MÅLGRUPPE klasse. FORBEREDELSE Arbejdsarkene printes.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MÅLGRUPPE 7.-9. klasse. FORBEREDELSE Arbejdsarkene printes."

Transkript

1 Side 1 af TANKER OM TRIVSEL Gruppearbejde MÅL At eleverne har viden om faktorer, der kan påvirke unges trivsel. At eleverne har kendskab til aktører, der arbejder med at fremme unges trivsel. MÅLGRUPPE klasse. FORBEREDELSE Arbejdsarkene printes. TID OG MATERIALER Tidsforbrug 1-3 lektioner afhængig af hvordan øvelsen tilrettelægges, og den tid man har mulighed for at bruge. ( At eleverne kan iværksætte indsatser, der fremmer unges trivsel. At eleverne kan formulere ønsker til indhold og mål for et undervisningstema om sundhed og trivsel.) Materialer Arbejdsark til øvelsen. Sakse til hver gruppe. BESKRIVELSE I denne øvelse skal eleverne arbejde med en række citater om trivsel, der er formuleret som Tanker om trivsel af centrale aktører, der på forskellig vis arbejder med at fremme børn og unges trivsel. Øvelsen er delt op i fem dele, og er tænkt som et samlet forløb, men underviseren kan vælge kun at gennemføre udvalgte dele. De fem dele er: 1. Refleksionsøvelse, hvor eleverne reflekterer over fakta om trivsel. I par og fælles (ca minutter) 2. Dialog om tanker om trivsel. Gruppearbejde (ca. 30 minutter) 3. Undersøg aktørerne. Gruppearbejde (20-30 minutter). 4. Fælles opsamling (15-20 minutter) 5. Elevernes egne tanker om trivsel samt udvikling af trivselsfremmende handlinger. Gruppearbejde og præsentation (45 minutter) Der bør desuden afsættes tid til, at eleverne gennemfører trivselsfremmende handlinger. Dette kan eksempelvis organiseres i forbindelse med den understøttende undervisning. 1. REFLEKSIONSØVELSE. PAR OG FÆLLES. Underviseren fortæller eleverne, at de skal arbejde med unges trivsel, og hvad der kan påvirke ens muligheder for at trives og have det godt. Indledningsvist præsenterer underviseren tre fakta om unges trivsel, som eleverne, to og to, skal forholde sig til. Underviseren læser et faktum af gangen, hvorefter eleverne får et par minutter til at tale om, hvorfor er det sådan?, og hvordan kommer det til udtryk i unges hverdag?. Når eleverne har talt sammen om det enkelte faktum, foretages en fælles opsamling, hvor parrene fortæller, hvad de har talt om, inden det næste faktum læses højt og proceduren gentages. De tre fakta er: Unge der trives i skolen har bedre muligheder for at lære! De fælleskaber unge er en del af, eksempelvis i klassen og på skolen, påvirker unges muligheder for at trives og have det godt! Unge kan selv gøre noget for, at de selv og andre unge trives og har det godt! 2. DIALOG OM TANKER OM TRIVSEL. GRUPPEARBEJDE I grupper får eleverne herefter uddelt arbejdsarket Tanker om trivsel. På arbejdsarket er der tankebobler med forskellige citater om unges trivsel. Tankerne kommer fra aktører, der på forskellig vis arbejder med at fremme børn og unges trivsel. Uge Sex Sammen om sundhed og trivsel klasse 17

2 3.1 Tanker om trivsel Side 2 af 3 TIPS TIL UNDERVISEREN Øvelsen kan med fordel tilrettelægges sammen med dette materiales øvelse 3.3 Sundhedspolitik. Arbejdsarkene med tanker om trivsel indgår også i denne øvelse. Øvelsen kan indgå som en selvstændig øvelse og dialog om trivsel i forbindelse med den understøttende undervisning. Eleverne skal klippe tankeboblerne ud og lægge dem med tekstsiden nedad. På skift trækker eleverne en tankeboble og læser tanken om trivsel højt sammen med beskrivelsen af den aktør, der har udtalt tanken. Herefter skal gruppen tale om: Hvordan vil I, med jeres egne ord, forklare hvad denne tanke fortæller om unges trivsel? Hvad siger "tanken" om, hvad der har betydning for unges trivsel? Hvis I skulle fremhæve noget vigtigt, ved denne "tanke om trivsel", hvad ville I så fremhæve? 3. UNDERSØG AKTØRERNE. GRUPPEARBEJDE Når grupperne har været igennem alle tankerne, skal eleverne søge mere viden om de forskellige aktører, der er præsenteret på arket. Eleverne kan eksempelvis få til opgave at undersøge: Hvordan de forskellige aktører arbejder med at fremme unges trivsel. Hvordan man som ung kan bruge udvalgte aktører til at få hjælp og rådgivning (eksempelvis de private og offentlige aktører, der tilbyder rådgivning). Hvordan man som ung kan bruge udvalgte aktører (eksempelvis private foreninger, Danske Skoleelever og politiske beslutningstagere) til selv at gøre noget som fremmer unges trivsel. Aktørerne kan fordeles mellem grupperne med henblik på fremlæggelse for hinanden, eller grupperne kan undersøge samtlige aktører. Afhængig af den tid, der kan afsættes til arbejdet med trivselsfremmende handlinger kan eleverne iværksætte en anonym spørgeskemaundersøgelse om elevernes trivsel på skolen. Eleverne kan selv udarbejde forslag til spørgsmål med afsæt i citaterne i denne øvelse. På baggrund af undersøgelsens resultater og de problemstillinger omkring trivsel, der måtte blive synlige, udvikler eleverne deres egne tanker om trivsel sammen med forslag til handlinger de vil sætte i værk, for at tankerne kan blive til virkelighed. Herefter opstiller eleverne tegn på at, deres trivselsfremmende handlinger har skabt forandringer. Disse tegn fungerer som evalueringsredskab for eleverne. Efter nogle måneder kan eleverne eventuelt gentage deres trivselsundersøgelse for at undersøge, om der er sket forandringer i de øvrige elevers oplevelse af trivsel og det trivselsfremmende arbejde på skolen. Et forløb som dette tager afsæt i IVAC-modellen (se afsnittet Læring om sundhed og trivsel ). Citaterne kan også anvendes i et skriftligt arbejde, hvor eleverne med afsæt i et eller flere citater skal skrive en artikel eller et essay om unges trivsel. Uge Sex Sammen om sundhed og trivsel klasse 18

3 3.1 Tanker om trivsel Side 3 af 3 4. FÆLLES OPSAMLING Herefter foretages en fælles opsamling og dialog om gruppernes overvejelser. Der kan tages udgangspunkt i følgende spørgsmål: Hvad fandt I ud af, der kan have betydning for unges trivsel? lokalmiljøet eller i samfundet generelt. Det giver mulighed for at tilføje en samfundsfaglig vinkel. I tilknytning til tanken skal eleverne formulere forslag til en eller flere handlinger, eleverne selv kan sætte i værk for, at visionen bliver til virkelighed. EKSEMPEL: Er der noget, som blev fremhævet hos flere aktører? Er der noget af det, der bliver nævnt, som I synes, er særligt vigtigt at fokusere på, når man vil styrke unges trivsel? Hvordan er et eller flere af disse citater med til at vise, at de fællesskaber man er en del af, kan påvirke ens trivsel? Hvilke citater synes I er særlig interessante, vigtige eller inspirerende? Tanke: Handling: En skole hvor alle trives er en skole, hvor man taler ordentlig til hinanden, og hvor man respekterer hinandens grænser. Sammen med skolens elevråd vil vi foreslå skolens leder, at der arrangeres en temadag for alle elever, hvor vi skal udvikle skolens aftaler for, hvordan man taler ordentligt til og om hinanden Vi vil foreslå vores lærer, at vi får besøg af skolens SSP-konsulent eller en anden, der kan undervise os om grænser. Vi vil udvikle plakater, der handler om en god tone og at respektere hinandens grænser og hænge dem op på skolen. Er der nogle af disse aktører I ikke kendte, men som I tænker, det er vigtigt at kende som ung? Hvordan kan man som ung bruge de forskellige aktører til at styrke sin egen eller andres trivsel (gennemgå eventuelt aktørerne en for en)? 5. ELEVERNES EGNE TANKER OM TRIVSEL. GRUPPEARBEJDE Efter den fælles opsamling inddeles eleverne i nye grupper, og arbejdsarket Arbejdsark 2 uddeles til grupperne. På baggrund af de drøftelser eleverne har haft om citaterne kombineret med deres egne overvejelser om trivsel, skal grupperne formulere en fælles tanke om unges trivsel i skolen. Tanken formuleres som en fælles vision for, hvordan de gerne ser en skole, hvor alle trives. For de ældste elever kan refleksionsniveauet øges ved i stedet af lade eleverne arbejde med tanker om trivsel i Når eleverne har udviklet deres visioner og forslag til handlinger, præsenterer de deres arbejde for hinanden sammen med deres overvejelser over, hvornår og hvordan de vil sætte et eller flere af deres forslag i værk. En vigtig forudsætning for, at eleverne udvikler kompetencer til at kunne fremme trivsel for sig selv og andre er, at de gør sig konkrete erfaringer med trivselsfremmende handlinger. Derfor anbefales det, at der afsættes tid til, at eleverne bringer deres forslag i spil på skolen, eksempelvis i forbindelse med den understøttende undervisning, og at eleverne efterfølgende evaluerer på deres erfaringer (se også forslag til yderligere arbejde med øvelsen i Tips til underviseren ). INTRODUKTION TIL LÆRINGSFORLØB Ønsker man som underviser at bruge øvelsen som introduktion til et længere forløb om sundhed og trivsel, kan arbejdet med citaterne bruges til at inddrage eleverne i den videre planlægning af forløbet. Eleverne kan eksempelvis komme med forslag til, hvilke perspektiver på sundhed og trivsel, de gerne vil have fokus på i forløbet, og hvilke konkrete forslag de har til metoder og arbejdsformer. På baggrund af denne samtale formulerer elever og underviser i fællesskab konkrete mål for forløbet. Målene noteres og hænges op i klassen, så eleverne i løbet af forløbet om sundhed og trivsel kan perspektivere deres arbejde til målene. Målene bruges endvidere som afsæt for evaluering af forløbet (se øvelse 3.11). Uge Sex Sammen om sundhed og trivsel klasse 19

4 Side 1 af 3 ARBEJDSARK Tanker om trivsel Det vigtigste er at føle sig brugbar overfor sine venner, at de regner med én, og at man betyder noget for dem det er trivsel. Karen Wistoft, professor, Aarhus Universitet. Karen Wistoft er professor i almen pædagogik og lektor i sundhedspædagogik, og har i en årrække forsket i mental sundhed i skolen, herunder trivsel, selvværd og robusthed. Din trivsel er påvirket af både dine følelser og dine handlinger. Du trives altså bedst, hvis du har det godt og er tilfreds med dit liv samtidig med, at du kan overskue din hverdag, fx at gå i skole og være sammen med dine venner eller familie. Klaus Legau, konstitueret direktør, AIDS-Fondet. AIDS-Fondet er en organisation, som arbejder for en verden uden hiv og en verden, hvor seksuel sundhed er en ret og en realitet for alle. Vi arbejder både i Danmark og internationalt og fokuserer på de befolkningsgrupper, der er særligt sårbare og udsatte for hiv. Trivsel handler for os om ligebehandling og at være fri for stigmatisering og diskrimination uanset om du er hiv-smittet, har minoritetsetnisk baggrund, er LGBT (lesbisk, bøsse, biseksuel eller transperson) eller tilhører en minoritet på andre måder. Mille Pedersen, arbejder med mental sundhed i Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen arbejder for at fremme sundheden hos borgere, herunder at styrke den mentale sundhed hos unge og forebygge mistrivsel. "Trivsel handler om at være i balance med sig selv så man kan være robust og holde fast i sig selv, når livet går en imod eller er rigtigt svært på grund af sorg, krise eller psykisk sygdom" Michael Danielsen, chefpsykolog i Psykiatrifonden. Psykiatrifonden er en privat, humanitær organisation, der arbejder for at forbedre danskernes psykiske sundhed. Uge Sex Sammen om sundhed og trivsel klasse 20

5 3.1 Arbejdsark 1: Tanker om trivsel Side 2 af 3 Trivsel handler for mig om, at alle børn skal kunne vokse op i trygge omgivelser med fortrolig voksenkontakt og uden mobning. Nick Hækkerup, Sundhedsminister. Sundhedsministeriet har det overordnede ansvar for sundhedspolitikken i Danmark, herunder sygehuse, forebyggelse og psykiatri. Tonen er blevet for rå både på nettet og ansigt til ansigt. Ord er med til at skabe virkeligheden - derfor, drenge og piger: Vis hinanden respekt. Christine Antorini, Undervisningsminister. Undervisningsministeriet arbejder for at gøre alle børn og unge så dygtige som muligt, uanset social baggrund. Derfor arbejder vi blandt andet for en fagligt stærk folkeskole og bedre og mere attraktive ungdomsuddannelser. Trivsel er helt afgørende for børns læring og udvikling. Det er med til at skabe livsduelige børn. Styrkelse af elevernes trivsel er derfor et centralt mål i reformen af folkeskolen. Manu Sareen, Minister for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har blandt andet det overordnede ansvar for at give udsatte borgere et bedre liv. Ministeriet arbejder også for at skabe lige muligheder og hjælp og støtte til børn og unge, der har særlige problemer. Trivsel i skolen er afgørende for den enkelte elevs velbefindende, og at trives er med til at skabe gode betingelser for læring og udvikling. Jette Sørensen, Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) DCUM er et videnscenter, der medvirker til at sikre og udvikle et godt undervisningsmiljø på uddannelsessteder og et godt børnemiljø i dagtilbud. Normstormerne. Normstormerne er et projekt, hvor unge underviser skoleelever i 7. til 10. klasse om normer og diskrimination. Formålet er at mindske mobning og mistrivsel relateret til køn og seksualitet. "Trivsel handler om inklusion af alle, men ikke på den måde, hvor flertallet beslutter, om der er plads eller ej til mindretallet, men derimod på den måde, at alle som udgangspunkt er ligeværdige, og der ikke er nogen der bliver gjort til 'de normale' og 'de unormale'." Uge Sex Sammen om sundhed og trivsel klasse 21

6 3.1 Arbejdsark 1: Tanker om trivsel Side 3 af 3 Trivsel hænger tæt sammen med at være en del af et fællesskab, og dét at have nogen, der ser op og siger hej, når vi kommer ind af døren, nogen at spille fodbold med eller sidde og snakke med, nogen der ser, når vi er kede af det og trøster os, og nogen som synes om os og accepterer os også vores lidt skæve sider. Det er livsnødvendigt. Lars Stilling Netteberg, arbejder med forebyggelse og håndtering af mobning i Red Barnet. Red Barnet er en børnerettighedsorganisation der - med udgangspunkt i FN s børnekonvention - arbejder for at sikre verdens børn en retfærdig behandling og et ordentligt børneliv. Trivsel er, når børn og unge har det godt med sig selv og andre. At de kan udfolde deres evner, håndtere dagligdagens udfordringer samt være en del af og bidrage til fællesskaber med andre. Miranda Wernay Dagsson, formand Danske Skoleelever Danske Skoleelever (DSE) er en partipolitisk uafhængig interesseorganisation for skoleelever i Danmark. Organisationens formål er at skabe 'Det gode skoleliv' gennem en organisation 'af og for elever'. DSE varetager elevernes interesser overfor politikere, presse og interessenter på skoleområdet, og driver blandt andet rådgivningssiden For at vi elever kan trives er det vigtigt, at vi selv gør noget aktivt. Vi skal bestemme over egen krop, være med til at skabe de gode fællesskaber og passe på hinanden. Vores trivsel er ikke kun de voksnes ansvar. Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår Børns Vilkår er en privat NGO, der arbejder for at sikre børns ret til en god barndom og et godt liv. BørneTelefonen er omdrejningspunktet for arbejdet, og gennem de mere end årlige samtaler med børn og unge får vi et nuanceret billede af børns liv i Danmark. Vi omsætter børns stemmer til politisk arbejde for eksempelvis at stoppe mobning og vold mod børn. På den måde arbejder Børns Vilkår både for og med børn. "Trivsel handler om at blive anerkendt og respekteret som den, man er, i de relationer og fællesskaber, man indgår i". Per Larsen, formand for Børnerådet. Børnerådet er et statsligt råd, der skal sikre børn og unges rettigheder. Børnerådet taler børn og unges sag i den offentlige debat. Børnerådet beskæftiger sig med alle sider af børn og unges liv - lige fra fritidsliv, skole og familie til deres rettigheder og retsstilling. Børns trivsel er afhængig af, hvilke rammer vi voksne giver dem. Vi har pligt til at skabe trygge rammer for børn, hvor de kan udfolde sig frit, og hvor de føler sig hørt, set og anerkendt. Marianne Lomholt, national chef i Sex & Samfund. Sex & Samfund er en privat organisation, der arbejder for at styrke børn og unges trivsel og seksuelle sundhed. Uge Sex Sammen om sundhed og trivsel klasse 22

7 ARBEJDSARK Tanker om trivsel Hvad synes I trivsel handler om og hvad mener I påvirker unges trivsel? Formuler jeres fælles tanke om unges trivsel her: Hvad kan I gøre for, at jeres tanke om trivsel bliver til virkelighed på jeres skole? Formuler én eller flere handlinger her: Bliv enige om, hvordan I sætter en eller flere af jeres handlinger i værk og hvornår I vil gøre det. Præsenter jeres arbejde for resten af klassen. Uge Sex Sammen om sundhed og trivsel klasse 23

Læringsmål Beskrivelse. Sundhed er et fuldstændigt stadium af fysisk, psykisk og socialt velvære og ikke kun fravær af sygdom og svaghed

Læringsmål Beskrivelse. Sundhed er et fuldstændigt stadium af fysisk, psykisk og socialt velvære og ikke kun fravær af sygdom og svaghed 1. HVAD ER SUNDHED? Læringsmål Beskrivelse Denne øvelse handler om at taget hul på emnet og få sat ord på elevernes tanker om sundhed. Ønsket er at klarlægge elevernes forforståelse om det overordnede

Læs mere

Alle børn og unge er en del af fællesskabet

Alle børn og unge er en del af fællesskabet Alle børn og unge er en del af fællesskabet Herning Kommunes Inklusionsstrategi PIXIUDGAVE Til forældre Forskning har vist, at forskellighed i børnegruppen skaber et markant bedre udviklings- og læringsgrundlag

Læs mere

Unge vil have forældre og venner på banen for at reducere mistrivsel hos danske børn og unge

Unge vil have forældre og venner på banen for at reducere mistrivsel hos danske børn og unge ANALYSEPAPIR SEX & SAMFUND UGE SEX JANUAR 2015 Unge vil have forældre og venner på banen for at reducere mistrivsel hos danske børn og unge Danske unge peger i en ny undersøgelse fra Sex & Samfund på forældre

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Sundhed og trivsel 4 Køn, krop og seksualitet 6 2. trinforløb

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

FRA SEX OG SAMFUND FRA NORMER OG IDEALER, 4-6 KLASSE, S. 7 Læringsmål

FRA SEX OG SAMFUND FRA NORMER OG IDEALER, 4-6 KLASSE, S. 7 Læringsmål 1. ER DU ENIG? FRA SEX OG SAMFUND FRA NORMER OG IDEALER, 4-6 KLASSE, S. 7 Læringsmål Beskrivelse Eleverne og underviseren sidder på stole i en cirkel. Underviseren læser et udsagn højt. Hvis eleverne er

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

150.000 elever deltager i Uge Sex heraf 1.297 fra Thisted Kommune

150.000 elever deltager i Uge Sex heraf 1.297 fra Thisted Kommune PRESSEMEDDELELSE 04. FEBRUAR 2011 150.000 elever deltager i Uge Sex heraf 1.297 fra Thisted Kommune Danmarks suverænt største seksualundervisningskampagne løber af stabelen for 4. år i træk. Denne gang

Læs mere

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål Gaml eor ds pr ogognye c i t at er AfMe t t eal mi ndpe de r s e n Mål gr uppe: 5. 7. k l as s e Undervisningsforløb 5.-7. klasse Gamle ordsprog og nye citater et undervisningsforløb til arbejdet med ordsprog

Læs mere

SAMMEN OM SUNDHED OG TRIVSEL TEMAMATERIALE

SAMMEN OM SUNDHED OG TRIVSEL TEMAMATERIALE SAMMEN OM 2015 SUNDHED OG TRIVSEL TEMAMATERIALE 7.-9. KLASSE INDHOLD FORORD................................................................................. 3 1. FAKTA OM BØRN OG UNGES SUNDHED OG TRIVSEL........................................

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

1.OM AT TAGE STILLING

1.OM AT TAGE STILLING 1.OM AT TAGE STILLING Læringsmål Beskrivelse Underviseren introducerer klassen til arbejdsformen. Underviseren gør eleverne opmærksom på; Det handler om at tage stilling Der ikke er noget korrekt svar

Læs mere

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens Invitation til konference Ledelse af Er du med til at lede n? Så ved du, at du netop nu er i centrum for mange danskeres opmærksomhed. Der bliver i særlig grad bidt mærke i, hvad du gør, og hvordan du

Læs mere

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Sagsnummer: 480-2014-97805 Dokumentnummer: 480-2015-1021 Afdeling: Skole og Dagtilbud Udarbejdet af: Hanne Vogelius Indhold Forord... 2 Indledning...

Læs mere

SEKSUEL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME I DANMARK

SEKSUEL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME I DANMARK SEKSUEL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME I DANMARK ANBEFALINGER FRA Høring om Seksuel sundhed i Danmark afholdt på Christiansborg den 19. april 2007 Af Folketingets Tværpolitiske Netværk for Seksuel og Reproduktiv

Læs mere

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indledning Emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra børnehaveklasse til

Læs mere

Idékatalog. Unges bud på bedre trivsel UNGDOMSBUREAUET

Idékatalog. Unges bud på bedre trivsel UNGDOMSBUREAUET Idékatalog Unges bud på bedre trivsel UNGDOMSBUREAUET Forord I forbindelse med initiativet Unges bud på bedre trivsel har Ungdomsbureauet afholdt 20 workshops med klasser fordelt på 20 forskellige ungdomsuddannelser

Læs mere

Lemvig kommune. Handicap & Psykiatripolitik. Handicap- og Psykiatripolitik, Lemvig Kommune

Lemvig kommune. Handicap & Psykiatripolitik. Handicap- og Psykiatripolitik, Lemvig Kommune Lemvig kommune Handicap & Psykiatripolitik Side 1 af 14 sider Indholdsfortegnelse Indledning....3 Målgruppe....4 Formål...5 Værdier.5 Indsatsområder.6 Hvordan føres politikken ud i livet..6 Indsatsområder

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Positiv selvopfattelse

Positiv selvopfattelse Positiv selvopfattelse Kompetencemål: Eleven kan håndtere dagligdagen med en grundlæggende tro på at kunne klare de udfordringer, der måtte komme. *: Målet er identisk med et mål fra Forenklede Fælles

Læs mere

DIALOG # 13. Hvordan skal man takle klikedannelse blandt elever?

DIALOG # 13. Hvordan skal man takle klikedannelse blandt elever? DIALOG # 13 Hvordan skal man takle klikedannelse blandt elever? Om trivsel på spil en god dialog De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Undervisningsvejledning 0.-2. klasse

Undervisningsvejledning 0.-2. klasse Undervisningsvejledning 0.-2. klasse I forbindelse med den årlige trivselsdag har jeres skole tilmeldt sig Call me og Red Barnets kampagne Min skole Min ven. Det betyder, at hver klasse på skolen skal

Læs mere

HAR DU HAFT EN GOD DAG I SKOLEN?

HAR DU HAFT EN GOD DAG I SKOLEN? HAR DU HAFT EN GOD DAG I SKOLEN? HAR DU HAFT EN GOD DAG I SKOLEN? Det har du nemlig lov til Ved du, at der er en lov, der handler om, hvordan du har det i skolen? Det er der, og den hedder Undervisningsmiljøloven.

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt Fælles ambitioner for folkeskolen læring i centrum Fælles ambitioner mangler Mange forskellige faktorer rundt om selve undervisningssituationen

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Februar 2014

Undervisningsmiljøvurdering Februar 2014 Undervisningsmiljøvurdering Februar 214 Vi har ved tidligere undersøgelser valgt at tage udgangspunkt i nogle af spørgsmålene som DCUM stiller i deres spørgeskemaer, men denne gang ønskede vi at uddybe

Læs mere

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL Kærester Lærermanual Sexualundervisning 1 Kompetenceområde og færdigheds- og vidensmål Dette undervisningsmateriale, der er velegnet til sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab for 7. -9. klassetrin,

Læs mere

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser 1. Indledning Børne- og uddannelsessystemet kan ikke alene forandres gennem politisk vedtagne reformer. Hvis forandringerne for alvor

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune

Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune Indledning: Vores afholdte skolechef gennem 12 år har valgt at gå på pension. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse 1. april 2015

Læs mere

Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb

Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb Beredskab til forebyggelse af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb Børneudvalget og Skoleudvalget

Læs mere

Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 SUNDHEDSPOLITIK FOR DET GODE LIV I NATURENS RIGE en del af Side 11 SUNDHEDSPOLITIK FOR NATURENS RIGE forebyggelse INDHOLD 03 Indledning 04 Forslag til

Læs mere

Projektet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisning.

Projektet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisning. Brugervejledning Kære bruger Her præsenteres et filmisk casebaseret undervisningsmateriale om mobning og trivsel i skolen. De to film er blevet til på baggrund af virkelige historier og hændelser, som

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

Maglebjergskolens seksualpolitik

Maglebjergskolens seksualpolitik Maglebjergskolens seksualpolitik Seksualpolitikken for Maglebjergskolen tager udgangspunkt i skolens målsætning og danner ramme om og udstikker retningslinjer for arbejdet med elevernes seksualitet. Derudover

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik 2015-2020

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik 2015-2020 gladsaxe.dk Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik 2015-2020 Sammenhæng på børne- og ungeområdet Forord Indledning I Gladsaxe Kommune mener vi, at alle børn og unge er værdifulde individer

Læs mere

Samspillet GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN DEL DINE FIDUSER

Samspillet GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN DEL DINE FIDUSER DEL DINE FIDUSER GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN Samspillet 9 ud af 10 forældre mener, at debat om børnenes trivsel og problemer i klassen er det vigtigste indhold på et forældremøde.

Læs mere

En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv. for. Møldrup skole

En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv. for. Møldrup skole En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv for Møldrup skole 2012 2016 Første udgave juni 2012 Forord På Møldrup skole har vi formuleret en vision om, hvordan vi ser skolen, når vi tegner et billede af fremtiden

Læs mere

Det gode elevforløb. En dialogpjece til elev- og oplæringsansvarlige i staten. Oktober 2013

Det gode elevforløb. En dialogpjece til elev- og oplæringsansvarlige i staten. Oktober 2013 En dialogpjece til elev- og oplæringsansvarlige i staten Oktober 2013 En dialogpjece til elev- og oplæringsansvarlige i staten Udgivet oktober 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen og HK/Stat Publikationen

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering 2014 Rejsby Europæiske Efterskole november 2014 1 Undervisningsmiljøvurdering November 2014 Beskrivelse af processen for indsamling af data I uge 39-40 har vi gennemført den

Læs mere

I hjertet af skolesundhedsplejen

I hjertet af skolesundhedsplejen I hjertet af skolesundhedsplejen I hjertet af skolesundhedsplejen et sundhedspædagogisk udviklingsprojekt i Randers Kommune a arhus universitet sforl ag I hjertet af skolesundhedsplejen et sundhedspædagogisk

Læs mere

Selvevaluering 13/14. Emne: Elevernes personlige udvikling

Selvevaluering 13/14. Emne: Elevernes personlige udvikling Selvevaluering 13/14 Emne: Elevernes personlige udvikling Emnebegrundelse og metode: Af vores værdigrundlag fremgår det bl.a. at vi ønsker..et skoleliv hvor balancen mellem den personlige udvikling og

Læs mere

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Børn, Unge og Familie 2013 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 - Alle børn og unge har ret til et godt liv Alle børn og unge har ret til

Læs mere

Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0

Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0 Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0 Indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Hjørring Kommune 2016-2019 Indhold Hvorfor denne publikation? INDLEDNING Hvorfor denne publikation?... 2 Indledning...

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Overordnede retningslinier. Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem. Voksen handicap og psykiatriområdet

Overordnede retningslinier. Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem. Voksen handicap og psykiatriområdet Overordnede retningslinier Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem Voksen handicap og psykiatriområdet Dag- og døgntilbud - Handicap & Psykiatri - Ballerup Kommune 1

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE Forord Denne vision for vores børn og unges liv i Allerød Kommune er resultatet af mange menneskers indsigt og ihærdighed. Startskuddet

Læs mere

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier Notat Dato: 4. november 2007/jru/ami Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier I årsmødevedtagelsen Alle børn

Læs mere

ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING

ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD LÆRINGSTEMA ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING Indhold 3 Indledning 4 Barnets Alsidige personlige udvikling i Fremtidens Dagtilbud 6 Læringsområde Barnets Selvværd 8

Læs mere

Indhold Målgruppe 5 Din betydning som træner Mål 5 Spørg ind Hvad skal vi lære om? Forældrenes betydning Viden børn, trivsel og fodbold

Indhold Målgruppe 5 Din betydning som træner Mål 5 Spørg ind Hvad skal vi lære om? Forældrenes betydning Viden børn, trivsel og fodbold TRÆNERHÆFTE 1 Målgruppe 5 Indhold Mål 5 Hvad skal vi lære om? 6 Viden børn, trivsel og fodbold 8 Børn, trivsel og fodbold 11 Refleksion noter 12 Samspil og sammenhæng 13 Refleksion noter 14 Din betydning

Læs mere

Unge med særlige behov og seksualitet. v. Kim Steimle Rasmussen, SUMH Mette Gundersen, Sex & Samfund

Unge med særlige behov og seksualitet. v. Kim Steimle Rasmussen, SUMH Mette Gundersen, Sex & Samfund Unge med særlige behov og seksualitet v. Kim Steimle Rasmussen, SUMH Mette Gundersen, Sex & Samfund Program Introduktion Særlige temaer og problematikker Case del 1: Charlotte onanerer i timen Case del

Læs mere

- og forventninger til børn/unge, forældre og ansatte

- og forventninger til børn/unge, forældre og ansatte Trivselsplan - og forventninger til børn/unge, forældre og ansatte I Vestsalling skole og dagtilbud arbejder vi målrettet for at skabe tydelige rammer for samværet og har formuleret dette som forventninger

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater

Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater Det elektroniske spørgeskema blev i januar 2012 oploadet på Kulturskolens hjemmeside og sendt via mail til samtlige elever. I alt

Læs mere

Mål for undervisningen Vejledning til brug af materialet

Mål for undervisningen Vejledning til brug af materialet Tysk Mål for undervisningen Opgaverne i denne del af materialet sigter på at skabe rammer for oplevelser, der giver eleverne lyst til at bruge tysk. Materialet sigter også på at udvikle elevernes sproglige

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen 1. Indledning Højgårdskolen søger ny viceskoleleder med tiltrædelse 1. maj 2016. Stillingen annonceres i Job Midt/Vest og på www.herning.dk med

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn

I Assens Kommune lykkes alle børn I Assens Kommune lykkes alle børn Dagtilbud & Skole - Vision 0-18 år frem til 2018 I Assens Kommune har vi en vision for Dagtilbud & Skole. Den hedder I Assens Kommune lykkes alle børn og gælder for børn

Læs mere

Skole. Politik for Herning Kommune

Skole. Politik for Herning Kommune Skole Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Folkeskolen - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og Familiesyn 11 3 - Politik

Læs mere

Samarbejde Forståelse Værdier Kompetence

Samarbejde Forståelse Værdier Kompetence Udvikling- og Uddannelsesprogram Second Sight System Samarbejde Forståelse Værdier Kompetence Indholdsfortegnelse Baggrund side 3 Mål med uddannelsesforløbet side 3 Vision Styrker Mål Procesforløb side

Læs mere

Forældreaften i 5. klasse Marie Kruse skole

Forældreaften i 5. klasse Marie Kruse skole Forældreaften i 5. klasse Marie Kruse skole Med Thomas Aistrup, SSP-kontaktlærer Du må meget gerne hente app en socrative student. Den kan hentes til Iphones og Android-telefoner. Programmet Oplæg ved

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG Strategien for sund mad og drikke er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken

Læs mere

Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden

Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden af resultataftalen og effektmålene for sidste år: Trivsel og inklusion: Arbejdet med LP-modellen er i god drift. Skolens lærerpersonale har gennemgået CL1 kursus

Læs mere

Strategi for erhvervsuddannelserne på Roskilde Handelsskole 2008-2010.

Strategi for erhvervsuddannelserne på Roskilde Handelsskole 2008-2010. Strategi for erhvervsuddannelserne på Roskilde Handelsskole 2008-2010. Indledning Det er fra politisk side meldt ud, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Det har også en betydning

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Køn, Identitet og seksualitet

Køn, Identitet og seksualitet Køn, Identitet og seksualitet 2016 FORLØB 10. KLASSE indhold INTRODUKTION 3 ØVELSER Identitet, køn og seksualitet 4 normer til debat 6 at være født i et andet køns krop 9 absolute exotic. 14 Uge Sex 2016

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Sundhed og trivsel Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Sundhed og trivsel Arbejdsmiljø Sygefravær Stress Alkohol og rusmidler Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer

Læs mere

33. årgang - Januar - 2016. Godt Nytår til Alle jer fra alle os

33. årgang - Januar - 2016. Godt Nytår til Alle jer fra alle os 33. årgang - Januar - 2016 Godt Nytår til Alle jer fra alle os Lavuks tilbud Fritids- og ungdomsklubben Lavuk Voksenklubben Lavuk Pibergården Skolen på Borgervænget Kørselsændringer Ring 3918 4211 eller

Læs mere

Forberedelse - Husk inden:

Forberedelse - Husk inden: Kære Underviser Nærværende undervisningsmateriale kan bruges som efterbearbejdelse af alle Superreals forestillinger. Det overordnede formål er at guide eleverne til at åbne op for selve teateroplevelsen

Læs mere

Skoleforskning workshop med Frans Ørsted Andersen og Poul Nissen Begge er lektorer, ph.d på Aarhus Universitet, Skoleforskningsprogrammet.

Skoleforskning workshop med Frans Ørsted Andersen og Poul Nissen Begge er lektorer, ph.d på Aarhus Universitet, Skoleforskningsprogrammet. Skoleforskning workshop med Frans Ørsted Andersen og Poul Nissen Begge er lektorer, ph.d på Aarhus Universitet, Skoleforskningsprogrammet. Drengeakademiet - FØA- 2014 1 Drengeakademiet er en ny inklusionsindsats,

Læs mere

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Til alle kommunalbestyrelser Undervisningsministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Folkeskolereformen

Læs mere

Børn med særlige behov i SFO Globen.

Børn med særlige behov i SFO Globen. Børn med særlige behov i SFO Globen. Vores definition på børn med særlige behov er: Et barn der har en fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse og af den årsag er tildelt ekstra ressourcer, således

Læs mere

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Hjallerup skole En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Skolereform år 2 I august 2015 tager vi hul på år 2 med skolereformens ændringer og tiltag. Vi

Læs mere

Efterskoleforeningen 20. Januar 2015

Efterskoleforeningen 20. Januar 2015 Efterskoleforeningen 20. Januar 2015 Vejle Mental sundhed og arbejdet med sårbare unge Bjarke M. Jensen, Læringskompagniet Indhold Mental sundhed Hvad er mental sundhed? Tilgang til arbejdet med mental

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK Håndbogens første kapitel indeholder Jammerbugt kommunes sammenhængende Børnepolitik. Politikken er det grundlæggende fundament for alt arbejde,

Læs mere

BESØG PÅ EGEN HÅND PÅ NATIONALMUSEET 7.-10. KLASSE

BESØG PÅ EGEN HÅND PÅ NATIONALMUSEET 7.-10. KLASSE Kommunikation og kontakt BESØG PÅ EGEN HÅND PÅ NATIONALMUSEET 7.-10. KLASSE 2016 INDHOLD 1. introduktion TIL UNDERVISEREN.....................................................3 Færdigheds- og vidensmål

Læs mere

INSPIRATION TIL LÆRERE

INSPIRATION TIL LÆRERE INSPIRATION TIL LÆRERE Sæt fokus på trivsel og fravær med udgangspunkt i det, der virker! Ulovligt fravær kan handle om manglende trivsel i klassen, på holdet eller på uddannelsen. Appreciative Inquiry

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

Christianshavns Gymnasium. Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015

Christianshavns Gymnasium. Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015 Christianshavns Gymnasium Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015 Hensigt Hensigten med evalueringen er at få et helhedsbillede af 1.g-elevernes opfattelse af og tilfredshed med grundforløbet

Læs mere

Tilsynserklæring maj 2013 april 2014 Marie Mørks Skole, Hillerød

Tilsynserklæring maj 2013 april 2014 Marie Mørks Skole, Hillerød Tilsynserklæring maj 2013 april 2014 Marie Mørks Skole, Hillerød Tilsynets form Mit andet år som skolens tilsynsførende har i sin form lignet sidste år. Men ud over fokus på undervisningen og skolens samlede

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Ansvar Det personrettede tilsyn er anbringende kommunes ansvar, både i generelt godkendte plejefamilier,

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

DIALOG MED PÅRØRENDE OM INTIMITET OG SEKSUALITET SEKSUEL SUNDHED OG TRIVSEL FOR ÆLDRE OG BORGERE MED KRONISK SYGDOM

DIALOG MED PÅRØRENDE OM INTIMITET OG SEKSUALITET SEKSUEL SUNDHED OG TRIVSEL FOR ÆLDRE OG BORGERE MED KRONISK SYGDOM DIALOG MED PÅRØRENDE OM INTIMITET OG SEKSUALITET SEKSUEL SUNDHED OG TRIVSEL FOR ÆLDRE OG BORGERE MED KRONISK SYGDOM RETTEN TIL SEKSUALITET HELE LIVET Seksualitet og intimitet er en vigtig del af de fleste

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

løfte fagligheden for tosprogede børn i dagtilbud En guide til at STYRK

løfte fagligheden for tosprogede børn i dagtilbud En guide til at STYRK STYRK Sproget En guide til at løfte fagligheden for tosprogede børn i dagtilbud Forord 3 indhold Intro 4 Forord 6 Om dagtilbud og tosprogede børn 6 Derfor er sproget vigtigt 6 Sådan bruger I guiden Kapitel

Læs mere

Guide til anerkendende beskrivelse af 3-4 årige børn

Guide til anerkendende beskrivelse af 3-4 årige børn Guide til anerkendende beskrivelse af 3-4 årige børn Udgangspunktet for at beskrive en beskrivelse af et barn: I Det fælles Pædagogiske Grundlag for arbejdet med børn fra 0-6 år, er det blandt andet et

Læs mere

RET TIL AT VÆRE DEN, DU ER

RET TIL AT VÆRE DEN, DU ER SFs LGBT-POLITIK Juli 2011 Side 1 SF ønsker et mangfoldigt samfund, hvor mennesker har størst mulig frihed til at udfolde sig. Det gælder også individets mulighed for at udvikle sin seksuelle identitet

Læs mere

Politik for Børn og Unge på Nordfyn 2015-2019

Politik for Børn og Unge på Nordfyn 2015-2019 Politik for Børn og Unge på Nordfyn 2015-2019 En del af Vision 2021. Vi skaber fremtidens Nordfyn sammen Dokument nr. 480-2015-139520 Sags nr. 480-2014-140826 Indhold Forord... 2 Hvorfor, hvem og hvad?...

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere