Roskilde Synger v / Susanne Malmstrøm, Smedegade Roskilde E mail : tel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roskilde Synger v / Susanne Malmstrøm, Smedegade 3 4000 Roskilde E mail : Susanne@malmstroem.dk tel 21459057"

Transkript

1 Roskilde Synger v / Susanne Malmstrøm, Smedegade Roskilde E mail : tel Roskilde den 13. August Til Roskilde Kommune Hermed fremsendes ansøgning om driftsaftale mellem Roskilde Kommune og institutionen Roskilde Synger. Nærværende skrivelse indeholder: 1. Motiveret ansøgning 2. Præsentation af Roskilde Synger knyttet til vision og overordnede kriterier for aktiviteter og projekter. 3. Status i forhold til aktiviteter i Udviklingsperspektiver for perioden Hjemmesider, bestyrelsesmedlemmer, koordinator 1. Motiveret ansøgning Roskilde Synger ansøger om en driftsaftale med Roskilde Kommune fra 1. Januar 2014, som kan bære en lønnet daglig ledelse begrundet i følgende orientering samt motivering: Opgaverne i Roskilde Synger er siden start i 2012 løst således: Den overordnede ledelse i Roskilde Synger varetages af bestyrelsen. Den daglige overordnede ledelse varetages af en arbejdende bestyrelsesformand, som også deltager i kommunikation, ansøgninger og flere udviklingsopgaver. Den daglige ledelse og drift varetages af koordinator ansat på kontrakt med en dags arbejde om ugen. Arbejdet består i projektledelse som bl.a. er o udarbejdelse af idè visions og handlegrundlag i forhold til div. ansøgninger til det nationale samarbejde Syngdanmark, Roskilde Kommune o.a. o indkaldelse til møder med institutionelt netværk, foreninger, frivillige o udfærdigelse og afholdelse af oplæg o udarbejdelse af mål og strategi o procesledelse gennemførelse af aktiviteter - evaluering o kommunikation Koordinator har arbejdsplads på rådhuset, Kultur og Idræt, hvilket er særdeles positivt i forhold til en række formelle ting og i forhold til god sparring med medarbejdere i Kultur og Idræt, Skoleafsnittet og Kommunikation. I forbindelse med projekter har en række frivillige lagt arbejdstid og i særlige projekter har ressourcepersoner været tættere tilknyttet med ansvar og mindre honorar.

2 Det Obelske Familiefond og den Jyske Sangskoles oplæg til etablering af 8 sangkraftcentre har i økonomisk henseende været økonomi til koordination i en etableringsfase i arbejdet med opbygning af sangkraftcentre i de lokale netværk. Dette er håndteret forskellige i de enkelte centre ligesom volumen og indhold er forskelligt. Sangkraftcentret Roskilde Synger er på relativt kort tid vokset i volumen og mangfoldighed, fordi institutionen er kendetegnet ved: Et mangfoldigt aktivitetsudbud forankret i et bredt institutionelt miljø, hvor der vi fokuseres på talentudvikling, fødekæde og rekruttering. At aktiviteter og fokus er tæt knyttet til både Velfærdsområdet og området for By, kultur og miljø, ligesom Domkirken som kulturinstitution er en væsentlig del af projektet. Roskilde Synger støtter den kommunale helhedstænkning. En flerspektret lokal / regional forankring, fordi vi er optaget af de reelle værdier ved brandet om Roskilde som musikalsk metropol fra Festival til Domkirke, hvor vi fokuserer på bredde og kvalitet i forhold til musikalske genrer, borgerinddragelse samt frivillighedsapsektet som afgørende kriterier for vores aktiviteter. Et brændende ønske om, at regionen - med centrum i Roskilde Kommune kan etablere et center for sang, der sikrer, at vi leverer sanglig talentpleje og uddannelse af høj kvalitet med perspektiv rettet mod de sanglige uddannelser - en længe ønsket og ganske ny epoke på Sjælland - uden for København. At være kvalificeret fra første projektår til at løfte opgaven at genskabe og forny sangens udbredelse på alle niveauer. Det vil ske i samarbejde med lokale relevante institutioner og Roskilde Kommune (Det lokale og regionale niveau) og den Jyske Sangskole (Det nationale niveau). På nationalt niveau er følgende to projekter i støbeskeen. Det første præsenteres i medierne ultimo august. 1) Et enigt folketing har øremærket lottomidler til et Sangens Hus. 2) Det nationale projekt Find din Stemme, netop evalueret som pilotprojekt, Den Jyske Sangskole, vil formentlig med fondsmidler, kommunale og statslige midler blive tilbudt implementeret gennem sangkraftcentrene. Det drejer sig om sanglig efteruddannelse af alle uddannede lærere i grundskolen. At arbejde med differentierede kommunikationsstrategier. Roskilde Synger er på relativt kort tid vokset fra et visions mål og strategi anliggende til en række regionalt og lokalt forankrede konkrete aktiviteter med tydelige udviklingspotentialer allerede fra andet aktivitetsår. Skal disse potentialer omsættes i en stadig meningsgivende vækst i forhold til de berørte områder skal Roskilde Synger tilføres mulighed for ledet daglig drift. Derfor denne ansøgning. Vi håber de efterfølgende afsnit samt budgetbilag er fyldestgørende orientering. Vi står selvfølgelig til rådighed for yderligere uddybning. Venlig hilsen På bestyrelsens vegne Susanne Malmstrøm, formand Claus Niller, næstformand. 2

3 2. Præsentation af Roskilde Synger Roskilde synger har eksisteret siden september 2012 som selvejende ikke erhvervsdrivende institution og er et af 8 sangkraftcentre i Danmark udvalgt af Den Jyske Sangskole i Herning, der fungerer som koordinator for det nationale projekt Syngdanmark. Det Obelske Familiefond har doneret 6 mio. kr. til at sikre en startfase for alle projekterne. Visionen for sangkraftcentret i Roskilde er at skabe flere og bedre sangmiljøer for alle borgere og at skabe synergi mellem bredde og elite. Det sker dels gennem koordineret samarbejde mellem en lang række institutioner og foreninger, dels gennem aktiviteter og begivenheder, hvor borgerdeltagelse er bærende for aktiviteternes gennemførelse og karakter. Roskilde Synger vil fremme kendskabet til sangens kunstneriske og afledte værdier, for derigennem at være med til at ændre sangens position i samfundet, herunder understøtte udviklingen af fremtidens publikum. I forhold til elitebegrebet og talentudvikling er Roskilde Domkirkes pige og drengekor katalysator for lokalområdets og regionens bedste korskole for børn og unge. Derfor er Roskilde udpeget som sangkraftcenter i regionen. Roskilde Synger samarbejder med Domsognets musikudvalg om udvikling af en korskole, der indenfor en kort årrække vil rumme mange flere børn og unge, der dygtiggør sig sangligt. Kirkemusikskolen, Roskilde Musiske Skole, Kulturskolen og MGK bliver parter i dette projekt og det betyder, at Roskilde får flere dygtige vokalensembler og at vi fremover vil se et stigende antal unge Roskildensere optaget på MGK og de videregående nationale sangfaglige uddannelser. I forhold til bredde, rekruttering og fødekæde arbejder Roskilde Synger sammen med grundskolerne det vigtigste led i fødekæden. Mere fokus på fælles sang det at synge sammen det at blive dygtig til sang - skal give skoler, musiklærere og elever et generelt sangløft. Gennem fælles sang i klassen og i koret dannes vi og får identitet og værdier for livet. Følgende kriterier er med forskellig vægtning retningsgivende for de aktiviteter og udviklingsplaner, som Roskilde Synger arbejder med for at realisere vision og mål. Roskilde Syngers aktiviteter skal bidrage til: At flere børn og unge får reel mulighed for at pleje og udvikle deres sanglige talent, lokalt og regionalt At der udvikles best practise miljøer for sang - og korskoleaktiviteter i et bredt samarbejdende institutionelt netværk bestående af : Skoler, Børnekorforeningen, Roskilde Musiske Skole, Kulturskolen, MGK, Kirkemusikskolen, Domkirkens Korskole. Roskilde provsti. At alle elever i grundskolen møder en kvalificeret sangundervisning. At skoler og musiklærere tilbydes sangløft gennem kvalificering af musiklærernes sangundervisning og deres egne sangmusikalske færdigheder. 3

4 At den politiske vision om Roskilde som musikalsk metropol lokalt, regionalt, nationalt og internationalt - opfyldes sammen med en tydeliggørelse af en øget dynamik udtrykt gennem sloganet: Fra Festival til Domkirke. At sangglæden og vores sangkultur genoplives, fordi det er godt og livgivende at synge og fordi fælles sang skaber afledte værdier som bedre helse, identitet og kulturelt fællesskab. At musikalske begivenheder i hele kommunen etableres i samarbejde mellem kulturelle institutioner og foreninger. At Roskilde Kommune - i forhold til det at deltage - opleves som en positiv udfordring, og at frivillighedsbegrebet det sociale enzym - er med til at skabe sammenhæng imellem de tre instanser: Civilsamfundet, den offentlige og den private sektor. Øget borgerinddragelse på bruger - aktør og oplevelsesniveau. 4

5 3. Status i forhold til aktiviteter Sangløft til grundskolen 6 grundskoler har i samarbejde mellem hver en professionel sangpædagog og musiklærerne arbejdet med mere sang i musiktimen mere gang i koret bedre og sjovere morgensang o Projekterne er støttet af Roskilde Kommune skoleafsnittet, Det Obelske Familiefond. o Projekterne har involveret 10 musiklærere og deres klasser / kor. o Projektsamarbejde mellem skoleledere, lærere, sangpædagoger, Roskilde Musiske Skole. Skoleafsnittet. o Projektledelse, koordination: Roskilde Synger. Visions og udviklingsplan for Domkirkens Korskole En projektgruppe med repræsentation fra Domkirkens musikstab, Domsognets Musikudvalg, ekstern konsulent (Michael Bojesen) og Roskilde Synger har udarbejdet mål og strategi for en trinvis udbygning af korskolen omkring Domkirkens korarbejde. Korskolen vil i takt med netværkets deltagelse og et øget rekrutteringsarbejde i provstiets kirker og i kommunens grundskoler blive udbygget, så den rummer flere niveauer, flere ensembler og frem for alt flere børn med lyst til - og talent for sang. o Projektet er støttet af Domsognet og Det Obelske Familiefond. o Projektsamarbejde mellem Domsognet, Kirkemusikskolen og Roskilde Synger. o Projektledelse, koordination og idé: Domsognets Musikudvalg, Roskilde Synger. Sangbegivenheder i byrummet Syngepause den 25. maj 2013 var en stort anlagt begivenhed, hvor 12 amatørkor fra Roskilde og opland gav hver deres lille koncert kl i bymidten på åbne pladser, i gårde på stationen. Præcis blev alle borgere som tilfældigt eller inviteret gennem flyers, plakater, facebook, SMS, hjemmeside, kulturbasen m.m. inviteret til at deltage i en syngepause, fællessang 12 forskellige steder de samme to sange: Kvinde min, Svantes lykkelige dag. Begivenheden er medieret på YouTube både før og efter i samarbejde med bl.a. Katedralskolen, medielinjen. o Projektet er støttet af Roskilde Kommune - Kultur og Idræt, Nordea, Forumadvokaterne, Hjort og Mikkelsen, Det Obelske Familiefond. o Projektet har involveret 200 korsangere, 12 korledere, 800 borgere (anslået) o Projektsamarbejde mellem 20 amatørkor, Koret Di Vers, komponister, INSP, Roskilde Gymnasium, Katedralskolen, Absalons Skole, Ældresagen, Roskilde Turistkontor, handlende i bycentrum m.fl. frivillige. o Projektledelse og koordination: Roskilde Synger. Stemmer i parken. I 2012 og 2013 har sidste byparkkoncert dannet rammen om fællessang. Schubertselskabet har løftet opgaven begge år i samarbejde med Kultur og idræt, som også har skabt ideen om fællessang i Byparken. Roskilde Syngers deltagelse har begge år været i forbindelse med kommunikation til diverse målgrupper herunder amatørkor samt kontakt til presse. 5

6 Begivenheden indeholder ca. 1 ½ times fælles sang fra Roskildesangbogen version 1 under ledelse af Frans Ramussen med lille kor og orkester. Dertil et mindre koncertindslag. o Projektet er støttet af Roskilde Kommune Kultur og idræt, Schubertselskabet, Roskilde Synger o Projektet har involveret: Publikum hvert år. o Projektsamarbejde mellem Schubertselskabet, Kultur og idræt, Roskilde Synger, amatørkor, Gimle, TV Lorry o Projektledelse og koordination: Schubertselskabet. Fyraftenssang fra kl Tre institutioner har planlagt og været vært for et nyt koncept: Fyraftenssang med invitation til at komme og synge fællessang en time med et sangvalg ud fra forskellige temaer. Roskilde Musiske Skole ved korledere + børnekor, ledelse og musiklærere: Vintersange, sjove sange, nye sange, rytmiske sange præsenteret og akkompagneret af musiklærere samt børnekor. Katedralskolen ved musiklærerne, elever og ledelse: Forårets sange, nyt og gammelt, præsenteret i en historisk ramme. Herefter gratis mulighed for deltagelse i Katedralskolens forårskoncert. Biskoppens have og Kirkemusikskolen ved kirkemusikskolens leder og biskoppen: Sommersange og kærlighedssange præsenteret i historisk tekstlig og musikalsk ramme. Alle tre arrangementer var velbesøgte med et publikum præget af stor aldersspredning ved hvert arrangement. o Projekterne er støttet af Roskilde Kommune kultur og idræt, Domsognet, Kirkemusikskolen, Roskilde Musiske Skole, Katedralskolen, Det Obelske Familiefond. o Projekterne har involveret musiklærere, 150 borgere, 40 korbørn, 20 gymnasieelever o Projektsamarbejde mellem Roskilde Synger og værterne. o Koordination: Roskilde Synger Fællessang på Roskilde Havn Roskilde Synger har arrangeret fællessang ved to arrangementer arrangeret af Havnens Venner. Ved Jul på Havnen medvirkede Roskilde Musiske Skoles børnekor med Luciaoptog samt et lille koncertprogram og herefter var der fællessang julesange - under ledelse af korleder, sanglærer og pianist. Ved Maritime Dage var der fællessang i teltet sømandssange blandet med solistisk optræden ved lokale sangere og pianist. o Projekterne er støttet af Roskilde Kommune kultur og idræt, Roskilde Musiske Skole. o Projekterne har involveret 40 korbørn, 150 borgere. o Projektsamarbejde mellem, Havnens Venner og Roskilde Synger. o Koordination: Roskilde Synger. Fællessang på arbejdspladsen Nordea, Rådhuset og Forumadvokater har i forbindelse med personalearrangementer arbejdet med sang på arbejdspladsen. Roskilde Synger har i samarbejde med sangpædagoger begyndt på udvikling af ideen om sangen som middel til at nå en række værdier kendt fra teambuilding begrebet, men i lokalt tilpasset form. 6

7 o Projekterne støttet af Roskilde Kommune Kultur og idræt, Forumadvokater, Nordea o Projekterne har involveret 180 medarbejdere o Projektsamarbejde: De nævnte parter, Sangpædagoger og Roskilde Synger. o Koordination: Sangpædagoger og Roskilde Synger Fællessang i Domkirken 450 borgere deltog i en stort anlagt begivenhed med fællessang i forbindelse med Danmarksindsamlingen. Domkirkens Drengekor, Domkirkens Pigekor, organister, præster og Roskilde Synger medvirkede ved koncerten. o Projektet var støttet af Domsognet, Nordea, Hjort og Mikkelsen, Forumadvokater, Ældresagen, Roskilde Ældremotion, Frivilligcentret, Roskilde Kommune, Det Obelske Familiefond. o Projektledelse og koordination: Roskilde Synger. Kommunikation Roskilde Synger har en hjemmeside under Roskilde Kommune med overvejende faktuelle oplysninger om institutionen, kontaktinfo, aktivitetsstruktur, bestyrelse, vedtægter og har en aktiv facebookside. Roskilde Synger annoncerer via Kommunens Side 2 i Roskilde Avis og på Kulturbasen samt med flyers, foldere og plakater i mindre omfang. Roskilde Synger bruger pressen og har god dækning via tæt kommunikation med journalist på Dagbladet og Roskilde Avis. Roskilde Synger har god kontakt til Regional TV, TV Lorry. Der linkes til Roskilde Synger på Syngdanmarks hjemmeside. I forbindelse med eventen, Syngepause den 25. Maj 2013 udvikledes på kommunikationsstrategi for en Kreativ Event, hvor fokus var på differentierede målgrupper, eventbarometer i forhold til kommunikationseffekt, meningsfuldhed, open source, timing samt inddragelse af sociale medier i samspil med traditionelle medier. Det nationale netværk Syng Danmark: Det nationale netværk tilbyder og financierer følgende, som Roskilde Synger deltager i: Lederudviklingskursus, 13/14 om kunstnerisk og administrativ ledelse. Netbaseret og tre fremmødegange. Kurser for pigekorsledere i 13 /14 Kurser for drengekorsledere i 13/14 To årlige netværksmøder for daglige ledere, bestyrelse, koordinatorer. Sparring om projektets tilstand Herudover kvalificerer bestyrelse og koordinator de lokale aktiviteter, således at Roskilde Synger lever op til kravene om at modtage midler fra Det Obelske Familiefond / Den Jyske Sangskole. (Se vedlagte budget.) 7

8 4. Udviklingsperspektiver for perioden Sangløft til folkeskolen, fødekæden, rekruttering. Roskilde Syngers model for sangløft skal fortsat kvalificere sangundervisningen på flere involverede skoler. RS har midler til sangløft på yderligere 3 4 skoler I takt med, at flere skoler i kommende år får mulighed for sangløft udvikles sangmiljøet generelt blandt børn og unge på det institutionelle niveau. Roskilde Synger iværksætter sammen med Børnekorforeningen, Musikskolerne, MGK, sangpædagoger og Roskilde Provsti aktiviteter, der skal støtte lokale initiativer for oprettelse af miljøer med korsang for børn og unge. Den Jyske Sangskole har gennemført pilotprojektet Find din Stemme som sammen med initiativet Sangens Hus vil kunne danne grundlag for en helt banebrydende kvalificering af sangundervisningen på nationalt, regionalt og lokalt plan. Roskilde Synger bliver regional medspiller i disse projekter, fordi Roskilde Synger er en del af det nationale projekt Syngdanmark. Talentudvikling i sang skal blive en mulighed for flere børn, der vil - og som har talent. Roskilde Synger udvikler en rekrutteringsmodel som i takt med flere og mere differentierede tilbud med sangmiljøer for børn skal sikre, at mange flere børn får mulighed for at opdage, udvikle og pleje deres sangtalent. Domkirkens Korskole Korskolen vil i kommende år danne grundlag for et samarbejde omkring et sangligt væksthus, en sangskole, hvor der undervises i hørelære, bifag og korsang for børn og unge fra 6 års alderen og hvor flere vokalensembler etableres. Samarbejdet vil tage afsæt i fælles læreransættelser, lokalefællesskab, læreplaner, koncerter, workshops, videre og efteruddannelse, stævner, åbne værksteder for unge iværksættere. Det samarbejdende netværk omkring dette vil være Domsognet, Provstiets kirker, Roskilde Musiske skole, Kulturskolen, Kirkemusikskolen, Børnekorforeningen, MGK, Roskilde Kommune og Gymnasiernes musiklinjer. Roskilde Synger skal kvalificere processen i forhold til netværksdannelse, kommunikation, ensemble og koncertproduktion, samt være med til at sikre den lokale forankring, iværksættertanken og tilknytning til det nationale niveau. Begivenheder i byrummet, fyraftenssang og Sang på Havnen Et væsentligt omdrejningspunkt for disse begivenheder er at skabe nye, overraskende og meningsgivende måder at blive aktivt deltagende som borger, samt at støtte nye ideer fra vækstlaget omkring amatørkor og vokalensembler. Udviklingsparametre vil bl.a. være: Etablere sjove, stemningsskabende og meningsgivende nye lokationer for fællessang. Fokus på byrum, lokaliteter og institutioner i kommunens yderområder. Arrangementer, hvor der arbejdes med aldersintegration og på tværs af civilsamfund (frivillige og foreninger) og det mere institutionelle miljø (gymnasier, skoler, kirker m.v.) Arrangementer, hvor det professionelle niveau møder amatørniveau i fælles udfoldelse. Genre og ensemblemuligheder er mangfoldige. 8

9 Flere begivenheder, hvor lokalt forankrede dygtige kor og vokalensembler møder Roskildeborgere og hvor performance blandes med workshopelementer Det gode liv. Ideen er, at frivillighedstanken her borgeren som kulturel sanglig aktør knyttes til flere projekter relateret til viden om de afledte værdi ved sang, bevægelse og anden musikalsk udfoldelse: Bedre helse, identitet, livskvalitet for den enkelte og i relationsarbejde. Udviklingsarbejdet skal bæres af og udvikles med respekt for kompetente aktører fra plejeområdet og fra det musikterapeutiske felt. Udviklingsparametre vil bl.a. være: Støtte netværksdannelse og etablere nye muligheder omkring allerede eksisterende aktiviteter af sanglig og anden kulturel art ved bl.a. omsorgscentre og plejehjem. Nøglepersoner er aktivitetsmedarbejdere, ledere, beboerråd, beboere og musikalske aktører, frivillige såvel som musikterapeuter. Støtte netværksdannelse på hele ældreområdet, herunder også de etablerede foreninger med henblik på at flere arrangementer aktiverer borgerne både som oplevende, aktive deltagere og planlæggere. Fællessang på arbejdspladsen Udviklingsparametre vil bl.a. være forankring af fællessang som kultur og fællesskabsbærende på et antal offentlige og private arbejdspladser i Roskilde Kommune. Kommunikation Udviklingsparameter er, at finde ressourcer til fortsat udvikling af diffentierede kommunikationsstrategier. 9

10 5. Hjemmesider og links, bestyrelsesmedlemmer, koordinator Et par relevante hjemmesider Roskilde Synger, hjemmeside knyttet til Roskilde Kommunes portal. Information og fakta. https://www.facebook.com/roskildesynger Roskilde synger på Facebook. Roskilde Synger knyttet til det nationale projekt: Syng Danmark. Roskilde Synger i aktuel reportage fra Byparkkoncerten d.å. Om Sangløft på 6 skoler i Dagbladets netavis Dagbladets netavis om Syngepausen Bestyrelsen i Roskilde Synger Susanne Malmstrøm, bestyrelsesformand, Domsognets menighedsråd Claus Niller Nielsen, næstformand, Rektor for Katedralskolen Kristian Olesen, Domorganist John V. Christiansen, tilforordnet, Roskilde Kommune, skoleafsnittet Bent - Erik Rasmussen, Schubertselskabet Carsten Reves, Nordea Bank Tom Henriques, Roskilde Musiske Skole Anna Bondo, folkeskolen og Børnekorforeningen Michael Bojesen, Dirigent og komponist, Direktør for CPH Operafestival, i bestyrelsen for Syng Danmark. Koordinator for Roskilde Synger siden august 2012 Lasse Pedersen, lærer, tidligere lektor i musik ved læreruddannelsen UC Sjælland, tidligere pædagogisk konsulent ved CFU. 10

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole TALENTKLASSE I MUSIK HVAD ER TALENTKLASSER? Musik hele ugen Talentklassen i musik er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk.

Læs mere

Masterclass i Unge Stemmer. Herning 2. - 4. marts 2012 på Den Jyske Sangskole

Masterclass i Unge Stemmer. Herning 2. - 4. marts 2012 på Den Jyske Sangskole Masterclass i Unge Stemmer Rytmisk korsang for børne- og ungdomskor Herning 2. - 4. marts 2012 på Den Jyske Sangskole Forord Rytmisk korsang for børne- og ungdomskor Den Jyske Sangskoles 9. Masterclass

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER Kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland 2007-2010 BILAG 3 nr. 8: Videncenter for Unge Stemmer Side 1 af 5 BAGGRUND Behovet for et Videncenter for Unge Stemmer udspringer

Læs mere

VILKÅR FOR DYNAMISKE SANGMILJØER I DANMARK

VILKÅR FOR DYNAMISKE SANGMILJØER I DANMARK VILKÅR FOR DYNAMISKE SANGMILJØER I DANMARK 1. Institutionsdata 1.1. Spørgeskemaet er udfyldt af (angiv navn(e). På steder med flere kor kan det være en fordel at lade de forskellige dirigenter udfylde

Læs mere

FIND DIN STEMME! Mere sang i skoledagen. Skoleåret 2013-2014. GRATIS tilbud til musiklærere i kommunerne

FIND DIN STEMME! Mere sang i skoledagen. Skoleåret 2013-2014. GRATIS tilbud til musiklærere i kommunerne FIND DIN STEMME! Mere sang i skoledagen Skoleåret 2013-2014 GRATIS tilbud til musiklærere i kommunerne Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer DEL AF KULTURAFTALEN 2011-2014

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof Samarbejdsaftale For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6.

Læs mere

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik SPIL DANSK DAGEN Torsdag 30. oktober 2008 Vær med i årets største festdag for dansk musik Spil Dansk Dagen en mangfoldighed af musik over hele landet Dansk musik er mangfoldig og fortjener at blive udforsket

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven

KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR STEMMEN KORLEDERENS VIGTIGSTE INSTRUMENT De seneste årtiers fokus på stemmedannelsen i koret

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Kultur og Idræt Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf. 46 31 30 00 BKU@roskilde.dk www.roskilde.dk ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Inden du begynder at udfylde

Læs mere

10. MASTERCLASS i UNGE STEMMER. Den gode korprøve HERNING 1.-3. MARTS 2013 PÅ DEN JYSKE SANGSKOLE

10. MASTERCLASS i UNGE STEMMER. Den gode korprøve HERNING 1.-3. MARTS 2013 PÅ DEN JYSKE SANGSKOLE 10. MASTERCLASS i UNGE STEMMER Den gode korprøve HERNING 1.-3. MARTS 2013 PÅ DEN JYSKE SANGSKOLE Den gode korprøve KORPRØVENS ELEMENTER Langt de fl este kor har prøve en gang om ugen, hvor de synger sammen

Læs mere

Rekrutteringspraksis i danske kormiljøer

Rekrutteringspraksis i danske kormiljøer Rekrutteringspraksis i danske kormiljøer Rapport om resultaterne af kvalitativ undersøgelse af rekrutteringspraksis i en række dynamiske sangmiljøer i Danmark Udarbejdet af Christina Kjærulff Videncenter

Læs mere

Musikundervisning i den nye skolereform.

Musikundervisning i den nye skolereform. Musikundervisning i den nye skolereform. Den nye skolereform vil give et kæmpe løft til samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne i Lemvig Kommune. Det er en enestående chance for at understøtte

Læs mere

Workshop 1: Kompetencer

Workshop 1: Kompetencer Workshop 1: Kompetencer Om læreruddannelsen, konservatoriernes rolle, samspil med professionshøjskolerne mv. Paneldeltagere: Professor Frede V. Nielsen (DPU) Direktør Søren Bojer Nielsen (Tænketank for

Læs mere

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet Om Kommunepakken Indhold: Om Spil Dansk Dagen Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med Formål med samarbejdet Spil Dansk Dagens vision Fokuspunkter KODAs forventning til kommunens

Læs mere

Rekrutteringsvejledning

Rekrutteringsvejledning Rekrutteringsvejledning Inspiration og vejledning til rekruttering af sangere til børne- og ungdomskor Udarbejdet af Christina Kjærulff Videncenter for Unge Stemmer www.ungestemmer.dk Inspiration og vejledning

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Blad nr. 2972 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Afbud: Rune Viberg og medarbejderrepræsentant Jesper Kronholm. Medarbejderrepræsentanten Bent Skovbro Hansen forlod mødet efter mødets

Læs mere

Orientering. Let at gå TIL Let at GÅ til Synlighed

Orientering. Let at gå TIL Let at GÅ til Synlighed Orientering Let at gå TIL Let at GÅ til Synlighed Grundkort/ laserkurver 82.000 kompasser Lærerbøger 1.900.000 kr (700.000 Samarbejde, kr) projekter og 1.250.000 kr. til økonomi Eliten Sko/udstyr til eliten

Læs mere

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE FOR NORDKRAFT BIG BAND 2012 2015 1 NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

11. Masterclass. Ny energi i korprøven. Herning 28. februar 2. marts 2014 på Den Jyske Sangskole

11. Masterclass. Ny energi i korprøven. Herning 28. februar 2. marts 2014 på Den Jyske Sangskole 11. Masterclass i UNGE STEMMER Ny energi i korprøven Herning 28. februar 2. marts 2014 på Den Jyske Sangskole Panda van Proosdij Margrete Enevold Pia Boysen Dorte Bille E Ny energi i korprøven vejene til

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Talentet i Folkeskolen

Talentet i Folkeskolen Talentet i Folkeskolen Udfordringer og potentialer for arbejdet med unge talenter i folkeskolen En konference arrangeret af Videncenter for Unge Stemmer Det Jyske Musikkonservatorium, Århus Mandag den

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro? Opsamling dag 3 Dagens første opgave bestod af følgende spørgsmål: Forestil dig, at du nu befinder dig i 2013. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Læs mere

Kortype og regi. Diagram 4.14. for knap 98 % af de fastansatte er aflønning for forberedelse inkluderet i lønnen

Kortype og regi. Diagram 4.14. for knap 98 % af de fastansatte er aflønning for forberedelse inkluderet i lønnen Diagram 4.14 Aflønnes ikke for forberedelse 1,7% Aflønnes separat for forberedelse 0,3% Anden aflønningsform 0,3% for knap 98 % af de fastansatte er aflønning for forberedelse inkluderet i lønnen Forberedelse

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Mellem Franz Schubert Selskabet Danmark og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud

Mellem Franz Schubert Selskabet Danmark og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud Børn og Kultur Sekretariats- og kulturafdeling Sagsnr. 74020 Brevid. 1217019 Ref. VDH Dir. tlf. 46 31 40 35 vibekedh@roskilde.dk Driftsaftale med Franz Schubertselskabet 2012-2013 16. maj 2011 Mellem Franz

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Aktivitet 1: Styrkelse af de unges afklaring om uddannelsesvalg Projektskitse for projekter under aktivitet 1 1. Fælles referenceramme for vejledere, lærere

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS MARTS 2014 FORMANDEN HAR ORDET Kære korledere i FUK Aarhus Stiftskreds! Så er vi kommet godt i gang med 2014, og i skrivende stund står vi på trapperne til årets første

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces Rejserapport PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004 Managing events in public open spaces Indhold 1) Rejserapport fra Gent 2) Rapport fra Gent: Study of the Ghent Festivities Baggrund for workshoppen Liveable

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor J. nr. 0-13-32159 Advokatfirmaet Henrik Skaarup Gl. Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf.: 98 82 55 44 Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Vendsyssel

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Branding og strategisk kommunikation

Branding og strategisk kommunikation Derfor står jeg her Branding og strategisk kommunikation Workshop Kirkernes Mediedag Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 25. januar 2014 KOMMUNIKATØR Cand.comm., kommunikationsrådgiver; direktør Aspekta

Læs mere

koret Side 2 Velkomstfolder

koret Side 2 Velkomstfolder Velkommen i koret Side 2 Velkomstfolder Roskilde Domkirkes Drengekor september 2008 Velkomstfolder Side 3 Lidt om koret Roskilde Domkirkes Drengekor blev oprettet i 1987. I den tid har koret bestået af

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere

Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere den 27. februar 2012 på Vinde Helsinge Fri- og efterskole i samarbejde med Vestmus University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Stenstuegade

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl. 14.00 til 15.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Foruden vores aktuelle arrangementskalender

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Foruden vores aktuelle arrangementskalender Sæson 2014/15 Volume 3 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Forårshilsen...1 Tilmelding til ny sæson...2 Rock Chok og Skolekoncerter... 2 Bazartilbud...3 Kom og Prøv i Hammel 18/4...3 Legatansøgning

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg Stillings- og personprofil Direktør Kunsthal Charlottenborg Oktober 2012 Opdragsgiver Adresse Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Kunsthal Charlottenborg Nyhavn 2 1051 København K www.kunsthalcharlottenborg.dk

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM Til Dokumenttype Rapport Dato April 2013 RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.2 Metode og datagrundlag 1 2. Resultater

Læs mere

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling Afrapportering i fb. med bevilling af udviklingsmidler fra Dansk Folkeoplysnings Samråd (UVM) Aalborg d. 5. december 2005 Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling FO-Aalborg FO-AALBORG,

Læs mere

Digitaliseringen i praksis

Digitaliseringen i praksis Digitaliseringen i praksis Indholdsfortegnelse Digitaliseringen i praksis 3 Et bredt udviklingsbegreb 4 Involvering og synlighed 5 Projektorganisering 6-7 Dialoggruppe som et omdrejningsprojekt 8 Vurdering

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 Puljemidler kan søges af frivillige folkeoplysende foreninger for børn og unge, eller

Læs mere

Nørre Nissum 2014 Skolebyen Nørre Nissum uddannelse til kanten

Nørre Nissum 2014 Skolebyen Nørre Nissum uddannelse til kanten Nørre Nissum 2014 Skolebyen Nørre Nissum uddannelse til kanten Hvad er uddannelsesmødet 2014 er en national begivenhed der foregår lokalt i Nørre Nissum. tager pulsen på dansk uddannelsespolitik. giver

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C BL V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets

Læs mere

Den Jyske Sangskoles 4. Masterclass i Sang for Børn og Unge. fredag den 2. marts til søndag den 4. marts 2007

Den Jyske Sangskoles 4. Masterclass i Sang for Børn og Unge. fredag den 2. marts til søndag den 4. marts 2007 Den Jyske Sangskoles 4. Masterclass i Sang for Børn og Unge fredag den 2. marts til søndag den 4. marts 2007 Den Jyske Sangskoles 4. Masterclass i Sang for Børn og Unge Denne 4. Masterclass i Sang for

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

KOR VID anbefalinger - argumentation

KOR VID anbefalinger - argumentation KOR VID anbefalinger - argumentation 6 På baggrund af KOR VID undersøgelsen har vi nogle konkrete anbefalinger i forhold til korlivets fremtidige vilkår. En samfundsmæssig værdisættelse og anerkendelse

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Jamen, hvorfor nu det?

Jamen, hvorfor nu det? Jamen, hvorfor nu det? Hvem har dog fundet på sådan noget? Er det den tilbagevendende snak om den musikalske fødekæde? Er det, fordi der et eller andet sted står, at det er noget, vi skal? Og har vi for

Læs mere

Strategi Dansk Volleyball Forbund

Strategi Dansk Volleyball Forbund Strategi Dansk Volleyball Forbund DVBF s strategier vedtages på repræsentantskabsmødet i overensstemmelse med DVBF s loves 12. I DVBF s loves 1 er Dansk Volleyball Forbund defineret som en sammenslutning

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Opret en begivenhed og/el. tjekliste

Opret en begivenhed og/el. tjekliste TAG DEL byens funktioner Hvordan bruges TAG DELs forskellige funktioner INDHOLD Rediger udfordring Opret en begivenhed og/el. tjekliste Brug invitationssystemet Del din udfordring el. begivenhed på facebook

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere