Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år"

Transkript

1 Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år

2 Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse Sproglig bevidsthed Udtale Ordudvikling Sætningsopbygning 18 Kære forældre At kunne forstå og kommunikere med sin omverden er afgørende for et barns udvikling. I den forbindelse er sproget et vigtigt redskab. Vi ved i dag, at en god udvikling i talesproget er en vigtig forudsætning for, at børn udvikler gode læse- og skriveegenskaber. Grundlaget for disse egenskaber udvikles i 0 6 års alderen, og en tidlig, målrettet indsats for børns sproglige udvikling har derfor stor betydning for den senere læseudvikling. Det er vigtigt, at sprog, læsning og skrivning bruges aktivt og bevidst i de miljøer, børnene færdes i. Favrskov Kommune har udarbejdet en sprog- og læsepolitik for børn og unge i alderen 0-18 år. Denne pjece er tænkt som inspiration til, hvordan forældre med børn i dagtilbud kan skabe et godt sprogmiljø og kan være gode sprogmodeller for barnet. I dagtilbud er der fokus på hele barnets udvikling. De pædagogiske læreplaner i dagtilbud indeholder seks temaer, hvoraf sproget er ét af dem. Sproglig udvikling omfatter både talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Aktiviteter, som fremmer den sproglige udvikling, tænkes ind i dagligdagen i kommunens dagtilbud og i de øvrige temaer i de pædagogiske læreplaner. Forældre, dagplejere og pædagoger har med andre ord et fælles ansvar for at sikre gode sprogmiljøer, som giver barnet de bedste muligheder for at udvikle et rigt og varieret sprog og dermed forudsætninger for at lære. Pjecen er inspireret af det norske materiale kaldet TRAS (Tidlig Registrering Af Sprogudvikling). Den er inddelt i otte temaer, som har betydning for, at voksne kan gå ind og støtte et barns sprogudvikling: Samspil Kommunikation Opmærksomhed Sprogforståelse Sproglig bevidsthed Udtale Ordudvikling Sætningsopbygning God læselyst Pjecerne er udarbejdet af tale og hørekonsulenter og Rådgivningscentret i Favrskov Kommune. Også i hjemmet udvikler børns sprog sig gennem samvær og aktiviteter i familien. 2 3

3 1. Samspil Kommunikation og samspil ligger tæt op ad hinanden og forudsætter hinanden. At kunne kommunikere betyder at have evnen til at indgå i et socialt fællesskab både sprogligt og ikke-sprogligt. (Se samspil). Sproget skal på sigt indgå i en meningsfuld og udviklende kommunikation mellem mennesker. Den voksne kan hjælpe barnet med at udvikle kommunikationsevnen på følgende måde: Børn er venner, fordi de gør noget sammen Vær i kontakt med barnet Se barnet støt barnets initiativer Vær klar og tydelig Støt samspil, samvær og venskaber Udnyt de daglige aktiviteter, som f.eks. bleskift, spise- og sovesituationer til at dvæle ved kontakten. Vær i kontakt et stykke tid - ikke kun i korte tilfældige øjeblikke. Hav øjenkontakt og kropskontakt med barnet lyt til barnet tal med barnet. Læs for og med barnet og tal om det, der sker i bogen. Tal om det, I oplever sammen og om det, I gør sammen. Når samspil skal lykkes, er der brug for indlevelsesevne fra alle parter. Barnet lærer at forstå andres følelser og handlinger ved selv at føle sig set og forstået. Det er vigtigt, at du som voksen ser barnet og forsøger at sætte dig i barnets sted og forstå barnets følelser og handlinger. Vis, at du ser barnet ved at sætte ord på barnets følelser og handlinger. Barnet har brug for klare signaler for at kunne orientere sig i verden. Sig, hvad du gerne vil have og sig, hvad du ikke vil have. Sørg for, at der er overensstemmelse mellem det talte sprog og kropssproget. (Kropssproget betyder 80 procent og det talte 20 procent i forhold til, hvordan et budskab forstås). Den voksne har ansvaret for gode relationer mellem børnene indbyrdes og mellem børn og voksne. Lær barnet at forstå andres følelser ved at sætte ord på andre børns følelser. F.eks. Jeg kan se, at Jens blev ked af, at du tog hans skovl. Det var godt, du gav Lise dukken. Det kan jeg se, hun blev glad for osv. Væn dig til at være tydelig omkring, hvornår du er til stede, så barnet ved, hvornår der er en kontakt, og hvornår der ikke er. Eks.: Hils tydeligt, når barnet kommer og tag afsked, når det går. Sig fra med ord, hvis du ikke kan være nærværende i kontakten, så barnet ved, hvad det kan forvente. Eks.: Lige nu hjælper jeg Søren, så jeg kan ikke snakke med dig. Vær opmærksom på, når barnet siger fra. Eksempel: Det lille barn skal spise og spytter den første mundfuld ud, ledsaget af et ansigtsudtryk, der viser overraskelse og ubehag. Den voksne kan her sige: Du ser overrasket ud, var det en smag, du ikke kendte?, og giver på den måde barnet mulighed for at registrere sine følelser. Den voksne tager barnets perspektiv. Siger den voksne derimod, at det er noget griseri og maden smager godt, er det i uoverensstemmelse med barnets initiativ/udtryk, hvorved barnets følelser og handlinger gøres til skamme. Fortæl barnet noget, når du vil skabe kontakt. En lille bemærkning inviterer til dialog i modsætning til spørgsmål, som stiller krav. Det kan du gøre ved at vise interesse og anerkendelse. Det er vigtigt at inddrage barnet og være en god rollemodel i det at kunne tackle konflikter. Lær barnet sproglige udtryk, der kan bruges i forskellige situationer som f.eks. jeg vil gerne have, jeg vil ikke have. Jeg vil gerne være med nu er det min tur osv. Vær aktiv i børnenes leg, så du sikrer alle børns muligheder for at få lov at være med. 4 5

4 2. Kommunikation Den voksne kan hjælpe barnet med at udvikle kommunikationsevnen på følgende måde: Kommunikation og samspil ligger tæt op ad hinanden og forudsætter hinanden. At kunne kommunikere betyder at have evnen til at indgå i et socialt fællesskab både sprogligt og ikke-sprogligt. (Se samspil). Sproget skal på sigt indgå i en meningsfuld og udviklende kommunikation mellem mennesker. Skab situationer, hvor barnet og den voksne ser på hinanden lytter til hinanden skiftes til at tale har kropskontakt Igen - brug de daglige aktiviteter (spise, sove, pusle) til at indøve disse grundlæggende principper i al kommunikation, hvor man holder øjenkontakt, skiftes til at tale og er koncentrerede om at lytte til hinanden. Du kan også lege give-tage-lege med barnet, f.eks. med et stykke legetøj værs go tak eller spille med en bold. Husk at være 100 procent til stede. Giv barnet TID Barnet skal have meget TID til at lytte og til at formulere sig, finde ordene frem og forme udsagn. Det grundlæggende for udviklingen af barnets evner til at kommunikere er, at det får TID. Lad barnet tale til ende, selv om du kan blive lidt utålmodig. Spørg kun barnet om noget, hvis du har tid og er interesseret i svaret. Skab TID til tanker og forundring. 6 7

5 3. Opmærksomhed Evnen til opmærksomhed betyder evnen til at udvælge og fastholde ydre påvirkninger på en hensigtsmæssig måde. Opmærksomhed forstået på den måde er afgørende for barnets sprogindlæring og læring i det hele taget. Den voksne kan hjælpe barnet med at udvikle evnen til opmærksomhed på følgende måde: Begræns unødige påvirkninger og støj Sluk for TV og radio, der bare fungerer som baggrundsstøj. Barnet har svært ved at koncentrere sig om flere ting på en gang, og det skal have hjælp til at styre opmærksomheden i forhold til det, der er vigtigt og ikke vigtigt. Børn påvirkes let af den situation, de befinder sig i, og opmærksomheden tiltrækkes let af det, der er farverigt, overraskende, støjende og i det hele taget iøjnefaldende. Vil den voksne gerne fastholde barnets opmærksomhed i en læringssituation, er det altså vigtigt at udelukke distraherende stimuli og støj. Lad være med at have mere legetøj fremme, end barnet kan overskue. Gør opmærksom på hverdagslyde Træernes susen Regnen Hunden, der gør Vaskemaskinen Bilerne osv. Det skærper opmærksomheden over for lyd generelt, og det opøver evnen til at huske lyd, ord, sætninger og skelne forskellige lyde fra hinanden. Barnet lærer at lytte. Vær aktiv og nærværende Igen det er vigtigt, at den voksne er nærværende og aktiv, når barnets skal støttes i at udvikle opmærksomhed. Brug opmuntrende bemærkninger som: Kom skal du bare se og Hør der er en lyd, hvad mon det er? 8 9

6 4. Sprogforståelse At have sprogforståelse betyder evnen til at forstå sproget kende ordenes betydning. Sprogforståelsen danner grundlag for barnets udvikling og er udtryk for kulturen, normerne og opdragelsen i barnets miljø. Sprogforståelse og det talte sprog er ikke det samme. Barnet forstår som regel mere, end det kan give udtryk for. Den voksne kan hjælpe barnet med at udvikle sprogforståelse på følgende måde: Sæt ord på oplevelser og følelser Tal med barnet om det, der sker, når I går tur, når I spiser, når I laver mad osv. Hjælp barnet med at sætte ord på følelser både egne og andres Det er her vigtigt at tale med barnet og ikke til barnet det udvikler ordforråd og sprogforståelse. Læs højt for barnet Bøgerne taler til barnets fantasi Barnet lærer at blive god til at lytte og fastholde koncentrationen Barnet lærer nye begreber og udvider ordforrådet Det er vigtigt, at barnet ved højtlæsning får mulighed for at medvirke, spørge, komme med forslag og dramatisere Tal om ordene i forskellige sammenhænge og skab undring sammen med barnet. Eks.: Hvorfor bliver det nat? Mohammed det navn er sjovt at sige. Hvad har han med? Giv barnet førstehåndserfaringer Giv barnet talrige muligheder for førstehåndserfaringer. Når barnet skal lære, hvad ord betyder og udvikle gode og stabile begreber, sker det bedst gennem direkte erfaring og brug af sanserne. Det vil sige ved at se, lugte, smage, røre, gøre og høre. Eks.: Mærk bolden, den er rund, og den kan hoppe og trille. Kan du finde navlen, den ligner en knap? Barnet skal gribe fat i noget for at begribe det! 10 11

7 5. Sproglig bevidsthed At have sproglig bevidsthed betyder at have evne til at kunne undres over sproget det vil sige ord, sætninger, lyde. Sagt på en anden måde er det evnen til at lægge mærke til både form og indhold. Sproglig bevidsthed er vigtig for begrebsdannelsen og senere for barnets læseudvikling. Den voksne kan hjælpe med at udvikle sproglig bevidsthed på følgende måde: Leg med rim og remser Det har stor betydning for den sproglige bevidsthed, at barnet får mulighed for at lege med og smage på sproget. Start med lette rim og remser og udvid efterhånden som barnet mestrer legen med ord. Anvend regler, f.eks. tælleremser, som barnet kan lære udenad. Leg med rim og remser styrker hukommelsen, sprogrytmen og betoningen. Det betyder, at talen bliver mere flydende. Syng og lav sanglege Når barnet synger og deltager i sanglege, understreges rytmen i sproget. Barnet får mulighed for at øve sig på sproget på et lidt højere niveau, idet barnet kan synge længere og mere konkrete sætninger, end det i starten kan bruge i sproget. Sang og sanglege styrker evnen til at lytte, iagttage, forarbejde og gøre som andre Læs bøger Se under Sprogforståelse for højtlæsningens betydning

8 6. Udtale Udtale af ord henviser til barnets evne til at kunne skelne, genkende og danne lyde. En central del af sprogudviklingen omfatter netop det at kunne skelne, genkende og danne lydene i det eller de sprog, barnet vokser op med. Selv om barnet er begyndt at sige genkendelige ord og små sætninger, skal barnet ikke kunne udtale ordene korrekt. Den voksne kan hjælpe barnet med at udvikle evnen til at udtale lydene i sproget på følgende måde: Svar på spædbarnets pludrelyde Når barnet pludrer, øver det lyde. Ved at pludre med øger du barnets egen lyst til at pludre og øve sig. Tal aldrig babysprog med barnet Det fremmer ikke barnets udtale at have flere ord for den samme genstand. Det hedder en hund og ikke en vov-vov eller vovhund Det hedder mad og ikke mam-mam Ret ikke på barnets udtale Barnet skal ikke rettes i sin udtale. Gentag det, barnet siger, men med den rigtige udtale. Leg med ord og lyde F.eks.: Maden smager dejligt, uhmmm hunden siger vov Katten siger miiiaaaav Tal tydeligt Når du læser og taler med barnet, er det vigtigt at tale tydeligt og langsomt 14 15

9 7. Ordudvikling Barnets ordudvikling handler om den gradvise tilegnelse af, hvordan ord dannes og bøjes og om udviklingen af selve ordforrådet. Ordudviklingen handler om ordforrådet, som er en vigtig del af sprogtilegnelsen. Sproget kommer ikke af sig selv. Barnet skal fyldes med ord, som det kan forstå, men også ord, det ikke kan forstå. Ord skal høres mange gange og i mange forskellige sammenhænge, før barnet forstår meningen og selv kan sige dem. Den voksne kan hjælpe barnet med dets ordudvikling på følgende måde: Fortæl barnet, hvad tingene hedder Alting har et navn og en betydning Igen er det vigtigt at være opmærksom på at tale med barnet og give det rigeligt med førstehåndsindtryk, hvor genstande sanses ved, at barnet ser, hører, mærker osv. Læs bøger Betydningen af højtlæsning kan ikke understreges nok Læs meget og varieret og vær sikker på, at eventuelle billeder i bogen understøtter og forklarer handlingen Hav oplevelser sammen med barnet Alle dagligdagens gøremål byder på oplevelser Lad barnet være med i de daglige gøremål, snak samtidig om, hvad I laver Begrund gerne handlingerne: Jeg vasker tøj, fordi, du får dyne på, fordi.. Tal om det, I oplever sammen. Det er sjovt at snakke om oplevelser, både inden, imens og bagefter 16 17

10 8. Sætningsopbygning Den voksne kan hjælpe barnet med at udvikle sætningsproduktionen på følgende måde: Det at kunne danne sætninger handler om, hvordan barnet lærer at sætte ord sammen for at udtrykke en mening, fra enkle to-ordskombinationer til mere omfattende indholdsmæssige enheder. Den proces, barnet gennemgår, når det lærer at bruge toordssætninger, er grundlæggende for den videre sprogudvikling. Tag udgangspunkt i, hvor langt barnet er i sin sproglige udvikling og i dets individuelle måde at lære på Brug ord og sætningslængder, der er tilpasset barnets sproglige kompetence Brug bøger til højtlæsning og samtale Sæt ord på det, I ser, hører og gør sammen Som det fremgår af denne lille pjece, har den voksne en betydelig rolle i barnets sprogindlæring. Både i rollen som god sprogmodel og i rollen som skaber af et godt sprogmiljø. Selv om sproget er delt op i otte delelementer, som er beskrevet hver for sig, skal sprogindlæring ses som en helhed i barnets naturlige miljø og gennem de aktiviteter, der foregår der. Forudsætningen for en helstøbt, vellykket sprogindlæring er nærværende og ægte kontakt mellem barnet og den voksne, med vægt på: Samtalen/dialogen med barnet Ord på det, der sker på handlinger og følelser Højtlæsning og samtale om det, der opleves Leg med sproget gennem rim og remser, sang og musik At det handler om ægte følelser 18 19

11 Favrskov Kommune Skovvej Hinnerup

SPROGET KOMMER VIL DU MED?

SPROGET KOMMER VIL DU MED? SPROGET KOMMER VIL DU MED? FORORD Vi er 2 pædagogiske ledere i Silkeborg Dagpleje, der ønsker et større fokus på det pædagogiske sprogarbejde med børn i dagplejen. Vi har tænkt denne folder som et redskab

Læs mere

Børn lærer sproget af deres forældre

Børn lærer sproget af deres forældre Børn lærer sproget af deres forældre Når børn bruger sproget i leg og andet samvær med andre børn og voksne øver de sig i at anvende sproget målrettet, kreativt og præcist sproget automatiseres. Børn lærer

Læs mere

Sprogtilegnelse i teori og praksis

Sprogtilegnelse i teori og praksis Sprogtilegnelse i teori og praksis Hvordan lærer børn sprog? Sprog er et komplekst fænomen, og det kan virke som et mysterium, hvordan små børn lærer sprog. De skal inden for meget kort tid af sig selv

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud Tosprogede børn i dagtilbud Teksten har fokus på tosprogede børns særlige udfordringer og ressourcer. Først beskrives børnenes udfordringer i forhold til deres andetsprogstilegnelse med vægt på sprogforståelse,

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

Grundlæggende pædagogiske mål

Grundlæggende pædagogiske mål Grundlæggende pædagogiske mål Alsidig personlig udvikling I Spiren lægger vi op til at være et omsorgsfuldt og pædagogisk supplement til hjemmet. Vi vil skabe en tryg base for barnet, der kan være udgangspunkt

Læs mere

Når dit barn skal lære at læse

Når dit barn skal lære at læse Når dit barn skal lære at læse Gode råd til forældre Ishøj Kommune PPR 1 2 Velkommen til skolen Når dit barn begynder i skole, er det allerede godt i gang med at lære at læse og skrive. Det har måske gået

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

Hjælp dit barn til at blive en god læser

Hjælp dit barn til at blive en god læser Hjælp dit barn til at blive en god læser Hvordan udvikler du dit barns læsning, og hvad kan I som forældre gøre for at understøtte skolens arbejde? Folkeskolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Forældreinformation

Læs mere

Hvordan fremmer jeg mit barns sproglige udvikling?

Hvordan fremmer jeg mit barns sproglige udvikling? Hvordan fremmer jeg mit barns sproglige udvikling? - vejledning til tosprogede forældre Indhold Side Kære forældre 2 Flersprogethed som nøgle til verden barnemad? 3 Hvordan kan vi stimulere vores barn

Læs mere

01-02-2012. Opsamling og kobling. Sprogpakken. Understøttende sprogstrategier & Samtaler i hverdagen. De 10 understøttende sprogstrategier

01-02-2012. Opsamling og kobling. Sprogpakken. Understøttende sprogstrategier & Samtaler i hverdagen. De 10 understøttende sprogstrategier Opsamling og kobling Sprogpakken Understøttende sprogstrategier & Hvad er centralt for børns sprogtilegnelse (jf. dag 1) At den voksne: skaber et rigt og varieret e sprogligt g miljø får barnet til at

Læs mere

Leg med sproget. 0-3 år

Leg med sproget. 0-3 år Leg med sproget 0-3 år At du giver sprog og ikke kræver sprog. Børn lærer ikke sprog ved at blive spurgt: hvad er det? eller kan du sige det?. Det er dig som voksen, der skal fortælle og sætte ord på.

Læs mere

Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard HEY, JEG KAN!

Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard HEY, JEG KAN! Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard Århus Kommune Børn og Unge HEY, JEG KAN! KROP, BEVÆGELSE OG LÆRING I DAGINSTITUTIONER HEY,

Læs mere

Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart. Forældrepjece

Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart. Forældrepjece Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart Forældrepjece 1 Dagtilbudslovens 11-12 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering

Læs mere

De tre domæner på Skovgården

De tre domæner på Skovgården De tre domæner på Skovgården Udarbejdet af pædagogisk leder Hanne Dalsgaard, Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Februar 2010. Som vi ser det, er domænerne et rigtigt anvendeligt redskab, som på mange

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Indledning 3. DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6. DEL 2 Hvad er social kompetence? 9. DEL 3 Læring og relationer 11

Indledning 3. DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6. DEL 2 Hvad er social kompetence? 9. DEL 3 Læring og relationer 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemformulering 4 Metode og afgrænsning 4 DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6 1.1 Samfundet/kulturen (Jette) 6 1.2 Habitus

Læs mere

Marte Meo-metoden. Indhold

Marte Meo-metoden. Indhold Marte Meo-metoden Indhold Marte Meo ved egen kraft... 2 Definition på Marte Meo... 2 Hvordan arbejder vi med Marte Meo?... 4 Hvad er et initiativ?... 5 Elementernes betydning for barnets udvikling... 5

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Gode råd til dig, der har en teenager

Gode råd til dig, der har en teenager Gode råd til dig, der har en teenager Indhold Vær enige... 3 Brug hinanden... 3 Alle de andre må!... 4 Sladder... 5 Rygter... 5 Nu vi taler om aftaler... 6 Aftaler mellem forældre i klassen... 6 Klasseaftaler

Læs mere