Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd"

Transkript

1 Overvejer du at anskaffe en tyverialarm, kan du få nogle gode råd i denne pjece. Tyverialarm i privat beboelse Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal 2600 Glostrup Indtil 15. maj 2001: Odensegade 5, 2. sal DK-2100 København Ø Telefon Telefax Det Kriminalpræventive Råd

2 Sikring mod indbrud Effektiv indbrudssikring drejer sig først og fremmest om at prøve at forhindre tyven i at komme indenfor. Det gør en tyverialarm ikke alene, så før du beslutter dig for at købe en tyverialarm, bør du sikre dig, at din bolig har solide døre og vinduer, der er forsynet med gode låse og hasper. Langt de fleste indbrudstyve kommer netop ind ved at bryde vinduer og døre op. Det er derfor vigtigt at gøre det så besværligt som muligt for tyven. Det første og vigtigste skridt til at forhindre indbrud er derfor, at du kan lukke og låse dit hus, lejlighed eller sommerhus forsvarligt af. Tænk derfor på! Er dine døre og karme solide nok? Både køkkendøren, hoveddøren, terrassedøren og eventuelt andre yderdøre? Slutter dørene tæt til karmene? Er låsene velfungerende, er der eventuelt ekstra lås? Hvad med vinduerne, er de solide nok? Også dem i kælderen? Og hvad med hasperne, er de solide nok? Det er vigtigt, at låsene på alle husets yderdøre er lige så solide som dem på hoveddøren. Tyven vælger som regel den svageste indgang. Det er blot nogle af de ting, du skal tænke på. Læs mere i Det Kriminalpræventive Råds brochure: "Indbrudssikring af hus og hjem", der mere detaljeret fortæller om låse og hasper. Brochuren kan bestilles hos Det Kriminalpræventive Råd eller på hjemmesiden: Tyverialarmer Når dit hus eller lejlighed er sikret bedst muligt, kan en tyverialarm være en god ekstra sikring mod indbrudstyve. Du skal dog først gøre op med dig selv, om du overhovedet har brug for en tyverialarm. Ofte vil det være nok, at man sikrer sine vinduer og døre. Der kan dog være særlige forhold, som gør, at det kan være fornuftigt at sikre sig yderligere. Som eksempel kan nævnes: Hvis man bor i et udsat område, f.eks. et område, hvor der sker mange indbrud. Hvis man er meget væk fra sin bolig. Hvis man har værdier, f.eks. malerier, møntsamlinger, arvestykker eller andre ting, man nødig vil miste. Har du besluttet dig for at anskaffe en tyverialarm, skal du finde ud af, hvilken type der passer bedst til dit behov. Her er det vigtigt at nævne, at markedet for tyverialarmer er lige så mangfoldigt som f.eks. markedet for mobiltelefoner og PC ere. Hvad kan man vælge? På de næste sider kan du læse, hvordan de enkelte alarmer virker. Har du behov for yderligere rådgivning, kan du søge hjælp hos dit forsikringsselskabs sikringskonsulent eller hos politiet, der hvor du bor. 2 3

3 Sådan virker den En tyverialarm har to hovedbestanddele: Betjeningspanelet, hvor man blandt andet slår alarmen til og fra. Detektorerne, som står i forbindelse med betjeningspanelet, og som registrerer, hvis der sker indbrud. På betjeningspanelet slår man alarmen til og fra enten med en nøgleafbryder eller ved at indtaste en bestemt talkode. Koden har man selv valgt og man kan selv ændre den. De mest almindelige detektorer er enten "åbningskontakter", som registrerer når f.eks. en dør bliver åbnet, eller "bevægelsesdetektorer", som går i gang, når en person bevæger sig ind i det overvågede område. Når der bliver begået et indbrud, vil en eller flere af alarmens detektorer registrere dette og "fortælle" betjeningspanelet, at der foregår noget unormalt. Betjeningspanelet sætter derpå straks en indvendig eller udvendig alarmgiver i gang. En udvendig alarmgiver må ifølge loven maksimalt lyde i 3 minutter. En alarmgiver kan enten være en klokke, en sirene eller et lyssignal, som har til formål at tiltrække sig omgivelsernes opmærksomhed og at få tyven til at opgive sit forehavende. På alarmsystemer med "signaloverførsel" vil betjeningspanelet endvidere sende et alarmsignal via telefonnettet til en politigodkendt kontrolcentral. Overførslen kan ske på det almindelige telefonnet, hvor betjeningspanelet tester forbindelsen en gang i døgnet, eller på "alarmnettet", der tester sig selv hvert andet sekund. Vær opmærksom på, at hvis du har ISDN eller ADSL er der særlige forhold, der gør sig gældende. Kontakt dit telefonselskab. 4 5

4 Reaktion Alarm med forbindelse til en kontrolcentral Den sikreste løsning er at vælge en tyverialarm, der har direkte alarmsignal til en politigodkendt kontrolcentral. Alarminstallatøren sikrer gennem samarbejde med kontrolcentralen, at du får det rigtige udstyr, og at dette virker korrekt. Dermed kan du altid være sikker på, at der er nogen, der overvåger signalet fra din tyverialarm og rykker ud, hvis det er nødvendigt. Derfor vil der, udover betaling for alarmsystemet, også være løbende udgifter til udrykning, drift og vedligeholdelse. Alarm med forbindelse til en eller flere personer efter valg Du kan også vælge et alarmsystem med alarmsignal til din mobiltelefon, personsøger (OPS), eller et eller flere telefonnumre, f.eks. naboer. Mobiltelefon og personsøger skal være tændt og du skal være i et dækningsområde, for at det virker. Vælger du naboerne, er det vigtigt, at du har aftalt præcist, hvad naboerne skal gøre, når alarmen lyder. Naboernes opgave er kun at vurdere, om der er tale om et indbrud, eller om alarmen er gået i gang af andre årsager. Naboerne skal aldrig selv gribe ind, men kontakte politiet, hvis der er indbrud. Ulempen ved alarmsignal til naboer er, at du risikerer, at naboerne tilfældigvis ikke er hjemme, når tyven bryder ind. Skema, der kan hjælpe dig med at finde ud af, hvad dit sikringsbehov er 6 7

5 Behovsskema Skemaet kan hjælpe dig med at afdække dit sikringsbehov. Hvad har du brug for? JA MÅSKE NEJ Alarmgivning (hvordan skal alarmsystemet tiltrække opmærksomhed) - ved lydsignal (klokke/sirene) - ved lyssignal (blink eller lys der tændes) - underretning (alarmsystemet sender signal til andre) (1) Reaktion (hvilken reaktion skal alarmen udløse) - kun alarmgivning på stedet - tilkalde vagtpatrulje (2) - underrette andre - via telefonnet (alm. telefonnet) - via mobiltelefonnet Installering (hvem skal installere tyverialarmen) - monterer selv (4) - monteres af en el-fagmand, der ikke er Skafor-registreret alarminstallatør - monteres af en Skafor-registreret alarminstallatør (2) Præventiv advarsel (hvor meget skal der skiltes) - ingen skiltning - mærkater (på døre og vinduer m.m.) Teknisk pålidelighed (godkendelsesomfang) - komponenter uden egentlig anerkendelse (5) - komponenter der opfylder euronorm (EN 50131) - Skafor-godkendte komponenter (3) Sabotagesikkerhed på alarmoverførsel - alarmoverførsel via alm. telefonnet - alarmoverførsel via "alarmnettet" Drift (driftpålidelighed) - vedligeholder/reparerer selv (4) - installatøren vedligeholder/reparerer i tilfælde af fejl/problemer efter regning - installatøren vedligeholder/reparerer regelmæssigt i abonnement (1) I så fald enten løsningsmodel 1, 2 eller 3. Du bør søge ekstra rådgivning hos politiet eller forsikringsselskaberne. (2) I så fald enten løsningsmodel 1 eller 2. Du bør søge ekstra rådgivning hos politiet eller forsikringsselskaberne. (3) I så fald løsningsmodel 1. Du bør søge ekstra rådgivning hos politiet eller forsikringsselskaberne. (4) I så fald løsningsmodel 4 eller 5. (5) I så fald løsningsmodel 5. Se de 5 løsningsmodeller på side

6 Hvad sker der? Når du anskaffer en tyverialarm, får du også skilte og mærkater til døre og vinduer. Skilte og mærkater fra de Skafor-registrerede (Skafor=Skadeforsikringsselskaberne) alarminstallatører virker forebyggende mod indbrud og hærværk. Når du forlader dit hjem efter at have slået alarmsystemet til, vil alarmdetektorerne overvåge boligen og registrere, hvis der sker indbrud. Har du valgt et alarmsystem med alarmsignal via telefonnettet til en eller flere naboer, kan de reagere på alarmen og vurdere, om der foregår noget unormalt. Har du derimod valgt et alarmsystem med alarmsignal til en politigodkendt kontrolcentral, vil signalet fra din alarm blive modtaget og behandlet på kontrolcentralen. Personalet vil handle efter den aftale, som du har indgået med alarminstallatøren. Har du valgt en tyverialarm uden nogen form for overførsel af alarmsignal via telefonnettet, er du afhængig af, at nogen hører og reagerer på tyverialarmens lyd- og lysgiver. Er der mistanke om indbrud, vil kontrolcentralen sende en politigodkendt vagtpatrulje ud for at undersøge stedet nærmere. Hvad enten alarmsignalet går til naboer eller til en kontrolcentral, vil politiet blive tilkaldt, hvis der er tale om indbrud

7 Forsikringsselskaberne har en fælles forskrift for tyverialarmer, der har bestået en teknisk prøvning med visse minimumskrav til funktion og pålidelighed. Disse tyverialarmer er godkendt efter skadeforsikringsselskabernes forskrift 212. Disse alarmer er normalt rabatgivende på forsikringspræmien. Se løsningsmodel 1. Gruppering Som tidligere nævnt er markedet for tyverialarmer stort og mangfoldigt. Alarmer kan købes en lang række steder lige fra postordrefirmaer over byggemarkeder til Skafor-registrerede alarminstallatører. For at gøre det lidt mere overskueligt er de gængse tyverialarmsystemer her inddelt i løsningsmodeller 1 5. Løsningsmodel 1: Alarmsystemerne har fået en teknisk godkendelse. Alarmsystemerne skal købes/leases og installeres gennem en Skafor-registreret alarminstallatør. Der ydes døgnservice på drift og vedligeholdelse gennem en abonnementsordning. Alarmsignalet overføres til en politigodkendt kontrolcentral, der sørger for udrykning af en godkendt vagtpatrulje og eventuelt politiet. Opsættes efter krav fra forsikringsselskaberne, og er normalt rabatgivende på forsikringspræmien. Løsningsmodel 2: Alarmsystemerne er opbygget af markedsanerkendte komponenter. Sælges og monteres af en Skafor-registreret alarminstallatør. Der ydes døgnservice på drift og vedligeholdelse, som kan betales fra gang til gang eller i abonnement. Alarmsignal overføres til en politigodkendt kontrolcentral eller en række personer efter eget valg, f.eks. naboer. Rabatbelønnes ofte af forsikringsselskaberne. Løsningsmodel 3: Alarmsystemerne er opbygget af markedsanerkendte komponenter. Alarmsystemerne sælges og monteres af virksomheder, der ikke nødvendigvis er Skafor-registrerede. Der ydes typisk ikke døgnservice. Alarmsignal overføres kun til personer efter eget valg. Der gives normalt ikke rabat fra forsikringsselskaberne. Løsningsmodel 4: Alarmsystemerne er opbygget af markedsanerkendte komponenter eller ikkemarkedsanerkendte komponenter. Købes i byggemarkeder, gennem postordrefirmaer eller hos varehuse. Monteres af ejer. Alarmsignal overføres ikke. Det vil være op til ejer, at varetage service og vedligeholdelse. Der gives normalt ikke rabat fra forsikringsselskaberne. Løsningsmodel 5: Alarmsystemerne er opbygget af komponenter, hvis pålidelighed og kvalitet er ukendt. Købes som hyldevarer i byggemarkeder eller gennem postordrefirmaer. Alarmsystemerne sammensættes af ejer af diverse elektroniske komponenter. Montering, service og vedligeholdelse varetages af ejer. Der ydes ikke rabat fra forsikringsselskaberne

8 Hvad skal du vælge, og hvem kan hjælpe? Vigtigt! Du skal være opmærksom på, at hvis du køber din alarm af forsikringshensyn, er det ikke nok, at du køber en godkendt alarm. Den skal også være monteret af en Skaforregistreret alarminstallatør. Forsikringsselskaberne har en liste over, hvilke alarminstallatører, der er Skafor-registrerede. For at du kan finde frem til den rigtige tyverialarm til netop dit hjem, vil det være nødvendigt med sagkyndig bistand og vejledning. Før du henvender dig til en Skafor-registreret alarminstallatør eller anden forhandler af tyverialarmer, og før du træffer din endelige beslutning, bør du henvende dig til dit lokale politi eller forsikringsselskab. Ofte vil en gennemgang af dit hjem være det bedste grundlag for at fortælle dig, hvad der vil være den bedste løsning. De forhold eller parametre, du som forbruger bør tage stilling til, kan ses i det vedhæftede behovsskema. Læs mere om forebyggelse af indbrud i andre af DKR s pjecer Indbrudssikring - af hus og hjem Det Kriminalpræventive Råd Nabohjælp er en fornuftig måde at forebygge indbrud på. Et godt forhold til din nabo kan være en hjælp både i dagligdagen og i ferien. Gode råd om låse og hasper m.m., der gør livet surt for indbrudstyven. Læs om hvordan du mærker dine værdier med ridsepen eller usynligt blæk

Beskyt dig mod indbrud...

Beskyt dig mod indbrud... Beskyt dig mod indbrud... Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup 45 15 36 50 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Kopiering tilladt med angivelse af kilde. April 2014 Fotos: Stig Hansen DKR.nr: 08-060-0161

Læs mere

Vejledning om indbrudssikring af private hjem. April 2012 Energistyrelsen

Vejledning om indbrudssikring af private hjem. April 2012 Energistyrelsen Vejledning om indbrudssikring af private hjem April 2012 Energistyrelsen 1 Energistyrelsen Tekst: Indholdet er udarbejdet af DBI - Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, Sikringsafdeling 1. udgave,

Læs mere

Undgå tyverier i butikker. Kunde-, personale- og leverandørtyverier

Undgå tyverier i butikker. Kunde-, personale- og leverandørtyverier Undgå tyverier i butikker Kunde-, personale- og leverandørtyverier Kunde-, personale- og leverandørtyverier Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal DK-2600 Glostrup Telefon: (+45) 43 44 88 88 Telefax:

Læs mere

Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD

Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD Det Kriminalpræventive Råd Denne folder er til dig...... som måske er usikker på, hvordan du vil reagere på en mulig voldelig situation. Faren for at blive udsat for vold

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING FORORD Med tildelingen af en hjælpeordning til overvågning af den respirator eller maske, der støtter din vejrtrækning, forandrer

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Undgå brand - ansvaret er også dit

Undgå brand - ansvaret er også dit Undgå brand - ansvaret er også dit Forebyggelse er sund fornuft Når man bor i en lejlighed, er det ikke sikkert, man tænker over, at man selv har et ansvar for at undgå brand. På de følgende sider finder

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund.

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund. Før du køber hund 1 Hvis du anskaffer dig en hund, skal du leve sammen med den i de næste 8-15 år. Du bør derfor grundigt overveje, om du kan opfylde en hunds behov for aktivitet og samvær. Desuden skal

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

ADFÆRDSPROBLEMER HOS HUNDE

ADFÆRDSPROBLEMER HOS HUNDE ADFÆRDSPROBLEMER HOS HUNDE I denne pjece kan du læse om symptomerne på nogle af de mest almindelige adfærdsproblemer, som hunde kan lide af og om, hvad du kan gøre for at forsøge at afhjælpe dem. Foto:

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

Ferie i frit fald JEG GLÆDEDE MIG BARE TIL AT KOMME NED I VARMEN: Nye dækninger Få tjek på alle dine forsikringer Klar til bilferien

Ferie i frit fald JEG GLÆDEDE MIG BARE TIL AT KOMME NED I VARMEN: Nye dækninger Få tjek på alle dine forsikringer Klar til bilferien FORÅR 2012 Nye dækninger Få tjek på alle dine forsikringer Klar til bilferien JEG GLÆDEDE MIG BARE TIL AT KOMME NED I VARMEN: Ferie i frit fald 10 MINUT TER med GF Thy og Mors 143 millioner retur: GF betaler

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Bliv køreklar igen - efter en voldsom oplevelse/hændelse Indhold Indledning.... 1 Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?...

Læs mere

Sikkerhed i trådløse netværk

Sikkerhed i trådløse netværk Beskyt dit trådløse netværk IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 Kbh. Ø Telefon 3545 0000 Telefax 3545 0010 E-post: itst@itst.dk www.itst.dk Rådet for it-sikkerhed www.raadetforitsikkerhed.dk Der

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Går tyven ind når du går ud

Går tyven ind når du går ud HUSK! Tænk som en tyv Sæt to låse på alle yderdøre Tjek vinduerne Lås terrassedøren Lås værktøjet inde hovedkontor og fabrik uko A/S Marielundvej 20 2730 Herlev Tel: 44 54 44 54 Fax: 44 54 44 44 e-mail:

Læs mere

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet.

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. 1 1 RETTIDIG UNDERRETNING HJÆLPER BØRN OG UNGE TIL ET BEDRE LIV Er

Læs mere

Godt i gang med e-fakturering

Godt i gang med e-fakturering Godt i gang med e-fakturering sådan sender du regninger til det offentlige Indhold Godt i gang med e-fakturering 3 Hvilke oplysninger skal med på e-fakturaen? 4 Sådan sender du en e-faktura 6 Hvem vælger

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Vil du være. rigtig klog. - eller blot. klog af skade? Dette hæfte er. alle os andre! IT Håndbog LO Faglige Seniorer 1

Vil du være. rigtig klog. - eller blot. klog af skade? Dette hæfte er. alle os andre! IT Håndbog LO Faglige Seniorer 1 Vil du være rigtig klog - eller blot klog af skade? Dette hæfte er ikke for ITnørder, men for alle os andre! IT Håndbog LO Faglige Seniorer 1 Udgiver LO Faglige Seniorer Islands Brygge 32D Postboks 340

Læs mere