gør udfordringer til muligheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "gør udfordringer til muligheder"

Transkript

1 Årsberetning 21 gør udfordringer til muligheder

2 forord Så tager vi springet 2011 var året, hvor Væksthus Syddanmark tog et tigerspring. Sådan er det blevet kaldt i medierne Året står som en milepæl i Væksthus Syddanmarks 5-årige historie. Det var nemlig året, hvor vi ikke alene manifesterede vores platform som central samarbejds- og sparringspartner for regionens vækstvirksomheder var også året, hvor Væksthus Syddanmark tog et tigerspring. Sådan er det blevet kaldt i medierne Direktør Liselotte Hohwy Stokholm, Væksthus Syddanmark Væksthus Syddanmark har gennem 2011 arbejd et benhårdt på at hente millioner af kroner til at iværksætte ambitiøse udviklings- og vækstinitiativer i årene frem. Arbejdet har båret frugt. Med hele ni forskellige nye tiltag, bl.a. det landsdækkende projekt Vækst via Ledelse, bliver der i de kommende år sat yderligere tryk på de syd danske vækstkedler. Vi tør godt kalde det for en bevægelse fra 1. til 2. generation i Væksthusets egen historie. Samtidig er det klart, at de mange millioner og ambitiøse programmer skal ud, hvor de gør gavn, nemlig i virksomhederne. Det er her, der skal skabes vækst. Dygtige ledere skal tilbydes kompetenceløft. Virksomhedernes strategier skal skærpes. Blikket skal rettes mod internationale markeder. I 2011 har vores konsulenter givet uvildig sparring til mere end 600 vækstvirksomheder i hele regionen. Der er blevet lagt slagkraftige vækstplaner, hvis effekt vi bliver målt på hvert år. Vi har gennemført en lang række arrangementer med fokus på små og mellemstore virksom heders vilkår. Alt sammen har det været med til at sætte vækst på dagsordenen. Til gavn for virksomhederne. Til gavn for samfundet. At der er et særligt vækstpotentiale i det syddanske understreges af, at det er lykkedes at få Region Syddanmark som den første danske region nogensinde udnævnt til Europæisk Iværksætterregion i Arbejdet for udnævnelsen er gjort i Udnævnelsen forpligter. Vi er klar til sammen med virksomheder, kommuner, lokale er hvervsråd og brancheorganisationer at skabe yderligere grobund for vækst i årene frem. Endnu et tigerspring venter forude. God læselyst! Liselotte Hohwy Stokholm Direktør, Væksthus Syddanmark Vækst på Danmarks regning Væksthus Syddanmark er ligesom landets øvrige Væksthuse virksomhedernes naturlige sparringspartner, når der skal laves en vækstplan. For virksomheder koster det ikke en krone at få Væksthuset på banen. Fordi det for Danmark kan betale sig at investere i virksomheders vækst. Syddanske vækstvirksomheder benytter Væksthus Syddanmark som uvildig sparringspartner til kortlægning af vækstmuligheder. Gennem målrettede projekter samt klynge- og branchesamarbejder er det samtidig Vækst hus Syddanmarks opgave at fremme en vækstkultur i Syddanmark i allerbredeste forstand.

3 Konsulenter på banen Nedbryd barriererne Vidste du at vækstiværksættere skaber hele 39% af alle nye jobs i Region Syd danmark. 44 Vidste du at vækstvirksomheder sammenlignet med andre nye virksomheder skaber 10 gange flere jobs i de første fem leveår. Hver eneste dag er Væksthusets konsulenter ude at besøge regionens vækstvirksomheder. Alene i 2011 blev det til over 600 besøg. Konsulenternes fornemste opgave er at bane vej for vækst. Skabe klarhed over virksomhedens potentiale. Medvirke til at fjerne forhindringer. Med VækstHjulet som effektivt arbejdsredskab bliver det tydeligt, hvilke barrierer den enkelte virksomhed står overfor. Og ikke mindst hvordan disse barrierer kan overvindes. Kombinationen mellem en specialiseret konsulent med solid erhvervserfaring og dialogværktøjet VækstHjulet skaber gang på gang slagkraftige vækstplaner og er med til at realisere den enkelte virksomheds endnu uopfyldte potentiale. Optimismen spirer I 2011 har dansk erhvervsliv nok en gang oplevet store finansielle udfordringer. Krisen er ikke forpasset. Det kan dog ikke ændre billedet af, at Region Syddanmarks vækstvirksomheder sporer optimisme og tro på fremtiden. Vejen til vækst Et nøgleord, som melder sig hver eneste gang en virksomhed får sparring fra en af Væksthusets konsulenter, er uvildighed. Væksthusets konsulenter har ikke personlige interesser i den enkelte virksomhed, lige så lidt som de er bundet op på et bestemt hold af eksterne konsulenter og rådgivere. - Vores uvildighed betyder først og fremmest, at vi er helt på virksomhedens side, og at vi uden forviklinger kan henvise til en række af landets stærkeste erhvervsrådgivere, når virksomheden skal i gang med at implementere den vækstplan, som vi i fællesskab er nået frem til. En vækstplan, der vel at mærke altid er i overensstemmelse med virksomhedens behov og ønsker, siger Bjarne Sørensen. For regionens vækstvirksomheder koster det ikke en krone at indgå i et forløb med en af Væksthusets konsulenter. Men det betyder ikke, at det er gratis. Et vækstforløb kræver nemlig virksomhedsledere, som er villige til at investere tid og viden. Indtjeningen ligger forude. En stærk vækstplan frigiver tid, økonomisk overskud og ressourcer på den lange bane. Vækstvirksomheder Væksthusets primære målgruppe er vækstvirksomheder. En vækstvirksomhed er en virksomhed, der har en klar ambition om vækst og rummer et særligt vækstpotentiale. Det kan fx være vækst i antal ansatte, omsætning eller eksport. Resultater vækstvirksomheder har benyttet Væksthus Syddanmarks tilbud. over 90% af de adspurgte virksomheder udtrykker, at de er meget tilfredse med Væksthusets indsats. 5 - I 2011 har især tre områder været i fokus, når vi har ydet sparring til virksomhederne: tilførsel af kapital, ledelse og strategi samt internationalisering. Det har været centrale omdrejningspunkter for mange af de virksomheder, som vi har hjulpet i årets løb, og vores klare fornemmelse er, at det virkelig nytter at give målrettet vejledning i forhold til et specifikt indsatsområde, siger Bjarne Sørensen, vækstkonsulent i Væksthus Syddanmark.

4 Storstilede projekter På vej mod nye horisonter 66 Europæisk Iværksætterregion I 2011 blev Region Syddanmark udnævnt til Europæisk Iværksætterregion i som den første danske region nogensinde. Bag udnævnelsen står EU s Regionsudvalg, EU-parlamentet og EU-kommissionen, der dermed anerkender og påskønner syddanske virksomheders evne til at skabe levedygtige og innovative forretningsløsninger. Den fornemme udnævnelse kom i stand gennem et målrettet samarbejde i 2011 mellem Væksthus Syddanmark, Region Syddanmark, Danfoss Universe og Det Syddanske Bruxelles-kontor med bred opbakning fra erhvervs livet samt uddannelses- og forskningsinstitutioner. I Væksthus Syddanmark er der i 2011 blevet arbejdet målrettet på flere fronter. Ud over det synlige arbejde med sparring og vækstplaner i regionens virksomheder og gennemførelsen af en lang række initiativer og arrangementer er der ydet en ihærdig indsats for at hente midler til nye, fremadrettede projekter. Arbejdet har båret frugt! Under overskriften Væksthus tager tiger spring fortalte Fyens Stiftstidende i februar 2012, at Væksthus Syddanmark i 2011 var lykkedes med at hente 185 millioner kroner til nye vækstprojekter. Kompetenceløft til ledere Vækst via Ledelse er et af de nye projekter, der blev udviklet i Her er lederens kompetenceprofil omdrejningspunktet. Under søgelser viser nemlig, at vejen til nye vækst- og udviklingsmuligheder går gennem ambi tiøse virksomhedsledere. - Vi har mange små og mellemstore virksomheder, der drives af dygtige ejerledere. Ofte har de dog ikke tilstrækkeligt fokus på lederudvikling, fordi hverdagen er orienteret mod driften af virksomheden. Med det nye projekt får de mulighed for på meget konkret vis at styrke ledelseskompetencen i deres virksomhed, og dermed skabe en stærkere basis for vækst og udvikling, siger Morten Prüsse Sørensen, der er projektleder for Vækst via Ledelse, som gennemføres i partnerskab med alle Væksthusene, Syddansk Universitet, Dansk Erhverv og Håndværksrådet. Vækst via Ledelse har et samlet budget på knap 100 millioner kroner og løber frem til september Målet er, at 600 små og mellemstore virksomheder med Vækst via Ledelse får styrket deres konkurrenceevne gennem et løft af de ledelsesmæssige kompetencer. Mere power Men der er mere i vente til de syddanske virksomheder. Projekterne Power Push og Lån en Leder kom også i mål i 2011 med tilsammen 32 millioner kroner fra EU s Strukturfonde. Power Push skal bidrage til væksten i små og mellemstore virksomheder ved at afdække det konkrete kompetencebehov i den enkelte virksomhed, og skabe kompetence udvikling hos medarbejderne. Lån en Leder er et unikt tilbud til små og mellemstore virksomheder, som får adgang til støtte og sparring fra erfarne ledere og specialister med markante resultater i bagagen. Grundstenen er dermed lagt til nye vækstprogrammer, der over de kommende år vil kunne mærkes i syddanske virksomheder og syddansk erhvervsliv. Nye projekter 2011 Ud over de tre projekter Vækst via Ledelse, Lån en Leder og Power Push blev følgende projekter iværksat i 2011: kapital Gennem Rådgivning VelfærdsPartnerskab Fornyelsesrådgivning 24T Transport bestyrelsespartnerskab Syddansk Fødevareklynge 7

5 Virksomhedsportrætter Valuta for virksomhederne 88 Vidste du at Væksthus Syddanmark i 2011 har henvist 97% af virksomhederne til videre forløb hos private rådgivere og andre aktører. Væksthus Syddanmarks berettigelse står og falder med, at vi gør en forskel ude i virksomhederne. Det er her, vi skal vise vores værd som sparringspartner og katalysator for vækst. Væksthus Syddanmark tilbyder primært sparring inden for fem forskellige områder, men alt afhængig af den enkelte virksomheds konkrete udfordringer, giver vi råd og vejledning til flere aspekter af virksomhedens virke. Væksthusets fem ydelsesområder Økonomi og finansiering Ledelse og strategi Salg og markedsføring Teknologi og innovation Internationalisering I 2011 er det blevet til over 600 forløb med vækstvirksomheder i hele Syddanmark. Bedre end nogen andre kan virksomhederne fortælle, hvad det har betydet at få sparring på deres forretnings udvikling og få lagt en konkret plan for deres vækst. EU lægger nye byggesten på sydfynsk bæredygtighed MARKEDSFØRING & INNOVATION: Selv om en fynsk virksomhed rent geografisk befinder sig på stor afstand af EU-kontorerne og kun kan præstere 11 ansatte, så kan forretningskonceptet være så overbevisende, at det får EU på banen. Det gælder for Svendborg-virksomheden Gamle Mursten, der i knap 10 år har slået sig an på en miljøvenlig teknologi, der renser gamle mursten med henblik på anvendelse i nybyggeri. Konceptet er fuldstændig i tråd med EU s lovgivning om krav til bæredygtigt byggeri og CO2-nedsættelse. Hos Gamle Mursten så de derfor en oplagt mulighed for at søge midler fra EU s Eco-Innovations-pulje. - Vi kontaktede Væksthus Syddanmark, og konsulenten screenede vores projekt. Han troede hundrede procent på ideen og henviste os til en privat konsulent, der kunne hjælpe os med ansøgningsarbejdet, fortæller Claus Juul Nielsen, adm. direktør i Gamle Mursten. En investering på kroner i ansøgningsarbejde har udmøntet sig i 5,3 millioner kroner til at etablere fabrik og demonstrationsanlæg i København. - Vi står med en teknologi, der nu får en synlig markedsføringsplatform i København, og målet er, at det skal åbne døren for os til hele Europa. Vækstplanen fik en retning STRATEGI: Børsens gazelle-logo for 2011 vejrer over Alflow Scandinavia A/S i Vejen. Selv om virksomheden har haft vækst de sidste fire år og i samme periode fordoblet bruttoavancen så vil Alflow endnu mere. - Med sparring fra Væksthusets konsulent har vi set på, hvordan vi kan udvikle vores forretning yderligere, siger Jens Martin Andersen, adm. direktør i Alflow. Virksomhedens kernekompetence er salg, service og rådgivning om flowudstyr til især den farmaceutiske industri. Det høje fokus på kvalitetssikring og dokumentation har efter dialog med Væksthusets konsulent også vist sig muligt at overføre til offshoreindustrien. - Vi kender retningen for vores vækstplan. Nu handler det om at få den realiseret. Det skal ske gennem nye eksporttiltag og en styrkelse af vores bestyrelse eller et samarbejde med en privat rådgiver, siger Jens Martin Andersen. 9

6 Virksomhedsportrætter Nu skal omsætningen fordobles Foto: Colourbox 10 SALG & EKSPORT: Virksomheden Olitec Packaging Solutions har skruet voldsomt op for vækstambitionerne. Odense-virksomheden, der er specialist i kundespecifikke emballageløsninger, har det klokkeklare mål, at omsætningen skal fordobles de næste år. Et forløb med en konsulent fra Væksthus Syddanmark og henvisning til en ekstern rådgiver har medført, at en vækstplan nu er sat på skinner. - Med en gennemgang af VækstHjulet blev det tydeligt for os, at vi kunne styrke vores salgs- og eksportområde. Særligt på det tyske, belgiske og hollandske marked har vi muligheder for at skabe yderligere vækst, siger Christian Abildhauge Olesen, adm. direktør i Olitec Packaging Solutions A/S. Næste år kan virksomheden med 10 ansatte fejre sit 20 års jubilæum, og direktøren kan allerede nu se udbyttet af at få uvildige øjne på forretningsudviklingen. - Det er ikke flyvsk teori, som konsulenten kom og viftede med. Vi har fået målrettet sparring til, hvordan vi kan føre vores vækstplan ud i livet. Det betyder noget, at der kommer erfarne erhvervsfolk, der forstår vores virkelighed, siger Christian Abildhauge Olesen. Samtidig er der på direktionskontoret i emballagevirksomheden glæde over, at de ikke efterfølgende skulle lede i blinde efter den rette private rådgiver til at føre vækstplanen ud i livet efter Væksthusets indledende sparring. - Vi blev henvist til forskellige private rådgivere og fandt på den måde nemt den rette. Der har været sammenhæng i hele processen. Budgetoverblik giver ro i maven ØKONOMI & FINANSIERING: 10 nye medarbejdere i løbet af det sidste halve år. En ordrebog, der nærmest løb løbsk. For webbureauet Marketing Manager, der er specialister i webløsninger og søgeoptimering, har det været sin opgave at holde styr på udviklingen. - Vi har oplevet stor vækst, og det har selvfølgelig været en udfordring at bevare overblikket. Selv om jeg følte, at jeg havde ret godt styr på økonomien, kunne jeg godt se, at jeg ville have gavn af kvalificeret sparring, siger Kim Thrane, adm. direktør i Marketing Manager. Da han kontaktede Væksthus Syddanmark, var det med tanke på, at der var brug for yderligere kapital for at sætte endnu mere tryk på væksten. - Konsulenten fra Væksthuset var tidligere økonomidirektør, så vi fik kvalificeret hjælp til at få klarhed om vores finansielle situation. Det viste sig faktisk, at vi havde brug for langt mindre kapital, end jeg havde forventet, siger Kim Thrane, der med nye budgetter fik lavet en betydeligt bedre aftale med sin bank. - Den tid, jeg har investeret i møder med konsulenten, har været givet rigtigt godt ud. Vigtigst af alt har det givet mig ro i maven, at jeg nu har et overblik over vores forretning og den fremadrettede økonomi. Tættere på længere væk FORRETNINGSUDVIKLING: Produktionsvirksomheden STRECON A/S har i mange år ageret på det store eksportmarked. Men virksomheden, der har hjemsted i Sønderborg og som gennem de sidste par år har oplevet fornuftig vækst, er klar til at øge det internationale salg, herunder krydse flere landegrænser. - Vores sparringsforløb med konsulenterne fra Væksthus Syddanmark har gjort os skarpe på, hvordan vi kan forbedre vores markedsposition og erobre nye eksportmarkeder. Samtidig er vi blevet bevidste om det vigtige i at være organiseret således, at vores kunder har en oplevelse af, at vi er tæt på, selv når vi agerer under fremmede himmelstrøg, siger Erik Lund, adm. direktør i STRECON A/S, der producerer avanceret værktøj og maskinudstyr og beskæftiger 20 medarbejdere. Foruden konkrete input til nye eksporttiltag og øget produktion i Danmark har Erik Lund også som leder hentet nyttig sparring. - I sådan en proces bliver jeg skarp på, hvordan jeg bedst muligt bruger mine lederkompetencer. Selv om jeg gerne personligt vil stå for etableringen af vores position på det amerikanske marked, så er jeg klar over, at jeg skal bruge mine ressourcer i vores danske organisation, siger direktøren. Vores sparringsforløb med Væksthusets konsulenter har gjort os skarpere på, hvordan vi kan forbedre vores markedsposition. 11

7 Partnerskaber 12 I disse år er velfærdsteknologi i voldsom vækst. Mange områder inden for velfærd kalder på nye løsninger og nye teknologier. Det bedste er en god partner For både små og store virksomheder er gevinsten ved at etablere stærke partnerskaber ikke til at overse. Den mindre virksomhed får tilført ny viden og ekspertise til forretningsudviklingen. Den større virksomhed inspireres med nye og kreative input. Væksthus Syddanmark skaber stærke partnerskaber i hele regionen. Bestyrelsespartnerskab har i 2011 været et unikt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Vestdanmark, herunder Region Syddanmark. Den lovende vækstvirksomhed bliver matchet med en veletableret virksomhed, der brænder for at se en ny forretning forløse sit vækstpotentiale. Matchet består i, at en nøglemedarbejder fra den større og etablerede virksomhed træder ind i den mindre virksomheds bestyrelse. En person, der har lyst til at øse ud af sin erfaring og specialviden - inden for områder som ledelse, strategi, økonomi og eksport - og se lovende vækstvirksomheder blomstre. En person, der stiller de kritiske spørgsmål og bidrager med konstruktiv udvikling. VelfærdsPartnerskab er et landsdækkende initiativ, udviklet i 2011 med Væksthus Syddanmark som primus motor. Med en bevilling på 4 millioner kroner fra Fornyelsesfonden er det målet at etablere såvel partnerskaber som mentorordninger, mellem mindre og større virksomheder på velfærds området, over de næste to år. I disse år er velfærdsteknologi i voldsom vækst. Områder som sygdomsbehandling, folkesundhed, pleje og børnepasning kalder på nye løsninger og nye teknologier. Med et velfærdspartnerskab mellem mindre og veletablerede virksomheder er det ambitionen at sætte fokus på innovation og vækst inden for velfærdsområdet. For den mindre virksomhed skal partnerskabet bidrage til at nedbryde de barrierer, som ellers kan stille sig i vejen for udvikling og vækst. For den større virksomhed kan partnerskabet med den mindre virksomhed, som emmer af dynamik og kreativitet, være en vej til ny inspiration. VelfærdsPartnerskab forsøger samtidig at skabe synergi mellem en lang række væsentlige aktører inden for velfærdsområdet. IBM om partnerskaber Kontakten til de små og innovative virksomheder giver gode og nødvendige bidrag til IBM s egen forskning og udviklingsvirksomhed. Vi lærer af iværksætternes tankegang og løsninger, så vi bliver bedre i stand til at forudse de ønsker og krav, som fx erhvervslivet har til fremtidige it-løsninger. Innovationschef Anders Quitzau fra IBM om deltagelsen i Væksthusenes Cleantech Partnerskab og som allerede nu har meldt sig som deltager i Velfærds Partnerskab. 13 Innovationschef Anders Quitzau, IBM

8 A r r a n geme n te r o g eve n ts vækst kræver en plan Plan for Vækst i Uge 46 havde over 200 deltagere i de tre byer, som karavanen lagde vejen forbi. For mere end 90% af deltagernes vedkommende var der ud præget tilfredshed med både arrangementets rammer og det faglige indhold Gennem hele 2011 har Væksthus Syddanmark lanceret et væld af events og arrangementer, der har rettet spot lyset mod syddanske virksomheders vækstpotentiale. Svendborg den 16. november Uge 46. Ligesom i resten af Danmark er der også i Svendborg linet op til en dag med vækst og iværksætteri på programmet. Karavanen Plan for Vækst, arran geret af Væksthus Syddanmark og de lokale erhvervskontorer, har gjort stop i den sydfynske by. Eksperter og vækstvirksomheder øser ud af deres viden og erfaringer over for de mange lokale virksomhedsledere, der er mødt frem for at få input til deres vækstplan. Temaet er højaktuelt. Alt for mange mindre virksomheder forsømmer at få lavet en vækstplan og spænder dermed ben for deres egen udvikling. Med karavanestoppet i Svendborg, Varde og Middelfart er det Væksthus Syddanmarks mål at åbne virksomhedernes øjne op for værdien af en vækstplan. Levere konkrete og enkle eksempler på, hvad en gennemarbejdet vækstplan i praksis kan udrette, og hvordan den bedst strikkes sammen. Fra biks til business Interessen for Plan for Vækst var stor. Det samme har gjort sig gældende for de øvrige arrangementer, som Væksthus Syddanmark tog initiativ til under Uge 46 kampagnen. Den landsdækkende Kvinder Kan konference på AroS i Aarhus blev et tilløbsstykke. Her lod fremtrædende erhvervskvinder og VÆKST- KVINDER KAN SKRU OP for DIt professionelle DRIVE KVINDER KAN debattører som Christina Hembo fra Christina Watches, netvirksomheder værkseksperten Soulaima Gourani MED og forfatteren POWERLone Kühlmann kvinder forstå, hvordan de tager springet fra biks til business. På baggrund af Erhvervs- og Byggestyrelsens publikation "KVINDER KAN få succes med egen virksomhed" fra august 2008 og "Handlingsplan for kvindelige iværksættere" fra november 2009 er der igangsat en række initiativer, der skal motivere flere kvinder til at starte virksomheder og skabe vækstvirksomheder. Blandt flere initiativer afholdes en årlig konference KVINDER KAN for kvindelige iværksættere og virksomhedsejere. Der er også etableret en særskilt hjemmeside for at skabe en samlet indgang til al relevant viden om kvinder og vækst, så kvindelige iværksættere og virksomhedsledere nemt og hurtigt kan få adgang til information og tilbud, der kan skabe vækst i deres virksomheder. Læs mere på KONfERENcE DEN 16. NOVEmBER 2011 Konferencen "KVINDER KAN Skru op for dit professionelle drive" er en del af den årlige kampagne POWER til iværksættere og virksomheder i vækst i uge 46, hvor hele Danmark for fjerde år i træk sætter fokus på iværksætteri og vækst. VÆKST- Kvinder kan Over 100 arrangementer for iværksættere og virksomheder i vækst I uge 46 fra den november 2011 er der mere end 100 tilbud over hele landet til alle, der drømmer om at starte virksomhed eller se deres virksomhed vokse. Der er arrangementer for alle fra iværksætterspirer i folkeskolen til direktører med vækstambitioner. Ugen byder på events, workshops, konkurrencer, foredrag og konkret rådgivning, hvor danske og udenlandske eksperter stiller deres viden til rådighed. Bag kampagnen står Økonomi- og Erhvervsministeriet sammen med 33 offentlige og private organisationer. I 2010 deltog unge, iværksættere og virksomheder i 141 arrangementer. Kampagnen er en del af Global Entrepreneurship Week med events i 100 lande. På plakaten hele sæsonen VIRKSOMHEDER MED POWER For Væksthus Syddanmark rækker de mange aktiviteter langt ud LÆS MERE PÅ over Uge 46. Gennem hele året har der været afholdt arrangewww.uge46.dk menter og events i regionen, som fra alle tænkelige indfaldsvinkler har skabt opmærksomhed om vækst, forretningsudvikling, strategi og innovation. I foråret var Odense vært for Matchmaking konferencen, hvor vækstvirksomheder med behov for en kapitalindsprøjtning kunne møde investorer. I samme periode satte seminaret, Eksportmarkeder nær grænsen, fokus på regionens nære markeder i Polen og Tyskland. Skab vækst i din virksomhed mød dem, der har taget de næste skridt få nye vigtige kontakter Layout & dtp: Væksthus Syddanmark Tilfredse deltagere til Plan for vækst Vækst on tour 15 Christina Hembo

9 kapital gennem rådgivning Klyngesamarbejde tilskud til vækstplaner 24T Transport Plads til alle 16 Krisen har presset mindre virksomheder på flere fronter. Ikke mindst er adgangen til ny kapital blevet udfordret. Væksthusene har derfor sat sig for at styrke de mindre virksomheders evne til at udnytte kapitaludbuddet bedst muligt. I 2011 kom Kapital Gennem Rådgivning mange virksomheder til undsætning. Det landsdækkende initiativ er skræddersyet til at hjælpe virksomheder med at finde investorer og optimere deres finansielle situation. Bedre adgang til at finansiere væksten Kapital Gennem Rådgivning tilbyder to ordninger til virksomheder med behov for kapitalindsprøjtning, dels Finansierings tjek, hvor virksomheden kan få rådgivning om sin aktuelle økonomiske situation, dels Kapitalcoach, hvor virksomheden får medfinansieret en rådgiver, som har erfaring med at rejse kapital. - Vi arbejder målrettet på at hjælpe virksomhederne til at forstå bankers og investorers krav. For især mange mindre virksomheder er det blevet svært at skaffe den fornødne kapital til investeringer og vækst. Med Kapital Gennem Rådgivning sørger vi for, at virksomhederne får hjælp til at manøvrere i det nye farvand. Gode forretningsidéer skal ikke samle støv, bare fordi der mangler penge til at føre dem ud i livet, siger Peter Rosendahl, vækstkonsulent og tovholder for Kapital Gennem Rådgivning i Region Syddanmark. Workshop Gode idéer er ikke altid nok til at overbevise investorer om at ens virksomhed er værd at satse på. I efteråret 2011 blev der derfor holdt to workshops i Jylland og på Fyn med fokus på bankernes forventninger og med eksempler på virksomheder, der er lykkedes med at tiltrække investorer. Spark planen i gang Hos virksomhederne har der været stor opbakning til initia tivet. Netop adgangen til kapital taler direkte ind i en af de primære problemstillinger for vækstvirksomheder i dag. Uden penge kan succesen ikke sparkes i gang, og idéerne risikerer at strande i skuffen. Kapital Gennem Rådgivning fortsætter for fuld styrke i Er det mere hensigtsmæssigt at bringe varer ud om natten frem for om dagen? Kan man få lastbilerne væk fra myldretrafikken om morgenen? Med projektet 24T Transport er Region Syddanmark udvalgt som forsøgsregion for omlægning af varetransport fra dag- til nattetimer. Med 1,7 millioner kroner fra Grøn Transport under Trafikstyrelsen er de første vigtige testkørsler blevet gennemført i 2011, ligesom der er foretaget en udførlig kortlægning af gevinster og problemstillinger. Gevinst for erhvervslivet 24T Transport handler først og fremmest om erhvervsmæssige gevinster, hvor trafikomlægning fra dag til nat kan føre til hurtigere og mere effektiv varelevering. Men der er udfordringer på vej mod målet. I dag findes der nemlig mange steder forbud mod levering om natten, da støj fra varebilerne kan være til gene for naboer. - Distributører skal fremadrettet afprøve nye og mere støjsvage indretninger, hvis natkørsel skal blive en succes. Heldigvis tyder meget på, at problemerne med støj kan løses, siger Søren Andersen, projektleder for 24T Transport, og giver et par eksempler på projektets store potentiale: - Varelevering om natten er i sig selv en fordel, idet vi får flyttet tung trafik væk fra vejene i dagtimerne, dermed baner vi vejen for væksten om dagen. Desuden kan vi sikre at de brancher, hvor tidlig levering kan være forskellen på succes eller fiasko, får varerne til rådighed fra starten af dagen. Det vil gøre en forskel, ikke mindst for omsætning og produktivitet. Hele branchen med 24T Transport finansieres af Grøn Transport under Trafikstyrelsen med en bevilling på tre millioner kroner. Projektet administreres af Væksthus Syddanmark i samarbejde med transportbranchen med bl.a. Schulstad, Carlsberg, Danske Fragtmænd, DFDS, TNT, mindre vognmænd samt brancheorganisationer, kommuner og fagforeninger. Mere effektiv brødlevering Schulstad meldte sig som en af de første virksomheder til 24T Transport. Hver eneste dag kører brødproducenten nemlig ud med brød til ikke færre end butikker. - For os er det en forudsætning, at vi kan køre om natten. Det har vi kunnet gøre i flere år til mange byer, men vi oplever, at det til tider kan være et ømtåleligt emne, også politisk. Ved at deltage i projektet håber vi at være med til at slå et slag for natkørsel, da fordelene er åbenlyse, siger Niels Kristian Holm, forretnings udviklingschef hos Schulstad. 17

10 Fakta & information Bestyrelsesformant Laurids Rudebeck, Væksthus Syddanmark Nøgletal 18 FAKTA 40 medarbejdere Etableret den 1. maj 2007 En erhvervsdrivende fond Ejet af de 22 kommuner i regionen Kontakt Væksthus Syddanmark Forskerparken 10C 5230 Odense M Telefon Bestyrelse For valgperioden Bestyrelsesformand: Laurids Rudebeck, borgmester, Tønder Kommune. Næstformand: Clas Nylandsted Andersen, direktør. Øvrige medlemmer: Frank Schmidt-Hansen, kommunalbestyrelsesmedlem, Vejen Kommune. Erik Christensen, borgmester, Nyborg Kommune. Henning Due-Lorentzen, kommunalbestyrelsesmedlem, Fredericia Kommune. John F. Lindquist, adm. direktør, Skadeservice Danmark A/S. Kresten Bay, kontorchef, Erhversstyrelsen. Kurt Adamsen, tømrermester, Isolerings Gruppen Odense A/S (Kr ) (Kr ) Basis tilskud Andre driftsindtægter Omsætning i alt Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat Personaleomkostninger Resultat før afskrivninger Afskrivninger og småanskaffelser Resultat før finansiering Finansielle indtægter 82 0 Finansielle udgifter 0 8 Årest resultat før skat Skat Årest resultat efter skat vækstforløb i 2011 Assens Kommune 18 billund Kommune 14 Esbjerg Kommune 54 Fanø Kommune 1 Fredericia Kommune 23 Faaborg-Midtfyn Kommune 24 haderslev Kommune 26 Kerteminde Kommune 14 kolding Kommune 56 langeland Kommune 12 Middelfart Kommune 24 Nordfyns Kommune 11 nyborg Kommune 11 Odense Kommune 95 Svendborg Kommune 35 Sønderborg Kommune 38 tønder Kommune 19 Varde Kommune 13 Vejen Kommune 24 Vejle Kommune 60 Ærø Kommune 2 Aabenraa Kommune 29 Andre kommuner 6 19

11 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 20 Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får du sparring om din virksomheds nuværende situation og fremtidige muligheder. Sammen kortlægger vi uvildigt dine vækstmuligheder, dine kunder og dit potentiale de første skridt mod en højere vækst. Vi viser dig vej til relevante rådgivere, som kan bidrage til at føre din plan for vækst ud i livet. Hvert eneste år hjælper vi et stort antal virksomheder i Region Syddanmark skridtet videre. Vi står klar til at løfte lige netop din virksomhed mod nye højder. Vejen til os er nem og direkte. Væksthus Syddanmark Forskerparken 10C 5230 Odense M

Væksthus Midtjylland Årsberetning 2010

Væksthus Midtjylland Årsberetning 2010 Væksthus Midtjylland Årsberetning 2010 Indhold Side 4 Formanden og direktøren har ordet Side 6 Kapitel 1 Erhvervsservice i region Midtjylland Side 8 Vækstkortlægning, Aftaler samt fælles værktøjer Side

Læs mere

Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland

Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Nr. 11 april 2014 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. Yderlig Vækst: Strategiarbejde i øjenhøjde GLOBALT

Læs mere

GABRIEL: Det globale eventyr

GABRIEL: Det globale eventyr Nr. 6 oktober 2011 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland GABRIEL: Det globale eventyr INDBLIK: EFFEKTIVISERING Mød din nye robot TEMA: GLOBALISERING Her er Nordjyllands nye vækstmarkeder DUELLEN:

Læs mere

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR Erfaringerne fra Vækst via Ledelse viser, at lederudvikling er et helt afgørende sted at sætte ind for at sikre øget vækst i Danmarks små og mellemstore virksomheder. Anders

Læs mere

Design og grafik: HR/Exponent Stougaard A/S. Foto: Bjarke Ørsted. Tryk: Cool Gray. Årsberetning 09

Design og grafik: HR/Exponent Stougaard A/S. Foto: Bjarke Ørsted. Tryk: Cool Gray. Årsberetning 09 Design og grafik: HR/Exponent Stougaard A/S. Foto: Bjarke Ørsted. Tryk: Cool Gray. Årsberetning 09 25 GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER VÆKSTHUSET: GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER Vi står med et stærkt tilbud

Læs mere

Danmarks bedste erhvervsservice?

Danmarks bedste erhvervsservice? Erhvervsservice Bornholm - Danmarks bedste? Bliv klogere på, hvem der kan hjælpe dig og din virksomhed videre med udvikling og vækst Center for Regionalog Turistmeforskning Business Center Bornholm DESTINATION

Læs mere

Lån en leder giver bonus. Virksomhederne forventer markant vækst

Lån en leder giver bonus. Virksomhederne forventer markant vækst Lån en leder giver bonus Virksomhederne forventer markant vækst de fik trykket på speederen 139 syddanske virksomheder har sat skub i ny udvikling. I perioden 20122014 har de lånt en leder. Forventningerne

Læs mere

Grund til forsigtig optimisme

Grund til forsigtig optimisme SIDE 1 Nr. 10 november 2013 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Salgets svære kunst: NemTilmeld har knækket koden. Nu har markedet fået øje på dem. Nordjysk fødevareerhverv: Fødevarer er

Læs mere

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister KLYNGER SKABER VÆKST Tillægget er udgivet af Region Syddanmark og REG X VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK Christian Ketels, præsident TCI VI SKABER INNOVATION OG VÆKST Side 4 Distribueres

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

VENTUREMARKEDET I KØLVANDET PÅ FINANSKRISEN Vi har bedt to internationale eksperter beskrive udviklingen på venturemarkedet.

VENTUREMARKEDET I KØLVANDET PÅ FINANSKRISEN Vi har bedt to internationale eksperter beskrive udviklingen på venturemarkedet. venture Vækstfondens magasin / nr.2 / sept. 2011 VENTUREMARKEDET I KØLVANDET PÅ FINANSKRISEN Vi har bedt to internationale eksperter beskrive udviklingen på venturemarkedet. Side 4 KLÆDER IVÆRKSÆTTERE

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

FOKUS: regional udviklingsplan

FOKUS: regional udviklingsplan Mennesker og muligheder mødes FOKUS: regional udviklingsplan NO.19 04 / Klog turisme 06 / Regional Udviklingsplan 15 / Syddanmark I TAL 24 / Den moderne voldgrav 28 / Idræt med smartphone 30 / Det grønne

Læs mere

KRUSE VASK: 3. generation klar i kulissen. Nyt land i sigte. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland. Vilde jobmuligheder i vest

KRUSE VASK: 3. generation klar i kulissen. Nyt land i sigte. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland. Vilde jobmuligheder i vest SIDE 1 Nr. 8 november 2012 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland KRUSE VASK: 3. generation klar i kulissen Globalt udsyn: Nyt land i sigte XXXXXXXXX: DUELLEN: Lupti Folketing quidebit og banker

Læs mere

Sjælland i vækst. regional erhvervsudvikling 2010/2011

Sjælland i vækst. regional erhvervsudvikling 2010/2011 Sjælland i vækst regional erhvervsudvikling 2010/2011 Interview med Steen Bach Nielsen: Inspirerende når det gør en forskel Interview med Anders Eldrup: Helt ny samarbejdsmodel på vej Kapital er en vigtig

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE VIRKSOMHEDER I KRISE GODE RÅD TIL EN NY START

FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE VIRKSOMHEDER I KRISE GODE RÅD TIL EN NY START FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE VIRKSOMHEDER I KRISE GODE RÅD TIL EN NY START FORORD En ny start til kriseramte virksomheder Iværksættere skaber arbejdspladser og vækst. Det er derfor afgørende, at vi i Danmark

Læs mere

Succeshistorier i Region Sjælland

Succeshistorier i Region Sjælland Succeshistorier i Region Sjælland Forord INDHOLDSFORTEGNELSE I folderen præsenteres en række succeshistorier fra Region Sjælland. Historierne har alle det til fælles, at de direkte eller indirekte er finansieret

Læs mere

Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent

Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent årsberetning 12-13 HÅNDVÆRKSRÅDETS Årsberetning 12-13 Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent Katja

Læs mere

kolding danmarks vækstcenter

kolding danmarks vækstcenter Forskning, innovation og designudvikling mødes i kolding danmarks vækstcenter Annoncetillæg 2 3 22 kolding danmarks vækstcenter 17 38 40 indhold Det bliver et kraftcenter side 10 49 16 Væksten sker i fællesskabet

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

TEMA:: Udvikling. nr.01 2010. Vokseværk med Growthbooster. RUN på butiksudvidelser. vejen til vækst. www.billund-erhvervsfremme.dk

TEMA:: Udvikling. nr.01 2010. Vokseværk med Growthbooster. RUN på butiksudvidelser. vejen til vækst. www.billund-erhvervsfremme.dk Udvikling og fremme af Billund Kommune og erhvervsliv nr.01 2010 TEMA:: Udvikling Vokseværk med Growthbooster NETVÆRK er vejen til vækst 05:: 08:: 18:: RUN på butiksudvidelser www.billund-erhvervsfremme.dk

Læs mere

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Specialmagasin udgivet af CLEAN 11. november 2014 Annoncefinansieret Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Et projekt under CLEAN skal genopbygge vandforsyningen i Myanmars hovedstad Yangoon efter

Læs mere

PORTRÆT AF HØJER PØLSER A/S

PORTRÆT AF HØJER PØLSER A/S HØJER PØLSER A/S Ekspert udefra har gjort Højer Pølser moden til at indgå store salgsaftaler om de sønderjyske kvalitetspølser. Højer Pølser har længe befundet sig i den virkelighed, som mange mindre og

Læs mere

Lis for fulde gardiner. TEMA Vidensamarbejde #18/2013 /10

Lis for fulde gardiner. TEMA Vidensamarbejde #18/2013 /10 #18/2013 TEMA Vidensamarbejde Region Midtjylland Magasin for Regional Udvikling Lis for fulde gardiner /10 Virksomheder får hotline til forskerne / 6 De søger den forkromede løsning / 12 De fik en virkelig

Læs mere

Fortællinger om vækst. 8 nye veje til succes for virksomheder i Region Sjælland

Fortællinger om vækst. 8 nye veje til succes for virksomheder i Region Sjælland Fortællinger om vækst 8 nye veje til succes for virksomheder i Region Sjælland fortæl Vækstforum Sjælland Vækstforum Sjælland skaber og udvikler rammerne for erhvervsudviklingen i Region Sjælland. Det

Læs mere

Transformer & matchmakingprocessen

Transformer & matchmakingprocessen Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen mod ny konsortiedannelse i Transformerprojektet Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen

Læs mere

Iværksætterhistorier fra IDEA House

Iværksætterhistorier fra IDEA House Iværksætterhistorier fra IDEA House DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Er IDEA House kommet for at blive? Studentervæksthuset IDEA House blev startet i februar 2006

Læs mere