Roskilde Synger v / Susanne Malmstrøm, Smedegade Roskilde E mail : tel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roskilde Synger v / Susanne Malmstrøm, Smedegade 3 4000 Roskilde E mail : Susanne@malmstroem.dk tel 21459057"

Transkript

1 Roskilde Synger v / Susanne Malmstrøm, Smedegade Roskilde E mail : tel Roskilde den 13. August Til Roskilde Kommune Hermed fremsendes ansøgning om driftsaftale mellem Roskilde Kommune og institutionen Roskilde Synger. Nærværende skrivelse indeholder: 1. Motiveret ansøgning 2. Præsentation af Roskilde Synger knyttet til vision og overordnede kriterier for aktiviteter og projekter. 3. Status i forhold til aktiviteter i Udviklingsperspektiver for perioden Hjemmesider, bestyrelsesmedlemmer, koordinator 1. Motiveret ansøgning Roskilde Synger ansøger om en driftsaftale med Roskilde Kommune fra 1. Januar 2014, som kan bære en lønnet daglig ledelse begrundet i følgende orientering samt motivering: Opgaverne i Roskilde Synger er siden start i 2012 løst således: Den overordnede ledelse i Roskilde Synger varetages af bestyrelsen. Den daglige overordnede ledelse varetages af en arbejdende bestyrelsesformand, som også deltager i kommunikation, ansøgninger og flere udviklingsopgaver. Den daglige ledelse og drift varetages af koordinator ansat på kontrakt med en dags arbejde om ugen. Arbejdet består i projektledelse som bl.a. er o udarbejdelse af idè visions og handlegrundlag i forhold til div. ansøgninger til det nationale samarbejde Syngdanmark, Roskilde Kommune o.a. o indkaldelse til møder med institutionelt netværk, foreninger, frivillige o udfærdigelse og afholdelse af oplæg o udarbejdelse af mål og strategi o procesledelse gennemførelse af aktiviteter - evaluering o kommunikation Koordinator har arbejdsplads på rådhuset, Kultur og Idræt, hvilket er særdeles positivt i forhold til en række formelle ting og i forhold til god sparring med medarbejdere i Kultur og Idræt, Skoleafsnittet og Kommunikation. I forbindelse med projekter har en række frivillige lagt arbejdstid og i særlige projekter har ressourcepersoner været tættere tilknyttet med ansvar og mindre honorar.

2 Det Obelske Familiefond og den Jyske Sangskoles oplæg til etablering af 8 sangkraftcentre har i økonomisk henseende været økonomi til koordination i en etableringsfase i arbejdet med opbygning af sangkraftcentre i de lokale netværk. Dette er håndteret forskellige i de enkelte centre ligesom volumen og indhold er forskelligt. Sangkraftcentret Roskilde Synger er på relativt kort tid vokset i volumen og mangfoldighed, fordi institutionen er kendetegnet ved: Et mangfoldigt aktivitetsudbud forankret i et bredt institutionelt miljø, hvor der vi fokuseres på talentudvikling, fødekæde og rekruttering. At aktiviteter og fokus er tæt knyttet til både Velfærdsområdet og området for By, kultur og miljø, ligesom Domkirken som kulturinstitution er en væsentlig del af projektet. Roskilde Synger støtter den kommunale helhedstænkning. En flerspektret lokal / regional forankring, fordi vi er optaget af de reelle værdier ved brandet om Roskilde som musikalsk metropol fra Festival til Domkirke, hvor vi fokuserer på bredde og kvalitet i forhold til musikalske genrer, borgerinddragelse samt frivillighedsapsektet som afgørende kriterier for vores aktiviteter. Et brændende ønske om, at regionen - med centrum i Roskilde Kommune kan etablere et center for sang, der sikrer, at vi leverer sanglig talentpleje og uddannelse af høj kvalitet med perspektiv rettet mod de sanglige uddannelser - en længe ønsket og ganske ny epoke på Sjælland - uden for København. At være kvalificeret fra første projektår til at løfte opgaven at genskabe og forny sangens udbredelse på alle niveauer. Det vil ske i samarbejde med lokale relevante institutioner og Roskilde Kommune (Det lokale og regionale niveau) og den Jyske Sangskole (Det nationale niveau). På nationalt niveau er følgende to projekter i støbeskeen. Det første præsenteres i medierne ultimo august. 1) Et enigt folketing har øremærket lottomidler til et Sangens Hus. 2) Det nationale projekt Find din Stemme, netop evalueret som pilotprojekt, Den Jyske Sangskole, vil formentlig med fondsmidler, kommunale og statslige midler blive tilbudt implementeret gennem sangkraftcentrene. Det drejer sig om sanglig efteruddannelse af alle uddannede lærere i grundskolen. At arbejde med differentierede kommunikationsstrategier. Roskilde Synger er på relativt kort tid vokset fra et visions mål og strategi anliggende til en række regionalt og lokalt forankrede konkrete aktiviteter med tydelige udviklingspotentialer allerede fra andet aktivitetsår. Skal disse potentialer omsættes i en stadig meningsgivende vækst i forhold til de berørte områder skal Roskilde Synger tilføres mulighed for ledet daglig drift. Derfor denne ansøgning. Vi håber de efterfølgende afsnit samt budgetbilag er fyldestgørende orientering. Vi står selvfølgelig til rådighed for yderligere uddybning. Venlig hilsen På bestyrelsens vegne Susanne Malmstrøm, formand Claus Niller, næstformand. 2

3 2. Præsentation af Roskilde Synger Roskilde synger har eksisteret siden september 2012 som selvejende ikke erhvervsdrivende institution og er et af 8 sangkraftcentre i Danmark udvalgt af Den Jyske Sangskole i Herning, der fungerer som koordinator for det nationale projekt Syngdanmark. Det Obelske Familiefond har doneret 6 mio. kr. til at sikre en startfase for alle projekterne. Visionen for sangkraftcentret i Roskilde er at skabe flere og bedre sangmiljøer for alle borgere og at skabe synergi mellem bredde og elite. Det sker dels gennem koordineret samarbejde mellem en lang række institutioner og foreninger, dels gennem aktiviteter og begivenheder, hvor borgerdeltagelse er bærende for aktiviteternes gennemførelse og karakter. Roskilde Synger vil fremme kendskabet til sangens kunstneriske og afledte værdier, for derigennem at være med til at ændre sangens position i samfundet, herunder understøtte udviklingen af fremtidens publikum. I forhold til elitebegrebet og talentudvikling er Roskilde Domkirkes pige og drengekor katalysator for lokalområdets og regionens bedste korskole for børn og unge. Derfor er Roskilde udpeget som sangkraftcenter i regionen. Roskilde Synger samarbejder med Domsognets musikudvalg om udvikling af en korskole, der indenfor en kort årrække vil rumme mange flere børn og unge, der dygtiggør sig sangligt. Kirkemusikskolen, Roskilde Musiske Skole, Kulturskolen og MGK bliver parter i dette projekt og det betyder, at Roskilde får flere dygtige vokalensembler og at vi fremover vil se et stigende antal unge Roskildensere optaget på MGK og de videregående nationale sangfaglige uddannelser. I forhold til bredde, rekruttering og fødekæde arbejder Roskilde Synger sammen med grundskolerne det vigtigste led i fødekæden. Mere fokus på fælles sang det at synge sammen det at blive dygtig til sang - skal give skoler, musiklærere og elever et generelt sangløft. Gennem fælles sang i klassen og i koret dannes vi og får identitet og værdier for livet. Følgende kriterier er med forskellig vægtning retningsgivende for de aktiviteter og udviklingsplaner, som Roskilde Synger arbejder med for at realisere vision og mål. Roskilde Syngers aktiviteter skal bidrage til: At flere børn og unge får reel mulighed for at pleje og udvikle deres sanglige talent, lokalt og regionalt At der udvikles best practise miljøer for sang - og korskoleaktiviteter i et bredt samarbejdende institutionelt netværk bestående af : Skoler, Børnekorforeningen, Roskilde Musiske Skole, Kulturskolen, MGK, Kirkemusikskolen, Domkirkens Korskole. Roskilde provsti. At alle elever i grundskolen møder en kvalificeret sangundervisning. At skoler og musiklærere tilbydes sangløft gennem kvalificering af musiklærernes sangundervisning og deres egne sangmusikalske færdigheder. 3

4 At den politiske vision om Roskilde som musikalsk metropol lokalt, regionalt, nationalt og internationalt - opfyldes sammen med en tydeliggørelse af en øget dynamik udtrykt gennem sloganet: Fra Festival til Domkirke. At sangglæden og vores sangkultur genoplives, fordi det er godt og livgivende at synge og fordi fælles sang skaber afledte værdier som bedre helse, identitet og kulturelt fællesskab. At musikalske begivenheder i hele kommunen etableres i samarbejde mellem kulturelle institutioner og foreninger. At Roskilde Kommune - i forhold til det at deltage - opleves som en positiv udfordring, og at frivillighedsbegrebet det sociale enzym - er med til at skabe sammenhæng imellem de tre instanser: Civilsamfundet, den offentlige og den private sektor. Øget borgerinddragelse på bruger - aktør og oplevelsesniveau. 4

5 3. Status i forhold til aktiviteter Sangløft til grundskolen 6 grundskoler har i samarbejde mellem hver en professionel sangpædagog og musiklærerne arbejdet med mere sang i musiktimen mere gang i koret bedre og sjovere morgensang o Projekterne er støttet af Roskilde Kommune skoleafsnittet, Det Obelske Familiefond. o Projekterne har involveret 10 musiklærere og deres klasser / kor. o Projektsamarbejde mellem skoleledere, lærere, sangpædagoger, Roskilde Musiske Skole. Skoleafsnittet. o Projektledelse, koordination: Roskilde Synger. Visions og udviklingsplan for Domkirkens Korskole En projektgruppe med repræsentation fra Domkirkens musikstab, Domsognets Musikudvalg, ekstern konsulent (Michael Bojesen) og Roskilde Synger har udarbejdet mål og strategi for en trinvis udbygning af korskolen omkring Domkirkens korarbejde. Korskolen vil i takt med netværkets deltagelse og et øget rekrutteringsarbejde i provstiets kirker og i kommunens grundskoler blive udbygget, så den rummer flere niveauer, flere ensembler og frem for alt flere børn med lyst til - og talent for sang. o Projektet er støttet af Domsognet og Det Obelske Familiefond. o Projektsamarbejde mellem Domsognet, Kirkemusikskolen og Roskilde Synger. o Projektledelse, koordination og idé: Domsognets Musikudvalg, Roskilde Synger. Sangbegivenheder i byrummet Syngepause den 25. maj 2013 var en stort anlagt begivenhed, hvor 12 amatørkor fra Roskilde og opland gav hver deres lille koncert kl i bymidten på åbne pladser, i gårde på stationen. Præcis blev alle borgere som tilfældigt eller inviteret gennem flyers, plakater, facebook, SMS, hjemmeside, kulturbasen m.m. inviteret til at deltage i en syngepause, fællessang 12 forskellige steder de samme to sange: Kvinde min, Svantes lykkelige dag. Begivenheden er medieret på YouTube både før og efter i samarbejde med bl.a. Katedralskolen, medielinjen. o Projektet er støttet af Roskilde Kommune - Kultur og Idræt, Nordea, Forumadvokaterne, Hjort og Mikkelsen, Det Obelske Familiefond. o Projektet har involveret 200 korsangere, 12 korledere, 800 borgere (anslået) o Projektsamarbejde mellem 20 amatørkor, Koret Di Vers, komponister, INSP, Roskilde Gymnasium, Katedralskolen, Absalons Skole, Ældresagen, Roskilde Turistkontor, handlende i bycentrum m.fl. frivillige. o Projektledelse og koordination: Roskilde Synger. Stemmer i parken. I 2012 og 2013 har sidste byparkkoncert dannet rammen om fællessang. Schubertselskabet har løftet opgaven begge år i samarbejde med Kultur og idræt, som også har skabt ideen om fællessang i Byparken. Roskilde Syngers deltagelse har begge år været i forbindelse med kommunikation til diverse målgrupper herunder amatørkor samt kontakt til presse. 5

6 Begivenheden indeholder ca. 1 ½ times fælles sang fra Roskildesangbogen version 1 under ledelse af Frans Ramussen med lille kor og orkester. Dertil et mindre koncertindslag. o Projektet er støttet af Roskilde Kommune Kultur og idræt, Schubertselskabet, Roskilde Synger o Projektet har involveret: Publikum hvert år. o Projektsamarbejde mellem Schubertselskabet, Kultur og idræt, Roskilde Synger, amatørkor, Gimle, TV Lorry o Projektledelse og koordination: Schubertselskabet. Fyraftenssang fra kl Tre institutioner har planlagt og været vært for et nyt koncept: Fyraftenssang med invitation til at komme og synge fællessang en time med et sangvalg ud fra forskellige temaer. Roskilde Musiske Skole ved korledere + børnekor, ledelse og musiklærere: Vintersange, sjove sange, nye sange, rytmiske sange præsenteret og akkompagneret af musiklærere samt børnekor. Katedralskolen ved musiklærerne, elever og ledelse: Forårets sange, nyt og gammelt, præsenteret i en historisk ramme. Herefter gratis mulighed for deltagelse i Katedralskolens forårskoncert. Biskoppens have og Kirkemusikskolen ved kirkemusikskolens leder og biskoppen: Sommersange og kærlighedssange præsenteret i historisk tekstlig og musikalsk ramme. Alle tre arrangementer var velbesøgte med et publikum præget af stor aldersspredning ved hvert arrangement. o Projekterne er støttet af Roskilde Kommune kultur og idræt, Domsognet, Kirkemusikskolen, Roskilde Musiske Skole, Katedralskolen, Det Obelske Familiefond. o Projekterne har involveret musiklærere, 150 borgere, 40 korbørn, 20 gymnasieelever o Projektsamarbejde mellem Roskilde Synger og værterne. o Koordination: Roskilde Synger Fællessang på Roskilde Havn Roskilde Synger har arrangeret fællessang ved to arrangementer arrangeret af Havnens Venner. Ved Jul på Havnen medvirkede Roskilde Musiske Skoles børnekor med Luciaoptog samt et lille koncertprogram og herefter var der fællessang julesange - under ledelse af korleder, sanglærer og pianist. Ved Maritime Dage var der fællessang i teltet sømandssange blandet med solistisk optræden ved lokale sangere og pianist. o Projekterne er støttet af Roskilde Kommune kultur og idræt, Roskilde Musiske Skole. o Projekterne har involveret 40 korbørn, 150 borgere. o Projektsamarbejde mellem, Havnens Venner og Roskilde Synger. o Koordination: Roskilde Synger. Fællessang på arbejdspladsen Nordea, Rådhuset og Forumadvokater har i forbindelse med personalearrangementer arbejdet med sang på arbejdspladsen. Roskilde Synger har i samarbejde med sangpædagoger begyndt på udvikling af ideen om sangen som middel til at nå en række værdier kendt fra teambuilding begrebet, men i lokalt tilpasset form. 6

7 o Projekterne støttet af Roskilde Kommune Kultur og idræt, Forumadvokater, Nordea o Projekterne har involveret 180 medarbejdere o Projektsamarbejde: De nævnte parter, Sangpædagoger og Roskilde Synger. o Koordination: Sangpædagoger og Roskilde Synger Fællessang i Domkirken 450 borgere deltog i en stort anlagt begivenhed med fællessang i forbindelse med Danmarksindsamlingen. Domkirkens Drengekor, Domkirkens Pigekor, organister, præster og Roskilde Synger medvirkede ved koncerten. o Projektet var støttet af Domsognet, Nordea, Hjort og Mikkelsen, Forumadvokater, Ældresagen, Roskilde Ældremotion, Frivilligcentret, Roskilde Kommune, Det Obelske Familiefond. o Projektledelse og koordination: Roskilde Synger. Kommunikation Roskilde Synger har en hjemmeside under Roskilde Kommune med overvejende faktuelle oplysninger om institutionen, kontaktinfo, aktivitetsstruktur, bestyrelse, vedtægter og har en aktiv facebookside. Roskilde Synger annoncerer via Kommunens Side 2 i Roskilde Avis og på Kulturbasen samt med flyers, foldere og plakater i mindre omfang. Roskilde Synger bruger pressen og har god dækning via tæt kommunikation med journalist på Dagbladet og Roskilde Avis. Roskilde Synger har god kontakt til Regional TV, TV Lorry. Der linkes til Roskilde Synger på Syngdanmarks hjemmeside. I forbindelse med eventen, Syngepause den 25. Maj 2013 udvikledes på kommunikationsstrategi for en Kreativ Event, hvor fokus var på differentierede målgrupper, eventbarometer i forhold til kommunikationseffekt, meningsfuldhed, open source, timing samt inddragelse af sociale medier i samspil med traditionelle medier. Det nationale netværk Syng Danmark: Det nationale netværk tilbyder og financierer følgende, som Roskilde Synger deltager i: Lederudviklingskursus, 13/14 om kunstnerisk og administrativ ledelse. Netbaseret og tre fremmødegange. Kurser for pigekorsledere i 13 /14 Kurser for drengekorsledere i 13/14 To årlige netværksmøder for daglige ledere, bestyrelse, koordinatorer. Sparring om projektets tilstand Herudover kvalificerer bestyrelse og koordinator de lokale aktiviteter, således at Roskilde Synger lever op til kravene om at modtage midler fra Det Obelske Familiefond / Den Jyske Sangskole. (Se vedlagte budget.) 7

8 4. Udviklingsperspektiver for perioden Sangløft til folkeskolen, fødekæden, rekruttering. Roskilde Syngers model for sangløft skal fortsat kvalificere sangundervisningen på flere involverede skoler. RS har midler til sangløft på yderligere 3 4 skoler I takt med, at flere skoler i kommende år får mulighed for sangløft udvikles sangmiljøet generelt blandt børn og unge på det institutionelle niveau. Roskilde Synger iværksætter sammen med Børnekorforeningen, Musikskolerne, MGK, sangpædagoger og Roskilde Provsti aktiviteter, der skal støtte lokale initiativer for oprettelse af miljøer med korsang for børn og unge. Den Jyske Sangskole har gennemført pilotprojektet Find din Stemme som sammen med initiativet Sangens Hus vil kunne danne grundlag for en helt banebrydende kvalificering af sangundervisningen på nationalt, regionalt og lokalt plan. Roskilde Synger bliver regional medspiller i disse projekter, fordi Roskilde Synger er en del af det nationale projekt Syngdanmark. Talentudvikling i sang skal blive en mulighed for flere børn, der vil - og som har talent. Roskilde Synger udvikler en rekrutteringsmodel som i takt med flere og mere differentierede tilbud med sangmiljøer for børn skal sikre, at mange flere børn får mulighed for at opdage, udvikle og pleje deres sangtalent. Domkirkens Korskole Korskolen vil i kommende år danne grundlag for et samarbejde omkring et sangligt væksthus, en sangskole, hvor der undervises i hørelære, bifag og korsang for børn og unge fra 6 års alderen og hvor flere vokalensembler etableres. Samarbejdet vil tage afsæt i fælles læreransættelser, lokalefællesskab, læreplaner, koncerter, workshops, videre og efteruddannelse, stævner, åbne værksteder for unge iværksættere. Det samarbejdende netværk omkring dette vil være Domsognet, Provstiets kirker, Roskilde Musiske skole, Kulturskolen, Kirkemusikskolen, Børnekorforeningen, MGK, Roskilde Kommune og Gymnasiernes musiklinjer. Roskilde Synger skal kvalificere processen i forhold til netværksdannelse, kommunikation, ensemble og koncertproduktion, samt være med til at sikre den lokale forankring, iværksættertanken og tilknytning til det nationale niveau. Begivenheder i byrummet, fyraftenssang og Sang på Havnen Et væsentligt omdrejningspunkt for disse begivenheder er at skabe nye, overraskende og meningsgivende måder at blive aktivt deltagende som borger, samt at støtte nye ideer fra vækstlaget omkring amatørkor og vokalensembler. Udviklingsparametre vil bl.a. være: Etablere sjove, stemningsskabende og meningsgivende nye lokationer for fællessang. Fokus på byrum, lokaliteter og institutioner i kommunens yderområder. Arrangementer, hvor der arbejdes med aldersintegration og på tværs af civilsamfund (frivillige og foreninger) og det mere institutionelle miljø (gymnasier, skoler, kirker m.v.) Arrangementer, hvor det professionelle niveau møder amatørniveau i fælles udfoldelse. Genre og ensemblemuligheder er mangfoldige. 8

9 Flere begivenheder, hvor lokalt forankrede dygtige kor og vokalensembler møder Roskildeborgere og hvor performance blandes med workshopelementer Det gode liv. Ideen er, at frivillighedstanken her borgeren som kulturel sanglig aktør knyttes til flere projekter relateret til viden om de afledte værdi ved sang, bevægelse og anden musikalsk udfoldelse: Bedre helse, identitet, livskvalitet for den enkelte og i relationsarbejde. Udviklingsarbejdet skal bæres af og udvikles med respekt for kompetente aktører fra plejeområdet og fra det musikterapeutiske felt. Udviklingsparametre vil bl.a. være: Støtte netværksdannelse og etablere nye muligheder omkring allerede eksisterende aktiviteter af sanglig og anden kulturel art ved bl.a. omsorgscentre og plejehjem. Nøglepersoner er aktivitetsmedarbejdere, ledere, beboerråd, beboere og musikalske aktører, frivillige såvel som musikterapeuter. Støtte netværksdannelse på hele ældreområdet, herunder også de etablerede foreninger med henblik på at flere arrangementer aktiverer borgerne både som oplevende, aktive deltagere og planlæggere. Fællessang på arbejdspladsen Udviklingsparametre vil bl.a. være forankring af fællessang som kultur og fællesskabsbærende på et antal offentlige og private arbejdspladser i Roskilde Kommune. Kommunikation Udviklingsparameter er, at finde ressourcer til fortsat udvikling af diffentierede kommunikationsstrategier. 9

10 5. Hjemmesider og links, bestyrelsesmedlemmer, koordinator Et par relevante hjemmesider Roskilde Synger, hjemmeside knyttet til Roskilde Kommunes portal. Information og fakta. https://www.facebook.com/roskildesynger Roskilde synger på Facebook. Roskilde Synger knyttet til det nationale projekt: Syng Danmark. Roskilde Synger i aktuel reportage fra Byparkkoncerten d.å. Om Sangløft på 6 skoler i Dagbladets netavis Dagbladets netavis om Syngepausen Bestyrelsen i Roskilde Synger Susanne Malmstrøm, bestyrelsesformand, Domsognets menighedsråd Claus Niller Nielsen, næstformand, Rektor for Katedralskolen Kristian Olesen, Domorganist John V. Christiansen, tilforordnet, Roskilde Kommune, skoleafsnittet Bent - Erik Rasmussen, Schubertselskabet Carsten Reves, Nordea Bank Tom Henriques, Roskilde Musiske Skole Anna Bondo, folkeskolen og Børnekorforeningen Michael Bojesen, Dirigent og komponist, Direktør for CPH Operafestival, i bestyrelsen for Syng Danmark. Koordinator for Roskilde Synger siden august 2012 Lasse Pedersen, lærer, tidligere lektor i musik ved læreruddannelsen UC Sjælland, tidligere pædagogisk konsulent ved CFU. 10

Ansøgning om støtte til aktiviteter i Roskilde Synger

Ansøgning om støtte til aktiviteter i Roskilde Synger Til Roskilde Kommune 27. juni 2012 Ansøgning om støtte til aktiviteter i Roskilde Synger Baggrund Roskilde har fået mulighed for at blive en del af et landsdækkende projekt, der skal forbedre sang- og

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole TALENTKLASSE I MUSIK HVAD ER TALENTKLASSER? Musik hele ugen Talentklassen i musik er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk.

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af

Læs mere

1. Rammeforsøg Herning Kommune ønsker at deltage i rammeforsøget vedr. talentklasser i musik for 7.-9. (10.) årgang.

1. Rammeforsøg Herning Kommune ønsker at deltage i rammeforsøget vedr. talentklasser i musik for 7.-9. (10.) årgang. 1 Ansøgningsskema 1. Rammeforsøg Herning Kommune ønsker at deltage i rammeforsøget vedr. talentklasser i musik for 7.-9. (10.) årgang. 2.Kommunens navn Herning Kommune 3. Skoler omfattet af ansøgningen

Læs mere

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Samrådet for Musikskoler på Fyn v/ formand Anders Richard Pedersen arp@nyborg.dk Tlf. 21 335 206 Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Den lokale medfinansiering, som Fyns 11. Musikskole

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

Strategi for Dansk Talentakademi

Strategi for Dansk Talentakademi Strategi for Dansk Talentakademi Baggrund I 2003 blev Nordvestjysk Talentcenter etableret med en ambition om, at det i Holstebro skulle være muligt at dygtiggøre sig inden for flere forskellige kunstarter,

Læs mere

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 Den åbne skole Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 1. Music Mind Games i 0. klasse 2. Stryg, strenge og Blæs i 2. klasse 3. Kor- og sangskole i 3. klasse 4. Blæserklasse

Læs mere

Ud fra denne forståelsesramme er arbejdsgruppen, som har mødtes tre gange i maj, august og september, nået frem til følgende anbefalinger:

Ud fra denne forståelsesramme er arbejdsgruppen, som har mødtes tre gange i maj, august og september, nået frem til følgende anbefalinger: Click here to enter text. Dagsorden til 14. august 2013 KULTURDANMARK Som opfølgning på KulturDanmark forløbet og det Kulturpolitiske Topmøde den 12. marts nedsatte Kulturminister Marianne Jelved fem tematiske

Læs mere

FIND DIN STEMME! Mere sang i skoledagen

FIND DIN STEMME! Mere sang i skoledagen FIND DIN STEMME! Mere sang i skoledagen Skoleåret 2011-2012 Gratis tilbud til musiklærere ved folkeskoler i Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner når børn finder

Læs mere

Basiskurser og efteruddannelse

Basiskurser og efteruddannelse Dansk Amatørmusik Ledelse af børnekor Basiskurser og efteruddannelse Aarhus, Slagelse, Odense, Fredericia Kurserne arrangeres i samarbejde mellem Musiklærerforeningen, FUK, Folkekirkens Musikskoler, Børnekorakademiet,

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler. Assens Kommune Rådhus Alle Assens.

ASSENS KOMMUNE. Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler. Assens Kommune Rådhus Alle Assens. ASSENS KOMMUNE Assens Kommune Rådhus Alle 5 5610 Assens Dato 24.02.2017 Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler Aktivitet Overskrift Sted for afholdelse Dato for afholdelse

Læs mere

STRATEGI CAMPUS KØGE

STRATEGI CAMPUS KØGE STRATEGI CAMPUS KØGE 2016 2018 Udarbejdet af CAMPUS Køges Projektgruppe - til fordel for CAMPUS Køges elever, studerende, kursister, medarbejdere, partnere og det samfund, vi er en del af. INDIVIDET SKABES

Læs mere

SANG, BEVÆGELSE OG LÆRING

SANG, BEVÆGELSE OG LÆRING Kursusbeskrivelse for skoleåret 2016/17, Aarhus Kommune SANG, BEVÆGELSE OG LÆRING Sangfaglig opkvalificering for musiklærere og pædagoger i folkeskolen Praksisnære helårs- og halvårsforløb - udbydes i

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER Kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland 2007-2010 BILAG 3 nr. 8: Videncenter for Unge Stemmer Side 1 af 5 BAGGRUND Behovet for et Videncenter for Unge Stemmer udspringer

Læs mere

Nyborg Kulturhåndfæstning En kulturel handleplan

Nyborg Kulturhåndfæstning En kulturel handleplan Nyborg Kulturhåndfæstning En kulturel handleplan Baggrund I Nyborg Kommunes Kultur -, Fritids - og Idrætspolitik er visionen: Netop i Nyborg! Midt i Danmark og med udkig til hele verden: Sprudlende kultur,

Læs mere

FIND DIN STEMME! Mere sang i skoledagen. Skoleåret 2013-2014. GRATIS tilbud til musiklærere i kommunerne

FIND DIN STEMME! Mere sang i skoledagen. Skoleåret 2013-2014. GRATIS tilbud til musiklærere i kommunerne FIND DIN STEMME! Mere sang i skoledagen Skoleåret 2013-2014 GRATIS tilbud til musiklærere i kommunerne Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer DEL AF KULTURAFTALEN 2011-2014

Læs mere

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik SPIL DANSK DAGEN Torsdag 30. oktober 2008 Vær med i årets største festdag for dansk musik Spil Dansk Dagen en mangfoldighed af musik over hele landet Dansk musik er mangfoldig og fortjener at blive udforsket

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Masterclass i Unge Stemmer. Herning 2. - 4. marts 2012 på Den Jyske Sangskole

Masterclass i Unge Stemmer. Herning 2. - 4. marts 2012 på Den Jyske Sangskole Masterclass i Unge Stemmer Rytmisk korsang for børne- og ungdomskor Herning 2. - 4. marts 2012 på Den Jyske Sangskole Forord Rytmisk korsang for børne- og ungdomskor Den Jyske Sangskoles 9. Masterclass

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Stemmepleje kvalitetsløft til korsangen Korkaravanen korsang fra kyst til kyst

Stemmepleje kvalitetsløft til korsangen Korkaravanen korsang fra kyst til kyst FORMANDSBERETNING IFØLGE VEDTÆGTER 2014. Et repræsentantskabsmøde med en obligatorisk formandsberetning, er altid en kærkommen anledning til at få alle årets aktiviteter op i hukommelsen igen. Der er mange,

Læs mere

Musikklasser på Østervangsskolen

Musikklasser på Østervangsskolen Musikklasser på Østervangsskolen 7M 09-10- 2017 t il 13-10- 2017 MAN DAG 09-10- 2017 TI RSDAG 10-10- 2017 ONSDAG 11-10- 2017 TORSDAG 12-10- 2017 FREDAG 13-10- 2017 08:00-08:45 08:45-09:30 09:50-10:35 10:35-11:20

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune og Foreningen Fermaten. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Skolen på Sønderager

Skolen på Sønderager Skolen på Sønderager TALENTKLASSER 2017 2018 I talentklasserne har du samme obligatoriske fag som andre folkeskoleelever. Men her er du sammen med andre talenter, der har samme mål og behov som dig! Informationsmøde

Læs mere

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE Odense Musikskoles MUSIKKLASSE HVAD ER MUSIKKLASSE? Mere musik Musikklassen er et tilbud til elever i 7. 9. klasse, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk. I august 2016 optager

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Projektets titel: Musikundervisningens muligheder muligheder med musikundervisning

Projektets titel: Musikundervisningens muligheder muligheder med musikundervisning Projektets titel: Musikundervisningens muligheder muligheder med musikundervisning Dato: Fredag d. 2. maj 2014, kl. 9.30-14 Ansøger: Favrskov Musikskole på vegne af Videnscenter for Musik Kontaktpersoner:

Læs mere

Orientering. Let at gå TIL Let at GÅ til Synlighed

Orientering. Let at gå TIL Let at GÅ til Synlighed Orientering Let at gå TIL Let at GÅ til Synlighed Grundkort/ laserkurver 82.000 kompasser Lærerbøger 1.900.000 kr (700.000 Samarbejde, kr) projekter og 1.250.000 kr. til økonomi Eliten Sko/udstyr til eliten

Læs mere

VILKÅR FOR DYNAMISKE SANGMILJØER I DANMARK

VILKÅR FOR DYNAMISKE SANGMILJØER I DANMARK VILKÅR FOR DYNAMISKE SANGMILJØER I DANMARK 1. Institutionsdata 1.1. Spørgeskemaet er udfyldt af (angiv navn(e). På steder med flere kor kan det være en fordel at lade de forskellige dirigenter udfylde

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

MasterClass VII i Unge Stemmer. Herning 3.-7. marts 2010

MasterClass VII i Unge Stemmer. Herning 3.-7. marts 2010 MasterClass VII i Unge Stemmer Den kropslige glæde i Sangen Herning 3.-7. marts 2010 Forord Den kropslige glæde i sangen - Hvordan oplever publikum musikken og sangerne ved en optræden? Hvordan kan en

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole

Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole www.aalborgkulturskole.dk 1) Indledning 2) Ansættelsesudvalg 3) Tidsplan 4) Aalborg Kommunale Skolevæsen 5) Præsentation af Aalborg Kulturskole 6)

Læs mere

CPH Harbour Festival

CPH Harbour Festival Internt oplæg CPH Harbour Festival Kulturhavn vokser! Udarbejdet af: Have PR & Kommunikation Intro Idéen bag CPH Harbour Festival er at skabe en international, lokalt forankret kulturfestival i byens nye

Læs mere

pieekor 6720 Fanø MODTACMET A

pieekor 6720 Fanø MODTACMET A Borgmesteren Fanø Kommune Att.: Social og kulturchef Henning Kjærgaard Skolevej 5-7 pieekor 6720 Fanø MDTACMET A 1 9 JAN. 2016 K o N s E R VAT R I E T S ESBJERG Esbjerg, den 14. januar 2016 FAN«KMMUNE

Læs mere

ROSKILDE VEJLEDNING. Skoler og kulturinstitutioner

ROSKILDE VEJLEDNING. Skoler og kulturinstitutioner ÅBEN SKOLE ROSKILDE VEJLEDNING Skoler og kulturinstitutioner Indholdsfortegnelse Om Åben Skole 3 Hvad siger reformen? 4 Hvorfor samarbejde? 5 Hvordan samarbejde? 6 Eksempler på aktivitetstyper 7 Hvad med

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland Version 0.0 kulturkanten Kulturaftale Nordjylland 2013 2016 Indhold 3 Introduktion 5 Den store satsning 6 Nye Indsatser 7 Talentudvikling 8 Det overraskende møde 9 Alternative arenaer 11 Det etablerede

Læs mere

Børnekulturens Netværk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V

Børnekulturens Netværk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Børnekulturens Netværk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Svendborg d. 12-0-07 Modelforsøg: Børnekultur i kommunen Svendborg kommune ansøger hermed om at blive udpeget til som modelkommune i Børnekulturens

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse STRATEGI 2015-16 Strategi 2015 2016 PEJLEMÆRKER OG MÅL Indholdsfortegnelse Forord 2 1.0 Strategiske pejlemærker 3 2.0 Strategiske mål 7 3.0 Proces for ZBC Strategi 11 Forord Det handler om stolthed, begejstring,

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

SANG, BEVÆGELSE OG LÆRING

SANG, BEVÆGELSE OG LÆRING Kursusbeskrivelse for skoleåret 2016/17 SANG, BEVÆGELSE OG LÆRING Sangfaglig opkvalificering for musiklærere og pædagoger i folkeskolen Praksisnære helårs- og halvårsforløb udbudt hvert år i tre skoleår

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Ansøgningsvejledning

Ansøgningsvejledning September 2016 Ansøgningsvejledning Landdistrikter landet over står midt i den største omstilling i nyere tid. Befolkningstilvæksten til de større byer er accelereret, og det har efterladt især de mindre

Læs mere

Udviklingsstrategi år 2009

Udviklingsstrategi år 2009 Kulturstærke børn i Vesthimmerland Udviklingsstrategi år 2009 Børn gør en forskel i Vesthimmerlands Kommune. Kultur er en kilde til livskvalitet for alle børn. I Vesthimmerland er børnene aktive og ligeværdige

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE Odense Musikskoles MUSIKKLASSE HVAD ER MUSIKKLASSE? Mere musik Musikklassen er et tilbud til elever i 7., 8. eller 9. klasse, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk. I august 2017

Læs mere

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Samarbejdsaftale for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation

Læs mere

NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN Vision

NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN Vision MUSIKHANDLINGSPLAN 2008-2011 MAJ 2008 NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN 2008-2011 Vision Dansk musik skal udfolde sit fulde potentiale. Både nationalt og internationalt. Kulturministeriets

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

FOR FEST, FOLKELIGHED & FÆLLESSKAB! PARTNERSKABSPROGRAM

FOR FEST, FOLKELIGHED & FÆLLESSKAB! PARTNERSKABSPROGRAM FOR FEST, FOLKELIGHED & FÆLLESSKAB! PARTNERSKABSPROGRAM VÆRDIER INDHOLD Fest Musik Folkelighed Mad Fællesskab Kunst Lokal forankring i hele Holbæk Kommune Sport Gratis for alle Leg Teater PARTNERE Som

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af MGK

Læs mere

Morsø Kommune Vicekommunaldirektør

Morsø Kommune Vicekommunaldirektør 17.06.2015. Morsø Kommune Vicekommunaldirektør Job- og personprofil Baggrund Morsø Kommune har gennemført en evaluering og udvikling af den eksisterende organisations- og ledelsesstruktur. Dette har medført,

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe)

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) Samarbejde med kommunen - samskabelse Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) 71 Frivilligcentre fordelt på 64 kommuner Et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for

Læs mere

Projektet er dokumenteret i denne tre minutter lange film: https://vimeo.com/

Projektet er dokumenteret i denne tre minutter lange film: https://vimeo.com/ 21. januar 2016 Kultur og fritidsudvalget Københavns Kommune Vedr. Ansøgning fra Danmarks Underholdningsorkester til Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns kommune. INTRODUKTION Danmarks Underholdningsorkester

Læs mere

Mission Vision Strategier

Mission Vision Strategier Mission Vision Strategier Op på tå Det Kongelige Teaters Balletskole Odense er en friskole og kulturinstitution der tilbyder en unik grunduddannelse inden for moderne dans og klassisk ballet i et innovativt

Læs mere

Rekrutteringsvejledning

Rekrutteringsvejledning Rekrutteringsvejledning Inspiration og vejledning til rekruttering af sangere til børne- og ungdomskor Udarbejdet af Christina Kjærulff Videncenter for Unge Stemmer www.ungestemmer.dk Inspiration og vejledning

Læs mere

www.aalborgkulturskole.dk

www.aalborgkulturskole.dk Job og kravprofil Aalborg Kulturskole - med særligt fokus på folkeskolesamarbejde www.aalborgkulturskole.dk Vil du være med til at sætte retning, udvikle og indfri ambitiøse mål for samarbejdet mellem

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Cph Volunteers. Stine Nepper-Christensen. // Projektleder for frivilligkorpset Kultur- og Fritidsforvaltningen

Cph Volunteers. Stine Nepper-Christensen. // Projektleder for frivilligkorpset Kultur- og Fritidsforvaltningen Cph Volunteers Stine Nepper-Christensen // Projektleder for frivilligkorpset Kultur- og Fritidsforvaltningen 1 Københavns Kommunes store frivillige borgerkorps Oprettet i 2009 1.800 medlemmer / 70% internationale

Læs mere

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland KulturKANten 2013-2016 Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden som en kombination af idéen om at videreudvikle den gamle kulturaftale (KulturAftale

Læs mere

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof Samarbejdsaftale For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6.

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

TALENTKLASSER MUSIK. Kan du sige ja til følgende? Elsker du musik og kan ikke lade den ligge? Spiller du et instrument eller synger?

TALENTKLASSER MUSIK. Kan du sige ja til følgende? Elsker du musik og kan ikke lade den ligge? Spiller du et instrument eller synger? TALENTKLASSER MUSIK Kan du sige ja til følgende? Elsker du musik og kan ikke lade den ligge? Spiller du et instrument eller synger? Starter du i 7. 8. eller 9. klasse august 2017? Vil du gå i skole sammen

Læs mere

Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner

Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner 94 Kommentarer Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner Lene Beck Mikkelsen, NTS-centeret, Alsion, Marianne Hald, NTS-centeret Nordjylland Artiklen Hvad kan vi lære af Science-kommune-projektet

Læs mere

Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne

Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne Projektdesignet tager udgangspunkt i pilotfasens slutrapport af 21/5-2012 og anbefalingerne heri. Områdets afgrænsning Vi fastholder

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro? Opsamling dag 3 Dagens første opgave bestod af følgende spørgsmål: Forestil dig, at du nu befinder dig i 2013. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Læs mere

Haderslev Kommunale Musikskoles strategi

Haderslev Kommunale Musikskoles strategi Haderslev Kommunale Musikskoles strategi FORORD Du sidder nu med den nye strategi for Haderslev Kommunale Musikskole i hænderne. Det er en strategi, der har været længe undervejs, da vi i bestyrelsen har

Læs mere

Jammerbugt Kommunes. Kultur- og fritidspolitik

Jammerbugt Kommunes. Kultur- og fritidspolitik Jammerbugt Kommunes - og fritidspolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2009 Vi udvikler gennem samarbejde! Jammerbugt Kommune betragter et levende kultur- og fritidsliv som en motor for

Læs mere

WWW.GRIBHVERDAGEN.NU

WWW.GRIBHVERDAGEN.NU WWW.GRIBHVERDAGEN.NU HIT MED HISTORIEN GRIB HVERDAGEN! 12. JANUAR 2010 BELLA CENTER Hver dag landet rundt søsættes nye initiativer på det personalepolitiske område. Kom og fortæl historien om jeres flagskib

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

Sæson 2017/18 Børnekorakademiet. Kurser og efteruddannelse for børnekorledere i hele Danmark Studiestart i Aarhus, Ringsted, Odense og Gentofte

Sæson 2017/18 Børnekorakademiet. Kurser og efteruddannelse for børnekorledere i hele Danmark Studiestart i Aarhus, Ringsted, Odense og Gentofte Sæson 2017/18 Børnekorakademiet Kurser og efteruddannelse for børnekorledere i hele Danmark Studiestart i Aarhus, Ringsted, Odense og Gentofte Kursusoversigt - 2017/18 Børnekor Basis 1 i Aarhus - med Anne

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere