære, hvordan de kan styrke deres tro på medlemmerne af Guddommen, når de studerer skrifterne og bærer deres vidnesbyrd for andre. De vil få erfaring med at følge Helligåndens vejledning i deres bestræbelser på at lære om og undervise i evangeliet. Tilskynd dem til at stille spørgsmål til det, de lærer, at søge efter mere viden og at fortælle andre om det, de finder ud af. Oplæg, du kan vælge imellem denne måned: Hvordan hjælper Helligånden mig med at lære? Hvordan kan studium af skrifterne hjælpe mig med at lære om vor himmelske Fader? Hvordan kan jeg hjælpe andre med at lære om vor himmelske Fader? Hvordan kan jeg lære at se vor himmelske Faders hånd i alt? Hvordan hjælper Helligånden mig med at undervise i evangeliet? Meddelelse til læreren Mens du underviser i denne enhed, kan du minde de unge om, at navnene på Guddommen er hellige (se L&P 63:61). Tilskynd dem til at omtale disse navne med ærbødighed og respekt. Besøg lds.org/youth/learn for at se denne måneds materiale online. 9

11

12 JANUAR: GUDDOMMEN Hvordan hjælper Helligånden mig med at lære? Frelseren lovede, at Helligånden vil lære os alt og minde os om alt (se Joh 14:26). En del af vores ansvar, når vi studerer, evangeliet er at søge Helligåndens ledsagelse til at inspirere os i klassen, i vores personlige studium og i andre evangeliske sammenhænge. At lære ved Ånden indebærer at bede om hans påvirkning og at lytte efter tilskyndelser, der kan oplyse vores forståelse (se Alma 32:28). Forbered dig åndeligt Hvordan har Helligånden hjulpet dig til at lære om evangeliet? Hvilke oplevelser kan du fortælle de unge om? Møder de unge op i klassen åndeligt forberedt til at lære? Hvordan bliver deres læring styrket, når de søger Ånden? Læs bønsomt disse skriftsteder og hjælpekilder. Hvad mener du vil inspirere de unge til at søge at lære ved Ånden? Joh 16:13 (Helligånden vil lede os til L&P 11:12-14 (Ånden oplyser vores sandhed) sind) 1 Kor 2:9-14 (Det, der kommer fra Donald L. Hallstrom,»Omvendt Gud, forstås kun ved Helligånden) til hans evangelium gennem hans kirke«, Liahona, maj 2012, s Ne 10:19 (Hvis vi søger flittigt, vil Helligånden åbenbare Guds hemmeligheder) Ånden«, Liahona, nov. 2006, s. A. Roger Merrill,»At modtage ved Alma 5:45-46; Moro 10:3-5 (Vi kan få et vidnesbyrd om sandheden gennem Helligånden)»Lær ved Helligånden«, Forkynd mit evangelium, 2005, s. 18 Skab sammenhænge Hjælp de unge i de første par minutter af hver klasse med at skabe sammenhæng mellem det, de lærer i forskellige situationer (som for eksempel personligt studium, seminar, andre klasser i Kirken eller oplevelser med deres venner). Hvordan kan du hjælpe dem til at se betydningen af evangeliet i deres dagligdag? Forslagene herunder kan eventuelt hjælpe: Se andre forslag til undervisning og læring i tillægget. Bed de unge om at fortælle om en oplevelse i deres familie, der har lært dem noget om Gud. Bed de unge om at læse præsident Spencer W. Kimballs svar på spørgsmålet:»hvad gør du, når du befinder dig til et kedeligt nadvermøde?«(i ældste Donald L. 11

13 Hallstroms tale»omvendt til hans evangelium gennem hans kirke«). Hvorfor sagde præsident Kimball, at han aldrig havde været til et kedeligt nadvermøde? Bed de unge om at fortælle om oplevelser, hvor de har følt Ånden ved et nadvermøde eller ved en anden klasse i Kirken. Hvad gjorde de for at forberede sig åndeligt til disse oplevelser? Bed dem om at skrive deres svar på tavlen. Lær sammen Undervisningstip»Ånden skal være til stede, for at et evangelisk budskab kan nå ind til hjertet hos dem, som du underviser (se 2 Ne 33:1; L&P 42:14). Du bør derfor anvende metoder, som vil angive den rette tone i lektionen og indbyde Ånden«(Undervisning, den største kaldelse, 2000, s. 91). Undervisning på Frelserens måde Frelseren stolede på sine disciple og gav dem ansvar i form af at undervise, velsigne og tjene andre. Hvilke muligheder kan du give de unge til at fortælle andre, hvad de lærer? Hver af opgaverne herunder vil hjælpe de unge til at forstå, hvad det vil sige at lære ved Ånden. Følg Åndens inspiration, og vælg et eller flere af de forslag, der vil virke bedst i din klasse: Bed hver elev om at læse ét af de fortælle deres tanker om, hvordan de skriftsteder, der er foreslået i dette kan anvende bror Merrills råd i deres oplæg, og se efter, hvordan Helligånden hjælper os til at lære om evange- og i andre sammenhænge, hvor de personlige studium, i Søndagsskolen liet. Hvilke mulige konsekvenser er lærer om evangeliet. der ved at forsøge at studere evangeliet uden Åndens påvirkning? Overvej Bed de unge om at læse»lær ved Helligånden«fra Forkynd mit evangelium (s. 18) og udpege de velsignelser, at fortælle en personlig oplevelse, hvor du har mærket Helligåndens der kommer, når vi lærer ved Ånden. påvirkning, mens du lærte om evangeliet. Bed de unge om at fortælle om Invitér med biskoppens tilladelse fuldtidsmissionærerne (eller en nyligt tilsvarende oplevelser. hjemvendt missionær) og bed dem om Bed de unge om at læse A. Roger at fortælle klassen, hvordan de har set Merrills liste over tre ting, som vi bør disse velsignelser blive opfyldt, når de gøre for at modtage ved Ånden (i søgte at lære ved Ånden. Bed de unge hans tale»at modtage ved Ånden«). om at fortælle om konkrete måder, Bed hver elev om at vælge ét af de tre hvorpå de her og nu kan blive velsignet ved at lære ved Ånden. Hvad vil punkter og fortælle om et skriftsted eller en personlig oplevelse, der vedrører dette punkt. Bed de unge om at deres læring om evangeliet? de gøre for at invitere Ånden med i Bed de unge om at fortælle om det, de har lært i dag. Hvilke følelser eller indtryk har de fået? Forstår de, hvad det vil sige at lære ved Ånden? Har de yderligere spørgsmål? Vil det være værd at bruge mere tid på dette emne? Opfordring til handling Spørg de unge, hvad de føler sig inspireret til at gøre på grund af det, de har lært i dag. Tilskynd dem til at handle ifølge disse følelser. Søg Ånden, når du bønsomt overvejer, hvordan du kan følge op. 12

14 Udvalgte materialer Uddrag fra A. Roger Merrill,»At modtage ved Ånden«, Liahona, nov. 2006, s Under vore kirkemøder, under vores skriftstudium alene eller med familien, og selv denne dag, hvor vi lytter til Herrens profeter og apostle, vil nogle af os modtage mere end andre. Hvorfor? Jeg er ved at lære, at de, som virkeligt modtager, gør mindst tre ting, som de andre nok ikke gør. For det første, så søger de. Vi lever i en underholdningsverden, en tilskuerverden. Uden at indse det, kan vi komme til konference eller i kirke med indstillingen:»her er jeg, inspirér mig nu.«vi bliver åndeligt passive. Når vi i stedet fokuserer på at søge og modtage Ånden, bliver vi mindre interesserede i om en underviser eller taler kan fastholde vores opmærksomhed og mere interesserede i at give Ånden vores fulde opmærksomhed. Husk, at modtage er et udsagnsord. Det handler om at gøre noget. Det er et grundlæggende udtryk for tro. For det andet, de, der modtager, føler. Når åbenbaring kommer til sindet og hjertet, er det for det meste noget, man føler. Indtil vi lærer at lægge mærke til disse åndelige følelser, genkender vi som regel ikke engang Ånden. Under en samtale jeg for nylig havde med en af vore svigerdøtre, foreslog hun, at vi kunne hjælpe selv små børn med at blive opmærksomme på disse følelser fra Ånden. Vi kan stille dem spørgsmål såsom:»hvad føler du, når vi læser i skriften sammen? Hvad føler du, at Ånden tilskynder dig til at gøre?«det er gode spørgsmål til os alle. De viser ønsket om at modtage. For det tredje så har de, som modtager ved Ånden, til hensigt at handle. Profeten Moroni belærte os om, at vi for at modtage et vidnesbyrd om Mormons Bog må spørge med»oprigtig hensigt«(moro 10:4). Ånden underviser, når vi ærligt har til hensigt at gøre noget ved det, vi lærer. Uddrag fra»lær ved Helligånden«, Forkynd mit evangelium, 2004, s. 18 Dit studium af evangeliet er mest effektivt, når du bliver undervist af Helligånden. Begynd altid dit studium af evangeliet med en bøn om, at Helligånden må hjælpe dig med at lære. Han vil bringe dig kundskab og overbevisning, som vil velsigne dig og give dig mulighed for at velsigne andre. Din tro på Jesus Kristus vil øges. Dit ønske om at omvende dig og forbedre dig vil vokse. Denne form for studium forbereder dig til tjeneste, giver trøst, løser problemer og giver dig styrke til at holde ud til enden. Vellykket studium af evangeliet kræver ønske og handling.»for den, der flittigt søger, skal finde, og Guds hemmeligheder skal blive udfoldet for dem ved Helligåndens kraft, såvel i disse tider som i fordums tider«(1 Ne 10:19). Når du, ligesom Enos, hungrer efter at kende det evige livs ord, og når du lader disse ord»[synke] dybt i [dit] hjerte«(enos 1:3) vil Helligånden åbne dit sind og hjerte for større lys og forståelse. 13

15 JANUAR: GUDDOMMEN Hvordan kan studium af skrifterne hjælpe mig til at lære om vor himmelske Fader? Siden tidernes morgen har profeter åbenbaret sandheder om Guds natur. Når vi flittigt studerer deres vidnesbyrd i skrifterne, kan vi lære om vor himmelske Faders egenskaber og øge vores tro og vidnesbyrd. Jo bedre vi forstår vor himmelske Faders natur, jo bedre forstår vi vores eget guddommelige potentiale som hans åndelige børn. Forbered dig åndeligt Hvordan har dit personlige studium af skrifterne styrket din tro på og dit vidnesbyrd om vor himmelske Fader? Hvilke metoder har du brugt til at studere skrifterne, som måske kan være nyttige for de unge? Hvorfor er det vigtigt, at de unge har kendskab til og forstår vor himmelske Faders natur? Hvilke skriftsteder mener du, vil være bedst for dem? Mens du bønsomt studerer skrifterne og disse andre hjælpekilder, så vær opmærksom på afsnit eller udtalelser, som de unge kan bruge til at lære mere om vor himmelske Faders natur. Omni 1:17; Mosi 1:3-7; Alma 37:8-9 Guide til Skrifterne,»Gud«(Skrifterne kan hjælpe os til at forstå D. Todd Christofferson,»Velsignelsen ved skriften«, Liahona, maj 2010, Guds natur) L&P 1:37-39; 18:34-36 (I skrifterne kan s ; se også videoen»velsignelserne ved vi høre Guds røst) skrifterne«skab sammenhænge Hjælp de unge i de første par minutter af hver klasse til at skabe sammenhæng mellem det, de lærer i forskellige situationer (som for eksempel personligt studium, seminar, andre klasser i Kirken eller oplevelser med deres venner). Hvordan kan du hjælpe dem til at se betydningen af evangeliet i deres dagligdag? Forslagene herunder kan eventuelt hjælpe: Se andre forslag til undervisning og læring i tillægget. Inviter en af de unge mænd i klassen til at fortælle de unge piger om noget, han for nyligt har lært om Guddommen ved et kvorumsmøde i Det Aronske Præstedømme. Inviter derpå en ung pige til at fortælle de unge mænd om noget, som hun har lært i Unge Piger. Bed de unge om at overveje spørgsmålet:»hvad sker der med dem, der ikke har eller ikke bruger skrifterne?«bed dem om at finde svar på dette spørgsmål, mens de læser de foreslåede skriftsteder i dette oplæg eller i afsnittet»skrifterne øger vores hukommelse«i ældste D. Todd Christoffersons tale»velsignelsen ved skriften«. Bed dem om at fortælle, hvad de har fundet. Velsignelsen ved skriften 14

16 Lær sammen Alle forslagene herunder vil hjælpe de unge til at forstå, hvordan de kan bruge skrifterne til at forbedre deres forståelse af Guddommen. Følg Åndens inspiration, og vælg et eller flere af de forslag, der vil virke bedst i din klasse: Bed de unge om at skrive, hvad de unge læse et kapitel eller nogle skriftsteder og nedskrive alt, hvad de lærer ved om Gud, på tavlen. Spørg dem, hvordan de har tilegnet sig disse om vor himmelske Fader, efterhånden som de læser. Du kan eventuelt sandheder. Vis dem, hvordan man kan bruge Guide til Skrifterne til at foreslå de følgende afsnit: Es 55; 2 Ne finde skriftsteder, der belærer om 26:23-33; Mosi 2:19-25; L&P 1: de sandheder om Gud, som de har De kan gøre dette på egen hånd, i nævnt (for eksempel kan de slå op på grupper eller sammen i klassen. Bed»Gud, Guddommen«). Bed dem om at derefter de unge om at fortælle hinanden, hvad de har fundet. skrive de henvisninger, de finder, op på tavlen. Bed de unge om at fortælle Bed de unge om selv at læse»gud, om yderligere sandheder, som de Guddommen«i Guide til Skrifterne lærer om vor himmelske Fader, mens og nedskrive en ting, de har lært om de læser disse skriftsteder, og skrive Gud Faderen, mens de læste. Bed dem dem på tavlen. Hvorfor spiller skrifterne en vigtig rolle i at hjælpe os til at om at slå op på alle de skriftsteder, der er henvist til i afsnittet. Når alle er forstå Gud? færdige, så bed hver elev om at finde Vælg et kapitel eller nogle vers fra en elev i klassen, der har skrevet noget skrifterne, og vis de unge, hvad de andet end dem, og bed dem om at kan lære om vor himmelske Fader ud fortælle hinanden, hvad de har lært fra det kapitel. For eksempel kan du (herunder de skriftsteder, de fandt). vise dem, hvordan 1 Ne 1 fortæller Fortæl, hvordan du har lært vor om hans herlighed (se vers 8-9) og himmelske Fader at kende ved at læse hans barmhjertighed (se vers 14, 20). skrifterne, og bed nogle af de unge om Brug noget tid i klassen på at lade de at fortælle om deres egne oplevelser. Bed de unge om at fortælle om det, de har lært i dag. Hvilke følelser eller indtryk har de fået? Forstår de, hvordan studium af skrifterne kan hjælpe dem til at lære om vor himmelske Fader? Har de yderligere spørgsmål? Vil det være værd at bruge mere tid på dette emne? Opfordring til handling Bed de unge om at anvende det, de har lært i dag, til at forbedre deres personlige skriftstudium. Du kan bede dem om i kommende lektioner at dele den indsigt, de har fået om vor himmelske Fader gennem deres studium. Undervisningstip»En lektion vil ofte indeholde mere stof, end du kan gennemgå i den undervisningstid, som du har. I sådanne tilfælde bør du udvælge det stof, der bedst vil hjælpe dem, som du underviser«(undervisning, den største kaldelse, 2000, s. 98). Undervisning på Frelserens måde Frelseren brugte skrifterne til at undervise og vidne om sin mission i Faderens plan. Hvordan kan du hjælpe de unge til at lære at bruge skrifterne, så de lærer mere om deres Fader i himlen? 15

17 Udvalgte materialer Uddrag fra D. Todd Christofferson,»Velsignelsen ved skriften«, Liahona, maj 2010, s Skrifterne øger vores hukommelse ved at hjælpe os med altid at ihukomme Herren og vores forhold til ham og Faderen. De minder os om det, som vi vidste i forudtilværelsen. Og de øger også vores hukommelse i en anden betydning ved at undervise os om epoker, mennesker og begivenheder, som vi ikke personligt har oplevet. Ingen af os var til stede og så Det Røde Hav blive delt og krydsede det med Moses mellem mure af vand over til den modsatte bred. Vi var der ikke for at høre bjergprædikenen, at se Lazarus blive oprejst fra de døde eller se Frelserens lidelser i Getsemane og på korset, og vi hørte ikke sammen med Maria de to engle vidne ved den tomme grav om, at Jesus var opstået fra de døde. I og jeg gik ikke frem en efter en sammen med mængden i landet Overflod på den opstandne Frelsers opfordring for at føle mærkerne efter naglerne eller væde hans fødder med vore tårer. Vi knælede ikke ved siden af Joseph Smith i den hellige lund og stirrede op på Faderen og Sønnen. Alligevel ved vi alt det og meget, meget mere, fordi vi har optegnelser i skriften til at øge vores hukommelse og til at undervise os i det, vi ikke vidste. Og alle disse ting trænger sig ind i vores sind og hjerte, og vores tro på Gud og hans elskede Søn slår rod. Skrifterne øger også vores hukommelse ved at hjælpe os med ikke at glemme det, som vi og tidligere slægter har lært. De, der enten ikke har eller ignorerer Guds skrevne ord, holder til sidst op med at tro på ham og glemmer formålet med deres eksistens. I husker, hvor vigtigt det var for Lehis folk at tage bronzepladerne med sig, da de forlod Jerusalem. Disse skrifter var nøglen til deres kundskab om Gud og Kristi forestående forløsning. Den anden gruppe, der»kom ud fra Jerusalem«kort tid efter Lehi, havde ingen skrifter, og da Lehis efterkommere mødte dem år senere, står der, at»deres sprog var blevet forvansket... og de fornægtede eksistensen af deres skaber«(omni 1:15,17). På Tyndales tid herskede der stor uvidenhed om skrifterne, fordi folk manglede adgang til Bibelen, specielt på et sprog, de kunne forstå. I dag er Bibelen og andre skrifter lige ved hånden, og alligevel er der en voksende uvidenhed om skrifterne, fordi folk ikke vil åbne bøgerne. Som følge heraf har de glemt ting, som deres bedsteforældre vidste. 16

18 JANUAR: GUDDOMMEN Hvordan kan jeg hjælpe andre med at lære om vor himmelske Fader? Mange mennesker i vore dage har enten intet gudsbegreb eller har en opfattelse af Gud, der adskiller sig væsentligt fra hans sande natur. Eftersom vi har evangeliet i dets fylde, kan vi hjælpe andre til at forstå vor himmelske Faders sande natur og deres forhold til ham. Forbered dig åndeligt Hvilke oplevelser har du haft, mens du har undervist andre eller selv er blevet undervist om Gud Faderen? Hvorfor tror du, at det kan være nyttigt at forstå, hvad dem, du underviser, tror på? Hvilke muligheder har de unge for at forklare andre, hvilken overbevisning de har om Gud Faderen? Hvordan kan du hjælpe dem til at forberede sig på disse muligheder? Studer bønsomt disse skriftsteder og hjælpekilder. Hvad føler du vil være nyttigst for de unge, du underviser? Alma 18:24-40; 22:4-23 (Ammon og»forstå dem, som du underviser«, Aron underviser lamanitternes konge Undervisning, den største kaldelse, 2000, om Gud). s Alma 30:12-15, (Korihor strides»gud Faderen«, Tro mod sandheden, med Alma om Guds eksistens) 2005, s »Gud er vor kærlige himmelske Fader«, Forkynd mit evangelium, 2005, s Skab sammenhænge Hjælp de unge i de første par minutter af hver klasse med at skabe sammenhæng mellem det, de lærer i forskellige situationer (som for eksempel personligt studium, seminar, andre klasser i Kirken eller oplevelser med deres venner). Hvordan kan du hjælpe dem til at se betydningen af evangeliet i deres dagligdag? Forslagene herunder kan eventuelt hjælpe: Se andre forslag til undervisning og læring i tillægget. Bed de unge om at fortælle om noget, de for nyligt har lært om Guddommen. Hvilke spørgsmål har de? Hvordan kan de hjælpe hinanden med at finde svar på deres spørgsmål? Inviter de unge til at bruge omkring et minut på at nedskrive, hvad vi tror på vedrørende vor himmelske Fader (om nødvendigt kan de henvises til»gud er vor kærlige 17

19 himmelske Fader«, Forkynd mit evangelium, s ; eller»gud Faderen«, Tro mod sandheden, s ). Bed nogle få af dem om at fortælle om det, de har skrevet. Bed de unge om at fortælle om oplevelser, de har haft, hvor de har drøftet deres overbevisning om Gud med nogen, der har en anden overbevisning (eller du kan dele en oplevelse, du selv har haft). Hvad lærte de af denne oplevelse? Lær sammen Undervisningstip»Kommentér forkerte svar med respekt og høflighed. Sørg for, at vedkommende stadig har det godt med at deltage. Du kan vælge selv at påtage dig ansvaret ved at sige noget i retning af: Undskyld, jeg tror ikke, at jeg udtrykte mig så klart. Lad mig prøve igen «(Undervisning, den største kaldelse, 2000, s. 69). Undervisning på Frelserens måde Frelseren kendte og forstod dem, han underviste. Han fandt bestemte måder, hvorpå han kunne hjælpe den til at lære og udvikle sig. Hvad ved du om de unge, du underviser? Hvad kan du gøre for at forstå dem bedre? Hvordan kan dette påvirke den måde, du underviser dem? Alle forslagene herunder vil hjælpe de unge til at forklare deres overbevisninger om Gud til andre. Følg Åndens inspiration, og vælg et eller flere af de forslag, der vil virke bedst i din klasse: Analyser Alma 30:12-15, sammen i klassen eller i mindre grupper. Ammon og Aron for at hjælpe Lamoni pel om undervisning? Hvad gjorde Bed nogle af de unge om at finde og hans far til at forstå Guds natur? grundene til, at Korihor ikke troede Hvorfor begyndte både Ammon og på Gud, og bed resten om at lede efter Aron med at spørge Lamoni og hans grundene til, at Alma troede. Kender far om deres tro på Gud? Bed de unge de unge nogle mennesker, der har de om at fortælle, hvad de lærer, og om at samme holdninger som Korihor? Bed drøfte, hvordan de kan anvende det, de unge om at overveje, hvordan de når de har mulighed for at forklare kan hjælpe en ven, der er usikker på, andre om deres tro på Gud. om Gud eksisterer. Brug noget tid på Med biskoppens tilladelse kan du at hjælpe de unge til at planlægge, invitere et eller flere nye medlemmer hvad de kan gøre i en sådan situation. til at komme og forklare, hvad de Hvilke oplevelser kan de fortælle troede om Gud, før de tilsluttede sig om? Hvordan kan de på en passende kirken, og hvordan det at lære om det måde bære deres vidnesbyrd? gengivne evangelium har ændret eller Bed den ene halvdel af klassen om at påvirket deres tro. Bed de unge om læse Alma 18:24-40, og bed den anden at finde skriftsteder, der understøtter halvdel om at læse Alma 22:4-23. Hvad den nye forståelse, som de nye medlemmer fik om vor himmelske Fader. lærer de af Ammons og Arons eksem- Bed de unge om at fortælle om det, de har lært i dag. Hvilke følelser eller indtryk har de fået? Forstår de, hvordan de kan hjælpe andre med at lære om vor himmelske Fader? Har de yderligere spørgsmål? Vil det være værd at bruge mere tid på dette emne? Opfordring til handling Spørg de unge, hvad de føler sig inspireret til at gøre på grund af det, de har lært i dag. Tilskynd dem til at handle ifølge disse følelser. Søg Ånden, når du bønsomt overvejer, hvordan du kan følge op. 18

20 Udvalgte materialer»gud Faderen«, Tro mod sandheden, 2005, s Gud Faderen er det allerhøjeste væsen, som vi tror på, og som vi tilbeder. Han er den endelige Skaber, Hersker og Bevarer af alt. Han er fuldkommen, har al magt og ved alt. Han»har et legeme af kød og knogler ligeså håndgribeligt som menneskets«(l&p 130:22). Vor himmelske Fader er en Gud med dømmekraft, styrke, viden og magt, og han er også en Gud med fuldkommen barmhjertighed, venlighed og kærlighed. Selv om vi ikke»forstår... betydningen af alting«kan vi finde fred i den sikre viden, at vi ved, at han elsker os (se 1 Ne 11:17). Fader til vores ånd Et af livets store spørgsmål er»hvem er jeg?«en elsket primarysang hjælper selv små børn med at besvare dette spørgsmål. Vi synger:»jeg er Guds kære barn, og han har sendt mig her.«den viden, at vi er Guds børn, giver os styrke, trøst og håb. Du er bogstavelig talt et barn af Gud og åndeligt undfanget i forudtilværelsen. Som hans barn kan du være forsikret om, at du har et guddommeligt og evigt potentiale, og at han vil hjælpe dig i dine oprigtige anstrengelser for at nå dit potentiale. Den allerhøjeste Skaber Vor himmelske Fader er den allerhøjeste Skaber. Gennem Jesus Kristus skabte han himmel og jord og alt, hvad der findes i dem (se Moses 2:1). Alma sagde:»... alting viser, at der er en Gud, ja, selve jorden og alt, der er på dens overflade, ja, og dens bevægelse, ja, og også alle planeterne, som bevæger sig i deres regelmæssige bane, vidner om, at der er en allerhøjeste skaber«(alma 30:44). Overvej fra tid til anden skabelsens skønhed: Træerne, blomsterne, dyrene, bjergene, oceanernes bølger og et nyfødt barn. Tag dig tid til at se op på himlen, hvor stjernerne og planeterne bevæger sig i deres baner og er bevis på, at»gud bevæge[r] sig i sin storhed og kraft«(se L&P 88:41-47). Frelseplanens Skaber Vor himmelske Fader ønsker, at vi skal dvæle hos ham for evigt. Hans gerning og herlighed er at»tilvejebringe udødelighed og evigt liv for mennesket«(moses 1:39). Han har for at muliggøre dette forberedt frelsesplanen. Han har sendt sin elskede Søn, Jesus Kristus, til at løse dødens bånd og sone for verdens synder:»for således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv«(joh 3:16). Dette offer er det største udtryk for vor himmelske Faders kærlighed til os. 19

Kom og følg mig. Det Aronske Præstedømme 2015. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Det Aronske Præstedømme 2015. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Det Aronske Præstedømme 2015 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Det Aronske Præstedømme 2015 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2014

Læs mere

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Unge Piger 2015 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Unge Piger 2015 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2014 Intellectual Reserve, Inc.

Læs mere

Udførelse af min. Pligt mod Gud. For aronske præstedømmebærere

Udførelse af min. Pligt mod Gud. For aronske præstedømmebærere Udførelse af min Pligt mod Gud For aronske præstedømmebærere Udførelse af min Pligt mod Gud For aronske præstedømmebærere Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2010

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

ET RESERVOIR MED LEVENDE VAND

ET RESERVOIR MED LEVENDE VAND ET RESERVOIR MED LEVENDE VAND Ældste David A. Bednar De Tolv Apostles Kvorum CES-foredrag for unge voksne 4. februar 2007 Brigham Young University Søster Bednar og jeg er taknemlige for at være sammen

Læs mere

Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010

Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2010 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

i er døtre Vi vil stå Vi tror Vi vil være beredte Unge Piger Personlig fremgang S tå s o m Guds vidne

i er døtre Vi vil stå Vi tror Vi vil være beredte Unge Piger Personlig fremgang S tå s o m Guds vidne i er døtre Unge Piger Personlig fremgang Vi vil stå Vi tror S tå s o m Guds vidne Vi vil være beredte Ja, kom til Kristus, og bliv fuldkommengjort i ham (Moro 10:32). Dette hæfte Personlig fremgang tilhører

Læs mere

Vores hellige embede i præstedømmet

Vores hellige embede i præstedømmet Præsident Thomas S. Monson, Førsterådgiver i Det Første Præsidentskab Vores hellige embede i præstedømmet Oprettet: 23. september 2007 Præstedømmet er en forpligtelse til at tjene snarere end en gave,

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Oprettet: 14. december 2005 Vi opretholder Kirkens autoriteter ved at bede for dem, følge deres inspirerede

Læs mere

Evangeliske principper

Evangeliske principper Evangeliske principper De [skal] komme til kundskab om deres forløser og hver enkelt detalje af hans lære, så de kan vide, hvordan de kan komme til ham og blive frelst. 1 Ne 15:14 Evangeliske principper

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Mormons Bog LÆRERENS MATERIALE

Mormons Bog LÆRERENS MATERIALE Mormons Bog LÆRERENS MATERIALE Mormons Bog, Lærerens materiale Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2001 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder

Læs mere

Kapitel 8: Døden og opstandelsen

Kapitel 8: Døden og opstandelsen Teksten er den del af: Wilford Woodruff Kapitel 8: Døden og opstandelsen Når en af vore kære dør, og vi grunder over vores egen dødelighed, kan vi finde trøst og vished i Jesu Kristi gengivne evangelium

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Primary 4. Mormons Bog Alderen 8-11

Primary 4. Mormons Bog Alderen 8-11 Primary 4 Mormons Bog Alderen 8-11 Primary4 Mormons Bog Tii undervisning af børn i alderen 8-11 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Danmark Copyright 1995 Jesu Kristi Kirke af Sidste

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Vejledning for ledere

Vejledning for ledere FORORD Der er brug for hjælp blandt os. Mange mangler evnen til»at skaffe livets åndelige og timelige nødvendigheder til sig selv og familien.«1 At bringe mennesker til at blive selvhjulpne er arbejdet

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Lære og Pagter og Kirkens historie

Lære og Pagter og Kirkens historie Lære og Pagter og Kirkens historie S E M I N A R LÆRERENS MATERIALE Lære og Pagter og Kirkens historie Lærerens materiale Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste

Læs mere

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV LÆRERENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV LÆRERENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV LÆRERENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV LÆRERENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Mariæ bebudelse 22. marts 2015

Mariæ bebudelse 22. marts 2015 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske Salmer: 10, 73; 71, 101 Evangelium: Luk. 1,26-38 Mariæ bebudelsesdag er henlagt til 5. søndag i fasten og ligger altså fra år til år på forskellige datoer,

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Mange har set på fremgang udelukkende

Mange har set på fremgang udelukkende Rundt om Danmark BUDSKAB FRA OMRÅDEPRÆSIDENTSKABET»Vejen til fremgang«ældste José A. Teixeira, Portugal 2. rådgiver i Det europæiske områdepræsidentskab Mange har set på fremgang udelukkende fra et økonomisk

Læs mere

ÆGTESKAB OG.FAMILIEFORHOLD DELTAGERENS STUDIEVEJLEDNING

ÆGTESKAB OG.FAMILIEFORHOLD DELTAGERENS STUDIEVEJLEDNING ÆGTESKAB OG.FAMILIEFORHOLD DELTAGERENS STUDIEVEJLEDNING ÆGTESKAB OG.FAMILIEFORHOLD DELTAGERENS STUDIEVEJLEDNING Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Kommentarer og forslag Dine kommentarer

Læs mere

En forældrevejledning

En forældrevejledning En forældrevejledning Indledning 1. Intimitet og de jordiske familiers formål 2. Principper for undervisning af børn 3. Undervisning af babyer og småbørn: Fra fødslen og til omkring 3 år 4. Undervisning

Læs mere

Til. styrke. for de unge

Til. styrke. for de unge Til styrke for de unge Budskab til de unge fra Det Første Præsidentskab VORE KÆRE UNGE MÆND OG UNGE PIGER, vi nærer stor tillid til jer. I er Guds elskede sønner og døtre, og han er opmærksom på jer.

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

NÆRUM ADVENTISTKIRKE JANUAR 2015

NÆRUM ADVENTISTKIRKE JANUAR 2015 NÆRUM ADVENTISTKIRKE JANUAR 2015 Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Galaterne 5, 22-25 CONCORDIAVEJ 14-2850 NÆRUM Præstens

Læs mere

Velkommen. Guds kærlighed kom først

Velkommen. Guds kærlighed kom først Bedeuge Januar 2012 Velkommen Dette hæfte er udgivet af Evangelisk Alliance. De valgte emner afspejler den store Lausanne Konference i Cape Town, der for godt et år siden samlede kirke og organisationsledere

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Heber J. Grants lærdomme Vi undgår gældens trældom, når vi ikke lever over evne.

Heber J. Grants lærdomme Vi undgår gældens trældom, når vi ikke lever over evne. Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 13 - Principper for økonomisk sikkerhed Oprettet: 14. december 2005 Når vi undgår gæld og betaler tiende, velsigner Herren os økonomisk og åndeligt og giver

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere

UNDERVISNING, DEN STØRSTE KALDELSE. Hjælpemateriale til undervisning i evangeliet

UNDERVISNING, DEN STØRSTE KALDELSE. Hjælpemateriale til undervisning i evangeliet UNDERVISNING, DEN STØRSTE KALDELSE Hjælpemateriale til undervisning i evangeliet UNDERVISNING, DEN STØRSTE KALDELSE Hjælpemateriale til undervisning i evangeliet Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Lære og Pagter AFSNIT 1

Lære og Pagter AFSNIT 1 Lære og Pagter AFSNIT 1 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith under en særlig konference af ældster i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, som blev afholdt i Hiram, Ohio 1. november 1831.

Læs mere

Vejledning for ledere om velfærd. Omsorg på Herrens måde

Vejledning for ledere om velfærd. Omsorg på Herrens måde Vejledning for ledere om velfærd Omsorg på Herrens måde Den egentlige langsigtede hensigt med velfærdsplanen er opbygning af karakter blandt Kirkens medlemmer, både giveres og modtageres, at redde alt

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Mormons Bog ELEVHÆFTE

Mormons Bog ELEVHÆFTE Mormons Bog ELEVHÆFTE Mormons Bog Elevhæfte Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Siderne 84 85, 87, 99, 102, 104, 106, 110, 113, 132 133, 135, 137,

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække

Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 18. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 422: Hellig,

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED

FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED En vejledning til helbredelse og frigørelse af afhængighedt Med støtte fra Kirkens ledere og rådgivning fra fagfolk er denne vejledning skrevet af personer, som har været

Læs mere

BRUG DET DU HAR DEL 2

BRUG DET DU HAR DEL 2 1 BRUG DET DU HAR DEL 2 Kim Trp, søndag d. 17. maj 2015 Brug det du har, fr du kan ikke bruge det du ikke har ALLE ER SKABT TIL AT DELTAGE Lad s prøve at adskille Karismagaver Tjenestegaver g Åndens gaver

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Hvad er Herrens standard for moral? s. 32, 50

Hvad er Herrens standard for moral? s. 32, 50 JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE MARTS 2014 Hvad er Herrens standard for moral? s. 32, 50 Guddommeligt forsyn for vildfarne børn, s. 16 Helbredelse efter misbrug, s. 12, 46 Læsning for de unge:

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere