Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år"

Transkript

1 Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år

2 Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse Sproglig bevidsthed Udtale Ordudvikling Sætningsopbygning 18 Pjecerne er udarbejdet af tale og hørekonsulenter og Rådgivningscentret i Favrskov Kommune. Kære forældre At kunne forstå og kommunikere med sin omverden er afgørende for et barns udvikling. I den forbindelse er sproget et vigtigt redskab. Vi ved i dag, at en god udvikling i talesproget er en vigtig forudsætning for, at børn udvikler gode læse- og skriveegenskaber. Grundlaget for disse egenskaber udvikles i 0 6 års alderen, og en tidlig, målrettet indsats for børns sproglige udvikling har derfor stor betydning for den senere læseudvikling. Det er vigtigt, at sprog, læsning og skrivning bruges aktivt og bevidst i de miljøer, børnene færdes i. Favrskov Kommune har udarbejdet en sprog- og læsepolitik for børn og unge i alderen 0-18 år. Denne pjece er tænkt som inspiration til, hvordan forældre med børn i dagtilbud kan skabe et godt sprogmiljø og kan være gode sprogmodeller for barnet. I dagtilbud er der fokus på hele barnets udvikling. De pædagogiske læreplaner i dagtilbud indeholder seks temaer, hvoraf sproget er ét af dem. Sproglig udvikling omfatter både talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Aktiviteter, som fremmer den sproglige udvikling, tænkes ind i dagligdagen i kommunens dagtilbud og i de øvrige temaer i de pædagogiske læreplaner. Også i hjemmet udvikler børns sprog sig gennem samvær og aktiviteter i familien. Forældre, dagplejere og pædagoger har med andre ord et fælles ansvar for at sikre gode sprogmiljøer, som giver barnet de bedste muligheder for at udvikle et rigt og varieret sprog og dermed forudsætninger for at lære. Pjecen er inspireret af det norske materiale kaldet TRAS (Tidlig Registrering Af Sprogudvikling). Den er inddelt i otte temaer, som har betydning for, at voksne kan gå ind og støtte et barns sprogudvikling: Samspil Kommunikation Opmærksomhed Sprogforståelse Sproglig bevidsthed Udtale Ordudvikling Sætningsopbygning God læselyst 2 3

3 1. Samspil Barnets evne til at indgå i samspil forudsætter og viser sig ved, at barnet bliver i stand til sprogligt og handlemæssigt at skabe og fastholde kontakt til andre mennesker. Samspil handler om gensidighed. Det handler om at dele noget med andre og at gøre noget sammen med andre. Sproget udvikles og tilegnes i samspil med andre mennesker: I tre til seks års alderen bliver samspillet mellem barn - barn vigtigt for deres sproglige udvikling. I denne alder lærer barnet at se sig selv med andres øjne. Gennem samspillet med andre bliver barnets selv udviklet. At have venner er vigtigt for udviklingen af ens selvbillede, da leg og venskab hænger nært sammen, fordi det at lege sammen er det vigtigste i de første venskaber. Den voksne kan hjælpe barnet i samspillet på følgende måde: Børn er venner, fordi de gør noget sammen Vær i samspil med barnet Se barnet støt barnets initiativer Vær klar og tydelig Støt samspil, samvær og venskaber Udnyt de daglige aktiviteter: Madlavning, indkøb og spisning til at støttte/udvikle samspillet Benyt højtlæsning, samtale med barnet om billeder og indhold Tal om fælles oplevelser Vær tydelig og oprigtig omkring samværet, så barnet oplever en ægte indlevelse og interesse. Sig fra med ord, hvis du ikke kan være nærværende i samspillet, så barnet ved, hvad det kan forvente Når samspillet skal lykkes, er der brug for indlevelsesevne fra alle parter Barnet har brug for klare signaler for at kunne orientere sig i verden Sig, hvad du gerne vil have og sig, hvad du ikke vil have Sørg for, at der er overensstemmelse mellem det talte sprog og kropssproget (Kropssproget betyder 80 procent og det talte sprog 20 procent i forhold til, hvordan et budskab forstås) Gå i dialog med barnet stil spørgsmål, som giver barnet mulighed for at bruge sproget fortællende. Det kan du gøre ved at vise interesse og anerkendelse Det er vigtigt at inddrage barnet og være en god rollemodel i det at kunne tackle konflikter Den voksne har ansvaret for gode relationer mellem børnene indbyrdes og mellem børn og voksne. Barnet lærer at forstå andres følelser og handlinger ved selv at føle sig set og forstået Det er vigtigt, at du som voksen ser barnet og forsøger at sætte dig i barnets sted og forstå barnets følelser og handlinger. Vis, du ser barnet ved at sætte ord på barnets følelser og handlinger Lær barnet at forstå forskellige følelser ved at sætte ord på andre børns følelser Lær barnet sproglige udtryk, der kan bruges i forskellige situationer, som f.eks. jeg vil gerne have, jeg vil ikke have, jeg vil gerne være med, nu er det min tur osv. 4 5

4 2. Kommunikation Kommunikation og samspil ligger tæt op ad hinanden og er hinandens forudsætninger. At kunne kommunikere betyder at have evnen til at indgå i et socialt fællesskab både sprogligt og ikke sprogligt (eksempelvis brugen af gestus og kropssprog). Sproget skal indgå i en meningsfuld og udviklende kommunikation mellem mennesker. Den voksne kan hjælpe barnet med at udvikle kommunikationsevnen på følgende måde: Giv barnet tid til at formulere sig, når det fortæller eller stiller spørgsmål Læs højt for barnet og samtal om billeder og indhold Inviter barnet til dialog og tag positivt imod barnets invitationer Skærp barnets opmærksomhed mod sproglyde ved blandt andet at præsentere det for rim og remser Tid er grundlæggende for barnets evne til at udvikle kommunikative kompetencer. Lad barnet tale til ende, selvom du kan blive lidt utålmodig. Spørg kun barnet om noget, hvis du har tid og er interesseret i svaret. Skab TID til tanker og forundring. 6 7

5 3. Opmærksomhed Evnen til opmærksomhed betyder evnen til at udvælge og fastholde ydre påvirkninger på en hensigtsmæssig måde. Opmærksomhed forstået på den måde er afgørende for barnets sprogindlæring og læring i det hele taget. Den voksne kan hjælpe barnet med at udvikle evnen til opmærksomhed på følgende måde: Begræns unødige påvirkninger og støj Barnet har svært ved at koncentrere sig om flere ting på en gang. Det skal have hjælp til at rette opmærksomheden mod det, der er vigtigt i en given situation. Når den voksne gerne vil fastholde barnets opmærksomhed, er det derfor vigtigt at udelukke distraherende stimuli og støj. Vær aktiv og nærværende Det er vigtigt, at den voksne er nærværende og engageret, når barnet skal støttes i at udvikle opmærksomhed. 8 9

6 4. Sprogforståelse At have sprogforståelse betyder evne til at forstå sproget kende ordenes betydning. Sprogforståelse danner grundlag for barnets udvikling og er udtryk for kulturen, normerne og opdragelsen i barnets miljø. Sprogforståelsen og det talte sprog er ikke det samme. Barnet forstår som regel mere, end det kan give udtryk for. Den voksne kan hjælpe barnet med at udvikle sprogforståelse på følgende måde: Sæt ord på oplevelser og følelser Fokuser på nuancer i sproget. Fokus på, at genstande hører til i kategorier - kniv og gaffel er eksempelvis i kategorien bestik Vær opmærksom på, at ord kan have flere betydninger - eksempelvis har et blad to betydninger Sæt ord på, hvad I gør: Nu går vi om bag ved bilen osv. Sæt ord på følelser: Jeg kan godt se, du er ked af det men Læs højt for barnet Inddrag barnet i højtlæsningen Via højtlæsning lærer barnet at fastholde koncentrationen i forhold til noget fælles Via højtlæsning kan I udvide barnets begrebsverden og udvikle barnets evne til at agere fortællende/ beskrivende 10 11

7 5. Sproglig bevidsthed Den voksne kan hjælpe med at udvikle sproglig bevidsthed på følgende måde: Leg med rim og remser Det har stor betydning for barnets sproglige bevidsthed, at barnet ofte får mulighed for at lege med sproget blandt andet ved hjælp af rim og remser, sanglege, vrøvleord osv. Leg med rim og remser styrker desuden hukommelsen og sprogrytmen. Det betyder, at talen bliver mere flydende, og at barnet får sprogmelodi. Læs bøger for og med barnet Via højtlæsning lærer barnet at fastholde koncentrationen i forhold til noget fælles. I har her mulighed for at udvide barnets begrebsverden, da barnet præsenteres for mange forskellige ord og begreber. Højtlæsning er en oplagt mulighed for fordybelse og nærvær omkring det, der interesserer barnet her og nu. Der opstår ofte en naturlig mulighed for at fordybe sig i hele det sproglige univers sammen med barnet

8 6. Udtale Udtale af ord henviser til barnets evne til at kunne skelne, genkende og danne lyde. Selvom barnet er begyndt at tale i sætninger, er det ikke usædvanligt, at barnet endnu ikke kan udtale alle lyde. Hørelsen er af stor betydning for, hvordan barnet opfatter og indlærer sproglydene. Den voksne kan hjælpe barnet med at udvikle evnen til at udtale lydene i sproget på følgende måde: Det er vigtigt at tale tydeligt og langsomt, så barnet kan høre ordenes lyde. Det har også indflydelse på den senere læse skriveudvikling. Barnet skal ikke rettes i dets udtale. Gentag, hvad barnet siger, men med den rigtige udtale

9 7. Ordudvikling Ordudviklingen handler om ordforråd, som er en vigtig del af sprogtilegnelsen. Barnets ordudvikling handler om den gradvise tilegnelse af, hvordan ord dannes og bøjes og om udviklingen af selve ordforrådet. Sproget kommer ikke af sig selv. Barnet skal fyldes med ord, som det kan forstå, men også med ord, det ikke kan forstå. Ord skal høres mange gange og i mange forskellige sammenhænge, før barnet forstår meningen og selv kan anvende dem. Den voksne kan hjælpe barnet med dets ordudvikling på følgende måde: Sæt ord på alt i hverdagen Alting har et navn og en betydning også handlinger og følelser Læs bøger»» Betydning af højtlæsning kan ikke understreges nok, da højtlæsning øger ordudviklingen 16 17

10 8. Sætningsopbygning Det at kunne danne sætninger handler om, hvordan barnet lærer at sætte ord sammen for at udtrykke en mening. Den voksne kan hjælpe barnet med at udvikle sætningsproduktionen på følgende måde: Brug ord og sætninger, der er tilpasset barnets sproglige kompetencer Brug bøger til højtlæsning og samtale Sæt ord på det, I ser, hører og gør sammen Som det fremgår af denne lille pjece, har de voksne en betydelig rolle i barnets sproglige udvikling, både i rollen som gode sprogmodeller og i rollen som medskaber af gode sprogmiljøer. Selvom sproget er delt op i otte delelementer, som er beskrevet hver for sig, skal sprogindlæring ses som en helhed i barnets naturlige miljø og gennem de aktiviteter, der foregår der. Forudsætningen for en helstøbt og vellykket sprogindlæring er en nærværende og ægte kontakt mellem barnet og den voksne, med vægt på: Samtalen/dialogen MED barnet Ord på alt i dagligdagen på handlinger, følelser og ting Højtlæsning og samtale om det, barnet oplever Leg med sproget gennem rim og remser, sang og musik At det handler om ægte følelser 18 19

11 Favrskov Kommune Skovvej Hinnerup

Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år

Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

Styrk dit barns sprog 3-6 år

Styrk dit barns sprog 3-6 år Styrk dit barns sprog 3-6 år Illustration: Signe Lyhne Petersen Børn har en medfødt evne til at lære sprog (J.S. Bruner) Børns sproglige udvikling er vigtig fordi: Sproget er et redskab til kommunikation

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige.

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Indholdsfortegnelsen Udvikling af sprog- og læsefærdigheder for de 3-6 årige... 4 Rammer og struktur for sprogarbejdet... 6 Den fysiske indretning...

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

SPROGET KOMMER VIL DU MED?

SPROGET KOMMER VIL DU MED? SPROGET KOMMER VIL DU MED? FORORD Vi er 2 pædagogiske ledere i Silkeborg Dagpleje, der ønsker et større fokus på det pædagogiske sprogarbejde med børn i dagplejen. Vi har tænkt denne folder som et redskab

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart. Forældrepjece

Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart. Forældrepjece Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart Forældrepjece 1 Dagtilbudslovens 11-12 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Når dit barn skal lære at læse

Når dit barn skal lære at læse Når dit barn skal lære at læse Gode råd til forældre Ishøj Kommune PPR 1 2 Velkommen til skolen Når dit barn begynder i skole, er det allerede godt i gang med at lære at læse og skrive. Det har måske gået

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Generelt om organiseringen af læreplansarbejdet Hvert barn er tilknyttet en stue, hvor pædagogerne har ansvaret for, at der

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud Tosprogede børn i dagtilbud Teksten har fokus på tosprogede børns særlige udfordringer og ressourcer. Først beskrives børnenes udfordringer i forhold til deres andetsprogstilegnelse med vægt på sprogforståelse,

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Fredensborg Kommune Revideret 2011 BØRN, KULTUR og SUNDHED 1 Et fælles udgangspunkt Der er i disse år stort fokus på børns sproglige

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Århus Kommune Børn og Unge Julie 9,1 år Søren 3,4 år Benjamin 7,0 år Marie 5,6 år Ida 7,8 år Thea 8,10 år HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Anna 3,7 år Magnus 10,7 år

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Børn lærer sproget af deres forældre

Børn lærer sproget af deres forældre Børn lærer sproget af deres forældre Når børn bruger sproget i leg og andet samvær med andre børn og voksne øver de sig i at anvende sproget målrettet, kreativt og præcist sproget automatiseres. Børn lærer

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere