Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring og )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5. (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5)"

Transkript

1 Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring og )

2 Sikringskategorier Side 3 Minimumskrav til sikring af bygninger Side 4 Opbevaring af tanede og tørre skind Side 8 Opbevaring af aflivede dyr, frosne skind og skind under flåning og skrabning Side 10 Opbevaring i havcontainer Side 12 Opbevaring af aflivede dyr udenfor bygninger Ord, der er markeret med *, er forklaret i ordlisten på side 30 i Vilkår for Pelsdyrforsikring Tegnforklaring DØR VINDUE MINIMUMSKRAV SKAL VÆRE OPFYLDT MEKANISK GENNEMBRUDSSIKRING I BLÅ SKAFOR- KLASSIFIKATION ENKEL LÅS MED INDVENDIG VRIDER ENKEL LÅS MED DOBBELT CYLINDER GUL KLASSIFICERING FRA FORSIKRING & PENSION GRØN KLASSIFICERING FRA FORSIKRING & PENSION RØD KLASSIFICERING FRA FORSIKRING & PENSION OPLUKNINGSSIKRING OPLUKNINGS- OG GENNEMBRUDSSIKRING RUMSIKRINGSENHED FJERNALARM MED ENVEJSKOMMUNIKATION FJERNALARM MED TOVEJSKOMMUNIKATION ALT UDSTYR SKAL VÆRE SKAFOR GODKENDT I SIKRINGSNIVEAU 2 KRÆVES ELEKTRISK UDSTYR GODKENDT I KLASSE 2 I SIKRINGSNIVEAU 5 KRÆVES ELEKTRISK UDSTYR GODKENDT I KLASSE 5 Ring, hvis du har spørgsmål Det er ikke altid helt let at finde ud af, om en konkret bygning lever op til sikkerhedskravene. Hvis du er i tvivl efter at have læst dette tillæg til forsikringsvilkårene, er du altid velkommen til at ringe og tale med din assurandør. Eller ring til Topdanmarks Servicecenter Landbrug på telefon

3 Minimumskrav - til sikring af bygninger 3 I bygninger, som er sikret på denne måde, må du højst opbevare i alt 400 skind i disse kategorier: y aflivede dyr y skind på frost y skind under flåning eller skrabning y tanede eller tørre skind Døre og porte I de dele af bygningerne, der indeholder aflivede dyr eller skind, skal døre og porte i grænsefladerne være aflåst med mindst 2 låse i minimum GUL klassificering fra Forsikring & Pension. Er der tale om faste låseenheder, skal mindst den ene af låsene være med både ind- og udvendig nøglebetjening. Udvendige hængelåse inkl. beskyttelsesbøjle* skal være godkendt i GRØN klassificering fra Forsikring & Pension. Vinduer I de dele af bygningerne, der indeholder aflivede dyr eller skind, skal vinduer i grænsefladerne være lukkede, have hele ruder og være forsvarligt fastholdt med indvendige lukkebeslag. Lemme og åbninger I de dele af bygningerne, der indeholder aflivede dyr eller skind, skal lemme og åbninger i grænsefladerne være aflåst som døre og porte eller forsvarligt fastholdt med indvendige lukkebeslag eller forsvarligt fastgjort til en fast bygningsdel. OPBEVARING af op til 400stk. AFLIVEDE DYR eller SKIND UANSET FORARBEJDNING HÆVE-/SÆNKE PORT INDVENDIG AFLÅSNING TØRRERUM OPBE- VARINGS RUM TO FLØJ-/PORT UDVENDIGE HÆNGELÅSE Eksempel på indretning af en bygning, der lever op til vores minimumskrav. I en bygning, der er sikret på denne måde, må du højst opbevare 400 aflivede dyr eller skind - uanset forarbejdning.

4 Opbevaring af tanede og tørre skind 4 Sikringscelle* til opbevaring af op til stk. På et forsikringssted må der højst være 3 sikringsceller* i denne kategori. Sikringsceller* skal indrettes i bygninger, der opfylder vores minimumskrav til sikring af bygninger. Se side 3. Sikringsceller* må ikke have yderdøre eller porte i bygningens grænseflade og skal desuden leve op til nedenstående særlige krav til mekanisk sikring og elektronisk overvågning. Mekanisk sikring I denne kategori gælder disse krav til mekanisk sikring: Vægge Vægge skal enten være stabile bygningsdele (f.eks. ½ -stens mur, 10 cm tyk mur af leca eller gasbeton, træskelet beklædt på begge sider med 12 mm bodexplade eller krydsfiner) eller en svag bygningsdel forstærket på den ene side med mindst 12 mm bodexplade eller krydsfiner. Loft Loftet skal være almindelig fast loftbeklædning i træ, eternit, gips el.lign. Vinduer Vinduer skal være sikret mekanisk svarende til BLÅ klassificering fra Forsikring & Pension. Det kan fx være med: y Afblænding med 22 mm krydsfiner y Jerngitter: Ø 10 mm, maskestørrelse højst 100 x 100 mm, svejset på jernramme Døre Døre skal være sikret mekanisk svarende til BLÅ klassificering fra Forsikring & Pension. Eksempler på godkendte konstruktioner: y Branddør i jern monteret i jernkarm, BS60-godkendt, aflåst med 2 låse y Almindelig dør i træ forstærket med 1,5 mm. stålplade på hele dørfladen, aflåst med 2 låse. Hvis døren åbner indad i sikringscellen*, skal dørkarmen i låsesiden være forstærket med en jernskinne y Jerngitterdør i BLÅ klassificering fra Forsikring & Pension: Ø 10 mm, maskestørrelse højst 100 x 100 mm, svejset på jernramme og aflåst med 2 låse y El-betjent rullegitter, som er godkendt efter BLÅ klassificering fra Forsikring & Pension Aflåsning Der skal altid være låst med mindst 2 låseenheder i minimum GRØN klassificering fra Forsikring & Pension. Er der tale om faste låseenheder, skal mindst den ene af låsene være med både indvendig og udvendig nøglebetjening. Hængelåse inkl. beskyttelsesbøjle* skal være godkendt efter GRØN klassificering fra Forsikring & Pension.

5 5 Elektronisk overvågning Den elektroniske overvågning af sikringsceller* i denne kategori skal leve op til Forsikring & Pensions Sikringsniveau 20-C om Cellesikring. Det kræver: y Rumovervågning i sikringscellen y Oplukningsovervågning af døre til sikringscellen y At centraludstyr er placeret i det overvågede område y At AIA-central samt øvrige komponenter er klassificeret i Forsikring & Pensions udstyrsklasse 2 eller tilsvarende y Alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral y At du kan forevise installationserklæring for elektronisk overvågning fra en alarminstallatør, der er godkendt af Forsikring & Pension Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede* eller dennes stedfortræder tilkaldes. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling må højst være 35 minutter - jf. Forsikring & Pensions vejledning om reaktion ved alarm fra AIA-anlæg*. SIKRINGSCELLE til op til stk. TANEDE ELLER TØRRE SKIND - dog højst 3 celler pr. forsikringssted HÆVE-/SÆNKE PORT INDVENDIG AFLÅSNING TØRRERUM OPBE- VARINGS RUM Central Fjernalarm TO FLØJ-/PORT UDVENDIGE HÆNGELÅSE Eksempel på indretning af en sikringscelle* til opbevaring af op til tanede eller tørre skind. Et forsikringssted må højst have 3 sådanne sikringsceller.

6 Opbevaring af tanede og tørre skind 6 Sikringscelle* til opbevaring af op til stk. På et forsikringssted må der højst være 3 sikringsceller* i denne kategori, men der må i alt højst være tanede eller tørre skind. Sikringsceller* må ikke have yderdøre eller porte i bygningens grænseflade og skal desuden leve op til nedenstående særlige krav til mekanisk sikring og elektronisk overvågning. Sikringsceller* skal indrettes i bygninger, der opfylder vores minimumskrav til sikring af bygninger. Se side 3. Mekanisk sikring Sikringsceller* i denne kategori skal opfylde samme krav til mekanisk sikring som sikringsceller* med op til stk. tanede eller tørre skind - se side 4. Elektronisk overvågning Den elektroniske overvågning af sikringsceller* i denne kategori skal leve op til Forsikring & Pensions Sikringsniveau 50-C om Cellesikring samt Topdanmarks supplerende overvågningskrav. Overvågningen skal omfatte sikringscellen*, de tilstødende lokaler samt cellens lofter og ydervægge. Minimumskrav: y Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme i sikringscellens* grænseflade y Overvågning mod gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i sikringscellens* grænseflade y Overvågning mod gennembrydning af sikringscellens* ydervægge (f.eks. med vibrationskontakter) y Overvågning mod gennembrydning af sikringscellens* lofter (f.eks. med vibrationskontakter, rumovervågning i loftrummet eller tæppedetektor umiddelbart under loftbeklædningen) y Rumovervågning i cellen y Rumovervågning i tilstødende lokaler eller overvågning mod gennembrydning af vægge til de tilstødende lokaler (f.eks. med vibrationskontakter) y Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning y Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet y Centraludstyr skal være placeret i det overvågede område y Overvåget alarmoverførsel med identifikation til en godkendt kontrolcentral y Installationen skal være udført som et verificeret AIA-anlæg* y AIA-centralen samt øvrige komponenter (med undtagelse af vibrationskontakter og specialdetektorer) skal være klassificeret i Forsikring & Pensions udstyrsklasse 3 eller tilsvarende y Du skal kunne forevise installationserklæring for elektronisk overvågning fra en alarminstallatør, der er godkendt af Forsikring & Pension y Installationserklæringen skal bekræfte, at AIA-installationen opfylder sikringsniveau 50-C samt Topdanmarks supplerende krav til overvågning, som er beskrevet her Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede* eller dennes stedfortræder tilkaldes. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling må højst være 25 minutter - jf. Forsikring & Pensions vejledning om reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

7 7 SIKRINGSCELLE til op til stk. TANEDE ELLER TØRRE SKIND - dog højst stk. fordelt i 3 celler pr. forsikringssted HÆVE-/SÆNKE PORT INDVENDIG AFLÅSNING TØRRERUM OPBE- VARINGS RUM Central Sabotageovervåget fjernalarm TO FLØJ-/PORT UDVENDIGE HÆNGELÅSE Eksempel på indretning YDERVÆGGE af en sikringscelle* SAMT LOFTER til opbevaring I TØRRERUM af op OG til OPBEVARINGSRUM tanede eller tørre skind. SKAL Et forsikringssted VÆRE OVERVÅGET må have MOD 3 sådanne GENNEMBRYDNING sikringsceller*, men i alt højst tanede TILSTØDENDE eller tørre skind. LOKALER SKAL VÆRE RUMOVERVÅGET Opbevaring af over skind pr. sikringscelle eller Over skind pr. forsikringssted Opbevarer du flere skind, kræver det individuel aftale. Kontakt vores Servicecenter Landbrug på telefon

8 Opbevaring af aflivede dyr, frosne skind og skind under flåning og skrabning 8 Rum til opbevaring af aflivede dyr, frosne skind og skind under flåning og skrabning skal indrettes i bygninger, der opfylder vores minimumskrav til sikring af bygninger. Se side 3. Elektronisk overvågning af under stk. pr. forsikringssted Hvis den samlede beholdning af aflivede dyr, frosne skind og skind under flåning og skrabning er under stk. i alt på forsikringsstedet, skal opbevaring ske i et rum, hvor den elektroniske overvågning lever op til Forsikring & Pensions Sikringsniveau 20-C om Cellesikring. Dette indebærer i denne forbindelse disse minimumskrav: y Aflivede dyr og/eller skind skal være dækket af rumovervågning y Der skal være oplukningsovervågning af døre og porte til rummene y Centraludstyr skal være placeret i det overvågede område y AIA-central og øvrige komponenter skal være klassificeret i Forsikring & Pensions udstyrsklasse 2 eller tilsvarende y Alarmoverførsel skal gå til en godkendt kontrolcentral y Du skal kunne forevise en installationserklæring for elektronisk overvågning underskrevet af en alarminstallatør, der er godkendt af Forsikring & Pension Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede* eller dennes stedfortræder tilkaldes. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling må højst være 35 minutter - jf. Forsikring & Pensions vejledning om reaktion ved alarm fra AIA-anlæg*. OPBEVARING af op til stk. AFLIVEDE DYR, FROSNE SKIND og SKIND UNDER FLÅNING ELLER SKRABNING HÆVE-/SÆNKE PORT INDVENDIG AFLÅSNING Central Fjernalarm TO FLØJ-/PORT UDVENDIGE HÆNGELÅSE Eksempel på indretning af et rum til opbevaring af under aflivede dyr, frosne skind og skind under flåning eller skrabning.

9 9 Elektronisk overvågning af over stk. pr. forsikringssted Hvis den samlede beholdning af aflivede dyr, frosne skind og skind under flåning og skrabning er over stk. i alt på forsikringsstedet, skal opbevaring ske i et rum, hvor den elektroniske overvågning lever op til Forsikring & Pensions Sikringsniveau 20-C om Cellesikring og disse supplerende krav: y Aflivede dyr og/eller skind skal være dækket af rumovervågning y Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning y Der skal være oplukningsovervågning af døre og porte til rummene y Centraludstyr skal være placeret i det overvågede område y Installationen skal udføres som et verificeret AIA-anlæg* y AIA-central og øvrige komponenter skal være klassificeret i Forsikring & Pensions udstyrsklasse 3 eller tilsvarende y Overvåget alarmoverførsel med identifikation skal gå til en godkendt kontrolcentral (alarmtransmission skal være mindst sikringsniveau 50 i henhold til reglerne fra Forsikring & Pension) y Du skal kunne forevise en installationserklæring for elektronisk overvågning underskrevet af en alarminstallatør, der er godkendt af Forsikring & Pension y Installationserklæringen skal bekræfte, at AIA-installationen opfylder sikringsniveau 20-C og er udført, så den lever op til Topdanmarks supplerende krav til overvågningen Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede* eller dennes stedfortræder tilkaldes. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling må højst være 35 minutter - jf. Forsikring & Pensions vejledning om reaktion ved alarm fra AIA-anlæg*. OPBEVARING af OVER stk. AFLIVEDE DYR, FROSNE SKIND og SKIND UNDER FLÅNING ELLER SKRABNING HÆVE-/SÆNKE PORT INDVENDIG AFLÅSNING Central Sabotageovervåget fjernalarm TO FLØJ-/PORT UDVENDIGE HÆNGELÅSE Eksempel på indretning af et rum til opbevaring af over aflivede dyr, frosne skind og skind under flåning eller skrabning.

10 Opbevaring i havcontainere 10 Disse krav til sikring af havcontainere under åben himmel gælder opbevaring af aflivede dyr, skind på frost, skind under flåning eller skrabning samt tanede og tørre skind. Op til stk. y Containeren skal være aflåst med et containerlåsebeslag i RØD klassificering fra Forsikring & Pension y Containeren skal enten: a) stå højst 50 meter fra privat beboelse eller b) være elektronisk overvåget efter kravene i Forsikring & Pensions sikringsniveau 20-C om Cellesikring. Overvågningen skal udføres som beskrevet her: Sikringsniveau 20-C - elektronisk overvågning af havcontainere y Porte på containeren skal være oplukningsovervågede y Der skal være rumovervågning i containeren y Centraludstyr skal være placeret i et overvåget område (evt. i et overvåget område i en bygning) y AIA-central og øvrige komponenter skal være klassificeret i Forsikring & Pensions udstyrsklasse 2 eller tilsvarende y Alarmoverførsel skal gå til en godkendt kontrolcentral y Du skal kunne forevise en installationserklæring for elektronisk overvågning underskrevet af en alarminstallatør, der er godkendt af Forsikring & Pension Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede* eller dennes stedfortræder tilkaldes. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling må højst være 35 minutter - jf. Forsikring & Pensions vejledning om reaktion ved alarm fra AIA-anlæg*. Over stk. y Containeren skal være aflåst med et containerlåsebeslag i RØD klassificering fra Forsikring & Pension y Containeren skal være elektronisk overvåget efter kravene i Forsikring & Pensions sikringsniveau 50-C om Cellesikring. Overvågningen skal udføres som beskrevet her: Sikringsniveau 50-C - elektronisk overvågning af havcontainere y Porte på containeren skal være oplukningsovervågede y Der skal være rumovervågning i containeren y Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning y Der skal være forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet y Centraludstyr skal være placeret i et overvåget område (evt. i et overvåget område i en bygning) I y nstallationen skal udføres som et verificeret AIA-anlæg* y AIA-central og øvrige komponenter skal være klassificeret i Forsikring & Pensions udstyrsklasse 3 eller tilsvarende y Overvåget alarmoverførsel med identifikation skal gå til en godkendt kontrolcentral (alarmtransmission skal være mindst sikringsniveau 50 i henhold til reglerne fra Forsikring & Pension) y Skalovervågning skal sikre, at der udløses en alarm, før containeren er gennembrudt. Overvågningen kan fx være udført på en eller flere af disse måder: Vibrationskontakter monteres på containerens vægge og loft Aktive infrarøde detektorer monteres indvendigt eller udvendigt med en afstand på højst ½ meter, så de dækker alle vægge og loft Containeren placeres i et område indhegnet med terrænhegn, hvor der i terrænhegnet eller indenfor terrænhegnet er fuld elektronisk overvågning Anden tilsvarende overvågning, som udløses før containeren er gennembrudt Containeren placeres i en bygning, hvor hele containeren er fuldt overvåget af bevægelsesdetektorer, som er sikret mod afdækning y Du skal kunne forevise en installationserklæring for elektronisk overvågning underskrevet af en alarminstallatør, der er godkendt af Forsikring & Pension Installationserklæringen y skal bekræfte, at AIA-installationen opfylder sikringsniveau 50-C og er udført, så den lever op til Topdanmarks supplerende krav til overvågningen Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede* eller dennes stedfortræder tilkaldes. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling må højst være 25 minutter - jf. Forsikring & Pensions vejledning om reaktion ved alarm fra AIA-anlæg*.

11 11 Op til stk. i container placeret højst 50 m fra privatbeboelse CONTAINERLÅSEBOM Central Op til stk. i container uanset placering Fjernalarm CONTAINERLÅSEBOM Over stk. i container uanset placering Total overvågning mod gennembrydning med vibrationskontakter, infrarøde detektorer, overvåget hegn el.lign. Sikring ved opbevaring i havcontainere. Central Sabo-tageovervåget fjern-alarm CONTAINERLÅSEBOM

12 Opbevaring af aflivede dyr uden for bygninger 12 Opbevaring af aflivede dyr uden for dine bygninger skal ske i sikringscelle, som opfylder følgende krav: Mekanisk sikring y Udfør vægge og lofter i jerngitter: ø 10 mm, maskestørrelse højst 100 mm x 100 mm, svejset på ramme af jern (elementer) y Du kan enten svejse elementerne sammen: punktsvejs 5 cm med højst 30 cm afstand eller bolte dem sammen: mindst ø 10 mm bolt med højst 30 cm afstand y Opmuret væg eller anden stabil bygningsdel kan udgøre en eller flere sider af sikringscellen, hvortil du skal fastbolte gitterelementer med højst 30 cm afstand y Udfør døre og porte i jerngitter som beskrevet ovenfor y Du skal sikre døre og porte mod afløftning, indtrykning, udtrækning eller anden form for åbning/oplukning y Aflås døre og porte til sikringscellen med 2 låse i minimum GRØN klassificering fra Forsikring & Pension. Hvis du bruger hængelås, skal låsehus være med beskyttelse af låsebøjlen, der svarer til mindst GRØN klassificering fra Forsikring & Pension. Alarm fra indbrudsalarmanlægget skal tilkalde sikrede eller dennes stedfortræder. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling må højest være 35 minutter se også Forsikring & Pensions vejledning om reaktion ved alarm fra AIA-anlæg. Elektronisk overvågning af under stk. pr. sikringscelle. Den elektroniske overvågning skal leve op til Forsikring & Pensions Sikringsniveau 20-C om cellesikring. Det indebærer i denne forbindelse disse minimumskrav: Elektronisk overvågning af over stk pr. sikringscelle. Den elektroniske overvågning skal leve op til Forsikring & Pensions Sikringsniveau 20-C om cellesikring og en række supplerende krav: y Aflivede dyr skal være dækket af rumovervågning eller alle sikringscellens vægge og lofter skal være overvåget mod gennembrydning med fx vibrationskontakter y Der skal være oplukningsovervågning af døre og porte til sikringscellen y Centraludstyr skal være placeret i det overvågede område (fx i bygningen) y AIA-central og øvrige komponenter (med undtagelse af vibrationskontakter og specialdetektorer) skal være klassificeret i Forsikring & Pensions udstyrsklasse 2 eller tilsvarende y Alarmoverførsel skal gå til godkendt kontrolcentral y Du skal kunne forevise en installationserklæring for den elektroniske overvågning underskrevet af en alarminstallatør, der er godkendt af Forsikring & Pension. y Aflivede dyr skal være dækket af rumovervågning eller alle sikringscellens vægge og lofter skal være overvåget mod gennembrydning med fx vibrationskontakter y Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning y Der skal være oplukningsovervågning af døre og porte til sikringscellen y Centraludstyr skal være placeret i det overvågede område (fx i bygningen) y Installationen skal være udført som et verificeret AIAanlæg y AIA-central og øvrige komponenter (med undtagelse af vibrationskontakter og specialdetektorer) skal være klassificeret i Forsikring & Pensions udstyrsklasse 3 eller tilsvarende y Overvåget alarmoverførsel med identifikation skal gå til en godkendt kontrolcentral (alarmtransmission skal mindst opfylde sikringsniveau 50 i henhold til reglerne fra Forsikring & Pension) y Du skal kunne forevise en installationserklæring for den elektroniske overvågning underskrevet af en alarminstallatør, der er godkendt af Forsikring & Pension y Installationserklæringen skal bekræfte, at AIA-installationen opfylder sikringsniveau 20-C og er udført, så den lever op til Topdanmarks supplerende krav til overvågningen CVR-nr

6588-1 Marts 2015. tyverisikring

6588-1 Marts 2015. tyverisikring 6588-1 Marts 2015 Regler for tyverisikring Topdanmark Forsikring A/S Regler for Tyverisikring 6588-1 Marts 2015 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

6588-1 Juni 2011. tyverisikring

6588-1 Juni 2011. tyverisikring 6588-1 Juni 2011 Regler for tyverisikring Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis mulighed

Læs mere

ORDFORKLARING. Indhold. Alfabetisk ordliste 2. Låsekasser 7. Låsedele 9. Låsesystemer 11

ORDFORKLARING. Indhold. Alfabetisk ordliste 2. Låsekasser 7. Låsedele 9. Låsesystemer 11 Indhold Alfabetisk ordliste 2 Låsekasser 7 Låsedele 9 Låsesystemer 11 1 Alfabetisk ordliste AIA-anlæg (Automatiske IndbrudsAlarmanlæg) Skafor-godkendt er et elektronisk overvågningsanlæg, der automatisk

Læs mere

Forsikringsbetingelser 655-02. Erhvervsforsikring, juli 2005

Forsikringsbetingelser 655-02. Erhvervsforsikring, juli 2005 Forsikringsbetingelser 655-02 Erhvervsforsikring, juli 2005 Indhold 100 Generelle betingelser 101 Betaling af præmie 102 Forsikringens varighed og opsigelse 103 Indeksregulering 104 Ændring af betingelser

Læs mere

Sådan opbevares våben og ammunition

Sådan opbevares våben og ammunition Sådan opbevares våben og ammunition De Danske Skytteforeninger Vingstedvej 27 7182 Bredsten 1 Gode grunde til at udgive pjece Rent juridisk læner pjecen sig op ad følgende lovgivning: Våbenloven nr. 704

Læs mere

SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01

SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01 SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01 Varmt arbejde For forsikringen gælder nedennævnte selvrisikoklausul for brandskade sket som følge af varmt arbejde: Ved enhver brand og eksplosionsskade

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 6 Byggematerialer og fastgørelsesteknik samt bygningsdele

Sikringskatalog Kapitel 6 Byggematerialer og fastgørelsesteknik samt bygningsdele Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 6 Byggematerialer og fastgørelsesteknik samt bygningsdele Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk

Læs mere

En vejledning i udvendig tyverisikring af minkfarme. Sådan får du Udvidet hvalpedækning

En vejledning i udvendig tyverisikring af minkfarme. Sådan får du Udvidet hvalpedækning En vejledning i udvendig tyverisikring af minkfarme Sådan får du Udvidet hvalpedækning Vælg den rette alarmeringsløsning Der findes mange former for alarmudstyr og mange leverandører af alarmanlæg. Der

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

TRANSMISSIONSSYSTEMER

TRANSMISSIONSSYSTEMER FANE 160 10 Forord 20 Definitioner 30 Generelt 40 Alarmtransmissionssystemer i henhold til EN 50131 og EN 50136 50 Forklaring til kravene jf. EN 50131 og EN 50136 Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256

Læs mere

Forsikring & Pension

Forsikring & Pension Amaliegade 10, 1256 København K, Tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Forlaget Forsikring, Varenr. 19 550 000/April 2005 April 2005 Vejledning om reaktion ved alarm fra indbrudsalarmanlæg Indholdsfortegnelse

Læs mere

SIKRING AF PRIVATE. Guide, Version 150817

SIKRING AF PRIVATE. Guide, Version 150817 SIKRING AF PRIVATE Guide, Version 150817 Introduktion Medierne svælger i kriminalstof, DR programmet Kontanten er eksempelvis kritisk overfor privatalarmer, brancheforeninger forsvarer særinteresser, leverandører

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 10 Værdiopbevaringsenheder

Sikringskatalog Kapitel 10 Værdiopbevaringsenheder Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 10 Værdiopbevaringsenheder Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEJLEDNING KØRETØJSSIKRING VAREVOGNE

VEJLEDNING KØRETØJSSIKRING VAREVOGNE VERSION 150101 VEJLEDNING KØRETØJSSIKRING VAREVOGNE HOWENI INSTITUTE SIDE 1 1. Introduktion Denne vejledning er udarbejdet af Howeni Institute med det formål at kunne assistere og vejlede kunder og samarbejdspartnere

Læs mere

ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed

ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed Udgivet af: ITEK og DI Redaktion: Henning Mortensen og Brigitte Kammersgaard ISBN: 87-7353-713-6 0.04.08 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 Indledning...5

Læs mere

GUIDE Køretøjssikring

GUIDE Køretøjssikring GUIDE Køretøjssikring VERSION 140701 HOWENI EUROSAFE GUIDE - KØRETØJSSIKIRNG VERSION 140701 SIDE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Opdateringer 1. Introduktion køretøjssikring 2. Sikringsstrategi

Læs mere

Indhold. Forord 2. Fane 130 FASTGØRELSESTEKNIK. Fastgørelse 14 Generelt Afstand til nærmeste kant

Indhold. Forord 2. Fane 130 FASTGØRELSESTEKNIK. Fastgørelse 14 Generelt Afstand til nærmeste kant Indhold Forord 2 Byggematerialer 2 Beton Teglsten (mursten) Opmuring og fuger Let klinkerbeton (fibo, leca m.v.) Gasbeton Træ - fyrretræ/løvtræ Gipsplader Sikringsenheder 4 Rullegitre Faste gitre Sikringsglas

Læs mere

Vejledning om indbrudssikring af private hjem. April 2012 Energistyrelsen

Vejledning om indbrudssikring af private hjem. April 2012 Energistyrelsen Vejledning om indbrudssikring af private hjem April 2012 Energistyrelsen 1 Energistyrelsen Tekst: Indholdet er udarbejdet af DBI - Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, Sikringsafdeling 1. udgave,

Læs mere

VÆrd. at VIde om Br10. BR10 Rationel vinduer TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK. Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse

VÆrd. at VIde om Br10. BR10 Rationel vinduer TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK. Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse BR10 Rationel vinduer hjem med gode energier VÆrd at VIde om Br10 TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse Indhold 1. Bygningers indretning...

Læs mere

RUKO + RUKO 10 ÅRS GARANTI. An ASSA ABLOY Group company

RUKO + RUKO 10 ÅRS GARANTI. An ASSA ABLOY Group company RUKO + RUKO + 10 ÅRS GARANTI An ASSA ABLOY Group company Forsikringen stiller nu minimumskrav til låsesikkerhed Det er en statistisk kendsgerning, at der årligt begås over 60.000 indbrud i villaer, lejligheder,

Læs mere

Indhold. Indledning 2. Valg af låsetyper til privatboligen 2. Checkliste før ferien 4. Andre råd 5. Fane 60 SIKRING PRIVAT.

Indhold. Indledning 2. Valg af låsetyper til privatboligen 2. Checkliste før ferien 4. Andre råd 5. Fane 60 SIKRING PRIVAT. Indhold Indledning 2 Valg af låsetyper til privatboligen 2 Checkliste før ferien 4 Andre råd 5 Regler 6 1 Indledning Ved tyverisikring af private hjem bør der specielt lægges vægt på, at den grundlæggende

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

Fysisk edb-sikring EN EIRM NETWORK HÅNDBOG. kopiering tilladt med kildeangivelse. Network

Fysisk edb-sikring EN EIRM NETWORK HÅNDBOG. kopiering tilladt med kildeangivelse. Network Fysisk edb-sikring kopiering tilladt med kildeangivelse Network Introduktion Publikationen har til formål, at informere om hvorledes man med enkle tiltag og sund fornuft kan forhindre tyveri af edb-udstyr.

Læs mere

I alle 3. Rumsikring.

I alle 3. Rumsikring. Hvad hedder de 3 hovedsikringsområder inden for sikringsteknik? Perimetersikring, skalsikring og rumsikring. Hvilket sikringsområde hører et hegn til? Perimetersikring. Hvilket sikringsområde hører en

Læs mere

Indbrudssikring. - af hus og hjem. Det Kriminalpræventive Råd

Indbrudssikring. - af hus og hjem. Det Kriminalpræventive Råd Indbrudssikring - af hus og hjem Det Kriminalpræventive Råd Indbrudssikring Udgivet af Det Kriminalpræventive Råd Illustrationer: Terese J. Andersen AD/Produktion: Schat-Holm Reklamebureau ApS Tryk: Kailow

Læs mere

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor.

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Indledning En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Skallen, der foruden lukker (døre, vinduer m.v.) kan bestå af ydervægge,

Læs mere

låse & sikring Går tyven ind når du går ud? TOTAL låse & sikring sørger for din sikkerhed. www.totallaase.dk info@totallaase.dk Tlf.

låse & sikring Går tyven ind når du går ud? TOTAL låse & sikring sørger for din sikkerhed. www.totallaase.dk info@totallaase.dk Tlf. låse & sikring Går tyven ind når du går ud? TOTAL låse & sikring sørger for din sikkerhed. Kære kunde. Vi vil med dette hæfte prøve at give dig den bedst mulige vejledning i, hvad du bør vælge af tyverisikringsprodukter.

Læs mere

Sikring af. Vejledning til vurdering af sikring af. Forsikring & Pension. Amaliegade 10, 1256 København K. Tlf. 33 43 55 00

Sikring af. Vejledning til vurdering af sikring af. Forsikring & Pension. Amaliegade 10, 1256 København K. Tlf. 33 43 55 00 Juni 2003 Sikring af Vejledning edb-programmer og data Vejledning til vurdering af sikring af edb-programmer og data Forsikring & Pension Amaliegade 10, 1256 København K. Tlf. 33 43 55 00 ISBN 87-90995-62-7

Læs mere

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd Overvejer du at anskaffe en tyverialarm, kan du få nogle gode råd i denne pjece. Tyverialarm i privat beboelse Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal 2600 Glostrup E-mail: dkr@crimprev.dk www.crimprev.dk

Læs mere

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1 Betingelser for Favrskov s modtagelse af alarmer og Aftale om Favrskov s modtagelse af alarmer Januar 2014 Side 1 Aftalegrundlaget omfatter følgende hoveddokumenter: Generelle betingelser for brandsikringsanlæg

Læs mere