13. september 2006 TEM. Referat af landsmøde i Dragt- og tekstilpuljen Holbæk Museum, 7. september Kære alle!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "13. september 2006 TEM. Referat af landsmøde i Dragt- og tekstilpuljen Holbæk Museum, 7. september 2006. Kære alle!"

Transkript

1 13. september 2006 TEM Referat af landsmøde i Dragt- og tekstilpuljen Holbæk Museum, 7. september 2006 Kære alle! Mange tak til værter og indlægsholdere for en spændende dag og til alle for en god mødestemning. 1. Kaffe og velkomst: Holbæk Museum gav alle deltagere en gave bestående af museets årsskrift 2005, Udstillingskatalog 2006: Nutidige inspirationer fra den tekstile skattekiste samt en DVD om samme projekt. På alles vegne: Mange tak for et oplysende materiale. 2. Introduktion til Holbæk Museum, herunder om museets tekstile profil. v. Lene Floris: Holbæk Museum er et foreningsejet & statsanerkendt lokalmuseum, hvis emneområde er lokalhistorie i de fem kommuner, der kommer til at udgøre Ny Holbæk Kommune. Samlingerne er på genstande, herunder 13 historiske bygninger. Bygningshistorie er et fokusområde for Holbæk Museum af genstandene er nu i database. Holbæk Museum bliver aldrig et dragt- og tekstilmuseum; men museet har en bevidst, tekstil profil ikke mindst på grund af sine formidlingsmæssige aktiviteter på feltet. Holbæk Museum lægger stor vægt på dialogbaseret formidling, hvor publikum er aktive, og hvor de lokale foreninger samt seminarier og Folkeskolen deltager på mange forskellige niveauer. Vedr. forskning i feltet har museet et (i øjeblikket hvilende) samarbejde med Minna Kragelund DPU

2 Hvidt i hvidt om de hvide broderier på Heden, desuden er der på museet et ønske om et forsknings/formidlingsprojekt vedr. den lokale farvefamilie Goldschmidt, hvorfra museet har en fin samling af blåtryk og trykklodser m.v. Museets permanente dragtudstilling blev fornyet for 4-5 år siden. Endvidere er det en målsætning for én af de 13 historiske bygninger, nemlig Borch Haandgjerningsskole, som ligger på sin rod, at gøre bygningen til et aktivitetsog undervisningshus for dragt- og tekstil. 3. Den tekstile Skatkiste, strikkecafeer og andre formidlingsaktiviteter v. Janne Christensen & Lene Floris: Den tekstile skattekiste, særudstilling 1. april-6. august Med udstillingen skete en revitalisering af samlingerne: Håndværkere tekstilformgivere, sølvsmede, pileflettere fra de fem kommuner blev inviteret til at deltage, til at lade sig inspirere til et nutidigt produkt af genstande fra samlingerne. Der var 22 deltagere, som arbejdede i en gråskala med maksimalt én grundfarve, inkl. grønt. Det kom der en række spændende og varierede produkter ud af. Håndværkerne lod deres procesmapper være tilgængelige som en del af udstillingen. I løbet af året deltager Holbæk Museum i de landsdækkende Håndarbejdets Dag og Kniplingens Dag. Desuden har museet siden 2003 afholdt strikkecafé seks gange pr. år. Hver café-eftermiddag (kl ) har et tema, hvor der bliver taget genstande frem fra magasin. Deltagerne, cirka 30 pr. gang, tager også selv historiske tekstiler med til gensidig inspiration og viden. I foråret 2007 vil Holbæk Museum introducere tematisk arbejde med broderi på samme måde: Temaer: Navneklude, blå broderier. 4. Rundvisning, med hovedvægt på museets tekstiler: Holbæk Museum har interiørudstillinger, hvor tekstiler indgår som et naturligt led blandt andet et stort dobbeltvævet gulvtæppe fra midten af 1800tallet. Desuden har museet en dragtudstilling, hvor dragter og tilbehør fra landbefolkning, herskabet på Eriksholm og byen formidles. Ved renovering af udstillingen for cirka 5 år siden er der brugt spejle fra forskellige epoker til at give et kig på dragternes bagside og flere typer af genstande er lagt ind i udstillingen herunder modeblade. Holbæk Museum ejer to fragmenter af alterforhæng dateret til 1520erne altså før-reformatoriske - fra Ganløse Kirke.

3 kl : Puljemøde med dragtnyt og nyt fra sekretariatet. 5. Anne Hedeager Krag, Næstved rapporterede fra verdenskongres i byzantinske studier i London, august Kongressen afholdes hvert 5. år, og i London var der 1200 deltagere og 700 indlæg på tre niveauer: såkaldte kommunikationer (mindre indlæg), panel (lidt større) og endelig indlæg, som skal udgives som egentlige artikler. Anne havde følgende bøger med: Proceedings of the 21st International Congress of Byzantine Studies, London, August, Volume I-III. (ed.): F.K. Haarer et.al. United Kingdom. The Road to Byzantium: Luxury Arts of Antiquity. Udstillingskatalog til udstilling holdt på Courtaluld Institute of Art, Somerset House, 30. marts til 6. september 2006, London. Tekstiler udgør et væsentligt felt i de byzantinske studier om silkens rige, og Anne havde præsenteret de 10 knapper af sølvtråd fra Ladbyskibet på Fyn. Af særligt spændende indlæg fremhævede hun en engelsk rekonstruktion af en byzantinsk dragt af en forsker fra Leeds On the catwalk, et paper om det tyske Bamberg-fund, hvori der findes bevaret silke fra 1000årene, og anbefalede i samme omgang Museet ved domkirken i Bamberg. Endelig oplyste Anne puljen om verdensspecialisten i silkehandel i Middelhavsområdet David Jacobi ved Jerusalems Universitet. I forbindelse med kongressen var der en udstilling på Somerset House med tekstile skatte fra Eremitagen, Skt. Petersborg. Her var blandt andet kaftaner med patchwork af silke og koptiske tekstiler. 6. Inge-Margrethe Davidsen, Gilleleje Museum: Erfaringsdeling om magasinflytning. På Holbo Herreds museer har man i år slået seks mindre magasiner sammen til et stort, hvilket har givet en del planlægning og praktisk arbejde. De nye magasin er indrettet i nybyggede lagerhaller lige ved en vagtcentral. Museet skulle selv indrette magasinet og valgte palle-reoler, der kan bruges til genstande af varierende størrelse. Flytningen gjaldt alle typer af genstande ikke kun dragt- og tekstil. Tidsmæssigt var der afsat trekvart år til indretning og flytning. Selve flytningen blev foretaget af et flyttefirma, som gav et tilbud på opgaven. Firmaet flyttede 23 flyttelæs på en uge, hvor 6-7 mand var på fuldtidsarbejde. Inge- Margrethes væsentligste råd er planlægning i mindste detalje af en sådant projekt. Reol-firmaet forurenede de nye magasinhaller med mugsporer ved at placere inficerede hylder på palle-reolerne. Det gav naturligvis en ekstra rengøringsopgave.

4 7. Maj Ringgaard, Nationalmuseet: Om tekstilmærkepenne. Maj havde gjort en dårlig opdagelse om den mærkepen, hun anbefalede på landsmødet i Århus, april 2006, nemlig Blå pilot-pennen. Den er ikke lysbestandig!! I stedet er det Artist Sketching Pen, Alcohol based permanent ink, der består alle prøver. Maj regner med at have sit indlæg om tekstilmærkning klar til publicering på dragt.dk inden næste landsmøde. 8. Ane Majken Snerup-Rud, Flynderupgårdmuseet: Om udstilling af gravtekstiler. I var der et stort restaureringsarbejde i Helsingør Domkirke, der muliggjorde en undersøgelse af gravtekstiler. Kirsten Aagaard har fortalt om projektet ved et tidligere landsmøde. Nyheden er, at Flynderupgårdmuseet fra 6. september til 26. november 2006 viser gravtekstilerne på en særudstilling med fokus på enkeltdele og ikke på de hele begravelser. 9. Aftaler om næste landsmøde på plads: Det er et to-dages møde til foråret. Mødet bliver i uge 10. Puljesekretæren vil forsøge at få en aftale i stand med Hindsgaul, desuden skal puljen besøge Værløse Museum. Nærmere information følger senere. 10. Ingeborg Cock-Clausen bragte en problemstilling vedr. brand og evakuering af særlige perler i museernes samlinger frem. Bør tages op på et senere møde. 11. Nyt fra arbejdsgrupperne: I øjeblikket fungerer fire arbejdsgrupper i puljens regi. Gruppe 1: Orddatabasegruppe: Målsætning er oprettelse af en orddatabase over dragt- og tekstilord til brug for registratorer, forskere og andre interesserede. Joy Boutrup har udarbejdet en struktur på orddatabasen, og gruppen er ved at være klar til at søge fondsmidler til selve indtastningen. Gruppen har kontakt med Dansk Sprognævn. Gruppe 2: Industrialismens Tøj. Forskernetværk i puljens regi, som arbejder hen mod en bog med forventet publicering i slutningen af maj oktober 2006 er der deadline på abstracts. Call-for-abstracts lægges på dragt.dk samt vedhæftes dette referat som bilag. Forlaget Klim er evt. interesseret i at udgive bogen. Gruppen skal søge fondsmidler. Gruppe 3: E-tidsskrift. Arbejdsgruppen er kommet frem til retningslinier, som blev uddelt på mødet. Forfattervejledningen følger på særskilt .

5 Gruppe 4: Københavner-gruppen fungerer fortrinsvis øst for Storebælt og arrangerer uformelle fyraftensmøder, hvor puljens medlemmer samlet kan se udstillinger. Sidste gang var det i august, hvor Kirsten Toftegaard viste rundt i Tekstil Funktionalisme om væveren Hanne Vedels fornemme produktion. Næste gang bliver på Flynderrupgårdmuseet 9. november Nyt om hjemmesiden. Karen og Per Jacobi forlod arbejdet med hjemmesiden i det tidligere forår. De har ydet en fantastisk indsats og fik tilsendt en lille gave fra puljen som tak. Nu arbejder Tina Forsingdal og webmaster Jesper Laugesen sammen med puljesekretæren om siden. Der er oprettet en ekstra pind til konferencer, seminarer m.v., fordi trafikken på det område efterhånden er betragtelig. Alle medlemmer, som fortsat ønsker disse oplysninger direkte i deres mailboks, bedes give puljesekretæren besked, så oprettes en mailingliste til den slags. 13. Nyt fra sekretariatet. Efterhånden er der flere medlemmer i arbejdsgrupperne, som ikke har en institution i ryggen. Puljen betaler frokost/kaffe til disse møder for den ekstra arbejdsindsats; men såfremt der er plads i budgettet var der enighed på landsmødet om også at gå ind i finansiering af rejserne til medlemmer uden institution. Mødevirksomheden bliver dermed en del dyrere for puljens sekretariat. 14. Oplæg fra Holbæk: Kjoler fra Eriksholm en gave til diskussion. Holbæk Museum har fået en samling på 50 kjoler og 30 hatte fra to kvinder af Ahlefeldt-Laurvigslægten på Eriksholm. De er endnu ikke registrerede, og en debat udspandt sig om målsætning, indsamling og ressourcer. Kl Afslutning Farvel og på gensyn Med venlig hilsen Tove Engelhardt Mathiassen

6 13. September 2006 TEM Deltagerliste til landsmødet i dragt- og tekstilpuljen 7. september 2006, Holbæk Museum Anne Hedeager Krag, Næstved Anne Majken Snerup Rud, Flynderupgårdmuseet Annet Laursen Skjelsager, Farum Bente Larsen, Kvindemuseet Bodil Wieth Knudsen, København Charlotte Paludan, København Ellen Elisabeth Jensen, Værløse Museum Esther Grølsted, Nationalmuseet Helina, Kvindemuseet Helle Leilund, Nationalmuseet Ingeborg Cock-Clausen, Virum Inge-Margrethe Davidsen, Gilleleje Museum Ingrid Mortensen, Viborg Stiftsmuseum Janne Christensen, Holbæk Museum Karen Woer, Den Gamle By Kirsten Schmidt, Søllerød Museum Kirsten Toftegaard, Kunstindustrimuseet Kirsten Aagaard, Flynderupgårdmuseet Lene Floris, Holbæk Museum Lita Rosing-Schow, Gilleleje Museum Lone D. Hansen, Holbæk Museum Maj Ringgaard, Nationalmuseet Mette Havsteen-Mikkelsen, Ærø Monika Janfelt, Syddansk Universitet Rikke Ruff, Hillerød Stella Steengaard Tove Engelhardt Mathiassen, Den Gamle By og puljesekretær

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

Årsberetninger for FSD 2014

Årsberetninger for FSD 2014 Årsberetninger for FSD 2014 Forlag Den nye udgave af Anders Lundbergs bog Stammen en grundbog blev udgivet. Udgaven er væsentligt udvidet i forhold til tidligere udgaver, idet den er på 442 sider mod de

Læs mere

VHMnyt. Bunkermuseet og Hirtshals Fyr i tæt samarbejde. Affald med historisk værdi. Efterlysning af skraldemandstøj

VHMnyt. Bunkermuseet og Hirtshals Fyr i tæt samarbejde. Affald med historisk værdi. Efterlysning af skraldemandstøj VHMnyt MAJ 2009... vi har den gode historie NR. 15 Bunkermuseet og Hirtshals Fyr i tæt samarbejde Affald med historisk værdi Efterlysning af skraldemandstøj Indhold Forord Redaktionen...........................................

Læs mere

Generalforsamlingen var indkaldt i henhold til foreningens vedtægter med følgende dagsorden:

Generalforsamlingen var indkaldt i henhold til foreningens vedtægter med følgende dagsorden: Referat af DDHF s Generalforsamling 30. april 2014 kl. 19.30 Generalforsamlingen var indkaldt i henhold til foreningens vedtægter med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 2013/2014

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Vagtskifte. Af Bent Hansen, sekretariatschef

Vagtskifte. Af Bent Hansen, sekretariatschef 20. årgang Elektronisk version Vagtskifte Af Bent Hansen, sekretariatschef Efter 11 år som formand for Hiv-Danmark fratræder Henrik Arildsen og overlader posten til Helle Elena Andersen. Hiv-Danmark inviterer

Læs mere

VHM Nyt. Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten. ...vi har den gode historie!

VHM Nyt. Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten. ...vi har den gode historie! VHM Nyt...vi har den gode historie! Nr. 8 april 2007 Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten I efteråret beskrev vi planerne for etablering af en æblelund i Mosbjerg. Ønsket var at få et

Læs mere

Museumssamlingerne, registrering og bevaring 8 Biblioteket med samlinger 14 Forskning 19 Undervisning 24 Udstillinger 26 Kommunikation 31

Museumssamlingerne, registrering og bevaring 8 Biblioteket med samlinger 14 Forskning 19 Undervisning 24 Udstillinger 26 Kommunikation 31 Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 0 Indhold 1. Bestyrelsens forord 3 2. Ledelsens beretning 4 3. Året i hovedtræk 8 Museumssamlingerne, registrering og bevaring 8 Biblioteket med samlinger 14 Forskning 19

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2013

Museum Lolland-Falster 2013 ÅRSBERETNING 2013 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2013 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-82-2 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179829 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

Indhold. DIS-Danmark. 2 DIS-Danmark - juni 1997

Indhold. DIS-Danmark. 2 DIS-Danmark - juni 1997 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark (Databehandling i Slægtsforskning) E-mail: DIS-Danmark@dk-online.dk Homepage på internettet: www2.dk-online.dk/users/dis-danmark Slægt & Data udkommer 4 gange årligt

Læs mere

Kurser forår 2015. Emilielunden. Fokus på det gode håndværk

Kurser forår 2015. Emilielunden. Fokus på det gode håndværk Emilielunden Kurser forår 2015 Syning, tilskæring, strik, broderi, tryk og meget mere. Dag- og weekendkurser med dygtige undervisere i skønne omgivelser på Møn, samt foredrag og konferencer med forskellige

Læs mere

Velkommen til et nyt skoleår

Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til et nyt skoleår Med modtagelsen af de nye elever i børnehaveklassen er alle ombord på det gode skib Matthæus, og kursen er sat mod nye mål. Et nyt skoleår på Matthæusgades Skole er som et

Læs mere

ASRA. 25 år 9. april 1983 9. april 2008. Kasserer Erik Thomsen modtager LO Kulturpris på ASRAs vegne

ASRA. 25 år 9. april 1983 9. april 2008. Kasserer Erik Thomsen modtager LO Kulturpris på ASRAs vegne ASRA 25 år 9. april 1983 9. april 2008 Kasserer Erik Thomsen modtager LO Kulturpris på ASRAs vegne ASRA jubilæumsredaktion 2008 ASRA Arbejderhistorisk støttekreds Ringkøbing amt 25 års Jubilæumsskrift

Læs mere

VHM Nyt. ...vi har den gode historie! Nr. 10 marts 2008. Førsteudgaven af Vendsysseldragten er kommet på museum Birthe Jensen, projektansat, VHM

VHM Nyt. ...vi har den gode historie! Nr. 10 marts 2008. Førsteudgaven af Vendsysseldragten er kommet på museum Birthe Jensen, projektansat, VHM VHM Nyt...vi har den gode historie! ISSN: 1902-1380 Nr. 10 marts 2008 Førsteudgaven af Vendsysseldragten er kommet på museum Birthe Jensen, projektansat, VHM Museet har som gave modtaget den første kopi

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

S KO LE TJ E N E ST E N ÅR S B E R E T N I N G

S KO LE TJ E N E ST E N ÅR S B E R E T N I N G SKOLETJENESTEN ÅRSBERETN I NG 2008-09 Foto: SMK Foto 2 Skoletjenestens bestyrelse og direktørkreds pr. 1. april 2010: Anne Vang (formand), Borgmester, Børne- og Ungdomsudvalget, Københavns Kommune Margit

Læs mere

KUNSTINDUSTRIMUSEET 1 BESTYRELSENS FORORD 05 2 LEDELSENS FORORD 06

KUNSTINDUSTRIMUSEET 1 BESTYRELSENS FORORD 05 2 LEDELSENS FORORD 06 ÅRSBERETNING 2009 KUNSTINDUSTRIMUSEET ÅRSBERETNING 2009 1 BESTYRELSENS FORORD 05 2 LEDELSENS FORORD 06 3 ÅRET I HOVEDTRÆK 09 Museumssamlingerne Nyt fjernmagasin Biblioteket og dets samlinger Konservering

Læs mere

Kommunikations- og tegnsprogskurserne afholdes atter dette efterår. Folderen om disse kurser kan ligeledes findes på hjemmesiden.

Kommunikations- og tegnsprogskurserne afholdes atter dette efterår. Folderen om disse kurser kan ligeledes findes på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2013 SPK, Langelinieskolen Kontaktoplysninger vedr. Langelinieskolens specialtilbud Spk Skolens kontor,, 2100 Ø, mail@spk.kk.dk, tlf 2621 2663 Afdelingsleder for skolen, Hanne Staugaard,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Forandringens vinde blæser fra øst

Forandringens vinde blæser fra øst N y h e d s b rev ti l LO s amter og sektio ner #6 / Juni 2000 LO og DA enige om formidlingscentre....... side 3 Men de nye enheder skal placeres så tæt som muligt på de lokale koordinationsudvalg i kommunerne

Læs mere

Sydvestjyske Arkiver Beretninger 2013. Udgivet af Sydvestjyske Arkiver

Sydvestjyske Arkiver Beretninger 2013. Udgivet af Sydvestjyske Arkiver Sydvestjyske Arkiver Beretninger 2013 Udgivet af Sydvestjyske Arkiver Indhold Bestyrelsens beretning 3 Konsulentens beretning 5 Billund Kommune 7 Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn 7 Filskov Lokalhistoriske

Læs mere

Nyt fra menigheden. Under1. Kære læser

Nyt fra menigheden. Under1. Kære læser Januar - februar 2012 Under1 Kære læser Nyt fra menigheden Bemærk at bladet du sidder med kun er en lille to måneders udgave. Det skyldes at menighedsrådet har besluttet at ændre udgivelsesperioderne til

Læs mere

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE Løssalg: 52,50 kr. Forslag til nye vedtægter i midten af bladet! Tag ud og gem! DANSKE POTTEMAGERE Medlemsblad for Dansk Pottemagerforening af 1894 LÆS ET REJSEBREV FRA KRETA! Nr. 18 februar 2008 www.danskepottemagere.dk

Læs mere

MUSEUM LOLLAND-FALSTER

MUSEUM LOLLAND-FALSTER MUSEUM LOLLAND-FALSTER Årsskrift 2009 Udgivet og trykt af Udarbejdet og trykt af Museum Lolland-Falster www.museumlollandfalster.dk Frisegade 40, 4800 Nykøbing F. Udgiver Museum Lolland-Falster Frisegade

Læs mere

for Hadsund og Omegn huset, men den første tid vil hun bruge til at sætte sig ind i arbejdsgangen

for Hadsund og Omegn huset, men den første tid vil hun bruge til at sætte sig ind i arbejdsgangen M useumsforeningen Ny museumsinspektør Indholdsfortegnelse: Ny museumsinspektør 1 Ny bestyrelse (præsentation) 2 Referat fra årsmødet 3-4 Formandsberetning fra årsmødet 5 Ideudkast for 2014/15 6 Formandsklummen/kontingent

Læs mere

Nr. 74 Februar 2011. Nye spirer nye tider nye ideer men udsprunget fra den grundlæggende stamme

Nr. 74 Februar 2011. Nye spirer nye tider nye ideer men udsprunget fra den grundlæggende stamme Nyhedsbrev Nr. 74 Februar 2011 Nye spirer nye tider nye ideer men udsprunget fra den grundlæggende stamme Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød marfan@marfan.dk www.marfan.dk

Læs mere

Initiativer skal sikre vækst

Initiativer skal sikre vækst Nr. 8 december 2009 Holship er klar til opsvinget... Vækstpanel hjælper de gode ideer på vej... Vitro-handelen faldt på plads på få dage... Som lokal sparekasse har vi en særlig forpligtelse... Business

Læs mere

Nyhedsbreve udsendt i 2013: 23. december: Kære medlemmer af Nordfyns Biavlerforening

Nyhedsbreve udsendt i 2013: 23. december: Kære medlemmer af Nordfyns Biavlerforening Nyhedsbreve udsendt i 2013: 23. december: Kære medlemmer af Nordfyns Biavlerforening Med denne mail modtager i årets sidste nyhedsbrev. Der har været storm/orkan to gange siden sidste nyhedsbrev, forhåbentlig

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia Kvalitetsvurdering af Museerne i Fredericia 2009 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingen af Museerne i Fredericia 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver, bibliotek

Læs mere

Fleksible tilrettelæggelsesformer hvordan?

Fleksible tilrettelæggelsesformer hvordan? Fleksible tilrettelæggelsesformer hvordan? Indhold Introduktion... 3 Hvad siger loven?... 4 Aktivt medborgerskab hvad betyder det?... 6 Eksempler på nye tilrettelæggelsesformer... 8 Afregning og næste

Læs mere