For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18."

Transkript

1 Formandens beretning på generalforsamlingen Generalforsamlingen 2009 Den nye generalforsamling Sidste års generalforsamling var på mange måder et varsel på nye tider. De af jer, der var med, kan nok huske, at vi vedtog en lidt ændret kontingent opkrævning, hvilket jeg nok skal komme ind på senere, men også at vi vedtog en for os helt essentiel fornyelse. Det havde jo altid været sådan, både i HIF, men vel egentlig i de fleste foreninger, at man skulle være over 18 år for at kunne deltage i en generalforsamling, noget der på ingen måde stemmer overens med det arbejde eller den medlemsfordeling foreningerne har. For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18. Derfor besluttede vi, sikkert som én af de første foreninger i Danmark, at lade alle komme til orde gennem en forælder eller værge. Jeg ved ikke hvor mange af jer, som er her i den egenskab altså at være forælder, men det giver mig en tryghed ved, at alle i hvert fald HAR haft muligheden for at komme til orde på foreningens højeste instans, som en generalforsamling jo er. Det arbejde, som udføres skulle jo gerne kunne tåle at blive udsat for en generalforsamling, da jeg ellers mener, at noget ville være helt galt. Det nye HIF Som tidligere nævnt, så satte vi på sidste generalforsamling en ny dagsorden. Efter at have forsøgt ALT for at få hvervet frivillige til de ledige poster, så blev 08 startskuddet til noget helt andet. Vi var nået til den konklusion, at ansættelsen af bare én person kunne gøre den forskel, der skulle til, for at få klubben til at fungere. Vi manglede på det tidspunkt en ressourceperson, der kunne binde det hele sammen, samtidig med, at vi fik skabt den bro mellem bestyrelse og de udøvende, som vi så længe havde haft problemer med. Jeg skal være den første til at indrømme, at det desværre ikke gik som vi havde håbet og troet. Mounir, som vi ansatte, var og er en fantastisk formidler. Han fik egentlig hurtigt succes dér, hvor han nåede frem. Han var en god inspirationskilde for trænere og ledere, men vi blev desværre også hurtigt klar over, at andre problemer var ved at opstå i kølvandet på Mounirs besøg rundt omkring. Egentlig af den enkle årsag, det underliggende fundament eller sagt mere direkte, de små mellemleder jobs, ikke var tilstrækkelige for den udvikling var satte i gang med Mounir. Det betød selvfølgelig, at vi måtte prioritere anderledes, da det jo selvfølgelig ikke gir mening, at prøve at skabe verdens bedste træningsmiljøer for vores børn, hvis trænerne ikke har et nøglesystem til deres bolde og materialer, der fungerer ordentligt. Det ville heller ikke give mening hvis vi bare adlød KBU s diktat om, at næsten halvdelen af alle kampe skulle afvikles på hverdage, fordi KBU ikke kunne skaffe dommere i weekends. Derfor måtte vi flytte i hundredevis af kampe fra anlægget til andre steder. Ej heller ville det give mening, hvis vi ikke fik ordentlig styr på vores materialer, når vi nu havde

2 investeret over kr. i det. Derfor blev vi simpelthen nødt til få styr på disse basale ting, hvis det overhovedet skulle give mening at skabe den klub, som vi havde lovet jer og jeres børn. Af den grund blev jobbet hurtigt præget af kontorarbejde i stedet for at være synlig ude blandt holdene. Med dette i mente, så er jeg helt overbevist om, at flere af jer nok havde sat næsen op efter noget mere, når vi nu havde sat kontingentet op med 100%. Der er sikkert også nogen, der mener, det er for dårligt, vi ikke kunne holde hvad vi lovede. Jeg skal også indrømme, at jeg er ærgerlig over, vi ikke fik brændt synligt igennem allerede på første år, men jeg vil samtidig også have lov til at slå fast med syvtommersøm, at dette år IKKE har været spildt eller en fiasko eller hvad man nu kan finde på at sige. Nej, jeg vil sige tværtimod. Jeg vil kalde det rettidig omhu. Det var nødvendigt at få rettet fundamentet til, så det kan bære det HIF som vi vil have skal stå på det. Så er det jo på sin plads at spørge, hvad har vi så tænkt os at gøre, eller hvordan skal HIF så se ud. Det var jo selvfølgelig også det spørgsmål vi stillede os selv i sommeren sidste år. Løsningen blev at vi tilkaldte forstærkninger fra alle egne af breddefodbolden, for at få vendt situationen med de, som havde fingerne i dejen, og sammen med dem få tænkt og vendt situationen ordentligt igennem, så vi kunne få lavet et bedre fundament. Jeg kan egentlig bedst med dette dias forklare, hvad det går ud på Vi har delt ungdomsbredden op i tre afdelinger. En Mikro- 5-8 år, en børne år, og en

3 ungdomsafdeling år. De tre afdelinger får hver deres afdelingsleder, som bliver aflønnet i niveau med en talenttræner. Derudover skal der ansættes en sportslig koordinator, som skal lave det som egentlig var tiltænkt i første omgang, nemlig at være ude blandt trænerne og dermed være inspirationskilde, eller igangsætter om man vil for klubbens mange hold. Derudover så har vi jo allerede ansat Gerhard Grubb Waaentz som breddechef, da Mounir stoppede 1. november. Forskellen er så selvfølgelig, at vi derved ikke får nogen fuldtidsmedarbejdere, men hele 5 på deltid. Jeg må dog lige slå fast, at vi er ikke færdige med transformeringen endnu.. Afdelingerne har hver især arbejdet med udfærdigelsen af et kommissorium gennem efteråret, som tager udgangspunkt i vores egne holdninger til børnefodbold, samt DBU s handlinger og Holdninger Mikroafdelingen er stort set færdig, børneafdelingen er rigtig godt på vej, mens de mere kniber for ungdomsafdelingen at få samlet tropperne til afholdelse af møder. Sjovt nok er ungdomsafdelingen så den eneste, som har ansat sin afdelingsleder Allan Eckstrøm, så er der da, om ikke andet, en tovholder i afdelingen. Jeg er også ret sikker på, at udfærdigelsen af et kommissorium for ungdomsafdelingen bliver en rigtig spændende opgave, da det jo er dér vi har rigtig mange udfordringer, med mangel på trænere, elite og bredde og faldende medlemstal. Meningen er så, at vi med denne 5 mands besætning og det nye bredde-setup, kigger på implementeringen i forhold til den øvrige bredde. Dame- herresenior, gammelmandshold osv. Det er der en fjerde gruppe, der har fået til opgave, og de er også godt i gang. Alt i alt så håber jeg, at dette arbejde vil munde ud i det, som har været planen fra start. At HIF bliver Danmarks bedste breddeklub. Medlemstallet I forlængelse af den nye vej, så skal jeg være helt ærlig og sige, at vi virkelig var spændte på, om den meget drastiske stigning i kontingentet ville afføde en reaktion hos vore medlemmer. Selvom jeg syntes, at vi gjorde alt hvad vi kunne for at få informeret ud om, at HVIS denne voldsomme stigning gjorde, at en familie ikke kunne få det til at hænge sammen økonomisk, så skulle de blot skrive til mig, så ville vi sørge for, at der blev lavet en rabatordning. Og heldigvis var der også flere som benyttede sig af tilbuddet. Det ville for mig være frygteligt, hvis de, der havde allermest brug for en god fodboldklub, pludselig ikke havde råd. Hvor mange der har brugt sig af det, holder vi os for os selv. Vi talte også sidste år om, vi skulle lave en eller anden form for søskenderabat. Det har vi ikke gjort, da vi simpelthen ikke kan overskue konsekvenserne af en sådan rabat. Det ved jeg, at nogen er sure over, men jeg mener egentlig allerede, at vi er dækket ind med en løsning, ved føromtalte rabatordningsmulighed Hvad vi dog godt kan overskue er, hvad den træner/lederrabat vi sidste år indførte, kom til koste. Ca blev der hentet mindre ind i kontingent, som selvfølgelig skal modregnes det samlede kontingent, hvis man skal finde et reelt billede af, hvor meget vi har fået ekstra i kassen til fastansættelser af personale. Jeg vil godt slå fast, at jeg syntes det var et godt og rigtigt signal at sende til de mange trænere og

4 ledere, som gør hele forskellen i HIF stort set frivilligt. De/I lægger en kæmpe indsats for dagen, og specielt sidste år har det ikke været nogen helt let opgave, at skulle være ambassadører for HIF s nye vej, når I faktisk selv var lidt i tvivl om, hvad der skete rundt omkring. For at vende tilbage til overskriften, så har alle ændringerne faktisk betydet, at vi er blevet flere HIF ere. Det forholder sig faktisk sådan, at vi har fået 10% flere medlemmer blandt drenge- og pigeungdom.. Efter alt hvad jeg nu har fortalt om manglende resultater, så tager jeg det faktisk som et udtryk for, at I tror på, først og fremmest, at projektet kan lade sig gøre, men også, at I ved, at vi knokler med alt hvad vi har, for at nå målet, for det gør vi. Nu skylder jeg nok lige at runde seniorafdelingen, for der har der faktisk været nedgang i medlemstallet, på trods af vil ikke har hævet kontingentet for dem. Der vil jeg godt påtage mig noget af ansvaret, da vi i forsøg på at få så mange årgange til at træne sammen som muligt, har givet seniorerne dårligere betingelser end de før har haft. Det er selvfølgelig beklageligt, men det har ikke været til at ændre i bestræbelserne på, at få ungdomsbreddeprojektet til lykkedes Vi skylder selvfølgelig seniorerne at få set på, hvordan vi kan give dem bedre forhold, og her har vi faktisk fået tiltusket os nye baner, som vi skal have bragt i spil for seniorerne. De gamle kæmper Jeg vil selvfølgelig også runde de gamle kæmper i min sidste beretning. I mine 8 år har vi altid fulgtes ad. Nogle gange har kæmperne været forrest nogle gange har HIF, nogle gange har de været på nakken af os og nogle gange omvendt. Men alt i alt så har samarbejdet altid været omgærdet af gensidig respekt, sådan skal det være. Præsidenten Lasse Hebo blev for en uge siden valgt for nye 2 år sammen med sin bestyrelse. Det var en kort og meget fornem generalforsamling, der var afsluttet på bare 45 minutter. Kæmperne har jo overtaget cafeteriet ovre i det gamle klubhus, og er i gang med at bygge en overdækket terrasse, så forholdene kan blive mere optimale. Jeg håber, at kæmperne kan få en god forretning op at stå, da deres ene formål er at støtte HIF, hvilket bare sidste år gav omkring kr. til forskellige HIF-hold. Når nu HIF om lidt får ny formand og bestyrelse, så tror jeg, at formanden, som noget af det første, vil tage kontakt, for at få vendt verdenssituationen, og så måske få lavet en gensidig forventningsafstemning, til gavn og glæde for begge parter. For mit vedkommende kan jeg kun sige tak for den kæmpe indsats kæmperne gør for HIF, og tak for det gode samarbejde. Kontoret Kontoret har også haft et travlt år i 08. Det er jo klart, at når der sker store ændringer, så bliver der ikke alene flere spørgsmål, men også mere arbejde til den gode Jytte Kuscu, m.fl. Til tider har kontoret lignet en banegård i myldretiden, når breddechefen eller elitechefen eller begge to holdt hof. Samtidig med dette har kontoret også fungeret som materialerum for breddens mange nye redskaber, bolde, mål o.lign. Hvis nogle af jer har forvildet jer derned, ved I nok også hvad jeg taler om, men Jytte ser nu ikke ud til at lide overlast. Hun har i hvert fald ikke brokket sig over de kaotiske forhold, eller også har jeg bare ikke

5 hørt det Jeg tror at Jytte trives i rørt vand, så min opfordring til den nye bestyrelse må være, at man holder gryden i kog, så ikke pludselig Jytte og hvem der måtte hjælpe hende, kommer til at kede sig. Jytte, tak for de 8 år vi har haft i hinandens selskab. Turneringsomlægningen Som om vi ikke havde givet os selv udfordringer nok, så blev vi også udfordret med en gennemgående omlægning af alle turneringer i stort set hel Danmark. Egentligt handlede det hele om en Kval-række, som hverken havde en mor eller far, og derfor skulle afvikles. Det kom til at betyde, at alle turneringer skulle vendes fra forår efterår til efterår forår. Nu var vi ellers lige ved at finde ud af, at det år vores børn blev eks. 7 år var de U7 osv. Det var dog til at finde ud af, men nu er det hele lidt mere kompliceret, for nu hedder det U-7 drenge, hvis deltagere ikke må være fyldt 6 år før 1/1 det år turneringen starter Som et lille kuriosum kan jeg ikke lade være med at nævne én af vore gode trænere, der hårdnakket påstod, at han stod i spidsen for klubbens U98 hold. Jeg vil mene, at kunne vi mønstre et sådant, ville det være imponerende, og jeg er helt sikker på, at vi aldrig ville have bøvl med deres forældre Vi skal nu nok få styr på det, men det er lidt bøvlet, at nye hold ikke når at træne sammen før de skal spille deres første kamp i august, ligesom det er uheldigt, at vi nu alle sammen skal til at finde evt. nye trænere i sommerferien, hvor vi har aller dårligst tid. Men sådan er det bare. Og som sagt før finder vi nok ud af det. Dog må jeg sige, at omlægningen fik den direkte konsekvens, at vi ikke holdt den traditionelle afslutningsfest for holdene sidste år. Det har ellers været en god tradition med denne hyggelige efterårs afslutning, men vi valgte, at rykke det hele til foråret, hvor sæsonen så altså nu slutter, hvilket I vil høre nærmere om, når vi kommer dertil. Årets HIF er Blev sidste år Michael Weiss. Det er en god tradition og rigtig dejligt som formand, at kunne hylde én, som har gjort en forskel. Det er selvfølgelig ikke noget anciennitets krav til en sådan titel, alene at man har udført et stykke arbejde for HIF, som har været noget særligt. Michael Weiss er et rigtig godt eksempel på det. Han er en type, som giver sig fuldt ud, og har samtidig evnen til, at få vendt tingene rigtigt i forhold til en debat. Et godt eksempel på dette står Michael faktisk fadder til, da han sidste år bare var forælder på klubbens pigehold. De daværende trænere opfordrede helt åbent de øvrige forældre til at forlade HIF, da denne kontingentstigning var en så grov handling, at den måtte straffes med en udmelding. Michael fungerede som en slags selvbestaltet mægler, men kunne ikke holde et flertal fra, at melde sig ud, hvorefter han selv fik organiseret en forældrekreds, fik startet træningen op og i det hele taget organiseret alt omkring holdet, så de nu ikke bare er ét hold men flere, og i det hele taget er blevet et af klubbens bedst fungerende områder.

6 Sådan en indsats kan man kun have respekt for, og samtidig er jeg næsten endnu mere glad for, at Michael stiller op til bestyrelsen, hvilket for mig er rigtig glædeligt, ikke mindst for det fremtidige HIF. Talentafdelingen I de seneste årsberetninger fra Talentafdelignen er det indledningsvist blevet proklameret, at bedst som vi troede, at vi havde nået det maksimale niveau for talentudvikling i HIF med de ressourcer, faciliteter og den økonomi vi har til rådighed, har vi igen evnet at flytte overliggeren. Sådan kunne denne årsberetning også indledes og så alligevel ikke. For årets afslutning bød på overraskelser og udskiftninger i trænerstaben, der på sin vis udstillede Talentafdelingens skrøbelige og sårbare organisation. Når 2008 alligevel har været et fantastisk år skyldes det, at vi med vores U19 hold opnåede det flotteste resultat i nyere tid, da holdet i sidste spillerunde sikrede sig sølvmedaljer i turneringen, og at vores U17 hold evnede at forsvare titlen som pokalmestre. Vi viste altså rent resultatmæssigt, at Hvidovre som talentudviklingsklub igen kunne være med helt fremme og spille op med de bedste hold herhjemme. Vores succeskriterier har dog altid været mere ydmyge med det klare mål, at fastholde vores pladser i Ligaen for U17 og U19. At det hårde arbejde så er begyndt at kaste medaljer af sig, bør vi dog være stolte af, men altså aldrig tage for givet. At succes er meget mere end et blik i tabellen viser det faktum, at hele 5 U19 spillere fik debut på HIF s 1. senior hold i efteråret 2008 altså et halvt år før de selv bliver seniorer. En klar og nødvendig strategi at matche vores bedste ungdomsspillere med de bedste seniorer. Resultaterne ser vi da også nu, hvor flere af vores egne ungdomsspillere er blevet en fast del af seniortruppen og dermed klarer den vanskelige overgang fra ungdoms- til seniorspiller med bravour. Omkring DBU s ungdomslandshold har vi igen i år været flot repræsenteret med i alt 4 ungdomsspillere, der blev udtaget til diverse landshold. Det er fornemme præstationer, der igen i år har gjort HIF til en klub man regner med. Det er svært at give en forklaring på hvorledes HIF, med de forhold der arbejdes under, kan være blandt de bedste i landet år efter år. Men der er ingen tvivl om, at trænernes enorme engagement kombineret med deres sportslige kvalifikationer, gør, at HIF har noget unikt. De har formået at udvikle og udbygge det fundament og de rammer, der har båret os frem og som har givet os et navn som en klub der kan det der med talentudvikling var også året, hvor DBU indførte det længe ventede Licenssystem. En erstatning for det indviklede indplaceringsssystem, hvor spillernes årgange, kampantal og spilletid skulle gå op i en højere enhed for at sikre plads i den bedste række. Licenssystemet stiller anderledes skærpede krav til klubberne blandt andet hvad angår faciliteter, uddannelse af trænere, sundhedssektoren og naturligvis økononomi. HIF lever op til kravene og er indtil 30. juni 2009 tildelt en A-licens, der giver plads i den bedste række for både U17 og U19. Når der alligevel kan meldes om malurt i bægeret skyldes det, at vi i efteråret måtte sige farvel til to af de trænere, der har været med hele vejen og har foldet HIF s elitekultur og koncept ud, til det vi ser i dag. HIF er nemlig ikke kun dygtige til at udvikle og dygtiggøre fodboldspillere men også vores trænere er attraktive og i høj kurs - og det ved vores konkurrenter. Med trænerne valgte også en gruppe spillere at sige tak for nu og søge nye græsgange. Et nyt hold er nu sat sammen - igen af dygtige og dedikerede trænere og ledere - og deres opgave er klar, men krævende. Til sommer evaluerer DBU s licensudvalg igen vores indsats og alle sejl er sat til at fastholde vores A- licens og Ligapladser. Afgangen af spillere og især trænere har vist, at vi må være påpasselige med at tildele samme person

7 flere centrale ansvarsområder men i en klub, hvor ressourcerne er begrænsede, har dette været nødvendigt. Måske er det de første tegn på, at vi skal tænke nyt omkring organisering af talentafdelingen over i en løsning, hvor vi er mindre sårbare, men hvor vi ikke går på kompromis med vores strategi og vision om at bidrage til dansk talentudvikling på højeste niveau. Infoudvalget Formål Info-udvalgets formål er sikre relevant information til foreningens medlemmer, trænere og ledere, forældre og andre interesserede om HIFs aktiviteter, nyheder, planer m.v. via foreningens hjemmeside Hjemmesiden Det er nu tre år siden den nuværende hjemmeside blev sat i drift Der har på det seneste været mange opfordringer til at redesigne hjemmesiden I starten af 2008 måtte vi erfare, at HFAS havde lavet deres egen hjemmesiden, og siden har vi i fællesskab arbejdet på at få lavet en ny fælles hjemmeside, men det er ikke altid, at dette har højeste prioritet i HFAS I 2008 har vi haft mere end en million besøgende! Diverse søgemaskiner bidrager dog sikkert en del hertil Flytningen af årgangsskiftet i ungdomsafdelingen har gjort det lidt svært at placere kurser, men på onsdag har vi et kursus med fin deltagelse Vi ser frem til, at den nye breddechef også vil få tid til at engagere web ere til holdene HIF og HFAS' IT installation De sidste par år har vi måttet konstatere, at den ene gamle pc efter den anden faldt fra I årets løb er det lykkedes at få alt pc udstyr skiftet ud til nyt og moderne Også vor server er skiftet ud, idet Hvidovre Avis har stillet en større server til rådighed. I afventen af overvejelserne omkring at vælge en løsning ude i byen har vi dog valgt fortsætte med gammel software Vi har fortsat et fint samarbejde med Conviator, der sørger for gratis SPAM filtrering samt remote backup. Info-udvalgets medlemmer Annie, Vicki, Michael, Susanne og Poul Werner. Tak til disse for en fortsat solid indsats i udvalget og til Jens Bruun, der er fortsat som IT supporter. For egen regning vil jeg gerne supplere infoudvalgets beretning med, at vi sidste år forsøgte med direkte information ud til de mange forældre. Jeg tror, at vi nåede ud 3 eller 4 gange, men opgav til sidst, da der efter hver udsendelse kom i hundredevis af fejlmeldinger tilbage, fra mails, som ikke eksisterede mere eller på anden måde var ukorrekte. Ligeledes kunne vi ikke altid se, hvem de tilhørte, med mindre at vi brugte en masse tid på det. Og som det forhåbentlig har fremgået af beretningen, så havde vi rigtig mange opgave at løse sidste år. Samtidig ville det også være tidskrævende for vores trænere og ledere, at skulle vedligeholde en sådan

8 database, var vores klare opfattelse. Og så syntes jeg også det skal med, at udover de mange fejlmeldinger, så var det ikke meget feedback vi fik på nyhedsbrevene. Jeg vil helt klart slå fast, at vi skal finde et system med direkte kommunikation til forældre, men de skal altså fungere bedre end det, vi fik afprøvet sidste år. Mon ikke den nye bestyrelse har det med i tankerne, når der skal i arbejdstøjet. Jeg tror det. Og så til sidst Skal der lyde en stor tak til alle de trænere og ledere, som har slidt og slæbt for HIF, Det har i sandhed ikke været et let år for jer. Jeg er utrolig stolt over, at have været jeres formand gennem de sidste 8 år. Tak til jer forældre, som gør at hverdagen ikke bliver alt for kedelig, tak for lån af jeres børn, som jeg håber også fremover vil være glade for at spille i HIF Tak til Hvidovre kommune for kampen i år. Der har ikke været så mange sager, som der plejer, men det lever vi med. Tak til Jette Hansen og hendes besætning for igen at være på banen i tide og utide Tak til HFAS (Tom, Mogens, Peter og Niels) for et godt år Tak til Jytte for den store indsats. Og tak til jer på denne og måske andre generalforsamlinger, for at deltage i HIF s ve og vel Og sidst men ikke mindst tak til mine kolleger i bestyrelsen for et godt og konstruktivt år, med mange udfordringer. Med disse ord vil jeg overlade min beretning til forsamlingen Martin Krogh-Jensen Januar 2009

General forsamling. Generalforsamling 2006

General forsamling. Generalforsamling 2006 General forsamling 2006 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretninger I referatet af sidste års generalforsamling er følgende anført ifm. den vedtagne lovændring: Formanden fortalte at organisationen løbende

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

Historien om Boldklubben Hellas

Historien om Boldklubben Hellas Historien om Boldklubben Hellas BK Hellas blev stiftet 23. Juni 1926 af Carl Matzen. Carl Matzen, som var vicevært for kommunens ejendom Carl Langesvej, var meget sportsinteresseret og derfor var det for

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Det handler om ildsjæle

Det handler om ildsjæle Det handler om ildsjæle Talentudvikling, Holdsport & Erhvervsnetværk Et sponsorat skal være et dynamisk samarbejde til glæde og gavn for begge parter derfor er vores sponsorer ikke bare sponsorer men samarbejdspartnere

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Kalenderåret 2014 var igen noget af en rutsjebane for alle i VFF, både den professionelle afdeling og hos os. Superliga holdet måtte efter kun en enkelt sæson en tur ned i 1

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening.

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Præsentation Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Selvom FFK er en forholdsvis ny klub, der bygger på fornyelse,

Læs mere

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling:

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Brøndbyernes IF-beretning 2013 Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Jørn Sørensen Bente Fryland John Pedersen Arne Nielsen Rudolf Larsen Æret være deres minde.. Året 2013

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 "Virksomheder, der har udgifter til sponsorering af fx sportsklubber og kulturelle foreninger, modtager ofte reklameydelser i form af omtale af virksomhedens navn og logo på bandereklamer,

Læs mere

Bjerringbro IF - Fodbold

Bjerringbro IF - Fodbold Bjerringbro IF - Fodbold Bjerringbro IF - Fodbold I Bjerringbro IF har vi en vision om at tilbyde fodbold og fællesskab for alle. For at nå det har vi nogle værdier, vi ønsker at arbejde ud fra i Bjerringbro

Læs mere

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014 Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015 Beretning 2014 Medlemstallet i Taastrup FC for 2014 har været lidt faldende. På pigesiden har vi oplevet en lidt større nedgang i medlemstallet en drengesiden

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

Skjern Håndbolds Talentstrategi

Skjern Håndbolds Talentstrategi Skjern Håndbolds Talentstrategi Skjern Håndbold VIL TALENTUDVIKLING Skjern Håndbold vil udvikle talenter i egen ungdomsafdeling både på drenge- og pigesiden. Vi vil være en hel klub, der kæmper for hold

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

HANDLEPLAN FOR IMØDEGÅELSE AF VOLD MOD FODBOLD- DOMMERE.

HANDLEPLAN FOR IMØDEGÅELSE AF VOLD MOD FODBOLD- DOMMERE. HANDLEPLAN FOR IMØDEGÅELSE AF VOLD MOD FODBOLD- DOMMERE. Indledning. I efteråret 2007 var der øget fokus på problemet med vold mod fodbolddommere som følge af et stigende antal disciplinærsager samt de

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse Mission At tiltrække, udvikle og fastholde flest mulige spillere i AFK UY frem til overgang til AFK UÆ. At udvikle hver spillers fodboldmæssige færdigheder bedst muligt under hensyntagen til den enkelte

Læs mere

FB Nyhedsbrev. nr. 1. - September 2007.

FB Nyhedsbrev. nr. 1. - September 2007. FB Nyhedsbrev. nr. 1. - September 2007. Medlemstal offentliggjort: Danmarks Idræts Forbund, DIF har netop offentliggjort medlemstallene for deres forskellige forbund, og her kan FB bryste sig med, blandt

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far)! Formål At vise hvorledes forældre - specielt mødre - kan involveres i døtrenes træning.

Læs mere

Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes?

Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes? Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes? Et mikro- og midi-perspektiv på frafaldsproblematikken Vejen 26.november 2014 Hvad er der på menuen? Det trænere og ledere tror der årsagen til

Læs mere

Beretning 2010 FFD 2009.

Beretning 2010 FFD 2009. Beretning 2010 Den 74. tyvende beretning blev så min opgave at fremlægge efter mit første år som formand for en klub jeg kun kan være glad for at være medlem af. Det har været et fantastisk år selv om

Læs mere

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013 Retningslinjer for Ungdomsafdelingen 1. udgave, 2013 Holluf Pile - Tornbjerg Idrætsforening (HPTI) Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ www.hpti.dk Stiftet 27. juni 1980 Børnefodbold og træning af børn:

Læs mere

BREDDESTRATEGI FOR TFC

BREDDESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor breddeområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusé at klubben har arbejdet med bredden? List i punktform. r på fakta) Hvad har betinget, Træningstid

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Formandens beretning om foreningen i det forløbne år

Formandens beretning om foreningen i det forløbne år Formandens beretning om foreningen i det forløbne år ved formand Peter Würtz Madsen Greve Fodbold Ordinær generalforsamling Indledning 2014 har for Greve Fodbold været et helt igennem fantastisk og begivenhedsrigt

Læs mere

TRÆNER-LEDER MØDE. 2. marts 2009. Grafik er fjernet af hensyn til størrelsen af filen.

TRÆNER-LEDER MØDE. 2. marts 2009. Grafik er fjernet af hensyn til størrelsen af filen. TRÆNER-LEDER MØDE 2. marts 2009 Disposition Velkomst og præsentation af dagsorden Status generelt i Vodskov IF - Claus Trænerstatus - alle Træningstider 2009 - Ole Nyt omkring fodboldreglerne - Ole Cafeteria

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

klub-building Gode kampoplevelser til alle spillere temahæfte - den gode kampoplevelse Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne

klub-building Gode kampoplevelser til alle spillere temahæfte - den gode kampoplevelse Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne klub-building temahæfte - den gode kampoplevelse DEL 1 UDVIKLING AF KLUBBENS FRIVILLIGHEDSSTRATEGI Gode kampoplevelser til alle spillere Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne DEN GODE KAMPOPLEVELSE

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF Nedslidt sandbane Klubhus Sumpet femmands træningsbane Nedslidt

Læs mere

DBU Breddestrategi. v/bent Clausen Medlem af DBUs bestyrelse Formand for DBU Jylland. DHF Breddeseminar Nyborg 2. februar 2013

DBU Breddestrategi. v/bent Clausen Medlem af DBUs bestyrelse Formand for DBU Jylland. DHF Breddeseminar Nyborg 2. februar 2013 DBU Breddestrategi v/bent Clausen Medlem af DBUs bestyrelse Formand for DBU Jylland DHF Breddeseminar Nyborg 2. februar 2013 Passion, udvikling og fællesskab - Strategi for videreudviklingen af dansk fodbold

Læs mere

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers 1) Konstatering af antal fremmødte foreninger, samt valg af 3 stemmetællere. 30 foreninger deltog ud af kredsens 70 foreninger. Poul

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Formandens beretning 2014-15

Formandens beretning 2014-15 Formandens beretning 2014-15 Dette er så afslutningen på mit første år som formand for Tårnby HK. Det kan vel siges at have været et turbulent år, når man ser på de ting der er sket i løbet af året, men

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

FB Nyhedsbrev. nr. 3 april 2009

FB Nyhedsbrev. nr. 3 april 2009 FB Nyhedsbrev. nr. 3 april 2009 Så er Frederiksberg Boldklub på banen med årets tredje Nyhedsbrev, med de sædvanlige nyheder fra de forskellige afdelinger, både ungdom og senior samt generelle informationer

Læs mere

Langeskov Badminton Klub 5550 Langeskov

Langeskov Badminton Klub 5550 Langeskov Referat af generalforsamlingen den 24. februar 2015 Deltagere: Johnny Klint, Susanne Lyskjær, Carsten Johansen, Arne Lind og Hardy Käehne (bestyrelsen), derudover deltog 14 medlemmer samt dirigenten. Dagsorden:

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom August 2011 Nyhedsbrev i FC Roskilde ungdom Velkommen til et nyt tiltag i FC Roskilde ungdom. Som noget nyt vil FC Roskilde ungdom 4 gange om året udsende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal bruges til at

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014 Bestyrelsen: Næste bestyrelses møde er d. 29 Oktober 2014 Emner som I ønsker behandlet kan fremsendes til Lenelaungaard@hotmail.com ugen før mødet. Medlemstal Pr September 2014: 780 medlemmer Baner og

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Referat af Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Dagsorden 1. Grundig orientering fra formanden, herunder kredsens økonomiske situation 2. Gennemgang af det mulige omkring den

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub ReferatfradenordinæregeneralforsamlingiBrøndbyHåndboldklub Afholdtmandagden3.juni2013kl.19.30iCaféen,Stadionhal1. Antaltilstedeværende:37medlemmersamt8bestyrelsesmedlemmer.Ialt45personer. 1. Valgafdirigent.

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014.

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Tilstede: Carsten Hansen - beboerrepræsentant, Natacha Soelberg - beboerrepræsentant, Susanne Wolfsberg - botilbudsleder, Wivi Mortensen

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for EGIF Badminton Klubudvikling Centrale spørgsmål: Hvad gør Fe. Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram)

Læs mere

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli)

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli) HÅNDBOG for Historie/Formål Boldklubben KR70 opstod på den stiftende generalforsamling den 5. november 1970. Baggrunden for den stiftende generalforsamling var, dels at de i områdets to skoler Kølstrup

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2012

BESTYRELSENS BERETNING 2012 HF Mors HC Ørstedsvej 15 DK-7900 Nykøbing M. www.hfmors.dk BESTYRELSENS BERETNING 2012 Først og fremmest vil vi gerne sig tak til alle fremmødte, dejligt at i har interesse i, hvordan det går i vores forening.

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Hej Allesammen, Sæsonen 2014/2015, min første i Gentofte Svømmeklub, er på vej ind i de sidste spændende og afgørende uger, Selvom mange kilometer

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Der er rigtig mange aktiviteter at berette om. 2014 har været et år hvor vi har forsat nogle af de skibe der blev sat i søen i 2013 så som:

Der er rigtig mange aktiviteter at berette om. 2014 har været et år hvor vi har forsat nogle af de skibe der blev sat i søen i 2013 så som: Bestyrelsesberetning ved generalforsamling torsdag den 26. februar 2015. I lighed med sidste år vil jeg aflægge bestyrelsens beretning efter flg. hovedpunkter. Indledningsvis vil jeg gerne sige at 2014

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt.

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt. Referat: Sportsafdelingen i Dansk Svømmeunion, 2014 Dato: 27. april 2014 Tidspunkt: 9.00 12.00 Mødested: Hotel Scandic, Kolding Referent: Margit Beckmann Nr. Punkt 1. Valg af dirigent Referat Mikkel von

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere

Solrød Cup 2013. Kampprogram & Regler

Solrød Cup 2013. Kampprogram & Regler Solrød Cup 2013 Kampprogram & Regler 1 Indhold Velkommen... 3 Praktiske oplysninger... 3 Spilleregler... 4 Præmier... 4 Kampprogram... 5 De 5 forældrebud... 7 De 5 trænerbud... 8 Sponsorer... 9 2 Velkommen

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde.

Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde. Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde. Lige lidt praktisk. Jeg vil først bruge små 20 minutter på et indlæg. Derefter er der kaffe/te sodavand og et stykke brødtorte, hvor I kan sidde og

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning 3) Kassereren aflægger regnskab 4) Indkomne forsalg 5) Valg 6) Eventuelt Fra bestyrelsen

Læs mere

Fodbold for alle hele året hele livet!

Fodbold for alle hele året hele livet! Mundtlig beretning 2015 Endnu et fodbold år er gået med spændende aktiviteter og udfordringer. Vi skal være opmærksomme på megatrends i samfundet omkring os. Sikre tendenser, der vil påvirke fodbolden,

Læs mere

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Referat for Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen og fortalte om aftenens program 1. Valg af dirigent & referent

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN Hjallerup Idrætsforening har fået ny hjemmeside. Dette har betydning for dig som bruger/medlem af HIF og som forældre til børn, der er bruger/medlem

Læs mere

DBU Lolland-Falster. på vej mod 2015. Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde

DBU Lolland-Falster. på vej mod 2015. Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde DBU Lolland-Falster på vej mod 2015 Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde 1 Hvorfor projekt Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde 2 DBU Lolland-Falster ønsker at udarbejde og

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Målsætninger & holdninger

Målsætninger & holdninger Udarbejdet af SVIF Samarbejdsudvalget November 2012 Side 1 08-02-2015 Dette dokument er tiltænkt trænere, holdledere, forældre, spillere og andre med interesse for arbejdet i SVIF. SVIF s Formål At fremme

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Nyhedsbrev DcH Næstved

Nyhedsbrev DcH Næstved Nyhedsbrev DcH Næstved Oktober 2014 Velkommen til DcH Næstved s nyhedsbrev Første nummer af DcH Næstved s nyhedsbrev blev sendt ud til 50 medlemmer, denne gang er der kommet flere på, men sørg for at fortælle

Læs mere

Info fra trænerdag 11. April

Info fra trænerdag 11. April Udskriv Luk Info fra trænerdag 11. April Fra: Lene Laungaard (lenelaungaard@hotmail.com) Sendt: 28. april 2015 14:32:38 Til: neg@stofanet.dk (neg@stofanet.dk); ft@direction marketing.com (ft@directionmarketing.com);

Læs mere