RØNDE FRIE SKOVBØRNEHAVE - PÆDAGOGISKE LÆREPLANER, MAJ 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RØNDE FRIE SKOVBØRNEHAVE - PÆDAGOGISKE LÆREPLANER, MAJ 2013"

Transkript

1 RØNDE FRIE SKOVBØRNEHAVE - PÆDAGOGISKE LÆREPLANER, MAJ 2013 Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 1

2 Indholdsfortegnelse Rønde Frie Skovbørnehave - Pædagogiske læreplaner, Maj Pædagogisk værdigrundlag for Rønde frie Skovbørnehave... 4 Rønde frie Skovbørnehaves overordnede pædagogiske principper Rønde Frie Skovbørnehaves læringsforståelse Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Børn med særlig behov Løbende evaluering af de pædagogiske læreplaner Løbende dokumentation af de pædagogiske læreplaner Udvidet Smtte-model Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 2

3 Naturen og den smukke beliggenhed er rammen om vores hverdag. Vi tager udgangspunkt i naturen, de skiftende årstider og bruger alt, hvad den giver af oplevelser. Når vi færdes i naturen, bruger vi alle vores sanser. Vi kommer bedre i kontakt med vores følelser, og vi mærker bedre os selv. Det er en sansende oplevelse af færdes i naturen, og da erkendelse sker gennem sansemæssige oplevelser, er naturen derfor det oplagte læringsrum for vores pædagogik. Stemningsbillede, Kalø Vig. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 3

4 PÆDAGOGISK VÆRDIGRUNDLAG FOR RØNDE FRIE SKOVBØRNEHAVE I Rønde frie skovbørnehave lægger vi vægt på: At anerkende barnet som det er. At de voksne tager ansvar for stemningen. At der er rum for udvikling. At de voksne reflekterer over egen praksis. At alle føler sig som en del af fællesskabet. At der er kvalitet og læring i samværet med barnet. At anerkende barnet, praktiserer vi ved at: Lytte til barnet. Lægge mærke til barnets kropssprog. Sætter os ind i barnets baggrund og historie. Se på barnet uden forbehold. Anvende anerkendende kommunikation. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 4

5 At de voksne tager ansvar for stemningen, praktisere vi ved at: Vi er åbne og imødekommende. Have et positivt kropssprog. Skabe æstetiske rammer så børnehaven er indbydende. Vi er bevidste om vores voksenroller, lægger vægt på en positiv omgangstone og attitude. At der er rum for udvikling, praktisere vi ved at: Skabe udfordrende rammer og aktiviteter. Bruge spontanitet i hverdagen. Give rum og tid til fordybelse. Tilbyder naturen som rum for leg, sanseoplevelser og fysisk udfoldelse. At de voksne reflekterer over egen praksis, praktisere vi ved at: Give plads, mod og lyst til at se på egen praksis. Have en åben og faglig dialog, også når det er svært. Bruger kollegaerne til sparring og vejledning. Opsøge ny viden. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 5

6 At alle føler sig som en del af fællesskabet, praktisere vi ved at: Tilrettelægge hverdagen, så det er muligt for alle børn at være en del af fællesskabet. Barnet føler sig set, hørt og forstået. Sikre gode relationer og styrke venskaber. Være observerende så ingen føler sig udenfor fællesskabet. At der er kvalitet og læring i samværet med børnene, praktisere vi ved at: Skabe trygge rammer og være nærværende i relationen. Støtte barnet i sin læring og udvikling i alle hverdagssituationer. Være opmærksom på børnenes egne initiativer og hvad der interesserer dem. Planlægger aktiviteter som er fagligt begrundede, og som udfordrer det enkelte barn. Give plads og tid til spontanintet og den frie leg. Det skal være sjovt at gå i Rønde Frie Skovbørnehave Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 6

7 RØNDE FRIE SKOVBØRNEHAVES OVERORDNEDE PÆDAGOGISKE PRINCIPPER. Børnene skal møde voksne som har tid, er lyttende og nærværende i relationen. Børnene skal opleve at de bliver set, hørt og forstået og at kommunikationen barn/voksen bærer præg af ligeværd. Børnene skal møde voksne der tager ansvar for relationen barn/voksen imellem og som anerkender relationens betydning for barnets trivsel. De voksne tager ansvaret for at der i institutionen er en ordentlig omgangstone og at ingen bliver mobbet. De voksne skal være åbne, imødekommende og være sig deres voksne rolle bevidst. Børnene skal opleve hvilke muligheder naturen giver for leg og brug af fantasi, sansemæssige oplevelser, tid til fordybelse, læring og fysisk udfoldelse. Børnene skal opleve udfordrende fysiske rammer inde der giver lyst og plads til spontan leg og kreative aktiviteter. De skal have nem adgang til mange forskellige kreative materialer. De voksne skal være fagligt orienteret og være nysgerrige på ny viden. De skal ligeledes have lyst til og mod på selvrefleksion. Vi tilstræber at have et godt og trygt arbejdsmiljø hvor vi kan være os selv, bruge hinanden som sparring og hvor vi ser hinandens styrker frem for svagheder. Børnene skal opleve, at de er en del af fællesskabet og at de har en betydning i de forskellige sociale sammenhænge de indgår i. De voksne sørger for at tilrettelægge hverdagen således, at alle børn kan deltage i fællesskabet og for at ingen børn bliver udsat for synlig/usynlig eksklusion. Børnene skal opleve planlagte aktiviteter, hvor det er den voksne der tager initiativet og hvor den voksnes nysgerrighed og arrangement smitter af på børnene. Børnene skal ligeledes opleve, at det er deres egen nysgerrighed og interesse der danner grundlag for aktiviteten og fordybelsen. Vi tager udgangspunkt i barnets nærmeste udviklingszone og barnet skal opleve at det bliver udfordret/støttet i alle hverdagens gøremål. Børnene skal have rum og tid til fri leg. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 7

8 Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 8

9 RØNDE FRIE SKOVBØRNEHAVES LÆRINGSFORSTÅELSE. Vores læringsforståelse beror på, at vi ser læring som en naturlig proces, hvor barnet bevidst eller ubevidst tilegner sig viden og kompetencer. Læring finder sted hele tiden og i alle hverdagens situationer. Barnet lærer bedst når det er trygt, er aktivt og i tæt relation og samspil med andre. Derfor tilrettelægger vi en alsidig hverdag, hvor der både er plads til de spontane og de planlagte aktiviteter og hvor vi er sammen i et tæt fællesskab. Vi mener at læring skal give mening for barnet, så aktiviteterne tilrettelægges ud fra børnenes interesser, alder og udviklingstrin. Vi undersøger og lærer nyt. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 9

10 Viser ting i skovbunden. Praksisfortælling leder efter smådyr Det var i februar måned. Mellemgruppe drengene var ved basen. De var travlt optaget af at lede efter smådyr. De fandt dem under op savet træ. Det var hovedsageligt bænkebidere, skolopenderen og et par løbebiller. Begejstringen var stor hver gang et nyt dyr blev fundet og alle skulle prøve at holde det. Der blev talt om hvordan de bevægede sig og at det kildede lidt når de kravlede. Da interessen for dyrene dalede, blev vi enige om, at slippe dem fri. Vi kan ikke bare smide dem her, så dør de af kulde. Hvad synes I vi skal gøre? spurgte pædagogen. Jeg synes at vi skal putte dem i et lup glas, sagde Simon. Nej vi lægger dem under træstammerne igen, forslog Gustav. Det var en god ide synes alle, og vi hjalp hinanden med at putte dyrene godt. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 10

11 BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING Barnets alsidige personlige udvikling finder sted hele tiden og handler om forståelse for sit eget jeg dvs. barnets egen personlighed. Vi vægter derfor i dagligdagen at have fokus på mødet med barnet i børnehøjde. Vi vægter en anerkendende tilgang, så barnet føler sig set, hørt og forstået og får forståelse for egen identitet og ressourcer. Barnets alsidige personlige udvikling er også, at barnet får tilegnet sig færdigheder, så de bliver handlekraftige. Vores overordnede mål er: Barnet skal blive selvhjulpent i hverdagens situationer. Barnet skal blive bevidst om egen værdi. Barnet skal blive bevidst om sine egne følelser. Barnet skal kunne mærke egne grænser. Barnet skal kunne udtrykke egne meninger. Målbare mål: Barnet kan selv tage sit tøj af/på. Barnet klare selv toiletbesøg. Barnet tager selv initiativer til leg og beskæftigelse. Barnet udtrykker egne ideer, ønsker og behov. Barnet kan være i midtpunkt og få opmærksomhed. Barnet siger til/fra i konfliktsituationer. Barnet føler sig værdifuldt, som det er. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 11

12 Metoder: Vi følger og bygger videre på barnets initiativ. Vi udviser nærvær i relationen. Vi anvender praksisfortællinger. Barnets støttes i sin kommunikative kompetence. Barnet anvises forskellige konflikthåndteringer. Barnet introduceres til sociale spilleregler. Aktiviteter: Vi laver cirkus og teater. Samling. Børnene gør sig klar til at komme ud i skoven, ved at pakke rygsæk, tøj på, toiletbesøg m.m. Fejring af det enkelte barn. Spontane og planlagte lege. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 12

13 SOCIALE KOMPETENCER Sociale kompetencer udvikles i fællesskaber og gennem relationer til andre, f.eks. gennem venskaber, i grupper og ved at indgå i kulturelle arrangementer. I samspillet mellem relationer og social kompetence indgår 3 komponenter: Empati, tilknytning og sociale færdigheder, som er grundlag for, at barnet kan begå sig socialt. Skal vi dele? Vores overordnede mål er: Barnet skal anerkendes og respekteres som de personer de er og de skal opleve at høre til. Barnet skal opleve tryghed og tillid i deres relationer til både voksne og andre børn. Barnet skal opleve rummelighed og mærke, at der tages afstand fra mobning, drilleri samt synlig og usynlig inklusion. Barnet skal inddrages og opmuntres til at være aktive deltagere, der samarbejder med andre og er med i demokratiske beslutninger. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 13

14 Målbare mål: Barnet skal kunne indgå i relationer og deltage i gruppens fællesskab. Barnet skal kunne vise omsorg, empati og kunne trøste andre børn. Barnet skal kunne udsætte og udtrykke egne behov. Barnet skal kunne samarbejde om en konkret stillet opgave. Barnet skal kunne knytte venskaber. Metoder: Vi inddrager børnene så meget som muligt i de daglige gøremål. Planlagte aktiviteter foregår i mindre grupper. Børnene inddrages i demokratiske beslutninger. Vi arbejder med barnets følelsesmæssige udtryk. Vi anvender praksisfortællinger. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 14

15 Aktiviteter. Børnene hjælper hinanden, lægger vaske tøj sammen, rydder op, pakker rygsæk, åbner madkasser og drikkedunke. Samling- vente på tur- lytte- stå i kø. Rollelege. Teater. Sang - og regellege. Fælleslege i skoven og fri leg. Praksisfortælling om venskab Vi havde siddet i gryden for at spise madpakker. Da vi skulle til at gå, sagde Mads opgivende: Jeg kan ikke komme op ad bakken. Maj hørte at jeg sagde opmuntrende: Jo det tror jeg godt du kan. Jeg skal nok gå ved siden af dig og hjælpe, hvis det ikke går. Maj kom hen og tilbød Mads at tage ham i hånden. Jeg sagde at jeg synes at hun var en god kammerat. De hjalp hinanden op. De fulgtes ad resten af turen under højlydt grinen og pjatten. Fra den dag blev en ny legerelation knyttet mellem dem. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 15

16 SPROG Sprog er ikke bare sprog. Sprog er nonverbalt sprog, talesprog, tegnsprog, kropssprog, billedsprog, skriftsprog mm. Igennem disse sprog kan børnene dels udtrykke deres egne tanker og følelser, dels blive i stand til at forstå andres. Børnene udvikler og fastholder deres identitet og selvfølelse ved at udtrykke sig. Via kommunikationen styrker de deres sociale omgang med andre. Sprogtilegnelsen finder sted i mange sammenhænge og ved hjælp af mange forskellige materialer og aktiviteter. Naturen er en gave til udvidelse af ordforråd. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 16

17 Vores overordnede mål er: Barnet skal have styrket sproget både ekspressivt og impressivt. Barnet skal udfordres i at anvende sit sprog kreativt. Barnet skal udvikle deres nysgerrighed og interesse for tegn, symboler, skrifttegn, herunder tal og bogstaver. Barnet skal præsenteres for forskellige kommunikationsmidler. Målbare mål: Barnet bruger sproget til at udtrykke følelser, tanker og behov samt kommunikerer med andre. Barnet forstår en instruktion og handler derefter. Barnet viser interesse for computer, bogstaver, og tal i forhold til dets nærmeste udviklingszone. Metoder: Vi leger med ordene og giver vores steder sjove navne. Vi taler med børnene om, hvad vi oplever og finder i naturen. Vi anvender faglitteratur til at artsbestemme. Vi præsenterer barnet for alderssvarende kvalitets bøger og materialer. Vi griber øjeblikket til læring og fordybelse. Vi anvender praksisfortællinger. Vi støtter barnet i at sætte ord på tanker og følelser. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 17

18 Aktiviteter: Anvender dialogisk oplæsning. Synger, laver egne sange, rim/remse, Leger med tal og bogstaver. Bruger computer og ipad. Spiller teater/klæder sig ud. Leger regel lege, rollelege, børnenes egne lege. Børnene inddrages i hverdagens daglige gøremål. Bøger er gode at lære at læse i. Også i skoven. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 18

19 Praksisfortælling - Sprog Praksisfortælling om sprog. Børnene øver sig og generaliserer endelserne. To drenge sidder og leger. De er begge lige blevet tre år og er de bedste venner. Endnu engang leger de med ridderne og nogle biler. Christoffer: Jeg kører over til dig. Så tanker vi mine biler. Zander: Så hjælper mine mander dig med det. Christoffer: Ja og så spiser vi bagefter på Mc Dougnuts. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 19

20 KROP OG BEVÆGELSE Børnenes fysiske og psykiske velvære giver glade børn. Børn som er i balance med sig selv, har større overskud og dermed også lettere ved at tilegne sig viden og indgå i positive relationer. Den almene sundhedstilstand er vigtig for barnets trivsel og evne til at modtage læring. Derfor er barnets basale behov som søvn, sund mad og hvile noget som vægtes højt i skovbørnehaven. Vi deler en kælk og suser ned af kælkebakken. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 20

21 Vores overordnede mål er: Barnet skal opleve glæde ved deres krop når de bevæger sig. Barnet skal aktivt udforske og styrke flere sider i sig selv. Barnet skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner. Målbare mål: Barnet viser glæde ved at bruge sin krop i naturen. Barnet har udviklet forståelse og respekt for egen og andres kroplighed. Barnet har indsigt i kroppens opbygning og funktioner. Barnet har tilegnet sig fysiske og psykiske færdigheder, så de kan mærke egne behov og grænser. Metoder: Vi udfordrer børnenes fysisk, ved at være i naturen året rundt. Vi sørger for at barnet får stilletid. Vi anvender praksisfortællinger. Aktiviteter: Svømmer og bader om sommeren, kælker og tumler i sneen om vinteren. Børnene går, løber, klatre, hopper, springer og leger dagligt i naturen. Massage og yoga. Hallen i vinterhalvåret. Musik og rytmik. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 21

22 Fisker. Vi skøjter på isen. Praksisfortælling Viktor og pinden Det var en efterårsdag. Solen skinnede og børnene legede ved en bæk. De legede at de fiskede. Bækken var perfekt, vandet var helt klart og ikke for dybt med en fast bund af småsten. I vandet lå nogle blade som havde form som en fladfisk. Viktor og nogle af drengene havde fundet nogle lange pinde som kunne nå over til den anden side af bækken. De skiftedes til at råbe til hinanden Se min fisk, når de fik bid. Viktor havde sat sig på knæene på en flad sten, mens han strakte sig lidt ekstra for at nå sin udvalgte fisk. Han fik derved støttet sig for meget til pinden som knækkede. Viktor faldt direkte på hovedet ned i bækken. Han kom hurtigt på benene og underligt nok var det hans hue som var mest våd. Først da det gik op for ham at han havde slået panden og forskrækkelsen havde holdt sit indtog, begyndte han at græde. Vi trøstede ham og talte om hændelsen. Den dag lærte han at tyngdeloven og pindens beskaffenhed ikke altid kan forliges. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 22

23 NATUREN OG NATURFÆNOMENER Som skovbørnehave er naturen den primære ramme omkring vores daglige pædagogik. Det betyder at vores pædagogiske arbejde og børnenes læringsrum, tager udgangspunkt i deres færden i naturen, den tætte kontakt som børnene får med naturens vækst, dyr og afgrøder. Naturen udfordrer krop og sjæl og appellere til nysgerrighed og undren. Naturen skal vi passe på og bevare for vores efterkommere og vi ser den som verdens bedste legeplads. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 23

24 Vores overordnede mål er: Barnet skal opleve glæden ved at være i naturen. Barnet skal udvikle respekt for natur og miljø. Barnet skal være beviste om at kunne bruge alle sine sanser i naturen. Barnet skal drage sig mange erfaringer ved at være naturen og opleve naturfænomener. Barnet skal opleve naturen som et rum for at udforske og få viden om den verden de lever i. Målbare mål: Barnet kan lide at være i naturen. Barnet bruger sin fantasi og eksperimenterer med naturens materialer. Barnet oplever naturen som et rum hvor leg, fantasi, stille og vilde aktiviteter udfolder sig. Barnet forstår og har en fornemmelse for menneskers indflydelse på miljøet. Barnet har kendskab til årstidernes skiften. Barnet har respekt for naturen. Barnet har kendskab til fødekæden. Barnet har kendskab til elementerne: jord, vand, ild og luft. Vi har plukket hyldebær. V Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 24

25 Metoder: Vi er ude hver dag året rundt. Naturen er hverdagens rum for leg, sanseoplevelser og fysisk udfoldelse. Vi bruger fortællingen som formidling af faglig viden. Vi anviser en respektfuld adfærd i naturen. Vi anvender praksisfortællinger. Vi er undersøgende på det vi støder på i naturen. Vi fanger krabber til krabbesuppe. Aktiviteter: Vi identificerer og organiseres vores fund i naturen Vi ser efter spor i naturen. Vi fanger krabber, insekter og smådyr mv. Vi høster fra forår til efterår, af frugter som naturen byder på. Vi ser på vejrudsigten og taler om den rette påklædning. Vi laver kompost. Vi fordrer fuglene. Vi samler affald i skoven. Vi leger i naturen og bruger dens materialer i legen. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 25

26 Praksisfortælling om månen og solen Vi spiser madpakker et dejligt sted med sol og læ. Vi har en fin udsigt ned over vandet. Gennem træernes nøgne grene kan vi se månen. Jeg peger på den og siger: Prøv engang at se månen, den er så flot. Eline siger: Den var hjemme hos mig i går, da jeg skulle sove. Den var også hjemme hos mig, siger Amanda. Alexander vender sig om og ser den runde måne og siger: Nogle gange kan jeg se noget af månen, når det er mørkt. Jeg forklarer, at det er fordi solen næsten er omme på den anden side af jorden og kun lige skinner lidt på månen. Det er derfor den lyser, siger jeg. Ja, men nu kan vi se dem begge to, siger han begejstret. Hvorfor kan vi det? Det var et godt spørgsmål Alexander. Jeg ved det faktisk ikke rigtig. Det viser jeg jer en anden dag, siger jeg og tænker på hvordan jeg skal anskueliggøre solen og månens baner omkring jorden? Vi kigger op, hvad kan vi se? Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 26

27 KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER Når børn udtrykker sig kunstnerisk og indgår i kreative processer, kommer de i kontakt med ukendte og værdifulde sider i sig selv. I processerne frigøres glæde, energi og giver barnet en bevidsthed om egne følelser og udtryksformer. Kultur er også at stifte bekendtskab med egne og andres kulturer. Vi går luciaoptog i skoven. Vi har lavet kunst af naturens materialer. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 27

28 Vores overordnede mål er: Barnet skal have mulighed for at udtrykke sig kunstnerisk. Barnet skal kunne udtrykke egne følelser og tanker gennem kreative processer. Barnet skal møde en kultur i skovbørnehaven, hvor vi opfører os ordentligt overfor hinanden. Barnet skal kunne danne sig en omverdens bevidsthed, når vi arbejder med kulturelle aspekter. Målbare mål: Barnet kan udtrykke sig gennem forskellige kunstneriske udtryksformer, Barnet viser interesse og bruger computeren. Barnet udviser en adfærd som viser, at de har taget skovbørnehavens kulturelle værdier til sig. Bl.a at hilse på hinanden når de kommer/går. Barnet udtrykker kendskab til egne og andres kulturelle forhold. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 28

29 Metoder: Barnet præsenteres for/deltager i kulturelle arrangementer og lokale kunstneriske tilbud, herunder musik, teater, dans, arkitektur og udstillinger. Vi bruger kunst som formidlingsform. Vi anvender praksisfortællinger. Vi laver musik og rytmik i vinterhalvåret. Vi præsenterer børnene for forskellige musikgenre. Vi er i dialog med børnene om deres forskellighed. Vi arbejder med skovbørnehavens årlige traditioner. Materialer ligger tilgængelige. Vi præsenterer børnene for mangeartede smagsoplevelser. Vi spiser madpakker i skoven. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 29

30 Aktiviteter: Børnene laver cirkus eller teater som afgangsprojekt. Børnene laver kunst og udstilling som afgangsprojekt. De ældste børn går Luciaoptog i Bregnet kirke. Vi synger årstidssange, lejlighedssange. Musik og rytmik. Vi laver bål mad med bla. Fasan, rådyr, krabber- brændenældesuppe- pandekager m.m. Vi Lokalområdet, Landbrugsskolen, Jægerskolen, Slotsruinen, Bregnet kirke og kirkegården. Praksisfortælling vi laver skrot kunst Vi laver skrot kunst med de ældste børn. Børnene skal lime små ting i æsker. Alle er optaget af hver deres proces, med at finde sjove dimser og få dem til at sidde rigtig fast. En pige er især meget optaget og fordybet. Hun finder bittesmå ting, limer dem fast med limpistolen, som er lidt varmt og limen flyder let. Putter sjove dimser ned i æsken, og pynter derefter æsken hele vejen rundt med små krystaller og sten m.m.. Derefter tager hun resolut og med sikker hånd to sugerør og limer dem tværs henover kassen. De andre børn er stoppet nu. Pigen bliver ved med at finde på noget nyt. En fordybelse på næsten 1 time og ganske upåvirket af, hvad de andre laver og at de er gået ud for at lege. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 30

31 BØRN MED SÆRLIG BEHOV Børn med særlige behov, er børn der af mange forskellige grunde i en kortere eller længere periode eller i hele deres børnehavetid, har brug for særlig støtte, vejledning og opmærksomhed. I praksis ønsker vi, at forstå barnets vanskeligheder ud fra tankegangen om, at et barn er i vanskeligheder frem for et barn med vanskeligheder. Det betyder at barnets vanskeligheder skal forstås og ses ud fra de relationer barnet indgår i og ikke en vanskelighed som kun skabes af barnet. Som udgangspunkt tilrettelægger vi vores praksis ud fra en anerkendende og inkluderende tankegang og er analyserende omkring de relationer som barnet har og indgår i. Vi har i dagligdagen fokus på børnenes trivsel og er opmærksomme på hvis barnets signaler ændrer sig. Indikatorer kan være: At barnet er mere utrygt end det plejer at være. At barnet har svært ved at lege. At barnet har svært ved at knytte kontakt/venskaber. At barnet er ukoncentreret og omkringfarende. At barnet søger meget voksenkontakt. At barnet har svært ved at sætte egne grænser. At barnet har svært ved at forstå andres grænser. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 31

32 Metoder: Barnet ses som del af børnegruppen og inkluderes i fælleskabets aktiviteter. Vi tager udgangspunkt i barnets nærmeste udviklingszone. Både i de krav vi stiller og til de aktiviteter vi præsenterer barnet for. Børn lærer forskelligt, så forskellige læringsstile anvendes. Barnet har evt. aktiviteter i en lille gruppe, hvor der tages særlig hensyn til barnets kunnen og formåen. Barnet støttes i at indgå i sociale sammenhænge ud fra nærmeste udviklingszone. Vi fremhæver bevidst barnets styrkesider og kompetencer. Vi giver barnet mulighed for samvær med få børn i et skærmet miljø. Vi bruger visualisering som støtte i kommunikation. Vi tager en sprogtest, hvis vi er bekymrede for barnets sproglige udvikling. Hvis barnet har en særinteresse forsøger vi at bruge det som en del af en aktivitet eller som noget der kan danne grundlag for samvær med andre børn. Vi bruger kuglepude til urolige børn. Lyd sarte børn får tilbudt ørepropper. Barnet har en fast kontaktpædagog, som samarbejder tæt med barnets forældre og tværfaglige fagpersoner. Vi anvender praksisfortællinger. Vi taler om børn vi er bekymret for på personalemøder. Vi anvender TRAS, venskabsblomsten? Vi bruger PPR `S indstillingsskema, hvis vi er bekymret for et barn. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 32

33 LØBENDE EVALUERING AF DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Vi vil tage udgangspunkt i en udvidet smittemodel (se DCUMs hæfte om børnemiljø og læreplaner side 23) Modellen tager udgangspunkt i en aktivitet og evaluerer både læring og børnemiljø. Se modellen: side 34. Vi vil evaluere to gange om året, og vi vil sikre os at vi har haft særlig fokus på alle 6 læreplanstemaer i løbet af 3 år. Vi vil evaluere i fællesskab på den samme aktivitet i hele børnehaven. LØBENDE DOKUMENTATION AF DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Vi skriver dagligt på tavlen om dagens aktiviteter. Vi tager mange billeder som vi fremviser, næsten hver dag på computeren. Vi laver kunstprojekt som udstilles. Vi uddeler smagsprøver, når vi har lavet noget nyt og spændende spiseligt. Vi er i dialog med forældrene om dagens oplevelser og aktiviteter. Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 33

34 UDVIDET SMTTE-MODEL Dato: Gruppe: Aktivitet: Vores overordnede mål: Målbare: Metoder: Hvordan kan vi se at vi er på vej mod målet?: Dokumentation: Evaluering: Hvilken læring forventer vi under de 6 temaer? Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Hvordan påvirkes børnemiljøet i aktiviteten? Fysiske: Psykiske: Æstetiske: Børneperspektivet: Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 34

35 Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 35

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Generelt om organiseringen af læreplansarbejdet Hvert barn er tilknyttet en stue, hvor pædagogerne har ansvaret for, at der

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG 1 LÆREPLAN Vores formål med det pædagogiske arbejde i henhold til læreplanerne, er at alle barnets potentialer og kompetencer udvikles og, at barnet rustes til at begå sig videre i livet. Vi mener, at

Læs mere

LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15

LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15 LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15 Tved Børnehave er et privat dagtilbud, med drift tilskud fra Svendborg Kommune. Vi lever op til de gældende regler i Dagtilbudsloven og de respektive kommunale politikker.

Læs mere

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN Indholdsfortegnelse: Indledning Hverdagsliv og læring (Definition) Vores læringssyn Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog

Læs mere

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan 2011 Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan Indholdsfortegnelse Fakta om Ta Fat Side 1 Værdier og pædagogisk målsætning Side 2 Læreplansmodel Side 3 Definition og det formelle og uformelle rum Side 4 Læsestrategi,

Læs mere

Virksomhedsplan for. Ringsted Private. Skovbørnehave

Virksomhedsplan for. Ringsted Private. Skovbørnehave Virksomhedsplan for Ringsted Private Skovbørnehave 2012-2013 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af virksomheden hvem er vi? Side 3 2. Værdigrundlag Side 4 3. Institutionens vision Side 6 4. Indsats for

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

NØRRESTENBROS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN.

NØRRESTENBROS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN. NØRRESTENBROS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN. 1 Introduktion. Side 3 Vores lærings- og udviklingsforståelse. Side 4 Barnets alsidige personlige udvikling. Side 5 Sociale kompetencer. Side 8 Sprog. Side 10 Krop og

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering 1. TEMA: Kulturelle udtryksformer og værdier. Barnets kompetencer indenfor kulturelle udtryksformer og værdier, bliver udviklet gennem udfordrende, kulturelle aktiviteter. Kulturelle oplevelser er med

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

Virksomhedsplan. Jebjerg Børnehus

Virksomhedsplan. Jebjerg Børnehus Virksomhedsplan for Jebjerg Børnehus Data: Antal børn 0-2 år: Vuggestue / Dagpleje 3-6 år: Børnehave Normering i 2008: 76 Ledelse Specialgrupper Specialgrupper Specialgrupper Specialgrupper Personale Institutionsleder

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Indholdsfortegnelse Forvaltningens forord Side 3 Årsberetning Side 4 Data Side 8 Status på egne indsatsområder Side 9 Temaer 2012-2015 Side 11 Indsatsområder

Læs mere

Grundlæggende pædagogiske mål

Grundlæggende pædagogiske mål Grundlæggende pædagogiske mål Alsidig personlig udvikling I Spiren lægger vi op til at være et omsorgsfuldt og pædagogisk supplement til hjemmet. Vi vil skabe en tryg base for barnet, der kan være udgangspunkt

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2012-2014

Pædagogisk Læreplan 2012-2014 FRA DAGTILBUDSLOV TIL BØRNEHAVELIV Pædagogisk Læreplan 2012-2014 De pædagogiske læreplaner her til lands skal være en videreudvikling af de kvaliteter, som kendetegner de bedste traditioner i vores dagtilbud.

Læs mere

Læreplan for Blåmuslingen

Læreplan for Blåmuslingen Læreplan for Blåmuslingen 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Præsentation side 3 Waldorf pædagogik som retning side 5 Blåmuslingens pædagogik side 6 Børn med særlige behov side 7 Bøger i pædagogisk arbejde side 8

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum SKAb rum Med IdeNtItet SIde 18 børn lærer AF HINANdeN SIde 28 brug MUSIKKeN SoM redskab SIde 38 bakspejlet 14 ForSKNING og Ny VIdeN om dagtilbud, danmarks evalueringsinstitut Er tiden løbet fra samling?

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 naturinstitutionen BØRNEHUSET

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 naturinstitutionen BØRNEHUSET VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 naturinstitutionen BØRNEHUSET Svinget 15 Fensmark 4684 Holmegaard 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Side 3 Indledning Side 3 Faktaoplysninger Side 3-4 Idegrundlag Side 4 Værdier Side

Læs mere