gør udfordringer til muligheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "gør udfordringer til muligheder"

Transkript

1 Årsberetning 21 gør udfordringer til muligheder

2 forord Så tager vi springet 2011 var året, hvor Væksthus Syddanmark tog et tigerspring. Sådan er det blevet kaldt i medierne Året står som en milepæl i Væksthus Syddanmarks 5-årige historie. Det var nemlig året, hvor vi ikke alene manifesterede vores platform som central samarbejds- og sparringspartner for regionens vækstvirksomheder var også året, hvor Væksthus Syddanmark tog et tigerspring. Sådan er det blevet kaldt i medierne Direktør Liselotte Hohwy Stokholm, Væksthus Syddanmark Væksthus Syddanmark har gennem 2011 arbejd et benhårdt på at hente millioner af kroner til at iværksætte ambitiøse udviklings- og vækstinitiativer i årene frem. Arbejdet har båret frugt. Med hele ni forskellige nye tiltag, bl.a. det landsdækkende projekt Vækst via Ledelse, bliver der i de kommende år sat yderligere tryk på de syd danske vækstkedler. Vi tør godt kalde det for en bevægelse fra 1. til 2. generation i Væksthusets egen historie. Samtidig er det klart, at de mange millioner og ambitiøse programmer skal ud, hvor de gør gavn, nemlig i virksomhederne. Det er her, der skal skabes vækst. Dygtige ledere skal tilbydes kompetenceløft. Virksomhedernes strategier skal skærpes. Blikket skal rettes mod internationale markeder. I 2011 har vores konsulenter givet uvildig sparring til mere end 600 vækstvirksomheder i hele regionen. Der er blevet lagt slagkraftige vækstplaner, hvis effekt vi bliver målt på hvert år. Vi har gennemført en lang række arrangementer med fokus på små og mellemstore virksom heders vilkår. Alt sammen har det været med til at sætte vækst på dagsordenen. Til gavn for virksomhederne. Til gavn for samfundet. At der er et særligt vækstpotentiale i det syddanske understreges af, at det er lykkedes at få Region Syddanmark som den første danske region nogensinde udnævnt til Europæisk Iværksætterregion i Arbejdet for udnævnelsen er gjort i Udnævnelsen forpligter. Vi er klar til sammen med virksomheder, kommuner, lokale er hvervsråd og brancheorganisationer at skabe yderligere grobund for vækst i årene frem. Endnu et tigerspring venter forude. God læselyst! Liselotte Hohwy Stokholm Direktør, Væksthus Syddanmark Vækst på Danmarks regning Væksthus Syddanmark er ligesom landets øvrige Væksthuse virksomhedernes naturlige sparringspartner, når der skal laves en vækstplan. For virksomheder koster det ikke en krone at få Væksthuset på banen. Fordi det for Danmark kan betale sig at investere i virksomheders vækst. Syddanske vækstvirksomheder benytter Væksthus Syddanmark som uvildig sparringspartner til kortlægning af vækstmuligheder. Gennem målrettede projekter samt klynge- og branchesamarbejder er det samtidig Vækst hus Syddanmarks opgave at fremme en vækstkultur i Syddanmark i allerbredeste forstand.

3 Konsulenter på banen Nedbryd barriererne Vidste du at vækstiværksættere skaber hele 39% af alle nye jobs i Region Syd danmark. 44 Vidste du at vækstvirksomheder sammenlignet med andre nye virksomheder skaber 10 gange flere jobs i de første fem leveår. Hver eneste dag er Væksthusets konsulenter ude at besøge regionens vækstvirksomheder. Alene i 2011 blev det til over 600 besøg. Konsulenternes fornemste opgave er at bane vej for vækst. Skabe klarhed over virksomhedens potentiale. Medvirke til at fjerne forhindringer. Med VækstHjulet som effektivt arbejdsredskab bliver det tydeligt, hvilke barrierer den enkelte virksomhed står overfor. Og ikke mindst hvordan disse barrierer kan overvindes. Kombinationen mellem en specialiseret konsulent med solid erhvervserfaring og dialogværktøjet VækstHjulet skaber gang på gang slagkraftige vækstplaner og er med til at realisere den enkelte virksomheds endnu uopfyldte potentiale. Optimismen spirer I 2011 har dansk erhvervsliv nok en gang oplevet store finansielle udfordringer. Krisen er ikke forpasset. Det kan dog ikke ændre billedet af, at Region Syddanmarks vækstvirksomheder sporer optimisme og tro på fremtiden. Vejen til vækst Et nøgleord, som melder sig hver eneste gang en virksomhed får sparring fra en af Væksthusets konsulenter, er uvildighed. Væksthusets konsulenter har ikke personlige interesser i den enkelte virksomhed, lige så lidt som de er bundet op på et bestemt hold af eksterne konsulenter og rådgivere. - Vores uvildighed betyder først og fremmest, at vi er helt på virksomhedens side, og at vi uden forviklinger kan henvise til en række af landets stærkeste erhvervsrådgivere, når virksomheden skal i gang med at implementere den vækstplan, som vi i fællesskab er nået frem til. En vækstplan, der vel at mærke altid er i overensstemmelse med virksomhedens behov og ønsker, siger Bjarne Sørensen. For regionens vækstvirksomheder koster det ikke en krone at indgå i et forløb med en af Væksthusets konsulenter. Men det betyder ikke, at det er gratis. Et vækstforløb kræver nemlig virksomhedsledere, som er villige til at investere tid og viden. Indtjeningen ligger forude. En stærk vækstplan frigiver tid, økonomisk overskud og ressourcer på den lange bane. Vækstvirksomheder Væksthusets primære målgruppe er vækstvirksomheder. En vækstvirksomhed er en virksomhed, der har en klar ambition om vækst og rummer et særligt vækstpotentiale. Det kan fx være vækst i antal ansatte, omsætning eller eksport. Resultater vækstvirksomheder har benyttet Væksthus Syddanmarks tilbud. over 90% af de adspurgte virksomheder udtrykker, at de er meget tilfredse med Væksthusets indsats. 5 - I 2011 har især tre områder været i fokus, når vi har ydet sparring til virksomhederne: tilførsel af kapital, ledelse og strategi samt internationalisering. Det har været centrale omdrejningspunkter for mange af de virksomheder, som vi har hjulpet i årets løb, og vores klare fornemmelse er, at det virkelig nytter at give målrettet vejledning i forhold til et specifikt indsatsområde, siger Bjarne Sørensen, vækstkonsulent i Væksthus Syddanmark.

4 Storstilede projekter På vej mod nye horisonter 66 Europæisk Iværksætterregion I 2011 blev Region Syddanmark udnævnt til Europæisk Iværksætterregion i som den første danske region nogensinde. Bag udnævnelsen står EU s Regionsudvalg, EU-parlamentet og EU-kommissionen, der dermed anerkender og påskønner syddanske virksomheders evne til at skabe levedygtige og innovative forretningsløsninger. Den fornemme udnævnelse kom i stand gennem et målrettet samarbejde i 2011 mellem Væksthus Syddanmark, Region Syddanmark, Danfoss Universe og Det Syddanske Bruxelles-kontor med bred opbakning fra erhvervs livet samt uddannelses- og forskningsinstitutioner. I Væksthus Syddanmark er der i 2011 blevet arbejdet målrettet på flere fronter. Ud over det synlige arbejde med sparring og vækstplaner i regionens virksomheder og gennemførelsen af en lang række initiativer og arrangementer er der ydet en ihærdig indsats for at hente midler til nye, fremadrettede projekter. Arbejdet har båret frugt! Under overskriften Væksthus tager tiger spring fortalte Fyens Stiftstidende i februar 2012, at Væksthus Syddanmark i 2011 var lykkedes med at hente 185 millioner kroner til nye vækstprojekter. Kompetenceløft til ledere Vækst via Ledelse er et af de nye projekter, der blev udviklet i Her er lederens kompetenceprofil omdrejningspunktet. Under søgelser viser nemlig, at vejen til nye vækst- og udviklingsmuligheder går gennem ambi tiøse virksomhedsledere. - Vi har mange små og mellemstore virksomheder, der drives af dygtige ejerledere. Ofte har de dog ikke tilstrækkeligt fokus på lederudvikling, fordi hverdagen er orienteret mod driften af virksomheden. Med det nye projekt får de mulighed for på meget konkret vis at styrke ledelseskompetencen i deres virksomhed, og dermed skabe en stærkere basis for vækst og udvikling, siger Morten Prüsse Sørensen, der er projektleder for Vækst via Ledelse, som gennemføres i partnerskab med alle Væksthusene, Syddansk Universitet, Dansk Erhverv og Håndværksrådet. Vækst via Ledelse har et samlet budget på knap 100 millioner kroner og løber frem til september Målet er, at 600 små og mellemstore virksomheder med Vækst via Ledelse får styrket deres konkurrenceevne gennem et løft af de ledelsesmæssige kompetencer. Mere power Men der er mere i vente til de syddanske virksomheder. Projekterne Power Push og Lån en Leder kom også i mål i 2011 med tilsammen 32 millioner kroner fra EU s Strukturfonde. Power Push skal bidrage til væksten i små og mellemstore virksomheder ved at afdække det konkrete kompetencebehov i den enkelte virksomhed, og skabe kompetence udvikling hos medarbejderne. Lån en Leder er et unikt tilbud til små og mellemstore virksomheder, som får adgang til støtte og sparring fra erfarne ledere og specialister med markante resultater i bagagen. Grundstenen er dermed lagt til nye vækstprogrammer, der over de kommende år vil kunne mærkes i syddanske virksomheder og syddansk erhvervsliv. Nye projekter 2011 Ud over de tre projekter Vækst via Ledelse, Lån en Leder og Power Push blev følgende projekter iværksat i 2011: kapital Gennem Rådgivning VelfærdsPartnerskab Fornyelsesrådgivning 24T Transport bestyrelsespartnerskab Syddansk Fødevareklynge 7

5 Virksomhedsportrætter Valuta for virksomhederne 88 Vidste du at Væksthus Syddanmark i 2011 har henvist 97% af virksomhederne til videre forløb hos private rådgivere og andre aktører. Væksthus Syddanmarks berettigelse står og falder med, at vi gør en forskel ude i virksomhederne. Det er her, vi skal vise vores værd som sparringspartner og katalysator for vækst. Væksthus Syddanmark tilbyder primært sparring inden for fem forskellige områder, men alt afhængig af den enkelte virksomheds konkrete udfordringer, giver vi råd og vejledning til flere aspekter af virksomhedens virke. Væksthusets fem ydelsesområder Økonomi og finansiering Ledelse og strategi Salg og markedsføring Teknologi og innovation Internationalisering I 2011 er det blevet til over 600 forløb med vækstvirksomheder i hele Syddanmark. Bedre end nogen andre kan virksomhederne fortælle, hvad det har betydet at få sparring på deres forretnings udvikling og få lagt en konkret plan for deres vækst. EU lægger nye byggesten på sydfynsk bæredygtighed MARKEDSFØRING & INNOVATION: Selv om en fynsk virksomhed rent geografisk befinder sig på stor afstand af EU-kontorerne og kun kan præstere 11 ansatte, så kan forretningskonceptet være så overbevisende, at det får EU på banen. Det gælder for Svendborg-virksomheden Gamle Mursten, der i knap 10 år har slået sig an på en miljøvenlig teknologi, der renser gamle mursten med henblik på anvendelse i nybyggeri. Konceptet er fuldstændig i tråd med EU s lovgivning om krav til bæredygtigt byggeri og CO2-nedsættelse. Hos Gamle Mursten så de derfor en oplagt mulighed for at søge midler fra EU s Eco-Innovations-pulje. - Vi kontaktede Væksthus Syddanmark, og konsulenten screenede vores projekt. Han troede hundrede procent på ideen og henviste os til en privat konsulent, der kunne hjælpe os med ansøgningsarbejdet, fortæller Claus Juul Nielsen, adm. direktør i Gamle Mursten. En investering på kroner i ansøgningsarbejde har udmøntet sig i 5,3 millioner kroner til at etablere fabrik og demonstrationsanlæg i København. - Vi står med en teknologi, der nu får en synlig markedsføringsplatform i København, og målet er, at det skal åbne døren for os til hele Europa. Vækstplanen fik en retning STRATEGI: Børsens gazelle-logo for 2011 vejrer over Alflow Scandinavia A/S i Vejen. Selv om virksomheden har haft vækst de sidste fire år og i samme periode fordoblet bruttoavancen så vil Alflow endnu mere. - Med sparring fra Væksthusets konsulent har vi set på, hvordan vi kan udvikle vores forretning yderligere, siger Jens Martin Andersen, adm. direktør i Alflow. Virksomhedens kernekompetence er salg, service og rådgivning om flowudstyr til især den farmaceutiske industri. Det høje fokus på kvalitetssikring og dokumentation har efter dialog med Væksthusets konsulent også vist sig muligt at overføre til offshoreindustrien. - Vi kender retningen for vores vækstplan. Nu handler det om at få den realiseret. Det skal ske gennem nye eksporttiltag og en styrkelse af vores bestyrelse eller et samarbejde med en privat rådgiver, siger Jens Martin Andersen. 9

6 Virksomhedsportrætter Nu skal omsætningen fordobles Foto: Colourbox 10 SALG & EKSPORT: Virksomheden Olitec Packaging Solutions har skruet voldsomt op for vækstambitionerne. Odense-virksomheden, der er specialist i kundespecifikke emballageløsninger, har det klokkeklare mål, at omsætningen skal fordobles de næste år. Et forløb med en konsulent fra Væksthus Syddanmark og henvisning til en ekstern rådgiver har medført, at en vækstplan nu er sat på skinner. - Med en gennemgang af VækstHjulet blev det tydeligt for os, at vi kunne styrke vores salgs- og eksportområde. Særligt på det tyske, belgiske og hollandske marked har vi muligheder for at skabe yderligere vækst, siger Christian Abildhauge Olesen, adm. direktør i Olitec Packaging Solutions A/S. Næste år kan virksomheden med 10 ansatte fejre sit 20 års jubilæum, og direktøren kan allerede nu se udbyttet af at få uvildige øjne på forretningsudviklingen. - Det er ikke flyvsk teori, som konsulenten kom og viftede med. Vi har fået målrettet sparring til, hvordan vi kan føre vores vækstplan ud i livet. Det betyder noget, at der kommer erfarne erhvervsfolk, der forstår vores virkelighed, siger Christian Abildhauge Olesen. Samtidig er der på direktionskontoret i emballagevirksomheden glæde over, at de ikke efterfølgende skulle lede i blinde efter den rette private rådgiver til at føre vækstplanen ud i livet efter Væksthusets indledende sparring. - Vi blev henvist til forskellige private rådgivere og fandt på den måde nemt den rette. Der har været sammenhæng i hele processen. Budgetoverblik giver ro i maven ØKONOMI & FINANSIERING: 10 nye medarbejdere i løbet af det sidste halve år. En ordrebog, der nærmest løb løbsk. For webbureauet Marketing Manager, der er specialister i webløsninger og søgeoptimering, har det været sin opgave at holde styr på udviklingen. - Vi har oplevet stor vækst, og det har selvfølgelig været en udfordring at bevare overblikket. Selv om jeg følte, at jeg havde ret godt styr på økonomien, kunne jeg godt se, at jeg ville have gavn af kvalificeret sparring, siger Kim Thrane, adm. direktør i Marketing Manager. Da han kontaktede Væksthus Syddanmark, var det med tanke på, at der var brug for yderligere kapital for at sætte endnu mere tryk på væksten. - Konsulenten fra Væksthuset var tidligere økonomidirektør, så vi fik kvalificeret hjælp til at få klarhed om vores finansielle situation. Det viste sig faktisk, at vi havde brug for langt mindre kapital, end jeg havde forventet, siger Kim Thrane, der med nye budgetter fik lavet en betydeligt bedre aftale med sin bank. - Den tid, jeg har investeret i møder med konsulenten, har været givet rigtigt godt ud. Vigtigst af alt har det givet mig ro i maven, at jeg nu har et overblik over vores forretning og den fremadrettede økonomi. Tættere på længere væk FORRETNINGSUDVIKLING: Produktionsvirksomheden STRECON A/S har i mange år ageret på det store eksportmarked. Men virksomheden, der har hjemsted i Sønderborg og som gennem de sidste par år har oplevet fornuftig vækst, er klar til at øge det internationale salg, herunder krydse flere landegrænser. - Vores sparringsforløb med konsulenterne fra Væksthus Syddanmark har gjort os skarpe på, hvordan vi kan forbedre vores markedsposition og erobre nye eksportmarkeder. Samtidig er vi blevet bevidste om det vigtige i at være organiseret således, at vores kunder har en oplevelse af, at vi er tæt på, selv når vi agerer under fremmede himmelstrøg, siger Erik Lund, adm. direktør i STRECON A/S, der producerer avanceret værktøj og maskinudstyr og beskæftiger 20 medarbejdere. Foruden konkrete input til nye eksporttiltag og øget produktion i Danmark har Erik Lund også som leder hentet nyttig sparring. - I sådan en proces bliver jeg skarp på, hvordan jeg bedst muligt bruger mine lederkompetencer. Selv om jeg gerne personligt vil stå for etableringen af vores position på det amerikanske marked, så er jeg klar over, at jeg skal bruge mine ressourcer i vores danske organisation, siger direktøren. Vores sparringsforløb med Væksthusets konsulenter har gjort os skarpere på, hvordan vi kan forbedre vores markedsposition. 11

7 Partnerskaber 12 I disse år er velfærdsteknologi i voldsom vækst. Mange områder inden for velfærd kalder på nye løsninger og nye teknologier. Det bedste er en god partner For både små og store virksomheder er gevinsten ved at etablere stærke partnerskaber ikke til at overse. Den mindre virksomhed får tilført ny viden og ekspertise til forretningsudviklingen. Den større virksomhed inspireres med nye og kreative input. Væksthus Syddanmark skaber stærke partnerskaber i hele regionen. Bestyrelsespartnerskab har i 2011 været et unikt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Vestdanmark, herunder Region Syddanmark. Den lovende vækstvirksomhed bliver matchet med en veletableret virksomhed, der brænder for at se en ny forretning forløse sit vækstpotentiale. Matchet består i, at en nøglemedarbejder fra den større og etablerede virksomhed træder ind i den mindre virksomheds bestyrelse. En person, der har lyst til at øse ud af sin erfaring og specialviden - inden for områder som ledelse, strategi, økonomi og eksport - og se lovende vækstvirksomheder blomstre. En person, der stiller de kritiske spørgsmål og bidrager med konstruktiv udvikling. VelfærdsPartnerskab er et landsdækkende initiativ, udviklet i 2011 med Væksthus Syddanmark som primus motor. Med en bevilling på 4 millioner kroner fra Fornyelsesfonden er det målet at etablere såvel partnerskaber som mentorordninger, mellem mindre og større virksomheder på velfærds området, over de næste to år. I disse år er velfærdsteknologi i voldsom vækst. Områder som sygdomsbehandling, folkesundhed, pleje og børnepasning kalder på nye løsninger og nye teknologier. Med et velfærdspartnerskab mellem mindre og veletablerede virksomheder er det ambitionen at sætte fokus på innovation og vækst inden for velfærdsområdet. For den mindre virksomhed skal partnerskabet bidrage til at nedbryde de barrierer, som ellers kan stille sig i vejen for udvikling og vækst. For den større virksomhed kan partnerskabet med den mindre virksomhed, som emmer af dynamik og kreativitet, være en vej til ny inspiration. VelfærdsPartnerskab forsøger samtidig at skabe synergi mellem en lang række væsentlige aktører inden for velfærdsområdet. IBM om partnerskaber Kontakten til de små og innovative virksomheder giver gode og nødvendige bidrag til IBM s egen forskning og udviklingsvirksomhed. Vi lærer af iværksætternes tankegang og løsninger, så vi bliver bedre i stand til at forudse de ønsker og krav, som fx erhvervslivet har til fremtidige it-løsninger. Innovationschef Anders Quitzau fra IBM om deltagelsen i Væksthusenes Cleantech Partnerskab og som allerede nu har meldt sig som deltager i Velfærds Partnerskab. 13 Innovationschef Anders Quitzau, IBM

8 A r r a n geme n te r o g eve n ts vækst kræver en plan Plan for Vækst i Uge 46 havde over 200 deltagere i de tre byer, som karavanen lagde vejen forbi. For mere end 90% af deltagernes vedkommende var der ud præget tilfredshed med både arrangementets rammer og det faglige indhold Gennem hele 2011 har Væksthus Syddanmark lanceret et væld af events og arrangementer, der har rettet spot lyset mod syddanske virksomheders vækstpotentiale. Svendborg den 16. november Uge 46. Ligesom i resten af Danmark er der også i Svendborg linet op til en dag med vækst og iværksætteri på programmet. Karavanen Plan for Vækst, arran geret af Væksthus Syddanmark og de lokale erhvervskontorer, har gjort stop i den sydfynske by. Eksperter og vækstvirksomheder øser ud af deres viden og erfaringer over for de mange lokale virksomhedsledere, der er mødt frem for at få input til deres vækstplan. Temaet er højaktuelt. Alt for mange mindre virksomheder forsømmer at få lavet en vækstplan og spænder dermed ben for deres egen udvikling. Med karavanestoppet i Svendborg, Varde og Middelfart er det Væksthus Syddanmarks mål at åbne virksomhedernes øjne op for værdien af en vækstplan. Levere konkrete og enkle eksempler på, hvad en gennemarbejdet vækstplan i praksis kan udrette, og hvordan den bedst strikkes sammen. Fra biks til business Interessen for Plan for Vækst var stor. Det samme har gjort sig gældende for de øvrige arrangementer, som Væksthus Syddanmark tog initiativ til under Uge 46 kampagnen. Den landsdækkende Kvinder Kan konference på AroS i Aarhus blev et tilløbsstykke. Her lod fremtrædende erhvervskvinder og VÆKST- KVINDER KAN SKRU OP for DIt professionelle DRIVE KVINDER KAN debattører som Christina Hembo fra Christina Watches, netvirksomheder værkseksperten Soulaima Gourani MED og forfatteren POWERLone Kühlmann kvinder forstå, hvordan de tager springet fra biks til business. På baggrund af Erhvervs- og Byggestyrelsens publikation "KVINDER KAN få succes med egen virksomhed" fra august 2008 og "Handlingsplan for kvindelige iværksættere" fra november 2009 er der igangsat en række initiativer, der skal motivere flere kvinder til at starte virksomheder og skabe vækstvirksomheder. Blandt flere initiativer afholdes en årlig konference KVINDER KAN for kvindelige iværksættere og virksomhedsejere. Der er også etableret en særskilt hjemmeside for at skabe en samlet indgang til al relevant viden om kvinder og vækst, så kvindelige iværksættere og virksomhedsledere nemt og hurtigt kan få adgang til information og tilbud, der kan skabe vækst i deres virksomheder. Læs mere på KONfERENcE DEN 16. NOVEmBER 2011 Konferencen "KVINDER KAN Skru op for dit professionelle drive" er en del af den årlige kampagne POWER til iværksættere og virksomheder i vækst i uge 46, hvor hele Danmark for fjerde år i træk sætter fokus på iværksætteri og vækst. VÆKST- Kvinder kan Over 100 arrangementer for iværksættere og virksomheder i vækst I uge 46 fra den november 2011 er der mere end 100 tilbud over hele landet til alle, der drømmer om at starte virksomhed eller se deres virksomhed vokse. Der er arrangementer for alle fra iværksætterspirer i folkeskolen til direktører med vækstambitioner. Ugen byder på events, workshops, konkurrencer, foredrag og konkret rådgivning, hvor danske og udenlandske eksperter stiller deres viden til rådighed. Bag kampagnen står Økonomi- og Erhvervsministeriet sammen med 33 offentlige og private organisationer. I 2010 deltog unge, iværksættere og virksomheder i 141 arrangementer. Kampagnen er en del af Global Entrepreneurship Week med events i 100 lande. På plakaten hele sæsonen VIRKSOMHEDER MED POWER For Væksthus Syddanmark rækker de mange aktiviteter langt ud LÆS MERE PÅ over Uge 46. Gennem hele året har der været afholdt arrangewww.uge46.dk menter og events i regionen, som fra alle tænkelige indfaldsvinkler har skabt opmærksomhed om vækst, forretningsudvikling, strategi og innovation. I foråret var Odense vært for Matchmaking konferencen, hvor vækstvirksomheder med behov for en kapitalindsprøjtning kunne møde investorer. I samme periode satte seminaret, Eksportmarkeder nær grænsen, fokus på regionens nære markeder i Polen og Tyskland. Skab vækst i din virksomhed mød dem, der har taget de næste skridt få nye vigtige kontakter Layout & dtp: Væksthus Syddanmark Tilfredse deltagere til Plan for vækst Vækst on tour 15 Christina Hembo

9 kapital gennem rådgivning Klyngesamarbejde tilskud til vækstplaner 24T Transport Plads til alle 16 Krisen har presset mindre virksomheder på flere fronter. Ikke mindst er adgangen til ny kapital blevet udfordret. Væksthusene har derfor sat sig for at styrke de mindre virksomheders evne til at udnytte kapitaludbuddet bedst muligt. I 2011 kom Kapital Gennem Rådgivning mange virksomheder til undsætning. Det landsdækkende initiativ er skræddersyet til at hjælpe virksomheder med at finde investorer og optimere deres finansielle situation. Bedre adgang til at finansiere væksten Kapital Gennem Rådgivning tilbyder to ordninger til virksomheder med behov for kapitalindsprøjtning, dels Finansierings tjek, hvor virksomheden kan få rådgivning om sin aktuelle økonomiske situation, dels Kapitalcoach, hvor virksomheden får medfinansieret en rådgiver, som har erfaring med at rejse kapital. - Vi arbejder målrettet på at hjælpe virksomhederne til at forstå bankers og investorers krav. For især mange mindre virksomheder er det blevet svært at skaffe den fornødne kapital til investeringer og vækst. Med Kapital Gennem Rådgivning sørger vi for, at virksomhederne får hjælp til at manøvrere i det nye farvand. Gode forretningsidéer skal ikke samle støv, bare fordi der mangler penge til at føre dem ud i livet, siger Peter Rosendahl, vækstkonsulent og tovholder for Kapital Gennem Rådgivning i Region Syddanmark. Workshop Gode idéer er ikke altid nok til at overbevise investorer om at ens virksomhed er værd at satse på. I efteråret 2011 blev der derfor holdt to workshops i Jylland og på Fyn med fokus på bankernes forventninger og med eksempler på virksomheder, der er lykkedes med at tiltrække investorer. Spark planen i gang Hos virksomhederne har der været stor opbakning til initia tivet. Netop adgangen til kapital taler direkte ind i en af de primære problemstillinger for vækstvirksomheder i dag. Uden penge kan succesen ikke sparkes i gang, og idéerne risikerer at strande i skuffen. Kapital Gennem Rådgivning fortsætter for fuld styrke i Er det mere hensigtsmæssigt at bringe varer ud om natten frem for om dagen? Kan man få lastbilerne væk fra myldretrafikken om morgenen? Med projektet 24T Transport er Region Syddanmark udvalgt som forsøgsregion for omlægning af varetransport fra dag- til nattetimer. Med 1,7 millioner kroner fra Grøn Transport under Trafikstyrelsen er de første vigtige testkørsler blevet gennemført i 2011, ligesom der er foretaget en udførlig kortlægning af gevinster og problemstillinger. Gevinst for erhvervslivet 24T Transport handler først og fremmest om erhvervsmæssige gevinster, hvor trafikomlægning fra dag til nat kan føre til hurtigere og mere effektiv varelevering. Men der er udfordringer på vej mod målet. I dag findes der nemlig mange steder forbud mod levering om natten, da støj fra varebilerne kan være til gene for naboer. - Distributører skal fremadrettet afprøve nye og mere støjsvage indretninger, hvis natkørsel skal blive en succes. Heldigvis tyder meget på, at problemerne med støj kan løses, siger Søren Andersen, projektleder for 24T Transport, og giver et par eksempler på projektets store potentiale: - Varelevering om natten er i sig selv en fordel, idet vi får flyttet tung trafik væk fra vejene i dagtimerne, dermed baner vi vejen for væksten om dagen. Desuden kan vi sikre at de brancher, hvor tidlig levering kan være forskellen på succes eller fiasko, får varerne til rådighed fra starten af dagen. Det vil gøre en forskel, ikke mindst for omsætning og produktivitet. Hele branchen med 24T Transport finansieres af Grøn Transport under Trafikstyrelsen med en bevilling på tre millioner kroner. Projektet administreres af Væksthus Syddanmark i samarbejde med transportbranchen med bl.a. Schulstad, Carlsberg, Danske Fragtmænd, DFDS, TNT, mindre vognmænd samt brancheorganisationer, kommuner og fagforeninger. Mere effektiv brødlevering Schulstad meldte sig som en af de første virksomheder til 24T Transport. Hver eneste dag kører brødproducenten nemlig ud med brød til ikke færre end butikker. - For os er det en forudsætning, at vi kan køre om natten. Det har vi kunnet gøre i flere år til mange byer, men vi oplever, at det til tider kan være et ømtåleligt emne, også politisk. Ved at deltage i projektet håber vi at være med til at slå et slag for natkørsel, da fordelene er åbenlyse, siger Niels Kristian Holm, forretnings udviklingschef hos Schulstad. 17

10 Fakta & information Bestyrelsesformant Laurids Rudebeck, Væksthus Syddanmark Nøgletal 18 FAKTA 40 medarbejdere Etableret den 1. maj 2007 En erhvervsdrivende fond Ejet af de 22 kommuner i regionen Kontakt Væksthus Syddanmark Forskerparken 10C 5230 Odense M Telefon Bestyrelse For valgperioden Bestyrelsesformand: Laurids Rudebeck, borgmester, Tønder Kommune. Næstformand: Clas Nylandsted Andersen, direktør. Øvrige medlemmer: Frank Schmidt-Hansen, kommunalbestyrelsesmedlem, Vejen Kommune. Erik Christensen, borgmester, Nyborg Kommune. Henning Due-Lorentzen, kommunalbestyrelsesmedlem, Fredericia Kommune. John F. Lindquist, adm. direktør, Skadeservice Danmark A/S. Kresten Bay, kontorchef, Erhversstyrelsen. Kurt Adamsen, tømrermester, Isolerings Gruppen Odense A/S (Kr ) (Kr ) Basis tilskud Andre driftsindtægter Omsætning i alt Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat Personaleomkostninger Resultat før afskrivninger Afskrivninger og småanskaffelser Resultat før finansiering Finansielle indtægter 82 0 Finansielle udgifter 0 8 Årest resultat før skat Skat Årest resultat efter skat vækstforløb i 2011 Assens Kommune 18 billund Kommune 14 Esbjerg Kommune 54 Fanø Kommune 1 Fredericia Kommune 23 Faaborg-Midtfyn Kommune 24 haderslev Kommune 26 Kerteminde Kommune 14 kolding Kommune 56 langeland Kommune 12 Middelfart Kommune 24 Nordfyns Kommune 11 nyborg Kommune 11 Odense Kommune 95 Svendborg Kommune 35 Sønderborg Kommune 38 tønder Kommune 19 Varde Kommune 13 Vejen Kommune 24 Vejle Kommune 60 Ærø Kommune 2 Aabenraa Kommune 29 Andre kommuner 6 19

11 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 20 Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får du sparring om din virksomheds nuværende situation og fremtidige muligheder. Sammen kortlægger vi uvildigt dine vækstmuligheder, dine kunder og dit potentiale de første skridt mod en højere vækst. Vi viser dig vej til relevante rådgivere, som kan bidrage til at føre din plan for vækst ud i livet. Hvert eneste år hjælper vi et stort antal virksomheder i Region Syddanmark skridtet videre. Vi står klar til at løfte lige netop din virksomhed mod nye højder. Vejen til os er nem og direkte. Væksthus Syddanmark Forskerparken 10C 5230 Odense M

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Vi nedbryder grænser. Hver gang samfundet investerer 1 offentlig krone i Væksthusene, så genererer investeringen samfundsøkonomisk værdi for 2,60 kr.

Vi nedbryder grænser. Hver gang samfundet investerer 1 offentlig krone i Væksthusene, så genererer investeringen samfundsøkonomisk værdi for 2,60 kr. Årsberetning2013 Vi nedbryder grænser Liselotte Hohwy Stokholm Hver gang samfundet investerer 1 offentlig krone i Væksthusene, så genererer investeringen samfundsøkonomisk værdi for 2,60 kr. Kilde: IRIS

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Power Push og Lån en Leder

Power Push og Lån en Leder Power Push og Lån en Leder Projekt Lån en Leder Mange virksomheder oplever et tidspunkt, hvor et tilskud af lederkompetencer er afgørende for deres videre vækst og udvikling. Med Lån er Leder kan virksomheden

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014 OPI Lab - Open Innovation 27. maj 2014 Dorte Eg Auerbach Projektleder Vækstkonsulent VelfærdsPartnerskaber Væksthus Syddanmark 2 Vores vision og mission Vores mission Væksthus Syddanmarks mission er at

Læs mere

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28.

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28. Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen Vækstmøde den 28. januar 2014 Et Væksthus i hver region Målgruppen er ambitiøse virksomheder og iværksættere

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

stærkt tilbud til ledere med vækstambitioner invitation

stærkt tilbud til ledere med vækstambitioner invitation stærkt tilbud til ledere med vækstambitioner invitation Styrk din ledelse og skab øget vækst Vækst via Ledelse er et skræddersyet udviklingsprogram, hvor du får styrket din lederprofil lige nøjagtig der,

Læs mere

Den Nye Generation Ejerledere

Den Nye Generation Ejerledere Dato 28.03.2014 og 07.04.2014 kl. 08:30 til 11:00 og 11.04.2014 kl. 08:30 til 13:00 Sted Forskerparken 10, 5230 Odense M Pris Kr. 1.650,00 inkl. moms Baggrund og formål Fra det fynske erhvervsliv er der

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne

Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne Proces- og konceptmap 1-2 uger 1-2 uger 1 ½ -3 år Vækstforløbet Indflytning Udflytning Om Vækstforløbet Det er obligatorisk at indgå i et Vækstforløb, men forløbet tilpasses

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 BILAG 3 13. juni 2013 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 Baggrund/Indledning Væksthusene er, som en del af aftalen fra 2009 mellem KL og regeringen om kommunernes overtagelse

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Vækstfabrikkerne Version 2.0

Vækstfabrikkerne Version 2.0 Vækstfabrikkerne Version 2.0 Dette dokument har til formål kort at opsummere status på Vækstfabrik-projektet samt den overordnede strategi og økonomi bag det kommende Vækstfabrikkerne 2.0 projekt. Udover

Læs mere

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond KURSER VINTER 2010/2011 STYRKET ERHVERVSFREMME I REGION SJÆLLAND Kompetencefabrikken er sat i verden for at styrke det brede erhvervsfremmesystem i Region Sjælland. Det vil sige kommunerne, regionen, den

Læs mere

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015 FVU-plan, HF & 2015 1. Evaluering af indsatsen 2014. HF & har i 2014 fortsat sit arbejde i samarbejde med driftoverenskomsthaverne med at udvikle, tilrettelægge og gennemføre særligt tilrettelagte uddannelses-

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed?

SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed? SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed? Side 1 Vejle Kommune Sundhedsøkonom Hans Jørn Refsgaard Staben Økonomi Vejle Kommune Vi er 104.933 indbyggere opgjort pr. jan. 2008. Kommunen er landets

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Værdiskabende kvalificering

Værdiskabende kvalificering Værdiskabende kvalificering Vi kunne fordoble eksport-salget til nye markeder på få år, hvis vi ellers kunne få investeringen finansieret. Det viste sig umuligt at klare på traditionel vis, og vi var begyndt

Læs mere

Eksportrådet & Væksthus Nordjylland. Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand

Eksportrådet & Væksthus Nordjylland. Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand Eksportrådet & Væksthus Nordjylland Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand Hvem er jeg? Navn: Alder: Privat: Lars Juhl Hansen 44 år Far til 2 børn på 13 hhv. 17 år

Læs mere

Anbefalinger og strategi for

Anbefalinger og strategi for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 105 Offentligt Dansk Mode Anbefalinger til en fremtidig erhvervsstrategi Eva Kruse, Direktør for Danish Fashion Institute Anbefalinger og

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

Et uddannelsesforløb i vækst for kreative iværksættere. Leg en idé. Brand It Brand You Brand Us. Du ser det på bundlinjen

Et uddannelsesforløb i vækst for kreative iværksættere. Leg en idé. Brand It Brand You Brand Us. Du ser det på bundlinjen Et uddannelsesforløb i vækst for kreative iværksættere Brand It Brand You Brand Us Leg en idé Du ser det på bundlinjen Idé Feedback Brilliance Fremtidsfabrikken Sydfyn tilbyder Boost., der er et uddannelsesforløb

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Et uddannelsesforløb i vækst for kreative iværksættere. Leg en idé. Brand It Brand You Brand Us. Du ser det på bundlinjen

Et uddannelsesforløb i vækst for kreative iværksættere. Leg en idé. Brand It Brand You Brand Us. Du ser det på bundlinjen Et uddannelsesforløb i vækst for kreative iværksættere Brand It Brand You Brand Us Leg en idé Du ser det på bundlinjen Idé Feedback Brilliance Fremtidsfabrikken Sydfyn tilbyder Boost.0, der er et uddannelsesforløb

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Ind til eksperterne. Panel 1 TOM SOLING ANJA SAABYE CARL JØRGEN HEIDE. Ærø Turist- og Erhvervsforening. Virksomhedsudvikling

Ind til eksperterne. Panel 1 TOM SOLING ANJA SAABYE CARL JØRGEN HEIDE. Ærø Turist- og Erhvervsforening. Virksomhedsudvikling Panel 1 TOM SOLING Hansen & Soling Strategi og Management 20+ år som virksomhedsleder (har blandt andet skabt mere end 7 virksomheder) har arbejdet 30+ år med fødevarer, som leverandør til det danske og

Læs mere

Dagsordenens punkt 2.

Dagsordenens punkt 2. ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Møde i KKR Nordjylland den Dagsordenens punkt 2. 314 / 11. juni 2012 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013 Som aftalt mellem KL og Erhvervs-

Læs mere

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner?

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Byregion Fyn Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Hvad betyder det egentlig, når vi på Fyn er begyndt at tale om en byregion? Definition af en byergion Et forsøg på en definition af en byregion De store

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Fremtidens kapitalbehov Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Finanskrisen har ændret mulighederne for finansiering Spillet har ændret sig Rekordlavt antal venture

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN?

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? Har du en god idé? Og har du lyst til at tage springet og starte selvstændig virksomhed? Eller er du allerede i gang og

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k Få et professionelt netværk i ryggen Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k En livline i hverdagen Som leder og nøglemedarbejder står man ofte alene, når vigtige strategiske beslutninger

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark KKR oplæg om FØP/Fleks reformen og unge 06. oktober 2012 Antal personer Flere på varig forsørgelse end forventet 48.700 flere end forventet! = + 8,6 mia. kr. i ekstra udgifter 180.000 160.000 140.000 +

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces Deltagelse fra 2195 kr. Husk 5. marts 2015 Lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Bliv inspireret af de kreative, og bliv klogere på de

Læs mere

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med NAVNET HOLDER, HVAD DET LOVER... 75% new-biz kundeopkald blev til møder Besøgstallet for relevante besøgende på hjemmeside steg med 278% Nyhedsbrevstilmeldingerne steg med 213% 4 potentielle kunder i pipelinen

Læs mere

Fokus på udvikling af DLBR Erhverv

Fokus på udvikling af DLBR Erhverv PROJEKTPLAN PROJEKT: MODELCENTER ERHVERV Fokus på udvikling af DLBR Erhverv Ansvarlig projektleder: Ivan Damgaard, Markedschef DanRåd & Regnskab 10. juni 2009 1) Projekt Modelcenter Erhverv Formål Modelcenter

Læs mere

Success på eksportmarkedet - Hvordan?

Success på eksportmarkedet - Hvordan? Success på eksportmarkedet - Hvordan? Henriette Kahré Freris Væksthus Hovedstadsregionen Vækstmøde den 31.10 2013 2 Hvad gør dem som klarer sig godt på eksportmarkederne? Fire vigtige parametre: 1. Markedsvalg:

Læs mere

FilmFyn - et samlet Fyn bag en konkurrencedygtig regional filmfond fra 2012 og frem.

FilmFyn - et samlet Fyn bag en konkurrencedygtig regional filmfond fra 2012 og frem. 22. august 2011 Notat og budget: FilmFyn - et samlet Fyn bag en konkurrencedygtig regional filmfond fra 2012 og frem. FilmFyn ideen bag FilmFyn er et erhvervsprojekt med formålet at skabe udvikling og

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

Workshop 2: Handlinger

Workshop 2: Handlinger Workshop 2: Handlinger NYROPSGADE 13, 1. SAL 1602 KØBENHAVN TELEFON: 7027 0740 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM Program Klokken 15:00 15:30 Plenum: Opsamling og oversigt Klokken 15:30-16:45 Workshops

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds oktober 2012 i i % Ledighed i

Læs mere

Socialtilsyn Syd. Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk

Socialtilsyn Syd. Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk 1 Et nyt socialtilsyn Et professionelt og uafhængigt tilsyn Systematisk inddragelse af viden Borgerne i centrum Alle sociale døgntilbud og

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Sænk sygefraværet, styrk opgaveløsning og medarbejderfastholdelse, få et bedre arbejdsmiljø og undgå røde tal på bundlinjen med en effektiv, helhedsorienteret

Læs mere

Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri

Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri 10 anbefalinger fra serieiværksættergruppen GEIST til, hvordan det danske erhvervsfremmesystem får flere digitale iværksættere

Læs mere

Årsrapport/statistik for Iværksætterhuset 1. januar 2014-31. december 2014.

Årsrapport/statistik for Iværksætterhuset 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapport/statistik for Iværksætterhuset 1. januar 2014-31. december 2014. Succeskriterier for Iværksætterhuset Iværksætterhuset skal: 1) sikre et enstrenget og ensartet erhvervsfremmetilbud for kommunernes

Læs mere

Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG. Torsdag d. 30. maj 2013. Koordinerende ergoterapeut Susanne Hygum Sørensen, CPOP, Reg. Syd.

Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG. Torsdag d. 30. maj 2013. Koordinerende ergoterapeut Susanne Hygum Sørensen, CPOP, Reg. Syd. Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG Torsdag d. 30. maj 2013 Program Hvor langt er vi med den ergoterapeutiske del af CPOP? Midtvejs-status for implementeringen af den ergoterapeutiske del af CPOP

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Kapitalfremskaffelse Fokus på pitch, en vigtig disciplin

Kapitalfremskaffelse Fokus på pitch, en vigtig disciplin 29. november 2012 Kapitalfremskaffelse Fokus på pitch, en vigtig disciplin v. Lasse Jensen, CONNECT Denmark Platinsponsorer: Fakta om CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en forening, hvis formål er at skabe

Læs mere