RØNDE FRIE SKOVBØRNEHAVE - PÆDAGOGISKE LÆREPLANER, MAJ 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RØNDE FRIE SKOVBØRNEHAVE - PÆDAGOGISKE LÆREPLANER, MAJ 2013"

Transkript

1 RØNDE FRIE SKOVBØRNEHAVE - PÆDAGOGISKE LÆREPLANER, MAJ 2013 Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 1

2 Indholdsfortegnelse Rønde Frie Skovbørnehave - Pædagogiske læreplaner, Maj Pædagogisk værdigrundlag for Rønde frie Skovbørnehave... 4 Rønde frie Skovbørnehaves overordnede pædagogiske principper Rønde Frie Skovbørnehaves læringsforståelse Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Børn med særlig behov Løbende evaluering af de pædagogiske læreplaner Løbende dokumentation af de pædagogiske læreplaner Udvidet Smtte-model Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 2

3 Naturen og den smukke beliggenhed er rammen om vores hverdag. Vi tager udgangspunkt i naturen, de skiftende årstider og bruger alt, hvad den giver af oplevelser. Når vi færdes i naturen, bruger vi alle vores sanser. Vi kommer bedre i kontakt med vores følelser, og vi mærker bedre os selv. Det er en sansende oplevelse af færdes i naturen, og da erkendelse sker gennem sansemæssige oplevelser, er naturen derfor det oplagte læringsrum for vores pædagogik. Stemningsbillede, Kalø Vig. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 3

4 PÆDAGOGISK VÆRDIGRUNDLAG FOR RØNDE FRIE SKOVBØRNEHAVE I Rønde frie skovbørnehave lægger vi vægt på: At anerkende barnet som det er. At de voksne tager ansvar for stemningen. At der er rum for udvikling. At de voksne reflekterer over egen praksis. At alle føler sig som en del af fællesskabet. At der er kvalitet og læring i samværet med barnet. At anerkende barnet, praktiserer vi ved at: Lytte til barnet. Lægge mærke til barnets kropssprog. Sætter os ind i barnets baggrund og historie. Se på barnet uden forbehold. Anvende anerkendende kommunikation. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 4

5 At de voksne tager ansvar for stemningen, praktisere vi ved at: Vi er åbne og imødekommende. Have et positivt kropssprog. Skabe æstetiske rammer så børnehaven er indbydende. Vi er bevidste om vores voksenroller, lægger vægt på en positiv omgangstone og attitude. At der er rum for udvikling, praktisere vi ved at: Skabe udfordrende rammer og aktiviteter. Bruge spontanitet i hverdagen. Give rum og tid til fordybelse. Tilbyder naturen som rum for leg, sanseoplevelser og fysisk udfoldelse. At de voksne reflekterer over egen praksis, praktisere vi ved at: Give plads, mod og lyst til at se på egen praksis. Have en åben og faglig dialog, også når det er svært. Bruger kollegaerne til sparring og vejledning. Opsøge ny viden. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 5

6 At alle føler sig som en del af fællesskabet, praktisere vi ved at: Tilrettelægge hverdagen, så det er muligt for alle børn at være en del af fællesskabet. Barnet føler sig set, hørt og forstået. Sikre gode relationer og styrke venskaber. Være observerende så ingen føler sig udenfor fællesskabet. At der er kvalitet og læring i samværet med børnene, praktisere vi ved at: Skabe trygge rammer og være nærværende i relationen. Støtte barnet i sin læring og udvikling i alle hverdagssituationer. Være opmærksom på børnenes egne initiativer og hvad der interesserer dem. Planlægger aktiviteter som er fagligt begrundede, og som udfordrer det enkelte barn. Give plads og tid til spontanintet og den frie leg. Det skal være sjovt at gå i Rønde Frie Skovbørnehave Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 6

7 RØNDE FRIE SKOVBØRNEHAVES OVERORDNEDE PÆDAGOGISKE PRINCIPPER. Børnene skal møde voksne som har tid, er lyttende og nærværende i relationen. Børnene skal opleve at de bliver set, hørt og forstået og at kommunikationen barn/voksen bærer præg af ligeværd. Børnene skal møde voksne der tager ansvar for relationen barn/voksen imellem og som anerkender relationens betydning for barnets trivsel. De voksne tager ansvaret for at der i institutionen er en ordentlig omgangstone og at ingen bliver mobbet. De voksne skal være åbne, imødekommende og være sig deres voksne rolle bevidst. Børnene skal opleve hvilke muligheder naturen giver for leg og brug af fantasi, sansemæssige oplevelser, tid til fordybelse, læring og fysisk udfoldelse. Børnene skal opleve udfordrende fysiske rammer inde der giver lyst og plads til spontan leg og kreative aktiviteter. De skal have nem adgang til mange forskellige kreative materialer. De voksne skal være fagligt orienteret og være nysgerrige på ny viden. De skal ligeledes have lyst til og mod på selvrefleksion. Vi tilstræber at have et godt og trygt arbejdsmiljø hvor vi kan være os selv, bruge hinanden som sparring og hvor vi ser hinandens styrker frem for svagheder. Børnene skal opleve, at de er en del af fællesskabet og at de har en betydning i de forskellige sociale sammenhænge de indgår i. De voksne sørger for at tilrettelægge hverdagen således, at alle børn kan deltage i fællesskabet og for at ingen børn bliver udsat for synlig/usynlig eksklusion. Børnene skal opleve planlagte aktiviteter, hvor det er den voksne der tager initiativet og hvor den voksnes nysgerrighed og arrangement smitter af på børnene. Børnene skal ligeledes opleve, at det er deres egen nysgerrighed og interesse der danner grundlag for aktiviteten og fordybelsen. Vi tager udgangspunkt i barnets nærmeste udviklingszone og barnet skal opleve at det bliver udfordret/støttet i alle hverdagens gøremål. Børnene skal have rum og tid til fri leg. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 7

8 Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 8

9 RØNDE FRIE SKOVBØRNEHAVES LÆRINGSFORSTÅELSE. Vores læringsforståelse beror på, at vi ser læring som en naturlig proces, hvor barnet bevidst eller ubevidst tilegner sig viden og kompetencer. Læring finder sted hele tiden og i alle hverdagens situationer. Barnet lærer bedst når det er trygt, er aktivt og i tæt relation og samspil med andre. Derfor tilrettelægger vi en alsidig hverdag, hvor der både er plads til de spontane og de planlagte aktiviteter og hvor vi er sammen i et tæt fællesskab. Vi mener at læring skal give mening for barnet, så aktiviteterne tilrettelægges ud fra børnenes interesser, alder og udviklingstrin. Vi undersøger og lærer nyt. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 9

10 Viser ting i skovbunden. Praksisfortælling leder efter smådyr Det var i februar måned. Mellemgruppe drengene var ved basen. De var travlt optaget af at lede efter smådyr. De fandt dem under op savet træ. Det var hovedsageligt bænkebidere, skolopenderen og et par løbebiller. Begejstringen var stor hver gang et nyt dyr blev fundet og alle skulle prøve at holde det. Der blev talt om hvordan de bevægede sig og at det kildede lidt når de kravlede. Da interessen for dyrene dalede, blev vi enige om, at slippe dem fri. Vi kan ikke bare smide dem her, så dør de af kulde. Hvad synes I vi skal gøre? spurgte pædagogen. Jeg synes at vi skal putte dem i et lup glas, sagde Simon. Nej vi lægger dem under træstammerne igen, forslog Gustav. Det var en god ide synes alle, og vi hjalp hinanden med at putte dyrene godt. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 10

11 BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING Barnets alsidige personlige udvikling finder sted hele tiden og handler om forståelse for sit eget jeg dvs. barnets egen personlighed. Vi vægter derfor i dagligdagen at have fokus på mødet med barnet i børnehøjde. Vi vægter en anerkendende tilgang, så barnet føler sig set, hørt og forstået og får forståelse for egen identitet og ressourcer. Barnets alsidige personlige udvikling er også, at barnet får tilegnet sig færdigheder, så de bliver handlekraftige. Vores overordnede mål er: Barnet skal blive selvhjulpent i hverdagens situationer. Barnet skal blive bevidst om egen værdi. Barnet skal blive bevidst om sine egne følelser. Barnet skal kunne mærke egne grænser. Barnet skal kunne udtrykke egne meninger. Målbare mål: Barnet kan selv tage sit tøj af/på. Barnet klare selv toiletbesøg. Barnet tager selv initiativer til leg og beskæftigelse. Barnet udtrykker egne ideer, ønsker og behov. Barnet kan være i midtpunkt og få opmærksomhed. Barnet siger til/fra i konfliktsituationer. Barnet føler sig værdifuldt, som det er. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 11

12 Metoder: Vi følger og bygger videre på barnets initiativ. Vi udviser nærvær i relationen. Vi anvender praksisfortællinger. Barnets støttes i sin kommunikative kompetence. Barnet anvises forskellige konflikthåndteringer. Barnet introduceres til sociale spilleregler. Aktiviteter: Vi laver cirkus og teater. Samling. Børnene gør sig klar til at komme ud i skoven, ved at pakke rygsæk, tøj på, toiletbesøg m.m. Fejring af det enkelte barn. Spontane og planlagte lege. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 12

13 SOCIALE KOMPETENCER Sociale kompetencer udvikles i fællesskaber og gennem relationer til andre, f.eks. gennem venskaber, i grupper og ved at indgå i kulturelle arrangementer. I samspillet mellem relationer og social kompetence indgår 3 komponenter: Empati, tilknytning og sociale færdigheder, som er grundlag for, at barnet kan begå sig socialt. Skal vi dele? Vores overordnede mål er: Barnet skal anerkendes og respekteres som de personer de er og de skal opleve at høre til. Barnet skal opleve tryghed og tillid i deres relationer til både voksne og andre børn. Barnet skal opleve rummelighed og mærke, at der tages afstand fra mobning, drilleri samt synlig og usynlig inklusion. Barnet skal inddrages og opmuntres til at være aktive deltagere, der samarbejder med andre og er med i demokratiske beslutninger. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 13

14 Målbare mål: Barnet skal kunne indgå i relationer og deltage i gruppens fællesskab. Barnet skal kunne vise omsorg, empati og kunne trøste andre børn. Barnet skal kunne udsætte og udtrykke egne behov. Barnet skal kunne samarbejde om en konkret stillet opgave. Barnet skal kunne knytte venskaber. Metoder: Vi inddrager børnene så meget som muligt i de daglige gøremål. Planlagte aktiviteter foregår i mindre grupper. Børnene inddrages i demokratiske beslutninger. Vi arbejder med barnets følelsesmæssige udtryk. Vi anvender praksisfortællinger. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 14

15 Aktiviteter. Børnene hjælper hinanden, lægger vaske tøj sammen, rydder op, pakker rygsæk, åbner madkasser og drikkedunke. Samling- vente på tur- lytte- stå i kø. Rollelege. Teater. Sang - og regellege. Fælleslege i skoven og fri leg. Praksisfortælling om venskab Vi havde siddet i gryden for at spise madpakker. Da vi skulle til at gå, sagde Mads opgivende: Jeg kan ikke komme op ad bakken. Maj hørte at jeg sagde opmuntrende: Jo det tror jeg godt du kan. Jeg skal nok gå ved siden af dig og hjælpe, hvis det ikke går. Maj kom hen og tilbød Mads at tage ham i hånden. Jeg sagde at jeg synes at hun var en god kammerat. De hjalp hinanden op. De fulgtes ad resten af turen under højlydt grinen og pjatten. Fra den dag blev en ny legerelation knyttet mellem dem. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 15

16 SPROG Sprog er ikke bare sprog. Sprog er nonverbalt sprog, talesprog, tegnsprog, kropssprog, billedsprog, skriftsprog mm. Igennem disse sprog kan børnene dels udtrykke deres egne tanker og følelser, dels blive i stand til at forstå andres. Børnene udvikler og fastholder deres identitet og selvfølelse ved at udtrykke sig. Via kommunikationen styrker de deres sociale omgang med andre. Sprogtilegnelsen finder sted i mange sammenhænge og ved hjælp af mange forskellige materialer og aktiviteter. Naturen er en gave til udvidelse af ordforråd. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 16

17 Vores overordnede mål er: Barnet skal have styrket sproget både ekspressivt og impressivt. Barnet skal udfordres i at anvende sit sprog kreativt. Barnet skal udvikle deres nysgerrighed og interesse for tegn, symboler, skrifttegn, herunder tal og bogstaver. Barnet skal præsenteres for forskellige kommunikationsmidler. Målbare mål: Barnet bruger sproget til at udtrykke følelser, tanker og behov samt kommunikerer med andre. Barnet forstår en instruktion og handler derefter. Barnet viser interesse for computer, bogstaver, og tal i forhold til dets nærmeste udviklingszone. Metoder: Vi leger med ordene og giver vores steder sjove navne. Vi taler med børnene om, hvad vi oplever og finder i naturen. Vi anvender faglitteratur til at artsbestemme. Vi præsenterer barnet for alderssvarende kvalitets bøger og materialer. Vi griber øjeblikket til læring og fordybelse. Vi anvender praksisfortællinger. Vi støtter barnet i at sætte ord på tanker og følelser. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 17

18 Aktiviteter: Anvender dialogisk oplæsning. Synger, laver egne sange, rim/remse, Leger med tal og bogstaver. Bruger computer og ipad. Spiller teater/klæder sig ud. Leger regel lege, rollelege, børnenes egne lege. Børnene inddrages i hverdagens daglige gøremål. Bøger er gode at lære at læse i. Også i skoven. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 18

19 Praksisfortælling - Sprog Praksisfortælling om sprog. Børnene øver sig og generaliserer endelserne. To drenge sidder og leger. De er begge lige blevet tre år og er de bedste venner. Endnu engang leger de med ridderne og nogle biler. Christoffer: Jeg kører over til dig. Så tanker vi mine biler. Zander: Så hjælper mine mander dig med det. Christoffer: Ja og så spiser vi bagefter på Mc Dougnuts. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 19

20 KROP OG BEVÆGELSE Børnenes fysiske og psykiske velvære giver glade børn. Børn som er i balance med sig selv, har større overskud og dermed også lettere ved at tilegne sig viden og indgå i positive relationer. Den almene sundhedstilstand er vigtig for barnets trivsel og evne til at modtage læring. Derfor er barnets basale behov som søvn, sund mad og hvile noget som vægtes højt i skovbørnehaven. Vi deler en kælk og suser ned af kælkebakken. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 20

21 Vores overordnede mål er: Barnet skal opleve glæde ved deres krop når de bevæger sig. Barnet skal aktivt udforske og styrke flere sider i sig selv. Barnet skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner. Målbare mål: Barnet viser glæde ved at bruge sin krop i naturen. Barnet har udviklet forståelse og respekt for egen og andres kroplighed. Barnet har indsigt i kroppens opbygning og funktioner. Barnet har tilegnet sig fysiske og psykiske færdigheder, så de kan mærke egne behov og grænser. Metoder: Vi udfordrer børnenes fysisk, ved at være i naturen året rundt. Vi sørger for at barnet får stilletid. Vi anvender praksisfortællinger. Aktiviteter: Svømmer og bader om sommeren, kælker og tumler i sneen om vinteren. Børnene går, løber, klatre, hopper, springer og leger dagligt i naturen. Massage og yoga. Hallen i vinterhalvåret. Musik og rytmik. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 21

22 Fisker. Vi skøjter på isen. Praksisfortælling Viktor og pinden Det var en efterårsdag. Solen skinnede og børnene legede ved en bæk. De legede at de fiskede. Bækken var perfekt, vandet var helt klart og ikke for dybt med en fast bund af småsten. I vandet lå nogle blade som havde form som en fladfisk. Viktor og nogle af drengene havde fundet nogle lange pinde som kunne nå over til den anden side af bækken. De skiftedes til at råbe til hinanden Se min fisk, når de fik bid. Viktor havde sat sig på knæene på en flad sten, mens han strakte sig lidt ekstra for at nå sin udvalgte fisk. Han fik derved støttet sig for meget til pinden som knækkede. Viktor faldt direkte på hovedet ned i bækken. Han kom hurtigt på benene og underligt nok var det hans hue som var mest våd. Først da det gik op for ham at han havde slået panden og forskrækkelsen havde holdt sit indtog, begyndte han at græde. Vi trøstede ham og talte om hændelsen. Den dag lærte han at tyngdeloven og pindens beskaffenhed ikke altid kan forliges. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 22

23 NATUREN OG NATURFÆNOMENER Som skovbørnehave er naturen den primære ramme omkring vores daglige pædagogik. Det betyder at vores pædagogiske arbejde og børnenes læringsrum, tager udgangspunkt i deres færden i naturen, den tætte kontakt som børnene får med naturens vækst, dyr og afgrøder. Naturen udfordrer krop og sjæl og appellere til nysgerrighed og undren. Naturen skal vi passe på og bevare for vores efterkommere og vi ser den som verdens bedste legeplads. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 23

24 Vores overordnede mål er: Barnet skal opleve glæden ved at være i naturen. Barnet skal udvikle respekt for natur og miljø. Barnet skal være beviste om at kunne bruge alle sine sanser i naturen. Barnet skal drage sig mange erfaringer ved at være naturen og opleve naturfænomener. Barnet skal opleve naturen som et rum for at udforske og få viden om den verden de lever i. Målbare mål: Barnet kan lide at være i naturen. Barnet bruger sin fantasi og eksperimenterer med naturens materialer. Barnet oplever naturen som et rum hvor leg, fantasi, stille og vilde aktiviteter udfolder sig. Barnet forstår og har en fornemmelse for menneskers indflydelse på miljøet. Barnet har kendskab til årstidernes skiften. Barnet har respekt for naturen. Barnet har kendskab til fødekæden. Barnet har kendskab til elementerne: jord, vand, ild og luft. Vi har plukket hyldebær. V Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 24

25 Metoder: Vi er ude hver dag året rundt. Naturen er hverdagens rum for leg, sanseoplevelser og fysisk udfoldelse. Vi bruger fortællingen som formidling af faglig viden. Vi anviser en respektfuld adfærd i naturen. Vi anvender praksisfortællinger. Vi er undersøgende på det vi støder på i naturen. Vi fanger krabber til krabbesuppe. Aktiviteter: Vi identificerer og organiseres vores fund i naturen Vi ser efter spor i naturen. Vi fanger krabber, insekter og smådyr mv. Vi høster fra forår til efterår, af frugter som naturen byder på. Vi ser på vejrudsigten og taler om den rette påklædning. Vi laver kompost. Vi fordrer fuglene. Vi samler affald i skoven. Vi leger i naturen og bruger dens materialer i legen. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 25

26 Praksisfortælling om månen og solen Vi spiser madpakker et dejligt sted med sol og læ. Vi har en fin udsigt ned over vandet. Gennem træernes nøgne grene kan vi se månen. Jeg peger på den og siger: Prøv engang at se månen, den er så flot. Eline siger: Den var hjemme hos mig i går, da jeg skulle sove. Den var også hjemme hos mig, siger Amanda. Alexander vender sig om og ser den runde måne og siger: Nogle gange kan jeg se noget af månen, når det er mørkt. Jeg forklarer, at det er fordi solen næsten er omme på den anden side af jorden og kun lige skinner lidt på månen. Det er derfor den lyser, siger jeg. Ja, men nu kan vi se dem begge to, siger han begejstret. Hvorfor kan vi det? Det var et godt spørgsmål Alexander. Jeg ved det faktisk ikke rigtig. Det viser jeg jer en anden dag, siger jeg og tænker på hvordan jeg skal anskueliggøre solen og månens baner omkring jorden? Vi kigger op, hvad kan vi se? Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 26

27 KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER Når børn udtrykker sig kunstnerisk og indgår i kreative processer, kommer de i kontakt med ukendte og værdifulde sider i sig selv. I processerne frigøres glæde, energi og giver barnet en bevidsthed om egne følelser og udtryksformer. Kultur er også at stifte bekendtskab med egne og andres kulturer. Vi går luciaoptog i skoven. Vi har lavet kunst af naturens materialer. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 27

28 Vores overordnede mål er: Barnet skal have mulighed for at udtrykke sig kunstnerisk. Barnet skal kunne udtrykke egne følelser og tanker gennem kreative processer. Barnet skal møde en kultur i skovbørnehaven, hvor vi opfører os ordentligt overfor hinanden. Barnet skal kunne danne sig en omverdens bevidsthed, når vi arbejder med kulturelle aspekter. Målbare mål: Barnet kan udtrykke sig gennem forskellige kunstneriske udtryksformer, Barnet viser interesse og bruger computeren. Barnet udviser en adfærd som viser, at de har taget skovbørnehavens kulturelle værdier til sig. Bl.a at hilse på hinanden når de kommer/går. Barnet udtrykker kendskab til egne og andres kulturelle forhold. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 28

29 Metoder: Barnet præsenteres for/deltager i kulturelle arrangementer og lokale kunstneriske tilbud, herunder musik, teater, dans, arkitektur og udstillinger. Vi bruger kunst som formidlingsform. Vi anvender praksisfortællinger. Vi laver musik og rytmik i vinterhalvåret. Vi præsenterer børnene for forskellige musikgenre. Vi er i dialog med børnene om deres forskellighed. Vi arbejder med skovbørnehavens årlige traditioner. Materialer ligger tilgængelige. Vi præsenterer børnene for mangeartede smagsoplevelser. Vi spiser madpakker i skoven. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 29

30 Aktiviteter: Børnene laver cirkus eller teater som afgangsprojekt. Børnene laver kunst og udstilling som afgangsprojekt. De ældste børn går Luciaoptog i Bregnet kirke. Vi synger årstidssange, lejlighedssange. Musik og rytmik. Vi laver bål mad med bla. Fasan, rådyr, krabber- brændenældesuppe- pandekager m.m. Vi Lokalområdet, Landbrugsskolen, Jægerskolen, Slotsruinen, Bregnet kirke og kirkegården. Praksisfortælling vi laver skrot kunst Vi laver skrot kunst med de ældste børn. Børnene skal lime små ting i æsker. Alle er optaget af hver deres proces, med at finde sjove dimser og få dem til at sidde rigtig fast. En pige er især meget optaget og fordybet. Hun finder bittesmå ting, limer dem fast med limpistolen, som er lidt varmt og limen flyder let. Putter sjove dimser ned i æsken, og pynter derefter æsken hele vejen rundt med små krystaller og sten m.m.. Derefter tager hun resolut og med sikker hånd to sugerør og limer dem tværs henover kassen. De andre børn er stoppet nu. Pigen bliver ved med at finde på noget nyt. En fordybelse på næsten 1 time og ganske upåvirket af, hvad de andre laver og at de er gået ud for at lege. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 30

31 BØRN MED SÆRLIG BEHOV Børn med særlige behov, er børn der af mange forskellige grunde i en kortere eller længere periode eller i hele deres børnehavetid, har brug for særlig støtte, vejledning og opmærksomhed. I praksis ønsker vi, at forstå barnets vanskeligheder ud fra tankegangen om, at et barn er i vanskeligheder frem for et barn med vanskeligheder. Det betyder at barnets vanskeligheder skal forstås og ses ud fra de relationer barnet indgår i og ikke en vanskelighed som kun skabes af barnet. Som udgangspunkt tilrettelægger vi vores praksis ud fra en anerkendende og inkluderende tankegang og er analyserende omkring de relationer som barnet har og indgår i. Vi har i dagligdagen fokus på børnenes trivsel og er opmærksomme på hvis barnets signaler ændrer sig. Indikatorer kan være: At barnet er mere utrygt end det plejer at være. At barnet har svært ved at lege. At barnet har svært ved at knytte kontakt/venskaber. At barnet er ukoncentreret og omkringfarende. At barnet søger meget voksenkontakt. At barnet har svært ved at sætte egne grænser. At barnet har svært ved at forstå andres grænser. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 31

32 Metoder: Barnet ses som del af børnegruppen og inkluderes i fælleskabets aktiviteter. Vi tager udgangspunkt i barnets nærmeste udviklingszone. Både i de krav vi stiller og til de aktiviteter vi præsenterer barnet for. Børn lærer forskelligt, så forskellige læringsstile anvendes. Barnet har evt. aktiviteter i en lille gruppe, hvor der tages særlig hensyn til barnets kunnen og formåen. Barnet støttes i at indgå i sociale sammenhænge ud fra nærmeste udviklingszone. Vi fremhæver bevidst barnets styrkesider og kompetencer. Vi giver barnet mulighed for samvær med få børn i et skærmet miljø. Vi bruger visualisering som støtte i kommunikation. Vi tager en sprogtest, hvis vi er bekymrede for barnets sproglige udvikling. Hvis barnet har en særinteresse forsøger vi at bruge det som en del af en aktivitet eller som noget der kan danne grundlag for samvær med andre børn. Vi bruger kuglepude til urolige børn. Lyd sarte børn får tilbudt ørepropper. Barnet har en fast kontaktpædagog, som samarbejder tæt med barnets forældre og tværfaglige fagpersoner. Vi anvender praksisfortællinger. Vi taler om børn vi er bekymret for på personalemøder. Vi anvender TRAS, venskabsblomsten? Vi bruger PPR `S indstillingsskema, hvis vi er bekymret for et barn. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 32

33 LØBENDE EVALUERING AF DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Vi vil tage udgangspunkt i en udvidet smittemodel (se DCUMs hæfte om børnemiljø og læreplaner side 23) Modellen tager udgangspunkt i en aktivitet og evaluerer både læring og børnemiljø. Se modellen: side 34. Vi vil evaluere to gange om året, og vi vil sikre os at vi har haft særlig fokus på alle 6 læreplanstemaer i løbet af 3 år. Vi vil evaluere i fællesskab på den samme aktivitet i hele børnehaven. LØBENDE DOKUMENTATION AF DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Vi skriver dagligt på tavlen om dagens aktiviteter. Vi tager mange billeder som vi fremviser, næsten hver dag på computeren. Vi laver kunstprojekt som udstilles. Vi uddeler smagsprøver, når vi har lavet noget nyt og spændende spiseligt. Vi er i dialog med forældrene om dagens oplevelser og aktiviteter. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 33

34 UDVIDET SMTTE-MODEL Dato: Gruppe: Aktivitet: Vores overordnede mål: Målbare: Metoder: Hvordan kan vi se at vi er på vej mod målet?: Dokumentation: Evaluering: Hvilken læring forventer vi under de 6 temaer? Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Hvordan påvirkes børnemiljøet i aktiviteten? Fysiske: Psykiske: Æstetiske: Børneperspektivet: Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 34

35 Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 35

RØNDE FRIE SKOVBØRNEHUS PÆDAGOGISK LÆREPLAN. Rønde Frie Skovbørnehus Pædagogisk læreplan, Maj (Opdateret juli 2016) Side 1

RØNDE FRIE SKOVBØRNEHUS PÆDAGOGISK LÆREPLAN. Rønde Frie Skovbørnehus Pædagogisk læreplan, Maj (Opdateret juli 2016) Side 1 RØNDE FRIE SKOVBØRNEHUS PÆDAGOGISK LÆREPLAN Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Pædagogisk værdigrundlag for børnemiljø i Rønde Frie Skovbørnehus... 4 Det skal være sjovt at gå i Rønde

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde.

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde. Læreplaner. Vi har i ledelsesteamet lavet en strategi, som betyder at: alle 5 institutioner arbejder med samme læreplanstema vi arbejder med et læreplanstema i 2 måneder af gangen vi kommer gennem de 6

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling

Læreplan for alsidige personlige udvikling Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Børnehuset Bellinges læreplaner

Børnehuset Bellinges læreplaner Børnehuset Bellinges læreplaner Barnets alsidige personlige udvikling At tilbyde børnene mange muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til,

Læs mere

Den voksne går bagved

Den voksne går bagved Læreplaner Læreplaner skal bruges som et pædagogisk arbejdsredskab, som skal være med til at dokumentere og synliggøre det pædagogiske arbejde i børnehaven. Lærerplaner skal udarbejdes udfra følgende 6

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner Indledning Dette er de pædagogiske læreplaner for børnehaveafdelingerne på Egholmgård. I 2004 blev det besluttet at børnehaverne skulle arbejde med børnene udfra pædagogiske

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Vi er ude hele året. Vi oplever årstidernes forskelligheder og finder ud af, hvordan det kan bruges i legen.

Vi er ude hele året. Vi oplever årstidernes forskelligheder og finder ud af, hvordan det kan bruges i legen. Læreplaner for Skovbørnehaven på Samsø 2006 Naturen og naturfænomener Lovens krav: At opleve glæde ved at være i naturen og udvikle respekt for natur og miljø At erfare naturen som rum for leg og fantasi

Læs mere

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer Den pædagogiske læreplan. TEMA: Personlige kompetencer Dagtilbuddets navn: Børnehuset Kærnen - Børnehaven Det er værdifuldt at Der er plads til barnets egne initiativer. Barnet har mulighed for at tilegne

Læs mere

Evaluering af Firkløverens læreplaner

Evaluering af Firkløverens læreplaner af Firkløverens læreplaner Februar 2012 1 Barnets alsidige og personlige udvikling hviler i sig selv og får rum til deres forskelligheder føler sig afholdt og værdsat, og oplever sig som en del af fællesskabet

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Pædagogisk læreplan Hyllinge

Pædagogisk læreplan Hyllinge Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 EMA Personlige kompetencer / alsidig

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Syddjurs kommunes værdier Åbenhed, Udvikling, Respekt, Kvalitet Rønde Børnehuses mål og værdigrundlag

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Vuggestue Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid i relation

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde 2017-2018 Velkommen til dagtilbuddet Rønde Børnehus, som består af Børnehuset Moesbakken og Børnehuset

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE Juni 2012 GEMSEVEJENS OG GARTNERVEJENS BØRNEHUSE REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER Revision af Den Pædagogiske Læreplan Nedenstående revision er af den pædagogiske læreplan

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011.

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Tema 1. Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Overordnede mål

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

2013 og Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord

2013 og Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord 2013 og 2014 Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord Indholdsfortegnelse Vision for børns læring 3 Indledning 3 Arbejdsmetode og evalueringsstrategi 4 1.Hvad er sociale kompetencer og hvordan vil jeg arbejde

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs 1. Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets

Læs mere

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sociale kompetencer

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sociale kompetencer Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Social kompetence udvikles i fællesskaber og gennem relationer til, f.eks. i venskaber, grupper og kultur. I samspillet mellem relationer og social kompetence

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Bregnen Naturbørnehaves læreplan.

Bregnen Naturbørnehaves læreplan. Bregnen Naturbørnehaves læreplan. Vores læreplan er delt op i 6 læreplanstemaer. Hvert tema indeholder vores mål og metode. Som noget nyt har vi indledt arbejdet med at implementere børnemiljøet i læreplanen.

Læs mere

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 TEMA LÆRINGSMÅL Hvad vil vi opnå ift.

Læs mere

Hjortestuens årshjul for Hjortestuens struktur Børnene på Hjortestuen er opdelt i to grupper efter alder og udviklingsniveau.

Hjortestuens årshjul for Hjortestuens struktur Børnene på Hjortestuen er opdelt i to grupper efter alder og udviklingsniveau. Hjortestuens årshjul for 2017 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede plan for årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Gruppe Krop og bevægelse I Skanderborg vil vi understøtte at børn gives mulighed for at vælge sunde livsvaner sikre at der er fokus på kost og bevægelse. Den bedste start

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014

VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014 VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014 Værdigrundlag - Menneskesyn Det er vores ansvar at skabe en kultur, hvor børn, forældre og personale oplever glæde, humor, anerkendelse, tillid og empati. Vi gir omsorg, varme,

Læs mere

Læreplan og læringsmiljøer i Dagtilbud Skanderborg Midt Trekløveret

Læreplan og læringsmiljøer i Dagtilbud Skanderborg Midt Trekløveret Læreplan og læringsmiljøer i Dagtilbud Skanderborg Midt Trekløveret Hvad er Læring? I Trekløveret forstår vi begrebet læring som en udviklingsproces, der foregår i alle livets sammenhænge. Læring er tilegnelse

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag.

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Læreplanen omhandler følgende 6 temaer: 1. Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2. Sociale

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere

Delmål: Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder.

Delmål: Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. Læreplaner Sproglig udvikling Børn skal kunne udvikle deres sprog i alle hverdagens aktiviteter. Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. børn skal

Læs mere

Lidt om os og dagligdagen.

Lidt om os og dagligdagen. April 2011 Lidt om os og dagligdagen. Høgevængets børneinstitution er en sammenlagt institution som består af 2 bygninger der er bygget samtidigt og fremstår som sammenbygget med indgange ca. 20 meter

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Den pædagogiske læreplan Trivsel Udvikling Ansvar Tillid Gode oplevelser Sociale relationer Engagement Rummelige voksne Sund kost Venner Godt vejr Omsorg Plads til alle Leg Anerkendelse Naturoplevelser

Læs mere

De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution

De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution 2011-2012 De 6 pædagogiske lærerplanstemaer I vores fælles hverdag på Herslev central Skole, i Flexinstitutionen, og SFO en som helhed, har

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Skibbyssen Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Skibbyssen Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Skibbyssen Hornsherred Syd Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i HLL

Pædagogiske læreplaner i HLL Pædagogiske læreplaner i HLL HLL-Netværket og denne folder Udgivet af HLL-netværket Tegninger: Susan Thygesen Lay-out: Intern Service Tryk: Intern Service, december 2015 I Lyngby-Taarbæk kommune er daginstitutionerne

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan. Slangerup

Generel pædagogisk læreplan. Slangerup Generel pædagogisk læreplan Slangerup Indholdsfortegnelse Indhold Personlige kompetencer... 3 Sociale kompetencer... 3 Sproglige kompetencer.... 4 Krop og bevægelse... 4 Kultur og kulturelle udtryksformer....

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 Firkløveren er et børnehus som består af fire institutioner med en fælles distriktsleder. Firkløverens institutioner ligger alle i Greve Midt. Bebyggelsen i Greve

Læs mere

For barnet betyder det at Det knytter venskaber Det hjælpes til at løse konflikter selv Det opfordres til at hjælpe andre børn

For barnet betyder det at Det knytter venskaber Det hjælpes til at løse konflikter selv Det opfordres til at hjælpe andre børn I Holsted børnehave styrker vi barnets sociale kompetencer Fordi børn der er sociale har større forudsætning for at samarbejde, de bliver mere tolerante, og alvorligt drilleri/mobning mindskes. Det knytter

Læs mere

Pædagogisk Praksis De seks temaer i læreplaner: Sproglige færdigheder: Hvad gør vi:

Pædagogisk Praksis De seks temaer i læreplaner: Sproglige færdigheder: Hvad gør vi: Pædagogisk Praksis De seks temaer i læreplaner: Sproglige færdigheder: Sprog og kommunikation er forudsætningerne for relationsdannelsen og interaktionen med andre. Det er igennem sproget, at vi møder

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige.

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer Mål 0-2 årige. At børnene gennem leg lærer at være tolerante og hjælpsomme overfor hinanden. Børnene lærer sig selv og andre at kende. Børn får lov

Læs mere

værdier Pædagogisk læreplan Solsikken Kulturelle udtryksformer Sociale BARNET Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomen Personlige

værdier Pædagogisk læreplan Solsikken Kulturelle udtryksformer Sociale BARNET Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomen Personlige Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige / alsidig personlighedsu dvikling At

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Når du træder ind i Dalhaven, træder du ind i et hus fyldt med liv og engagement. Vi ønsker at du får en følelse af, at være kommet til et sted, hvor der et trygt og rart

Læs mere

Læreplanstemaerne det overordnede mål:

Læreplanstemaerne det overordnede mål: Læreplanstemaerne det overordnede mål: Personlige kompetencer (barnets alsidige og personlige udvikling) Sociale kompetencer (barnets evne til at indgå i sociale relationer) Sprog Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Børnehaven Guldklumpens læreplaner

Børnehaven Guldklumpens læreplaner Børnehaven Guldklumpens læreplaner Revideret august 2014 1 Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den anerkendende pædagogik : Anerkendelse består i, at den voksne ser og hører barnet på barnets

Læs mere

Kulturelle udtryksformer

Kulturelle udtryksformer Kulturelle udtryksformer Gennem alsidig inspiration i hverdagen og mødet med aktive voksne vil vi give børnene mulighed for at udvikle varierede kulturelle udtryksformer og fremme deres: Adgang til forskellige

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE

Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE Temaer og Personlige kompetencer I Krogården skal børn kunne opleve mange relevante invitationer til, at få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer.

Læs mere