For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18."

Transkript

1 Formandens beretning på generalforsamlingen Generalforsamlingen 2009 Den nye generalforsamling Sidste års generalforsamling var på mange måder et varsel på nye tider. De af jer, der var med, kan nok huske, at vi vedtog en lidt ændret kontingent opkrævning, hvilket jeg nok skal komme ind på senere, men også at vi vedtog en for os helt essentiel fornyelse. Det havde jo altid været sådan, både i HIF, men vel egentlig i de fleste foreninger, at man skulle være over 18 år for at kunne deltage i en generalforsamling, noget der på ingen måde stemmer overens med det arbejde eller den medlemsfordeling foreningerne har. For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18. Derfor besluttede vi, sikkert som én af de første foreninger i Danmark, at lade alle komme til orde gennem en forælder eller værge. Jeg ved ikke hvor mange af jer, som er her i den egenskab altså at være forælder, men det giver mig en tryghed ved, at alle i hvert fald HAR haft muligheden for at komme til orde på foreningens højeste instans, som en generalforsamling jo er. Det arbejde, som udføres skulle jo gerne kunne tåle at blive udsat for en generalforsamling, da jeg ellers mener, at noget ville være helt galt. Det nye HIF Som tidligere nævnt, så satte vi på sidste generalforsamling en ny dagsorden. Efter at have forsøgt ALT for at få hvervet frivillige til de ledige poster, så blev 08 startskuddet til noget helt andet. Vi var nået til den konklusion, at ansættelsen af bare én person kunne gøre den forskel, der skulle til, for at få klubben til at fungere. Vi manglede på det tidspunkt en ressourceperson, der kunne binde det hele sammen, samtidig med, at vi fik skabt den bro mellem bestyrelse og de udøvende, som vi så længe havde haft problemer med. Jeg skal være den første til at indrømme, at det desværre ikke gik som vi havde håbet og troet. Mounir, som vi ansatte, var og er en fantastisk formidler. Han fik egentlig hurtigt succes dér, hvor han nåede frem. Han var en god inspirationskilde for trænere og ledere, men vi blev desværre også hurtigt klar over, at andre problemer var ved at opstå i kølvandet på Mounirs besøg rundt omkring. Egentlig af den enkle årsag, det underliggende fundament eller sagt mere direkte, de små mellemleder jobs, ikke var tilstrækkelige for den udvikling var satte i gang med Mounir. Det betød selvfølgelig, at vi måtte prioritere anderledes, da det jo selvfølgelig ikke gir mening, at prøve at skabe verdens bedste træningsmiljøer for vores børn, hvis trænerne ikke har et nøglesystem til deres bolde og materialer, der fungerer ordentligt. Det ville heller ikke give mening hvis vi bare adlød KBU s diktat om, at næsten halvdelen af alle kampe skulle afvikles på hverdage, fordi KBU ikke kunne skaffe dommere i weekends. Derfor måtte vi flytte i hundredevis af kampe fra anlægget til andre steder. Ej heller ville det give mening, hvis vi ikke fik ordentlig styr på vores materialer, når vi nu havde

2 investeret over kr. i det. Derfor blev vi simpelthen nødt til få styr på disse basale ting, hvis det overhovedet skulle give mening at skabe den klub, som vi havde lovet jer og jeres børn. Af den grund blev jobbet hurtigt præget af kontorarbejde i stedet for at være synlig ude blandt holdene. Med dette i mente, så er jeg helt overbevist om, at flere af jer nok havde sat næsen op efter noget mere, når vi nu havde sat kontingentet op med 100%. Der er sikkert også nogen, der mener, det er for dårligt, vi ikke kunne holde hvad vi lovede. Jeg skal også indrømme, at jeg er ærgerlig over, vi ikke fik brændt synligt igennem allerede på første år, men jeg vil samtidig også have lov til at slå fast med syvtommersøm, at dette år IKKE har været spildt eller en fiasko eller hvad man nu kan finde på at sige. Nej, jeg vil sige tværtimod. Jeg vil kalde det rettidig omhu. Det var nødvendigt at få rettet fundamentet til, så det kan bære det HIF som vi vil have skal stå på det. Så er det jo på sin plads at spørge, hvad har vi så tænkt os at gøre, eller hvordan skal HIF så se ud. Det var jo selvfølgelig også det spørgsmål vi stillede os selv i sommeren sidste år. Løsningen blev at vi tilkaldte forstærkninger fra alle egne af breddefodbolden, for at få vendt situationen med de, som havde fingerne i dejen, og sammen med dem få tænkt og vendt situationen ordentligt igennem, så vi kunne få lavet et bedre fundament. Jeg kan egentlig bedst med dette dias forklare, hvad det går ud på Vi har delt ungdomsbredden op i tre afdelinger. En Mikro- 5-8 år, en børne år, og en

3 ungdomsafdeling år. De tre afdelinger får hver deres afdelingsleder, som bliver aflønnet i niveau med en talenttræner. Derudover skal der ansættes en sportslig koordinator, som skal lave det som egentlig var tiltænkt i første omgang, nemlig at være ude blandt trænerne og dermed være inspirationskilde, eller igangsætter om man vil for klubbens mange hold. Derudover så har vi jo allerede ansat Gerhard Grubb Waaentz som breddechef, da Mounir stoppede 1. november. Forskellen er så selvfølgelig, at vi derved ikke får nogen fuldtidsmedarbejdere, men hele 5 på deltid. Jeg må dog lige slå fast, at vi er ikke færdige med transformeringen endnu.. Afdelingerne har hver især arbejdet med udfærdigelsen af et kommissorium gennem efteråret, som tager udgangspunkt i vores egne holdninger til børnefodbold, samt DBU s handlinger og Holdninger Mikroafdelingen er stort set færdig, børneafdelingen er rigtig godt på vej, mens de mere kniber for ungdomsafdelingen at få samlet tropperne til afholdelse af møder. Sjovt nok er ungdomsafdelingen så den eneste, som har ansat sin afdelingsleder Allan Eckstrøm, så er der da, om ikke andet, en tovholder i afdelingen. Jeg er også ret sikker på, at udfærdigelsen af et kommissorium for ungdomsafdelingen bliver en rigtig spændende opgave, da det jo er dér vi har rigtig mange udfordringer, med mangel på trænere, elite og bredde og faldende medlemstal. Meningen er så, at vi med denne 5 mands besætning og det nye bredde-setup, kigger på implementeringen i forhold til den øvrige bredde. Dame- herresenior, gammelmandshold osv. Det er der en fjerde gruppe, der har fået til opgave, og de er også godt i gang. Alt i alt så håber jeg, at dette arbejde vil munde ud i det, som har været planen fra start. At HIF bliver Danmarks bedste breddeklub. Medlemstallet I forlængelse af den nye vej, så skal jeg være helt ærlig og sige, at vi virkelig var spændte på, om den meget drastiske stigning i kontingentet ville afføde en reaktion hos vore medlemmer. Selvom jeg syntes, at vi gjorde alt hvad vi kunne for at få informeret ud om, at HVIS denne voldsomme stigning gjorde, at en familie ikke kunne få det til at hænge sammen økonomisk, så skulle de blot skrive til mig, så ville vi sørge for, at der blev lavet en rabatordning. Og heldigvis var der også flere som benyttede sig af tilbuddet. Det ville for mig være frygteligt, hvis de, der havde allermest brug for en god fodboldklub, pludselig ikke havde råd. Hvor mange der har brugt sig af det, holder vi os for os selv. Vi talte også sidste år om, vi skulle lave en eller anden form for søskenderabat. Det har vi ikke gjort, da vi simpelthen ikke kan overskue konsekvenserne af en sådan rabat. Det ved jeg, at nogen er sure over, men jeg mener egentlig allerede, at vi er dækket ind med en løsning, ved føromtalte rabatordningsmulighed Hvad vi dog godt kan overskue er, hvad den træner/lederrabat vi sidste år indførte, kom til koste. Ca blev der hentet mindre ind i kontingent, som selvfølgelig skal modregnes det samlede kontingent, hvis man skal finde et reelt billede af, hvor meget vi har fået ekstra i kassen til fastansættelser af personale. Jeg vil godt slå fast, at jeg syntes det var et godt og rigtigt signal at sende til de mange trænere og

4 ledere, som gør hele forskellen i HIF stort set frivilligt. De/I lægger en kæmpe indsats for dagen, og specielt sidste år har det ikke været nogen helt let opgave, at skulle være ambassadører for HIF s nye vej, når I faktisk selv var lidt i tvivl om, hvad der skete rundt omkring. For at vende tilbage til overskriften, så har alle ændringerne faktisk betydet, at vi er blevet flere HIF ere. Det forholder sig faktisk sådan, at vi har fået 10% flere medlemmer blandt drenge- og pigeungdom.. Efter alt hvad jeg nu har fortalt om manglende resultater, så tager jeg det faktisk som et udtryk for, at I tror på, først og fremmest, at projektet kan lade sig gøre, men også, at I ved, at vi knokler med alt hvad vi har, for at nå målet, for det gør vi. Nu skylder jeg nok lige at runde seniorafdelingen, for der har der faktisk været nedgang i medlemstallet, på trods af vil ikke har hævet kontingentet for dem. Der vil jeg godt påtage mig noget af ansvaret, da vi i forsøg på at få så mange årgange til at træne sammen som muligt, har givet seniorerne dårligere betingelser end de før har haft. Det er selvfølgelig beklageligt, men det har ikke været til at ændre i bestræbelserne på, at få ungdomsbreddeprojektet til lykkedes Vi skylder selvfølgelig seniorerne at få set på, hvordan vi kan give dem bedre forhold, og her har vi faktisk fået tiltusket os nye baner, som vi skal have bragt i spil for seniorerne. De gamle kæmper Jeg vil selvfølgelig også runde de gamle kæmper i min sidste beretning. I mine 8 år har vi altid fulgtes ad. Nogle gange har kæmperne været forrest nogle gange har HIF, nogle gange har de været på nakken af os og nogle gange omvendt. Men alt i alt så har samarbejdet altid været omgærdet af gensidig respekt, sådan skal det være. Præsidenten Lasse Hebo blev for en uge siden valgt for nye 2 år sammen med sin bestyrelse. Det var en kort og meget fornem generalforsamling, der var afsluttet på bare 45 minutter. Kæmperne har jo overtaget cafeteriet ovre i det gamle klubhus, og er i gang med at bygge en overdækket terrasse, så forholdene kan blive mere optimale. Jeg håber, at kæmperne kan få en god forretning op at stå, da deres ene formål er at støtte HIF, hvilket bare sidste år gav omkring kr. til forskellige HIF-hold. Når nu HIF om lidt får ny formand og bestyrelse, så tror jeg, at formanden, som noget af det første, vil tage kontakt, for at få vendt verdenssituationen, og så måske få lavet en gensidig forventningsafstemning, til gavn og glæde for begge parter. For mit vedkommende kan jeg kun sige tak for den kæmpe indsats kæmperne gør for HIF, og tak for det gode samarbejde. Kontoret Kontoret har også haft et travlt år i 08. Det er jo klart, at når der sker store ændringer, så bliver der ikke alene flere spørgsmål, men også mere arbejde til den gode Jytte Kuscu, m.fl. Til tider har kontoret lignet en banegård i myldretiden, når breddechefen eller elitechefen eller begge to holdt hof. Samtidig med dette har kontoret også fungeret som materialerum for breddens mange nye redskaber, bolde, mål o.lign. Hvis nogle af jer har forvildet jer derned, ved I nok også hvad jeg taler om, men Jytte ser nu ikke ud til at lide overlast. Hun har i hvert fald ikke brokket sig over de kaotiske forhold, eller også har jeg bare ikke

5 hørt det Jeg tror at Jytte trives i rørt vand, så min opfordring til den nye bestyrelse må være, at man holder gryden i kog, så ikke pludselig Jytte og hvem der måtte hjælpe hende, kommer til at kede sig. Jytte, tak for de 8 år vi har haft i hinandens selskab. Turneringsomlægningen Som om vi ikke havde givet os selv udfordringer nok, så blev vi også udfordret med en gennemgående omlægning af alle turneringer i stort set hel Danmark. Egentligt handlede det hele om en Kval-række, som hverken havde en mor eller far, og derfor skulle afvikles. Det kom til at betyde, at alle turneringer skulle vendes fra forår efterår til efterår forår. Nu var vi ellers lige ved at finde ud af, at det år vores børn blev eks. 7 år var de U7 osv. Det var dog til at finde ud af, men nu er det hele lidt mere kompliceret, for nu hedder det U-7 drenge, hvis deltagere ikke må være fyldt 6 år før 1/1 det år turneringen starter Som et lille kuriosum kan jeg ikke lade være med at nævne én af vore gode trænere, der hårdnakket påstod, at han stod i spidsen for klubbens U98 hold. Jeg vil mene, at kunne vi mønstre et sådant, ville det være imponerende, og jeg er helt sikker på, at vi aldrig ville have bøvl med deres forældre Vi skal nu nok få styr på det, men det er lidt bøvlet, at nye hold ikke når at træne sammen før de skal spille deres første kamp i august, ligesom det er uheldigt, at vi nu alle sammen skal til at finde evt. nye trænere i sommerferien, hvor vi har aller dårligst tid. Men sådan er det bare. Og som sagt før finder vi nok ud af det. Dog må jeg sige, at omlægningen fik den direkte konsekvens, at vi ikke holdt den traditionelle afslutningsfest for holdene sidste år. Det har ellers været en god tradition med denne hyggelige efterårs afslutning, men vi valgte, at rykke det hele til foråret, hvor sæsonen så altså nu slutter, hvilket I vil høre nærmere om, når vi kommer dertil. Årets HIF er Blev sidste år Michael Weiss. Det er en god tradition og rigtig dejligt som formand, at kunne hylde én, som har gjort en forskel. Det er selvfølgelig ikke noget anciennitets krav til en sådan titel, alene at man har udført et stykke arbejde for HIF, som har været noget særligt. Michael Weiss er et rigtig godt eksempel på det. Han er en type, som giver sig fuldt ud, og har samtidig evnen til, at få vendt tingene rigtigt i forhold til en debat. Et godt eksempel på dette står Michael faktisk fadder til, da han sidste år bare var forælder på klubbens pigehold. De daværende trænere opfordrede helt åbent de øvrige forældre til at forlade HIF, da denne kontingentstigning var en så grov handling, at den måtte straffes med en udmelding. Michael fungerede som en slags selvbestaltet mægler, men kunne ikke holde et flertal fra, at melde sig ud, hvorefter han selv fik organiseret en forældrekreds, fik startet træningen op og i det hele taget organiseret alt omkring holdet, så de nu ikke bare er ét hold men flere, og i det hele taget er blevet et af klubbens bedst fungerende områder.

6 Sådan en indsats kan man kun have respekt for, og samtidig er jeg næsten endnu mere glad for, at Michael stiller op til bestyrelsen, hvilket for mig er rigtig glædeligt, ikke mindst for det fremtidige HIF. Talentafdelingen I de seneste årsberetninger fra Talentafdelignen er det indledningsvist blevet proklameret, at bedst som vi troede, at vi havde nået det maksimale niveau for talentudvikling i HIF med de ressourcer, faciliteter og den økonomi vi har til rådighed, har vi igen evnet at flytte overliggeren. Sådan kunne denne årsberetning også indledes og så alligevel ikke. For årets afslutning bød på overraskelser og udskiftninger i trænerstaben, der på sin vis udstillede Talentafdelingens skrøbelige og sårbare organisation. Når 2008 alligevel har været et fantastisk år skyldes det, at vi med vores U19 hold opnåede det flotteste resultat i nyere tid, da holdet i sidste spillerunde sikrede sig sølvmedaljer i turneringen, og at vores U17 hold evnede at forsvare titlen som pokalmestre. Vi viste altså rent resultatmæssigt, at Hvidovre som talentudviklingsklub igen kunne være med helt fremme og spille op med de bedste hold herhjemme. Vores succeskriterier har dog altid været mere ydmyge med det klare mål, at fastholde vores pladser i Ligaen for U17 og U19. At det hårde arbejde så er begyndt at kaste medaljer af sig, bør vi dog være stolte af, men altså aldrig tage for givet. At succes er meget mere end et blik i tabellen viser det faktum, at hele 5 U19 spillere fik debut på HIF s 1. senior hold i efteråret 2008 altså et halvt år før de selv bliver seniorer. En klar og nødvendig strategi at matche vores bedste ungdomsspillere med de bedste seniorer. Resultaterne ser vi da også nu, hvor flere af vores egne ungdomsspillere er blevet en fast del af seniortruppen og dermed klarer den vanskelige overgang fra ungdoms- til seniorspiller med bravour. Omkring DBU s ungdomslandshold har vi igen i år været flot repræsenteret med i alt 4 ungdomsspillere, der blev udtaget til diverse landshold. Det er fornemme præstationer, der igen i år har gjort HIF til en klub man regner med. Det er svært at give en forklaring på hvorledes HIF, med de forhold der arbejdes under, kan være blandt de bedste i landet år efter år. Men der er ingen tvivl om, at trænernes enorme engagement kombineret med deres sportslige kvalifikationer, gør, at HIF har noget unikt. De har formået at udvikle og udbygge det fundament og de rammer, der har båret os frem og som har givet os et navn som en klub der kan det der med talentudvikling var også året, hvor DBU indførte det længe ventede Licenssystem. En erstatning for det indviklede indplaceringsssystem, hvor spillernes årgange, kampantal og spilletid skulle gå op i en højere enhed for at sikre plads i den bedste række. Licenssystemet stiller anderledes skærpede krav til klubberne blandt andet hvad angår faciliteter, uddannelse af trænere, sundhedssektoren og naturligvis økononomi. HIF lever op til kravene og er indtil 30. juni 2009 tildelt en A-licens, der giver plads i den bedste række for både U17 og U19. Når der alligevel kan meldes om malurt i bægeret skyldes det, at vi i efteråret måtte sige farvel til to af de trænere, der har været med hele vejen og har foldet HIF s elitekultur og koncept ud, til det vi ser i dag. HIF er nemlig ikke kun dygtige til at udvikle og dygtiggøre fodboldspillere men også vores trænere er attraktive og i høj kurs - og det ved vores konkurrenter. Med trænerne valgte også en gruppe spillere at sige tak for nu og søge nye græsgange. Et nyt hold er nu sat sammen - igen af dygtige og dedikerede trænere og ledere - og deres opgave er klar, men krævende. Til sommer evaluerer DBU s licensudvalg igen vores indsats og alle sejl er sat til at fastholde vores A- licens og Ligapladser. Afgangen af spillere og især trænere har vist, at vi må være påpasselige med at tildele samme person

7 flere centrale ansvarsområder men i en klub, hvor ressourcerne er begrænsede, har dette været nødvendigt. Måske er det de første tegn på, at vi skal tænke nyt omkring organisering af talentafdelingen over i en løsning, hvor vi er mindre sårbare, men hvor vi ikke går på kompromis med vores strategi og vision om at bidrage til dansk talentudvikling på højeste niveau. Infoudvalget Formål Info-udvalgets formål er sikre relevant information til foreningens medlemmer, trænere og ledere, forældre og andre interesserede om HIFs aktiviteter, nyheder, planer m.v. via foreningens hjemmeside Hjemmesiden Det er nu tre år siden den nuværende hjemmeside blev sat i drift Der har på det seneste været mange opfordringer til at redesigne hjemmesiden I starten af 2008 måtte vi erfare, at HFAS havde lavet deres egen hjemmesiden, og siden har vi i fællesskab arbejdet på at få lavet en ny fælles hjemmeside, men det er ikke altid, at dette har højeste prioritet i HFAS I 2008 har vi haft mere end en million besøgende! Diverse søgemaskiner bidrager dog sikkert en del hertil Flytningen af årgangsskiftet i ungdomsafdelingen har gjort det lidt svært at placere kurser, men på onsdag har vi et kursus med fin deltagelse Vi ser frem til, at den nye breddechef også vil få tid til at engagere web ere til holdene HIF og HFAS' IT installation De sidste par år har vi måttet konstatere, at den ene gamle pc efter den anden faldt fra I årets løb er det lykkedes at få alt pc udstyr skiftet ud til nyt og moderne Også vor server er skiftet ud, idet Hvidovre Avis har stillet en større server til rådighed. I afventen af overvejelserne omkring at vælge en løsning ude i byen har vi dog valgt fortsætte med gammel software Vi har fortsat et fint samarbejde med Conviator, der sørger for gratis SPAM filtrering samt remote backup. Info-udvalgets medlemmer Annie, Vicki, Michael, Susanne og Poul Werner. Tak til disse for en fortsat solid indsats i udvalget og til Jens Bruun, der er fortsat som IT supporter. For egen regning vil jeg gerne supplere infoudvalgets beretning med, at vi sidste år forsøgte med direkte information ud til de mange forældre. Jeg tror, at vi nåede ud 3 eller 4 gange, men opgav til sidst, da der efter hver udsendelse kom i hundredevis af fejlmeldinger tilbage, fra mails, som ikke eksisterede mere eller på anden måde var ukorrekte. Ligeledes kunne vi ikke altid se, hvem de tilhørte, med mindre at vi brugte en masse tid på det. Og som det forhåbentlig har fremgået af beretningen, så havde vi rigtig mange opgave at løse sidste år. Samtidig ville det også være tidskrævende for vores trænere og ledere, at skulle vedligeholde en sådan

8 database, var vores klare opfattelse. Og så syntes jeg også det skal med, at udover de mange fejlmeldinger, så var det ikke meget feedback vi fik på nyhedsbrevene. Jeg vil helt klart slå fast, at vi skal finde et system med direkte kommunikation til forældre, men de skal altså fungere bedre end det, vi fik afprøvet sidste år. Mon ikke den nye bestyrelse har det med i tankerne, når der skal i arbejdstøjet. Jeg tror det. Og så til sidst Skal der lyde en stor tak til alle de trænere og ledere, som har slidt og slæbt for HIF, Det har i sandhed ikke været et let år for jer. Jeg er utrolig stolt over, at have været jeres formand gennem de sidste 8 år. Tak til jer forældre, som gør at hverdagen ikke bliver alt for kedelig, tak for lån af jeres børn, som jeg håber også fremover vil være glade for at spille i HIF Tak til Hvidovre kommune for kampen i år. Der har ikke været så mange sager, som der plejer, men det lever vi med. Tak til Jette Hansen og hendes besætning for igen at være på banen i tide og utide Tak til HFAS (Tom, Mogens, Peter og Niels) for et godt år Tak til Jytte for den store indsats. Og tak til jer på denne og måske andre generalforsamlinger, for at deltage i HIF s ve og vel Og sidst men ikke mindst tak til mine kolleger i bestyrelsen for et godt og konstruktivt år, med mange udfordringer. Med disse ord vil jeg overlade min beretning til forsamlingen Martin Krogh-Jensen Januar 2009

BESTYRELSENS BERETNING 2012

BESTYRELSENS BERETNING 2012 HF Mors HC Ørstedsvej 15 DK-7900 Nykøbing M. www.hfmors.dk BESTYRELSENS BERETNING 2012 Først og fremmest vil vi gerne sig tak til alle fremmødte, dejligt at i har interesse i, hvordan det går i vores forening.

Læs mere

Frederiksberg Boldklub

Frederiksberg Boldklub Frederiksberg Boldklub Formandens beretning for 2009 Formandens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Endnu et år er gået

Læs mere

Bestyrelsen beretning for 2010.

Bestyrelsen beretning for 2010. Bestyrelsen beretning for 2010. Indledning. Den anden hele sæson der er ikke følger kalenderåret. Men det gik da egentligt smertefrit, eller relativt. Der er meget, eller retter, ekstrem kort tid til at

Læs mere

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. 1 MUNDTLIG BERETNING 2011. VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

Frederiksberg Boldklub

Frederiksberg Boldklub Frederiksberg Boldklub Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Indledning 2014

Læs mere

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 3 ÅRGANG NR. 63

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 3 ÅRGANG NR. 63 NR. 3 BOLDKLUBBEN FREM Læs bl.a. om: 2008 Indkaldelse til Generalforsamling Nyt fra udvalg og projekter Hjemmesiden Det nye hit Nyt fra 1. holdet Nyt fra Afdelingerne Årets hold 2. ynglinge Rejsebrev fra

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001.

Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001. Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001. Side 1 af 10 Min sidste formandsberetning til NB's generalforsamling får desværre ikke den indledning jeg for 1

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION københavnsk fodbold oktober 2006 2. årgang KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk BØRNEFODBOLD - KURSEN ER SAT TILSKUEROPTØJER - HVEM SKAL NU BETALE! SKOVSHOVED - MOD ALLE ODDS SKJOLD - B93 - FODBOLD

Læs mere

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT Boldklubben SØNDERBRO FIGHT MEDLEMSBLAD NR. 1 MARTS 2004 Side 1 Formand: Frank Lindhardsen Højdevej 32 st. th. 2300 København S Tlf.: 3258 8539 Mobil: 4016 8087 E-mail: formand@os.dk Næstformand: Niels

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

SJÆLLANDSK FODBOLD. Fodbold giver asyl fra bekymringerne. Et fælles fodboldhold har bygget bro mellem lokale beboere og asylansøgere på Stevns

SJÆLLANDSK FODBOLD. Fodbold giver asyl fra bekymringerne. Et fælles fodboldhold har bygget bro mellem lokale beboere og asylansøgere på Stevns SJÆLLANDSK FODBOLD Nr. 3 Juni 2015 Fodbold giver asyl fra bekymringerne Et fælles fodboldhold har bygget bro mellem lokale beboere og asylansøgere på Stevns Struktur på fodbolden giver overskud til det

Læs mere

bestyrelsens beretning 2012

bestyrelsens beretning 2012 bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Formandens beretning Jeg vil gerne starte formandens beretning med at sige velkommen. Velkommen til alle de gamle medlemmer, velkommen til årets

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Mundtlig beretning 2014

Mundtlig beretning 2014 Mundtlig beretning 2014 Endnu et fodbold år er gået og det har samtidig været mit første år som formand for DBU Fyn. Hvis jeg troede, at fodbold bare er et spil med 22 mand på banen og en dommer, hvor

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere

BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG

BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG ee12: Bilag Indholdsfortegnelse BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG BILAG 6: INTERVIEWGUIDE

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Emne: Beretning 2013 Når man ser tilbage på året der er gået fristes jeg til at genbruge min indledning fra de tidligere

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere