Au pair og menneskehandlet?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Au pair og menneskehandlet?"

Transkript

1 Au pair og menneskehandlet? rekruttering, ophold i Danmark og drømme om fremtiden trine mygind korsby

2

3 Au pair og menneskehandlet? rekruttering, ophold i Danmark og drømme om fremtiden En kvalitativ undersøgelse af forekomsten af og risikoen for menneskehandel i en gruppe au pair-personers situationer og historier Trine Mygind Korsby

4 2010 Servicestyrelsen Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Forfatter: Trine Mygind Korsby Au pair og menneskehandlet? Rekruttering, ophold i Danmark og drømme om fremtiden En kvalitativ undersøgelse af forekomsten af og risikoen for menneskehandel i en gruppe au pair-personers situationer og historier ISBN (trykt udgave): ISBN (digital udgave): udgave, 1. oplag Trykt i eksemplarer Design: Bysted A/S Tryk: Knudtzon Graphic A/S Pris: Gratis Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, Odense C Tlf.: Download eller bestil rapporten på eller download den på 2

5 3

6

7 Forord At fænomenet menneskehandel også eksisterer i Danmark, er i de senere år blevet meget tydeligt i forbindelse med kvinder, der handles til prostitution. At der også kunne være mennesker handlet til tvangsarbejde, er mindre åbenbart. Det gennemregulerede danske arbejdsmarked er en væsentlig barriere, der er med til at sikre arbejdstageres rettigheder og forhindre udnyttelse af ikke registreret eller illegal arbejdskraft. Eksempler fra både Norge og Sverige, hvor der inden for de sidste år er sket domfældelse for menneskehandel til tvangsarbejde, samt rapporteringer om forekomst af tvangsarbejde i en række EU-lande, viser dog, at risikoen reelt kan være til stede også i Danmark. Det er derfor Center mod Menneskehandels opgave at se nærmere på de områder, hvor menneskehandel til tvangsarbejde kunne forekomme i Danmark. Drømmen om et bedre liv i en mere privilegeret del af verden gør mennesker sårbare for udnyttelse af formidlere eller bagmænd, som optræder som hjælpere i den vanskelige proces, det ofte er at få adgang til den rigere del af verden. Tvangsarbejde kan foregå på et utal af måder og ses i den vestlige verden hyppigst inden for restaurations branchen, rengøringsbranchen, i landbruget eller som husarbejde i private hjem. Au pair-feltet kan betragtes som beslægtet med husarbejde i private hjem, hvorfor det er relevant at spørge, om menneskehandel til tvangsarbejde kunne forekomme inden for dette felt. Mange af dem, der i dag kommer som au pairs til Danmark, kommer netop fra tredjeverdenslande med ønsket om at kunne forsørge sig selv og deres familie og skabe sig et bedre liv. Det er vigtigt, at menneskehandel ikke sidestilles med dårlige arbejdsbetingelser eller dårlige lønforhold. Menneskehandel er en forbrydelse, hvor den intenderede og planlagte udnyttelse indebærer en handling i form rekruttering, transport ofte over landegrænser eller husning af en person og anvendelse af midler som magt, tvang, bedrag eller udnyttelse af en særlig sårbar position. Undersøgelsen af om der forekommer menneskehandel i forbindelse med den danske au pairordning er den første i en planlagt række af undersøgelser fra Center mod Menneskehandel om forekomsten af menneskehandel til tvangsarbejde i forskellige brancher i Danmark. Gitte Tilia Koordinator Center mod Menneskehandel Januar

8 Indhold Kapitel 1: Introduktion... 8 Menneskehandel, husarbejde og au pair-feltet Hvad er menneskehandel? Au pair i Danmark Kontrakt, opholdstilladelse, værtsfamilie og au pair Tal og fakta: nationalitet og antal au pair-opholdstilladelser Kapitel 2: Metode Udvælgelse og adgang Informanter Udførelse af interviews Følgegruppe Kapitel 3: Livet i værtsfamilien Au pair forskellige steder på spektret Arbejdstider, kultur og dobbelttydighed Livet på landet og opgaver udover rammerne Forskellige oplevelser Kapitel 4: Rekruttering Au pair-formidlere Rekrutteringsmønstret

9 Udgifter, lån og gæld Personlige, lokale netværk Forventninger og virkelighed Taknemmelighedsgæld Værtsfamiliens rolle Baggrunde og bevæggrunde Sårbarhed og udnyttelse En gråzone Kapitel 5: Drømme om fremtiden Drømmen om Europa Motivationen bag au pair-opholdet varer ved Fremtidig au pair eller ej: drømme om andre lande, uddannelse og job På vej videre Kapitel 6: Indikatorer på menneskehandel Tre kerneelementer Indikatorer Samlet vurdering Kapitel 7: Konklusion Litteratur

10 Kapitel 1 introduktion

11 Introduktion Denne rapport handler om au pairs 1 i Danmark. Udgangspunktet for rapporten er at afdække, hvorvidt der er tale om menneskehandel eller elementer af menneskehandel i en gruppe au pair-personers situationer og historier. Andre forfattere har beskæftiget sig med udnyttelse af au pair-personer andre steder i verden (jævnfør fx Anderson 2000 og Williams & Gavanas 2008), og nogle har peget på risikoen for menneskehandel i forbindelse med au pair-ophold (jævnfør fx Laczko & Gramegna 2003: 187; ILO 2005 og Vermeulen 2007). Denne mulige sammenhæng mellem au pairs og menneskehandel udtrykkes nedenfor af juristen Gert Vermeulen i et forskningsprojekt om bekæmpelse af menneskehandel og seksuel udnyttelse af børn, udført for Europakommissionen i 2007: Abuse of au pairs continues to exist and can be linked to the phenomenon of domestic slavery. These modern slaves, like their counterparts of old, are forced to work (through mental or physical threat) with no or little financial reward [ ] Today s slaves are predominantly female and usually work in private households, starting out as migrant domestic workers, au pairs or mail order brides. Most have come voluntarily, seeking to improve their situation or escaping poverty and hardship, but some have even been deceived by their employers, agencies or other intermediaries, have been debt-bonded and even trafficked. Once working, however, they are vulnerable and isolated [ ] Au pairs have been frequently mentioned in cases of economic and even sexual exploitation. When this exploitation goes hand in hand with an abuse of authority or a position of vulnerability, deceit or fraud, then this act is punishable throughout the EU as the offence of trafficking in persons (Vermeulen 2007: ) Ligeså har Europarådets Komité til fremme af lige muligheder mellem kvinder og mænd i sin rapport med efterfølgende anbefalinger fra 2004 om husslaveri 2 beskrevet eksempler på misbrug af au pairs og henledt opmærksomheden på risikoen for menneskehandel af au pairs og andre lignende grupper, hvilket blev fulgt op i Ministerkomiteens svar fra januar I rapportens beskrivelse af udnyttelsen af au pairs, nævnes au pair-formidlernes rolle, som også har et centralt fokus i nærværende undersøgelse: 1 I denne rapport bruges betegnelsen au pair-personer eller au pairs, da der er tale om både kvinder og mænd. 2 Parliamentary Assembly of the Council of Europe: Recommendation 1663 (2004): Domestic slavery: servitude, au pairs and mail-order brides. Jævnfør 3 Parliamentary Assembly of the Council of Europe: Reply from the Committee of Ministers. Recommendation 1663 (2005): Domestic slavery: servitude, au pairs and mail-order brides. Jævnfør EDOC10399.htm 9

12 Kapitel 1 Introduktion The number of less serious agencies, particularly those operating from the internet, has boomed in recent years. Many of the black sheep charge exorbitant fees (especially of the prospective au pair), leading their clients into debt bondage slavery (Parliamentary Assembly of the Council of Europe: Report to the Committee on Equal Opportunities for Women and Men 2004, doc , section 2C 24) 4 Ligeså har ngo-netværket La Strada 5, der arbejder med bekæmpelse af menneskehandel, peget på sager om misbrug af au pairs og risikoen for menneskehandel 6. I denne rapport ønsker Center mod Menneskehandel at kaste et blik på situationen i Danmark og den mulige kobling mellem au pair-feltet og menneskehandel. Rapporten fokuserer således på de arenaer, hvori der kan foregå udnyttelse af au pair-personer. Som Vermeulen i det forrige citat peger på, så kan au pair-personen fremstå sårbar på flere niveauer, og au pairen kan udsættes for forskellige former for udnyttelse, hvilket Den Internationale Arbejdsorganisation, ILO, også har pointeret (ILO 2009: 34). Det er denne sårbarhed og udsathed i forhold til rekrutteringen af au pairs, deres ophold og deres videre færd efter et endt ophold i Danmark, som denne rapport vil stille skarpt på. Afsættet er, at au pair-feltet i praksis har ændret sig markant de sidste år, ved at gå fra at være et kulturelt udvekslingsprogram hovedsageligt for europæere, der ønskede at komme til udlandet og lære om landets sprog og kultur, til i dag i høj grad også at benyttes af folk, der ønsker at komme til Vesten for at tjene penge (Anderson 2000: 23; Vermeulen 2007: 126, 130; Stenum 2008: 58; Williams & Gavanas 2008: 19; Øien 2009: 9, 72). Denne nye gruppe har andre bevæggrunde og baggrunde end den traditionelle gruppe au pairs såsom fattigdom og mangel på muligheder i hjemlandet og dette skaber en øget risiko for, at au pairs kan befinde sig i situationer, hvor de udnyttes af andre, heriblandt muligvis af menneskehandelsbagmænd. Ideen bag denne rapport er at afdække nogle af de problemstillinger, der definerer og præger au pair-personernes vilkår, især i forhold til, hvordan de er blevet rekrutteret som au pairs, eftersom det i høj grad er i rekrutteringsfasen, at udnyttelsen kan påbegyndes, og menneskehandlen dermed ville kunne starte. Formålet er ikke at give en udtømmende beskrivelse eller 4 Parliamentary Assembly of the Council of Europe: Report to the Committee on Equal Opportunities for Women and Men, doc (2004). Jævnfør EDOC10144.htm 5 La Strada International European Network aganist Trafficking in Human Beings er et netværk af ni uafhængige menneskerettighedsorganisationer i Belarus, Bosnien & Herzegovina, Bulgarien, Tjekkiet, Makedonien, Moldova, Holland, Polen og Ukraine. Netværket arbejder for at bekæmpe menneskehandel med fokus på kvinder i Central- og Østeuropa (jævnfør www. lastradainternational.org). 6 Jævnfør og beings 10

13 kvantitativt baseret afdækning af au pair-feltet i Danmark, men at give læseren en indsigt i nogle af de problematikker, der kan opstå for au pair-personer. I rapporten vil læseren komme til at møde 27 au pairs et lille udsnit af de au pairs, der bor og arbejder i Danmark og høre om deres liv og oplevelser. Rapporten handler især om disse menneskers vej mod at blive au pairs og de udfordringer og problemer, som de er stødt på undervejs, men også om deres oplevelser i Danmark. Samtidig handler rapporten om de drømme og forestillinger, som au pair-personerne har om deres fremtid, eftersom au pairopholdet kan betragtes som værende et skridt på deres videre rejse som migranter. Rapporten afsluttes med en gennemgang af indikatorer på menneskehandel og en vurdering af, hvorvidt der er tale om menneskehandel i informanternes situationer og historier. Menneskehandel, husarbejde og au pair-feltet Der har i lang tid været fokus på menneskehandel med henblik på udnyttelse til prostitution i Danmark, netop fordi det er inden for dette felt, at de fleste ofre for menneskehandel bliver fundet. Men internationalt i debatten om menneskehandel er der samtidig en opmærksomhed på vigtigheden i at holde sig for øje, at menneskehandel også foregår i andre arenaer end prostitutionsområdet, fx til tvangsarbejde i private hjem, i landbruget, i byggebranchen, til tiggeri og tyveri. Blandt andet oplever man i Belgien en hel del tilfælde af mandlige ofre for menneskehandel, der udnyttes til tvangsarbejde på restauranter, barer og byggepladser 7. Derfor er det vigtigt at belyse, hvor menneskehandel kan forekomme, også selvom dette ikke nødvendigvis er en realitet i Danmark i øjeblikket og et muligt felt er au pair-feltet. Au pair-ordningen giver blandt andre borgere fra tredjeverdenslande adgang til det Europa, som nogle af dem drømmer om, og ordningen er en chance for dem, der ikke har andre muligheder for at komme til Europa fx via job eller uddannelse. Menneskehandel er således det tema, der undersøges i rapporten, og er på denne måde målestokken i undersøgelsen også selvom menneskehandel ikke nødvendigvis viser sig at forekomme. Au pair-feltet kan på flere måder sidestilles med andre former for husarbejde 8 i private hjem. Begge typer arbejde foregår i familien i den private sfære og handler typisk om rengøring, børnepasning og tøjvask. Endvidere kommer mange au pairs og husarbejdere fra Filippinerne. Der er selvfølgelig den centrale forskel, at au pairs som udgangspunkt har lovligt ophold i det land, de opholder sig i, hvilket i sig selv er en beskyttelse og dette gør sig ikke altid gældende for andre typer husarbejdere, der således ikke oplever at have samme rettigheder. Dette betyder, at husarbejderen lettere kan isoleres og dermed bliver mere udsat (ILO 2005: 18). 7 Jævnfør det amerikanske udenrigsministeriums årlige statusrapport Trafficking in Persons Report 2008, side 69. Se 8 Ordet husarbejde bruges i denne rapport i stedet for det engelske udtryk domestic work. 11

14 Kapitel 1 Introduktion Men de problemstillinger, der omkranser au pairs, minder alligevel på flere måder om de problemstillinger, som husarbejdere skal forholde sig til. Sociologen Bridget Anderson skriver således: Many of the difficulties au pairs encounter [ ] are shared with live-in domestic workers (Anderson 2000: 24) Husarbejdere, der typisk kommer til Vesten fra tredjeverdenslande, er en voksende gruppe i den vestlige verden, og inden for denne sektor opleves der oftere og oftere eksempler på menneskehandel (Vermeulen 2007: 125, 126, 130). Center mod Menneskehandel ønsker med nærværende rapport at belyse, hvorvidt au pair-feltet i Danmark også er et område, hvor der kan forekomme menneskehandel med henblik på udnyttelse til tvangsarbejde. Samtidig ønskes det afdækket, hvad det indbefatter for en række individer at rejse til Danmark for at blive au pairs at give læseren en forståelse for, hvordan og hvorfor au pair-personerne er kommet hertil, og hvor de er på vej hen. Formålet med undersøgelsen har ikke været at gå ud og finde ofre for menneskehandel i au pair-sektoren i Danmark, men at se på, hvordan au pair-personerne er kommet hertil, hvad de oplever under au pair-opholdet, og hvad de drømmer om og således belyse et felt, hvor der kunne være en risiko for udnyttelse. Hvad er menneskehandel? Der findes tre internationale konventioner, protokoller og retsakter om menneskehandel, som Danmark er forpligtet af: Danmark har ratificeret Protokollen om forebyggelse, bekæmpelse og retsforfølgning af menneskehandel, særligt handel med kvinder og børn til supplering af FN s konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet (oftest refereret til som Palermo-protokollen) og Europarådets konvention om en indsats til bekæmpelse af menneskehandel. Danmark er endvidere forpligtet af EU s rammeafgørelse om bekæmpelse af menneskehandel. Menneskehandel defineres på følgende måde i FN-protokollen om menneskehandel: Protokollen til FN s konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet (Palermo-protokollen) Ifølge Palermo-protokollens Artikel 3 forstås menneskehandel som a) det at rekruttere, transportere eller overføre en person, holde en person skjult eller modtage en person ved brug af magt eller trusler om magtanvendelse eller anden form for tvang, bortførelse, bedrageri eller misbrug af magt eller udnyttelse af en sårbar stilling eller ydelse eller modtagelse af betaling eller fordele for at opnå samtykke fra en person, der 12

15 har myndighed over en anden person, med det formål at udnytte vedkommende. Begrebet udnyttelse omfatter mindst udnyttelse af en andens prostitution eller andre former for seksuel udnyttelse, tvangsarbejde, slaveri eller slaverilignende former for udnyttelse af arbejdskraft eller fjernelse af organer. b) den omstændighed, at et offer for menneskehandel har givet sit samtykke til den under litra a) omhandlede udnyttelse, skal være uden betydning, når der er gjort brug af et af de i litra a) nævnte midler. Definitionen på menneskehandel er inkorporeret i den danske straffelovs 262a på baggrund af Palermo-protokollen og EU s rammeafgørelse: Straffelovens 262a For menneskehandel straffes med fængsel indtil 8 år den, der rekrutterer, transporterer, overfører, huser eller efterfølgende modtager en person, hvor der anvendes eller har været anvendt 1) ulovlig tvang efter 260, 2) frihedsberøvelse efter 261, 3) trusler efter 266, 4) retsstridig fremkaldelse, bestyrkelse eller udnyttelse af en vildfarelse eller 5) anden utilbørlig fremgangsmåde med henblik på udnyttelse af den pågældende ved kønslig usædelighed, tvangsarbejde, slaveri eller slaverilignende forhold eller fjernelse af organer. Stk. 2: På samme måde straffes den, der med henblik på udnyttelse af den pågældende ved kønslig usædelighed, tvangsarbejde, slaveri eller slaverilignende forhold eller fjernelse af organer, yder betaling eller anden fordel for at opnå samtykke til udnyttelsen fra en person, som har myndighed over den forurettede, og den der modtager sådan betaling eller anden fordel. Menneskehandel kan således ske med henblik på udnyttelse til prostitution eller andre former for seksuel udnyttelse, tvangs- eller pligtmæssigt arbejde, slaveri eller praksis, der kan sidestilles med slaveri eller trældom, samt fjernelse af organer. Tvangsarbejde er alle former for arbejde, som er afpresset under trussel om straf, og som en person ikke selv har meldt sig til og ikke kan forlade frivilligt. Det er irrelevant, hvorvidt personen modtager betaling for sit arbejde. Menneskehandel omfatter tre kerneelementer: der skal foreligge en handling, være anvendt et bestemt middel med henblik på et bestemt formål. Handlingen består af, at en person rekrutterer, overfører, transporterer eller flytter en anden person fra ét sted til et andet enten indenfor et lands grænser eller over grænser og huser eller modtager en person, og midlet er, at handlingen sker ved anvendelse af blandt andet svig, bedrageri, frihedsberøvelse, 13

16 Kapitel 1 Introduktion magtmisbrug, tvang eller trusler herom, eller udnyttelse af en sårbar situation. Formålet med handlingen er, at den sker med henblik på at udnytte den pågældende. Er offeret under 18 år, anses handlingen som menneskehandel, også selv der ikke er tale om tvang eller brug af magt. For at der er tale om menneskehandel, skal alle tre kerneelementer handlingen, midlet og formålet foreligge. Der behøver ikke være en bestemt rækkefølge mellem de tre elementer. Der foreligger stadig menneskehandel, selvom tvangen først opstår efter ankomsten til destinationslandet. Hvis alle tre elementer er til stede, er det irrelevant, hvorvidt den menneskehandlede som udgangspunkt selv har indvilliget i at blive flyttet fra ét sted til et andet. For at kunne vurdere, hvornår og hvorvidt der er tale om menneskehandel, benytter Center mod Menneskehandel sig af en række indikatorer på menneskehandel. Disse dækkes af seks overordnede temaer, som alle er væsentlige i forhold til at identificere et forløb og en situation som menneskehandel: rekruttering, personlige dokumenter og ejendele, bevægelsesfrihed, vold eller trusler om vold, arbejdsbetingelser og livsbetingelser. Indikatorerne vil blive gennemgået i kapitel 6. Menneskehandel kan foregå på et utal af måder og med et utal af nuancer. Derfor skal menneskehandel også ses som et kontinuum, hvor de forskellige elementer tager forskellig form. I den ene ende af kontinuummet er sagen, hvor en person fx kidnappes i sit hjemland og føres til et andet land af bagmænd, voldtages, bankes og fysisk tvinges til at prostituere sig uden at få så meget som en krone selv. Vedkommende har en stor gæld til bagmændene for rejsen, trues til ikke at forlade stedet og overvåges hele døgnet. I den anden ende af kontinuummet er sagen, hvor en person fx godt ved, at han/hun skal arbejde som prostitueret, tigger eller skovarbejder i destinationslandet, men ved ankomsten er arbejdets art meget anderledes, ringere og dårligere betalt end stillet i udsigt, og vedkommende kommer til at bo under ringe forhold. Personen oplever ikke at have et reelt alternativ til at komme ud af situationen 9. Det kan diskuteres, hvad udtrykket en sårbar stilling som nævnes i FN s definition af menneskehandel indebærer, og dette er et kompliceret spørgsmål. Men der kan peges på, at mange menneskehandelsofre kommer fra fattige kår og ofte også en udsat og skrøbelig social/ familiær situation, hvilket gør dem modtagelige overfor løfter om muligheden for en anden og bedre fremtid. Med dette afsæt kan vedkommende godt aktivt vælge og indvillige i at lade sig rekruttere til at arbejde et andet sted og at tage af sted. Hvis vedkommende befinder sig i arbejdsløshed, fattigdom og en udsat social situation kan det betyde, at der reelt ikke eksisterer andre muligheder. Udnyttelsen af en sådan situation kunne være menneskehandel. 9 Jævnfør retssagen om menneskehandel med henblik på udnyttelse til tvangsarbejde fra Norge i juli 2008, som er et eksempel på en situation, hvor vedkommende havde en sårbar position og frivilligt gik ind i arbejdsforholdet, men efterfølgende ikke oplevede at have et reelt alternativ til at forlade situationen. Bagmanden blev dømt efter 224, som er menneskehandelsparagraffen i den norske straffelov (jævnfør dom fra Jæren Tingrett d , sagsnummer MED-JARE). 14

17 Au pair i Danmark De danske rammer for au pairs er nedfældet i en bekendtgørelse fra 1972, baseret på det eneste internationale retlige instrument, som definerer og standardiserer au pair-feltet, nemlig Europarådets au pair konvention af , som blev formaliseret i Strasbourg blandt en gruppe europæiske lande. De regler og rammer, der beskrives i dette afsnit, udspringer af denne bekendtgørelse 11. Det skal nævnes, at au pair-ordningen i Danmark blev åbnet for statsborgere fra tredjeverdenslande midt i 1990 erne 12. En au pair er en ung kvinde eller mand 13 i alderen år, som bor hos en værtsfamilie i udlandet i en periode på op til 18 måneder og hjælper familien med børnepasning og rengøring. Til gengæld får vedkommende kost, logi og lommepenge. Som udgangspunkt er det maksimale ophold for au pairen 18 måneder, men au pair-opholdstilladelsen kan i særlige tilfælde forlænges i yderligere seks måneder 14. Ifølge Udlændingeservices retningslinjer gives opholdstilladelse som au pair med det formål at forbedre au pair-personens sproglige og eventuelt faglige kundskaber samt udvide vedkommendes kulturelle horisont gennem opnåelse af et bedre kendskab til Danmark 15. Ideen bag et au pair-ophold er således primært kulturel udveksling, og derfor betragtes au pairens pligter i værtsfamilien ikke som et arbejde. Som selve udtrykket au pair der betyder på lige fod henviser til, skal au pairen indgå som en del af værtsfamilien på lige vilkår. Kontrakt, opholdstilladelse, værtsfamilie og au pair For at få opholdstilladelse som au pair i Danmark skal au pair-personen finde en værtsfamilie, og disse to skal sammen søge om opholdstilladelse. Opholdstilladelsen er ikke en arbejdstilladelse. Hvis en au pair vil skifte værtsfamilie, skal vedkommende ansøge om en ny opholdstilladelse, og således er au pair-opholdstilladelsen bundet til én familie. Samtidig med ansøgningen udfyldes en standardkontrakt, udarbejdet af Udlændingeservice, om løn og arbejdsforhold, og denne kan opsiges fra begge parters side med 14 dages varsel 16. Finder au pairen ikke en ny værtsfamilie i denne tidsperiode, kan vedkommende udvises af Danmark. Uanset om kontrakten udløber på det aftalte tidspunkt, eller om den opsiges af den ene eller den anden part, skal værtsfamilien betale au pair-personens returbillet, hvis vedkommende har fast bopæl i et land udenfor Europa. 10 Council of Europe: European Agreement on Au Pair Placement, Strasbourg 24th October Jævnfør 12 Information fra Udlændingeservices Au pair- og praktikantkontor, august Flest au pairs har traditionelt været kvinder, men alligevel ses der en stigende tendens til, at værtsfamilier accepterer mandlige au pairs (Vermeulen 2007: 126). 14 Dette kan fx forekomme, hvis værtsfamiliens barn/børn har en specielt krævende sygdom eller et andet særligt behov for pleje. 15 Tal og fakta på Udlændingeområdet 2007, side 21 (www.nyidanmark.dk). 16 Kontrakten kan desuden annulleres med øjeblikkelig virkning i tilfælde af alvorlig misligholdelse (kontraktbrud) fra den ene parts side, eller hvis andre alvorlige omstændigheder gør det nødvendigt. 15

18 Kapitel 1 Introduktion Selvom au pairen ikke får en arbejdstilladelse, betragtes ansættelsen som au pair i en værtsfamilie alligevel som et arbejdsgiver/lønmodtagerforhold og er derfor underlagt dansk ferielovgivning og danske skatteregler. Au pairen modtager minimum kr. 17 i lommepenge per måned (brutto) samt gratis kost og logi i værtsfamiliens bolig. Au pairen må ikke tage lønnet eller ulønnet arbejde eller arbejde for andre end værtsfamilien. Værtsfamilien skal sørge for, at au pairen tilmeldes sygesikringen, og at au pairen ved sygdom ydes passende pleje. Au pairen har ret til fem ugers betalt ferie årligt og skal have sit eget værelse i familiens bolig. Au pairen skal relatere sig til den daglige husførelse i værtsfamilien (typisk børnepasning, tøjvask og rengøring). Den daglige arbejdstid er minimum 3 timer og maksimum 5 timer 6 dage om ugen, det vil sige mellem timer per uge. Au pairen skal have mindst én hel ugentlig fridag. Der stilles ikke krav om, at au pairen skal deltage i danskkurser eller andre sprogkurser, og værtsfamilien er ikke forpligtet til at betale for au pairens eventuelle sprogundervisning. Der må maksimum være én au pair i værtsfamilien af gangen. Desuden skal følgende krav opfyldes af au pairen: Au pairen skal være mindst 17 år og ikke være fyldt 30 år på ansøgningstidspunktet. Au pairen må som hovedregel ikke være gift, da dette ikke ses som foreneligt med opholdet. Au pairen må ikke have medfølgende mindreårige børn. Au pairen skal have en uddannelsesmæssig baggrund svarende til minimum 9. klassetrin. Ansøgeren skal kunne tale og forstå et rimeligt dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk. Det er normalt et krav, at ansøgeren ikke har haft to eller flere au pair-ophold i andre vesteuropæiske lande. Det er normalt et krav, at ansøgeren ikke har haft opholdstilladelse i Danmark. Der stilles ligeledes krav til værtsfamilien: Værtsfamilien skal bestå af mindst én forælder og mindst ét hjemmeboende barn. Mindst én forælder skal (som hovedregel) have dansk statsborgerskab for, at familien kan formidle dansk sprog og kultur. Værtsfamilien må ikke forsørges af offentlige midler efter lov om aktiv socialpolitik. Værtsfamilien må ikke være omfattet af en tidligere karensperiode som følge af tidligere misbrug af au pair-ordningen. Skulle der opstå en tvist eller andre problemer mellem au pairen og værtsfamilien, kan begge parter henvende sig til Udlændingeservices Au pair- og praktikantkontor for at klage eller få råd og vejledning. Au pairen kan også henvende sig til én af de uafhængige organisationer, der arbejder med au pair-rådgivning. 17 Lommepengesatsen blev hævet fra kr. til kr. per d.1. juli Og i januar 2010 blev lommepengesatsen hævet til kr. Fremover vil minimumsbeløbet for lommepenge blive reguleret per d.1. januar hvert år i forhold til prisudviklingen. 16

19 Der er forskellige konsekvenser for værtsfamilien og au pairen, hvis rammerne for au pairopholdet overskrides, hvilket er beskrevet i Udlændingeloven. Udlændingeservice kan melde værtsfamilien til politiet, hvis nødvendigt, men kan som myndighed ikke selv pålægge denne at ændre en eventuel situation eller praksis. Hvis værtsfamilien har misbrugt au pair-ordningen, fx ved ikke at udbetale nok lommepenge, ved ikke at stille et separat værelse til rådighed for au pairen, ved at au pairen udfører andet end huslige pligter for familien, eller ved at denne udfører pligter i mere end det timemæssige maksimum, så kan værtsfamilien komme i karantæne og ikke have mulighed for at have en au pair i en periode på to år 18. Værtsfamilien kan pålægges en 10-årig karensperiode som følge af vold udøvet mod en au pair-person og en 5-årig karensperiode som følge af ulovlig beskæftigelse af au pairen 19. I tilfælde af sort arbejde straffes au pairen og den arbejdsgivende familie med bøde eller fængsel, og au pairen kan i sidste instans udvises af landet. For au pairen gælder endvidere de generelle straffebestemmelser for udlændinge, som er beskrevet i Udlændingelovens kapitel Tal og fakta: nationalitet og antal au pair-opholdstilladelser Antallet af au pair-opholdstilladelser i Danmark er de sidste år steget meget. I 2003 blev der givet opholdstilladelser, mens der i 2008 blev givet opholdstilladelser det vil sige mere end en fordobling over fem år (se tabel 1, side 18). I 2008 var de største grupper au pairs fordelt på nationalitet henholdsvis fra Filippinerne (2.163 personer), Ukraine (104 personer) og Rusland (75 personer). De udgør henholdsvis 73,6 %, 3,5 % og 2,5 % af det samlede antal au pairs i Danmark i Filippinere repræsenter således markant den største gruppe au pairs i Danmark, og det øgede antal au pairs i Danmark skyldes primært stigningen i antallet af denne gruppe fra 211 i 2003 til i Det svarer til en tidobling af antallet af au pairopholdstilladelser til filippinere i denne årrække. Det skal bemærkes, at Filippinerne har en tradition for eksport af arbejdskraft til udlandet, og i 2004 boede cirka 8 millioner filippinere uden for Filippinerne her er der især tale om kvinder, der arbejder i udlandet som husarbejdere. Mange af de filippinske migranter sender penge retur til Filippinerne; i 2005 blev det fx estimeret, at filippinere, der boede i udlandet, sendte mere end 10 mia. dollars retur til Filippinerne (Stenum 2008: 9-10). Det er ligeså vigtigt at bemærke, at de filippinske myndigheder i 1998 forbød filippinere at være au pairs i Europa, hvilket skete efter en række sager i medierne om misbrug og prostitution i Skandinavien og Holland. Forbuddet er stadig gældende. Men filippinere fortsætter 18 Jævnfør Udlændingelovens 21a og 9c, stk Jævnfør Udlændingelovens 9c, stk Jævnfør Udlændingelovens

20 Kapitel 1 Introduktion Tabel 1: Au pairs fordelt efter nationalitet og årgang Nationalitet Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Filippinerne ,1 % ,7 % ,7 % ,2 % ,4 % ,6 % Ukraine ,1 % ,2 % ,0 % 170 9,5 % 105 4,7 % 104 3,5 % Rusland 64 5,2 % 82 5,5 % 87 6,0 % 79 4,4 % 80 3,6 % 75 2,5 % Brasilien 20 1,6 % 34 2,3 % 43 3,0 % 41 2,3 % 49 2,2 % 57 2,0 % Thailand 20 1,6 % 23 1,6 % 23 1,6 % 39 2,2 % 34 1,5 % 40 1,4 % Sri Lanka 0 0 % 5 0,3 % 15 1,0 % 15 1,0 % 29 1,3 % 58 2,0 % Kenya 1 0,1 % 6 0,4 % 7 0,5 % 8 0,4 % 26 1,2 % 44 1,5 % Kina 3 0,2 % 13 0,9 % 7 0,5 % 11 0,6 % 11 0,5 % 33 1,1 % Indonesien 8 0,6 % 8 0,5 % 10 0,7 % 14 0,8 % 19 0,9 % 24 0,8 % Peru 6 0,5 % 9 0,6 % 21 1,4 % 30 1,7 % 21 0,9 % 20 0,7 % Øvrige ,9 % ,1 % ,0 % ,0 % ,6 % ,9 % I alt % % % % % % Kilde: Tal og Fakta på Udlændingeområdet 2008, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og integration, juni alligevel med at tage ud som au pairs til Danmark og andre lande og dette betyder, at de er tvunget til at betale bestikkelse i lufthavnen i Filippinerne for i det hele taget at kunne rejse ud, hvilket vil blive belyst i kapitel 4. Udover bestikkelsen kan forbuddet tænkes at have konsekvenser for filippineres adgang til viden om au pair-ordningen i de pågældende lande. I Sverige har man fulgt det filippinske forbud, og filippinere kan således ikke få au pairopholdstilladelse i Sverige. Danmark og Norge har valgt at ignorere forbuddet. Det må skønnes, at der lever en gruppe på cirka au pair-personer i Danmark lige nu. Skønnet bygger på, at en au pair-opholdstilladelse som regel gælder i halvandet år. Det må derfor antages, at antallet af au pair-opholdstilladelser (2.937 styk i 2008) skal ganges med 1,5 for mere præcist at kunne vurdere det antal au pairs, der lige nu bor i Danmark. Dertil skal lægges de (tidligere) au pairs, der opholder sig i landet uden au pair-opholdstilladelse og arbejder sort, og som i sagens natur er umulige at angive antallet af 22 (Williams & Gavanas 2008: 20). 21 Jævnfør 22 Jævnfør interview med ph.d.-stipendiat Helle Stenum fra Aalborg Universitet i bladet Hjemløs, nr. 2, juni 2009 samt interview i Morgenavisen Jyllands-Posten d med lektor Shahamak Rezai fra Roskilde Universitetscenter, der leder den danske del af et EU-projekt om illegal arbejdskraft. 18

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair N O T A T 23. januar 2012 Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair J.nr. 12/005066 Erhvervsenheden 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af Beskæftigelsesministeriets og Udlændingeservices

Læs mere

Notat om au pair-ordningen

Notat om au pair-ordningen Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 253 Offentligt N O T A T Notat om au pair-ordningen 24. november 2008 J.nr. 2008-0001383 1. Om au pair-ordningen i Danmark 1.1. Om au

Læs mere

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder:

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder: au pair formidling Au pair formidling tilbyder professionel og kvalificeret kontakt mellem familier og au pairs fra Filippinerne. Vores baggrund er et indgående kendskab og tæt samarbejde med det filippinske

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold

Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold I medfør af 9 j, stk. 11, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, som ændret bl.a. ved 1

Læs mere

Merethe Nord Philip. Specialkonsulent i Kontoret for Studier, Forskere m.v.

Merethe Nord Philip. Specialkonsulent i Kontoret for Studier, Forskere m.v. Merethe Nord Philip Specialkonsulent i Kontoret for Studier, Forskere m.v. Informationsmøde om 1. Betingelser for ophold som au pair i Danmark 2. Misbrug (kontrol/sanktion) 3. Beskyttelse af au pair-personer

Læs mere

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Ofrenes Rettigheder Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Handel med mennesker er et overgreb på rettigheder og påvirker tilværelsen for utallige mennesker i og udenfor Europa. Et stigende

Læs mere

Nedenfor følger en kort beskrivelse af udspillets enkelte elementer.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af udspillets enkelte elementer. N O T A T Indholdet af udspilspakken på au pair-området 28. maj 2014 Sagsnr. 2013-8383 CAAU / hkc Udspilspakken indeholder følgende 14 forslag til ændringer af au pair-ordningen, som har til formål primært

Læs mere

Aftale om en bedre au pair-ordning

Aftale om en bedre au pair-ordning 19. december 2014 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en bedre au pair-ordning Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

MENNESKEHANDEL I RENGØRINGSBRANCHEN?

MENNESKEHANDEL I RENGØRINGSBRANCHEN? MENNESKEHANDEL I RENGØRINGSBRANCHEN? - En kvalitativ undersøgelse af migrations- og arbejdsvilkårene for en gruppe migrantarbejdere i Danmark TRINE MYGIND KORSBY 2 MENNESKEHANDEL I RENGØRINGSBRANCHEN?

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pairophold

Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pairophold BEK nr 695 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2013-3761 Senere

Læs mere

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August August 2017 www.lgbtasylum.dk Undersøgelse: Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark Indhold Sammenfatning... 2 Om denne undersøgelse tema, metode og datagrundlag... 2

Læs mere

20-09-2010 Sagsnr. 5351-36 Au pair i dag i Danmark Spørgeliste til værtspar 23.08.10 uden navn 17.09.10doc.20.09.10

20-09-2010 Sagsnr. 5351-36 Au pair i dag i Danmark Spørgeliste til værtspar 23.08.10 uden navn 17.09.10doc.20.09.10 1 20-09-2010 Sagsnr. 5351-36 Au pair i dag i Danmark Spørgeliste til værtspar 23.08.10 uden navn 17.09.10doc.20.09.10 Spørgeliste værtspar Bopæl Top.nr. Data Navn Fødselsår Fødested Navn Fødselsår Fødested

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017 Sag 70/2017 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Thorkild Høyer, beskikket), T2 (advokat Jesper Storm Thygesen, beskikket) og T3 (advokat Thomas

Læs mere

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter.

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Bilag 1 Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Interviewguide I det følgende afsnit, vil vi gennemgå vores

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Skjult tvangsarbejde i leverandørkæden? Risikostyring & Ansvarlig virksomhedsadfærd. CSR Awards Vejle 07.Okt.2015

Skjult tvangsarbejde i leverandørkæden? Risikostyring & Ansvarlig virksomhedsadfærd. CSR Awards Vejle 07.Okt.2015 Skjult tvangsarbejde i leverandørkæden? Risikostyring & Ansvarlig virksomhedsadfærd CSR Awards Vejle 07.Okt.2015 7min. Chrash course Hvad er menneskehandel og tvangsarbejde? Hvor omfattende er det? Tal

Læs mere

DEFINITION & IDENTIFIKATION

DEFINITION & IDENTIFIKATION DEFINITION & IDENTIFIKATION NOVEMBER 2010 2 DEFINITION & IDENTIFIKATION SERVICESTYRELSEN 2010 3 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 Sag 224/2013 (2. afdeling) A (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) mod Rigspolitiet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Lovforslag om en bedre au pair-ordning

Lovforslag om en bedre au pair-ordning - 1 Lovforslag om en bedre au pair-ordning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget behandler på nuværende tidspunkt et lovforslag om nye regler for udlændinge, der kommer her til landet

Læs mere

MENNESKEHANDEL STATUS 2012

MENNESKEHANDEL STATUS 2012 MENNESKEHANDEL STATUS 2012 MENNESKEHANDEL 2012 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Strandgade 56 DK-1401 København K Tlf. 32 69 88 88 www.menneskeret.dk Institut

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Ofre for menneskehandel Statistik 2013 Center mod Menneskehandel, 11. februar 2014

Ofre for menneskehandel Statistik 2013 Center mod Menneskehandel, 11. februar 2014 Ofre for menneskehandel Statistik 0 Center mod Menneskehandel,. februar 0 Nærværende er en opgørelse over personer officielt vurderet at være ofre for menneskehandel i 0. Opgørelsen er sammenfattet af

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

Ofre for menneskehandel Statistik 2013 Center mod Menneskehandel, 11. februar 2014

Ofre for menneskehandel Statistik 2013 Center mod Menneskehandel, 11. februar 2014 Ofre for menneskehandel Statistik 0 Center mod Menneskehandel,. februar 0 Nærværende er en opgørelse over personer officielt vurderet at være ofre for menneskehandel i 0. Opgørelsen er sammenfattet af

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 462 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

LGBT person or some of the other letters? We want you!

LGBT person or some of the other letters? We want you! 9. BILAG 1 NR. 1 OPSLAG LGBT person eller nogle af de andre bogstaver? Vi søger dig! Er du homo-, biseksuel, transperson eller en eller flere af de andre bogstaver? Har du lyst til at dele dine erfaringer

Læs mere

Danmark. 1. Generelle oplysninger

Danmark. 1. Generelle oplysninger Danmark 1. Generelle oplysninger Danmarks politik til bekæmpelse af menneskehandel har traditionelt set været fokuseret på seksuel udnyttelse af kvinder, som det fremgår af handlingsplanen til bekæmpelse

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Overblik over henvendelser til au pair-rådgivningen i første halvår 2013

Overblik over henvendelser til au pair-rådgivningen i første halvår 2013 Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 12 Offentligt FOA Fag og arbejde KIT- Kirkernes Integrations Tjeneste 8. august 2013 Overblik over henvendelser til au pair-rådgivningen i første halvår

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium Memorandum of Understanding mellem Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium I det

Læs mere

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring)

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) 1. Indholdet af udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Læs mere

Statistik Ofre for menneskehandel i Danmark

Statistik Ofre for menneskehandel i Danmark Statistik 2016 Ofre for menneskehandel i Danmark August 2017 Statistik udgivet af Socialstyrelsen Center mod Menneskehandel Edisonsvej 1 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Kan du hjælpe mig, tak? At spørge efter hjælp Snakker du engelsk? At spørge efter om en person snakker engelsk Can you help me, please? Do you speak English? snakker du _[language]_? At spørge

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Can you help me, please? At spørge efter hjælp Do you speak English? At spørge efter om en person snakker engelsk Kan du hjælpe mig, tak? Snakker du engelsk? Do you speak _[language]_? At

Læs mere

Cultural Family Network

Cultural Family Network Fremsynede danske virksomheder investerer i strategisk fastholdelse Har din virksomhed en fastholdelsesstrategi og et fastholdelsesbudget? Cultural Family Network Det koster en halv million kroner at ansætte

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven (Styrkelse af indsatsen mod misbrug af au pair-ordningen)

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven (Styrkelse af indsatsen mod misbrug af au pair-ordningen) Dato: 27. februar 2007 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 2006/4000-80 Sagsbeh.: DLR Fil-navn: Lovforslag marts II 2007 Udkast til Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Styrkelse af indsatsen

Læs mere

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Henstillet til justitsministeriet at tage spørgsmålet om inddragelse af en udlændings EF-opholdstilladelse op til fornyet overvejelse, således at

Læs mere

DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER

DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Socialministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg torsdag den 6. april 2006 kl. 15.30 (SOU alm.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ferie Lovforslag nr. L 185 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. april 2015 af Henrik Dam Kristensen Forslag til Lov om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ferie (Udmøntning af aftalen om en bedre au pair-ordning

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013 Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy Dragør April 29, 2013 Program: 13:30-15:00 Om hvervekampagner 15:00-15:15 Introduktion to Group Work 15:15-16:15 Kaffe / Group

Læs mere

Læs den fulde børnekonvention her: http://www.boerneraadet.dk/b%c3%b8rnekonventionen/forkortet+udgave+af+artiklerne

Læs den fulde børnekonvention her: http://www.boerneraadet.dk/b%c3%b8rnekonventionen/forkortet+udgave+af+artiklerne Børn og krig TRIN 1 Opgave: Børnekonventionen For at beskytte børn, når der er krig i et land, har FN lavet noget, der hedder en børnekonvention. I Børnekonventionen står der blandt andet: Børn har ret

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 1.0 INDLEDNING Jobpatruljens sommerkampagne er nu nået til vejs ende for i år, og det er tid til at gøre status.

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Vores Code of Conduct kan imidlertid indeholde krav, der går ud over kravene i den nationale lovgivning.

Vores Code of Conduct kan imidlertid indeholde krav, der går ud over kravene i den nationale lovgivning. Code of conduct 1 Introduktion Vi anvender vores Code of Conduct som minimumstandard i vores bestræbelser på at nå vores mål med hensyn til løbende forbedringer af vores produktionsmiljø og arbejdsforhold

Læs mere

paradis Notat fra Cevea, 15. december 2009

paradis Notat fra Cevea, 15. december 2009 15.12.09 Topmødets skyggeside menneskehandlens paradis Cevea Teglværksgade 27, 2100 København Ø Tlf +45 2296 9949 ad@cevea.dk www.cevea.dk Notat fra Cevea, 15. december 2009 Skyggesiden. Det er ikke alene

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. og

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. og Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Danmark familieret@sim.dk og mjo@sim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015

Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015 1 Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015 Af: Sune Skadegaard Thorsen og Roxanne Batty Menneskerettighederne i din hverdag Hvornår har du sidst tænkt over dine menneskerettigheder? Taler du nogensinde med

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver FO/AR8 Ansøgningsskema FO/AR8_da_161015 Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til anmeldelse

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd. 1. Baggrund og formål. 2. Konklusioner og perspektiver 12-02-2008. Sagsnr.

2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd. 1. Baggrund og formål. 2. Konklusioner og perspektiver 12-02-2008. Sagsnr. 2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd 1. Baggrund og formål Socialforvaltningen iværksatte i december 2006 en mindre undersøgelse, der skulle give indblik i antallet af udenlandske

Læs mere

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR Folkeafstemning om at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning 3. december 2015 3. FOLKE AFSTEMNING HVAD SKAL VI STEMME OM? HVORFOR SKAL VI STEMME? Den 3. december 2015

Læs mere

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk NOTAT Dato: 25. oktober 2010 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 09/04981 Sagsbeh.: MUR Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk 1. Selvforsørgelseskravet

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark udlaendingeafdeling@uibm.dk og skj@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense Frivilligpolitik Det Grønlandske Hus i Odense 1 Formål med frivillighed i Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus arbejde med frivillighed sigter mod: At bidrage til de herboende socialt udsatte

Læs mere

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Sagsnr. 14/142258 Sagsansvarlig: vpjacu Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Uddannelsesinstitutioner med internationale studerende Viborg Kommunes udviklingsstrategi beskriver indsatsområderne

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om dobbelt statsborgerskab

Forslag til folketingsbeslutning om dobbelt statsborgerskab 2008/1 BSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 28. november 2008 af Jørgen Poulsen (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV)

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v.)

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v.) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v.) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, som ændret ved

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse) KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- Og Integrationsforvaltningen Kontor for Integrationsservice NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 127 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 127 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 127 Offentligt Fredag d. 10. april 2015 Til beskæftigelsesministeren og folketingets arbejdsmarkedsordførere I forbindelse med det valg der snart bliver

Læs mere

Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere. - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter

Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere. - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter i RAR Maj 2004 Fra 1. maj 2004 udvides EU til også at omfatte borgere fra Øst- og Centraleuropa. I forhold

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Puljen til kompetenceopbygning og opsøgende indsats målrettet ofre for menneskehandel til tvangsarbejde

Puljen til kompetenceopbygning og opsøgende indsats målrettet ofre for menneskehandel til tvangsarbejde Puljen til kompetenceopbygning og opsøgende indsats målrettet ofre for menneskehandel til tvangsarbejde 1 Indledning Menneskehandel til tvangsarbejde har været et stigende problem globalt, og også i Danmark

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere