Lille krokodille og det flyvende tæppe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lille krokodille og det flyvende tæppe"

Transkript

1 Hæfte til forberedelse af: Lille krokodille og det flyvende tæppe af Birde Poulsen dialogisk oplæsning leg og læsning for de mindste Dialogisk oplæsning 1

2 Dette hæfte indeholder konkrete forslag til, hvordan man kan forberede dialogisk oplæsning til bogen Lille krokodille og det flyvende tæppe. Vi har valgt at gøre forslagene helt praksisnære. Hæftet er tænkt som et arbejdsredskab, som kan bruges med det samme, og som I kan arbejde videre med. Derfor er der ekstra sider med plads til, at I kan supplere med flere ideer til arbejdet med bogen. Hæftet er også lavet i en version med blanke sider, som I kan bruge, når I forbereder andre bøger. I kan finde den på vores hjemmeside: Hæftet er delt op i 8 fokuspunkter. De 8 fokuspunkter afspejler forskellige måder, hvorpå man kan arbejde med bogens ord og temaer, så de danner mening og giver betydning i konkret hverdagspraksis: Fokusord Konkreter Dialog Leg og læsning Sange, rim og remser Krop og bevægelse Andre aktiviteter relateret til bogen Forældreinddragelse Bagerst i hæftet har vi samlet aktiviteterne omkring den dialogiske læsning i et læreplansskema for at tydeliggøre, hvordan oplæsningen og læreplanstemaer arbejder sammen. Det vil være forskelligt, hvor lang tid man vælger at arbejde med den enkelte bog, og dermed også hvor mange aktiviteter, man kommer omkring eller i dybden med. Hæftet er tænkt som en bred inspiration, der kan tilpasses efter de behov og interesser, den enkelte børnegruppe har. Vi anbefaler dog, at I som minimum læser den samme bog 3 gange i løbet af en kortere periode for en mindre gruppe børn, og at I arbejder med konkrete fokusord og leger bogens indhold. Gentagelse er et vigtigt element i alle former for læring. Små børn er glade for gentagelser, og i den form som dialogisk oplæsning lægger op til, hjælper gentagelserne børnene med at integrere nye ord i deres ordforråd. Legen er også et centralt omdrejningspunkt i dialogisk oplæsning med de mindste. Legen motiverer og stimulerer børns nysgerrighed og interesse for de verdener, som bøgerne rummer, og samtidigt kan bøgernes univers inspirere børnene til nye lege og relationer. 2

3 Leg med bogens ord og temaer udvider børnenes kendskab til og viden om verden og øger både deres ordforråd og sprogforståelse, hvilket er til gavn for barnets udvikling i almindelighed og sprogudviklingen i særdeleshed. Rigtig god fornøjelse! Yderligere information om metoden dialogisk oplæsning: Metodebogen Dialogisk oplæsning for småbørn med dansk som andetsprog lidt teori, meget praksis (kan findes på BU-Intra) Metodehæftet Leg og læs Læs og leg om dialogisk oplæsning for 0-3-årige småbørn med dansk som andetsprog (kan findes på BU-Intra) Filmen Dialogisk oplæsning inspiration til vuggestuer og børnehaver (henvendelse til Pædagogik og Integration på telefon og ) 3

4 Fokusord: Inden I går i gang udvælges 6 fokusord fra bogen, som I og børnene arbejder og leger særligt fokuseret med, når I samles til en oplæsningssituation. Hvilke fokusord, der er gode, kan afhænge af børnenes alder og sproglige niveau. Det er afgørende, at flertallet af børnene i børnegruppen ikke kender ordene på forhånd. Kig evt. bogen igennem sammen med børnene, inden fokusordene vælges. Peg på tingene og find på den måde ud af hvilke ord, børnene ikke kender. Dette vil give mulighed for, at I senere kan evaluere på, om børnene aktivt er begyndt at bruge de nye ord. Vær opmærksom på at vælge ord fra de forskellige ordklasser (navneord, udsagnsord, tillægsord, forholdsord mm.). Inddrag gerne ordenes modsætninger (antonymer) og evt. andre relationer (synonymer, homonymer) for at tydeliggøre ordenes betydning. Når I arbejder og leger med ordene, er det vigtigt, at ordene konkretiseres. Det kan I gøre både ved hjælp af konkreter, med et billede af ordet og ved at kropsliggøre eller dramatisere ordet. Brug forskellige bøjninger, når I arbejder og leger med ordet. På den måde er det nemmere for barnet at genkende ordet i alle dets former (f.eks. Nu læser jeg bogen, Vil du prøve at læse bogen?, Hvad var det nu, vi læste i går? ). Vi har valgt følgende fokusord til Lille krokodille og det flyvende tæppe : 1. stor/lille: Leg med den lille og den store krokodille. Snak om hvem der er stor og hvem der er lille. 2. Falde ned: Leg at isbjørnen og krokodillerne falder ned efter en gyngetur i et tæppe. Lad også børnene skiftes til at falde ned fra en stol på en madras. 3. Låne: Leg at I låner ting fra hinanden, og brug fraserne: Må jeg låne den?, Nu får du den tilbage, Tak for lån. 4. drikke: Leg at krokodillerne og isbjørnene drikker. Prøv selv at drikke forskellige ting af forskellige glas, krus eller kopper. 5. storme/suse: Konkretiseres bedst udenfor en dag, hvor det stormer og suser. Hvis man er indenfor, kan man finde silkepapir, som børnene kan vifte med, eller man kan lege med en faldskærm, som man kan få til at suse. 6. Flyve: Lav en papirsflyver og vis, hvordan den kan flyve af sted. Børnene kan også brede armene ud og lege, at de flyver. 4

5 Konkreter: Ud fra den enkelte bog udvælges forskellige konkrete ting og legetøj, som kan bruges i dialogen med børnene. I den periode, man arbejder med en konkret bog, samles de ting, der skal bruges, i en kasse, så man let og uden afbrydelser kan gå i gang med oplæsningen. Kassen findes kun frem til selve oplæsningssituationen, så børnenes nysgerrighed både aktiveres og bevares. Det er dog en god idé, at centralt legetøj fra bogens handling også kan findes på stuen, så børnene har mulighed for at organisere og fortsætte legen efter oplæsningen, så nye ord og sprogforståelse også øves på børnenes eget initiativ i andre sammenhænge. Disse ting medfølger til bogen Lille krokodille og det flyvende tæppe : Stor krokodille Lille krokodille Isbjørn Kurv Glas Kager Lille tæppe Suppler gerne med følgende ting: Større tæppe: Find et større tæppe i institutionen, som I kan sidde på og lege skovtur, ligesom den store krokodille, den lille krokodille og isbjørn gør i bogen. Flaske eller kande: Find en flaske eller en kande i institutionen og put rød saftevand i. Efterårsblade: Om efteråret er det oplagt at gå udenfor og finde efterårsblade sammen med børnene. De kan evt. lamineres, så de kan holde i længere tid. Alternativt kan man klippe blade i karton. Snegl og orm: Gå ud og kig på legepladsen eller i skoven og se, om I kan finde dem. Edderkop: Gå på udkig i institutionens kroge eller under en træstub. 5

6 Dialog: I dialogisk oplæsning er dialogen et centralt element. Det er derfor afgørende, at børnene aktivt inddrages under højtlæsningen, så de får brugt sproget så meget som muligt i forbindelse med oplæsningen. Tommelfingerregler til dialogen: Fang børnenes interesser og gør dialogen nærværende og meningsfuld for dem. Relater til børnenes eget liv og hverdag. Stil åbne spørgsmål, der inviterer barnet til at bruge sproget og udvikle dialogen brug blandt andet hv-ordene. Hvad og hvor lægger op til, at barnet svarer med enkelte ord eller korte sætninger, hvorimod hvorfor og hvordan kan give anledning til længere svar, og kræver et andet sprogligt niveau. Brug de spørgsmål, der mest hensigtsmæssigt udfordrer den pågældende børnegruppe. Forbered evt. spørgsmålene ved at skrive dem ned på forhånd. Hold lange pauser efter spørgsmålet, så barnet har god tid til at tænke over et svar. Hjælp altid med at finde et svar, hvis det bliver for svært for barnet selv at svare. Hjælp børnene med at udvide deres sætninger. F.eks. hvis barnet siger: Tiger farlig, så udvid barnets sætning med Ja, det er en farlig tiger, Bliver du bange for den? Hav særlig opmærksomhed på de stille børn, der ikke umiddelbart byder ind med svar hjælp også dem til at komme sprogligt på banen. Brug tydelig gestik og mimik i dialogen med børnene. Hav opmærksomhed på barnets forsøg på at indgå i dialogen ved hjælp af gestik og mimik. Sid gerne overfor børnene, så I kan se hinanden, når der læses op. Her følger nogle forslag til åbne spørgsmål til Lille krokodille og det flyvende tæppe. Dette skal ikke ses som en færdig opskrift, men som inspiration til mulige spørgsmål. Dialogen vil altid være afhængig af situationen og skal tage udgangspunkt i børnenes sproglige niveau og interesser: 1. opslag: Hvad er det, der stormer og suser om ørene på den lille og den store krokodille? Hvad er det, der sidder på paddehatten? Hvad har sneglen på ryggen? 2. opslag: Hov, hvad sker der med sneglen? 3. opslag: Hvad er det, der kommer flyvende? 4. opslag: Hvad laver den lille krokodille? Hvem er det, der kommer gående der? 6. opslag: Hvad laver den lille krokodille nu? Hvordan har den lille krokodille det? Hvordan ser den ud? 6

7 7. opslag: Hov, hvad skete der? Hvordan har den lille krokodille det nu? Har du prøvet at være ked af det? Hvad gør isbjørnen? Hvem trøster dig, når du er ked af det? 8. opslag: Hvad gør isbjørnen? Hvem er stor? Hvem er lille? 10. opslag: Hvad laver lille krokodille og isbjørnen med tæppet? 11. opslag: Hvad finder isbjørnen? Hvad kan du bedst lide at drikke? 12. opslag: Hvad finder isbjørnen nu? Hvilken slags kage kan du bedst lide? Hvad bruger den store krokodille tæppet til? 7

8 Leg og læsning: Oplæsningssituationen er en voksenstyret situation, som også kan give rum til, at børnene gennem leg med bogens ord og temaer kan få øje på hinanden og få styrket deres relationer. Hvilket er en vigtig motivationsfaktor, når man lærer (et nyt) sprog. Bogen bliver en fælles referenceramme for børnene, som gør det nemmere for dem at igangsætte og organisere fælles leg både i forbindelse med oplæsningen, men også på stuen og på legepladsen efter oplæsningen. Derved støttes, hjælpes og opmuntres de børn, som af sig selv ikke indgår i legen. Børnene kan indtage forskellige positioner i legen. Nogen er i periferien af handlingssammenhængen (f.eks. rollen som hund eller baby), hvorimod andre er central regulator eller instruktør af handlingssammenhængen (f.eks. rollen som mor). Positionerne kan blandt andet afhænge af børnenes dansksproglige niveau. Vær opmærksom på, at alle børn får erfaringer med forskellige positioner i det omfang, det er muligt. Giv børnene den hjælp, de har brug for, så de får oplevelsen af, at de kan flytte sig fra en position til en anden i legen, og dermed kan vise og udvikle andre sider af sig selv. Forslag til lege: Leg skovtur på stuen, på legepladsen eller i skoven. Skiftes til at dele kage ud og hælde saft op. Lave en hængekøje evt. med et tæppe og to voksne, så børnene kan prøve at få en svingtur ligesom lille krokodille. Leg at I er de forskellige dyr, som optræder i bogen: krokodille, isbjørn, snegl. Bevæg jer som dyrene og sig som dyrene. Find evt. udklædningstøj: skarpe tænder, bløde hvide ører m.m. Leg med vilde dyr og saml dem i familier. Hvilke dyr lever hvor? 8

9 Sange, rim og remser: Find forskellige sange, rim og remser, som passer til bogens tema meget gerne en fagtesang, så kropsligt udtryk, rytme og bevægelser understøtter forståelsen af ordene i sangen. Hvis de valgte sange ikke er fagtesange, så lav selv naturlige fagter til sangen, som kan gentages, så de kan hjælpe til forståelse af ordene i sangene. Vær opmærksom på at synge langsomt og tydeligt, samtidigt med at du peger på illustrationerne eller bruger konkreterne fra kassen. Fokuser evt. blot på et af versene og gentag det flere gange. Inddrag også rim og remser. Det er med til at sikre, at endelserne udtales tydeligt, hvilket vi ofte ikke er gode til på dansk. Den meget tydelige udtale gør det lettere for børnene at tilegne sig ordene. Sange som kan bruges til Lille krokodille og det flyvende tæppe : Krokodille-fagtesangen af Lotte Salling (kan findes på BU-Intra) Vil du med en tur i skoven? af Poul Kjøller Hvis du ser en krokodille i dit badekar af Jørgen Jørgensen 9

10 Krop og bevægelse: Børn lærer både med kroppen og gennem kroppen, og derfor er det vigtigt aktivt at inddrage kroppen så meget som muligt i forhold til små børns læreprocesser også når det er sprog og sprogforståelse, der skal læres og udvikles. Krop og bevægelse er en integreret del af aktiviteterne i den dialogiske oplæsning, som det også fremgår af dette hæfte. Derudover er det en god idé generelt at være opmærksom på at inddrage så mange sanser som muligt ved at give børn mulighed for både at se, høre, røre og gøre. Imitation af andres kropslige udtryk og bevægelse er et andet vigtigt element for børns læreprocesser. Her er den voksne en vigtig rollemodel i forhold til at være kropsligt aktiv og tydelig i kropslige udtryk og bevægelse med fokus på egen mimik, gestik, stemmens brug mm. Ud over de tidligere anførte eksempler har vi valgt følgende fokus for krop og bevægelse: Hav fokus på børns bevægelse og kropslige udtryk og inddrag dem så vidt muligt i både en verbal og kropslig dialog med barnet. Sæt konkrete bevægelser på så mange ord som muligt - tænk især på fokusord: Eksempelvis her at krybe, at kravle, løbe, snurre rundt, få svingture mm. Vær tydelig i mimik, gestik, øjenkontakt og brug af stemmen og vær samtidig opmærksom på børnenes mimik og gestik. 10

11 Aktiviteter efter læsningen: For at optimere børnenes muligheder for at tilegne sig de nye ord fra bogen integreres indholdet fra bogen i hverdagens aktiviteter. Gør det både løbende i hverdagens samtaler og i andre aktiviteter, eksempelvis ture ud af huset. Hæng de fokusord op, som I arbejder med, så alle i personalegruppen kender dem og kan inddrage dem i hverdagens samtale og aktivitet med børnene, der hvor det falder naturligt - eksempelvis på legepladsen, på pulsebordet eller over frokosten. Arkene kan evt. også lamineres og hænges i børnehøjde, så børnene kan blive nysgerrige på skriftsproget. Hæng også de sange op, som I synger i forbindelse med oplæsningen. Find gerne sange med gode illustrationer, der kan være med til at understøtte forståelsen af sangens indhold. Laminer arkene og hæng dem i børnehøjde, så børnene selv kan referere til dem ved at pege på dem. Gør den bog, som læses, og noget af det centrale legetøj, som hører til bogen, tilgængeligt på stuen, så børnene let kan fortsætte legen og læsningen. Forslag til aktiviteter til bogen Lille krokodille og det flyvende tæppe : Gå en tur i skoven og kig på efterårsblade og mærk vinden, der stormer og suser. Medbring et tæppe, som kan flyve i vinden, og som man kan sidde på og holde en lille skovtur. Snak undervejs med børnene om bogen og referer til de ting, som I har arbejdet med. Kan I huske, hvad lille krokodille lavede med tæppet?. Men oplev selvfølgelig også det, der sker her og nu, find de små snegle, orme og edderkopper, de knitrende efterårsblade osv. Saml forskellige blade, kogler og agern i skoven og lav billed-collager af tingene, når I kommer hjem. Tag på tur til en Zoologisk have eller Naturhistorisk museum og se på enten levende eller udstoppede krokodiller og isbjørne. Snak undervejs med børnene om bogen, hvad var det krokodillerne og isbjørnene lavede? Hvem var stor og hvem var lille? Inddrag gerne ny viden. Hvor kommer isbjørnen fra? Hvor kommer krokodillen fra? Hvor kommer børnene selv fra? Når man planlægger en tur ud af huset, er det en god idé at arbejde med forforståelse og efterbehandling. Hvis I f.eks tager på Naturhistorisk museum, i Zoologisk 11

12 have eller andre steder, kan I forberede turen ved at læse bøger om de dyr, som I vil møde der, og I kan kigge i forskellige brochurer. Måske også transporten derhen kræver forståelse vis f.eks. billeder af de transportmidler I skal med, et stoppested, en billet og lignende. Hvis I tager til en pædagogisk ledet legeplads, kan I forberede turen ved at læse bøger om de dyr, som I vil møde der. Efter turen er der mange oplevelser, som sprogligt kan efterbehandles. Tag billeder på turen og indsaml konkreter, som f.eks. billetter, brochure m.m., som I kan kigge på, når I er kommet hjem. Hjælp med at sætte ord på, hvad der skete, og stil åbne spørgsmål til børnene, så de aktivt bliver inddraget i en relevant dialog og får mulighed for sprogligt at bearbejde oplevelsen. 12

13 Forældreinddragelse: Det har stor betydning for et vellykket sprogarbejde, at forældrene bliver inddraget sprogarbejdet skal være en fælles indsats. Opslag med billeder af børnene og de aktiviteter, I laver, i børnehøjde, kan fremme dialogen med forældre og børn om det, I laver. De samme billeder kan bruges, når læreplansarbejdet dokumenteres. Hold forældremøder, hvor I fortæller om, hvordan I arbejder med den dialogiske oplæsning. Forklar helt konkret, hvordan I gør, eller vis det ved at læse op af den konkrete billedbog. Alternativt kan I vise klip fra dvd en Dialogisk oplæsning inspiration til vuggestuer og børnehaver. Brug også arkene med fokusord og sangene til at informere forældre. Del dem ud til forældrene og opfordr dem til at snakke om ordene og evt. synge sangene derhjemme. Forældre, som har et andet modersmål end dansk, kan opfordres til at oversætte fokusordene til deres modersmål. De kan evt. skrive oversættelserne på arkene, som kan hænges op i børnehøjde, så børnene møder forskellige skriftsprog. Opfordr forældrene til også at læse og tale om bøgerne derhjemme. I kan også oprette et lille forældrebibliotek, hvor de har mulighed for at låne bøgerne med hjem. Lille krokodille og det flyvende tæppe er en del af en årstidsserie, der også indbefatter Lille krokodille og det store hul (forår), Lille krokodille i det store hav (sommer) og Lille krokodille på kælketur (vinter). Forældre, der har et andet modersmål end dansk opfordres til at læse og tale om bogen på deres modersmål, hvis det er det sprog, som de taler bedst. Et veletableret modersmål gør det lettere for barnet at tilegne sig det danske sprog. Vi har oversat alle 4 krokodille-bøger til 9 forskellige sprog i labelsform. Du kan henvende dig til Pædagogik og Integration og få udleveret labels med oversættelser, som kan klistres ind i en i forvejen indkøbt bog. Det drejer sig om følgende sprog: vietnamesisk kurdisk (sorani) arabisk pastho engelsk tyrkisk dari polsk somali Mere information: Pjecen Sproglig udvikling et fælles ansvar Information til forældre med børn mellem 0 og 3 år, Aarhus Kommune, Børn & Unge (kan findes på vores hjemmeside 13

14 Læreplanstemaer: Når man læser dialogisk, vil man samtidig berøre et eller flere af læreplanstemaerne. Det kan være en god idé i forberedelsesfasen at notere, hvilke læreplanstemaer man ønsker at komme omkring, så man bevarer overblikket og senere nemmere evt. kan dokumentere arbejdet. Her følger forslag til hvilke læreplaner, der bliver berørt i dette hæfte: 1. Sociale kompetencer Under oplæsningen og legen vil vi støtte og vejlede børnene til at indgå i nye relationer og lege. Vi vil hjælpe dem til at indgå i forskellige positioner i legen. I læsningen af bogen vil vi arbejde med fokusordet låne. Ved at dramatisere ordet får børnene en forståelse af ordets betydning. De lærer også nogle fraser ( Må jeg låne den?, Tak for lån ), som kan hjælpe dem i deres omgang med andre børn. 2. Personlige kompetencer I dialogen om bogen vil vi også snakke om følelser. Den lille krokodille bliver ked af det, da den falder ned. Vi vil snakke om, hvordan man har det, og hvordan man ser ud, når man er ked af det, og om børnene selv har prøvet at være ked af det. 3. Sprog Vi vil arbejde med børnenes ordforråd vha. fokusord. Vi vil sikre, at børnene møder de nye ord i mange forskellige kontekster og med flere forskellige sanser alt sammen for at optimere tilegnelsen. I dialogen om bogen vil vi bruge åbne spørgsmål, så børnene også selv kan komme til at bruge sproget. Den åbne dialog giver børnene øvelser i turtagning, og for nogle børn øvelse i sammensætning af flere ord til små sætninger. 4. Krop og bevægelse I arbejdet med bogen vil vi inddrage krop og bevægelser for at give børnene en kropslig oplevelse af ordenes betydning. Det vil vi gøre med fagtesange, og ved at arbejde med fokusordene falde ned og drikke, hvor børnene falder ned på en madras, og de prøver at drikke forskellige ting. Vi vil også lege hængekøje ved at give børnene svingture i et tæppe ligesom lille krokodille gør i bogen. 5. Natur og naturfænomener Bogen handler om efterår, og vi vil snakke om årstider og kigge på visnede blade. Vi vil tage på skovtur og lede efter snegle, edderkopper og orme. Vi vil læse de tre andre krokodille-bøger i årstidsserien og snakke om forskellen på sommer, forår, efterår og vinter. 6. Kulturelle udtryksformer Vi vil lave billed-collager af de ting, som vi finder i skoven. 14

15 15

16 Pædagogik og Integration, Børn 16og Unge (

Hæfte til forberedelse af: Kaj læser bog af Mats Letén dialogisk oplæsning leg og læsning for de mindste

Hæfte til forberedelse af: Kaj læser bog af Mats Letén dialogisk oplæsning leg og læsning for de mindste Hæfte til forberedelse af: Kaj læser bog af Mats Letén dialogisk oplæsning leg og læsning for de mindste Dialogisk oplæsning Dette hæfte indeholder konkrete forslag til, hvordan man kan forberede dialogisk

Læs mere

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Læringsmål (mål og tegn) Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Praksissituation (baggrund) At børnene lærer om traditioner, både danske og kulturelle At

Læs mere

Forældrepjece om sprogtilegnelse i Elsted Dagtilbud

Forældrepjece om sprogtilegnelse i Elsted Dagtilbud FORÆLDREPJECE SPROG Indhold Forældrepjece om sprogtilegnelse i Elsted Dagtilbud 3 Gode råd 3 Sprogforståelse 5 Når der er knas med sproget 5 Sprogvurdering 6 Sprogarbejdet i Elsted Dagtilbud 7 Sprogvejleder

Læs mere

STØT BARNETS SPROGUDVIKLING IDEHÆFTE TIL FORÆLDRE, PÆDAGOGER & DAGPLEJEN

STØT BARNETS SPROGUDVIKLING IDEHÆFTE TIL FORÆLDRE, PÆDAGOGER & DAGPLEJEN STØT BARNETS SPROGUDVIKLING IDEHÆFTE TIL FORÆLDRE, PÆDAGOGER & DAGPLEJEN Tale-hørekonsulenterne PPR Brønderslev Tal med dit barn Børn lærer sprog, når de er sammen med vigtige personer i deres liv, især

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner Indholdsfortegnelse De pædagogiske læreplaner - konkrete handleplaner... 0 Mål for barnets personlige udvikling... 2 Mål for barnets sociale kompetencer...

Læs mere

Læreplaner 2015. Status/sammenhæng eller årsag for valg af indsatsområder

Læreplaner 2015. Status/sammenhæng eller årsag for valg af indsatsområder Læreplaner 2015 Overskriften for indsatsområdet: Sproglig udvikling Status/sammenhæng eller årsag for valg af indsatsområder Sprog er en vigtig forudsætning for at kunne udtrykke sig og kommunikere med

Læs mere

Månedsplan for december

Månedsplan for december Månedsplan for december Overordnet fokus: Inklusion og eksklusion Barnets alsidige og personlige udvikling og sociale kompetencer. I december måned vil vi arbejde med juletiden som tradition. Man siger,

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING L.P. Tema 3 6 år BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING SAMMENHÆNG MÅL TILTAG TEGN Glentereden er en institution med få tosprogede børn. Vi ser en børnegruppe der er sproglig velfungerende. Ordforråd, udtale kendskab

Læs mere

Udvikling af sprogfærdigheder hos 0-2 årige børn

Udvikling af sprogfærdigheder hos 0-2 årige børn Udvikling af sprogfærdigheder hos 0-2 årige børn Indholdsfortegnelse Den tidlige sprogudvikling for 0-2-årige børn...3 Det generelle sprogarbejde...4 Barnets sprog i kommunikative sammenhænge...6 En god

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Evaluering af årshjul for Børnehuset Mariehønen 2014 2015.

Evaluering af årshjul for Børnehuset Mariehønen 2014 2015. Årshjul 2014 2015: Årshjulet 2014 2015 er beskrevet i form af en skriftlig redegørelse, en planche, ugeplanerne, dokumentationsmapperne samt Barnet bog, der alt sammen er placeret i vores fællesrum, hvori

Læs mere

3. Sprog. 3.1 Vores sammenhæng og vores forudsætninger

3. Sprog. 3.1 Vores sammenhæng og vores forudsætninger 3. Sprog Ved du hvorfor det er vigtigt at læse højt, synge og fortælle historier i børnehaven? Fordi: Det styrker børns sproglige udvikling. Børn lærer at bruge sproget til at udtrykke følelser, tanker

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016 ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016 Årsplan for mellemgruppen i Børnebo og Paraplyen april 2015 april 2016 Med udgangspunkt i vores værdi og arbejdsgrundlag har vi beskrevet, hvad vi vil lægge vægt

Læs mere

Årsplan Røde Kors Børnehus i Vuggestuen August 2015 til Juli 2016 Aktiviteter Hele året. Aktiviteter hele året. Turdagen: Vi går tur i nærmiljøet når vind og vejr mm. tillader det. Børnene får trænet deres

Læs mere

STRANDPARKSKOLEN. Thomas Koppels allé 10, 2450 København SV STØT DIT BARNS LÆSEINDLÆRING

STRANDPARKSKOLEN. Thomas Koppels allé 10, 2450 København SV STØT DIT BARNS LÆSEINDLÆRING STRANDPARKSKOLEN Thomas Koppels allé 10, 2450 København SV STØT DIT BARNS LÆSEINDLÆRING Strandparkskolen Støt dit barns læseindlæring 2 LÆSEINDLÆRING Læsning er med til at stimulere dit barns sproglige

Læs mere

ktive fortællinger, rim og remser

ktive fortællinger, rim og remser Skrevet af Lotte Salling Illustreret af Jarl Egeberg ktive fortællinger, rim og remser dialogisk læsning med børn Bogen er skrevet med støtte fra Kunstrådets Litteraturpulje Indhold Aldersopdelt indholdsfortegnelse.....................................

Læs mere

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner Der udfyldes et evalueringsskema pr. tema pr. aldersgruppe. Institutionens navn: Maglehøj Målgruppe: 3-5 år Antal børn:

Læs mere

Læreplaner handler om, hvordan vi som voksne handler overfor børn, og hvordan vi lære børn færdigheder.

Læreplaner handler om, hvordan vi som voksne handler overfor børn, og hvordan vi lære børn færdigheder. Forord Hvordan kommer vi videre? Læreplaner handler om, hvordan vi som voksne handler overfor børn, og hvordan vi lære børn færdigheder. Det handler om at give børn ny erfaring. Det handler om at give

Læs mere

Hvordan kan jeg støtte mit barns sprogudvikling?

Hvordan kan jeg støtte mit barns sprogudvikling? Hvordan kan jeg støtte mit barns sprogudvikling? Få svarene her. Forældrefolder Langmark Kære Forældre Vi vil med denne folder give inspiration til, hvad du kan gøre for at støtte dit barn i at udvikle

Læs mere

Forord: I vuggestuen har vi delt børnene op i to primærgrupper. De yngste og de ældste. Daglige rutiner i vuggestuen.

Forord: I vuggestuen har vi delt børnene op i to primærgrupper. De yngste og de ældste. Daglige rutiner i vuggestuen. Vuggestue 2012/2013 Forord: Vuggestuepædagogik er både omsorg, trivsel og læring. Det lille barn er tidligt i stand til at imitere, og det viser, at det lille barn er et lærende barn. Vi arbejder meget

Læs mere

27/2010. Sejt at læse bøger. Af: Vibeke Bye Jensen

27/2010. Sejt at læse bøger. Af: Vibeke Bye Jensen artikler leder noter opslagstavlen debat årg 27/2010 Sejt at læse bøger I Århus læser børn i 45 dagtilbud rigtig mange bøger. Et projekt med dialogisk oplæsning skal især give børn med dansk som andetsprog

Læs mere

LEKTIE. Det store, store træ. Parat til at undervise. Guds kærlighed hjælper os med at komme til at ligne Jesus mere, når vi vokser i ham.

LEKTIE. Det store, store træ. Parat til at undervise. Guds kærlighed hjælper os med at komme til at ligne Jesus mere, når vi vokser i ham. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 9 Det store, store træ Ugens tekst og referencer: Matt 13,31-32. Christ s Object Lessons, side 76-79. Huskevers: Voks i Jesu nåde (2 Pet 3,18) Hovedformålet er, at børnene

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Krop og Bevægelse At børnene oplever glæden ved, accept af og forståelse for deres egen krop og oplever glæden ved at være i bevægelse. At der i dagtilbuddet er muligt at styrke

Læs mere

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil.

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil. Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. Indgå og formulere sig i - Give

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner I Skovparkens Børnehus arbejder vi ud fra de 6 læreplanstemaer i vores pædagogiske praksis. Da vi også er en del af Grønne spirer projekt, som sætter fokus på miljø, udeliv og et

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejde med sproglig udvikling

Inspirationsmateriale til arbejde med sproglig udvikling Inspirationsmateriale til arbejde med sproglig udvikling Strategier for dagplejeren/ de voksne: Alt hvad vi siger og gør er med til at stimulere barnet i dets udvikling. Med brug af nogle simple strategier,

Læs mere

Læreplan for Refmosegård Børnehave

Læreplan for Refmosegård Børnehave Læreplan for Refmosegård Børnehave Fokusfelt i Område 11: Læringsmål: Natur og naturfænomener Handleplan 1. Alle børn skal have mulighed for at opleve glæde ved at færdes i naturen på alle årstider. 2.

Læs mere

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer.

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. De pædagogiske læreplaner indholder følgende temaer: Personlige kompetencer Sociale kompetencer Sproglige kompetencer Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Børnehuset Bøgely Åbningstid: Bøgelunden 1.3 & 5 Man-Fredag 2635 Ishøj 06.30-17.00 Tlf: 4373 5243 Velkommen til Børnehuset Bøgelys pædagogiske læreplan 2010-2011

Læs mere

Personlige kompetencer

Personlige kompetencer Personlige kompetencer At styrke og udvikle børnenes IT-kendskab. At lære at dele og vente på tur. METODER OG AKTIVITETER: Vi er opmærksomme på ikke kun at bruge IPad en som babysitter Vi sidder sammen

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING Glentereden er en institution med få to sprogede børn Give børnene mulighed for at udvikle deres sprog. Gentager hvad børnene siger højtlæsning. Går ture og snakke om, hvad

Læs mere

Sprogudvikling og støtte i udviklingen af sproget hos børn fra 0-3 år. Den tidlige indsats

Sprogudvikling og støtte i udviklingen af sproget hos børn fra 0-3 år. Den tidlige indsats Sprogudvikling og støtte i udviklingen af sproget hos børn fra 0-3 år Den tidlige indsats Indledning Med denne lille pjece om sprog har vi valgt meget kort at trække nogle af de ting frem, der er vigtige,

Læs mere

Dialogisk læsning for de mindste børn

Dialogisk læsning for de mindste børn Dialogisk læsning for de mindste børn Læselysten vækkes Teknikker for dialogisk læsning Bogens præsentation Inddrag sanserne Integration i hverdagen Inddrag forældrene Læselyst for de helt små Børn bør

Læs mere

Det er desuden et mål for os, at barnet bliver præsenteret for forskellige genrer indenfor litteraturen. (se bilag).

Det er desuden et mål for os, at barnet bliver præsenteret for forskellige genrer indenfor litteraturen. (se bilag). Sproglig udvikling Sammenhæng: Dit barns sproglige udvikling- et fælles ansvar. Der er ingen tvivl om at sproget er en vigtig del af vores hverdag. Vi bruger sproget til at tænke med, og til at kommunikere

Læs mere

Dit barn skal stadig undervises i at læse, så det bliver en bedre og hurtigere læser, og dit barn skal øve sig i at læse.

Dit barn skal stadig undervises i at læse, så det bliver en bedre og hurtigere læser, og dit barn skal øve sig i at læse. ~ 2 ~ Læsefolder til forældrene i 3. og 4. klasse Kære forælder I 3. og 4. klasse er dit barn godt i gang med at læse og skrive. Barnets læsning vil i løbet af 3. og 4. klasse udvikle sig, så barnet læser

Læs mere

Forældrene har haft mulighed for at komme med uddybende kommentarer til en række af spørgsmålene.

Forældrene har haft mulighed for at komme med uddybende kommentarer til en række af spørgsmålene. Bilag Grønærten Forældrene har haft mulighed for at komme med uddybende kommentarer til en række af spørgsmålene. 1) Er der tiltag eller aktiviteter, som kan styrke børnenes personlige udvikling, som du

Læs mere

Lidt om sprog i Malling Dagtilbud.

Lidt om sprog i Malling Dagtilbud. Lidt om sprog i Malling Dagtilbud. I det følgende kan du læse noget om baggrunden for at der i løbet af de senere år er kommet mere og mere fokus på børns sproglige udvikling og om, hvilke tiltag der sat

Læs mere

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner Indledning Dette er de pædagogiske læreplaner for børnehaveafdelingerne på Egholmgård. I 2004 blev det besluttet at børnehaverne skulle arbejde med børnene udfra pædagogiske

Læs mere

Pædagogisk praksis handleplan Tusindbenshuset 2011-2012

Pædagogisk praksis handleplan Tusindbenshuset 2011-2012 Pædagogisk praksis handleplan Tusindbenshuset 2011-2012 Indhold Forord...3 Vuggestuen...4 Pædagogiske praksisbeskrivelser...4 Daglig rutine...4 Samling...4 Når vi skal ud...4 Vaske hænder...5 Det planlagte...5

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV. Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV. Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk 1 Vi har taget udgangspunkt i både vejledningen til læreplanen og Pædagogisk Perspektivplan. Det

Læs mere

Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015

Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring. Gennem brug af digitale redskaber i det pædagogiske arbejde er

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Melita 2014

Pædagogisk læreplan for Melita 2014 Pædagogisk læreplan for Melita 2014 Værdier og menneskesyn: Vores pædagogiske arbejde tilrettelægges ud fra et værdigrundlag præget af det kristne menneskesyn og et socialt engagement. I børnehøjde betyder

Læs mere

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Et godt sted at være Tappernøje Børnehus skal være et godt sted at være. Gennem leg og målrettede aktiviteter skal vi

Læs mere

Læreplan for Krop og bevægelse: I hvilke situationer oplever vi at børn lærer noget om- Krop og bevægelse. Når børn: 0,5-1,5 årige:

Læreplan for Krop og bevægelse: I hvilke situationer oplever vi at børn lærer noget om- Krop og bevægelse. Når børn: 0,5-1,5 årige: Læreplan for Krop og bevægelse: I hvilke situationer oplever vi at børn lærer noget om- Krop og bevægelse. Når børn: Kravler op og ned af stole/borde osv. Spiser selv: bruger kniv, gaffel, fingre, drikker

Læs mere

Er dette sandheden eller er det synsninger :

Er dette sandheden eller er det synsninger : Gode ideer og tips fra vores tema aften: Ved du hvad bordstemmer er? Det er en snakke stemme som vi bruger når vi sidder ved bordene. Er dette sandheden eller er det synsninger : Man kan ikke spise selv,

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Pædagogiske tilgange i det daglige arbejde med læreplanstemaer

Pædagogiske tilgange i det daglige arbejde med læreplanstemaer Pædagogiske tilgange i det daglige arbejde med læreplanstemaer Vores værdigrundlag, vision, forståelse af kerneopgaven, og læreplanstemaer udgør grundlaget for nedenstående beskrivelse af de mere konkrete

Læs mere

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling Projekt i uge 47 Målet med projektet er at få rystet børnene mere sammen med jævnaldrende børn fra de andre stuer, samtidig med at læreplanstemaerne er blevet integreret i aktiviteter. Nedenfor kan I se,

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

Læreplaner for den aldersintegrerede institution Kaskelotten Nøreng 6 6760 Ribe Tlf. 76 16 77 99 Mail: takas@esbjergkommune.dk

Læreplaner for den aldersintegrerede institution Kaskelotten Nøreng 6 6760 Ribe Tlf. 76 16 77 99 Mail: takas@esbjergkommune.dk Læreplaner for den aldersintegrerede institution Kaskelotten Nøreng 6 6760 Ribe Tlf. 76 16 77 99 Mail: takas@esbjergkommune.dk Naturen og Naturfænomener (18-36md) Få kendskab til plante proces.(fra frø

Læs mere

Ord på Natursamarbejdet 0-3 årige børns oplevelser og erfaringer på Natursamarbejdet.

Ord på Natursamarbejdet 0-3 årige børns oplevelser og erfaringer på Natursamarbejdet. Ord på Natursamarbejdet 0-3 årige børns oplevelser og erfaringer på Natursamarbejdet. Denne rapport er en del af Kvalitetsløft Natursamarbejdet - et to-årigt udviklingsprojekt i Natursamarbejdet, Børn

Læs mere

Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013

Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 1 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Pædagogisk læreplan for

Pædagogisk læreplan for Pædagogisk læreplan for Her skrives Selvejende dagtilbud Kalundborg Asyl Børnehave 2014 1 Udarbejdet efter fælles skabelon for pædagogiske læreplaner i Kalundborg Kommune SMTTE MODEL SAMMENHÆNG Hvad er

Læs mere

Børn skal udfordres sprogligt

Børn skal udfordres sprogligt Børn skal udfordres sprogligt Denne pjece er tiltænkt forældre til børn i børnehavealderen. I pjecen beskrives sammenhængen mellem tidlig sprogtilegnelse og senere læse- og skrivefærdigheder i skolen.

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 23: Min krop. Vejledning til HippHopp guider HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 23 Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 23: Min krop. Vejledning til HippHopp guider HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 23 Min krop side 1 Uge 23: Min krop Vejledning til HippHopp guider Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 23 Min krop side 1 HIPPY HippHopp uge_23_guidevejl_min_krop.indd 1 06/07/10 10.44 Denne vejledning

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Berits dagpleje. Kontakt oplysninger: Berit Skovlund Poulsen Birkevænget 19, Askov 6600 Vejen Tlf.: 60957188

Berits dagpleje. Kontakt oplysninger: Berit Skovlund Poulsen Birkevænget 19, Askov 6600 Vejen Tlf.: 60957188 Berit s dagpleje Berits dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Berit Skovlund Poulsen Birkevænget 19, Askov 6600 Vejen Tlf.: 60957188 Berit Skovlund Poulsen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Dialogisk læsning - Lotte Salling. Trolderim

Dialogisk læsning - Lotte Salling. Trolderim Dialogisk læsning - Lotte Salling Trolderim DIALOG OG AKTIV DELTAGELSE I OPLÆSNINGEN Samtaleideer og sprogaktiviteter til bogen Trolderim af Lotte Salling. For børn i indskolingsalderen. RIMORD: Eksempel:

Læs mere

Forslag til lege og aktiviteter Småbørn med høretab

Forslag til lege og aktiviteter Småbørn med høretab Forslag til lege og aktiviteter Småbørn med høretab Udarbejdet af Pia Solholt, psykolog Ninna Holst-Hansen, pædagogisk konsulent Birthe Hyldgaard Klausen, pædagogisk konsulent Tove Søby, pædagogisk konsulent

Læs mere

Evaluering af læreplaner 2013

Evaluering af læreplaner 2013 af læreplaner 2013 Denne evaluering er lavet med afsæt i Lyngby Taarbæk kommunes skabelon for evaluering af læreplan. Det har ikke føltes helt naturligt hele vejen igennem, men måske skyldes dette, at

Læs mere

Havbrisens pædagogiske læreplaner

Havbrisens pædagogiske læreplaner Havbrisens pædagogiske læreplaner (Under områdets pædagogiske læreplaner ses værdigrundlag og beskrivelser som er lavet i samarbejde og dermed er fælles for alle 6 filialer) Havbrisen eget tillæg: Fokuspunkt

Læs mere

Redskab til hvert af de seks læreplanstemaer SOMMEREN 2015

Redskab til hvert af de seks læreplanstemaer SOMMEREN 2015 Redskab til hvert af de seks læreplanstemaer SOMMEREN 2015 Skema 1 Læreplanstema Indianer tema. Periode: uge 27-35 Deltagere: alle børn og voksne som er her i ferien Brainstorm: - Bål og mad herpå - Dans

Læs mere

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Vi får løbende mange nye børn og mange nye forældre i Andedammen. Derfor har vi i BjørneBanden valgt at lave et lille introduktionsbrev, for at give et indblik i hvad der foregår i hverdagen. Når man starter

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling Tryghed er basis for barnets udvikling og læring. I vuggestuen skal der være trygge og omsorgsfulde rammer således, at børnene får gode muligheder for at udvikle sig

Læs mere

Evaluering af projektet

Evaluering af projektet Evaluering af projektet Sprogstimulering af tosprogede småbørn med fokus på inddragelse af etniske minoritetsforældre - om inddragelse af etniske minoritetsforældre og deres ressourcer i børnehaven 1 Indhold

Læs mere

HVERDAGSLIVSTEMA BHV.GRUPPER 2014 BØRNEHUSET VOLDLY

HVERDAGSLIVSTEMA BHV.GRUPPER 2014 BØRNEHUSET VOLDLY HVERDAGSLIVSTEMA BHV.GRUPPER 2014 BØRNEHUSET VOLDLY UDVÆLGELSE AF TEMA BØRNS SPROG Vi har valgt at have fokus på børnenes sprog, fordi vi oplever, at et stigende antal børn udvikler dårligere sproglige

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

Maglegårdens arbejde med børns overgang fra børnehave til SFO/børnehaveklasse.

Maglegårdens arbejde med børns overgang fra børnehave til SFO/børnehaveklasse. Maglegårdens arbejde med børns overgang fra børnehave til SFO/børnehaveklasse. Vores mål med at have disse arbejdspapirer er, at vi kan blive mere præcise i vores udførelse af opgaven. Vi ønsker at blive

Læs mere

Læringsmål og indikatorer

Læringsmål og indikatorer Personalets arbejdshæfte - Børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale

Læs mere

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen.

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen. Farvekodesystemet Farvekodesystemet i dokumentationen af praksis på baggrund af de seks temaer For at gøre arbejdet med de seks temaer overskueligt både for personalet, forældre og børn bruger vi et farvekodesystem.

Læs mere

Inspirationsmateriale til forløbet De små kunstopdagere

Inspirationsmateriale til forløbet De små kunstopdagere Inspirationsmateriale til forløbet De små kunstopdagere Hendrik Krock: Pan og Syrinx. 1722. Indledning I materialet her kan du hente inspiration til hvordan, du kan forberede jeres besøg på Sorø Kunstmuseum

Læs mere

Idræt og sundhed. Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution

Idræt og sundhed. Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution Idræt og sundhed Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution I 2009 fik Tovværkets Børnegård bevis på at være Idræts- og sundhedsinstitution. Tovværkets Børnegård har gennem et kursusforløb skabt

Læs mere

Læreplanstemaer: Vi har opsat følgende mål som vi stræber efter. Den personlige alsidige udvikling:

Læreplanstemaer: Vi har opsat følgende mål som vi stræber efter. Den personlige alsidige udvikling: Læreplanstemaer: Vi har opsat følgende mål som vi stræber efter. Den personlige alsidige udvikling: Alle børn har en tro på at de kan lære noget Alle børn har en bevidsthed om at ved at øve sig kan de

Læs mere

Hej Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvem er vi? Hvem er du? Har du søskende? Ved du hvorfor du er her?

Hej Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvem er vi? Hvem er du? Har du søskende? Ved du hvorfor du er her? Hej Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvem er vi? Hvem er du? Har du søskende? Ved du hvorfor du er her? Du er her i dette hus, fordi dine voksne har problemer, og det hjælper vi med at løse. Her i dette

Læs mere

Didaktik i naturen. Katrine Jensen & Nicolai Skaarup

Didaktik i naturen. Katrine Jensen & Nicolai Skaarup Didaktik i naturen Katrine Jensen & Nicolai Skaarup Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Indledning Målgruppen Natur Praktiske overvejelser Nysgerrige voksne Opmærksomhed Læring Didaktik Den

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater,

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater, Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. At barnet kan gøre sig Ansatte

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Den 1. august 2004 blev lovgivningen om Pædagogiske Læreplaner i daginstitutionen indført. Socialministeriet udsendte i den forbindelse en Bekendtgørelse omhandlende mål, principper

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud 26. januar 2016 Tosprogede børn i dagtilbud 4 ud af 5 medlemmer i dagtilbud har inden for de seneste to år haft tosprogede børn i deres børnegruppe. Blandt disse medlemmer er hver tredje helt eller delvist

Læs mere

Handleplaner - at vurdere, handle, dokumentere og evaluere i vuggestue og børnehave.

Handleplaner - at vurdere, handle, dokumentere og evaluere i vuggestue og børnehave. Temabrev nr. 10. Fra 0 til 6 år. Børn og Unge, Videncenter for Integration. November 2010 Handleplaner - at vurdere, handle, dokumentere og evaluere i vuggestue og børnehave. Handleplaner er det nødvendigt?

Læs mere

1 Bevægelsespolitik 2012 for Børnehuset Ved Søerne

1 Bevægelsespolitik 2012 for Børnehuset Ved Søerne 1 Bevægelsespolitik 2012 for Børnehuset Ved Søerne Denne bevægelsespolitik er udarbejdet på tværs af afdelingerne i institutionen. Alle medarbejdere har deltaget i udarbejdelsen på et fælles personalemøde.

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

DII Delfinhuset Bredevej 2c, 8250 Egå Tlf. 8674 2799 / E-mail: hmjun@aarhus.dk

DII Delfinhuset Bredevej 2c, 8250 Egå Tlf. 8674 2799 / E-mail: hmjun@aarhus.dk Informationsmateriale til nye forældre i Delfinhusets vuggestuegruppen Indholdsfortegnelse Delfinhuset.... 2 Dagsrytme i vuggestuen.... 3 Aktiviteter. 4 Forældresamarbejde.. 5 Status- og udviklingssamtalen....

Læs mere

Børnehaven Brumbassen

Børnehaven Brumbassen Børnehaven Brumbassen Det er lovkrav at alle dagtilbud udarbejder pædagogiske læreplaner. Kommunalbestyrelse og forældrebestyrelse skal godkende planen, og forældrebestyrelsen skal hvert år vurdere om

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE NO BØRNEHUS PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2015 TIL 01-09-2016. Hjernen&Hjertet

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE NO BØRNEHUS PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2015 TIL 01-09-2016. Hjernen&Hjertet RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE NO BØRNEHUS PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2015 TIL 01-09-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Indledning 3 1.2 Dagtilbuddets værdier 3 1.3 Dagtilbuddets

Læs mere

Planlægning: Herunder beskrives læreplanstema, læringsmål, tegn på læring og tilrettelæggelse af aktiviteter

Planlægning: Herunder beskrives læreplanstema, læringsmål, tegn på læring og tilrettelæggelse af aktiviteter Planlægning: Herunder beskrives læreplanstema, læringsmål, tegn på læring og tilrettelæggelse af aktiviteter Valg af læreplanstema: Kulturelle udtryksformer og værdier, natur og natur fænomener Begrundelse

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 19. Emne: Nørd HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 19 Emne: Nørd side 1. Uge19_n rd.indd 1 06/07/10 12.

Kursusmappe. HippHopp. Uge 19. Emne: Nørd HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 19 Emne: Nørd side 1. Uge19_n rd.indd 1 06/07/10 12. Kursusmappe Uge 19 Emne: Nørd Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 19 Emne: Nørd side 1 HIPPY HippHopp Uge19_n rd.indd 1 06/07/10 12.10 Uge 19 l Nørd Det har sneet igen, og alle de H er, der var

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2013-2014

Pædagogisk Læreplan 2013-2014 Indholdsfortegnelse Natur og naturfænomener... 3 Krop og bevægelse... 5 Sociale kompetencer... 7 Kulturelle udtryksformer... 9 Personlige kompetencer... 11 Sprog... 13 Natur og naturfænomener Sammenhæng

Læs mere

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer Læreplan for Vuggestuen Barnets alsidige personlighedsudvikling Barnets personlighed udvikles over tid i de sociale fællesskab, som barnet indgår i. Barnet skal mødes af en omverden, hvor det trygt kan

Læs mere

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner Der udfyldes et evalueringsskema pr. tema pr. aldersgruppe. Institutionens navn: Skolevejens Børnehave Målgruppe: 4-6

Læs mere

Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset

Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset Ændringer fra Æblehuset: Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset Motorik Børnecenter Æblehuset, er beliggende i en lille landsby nær Skærbæk. Beliggende ved skov, idrætshal

Læs mere

Lindas dagpleje. Kontakt oplysninger: Linda Krogh Anlægsvej 8, Andst 6600 Vejen Tlf.: 21751073. Linda Krogh Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen

Lindas dagpleje. Kontakt oplysninger: Linda Krogh Anlægsvej 8, Andst 6600 Vejen Tlf.: 21751073. Linda Krogh Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Krogh Anlægsvej 8, Andst 6600 Vejen Tlf.: 21751073 Linda Krogh Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min

Læs mere