For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18."

Transkript

1 Formandens beretning på generalforsamlingen Generalforsamlingen 2009 Den nye generalforsamling Sidste års generalforsamling var på mange måder et varsel på nye tider. De af jer, der var med, kan nok huske, at vi vedtog en lidt ændret kontingent opkrævning, hvilket jeg nok skal komme ind på senere, men også at vi vedtog en for os helt essentiel fornyelse. Det havde jo altid været sådan, både i HIF, men vel egentlig i de fleste foreninger, at man skulle være over 18 år for at kunne deltage i en generalforsamling, noget der på ingen måde stemmer overens med det arbejde eller den medlemsfordeling foreningerne har. For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18. Derfor besluttede vi, sikkert som én af de første foreninger i Danmark, at lade alle komme til orde gennem en forælder eller værge. Jeg ved ikke hvor mange af jer, som er her i den egenskab altså at være forælder, men det giver mig en tryghed ved, at alle i hvert fald HAR haft muligheden for at komme til orde på foreningens højeste instans, som en generalforsamling jo er. Det arbejde, som udføres skulle jo gerne kunne tåle at blive udsat for en generalforsamling, da jeg ellers mener, at noget ville være helt galt. Det nye HIF Som tidligere nævnt, så satte vi på sidste generalforsamling en ny dagsorden. Efter at have forsøgt ALT for at få hvervet frivillige til de ledige poster, så blev 08 startskuddet til noget helt andet. Vi var nået til den konklusion, at ansættelsen af bare én person kunne gøre den forskel, der skulle til, for at få klubben til at fungere. Vi manglede på det tidspunkt en ressourceperson, der kunne binde det hele sammen, samtidig med, at vi fik skabt den bro mellem bestyrelse og de udøvende, som vi så længe havde haft problemer med. Jeg skal være den første til at indrømme, at det desværre ikke gik som vi havde håbet og troet. Mounir, som vi ansatte, var og er en fantastisk formidler. Han fik egentlig hurtigt succes dér, hvor han nåede frem. Han var en god inspirationskilde for trænere og ledere, men vi blev desværre også hurtigt klar over, at andre problemer var ved at opstå i kølvandet på Mounirs besøg rundt omkring. Egentlig af den enkle årsag, det underliggende fundament eller sagt mere direkte, de små mellemleder jobs, ikke var tilstrækkelige for den udvikling var satte i gang med Mounir. Det betød selvfølgelig, at vi måtte prioritere anderledes, da det jo selvfølgelig ikke gir mening, at prøve at skabe verdens bedste træningsmiljøer for vores børn, hvis trænerne ikke har et nøglesystem til deres bolde og materialer, der fungerer ordentligt. Det ville heller ikke give mening hvis vi bare adlød KBU s diktat om, at næsten halvdelen af alle kampe skulle afvikles på hverdage, fordi KBU ikke kunne skaffe dommere i weekends. Derfor måtte vi flytte i hundredevis af kampe fra anlægget til andre steder. Ej heller ville det give mening, hvis vi ikke fik ordentlig styr på vores materialer, når vi nu havde

2 investeret over kr. i det. Derfor blev vi simpelthen nødt til få styr på disse basale ting, hvis det overhovedet skulle give mening at skabe den klub, som vi havde lovet jer og jeres børn. Af den grund blev jobbet hurtigt præget af kontorarbejde i stedet for at være synlig ude blandt holdene. Med dette i mente, så er jeg helt overbevist om, at flere af jer nok havde sat næsen op efter noget mere, når vi nu havde sat kontingentet op med 100%. Der er sikkert også nogen, der mener, det er for dårligt, vi ikke kunne holde hvad vi lovede. Jeg skal også indrømme, at jeg er ærgerlig over, vi ikke fik brændt synligt igennem allerede på første år, men jeg vil samtidig også have lov til at slå fast med syvtommersøm, at dette år IKKE har været spildt eller en fiasko eller hvad man nu kan finde på at sige. Nej, jeg vil sige tværtimod. Jeg vil kalde det rettidig omhu. Det var nødvendigt at få rettet fundamentet til, så det kan bære det HIF som vi vil have skal stå på det. Så er det jo på sin plads at spørge, hvad har vi så tænkt os at gøre, eller hvordan skal HIF så se ud. Det var jo selvfølgelig også det spørgsmål vi stillede os selv i sommeren sidste år. Løsningen blev at vi tilkaldte forstærkninger fra alle egne af breddefodbolden, for at få vendt situationen med de, som havde fingerne i dejen, og sammen med dem få tænkt og vendt situationen ordentligt igennem, så vi kunne få lavet et bedre fundament. Jeg kan egentlig bedst med dette dias forklare, hvad det går ud på Vi har delt ungdomsbredden op i tre afdelinger. En Mikro- 5-8 år, en børne år, og en

3 ungdomsafdeling år. De tre afdelinger får hver deres afdelingsleder, som bliver aflønnet i niveau med en talenttræner. Derudover skal der ansættes en sportslig koordinator, som skal lave det som egentlig var tiltænkt i første omgang, nemlig at være ude blandt trænerne og dermed være inspirationskilde, eller igangsætter om man vil for klubbens mange hold. Derudover så har vi jo allerede ansat Gerhard Grubb Waaentz som breddechef, da Mounir stoppede 1. november. Forskellen er så selvfølgelig, at vi derved ikke får nogen fuldtidsmedarbejdere, men hele 5 på deltid. Jeg må dog lige slå fast, at vi er ikke færdige med transformeringen endnu.. Afdelingerne har hver især arbejdet med udfærdigelsen af et kommissorium gennem efteråret, som tager udgangspunkt i vores egne holdninger til børnefodbold, samt DBU s handlinger og Holdninger Mikroafdelingen er stort set færdig, børneafdelingen er rigtig godt på vej, mens de mere kniber for ungdomsafdelingen at få samlet tropperne til afholdelse af møder. Sjovt nok er ungdomsafdelingen så den eneste, som har ansat sin afdelingsleder Allan Eckstrøm, så er der da, om ikke andet, en tovholder i afdelingen. Jeg er også ret sikker på, at udfærdigelsen af et kommissorium for ungdomsafdelingen bliver en rigtig spændende opgave, da det jo er dér vi har rigtig mange udfordringer, med mangel på trænere, elite og bredde og faldende medlemstal. Meningen er så, at vi med denne 5 mands besætning og det nye bredde-setup, kigger på implementeringen i forhold til den øvrige bredde. Dame- herresenior, gammelmandshold osv. Det er der en fjerde gruppe, der har fået til opgave, og de er også godt i gang. Alt i alt så håber jeg, at dette arbejde vil munde ud i det, som har været planen fra start. At HIF bliver Danmarks bedste breddeklub. Medlemstallet I forlængelse af den nye vej, så skal jeg være helt ærlig og sige, at vi virkelig var spændte på, om den meget drastiske stigning i kontingentet ville afføde en reaktion hos vore medlemmer. Selvom jeg syntes, at vi gjorde alt hvad vi kunne for at få informeret ud om, at HVIS denne voldsomme stigning gjorde, at en familie ikke kunne få det til at hænge sammen økonomisk, så skulle de blot skrive til mig, så ville vi sørge for, at der blev lavet en rabatordning. Og heldigvis var der også flere som benyttede sig af tilbuddet. Det ville for mig være frygteligt, hvis de, der havde allermest brug for en god fodboldklub, pludselig ikke havde råd. Hvor mange der har brugt sig af det, holder vi os for os selv. Vi talte også sidste år om, vi skulle lave en eller anden form for søskenderabat. Det har vi ikke gjort, da vi simpelthen ikke kan overskue konsekvenserne af en sådan rabat. Det ved jeg, at nogen er sure over, men jeg mener egentlig allerede, at vi er dækket ind med en løsning, ved føromtalte rabatordningsmulighed Hvad vi dog godt kan overskue er, hvad den træner/lederrabat vi sidste år indførte, kom til koste. Ca blev der hentet mindre ind i kontingent, som selvfølgelig skal modregnes det samlede kontingent, hvis man skal finde et reelt billede af, hvor meget vi har fået ekstra i kassen til fastansættelser af personale. Jeg vil godt slå fast, at jeg syntes det var et godt og rigtigt signal at sende til de mange trænere og

4 ledere, som gør hele forskellen i HIF stort set frivilligt. De/I lægger en kæmpe indsats for dagen, og specielt sidste år har det ikke været nogen helt let opgave, at skulle være ambassadører for HIF s nye vej, når I faktisk selv var lidt i tvivl om, hvad der skete rundt omkring. For at vende tilbage til overskriften, så har alle ændringerne faktisk betydet, at vi er blevet flere HIF ere. Det forholder sig faktisk sådan, at vi har fået 10% flere medlemmer blandt drenge- og pigeungdom.. Efter alt hvad jeg nu har fortalt om manglende resultater, så tager jeg det faktisk som et udtryk for, at I tror på, først og fremmest, at projektet kan lade sig gøre, men også, at I ved, at vi knokler med alt hvad vi har, for at nå målet, for det gør vi. Nu skylder jeg nok lige at runde seniorafdelingen, for der har der faktisk været nedgang i medlemstallet, på trods af vil ikke har hævet kontingentet for dem. Der vil jeg godt påtage mig noget af ansvaret, da vi i forsøg på at få så mange årgange til at træne sammen som muligt, har givet seniorerne dårligere betingelser end de før har haft. Det er selvfølgelig beklageligt, men det har ikke været til at ændre i bestræbelserne på, at få ungdomsbreddeprojektet til lykkedes Vi skylder selvfølgelig seniorerne at få set på, hvordan vi kan give dem bedre forhold, og her har vi faktisk fået tiltusket os nye baner, som vi skal have bragt i spil for seniorerne. De gamle kæmper Jeg vil selvfølgelig også runde de gamle kæmper i min sidste beretning. I mine 8 år har vi altid fulgtes ad. Nogle gange har kæmperne været forrest nogle gange har HIF, nogle gange har de været på nakken af os og nogle gange omvendt. Men alt i alt så har samarbejdet altid været omgærdet af gensidig respekt, sådan skal det være. Præsidenten Lasse Hebo blev for en uge siden valgt for nye 2 år sammen med sin bestyrelse. Det var en kort og meget fornem generalforsamling, der var afsluttet på bare 45 minutter. Kæmperne har jo overtaget cafeteriet ovre i det gamle klubhus, og er i gang med at bygge en overdækket terrasse, så forholdene kan blive mere optimale. Jeg håber, at kæmperne kan få en god forretning op at stå, da deres ene formål er at støtte HIF, hvilket bare sidste år gav omkring kr. til forskellige HIF-hold. Når nu HIF om lidt får ny formand og bestyrelse, så tror jeg, at formanden, som noget af det første, vil tage kontakt, for at få vendt verdenssituationen, og så måske få lavet en gensidig forventningsafstemning, til gavn og glæde for begge parter. For mit vedkommende kan jeg kun sige tak for den kæmpe indsats kæmperne gør for HIF, og tak for det gode samarbejde. Kontoret Kontoret har også haft et travlt år i 08. Det er jo klart, at når der sker store ændringer, så bliver der ikke alene flere spørgsmål, men også mere arbejde til den gode Jytte Kuscu, m.fl. Til tider har kontoret lignet en banegård i myldretiden, når breddechefen eller elitechefen eller begge to holdt hof. Samtidig med dette har kontoret også fungeret som materialerum for breddens mange nye redskaber, bolde, mål o.lign. Hvis nogle af jer har forvildet jer derned, ved I nok også hvad jeg taler om, men Jytte ser nu ikke ud til at lide overlast. Hun har i hvert fald ikke brokket sig over de kaotiske forhold, eller også har jeg bare ikke

5 hørt det Jeg tror at Jytte trives i rørt vand, så min opfordring til den nye bestyrelse må være, at man holder gryden i kog, så ikke pludselig Jytte og hvem der måtte hjælpe hende, kommer til at kede sig. Jytte, tak for de 8 år vi har haft i hinandens selskab. Turneringsomlægningen Som om vi ikke havde givet os selv udfordringer nok, så blev vi også udfordret med en gennemgående omlægning af alle turneringer i stort set hel Danmark. Egentligt handlede det hele om en Kval-række, som hverken havde en mor eller far, og derfor skulle afvikles. Det kom til at betyde, at alle turneringer skulle vendes fra forår efterår til efterår forår. Nu var vi ellers lige ved at finde ud af, at det år vores børn blev eks. 7 år var de U7 osv. Det var dog til at finde ud af, men nu er det hele lidt mere kompliceret, for nu hedder det U-7 drenge, hvis deltagere ikke må være fyldt 6 år før 1/1 det år turneringen starter Som et lille kuriosum kan jeg ikke lade være med at nævne én af vore gode trænere, der hårdnakket påstod, at han stod i spidsen for klubbens U98 hold. Jeg vil mene, at kunne vi mønstre et sådant, ville det være imponerende, og jeg er helt sikker på, at vi aldrig ville have bøvl med deres forældre Vi skal nu nok få styr på det, men det er lidt bøvlet, at nye hold ikke når at træne sammen før de skal spille deres første kamp i august, ligesom det er uheldigt, at vi nu alle sammen skal til at finde evt. nye trænere i sommerferien, hvor vi har aller dårligst tid. Men sådan er det bare. Og som sagt før finder vi nok ud af det. Dog må jeg sige, at omlægningen fik den direkte konsekvens, at vi ikke holdt den traditionelle afslutningsfest for holdene sidste år. Det har ellers været en god tradition med denne hyggelige efterårs afslutning, men vi valgte, at rykke det hele til foråret, hvor sæsonen så altså nu slutter, hvilket I vil høre nærmere om, når vi kommer dertil. Årets HIF er Blev sidste år Michael Weiss. Det er en god tradition og rigtig dejligt som formand, at kunne hylde én, som har gjort en forskel. Det er selvfølgelig ikke noget anciennitets krav til en sådan titel, alene at man har udført et stykke arbejde for HIF, som har været noget særligt. Michael Weiss er et rigtig godt eksempel på det. Han er en type, som giver sig fuldt ud, og har samtidig evnen til, at få vendt tingene rigtigt i forhold til en debat. Et godt eksempel på dette står Michael faktisk fadder til, da han sidste år bare var forælder på klubbens pigehold. De daværende trænere opfordrede helt åbent de øvrige forældre til at forlade HIF, da denne kontingentstigning var en så grov handling, at den måtte straffes med en udmelding. Michael fungerede som en slags selvbestaltet mægler, men kunne ikke holde et flertal fra, at melde sig ud, hvorefter han selv fik organiseret en forældrekreds, fik startet træningen op og i det hele taget organiseret alt omkring holdet, så de nu ikke bare er ét hold men flere, og i det hele taget er blevet et af klubbens bedst fungerende områder.

6 Sådan en indsats kan man kun have respekt for, og samtidig er jeg næsten endnu mere glad for, at Michael stiller op til bestyrelsen, hvilket for mig er rigtig glædeligt, ikke mindst for det fremtidige HIF. Talentafdelingen I de seneste årsberetninger fra Talentafdelignen er det indledningsvist blevet proklameret, at bedst som vi troede, at vi havde nået det maksimale niveau for talentudvikling i HIF med de ressourcer, faciliteter og den økonomi vi har til rådighed, har vi igen evnet at flytte overliggeren. Sådan kunne denne årsberetning også indledes og så alligevel ikke. For årets afslutning bød på overraskelser og udskiftninger i trænerstaben, der på sin vis udstillede Talentafdelingens skrøbelige og sårbare organisation. Når 2008 alligevel har været et fantastisk år skyldes det, at vi med vores U19 hold opnåede det flotteste resultat i nyere tid, da holdet i sidste spillerunde sikrede sig sølvmedaljer i turneringen, og at vores U17 hold evnede at forsvare titlen som pokalmestre. Vi viste altså rent resultatmæssigt, at Hvidovre som talentudviklingsklub igen kunne være med helt fremme og spille op med de bedste hold herhjemme. Vores succeskriterier har dog altid været mere ydmyge med det klare mål, at fastholde vores pladser i Ligaen for U17 og U19. At det hårde arbejde så er begyndt at kaste medaljer af sig, bør vi dog være stolte af, men altså aldrig tage for givet. At succes er meget mere end et blik i tabellen viser det faktum, at hele 5 U19 spillere fik debut på HIF s 1. senior hold i efteråret 2008 altså et halvt år før de selv bliver seniorer. En klar og nødvendig strategi at matche vores bedste ungdomsspillere med de bedste seniorer. Resultaterne ser vi da også nu, hvor flere af vores egne ungdomsspillere er blevet en fast del af seniortruppen og dermed klarer den vanskelige overgang fra ungdoms- til seniorspiller med bravour. Omkring DBU s ungdomslandshold har vi igen i år været flot repræsenteret med i alt 4 ungdomsspillere, der blev udtaget til diverse landshold. Det er fornemme præstationer, der igen i år har gjort HIF til en klub man regner med. Det er svært at give en forklaring på hvorledes HIF, med de forhold der arbejdes under, kan være blandt de bedste i landet år efter år. Men der er ingen tvivl om, at trænernes enorme engagement kombineret med deres sportslige kvalifikationer, gør, at HIF har noget unikt. De har formået at udvikle og udbygge det fundament og de rammer, der har båret os frem og som har givet os et navn som en klub der kan det der med talentudvikling var også året, hvor DBU indførte det længe ventede Licenssystem. En erstatning for det indviklede indplaceringsssystem, hvor spillernes årgange, kampantal og spilletid skulle gå op i en højere enhed for at sikre plads i den bedste række. Licenssystemet stiller anderledes skærpede krav til klubberne blandt andet hvad angår faciliteter, uddannelse af trænere, sundhedssektoren og naturligvis økononomi. HIF lever op til kravene og er indtil 30. juni 2009 tildelt en A-licens, der giver plads i den bedste række for både U17 og U19. Når der alligevel kan meldes om malurt i bægeret skyldes det, at vi i efteråret måtte sige farvel til to af de trænere, der har været med hele vejen og har foldet HIF s elitekultur og koncept ud, til det vi ser i dag. HIF er nemlig ikke kun dygtige til at udvikle og dygtiggøre fodboldspillere men også vores trænere er attraktive og i høj kurs - og det ved vores konkurrenter. Med trænerne valgte også en gruppe spillere at sige tak for nu og søge nye græsgange. Et nyt hold er nu sat sammen - igen af dygtige og dedikerede trænere og ledere - og deres opgave er klar, men krævende. Til sommer evaluerer DBU s licensudvalg igen vores indsats og alle sejl er sat til at fastholde vores A- licens og Ligapladser. Afgangen af spillere og især trænere har vist, at vi må være påpasselige med at tildele samme person

7 flere centrale ansvarsområder men i en klub, hvor ressourcerne er begrænsede, har dette været nødvendigt. Måske er det de første tegn på, at vi skal tænke nyt omkring organisering af talentafdelingen over i en løsning, hvor vi er mindre sårbare, men hvor vi ikke går på kompromis med vores strategi og vision om at bidrage til dansk talentudvikling på højeste niveau. Infoudvalget Formål Info-udvalgets formål er sikre relevant information til foreningens medlemmer, trænere og ledere, forældre og andre interesserede om HIFs aktiviteter, nyheder, planer m.v. via foreningens hjemmeside Hjemmesiden Det er nu tre år siden den nuværende hjemmeside blev sat i drift Der har på det seneste været mange opfordringer til at redesigne hjemmesiden I starten af 2008 måtte vi erfare, at HFAS havde lavet deres egen hjemmesiden, og siden har vi i fællesskab arbejdet på at få lavet en ny fælles hjemmeside, men det er ikke altid, at dette har højeste prioritet i HFAS I 2008 har vi haft mere end en million besøgende! Diverse søgemaskiner bidrager dog sikkert en del hertil Flytningen af årgangsskiftet i ungdomsafdelingen har gjort det lidt svært at placere kurser, men på onsdag har vi et kursus med fin deltagelse Vi ser frem til, at den nye breddechef også vil få tid til at engagere web ere til holdene HIF og HFAS' IT installation De sidste par år har vi måttet konstatere, at den ene gamle pc efter den anden faldt fra I årets løb er det lykkedes at få alt pc udstyr skiftet ud til nyt og moderne Også vor server er skiftet ud, idet Hvidovre Avis har stillet en større server til rådighed. I afventen af overvejelserne omkring at vælge en løsning ude i byen har vi dog valgt fortsætte med gammel software Vi har fortsat et fint samarbejde med Conviator, der sørger for gratis SPAM filtrering samt remote backup. Info-udvalgets medlemmer Annie, Vicki, Michael, Susanne og Poul Werner. Tak til disse for en fortsat solid indsats i udvalget og til Jens Bruun, der er fortsat som IT supporter. For egen regning vil jeg gerne supplere infoudvalgets beretning med, at vi sidste år forsøgte med direkte information ud til de mange forældre. Jeg tror, at vi nåede ud 3 eller 4 gange, men opgav til sidst, da der efter hver udsendelse kom i hundredevis af fejlmeldinger tilbage, fra mails, som ikke eksisterede mere eller på anden måde var ukorrekte. Ligeledes kunne vi ikke altid se, hvem de tilhørte, med mindre at vi brugte en masse tid på det. Og som det forhåbentlig har fremgået af beretningen, så havde vi rigtig mange opgave at løse sidste år. Samtidig ville det også være tidskrævende for vores trænere og ledere, at skulle vedligeholde en sådan

8 database, var vores klare opfattelse. Og så syntes jeg også det skal med, at udover de mange fejlmeldinger, så var det ikke meget feedback vi fik på nyhedsbrevene. Jeg vil helt klart slå fast, at vi skal finde et system med direkte kommunikation til forældre, men de skal altså fungere bedre end det, vi fik afprøvet sidste år. Mon ikke den nye bestyrelse har det med i tankerne, når der skal i arbejdstøjet. Jeg tror det. Og så til sidst Skal der lyde en stor tak til alle de trænere og ledere, som har slidt og slæbt for HIF, Det har i sandhed ikke været et let år for jer. Jeg er utrolig stolt over, at have været jeres formand gennem de sidste 8 år. Tak til jer forældre, som gør at hverdagen ikke bliver alt for kedelig, tak for lån af jeres børn, som jeg håber også fremover vil være glade for at spille i HIF Tak til Hvidovre kommune for kampen i år. Der har ikke været så mange sager, som der plejer, men det lever vi med. Tak til Jette Hansen og hendes besætning for igen at være på banen i tide og utide Tak til HFAS (Tom, Mogens, Peter og Niels) for et godt år Tak til Jytte for den store indsats. Og tak til jer på denne og måske andre generalforsamlinger, for at deltage i HIF s ve og vel Og sidst men ikke mindst tak til mine kolleger i bestyrelsen for et godt og konstruktivt år, med mange udfordringer. Med disse ord vil jeg overlade min beretning til forsamlingen Martin Krogh-Jensen Januar 2009

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

General forsamling. Generalforsamling 2006

General forsamling. Generalforsamling 2006 General forsamling 2006 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretninger I referatet af sidste års generalforsamling er følgende anført ifm. den vedtagne lovændring: Formanden fortalte at organisationen løbende

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

SLTK. Formandens Årsberetning for 2010 & Vision 2011. Torben Christensen Skovkanten 15 8660 Skanderborg tlf: 3064 9150. Skanderborg, februar 2011

SLTK. Formandens Årsberetning for 2010 & Vision 2011. Torben Christensen Skovkanten 15 8660 Skanderborg tlf: 3064 9150. Skanderborg, februar 2011 SLTK Formandens Årsberetning for 2010 & Vision 2011 Torben Christensen Skovkanten 15 8660 Skanderborg tlf: 3064 9150 Side 1 af 7 Tennisåret 2010 Tennisåret 2010 blev et godt år for SLTK. For første gang

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Så står jeg her igen ved min 7. beretning som formand. Jeg tager nu hul på mit sidste år som formand da det må være på tide

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg TEAM VIBORG Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg Tirsdag, den 26. marts 2013, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : Søren Christensen blev foreslået og valgt som dirigent. Søren

Læs mere

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal.

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Center Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Dagsorden Valg af dirigent Beretning fra formanden, seniorudvalget og ungdomsudvalget regnskab Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang.

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang. Der kom flere end 100 nye pigespillere, da Mette Littau, tidligere elitespiller, og Mejrup GU inviterede til den nye sæson, så nu har klubben ni hold i turnering, og de bør have to hold mere Mette Littau

Læs mere

Som man har kunnet læse på vores hjemmeside er der tale om det højeste medlemstal i mange år.

Som man har kunnet læse på vores hjemmeside er der tale om det højeste medlemstal i mange år. Formandens beretning 2009 Indledning Jeg skal i gang med min 12. formandsberetning. Det er ensbetydende med mange forskellige oplevelser gennem årene, både positive og negative, men hvor de positive klart

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

Formandens beretning Generalforsamling i Fodboldafdelingen Tirsdag den 20. januar 2007

Formandens beretning Generalforsamling i Fodboldafdelingen Tirsdag den 20. januar 2007 Formandens beretning Generalforsamling i Fodboldafdelingen Tirsdag den 20. januar 2007 Tilbageblik. Sæsonen 2008 var året, hvor man fra FBU s side valgte at vende turneringerne, så man nu spiller fra August

Læs mere

Velkommen til GBK. Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. USU Velkomstfolder Publiceret: september 2014

Velkommen til GBK. Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. USU Velkomstfolder Publiceret: september 2014 Velkommen til GBK Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. Ved Stadion 4, 2820 Gentofte. Tel: +45 3965 0400 - gbk@gbk.dk. Side 1 af 6 Velkommen Ungdomsspillerudvalget

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Generalforsamling Generalforsamling

Generalforsamling Generalforsamling Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretninger 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg 6. Eventuelt Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 Punkt 2 - Beretninger

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets Formand Thomas Auens Laursen samlede for tre år siden nogle gamle venner, der havde lagt fodbolden på hylden. I dag er der 55 seniorspillere i klubben. DEN NY KLUB HAR IKKE HAFT TILGANG FRA DEN EKSISTERENDE

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab.

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab. Beretning 2015/2016 Sæson 15/16 det sportslige. Der har fra 2014 til 2015 været en mindre fremgang. Fra 239 til 252 medlemmer. I en periode hvor håndbold som sport er trængt fra mange side, så er det dejligt,

Læs mere

Generalforsamling Generalforsamling

Generalforsamling Generalforsamling Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 1. Valg af dirigent 2. Beretning a. Formanden b. Breddeformanden c. Eliteformanden 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg Dagsorden 6. Eventuelt Generalforsamling

Læs mere

B52/AFC Nyhedsbrev. U21 EM i Aalborg. Bella Italia Cup 2011. 8. juni 2011. I dette nummer

B52/AFC Nyhedsbrev. U21 EM i Aalborg. Bella Italia Cup 2011. 8. juni 2011. I dette nummer B52/AFC Nyhedsbrev 8. juni 2011 I dette nummer 1 U21 EM i Aalborg 1 Bella Italia Cup 2 Målmandstræning 2 Foreningsel 2 Træner søges 3 Fodboldcamp du kan nå det endnu 3 Ungdomsbestyrelsen søger 3 LKB-cup

Læs mere

Vend bøtten på hovedet!

Vend bøtten på hovedet! BØRNEKULTUR En af de store udfordringer for klubbernes trænere og ledere er, at de i højere grad skal opbygge det fællesskab, en holdsport nu en gang er, omkring det enkelte individ og ikke omvendt. Sådan

Læs mere

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5 HIF Fodbold Årgangsbog for U4 & U5 Det blå bånd & den Røde tråd! HIF s fodboldafdelings formål Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne, at fremme kammeratskab

Læs mere

Bjerringbro IF - Fodbold

Bjerringbro IF - Fodbold Bjerringbro IF - Fodbold Bjerringbro IF - Fodbold I Bjerringbro IF har vi en vision om at tilbyde fodbold og fællesskab for alle. For at nå det har vi nogle værdier, vi ønsker at arbejde ud fra i Bjerringbro

Læs mere

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Baggrund Igennem flere år har der i bestyrelsen i FC King George været en drøm om at starte en børne- og ungdomsfodbold afdeling i klubben, og 2013 er året, hvor denne drøm

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Jeg vil starte min beretning denne gang med at udtrykke nogle mindeord om en person, der ikke er blandt os mere.

Jeg vil starte min beretning denne gang med at udtrykke nogle mindeord om en person, der ikke er blandt os mere. Formandens beretning 2011 Mindeord Jeg vil starte min beretning denne gang med at udtrykke nogle mindeord om en person, der ikke er blandt os mere. Torsdag den 27. oktober afgik Lars Bo Schmidt ved døden.

Læs mere

SLAGELSE HÅNDBOLDKLUB SPONSOR KONCEPT

SLAGELSE HÅNDBOLDKLUB SPONSOR KONCEPT Vision Det er Slagelse Håndboldklubs vision at være den mest attraktive håndboldklub i lokalområdet for såvel ledere, spillere og forældre. Sportslig målsætning Damer: Avancement til 2. division i 19/20

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Året 2014 har været et godt år for RB 1906. Vi har fået en del flere medlemmer i alle årgange, både piger og drenge. Det har givet et pres på omklædningsforholdene i klubben,

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Det handler om ildsjæle

Det handler om ildsjæle Det handler om ildsjæle Talentudvikling, Holdsport & Erhvervsnetværk Et sponsorat skal være et dynamisk samarbejde til glæde og gavn for begge parter derfor er vores sponsorer ikke bare sponsorer men samarbejdspartnere

Læs mere

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER VELKOMMEN I FREMAD AMAGER Velkommen i Fremad Amager - Øens fodboldklub For at du kan føle dig ordentligt informeret om alle de praktiske ting, du skal tænke på og som gælder, når du kommer som ny i Fremad

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015 Grundlovsdag. Skolen har lukket Grundlovsdag, fredag den 5. juni. SFO har derfor åbent fra 06.15 til 12.00, idet der kun er tale om en ½ arbejdsdag/fridag! Husk i øvrigt at 5. juni også er Fars dag! Travl

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Indledningsvis bemærkes det, at denne beretning ikke behandles som et selvstændigt emne på aktivitetsmødets dagsorden. Spørgsmål, kommentarer og uddybninger til

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

børneklub Årets Aalborg KFUM er en klub båret af ildsjæle og så tiltrækker klubben drenge og piger fra Hasseris og hele Storaalborg

børneklub Årets Aalborg KFUM er en klub båret af ildsjæle og så tiltrækker klubben drenge og piger fra Hasseris og hele Storaalborg Årets børneklub samler hel bydel Aalborg KFUM er en klub båret af ildsjæle og så tiltrækker klubben drenge og piger fra Hasseris og hele Storaalborg Tekst og fotos: Niels Henriksen Når stadsgartneren vender

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Virum-Sorgenfri Håndboldklub Vision 2020

Virum-Sorgenfri Håndboldklub Vision 2020 Virum, September 2014 Vision 2020 Forord I VSH er vi fokuserede på vores mål. Vi vil levere tophåndbold og talentudvikling på højt plan. Målet er topplaceringer og hold i de bedste rækker for såvel vores

Læs mere

Boldklubben FREM - vejen frem

Boldklubben FREM - vejen frem Boldklubben FREM - vejen frem Boldklubben FREM vejen frem Denne folder bør ses som fundamentet for fodbolden i Boldklubben FREM og samtidig være udgangspunkt for den daglige omgang i klubben. Boldklubben

Læs mere

VELKOMMEN TIL FC BELLA

VELKOMMEN TIL FC BELLA VELKOMMEN TIL FC BELLA PIGE/SENIOR FODBOLD I MØRKHØJ, GLADSAXE KOMMUNE FC Bella, c/o Jimmy Magelund, Nissumvej 41, 2860 Søborg Telefon 3031 7315 E-mail: info@fcbella.dk CVR-nr.: 29670374 Bankkonto: 1551-4485012109

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2014. Kære andelshavere, (og 14 lejere)

Bestyrelsens beretning for året 2014. Kære andelshavere, (og 14 lejere) Bestyrelsens beretning for året 2014. Kære andelshavere, (og 14 lejere) Den 21. november 2010 blev der holdt et møde i den gamle gymnastiksal her på skolen. Vi skulle stifte en andelsforening. Og hvorfor

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Beretninger. Generalforsamling i MBK. Marts 2012

Beretninger. Generalforsamling i MBK. Marts 2012 Beretninger Generalforsamling i MBK Marts 2012 Formandens beretning for sæsonen 2011/12 Bestyrelsen. I indeværende sæson har bestyrelsen bestået af formand Jørgen Færch, økonomiansvarlig Peter Iversen,

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund har en lang tradition for at engagerede frivillige kræfter yder en utrolig stor indsats. De frivillige ildsjæle spiller en

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10.

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Hvem elsker det sorte får? Hvem elsker den uregerlige dreng som aldrig kan gøre som han skal. Hvem

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup /

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup / Generalforsamling onsdag d. 16. marts 2011 Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2010 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2010 4. Godkendelse af budget 2009 og fastsættelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Referat af generalforsamling 2011 i Team Viborg

Referat af generalforsamling 2011 i Team Viborg TEAM VIBORG Referat af generalforsamling 2011 i Team Viborg Tirsdag, den 27. marts 2012, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : Søren Christensen blev foreslået og valgt som dirigent. Søren

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub - FFK 2004

Frederiksværk Fodbold Klub - FFK 2004 Vedr. Referat af bestyrelsesmødet den 12. august Fraværende: Gitte 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 22. august 13 2. Orientering ved formanden. Kim Tønder (KT) fortalte, at de 4 fodboldklubber var

Læs mere

Også hvis man tager et kig på antallet af tilmeldt hold, vidner det om fremgang:

Også hvis man tager et kig på antallet af tilmeldt hold, vidner det om fremgang: Formandens beretning 2009 Det er efterhånden 9. gang jeg står foran forsamlingen som formand, og aflægger min beretning for det forløbne år, og stort set hver gang har jeg startet beretningen med "det

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Overblik over regelændringer forår 2012

Overblik over regelændringer forår 2012 Overblik over regelændringer forår 2012 Op til starten på forårssæsonen 2012 er der blevet foretaget en række væsentlige ændringer i turneringsreglementerne. Vi har samlet vejledningerne her. Vær opmærksom

Læs mere

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Hej Allesammen, Sæsonen 2014/2015, min første i Gentofte Svømmeklub, er på vej ind i de sidste spændende og afgørende uger, Selvom mange kilometer

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Aars IK ordinær generalforsamling 11.02.15

Aars IK ordinær generalforsamling 11.02.15 Aars IK ordinær generalforsamling 11.02.15 Bestyrelsens beretning 2014. STATUS ULTIMO 2014 i AARS IK: Flere medlemmer end primo 2014 tilgang af flere unge der ønsker at spille fodbold og være en del af

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget Det er igen tid til at gøre status i forhold til Børne- og Ungeudvalgets arbejde her i kredsen. Det har på mange måder været et godt år med forandringer, succes, glade spillere og trænere som hoved indtryk.

Læs mere

Mål for sæsonen

Mål for sæsonen Mål for sæsonen 2013-2014 SSB ønsker at være en hel klub, der både favner elite og bredde. De 4 afdelinger motionist, ungdom, senior og veteran danner rammen om en stor og aktiv klub, der er i kraftig

Læs mere

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND IFs Idræt for sindet - siden 1996 Få alle med Mange mennesker med psykiske vanskeligheder dyrker efterhånden idræt

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 19. marts 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3.

Læs mere

Formandens beretning Indledning

Formandens beretning Indledning Formandens beretning 2008 Indledning Da jeg første gang - i 1999 - aflagde beretning som formand, omtalte jeg, at Martin Laursen var blevet solgt til Hellas Verona. Man må sige, at der er sket meget i

Læs mere

Velkommen til trænermøde 1. marts 2012 Kl. 19.30-21.00

Velkommen til trænermøde 1. marts 2012 Kl. 19.30-21.00 Velkommen til trænermøde 1. marts 2012 Kl. 19.30-21.00 Side 1 5. marts 2012 Program Præsentation af Ungdomsudvalget Præsentation af strategien Præsentation af aktiviteter 2012 Orientering om udvalg Trænerudviklingssamtaler

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE SPORTSLIG STRUKTUR PÅ VEJ MOD 2020 RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE BORUP FODBOLD Borup fodbold ønsker at være en attraktiv og rummelig klub for hele lokalområdet. Vi ønsker at være

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Fra Ælling til Svane. Børneafdelingen Køge Boldklub

Fra Ælling til Svane. Børneafdelingen Køge Boldklub Fra Ælling til Svane Børneafdelingen Køge Boldklub 1 Indholdsfortegnelse Værdier og målsætninger... 3 Rammer og organisation... 4 Legepladsen... 5 Byggepladsen 3:3... 5 Forældreopgaver... 6 Principper

Læs mere

Børneudvalgets beretning 2015

Børneudvalgets beretning 2015 Børneudvalgets beretning 2015 Foråret står for døren, og traditionen tro er det blevet tid til at kigge tilbage på den forgangne sæson. Trænere og repræsentanter fra klubbestyrelserne var indbudt til opstartsmøde

Læs mere

Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson.

Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson. Ungdomsafdelingen: Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson. Der er blevet spillet en masse bold til både træning og kamp og jeg tror at alle

Læs mere

Historien om Boldklubben Hellas

Historien om Boldklubben Hellas Historien om Boldklubben Hellas BK Hellas blev stiftet 23. Juni 1926 af Carl Matzen. Carl Matzen, som var vicevært for kommunens ejendom Carl Langesvej, var meget sportsinteresseret og derfor var det for

Læs mere

Kastrup Gymnastikforening af 1966

Kastrup Gymnastikforening af 1966 Kastrup Gymnastikforening af 1966 Årsberetning 2013 Formandens beretning: Vi har igen i år haft en sæson med fremgang både mht. resultater i vor konkurrence afdeling men også mht. medlemstal og trænere,

Læs mere

2 Sørg for en vis højde og drøjde for mange er det nok nemmere med drøjden end højden

2 Sørg for en vis højde og drøjde for mange er det nok nemmere med drøjden end højden TANKER OM TRÆNINGS-KULTUR OG GOLFSKOLEN Hvordan bliver man en god spiller: 1 Begynd før du er fyldt 12. 2 Sørg for en vis højde og drøjde for mange er det nok nemmere med drøjden end højden 3 Få styr på

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN Hjallerup Idrætsforening har fået ny hjemmeside. Dette har betydning for dig som bruger/medlem af HIF og som forældre til børn, der er bruger/medlem

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Aars IK ordinær generalforsamling 03.02.2016

Aars IK ordinær generalforsamling 03.02.2016 Aars IK ordinær generalforsamling 03.02.2016 Bestyrelsens beretning 2015. Den 11/2 2015 stod jeg netop på dette sted og berettede om den positive udvikling Aars IK var inde i og det kan jeg med rank ryg

Læs mere

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far)! Formål At vise hvorledes forældre - specielt mødre - kan involveres i døtrenes træning.

Læs mere

KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION

KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION Velkommen til Karlslunde Fodbold Tak fordi du har meldt dig som træner og leder i Karlslunde Fodbold. Med denne folder vil vi sørge for, at du kommer godt

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Referat fra møde i Børne- og Ungeudvalget onsdag d. 17. januar 2018 kl I Hammel Idrætscenter

Referat fra møde i Børne- og Ungeudvalget onsdag d. 17. januar 2018 kl I Hammel Idrætscenter Hobro, den 23. januar 2018 TJ /JR Referat fra møde i Børne- og Ungeudvalget onsdag d. 17. januar 2018 kl. 17.00 I Hammel Idrætscenter Deltagere: Mette Kristensen, kreds 1, Mogens Bay, kreds 2, Anette Olesen,

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

KLUBFIDUSEN ER BASERET PÅ FIRE GRUNDVÆRDIER

KLUBFIDUSEN ER BASERET PÅ FIRE GRUNDVÆRDIER FORÆLDRE Om Klubfidusen HVORDAN MÆRKER MIT BARN, AT KLUBBEN ARBEJDER MED KLUBFIDUSEN? Helt konkret vil dit barn deltage i træningsøvelser og -aktiviteter, der støtter op om holdånden og fællesskabet. Spørg

Læs mere

FB s medlemsundersøgelse for 2015

FB s medlemsundersøgelse for 2015 FB s medlemsundersøgelse for 2015 I november og december 2015 gennemførte FB en medlemsundersøgelse blandt medlemmerne. En tilsvarende undersøgelse blev gennemført i februar 2014, og de steder det er muligt

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere