40 år SØIK 40 ÅR. Kampen mod grådighed fylder. Anklagemyndighedens specialstyrke, SØIK, fejrer jubilæum på en bølge af succes. 5.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "40 år SØIK 40 ÅR. Kampen mod grådighed fylder. Anklagemyndighedens specialstyrke, SØIK, fejrer jubilæum på en bølge af succes. 5."

Transkript

1 5. november 2013 SØIK 40 ÅR Kampen mod grådighed fylder 40 år Anklagemyndighedens specialstyrke, SØIK, fejrer jubilæum på en bølge af succes Nede i pengeoverførslen Western Union under Buen i København står en 20-årig mand i hættetrøje og fumler med et kreditkort. Med venstre hånd trækker han hætten over hovedet. Med højre overfører han tre millioner kroner til en bank i Abu Dhabi. Medarbejderen i skranken studser: Hvor har fyren den slags penge fra? Et øjeblik senere bipper en mail ind hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), og meddelelsen om mulig økonomisk kriminalitet dirigeres videre ind i specialstyrkens visitationssystem. Måske skal underretningen analyseres i

2 2 SØIK 40 ÅR Hvidvasksekretariatet eller på et tidspunkt efterforskes i Finansgruppen. Måske skal mistanken sendes ud af huset til efterforskning i en politikreds, hos SKAT eller i en anden kontrolmyndighed. Eller måske skal tippet bare dumpes, fordi der ikke er beviser for kriminalitet. Uanset hvad der skal ske, går et sorteringsberedskab automatisk i gang, hver gang en af årets underretninger om usædvanlige økonomiske transaktioner bipper ind hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, som er enhedens officielle navn. Tårnhøj profil SØIK s kamp mod organiseret plat, svindel og grådighed er blevet væsentligt skærpet gennem specialstyrkens 40-årige historie. I starten byggede indsatsen mest på nogle få efterforskeres talent og erfaring med traditionelle bedragerisager fra sidste århundredes opdagelsespolitiet. I dag kæmpes kampen målrettet, koordineret og efter systematiske efterforskningsmetoder af en moderne organisations over 100 politifolk, jurister og konsulenter, støttet af en tværgående stabsfunktion og administrativt personale. Kælenavnet Bagmandspolitiet hænger dog ved i offentligheden. Specialstyrkens virke har ikke altid været uden for diskussion i offentligheden. Selv om enheden i begyndelsen havde succes i forhold til åger og pantebrevskriminalitet, endte flere af de mest markante sager i 1980 erne med symbolske bøder og frikendelser. Men i dag har SØIK langt mere rygvind i offentligheden, fordi specialstyrkens anklagere i langt de fleste tilfælde får medhold i retten, og fordi finansjonglører dermed ikke længere ustraffet lykkes med at trylle private og offentlige million- og milliardbeløb ned i egen lomme. For nylig har landets medieforbrugere kunnet notere, at det først efter fem års afsoning for groft bedrageri er lykkedes finansmanden Klaus Riskær Pedersen at blive løsladt, under forudsætning af at han ikke begår ny kriminalitet de kommende tre år. Næsten samtidig har medierne dækket anklagemyndighedens nyeste tiltale mod den bedrageridømte tidligere direktør for IT Factory, Stein Bagger. Og senest er specialenheden atter gået i kødet på en række bankdirektører fra blandt andet EBH Bank, der i foråret 2013 blev dømt for at udnytte det økonomiske opsving i nullerne til ulovlige kursmanipulationer og insiderhandel. meler deres egen kage Sideløbende med højtprofilerede mediesager som dommene over ejendomsspekulanten Steen Gude i Stones Invest og den fallerede ejendomsmatador Kenneth Schwartz Thomsen sætter SØIK hvert år juridisk spot på en underskov af anden organiseret økonomisk kriminalitet. Specialstyrkens ledelse og medarbejdere må gribe et utal af hel- og halvfabrikerede efterretninger i luften. De fleste spilles videre af en gruppe juridiske playmakere i den strategiske ledelse og af styregrupper senere i forløbet enten ud af banen, til andre spillere eller for de mest markante og principielle sagers vedkommende direkte mod målet i byretten. Hver mandag mødes SØIK s ledelsesgruppe og vurderer ugens indkomne anmeldelser. Sagerne visiteres ud fra en vurdering af forbrydelsernes grovhed, bevisernes tyngde, sagernes principielle betydning og enhedens aktuelle ressourcer. I de næste lag afgør en styregruppe, en projektgruppe, en projektleder og en anklager, om de udvalgte sager i praksis er egnet til efterforskning, og prioriterer dermed de konkrete aktiviteter.

3 3 Generelt skal vi jo gøre op med personer, der systematisk meler deres egen kage på andres eller samfundets bekostning, men specifikt er den strafferetlige oprydning efter finanskrisen påtrængende lige nu, fortæller SØIK s chef, statsadvokat Jens Madsen. Idioterne på første sal Når en sag først er visiteret til behandling i SØIK, forberedes efterforskningen i en af organisationens to juridiske afdelinger. Første afdeling behandler sager om finanssvindel, overtrædelse af konkurrencelovgivningen, piratkopiering, overtrædelse af ophavsretten, cybercrime, korruption og EU-svig. Dertil kommer traditionelle økonomiske forbrydelser som skyldnersvig, underslæb, mandatsvig, bedrageri, groft skattesvig m.m. Styregruppen holder de underliggende projektgruppers mandskab fast på tidsplan og resultater. For at udnytte ressourcerne optimalt organiseres processen, så politifolk og anklagere efterforsker og rejser tiltale i et tæt samarbejde. Juristerne, der ved, hvad der kræves i retten, er med fra starten. Før Bagmandspolitiets oprettelse i 1973 arbejdede efterforskere og jurister adskilt, og forholdet mellem dem var ofte ikke på toppen. Idioterne sad på første sal og politifolkene nedenunder, fortæller vicestatsadvokat Henrik Helmer Steen og fortsætter: Organiseringen i adskilte faggrupper betød, at politifolkene typisk efterforskede en sag på egen hånd i nogen tid. Derefter pakkede de sagen og sendte den ovenpå. Anklagerne meddelte så kort efter, at politiets materiale var ubrugeligt i retten. Og så kunne det hele starte forfra. I dag har grupperne et fint forhold, og vi har systematiseret samarbejdet mellem politifolk og jurister hele vejen fra efterforskningens start, til dommerens hammer falder, siger Henrik Helmer Steen. Generelt skal vi jo gøre op med personer, der systematisk meler deres egen kage på andres eller samfundets bekostning, men specifikt er den strafferetlige oprydning efter finanskrisen påtrængende lige nu, fortæller SØIK s chef, statsadvokat Jens Madsen. Fokus på børs, finanskrise og kædesvig Specialenhedens aktuelle fokusområder er især børskriminalitet og finanskrisens kursmanipulatorer. Også de ansvarlige for de mangekantede i den blå luft -lånefinansierede ejendomsbytninger til kunstigt opskruede priser er under lup. Et tredje højtprioriteret område er fænomenet kædesvig, en form for moderne selskabstømning. Vicestatsadvokat Henrik Helmer Steen Før Bagmandspolitiets oprettelse i 1973 arbejdede efterforskere og jurister adskilt, og forholdet mellem dem var ofte ikke på toppen. Kædesvig begås typisk af underleverandører til servicevirksomheder. Virksomhederne kan for eksempel udføre rengøring, hjemmepleje eller lignende for private, kommuner, regioner eller staten. Kriminalitetens mønster er, at underleverandørerne, der ikke selv har ansatte, hyrer endnu en underleverandør, som måske hyrer én til. Den sidste underleverandør lønner sine ansatte kontant uden moms- og skattetræk. Når arbejdet så er udført og betalingen modtaget, hæves moms og skat kontant eller overføres til konti i udlandet. Derefter lukkes selskabet populært kaldet skraldespandsselskabet uden afregning med SKAT. Hele kædekonstruktionen har til formål at sløre moms- og skattesvindelen. Bonnie og Clyde og internettet En af de stigende udfordringer for SØIK er forbrydelser begået ved brug af internettets grænseoverskridende muligheder. I faggruppen Intellectual Property Rights, populært forkortet IPR, leder vicestatsadvokat Erling Vestergaard slagets gang mod blandt andre varemærkepirater og ophavsrettighedstyve. Forbrydere, der sidder med deres pc et ukendt sted i verden og styrer salget af falske Gucci-tasker på nettet eller tjener penge på at sælge adgang til en ulovlig streaming af en boksekamp mellem Mikkel Kessler og Carl Froch. Som samfund må vi gøre os klart, at begrebet nationalstat er ophævet inden for itkriminaliteten. Skal vi opklare forbrydelser på internettet, må vi hurtigt have styrket det internationale politi- og myndighedssamarbejde og hurtigt give politiet øget adgang til efterforskning over grænserne i cyberspace, siger Erling Vestergaard. Vestergaard udlægger forbrydelsens logik, der ifølge ham altid drejer sig om at udnytte sidste nye teknologi: For 75 år siden udnyttede Bonnie og Clyde, at amerikanske biler havde fået V8- motor og var blevet hurtige og stabile. Parret kørte kilometer i seks stater, røvede to banker for 402 dollars og blev skudt

4 4 SØIK 40 ÅR I de senere år har SØIK rekrutteret medarbejdere med viden og erfaring fra den finansielle sektor blandt andre specialkonsulent Lea Mortensen, der er bankuddannet. af politiet i Louisiana. Det hele varede seks dage, hvor de profiterede af, at politiet kun måtte forfølge dem til statsgrænsen mod Texas. Den mulighed hørte op for alle forbrydere, da FBI blev oprettet, siger Erling Vestergaard og understreger sin pointe om, at politiet i forbindelse med grænseoverskridende it-kriminalitet også bør have grænseløse rettigheder til efterforskning og retsforfølgning. Problemet er, at ukraineren, der med en pc i Kiev stjæler en halv million dollars ved at hacke sig ind i en bank i Kentucky, ligesom Bonnie og Clyde udnytter den nyeste teknologi og politiets begrænsninger. Point taken? spørger han og vender tilbage til sit kontor i IPR-gruppen. SØIK arbejder målrettet på at opspore og kon fiskere udbyttet fra økonomiske forbrydelser. Vicestatsadvokat Per Fiig er leder af den afdeling, der særligt går efter de gemte formuer. Færten af en forbrydelse SØIK s anden juridiske afdeling laver ud over efterforskning også økonomisk analyse og efterretningsarbejde. Sporingsgruppen og det såkaldte Hvidvasksekretariat tager sig af at analysere og efterforske hvidvask af udbytte fra strafbare forhold og opspore penge til terror. I denne søjle behandles også langvarige internationale straffesager, navnlig om folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser. I Sporingsgruppen er medarbejderne trænet til at få færten af økonomiske forbrydelser på baggrund af spinkle ledetråde fra banker eller tips fra udenlandsk politi. De skal ikke selv opklare sagerne, men udbore dem og komme med efterforskningsoplæg til andre. For eksempel til SØIK s første søjle, til en kontrolmyndighed som SKAT eller til en politikreds. I Sporingsgruppen er medarbejderne blandt andet eksperter i at regne ud, hvor folk skjuler deres sorte penge og andre kriminelle udbytter. Det kan være i kunst på væggene, i sommerhuse i udlandet, racerbiler, tilgodehavender, forudbetalinger eller i en dyr vinkælder, fortæller vicestatsadvokat Per Fiig, der leder afdelingen. Og så deltager de også i vores spektakulære beslaglæggelser, der som regel foregår på baggrund af underretninger fra andre landes politi. Som da vi for et par år siden konfiskerede et fly efter et tip om en gruppe kriminelle hollændere, der var nødlandet i Nordjylland. Og sidste år, da vi fik fat i en helikopter, som nogle finske kriminelle havde chartret ud til passagertransport mellem Esbjerg og olieboreplatforme i Nordsøen. Alene i løbet af 2012 har Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen medvirket til, at kriminelle personer og netværk samlet set er blev idømt 42 års fængsel, og at politiet har kunnet beslaglægge i alt 420 millioner kroner. Dermed udgør de to team formentlig den bedste økonomiske forretning i den danske Statsforvaltning. Folkedrab i Rwanda Da SØIK i nytåret 2013 overtog opklaring og retsforfølgning af internationale forbrydelser med relation til Danmark, knopskød styrken med 15 medarbejdere og rundede dermed 122 mand. Hertil kom tilføjelsen af bogstavet I for International, så den interne forkortelse SØK nu er blevet til SØIK. Det mest aktuelle eksempel på retsforfølgning af internationale forbrydelser i Danmark er sagen mod skoledirektør Emmanuel Mbarushimana, der i 1990 erne flyg tede fra Rwanda til Danmark og fik opholds- og arbejdstilladelse under falsk navn. I mange år boede og arbejdede han upåagtet i nærheden af Roskilde. Men i 2010/11 blev han identificeret af vidner som en af de personer, der havde ansvaret for massenedslagtninger af tutsier i Rwanda. I sommeren 2012 besluttede Justitsministeriet, at han kunne udleveres til retsforfølgning i Rwanda. Og netop i disse dage afgør Højesteret, om udleveringen skal gennemføres. Udleveres han ikke, vil han få sin sag behandlet i Danmark. Alt i alt spænder SØIK s opgaver vidt: Fra bedragerisager i Jylland, børskriminalitet i København, selskabstømning i Nordsjælland over folkemord i Rwanda til en sag om terrorpenge i Israel. Glistrup første sag Det særlige politikorps mod bagmænd startede ellers sin historie noget mere ydmygt i november Her var økonomisk kriminalitet især rettet mod private. Oprindeligt var det udlejere af lejligheder, som krævede ulovligt opskruede huslejer og modtog penge under bordet for at rykke folk frem i huslejekøen, der skabte grundlag for oprettelse af den nye specialenhed. I den spæde start var SØIK s mål pantebrevshajer, som udstedte yderligtliggende pantebreve med tvivlsom sikkerhed i tagskægget. Og det var ågerkarle, som lånte godtroende danskere penge mod en rente på op til 25 procent.

5 5 Det mest aktuelle eksempel på retsforfølgning af internationale forbrydelser i Danmark er sagen mod skoledirektør Emmanuel Mbarushimana, der i 1990 erne flygtede fra Rwanda til Danmark og fik opholds- og arbejdstilladelse under falsk navn. I mange år boede og arbejdede han upåagtet i nærheden af Roskilde. Men i 2010/11 blev han identificeret af vidner som en af de personer, der havde ansvaret for massenedslagtninger af tutsier i Rwanda. I sommeren 2012 besluttede Justitsministeriet, at han kunne udleveres til retsforfølgning i Rwanda. Og netop i disse dage afgør Højesteret, om udleveringen skal gennemføres. Udleveres han ikke, vil han få sin sag behandlet i Danmark. Rwanda På det tidspunkt vurderede specialenhedens første chef, daværende statsadvokat Hervert Grell, at 12 velskolede kriminalfolk var nok til at tøjle den økonomiske kriminalitet i samfundet. Det første tegn på, at offentlige penge også kunne gøres til genstand for kriminalitet, var Fremskridtspartiets stifter, skatteadvokat Mogens Glistrup, der i store dele af 1970 erne holdt myndighederne travlt beskæftiget med sin kreative skattetænkning og sin 0-trækprocent. Glistrup blev Bagmandspolitiets første store sag, da Folketingets partier gav grønt lys for dannelsen af korpset. Men Glistrup blev aldrig dømt for bedrageri kun for skattesvig. Milde straffe og frifindelser i 1980 erne I 1980 erne var det især bestikkelsessager og sager om påstået mandatsvig, der tiltrak sig opmærksomhed i offentligheden. Mange af sagerne handlede om store virksomhedskonkurser, hvor kreditorer og banker følte sig bedraget på grund af kunstigt oppustede regnskaber. Banksektoren blev også i 1980 erne ramt af sager om økonomisk kriminalitet i form af ulovlig långivning begået af direktører i Kronebanken, C&G-Banken og 6. Juli-banken, der alle krakkede. I flere af sagerne skete der frifindelser, for eksempel i Jan Bonde Nielsen-sagen, Jydebrødre-sagen og i sagen mod Kay Wilhelmsen storentreprenøren, der flere gange gik ned med trecifrede milliontab, men alligevel magtede at skaffe nye kæmpekreditter til sine byggerier. Meddelelsen om frifindelsen af Wilhelmsen for en ellers soleklar tiltale for checkrytteri fik i 1982 Bagmandspolitiets daværende chef Finn Meilby til for åben tvskærm at udbryde: Det er løgn. En anden sag i grænselandet mellem me-

6 6 SØIK 40 ÅR dierne og Bagmandspolitiet startede i nogenlunde samme periode ved, at Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet modtog en anonym anmeldelse. Den førte til, at Bagmandspolitiet begyndte at interessere sig for rederiet Trigons påståede lyssky aktiviteter med smugling af våben og krigsmateriel til apartheidstyret i Sydafrika. Rederen hævdede, at nok blev der smuglet krigsmateriel, men at han havde lejet sine skibe ud til et britisk selskab og derfor var uden ansvar for smuglerierne. Gennembruddet i opklaringsarbejdet kom imidlertid ikke fra Bagmandspolitiets efterforskere, men fra en tv-udsendelse, der kunne dokumentere, at rederens påstand om det britiske selskab var ren fiktion. Han nåede imidlertid at flygte til Sydafrika, inden politiet kunne skride til arrestation. Kun befragteren blev senere dømt i byretten. Disse sager og periodens mange symbolske bøder, milde straffe og rene frifindelser satte gang i en større debat om Bagmandspolitiets kompetence og berettigelse. Debatten endte først formelt i 1990 med en betænkning, hvor Folketingets flertal anbefalede, at enheden kunne fortsætte på uændrede vilkår. Selskabstømmerne Op gennem 1990 erne skiftede kriminaliteten kurs og rettede sig fra private mod offentlige midler. Sagerne begyndte også at dreje sig om beløb i størrelsesordener, man ikke tidligere havde set. Hertil kom, at sagerne mere og mere kom til at afspejle den stigende internationalisering og globalisering. I dag har over 80 procent af SØIK s sager forgreninger til udlandet. Dansk politis efterforskning viste dengang, at et stort antal såkaldte overskudsselskaber var mål for omfattende organiseret berigelseskriminalitet. Selskabstømmerne fjernede systematisk de penge, der skulle bruges til at betale selskabernes skat. De kriminelle opkøbte selskaber, hvori der var aktiver i form af kontanter sammen med en skattegæld. Sælgerne og deres rådgivere fortalte, at køberne ville investere i aktiver, så den skattemæssige gæld kunne udnyttes. Men efter købet, der typisk blev finansieret af selskabets egne midler, tømte køberne selskaberne for penge og aktiver og solgte dem videre til såkaldte skraldemænd. Skraldemændene opløste så selskaberne uden at betale skattevæsenet. Over selskaber med en samlet skattegæld på over 2 milliarder kr. blev ifølge SKAT s oplysninger tømt. En egentlig koordinering af indsatsen mod selskabstømning skete først fra begyndelsen af 1994, hvor Rigsadvokaten besluttede, at SØIK skulle visitere alle sager. Som følge af politisk uro om, hvorvidt sælgerne af overskudsselskaberne også skulle omfattes af straffesagerne, blev sagerne og en del af Bagmandspolitiets personale i 1998 overført til den nyoprettede Statsadvokat for Selskabstømmerkriminalitet (SAS). Denne organisering bestod indtil november 1999, hvor sagsområdet blev ført tilbage til Bagmandspolitiet. Høje straffe og store erstatninger I alt afgjorde retterne 25 straffesager om selskabstømning. I alle sager skete der domfældelse for skyldnersvig og for, at selskaberne i strid med selskabslovgivningen blev erhvervet for egne midler. Straffene varierede fra 9 måneder til 7 år. Mens sagerne mod køberne blev forfulgt som straffesager, rejste skattemyndighederne civilretlige erstatningskrav mod stort set alle sælgere. Der blev rejst erstatningskrav i cirka sager, som også gjaldt medvirkende banker på købersiden. Opgøret er i dag bragt til afslutning, med den konsekvens at statskassen har modtaget store erstatninger. Siden starten i 1973 er Bagmandspolitiets personale 10-doblet, og resultaterne er væsentligt forbedret. Men samtidig er den økonomiske kriminalitet blevet grovere, mere omfattende og stærkere organiseret. Kampen mod grådigheden er dermed langtfra forbi. Skaber retspraksis Det er et velkendt mønster, at forbrydere søger derhen, hvor udbyttet er størst, risikoen for opdagelse mindst og straffen lavest, forklarer Jens Madsen. Derfor er økonomisk kriminalitet i stigende grad blevet attraktiv for eksempelvis bandemedlemmer og rockere, der overvejer at forlade en risikabel løbebane inden for narko til fordel for en mere camoufleret kriminalitet, der måske involverer internettet. Tendensen til skift fra såkaldt whitecollar-crime til blue-collar-crime betyder, at vi hele tiden må skærpe vores overvågning og efterforskning og samtidig presse på for at få ændret retspraksis på en række områder, hvor straffene for økonomiske forbrydelser efter vores opfattelse er for milde. Som et eksempel på, at SØIK skaber ny retspraksis og dermed øger presset på de mest udspekulerede bagmænd, fremhæver Jens Madsen konkurrenceområdet, hvor straffene for overtrædelse af loven for nylig er blevet skærpet. Der har længe været fængselsstraf for at skade virksomheder ved at piratkopiere deres produkter. Men hvis de samme virksomheder koordinerer priserne med konkurrenterne og dermed skader forbrugerne ved karteldannelse, så gav det indtil i år kun bødestraf. Det er nu blevet lavet om, påpeger Jens Madsen. Han fremhæver også den intensiverede udveksling af oplysninger mellem SØIK og medarbejderne i en række af samfundets finansielle trafikknudepunkter den såkaldte Early warning -funktion. Sværme af informationer Filosofien bag Early warning er, at den bedste mulighed for at efterforske en økonomisk forbrydelse er MENS forbrydelsen finder sted. Når pengestrømmene først er tørret ud og bagmændene borte, har opklaring og retsforfølgning trangere kår. Derfor foregår SØIK s Early warning -aktiviteter ofte i en intens kamp med tiden og i en time til time-koordinering med et stigende antal årvågne meddelere. Sværme af informationer om umiddelbart uforklarlige forhold summer dagligt Konfucius, kinesisk filosof, f.v.t. Det fremragende menneskes hjerne er kyndig i retfærdighed det usle menneskes hjerne er kyndig i fortjeneste... ind og ud af efterforskernes og anklagernes kontorer i form af underretninger fra banker, revisorer, kuratorer og kontrolmyndigheder. Underretningerne drejer sig om alt fra anmeldelser af veldokumenterede forhold over underretninger om begrundede mistanker til luftige ledetråde, som SØIK enten afviser, sender til kontrolmyndigheden, videresender til en relevant politikreds som halvfabrikata eller selv beslutter at efterforske helt eller delvist efter en nøje indarbejdet projektstyringsmodel. Inden for de sidste par år har især SKAT og Finanstilsynet, men også Konkurrencestyrelsen, Patent- og Varemærkestyrelsen og Erhvervsstyrelsen øget koordineringen af oplysninger med SØIK. I flere tilfælde har disse myndigheder endda indstationeret medarbejdere i SØIK for en periode. Sideløbende har specialenheden selv styrket sine kompetencer med en række ansættelser af specialister i for eksempel økonomi-, regnskabs- og skatteforhold. Eksperter, der forventes hurtigere at kunne trænge til bunds i de stadig mere komplekse systemer i tidens organiserede økonomiske kriminalitetsbillede. Alle SØIK s straffesager begynder i landets byretter. Men fordi der ofte er tale om principielle spørgsmål, bliver en del anket til landsretterne og Højesteret. Holdet af specialister Kombinationen af fleksibel spilfordeling, koncentreret efterforskning og effektiv tilskæring af sager gør SØIK til en både travl og attraktiv arbejdsplads. Enheden er et sted, medarbejderne angiveligt nødigt forlader. Og forholdet mellem antallet af tiltalerejsninger og domfældelser vidner også om succesfuldt arbejdende team med høj prestige i den øvrige del af politiet og anklagemyndigheden. Der kan godt optræde en vis præstationsangst hos nogle af de kandidater, der søger ind hos os, fortæller Jens Madsen. Heldigvis forvandles forskrækkelsen som regel til stolthed over at være med på holdet af specialister, der medvirker til at optrevle nogle af landets mest udspekulerede forbrydelser. Selv har Madsen siddet i Bagmandspolitiets chefstol i mere end seks år og har ligesom de fleste af sine medarbejdere ingen umiddelbare planer om at søge andre græsgange. For som han grinende siger: Vi har jo som regel virkelig medgang i retten. Øjeblikket efter kommer dog en mere eftertænksom tilføjelse:

7 7 Senioranklager Marie Tullin. Politiassistent Ankjær Madsen. Vi ser det dog også som vores opgave at afprøve retsområder, hvor der endnu ikke er retspraksis. Så der kan sagtens komme sager, hvor vi ikke får medhold, selv om vi syntes, der var god grund til at rejse tiltalen. Mange domfældelser Jens Madsen betegner selv SØIK s organisation som en kompleks kombination af økonomisk efterretningstjeneste, politi- og anklagemyndighed. Ligesom et stort dagblad har vi forskellige sektioner og redaktionsgrupper. Nogle medarbejdere tager sig af de korte historier, SØIK er en del af anklagemyndigheden og består i dag af cirka 120 mennesker. Her ses senioranklager Christina Ellegaard Larsen. andre af de langvarige og researchkrævende opgaver. Og netop specialenhedens projektstyringsmodel, der sikrer kontrol, fremdrift og value for money i efterforskningen, er en anden sandsynlig forklaring på, at Bagmandspolitiet ved sit 40-års jubilæum har en af landets højeste opklarings- og domfældelsesprocenter. Op imod 95 procent af tiltalerejsningerne har de seneste år medført, at ejendomsjonglører, kursmanipulatorer, hvidvaskere, momskarruselførere, insiderhandlere, kartel- og konkurrencekrejlere, skatteål, kædesvindlere, lånehajer, ophavsretsrøvere, businessbedragere og andre økonomiske plattenslagere er blevet idømt hårde straffe for deres ulovlige og systematiske grådighed. Som mangeårig chef for SØIK noterer Jens Madsen, at den bærende holdning hos mange, der er dømt for økonomisk kriminalitet er, at de synes, de har vundet hævd på det luksusliv, de reelt har bedraget sig til. Når politiet beslaglægger pragtvilla, Lamborghini, vinkælder og privatfly, har de ofte svært ved at fatte, at tingene ikke er deres, og at de ikke har ret til at beholde dem, siger han. Økonomisk kriminelle har typisk en helt speciel mangel på empati og solidaritet med det øvrige samfund. Og netop evnen til at trænge ind i psykologien hos en tiltalt er et vigtigt redskab for SØIK s anklagere i forberedelsen og gennemførelsen af en retssag. I komplicerede sager kan det være afgørende for anklageren at kombinere tekniske beviser med den tiltaltes bevæggrunde. Man må aldrig glemme, at der er tale om et menneske, siger vicestatsadvokat Lars Munk Plum. Og skal man forstå en sags sammenhænge, er man nødt til først at kunne forstå mennesket. En anklager møder den dømte I anledning af Bagmandspolitiets 40-års jubilæum aftalte Lars Munk Plum for få uger siden at mødes med en af de dømte fra Danmarkshistoriens helt store selskabssammenbrud. Nordisk Fjer-koncernen krak kede i 1990, og en række ansvarlige blev i 1997 idømt ubetingede fængselsstraffe, efter at Bagmandspolitiets efterforskning havde afdækket grove bedragerier over for långivere og investorer begået ved hjælp af kunstigt oppustede regnskaber. I november 1990 kom det frem, at Nordisk Fjers bestyrelsesformand Johannes Petersen var hovedansvarlig for det årelange bedrageri, som kostede aktionærer og samfund et gigantisk milliardtab. Johannes Petersen kunne imidlertid ikke retsforfølges, da han havde begået selvmord. Den efterfølgende retssag kom derfor til at dreje sig om de personer, der havde medvirket til bedrageriet eller dele af det, heriblandt økonomidirektør Anders Wejrup.

8 8 SØIK 40 ÅR Møde med fortiden. Vicestatsadvokat Lars Munk Plum var anklager i straffesagen om Nordisk Fjer og daværende økonomidirektør Anders Wejrup. Mødet Dav, siger manden tøvende, da han som aftalt dukker frem i døråbningen. Den 61-årige tidligere økonomidirektør i den krakkede tekstilvirksomhed træder forsigtigt ind i rummet. Han kigger rundt, indtil blikket rammer en skikkelse, han genkender fra fortiden. Da de to trykker hinandens hænder, er klokken præcis torsdag den 26. september Mødet foregår i et hjørnekontor i SØIK s glas- og betondomicil på Kampmannsgade i København, en bygning, specialenhedens medarbejdere for nylig er flyttet ind i. Eksdirektørens 58-årige modpart, vicestatsadvokaten, har indfundet sig på kontoret nogle minutter forinden. Han står netop småsnakkende og betragter eftermiddagssolens glimt i Shell-husets vinduer overfor, mens han afventer gensynet med den mand, han for en snes år siden tilbragte op imod 100 intense arbejdsdage sammen med. På visse områder kender mændene hinanden bedre end de fleste. Eller HAR gjort... Anders Wejrup, hvordan har du det med at møde den mand, der engang har stået i retten og anklaget dig? Jamen, det er jeg da helt afklaret med, og jeg har da glædet mig til at sige... (de trykker hånd, men der kommer ingen ord ud af eksdirektørens mund, og anklageren nøjes med et tja... ). Som henholdsvis anklager og tiltalt har de midt i 1990 erne fra hver deres position og med hvert deres mål arbejdet på at rede trådene ud i retsopgøret om Nordisk Fjer den hidtil største sag om økonomisk kriminalitet i dansk erhvervsliv. Lars Munk Plum, hvordan er din reaktion på at møde Anders Wejrup? Jamen, jeg har det jo lidt på samme måde. Jeg kunne jo ikke vide, hvad der dengang rørte sig inde i Anders Wejrup. Men det her er jo ikke en sag, hvor man som i nogle sager har afsky over for folk. Det er en sag, hvor man har trængt meget langt ind i, hvordan de mennesker, der sad tiltalt, har ageret, og hvor man har megen forståelse for deres vanskelige situation. Og i øvrigt vil jeg sige, at det lå helt klart, at Johannes Petersen var hovedansvarlig i sagen. Meningen bag galskaben Det aktuelle møde er ukonventionelt på mere end én måde. Mødet repræsenterer et forsøg på at skære en slags vævsprøve ud af en ekstraordinær sag i Bagmandspolitiets historie. Det udgør samtidig, i hvert fald teoretisk, en mulighed for at spore sig ind på den menneskelige side af forholdet mellem to personer, som i en fjern fortid havde en supertæt, men ikke uproblematisk forbindelse. De to mænd har fra hvert deres udgangspunkt deltaget i optrevlingen af et gigantisk svindelnummer, og de har forsøgt sammen at reproducere den psykologiske gyser, der angiveligt udspandt sig mellem tekstilvirksomhedens bestyrelsesformand og hans nærmeste ledelse og rådgivere. De to har udfyldt hver deres rolle i retssalens dramaturgi, og de har her år efter hver deres opfattelse af dommen. Anders Wejrup: Fuld ære og respekt for, at I har prøvet at krybe ind bag mig og forsøgt at kigge den anden vej ud og forstå: Hvorfor handler han sådan? Men I kunne jo have stillet samme spørgsmål om bestyrelsen: Hvorfor sidder der en bestyrelse, som ikke reagerer? Hvad har gjort, at de har handlet rationelt eller irrationelt, ikke? Jeg synes, I skulle have haft psykologien meget mere indover, hvis I ville have forstået Johannes Petersens måde at styre og orkestrere det hele på. Lars Munk Plum: Du har ret i, at selvfølgelig kommer vi aldrig som anklagere til fuldt ud at forstå, hvad der er foregået blandt alle disse mennesker. Men vi tilstræber at komme ind og forstå meningen bag galskaben i tallene. Vi prøver at forstå, hvad der har motiveret den enkelte. For når vi på et tidspunkt skal foreslå strafudmålingen, må vi jo have en klar fornemmelse af, hvem vi synes er mere eller mindre skyldige. Exit Forholdet mellem SØIK s anklager og den bedrageridømte eksdirektør er komplekst og asymmetrisk. Anklageren betegner sin oplevelse af forholdet som en tæt arbejdsrelation, mens eksdirektøren lægger an til et mere personligt forhold, selv om han er uenig i både tiltale og dom. Anders Wejrup: Jeg har stor respekt for Lars. Og inviterer han mig hjem til et glas rødvin, så vil jeg da supergerne besøge ham. Sagen var efter min mening forkert beskåret, men Lars gjorde jo bare sit arbejde... Og således tager de to mænd afsked igen. Den ene med en overbevisning om, at han aldrig gjorde noget, der burde have kostet ham to års ubetinget fængsel. Den anden med rettens ord for, at hans påstand om to til tre år for medvirken til groft bedrageri fik medhold i byretten. Et usædvanligt, men forudsigeligt gensyn i anledning af SØIK s 40-års jubilæum.

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014 Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen Aktiviteter i tal 2014 Underretninger og transaktioner Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner er tilsvarende tidligere år også steget i 2014.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 Sag 71/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Karl Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Hvidvasksekretariatet. Aktiviteter i tal 2015

Hvidvasksekretariatet. Aktiviteter i tal 2015 Hvidvasksekretariatet Aktiviteter i tal 2015 Underretninger og transaktioner Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner er tilsvarende tidligere år steget væsentligt i 2015. Hvidvasksekretariatet

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 188/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Casper Andreasen, beskikket) og T2 (advokat Hanne Rahbæk, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-150-1011

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 Sag 233/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10. januar

Læs mere

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.).

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.). Bøde for overtrædelse af dyreværnslovgivningen Den væsentligste bestemmelse om straf i sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen findes i dyreværnslovens 28. 28. Den, som ved overanstrengelse, vanrøgt

Læs mere

D O M. 1. afd. nr. S-2509-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Jeppe Søndergaard, besk.)

D O M. 1. afd. nr. S-2509-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Jeppe Søndergaard, besk.) D O M Afsagt den 28. januar 2015 af Østre Landsrets 1. afdeling (landsdommerne Jan Uffe Rasmussen, Sanne Kolmos og Henrik S. Øe (kst.) med doms- mænd). 1. afd. nr. S-2509-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 13. december 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 13. december 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 13. december 2012 Sag 216/2012 Anklagemyndigheden mod T (advokat Jan Schneider) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Århus den 15. februar 2012

Læs mere

INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE

INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE 1. Reglernes formål Hvidvaskloven pålægger blandt andet advokater og advokatvirksomheder at indhente

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 163 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 163 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 163 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Sagsnr.: 2014-0035-0253 Dok.: 1340542 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

BERIGELSESFORBRYDELSER

BERIGELSESFORBRYDELSER BERIGELSESFORBRYDELSER Undersøgelsen belyser strafudmålingen for tyveri ( 7), ulovlig omgang med hittegods ( 77), underslæb ( 78), bedrageri ( 79), mandatsvig ( 8), afpresning ( 81), skyldnersvig ( 83),

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 Sag 209/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Trygve S. Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den 15.

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 531 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 1. april 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 531 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 1. april 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 531 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 28. maj 2008 Kontor: Politikontoret Sagsnr.:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011 Navneforbud Det forbydes ved offentlig gengivelse af dommen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011 Sag

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Udkast til ny hvidvasklov høringssvar

Udkast til ny hvidvasklov høringssvar Finanstilsynet Århusgade 110 2100 Østerbro Att. hoeringer@ftnet.dk belhvl@ftnet.dk Den 24. august 2016 Udkast til ny hvidvasklov høringssvar Det er nødvendigt at sætte hårdt ind mod hvidvask og terrorfinansiering,

Læs mere

Aktstykke nr. 128 Folketinget 2010-11. Afgjort den 1. juli 2011. Skatteministeriet. København, den 12. maj 2011.

Aktstykke nr. 128 Folketinget 2010-11. Afgjort den 1. juli 2011. Skatteministeriet. København, den 12. maj 2011. Aktstykke nr. 128 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. juli 2011 128 Skatteministeriet. København, den 12. maj 2011. a. Som følge af Aftale om permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) af den

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 Sag 105/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Bjørn Elmquist, beskikket) T har indbragt Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitets

Læs mere

Anklagemyndighedens mål 2009

Anklagemyndighedens mål 2009 09 Mål Anklagemyndighedens mål 2009 I 2008 udarbejdede vi for første gang en samlet oversigt over anklagemyndighedens vigtigste mål i det kommende år. Vi nåede de fleste af målene. Ikke alt lykkedes fuldt

Læs mere

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold.

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Denne vejledning er et redskab til ledelsens vurdering af, om der foreligger en handling fra en medarbejder,

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 20.12.2016 Betingede domme ( 56-61) RM

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 221 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 221 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 221 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 22. februar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Arbejdstilsynets vurdering af om en arbejdsmiljøovertrædelse skal føre

Arbejdstilsynets vurdering af om en arbejdsmiljøovertrædelse skal føre Supplement til høring i forbindelse med udarbejdelse af redegørelse til Folketingets Arbejdsmiljøfagligt Center Arbejdsmarkedsudvalg om arbejdsgivers begrænsede ansvar m.v. Postboks 1228 0900 København

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen træder

Læs mere

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten udarbejdet af Ingrid Obdrup Bogen kan bl.a. købes på forlagetepsilon.dk Opgaverne med kommentarer til læreren kan downloades fra forlagetepsilon.dk

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Konkrete sager Tyveri af særlig grov beskaffenhed i forbindelse med overførsler fra familiemedlems konto

Konkrete sager Tyveri af særlig grov beskaffenhed i forbindelse med overførsler fra familiemedlems konto Konkrete sager Hvidvasksekretariatet afgiver hvert år mange efterretningsrapporter til politikredsene på baggrund af de underretninger, der er modtaget fra de underretningspligtige efter hvidvaskloven.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 Sag 18/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Poul Merrild, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 20.

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2016

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb Indhold Denne pjece er til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Når du anmelder en

Læs mere

Beslutningsforslag nr. B 144 Folketinget 2010-11

Beslutningsforslag nr. B 144 Folketinget 2010-11 Beslutningsforslag nr. B 144 Folketinget 2010-11 Fremsat den 14. juni 2011 af Morten Bødskov (S), Nick Hækkerup (S), Ole Sohn (SF), Jesper Petersen (SF), Morten Østergaard (RV) og Christian H. Hansen (UFG)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 Sag 125/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 27. oktober

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane 1 Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse eller chikane. Det kan f.eks. bestå i, at

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2014. Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod. Tiltalte (T1) Tiltalte (T2) Arrestantsag

D O M. afsagt den 8. april 2014. Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod. Tiltalte (T1) Tiltalte (T2) Arrestantsag D O M afsagt den 8. april 2014 Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod Tiltalte (T1) og Tiltalte (T2) Arrestantsag Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 Sag 364/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jacob Kiil, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus, 4. afdeling, den 13.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 Sag 322/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Torben Brinch Bagge, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den 21.

Læs mere

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. maj 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2015-730-0669 Dok.: 1546836 S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

Læs mere

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14.

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14. Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 804 Offentligt Dato: 21. maj 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Esben Haugland Sagsnr.: 2012-0035-0073 Dok.: 371880 UDKAST TIL TALE

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011 Sag 280/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 16. marts

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Årsrapport 2014 Side 2 Bestyrelsens beretning Foreningen Amagerinvestor stiftedes 11. januar 2013 på initiativ af Dansk Aktionærforening, der også er sekretariat for Foreningen Amagerinvestor. Foreningen

Læs mere

Råd fra Kammeradvokaten kostede Skat 144 mio.

Råd fra Kammeradvokaten kostede Skat 144 mio. Berlingske.dk Politiko.dk C20 CAP 0,11% 13 RÅDGIVNING Råd fra Kammeradvokaten kostede Skat 144 mio. Tirsdag d. 12. april 2016, kl. 06.26 SENESTE NYT 13 TOPNYHEDER Peer Kølendorf fejrede med blandt andre

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 Sag 130/2014 Anklagemyndigheden mod T Holding A/S (advokat Jens H. Elmerkjær) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Lyngby den 7. februar

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Sagsnr.: 2014-0035-0250 Dok.: 1339443 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål B

Læs mere

D O M. afsagt den 23. april 2014

D O M. afsagt den 23. april 2014 D O M afsagt den 23. april 2014 Rettens nr. 3A-5974/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 2 l oktober 2009 l l Side A af 6 l IR-nyhedsbrev nr. 2 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 2 l oktober 2009 l l Side A af 6 l IR-nyhedsbrev nr. 2 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side A af 6 l IR-nyhedsbrev nr. 2 2009 TrygVesta årsrapport 20 l Profil l l Side 1 af 6 l I løbet af 2009 har der været mediefokus på forsikringssvindel. Flere investorer har derfor udtrykt bekymring

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. marts 2012 Kriminalitetsudviklingen i Danmark 2010 (Kriminalitet

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 894 Offentligt Dok.: MGO41002 Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl.

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2010 Dato 17. november 2010 J.nr. RA-2008-609-0018

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2010 Dato 17. november 2010 J.nr. RA-2008-609-0018 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2010 Dato 17. november 2010 J.nr. RA-2008-609-0018 Behandling af sager om krænkelse af immaterielle rettigheder (piratkopiering mv.) Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2

Læs mere

Transskribering af interview med tidligere fængselsindsat

Transskribering af interview med tidligere fængselsindsat Transskribering af interview med tidligere fængselsindsat Den fængselsindsattes identitet vil blive holdt anonym, derfor vil der i transskriberingen blive henvist til informanten med bogstavet F og intervieweren

Læs mere

Politianmeldelse af [udeladt] for overtrædelse af hvidvaskloven

Politianmeldelse af [udeladt] for overtrædelse af hvidvaskloven Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet Kampmannsgade 1 1604 København V 17. september 2015 Ref. [udeladt] J.nr. [udeladt] Politianmeldelse af [udeladt] for overtrædelse af hvidvaskloven

Læs mere

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Denne undersøgelse er udarbejdet på baggrund af i alt 1581 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. marts 2012 Sag 338/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Arne Paabøl Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 20.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 Sag 41/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Ole Schmidt) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 10. afdeling den 16. december

Læs mere

Foreningen. Årsrapport 2014

Foreningen. Årsrapport 2014 Foreningen 2009 Årsrapport 2014 Side 2 Bestyrelsens beretning Foreningens formål er at opnå erstatning for det tab, ejere af hybrid kernekapital udstedt af Tønder Bank i 2009 fik, da banken uventet gik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 Sag 324/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens Henrik Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 22. marts

Læs mere

Dopingmidler Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Dopingmidler Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Dopingmidler Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: doping; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.7.2014 Status: Gældende Udskrevet: 21.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets efterforskning

Læs mere

Den 13. november 2015 blev af Sermersooq Kredsret i sagen sagl.nr. SER-NUU-KS Anklagemyndigheden mod Tiltalte 9760 Vrå

Den 13. november 2015 blev af Sermersooq Kredsret i sagen sagl.nr. SER-NUU-KS Anklagemyndigheden mod Tiltalte 9760 Vrå UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Den 13. november 2015 blev af Sermersooq Kredsret i sagen sagl.nr. SER-NUU-KS 0543-2014 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 9760 Vrå Anklagemyndighedens journal

Læs mere

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A Landsrettens begrundelse og resultat Forhold 1 bank A Også efter bevisførelsen for landsretten tiltrædes det, at det er bevist, at bank A har afgivet købs- og salgsordrer som anført af byretten, jf. anklageskriftets

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 Sag 230/2014 Journalist Niels Northroup og DR (advokat Tyge Trier) kærer Østre Landsrets kendelse om navneforbud i sagen Anklagemyndigheden mod

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Maj 2008 - 2-1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012 Sag 263/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Lars Nauheimer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Sønderborg den 17. december

Læs mere

2. Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 32, stk. 5 i hvidvaskloven afgørelse om, at

2. Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 32, stk. 5 i hvidvaskloven afgørelse om, at Vekselkontoret 28. maj 2015 Sag 2015-1913 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 20. februar 2015 et kontrolbesøg hos. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Østjylland Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Østjyllands Politi. Planen træder i kraft

Læs mere

Piratkopiering Nu kommer Patent- og Varemærkestyrelsens særlige enhed om håndhævelse og piratkopiering

Piratkopiering Nu kommer Patent- og Varemærkestyrelsens særlige enhed om håndhævelse og piratkopiering - 1 Piratkopiering Nu kommer Patent- og Varemærkestyrelsens særlige enhed om håndhævelse og piratkopiering bodilogtommyvchristiansen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fra

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 Sag 178/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 4.

Læs mere

Rengøring uden sort arbejde

Rengøring uden sort arbejde Rengøring uden sort arbejde Når du køber rengøringsydelser Når du køber rengøringsydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsforbehold Dato: 8. oktober 2015 Kontor: Retsforbehold

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE

HØJESTERETS KENDELSE HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 10. februar 2014 Sag 287/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Sysette Vinding Kruse) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den 6. september

Læs mere

Resume. Redegørelse for behandlingen og vurderingen af anmodningerne. genoptagelse af efterforskningen vedrørende branden på

Resume. Redegørelse for behandlingen og vurderingen af anmodningerne. genoptagelse af efterforskningen vedrørende branden på Rigsadvokaten Den 28. januar 2005 J.nr. 2003-517-0044 Resume af Redegørelse for behandlingen og vurderingen af anmodningerne om genoptagelse af efterforskningen vedrørende branden på Scandinavian Star

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Til vekselkontoret 10. december 2013 Sag 2013-0033723 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 15. august 2013 og 5. september 2013 tilsynsbesøg hos, CVR-nr..

Læs mere

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den 27. juni 2014 Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den eksterne uvildige undersøgelse, der har haft til formål at afdække omfanget af anvendelsen af ulovlige overvågningsmetoder

Læs mere

DOM. Frederiksberg Rets dom af 19. marts 2015 (1199/2015) er anket af T med påstand om formildelse.

DOM. Frederiksberg Rets dom af 19. marts 2015 (1199/2015) er anket af T med påstand om formildelse. DOM Afsagt den 27. oktober 2015 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard, Birgitte Grønborg Juul og Jacob Schall Holberg (kst.) med domsmænd). 13. afd. nr. S-994-15: Anklagemyndigheden

Læs mere

D O M. Retten i Herning har den 17. oktober 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr /2014).

D O M. Retten i Herning har den 17. oktober 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr /2014). D O M afsagt den 13. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Lars Christensen, Hanne Aagaard og Katrine Wittrup-Jensen (kst.) med domsmænd) i ankesag V.L. S 2132 14 Anklagemyndigheden mod T1

Læs mere

Gennem en længere periode havde der været en alvorlig arbejdskonflikt mellem kranførerne og ledelsen på Aarhus Havn

Gennem en længere periode havde der været en alvorlig arbejdskonflikt mellem kranførerne og ledelsen på Aarhus Havn SMS-sagen København, den 9. november 2016 SMS-sagen baggrund Gennem en længere periode havde der været en alvorlig arbejdskonflikt mellem kranførerne og ledelsen på Aarhus Havn I forbindelse med en kranførers

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. december 2015 Sag 136/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 2.

Læs mere

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15).

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Salmer: Hinge kl.9: 422-7/ 728-373 Vinderslev kl.10.30: 422-7- 397/ 728-510,v.5-6- 373 Dette hellige evangelium

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 895 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 20. juni 2011 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Midt- og Vestjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Midt- og Vestjyllands

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012 Sag 139/2011 (1. afdeling) Generalauditøren mod T (advokat Jens Christensen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10.

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, Graz, 17. oktober 1955

Foredrag af Bruno Gröning, Graz, 17. oktober 1955 Henvisning: Denne oversættelse følger den nøjagtige afskrift af Bruno Grönings foredrag, som han i Graz optog på lydbånd den 17.10.1955. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet afkald på sproglig

Læs mere

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top.

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top. Mål og strategi 2013-2015 MERE MÅLRETTET STRATEGI Vi arbejder i anklagemyndigheden hver eneste dag målrettet på at skabe de bedst mulige resultater. Ikke for vores eller målenes egen skyld, men for at

Læs mere