Solidaritet og fælles fremtid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solidaritet og fælles fremtid"

Transkript

1 Solidaritet og fælles fremtid En progressiv asyl-, flygtninge-, indvandrer- og integrationspolitik Arbejderpartiet Kommunisterne 2015

2 EU's ydre grænser er spækket med pigtråd, mure, miner og overvågning. Middelhavet er forvandlet til verdens farligste grænseovergang, til en massegrav for asylansøgere og krigsflygtninge. EU bruger milliarder af euro på at militarisere Fort Europa, grænsekontrollen Frontex og det særlige middelhavsprogram Triton, mod hvad de kalder illegale immigranter, med krigsskibe, fly og militær. Fremmedfrygt og racisme skal få os til at tro, at flygtninge og indvandrere fra de fattige, krigshærgede og ikke mindst muslimske lande udgør en trussel mod samfundet. Danske politikere er langt fremme og i front med en menneskefjendsk asyl- og flygtningepolitik. FN anslår, at der er omkring 50 millioner flygtninge fra krige, forfølgelse og etniske udrensninger i verden. 95 % af alle verdens flygtninge lever i den fattigste del af verden. Den danske stat yder sit store bidrag til nye krigszoner og til at skabe nye flygtningestrømme med sin permanente deltagelse i USA-imperialismens, EU s og NATOs terrorkrige. Krigene, ødelæggelserne og udplyndringerne af landes ressourcer driver millioner på flugt fra deres hjem, i internt eksil eller til nabolande. Store befolkningsgrupper har ikke mad og vand til at overleve. En lille procentdel af flygtningestrømmen søger videre mod EU. Kapitalismen med de multinationale monopolkoncerners og globale finansoligarkers kontrol og rovdrift forhindrer landenes selvstændige opbygning og økonomiske udvikling. Krigenes ødelæggelser sætter dem årtier tilbage. Det er nogle af de virkelige årsager til, at mennesker flygter og søger til andre lande. Velfærdsturisme' er et kynisk begreb, som politikere, der rejser på 1. klasse på skatteborgernes penge, har opfundet. Danmark har længe været et af de lande i Europa, der tog færrest flygtninge og er det fortsat, når man tager landets ressourcer i betragtning. Flygtninge- og indvandrer-kortet trækkes for at splitte den voksende modstand mod den massive nedskæringspolitik, forringelser på arbejdsmarkedet og krigspolitikken, og for at gennemtvinge lavere lønninger og ny asociale reformer. Men mange demokratisk indstillede mennesker vender sig i stigende grad mod den asociale og inhumane danske flygtninge- og indvandrerpolitik. For at stoppe og ændre den nuværende asociale politik er det afgørende at udvikle solidaritet og enhed i arbejderklassen og befolkningen på tværs af etnisk baggrund, nationalitet, køn, alder, hudfarve og religion. Alle skal have samme muligheder, og vi har brug for alle i en fælles kamp for et bedre Danmark og en bedre verden at leve i. Retssikkerhed for asylansøgere Danmark er blevet kendt som et land med gentagne alvorlige brud på menneskerettighederne og konventionen om børns rettigheder, når det gælder behandlingen af asylansøgere og flygtninge. En række kyniske udvisningssager har yderligere bekræftet dette. Tamilskandalen er ikke bare fortid. Den nylige Eritrea-rapport var samme slags politisk bestilt bedrag. Det er desværre ikke enkeltsager. Der er tale en kontinuerlig praksis under skiftende blå og røde regeringer, med systematiske og kyniske lovbrud med menneskelige katastrofer og lidelser til følge. Der er tale om magtmisbrug, sagsbehandling med ukorrekte og mangelfulde oplysninger og med

3 tilbageholdelse af oplysninger fra embedsmænd i ministerier og styrelser. Retssikkerhed er erstattet af skønsmæssige administrative afgørelser over menneskers liv og skæbne på et sprog, de ikke forstår. Frem for ved klare love reguleres hele området af cirkulærer og ministrenes signaler om, hvor stramt disse skal fortolkes. Afgørelser skal kunne afprøves ved civile domstole. Ansvarlige politikere og embedsfolk skal kunne stilles til ansvar for overtrædelse af love og menneskeretskonventioner og konventioner om børns rettigheder. Den såkaldte mørklægningslov dvs. den nye offentlighedslov fra 2014 stiller politikere og embedsmænd uden for demokratisk og offentlig kontrol. Den gør det endnu sværere for befolkningen at få aktindsigt i, hvordan mennesker behandles i dette land. Offentlighedsloven skal afskaffes. Lige rettigheder for rige og fattige ved familiesammenføring, permanent opholdstilladelse og statsborgerskab. Afskaf reglerne om, at man ikke må have modtaget sociale ydelser såsom kontanthjælp de sidste tre år inden ansøgningen, og at man skal kunne stille kontant økonomisk sikkerhed. Afskaf 24-års-reglen og tilknytningskravet. Alle skal have ret til selv at vælge, hvem de vil giftes med, uanset alder og etnisk herkomst. Tilknytningskravet bruges som diskrimineringselastik mod især mennesker fra de fattige lande. Levevilkår for flygtninge- og asylansøgere Asylansøgerne og de afviste tilbringer mange år af deres liv her i uvished. De skal ikke tvinges til at isoleres og stuves sammen i lejre. Asylansøgere skal kunne flytte ud i det almindelige samfund og blive en del af dette. Det skal være muligt at bo hos de mange danske værtsfamilier, der tilbyder at åbne døren til deres hjem op for dem. Asylansøgere skal have ret og mulighed for at arbejde og uddanne sig til at få et arbejde. Alle skal have ret til at få mulighed for at kunne klare sig selv og bruge sine ressourcer og evner. De skal ikke bruges som billig arbejdskraft til erstatning for overenskomstmæssige regulære jobs. Ingen bør kunne tvinges ud i nyttejob, uanset dansk eller anden etnisk herkomst. Asylansøgernes og flygtningenes ydelser skal ikke skæres længere ned og tilbage til starthjælpen. Staten og kommunerne skal sikre flygtningenes og asylansøgernes ret og mulighed for relevant og kvalificeret danskundervisning, så de hurtigst muligt kan lære sproget. Det skal ikke udliciteres til private firmaer som skjult besparelse og forretning. Flygtninge og asylansøgere er ofte traumatiserede af krigsoplevelser, forfølgelser, tortur og indespærring i lejrer. De skal sikres den nødvendige hjælp og behandling i forbindelse med dette.

4 Børn og unge De mindste børn skal have mulighed for at gå i daginstitutioner uden for asylcentrene. Alle børn af både asylansøgere, afviste og flygtninge skal have ret til at gå i dansk folkeskole med den nødvendig sproglige og anden støtte. Folkeskolen skal sikres ressourcer til at klare dette. Børn og unge skal ikke isoleres fra det danske samfund. Børn og unge, der er født og opvokset i Danmark, skal automatisk tildeles dansk statsborgerskab ved 18 år, hvis de ønskes det. Humanitært ophold må ikke kunne fratages børn, der er vokset op her. Uledsagede afviste børn skal ikke yderligere straffes med midlertidig opholdstilladelse, der udløber når de fylder 18 år, hvorefter de udvises. De skal have permanent opholdstilladelse. Der skal ske en særlig hurtig sagsbehandling for de statsløse børn og unge. De ulovlige udvisninger og deportationer skal stoppes. FN's børnekonventioner skal overholdes. Kvoteflygtninge og særlige krigsflygtninge Staten udvælger hvert år 500 fra flygtningelejre i verden til ophold her i landet. Der sker ikke efter behov for hjælp og beskyttelse, men ifølge et krav om integrationspotentiale. Kvoteflygtninges nytteværdi beregnes på bedste imperialistiske koloniherrevis. Kravet om integrationspotentiale bør afskaffes. I disse år kommer de fleste flygtninge fra Syrien, Eritrea, Irak og Afghanistan og som statsløse. Mange krigsflygtninge får ét års midlertidig beskyttelses-status i stedet for asyl. Især uledsagede børn rammes af, at de ikke kan søge familiesammenføring på midlertidig status. Nej til Fort Europa Titusinder er druknet i Middelhavet fra overfyldte kæntrende både eller dræbt på anden vis i forsøget på at finde asyl og sikkerhed i EU. EU møder dem med brutal magt for at forhindre dem i at komme ind bag Fort Europa. De kostbare grænseoperationer tager sigte på at stoppe dem, ikke at hjælpe mennesker i nød. Nej til Fort Europa. Væk med Frontex og Triton. Hjælp asylsøgere i nød! Intet menneske er illegalt Men EU er ikke en frelsende havn, hvis det lykkes at komme ind, med eller uden papirer. Og stadig flere tvinges til at forsøge at overleve uden officielle papirer. De kaldes illegale men intet menneske er illegalt. Alle har ret til en tilværelse.

5 12 millioner papirløse immigranter og flygtninge bor og arbejder i EU. De misbruges som bunden af arbejdsarbejdsmarkedet og er totalt retsløse. EU's hjemsendelsesdirektiv kriminaliserer de papirløse, der kan anholdes, fængsles og deporteres. Stop kriminalisering, fængsling og deportation af papirløse nej til EU's hjemsendelsesdirektiv. Forsvar asylansøgernes, flygtningenes og immigranternes rettigheder. En selvstændig dansk og solidarisk asylpolitik Flygtningene hjælpes bedst i deres egne lande og i nærområderne men det forudsættes af krigenes ophør og stop for ødelæggelserne. Fred, genopbygning, arbejde og udvikling vil stoppe millionstrømmene og gøre ende på de menneskelige tragedier. Danmark er som aktiv deltager og medvirkende i bombardementerne sammen med de øvrige allierede i krigskoalitionerne direkte medansvarlig for de ulovlige krige, der strider mod international lov. Det er krigsforbrydelser, og Danmark og de øvrige må betale krigsskadeserstatninger til genopbygning og kompensation. I forhold til de akutte flygtningestrømme bør Danmark påtage sig sit humanitære ansvar. Medlemskab af EU er ikke en forudsætning for dette. Udtræden af EU er derimod en forudsætning for en selvstændig dansk og solidarisk asylpolitik. Bevar retsundtagelsen! Danmark ud af EU! Indvandrer- og integrationspolitik Den danske arbejderklasse i dag består ikke kun af etniske danskere, men af folk fra forskellige nationaliteter, etniske baggrunde, sprog, faglig organisering og traditioner. Der er indvandrere, kontraktansatte og midlertidig arbejdskraft under danske og EU-firmaer, og der er østarbejdere, au pairpiger og arbejdere uden papirer og rettigheder. I de over 150 år, kapitalismen har eksisteret i Danmark, har den aldrig kunnet løse arbejdsløsheden og sikre arbejde til alle. Det er ikke indvandrere og flygtninge, der stjæler arbejde fra os. Arbejdsgiverne har altid spekuleret i at hente billig arbejdskraft ind for at trykke lønnen. Staten har tilmed sat det i system med tvangsarbejde for offentlige ydelser. På den anden side giver indvandringen et internationalt udsyn og bringer nye erfaringer og inspiration med sig. Den fælles solidaritet og enhed i kamp for arbejderklassens rettigheder og vilkår må sikres både på arbejdspladserne og i den faglige organisering.

6 Enheden må bygges op nedefra mellem arbejdende, arbejdsløse og udstødte på tværs af nationalitet og etnisk baggrund. Problemer som løndumping, arbejdstid og overenskomst må løses i fællesskab. Retten til arbejde De fleste mennesker med anden etnisk baggrund end dansk, der bor og arbejder her i landet, er hentet hertil som importeret arbejdskraft eller er efterkommere af dem, hvad enten det var som tyrkiske fremmedarbejdere i 1970'erne eller dagens østarbejdere. Arbejdere har altid måttet flytte hen, hvor arbejdet er. Det er indlysende, at det at kunne arbejde og forsørge sig selv er den bedste forudsætning for en ligeværdig integration i samfundet og arbejderklassen. Langt de fleste indvandrere forsørger sig selv og deres familie. Flere hundrede tusinde ufaglærte jobs og godt en tredjedel af jobbene i industrien er forsvundet siden år De er nedlagt eller flyttet til udlandet. Det har betydet massearbejdsløshed, og at store dele af befolkningen uanset baggrund er blevet udstødt af arbejdsmarkedet. I samme periode er kravene og uddannelsesniveauet på arbejdsmarkedet steget væsentligt. EU s fælles arbejdsmarked trykker arbejderrettighederne og den faglige organisering i bund. Det har haft store konsekvenser. Med det indre marked kan arbejdsgiverne hente endnu billigere arbejdskraft herop som midlertidige kontraktarbejdere, f.eks. på store anlægsarbejder som metroen i København. De får hverken overenskomstmæssig løn eller pension, ingen sikring af arbejdstider, og de stuves sammen i barakker og lagerbygninger. Og så kan de smides lovligt hjem igen, når de er brugt. De bruges nu til at erstatte faglært og specialiseret arbejdskraft. Den stigende polarisering og skæve klassedeling i befolkningen er slået tydeligt igennem blandt indvandrere, der udsættes for særlig diskrimination. Dette er en væsentlig årsag til, at en endnu større del af indvandrerne er havnet i arbejdsløshed og blandt de udstødte end i resten af befolkningen. Diskriminerende socialpolitik Ikke mindst indvandrerne er kommet i klemme i den nyliberalistiske socialpolitik og de mange EUdikterede reformer. Krav, pligt, kontrol og skønsmæssige afgørelser erstatter tidligere sociale rettigheder. Offentlige socialpolitiske tiltag til f.eks. at sikre relevant uddannelse og sprogundervisning er erstattet af private eller fondsfinansierede puljeprojekter med kort levetid. En særlig pariagruppe, der lægges for had i dagens samfund, er de udstødte, der må leve af offentlige ydelser. Det gælder ikke mindst gruppen af indvandrerkvinder fra såkaldt ikke-vestlige lande. Mange udstødte familier har i årevis været efterladt i udsigtsløse aktiveringsprojekter og ikke-fungerende uddannelsestilbud. Nu skal de som en særlig del af Underdanmark bruges som buffer i udbredelsen af såkaldte nyttejobs, hvor man arbejder gratis uden løn. De skal erstatte den del af arbejdskraften, der har mindst uddannelse indvandrere på kontanthjælp skal i nyttejob inden 2017 eller miste kontanthjælpen. Det er skattefinansieret løndumping. Fælles kamp mod krise- og nedskæringspolitikken, for forsvar af arbejder- og sociale rettigheder.

7 Sanktioner og nul-tolerance-politik over for private og offentlige arbejdsgivere, der diskriminerer indvandrere i løn og ansættelse. Sociale rettigheder til alle, og relevante socialpolitiske tilbud til dem, der har brug for støtte. Stigmatiserende boligpolitik Konsekvensen af de skiftende regeringers boligpolitik har været en stor koncentration af indvandrere i sociale ghettoer omkring de største byer i landet. Privatiseringen og udsalget af almennyttige lejeboliger til private ejerlejligheder i byerne har skab en akut og stadig voksende boligmangel for alle uden store indkomster. Tusindvis af mennesker uden mange økonomiske og sociale ressourcer er stuvet sammen i sådanne ghettoer og må selv skabe fællesskaber, integration og tryghed. Nedskæringer på daginstitutionerne, folkeskolerne og børn og unges fritidstilbud har sammen med manglende arbejde og uddannelse ført til en stigende disintegration og rodløshed blandt unge, uanset etnicitet, i sådanne boligområder. Ghettoiseringen skaber utryghed blandt beboerne. Politiets og myndighedernes svar har stort set været mere magt og vold og har optrappet konfliktniveauet. Stop etablering af sociale boligghettoer. Løsningen på ghettoiseringen er ikke at smide familier og utilpassede unge ud, men at forandre boligområderne efter menneskenes behov. Billige almennyttige boliger! Sikring af tilstrækkelige og gode børneinstitutioner, folkeskoler og fritidstilbud til børn og unge! Unge indvandrere og efterkommere under massivt pres Det nyliberalistiske konkurrencesamfunds pres på børn og unge i dag er enormt på alle områder og i alle aspekter af deres liv. En voksende gruppe unge er skubbet helt ud af arbejde og uddannelse. Unge med anden etnisk baggrund udsættes for yderligere tryk. De mødes af kravet om hurtigst muligt at tage den højeste uddannelse og oplever alligevel at blive behandlet som en dum perker. De stilles over for krav om at skulle tilpasse sig to kulturer og føler sig splittet mellem deres forskellige krav og traditioner. Fælles er det oplevelsen af diskrimination, af at blive mødt med fordomme og ikke som et selvstændigt menneske. Altid at skulle forsvare sig og mærke omgivelsernes mistro og mangel på respekt. Stop for radikaliseringen af hadpolitikken Stop fascismen Da indvandrerne begyndte at få de samme arbejdsmæssige og sociale rettigheder som resten af arbejderklassen, og især efter 2008, da krisepolitikken for alvor satte ind, blev fremmedhetzen for alvor en flertalsstrømning i dansk parlamentarisk politik. Racismen fik fripas. Med Danmarks deltagelse i terrorkrigene blev arabere og muslimer udpeget som en særlig gruppe syndebukke. Nyliberalismens kynisk imperialistiske menneskesyn spiller på frygt og racisme. Når den blandes op med feudal religiøs fanatisme, får man en giftig og farlig cocktail. Både reaktionære kræfter i det danske

8 samfund og reaktionære kræfter i visse indvandrergrupper har interesse i at puste til gensidige fordomme og opflamning af had for at sikre deres egen politisk-økonomiske respektive religiøse magt. Slogans om nazi-islamisme og lignende skal både lægge en gruppe for had og skjule, at højrekræfterne i hele Europa og herhjemme lader nazistiske og fascistiske grupper sprede deres propaganda stadig bredere ud og planlægge terrorhandlinger som Breiviks i Norge. Der føres en ideologisk kamp ikke mindst om de unge mænd og drenge, der er udstødte og ikke kan se en fremtid. De udsættes for stadig strengere udstødning, krav, magtanvendelse og kontrol fra staten og myndighederne og en massiv globaliseret propaganda mod Vesten, Danmark indbefattet, fra fundamentalistiske islamister. Den grundlæggende indsats for at løse dette problem er at sikre arbejde, uddannelse og boliger, så unge uanset deres baggrund kan skabe sig en tryg fremtid. Integration i det danske samfund må ske på et demokratisk, solidarisk og verdsligt grundlag. Alle skal uanset etnisk baggrund, race, køn og alder sikres de samme grundlæggende rettigheder og muligheder for at kunne arbejde, uddanne sig, bo og være en ligeværdig del af det danske samfund. Forbud mod nazistiske, fascistiske og racistiske organisationer, udtalelser og propaganda! Fasthold racismeparagraffen! Stop for institutionel diskriminering og racisme! Den klassedelte danskhed Magthaverne ynder at tale om den store fælles nationale danskhed, hvor kristendom og kongehus udgør vores fælles kultur- og værdigrundlag. Men Danmark består af forskellige mennesker og klasser. Der findes en dyb folkelig, demokratisk ikkereligiøst funderet kultur med rige rødder og traditioner her i landet, hvor medmenneskelig respekt og anstændighed spiller en rolle. Der findes arbejderklassens verdslige kultur og rødder, der bygger på fællesskab, solidaritet og internationalisme, hvor arbejdet og ansvaret for hinanden og fremtiden er grundlæggende værdier. Der findes også folk med forskellige religiøse overbevisninger. Og der findes ateister. Religion er og bør være en privat sag og alle må mødes og virke i fællesskab på det samme ikkereligiøse grundlag, der ikke sætter den ene tro over den anden. Integration handler ikke om at påtvinge andre en bestemt måde at leve på. Det handler ikke om dem og os. Det handler om, at vi skal sikre, at alle bliver i stand til at kunne skabe sig en tilværelse og fremtid som en del af det danske samfund. Arbejdere i alle lande, foren jer! Arbejderpartiet kommunisterne APK,

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område.

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. Grundholdninger I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. I denne folder kan du læse mere om de grundholdninger, vi arbejder

Læs mere

ASYL, INDVANDRERE OG FLYGTNINGE

ASYL, INDVANDRERE OG FLYGTNINGE ASYL, INDVANDRERE OG FLYGTNINGE KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK Forord Hermed præsenterer Kommunistisk Parti i Danmark sine principielle synspunkter og forslag om indvandrere og flygtninge i Danmark, og

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014 Side 1 Flygtninge i Danmark og Verden 20 marts 2014 Foreningen for tosprogede børns vilkår 27.03.2014 AK/Flygtningedebat Side 2 Side Dansk Flygtningehjælp Den største danske NGO Hvor: Vi arbejder i 36

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN

ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN UDGIFTER TIL ASYL OG FAMILIESAMMENFØRING 10 9 8 7 MIA. KR. I 2014 kom 14.800 asylansøgere til Danmark.1 Det er det højeste antal i mere

Læs mere

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen Hvad siger loven 00:00:00 vignet starter 00:01:04 Titel: Hvad siger Loven 00:01:17. Folketingssalen 00:01:39 taler i folketingssalen:..socialdemokratiske ordfører, Lone Møller svarede særdeles glimrende

Læs mere

Retfærdige grænser for flygtninge og indvandrere. Liberal Alliances udspil til en ny udlændingepolitik

Retfærdige grænser for flygtninge og indvandrere. Liberal Alliances udspil til en ny udlændingepolitik Retfærdige grænser for flygtninge og indvandrere Liberal Alliances udspil til en ny udlændingepolitik 01 Spørgsmålene om indvandrere og flygtninge og deres ophold i Danmark, hvad enten opholdet er kortvarigt

Læs mere

PLADS TIL ALLE, DER VIL

PLADS TIL ALLE, DER VIL NY INTEGRATION PLADS TIL ALLE, DER VIL SOCIALDEMOKRATERNES OG SF S FORSLAG TIL EN INTEGRATIONSREFORM FOR DANMARK 1 Ny integration PLADS TIL ALLE, DER VIL Socialdemokraterne og SF s forslag til en integrationsreform

Læs mere

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd.

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj er en hyldest til fremtiden. Det er den dag,

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

FÆLLES KAMP MOD KAPITALENS OFFENSIV OG KRIGSPOLITIK

FÆLLES KAMP MOD KAPITALENS OFFENSIV OG KRIGSPOLITIK FÆLLES KAMP MOD KAPITALENS OFFENSIV OG KRIGSPOLITIK Handlingsprogram vedtaget på APK's 6. kongres 2015 Nyliberalistisk konkurrencestat Det danske klassesamfund har udviklet sig til en nyliberalistisk konkurrencestat

Læs mere

3.4 INTEGRATION. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.4 INTEGRATION. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.4 INTEGRATION Randers Kommune - Visionsproces 2020 Integration af borgere med anden etnisk baggrund end dansk Målet for integrationsindsatsen i Randers Kommune er, at alle borgere med anden etnisk herkomst

Læs mere

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N B Ø R N E K O N V E N T I O N E N FNs Konvention om Barnets Rettigheder Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Velkommen til. Spørg-bare-møde den 23. april i Lilletrommen

Velkommen til. Spørg-bare-møde den 23. april i Lilletrommen Velkommen til Spørg-bare-møde den 23. april i Lilletrommen 1 Programmet: Velkommen v/borgmester Morten Slotved Flygtningesituationen fra globalt til lokalt perspektiv Hørsholm Kommunes integrationsansvar

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

At leve med traumer. Lærdansk Herning, 24. april 2012 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp

At leve med traumer. Lærdansk Herning, 24. april 2012 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Side 1 At leve med traumer Lærdansk Herning, 24. april 2012 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Side 2 Hvem kan få ophold i Danmark? Reguleres i udlændingeloven: Asyl

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Principprogram for PROSA

Principprogram for PROSA Principprogram for PROSA Politik og visioner PROSAs formål er at varetage medlemmernes faglige, uddannelsesmæssige, økonomiske og sociale interesser på et partipolitisk neutralt grundlag. Dette formål

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Indvandringens historie

Indvandringens historie Indvandringens historie Den tidlige indvandring I tidens løb har mange forskellige folkeslag slået sig ned i Danmark. Fremmede der gennem historien er blevet modtaget meget forskelligt efter hvor rige

Læs mere

verden er STØRRE end eu

verden er STØRRE end eu verden er STØRRE end eu Gang på gang sætter EU egne økonomiske og storpolitiske interesser højere end fred og udvikling i verden. Det er et stort problem, især fordi en række af EU s egne politikker er

Læs mere

Den faste og fair udlændingepolitik med 24-årsregel, tilknytningskrav og starthjælp har nedbragt antallet af ægtefællesammenføringer væsentligt.

Den faste og fair udlændingepolitik med 24-årsregel, tilknytningskrav og starthjælp har nedbragt antallet af ægtefællesammenføringer væsentligt. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, 7. november 2010 Nye Tider. Nye krav. Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om en modernisering af reglerne for ægtefællesammenføring i Danmark.

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Anden etnisk baggrund og smertebehandling Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Kroniske sygdom? Hjerte-kar sygdom Sukkersyge, overvægt og metabolisk syndrom (hyperlipidæmi og hypertension)

Læs mere

SYV. Fotografier af Tina Enghoff Interviews og efterord ved Uzma Ahmed Andresen Med forord af Kirsten Thorup. Forlaget Vandkunsten

SYV. Fotografier af Tina Enghoff Interviews og efterord ved Uzma Ahmed Andresen Med forord af Kirsten Thorup. Forlaget Vandkunsten SYV Fotografier af Tina Enghoff Interviews og efterord ved Uzma Ahmed Andresen Med forord af Kirsten Thorup Forlaget Vandkunsten Smertegrænsen Kirsten Thorup Der foregår noget uhyggeligt og gruopvækkende

Læs mere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere Bilag A: Kravspecifikation Kravspecifikation vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere 1 1. Opgavens baggrund og formål Formålet med opgaven er at undersøge medborgerskab blandt unge københavnere,

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk T E L E F O N D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A F @ H U M A N R I G

Læs mere

DERFOR KOMMUNIST KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK

DERFOR KOMMUNIST KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK DERFOR KOMMUNIST KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK Betty Frydensbjerg Carlsson, formand KPiD HVORFOR KOMMUNIST? At melde sig ind i Kommunistisk Parti i Danmark betyder, at man har taget stilling til det samfund,

Læs mere

I undersøgelsen bliver kommunerne spurgt om, hvordan de oplever udfordringerne med permanent boligplacering af flygtninge.

I undersøgelsen bliver kommunerne spurgt om, hvordan de oplever udfordringerne med permanent boligplacering af flygtninge. N OTAT Kommunerne har brug for boliger til nye flygtninge D en 20. augus t 2014 8 ud af 10 kommuner har svært ved at finde billige permanente boliger til flygtninge, der får opholdstilladelse. Det viser

Læs mere

Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling.

Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling. Fred og Forsoning Center 2Mandela Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling. Forord af Helle Degn Lad os alle give håbet videre - og arbejde for, at det 21. århundrede bliver præget af mere visdom og

Læs mere

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe 02/02/06 page 1 Hvad er dette? Det er uddannelsesmateriale. Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe Det fortæller dig om diskrimination (uretfærdig behandling) på arbejdet. 02/02/06

Læs mere

Fagbevægelsen og kampen mod krisen

Fagbevægelsen og kampen mod krisen Udsendt af Kommunistisk Parti Ryesgade 3F 2200 København N Telefon: 35 35 17 87 Mail: info@kommunister.dk Web: www.kommunister.dk Layout og tryk: Forlaget Arbejderen august 2009 Fagbevægelsen og kampen

Læs mere

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder SOCIAL KONTROL: LOVGIVNING OG TILBUD Etnisk Konsulentteam Christina Elle og Kristine Larsen Etnisk Konsulentteam konsulentbistand til fagfolk

Læs mere

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium Memorandum of Understanding mellem Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium I det

Læs mere

Er det en forbrydelse at søge asyl?

Er det en forbrydelse at søge asyl? Er det en forbrydelse at søge asyl? Danmark er et retssamfund, som respekterer internationale aftaler, og hvor man ikke kommer i fængsel uden at være kendt skyldig i noget kriminelt. Ja, det troede jeg

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed

Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed Februar 2009 Indhold 1. Indledning 12 1.1 Baggrund

Læs mere

De sociale tiltag i Københavns Kommune

De sociale tiltag i Københavns Kommune De sociale tiltag i Københavns Kommune Sociale kriterier og arbejdsløshed Lidt om Københavns Kommune 549.050 indbyggere opr. 1. januar 2012 Årligt indkøb på ca. 9 mia. kr. af vare- og tjenesteydelser København

Læs mere

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Indhold De overordnede positioner... 4 Internationalt flygtningearbejde... 7 De fattigste lande skal ikke bære de

Læs mere

Det kunne i øvrigt samtidig også være listen over de punkter, hvor regeringen har svigtet mest.

Det kunne i øvrigt samtidig også være listen over de punkter, hvor regeringen har svigtet mest. Pia Kjærsgaards tale Dansk Folkepartis Årsmøde 2014 Det talte ord gælder Kære alle sammen! Nu står jeg her som værdiordfører. Det er en ordførerpost, som Dansk Folkeparti oprettede efter formandsskiftet.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. DFUNK Dansk Flygtningehjælp Ungdom

Indholdsfortegnelse. DFUNK Dansk Flygtningehjælp Ungdom F l p l ^ _ df h c h ' a s A [ h g n _ mc 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til lærervejledningen s. 3 Hæftets opbygning og brug i undervisningen s. 4 Et politikområde i forandring s. 5 DFUNK Outreach

Læs mere

Integrations- og medborgerskabspolitik

Integrations- og medborgerskabspolitik Integrations- og medborgerskabspolitik Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 31. januar 2015 Integrations- og medborgerskabspolitik Radikale Venstre har en vision om en

Læs mere

21.09.2015 Mads Ted Drud-Jensen, Center for Udsatte Flygtninge Side 1. Solrød Kommune 21. september 2015 Flygtninge børn og familier

21.09.2015 Mads Ted Drud-Jensen, Center for Udsatte Flygtninge Side 1. Solrød Kommune 21. september 2015 Flygtninge børn og familier Side 1 Solrød Kommune 21. september 2015 Flygtninge børn og familier Side 2 DFH Integration Side 3 Program 1. Flygtningesituationen i verden og i Danmark 2. Reaktioner på vold, krig og flugt traumer og

Læs mere

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Indhold De overordnede positioner... 4 Internationalt flygtningearbejde... 7 De fattigste lande skal ikke bære de

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Links INTRO TAXI PARKEN. Udforsk forladt bygning. Gå i krattet. Interview Kabir (flygtninge) Sprg. 1: Hvorfor er du flygtet?

Links INTRO TAXI PARKEN. Udforsk forladt bygning. Gå i krattet. Interview Kabir (flygtninge) Sprg. 1: Hvorfor er du flygtet? Links INTRO del A hovedintro_a del B hovedintro_b TAXI Kort kort PARKEN dex.html#park_intro?park_forgren*6 Udforsk forladt bygning Del 1: forladt_bygning_intro?spil_fodbold*1 Del 2: forladt_bygning2 forladt_bygning_foto?forladt_bygning

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Søren Kolstrup. Polske stemmer. Polske indvandringsbølger 1892-2008. Frydenlund

Søren Kolstrup. Polske stemmer. Polske indvandringsbølger 1892-2008. Frydenlund Søren Kolstrup Polske stemmer Polske indvandringsbølger 1892-2008 Frydenlund INDHOLD Forord 13 Kapitel I Udvandringens rødder og virkninger 15 Kapitel II Roepolakkerne kommer Indvandringen tager til 19

Læs mere

Går det familierne godt, går det Danmark godt

Går det familierne godt, går det Danmark godt Jens-Henrik Kirk Går det familierne godt, går det Danmark godt Familien i centrum Familien er og bliver kernen i samfundet. Samtidig er familien et udtryk for både ubetinget kærlighed og betingelsesløs

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Børn og unge i flygtningefamilier

Børn og unge i flygtningefamilier Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Børn og unge i flygtningefamilier Børn og unge i flygtningefamilier, Allerød Kommune, 29. august 2013 Mette Blauenfeldt, Leder af Center for

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Jeg siger det, ikke bare fordi, der er mange kendte ansigter, som vækker gode minder om mange fælles faglige og politiske aktioner.

Jeg siger det, ikke bare fordi, der er mange kendte ansigter, som vækker gode minder om mange fælles faglige og politiske aktioner. Finn Sørensen 1. maj tale Den 1. Maj holdt jeg nedenstående tale (med lidt variationer) hos Dansk Elforbund Kbh, Byggefagenes Hus, Socialarbejdernes telt i Fælledparken og LO Slagelse Det er en særlig

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

KAN TRO FLYTTE BJERGE?

KAN TRO FLYTTE BJERGE? KAN TRO FLYTTE BJERGE? - OM FORVENTNINGER OG FORDOMME SIDE 1/8 HURTIGSKRIV OVER TEMAETS OVERSKRIFT: KAN TRO FLYTTE BJERGE? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. februar 2012 Sag 159/2009 (2. afdeling) A (advokat Steen Petersen, beskikket) mod Egedal Kommune og Beskæftigelsesministeriet (tidligere Ministeriet for Indvandrere,

Læs mere

Ansvarlighed og konsekvens. En stram og ansvarlig udlændinge- og integrationspolitik

Ansvarlighed og konsekvens. En stram og ansvarlig udlændinge- og integrationspolitik Ansvarlighed og konsekvens En stram og ansvarlig udlændinge- og integrationspolitik 10. november 2014 1 Indholdsfortegnelse Resumé...3 Indledning...4 Flygtninge: Vi har en forpligtigelse til at hjælpe

Læs mere

Kristian Thulesen Dahl:
Danskere skal arbejde flere år fremfor at give plads 10-09-2015 til flygtninge 22:00:45 - UgebrevetA4

Kristian Thulesen Dahl:</br>Danskere skal arbejde flere år fremfor at give plads 10-09-2015 til flygtninge 22:00:45 - UgebrevetA4 PARTILEDERRUNDE : Danskere skal arbejde flere år fremfor at give plads til flygtninge Af Gitte Redder @GitteRedder Mette Lauth @mettela Fredag den 11. september 2015, 05:00 Del: Uden en effektiv grænsekontrol,

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Resultater 2009-2014 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror på Vi

Læs mere

Mette Reissmann. December 2014. Indhold

Mette Reissmann. December 2014. Indhold Mette Reissmann Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! De bedste julehilsner fra Mette Reissmann (MF) udlændinge og integrationsordfører samt formand for by og boligudvalget December 2014 Indhold

Læs mere

BEBOERE I DE STØRRE ALMENE BOLIGOMRÅDER

BEBOERE I DE STØRRE ALMENE BOLIGOMRÅDER BEBOERE I DE STØRRE ALMENE BOLIGOMRÅDER Indvandrere, arbejdsmarked og uddannelse April 13 1 Kraka - Danmarks uafhængige tænketank Kompagnistræde A, 3. sal 18 København K kontakt@kraka.org www.kraka.org

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND FællesListens ARBEJDSPROGRAM - din stemme FOLKESTYRETS VAGTHUND Fælleslistens ARBEJDS- PROGRAM De 10 punkter, som Fælleslisten offentliggjorde den 19. august er indarbejdet i Fælleslistens foreløbige arbejdsprogram

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Diskrimination? Nej, ikke hos os!

Diskrimination? Nej, ikke hos os! Diskrimination? Nej, ikke hos os! Diskrimination sker ofte utilsigtet. Denne pjece giver dig, som er leder, viden og gode råd, så du undgår, at det sker i din virksomhed. - plads til rummelighed Fakta

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Samlenotat vedrørende forslag til fremme af arbejdstagernes

Samlenotat vedrørende forslag til fremme af arbejdstagernes Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0236 Bilag 2 Offentligt N O T A T Samlenotat vedrørende forslag til fremme af arbejdstagernes udøvelse af deres ret til fri bevægelighed 18. november 2013 J.nr. 2013-3509

Læs mere

FAGLIGT AKTIV t. t SOCIALIST? t. Så hører du hjemme i Enhedslisten!

FAGLIGT AKTIV t. t SOCIALIST? t. Så hører du hjemme i Enhedslisten! FAGLIGT AKTIV t & t SOCIALIST? t Så hører du hjemme i Enhedslisten! FAGLIGT AKTIV OG SOCIALIST? Så hører du hjemme i Enhedslisten! Enhedslistens Faglige Landsudvalg Faglig aktiv 2 Fagbevægelsen tilbage

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Analyse 27. juni 2014

Analyse 27. juni 2014 27. juni 214 Stigende andel af børn med ikke-vestlig baggrund går på privatskole Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del af den

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

International Migration Outlook: SOPEMI 2010

International Migration Outlook: SOPEMI 2010 International Migration Outlook: SOPEMI 2010 Summary in Danish International Migration Outlook: SOPEMI 2010 Sammendrag på dansk International migration står til trods for en lavere efterspørgsel efter

Læs mere