RØNDE FRIE SKOVBØRNEHAVE - PÆDAGOGISKE LÆREPLANER, MAJ 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RØNDE FRIE SKOVBØRNEHAVE - PÆDAGOGISKE LÆREPLANER, MAJ 2013"

Transkript

1 RØNDE FRIE SKOVBØRNEHAVE - PÆDAGOGISKE LÆREPLANER, MAJ 2013 Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 1

2 Indholdsfortegnelse Rønde Frie Skovbørnehave - Pædagogiske læreplaner, Maj Pædagogisk værdigrundlag for Rønde frie Skovbørnehave... 4 Rønde frie Skovbørnehaves overordnede pædagogiske principper Rønde Frie Skovbørnehaves læringsforståelse Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Børn med særlig behov Løbende evaluering af de pædagogiske læreplaner Løbende dokumentation af de pædagogiske læreplaner Udvidet Smtte-model Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 2

3 Naturen og den smukke beliggenhed er rammen om vores hverdag. Vi tager udgangspunkt i naturen, de skiftende årstider og bruger alt, hvad den giver af oplevelser. Når vi færdes i naturen, bruger vi alle vores sanser. Vi kommer bedre i kontakt med vores følelser, og vi mærker bedre os selv. Det er en sansende oplevelse af færdes i naturen, og da erkendelse sker gennem sansemæssige oplevelser, er naturen derfor det oplagte læringsrum for vores pædagogik. Stemningsbillede, Kalø Vig. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 3

4 PÆDAGOGISK VÆRDIGRUNDLAG FOR RØNDE FRIE SKOVBØRNEHAVE I Rønde frie skovbørnehave lægger vi vægt på: At anerkende barnet som det er. At de voksne tager ansvar for stemningen. At der er rum for udvikling. At de voksne reflekterer over egen praksis. At alle føler sig som en del af fællesskabet. At der er kvalitet og læring i samværet med barnet. At anerkende barnet, praktiserer vi ved at: Lytte til barnet. Lægge mærke til barnets kropssprog. Sætter os ind i barnets baggrund og historie. Se på barnet uden forbehold. Anvende anerkendende kommunikation. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 4

5 At de voksne tager ansvar for stemningen, praktisere vi ved at: Vi er åbne og imødekommende. Have et positivt kropssprog. Skabe æstetiske rammer så børnehaven er indbydende. Vi er bevidste om vores voksenroller, lægger vægt på en positiv omgangstone og attitude. At der er rum for udvikling, praktisere vi ved at: Skabe udfordrende rammer og aktiviteter. Bruge spontanitet i hverdagen. Give rum og tid til fordybelse. Tilbyder naturen som rum for leg, sanseoplevelser og fysisk udfoldelse. At de voksne reflekterer over egen praksis, praktisere vi ved at: Give plads, mod og lyst til at se på egen praksis. Have en åben og faglig dialog, også når det er svært. Bruger kollegaerne til sparring og vejledning. Opsøge ny viden. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 5

6 At alle føler sig som en del af fællesskabet, praktisere vi ved at: Tilrettelægge hverdagen, så det er muligt for alle børn at være en del af fællesskabet. Barnet føler sig set, hørt og forstået. Sikre gode relationer og styrke venskaber. Være observerende så ingen føler sig udenfor fællesskabet. At der er kvalitet og læring i samværet med børnene, praktisere vi ved at: Skabe trygge rammer og være nærværende i relationen. Støtte barnet i sin læring og udvikling i alle hverdagssituationer. Være opmærksom på børnenes egne initiativer og hvad der interesserer dem. Planlægger aktiviteter som er fagligt begrundede, og som udfordrer det enkelte barn. Give plads og tid til spontanintet og den frie leg. Det skal være sjovt at gå i Rønde Frie Skovbørnehave Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 6

7 RØNDE FRIE SKOVBØRNEHAVES OVERORDNEDE PÆDAGOGISKE PRINCIPPER. Børnene skal møde voksne som har tid, er lyttende og nærværende i relationen. Børnene skal opleve at de bliver set, hørt og forstået og at kommunikationen barn/voksen bærer præg af ligeværd. Børnene skal møde voksne der tager ansvar for relationen barn/voksen imellem og som anerkender relationens betydning for barnets trivsel. De voksne tager ansvaret for at der i institutionen er en ordentlig omgangstone og at ingen bliver mobbet. De voksne skal være åbne, imødekommende og være sig deres voksne rolle bevidst. Børnene skal opleve hvilke muligheder naturen giver for leg og brug af fantasi, sansemæssige oplevelser, tid til fordybelse, læring og fysisk udfoldelse. Børnene skal opleve udfordrende fysiske rammer inde der giver lyst og plads til spontan leg og kreative aktiviteter. De skal have nem adgang til mange forskellige kreative materialer. De voksne skal være fagligt orienteret og være nysgerrige på ny viden. De skal ligeledes have lyst til og mod på selvrefleksion. Vi tilstræber at have et godt og trygt arbejdsmiljø hvor vi kan være os selv, bruge hinanden som sparring og hvor vi ser hinandens styrker frem for svagheder. Børnene skal opleve, at de er en del af fællesskabet og at de har en betydning i de forskellige sociale sammenhænge de indgår i. De voksne sørger for at tilrettelægge hverdagen således, at alle børn kan deltage i fællesskabet og for at ingen børn bliver udsat for synlig/usynlig eksklusion. Børnene skal opleve planlagte aktiviteter, hvor det er den voksne der tager initiativet og hvor den voksnes nysgerrighed og arrangement smitter af på børnene. Børnene skal ligeledes opleve, at det er deres egen nysgerrighed og interesse der danner grundlag for aktiviteten og fordybelsen. Vi tager udgangspunkt i barnets nærmeste udviklingszone og barnet skal opleve at det bliver udfordret/støttet i alle hverdagens gøremål. Børnene skal have rum og tid til fri leg. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 7

8 Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 8

9 RØNDE FRIE SKOVBØRNEHAVES LÆRINGSFORSTÅELSE. Vores læringsforståelse beror på, at vi ser læring som en naturlig proces, hvor barnet bevidst eller ubevidst tilegner sig viden og kompetencer. Læring finder sted hele tiden og i alle hverdagens situationer. Barnet lærer bedst når det er trygt, er aktivt og i tæt relation og samspil med andre. Derfor tilrettelægger vi en alsidig hverdag, hvor der både er plads til de spontane og de planlagte aktiviteter og hvor vi er sammen i et tæt fællesskab. Vi mener at læring skal give mening for barnet, så aktiviteterne tilrettelægges ud fra børnenes interesser, alder og udviklingstrin. Vi undersøger og lærer nyt. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 9

10 Viser ting i skovbunden. Praksisfortælling leder efter smådyr Det var i februar måned. Mellemgruppe drengene var ved basen. De var travlt optaget af at lede efter smådyr. De fandt dem under op savet træ. Det var hovedsageligt bænkebidere, skolopenderen og et par løbebiller. Begejstringen var stor hver gang et nyt dyr blev fundet og alle skulle prøve at holde det. Der blev talt om hvordan de bevægede sig og at det kildede lidt når de kravlede. Da interessen for dyrene dalede, blev vi enige om, at slippe dem fri. Vi kan ikke bare smide dem her, så dør de af kulde. Hvad synes I vi skal gøre? spurgte pædagogen. Jeg synes at vi skal putte dem i et lup glas, sagde Simon. Nej vi lægger dem under træstammerne igen, forslog Gustav. Det var en god ide synes alle, og vi hjalp hinanden med at putte dyrene godt. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 10

11 BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING Barnets alsidige personlige udvikling finder sted hele tiden og handler om forståelse for sit eget jeg dvs. barnets egen personlighed. Vi vægter derfor i dagligdagen at have fokus på mødet med barnet i børnehøjde. Vi vægter en anerkendende tilgang, så barnet føler sig set, hørt og forstået og får forståelse for egen identitet og ressourcer. Barnets alsidige personlige udvikling er også, at barnet får tilegnet sig færdigheder, så de bliver handlekraftige. Vores overordnede mål er: Barnet skal blive selvhjulpent i hverdagens situationer. Barnet skal blive bevidst om egen værdi. Barnet skal blive bevidst om sine egne følelser. Barnet skal kunne mærke egne grænser. Barnet skal kunne udtrykke egne meninger. Målbare mål: Barnet kan selv tage sit tøj af/på. Barnet klare selv toiletbesøg. Barnet tager selv initiativer til leg og beskæftigelse. Barnet udtrykker egne ideer, ønsker og behov. Barnet kan være i midtpunkt og få opmærksomhed. Barnet siger til/fra i konfliktsituationer. Barnet føler sig værdifuldt, som det er. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 11

12 Metoder: Vi følger og bygger videre på barnets initiativ. Vi udviser nærvær i relationen. Vi anvender praksisfortællinger. Barnets støttes i sin kommunikative kompetence. Barnet anvises forskellige konflikthåndteringer. Barnet introduceres til sociale spilleregler. Aktiviteter: Vi laver cirkus og teater. Samling. Børnene gør sig klar til at komme ud i skoven, ved at pakke rygsæk, tøj på, toiletbesøg m.m. Fejring af det enkelte barn. Spontane og planlagte lege. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 12

13 SOCIALE KOMPETENCER Sociale kompetencer udvikles i fællesskaber og gennem relationer til andre, f.eks. gennem venskaber, i grupper og ved at indgå i kulturelle arrangementer. I samspillet mellem relationer og social kompetence indgår 3 komponenter: Empati, tilknytning og sociale færdigheder, som er grundlag for, at barnet kan begå sig socialt. Skal vi dele? Vores overordnede mål er: Barnet skal anerkendes og respekteres som de personer de er og de skal opleve at høre til. Barnet skal opleve tryghed og tillid i deres relationer til både voksne og andre børn. Barnet skal opleve rummelighed og mærke, at der tages afstand fra mobning, drilleri samt synlig og usynlig inklusion. Barnet skal inddrages og opmuntres til at være aktive deltagere, der samarbejder med andre og er med i demokratiske beslutninger. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 13

14 Målbare mål: Barnet skal kunne indgå i relationer og deltage i gruppens fællesskab. Barnet skal kunne vise omsorg, empati og kunne trøste andre børn. Barnet skal kunne udsætte og udtrykke egne behov. Barnet skal kunne samarbejde om en konkret stillet opgave. Barnet skal kunne knytte venskaber. Metoder: Vi inddrager børnene så meget som muligt i de daglige gøremål. Planlagte aktiviteter foregår i mindre grupper. Børnene inddrages i demokratiske beslutninger. Vi arbejder med barnets følelsesmæssige udtryk. Vi anvender praksisfortællinger. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 14

15 Aktiviteter. Børnene hjælper hinanden, lægger vaske tøj sammen, rydder op, pakker rygsæk, åbner madkasser og drikkedunke. Samling- vente på tur- lytte- stå i kø. Rollelege. Teater. Sang - og regellege. Fælleslege i skoven og fri leg. Praksisfortælling om venskab Vi havde siddet i gryden for at spise madpakker. Da vi skulle til at gå, sagde Mads opgivende: Jeg kan ikke komme op ad bakken. Maj hørte at jeg sagde opmuntrende: Jo det tror jeg godt du kan. Jeg skal nok gå ved siden af dig og hjælpe, hvis det ikke går. Maj kom hen og tilbød Mads at tage ham i hånden. Jeg sagde at jeg synes at hun var en god kammerat. De hjalp hinanden op. De fulgtes ad resten af turen under højlydt grinen og pjatten. Fra den dag blev en ny legerelation knyttet mellem dem. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 15

16 SPROG Sprog er ikke bare sprog. Sprog er nonverbalt sprog, talesprog, tegnsprog, kropssprog, billedsprog, skriftsprog mm. Igennem disse sprog kan børnene dels udtrykke deres egne tanker og følelser, dels blive i stand til at forstå andres. Børnene udvikler og fastholder deres identitet og selvfølelse ved at udtrykke sig. Via kommunikationen styrker de deres sociale omgang med andre. Sprogtilegnelsen finder sted i mange sammenhænge og ved hjælp af mange forskellige materialer og aktiviteter. Naturen er en gave til udvidelse af ordforråd. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 16

17 Vores overordnede mål er: Barnet skal have styrket sproget både ekspressivt og impressivt. Barnet skal udfordres i at anvende sit sprog kreativt. Barnet skal udvikle deres nysgerrighed og interesse for tegn, symboler, skrifttegn, herunder tal og bogstaver. Barnet skal præsenteres for forskellige kommunikationsmidler. Målbare mål: Barnet bruger sproget til at udtrykke følelser, tanker og behov samt kommunikerer med andre. Barnet forstår en instruktion og handler derefter. Barnet viser interesse for computer, bogstaver, og tal i forhold til dets nærmeste udviklingszone. Metoder: Vi leger med ordene og giver vores steder sjove navne. Vi taler med børnene om, hvad vi oplever og finder i naturen. Vi anvender faglitteratur til at artsbestemme. Vi præsenterer barnet for alderssvarende kvalitets bøger og materialer. Vi griber øjeblikket til læring og fordybelse. Vi anvender praksisfortællinger. Vi støtter barnet i at sætte ord på tanker og følelser. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 17

18 Aktiviteter: Anvender dialogisk oplæsning. Synger, laver egne sange, rim/remse, Leger med tal og bogstaver. Bruger computer og ipad. Spiller teater/klæder sig ud. Leger regel lege, rollelege, børnenes egne lege. Børnene inddrages i hverdagens daglige gøremål. Bøger er gode at lære at læse i. Også i skoven. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 18

19 Praksisfortælling - Sprog Praksisfortælling om sprog. Børnene øver sig og generaliserer endelserne. To drenge sidder og leger. De er begge lige blevet tre år og er de bedste venner. Endnu engang leger de med ridderne og nogle biler. Christoffer: Jeg kører over til dig. Så tanker vi mine biler. Zander: Så hjælper mine mander dig med det. Christoffer: Ja og så spiser vi bagefter på Mc Dougnuts. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 19

20 KROP OG BEVÆGELSE Børnenes fysiske og psykiske velvære giver glade børn. Børn som er i balance med sig selv, har større overskud og dermed også lettere ved at tilegne sig viden og indgå i positive relationer. Den almene sundhedstilstand er vigtig for barnets trivsel og evne til at modtage læring. Derfor er barnets basale behov som søvn, sund mad og hvile noget som vægtes højt i skovbørnehaven. Vi deler en kælk og suser ned af kælkebakken. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 20

21 Vores overordnede mål er: Barnet skal opleve glæde ved deres krop når de bevæger sig. Barnet skal aktivt udforske og styrke flere sider i sig selv. Barnet skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner. Målbare mål: Barnet viser glæde ved at bruge sin krop i naturen. Barnet har udviklet forståelse og respekt for egen og andres kroplighed. Barnet har indsigt i kroppens opbygning og funktioner. Barnet har tilegnet sig fysiske og psykiske færdigheder, så de kan mærke egne behov og grænser. Metoder: Vi udfordrer børnenes fysisk, ved at være i naturen året rundt. Vi sørger for at barnet får stilletid. Vi anvender praksisfortællinger. Aktiviteter: Svømmer og bader om sommeren, kælker og tumler i sneen om vinteren. Børnene går, løber, klatre, hopper, springer og leger dagligt i naturen. Massage og yoga. Hallen i vinterhalvåret. Musik og rytmik. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 21

22 Fisker. Vi skøjter på isen. Praksisfortælling Viktor og pinden Det var en efterårsdag. Solen skinnede og børnene legede ved en bæk. De legede at de fiskede. Bækken var perfekt, vandet var helt klart og ikke for dybt med en fast bund af småsten. I vandet lå nogle blade som havde form som en fladfisk. Viktor og nogle af drengene havde fundet nogle lange pinde som kunne nå over til den anden side af bækken. De skiftedes til at råbe til hinanden Se min fisk, når de fik bid. Viktor havde sat sig på knæene på en flad sten, mens han strakte sig lidt ekstra for at nå sin udvalgte fisk. Han fik derved støttet sig for meget til pinden som knækkede. Viktor faldt direkte på hovedet ned i bækken. Han kom hurtigt på benene og underligt nok var det hans hue som var mest våd. Først da det gik op for ham at han havde slået panden og forskrækkelsen havde holdt sit indtog, begyndte han at græde. Vi trøstede ham og talte om hændelsen. Den dag lærte han at tyngdeloven og pindens beskaffenhed ikke altid kan forliges. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 22

23 NATUREN OG NATURFÆNOMENER Som skovbørnehave er naturen den primære ramme omkring vores daglige pædagogik. Det betyder at vores pædagogiske arbejde og børnenes læringsrum, tager udgangspunkt i deres færden i naturen, den tætte kontakt som børnene får med naturens vækst, dyr og afgrøder. Naturen udfordrer krop og sjæl og appellere til nysgerrighed og undren. Naturen skal vi passe på og bevare for vores efterkommere og vi ser den som verdens bedste legeplads. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 23

24 Vores overordnede mål er: Barnet skal opleve glæden ved at være i naturen. Barnet skal udvikle respekt for natur og miljø. Barnet skal være beviste om at kunne bruge alle sine sanser i naturen. Barnet skal drage sig mange erfaringer ved at være naturen og opleve naturfænomener. Barnet skal opleve naturen som et rum for at udforske og få viden om den verden de lever i. Målbare mål: Barnet kan lide at være i naturen. Barnet bruger sin fantasi og eksperimenterer med naturens materialer. Barnet oplever naturen som et rum hvor leg, fantasi, stille og vilde aktiviteter udfolder sig. Barnet forstår og har en fornemmelse for menneskers indflydelse på miljøet. Barnet har kendskab til årstidernes skiften. Barnet har respekt for naturen. Barnet har kendskab til fødekæden. Barnet har kendskab til elementerne: jord, vand, ild og luft. Vi har plukket hyldebær. V Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 24

25 Metoder: Vi er ude hver dag året rundt. Naturen er hverdagens rum for leg, sanseoplevelser og fysisk udfoldelse. Vi bruger fortællingen som formidling af faglig viden. Vi anviser en respektfuld adfærd i naturen. Vi anvender praksisfortællinger. Vi er undersøgende på det vi støder på i naturen. Vi fanger krabber til krabbesuppe. Aktiviteter: Vi identificerer og organiseres vores fund i naturen Vi ser efter spor i naturen. Vi fanger krabber, insekter og smådyr mv. Vi høster fra forår til efterår, af frugter som naturen byder på. Vi ser på vejrudsigten og taler om den rette påklædning. Vi laver kompost. Vi fordrer fuglene. Vi samler affald i skoven. Vi leger i naturen og bruger dens materialer i legen. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 25

26 Praksisfortælling om månen og solen Vi spiser madpakker et dejligt sted med sol og læ. Vi har en fin udsigt ned over vandet. Gennem træernes nøgne grene kan vi se månen. Jeg peger på den og siger: Prøv engang at se månen, den er så flot. Eline siger: Den var hjemme hos mig i går, da jeg skulle sove. Den var også hjemme hos mig, siger Amanda. Alexander vender sig om og ser den runde måne og siger: Nogle gange kan jeg se noget af månen, når det er mørkt. Jeg forklarer, at det er fordi solen næsten er omme på den anden side af jorden og kun lige skinner lidt på månen. Det er derfor den lyser, siger jeg. Ja, men nu kan vi se dem begge to, siger han begejstret. Hvorfor kan vi det? Det var et godt spørgsmål Alexander. Jeg ved det faktisk ikke rigtig. Det viser jeg jer en anden dag, siger jeg og tænker på hvordan jeg skal anskueliggøre solen og månens baner omkring jorden? Vi kigger op, hvad kan vi se? Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 26

27 KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER Når børn udtrykker sig kunstnerisk og indgår i kreative processer, kommer de i kontakt med ukendte og værdifulde sider i sig selv. I processerne frigøres glæde, energi og giver barnet en bevidsthed om egne følelser og udtryksformer. Kultur er også at stifte bekendtskab med egne og andres kulturer. Vi går luciaoptog i skoven. Vi har lavet kunst af naturens materialer. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 27

28 Vores overordnede mål er: Barnet skal have mulighed for at udtrykke sig kunstnerisk. Barnet skal kunne udtrykke egne følelser og tanker gennem kreative processer. Barnet skal møde en kultur i skovbørnehaven, hvor vi opfører os ordentligt overfor hinanden. Barnet skal kunne danne sig en omverdens bevidsthed, når vi arbejder med kulturelle aspekter. Målbare mål: Barnet kan udtrykke sig gennem forskellige kunstneriske udtryksformer, Barnet viser interesse og bruger computeren. Barnet udviser en adfærd som viser, at de har taget skovbørnehavens kulturelle værdier til sig. Bl.a at hilse på hinanden når de kommer/går. Barnet udtrykker kendskab til egne og andres kulturelle forhold. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 28

29 Metoder: Barnet præsenteres for/deltager i kulturelle arrangementer og lokale kunstneriske tilbud, herunder musik, teater, dans, arkitektur og udstillinger. Vi bruger kunst som formidlingsform. Vi anvender praksisfortællinger. Vi laver musik og rytmik i vinterhalvåret. Vi præsenterer børnene for forskellige musikgenre. Vi er i dialog med børnene om deres forskellighed. Vi arbejder med skovbørnehavens årlige traditioner. Materialer ligger tilgængelige. Vi præsenterer børnene for mangeartede smagsoplevelser. Vi spiser madpakker i skoven. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 29

30 Aktiviteter: Børnene laver cirkus eller teater som afgangsprojekt. Børnene laver kunst og udstilling som afgangsprojekt. De ældste børn går Luciaoptog i Bregnet kirke. Vi synger årstidssange, lejlighedssange. Musik og rytmik. Vi laver bål mad med bla. Fasan, rådyr, krabber- brændenældesuppe- pandekager m.m. Vi Lokalområdet, Landbrugsskolen, Jægerskolen, Slotsruinen, Bregnet kirke og kirkegården. Praksisfortælling vi laver skrot kunst Vi laver skrot kunst med de ældste børn. Børnene skal lime små ting i æsker. Alle er optaget af hver deres proces, med at finde sjove dimser og få dem til at sidde rigtig fast. En pige er især meget optaget og fordybet. Hun finder bittesmå ting, limer dem fast med limpistolen, som er lidt varmt og limen flyder let. Putter sjove dimser ned i æsken, og pynter derefter æsken hele vejen rundt med små krystaller og sten m.m.. Derefter tager hun resolut og med sikker hånd to sugerør og limer dem tværs henover kassen. De andre børn er stoppet nu. Pigen bliver ved med at finde på noget nyt. En fordybelse på næsten 1 time og ganske upåvirket af, hvad de andre laver og at de er gået ud for at lege. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 30

31 BØRN MED SÆRLIG BEHOV Børn med særlige behov, er børn der af mange forskellige grunde i en kortere eller længere periode eller i hele deres børnehavetid, har brug for særlig støtte, vejledning og opmærksomhed. I praksis ønsker vi, at forstå barnets vanskeligheder ud fra tankegangen om, at et barn er i vanskeligheder frem for et barn med vanskeligheder. Det betyder at barnets vanskeligheder skal forstås og ses ud fra de relationer barnet indgår i og ikke en vanskelighed som kun skabes af barnet. Som udgangspunkt tilrettelægger vi vores praksis ud fra en anerkendende og inkluderende tankegang og er analyserende omkring de relationer som barnet har og indgår i. Vi har i dagligdagen fokus på børnenes trivsel og er opmærksomme på hvis barnets signaler ændrer sig. Indikatorer kan være: At barnet er mere utrygt end det plejer at være. At barnet har svært ved at lege. At barnet har svært ved at knytte kontakt/venskaber. At barnet er ukoncentreret og omkringfarende. At barnet søger meget voksenkontakt. At barnet har svært ved at sætte egne grænser. At barnet har svært ved at forstå andres grænser. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 31

32 Metoder: Barnet ses som del af børnegruppen og inkluderes i fælleskabets aktiviteter. Vi tager udgangspunkt i barnets nærmeste udviklingszone. Både i de krav vi stiller og til de aktiviteter vi præsenterer barnet for. Børn lærer forskelligt, så forskellige læringsstile anvendes. Barnet har evt. aktiviteter i en lille gruppe, hvor der tages særlig hensyn til barnets kunnen og formåen. Barnet støttes i at indgå i sociale sammenhænge ud fra nærmeste udviklingszone. Vi fremhæver bevidst barnets styrkesider og kompetencer. Vi giver barnet mulighed for samvær med få børn i et skærmet miljø. Vi bruger visualisering som støtte i kommunikation. Vi tager en sprogtest, hvis vi er bekymrede for barnets sproglige udvikling. Hvis barnet har en særinteresse forsøger vi at bruge det som en del af en aktivitet eller som noget der kan danne grundlag for samvær med andre børn. Vi bruger kuglepude til urolige børn. Lyd sarte børn får tilbudt ørepropper. Barnet har en fast kontaktpædagog, som samarbejder tæt med barnets forældre og tværfaglige fagpersoner. Vi anvender praksisfortællinger. Vi taler om børn vi er bekymret for på personalemøder. Vi anvender TRAS, venskabsblomsten? Vi bruger PPR `S indstillingsskema, hvis vi er bekymret for et barn. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 32

33 LØBENDE EVALUERING AF DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Vi vil tage udgangspunkt i en udvidet smittemodel (se DCUMs hæfte om børnemiljø og læreplaner side 23) Modellen tager udgangspunkt i en aktivitet og evaluerer både læring og børnemiljø. Se modellen: side 34. Vi vil evaluere to gange om året, og vi vil sikre os at vi har haft særlig fokus på alle 6 læreplanstemaer i løbet af 3 år. Vi vil evaluere i fællesskab på den samme aktivitet i hele børnehaven. LØBENDE DOKUMENTATION AF DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Vi skriver dagligt på tavlen om dagens aktiviteter. Vi tager mange billeder som vi fremviser, næsten hver dag på computeren. Vi laver kunstprojekt som udstilles. Vi uddeler smagsprøver, når vi har lavet noget nyt og spændende spiseligt. Vi er i dialog med forældrene om dagens oplevelser og aktiviteter. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 33

34 UDVIDET SMTTE-MODEL Dato: Gruppe: Aktivitet: Vores overordnede mål: Målbare: Metoder: Hvordan kan vi se at vi er på vej mod målet?: Dokumentation: Evaluering: Hvilken læring forventer vi under de 6 temaer? Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Hvordan påvirkes børnemiljøet i aktiviteten? Fysiske: Psykiske: Æstetiske: Børneperspektivet: Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 34

35 Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 35

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Læreplaner Dagplejen ØST

Læreplaner Dagplejen ØST Læreplaner Dagplejen ØST 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Børn med særlige behov 4 Værdigrundlag, pædagogiske principper og læringsforståelse 4 Vores Værdier Anerkendelse 5 Rummelighed 6 Arbejdsglæde 7

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Børnegalaxen Viby Læreplaner

Børnegalaxen Viby Læreplaner Børnegalaxen Viby Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks temaer

Læs mere

Nyt hus til Rønde Frie Skovbørnehave På Kalø Hovedgård - Fasaneriet 11.04.2014

Nyt hus til Rønde Frie Skovbørnehave På Kalø Hovedgård - Fasaneriet 11.04.2014 Nyt hus til Rønde Frie Skovbørnehave På Kalø Hovedgård - Fasaneriet 11.04.2014 Stemningsbilleder fra Rønde Frie Skovbørnehave 2 Hvem er vi Rønde Skovbørnehave blev til i Rønde Kommunes tid i 1992. Børnehaven

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Denne pjece vil indeholde hvorfor og hvordan, vi arbejder med læreplaner, samt de værdier vores arbejde med børnene i Dagplejen Favrskov tager udgangspunkt i. I

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE Juni 2012 GEMSEVEJENS OG GARTNERVEJENS BØRNEHUSE REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER Revision af Den Pædagogiske Læreplan Nedenstående revision er af den pædagogiske læreplan

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Børn og Unge Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Side 1 af 18 Februar 2010 G:\Læreplaner2010\Læreplaner 2010-11.doc Tema: Barnets alsidige Pædagogisk læreplan personlige udvikling

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Børnegalaxen Roskildes Læreplaner

Børnegalaxen Roskildes Læreplaner Børnegalaxen Roskildes Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks

Læs mere

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Med naturen som børnehavens særpræg og idegrundlag er det primære for os at skabe læring i områdets dejlige og alsidige natur. 1 Barnets alsidige personlige udvikling

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Indledning læreplaner

Indledning læreplaner Indledning læreplaner Klim Fribørnehave og Vuggestues pædagogiske læreplan tager udgangspunkt i vores målsætning som er: At anerkende børnenes forskellighed og se det som en styrke for fællesskabet. At

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 Sammenhæng Sprog er grundlæggende for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre. Igennem talesprog, skriftsprog,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Læreplan 2014. Vuggestuen Korallen. Her starter det gode fundament for resten af livet. Omsorg, nærvær og imødekommende voksne.

Læreplan 2014. Vuggestuen Korallen. Her starter det gode fundament for resten af livet. Omsorg, nærvær og imødekommende voksne. Læreplan 2014 Vuggestuen Korallen Her starter det gode fundament for resten af livet. Omsorg, nærvær og imødekommende voksne. Vuggestuen: I vuggestuen går der 20 24 børn i alderen 0 3 år. Børnene er fordelt

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse. Ølgod SFO

Mål- og indholdsbeskrivelse. Ølgod SFO Mål- og indholdsbeskrivelse Ølgod SFO Marts 2013 Ølgod SFO. Vi har valgt at lave nye mål og indholdsbeskrivelser, da vi nu er færdige med etableringen af Ølgod SFO både med hensyn til fysiske rammer og

Læs mere

Pædagogisk læreplan December 2014

Pædagogisk læreplan December 2014 Pædagogisk læreplan December 2014 Forord Alle børn har krav på, at få den bedst mulige start i livet. Børn skal lære meget i livet, og de første leveår er afgørende, for de evner og kompetencer børn har

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj I Titibo gruppen har vi overordnet valgt først at lave en fælles pædagogisk læreplan, dernæst at omsætte den fælles læreplaner til pædagogiske læreplaner

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur Læreplan for Hornsyld Idrætsbørnehus 1. august 2004 blev det vedtaget, at alle dagtilbud skal udarbejde læreplaner. Læreplanerne skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Ligeledes skal den

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN Indholdsfortegnelse: Indledning Hverdagsliv og læring (Definition) Vores læringssyn Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog

Læs mere

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger PÆDAGOGISK LÆREPLAN 2014-2016 Skårup Børnehus: Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan i perioden 2014 og 2016 Skårup Børnehus Østerdalen Skårup Børnehus SMTTE på: Alsidig personlig udvikling Dato:

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Pædagogiske læreplaner de 6 temaer. Krop og bevægelse. Mål. Metoder

Pædagogiske læreplaner de 6 temaer. Krop og bevægelse. Mål. Metoder Pædagogiske læreplaner de 6 temaer Den pædagogiske læreplan beskriver, hvordan vi arbejder med læring. De 6 temaer er revideret af personalet i oktober 2013, og godkendt på forældrerådsmødet i november

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens SFO Mail.kongsbjergsfo@kolding.dk TLF. 1 29279264 Kongsbjergskolens SFOs Mål og indholdsplaner. Vi ønsker med vores mål og indholdsplaner

Læs mere

Projektbeskrivelse af dreng/pige. projekt. Luther Udflytterbørnehave

Projektbeskrivelse af dreng/pige. projekt. Luther Udflytterbørnehave Projektbeskrivelse af dreng/pige projekt Luther Udflytterbørnehave 2014 Denne projektbeskrivelse indeholder - dels overordnede tanker for arbejdet med fokuspunktet barn til barn relationer derudover er

Læs mere

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har Lærerplaner Siden 2004 har der været et lovkrav om, at alle dagtilbud skal udarbejde pædagogiske læreplaner, som forholder sig til seks temaer: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2013/14

Pædagogisk Læreplan 2013/14 Pædagogisk Læreplan 2013/14 1 I udarbejdelsen af de 6 læreplanstemaer har vi valgt systematisk at anvende SMTTE modellen, hvor vi udfra de fastlagte mål beskriver vores tiltag for at opnå målene, samt

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet

FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Vuggestuen indgår den privatejede institution Børnehuset Ta Fat. Vuggestuen er derfor en del af en natur, - og idrætsbørnehus med speciel fokus på

Vuggestuen indgår den privatejede institution Børnehuset Ta Fat. Vuggestuen er derfor en del af en natur, - og idrætsbørnehus med speciel fokus på Vuggestuen indgår den privatejede institution Børnehuset Ta Fat. Vuggestuen er derfor en del af en natur, - og idrætsbørnehus med speciel fokus på sprogudviklingen. Vuggestueafdelingen er normeret til

Læs mere

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering 1. TEMA: Kulturelle udtryksformer og værdier. Barnets kompetencer indenfor kulturelle udtryksformer og værdier, bliver udviklet gennem udfordrende, kulturelle aktiviteter. Kulturelle oplevelser er med

Læs mere

Tid til gennemgang af børn. Kurser

Tid til gennemgang af børn. Kurser Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Barnet anerkendes som den person, det er, og mødes med respekt, lydhørhed og medlevende børn og voksne. Barnet oplever, at pædagogen er engageret i dets læring

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER THORSØ BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER THORSØ BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER THORSØ BØRNEHAVE Lov om Pædagogiske læreplaner i dagtilbud. Loven kommer som en forlængelse af Serviceloven fra 1998, hvor der er beskrevet hvilke forventninger, der er til de enkelte

Læs mere

4Kløverskolen. SFo. Regnbuen og Smørhullet. Mål og Indhold

4Kløverskolen. SFo. Regnbuen og Smørhullet. Mål og Indhold 4Kløverskolen SFo Regnbuen og Smørhullet Mål og Indhold 2012/2013 Forord Skolefritidsordningerne er et pædagogisk tilbud til eleverne inden for skolens rammer, og bidrager til at opfylde folkeskolens

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

Årsplan for Egernstuen 2012-13:

Årsplan for Egernstuen 2012-13: Årsplan for Egernstuen 2012-13: Årsplanen indeholder de emner, som vi på stuen har valgt at skulle arbejde med ud fra de 6 læreplanstemaer. I årsplanen findes der praktiske informationer om hvordan hverdagen

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen.

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Sociale kompetencer: For at barnet udvikler sine sociale kompetencer, skal der være nogle basale forudsætninger tilstede, såsom tryghed, tillid og at barnet

Læs mere

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 Vi glæder os til at give jeres børn en god og tryg skolestart i førskole-gruppen samt skabe et godt og positivt forældresamarbejde med jer. Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 På Særslev-Hårslev

Læs mere

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd.

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd. Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Aalborg Skolevæsen har udarbejdet seks indsatsområder for at sikre en vis ensartethed i det daglige arbejde med børnene. De 6 indsatsområder er: - Personlig udvikling

Læs mere

og BMV Aldersintegreret institution i Vilsted Storkereden Troldbjergvej 4, Vilsted, 9670 Løgstør Tlf.nr.98676030 E-mail:storkereden@os.

og BMV Aldersintegreret institution i Vilsted Storkereden Troldbjergvej 4, Vilsted, 9670 Løgstør Tlf.nr.98676030 E-mail:storkereden@os. og BMV 1 Pædagogiske læreplaner og BMV i Storkereden Indledning Bekendtgørelsen omkring pædagogiske læreplaner i daginstitutionen, 8 blev indført de. 1. august 2004. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes

Læs mere

Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen

Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen Den primære ide i børnehaveklassen er at skabe en god og tryg skolestart, hvor barnet roligt vænner sig til skolelivet. Det er vigtigt at eleven

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Præsentation af Mo2rikken 3. Børne- og læringssyn 3.1. Holstebro kommunes børne- og læringssyn 3.2. Mo2rikkens børne- og læringssyn 3.3. Pædagogiske principper 4. Mo2rikkens

Læs mere

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet.

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet. Pejlemærker for pædagogisk kvalitet. Børnehuset Spiren 2015 2017 1 af 10 Pejlemærker for pædagogisk kvalitet Forord 3 Sociale relationer 4 Inklusion og fællesskab 5 Sprogindsats 6-7 Forældresamarbejde

Læs mere

Pædagogiske læreplaner 2008/2009 Bullerup private Børnehave

Pædagogiske læreplaner 2008/2009 Bullerup private Børnehave Pædagogiske læreplaner 2008/2009 revideret juni 2008 i forbindelse med ansøgning om vuggestuegruppe Uddrag af dagtilbudsloven, afsnittet omhandlende pædagogisk læreplan 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes

Læs mere

DAGPLEJENS PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

DAGPLEJENS PÆDAGOGISKE LÆREPLANER DAGPLEJENS PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Barnets alsidige personlige kompetence Barnets personlige udvikling trives bedst hvor omverdenen er positiv, lydhør og empatisk. En frugtbar og alsidig personlighedsudvikling

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Beatesmindevej

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Beatesmindevej PÆDAGOGISKE LÆREPLANER.... 2 ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER... 2 BØRN MED SÆRLIGE BEHOV... 2 DE SEKS LÆREPLANSTEMAER... 3 ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING... 3 Mål for det 4,5 årige barn:... 3...3 Mål

Læs mere

Fakta oplysninger... 3. Grundlæggende værdier... 4. Læringssyn pædagogisk tilgang... 5. Barnets alsidige personlige udvikling... 7

Fakta oplysninger... 3. Grundlæggende værdier... 4. Læringssyn pædagogisk tilgang... 5. Barnets alsidige personlige udvikling... 7 1 Indholdsfortegnelse Fakta oplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer... 10 Sproglig udvikling... 13

Læs mere

Faktaoplysninger. Navn. Billede. Mailadresse. Telefon nr. 7616 2970 7616 2970 Antal børn 3-5 år 104. Antal børn 0-2 år 32

Faktaoplysninger. Navn. Billede. Mailadresse. Telefon nr. 7616 2970 7616 2970 Antal børn 3-5 år 104. Antal børn 0-2 år 32 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2013-2014... 4 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 5 Science

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 13

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 13 Læreplaner Indholdsfortegnelse Læreplaner...3 Barnets alsidige personlige udvikling...3 Barnets sociale kompetencer...4 Sprog...5 Krop og bevægelse...6 Naturen og naturfænomener...8 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

PAARUP SFO LÆREPLAN 2013

PAARUP SFO LÆREPLAN 2013 PAARUP SFO LÆREPLAN 2013 - revideret 030713 Gældende for sko 1 Indhold PAARUP SFO LÆREPLAN 2013... 1 1.0 Indledning:... 3 2.0 Kerneydelsen:... 3 3.0 Hvad er læring?:... 3 4.0 Børn med særlige behov:...

Læs mere

Termometeret. Overbliksrapport

Termometeret. Overbliksrapport Overbliksrapport Rapportstatus Dagtilbuddets navn Viben... Antal reflektionsskemaer i rapporten... Refleksionsskemaets navn Viben24B... Dato for rapportudskrivningen 3--24... God fornøjelse! 2 Læsevejledning

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Bondegårdens læreplan Redigeret oktober 2014.

Bondegårdens læreplan Redigeret oktober 2014. Bondegårdens læreplan Redigeret oktober 2014. Børn gør det rigtigt, hvis de kan Forord Bondegården er en naturbørnehave, hvor børnene er ude det meste af dagen. Udendørs- og nærmiljøet er omdrejningspunktet

Læs mere

Tiltag: Dialogisk læsning. En metode hvor en nøje udvalgt bog bliver læst op igen og igen og hvorpå vi samtaler med børnene omkring bogen.

Tiltag: Dialogisk læsning. En metode hvor en nøje udvalgt bog bliver læst op igen og igen og hvorpå vi samtaler med børnene omkring bogen. Sproglig udvikling Et veludviklet sprog er en vigtig forudsætning for hele barnets udvikling. Når barnet kommunikerer med lyd, mimik og ord er det typisk i kontakt med andre, og det gør sproget til en

Læs mere