Roskilde Synger v / Susanne Malmstrøm, Smedegade Roskilde E mail : tel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roskilde Synger v / Susanne Malmstrøm, Smedegade 3 4000 Roskilde E mail : Susanne@malmstroem.dk tel 21459057"

Transkript

1 Roskilde Synger v / Susanne Malmstrøm, Smedegade Roskilde E mail : tel Roskilde den 13. August Til Roskilde Kommune Hermed fremsendes ansøgning om driftsaftale mellem Roskilde Kommune og institutionen Roskilde Synger. Nærværende skrivelse indeholder: 1. Motiveret ansøgning 2. Præsentation af Roskilde Synger knyttet til vision og overordnede kriterier for aktiviteter og projekter. 3. Status i forhold til aktiviteter i Udviklingsperspektiver for perioden Hjemmesider, bestyrelsesmedlemmer, koordinator 1. Motiveret ansøgning Roskilde Synger ansøger om en driftsaftale med Roskilde Kommune fra 1. Januar 2014, som kan bære en lønnet daglig ledelse begrundet i følgende orientering samt motivering: Opgaverne i Roskilde Synger er siden start i 2012 løst således: Den overordnede ledelse i Roskilde Synger varetages af bestyrelsen. Den daglige overordnede ledelse varetages af en arbejdende bestyrelsesformand, som også deltager i kommunikation, ansøgninger og flere udviklingsopgaver. Den daglige ledelse og drift varetages af koordinator ansat på kontrakt med en dags arbejde om ugen. Arbejdet består i projektledelse som bl.a. er o udarbejdelse af idè visions og handlegrundlag i forhold til div. ansøgninger til det nationale samarbejde Syngdanmark, Roskilde Kommune o.a. o indkaldelse til møder med institutionelt netværk, foreninger, frivillige o udfærdigelse og afholdelse af oplæg o udarbejdelse af mål og strategi o procesledelse gennemførelse af aktiviteter - evaluering o kommunikation Koordinator har arbejdsplads på rådhuset, Kultur og Idræt, hvilket er særdeles positivt i forhold til en række formelle ting og i forhold til god sparring med medarbejdere i Kultur og Idræt, Skoleafsnittet og Kommunikation. I forbindelse med projekter har en række frivillige lagt arbejdstid og i særlige projekter har ressourcepersoner været tættere tilknyttet med ansvar og mindre honorar.

2 Det Obelske Familiefond og den Jyske Sangskoles oplæg til etablering af 8 sangkraftcentre har i økonomisk henseende været økonomi til koordination i en etableringsfase i arbejdet med opbygning af sangkraftcentre i de lokale netværk. Dette er håndteret forskellige i de enkelte centre ligesom volumen og indhold er forskelligt. Sangkraftcentret Roskilde Synger er på relativt kort tid vokset i volumen og mangfoldighed, fordi institutionen er kendetegnet ved: Et mangfoldigt aktivitetsudbud forankret i et bredt institutionelt miljø, hvor der vi fokuseres på talentudvikling, fødekæde og rekruttering. At aktiviteter og fokus er tæt knyttet til både Velfærdsområdet og området for By, kultur og miljø, ligesom Domkirken som kulturinstitution er en væsentlig del af projektet. Roskilde Synger støtter den kommunale helhedstænkning. En flerspektret lokal / regional forankring, fordi vi er optaget af de reelle værdier ved brandet om Roskilde som musikalsk metropol fra Festival til Domkirke, hvor vi fokuserer på bredde og kvalitet i forhold til musikalske genrer, borgerinddragelse samt frivillighedsapsektet som afgørende kriterier for vores aktiviteter. Et brændende ønske om, at regionen - med centrum i Roskilde Kommune kan etablere et center for sang, der sikrer, at vi leverer sanglig talentpleje og uddannelse af høj kvalitet med perspektiv rettet mod de sanglige uddannelser - en længe ønsket og ganske ny epoke på Sjælland - uden for København. At være kvalificeret fra første projektår til at løfte opgaven at genskabe og forny sangens udbredelse på alle niveauer. Det vil ske i samarbejde med lokale relevante institutioner og Roskilde Kommune (Det lokale og regionale niveau) og den Jyske Sangskole (Det nationale niveau). På nationalt niveau er følgende to projekter i støbeskeen. Det første præsenteres i medierne ultimo august. 1) Et enigt folketing har øremærket lottomidler til et Sangens Hus. 2) Det nationale projekt Find din Stemme, netop evalueret som pilotprojekt, Den Jyske Sangskole, vil formentlig med fondsmidler, kommunale og statslige midler blive tilbudt implementeret gennem sangkraftcentrene. Det drejer sig om sanglig efteruddannelse af alle uddannede lærere i grundskolen. At arbejde med differentierede kommunikationsstrategier. Roskilde Synger er på relativt kort tid vokset fra et visions mål og strategi anliggende til en række regionalt og lokalt forankrede konkrete aktiviteter med tydelige udviklingspotentialer allerede fra andet aktivitetsår. Skal disse potentialer omsættes i en stadig meningsgivende vækst i forhold til de berørte områder skal Roskilde Synger tilføres mulighed for ledet daglig drift. Derfor denne ansøgning. Vi håber de efterfølgende afsnit samt budgetbilag er fyldestgørende orientering. Vi står selvfølgelig til rådighed for yderligere uddybning. Venlig hilsen På bestyrelsens vegne Susanne Malmstrøm, formand Claus Niller, næstformand. 2

3 2. Præsentation af Roskilde Synger Roskilde synger har eksisteret siden september 2012 som selvejende ikke erhvervsdrivende institution og er et af 8 sangkraftcentre i Danmark udvalgt af Den Jyske Sangskole i Herning, der fungerer som koordinator for det nationale projekt Syngdanmark. Det Obelske Familiefond har doneret 6 mio. kr. til at sikre en startfase for alle projekterne. Visionen for sangkraftcentret i Roskilde er at skabe flere og bedre sangmiljøer for alle borgere og at skabe synergi mellem bredde og elite. Det sker dels gennem koordineret samarbejde mellem en lang række institutioner og foreninger, dels gennem aktiviteter og begivenheder, hvor borgerdeltagelse er bærende for aktiviteternes gennemførelse og karakter. Roskilde Synger vil fremme kendskabet til sangens kunstneriske og afledte værdier, for derigennem at være med til at ændre sangens position i samfundet, herunder understøtte udviklingen af fremtidens publikum. I forhold til elitebegrebet og talentudvikling er Roskilde Domkirkes pige og drengekor katalysator for lokalområdets og regionens bedste korskole for børn og unge. Derfor er Roskilde udpeget som sangkraftcenter i regionen. Roskilde Synger samarbejder med Domsognets musikudvalg om udvikling af en korskole, der indenfor en kort årrække vil rumme mange flere børn og unge, der dygtiggør sig sangligt. Kirkemusikskolen, Roskilde Musiske Skole, Kulturskolen og MGK bliver parter i dette projekt og det betyder, at Roskilde får flere dygtige vokalensembler og at vi fremover vil se et stigende antal unge Roskildensere optaget på MGK og de videregående nationale sangfaglige uddannelser. I forhold til bredde, rekruttering og fødekæde arbejder Roskilde Synger sammen med grundskolerne det vigtigste led i fødekæden. Mere fokus på fælles sang det at synge sammen det at blive dygtig til sang - skal give skoler, musiklærere og elever et generelt sangløft. Gennem fælles sang i klassen og i koret dannes vi og får identitet og værdier for livet. Følgende kriterier er med forskellig vægtning retningsgivende for de aktiviteter og udviklingsplaner, som Roskilde Synger arbejder med for at realisere vision og mål. Roskilde Syngers aktiviteter skal bidrage til: At flere børn og unge får reel mulighed for at pleje og udvikle deres sanglige talent, lokalt og regionalt At der udvikles best practise miljøer for sang - og korskoleaktiviteter i et bredt samarbejdende institutionelt netværk bestående af : Skoler, Børnekorforeningen, Roskilde Musiske Skole, Kulturskolen, MGK, Kirkemusikskolen, Domkirkens Korskole. Roskilde provsti. At alle elever i grundskolen møder en kvalificeret sangundervisning. At skoler og musiklærere tilbydes sangløft gennem kvalificering af musiklærernes sangundervisning og deres egne sangmusikalske færdigheder. 3

4 At den politiske vision om Roskilde som musikalsk metropol lokalt, regionalt, nationalt og internationalt - opfyldes sammen med en tydeliggørelse af en øget dynamik udtrykt gennem sloganet: Fra Festival til Domkirke. At sangglæden og vores sangkultur genoplives, fordi det er godt og livgivende at synge og fordi fælles sang skaber afledte værdier som bedre helse, identitet og kulturelt fællesskab. At musikalske begivenheder i hele kommunen etableres i samarbejde mellem kulturelle institutioner og foreninger. At Roskilde Kommune - i forhold til det at deltage - opleves som en positiv udfordring, og at frivillighedsbegrebet det sociale enzym - er med til at skabe sammenhæng imellem de tre instanser: Civilsamfundet, den offentlige og den private sektor. Øget borgerinddragelse på bruger - aktør og oplevelsesniveau. 4

5 3. Status i forhold til aktiviteter Sangløft til grundskolen 6 grundskoler har i samarbejde mellem hver en professionel sangpædagog og musiklærerne arbejdet med mere sang i musiktimen mere gang i koret bedre og sjovere morgensang o Projekterne er støttet af Roskilde Kommune skoleafsnittet, Det Obelske Familiefond. o Projekterne har involveret 10 musiklærere og deres klasser / kor. o Projektsamarbejde mellem skoleledere, lærere, sangpædagoger, Roskilde Musiske Skole. Skoleafsnittet. o Projektledelse, koordination: Roskilde Synger. Visions og udviklingsplan for Domkirkens Korskole En projektgruppe med repræsentation fra Domkirkens musikstab, Domsognets Musikudvalg, ekstern konsulent (Michael Bojesen) og Roskilde Synger har udarbejdet mål og strategi for en trinvis udbygning af korskolen omkring Domkirkens korarbejde. Korskolen vil i takt med netværkets deltagelse og et øget rekrutteringsarbejde i provstiets kirker og i kommunens grundskoler blive udbygget, så den rummer flere niveauer, flere ensembler og frem for alt flere børn med lyst til - og talent for sang. o Projektet er støttet af Domsognet og Det Obelske Familiefond. o Projektsamarbejde mellem Domsognet, Kirkemusikskolen og Roskilde Synger. o Projektledelse, koordination og idé: Domsognets Musikudvalg, Roskilde Synger. Sangbegivenheder i byrummet Syngepause den 25. maj 2013 var en stort anlagt begivenhed, hvor 12 amatørkor fra Roskilde og opland gav hver deres lille koncert kl i bymidten på åbne pladser, i gårde på stationen. Præcis blev alle borgere som tilfældigt eller inviteret gennem flyers, plakater, facebook, SMS, hjemmeside, kulturbasen m.m. inviteret til at deltage i en syngepause, fællessang 12 forskellige steder de samme to sange: Kvinde min, Svantes lykkelige dag. Begivenheden er medieret på YouTube både før og efter i samarbejde med bl.a. Katedralskolen, medielinjen. o Projektet er støttet af Roskilde Kommune - Kultur og Idræt, Nordea, Forumadvokaterne, Hjort og Mikkelsen, Det Obelske Familiefond. o Projektet har involveret 200 korsangere, 12 korledere, 800 borgere (anslået) o Projektsamarbejde mellem 20 amatørkor, Koret Di Vers, komponister, INSP, Roskilde Gymnasium, Katedralskolen, Absalons Skole, Ældresagen, Roskilde Turistkontor, handlende i bycentrum m.fl. frivillige. o Projektledelse og koordination: Roskilde Synger. Stemmer i parken. I 2012 og 2013 har sidste byparkkoncert dannet rammen om fællessang. Schubertselskabet har løftet opgaven begge år i samarbejde med Kultur og idræt, som også har skabt ideen om fællessang i Byparken. Roskilde Syngers deltagelse har begge år været i forbindelse med kommunikation til diverse målgrupper herunder amatørkor samt kontakt til presse. 5

6 Begivenheden indeholder ca. 1 ½ times fælles sang fra Roskildesangbogen version 1 under ledelse af Frans Ramussen med lille kor og orkester. Dertil et mindre koncertindslag. o Projektet er støttet af Roskilde Kommune Kultur og idræt, Schubertselskabet, Roskilde Synger o Projektet har involveret: Publikum hvert år. o Projektsamarbejde mellem Schubertselskabet, Kultur og idræt, Roskilde Synger, amatørkor, Gimle, TV Lorry o Projektledelse og koordination: Schubertselskabet. Fyraftenssang fra kl Tre institutioner har planlagt og været vært for et nyt koncept: Fyraftenssang med invitation til at komme og synge fællessang en time med et sangvalg ud fra forskellige temaer. Roskilde Musiske Skole ved korledere + børnekor, ledelse og musiklærere: Vintersange, sjove sange, nye sange, rytmiske sange præsenteret og akkompagneret af musiklærere samt børnekor. Katedralskolen ved musiklærerne, elever og ledelse: Forårets sange, nyt og gammelt, præsenteret i en historisk ramme. Herefter gratis mulighed for deltagelse i Katedralskolens forårskoncert. Biskoppens have og Kirkemusikskolen ved kirkemusikskolens leder og biskoppen: Sommersange og kærlighedssange præsenteret i historisk tekstlig og musikalsk ramme. Alle tre arrangementer var velbesøgte med et publikum præget af stor aldersspredning ved hvert arrangement. o Projekterne er støttet af Roskilde Kommune kultur og idræt, Domsognet, Kirkemusikskolen, Roskilde Musiske Skole, Katedralskolen, Det Obelske Familiefond. o Projekterne har involveret musiklærere, 150 borgere, 40 korbørn, 20 gymnasieelever o Projektsamarbejde mellem Roskilde Synger og værterne. o Koordination: Roskilde Synger Fællessang på Roskilde Havn Roskilde Synger har arrangeret fællessang ved to arrangementer arrangeret af Havnens Venner. Ved Jul på Havnen medvirkede Roskilde Musiske Skoles børnekor med Luciaoptog samt et lille koncertprogram og herefter var der fællessang julesange - under ledelse af korleder, sanglærer og pianist. Ved Maritime Dage var der fællessang i teltet sømandssange blandet med solistisk optræden ved lokale sangere og pianist. o Projekterne er støttet af Roskilde Kommune kultur og idræt, Roskilde Musiske Skole. o Projekterne har involveret 40 korbørn, 150 borgere. o Projektsamarbejde mellem, Havnens Venner og Roskilde Synger. o Koordination: Roskilde Synger. Fællessang på arbejdspladsen Nordea, Rådhuset og Forumadvokater har i forbindelse med personalearrangementer arbejdet med sang på arbejdspladsen. Roskilde Synger har i samarbejde med sangpædagoger begyndt på udvikling af ideen om sangen som middel til at nå en række værdier kendt fra teambuilding begrebet, men i lokalt tilpasset form. 6

7 o Projekterne støttet af Roskilde Kommune Kultur og idræt, Forumadvokater, Nordea o Projekterne har involveret 180 medarbejdere o Projektsamarbejde: De nævnte parter, Sangpædagoger og Roskilde Synger. o Koordination: Sangpædagoger og Roskilde Synger Fællessang i Domkirken 450 borgere deltog i en stort anlagt begivenhed med fællessang i forbindelse med Danmarksindsamlingen. Domkirkens Drengekor, Domkirkens Pigekor, organister, præster og Roskilde Synger medvirkede ved koncerten. o Projektet var støttet af Domsognet, Nordea, Hjort og Mikkelsen, Forumadvokater, Ældresagen, Roskilde Ældremotion, Frivilligcentret, Roskilde Kommune, Det Obelske Familiefond. o Projektledelse og koordination: Roskilde Synger. Kommunikation Roskilde Synger har en hjemmeside under Roskilde Kommune med overvejende faktuelle oplysninger om institutionen, kontaktinfo, aktivitetsstruktur, bestyrelse, vedtægter og har en aktiv facebookside. Roskilde Synger annoncerer via Kommunens Side 2 i Roskilde Avis og på Kulturbasen samt med flyers, foldere og plakater i mindre omfang. Roskilde Synger bruger pressen og har god dækning via tæt kommunikation med journalist på Dagbladet og Roskilde Avis. Roskilde Synger har god kontakt til Regional TV, TV Lorry. Der linkes til Roskilde Synger på Syngdanmarks hjemmeside. I forbindelse med eventen, Syngepause den 25. Maj 2013 udvikledes på kommunikationsstrategi for en Kreativ Event, hvor fokus var på differentierede målgrupper, eventbarometer i forhold til kommunikationseffekt, meningsfuldhed, open source, timing samt inddragelse af sociale medier i samspil med traditionelle medier. Det nationale netværk Syng Danmark: Det nationale netværk tilbyder og financierer følgende, som Roskilde Synger deltager i: Lederudviklingskursus, 13/14 om kunstnerisk og administrativ ledelse. Netbaseret og tre fremmødegange. Kurser for pigekorsledere i 13 /14 Kurser for drengekorsledere i 13/14 To årlige netværksmøder for daglige ledere, bestyrelse, koordinatorer. Sparring om projektets tilstand Herudover kvalificerer bestyrelse og koordinator de lokale aktiviteter, således at Roskilde Synger lever op til kravene om at modtage midler fra Det Obelske Familiefond / Den Jyske Sangskole. (Se vedlagte budget.) 7

8 4. Udviklingsperspektiver for perioden Sangløft til folkeskolen, fødekæden, rekruttering. Roskilde Syngers model for sangløft skal fortsat kvalificere sangundervisningen på flere involverede skoler. RS har midler til sangløft på yderligere 3 4 skoler I takt med, at flere skoler i kommende år får mulighed for sangløft udvikles sangmiljøet generelt blandt børn og unge på det institutionelle niveau. Roskilde Synger iværksætter sammen med Børnekorforeningen, Musikskolerne, MGK, sangpædagoger og Roskilde Provsti aktiviteter, der skal støtte lokale initiativer for oprettelse af miljøer med korsang for børn og unge. Den Jyske Sangskole har gennemført pilotprojektet Find din Stemme som sammen med initiativet Sangens Hus vil kunne danne grundlag for en helt banebrydende kvalificering af sangundervisningen på nationalt, regionalt og lokalt plan. Roskilde Synger bliver regional medspiller i disse projekter, fordi Roskilde Synger er en del af det nationale projekt Syngdanmark. Talentudvikling i sang skal blive en mulighed for flere børn, der vil - og som har talent. Roskilde Synger udvikler en rekrutteringsmodel som i takt med flere og mere differentierede tilbud med sangmiljøer for børn skal sikre, at mange flere børn får mulighed for at opdage, udvikle og pleje deres sangtalent. Domkirkens Korskole Korskolen vil i kommende år danne grundlag for et samarbejde omkring et sangligt væksthus, en sangskole, hvor der undervises i hørelære, bifag og korsang for børn og unge fra 6 års alderen og hvor flere vokalensembler etableres. Samarbejdet vil tage afsæt i fælles læreransættelser, lokalefællesskab, læreplaner, koncerter, workshops, videre og efteruddannelse, stævner, åbne værksteder for unge iværksættere. Det samarbejdende netværk omkring dette vil være Domsognet, Provstiets kirker, Roskilde Musiske skole, Kulturskolen, Kirkemusikskolen, Børnekorforeningen, MGK, Roskilde Kommune og Gymnasiernes musiklinjer. Roskilde Synger skal kvalificere processen i forhold til netværksdannelse, kommunikation, ensemble og koncertproduktion, samt være med til at sikre den lokale forankring, iværksættertanken og tilknytning til det nationale niveau. Begivenheder i byrummet, fyraftenssang og Sang på Havnen Et væsentligt omdrejningspunkt for disse begivenheder er at skabe nye, overraskende og meningsgivende måder at blive aktivt deltagende som borger, samt at støtte nye ideer fra vækstlaget omkring amatørkor og vokalensembler. Udviklingsparametre vil bl.a. være: Etablere sjove, stemningsskabende og meningsgivende nye lokationer for fællessang. Fokus på byrum, lokaliteter og institutioner i kommunens yderområder. Arrangementer, hvor der arbejdes med aldersintegration og på tværs af civilsamfund (frivillige og foreninger) og det mere institutionelle miljø (gymnasier, skoler, kirker m.v.) Arrangementer, hvor det professionelle niveau møder amatørniveau i fælles udfoldelse. Genre og ensemblemuligheder er mangfoldige. 8

9 Flere begivenheder, hvor lokalt forankrede dygtige kor og vokalensembler møder Roskildeborgere og hvor performance blandes med workshopelementer Det gode liv. Ideen er, at frivillighedstanken her borgeren som kulturel sanglig aktør knyttes til flere projekter relateret til viden om de afledte værdi ved sang, bevægelse og anden musikalsk udfoldelse: Bedre helse, identitet, livskvalitet for den enkelte og i relationsarbejde. Udviklingsarbejdet skal bæres af og udvikles med respekt for kompetente aktører fra plejeområdet og fra det musikterapeutiske felt. Udviklingsparametre vil bl.a. være: Støtte netværksdannelse og etablere nye muligheder omkring allerede eksisterende aktiviteter af sanglig og anden kulturel art ved bl.a. omsorgscentre og plejehjem. Nøglepersoner er aktivitetsmedarbejdere, ledere, beboerråd, beboere og musikalske aktører, frivillige såvel som musikterapeuter. Støtte netværksdannelse på hele ældreområdet, herunder også de etablerede foreninger med henblik på at flere arrangementer aktiverer borgerne både som oplevende, aktive deltagere og planlæggere. Fællessang på arbejdspladsen Udviklingsparametre vil bl.a. være forankring af fællessang som kultur og fællesskabsbærende på et antal offentlige og private arbejdspladser i Roskilde Kommune. Kommunikation Udviklingsparameter er, at finde ressourcer til fortsat udvikling af diffentierede kommunikationsstrategier. 9

10 5. Hjemmesider og links, bestyrelsesmedlemmer, koordinator Et par relevante hjemmesider Roskilde Synger, hjemmeside knyttet til Roskilde Kommunes portal. Information og fakta. https://www.facebook.com/roskildesynger Roskilde synger på Facebook. Roskilde Synger knyttet til det nationale projekt: Syng Danmark. Roskilde Synger i aktuel reportage fra Byparkkoncerten d.å. Om Sangløft på 6 skoler i Dagbladets netavis Dagbladets netavis om Syngepausen Bestyrelsen i Roskilde Synger Susanne Malmstrøm, bestyrelsesformand, Domsognets menighedsråd Claus Niller Nielsen, næstformand, Rektor for Katedralskolen Kristian Olesen, Domorganist John V. Christiansen, tilforordnet, Roskilde Kommune, skoleafsnittet Bent - Erik Rasmussen, Schubertselskabet Carsten Reves, Nordea Bank Tom Henriques, Roskilde Musiske Skole Anna Bondo, folkeskolen og Børnekorforeningen Michael Bojesen, Dirigent og komponist, Direktør for CPH Operafestival, i bestyrelsen for Syng Danmark. Koordinator for Roskilde Synger siden august 2012 Lasse Pedersen, lærer, tidligere lektor i musik ved læreruddannelsen UC Sjælland, tidligere pædagogisk konsulent ved CFU. 10

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

kulturaftale 2012 2015

kulturaftale 2012 2015 JANUAR 2012 kulturaftale 2012 2015 kulturaftale 2012 2015 mellem kulturministeren og kulturmetropoløresund Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund KULTURAFTALE MELLEM

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

FrivilligCenter Greve Årsberetning 2014.

FrivilligCenter Greve Årsberetning 2014. FrivilligCenter Greve Årsberetning 2014. Bestyrelsen blev fotograferet under sidste generalforsamling 2014 Bestyrelsen i FrivilligCenter Greve fra generalforsamling 2014 består af: Nederst fra venstre:

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose En erfaringsopsamling fra Odense Kommunes bydelsudvikleruddannelse Vollsmosesekretariatet for helhedsplan og kvarterløft Indhold Forord 3 Indledning 4

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for DAM 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik (DAM). DAM er en selvejende institution,

Læs mere

Projektbeskrivelse HISTORIER I SPIL! Fortælle- og skriveværksteder for børn og unge i Region Midtjylland Projektperiode: januar 2012 til og med

Projektbeskrivelse HISTORIER I SPIL! Fortælle- og skriveværksteder for børn og unge i Region Midtjylland Projektperiode: januar 2012 til og med Projektbeskrivelse HISTORIER I SPIL! Fortælle- og skriveværksteder for børn og unge i Region Midtjylland Projektperiode: januar 2012 til og med december 2014 1 Indhold Projektet kort fortalt... s. 3 Visionen...

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 Tilføjelse til Kulturaftale mellem Kulturring Østjylland og Kulturministeriet. Projektbeskrivelser 2010 12. 21. maj 2010 Indhold SKEMATISK OVERSIGT OVER FOKUSOMRÅDER OG MÅL

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere

En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling.

En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling. En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling. Håndbog i projektudvikling Realdania Jarmers Plads 2 1550 København V Udgivet 2014 Projekthåndbogen er udarbejdet

Læs mere

Helhedsplan for Trigeparken

Helhedsplan for Trigeparken Oktober 2008 Helhedsplan for Trigeparken Afdeling 19 og 20 Udarbejdet for: Udarbejdet af: www.niraskon.dk Oktober 2008 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrunden for udarbejdelse af helhedsplanen 5 2. Beskrivelse

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Kulturpolitik Frem mod 2020 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. INDHOLD Forord... 3 Syddjurs Kultur Vision 2020... 4 Formidling Kultur og oplevelser...

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere

Foto: fra forberedelserne til Aquarium

Foto: fra forberedelserne til Aquarium Foto: fra forberedelserne til Aquarium Virksomhedsplan 2014/2015 Herning Musikskole Virksomhedsplan 2014/2015 Indhold Virksomhedsplan... 4 Statusbeskrivelse pr. april 2014... 5 Formål... 6 Musikskolens

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 December 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører

Læs mere

US HIGHLIGHTS...3 SIDEN TIL POLITIKERE OG CENTER...5 FAKTAOPLYSNINGER...6

US HIGHLIGHTS...3 SIDEN TIL POLITIKERE OG CENTER...5 FAKTAOPLYSNINGER...6 1 INDHOLDSFORTEGNELSE US HIGHLIGHTS...3 SIDEN TIL POLITIKERE OG CENTER...5 FAKTAOPLYSNINGER...6 POLITIKKER OG MÅL OG RESULTATKRAV...6 UNGDOMSSKOLENS OPGAVE I FORHOLD TIL LOVEN...6 UNGDOMSSKOLENS OPGAVE

Læs mere

Referat. Møde i politisk styregruppe 2. februar 2015 08.30-11.30. Sted: DGI-Nordkraft, Teglgårds plads 1, 6. etage, mødelokale 6.8

Referat. Møde i politisk styregruppe 2. februar 2015 08.30-11.30. Sted: DGI-Nordkraft, Teglgårds plads 1, 6. etage, mødelokale 6.8 Referat Møde i politisk styregruppe 2. februar 2015 08.30-11.30 Sted: DGI-Nordkraft, Teglgårds plads 1, 6. etage, mødelokale 6.8 Deltagere: Anna Kirsten Olesen, Aalborg Kommune Helle Bak Andreasen, Jammerbugt

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Oktober 2013 Visioner for dansk handicappolitik 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ET SAMFUND FOR ALLE 3 VISIONER FOR DANSK HANDICAPPOLITIK 4 MERE VIDEN OG BEDRE

Læs mere