Indhold. Indledning 2. Fane 40 INDBRUDSSIKRING. Tyvens risiko 2. Beplantning 2. Grænsefladen 3. Mekanisk sikring 3. Aflåsning 3. Døre 3.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Indledning 2. Fane 40 INDBRUDSSIKRING. Tyvens risiko 2. Beplantning 2. Grænsefladen 3. Mekanisk sikring 3. Aflåsning 3. Døre 3."

Transkript

1 Indhold Indledning 2 Tyvens risiko 2 Beplantning 2 Grænsefladen 3 Mekanisk sikring 3 Aflåsning 3 Døre 3 Låseenhed 4 Slutblik 5 Nøgler 6 Spærreorgan 6 Hængsler 6 Brevsprække 6 Vinduer 7 Andre åbninger i grænsefladen 8 Ventilationslemme 8 Ventilationskanaler 8 Blokeringsbeslag 8 Gitre 9 Myndighedskrav 9 1

2 Indledning Ved vurdering af behovet for indbrudssikring m.v. i såvel private beboelser som erhvervsvirksomheder, vil det være nødvendigt at vurdere dette behov ud fra et minimumskriterie. Til brug for denne vurdering er efterfølgende grundlæggende minimumskrav udarbejdet. Tilsvarende er der udarbejdet råd, der kan supplere de grundlæggende minimumskrav. De grundlæggende minimumskrav og råd er tænkt som hjælp til selvhjælp ved etablering af den bedst mulige mindstesikring. Derfor må disse ikke forveksles med forsikringsselskabernes konkrete krav om sikringsløsninger ved anvendelse af f.eks. testede og klassificerede sikringsenheder m.v. Tyvens risiko En tyv vil nødig opdages, og derfor må han arbejde under et stort tidspres og vil ofte være nervøs. Ved hjælp af følgende råd kan man vanskeliggøre tyvens muligheder for at bryde ind. Tyvens arbejde skal sinkes mest muligt ved anvendelse af gode sikringsforanstaltninger. Samtidig skal tyven under sit arbejde kunne ses og høres (naboovervågning og præventiv belysning), og endelig skal det medføre store vanskeligheder for tyven at afsætte de stjålne genstande (Operation Mærkning). Beplantning Vinduer og døre, der er skjulte f.eks. på grund af beplantning, kældernedgange eller Iyskasser bør sikres ekstra godt. Beplantning, der kan give tyven skjul under sit forehavende, bør fjernes. Lav stikkende eller på anden måde vanskelig gennemtrængelig beplantning kan dog vanskeliggøre tyvens arbejde. 2

3 Grænsefladen Mindstekrav til grænsefladen (vægge, lukker, gulv og loft) skal være opfyldt inden montering af låse, beslag eller lignende. Mekanisk sikring Kravene til mekanisk sikring er udformet således, at oplukning eller gennembrydning af grænsefladerne tidsforsinkes mest muligt ved indbrud. Grænsefladerne er mure, vinduer, døre m.v., som omslutter og beskytter de i bygningen anbragte genstande. God mekanisk sikring giver god beskyttelse mod indbrud, samt præventiv beskyttelse mod indbrudsforsøg. Det grundlæggende i indbrudssikring er den mekaniske sikring. Dette betyder, at sikringsstedet er besværligt at forcere, så tyven tvinges til at bruge tid eller anvende metoder, der er støjende. Risikoen for at blive opdaget er dermed større. Aflåsning Bygningen skal være forsvarligt aflåst, hvilket vil sige, at alle yderdøre skal være effektivt sikrede mod oplukning udefra. Kælder, garage, udhus og lignende skal aflåses som resten af bygningen. Døre Døren består af dørplade og karm. Afstanden mellem dørplade og karm bør være mindst mulig. Når låseenheden er monteret, må afstanden mellem lås og slutblik ikke være mere end 2,5 mm. Dørpladen bør være solid og have en tykkelse af minimum 35 mm af hensyn til korrekt montering af låse og hængsler. Karme af træ bør have en tykkelse af mindst 32 mm, hvor slutblikket monteres. 3

4 Dørkarme skal være fastgjort med mindst 3 skruer til fast bygningsdel i hver af de lodrette sider. Endvidere skal der være opklodsning mellem karm og murved fastgørelsespunkterne. Karmen, der er den mest udsatte del ved indbrudsforsøg, skal være solid og forsvarligt fastgjort til muren. Afstanden mellem karm og mur bør understøttes mest muligt og specielt ved låseenhed og hængsel. Er karmen fast gjort med søm gennem trækiler, er resultatet ofte, at kilen flækker og løsner sig. Karmen kan understøttes ved slutblik med af standsskruer, eller der kan indsprøjtes montageskum mellem karm og mur. Låseenhed Med låseenhed menes alle de enheder, der bruges til at holde dør og karm låst sammen. Låseenhed består altid af låsekasse og slutblik. Låsen kan være en tilholderlås eller cylinderlås. Låsen kan monteres, så den har låsemulighed med nøgle fra begge sider eller kombineret med en vrider på den indvendige side. Vrideren kan evt. blokeres, når låsen er udesikret. (Aflåst udefra). Endvidere kan låsen være monteret således, at den kun kan betjenes fra den indvendige side. Den sidste monteringsform vil være at anbefale ved udgangsdøre, da et eventuelt angreb på spærreorgan (cylinder eller tilholdere) vanskeliggøres udefra. En godkendt cylinderlås gavner kun lidt, hvis den er forkert monteret og derved kan angribes udefra. Udvendig skal cylinderen have mindst muligt fremspring. Låsen kan være indstukket i døren, eller monteret på dørens indvendige side som en kasselås. Nye låseenheder bør være Skafor-godkendt jf. Sikringskatalogets bind 2, fane 90, Låse. 4

5 Låsen kan være en falle- eller rigellås. Fallelås bør normalt ikke anvendes som en udesikker lås. En rigellås kan være med alm. rigel, svingrigel eller svinghagerigel. Ønskes aflåsning mod åbning uden sikring mod hævning kan alle godkendte låsetyper anvendes. Ved montering af låseenheden i udgangsdøre kan låsen i nogle tilfælde med fordel anbringes i karmen og slutblikket i døren. Ved valg af låseenhed til hæveskydedøre er det samme gældende som ved hævedøre. Svinghagerigellåsens fordele kan ved skydedøre udnyttes fuldt ud. Låseenheden kan også her anbringes i karm både i åbningssiden eller ved midterstolpe (lodpost). Skydedøre sikres og aflåses som hæveskyde døre, men er skydedøre anbragt på en udvendig monteret skinne, bør låseenheden være med gribefunktion eventuelt med låseenhed på dørens 2 lodrette sider. Hvis der vælges en udesikring i form af en låsecylinder i det indvendige vridergreb, opnås sikring mod oplukning indefra f.eks. efter knusning af ruden. Døre,der ikke anvendes som indgangsdøre f.eks. terrassedøre, bør ikke forsynes med mulighed for udvendig betjening af låsen. En afdækningsplade bør monteres til beskyttelse af låsekassen mod angreb udefra. Slutblik Slutblikket er en meget vigtig del af låseenheden og skal altid fastskrues forsvarligt til karmen. Slutblik bør være Skafor-godkendt, (sikkerhedsslutblik) jf. Sikringskatalogets bind 2, fane 90, Låse. Et slutblik kan erstattes af en jernkarm, hvis tykkelse ved låsen er minimum 3 mm. 5

6 Nøgler Nøglen til låseenheden bør altid opbevares forsvarligt og ikke overlades til andre. Nøgler i system til privatboligen bør undgås. Ved køb af en godkendt låseenhed medfølger normalt 3 nøgler. Undgå udvendigt nøglehus/cylinder og håndtag, hvis dørens funktion tillader dette. Til hævedøre må låseenheden udvælges efter dørens konstruktion og funktion. Låseenheden kan monteres, så den hindrer hævevirkningen eller åbning efter hævningen. Spærreanordning Som spærreanordning for låsens rigeltræk bør der anvendes en Skafor-godkendt låsecylinder eller en tilsvarende lås med indbygget spærreanordning (tilholderlås). Se Sikringskatalogets bind 2, fane 90, Låseenheder m.m. Hængsler Hængslerne udgør dørpladens fastgørelse til karmen i dørens bagkant og er derfor ligeså vigtige som låseenheden. Et hængsel skal være solidt, udført i minimum 3 mm stål. Er hængslerne monteret udvendig, hvilket ofte er tilfældet ved udgangsdøre, er de nemme at angribe. Dørens bagkant bør derfor sikres med et bagkantbeslag ellernokker. Hvis døren er tynd/svag bør der endvidere monteres en forstærkningsplade/forstærkningsskrue sammen med bagkantbeslag/nokker. Brevsprække Hvis der laves hul gennem dørpladen f.eks. ved brevindkast, bør man være opmærksom på dørpladens kvalitet. Er dørpladen hul, vil en gennemskæring af døren være en svækkelse, og dermed et sårbart sted ved indbrudsforsøg. Monter altid brevindkast, der ikke kan afmonteres udefra. Ved montering af indvendig skærm over brevindkastet kan man hindre uvedkommendes indsigt eller indrækning til et hjemmesikkert beslag eller lignende. 6

7 Vinduer Når boligen forlades bør den være udesikker, hvilket betyder, at alle vinduer skal være lukkede. Når man opholder sig i boligen, skal den være hjemmesikker, hvilket betyder, at vinduer kan være åbne, men forsynet med indbrudshæmmende beslag. Mange moderne vinduer er forsynet med ventilationsåbning med børnesikring, der ikke umiddelbart må forstås som indbrudssikring. Det samme gælder med lukkebeslag. Følgende ting bør iagttages før vinduer bruges til ventilation: Et åbentstående vindue tiltrækker indbrudstyven, også selv om der skal bruges stige eller lignende. Et åbentstående vindue giver normalt mulighed for indrækning og derved mulighed for åbning af andet lukke. Glem ikke, at en havehakke gennem et åbentstående vindue kan nå mere end 2 meter. Er tyven først ved et åbentstående vindue, er boligen valgt som indbrudsstedet, selv om lukkebeslaget er indbrudssikret. Skal et vindue stå åbent, skal vinduet også på lang afstand fremstå som indbrudssikkert f.eks. med gitter eller lignende. Konklusionen må være, at alle vinduer i boligen skal være lukkede, hvis de ikke er under opsyn eller mekanisk sikrede på tydelig måde. Vinduer, lemme og lignende skal være lukkede og forsvarligt aflåst eller fastholdt med solide lukkebeslag. Vindueskarme m.v. skal være fastgjort med mindst 2 skruer til fast bygningsdel i hver af de lodrette sider. Endvidere skal der være opklodsning mellem karm og mur ved fastgørelsespunkterne. Når vinduerne er lukkede, skal disse være fastholdt i mindst 2 punkter. Vinduer, der ikke anvendes til oplukning, bør gøres til permanent uoplukkelige med indvendige beslag eller lignende. Vinduer m.v. skal være forsynet med mindst 2 hængsler med mindst 3 skruer i hver. 7

8 Såfremt der er udvendige hængsler på vinduer m.v., bør disse være sikrede med nokker eller bagkantbeslag. Andre åbninger i grænsefladen Ingen åbning i grænsefladen må overstige 0,1 m 2. Åbningens sider må ikke være større end 12 cm uden at være forsynet med lukke, der yder modstand mod oplukning eller gennembrydning udefra. Ventilationslemme Er boligen forsynet med ventilationslemme, bør det ikke udefra være synligt om lemmen står åben eller ej. Dette kan lade sig gøre ved indadgående lemme med fast eller aflåst tremmekonstruktion udvendig. Er tremmekonstruktionen ikke indbrudssikker, bør der bag den oplukkelige lem anbringes et fast gitter eller jenstænger. Ventilationskanaler Ønskes der tilført frisk luft til boligen, når denne forlades, kan det tilføres via ventil i mur eller i vindue. Ventiler må ikke anbringes eller være sådan udformet, at det giver mulighed for indrækning til lukke. Ventiler til murgennemføring fås normalt i mål fra til cm. Ventiler til montering i glas eller til udfræsning i træramme fås i forskellige mål. Størrelsen på en eller flere ventiler til et rum skal afpasses efter rummets størrelse. Hjemmesikkert blokeringsbeslag På vindue under opsyn kan der anvendes et hjemmesikkert beslag. Beslaget er ikke et indbrudssikkert beslag, men kun et indbrudshæmmende beslag. 8

9 Gitre Til sikring af et vindue, der bruges ved udluftning, og som ved en risikovurdering er fundet svagt, er gittersikringen en god løsning. Ved sikring med gitter bør sikring af grænseflader mod gennembrydning iagttages. Myndighedskrav Krav til sikringsløsninger skal tilgodese myndighedskrav som f.eks. brandflugtveje, arbejdsmiljø og veterinære forhold. Hvis en foreskreven sikringsløsning eller sikringskonstruktion ikke er forenelig med myndighedernes bestemmelser, skal der tilvejebringes en sikring, der i størst muligt omfang tilgodeser sikringsbehovet. Bygningsreglementets kap. 6.1, stk.1 Bygninger skal udføres og indrettes, så der opnås tilfredsstillende tryghed mod brand og mod brandspredning til andre bygninger på egen og omliggende grunde. Der skal være forsvarlige muligheder for redning af personer og for slukningsarbejdet. 9

RUKO + RUKO 10 ÅRS GARANTI. An ASSA ABLOY Group company

RUKO + RUKO 10 ÅRS GARANTI. An ASSA ABLOY Group company RUKO + RUKO + 10 ÅRS GARANTI An ASSA ABLOY Group company Forsikringen stiller nu minimumskrav til låsesikkerhed Det er en statistisk kendsgerning, at der årligt begås over 60.000 indbrud i villaer, lejligheder,

Læs mere

Vejledning om indbrudssikring af private hjem. April 2012 Energistyrelsen

Vejledning om indbrudssikring af private hjem. April 2012 Energistyrelsen Vejledning om indbrudssikring af private hjem April 2012 Energistyrelsen 1 Energistyrelsen Tekst: Indholdet er udarbejdet af DBI - Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, Sikringsafdeling 1. udgave,

Læs mere

ORDFORKLARING. Indhold. Alfabetisk ordliste 2. Låsekasser 7. Låsedele 9. Låsesystemer 11

ORDFORKLARING. Indhold. Alfabetisk ordliste 2. Låsekasser 7. Låsedele 9. Låsesystemer 11 Indhold Alfabetisk ordliste 2 Låsekasser 7 Låsedele 9 Låsesystemer 11 1 Alfabetisk ordliste AIA-anlæg (Automatiske IndbrudsAlarmanlæg) Skafor-godkendt er et elektronisk overvågningsanlæg, der automatisk

Læs mere

Indhold. Indledning 2. Valg af låsetyper til privatboligen 2. Checkliste før ferien 4. Andre råd 5. Fane 60 SIKRING PRIVAT.

Indhold. Indledning 2. Valg af låsetyper til privatboligen 2. Checkliste før ferien 4. Andre råd 5. Fane 60 SIKRING PRIVAT. Indhold Indledning 2 Valg af låsetyper til privatboligen 2 Checkliste før ferien 4 Andre råd 5 Regler 6 1 Indledning Ved tyverisikring af private hjem bør der specielt lægges vægt på, at den grundlæggende

Læs mere

Indbrudssikring. - af hus og hjem. Det Kriminalpræventive Råd

Indbrudssikring. - af hus og hjem. Det Kriminalpræventive Råd Indbrudssikring - af hus og hjem Det Kriminalpræventive Råd Indbrudssikring Udgivet af Det Kriminalpræventive Råd Illustrationer: Terese J. Andersen AD/Produktion: Schat-Holm Reklamebureau ApS Tryk: Kailow

Læs mere

Indhold. Forord 2. Fane 130 FASTGØRELSESTEKNIK. Fastgørelse 14 Generelt Afstand til nærmeste kant

Indhold. Forord 2. Fane 130 FASTGØRELSESTEKNIK. Fastgørelse 14 Generelt Afstand til nærmeste kant Indhold Forord 2 Byggematerialer 2 Beton Teglsten (mursten) Opmuring og fuger Let klinkerbeton (fibo, leca m.v.) Gasbeton Træ - fyrretræ/løvtræ Gipsplader Sikringsenheder 4 Rullegitre Faste gitre Sikringsglas

Læs mere

é ENRGI STYRELSEN Vejledning om indbrudssikring af private hjem April 2012 Energistyrelsen

é ENRGI STYRELSEN Vejledning om indbrudssikring af private hjem April 2012 Energistyrelsen é ENRGI STYRELSEN Vejledning om indbrudssikring af private hjem April 2012 Energistyrelsen L)nsk Cc) L n ÏJi1yr is n Jkt: fndho/cit r ucldrbjchf f DB! 1Cr, nr! rxj 5ikrinjU kn!k Institut, ikrm;, Bl firs;

Læs mere

Indhold. Orientering om indbrudssikring udarbejdet af Det Kriminalpræventive. Fane 20 DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD

Indhold. Orientering om indbrudssikring udarbejdet af Det Kriminalpræventive. Fane 20 DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD Indhold Orientering om indbrudssikring udarbejdet af Det Kriminalpræventive Råd Låse 3 Suppleringslåse Hagelås Hagerigellås Sikring af oval låsecylinder Sikkerhedslangskilt Aflastning af foldeport (indvendig)

Læs mere

låse & sikring Går tyven ind når du går ud? TOTAL låse & sikring sørger for din sikkerhed. www.totallaase.dk info@totallaase.dk Tlf.

låse & sikring Går tyven ind når du går ud? TOTAL låse & sikring sørger for din sikkerhed. www.totallaase.dk info@totallaase.dk Tlf. låse & sikring Går tyven ind når du går ud? TOTAL låse & sikring sørger for din sikkerhed. Kære kunde. Vi vil med dette hæfte prøve at give dig den bedst mulige vejledning i, hvad du bør vælge af tyverisikringsprodukter.

Læs mere

VÆLG SIKKERHED VÆLG RUKO. Sådan sikrer du din bolig bedst muligt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

VÆLG SIKKERHED VÆLG RUKO. Sådan sikrer du din bolig bedst muligt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions VÆLG SIKKERHED VÆLG RUKO Sådan sikrer du din bolig bedst muligt ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Her bør hjemmet og med Ruko kan du få samme nø Vinduer Det er en god idé at udstyre

Læs mere

SIKRING AF PRIVATE. Guide, Version 150817

SIKRING AF PRIVATE. Guide, Version 150817 SIKRING AF PRIVATE Guide, Version 150817 Introduktion Medierne svælger i kriminalstof, DR programmet Kontanten er eksempelvis kritisk overfor privatalarmer, brancheforeninger forsvarer særinteresser, leverandører

Læs mere

Går tyven ind når du går ud

Går tyven ind når du går ud HUSK! Tænk som en tyv Sæt to låse på alle yderdøre Tjek vinduerne Lås terrassedøren Lås værktøjet inde HOVEDKONTO OG FABIK uko A/S Marielundvej 20 2730 Herlev Tel: 44 54 44 54 Fax: 44 54 44 44 e-mail:

Læs mere

Går tyven ind når du går ud

Går tyven ind når du går ud HUSK! Tænk som en tyv Sæt to låse på alle yderdøre Tjek vinduerne Lås terrassedøren Lås værktøjet inde hovedkontor og fabrik uko A/S Marielundvej 20 2730 Herlev Tel: 44 54 44 54 Fax: 44 54 44 44 e-mail:

Læs mere

Så er det sikkert! Foråret og håndværker fradraget er endelig tilbage...

Så er det sikkert! Foråret og håndværker fradraget er endelig tilbage... Så er det sikkert! Foråret og håndværker fradraget er endelig tilbage... kpk-information - nr. 35 - maj 2013 Her får du sidste nyt med fokus på sikkerhed. For dig og dine kunder. Der er meget, der er sikkert.

Læs mere

Beskyt dig mod indbrud...

Beskyt dig mod indbrud... Beskyt dig mod indbrud... Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup 45 15 36 50 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Marts 2010 - Kopiering tilladt med angivelse af kilde. Fotos: Stig Hansen Tryk: Prinfo

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS. Statistik Indbrudssikring, Nabohjælp Mærkning

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS. Statistik Indbrudssikring, Nabohjælp Mærkning Statistik Indbrudssikring, Nabohjælp Mærkning 1 Tyvens tjekliste Huset afsides beliggende Tæt bevoksning ved huset Ingen naboer Gode flugtmuligheder Ingen hjemme Tegn på værdier Ingen alarm Ingen hund

Læs mere

Beskyt dig mod indbrud...

Beskyt dig mod indbrud... Beskyt dig mod indbrud... Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup 45 15 36 50 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Kopiering tilladt med angivelse af kilde. April 2014 Fotos: Stig Hansen DKR.nr: 08-060-0161

Læs mere

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Sikringsmanual til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Udarbejdet af Erhvervenes Hus Aabenraa, ITD og Syd- og Sønderjyllands Politi i samråd med Det Kriminalpræventive Råd. Anvendelse

Læs mere

VÆrd. at VIde om Br10. BR10 Rationel vinduer TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK. Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse

VÆrd. at VIde om Br10. BR10 Rationel vinduer TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK. Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse BR10 Rationel vinduer hjem med gode energier VÆrd at VIde om Br10 TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse Indhold 1. Bygningers indretning...

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 6 Byggematerialer og fastgørelsesteknik samt bygningsdele

Sikringskatalog Kapitel 6 Byggematerialer og fastgørelsesteknik samt bygningsdele Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 6 Byggematerialer og fastgørelsesteknik samt bygningsdele Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk

Læs mere

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd Overvejer du at anskaffe en tyverialarm, kan du få nogle gode råd i denne pjece. Tyverialarm i privat beboelse Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal 2600 Glostrup E-mail: dkr@crimprev.dk www.crimprev.dk

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 20 GODE RÅD. Se tyvens. tricks. sider

Guide. Foto: Scanpix. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 20 GODE RÅD. Se tyvens. tricks. sider Foto: Scanpix Guide Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 20 GODE RÅD Se tyvens tricks 22 sider TYVERISIKRING AF DIT HJEM INDHOLD: Vi er ligeglade med tyven: Derfor ligger Danmark højt

Læs mere

Velkommen. til Outrup Vinduer og Døre

Velkommen. til Outrup Vinduer og Døre Den ægte vare 1 Velkommen til Outrup Vinduer og Døre Velkommen til Outrup Vinduer & Døre, en familieejet og ejerledet dansk virksomhed beliggende på Mors. I mere end 40 år har vi produceret kvalitetsvinduer

Læs mere

Fysisk edb-sikring EN EIRM NETWORK HÅNDBOG. kopiering tilladt med kildeangivelse. Network

Fysisk edb-sikring EN EIRM NETWORK HÅNDBOG. kopiering tilladt med kildeangivelse. Network Fysisk edb-sikring kopiering tilladt med kildeangivelse Network Introduktion Publikationen har til formål, at informere om hvorledes man med enkle tiltag og sund fornuft kan forhindre tyveri af edb-udstyr.

Læs mere

TYVERI- OG HÆRVÆRKSSIKRING AF BUTIKKER

TYVERI- OG HÆRVÆRKSSIKRING AF BUTIKKER INFORMATION OM BYGNINGSBEVARING TYVERI- OG HÆRVÆRKSSIKRING AF BUTIKKER Tyve og skarnsfolk har der altid været, men nogen større historisk tradition for tyveri- og hærværkssikring af butikker har vi ikke.

Læs mere

Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5. (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5)

Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5. (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5) Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5 (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5) Sikringskategorier Side 3 Minimumskrav til sikring af bygninger Side 4 Opbevaring af tanede

Læs mere

Guide fra Falck: Sådan kan du undgå indbrud

Guide fra Falck: Sådan kan du undgå indbrud Guide fra Falck: Sådan kan du undgå indbrud Gode råd og forslag til, hvordan du kan forebygge indbrud i dit hjem Indhold Derfor skal du forebygge indbrud 3 Sådan tænker en tyv 4 Gør det svært for tyven

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

AT VIDE OM VÆRD VINDUER

AT VIDE OM VÆRD VINDUER ÆRD AT VIDE OM Udgivet af VinduesIndustrien 1. udgave December 2009 ISBN: 978-87-993072-0-3 TAK VinduesIndustrien takker alle der har bistået i udarbejdelsen af denne publikation. En særlig tak til Energitjenesten

Læs mere